Grammatykáři. gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 - ondřej koupil - e-kniha

Produkt Grammatykáři. gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 - ondřej koupil - e-kniha sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Grammatykáři. gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 - ondřej koupil - e-kniha upraviť a produkt hľadať znova.

Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 - Ondřej Koupil - e-kniha

Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 - Ondřej Koupil - e-kniha
Detail

eBook:,Druhé vydání knihy, která komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení. První kapitola sleduje vznik gramatografie v rámci starověké filologie. Kapitola druhá se postupně zabývá autory jednotlivých mluvnic (jsou to autoři mluvnice náměšťské, Jan Blahoslav, Matouš Benešovský-Philonomus, Vavřinec Benedikt Nudožerský, Jan Drachovský, Matěj Václav Štajer, Jiří Konstanc a anonymní autor mluvničky Prima principia). Třetí kapitola podrobuje jejich dílo analytickým sondám. Poslední kapitola vyzvedává jako syntézu předcházejících gramatik Čechořečnost Václava Jana Rosy. Exkurzy odbočují k postavám Jana Caramuela z Lobkovic a Matouše Benešovského. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 - Ondřej Koupil - e-kniha , Kniha džunglí (978-80-206-1672-2)

Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii - Martin Soukup - e-kniha

Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii - Martin Soukup - e-kniha
Detail

eBook:,Publikace Martina Soukupa je vůbec první původní českou prací, která se uceleně věnuje metodologickým základům kulturní a sociální antropologie. Vysvětluje systematiku anglosaské antropologie i základní koncepce oboru a popisuje historické okolnosti vzniku a rozvoje jeho metod a technik. Zvláštní pozornost je věnována podrobnému popisu vybraných technik terénního výzkumu a všech jeho fází, od plánování až k jeho završení. Čtivě a přehledně napsaný text autor doplnil o postřehy založené na vlastní zkušenosti z Nové Guineje. Kniha je určena antropologům, etnologům, sociologům a všem zájemcům o problematiku metod a technik antropologického zkoumání společnosti a kultury. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii - Martin Soukup - e-kniha , Grammatykáři (9788024627380)

Gramatika česká (1533) - Ondřej Koupil, Optát Beneš, Gzel Petr, Philomathes Václav

Gramatika česká (1533) - Ondřej Koupil, Optát Beneš, Gzel Petr, Philomathes Václav
Detail

Kniha obsahuje edici první mluvnice češtiny, zvané podle místa vydání v Náměšti nad Oslavou »mluvnice náměšťská« (1533). Je to jakýsi pracovní sborník, ediční spojení dvou textů - stručného pojednání o ortografii z pera Beneše Optáta a Petra Gzela a delšího traktátu o otázkách morfologicko-syntaktických, který pro Optáta a Gzela napsal Václav Philomathes (srovn.). Podnětem pro sestavení první mluvnice češtiny byla příprava inovativního překladu Nového zákona v Náměšti nad Oslavou (1533), k níž našli Optát a Gzel inspiraci v díle Erasma Rotterdamského. Edici je předeslán text Petra Voita, zaměřený na typografickou stránku prvního vydání náměšťské mluvnice, a text Ondřeje Koupila, pojednávající o autorech náměšťské mluvnice a jejím obsahu. Obě tyto vstupní studie jsou publikovány česky a německy. Vlastní edice s kritickým aparátem a průběžnými komentáři vybraných míst (ed. Ondřej Koupil) je pak doplněna rejstříkem osob, rejstříkem biblických míst a rejstříkem vybraných příkladových slov ve vydávané gramatice. Kniha vznikla na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR jako výsledek projektu Grantové agentury České republiky č. 16-00598S Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice). Navazuje na ediční řadu Grammatica Bohemica vydávanou v nakladatelství KLP - Koniasch Latin Press. Vychází souběžně s edicí latinského spisu Orthographia Bohemica z 15. století. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Gramatika česká (1533) - Ondřej Koupil, Optát Beneš, Gzel Petr, Philomathes Václav , Reflexe moci a moc reflexe (978-80-7465-428-2)

Gramatika česká 1533 - Optát Beneš, Philomathes Václav - Koupil Ondřej

Gramatika česká 1533 - Optát Beneš, Philomathes Václav - Koupil Ondřej
Detail

Kniha obsahuje edici první mluvnice češtiny, zvané podle místa vydání v Náměšti nad Oslavou »mluvnice náměšťská« (1533). Je to jakýsi pracovní sborník, ediční spojení dvou textů – stručného pojednání o ortografii z pera Beneše Optáta a Petra Gzela a delšího traktátu o otázkách morfologicko-syntaktických, který pro Optáta a Gzela napsal Václav Philomathes (srovn.). Podnětem pro sestavení první mluvnice češtiny byla příprava inovativního překladu Nového zákona v Náměšti nad Oslavou (1533), k němuž našli Optát a Gzel inspiraci v díle Erasma Rotterdamského. Edici je předeslán text Petra Voita, zaměřený na typografickou stránku prvního vydání náměšťské mluvnice, a text Ondřeje Koupila, pojednávající o autorech náměšťské mluvnice a jejím obsahu. Obě tyto vstupní studie jsou publikovány česky a německy. Vlastní edice s kritickým aparátem a průběžnými komentáři vybraných míst (ed. Ondřej Koupil) je pak doplněna rejstříkem osob, rejstříkem biblických míst a rejstříkem vybraných příkladových slov ve vydávané gramatice. (patro.cz)

Podobné produkty ako Gramatika česká 1533 - Optát Beneš, Philomathes Václav - Koupil Ondřej , Praesagium i - kniha vyvolených (978-80-895-1533-2)

Květen - Ondřej Koupil

Květen - Ondřej Koupil
Detail

Květen není původní báseň, ale žánrový experiment založený na mezitextovém navazování. Přebásnění kanonické básně Karla Hynka Máchy je v něm a v připojeném doslovu pojato jako "rekompozice" a pokus uplatnit postupy obvyklé při překladu mezi odlišnými jazyky. Pro některé je myšlenka "sáhnout na" Máj bizarní. Jiným tento krok poskytne vhled do básně, která je téměř dvě stě let od svého vzniku jazykově přeci jen obtížně přístupná. Myslí se na dvojí publikum: na ty, kdo Máj důvěrně znají a sledují detaily rekompoziční práce, a na ty, kdo si na experimentální poetický jazyk první třetiny 19. století teprve zvykají. Květen, ilustrovaný Janem Koupilem, je prezentován jako dialog se starou básní. Paralelně s ním je otištěn text Máchova Máje z kritické hybridní edice M. Charypara, J. Flaišmana a M. Kosáka. - Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Květen - Ondřej Koupil , Siva a parvati josef fric e kniha

Květen - Koupil Ondřej

Květen - Koupil Ondřej
Detail

Květen není původní báseň, ale žánrový experiment založený na mezitextovém navazování. Přebásnění kanonické básně Karla Hynka Máchy je v něm a v připojeném doslovu pojato jako „rekompozice“ a pokus uplatnit postupy obvyklé při překladu mezi odlišnými jazyky. Pro některé je myšlenka „sáhnout na“ Máj bizarní. Jiným tento krok poskytne vhled do básně, která je téměř dvě stě let od svého vzniku jazykově přeci jen obtížně přístupná. Myslí se na dvojí publikum: na ty, kdo Máj důvěrně znají a sledují detaily rekompoziční práce, a na ty, kdo si na experimentální poetický jazyk první třetiny 19. století teprve zvykají. (patro.cz)

Podobné produkty ako Květen - Koupil Ondřej , Tlustoprdka no a co renata nazlerova e kniha

Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii (9788024625737)

Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii (9788024625737)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Soukup, 170 stran, česky Publikace Martina Soukupa je vůbec první původní českou prací, která se uceleně věnuje metodologickým základům kulturní a sociální antropologie. Vysvětluje systematiku anglosaské antropologie i základní koncepce oboru a popisuje historické okolnosti vzniku a rozvoje jeho metod a technik. Zvláštní pozornost je věnována podrobnému popisu vybraných technik terénního výzkumu a všech jeho fází, od plánování až k jeho završení. Čtivě a přehledně napsaný text autor doplnil o postřehy založené na vlastní zkušenosti z Nové Guineje. Kniha je určena antropologům, etnologům, sociologům a všem zájemcům o problematiku metod a technik antropologického zkoumání společnosti a kultury. (alza.cz)

Podobné produkty ako Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii (9788024625737) , Blato pot a slzy bear grylls e kniha

Historicko-sociologické reflexe - Jiří Šubrt - e-kniha

Historicko-sociologické reflexe - Jiří Šubrt - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou práci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a specifických podobách. Na stránkách publikace dostávají prostor články příležitostné povahy, vzpomínky, recenze, rozsáhlé přehledové stati i krátké texty publikované v různých dobách a souvislostech. Kniha je formálně rozčleněna do třech částí: první obsahuje příspěvky k dějinám sociologie; druhá představuje autora jako osobnost, která se během posledních desetiletí aktivně zapojovala do organizování odborných diskusí na nejrůznějších úrovních; třetí část zahrnuje texty, které reprezentují obor historické sociologie. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Historicko-sociologické reflexe - Jiří Šubrt - e-kniha , Klimek ondřej: ondřej klimek - cd (669209-2)

Reflexe a realita - Jan Žák - e-kniha

Reflexe a realita - Jan Žák - e-kniha
Detail

eBook:,Česká republika je v poslední době nejbezpečnější zemí v Evropě, možná i v celém světě, přesto existuje řada důvodů, proč někteří občané s tím, co se u nás děje, nejsou spokojeni. Autor sedmi knížek Jan Žák se tentokrát pokouší rozkrýt příčiny nespokojenosti občanů úvahami, které se opírají o přísloví, vznikající v minulosti mezi lidmi na základě jejich životních zkušeností. Stejně jako dříve, tak i dnes si kritiku zaslouží zejména politici, kteří o všem rozhodují, ale za nic nezodpovídají. Tato knížka se snaží každému připomenout, že nikdo by neměl být lhostejný k tomu, co se kolem něho děje, protože každé zlo lze snadno potlačit v zárodku, ale jakmile zakoření, zpravidla sílí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Reflexe a realita - Jan Žák - e-kniha , Balíček e-kniha a audiokniha houževnatost za výhodnou cenu

Kritické reflexe literárního textu - Josef Prokeš - e-kniha

Kritické reflexe literárního textu - Josef Prokeš - e-kniha
Detail

eBook:,Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře. První část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně pokročilé čtenáře, druhá část nabízí k vlastnímu posouzení konkrétní umělecký text, a sice Prokešův povídkový soubor Na sviňu svět (2008). Závěrečná, třetí část na různých kritických reflexích dokládá, jak odlišně předložený textový materiál vnímali jednotliví recenzenti. Jejich argumenty zajímavě probleskují do teoretických úvah části úvodní a rozsvěcují tak světélka na druhé straně pomyslného literárněinterpretačního „tunelu“. Doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. (1947) je vysokoškolský pedagog, spisovatel, divadelní dramaturg a hudebník. Působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem devíti odborných publikací, dvou beletristických knih, tří divadelních her, tří autorských CD a řady povídek, recenzí a esejů, roztroušených po různých časopisech. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kritické reflexe literárního textu - Josef Prokeš - e-kniha , Neziskove organizace teorie a myty vladimir hyanek e kniha

Nacistická kulturní politika - Volker Mohn - e-kniha

Nacistická kulturní politika - Volker Mohn - e-kniha
Detail

eBook:,Monografická práce Volkera Mohna je zásadním příspěvkem k fungování nacistického režimu a správy Protektorátu Čechy a Morava a rovněž k chování české společnosti za okupace. Autor využil všechny dostupné archivní materiály jak české, tak německé provenience, zpracoval dobové publikace v obou jazycích a rovněž tak i dosavadní odbornou literaturu. Podle nacistické propagandy prožívali Češi za Protektorátu „dobu kulturního rozkvětu“. Takové tvrzení je samozřejmě třeba odkázat do říše legend. Přesto však právě v kulturní oblasti zbýval českému obyvatelstvu poměrně nemalý prostor pro realizaci, nenutili mu jen propagandu a nepředkládali jen lehkou zábavu. Lidé měli i nadále přístup k národním klasikům, v Národním divadle se hrála Prodaná nevěsta a z literárních děl 19. století se stávaly bestsellery. Rovněž většina umělců mohla zpočátku dál pracovat, pokud své působení přizpůsobili postulátům německých úřadů. Okupační režim se pro takovou formu kulturní politiky rozhodl především z toho důvodu, že mu šlo o zachování klidu v Protektorátu a nerušené fungování zbrojní výroby. Autor podrobně a plasticky líčí, jak v jednotlivých oblastech – literatuře, hudbě, divadlu a filmu – reagovaly na německé zákroky české úřady, instituce a v neposlední řadě umělci. Ukazuje, jak je obtížné přiřazovat jejich chování ke zdánlivě jednoznačným kategoriím jako „odpor a odboj“ nebo „kolaborace“. Rozporuplnost a nejednoznačnost situace českých umělců i obtíže při hodnocení jejich postojů za Protektorátu pak vykresluje na konkrétních příbězích umělců – spisovatele Františka Kožíka, dirigenta Václava Talicha a populárního krále komiků Vlasty Buriana. Volker Mohn (nar. 1979) vystudoval moderní dějiny a dějiny východní Evropy na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. V letech 2003–2005, v době svého studia, působil na katedře kultury a dějin Němců ve východní Evropě u profesora Detlefa Brandese. Dva semestry vedl na Univerzitě Karlově v Praze seminář o dějinách německého hraného filmu. V roce 2011 obhájil disertační práci o nacistické kulturní politice v Protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v originále roku 2014. V letech 2011–2016 působil jako vědecký pracovník v oblasti dějin a kultury východní Evropy na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nacistická kulturní politika - Volker Mohn - e-kniha , Lekar pacient a michael balint martina pacesova e kniha

Dvořiště - Ondřej Horák - e-kniha

Dvořiště - Ondřej Horák - e-kniha
Detail

eBook:,Nejprve si od stovky holek vzal kalhotky – a nakonec si vzal i vlastní život. Adam tak jako jediný ze čtveřice kamarádů dotáhl do konce „nízkou hru“, na niž si po maturitě podali ruku. „Román“ Dvořiště je milostným duetem – Adamova životní rekapitulace se proplétá s popisem bloudění „světem po Adamovi“ od té, která si myslela, že je jeho životní láskou. A jelikož jsme ve střední Evropě, je tento dvojhlasný žalozpěv přehlušován hospodským žvaněním. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dvořiště - Ondřej Horák - e-kniha , Houbarka viktorie hanisova e kniha

Vendulka - Ondřej Kundra - e-kniha

Vendulka - Ondřej Kundra - e-kniha
Detail

eBook:,V březnu roku 1943 pořídil úspěšný avantgardní fotograf Jan Lukas momentku dvanáctileté Vendulky Voglové. Lukas se jako přítel rodiny Voglů přišel rozloučit před jejich odchodem z Prahy do koncentračního tábora. Dobře věděl, že pokud by nacisté objevili autora fotografie, mohl by v táboře skončit i on sám. Snímek se nakonec stal symbolem holokaustu, fotografie je vystavena v památníku holocaustu v Yad Vashem v Izraeli. O sedmdesát let později investigativní žurnalista Ondřej Kundra vypátral, že Vendulka Voglová zázrakem přežila Terezín, Osvětim i Christianstadt a žije ve Spojených státech. Přesvědčil ji, aby vyprávěla neobyčejný příběh Lukasovy fotografie – příběh o tom, jak přežila, o svém pozdějším rozhodnutí prchnout před komunistickým režimem do Ameriky a o jejím celoživotním přátelství s Lukasem a jeho rodinou. Fascinující příběh Vendulky Voglové, Lukasovy působivé snímky a neméně pozoruhodný životní osud vytvářejí svědectví o hrůzách totalitních režimů a spásném kouzlu přátelství. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vendulka - Ondřej Kundra - e-kniha , Korist paul finch e kniha

Komponent - Ondřej Lipár - e-kniha

Komponent - Ondřej Lipár - e-kniha
Detail

eBook:,Sbírka Komponent Ondřeje Lipára (1981) vypovídá o rozežrání všedností, o úmorném střídání dní bez obsahu, o snesitelném a dostupném odžívání a strachu ze selhání. Ale jen do té doby, než zespod vyvřou utajené děje, které na zdánlivém poklidu regálového života boy meets girl parazitují jako lákavá, dusivá sněť a zanechávají na něm stopu zápasu. Ondřej Lipár (1981) se narodil a žije v Praze. Na Fakultě sociálních věd UK vystudoval marketingovou komunikaci a PR a mediální studia. Pracuje jako editor v časopise, působí také jako fotograf. Jeho první sbírka Skořápky vyšla v roce 2004. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Komponent - Ondřej Lipár - e-kniha , Madarsko richard prazak e kniha

Architektura - Ondřej Šefců - e-kniha

Architektura - Ondřej Šefců - e-kniha
Detail

eBook:,Terminologie architektury v obrazech. I tak by se dala nazvat názorná a přehledná publikace, zaměřená na historii architektury v našich zemích. Více než 1000 ilustrací a tematické slovníčky umožňují snadnou orientaci v knize a četné popisky obrázků přispívají ke snadnému osvojení pojmů. Autor v chronologické posloupnosti přibližuje jednotlivé stavební slohy, a to jak v celku, tak i v detailech. Popisuje jednotlivé části staveb, ale také křesťanskou ikonografii a proporce staveb a lidského těla. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Architektura - Ondřej Šefců - e-kniha , Buzicci jan folny e kniha

Fejsbuk - Ondřej Hejma - e-kniha

Fejsbuk - Ondřej Hejma - e-kniha
Detail

eBook:,Pražský muzikant a novinář podává výjimečný autobiografický pohled na tuto zemi v posledních čtyřiceti letech. Vzpomínky na Václava Havla i Josefa Škvoreckého se mísí s pátráním v komunistických archivech i svědectvím z dob revoluce a budování kapitalismu, aby se nakonec spojily v ryze osobní příběh vrcholící v New Yorku na podzim roku 2011. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Fejsbuk - Ondřej Hejma - e-kniha , Hadka petra nachtmanova e kniha

Cocoa - Ondřej Čada - e-kniha

Cocoa - Ondřej Čada - e-kniha
Detail

eBook:,Nová učebnice programování počítačů Apple Macintosh vás naučí používat standardní vývojové nástroje Apple včetně bohatých prostředků pro vizuální programování, jež prostředí Cocoa nabízí. Začátečníci zde naleznou i stručný kurz programovacího jazyka C a jeho objektové nadstavby Objective C, na nichž je vývojové prostředí založeno. Pokročilejší se pak naučí využívat služeb rozsáhlých knihoven Cocoa a spolupracovat s bohatými možnostmi grafického uživatelského prostředtí počítačů Macintosh.Kniha, doprovázená dlouhou řadou podrobně komentovaných příkladů, je určena naprostým začátečníkům včetně těch, již dosud nemají s programováním zkušenosti, hodí se však i do knihovničky mírně pokročilých programátorů, jimž pomůže najít optimální využití možností systému Cocoa. Pro zkušené programátory autor chystá další publikaci, zaměřenou na řešení konkrétních problémů. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Cocoa - Ondřej Čada - e-kniha , Slib lisa kleypas e kniha

JavaScript - Ondřej Žára - e-kniha

JavaScript - Ondřej Žára - e-kniha
Detail

eBook:,S JavaScriptem se jako uživatelé setkáváte denně – žádný z velkých webových projektů se bez něj neobejde. Snadno s ním proměníte nudnou webovou prezentaci v moderní dynamické stránky, interaktivní aplikace nebo služby.Autor s bohatými zkušenostmi s webovými technologiemi vás provede světem JavaScriptu poutavou a zábavnou formou. V osmnácti krátkých kapitolách postupně v JavaScriptu vytvoříte plně funkční hru, kterou budete poté upravovat a vylepšovat. Vyzkoušíte si tak postupy blízké vývoji skutečného projektu včetně testování nebo ladění. Publikace vás mimo jiné naučí:- Vykreslovat herní pole na canvas- Pracovat se skóre a více hráči- Vytvořit umělou inteligenci hrající proti hráči- Optimalizovat již vytvořený kód- Ukládat stav hry- Implementovat zvukové efekty- Testovat a ladit aplikaciČtenáři si mohou na adrese https://github.com/ondras/javascript stáhnout soubory se zdrojovými kódy použitými v knize.O autorovi:Ondřej Žára pracuje jako specialista na JavaScript ve společnosti Seznam.cz. V rámci spolupráce s FEL ČVUT rovněž přednáší a cvičí několik předmětů souvisejících s webovými technologiemi. Má mnohaleté zkušenosti s vývojem webových aplikací a systémů, jeho projekty najdete na http://ondras.zarovi.cz nebo na populárním GitHubu (https://github.com/ondras). (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako JavaScript - Ondřej Žára - e-kniha , Kra pavel obluk e kniha

Vendulka - Ondřej Kundra - e-kniha

Vendulka - Ondřej Kundra - e-kniha
Detail

eBook:,Když známý československý fotograf Jan Lukas zmáčkl spoušť svého aparátu, mělo Vendulce Voglové zbývat několik měsíců života. Fotografie, která později udělala z dvanáctiletého děvčete symbol holokaustu, přitom nemusela vůbec vzniknout. Vendulka byla Židovka a Lukas se bál konspiračně pořízené snímky vyvolat. Kdyby u něj nacisté fotografii našli, skončil by stejně jako Vendulka a její rodina v koncentráku. Po téměř osmdesáti letech se novináři Ondřeji Kundrovi podařilo Vendulku Voglovou najít v USA, kam po válce emigrovala, a přesvědčit ji, aby o svém pohnutém životě a přátelství s fotografem Janem Lukasem vyprávěla. Ondřej Kundra (1980) je novinář. Od roku 1999 spolupracuje s časopisem Respekt, kde vede domácí rubriku. V roce 2010 získal cenu Novinářská křepelka. Je autorem životopisu Medy Mládkové Můj úžasný život (2014), knihy o ruských špionech Putinovi agenti (2016), která byla Českým rozhlasem zpracována do podoby radioknihy a za kterou získal nominaci na cenu Magnesia Litera. Spolu s Tomášem Lindnerem napsal reportážní knihu Můj syn terorista (2017). (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vendulka - Ondřej Kundra - e-kniha , Site petra dvorakova e kniha

Obrataň - Ondřej Tuček - e-kniha

Obrataň - Ondřej Tuček - e-kniha
Detail

eBook:,Současná civilní poesie současného civilního básníka Ondřej Tuček Narodil se na vltavském břehu. Tamtéž vystudoval češtinu a ruštinu. Pracoval v Českém rozhlase, Rádiu Classic, Katolickém týdeníku, různých knihkupectvích a nakladatelstvích, v Lidových novinách, v Hospodářských novinách. Prózu, básně a fotografie publikoval ve sbornících, časopisech a na vlnách Vltavy. Jazykové a jiné sloupky v novinách a v Českémrozhlase. Fotografuje a sbírá předměty, které si troufá vystavovat. V nakladatelství Dobrý Důvod vydal sbírku mikropovídek Kachnička (2008). Otec Alžběty, Marie, Josefa, Antonína a Doroty. Bydlí na vtavském břehu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Obrataň - Ondřej Tuček - e-kniha , Reflexe a realita (999-00-020-7104-1)

Kulturní zboží jako dar - Radim Bačuvčík - e-kniha

Kulturní zboží jako dar - Radim Bačuvčík - e-kniha
Detail

eBook:,Tato monografie nabízí obraz vztahu lidí k vybraným typům kulturních produktů – knihám a nahrávkám hudby a filmů, zejména z hlediska toho, zda a jak je používají jako dar pro druhé lidi. Tento obraz byl načrtnut pomocí kombinace závěrů kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum nabídl pohled na otázku, jak lidé vnímají benefity tištěných knih a nosičů s hudbou a filmy, pokud jsou použity jako dary. Kvantitativní výzkum se zabýval nákupním chováním na trzích s tištěnými a elektronickými knihami, filmy na nosičích, nosiči s vážnou a populární hudbou a hudbou v elektronickém formátu. Monografie představuje šestou část hlubší sondy do postojů veřejnosti k jednotlivým oblastem kulturního života. Předchozí části se týkaly divadla, filmu, muzeí a galerií, knih a čtení, hudby a víry, církevního a náboženského života. Tato sonda je zároveň součástí autorova dlouhodobého výzkumu nákupního chování na trzích kulturních produktů, který se ve výzkumné rovině postupně zabývá vztahy mezi poptávkovou stranou jednotlivých trhů kulturních produktů i podrobnou deskripcí stavu a vývoje preferencí při nákupním chování obyvatel České republiky na těchto trzích. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kulturní zboží jako dar - Radim Bačuvčík - e-kniha , Balíček e-kniha a audiokniha konec prokrastinace za výhodnou cenu

Kulturní život a my - Radim Bačuvčík - e-kniha

Kulturní život a my - Radim Bačuvčík - e-kniha
Detail

eBook:,Monografie přináší závěry rozsáhlého výzkumu postojů obyvatel České republiky k návštěvám kulturních akcí a nákupu kulturních produktů. Na základě výsledků výzkumu je představena segmentační typologie vztahu lidí ke kultuře dle jeho intenzity a zaměření. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kulturní život a my - Radim Bačuvčík - e-kniha , Balíček e-kniha a audiokniha nastavení mysli za výhodnou cenu

5 až 9 Český jazyk a kulturní přehled - Jan Kvirenc, Alena Papoušková

5 až 9 Český jazyk a kulturní přehled - Jan Kvirenc, Alena Papoušková
Detail

Komu je příručka určena? Příručka poslouží hlavně těm z vás, kteří se chystají skládat přijímací zkoušky na střední školu po 5., 7. nebo 9. třídě. Je však určena úplně všem, kteří si chtějí prověřit své znalosti a přehled v českém jazyce, historii a kultuře. Co v příručce najdete? Příručka obsahuje soubor úloh z českého jazyka pro 5. ročník (10 variant), pro 7. ročník (10 variant) a pro 9. ročník (rovněž 10 variant). Dále v příručce najdete otázky ke kulturně-historickému přehledu pro 5. ročník a soubor úloh ke kulturně-historickému přehledu pro 9. ročník (15 variant). Úlohy z českého jazyka se opírají o učivo základní školy. Každá varianta je rozdělena do tří částí. V první části si procvičíte pravopis. Úlohy v druhé části vždy vycházejí z konkrétního textu a zaměřují se hlavně na gramatiku (tj. na tvarosloví a větnou skladbu) a na nauku o slovní zásobě. Třetí část, která se k výchozímu textu nevztahuje, obsahuje zejména úlohy ze slohu, ale také různé jazykové hádanky, hlavolamy i otázky z literatury. Neméně důležitou součástí publikace je řešení všech úloh a seznam knižních titulů, z nichž byly vybírány pracovní texty. K čemu příručka slouží? Příručka je především vhodným materiálem k přípravě na přijímací zkoušky. Je však pojata šířeji – jako cvičebnice. Slouží tedy k procvičování, opakování, upevňování, ale i k prohlubování vašich znalostí, a to nejen před zkouškami. A snad bude i podnětem k zájmu o rozšíření vašeho obecně kulturního rozhledu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako 5 až 9 Český jazyk a kulturní přehled - Jan Kvirenc, Alena Papoušková , Balíček e-kniha a audiokniha válka umění za výhodnou cenu

Naslouchání mechu: Přírodní a kulturní historie mechorostů (978-80-7670-040-6)

Naslouchání mechu: Přírodní a kulturní historie mechorostů (978-80-7670-040-6)
Detail

Kniha - autor Robin Wall Kimmererová, 208 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Robin Wall Kimmererová vypráví příběhy mechů z pohledu vědy i tradiční moudrosti domorodých národů. Mezinárodně uznávaná autorka poutavě spojuje vědecké poznatky s osobními postřehy a dává možnost nahlédnout do elegantně jednoduchého života mechorostů, od nichž se můžeme mnohé naučit. Ve vzájemně provázaných esejích srozumitelně vysvětluje biologii mechů a přemítá nad tím, co všechno nám tyto fascinující organismy mohou předat. Čerpá přitom ze svých rozmanitých zkušeností vědkyně, matky, učitelky i spisovatelky s indiánskými kořeny. V meších autorka objevila vstupní bránu k důvěrnému sepětí s krajinou – jakousi tajnou znalost lesa, která je metaforou toho, jak lze žít ve světě. Putujte s ní a stejně jako ona se kolem sebe dívejte přes mechové brýle. (alza.cz)

Podobné produkty ako Naslouchání mechu: Přírodní a kulturní historie mechorostů (978-80-7670-040-6) , Zle rostliny a dalsi botanicka zverstva amy stewart e kniha

České minipivovary - Ondřej Stratilík - e-kniha

České minipivovary - Ondřej Stratilík - e-kniha
Detail

eBook:,Každý měsíc vznikne v Česku několik nových minipivovarů a tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Češi, znudění „europivy" velkých producentů, se stále větší oblibou vyhledávají chuťově pestrá, řemeslná piva vařená v malých provozovnách. Minipivovary a malé pivovary se sice v Česku podílejí na celkové produkci oblíbeného nápoje jen zhruba dvěma procenty, jejich vliv na českou „pivní kulturu" je ale obrovský. Nabízejí nové pivní styly, nutí velke pivovary ke změně kvality jejich piv a také k rozšiřování sortimentu. Podle mapy minipivovarů plánují své výlety a dovolené každoročně stovky tisíc turistů. V našem průvodci najdete více než sedmdesát hodnocení vybraných minipivovarů, které stojí za to navštívit. Recenze vznikají na základě vlastních zkušeností autora, nikoliv jen ohlasů posbíranych z internetu. Součástí publikace je i úvod o různých způsobech vaření piva a návod, jak si tento mok naplno vychutnat. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako České minipivovary - Ondřej Stratilík - e-kniha , Berlingerhaus sada nádobí 10 ks ebony line maple bh-1533 (bh-1533)

Kalich života - Ondřej Třepáč - e-kniha

Kalich života - Ondřej Třepáč - e-kniha
Detail

eBook:,Conan se vydává do světa najít něco, čím by zlomil kouzlo spánku, jímž je zakletá Dareena. Od starého druida se dozví, že musí nalézt Irganův kalich a dát z něj Dareeně napít. Už brzy však zjistí, že nebude vůbec snadné ho získat, a ještě těžší bude dopravit ho do kláštera Sagija. Dokončení volné románové trilogie. Předchozí díly: Conan: Acheronská dýka Conan: Tři klíče k Asambale (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kalich života - Ondřej Třepáč - e-kniha , Mstitel jan erik fjell e kniha

Putinovi agenti - Ondřej Kundra - e-kniha

Putinovi agenti - Ondřej Kundra - e-kniha
Detail

eBook:,Prostor, v němž žijeme, jsme si navykli vnímat jako bezpečný. V roce 1996 Česko vstoupilo do NATO a o šest let později i do Evropské unie, což ve veřejnosti posílilo přesvědčení, že odteď nám žádná velká rizika nehrozí. A že se tedy v klidu můžeme soustředit na vše možné, jen ne na ochranu našich svobod a bezpečnosti. Jenže zatímco jsme se věnovali byznysu, cestování, zábavě nebo práci, Rusko odsud nikdy nestáhlo své tajné agenty, naopak v posledních letech jejich řady výrazně posílilo. Dostali řadu úkolů, politické krytí od vedení Kremlu, v podstatě nekonečné prostředky na svoji činnost. S jasným cílem podkopat zdejší stále se usazující a vratkou demokracii, vnést do ní chaos, oslabit její zakořeňování do obranných a politických struktur Západu a zmocnit se našich tajemství. S podobným překvapením hledí v poslední době na rozsáhlé aktivity ruské špionáže i v mnoha dalších zemích EU. Ukazuje se, že ničivé působení ruských tajných služeb není reliktem dob dávno minulých, které pohřbil pád Železné opony, ale že je naopak načase se jimi vážně zabývat. Ondřej Kundra je český novinář, který se ve svých textech věnuje investigativním tématům, především zneužívání moci, korupci, nefunkčnosti justice a činnosti tajných služeb. Od roku 1999 spolupracuje s týdeníkem Respekt, kde dlouhodobě vede jeho domácí redakci. V roce 2011 získal za politické analýzy a investigativní texty novinářskou Křepelku. A zároveň dvakrát Novinářskou cenu v kategorii investigativní žurnalistika. V roce 2014 vydal knihu o známé mecenášce umění Meda Mládková. Můj úžasný život. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Putinovi agenti - Ondřej Kundra - e-kniha , Anna boleynova alison weirova e kniha

Pán moří - Ondřej Neff - e-kniha

Pán moří - Ondřej Neff - e-kniha
Detail

eBook:,Na pěti kontinentech se odehrává neúnavná honba za zločinci. V závěru trilogie Tajemství pěti světadílů se dozvíte, kdo se stane Pánem moří.Komu jinému by náležel titul Pán moří než Nemovi, kapitánovi ponorky Nautilus. Ten ale zmizel v hlubinách oceánu beze stopy. Britský tajný agent James Maukler a jeho spolupracovník, detektiv Scotland Yardu inspektor Fix, tuší, že v Nemově zmizení mají prsty největší padouši devatenáctého století Virgil Adrian a hrabě d’Artigas, pirát se šlechtickým titulem. Od tušení k usvědčení a konečnému vítězství je však ještě dělí dlouhá cesta…V prvních dvou dílech cyklu se naši hrdinové přesunuli z Evropy do Ameriky a byli Adrianem odvlečeni do Afriky. Na palubě podzemní ponorky Foktylus uprchli do Asie. Nebyli tak bláhoví, aby čekali, že mají to nejhorší za sebou. Ale ani v nejhorším snu by je nenapadlo, co všechno je ještě potká, než stanou na jevišti konečného utkání – v Austrálii.Ano, na pěti kontinentech se odehrává tato neúnavná honba za zločinci. Je to román, který si před více než stoletím vysnil Jules Verne. Chtěl v závěru tvůrčího života napsat dobrodružný cestopis, jehož jevištěm by byl celý svět. Záměr realizuje až teď Ondřej Neff. A nejen to. V této trilogii se dozvíme, jak se kapitán Nemo dostal do podzemní říše klasika české sci-fi J. M. Trosky.V třetím svazku románového cyklu Tajemství pěti světadílů vrcholí titánský zápas. Virgilu Adrianovi se podařilo získat do svých služeb nejlepší vynálezce své doby. Vládne vynálezy, které mu mohou zajistit konečnou vládu nad světem. Jedině on se stane pánem nejen moří, ale i země a vzduchu, pokud mu v tom někdo nezabrání.A právě to je úkol malé skupiny odvážlivců, kteří se nebojí se s ním pustit do křížku. Sledujte jejich zápas až do vítězného konce. A buďte ujištěni, že o překvapení v něm nebude nouze. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pán moří - Ondřej Neff - e-kniha , Stin minulosti kristin colli e kniha

Objekt Julek - Ondřej Elbel - e-kniha

Objekt Julek - Ondřej Elbel - e-kniha
Detail

eBook:,Výjimečná komiksová kniha jako pocta dvěma výjimečným osobnostem, které zažily podobně krátký, podobně těžký a podobně úžasný život – Julku Vargovi, těžce nemocnému disidentu, který byl postrachem StB, a tragicky zesnulému výtvarníku Martinu Jabůrkovi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Objekt Julek - Ondřej Elbel - e-kniha , Sbirka kosti kathy reichs e kniha

Královská zábava - Ondřej Neff - e-kniha

Královská zábava - Ondřej Neff - e-kniha
Detail

eBook:,Ondřej Neff (1945) náleží k podstatným evropským autorům sci-fi a přes dvacet let komentuje politiku. Novinář, spisovatel, fotograf a pedagog publikuje nejvíce v denících Lidové noviny a Neviditelný pes, druhý z nichž sám vymyslel a založil. Krom toho vydal okolo sedmdesáti knižních titulů, je překládán do cizích jazyků a jeho prózy vycházejí v zahraničních i našich antologiích, zatímco on sám stačí se zamilovanou činorodostí adaptovat klasické verneovky. Neff, známý na síti i jako Aston, stvořil rovněž ceněné komiksy, mj. s Kájou Saudkem, psal pilně pro rozhlas a televizi, láká ho divadlo. Maluje. Zkouší stále něco nového, umí živě a názorně vyprávět a vysvětlovat, přednáší o fotografii a píše o ní do dalšího vlastního deníku Digineff. Internetový deník Neviditelný pes založil už roku 1996, a jelikož mu je hyperaktivita vrozenou samozřejmostí, opětovně se musí smiřovat s tím, že irituje lidi bez téhle možná i pošetilé potřeby stále tvořit. Pragmaticky racionálním přístupem k světu možná rozčaruje nejednu poetičtější povahu. Může však jinak? I vědecká fantazie je koneckonců básní a syn velkého vypravěče Vladimíra Neffa umí taky vyprávět; jinak a po svém. To dokazuje i knižní rozhovor s touto takřka renesanční osobností, která předkládá nové vize i prognózy, a přece ví, že psaní je jen královskou zábavou. Svazek doprovází bibliografie knižních prací a životopis. – 5. svazek Edice Osobnost. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Královská zábava - Ondřej Neff - e-kniha , Pan selfridge lindy woodhead e kniha

Kriminalistické otazníky - Ondřej Krotil - e-kniha

Kriminalistické otazníky - Ondřej Krotil - e-kniha
Detail

eBook:,Nevyřešené případy československé kriminalistiky Skutečné kriminalistické kauzy, které stále čekají na své objasnění a jejichž pachatelé nebyli nikdy potrestáni. Co a jak se vlastně stalo? Do pátrání v archivech, listování vyšetřovacími spisy i za očitými svědky jednotlivých případů se pustil badatel Ondřej Krotil. Jak to bylo s Janem Masarykem? Kam zmizely mladé stopařky a co se stalo třem turistům ve skalách? Vydejte se po stopách, hledejte indicie, pátrejte "v přímém přenosu" a užijte si napínavé čtení do posledního dechu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kriminalistické otazníky - Ondřej Krotil - e-kniha

Manželské anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha

Manželské anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha
Detail

eBook:,Malé národy se brání těm velkým často vtipem, i utlačovaní někdy bojují proti utlačovatelům humorem a manželé či manželky pod pantoflem po hospodách baví své přátele historkami o svých ženách či mužích. Tak nějak vznikají manželské anekdoty, kterým rozumí a směje se nejen ten, kdo sám ochutnal radostí manželského chomoutu, ale i ti, které to teprve čeká a zatím se úspěšně brání. Snad se na nás nebude laskavý čtenář zlobit, že jsme mezi manželskými tématy nemohli vynechat ani manželské či nemanželské postele jako častý zdroj všeobecného veselí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Manželské anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha

Mrtvá schránka - Ondřej Horák - e-kniha

Mrtvá schránka - Ondřej Horák - e-kniha
Detail

eBook:,Vypravěčem románu Mrtvá schránka je mladý muž, který po divokém dospívání vstoupil do cizinecké legie a nyní si obstarává peníze tím, že do pečlivě vybudované sítě schránek posílá z Jižní Ameriky tenoučké obálky s důkladně zabaleným bílým práškem. Mladý muž, který už nic nečeká. Mladý muž, který sice vzpomíná na všechno, co se mu událo, ale už netouží po tom, aby se to opakovalo. Jenže na to se ho nikdo neptá, najednou je tu prázdninová zkouška. Koho jen mu ta dospívající dívka tolik připomíná?Ondřej Horák (1976) se narodil v Českých Budějovicích a léta působí v pražském literárním provozu – nejdřív v literárním časopise, potom v novinách, též jako redaktor řady knižních titulů. Debutoval románem Dvořiště (2013), následovala novela Nebožtík (2017). Vedle vlastní tvorby sepsal na zakázku rovněž několik biografických a kratochvilných knih. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Mrtvá schránka - Ondřej Horák - e-kniha

Totalitní anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha

Totalitní anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha
Detail

eBook:,O anekdotě praví moudrá encyklopedie, že se jedná o řecký výraz pro texty předávané ústně nebo z nějakých důvodů nezveřejněné. Je to zpravidla krátké humorné vyprávění, které zesměšňuje nějakého člověka, dobu či situaci. Nepochybujeme o tom, že v tomto ohledu byly tzv. totalitní anekdoty naprosto dokonalé. V komunismu se jim dařilo jako hrachu v Mičurinově pařeništi – a to i přes to, že vládnoucí režim byl kdykoliv ochoten zavřít prostořeká ústa i s jejich majitelem. Politickému vtipu to však nemohlo ublížit. Možná i proto, že smích byl zaručeným receptem na přežití v komunistickém bezčasí. Ráno den před říjnovou revolucí přiběhne jeden bolševik za Leninem a říká: „Soudruhu Lenine, průser, budeme muset odložit revoluci o jeden den.“ „Jak to, proč, co se děje?“ ptá se rozespalý Vladimír Iljič. „No, víš, soudruh Dzeržinskij se ráno rozhodl, že pojede na ryby.“ Lenin mávl rukou: „Ále, revoluci přeci zvládneme i bez Dzeržinského.“ „Soudruhu Lenine, bez soudruha Dzeržinského asi ano, ale bez Aurory ne!“ (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Totalitní anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha

Srdce zlomený - Ondřej Hejma - e-kniha

Srdce zlomený - Ondřej Hejma - e-kniha
Detail

eBook:,"Když srdce zdobí smuteční páska, je čas na posledního práska. Láska je zapeklitá věc." Muzikant Ondřej Hejma se ve své nové knize vzpomínek vrací do roku 2013 a sleduje vývoj událostí v kultuře, politice, rodině i v oblasti srdce. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Srdce zlomený - Ondřej Hejma - e-kniha

Inline bruslení - Ondřej Thor - e-kniha

Inline bruslení - Ondřej Thor - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha je prvním interaktivním materiálem určeným všem zájemcům o inline bruslení. Čtenář v ní nalezne postupy a průpravné cviky, vedoucí ke správné technice základní i pokročilé jízdy na kolečkových bruslích, technice brzdění, bezpečných pádů a také množství her, které výuku jízdy obohacují. Všechny postupy jsou srozumitelně popsány, ilustrovány na fotografiích a jejich provedení i další rozšiřující informace jsou ke zhlédnutí na návodných videích, která si čtenář pomocí QR kódů může velmi jednoduše prohlédnout. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Inline bruslení - Ondřej Thor - e-kniha

Skrze šílenství - Ondřej Sabo - e-kniha

Skrze šílenství - Ondřej Sabo - e-kniha
Detail

eBook:,Pohodlně se usaďte. Zvu vás na výlet do své hlavy, sužované tím nejhorším, ale ve společnosti stále podceňovaným démonem. Nedokážete si představit, co je deprese? Co vede člověka vzít si to nejcennější, co má? Pak je to výlet právě pro vás. Odemknu vám svoji mysl, týranou depresemi, paranoidními myšlenkami a chuti se zabít, abyste získali představu, co znamená když se řekne ,,mám depresi”. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Skrze šílenství - Ondřej Sabo - e-kniha

Objektové programování - Ondřej Čada - e-kniha

Objektové programování - Ondřej Čada - e-kniha
Detail

eBook:,Na rozdíl od ostatních publikací, věnovaných konkrétnímu jazyku a prostředí a trpících jejich omezeními, vás tato kniha naučí obecným pravidlům objektového designu, objektové analýzy, objektového programování - a objektového myšlení. Je tak nepostradatelná pro kteréhokoli programátora, neboť objektové principy dnes usnadňují psaní operačních systémů i webových obchodů, počítačových her i řídicích systémů elektráren. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Objektové programování - Ondřej Čada - e-kniha

Palm OS - Ondřej Zaoral - e-kniha

Palm OS - Ondřej Zaoral - e-kniha
Detail

eBook:,Kapesní počítače na platformě Palm OS jsou oblíbeny pro svoji uživatelskou jednoduchost a přívětivost. Ne každý ale chce strávit hodiny nad prozkoumáváním všech funkcí nového kapesního počítače. Mnoho uživatelů tak absenci českého návodu řeší pokusy s novým přístrojem, při kterých sice objeví mnoho funkcí, další však zůstávají skryty a bez využití. Tato kniha chce být nejen návodem k základním funkcím Palm OS PDA, ale průvodcem pro nové uživatele, kterým pomůže nový kapesní počítač zprovoznit a začít efektivně používat. Nové a užitečné informace v ní jistě najdou i ti uživatelé, kteří s Palmem pracují již delší dobu.První část knihy je věnována kapesnímu počítači jako zařízení a operačnímu systému Palm OS jako prostředí, ve kterém se uživatel PDA pohybuje. Patřičný prostor je věnován synchronizaci, instalaci dodatečných programů na Palm a spolupráci se stolním počítačem. Kniha nezapomíná ani na uživatele počítačů Apple Macintosh. Čtenář se podrobně seznámí s grafickými ovládacími prvky systému Palm OS, se kterými se bude setkávat ve všech aplikacích – znalosti získané v této části knihy jsou základem pro používání nejen aplikací popsaných ve druhé části knihy, ale i pro desetitisíce programů pro Palm OS. Podrobný průvodce nastavením připraví kapesní počítač pro použití ve všech situacích.V druhé části knihy se čtenář podrobně a praktickým způsobem seznámí se základními aplikace v kapesním počítači. Naučí se ovládat Kalendář, Úkoly, Kontakty, Poznámky, Výdaje, Zápisník i multimediální aplikace. Všechny aplikace jsou představeny interaktivním způsobem, kniha ukazuje základní operace, které si čtenář může sám provádět na vlastním PDA. Na závěr přijde na řadu i seznámení s programem Palm Desktop, který pracuje s daty z PDA na stolním počítači. I přes poměrně velký rozsah zůstávají oblasti, do kterých se kniha záměrně nepouští a zůstává zaměřena na základy ovládání Palmu a jeho základních aplikací. I v této oblasti platí, že 20% znalostí funkcí a ovládání přináší 80% užitku ze zařízení – kniha Palm OS – podrobně a prakticky se soustředí právě na oněch 20%, díky kterým se uživatelé stanou mistry v osobním informačním managementu s využitím moderních technologií. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Palm OS - Ondřej Zaoral - e-kniha

Innovation Scorecard - Ondřej Žižlavský - e-kniha

Innovation Scorecard - Ondřej Žižlavský - e-kniha
Detail

eBook:,This book takes as its starting point the current state of affairs and the specific conditions arising from today’s business environment. Based on findings from long-term empirical research carried out under the auspices of the Czech Scientific Foundation (research project no. 13-20123P) in the years 2013 to 2015 it attempts to provide an overview of the issues of evaluating innovation performance. This publication is based specifically on project management, Balanced Scorecard input–process–output–outcomes model and Stage Gate approach. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Innovation Scorecard - Ondřej Žižlavský - e-kniha

Boží zboží - Ondřej Horák - e-kniha

Boží zboží - Ondřej Horák - e-kniha
Detail

eBook:,Jak se stalo, že praotec Čech stanul na Řípu a Češka ve vedení Fondu národního majetku… Proč se Cyril a Metoděj těšili do sámošky… Jak se Kolibřík s Mazánkem snažili nezištně pomoci Karlu IV. s výstavbou hradu… Kdo dnes ví, že fotbalovým průkopníkem v Čechách byl Jan Hus, na jehož počest vznikl táborský tým FC Husité – a že už jeho zápasy komentoval nesmrtelný Pavel Čapek… Proč blaničtí rytíři nevyjeli, přestože Jan Hřebejk už natočil svůj nejhorší film… Jak moc Petr Čech závidí Františku Josefovi, že zůstal jedničkou až do smrti… Proč Olaf Ludwig obdivuje skupinu uprchlíků v čele s bratry Mašíny… A nakonec hořké svědectví o tom, že Václav Klaus při dělení Československa vůbec nestál o proslulé bratislavské televizní pondělky… Tuto rozvernou knižní kuriozitu bohatě ilustroval Jiří Franta. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Boží zboží - Ondřej Horák - e-kniha

Slušné anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha

Slušné anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha
Detail

eBook:,Říká se, že opravdu dobré anekdoty jsou buď nemravné, na zavření a nebo jdou na tlouštku. Pokusíme se v třetím knížce anekdot tento mýtus vyvrátit. Nepoužijeme žádné opravdu sprosté slovo, nebudeme se posmívat politikům (byť by se nám hodně chtělo) a slibujeme váženým čtenářům, že pouhým čtením na váze nepřiberou. Do tohoto výběru jsme mimo jiné zařadili i anekdoty z pracovního prostředí. Podobnost sekretářek či manažerů s vašimi kolegy je čistě náhodná. Pokud se tam někdo z vás pozná, pak platí staré přísloví: „Nemá smysl rozbít zrcadlo, máš-li křivou hubu!“ Najdete zde i anekdoty mírně nekorektní a škodolibé, ale i ty patří k životu, jehož těžkosti nám právě humor pomáhá překonávat. Z vlastní zkušenosti vím, že nejbrutálnější anekdoty si mezi sebou vyprávějí naši hendikepovaní spoluobčané a nejčastěji vtipy o sobě sbírají policisté a blondýnky, tak jaképak pokrytectví! (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Slušné anekdoty - Ondřej Šebesta - e-kniha

Marketing kulturního dědictví a umění - Radka Johnová - e-kniha

Marketing kulturního dědictví a umění - Radka Johnová - e-kniha
Detail

eBook:,Manažeři a pracovníci kulturních organizací a studenti vysokých škol dostávají v podobě této knihy skutečně komplexní a praktickou příručku zabývající se tzv. art marketingem. Čtivá a výborně strukturovaná kniha, která nemá na českém trhu konkurenci, nabízí osvědčené postupy, jak aplikovat marketingové přístupy v organizacích spravujících kulturní dědictví s důrazem na muzea, galerie, památky, knihovny, kulturní a informační centra. Autorka, s mnoha zkušenostmi z praxe a akademické sféry, si všímá i trhů s uměním a možností využít umění v korporátní image firmy. Čtenáři pochopí, že zákaznická orientace těchto kulturních organizací je v současném konkurenčním světě nutností, a dozví se, jak s minimálními náklady využít maximum marketingových možností i v takto specifickém sektoru. Srozumitelný výklad doplňuje mnoho příkladů ze světového i domácího marketingu. Zpracování cvičení na koncích kapitol dovede pracovníky organizace k ucelenému marketingovému auditu, vytvoře ní strategie a marketingového plánu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Marketing kulturního dědictví a umění - Radka Johnová - e-kniha

Microsoft Windows 8 - Ondřej Bitto - e-kniha

Microsoft Windows 8 - Ondřej Bitto - e-kniha
Detail

eBook:,Chcete ovládnout Windows 8? Rádi byste se v krátkém čase naučili plně využívat nové funkce? Přestupujete ze starších verzí Windows a chcete se rychle sžít s novým ovládáním „osmiček“? Průvodce z nejoblíbenější řady uživatelských příruček v České republice vám poskytne veškeré informace o instalaci, ovládání, nastavení a především využití Windows 8 k efektivní a bezproblémové práci, zábavě a komunikaci. S názornými postupy krok za krokem se rychle naučíte přesně to, co budete ke každodennímu používání vašeho operačního systému potřebovat. Navíc lze k listování jejími stránkami přistupovat dvěma základními způsoby. Velice dobře poslouží jako referenční příručka, zároveň se však jejím úplným prostudováním může začínající uživatel stát profesionálem v ovládání Windows a jejich konfiguraci. Kniha se mimo jiné věnuje těmto tématům: – Převratné nové ovládání a práce se systémem – Tvorba a správa uživatelských účtů – Nastavení, přizpůsobení a zrychlení systému – Hudba, video, fotky, televize v počítači – Vytvoření drátové i bezdrátové domácí sítě – Propojení Windows s mobilními zařízeními – Internet Explorer – záložky, RSS, akcelerátory, výstřižky – Správa počítače pomocí příkazového řádku Kniha je následovníkem řady příruček k předchozím verzím Windows, jež se jako nejoblíbenější publikace k tomuto systému staly pomocníkem více než 250 000 uživatelů. O autorovi: Ondřej Bitto je ve světě Internetu a počítačů zavedeným autorem. Na svém kontě má knihy o Windows 7 a Windows Vista a publikace zabývající se bezpečností a šifrováním dat. Mimo to aktivně spolupracuje se serverem Jnp.cz, Živě.cz a odborné články publikuje též v časopisu Computer. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Microsoft Windows 8 - Ondřej Bitto - e-kniha

jQuery pro neprogramátory - Ondřej Baše - e-kniha

jQuery pro neprogramátory - Ondřej Baše - e-kniha
Detail

eBook:,Chcete své webové stránky změnit na interaktivní a živou prezentaci, se kterou budou její návštěvníci rádi pracovat? Naučte se pomocí knihovny jQuery UI vytvářet funkčně bohaté a uživatelsky přívětivé weby, na něž se budou jejich uživatelé rádi vracet. V devíti kapitolách se postupně seznámíte se základy knihoven jQuery a zejména jQuery UI, na které navazují další, pokročilejší techniky. Autor vám na řadě praktických a plně funkčních příkladů ukáže, jak webové prezentaci přidat další funkce, které návštěvníkovi stránek zpříjemní jejich čtení a používání. Dozvíte se, jak vylepšit svůj web o praktické prvky (formuláře, galerie, multimédia), jejichž používání bude návštěvníky bavit a nevyžene je při prvním špatně zadaném vstupu. Publikace vás mimo jiné naučí: * Měnit vzhled stránek pomocí motivů * Rozmístit navigaci a zpřehlednit tak webovou prezentaci * Kontrolovat data zadaná do formulářů * Implementovat do webové aplikace přesouvání prvků myší * Vypisovat seznamy a umožnit jejich další řazení * Přidat na stránky multimediální obsah * Vytvořit uživatelsky přívětivou fotogalerii O autorovi: Ondřej Baše je zkušený programátor webových aplikací, které vyvíjí především s použitím jazyků JavaScript, PHP, HTML a CSS. Při vývoji využívá i oblíbených knihoven jQuery a jQuery UI. Přeložil také řadu titulů o webových technologiích. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako jQuery pro neprogramátory - Ondřej Baše - e-kniha

Digitální fotografie polopatě - Ondřej Neff - e-kniha

Digitální fotografie polopatě - Ondřej Neff - e-kniha
Detail

eBook:,Naučte se KONEČNĚ pořádně fotit, aneb 10 kroků k lepší fotografii O tom, že popularita digitální fotografie raketově roste a každý nový fotograf musí držet krok s jejím překotným rozvojem, se doslechnete na každém rohu. Ale ani nejmodernější technika nemusí zaručit uspokojivý výsledek, který je hodný sdílení s ostatními. Základní principy fotografie se naopak mění spíše zřídka, a pokud si je osvojíte, nepotřebujete k pořízení zajímavých snímků techniku za statisíce. Spisovatel, novinář a fotograf Ondřej Neff vám v pokračování svého bestselleru Digitální fotografie polopatě představí 10 základních kroků, které jsou potřeba k dosažení perfektních výsledků. Šestnáct let pozorně sleduje a analyzuje potíže trápící posluchače na jeho seminářích, a těchto zkušeností nyní využívá v novém přepracovaném vydání své knihy. Onřej Neff dokáže dostatečně stravitelně podat i složitější zákonitosti digitální fotografie, což dělá z jeho knih ceněné společníky pro začínající i pokročilejší fotografy. Navíc je dokáže propojit s praktickými příklady, tipy a cvičeními, které i vám pomohou k lepším fotografiím. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Digitální fotografie polopatě - Ondřej Neff - e-kniha

Darius - Nekouzlící kouzelník - Ondřej Borz - e-kniha

Darius - Nekouzlící kouzelník - Ondřej Borz - e-kniha
Detail

eBook:,Příběh začíná tím, že mladý kouzelník Darius, je představenou čarodějkou Řádu vyslán, aby ji v doprovodu svého mýtického zvířecího společníka zastoupil na každoročním čarodějnickém sletu. Zdánlivě jednoduchý a nudný úkol se zvrtne ve chvíli, kdy Darius narazí na první z potíží, jenž mu jeho cesta chystá, protože přesto, že dosáhne brzy cíle, jeho cesta ve Městě Roklin rozhodně nekončí. Potom co je svědkem tragédie které jen ztěží sám unikne, ztrácí kouzelník paměť a začíná jeho pouť za nalezením ztracených vzpomínek. Na své cestě se seznámí se spoustou podivuhodných osob, a v některých z nich postupně nalézá přátele. Jeho putování mu přinese spoustu dobrodružství, ale i nebezpečí. Dariova cesta se nakonec ukáže daleko zajímavější a složitější, než jak se zpočátku zdála. Jeho dobrodružství se totiž skládá z mnoha úkolů a cílů, a zavede jej i na místa kam by jistě netušil že zavítá.... (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Darius - Nekouzlící kouzelník - Ondřej Borz - e-kniha

Hříšky bílé lišky - Ondřej Netík - e-kniha

Hříšky bílé lišky - Ondřej Netík - e-kniha
Detail

eBook:,Necudně romantická novodobá bajka o kmotře lišce, která se pro neznalost lidské morálky, naivitu a až zlomyslnou rozmarnost plete do nejintimnějších lidských vztahů a převrací životy naruby. Bílá liška Vuples, skrývající se pod mnoha různými převleky a jmény, přichází s prvním sněhem do malého města v horách, aby jeho obyvatelům pořádně zatopila pod kotlem jejich úzkoprosti a falešné spořádanosti. Příběh lišky je knihou o milostných hrách, o marné snaze svázat sny a intimní touhu do pravidel. Sedm lechtivých příběhů ukrátí dlouhé večery, kdy vám hříšné myšlenky nedají spát. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hříšky bílé lišky - Ondřej Netík - e-kniha

Ne/být vlkem - Ondřej Adler - e-kniha

Ne/být vlkem - Ondřej Adler - e-kniha
Detail

eBook:,Ne/Být vlkem je sondou do duše vlkočlověka, jedince, co nikdy není úplně lidský, ale ani úplně zvířecí. Jak obstojí ve světě, který neví, jestli chce být demokracií nebo královstvím? A jak obstojí ve své lidskosti sami lidé, kteří hlavního hrdinu obklopují? Může být člověk člověku člověkem, nebo je člověk člověku vlkem? (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ne/být vlkem - Ondřej Adler - e-kniha

Drobkovo podivuhodné dobrodružství - Ondřej Elbel - e-kniha

Drobkovo podivuhodné dobrodružství - Ondřej Elbel - e-kniha
Detail

eBook:,Drobkovo podivuhodné dobrodružství je fantaskní příběh ze světa trpaslíků, kteří sami sebe nazývají smradlíci, protože se nemyjí (nesnášejí vodu) a živí se vyhozenými, nevábně už zavánějícími potravinami, které si opatřují na svých zásobovacích výpravách k odpadkovým kontejnerům. Lidé je nemůžou vidět ani slyšet, ale pouze - zato velmi výrazně - cítit. Trpasličí svět v originální a vtipné prvotině pro odrostlejší děti od brněnského režiséra, dramatika a scenáristy, Ondřeje Elbela, zrcadlí nejeden společenský problém: příběh podprahově upozorňuje na bezbřehé plýtvání potravinami (vždyť jimi nakrmíme celý trpasličí svět!), starostův tiskový mluvčí dokáže odstranit pana starostu a zmanipulovat trpasličí lid a nakonec v inscenovaném, nespravedlivém soudu hlavního hrdinu Drobka potrestá velkým koupáním, nejhroznějším trestem pro každého smradlíka. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Drobkovo podivuhodné dobrodružství - Ondřej Elbel - e-kniha
Kniha Džunglí (978-80-206-1672-2), Grammatykáři (9788024627380), Reflexe moci a moc reflexe (978-80-7465-428-2), Praesagium I - Kniha vyvolených (978-80-895-1533-2), siva a parvati josef fric e kniha, tlustoprdka no a co renata nazlerova e kniha, blato pot a slzy bear grylls e kniha, Klimek Ondřej: Ondřej Klimek - CD (669209-2), Balíček e-kniha a audiokniha Houževnatost za výhodnou cenu, neziskove organizace teorie a myty vladimir hyanek e kniha, lekar pacient a michael balint martina pacesova e kniha, houbarka viktorie hanisova e kniha, korist paul finch e kniha, madarsko richard prazak e kniha, buzicci jan folny e kniha, hadka petra nachtmanova e kniha, slib lisa kleypas e kniha, kra pavel obluk e kniha, site petra dvorakova e kniha, Reflexe a realita (999-00-020-7104-1), Balíček e-kniha a audiokniha Konec prokrastinace za výhodnou cenu, Balíček e-kniha a audiokniha Nastavení mysli za výhodnou cenu, Balíček e-kniha a audiokniha Válka umění za výhodnou cenu, zle rostliny a dalsi botanicka zverstva amy stewart e kniha, BerlingerHaus Sada nádobí 10 ks EBONY Line Maple BH-1533 (BH-1533), mstitel jan erik fjell e kniha, anna boleynova alison weirova e kniha, stin minulosti kristin colli e kniha, sbirka kosti kathy reichs e kniha, pan selfridge lindy woodhead e kniha