Dyskalkulie pracovní listy

Produkt Dyskalkulie pracovní listy sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Dyskalkulie pracovní listy upraviť a produkt hľadať znova.

Učíme se počítat: Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie (978-80-262-1406-9)

Učíme se počítat: Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie (978-80-262-1406-9)
Detail

Kniha - autor Olga Zelinková, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie pomáhají předškolním a mladším dětem vstoupit do světa čísel, do vztahů mezi skupinami prvků, učí je porovnávat, odhadovat množství a podobně. Úkoly mají zábavný charakter, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal, Mám dyslexii a Dyspraxie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Učíme se počítat: Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie (978-80-262-1406-9) , Dyskalkulie pracovní listy

Šimonovy pracovní listy 25 - Těthalová Marie

Šimonovy pracovní listy 25 - Těthalová Marie
Detail

Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj grafomotorických dovedností. Předškolní děti, jimž jsou pracovní listy určeny, se stávají spoluautory hravých a veselých obrázků. Smyslem není napodobení přesných tvarů, ale uvolnění ruky a fixování správného držení tužky a také správného sezení, a dále vedení nepřerušované linie. Jednotlivé úkoly jsou hravé, mají komiksový ráz. Provázejí jimi dvě děti – chlapec Šimon, pravák, a holčička Simona – levačka. V záhlaví vždy také ukázka správného úchopu psacího náčiní. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 25 - Těthalová Marie , Šimonovy pracovní listy 26: pracovní listy pro děti z mš a přípravných tříd zš (978-80-262-1337-6)

Šimonovy pracovní listy 24 - Konvalinková Kateřina

Šimonovy pracovní listy 24 - Konvalinková Kateřina
Detail

Cílem pracovního sešitu je seznámit děti s nejrůznějšími živočichy a rozvíjet jejich znalosti přírody. V současné době jsou děti v mateřských školách připravovány zejména po stránce grafomotorické, logopedické, matematické a jazykové., ale poznatky o přírodě jsou často opomíjeny. Pracovní sešit obsahuje dvacet kapitol. Každá kapitola je zaměřena na jednoho živočicha. Ke každému živočichovi je přiřazena písnička, vždy na melodii známé lidové písně. Díky písničce si děti snadněji zapamatují nabízené informace. Následují doplňující aktivity (hry, výtvarné tvoření apod.). Na samostatné stránce se nachází omalovánka příslušného živočicha, kterou si děti mohou vybarvit. Kateřina Konvalinová učí v mateřské škole a věnuje se pedagogice volného času. V Portále vydala ŠPL 19 (Rozvoj jemné motoriky) a Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je pořád prima. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 24 - Konvalinková Kateřina , Hudební adventní kalendář + pexeso: pracovní listy pro žáky phv

Šimonovy pracovní listy 14 - Pilařová Marie

Šimonovy pracovní listy 14 - Pilařová Marie
Detail

Publikace obsahuje motivační kresby k relaxaci ruky a zápěstí. Kresby jsou řazeny od jednoduchých ke složitějším a doplňují je kresby jedním tahem. Děti obtahují a dokreslují tvar za doprovodu dvouveršové rytmické říkanky. Při tom rozvíjejí jemnou motoriku, učí se kontrolovat pohyb a práci svalů ruky a získávají základní kreslířské dovednosti. Obtahování motivů měkkým kreslicím materiálem přispívá k plynulosti pohybů, odbourává křečovitost v držení tužky, uvolňuje prsty a zápěstí. Aby byly obrázky veselejší, může si je dítě nakonec vybarvit. Součástí úvodu jsou metodické pokyny pro práci s těmito listy a prstová cvičení. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 14 - Pilařová Marie , Šimonovy pracovní listy 2 (978-80-262-0878-5)

Šimonovy pracovní listy 23 - Těthalová Jana

Šimonovy pracovní listy 23 - Těthalová Jana
Detail

Jak podpořit rozvoj slovní zásoby dítěte mezi třetím a šestým rokem věku? Kromě společného čtení a prohlížení knížek je to rozhovor, povídání o tom, co se stalo, co nás čeká, na co se těšíme, co máme rádi. První část pracovních listů je věnovaná podstatným jménům, konkrétně nadřazeným a podřazeným výrazům. Dalším důležitým okruhem jsou přídavná jména. Děti budou poznávat, jaké mají nejrůznější předměty vlastnosti, a budou se je učit správně pojmenovávat. Děti se také seznámí s různými způsoby, jimiž mohou pojmenovat jednu věc. Nepůjde o prostá synonyma, ale o určitý posun významu. Důležitým tématem jsou také slovesa, díky nimž můžeme vyjádřit, kdo co dělá a umí. Součástí komunikační kompetence je též schopnost říci si o to, co potřebujeme, poděkovat druhým za to, co pro nás udělali, pochválit to, co se nám líbí, a též vhodný pozdrav a rozloučení. Závěrečné úkoly se tedy věnují právě těmto výrazům, které otevírají cestu k druhým lidem. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 23 - Těthalová Jana , Šimonovy pracovní listy 4 (978-80-262-0223-3)

Šimonovy pracovní listy 4 - Svobodová Jana

Šimonovy pracovní listy 4 - Svobodová Jana
Detail

Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři situace, které na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení dítěte na prázdný pracovní list. Každý pracovní list obsahuje velký obrázek situace, která je tématem činnosti. Spodní část listu obsahuje pět malých obrázků, které umožňují rozvíjet slovní zásobu a jsou základem k řešení jednoduchých úkolů. Malé obrázky je možné vybarvit, vystřehnout a manipulovat s nimi podle pokynů. Text je psán velkým písmem, takže školáci mohou pracovní listy využívat samostatně. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 4 - Svobodová Jana , Šimonovy pracovní listy 1: celkový rozvoj (978-80-262-1774-9)

Šimonovy pracovní listy 8 - Kárová Věra

Šimonovy pracovní listy 8 - Kárová Věra
Detail

Soubor cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního věku, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku. Pomocí pracovních listů , které mohou sloužit i jako podklady pro kopírování, se zábavnou formou procvičuje rozlišování tvarů, orientace v prostoru, rozlišování polohy a velikosti předmětů, vnímání a poznávání souvislostí mezi předměty. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 8 - Kárová Věra , Šimonovy pracovní listy 14: grafomotorická cvičení (978-80-262-1084-9)

Šimonovy pracovní listy 9 - Pokorná Věra

Šimonovy pracovní listy 9 - Pokorná Věra
Detail

Většina dětí v předškolním věku si ráda maluje a kreslí. Existují však i ty, které z různých důvodů pastelky ani tužka nelákají. Tyto děti pak obvykle mají obtíže při nácviku psaní, ale i v jiných předmětech. Při psaní jsou neobratné, neumějí lehce držet tužku a často se i nedostatečně orientují v ploše a prostoru. Předkládaný pracovní sešit pomůže dítěti i jeho rodičům. Dítě je motivováno ke kreslení již v průběhu nácviku nejjednodušších rovných čar. Spolu s rostoucími nároky na grafické dovednosti dítěte se úměrně zvyšuje i obtížnost kreseb. Metodiku autorka ověřila při práci s dětmi s dysgrafií. Pracovní listy mohou sloužit i jako podklady pro kopírování. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 9 - Pokorná Věra , Hravé počítání do 20: prevence dyskalkulie (978-80-253-5945-7)

Šimonovy pracovní listy 5 - Pilařová Marie

Šimonovy pracovní listy 5 - Pilařová Marie
Detail

Soubor zábavných grafomotorických cvičení pomůže dětem předškolního věku i malým školákům při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických dovedností (způsob sezení, ovládání pastelky rukou) a především grafických dovedností (směr, tvar, velikost). U dětí předškolního věku jde přitom spíše o uvolněnost pohybu než o přesnou kopii tvaru. Jednotlivé listy lze vytrhnout, případně okopírovat, a dát dětem volné listy. To umožňuje učiteli pohotově reagovat na individuální zvláštnosti dětí. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 5 - Pilařová Marie , Jarní procvičování + samolepky: pracovní listy pro žáky (979-0-706570-22-8)

Šimonovy pracovní listy 26: Pracovní listy pro děti z MŠ a přípravných tříd ZŠ (978-80-262-1337-6)

Šimonovy pracovní listy 26: Pracovní listy pro děti z MŠ a přípravných tříd ZŠ (978-80-262-1337-6)
Detail

Kniha - autor Iva Košek Bartošová; Blanka Křováčková, 584 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Pracovní listy obsahují soubor zábavných úkolů pro děti ve věku 5–7 let. Jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Témata se vztahují k ročním obdobím a k vybraným svátkům naší kultury. Nabízená cvičení jsou zaměřena především na rozvíjení grafomotorických dovedností dítěte, pravolevé orientace, časových a prostorových představ, zrakového, sluchového vnímání. Rozvíjeny jsou také základní matematické představy, paměť a slovní zásoba dítěte. Součástí pracovních listů je metodický návod, který, především rodičům, ozřejmí problematiku související s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 26: Pracovní listy pro děti z MŠ a přípravných tříd ZŠ (978-80-262-1337-6) , Šimonovy pracovní listy 9: grafomotorika a kreslení (978-80-262-1778-7)

Já a můj svět 3 - Pracovní listy

Já a můj svět 3 - Pracovní listy
Detail

3-73 Pracovní listy jsou určeny k systematické přípravě žáků na samostudium, nabízejí návod, jak ke zpřehlednění vědomostí využít tabulku. Zahrnují i sebehodnocení. Jsou tematicky koncipované k jednotlivým lekcím. Poslední, desátý list je poučením před prázdninami, jak se zachovat v nebezpečných situacích, do kterých se žáci mohou dostat. Žáci se z učiva, které si osvojili, učí shrnout základní informace. Vyvozují si je na tom, co je jim blízké. K probranému tématu naleznou na pracovním listu také úkoly určené k samostatné práci. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Já a můj svět 3 - Pracovní listy , Šimonovy pracovní listy 8: rozvoj logického myšlení (978-80-262-1777-0)

Šimonovy pracovní listy 2 - Markéta Mlčochová, Markéta

Šimonovy pracovní listy 2 - Markéta Mlčochová, Markéta
Detail

Rozvoj pozornosti, cvičení postřehu, zraková diferenciace, rozvoj myšlení. Grafomotofické tvary, rozlišování základních geometrických tvarů, procvičování zrakové syntézy a analýzy. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 2 - Markéta Mlčochová, Markéta , Člověk a technika pro 5. (6.) ročník pracovní listy k učebnici (8594165541758)

Šimonovy pracovní listy 26 - Bartošová Iva Košek

Šimonovy pracovní listy 26 - Bartošová Iva Košek
Detail

Pracovní listy obsahují soubor zábavných úkolů pro děti ve věku 5–7 let. Jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Témata se vztahují k ročním obdobím a k vybraným svátkům naší kultury. Nabízená cvičení jsou zaměřena především na rozvíjení grafomotorických dovedností dítěte, pravolevé orientace, časových a prostorových představ, zrakového, sluchového vnímání. Rozvíjeny jsou také základní matematické představy, paměť a slovní zásoba dítěte. Součástí pracovních listů je metodický návod, který, především rodičům, ozřejmí problematiku související s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky. (patro.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 26 - Bartošová Iva Košek , Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou (978-80-7496-407-7)

Pracovní listy k učebnici Naše vlast - 16

Pracovní listy k učebnici Naše vlast - 16
Detail

Pracovní listy jsou součástí upraveného vydání učebnice; při dlouhodobém používání upravené nebo původní učebnice je lze zakoupit samostatně. Přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice. Do pracovních listů je zařazeno 11 stran přílohy, která obsahuje mapy ČR a další náměty pro činnostní charakter výuky. ALTER (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Naše vlast - 16 , Začínáme s hudební výchovou 1. ročník: pracovní listy (978-80-87565-67-4)

Rozmanitost přírody 4/1 - Pracovní listy k učebnici

Rozmanitost přírody 4/1 - Pracovní listy k učebnici
Detail

Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Rozmanitost přírody 4/1, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou rozvíjejí poznatky a zkušenosti žáků o rostlinách a živočiších až k ucelené představě o přírodě kolem nás. Vedou žáky k citlivému vnímání přírody a podněcují je k vyhledávání nových informací. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Rozmanitost přírody 4/1 - Pracovní listy k učebnici , Šimonovy pracovní listy 24: do přírody za zvířátky (978-80-262-1036-8)

Prvouka pro 1.ročník základní školy - Pracovní listy

Prvouka pro 1.ročník základní školy - Pracovní listy
Detail

Prvouka pro 1. ročník je úvodní částí nové řady prvouk pro 1. – 3. ročník s návazností na nové učebnice vlastivědy a přírodovědy pro 4. a 5. ročník. Je vydána ve dvou variantách, z nichž si mají učitelé zvolit, které řešení jim lépe vyhovuje – buď dvě pracovní učebnice (jedna na každé pololetí) nebo standardní klasická učebnice doprovázená pracovními listy, s nimiž žáci pracují a do nichž píší a vystřihují v nich. V obou variantách najdou uživatelé praktické úkoly PRO ŠIKOVÉ RUCE a celoroční čtyřdílný pojektový úkol Úkol na celý rok. V obou variantách jsou také sebehodnotící tabulky a závěrečný vědomostní test, který si žáci sami vyřeší. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Prvouka pro 1.ročník základní školy - Pracovní listy , Česko anglické písničky pro kluky a holčičky: pracovní listy (978-80-7235-379-8)

Člověk a technika 5 - Pracovní listy k učebnici

Člověk a technika 5 - Pracovní listy k učebnici
Detail

Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby podněcovaly žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Cílem není předat jim vědomosti z fyziky, ale vzbudit zájem o techniku, která je obklopuje. Žáci se učí strategii kladení otázek, hledání informací, vytváření generalizací, hledání implikací - logických vztahů mezi výroky a to vše zábavnou formou, která je motivuje možností být úspěšní. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a technika 5 - Pracovní listy k učebnici , Šimonovy pracovní listy 27: pohádková grafomotorika pro malé předškoláky (978-80-262-1793-0)

Klass! 1 CZ rozšiřující pracovní listy k učebnici

Klass! 1 CZ rozšiřující pracovní listy k učebnici
Detail

Doplňující materiál k učebnici ruštiny Klass 1. Jednotlivé pracovní listy procvičují slovní zásobu jednotlivých témat učebnice a prohlubují znalost gramatických jevů. Materiály ke stažení zde. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Klass! 1 CZ rozšiřující pracovní listy k učebnici , Neumim to říct: pracovní listy pro pacienty s afázií (978-80-262-1893-7)

Člověk a technika 5 pracovní listy k učebnici

Člověk a technika 5 pracovní listy k učebnici
Detail

Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby podněcovaly žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Cílem není předat jim vědomosti z fyziky, ale vzbudit zájem o techniku, která je obklopuje. Žáci se učí strategii kladení otázek, hledání informací, vytváření generalizací, hledání implikací - logických vztahů mezi výroky a to vše zábavnou formou, která je motivuje možností být úspěšní. (patro.cz)

Podobné produkty ako Člověk a technika 5 pracovní listy k učebnici , Šimonovy pracovní listy 3: dokreslování, uvolňovací cviky pro psaní (978-80-262-0879-2)

Prvouka pro 1.ročník základní školy Pracovní listy

Prvouka pro 1.ročník základní školy Pracovní listy
Detail

Prvouka pro 1. ročník je úvodní částí nové řady prvouk pro 1. – 3. ročník s návazností na nové učebnice vlastivědy a přírodovědy pro 4. a 5. ročník. Je vydána ve dvou variantách, z nichž si mají učitelé zvolit, které řešení jim lépe vyhovuje – buď dvě pracovní učebnice (jedna na každé pololetí) nebo standardní klasická učebnice doprovázená pracovními listy, s nimiž žáci pracují a do nichž píší a vystřihují v nich. V obou variantách najdou uživatelé praktické úkoly PRO ŠIKOVÉ RUCE a celoroční čtyřdílný pojektový úkol Úkol na celý rok. V obou variantách jsou také sebehodnotící tabulky a závěrečný vědomostní test, který si žáci sami vyřeší. (patro.cz)

Podobné produkty ako Prvouka pro 1.ročník základní školy Pracovní listy , Šimonovy pracovní listy 23: rozvoj slovní zásoby, předlohy pro kopírování (978-80-262-0815-0)

Dítě s dyskalkulií ve škole - Emerson Jane

Dítě s dyskalkulií ve škole - Emerson Jane
Detail

Je chytré, šikovné stejně jako jeho spolužáci, ale s čísly a příklady si opravdu neví rady. Tak by se dal popsat problém dítěte s dyskalkulií. Dyskalkulie je jedna ze specifických poruch učení a projevuje se širokým spektrem značně různorodých výrazných obtíží v matematice, které se mohou objevit kdykoli během školní docházky dítěte. Dyskalkulické obtíže zasahující základní početní dovednosti, tedy zpravidla jednoduché až primitivně vypadající počtářské dovednosti, nejsou zaviněny nedostatečným, ale ani sníženým nadáním dítěte. Dítě s dyskalkulií má problém s tím správně přečíst čísla, rozložit větší čísla na jednotky, desítky, stovky a další řády, neví si rady se základními matematickými operacemi. Autorky vysvětlují podstatu problému a nabízejí tipy, jak dětem se specifickou poruchou počítání pomoci. V knize najdeme vzorové úlohy a také doporučení různých strategií, které mohou být v práci s dětmi s touto poruchou užitečné. V populaci se podle různých zdrojů vyskytuje 5–6 % osob s dyskalkulií. Metody práce s dětmi s dyskalkulií využijí i učitelé, kteří pracují s dětmi s dalšími poruchami učení, protože například dyslexie také ovlivňuje to, jak děti čtou číslice a pracují s nimi. (patro.cz)

Podobné produkty ako Dítě s dyskalkulií ve škole - Emerson Jane , Shody a rozdíly: pracovní listy zaměřené na rozvoj zrakového vnímání (978-80-7311-149-6)

Pracovní listy k učebnici Putování po Evropě - Alena Šotolová

Pracovní listy k učebnici Putování po Evropě - Alena Šotolová
Detail

Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice; dále obsahují 15 stran přílohy s mapami Evropy a států, které se v učebnici probírají, a náměty pro práci se slepými mapami. Pracovní listy lze používat i k původnímu (zlevněnému) vydání učebnice. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Putování po Evropě - Alena Šotolová , Není hláska jako hláska: pracovní listy pro rozvoj fonematického sluchu (978-80-262-1200-3)

Snova Klass! – pracovní listy k maturitě z ruského jazyka

Snova Klass! – pracovní listy k maturitě z ruského jazyka
Detail

Soubor 21 témat je určen učitelům a žákům pro přípravu k profilové maturitní zkoušce z ruského jazyka. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na jazykové úrovni B1. Pracovní listy pro přípravu k profi lové maturitní zkoušce z ruského jazyka jsou rozděleny do čtyř částí: vyprávění na dané téma popis fotografi í práce s textem situační hra. Každá tematická sada pracovních listů obsahuje pracovní list pro zkoušejícího (učitele), pracovní list pro žáka, autentický text na dané téma pro učitele i žáka a list se dvěma fotografiemi pro učitele i žáka. Materiály ke stažení zde. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Snova Klass! – pracovní listy k maturitě z ruského jazyka , Vím, jak se cítíš: pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence (978-80-262-1572-1)

Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou - Rohová Jana

Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou - Rohová Jana
Detail

V úvodní části představuje Cesta kolem světa – pracovní listy s metodikou jako jednu z metod, která pomáhá rozvíjet u dětí kvalitní čtenářství a kladný vztah ke knihám – od struktury výukové hodiny, přes výběr vhodných didaktických aktivit a metod až po organizační doporučení do hodin českého jazyka či čtenářských dílen. Hlavní částí publikace je tematický celek Cesta kolem světa, který využívá metod projektového vyučování a který nabízí pracovní listy využitelné v dlouhodobém tematickém vyučování, nebo v jednotlivých lekcích. Publikaci skvěle využijí učitelé, ale také rodiče, kteří chtějí vést děti k samostatné práci s textem (např. při domácím vzdělávání). Ediční řada - Rozvoj čtenářství a práce s textem Projekt rozvíjí čtenářské dovednosti – porozumění a orientaci v textu, schopnost odpovědět na otázky, s textem dále pracovat, řešit problémy i rozvíjet představivost dětí. Využívá metody kritického myšlení, učí děti vyhledávat a pracovat s informacemi. Téma bylo zvoleno pro svou atraktivitu pro žáky, ale také pro neomezenou možnost každého učitele přidat své nápady a znalosti. (patro.cz)

Podobné produkty ako Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou - Rohová Jana , Učíme se protiklady: pracovní listy pro děti od 2 let (978-80-262-1789-3)

Pracovní listy k učebnici Putování po Evropě - Šotolová Alena

Pracovní listy k učebnici Putování po Evropě - Šotolová Alena
Detail

Pracovní listy jsou součástí upraveného vydání učebnice; při dlouhodobém používání upravené nebo původní učebnice je lze zakoupit samostatně. Přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice. Do pracovních listů je zařazeno 15 stran přílohy s mapami Evropy a států, které žáci v učebnici probírají. Příloha také obsahuje další náměty pro práci se slepými mapami. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Putování po Evropě - Šotolová Alena , Nebojte se angličtiny: pracovní listy pro žáky zś se specifickými poruchami učení (80-7238-522-4)

Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 1. díl

Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 1. díl
Detail

Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Rozmanitost přírody 4/1, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou rozvíjejí poznatky a zkušenosti žáků o rostlinách a živočiších až k ucelené představě o přírodě kolem nás. Vedou žáky k citlivému vnímání přírody. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 1. díl , Pracovní sešity matematika

Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 2. díl

Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 2. díl
Detail

Pracovní listy, které jsou doplňkem učebnice Rozmanitost přírody 4/2, kladou důraz na vlastní pozorování žáků a podněcují je k samostatnému utváření závěrů. Obsahují kapitoly zkoumající živou přírodu, neživou přírodu a také oddíl zabývající se člověkem a jeho zdravím – úkoly odpovídají změnám v RVP ZV platném od 1. 9. 2013, např.: nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií; předcházení rizikovým situacím v dopravě; mimořádné události (varovný signál, evakuace, zkouška sirén, IZS); příčiny a prevence vzniku požáru. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 2. díl , Fantastické psaní: pracovní listy pro podporu čtenářské gramotnosti dětí staršího školního věk (978-80-262-1847-0)

Šimonovy pracovní listy 4 (978-80-262-0223-3)

Šimonovy pracovní listy 4 (978-80-262-0223-3)
Detail

Kniha - autor Blanka Borová; Jana Svobodová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři situace, které na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení dítěte na prázdný pracovní list. Každý pracovní list obsahuje velký obrázek situace, která je tématem činnosti. Spodní část listu obsahuje pět malých obrázků, které umožňují rozvíjet slovní zásobu a jsou základem k řešení jednoduchých úkolů. Malé obrázky je možné vybarvit, vystřehnout a manipulovat s nimi podle pokynů. Text je psán velkým písmem, takže školáci mohou pracovní listy využívat samostatně. (alza.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 4 (978-80-262-0223-3) , Dopravní výchova pro 3. a 4. třídu zš: pracovní listy a aktivity (978-80-253-3102-6)

Šimonovy pracovní listy 2 (978-80-262-0878-5)

Šimonovy pracovní listy 2 (978-80-262-0878-5)
Detail

Kniha – autor Markéta Mlčochová, 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá - autor Markéta Mlčochová, 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Rozvoj pozornosti, cvičení postřehu, zraková diferenciace, rozvoj myšlení. Grafomotofické tvary, rozlišování základních geometrických tvarů, procvičování zrakové syntézy a analýzy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 2 (978-80-262-0878-5) , Šimonovy pracovní listy 15: rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov (978-80-262-1901-9)

Hudební adventní kalendář + Pexeso: Pracovní listy pro žáky PHV

Hudební adventní kalendář + Pexeso: Pracovní listy pro žáky PHV
Detail

Kniha - autor Veronika Mlčáková, 32 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Celobarevná publikace Hudební adventní kalendář slouží jako obrázkové pracovní listy, které jsou ideální pomůckou k motivaci ve výuce žáka v předškolním a ranném školním věku. Tato publikace obsahuje více jak 25 stran, které jsou plné úkolů, omalovánek, tematicky zaměřených skladbiček, či koled k procvičení a čtení not. Pracovní listy jsou koncipované tak, aby děti dokázaly pracovat s listy samostatně den po dni až do 24. prosince. Pravidelností a důkladností mohou tyto pracovní listy zajistit co největší pokroky během krátké doby. Uprostřed titulu je vložené barevné pexeso, s kterým si užijí děti spoustu zábavy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hudební adventní kalendář + Pexeso: Pracovní listy pro žáky PHV , Lucka luciperka: metodika - aktivity a pracovní listy k prvnímu a druhému čtení (978-80-204-3887-4)

Naše vlast pro 4. ročník ZŠ - Pracovní listy k učebnici

Naše vlast pro 4. ročník ZŠ - Pracovní listy k učebnici
Detail

Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice Naše vlast; dále obsahují 11 stran přílohy s mapami ČR a mnoho námětů pro činnostní výuku. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Naše vlast pro 4. ročník ZŠ - Pracovní listy k učebnici

Pracovní listy k učebnici Putovnání po České republice - Šotolová Alena

Pracovní listy k učebnici Putovnání po České republice - Šotolová Alena
Detail

Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice; dále obsahují 24 stran přílohy s plány, schématy, mapami ČR a mnoho námětů pro činnostní charakter výuky. Pracovní listy lze používat i k původnímu vydání učebnice. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Putovnání po České republice - Šotolová Alena

Pracovní listy k učebnici Prvouka 3 II. díl - Staudková Hana

Pracovní listy k učebnici Prvouka 3 II. díl - Staudková Hana
Detail

Pracovní listy obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Prvouka 3 II. díl - Staudková Hana

Pracovní listy k učebnici Máme rádi češtinu 5 - Horáčková Miroslava

Pracovní listy k učebnici Máme rádi češtinu 5 - Horáčková Miroslava
Detail

Pracovní listy přinášejí aplikační cvičení pro samostatnou práci žáků k jednotlivým kapitolám v učebnici MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv učebnici češtiny pro 5. ročník (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Máme rádi češtinu 5 - Horáčková Miroslava

Pracovní listy k učebnici Země ve vesmíru 5 - Chmelařová Helena

Pracovní listy k učebnici Země ve vesmíru 5 - Chmelařová Helena
Detail

Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Země ve vesmíru, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou umožňují žákům poznávat Zemi jako planetu sluneční soustavy a s pomocí praktických aktivit (pokusů) je seznamují např. s příčinami srřídání dne a noci a také ročních období. Listy tak komplexně napomáhají rozvíjet poznatky a zkušenosti žáků. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Země ve vesmíru 5 - Chmelařová Helena

Pohádky pro nejmenší: Pracovní listy (978-80-210-9320-1)

Pohádky pro nejmenší: Pracovní listy (978-80-210-9320-1)
Detail

Kniha - autor Jitka Švantnerová, 58 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sbírka pracovních listů "Pohádky pro nejmenší" (3. díl) navazuje na sbírky "Moje první čtení" (1. díl) a "Příběhy pro malé čtenáře" (2. díl). Pohádky lze zařazovat od druhé poloviny školního roku pro 1. třídu, lze s nimi pracovat i ve druhé, resp. třetí třídě základní školy. Pracovní listy vedou k práci s textem, pochopení významu slov, rozšiřování slovní zásoby. Seznamují s jednoduchou gramatikou. Lze je také využít pro dramatizaci. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pohádky pro nejmenší: Pracovní listy (978-80-210-9320-1)

Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 2. díl - Marie Gebelová

Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 2. díl - Marie Gebelová
Detail

Pracovní listy, které jsou doplňkem učebnice Rozmanitost přírody 4/2, kladou důraz na vlastní pozorování žáků a podněcují je k samostatnému utváření závěrů. Obsahují kapitoly zkoumající živou přírodu, neživou přírodu a také oddíl zabývající se člověkem a jeho zdravím – úkoly odpovídají změnám v RVP ZV platném od 1. 9. 2013, např.: nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií; předcházení rizikovým situacím v dopravě; mimořádné události (varovný signál, evakuace, zkouška sirén, IZS); příčiny a prevence vzniku požáru. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Rozmanitost přírody 4, 2. díl - Marie Gebelová

Etická výchova - Pracovní listy 6.-7. ročník - Hana Ginterová, Světlana Hajdinová

Etická výchova - Pracovní listy 6.-7. ročník - Hana Ginterová, Světlana Hajdinová
Detail

Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jsou součástí řady učebnic pro etickou výchovu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Etická výchova - Pracovní listy 6.-7. ročník - Hana Ginterová, Světlana Hajdinová

Etická výchova - Pracovní listy 8.-9. ročník - Hana Ginterová, Světlana Hajdinová

Etická výchova - Pracovní listy 8.-9. ročník - Hana Ginterová, Světlana Hajdinová
Detail

Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jsou součástí řady učebnic pro etickou výchovu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Etická výchova - Pracovní listy 8.-9. ročník - Hana Ginterová, Světlana Hajdinová

Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou - Jana Rohová, Zuzana Slánská

Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou - Jana Rohová, Zuzana Slánská
Detail

V úvodní části představuje Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou jako jednu z metod, která pomáhá rozvíjet u dětí kvalitní čtenářství a kladný vztah ke knihám - od struktury výukové hodiny, přes výběr vhodných didaktických aktivit a metod až po organizační doporučení do hodin českého jazyka či čtenářských dílen. Hlavní částí publikace je tematický celek Cesta kolem světa, který využívá metodu projektového vyučování a který nabízí pracovní listy využitelné v dlouhodobém tematickém vyučování, nebo v jednotlivých lekcích. Publikaci skvěle využijí učitelé, ale také rodiče, kteří chtějí vést děti k samostatné práci s textem (např. při domácím vzdělávání). Projekt rozvíjí čtenářské dovednosti - porozumění a orientaci v textu, schopnost odpovědět na otázky, s textem dále pracovat, řešit problémy i rozvíjet představivost dětí. Využívá metody kritického myšlení, učí děti vyhledávat a pracovat s informacemi. Téma bylo zvoleno pro svou atraktivitu pro žáky, ale také pro neomezenou možnost každého učitele přidat své nápady a znalosti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou - Jana Rohová, Zuzana Slánská

Prvouka 3/2 - Pracovní listy k učebnici - Hana Staudková, Lenka Bradáčová

Prvouka 3/2 - Pracovní listy k učebnici - Hana Staudková, Lenka Bradáčová
Detail

Pracovní listy jsou doplňkem k učebnici Prvouka 3/2 ALTER, obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Prvouka 3/2 - Pracovní listy k učebnici - Hana Staudková, Lenka Bradáčová

Pracovní listy k učebnici Přírodovědy 5/1 - Člověk a jeho zdraví

Pracovní listy k učebnici Přírodovědy 5/1 - Člověk a jeho zdraví
Detail

Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Život na Zemi, jsou určeny pro činnostní výuku. Žáci se blíže seznamují s lidským tělem, jeho stavbou, funkcemi jednotlivých orgánů a také se prakticky učí řešit situace související s ochranou lidského zdraví a s metodami první pomoci. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Přírodovědy 5/1 - Člověk a jeho zdraví

Prvouka 3/1 - Pracovní listy k učebnici - Hana Staudková, Lenka Bradáčová

Prvouka 3/1 - Pracovní listy k učebnici - Hana Staudková, Lenka Bradáčová
Detail

Pracovní listy obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Prvouka 3/1 - Pracovní listy k učebnici - Hana Staudková, Lenka Bradáčová

Já a můj svět 1 - Prvouka pro 1. ročník (pracovní listy)

Já a můj svět 1 - Prvouka pro 1. ročník (pracovní listy)
Detail

1-73 Barevné pracovní listy Já a můj svět jsou určeny k zopakování učiva. Na 10 celobarevných listech si žáci procvičí vše, co se v jednotlivých měsících v učebnici o životě v přírodě dověděli. Úkoly v pracovních listech nabízejí i náměty k provázání učiva s ostatními předměty. Zpočátku jsou ztvárněny poutavými obrázky, které žáci pojmenovávají. Při vyprávění o nich tvoří věty, ty pak propojují do větných celků a příběhů – zdokonalují si tak svoje vyprávěcí dovednosti. Obrázky jsou přehledně uspořádány po řádcích, což žákům umožňuje snadnou orientaci. Při řešení úkolů využívají i své počtářské dovednosti, které do té doby v matematice získali. Úkoly jsou navrženy tak, aby využily i dramatické dovednosti žáků. Jsou doplněny o náměty na relaxační cvičení, při kterých si žáci např. zahrají na zvířátka při přezimování nebo si při poznávání částí těla s Ájou zacvičí krátkou rozcvičku na známou píseň (Hlava, ramena, kolena, palce). Žáci si tak učivo připomenou zábavnější formou, která je jejich věku v tuto dobu nejbližší. 9 pracovních listů obsahuje učivo 9 lekcí učebnice. 10. pracovní list nabízí žákům poučení před prázdninami. Příklady ze známých lidových pohádek děti naučí, že mají být ostražitější při jednání s cizími lidmi. Žáci jsou také zábavnou hrou varováni před trháním a konzumací jedovatých plodů a hub. Připomenou si i dopravní značky, které by měli jako chodci a cyklisté při pohybu po pozemní komunikaci s rodiči nebo staršími kamarády respektovat, aby se vyvarovali zranění. Jednotlivé úkoly pracovních listů jsou koncipovány tak, aby je žáci byli schopni vypracovat samostatně. Náročnost a forma splnění úkolu odpovídá rozumovým schopnostem a manuálním dovednostem dětí mladšího školního věku – řešení vyznačují kroužkováním, vybarvováním nebo kreslením obrázků, ve 2. pololetí luští slova z písmen, která v tuto dobu již bezpečně zvládají přečíst, a začínají též psát písmena (později slova) v připravených zábavných rébusech. Tyto pracovní listy by rozhodně neměly sloužit k hodnocení žáků známkou. Nijak by to neposílilo jejich motivaci do další práce. Hodnocení práce probíhá formou sebehodnocení. Za splnění úkolu čeká žáky v horní části pracovního listu veselá hvězdička. Žáci zhodnotí, jak pracovali, a za odměnu si hvězdičku vybarví. Sebehodnocení hraje důležitou roli při hodnocení úrovně znalostí žáků, dodá jim sebedůvěru, pozvedne jejich sebevědomí. V žádném případě u žáků není vhodné klasifikovat úroveň dosažených vědomostí. Každý má možnost si svůj chybný úsudek opravit. Oprava je přirozený prostředek učení. Není vhodné podporovat v dětech tohoto věku soutěživost. Forma zhodnocení sebehodnocením žákům nabízí možnost uvědomit si, co se jim daří a v čem se ještě potřebují zlepšit. Okomentováním výsledků své práce se učí, jak postupovat dál, pokud chtějí zlepšit své dosavadní výkony. Začnou si vzájemně pomáhat, učí se práci v týmu. Překvapením pro žáky jsou fotografie rostlin a zvířat na zadních stranách pracovních listů. Žáci s nimi měsíc po měsíci procházejí přírodou. Zaměří se i na vyhledávání vybraných rostlin a zvířat v okolí svých domovů, všímají si, jakými změnami v daném měsíci procházejí, a pozorují tak koloběh jejich života během celého roku. Otázky k fotografiím v dolní části pracovního listu vybízejí žáky k vyprávění o nich. Otázky jsou zaměřené na podstatnou proměnu, které si v životě rostlin a živočichů mohou žáci v určitém měsíci všimnout. Průvodní ilustrační obrázky v názvu měsíce žáky inspirují k vyprávění o přírodě v tomto ročním období. Na konci školního roku si žáci prohlédnou i fotografie k prázdninovým měsícům na vnitřních stranách složky. Ty si vystřihnou a připojí k ostatním. S pomocí vyučujícího nebo rodičů je na označeném místě proděrují a svážou. Vytvoří si tak kalendář, který je může provázet přírodou i v dalších letech. Připomene jim její krásy a nabídne možnosti, kam se do přírody v určitém měsíci vydat. Žáci se naučí vnímat život v přírodě, uvědomí si, jak křehká je rovnováha v ní a jak je důležité ji chránit. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Já a můj svět 1 - Prvouka pro 1. ročník (pracovní listy)

Pracovní listy k učebnici Putování po ČR - Lenka Bradáčová, Alena Šotolová

Pracovní listy k učebnici Putování po ČR - Lenka Bradáčová, Alena Šotolová
Detail

Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice; dále obsahují 24 stran přílohy s plány, schématy, mapami ČR a mnoho námětů pro činnostní charakter výuky. Pracovní listy lze používat i k původnímu (zlevněnému) vydání učebnice. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k učebnici Putování po ČR - Lenka Bradáčová, Alena Šotolová

Zakousněte se do knihy - Pracovní listy k rozvoji čtenářství - Klára Smolíková

Zakousněte se do knihy - Pracovní listy k rozvoji čtenářství - Klára Smolíková
Detail

Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, dopisování atd.) Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda a další náměty. Děti například zjišťují, jak se dá do knihy zakousnout a pochutnat si na ní, na čem si lze naopak při četbě vylámat zuby, vytvářejí ilustrace k příběhu, zamýšlejí se nad významem knižní obálky, ujasňují si, které typy příběhů mají rády a proč. Úkoly jsou řazeny se vzestupnou náročností, první třetina není příliš textová a postupně přibývá úkolů textových a ubývá výtvarných. Klára Smolíková řadu let spolupracovala s dětskými časopisy, píše knížky pro děti a scénáře ke komiksům, počítačovým hrám i večerníčkům. Publikuje také metodické materiály pro ZŠ a externě spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Praze. V Portálu je spoluautorkou knih Viktorka a vesmírná dobrodružství, Hračky a masky z papíru, Chyťte Bycha, Ve škole straší, Šimonovy pracovní listy 11 a 12. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Zakousněte se do knihy - Pracovní listy k rozvoji čtenářství - Klára Smolíková

Pracovní listy k učebnici Obrazy ze starších českých dějin - Chmelařová Helena

Pracovní listy k prvouce pro 3.roč/1.díl - Staudková Hana

Pracovní listy k prvouce pro 3.roč/1.díl - Staudková Hana
Detail

Pracovní listy obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní listy k prvouce pro 3.roč/1.díl - Staudková Hana

Šimonovy pracovní listy 14: Grafomotorická cvičení (978-80-262-1084-9)

Šimonovy pracovní listy 14: Grafomotorická cvičení (978-80-262-1084-9)
Detail

Kniha – autor Marie Pilařová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná - autor Marie Pilařová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Publikace obsahuje motivační kresby k relaxaci ruky a zápěstí. Kresby jsou řazeny od jednoduchých ke složitějším a doplňují je kresby jedním tahem. Děti obtahují a dokreslují tvar za doprovodu dvouveršové rytmické říkanky. Při tom rozvíjejí jemnou motoriku, učí se kontrolovat pohyb a práci svalů ruky a získávají základní kreslířské dovednosti. Obtahování motivů měkkým kreslicím materiálem přispívá k plynulosti pohybů, odbourává křečovitost v držení tužky, uvolňuje prsty a zápěstí. Aby byly obrázky veselejší, může si je dítě nakonec vybarvit. Součástí úvodu jsou metodické pokyny pro práci s těmito listy a prstová cvičení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 14: Grafomotorická cvičení (978-80-262-1084-9)

Šimonovy pracovní listy 25: Hravá grafomotorika (978-80-262-1189-1)

Šimonovy pracovní listy 25: Hravá grafomotorika (978-80-262-1189-1)
Detail

Kniha - autor Marie Těthalová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj grafomotorických dovedností. Předškolní děti, jimž jsou pracovní listy určeny, se stávají spoluautory hravých a veselých obrázků. Smyslem není napodobení přesných tvarů, ale uvolnění ruky a fixování správného držení tužky a také správného sezení, a dále vedení nepřerušované linie. Jednotlivé úkoly jsou hravé, mají komiksový ráz. Provázejí jimi dvě děti – chlapec Šimon, pravák, a holčička Simona – levačka. V záhlaví vždy také ukázka správného úchopu psacího náčiní. (alza.cz)

Podobné produkty ako Šimonovy pracovní listy 25: Hravá grafomotorika (978-80-262-1189-1)
dyskalkulie pracovní listy, Šimonovy pracovní listy 26: Pracovní listy pro děti z MŠ a přípravných tříd ZŠ (978-80-262-1337-6), Hudební adventní kalendář + Pexeso: Pracovní listy pro žáky PHV, Šimonovy pracovní listy 2 (978-80-262-0878-5), Šimonovy pracovní listy 4 (978-80-262-0223-3), Šimonovy pracovní listy 1: Celkový rozvoj (978-80-262-1774-9), Šimonovy pracovní listy 14: Grafomotorická cvičení (978-80-262-1084-9), Hravé počítání do 20: Prevence dyskalkulie (978-80-253-5945-7), Jarní procvičování + samolepky: Pracovní listy pro žáky (979-0-706570-22-8), Šimonovy pracovní listy 9: Grafomotorika a kreslení (978-80-262-1778-7), Šimonovy pracovní listy 8: Rozvoj logického myšlení (978-80-262-1777-0), Člověk a technika pro 5. (6.) ročník Pracovní listy k učebnici (8594165541758), Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou (978-80-7496-407-7), Začínáme s hudební výchovou 1. ročník: Pracovní listy (978-80-87565-67-4), Šimonovy pracovní listy 24: Do přírody za zvířátky (978-80-262-1036-8), Česko anglické písničky pro kluky a holčičky: Pracovní listy (978-80-7235-379-8), Šimonovy pracovní listy 27: Pohádková grafomotorika pro malé předškoláky (978-80-262-1793-0), Neumim to říct: Pracovní listy pro pacienty s afázií (978-80-262-1893-7), Šimonovy pracovní listy 3: Dokreslování, uvolňovací cviky pro psaní (978-80-262-0879-2), Šimonovy pracovní listy 23: Rozvoj slovní zásoby, předlohy pro kopírování (978-80-262-0815-0), Shody a rozdíly: Pracovní listy zaměřené na rozvoj zrakového vnímání (978-80-7311-149-6), Není hláska jako hláska: Pracovní listy pro rozvoj fonematického sluchu (978-80-262-1200-3), Vím, jak se cítíš: Pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence (978-80-262-1572-1), Učíme se protiklady: Pracovní listy pro děti od 2 let (978-80-262-1789-3), Nebojte se angličtiny: pracovní listy pro žáky ZŚ se specifickými poruchami učení (80-7238-522-4), pracovní sešity matematika, Fantastické psaní: Pracovní listy pro podporu čtenářské gramotnosti dětí staršího školního věk (978-80-262-1847-0), Dopravní výchova pro 3. a 4. třídu ZŠ: Pracovní listy a aktivity (978-80-253-3102-6), Šimonovy pracovní listy 15: Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov (978-80-262-1901-9), Lucka Luciperka: Metodika - Aktivity a pracovní listy k prvnímu a druhému čtení (978-80-204-3887-4)