E kniha

Produkt E kniha sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu E kniha upraviť a produkt hľadať znova.

Kniha bolesti - e-kniha

Kniha bolesti - e-kniha
Detail

eBook:,To nejlepší z českého a slovenského pochmurného undegroundu Povídky v této knize spojuje jeden ústřední motiv – bolest. Bolest, ať už tělesná nebo duševní, je zároveň ústředním motivem našeho života. Ten se odehrává ve stínu utrpení; ať už tajemně tichého, anebo mučivě burácejícího. Hrdinové příběhů v této knize by o tom mohli vyprávět. Sám si ty příběhy poslechneš, milý čtenáři, ale jen pod podmínkou, že se odvážíš obrátit list a vstoupit na území, kde krutě vládne bolest a hrůza. Na cestu tě vyprovodí Martin Moudrý, Jiří W. Procházka, Dušan D. Fabian, Hanina Veselá, Marja Holecyová, Milan Petrák, František Jirka, Janko Iša, Anna Šochová, Daniel Tučka a Mark E.Pocha, který knihu taky sestavil. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha bolesti - e-kniha , Houbarka viktorie hanisova e kniha

Pašeráci knih - David E. Fishman - e-kniha

Pašeráci knih - David E. Fishman - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha popisuje téměř neuvěřitelnou historii čtyřicítky židovských intelektuálů z vilenského ghetta, kteří zachránili tisíce vzácných židovských knih a rukopisů před nacisty a pak i před sovětskou mocí. Tito lidé byli členy tzv. „papírové brigády“, kterou nacisté sestavili z židovských vězňů a uložili jí, aby třídila uloupené knihy, ty nejcennější posílala do Ústavu pro výzkum židovské otázky ve Frankfurtu nad Mohanem a ostatní posílala ke zničení do papíren. Členové „papírové brigády“ však řadu těch vůbec nejcennějších knih a archivních materiálů navzdory hrozbě okamžitého zastřelení propašovali zpět do ghetta a ukryli je v podzemních úkrytech. Po osvobození Vilna se ti nemnozí z nich, kteří přežili válku, do Vilna vrátili, ukryté poklady vykopali a založili Židovské muzeum. Brzy však byli konfrontováni s antisemitismem sovětského režimu reprezentovaného ve Vilniusu Michailem Suslovem, pozdějším ultrakonzervativním členem kremelského politbyra. Ke svému zděšení se stali svědky nového ničení židovských památek a knih, jež si s tím německým v ničem nezadalo, a zjistili, že knihy zachráněné před Němci bude potřeba zachránit znovu. A tak začalo nové, neméně nebezpečné kolo pašování knih, tentokrát přes hranice Sovětského svazu, do Polska. Do Polska však knihy dorazily právě v době vzedmuté vlny antisemitského násilí a kieleckého pogromu, při němž bylo zavražděno 37 Židů, takže nezbývalo, než propašovat je ještě jednou, tentokrát do Francie a do USA. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pašeráci knih - David E. Fishman - e-kniha , Korist paul finch e kniha

Získejte z e-knih trojnásobek užitku - rychločtení e-knih - David Gruber - e-kniha

Získejte z e-knih trojnásobek užitku - rychločtení e-knih - David Gruber - e-kniha
Detail

eBook:,Bez této e-knihy jste jen standardním čtenářem naučných e-knih. S touto e-knihou má pro vás každá dosavadní i další pořízená naučná e-kniha libovolné tématiky třikrát vyšší hodnotu. Mnohem lépe si budete umět vybírat e-knihy ke čtení a studování. Příjemným překvapením může být i kapitola o lepším čtení a prožívání beletristických e-knih, kde je ovšem jakékoliv usilovné zrychlování vyloučeno. Tato e-kniha má tedy dvojí význam: Jednak sama o sobě, pro váš osobní rozvoj, jednak jako pomůcka k jakékoliv další e-knize, zejména naučné, kterou si pořídíte. Jednou koupíte, mnohokrát využijete. Z obsahu: E-knihy jsou zde Ekonomie učení Nakolik se tato e-kniha týká naučných témat a nakolik beletrie? Konkrétní příklad o propojení a prolínání Fáze těžení z e-knih Před prvním čtením Výběr e-knihy aneb Co vyčteme z řádků i mezi řádky Vybírat ke koupi podle autora nebo podle tématiky? Výběr podle autora Výběr podle tématiky Příklad na návaznost témat Máte vybráno téma e-knihy? Co tedy dále? První čtení e-knihy Pět stylů čtení klasických knih a e-knih Praktické způsoby čtení knih Orientační čtení – skipping Název, popřípadě podtitul Autor Tiráž Úvod a závěr Nadpisy kapitol, mezititulky kapitol Pasáže tučné, popřípadě kurzívové Dvojtečky, vykřičníky, otazníky, úvozovky Začátky a konce odstavců Shrnutí v úvodech a na koncích kapitol Celkový závěr Kontrolní otázky za kapitolami Grafy, schémata, tabulky Poznámky pod čarou Rejstříky Seznam literatury Informace na klopách obálky a v bezprostředním blízkosti přední i zadní strany obálky Pokračování kapitoly o skippingu Kurzorické čtení – scanning Selektivní čtení – skimming Rychlostudium e-knih Diskuse s jinými lidmi o přečteném a nastudovaném Jak často opakovat, jak často si pustit e-knihu znovu Kapitola k lepšímu vytěžení z beletristických e-knih (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Získejte z e-knih trojnásobek užitku - rychločtení e-knih - David Gruber - e-kniha , Madarsko richard prazak e kniha

Velká kniha pohádek - e-kniha

Velká kniha pohádek - e-kniha
Detail

eBook:,Kamarádi z Disney Junior jsou tu s vámi! Právě držíte v ruce dárkové vydání nejkrásnějších pohádek s oblíbenými hrdiny z řady Disney Junior. Přečtěte si kouzelné příběhy z Nádhernie o Sofii První, o léčení hraček doktorky Plyšákové, o Minnie a jejím mašlo-butiku, o napínavých dobrodružstvích kamarádů z Mickeyho klubíku i o tom, co v Zemi Nezemi zažili Jake a jeho parta v boji s piráty! (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Velká kniha pohádek - e-kniha , Buzicci jan folny e kniha

Kniha M - Peng Shepherd - e-kniha

Kniha M - Peng Shepherd - e-kniha
Detail

eBook:,Zmizení stínu Hemua Džóšiho během tradičního indického festivalu rozpoutá vlnu pozdvižení a úžasu. Celý svět okouzleně sleduje neuvěřitelné činy Hemua, který se ztrátou stínu získá nové, neuvěřitelné schopnosti. Stejně fascinovaně pozoruje Hemua i Mahnaz Ahmadiová, nadějná mladá lukostřelkyně z Teheránu, která díky svému talentu dostala životní příležitost dostat se na olympiádu. Když se začnou stíny odpoutávat i od dalších lidí, napětí ve světě narůstá – tím spíš, že nestinnost se začne šířit jako lavina a moc, kterou s sebou přináší, není zadarmo. Maxine Webberová a Orlando Čang jsou mladí manželé, kteří se snaží společně čelit nástrahám tohoto nového světa, přeměněného k nepoznání vzpomínkami nestinných lidí. Vedou si celkem dobře, do doby, než o stín přijde i Max. Ory i jeho žena Max se ocitají v obtížné situaci, protože Maxiny vzpomínky se pomalu vytrácejí, a ani jeden z nich neví, jak dlouho ještě Max vydrží. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha M - Peng Shepherd - e-kniha , Hadka petra nachtmanova e kniha

Účetnictví – Velká kniha příkladů - e-kniha

Účetnictví – Velká kniha příkladů - e-kniha
Detail

eBook:,Nové vydání publikace Účetnictví – velká kniha příkladů už tradičně zohledňuje aktuální změny v legislativě. Jedinečnost knihy spočívá v praktické ukázce všech účetních dokladů a v souhrnném příkladu na sestavení účetní závěrky podle českých účetních pravidel. Je určena nejen odborníkům z oblasti financí a účetnictví a studentům tohoto oboru, ale i těm, kteří chtějí porozumět finanční stránce podnikání. Kromě samotného účtování najdete v této knize také odpovědi na otázky: •Jaké změny přináší do účetnictví nový občanský zákoník? •Jaké jsou rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS? •Jak naložit s mimořádnými daňovými odpisy? •Jaký typ kalkulace je vhodný pro dané účely? •Co znamenají finanční ukazatele užívané pro finanční řízení? •Co si počít s datovou schránkou? •Jak přejít z daňové evidence na účetnictví? „Publikace svědčí o erudovanosti autorského kolektivu, kdy se tvůrčí řešení opírá jak o zkušenosti, tak o teoretické znalosti. Protože teoretický výklad je vhodně doplněn řadou praktických návodů, tabulek a schémat a řeší časté problémy, s nimiž se lze v praxi setkat, dochází k optimálnímu skloubení výkladu metodiky s aplikací v praxi.“ —doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Autorský kolektiv: Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., působí na Katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze. Kromě toho se věnuje profesi analytika v oblasti účetnictví a financí a lektorské činnosti. V rámci systému certifikace účetní profese v ČR dosáhl stupně Účetní expert. Od roku 2011 je prezidentem Komory certifikovaných účetních České republiky. Je držitelem osvědčení ACCA pro školitele IFRS a členem Evropské účetní asociace (EAA). Věnuje se publikační činnosti v oblasti finančního řízení a účetnictví. Ing. Renata Židlická dokončila v roce 2004 inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Věnuje se účetní praxi a odbornému vzdělávání v této oblasti. Ing. Zdenka Cardová pracuje od roku 1994 jako auditorka. Dříve působila jako odborná asistentka na Katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, kde se zaměřovala na problematiku účetnictví malých a středních podniků. V rámci systému certifikace účetní profese v ČR byla v letech 2008–2012 zkušební komisařkou pro oblast auditingu a vnitřní kontroly. Věnuje se publikační činnosti ve svém oboru. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Účetnictví – Velká kniha příkladů - e-kniha , Slib lisa kleypas e kniha

Tajemství knihy - Michal Ajvaz - e-kniha

Tajemství knihy - Michal Ajvaz - e-kniha
Detail

eBook:,Michal Ajvaz, jak bylo už vícekrát řečeno, píše stále jednu knihu. V roce 1989 se knížkou Vražda v hotelu Intercontinental představil jako výborný básník, později knihami Druhé město a Tyrkysový orel prokázal, že je výborný prozaik, a po přečtení ne-beletristických textů v Tajemství knihy vám nezbyde než se smířit s tím, že je také skvělý esejista. Většina textů z této knihy byla v minulosti, ve větších časových odstupech, již publikována, převážně v Literárních novinách. Teprve jejich soubor ovšem potvrzuje to, co už bylo řečeno výše: Michal Ajvaz píše stále jednu knihu — a ta kniha je velice dobrá. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Tajemství knihy - Michal Ajvaz - e-kniha , Kra pavel obluk e kniha

Kniha obřadů - Sandra Ingermanová - e-kniha

Kniha obřadů - Sandra Ingermanová - e-kniha
Detail

eBook:,PROVÁDÍME OBŘADY, abychom vyznačili důležité události a oslavili svátky – náš moderní přístup však pouze klouže po povrchu jejich skutečného potenciálu. S Knihou obřadů šamanská učitelka Sandra Ingermanová předkládá bohatý a praktický zdroj pro vytváření obřadů plných radosti, smyslu a magie. „Dychtivě se snažíme spojit s něčím širším než jen s tím, co prožíváme prostřednictvím svých běžných smyslů v materiálním světě,“ píše Sandra. „Prováděním obřadů vstoupíte do krásné a kreativní síly, kterou jste si možná nikdy ani nepředstavovali.“ Kniha obřadů splétá šamanská učení s příběhy, příklady a nápomocnými vhledy a zabývá se: součástmi obřadu – včetně stanovení si silných záměrů, opuštění všedních starostí, přípravy prostoru a hladkého vyřešení neočekávaného, pokyny pro samostatnou práci, pro práci v komunitě a prostřednictvím virtuálních obřadů, invokací elementů, přírodního světa, duchů předků a božské energie, obřady pro svatby, narození, přechodové rituály, pohřby, úctyhodné zakončení a nové začátky, obřady pro energetickou rovnováhu – léčení a požehnání, vyřešení posvátných smluv, zbavení se omezujících představ, vytváření modlitebních stromů atd., životem samotným jako obřadem – jak celý svůj život prostoupit obřadnou praxí od péče o zahradu nebo renovace vlastního domova či kanceláře až po pomoc s léčením naší planety. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha obřadů - Sandra Ingermanová - e-kniha , Site petra dvorakova e kniha

Sběrná kniha - Pavel Kosatík - e-kniha

Sběrná kniha - Pavel Kosatík - e-kniha
Detail

eBook:,„Když člověk bydlí na Václaváku, nemůže si představovat, že unikne dějinám,“ říká dokumentaristka Helena Třeštíková, která se narodila přímo v jednom z domů na slavném pražském náměstí.Moderní československé a posléze české dějiny zachytila jako nikdo jiný, místo politiků a velkých událostí sledovala v Manželských etudách obyčejné rodiny. Díky unikátní technice sběrného dokumentu, kterou někdo nazývá také posedlostí uplývajícím časem, zpřítomnila proměnu společenských poměrů i způsobu života jednotlivců. Nyní si sama vyzkoušela jaké to je stát se objektem, známý spisovatel Pavel Kosatík přináší nejucelenější pohled na život Heleny Třeštíkové od jejího dětství do současnosti.Režisérka vypráví o vlastní rodině i účinkujících, kteří se často stávají jejími pomyslnými členy. Natož když se protagonista do režisérky zamiluje. Odhaluje zrození filmového stylu, vzpomíná na svoje vzory i na to, jak se sběrný dokument za čtyřicet let proměnil. Nechybí ani otázky související s etikou jejího přístupu, okolnostmi vzniku nejvýznamnějších filmů i jejího působení v politice, které sama považuje za svůj největší omyl. I tyto otázky mohou být překvapivě osobní.O AutorechHelena Třeštíková (1949) je významná česká filmová dokumentaristka, jejíž jméno je spojeno s metodou časosběrného dokumentu. K vrcholům jejího díla patří televizní cyklus Manželské etudy (1. série 1987, 2. série 2006, 3. série se připravuje na rok 2017) a dále celovečerní filmy Marcela (2006), René (2008), Katka (2009), Soukromý vesmír (2011), Mallory (2015) a další. V poslední době na sebe upozornila filmovým portrétem herečky Lídy Baarové Zkáza krásou (2016). Spisovatel a scenárista Pavel Kosatík (1962) je autorem řady monografií význačných osobností české historie a kultury (například Olga Havlová, Pavel Kohout, Ferdinand Peroutka, Přemysl Pitter, Pavel Tigrid, Jarmila Novotná), televizních scénářů, originálních sond do české historie - jako jsou knihy České snění (2010) nebo České okamžiky (2011) - a dalších děl. Získal mnohá ocenění, mj. Cenu Toma Stopparda (2001) či Cenu Ferdinanda Peroutky (2009). (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Sběrná kniha - Pavel Kosatík - e-kniha , Mstitel jan erik fjell e kniha

Tajná kniha - Irena Obermannová - e-kniha

Tajná kniha - Irena Obermannová - e-kniha
Detail

eBook:,Některá setkání s člověkem zacloumají. Jedno takové zažívá hrdinka této knihy. Potká muže, do něhož se hned první večer zamiluje, a síla tohoto citu ji samotnou překvapí. Ocitá se tak ze dne na den mezi dvěma muži. S tím prvním prožila mnoho let a až dosud se domnívala, že jde o poklidný, vyrovnaný vztah. Ten druhý všechno převrátí vzhůru nohama. A tak jí nezbývá než přemýšlet o slovech své osobní čarodějnice: "Jaké větší nakopnutí bys potřebovala, abys zjistila, že tvůj život není v pořádku?" (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Tajná kniha - Irena Obermannová - e-kniha , Anna boleynova alison weirova e kniha

Motýlí kniha - kolektiv autorů - e-kniha

Motýlí kniha - kolektiv autorů - e-kniha
Detail

eBook:,Představte si, že vaše kůže je křehká jako motýlí křídla. I šev na oblečení vás poraní. Občas nemůžete polknout, jícnem nic neprojde. Jaké to je, žít s takovou křehkostí, by vám pověděla Olga Joklová, která takzvanou nemocí motýlích křídel trpěla. Bohužel už to osobně udělat nemůže. Olga strávila většinu svého života tím, že upřímně o svém onemocnění mluvila a snažila se tak pomoci všem, kteří se s ním narodili, a otevřít oči těm, kteří nemají o podobné bolesti tušení. Olga si své myšlenky a postřehy zapisovalado nejrůznějších deníků a sešitů. Na její záznamy nyní vlastními povídkami navazují Petr Borkovec, Marek Šindelka, Lucie Faulerová, Jakub König, Jonáš Zbořil, Anna Bolavá a A. Gravensteen. Ilustracemi je doprovodil Lukáš Musil. Vznikl tak pestrý povídkový soubor, který je zároveň vzpomínkou na jednu neobyčejnou ženu a poctou všem křehkým a statečným. Jeho koupí přispějete organizaci Debra, která lidem s nemocí motýlích křídel pomáhá prožít co nejvíce a trpět co nejméně. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Motýlí kniha - kolektiv autorů - e-kniha , Stin minulosti kristin colli e kniha

Kniha SLOU - Kamila Boudová - e-kniha

Kniha SLOU - Kamila Boudová - e-kniha
Detail

eBook:,Zpomalte a možná zjistíte, že už máte vše, co jste hledali Svět se zrychluje. Máme všeho čím dál víc a přeci jen nám pořád něco chybí. Lidstvo sužují stále nové civilizační nemoci a navzdory nevídanému materiálnímu blahobytu nám pocit štěstí proplouvá mezi prsty. Co s tím? Můžeme zpomalit. Pozvěme pomalost do svého života – šatníku, kuchyně, ložnice, nakupování, vyhazování i cestování. Ve SLOU najdeme, jak nechat pomalost prostoupit svou mysl a celé tělo. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha SLOU - Kamila Boudová - e-kniha , Sbirka kosti kathy reichs e kniha

Časodějná kniha - Natalja Ščerba - e-kniha

Časodějná kniha - Natalja Ščerba - e-kniha
Detail

eBook:,Bonusová kniha pro všechny fanoušky série Časodějové. Časodějná kniha je skutečný poklad pro všechny fanoušky série Časodějové. Přináší vzácná svědectví o klíčnících i velikých časodějích, ale také o Eflaře, jejích velkolepých zámcích a neobyčejných zvířatech. Najdete zde staré legendy, kodex časoděje nebo recepty na oblíbená jídla Rodiona Hardiuse. Také se dozvíte, jakou roli sehrál tento tajemný časoděj při nastolení Nového Času. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Časodějná kniha - Natalja Ščerba - e-kniha , Pan selfridge lindy woodhead e kniha

Tahle kniha - Petr Pichl - e-kniha

Tahle kniha - Petr Pichl - e-kniha
Detail

eBook:,Básnická sbírka, která v historii české literatury vyšla v roce 2006 vůbec jako první v podobě trojkombinace – kniha, CD a DVD v jednom. Autorem je Petr Pichl, kromě jiného i malíř. Píše verše uhrančivě melancholické a zdánlivě posmutnělé, nejednou ale mají uvnitř skrytou dávku jemného a podivuhodně přesného humoru. V momentech, kdy oslavují ženu jako věčnou inspiraci umělců, jsou snad nejkrásnější. Titul ilustroval Miroslav Rubík. Po smrti recitátora Miroslava Moravce byl projekt vydán v pozměněné podobě pod názvem Chvíle posvátná. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Tahle kniha - Petr Pichl - e-kniha , Temne leto dan simmons e kniha

Kniha přívlače - Václav Fikar - e-kniha

Kniha přívlače - Václav Fikar - e-kniha
Detail

eBook:,Jedinečná publikace o lovu dravých ryb přívlačí patří mezi nejkomplexnější knihy, které se nejen u nás, ale i v celé Evropě v posledních třiceti letech objevily. Její autor Václav Fikar, mezinárodně známý odborník, publicista a autor mnoha knih s rybářskou tematikou, v ní na základě osobních dlouholetých zkušeností fundovaně, ale přitom čtivě vysvětluje principy a osvědčené postupy a pomůcky této jedinečné rybářské disciplíny. Po základním rozdělení přívlače se velmi podrobně a systematicky zabývá zásadními nástroji rybářova úspěchu – umělými nástrahami, a představuje celou škálu woblerů, rotačních třpytek, plandavek, marmyšek, gumových nástrah a jigstreamerů. Poskytuje užitečné rady, jak důležité je zvolit správný tvar a barvu pro tu kterou příležitost a rybu, jež dokládá cennými příklady ze své rybářské praxe. Důraz klade i na výběr odpovídajícího prutu a vlasce. Velkou pozornost věnuje i popisu vod, kde se různé druhy dravých ryb vyskytují, a vlivu počasí na úspěšnost lovu. Zásadní část publikace představuje portréty jednotlivých rybích predátorů – okouna, candáta, bolena, jelce, sumce a štiky, i techniky a nástrahy, které povedou k jejich úspěšnému lovu. Kniha vyniká atraktivním grafickým zpracováním a množstvím výjimečných barevných fotografií názorně ilustrujících zasvěcený výklad. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha přívlače - Václav Fikar - e-kniha , Vreteno osudu otomar dvorak e kniha

Město knih - Akram El-Bahay - e-kniha

Město knih - Akram El-Bahay - e-kniha
Detail

eBook:,Sam je zloděj, kterému se pomocí lsti podaří získat práci u palácové stráže v Mýtii. Sní o novém životě a velkých úkolech. O slávě a cti ve službách Bílého krále.Když se však dozví, že jeho posláním má být hlídání obrovské knihovny pod městem, je rozčarovaný. Takovou službu si nepředstavoval. Co může být mezi starými zaprášenými knihami jiného než smrtelná nuda?Časem ovšem zjišťuje, jak moc se mýlil.… (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Město knih - Akram El-Bahay - e-kniha , Ota pavel aleksander kaczorowski e kniha

Zlatá kniha písniček - Petra Řezníčková - e-kniha

Zlatá kniha písniček - Petra Řezníčková - e-kniha
Detail

eBook:,Více než 100 nejkrásnějších českých lidových písniček doprovázených ilustracemi Petry Řezníčkové. Výpravný zpěvníček, podle kterého si mohou zazpívat malí i velcí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Zlatá kniha písniček - Petra Řezníčková - e-kniha , Zamrzla produktivita milos toman e kniha

Velká kniha automobilů - Radek Chajda - e-kniha

Velká kniha automobilů - Radek Chajda - e-kniha
Detail

eBook:,Pro malé i velké nadšence automobilového světa! Dozvíte se vše od počátků automobilismu až po nejnovější novinky techniky. Který vůz je nejrychlejší? A který nejmenší? A proč jezdíme na benzín a naftu? Jsou elektromobily řešením pro budoucnost? Nejen na tyto otázky odpovídá publikace popularizátora vědy Radka Chajdy. Čeká vás řada šílených vynálezů k pobavení, ale i kvízové otázky a úkoly, které prohloubí vaše znalosti. Sedni za volant a projeď se světem na čtyřech kolech! (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Velká kniha automobilů - Radek Chajda - e-kniha , Smrtici hry steve robinson e kniha

Kniha skřítků náladovníčků - Dagmar Medzvecová - e-kniha

Kniha skřítků náladovníčků - Dagmar Medzvecová - e-kniha
Detail

eBook:,Řádí u vás doma náladovníčci? Kniha vás naučí rozeznat je a rozkryje vám nejedno tajemství běžných situací, ve kterých se ocitáte se svými dětmi. Náladovníčci jsou malí skřítkové žijící bezpečně ukryti v tajemných cestách dětských hlaviček a v zákoutích jejich pokojíků. Mají na starosti nálady, rozhodování, rozmary, chování a mnoho dalšího. Pusťte se do čtení a sami se přesvědčte, zdali se u vás některý z náladovníčků také nezabydlel. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha skřítků náladovníčků - Dagmar Medzvecová - e-kniha , Devet dni zuzana strachotova e kniha

Kniha ztracených věcí - John Connolly - e-kniha

Kniha ztracených věcí - John Connolly - e-kniha
Detail

eBook:,Dvanáctiletý David se snaží vyrovnat se smrtí své matky. Cítí se opuštěný, společnost mu dělají pouze knížky. A ty k němu začnou šeptem promlouvat... Příběh o smutku a o ztrátě, o věrnosti, o lásce, o válce a o zázračné síle vyprávěných příběhů. Kniha ztracených věcí vychází v češtině podruhé, tentokrát obohacená o dva bonusové příběhy, které autor napsal pro speciální edici publikovanou 10 let od prvního vydání. Obálku vytvořila Renáta Fučíková. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha ztracených věcí - John Connolly - e-kniha , Vecere pane dan drapal e kniha

Malá kniha zdravia - Stanislav Hoferek - e-kniha

Malá kniha zdravia - Stanislav Hoferek - e-kniha
Detail

eBook:,Malá kniha zdravia je naozaj maličkou publikáciou. Obsahuje viac či menej známe informácie o ľudskom tele a o tom, ako funguje. Jednoduché čítanie vhodné predovšetkýḿ pre ľudí s nadváhou alebo obezitou, alebo celkovo pre ľudí, ktorí chcú zhodiť prebytočné kilogramy. Zdravie, výživa, stratovanie a v neposlednom rade pohyb. Kniha s tipmi, informáciami o diete či hladovke a informuje aj o takých na prvý pohľad nesúvisejúcich veciach, ako je sledovanie televízie alebo BMI kalkulačky. Na jednoduchých príkladoch vysvetľuje základné princípy životosprávy a odporúča, čomu je rozhodne dobré vyhnúť sa. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Malá kniha zdravia - Stanislav Hoferek - e-kniha , Sexualni dohody amara charlesova e kniha

Malá kniha filozofie - Stanislav Hoferek - e-kniha

Malá kniha filozofie - Stanislav Hoferek - e-kniha
Detail

eBook:,Filozofia má množstvo smerov. Dalo by sa povedať, že filozof má rozumu na rozdávanie, i keď filozofia nie je len o rozume. A vôbec, čo vlastne filozofiou je? Nech je už definícia akákoľvek, v modernom svete sa stretáva táto láska k múdrosti s etikou či logikou. Medzi najznámejšie filozoficko-etické úvahy určite patrí tzv. Trolley problem, čo sa do slovenčiny prekladá ako električková dilema. Predstavte si električku či vlak, ako ide svojím smerom a spôsobuje nešťastie, ktoré môžete zmeniť či zmierniť len vy. Ako sa rozhodnete? Námet je spracovaný na základe úvah dvojice ľudí, pričom sú pridávané rozširujúce možnosti. K akému záveru sa dopracujú obaja ľudia? K odlišnému, alebo úplne rovnakému? A s akým motívom? A existuje vlastne úplne správne riešenie, alebo sa hľadá len menšie zlo? Kniha bola rozšírená o ďalšie krátke úvahy riešené formou rozhovoru. Pribudla dilema námorníka a afrického generála. A podľa čoho by ste vybrali, kto pôjde a kto nie do atómového bunkra? (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Malá kniha filozofie - Stanislav Hoferek - e-kniha , Propleteny zivot sheldrake merlin e kniha

Kniha Špekouna Ollieho - Ed McBain - e-kniha

Kniha Špekouna Ollieho - Ed McBain - e-kniha
Detail

eBook:,Lesteru Hendersonovi se splnily všechny sny. Je všeobecně považován za nastávajícího starostu a může se těšit na slavnou budoucnost – jenže je zastřelen neznámou osobou nebo osobami. Od té chvíle se stává problémem Ollieho Weekse. Ollie se na místě činu objeví nezvykle jako první, čímž mu spadne do klína vražda desetiletí. Avšak tento zločin je zastíněn ještě ohavnějším skutkem. Ollieho životním dílem je jeho román. Vypilován k dokonalosti je konečně připraven být předhozen národu, ovšem jediný existující rukopis ukradne Olliemu z auta zloděj, který je přesvědčený, že v tomto díle se skrývá klíč k nalezení tajného místa s ukrytými diamanty… (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha Špekouna Ollieho - Ed McBain - e-kniha , Pozor partyzani lubos klech e kniha

Knihy Jihozemě 1 - Jan Rampas - e-kniha

Knihy Jihozemě 1 - Jan Rampas - e-kniha
Detail

eBook:,Vítejte u prvního dílu fantasy ságy z velkolepého světa Jihozemě, ze světa zrozeného z krve a oceli. Na bitevním poli proti sobě stojí upadající království lidí, krvežízniví skřeti a nevypočitatelní elfové a trpaslíci. Všichni společně pak čekají na reakci prvních pánů Jihozemě- draků. Odhalte, kdo pro sebe nakonec získá vavříny vítězství a kdo skončí hluboko v poli poražených. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Knihy Jihozemě 1 - Jan Rampas - e-kniha , Pleteni kosiku monika kralikova e kniha

Lhář - kniha první - Jakub Ćwiek - e-kniha

Lhář - kniha první - Jakub Ćwiek - e-kniha
Detail

eBook:,Valhala je v troskách. Loki, adoptovaný Odinův syn, patron podvodníků a zrádců, se postaví na stranu triumfujících zástupů Božích. Ve světě, kde se zbloudilá mytologická božstva spolčují s pekelnými démony, jsou jeho služby neocenitelné. Loki se stává andělským klukem pro všechno, alespoň to si archandělé myslí. On má však své vlastní plány. Na tomto i onom světě existují záležitosti, které není možné vyřídit se svatozáří nad hlavou. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lhář - kniha první - Jakub Ćwiek - e-kniha , Fitness joga klara buzkova e kniha

Lhář - kniha druhá - Jakub Ćwiek - e-kniha

Lhář - kniha druhá - Jakub Ćwiek - e-kniha
Detail

eBook:,Loki, bývalý bůh klamu a v současnosti námezdná síla v andělských službách, je až po uši v problémech. Většina bohů a démonů, kteří přežili pogromy, už o jeho existenci ví, a také zná metody boje tohoto „nebeského stroje na zabíjení“. Někteří z nich mají s Lokim nevyrovnané účty, a navíc ani archandělé nemají zrovna nejčistší úmysly. Že by se osud od Lháře odvrátil? (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lhář - kniha druhá - Jakub Ćwiek - e-kniha , Operace hrtanu ales slavicek e kniha

Dobrodružství milovníka knih - Charlie Lovett - e-kniha

Dobrodružství milovníka knih - Charlie Lovett - e-kniha
Detail

eBook:,Peter Byerly vlastně ani nevěděl, jak se dostal právě do tohoto antikvariátu. Před devíti měsíci jím otřásla smrt jeho milované manželky Amandy, přestěhoval se ze Severní Karolíny na anglický venkov a doufal, že se tu znovu vrátí ke svému koníčku - sbírání a restaurování vzácných tisků. Když však otevře svazek z 18. století o shakespearovských podvrzích, vypadne z něj - Amandin portrét! Přestože akvarel očividně pochází z viktoriánských časů, podobnost je tak neuvěřitelná, že Petera posedne myšlenka přijít záhadě na kloub. Pátrá po stopách obrazu v historii a nakonec objevuje knihu, která by mohla s jednoznačnou platností říci, zda Shakespeare opravdu byl autorem svých her. Brilantní román o lásce a vzácných knihách tak prozkoumává i jednu z nejdráždivějších literárních záhad všech dob. "Lovett vypráví strhující příběh, jemuž nechybí záhada, napětí, vražda ani intriky, ale co je nejdůležitější - ukazuje, jak je toto vše spojeno se čtením, sbíráním a sdílením knih."- Robin Sloan (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dobrodružství milovníka knih - Charlie Lovett - e-kniha , To zvladnu jutta heller e kniha

Kniha povídek - M. M. Cabicar - e-kniha

Kniha povídek - M. M. Cabicar - e-kniha
Detail

eBook:,Humorista Martin Macek Cabicar přichází sdalší knihou svých zběsilých příběhů. Při čtení doporučujeme nejíst a nepít, hrozí nebezpečí udušení. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha povídek - M. M. Cabicar - e-kniha , Bankarova zena cristina alger e kniha

Jdi! (Kniha II.) - Otakar Husák - e-kniha

Jdi! (Kniha II.) - Otakar Husák - e-kniha
Detail

eBook:,Druhý díl pamětí Otakara Husáka začíná vyplutím transportu čs. dobrovolců z Archangelska na západ a dvoutýdenní zastávkou v anglickém táboře Flowerdown, kde byli přátelsky přijati. Po příjezdu do Francie na ně čekal obraz válkou vyčerpané země, kterou však svou pílí a morálkou dokázali po počáteční nedůvěře získat na svou stranu. Následuje popis složitého vzniku čs. vojska ve Francii, který byl zakončen slavností přísahou v Darney a krví stvrzen v letních bojích v Alsasku, a zejména u Terronu a Vouzieres v říjnu 1918. V listopadu byl O. Husák jmenován velitelem první mise do republiky, po svém příjezdu do Prahy si jej prezident Masaryk vybral za vedoucího své vojenské kanceláře. Podílel se tak na budování státu a armády, řešení národnostních i sociálních problémů a obraně republiky před rozpínavými sousedy v roce 1919. Autor se tak setkal s řadou významných domácích i zahraničních osobností, o jejichž osudech a rolích při vzniku samostatného Československa se ve svém díle zmiňuje. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Jdi! (Kniha II.) - Otakar Husák - e-kniha , Obchazeni ostrova milan dezinsky e kniha

Velká kniha posilování - Jim Stopanni - e-kniha

Velká kniha posilování - Jim Stopanni - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha detailně popisuje všechny hlavní aspekty silového tréninku – ať už je jeho cílem nárůst svalové hmoty, rozvoj svalové síly, nebo úbytek tuku. Jedná se o ucelený tréninkový návod obsahující definice klíčových pojmů a postupů či výběr vhodných tréninkových prostředků, a to včetně nejnovějších inovací a metody rozvoje jednotlivých svalových skupin. Přináší čtenáři bohatý výběr tréninkových programů, metod a cviků a nabízí mu konkrétní příklady tréninkových jednotek. Každá tréninková metoda je navíc doplněna informací o obtížnosti, účinnosti a o rychlosti, s jakou lze dosáhnout požadovaného cíle. Naleznete v ní celkem 381 posilovacích cviků rozdělených podle svalových skupin, popis jejich správného provedení včetně názorných fotografií, což zajisté ocení především začátečníci. Zkušeným a pravidelně trénujícím sportovcům publikace pomůže překonat stagnaci ve výkonnosti, případně vyřešit jiné problémy, se kterými se při silovém tréninku mohou setkat. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Velká kniha posilování - Jim Stopanni - e-kniha , Dva druhy pravdy michael connelly e kniha

Velká kniha léčitelství - Igor Saveljev - e-kniha

Velká kniha léčitelství - Igor Saveljev - e-kniha
Detail

eBook:,Schopnost léčitelství nyní máte na dosah ruky díky této jedinečné příručce známého ruského léčitele žijícího v Praze. Poznejte, že jste součástí Vesmíru a naučte se žít v souladu s přírodou i jejím Tvůrcem. Naučte se pracovat s kosmickou energií a rozviňte své léčitelské schopnosti. Pokračujte k diagnostikování rozličných nemocí a osvojte si způsob, jak se zbavit všeho, co negativně ovlivňuje váš zdravý, šťastný život. Toho všeho můžete dosáhnout s pomocí Velké knihy léčitelství, která se může stát vaší každodenní osobní příručkou. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Velká kniha léčitelství - Igor Saveljev - e-kniha

Kniha aformací - John Noah St. - e-kniha

Kniha aformací - John Noah St. - e-kniha
Detail

eBook:,V knize se mimo jiné dozvíte: - jak čtyřmi jednoduchými kroky dosáhnout cíle rychleji, než vás kdy napadlo - jak si nešťastný zaměstnanec najde práci snů maximálně během šesti měsíců - frázi o pěti slovech, kterou přitáhnete vhodného partnera - 10 slov, která vám pomohou shodit 10 kilo - jak přestat kouřit nebo překonat depresi - jak se naučit myslet jako milionář (stačí na to pět minut denně) A to je teprve začátek. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha aformací - John Noah St. - e-kniha

Příběh knihy Ester - Jigal Ariel - e-kniha

Příběh knihy Ester - Jigal Ariel - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého). Rav Jigal Ariel je významným izraelským rabínem a patří k nejuznávanějším současným komentátorům tanachických knih. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Příběh knihy Ester - Jigal Ariel - e-kniha

Zlatá kniha komiksů - Václav Šorel - e-kniha

Zlatá kniha komiksů - Václav Šorel - e-kniha
Detail

eBook:,Kompletní vydání všech komiksů, na kterých Václav Šorel pracoval jako scenárista. U každého komiksu se čtenář nově dočte, jaké byly okolnosti a důvody jeho vzniku, a nechybí ani medailonky autorů - Václava Šorela, Františka Kobíka a Jiřího Petráčka. Obsahuje komiksy: Vzpoura mozků, Galaxia, Tvrz, Operace Jericho, Zkáza planety Země, Biggles, Operace Slunce (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Zlatá kniha komiksů - Václav Šorel - e-kniha

Velká kniha rétoriky - Bilinski Wolfgang - e-kniha

Velká kniha rétoriky - Bilinski Wolfgang - e-kniha
Detail

eBook:,Chcete, aby při vašem proslovu lidé se zaujetím a pozorně poslouchali? Chcete, aby byli překvapeni, jak rychle jim uběhl čas během vašeho vystoupení? Chcete, aby vás následně odměnili zaslouženým potleskem? Díky této knize výborně zvládnete proslovy a prezentace při různých příležitostech, ať už půjde o představení produktu, zahájení konference nebo řeč na svatbě či narozeninách. Kniha je ojedinělá tím, že si svůj projev sestavíte zcela individuálně díky komentářům a doporučením zkušeného profesionála v oblasti komunikace. Budete postupovat krok za krokem k cíli stát se dobrým řečníkem - počínaje pečlivou přípravou na projev, který se naučíte správně strukturovat, přes využívání řeči těla a dalších výrazových prostředků a konče brilantním přednesem. Kniha plná praktických tipů, komentářů, příkladů projevů a zkušeností profesionála se stane vaším nejlepším pomocníkem a usnadní vám přípravu vlastního jedinečného projevu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Velká kniha rétoriky - Bilinski Wolfgang - e-kniha

Knihy a čtení - Radim Bačuvčík - e-kniha

Knihy a čtení - Radim Bačuvčík - e-kniha
Detail

eBook:,Monografie se zabývá vztahem veřejnosti a jejích částí k literatuře, knihám a jejich čtení jakožto formě umělecké produkce a volnočasové aktivitě. K jeho analýze a popisu využívá kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Datavýzkumné povahy odpovídají na otázku kdy, kde, proč a jak moc lidé čtou, jaké literární žánry preferují, a jaké asociace vůči nim mají. Kvalitativní výzkum zkoumá význam čtení pro lidi jeho místo v lidském životě. Kvantitativní výzkum ukazuje rozdíly v preferencích a chování jednotlivých částí veřejnosti (muži a ženy, jednotlivé věkové skupiny, zástupci různých povolání atd.), stejně jako to, co jejich vztah k literatuře a čtení ovlivnilo (rodina, výchova, společnost, referenční skupiny). Monografie představuje třetí část hlubší sondy do postojů veřejnosti k jednotlivým oblastem kulturní produkce. Předchozí části se týkaly divadla, filmu, muzeí a galerií, pokračování se bude týkat hudby (vážné a populární). Tato sonda je zároveň součástí autorova dlouhodobého výzkumu nákupního chování na trzích kulturních produktů, který se ve výzkumné rovině postupně zabývá vztahy mezi poptávkovou stranou jednotlivých trhů kulturních produktů i podrobnou deskripcí stavu a vývoje preferencí při nákupním chování obyvatel České republiky na těchto trzích. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Knihy a čtení - Radim Bačuvčík - e-kniha

Lhář - kniha čtvrtá - Jakub Ćwiek - e-kniha

Lhář - kniha čtvrtá - Jakub Ćwiek - e-kniha
Detail

eBook:,Loki se vrací! Tentokrát s poslední misí.Luciferovi se podařilo spustit Apokalypsu. Legie Pána ani Satanova armáda už neexistují, stejně jako civilizace na Zemi. Žezlo teď třímají Hlad, Válka a Mor a jedinými šťastnými obyvateli zeměkoule jsou zombie.Převezme moc nad dušemi vládce pekla? Do cesty za vítězstvím se mu postaví banda prolhaných zoufalců, podivínů, ztroskotanců a hejsků, ale i fanatických obdivovatelů Stephena Kinga a možná i pár militantních feministek. A samozřejmě sám Lhář. Zveme vás na Broadway! Dnešní program: poslední bitva o lidstvo! Pouze jediné představení! (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lhář - kniha čtvrtá - Jakub Ćwiek - e-kniha

Knihy Jihozemě 3 - Jan Rampas - e-kniha

Knihy Jihozemě 3 - Jan Rampas - e-kniha
Detail

eBook:,Vítejte u třetího dílu fantasy ságy z velkolepého světa Jihozemě, ze světa zrozeného z krve a oceli. Na bitevním poli proti sobě stojí upadající království lidí, krvežízniví skřeti a nevypočitatelní elfové a trpaslíci. Všichni společně pak čekají na reakci prvních pánů Jihozemě- draků. Odhalte, kdo pro sebe nakonec získá vavříny vítězství a kdo skončí hluboko v poli poražených. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Knihy Jihozemě 3 - Jan Rampas - e-kniha

Knihy Jihozemě 4 - Jan Rampas - e-kniha

Knihy Jihozemě 4 - Jan Rampas - e-kniha
Detail

eBook:,Události v Jihozemi se daly do pohybu. V neklidném Haenoru zuří válka jak s nepřáteli, tak i ve vlastních řadách, přičemž se do něj stahuje temnota. Ve Vejeneji se intrikuje proti králi, což odnesl nakonec jak král samotný, tak všichni korunní princové. A k tomuto všeobecnému neklidu se ještě zničehonic opět objevují draci a chtějí zasahovat do dějin, k čemuž jim výborně slouží i skřetí armáda. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Knihy Jihozemě 4 - Jan Rampas - e-kniha

Akvin - Kniha druhá - Pavel Mareš - e-kniha

Akvin - Kniha druhá - Pavel Mareš - e-kniha
Detail

eBook:,Uběhly dva roky od prvních kruhových zkoušek na čarodějné Akademii. Akvinovi je sladkých šestnáct let. Má svou lásku Trill, často vychází do ulic Attary a užívá si všech výhod studentského života v kouzelné Attarmii.Čeká ho poslední zkouška a bude mít před sebou téměř tři měsíce volna. Bude moci konečně splnit dávný slib a navštívit svého otce v Sarakeshi. Akvin je připraven, čeká na příchod zkoušejícího a pak je náhle vše jinak.Chlapec je obviněn z vraždy! Co víc, zjišťuje, že se zapletl do sítě intrik a že ve všem může hrát roli jeho dávný přítel z dětství. Akvin putuje na jih do Strážní Věže, aby podpořil tamní posádku v očekávaném útoku orků, ale hlavně aby odhalil zrádce, vrahy a vlastně všechny, kdo skrývají druhou tvář! (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Akvin - Kniha druhá - Pavel Mareš - e-kniha

Velká kniha drátenictví - Ladislav Jurovatý - e-kniha

Velká kniha drátenictví - Ladislav Jurovatý - e-kniha
Detail

eBook:,Jedinečnost Velké knihy o drátenictví spočívá v její komplexnosti, s kterou autor podrobně a uceleně mapuje drátenické řemeslo a zpracování drátu s možnostmi jeho využití v umělecké tvorbě i při výrobě praktických předmětů. Seznamuje zájemce se současným drátováním jako s projevem kultivovaného umění, o které je stálý zájem. V úvodní kapitole je popsaná historie slovenského drátenictví s životopisy nejvýznamějších postav tohoto řemesla. V praktické části knihy autor popisuje nutné vybavení a vhodné nástroje pro tvorbu s drátem. K popisu základních technik jsou ještě připojeny podrobné návody na zhotovení 12 výrobků, z nichž se každý váže k jednomu měsíci v roce. Autor se věnuje i konečným povrchovým úpravám zhotovených drátovaných výrobků. Závěr knihy patří současným tvůrcům, kteří k svému uměleckému vyjádření používají drát a techniky vycházející z drátenického řemesla. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Velká kniha drátenictví - Ladislav Jurovatý - e-kniha

Jdi! (Kniha III) - Otakar Husák - e-kniha

Jdi! (Kniha III) - Otakar Husák - e-kniha
Detail

eBook:,Třetí díl pamětí Otakara Husáka začínají jeho záměry do budoucna. Po skončení bojů o Slovensko chtěl opustit armádu, věnovat se podnikání a také se oženil. Prezident Masaryk s ním ale měl jiné plány! Husák tak pokračoval ve službě, byl povýšen na generála a s ministrem Benešem se podílel na vyjednávání prvních spojeneckých smluv v Jugoslávii a Rumunsku. Mladou republiku však trápila politická nestabilita, která vyústila ve vznik úřednické vlády Jana Černého. V té byl na prezidentovo doporučení jmenován ministrem národní obrany. Stal se tak budovatelem armády, o jejíž celkovou budoucnost musel bojovat na všech frontách. Nechybí tak přiblížení polemik a diskusí v parlamentu, senátu i na stránkách tehdejšího tisku, přičemž nezapomíná přiblížit některé, dnes již téměř zapomenuté politiky té doby. Prostřednictvím korespondence a dochovaných dokumentů se také vrací k situaci a historii československé legie v Rusku v letech 1919–1920. Maximální pracovní nasazení a stres však zanechaly stopy na jeho zdraví. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Jdi! (Kniha III) - Otakar Husák - e-kniha

Lhář - kniha třetí - Jakub Ćwiek - e-kniha

Lhář - kniha třetí - Jakub Ćwiek - e-kniha
Detail

eBook:,Dovolená je v háji. Čtyři jezdci Apokalypsy právě vyrazili... Lucifer dává znamení svým zástupům a všechno nasvědčuje tomu, že scénář poslední bitvy bude velmi odlišný od toho, jak jej známe od svatého Jana. Recept na vyrovnání šancí je jediný – odstranit Antikrista dříve, než dospěje. Pro Lokiho je taková mise snadnou záležitostí. Jenže zásluhou elfů Antikrist zmizel a v kolébce leží jakési divné dítě... (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lhář - kniha třetí - Jakub Ćwiek - e-kniha

Knihy o poezii - Přemysl Blažíček - e-kniha

Knihy o poezii - Přemysl Blažíček - e-kniha
Detail

eBook:,Svazek přináší komentované, kritické vydání autorových první dvou knih, napsaných v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, práci o V. Holanovi Sebeuvědomění poezie a monografii Poezie Karla Tomana. Spolu s chystanou edicí tří zbývajících knižních prací o velkých českých románech tvoří kompletní, vzácně soudržné literárněkritické dílo. Autor vnesl do českého myšlení o literatuře kromě osobitých soudů a čistého jazykového stylu dva výjimečné rozměry. Prvním je perspektiva filosofického zájmu, v níž umění posledního století nabývá prostřednictvím filosofie nového, oživujícího smyslu. Autora v tomto ohledu orientovaly zejména texty F. Nietzscheho, H. Bergsona, M. Heideggera a M. Merleau-Pontyho, v českém prostředí pak kontakt s J. Patočkou, L. Hejdánkem, J. Němcem a P. Koubou. Druhým Blažíčkovým vkladem je sebereflexivní pohled na tvůrčí i provozní mechanismy akademické literární vědy, který zároveň znamená šance této disciplíny a možné východisko ze současné slepé uličky stále zbytečnějších textů o umění (inspirací zde byla tvorba F. X. Šaldy, J. Grossmana a E. Staigera). Jako příslušník generace Mukařovského žáků si při poznání metodologických impulsů strukturalismu podržel od tohoto zaměření kritický odstup a spolu s individuálně odlišnými cestami J. Lopatky, J. Vohryzka a R. Grebeníčkové představují jeho texty jednu z mála původních hodnot české literární esejistiky posledních čtyřiceti let. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Knihy o poezii - Přemysl Blažíček - e-kniha

Knihy Jihozemě 2 - Jan Rampas - e-kniha

Knihy Jihozemě 2 - Jan Rampas - e-kniha
Detail

eBook:,Vítejte u druhého dílu fantasy ságy z velkolepého světa Jihozemě, ze světa zrozeného z krve a oceli. Na bitevním poli proti sobě stojí upadající království lidí, krvežízniví skřeti a nevypočitatelní elfové a trpaslíci. Všichni společně pak čekají na reakci prvních pánů Jihozemě- draků. Odhalte, kdo pro sebe nakonec získá vavříny vítězství a kdo skončí hluboko v poli poražených. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Knihy Jihozemě 2 - Jan Rampas - e-kniha

Bylinkopedie - e-kniha

Bylinkopedie - e-kniha
Detail

eBook:,Velká kniha bylin a rostlin, které známe z české přírody, vhodná pro zapálené bylinkáře, milovníky lidového léčitelství nebo majitele zahrad. Encyklopedie i praktická příručka v jednom plná fotografií, užitečných rad a zdravotních tipů, napsaná autory stejnojmenného úspěšného blogu. Najdete zde nejznámější a nejpoužívanější bylinky s návody, jak je pěstovat, k čemu je používat a jak si připravovat léčivé přípravky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Bylinkopedie - e-kniha

Sushi - e-kniha

Sushi - e-kniha
Detail

eBook:,Sushi je delikatesa, na níž si po celém světe pochutnávají miliony lidí a své stálé místo si našla i u nás. Bohužel však většina lidí stále chodí za touto japonskou pochoutkou pouze do restaurací, protože před její domácí přípravou mají respekt. Bojí se, že se všemi těmi lahodnými surovinami, z nichž sushi sestává, nebudou umět správně nakládat, že ruličky nebudou držet tvar a zkrátka – že výsledný efekt se s profesionálně připraveným pokrmem nebude dát vůbec srovnat. S touto knihou můžete všechny obavy hodit s klidem za hlavu. Kovaní mistři v oboru, kteří už dlouhá léta pořádají v České republice úspěšné a oblíbené kurzy přípravy sushi, vás provedou od výběru surovin a pomůcek, přes základní recepty až ke složitějším postupům. Podrobné fotonávody, na nichž je kniha postavena, zaručují, že všemu lehce porozumíte a propracujete se k výsledkům, které vám budou všichni kolem závidět. Můžete se těšit na hromadu inspirace zahrnující například: * nigiri sushi, * hosomaki sushi, * futomaki sushi, * uramaki sushi, * temaki sushi, * vegetariánské sushi, * dětské sushi, * chakin sushi, * onigiri sushi, * oshizushi sushi, * dragon roll, * sushiritto (sushi buritto), * vegan color sushi, … a mnoho dalšího. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Sushi - e-kniha

Foodstyling - e-kniha

Foodstyling - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha Foodstyling je vlastně knihou kouzel. Naučí vás totiž, jak zacházet i s těmi nejobyčejnějšími surovinami tak, aby vypadaly na talíři i na fotografii naprosto neodolatelně. O své tipy a triky se s vámi podělí známí foodstylisté, fotografové i kuchaři. Po přečtení jejich receptů se vám budou sbíhat sliny a co teprve, až uvidíte jídlo vyfocené! Budete ale také kouzlit s lidmi ve vašem okolí – tím, že jim naservírujete pokrm, který je ohromí a okouzlí ještě, než ho ochutnají, jim připravíte nezapomenutelný zážitek. A život, to jsou přece hlavně krásné zážitky. A ještě jedno bonusové kouzlo na závěr. Počítejte s tím, že foodstyling promění i vás samotné. Je to jedinečný způsob, jak uplatnit vaši kreativitu, nádherný koníček a také v neposlední řadě způsob, jak co nejlépe prodat jídlo, které připravíte. Foodstyling navíc není náročný na finance ani na vybavení. Takže zkusit to může opravdu každý! Více o autorce na https://www.facebook.com/katnysfoto (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Foodstyling - e-kniha

Prsa - e-kniha

Prsa - e-kniha
Detail

eBook:,Potěšení číst, radost listovat Oslavují je básníci, opěvují zpěváci, zobrazovali je pravěcí lovci i výtvarníci avantgardních směrů. Ženská ňadra byla od úsvitu věků předmětem obdivu, uctívání, fascinace, ale i humoru a radosti. Pro miliony mužů jsou zosobněním krásy, jsou klasickým symbolem věčnosti života i mateřské lásky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Prsa - e-kniha

Nesvá - E. Lockhartová - e-kniha

Nesvá - E. Lockhartová - e-kniha
Detail

eBook:,Kolikrát může člověk změnit sám sebe? Imogen je sirotek na útěku.Bohatá a krásná, bezstarostná a obdivovaná.Jule je společenský chameleon.Chudá a ambiciózní, bojovná a vynalézavá.Intenzivní přátelství. Záhadné zmizení.Vražda, nebo dvě.Zlomené srdce, nebo hned tři.Tupé předměty, přestrojení, krev a čokoláda.Americký sen, superhrdinové, tajní agenti a odpadlíci.Dívka, která odmítá dát lidem to, co od ní chtějí.Dívka, která odmítá být člověkem, jímž byla kdysi. Autorka nezapomenutelného bestselleru Ostrov Lhářů přichází s novou knihou, mistrně napsaným psychologickým thrillerem, který vypráví o mladé, inteligentní a chladnokrevné ženě — právě tyto vlastnosti jí poslouží jako vstupenka do vysněného života. Je ale tento život skutečně její? Lockhartová je autorkou románu Ostrov Lhářů (2014, česky Host 2015), který se stal bestsellerem New York Times. Mezi její další knihy patří Fly on the Wall (Moucha na stěně), Dramarama, The Disreputable History of Frankie Landau-Banks (Pochybná minulost Frankieho Landau-Bankse) a Ruby Oliver Quartet: The Boyfriend List, The Boy Book, The Treasure Map of Boys a Real Live Boyfriends (Kvartet Ruby Oliverové: Seznam kluků na chození, Klučičí kniha, Mapa klučičích pokladů, Kluci pro opravdický život.) Více informací naleznete na www.emilylockhart.com nebo na twitterovém profilu @elockhart. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nesvá - E. Lockhartová - e-kniha
houbarka viktorie hanisova e kniha, korist paul finch e kniha, madarsko richard prazak e kniha, buzicci jan folny e kniha, hadka petra nachtmanova e kniha, slib lisa kleypas e kniha, kra pavel obluk e kniha, site petra dvorakova e kniha, mstitel jan erik fjell e kniha, anna boleynova alison weirova e kniha, stin minulosti kristin colli e kniha, sbirka kosti kathy reichs e kniha, pan selfridge lindy woodhead e kniha, temne leto dan simmons e kniha, vreteno osudu otomar dvorak e kniha, ota pavel aleksander kaczorowski e kniha, zamrzla produktivita milos toman e kniha, smrtici hry steve robinson e kniha, devet dni zuzana strachotova e kniha, vecere pane dan drapal e kniha, sexualni dohody amara charlesova e kniha, propleteny zivot sheldrake merlin e kniha, pozor partyzani lubos klech e kniha, pleteni kosiku monika kralikova e kniha, fitness joga klara buzkova e kniha, operace hrtanu ales slavicek e kniha, to zvladnu jutta heller e kniha, bankarova zena cristina alger e kniha, obchazeni ostrova milan dezinsky e kniha, dva druhy pravdy michael connelly e kniha