Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území čr v letech 1993–2013 (978-80-210-6337-2)

Produkt Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území čr v letech 1993–2013 (978-80-210-6337-2) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území čr v letech 1993–2013 (978-80-210-6337-2) upraviť a produkt hľadať znova.

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 (978-80-210-6337-2)

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 (978-80-210-6337-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Ficnarová, 261 stran, česky Tematicky neobvyklá, komplexně pojatá publikace potěší nejen znalce v oboru onomastiky, ale i fanoušky železniční dopravy. Těm všem se poprvé do rukou dostává podrobná lingvistická analýza názvů 357 vlakových spojů, které křižovaly území České republiky od jejího vzniku až po současnost. Jádrem knihy je rozsáhlý slovník porejonym, v němž jsou formou přehledných tabulek u každého spoje uvedeny i mimojazykové skutečnosti, jako je kategorie vlaku, jeho číselné označení, výchozí a cílová stanice, trasa a doba provozu. V závěru jsou připojeny užitečné grafy a mapy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 (978-80-210-6337-2) , Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území čr v letech 1993–2013 (978-80-210-6337-2)

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 - Michaela Ficnarová - e-kniha

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 - Michaela Ficnarová - e-kniha
Detail

eBook:,Tematicky neobvyklá, komplexně pojatá publikace potěší nejen znalce v oboru onomastiky, ale i fanoušky železniční dopravy. Těm všem se poprvé do rukou dostává podrobná lingvistická analýza názvů 357 vlakových spojů, které křižovaly území České republiky od jejího vzniku až po současnost. Jádrem knihy je rozsáhlý slovník porejonym, v němž jsou formou přehledných tabulek u každého spoje uvedeny i mimojazykové skutečnosti, jako je kategorie vlaku, jeho číselné označení, výchozí a cílová stanice, trasa a doba provozu. V závěru jsou připojeny užitečné grafy a mapy. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 - Michaela Ficnarová - e-kniha , Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: vlastní jména v překladu (978-80-210-8687-6)

Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 (978-80-88292-37-1)

Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 (978-80-88292-37-1)
Detail

Kniha - autor Wojciech Lukaszun; Dmitriy Panto, 144 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Německá invaze do Polska (tzv. zářijová kampaň), která byla zahájena 1. září 1939 a na níž se podílel Sovětský svaz, měla za následek rozdělení původního polského území mezi Německo a Sovětský svaz (a zprostředkovaně Litvu a Slovensko). Album Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 prostřednictvím dobových fotografií a mapek dokumentuje průběh sovětizace okupovaných polských území, metody a dopad komunistické (a posléze nacistické) propagandy. Většina snímků je v albu publikována vůbec poprvé. Vytvořili je sovětští fotografové – nejprve vojenští dopisovatelé, kteří doprovázeli oddíly Rudé armády vstupující do Polska, později straničtí fotografové, jejichž snímky musely splňovat cíle propagandistické práce. Obzvláštní dokumentární hodnotu mají fotografie povražděných polských obětí pořízené NKVD. Další snímky zhotovili němečtí vojáci, zejména při operaci... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 (978-80-88292-37-1) , Německá vlastní jména v češtině (978-80-7422-369-3)

Panovníci na území Slovenska (978-80-8204-082-4)

Panovníci na území Slovenska (978-80-8204-082-4)
Detail

Kniha - 48 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Panovníci na území Slovenska je publikácia, ktorá širokej čitateľskej verejnosti ponúka základné informácie o dôležitých a zaujímavých panovníkoch, ktorí panovali na území Slovenska, a to od začiatku nášho letopočtu. Táto kniha nemá ambíciu vymenovať absolútne všetkých panovníkov v poradí, v akom vládli. Podľa výberu autora uvádza historické osobnosti, ktoré viac či menej ovplyvňovali osudy našich predkov. Uvádza spletité životné osudy panovníkov, ich úspechy, hrdinstvá, ale aj prehry a tragédie. Táto kniha ponúka historické fakty v zrozumiteľnej podobe a uvádza panovníkov v chronologickom poradí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Panovníci na území Slovenska (978-80-8204-082-4) , Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 (978-80-88292-37-1)

Historiografia financií na území Slovenska (978-80-7552-484-3)

Historiografia financií na území Slovenska (978-80-7552-484-3)
Detail

Kniha - autor Peter Baláži; Kornélia Beličková; Zuzana Staríčková, 272 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch monotematických okruhov, ktoré spoločne poskytujú pohľad na celkovú problematiku financií a finančnej vedy v historickom kontexte. V prvej časti vedeckej monografie sa autori zamýšľajú nad historickými súvislosťami vzniku a vývoja finančnej vedy z pohľadu samotného pojmu financie. V druhej časti sa venujú historiografii financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách. V tretej časti analyzujú historiografiu financií nižších vládnych úrovní a v poslednej, štvrtej časti sa venujú správe finančných záležitostí z historického hľadiska. Cieľom monografie je prehľadným spôsobom priblížiť problematiku financií a takisto priniesť... (alza.cz)

Podobné produkty ako Historiografia financií na území Slovenska (978-80-7552-484-3) , Území hráčů (978-80-7666-050-2)

Zaměstnávání cizinců na území České republiky (978-80-7554-269-4)

Zaměstnávání cizinců na území České republiky (978-80-7554-269-4)
Detail

Kniha - autor Jaroslava Fojtíková; Matěj Daněk; Magdaléna Vyškovská, 456 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás! Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU, EHP či Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a cizinců, kteří jsou občané z tzv. třetích států. U cizinců ze třetích států publikace vysvětluje veškeré zákonem umožněné postupy vedoucí k získání oprávnění k pobytu a výkonu práce na území ČR a případná další alternativní řešení vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Největší důraz je kladen na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů při vysílání zaměstnanců do ČR, a nově zavedená... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zaměstnávání cizinců na území České republiky (978-80-7554-269-4) , Nezkoušej na mě zapomenout (978-80-745-6337-9)

Panovníci a králi na území Slovenska (978-80-8204-089-3)

Panovníci a králi na území Slovenska (978-80-8204-089-3)
Detail

Kniha - autor Imrich Szabó, 144 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Panovníci na území Slovenska je publikácia, ktorá širokej čitateľskej verejnosti ponúka základné informácie o dôležitých a zaujímavých panovníkoch, ktorí panovali na území Slovenska, a to od začiatku nášho letopočtu. Táto kniha nemá ambíciu vymenovať absolútne všetkých panovníkov v poradí, v akom vládli. Podľa výberu autora uvádza historické osobnosti, ktoré viac či menej ovplyvňovali osudy našich predkov. Uvádza spletité životné osudy panovníkov, ich úspechy, hrdinstvá, ale aj prehry a tragédie. Táto kniha ponúka historické fakty v zrozumiteľnej podobe a uvádza panovníkov v chronologickom poradí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Panovníci a králi na území Slovenska (978-80-8204-089-3) , Muž na vlastní stopě (978-80-200-1508-2)

Kniha Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2)

Kniha Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2)
Detail

Kniha - autor František Emmert, 216 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických souvislostech pohybující se materiální základnu institutu, která se měnila v čase v závislosti na společenských a politických událostech, a to zejména v průběhu dynamického 20. století. Věnuje pozornost všem revizím v pojetí institutu, zlomovým změnám či inkorporaci nových instrumentů do právní úpravy. To vše v nezbytné komparaci s vývojem i v okolních evropských státech. Velký prostor je věnován také současné právní úpravě, zákonu č. 186/2013 Sb. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kniha Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2) , Kniha státní občanství na území české republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2)

Latinské proklínací tabulky: Na území římského impéria (978-80-7294-681-5)

Latinské proklínací tabulky: Na území římského impéria (978-80-7294-681-5)
Detail

Kniha - autor Daniela Urbanová, 444 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defi xe, jejichž produkce je na území Římské říše doložena od konce 2. století před Kristem zhruba do konce 4. až počátku 5. století po Kristu. Do korpusu analyzovaných textů (309) byly zařazeny také nově publikované texty nalezené v Mohuči, Římě a Aquinku, které nebyly publikovány v novém Korpusu latinských defi xí od Aminy Kroppové (2008). Práce sleduje výskyt, rozvoj a šíření latinské proklínací tradice v jednotlivých provinciích na území Římského impéria, přináší české překlady a interpretace těchto „magických“ latinských textů a snaží se postihnout speci fi cké, geografi cky či kulturně historicky podmíněné zvláštnosti textů kleteb i proseb o spravedl nost, zmapovat rozšíření typů kleteb a proklínacích formulí, kategorizovat cíle pisatelů,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Latinské proklínací tabulky: Na území římského impéria (978-80-7294-681-5) , Pravopisné křižovatky podstatná jména 2 (978-80-7311-204-2)

Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 - Lukaszun Wojciech

Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 - Lukaszun Wojciech
Detail

Německá invaze do Polska (tzv. zářijová kampaň), která byla zahájena 1. září 1939 a na níž se podílel Sovětský svaz, měla za následek rozdělení původního polského území mezi Německo a Sovětský svaz (a zprostředkovaně Litvu a Slovensko). Album Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 prostřednictvím dobových fotografií a mapek dokumentuje průběh sovětizace okupovaných polských území, metody a dopad komunistické (a posléze nacistické) propagandy. Většina snímků je v albu publikována vůbec poprvé. Vytvořili je sovětští fotografové – nejprve vojenští dopisovatelé, kteří doprovázeli oddíly Rudé armády vstupující do Polska, později straničtí fotografové, jejichž snímky musely splňovat cíle propagandistické práce. Obzvláštní dokumentární hodnotu mají fotografie povražděných polských obětí pořízené NKVD. Další snímky zhotovili němečtí vojáci, zejména při operaci Barbarossa v červnu 1941. Doplňují je úřední fotografie vzniklé ve vězeních a soukromé fotografie vězňů gulagů či vyhnanců deportovaných z někdejšího polského území. V publikaci najdete kromě bohatého fotografického materiálu také krátké studie, které obrazy doplňují o fakta a kontext. Kniha vyšla v ÚSTR díky spolupráci s Muzeem 2. sv. války v Gdaňsku a s pomocí Polského institutu v Praze v rámci vydavatelského cyklu „Samostatnost 1918“. (patro.cz)

Podobné produkty ako Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 - Lukaszun Wojciech , Volby do poslanecké sněmovny 2013 (978-80-210-7147-6)

10 hvězd: Příběh deseti synagog na území České republiky (978-80-7376-516-3)

10 hvězd: Příběh deseti synagog na území České republiky (978-80-7376-516-3)
Detail

Kniha - autor Jan Žáček, 152 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha Deset hvězd seznamuje čtenáře s projektem Revitalizace židovských památek v ČR, díky kterému se podařilo zachránit a zrekonstruovat patnáct významných historických budov v deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Kniha čtenáři přiblíží historií židovského osídlení v těchto místech, dává nahlédnout na exteriér i interiér synagog a rabínských domů a přibližuje i současné využití těchto budov. Popisovaná místa - Boskovice - Brandýs nad Labem - Březnice - Jičín - Krnov - Mikulov - Nová Cerekev - Plzeň - Polná - Úštěk Kniha vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako 10 hvězd: Příběh deseti synagog na území České republiky (978-80-7376-516-3) , Politika volebních reforem v čr po roce 1989 (978-80-247-4700-2)

Panovníci na území Slovenska

Panovníci na území Slovenska
Detail

Panovníci na území Slovenska je publikácia, ktorá širokej čitateľskej verejnosti ponúka základné informácie o dôležitých a zaujímavých panovníkoch, ktorí panovali na území Slovenska, a to od začiatku nášho letopočtu. Táto kniha nemá ambíciu vymenovať absolútne všetkých panovníkov v poradí, v akom vládli. Podľa výberu autora uvádza historické osobnosti, ktoré viac či menej ovplyvňovali osudy našich predkov. Uvádza spletité životné osudy panovníkov, ich úspechy, hrdinstvá, ale aj prehry a tragédie. Táto kniha ponúka historické fakty v zrozumiteľnej podobe a uvádza panovníkov v chronologickom poradí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Panovníci na území Slovenska , Geniální přítelkyně 2 - příběh nového jména (978-80-7260-357-2)

C. K. pionýrské vojsko 2. část: V letech 1792 až 1801 (978-80-88215-21-9)

C. K. pionýrské vojsko 2. část: V letech 1792 až 1801 (978-80-88215-21-9)
Detail

Kniha - autor Zdeněk Holub, 110 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Čtenář se ve svazcích této řady seznámí s vojenskou historií z poněkud jiné strany. Dozví se něco o zákulisí bojů v popisech činnosti části technického vojska staré c. k. armády zvané pionýři, a také o jejich vzniku, organizaci a vybavení. Mezi zakladatele tohoto druhu vojska patřil Čech, pozdější polní maršál Radecký. Úkolem pionýrů bylo stručně řečeno především budovat a samozřejmě také ničit mosty a komunikace. Tak se může čtenář seznámit i s tou stránkou operací, která je v ostatních dílech opomíjená, a zároveň s každodenností pionýrského vojska a mnoha dalšími zajímavostmi, které během času zcela upadly v zapomnění. (alza.cz)

Podobné produkty ako C. K. pionýrské vojsko 2. část: V letech 1792 až 1801 (978-80-88215-21-9) , Kup si vlastní (978-80-7650-321-2)

České země v letech 1584 - 1620: První Habsburkové na českém trůně 2 (978-80-7277-388-6)

České země v letech 1584 - 1620: První Habsburkové na českém trůně 2 (978-80-7277-388-6)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Čechura, 496 stran, česky, pevná bez přebalu matná Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou na Bílé hoře a vítězstvím Ferdinanda II. Jako vždy vedle politického dění autor sleduje vývoj hospodářství, ale i kulturu, umění, náboženskou situaci a tzv. všední den. Text provází černobílé ilustrace a barevná příloha. Svazek obsahuje i jmenný rejstřík-slovníček procházející oběma díly. (alza.cz)

Podobné produkty ako České země v letech 1584 - 1620: První Habsburkové na českém trůně 2 (978-80-7277-388-6) , Panovníci na území slovenska (978-80-8204-082-4)

Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči zemím východního bloku v letech 1963-66 (978-80-736-3403-2)

Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči zemím východního bloku v letech 1963-66 (978-80-736-3403-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Matějů, 160 stran Publikace přináší čtenářům charakteristiku západoněmecké politiky vůči Sovětskému svazu, NDR a dalším komunistickým státům východní Evropy v první polovině 60. let 20. století. Neomezuje se na pouhé zaznamenání oficiálních postojů spolkové vlády, věnuje se jednotlivě všem parlamentním politickým stranám (tedy CDU/CSU, FDP i SPD) a v závěru pak jejich postoje srovnává. Autorka se navíc problematiku přístupu jednotlivých politických stran ke vztahům mezi Západem a Východem v době studené války snaží představit jako proces utváření kolektivních názorů, které se neustále vyvíjejí a reagují na změny ve světové i domácí politice. Důkladné analýze je podrobena doba vlády spolkového kancléře Ludwiga Erharda (léta 1963-1966), práce je ovšem zasazena do celkového kontextu dějin Spolkové republiky Německo. Vychází ve spolupráci s UK FSV. (alza.cz)

Podobné produkty ako Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči zemím východního bloku v letech 1963-66 (978-80-736-3403-2) , Fenomén lhaní v prostředí internetu (978-80-210-5488-2)

Mobilizace ve fotografii: Armáda a stráž obrany státu v letech 1938–1939 (978-80-7525-496-2)

Mobilizace ve fotografii: Armáda a stráž obrany státu v letech 1938–1939 (978-80-7525-496-2)
Detail

Kniha - autor Jiří Suchánek; Jaroslav Beneš, 224 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Na památku událostí roku 1938: mimořádných květnových opatření a zářijové mobilizace, mnichovské zrady, okupace pohraničí a konce první republiky. Kniha prostřednictvím více jak 300 unikátních, mnohdy dosud nepublikovaných snímků přiblíží ohromné odhodlání vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční stráže k obraně vlasti v letech 1938–1939. Vyvrací také stále přežívající mýtus, podle kterého jsme se v roce 1938 vzdali bez boje – fotografie a příběhy ze všech koutů tehdejšího Československa totiž svědčí o pravém opaku. Úvodní textová část publikace přibližuje historické okolnosti vzniku takzvané sudetské krize, popisuje snahy o modernizaci čs. armády a vybudování pevnostního systému i úkoly jednotlivých bezpečnostních složek. Stejně tak v ní najdete vylíčeny i všechny hlavní události, které předznamenaly zánik první a posléze také druhé republiky: mimořádná... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mobilizace ve fotografii: Armáda a stráž obrany státu v letech 1938–1939 (978-80-7525-496-2) , Procvičuj! přídavná jména, zájmena, číslovky (978-80-253-5573-2)

Mosty na území Slovenska - Peter Paulík

Mosty na území Slovenska - Peter Paulík
Detail

Na Slovensku je množstvo pozoruhodných mostov o ktorých však zväčša vie len úzky okruh ľudí. Mnohé z týchto mostných konštrukcií predstavovali svojho času vrchol staviteľských schopností, no na mnohé z nich sa postupne zabudlo. A pritom nejeden z nich bol unikátom ešte aj v európskom, či svetovom meradle. Jednou z hlavných úloh knihy Mosty na území Slovenska je priblížiť laickej verejnosti tieto stavebné diela a poukázať na to, že aj keď je Slovensko pomerne malou krajinou má množstvo mostov, ktorými sa môže popýšiť. Kniha obsahuje údaje o vyše 250 mostoch Slovenska, ktoré boli vybrané či už kvôli ich estetickej, technickej, alebo historickej hodnote. V knižke je na úvodných stranách zjednodušene vysvetlené aj základné statické pôsobenie mostov a spôsoby akým sa zväčša mosty stavajú. Druhá, podstatne rozsiahlejšia časť, je potom venovaná jednotlivým vybraným mostom Slovenska. Pri moste vždy nájdete aj GPS súradnice, tak aby ste mohli most jednoducho lokalizovať ako aj krátku históriu mosta a jeho základné parametre. V knihe sa na vyše 250 stranách nachádza 492 farebných fotiek aktuálneho stavu mostov, ako aj 176 archívnych fotografií, schém a nákresov. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Mosty na území Slovenska - Peter Paulík , České země v letech 1584 - 1620: první habsburkové na českém trůně 2 (978-80-7277-388-6)

Mosty na území Slovenska - Paulík Peter

Mosty na území Slovenska - Paulík Peter
Detail

Na Slovensku je množstvo pozoruhodných mostov o ktorých však zväčša vie len úzky okruh ľudí. Mnohé z týchto mostných konštrukcií predstavovali svojho času vrchol staviteľských schopností, no na mnohé z nich sa postupne zabudlo. A pritom nejeden z nich bol unikátom ešte aj v európskom, či svetovom meradle. Jednou z hlavných úloh knihy Mosty na území Slovenska je priblížiť laickej verejnosti tieto stavebné diela a poukázať na to, že aj keď je Slovensko pomerne malou krajinou má množstvo mostov, ktorými sa môže popýšiť. Kniha obsahuje údaje o vyše 250 mostoch Slovenska, ktoré boli vybrané či už kvôli ich estetickej, technickej, alebo historickej hodnote. V knižke je na úvodných stranách zjednodušene vysvetlené aj základné statické pôsobenie mostov a spôsoby akým sa zväčša mosty stavajú. Druhá, podstatne rozsiahlejšia časť, je potom venovaná jednotlivým vybraným mostom Slovenska. Pri moste vždy nájdete aj GPS súradnice, tak aby ste mohli most jednoducho lokalizovať ako aj krátku históriu mosta a jeho základné parametre. V knihe sa na vyše 250 stranách nachádza 492 farebných fotiek aktuálneho stavu mostov, ako aj 176 archívnych fotografií, schém a nákresov. (patro.cz)

Podobné produkty ako Mosty na území Slovenska - Paulík Peter , Oddlužení v právním řádu čr (978-80-7400-617-3)

Ruské strategické letectvo: V letech 1992-2010 (978-80-206-1479-7)

Ruské strategické letectvo: V letech 1992-2010 (978-80-206-1479-7)
Detail

Kniha - česky Ruské strategické letectvo v letech 1992–2010 rozebírá všechny aspekty ruských bombardérů a nosičů střel Tu-160, Tu-95 a Tu-22M. Kniha začíná v době, kdy ruské letectvo zdědilo po rozpadu Sovětského svazu sovětské strategické bombardéry. Mimo více než 500 fotografií, z nichž mnoho nebylo dříve publikováno, jsou zde vyobrazeny znaky a další insignie ruských strategických bombardovacích jednotek. Také obsahuje detailní barevné kresby letadel. Společně s knihou Sovětské strategické letectvo v době studené války poskytuje komplexní pohled na téměř 60 let existence sovětského a ruského strategického letectva. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ruské strategické letectvo: V letech 1992-2010 (978-80-206-1479-7) , Historie urologických pracovišť v čr (978-80-7345-579-8)

Slovník disidentů II.: Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956 - 198 (978-80-88292-30-2)

Slovník disidentů II.: Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956 - 198 (978-80-88292-30-2)
Detail

Kniha - autor Alexandr Daniel; Zbigniew Gluza, 744 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá V souvislosti s výročím 30 let od pádu komunistických režimů v zemích střední a východní Evropy vydává Ústav pro studium totalitních režimů obsáhlý Slovník disidentů nesoucí podtitul Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956–1989. Tato dvoudílná publikace (přes 1500 tiskových stran) popisuje disidentská hnutí v celkem 21 zemích někdejšího „socialistického tábora“. Slovník, který Ústav pro studium totalitních režimů vydává pro laickou i odbornou veřejnost, je cenný nejen zpracovanými přehledy událostí v daných zemích a medailony významných opozičních osobností, ale také úvodními studiemi, které jednotlivé informace a události, zejména z období let 1956–1989, uvádějí do kontextu jak národního, tak mezinárodního. Na obou dílech pracovalo 11 let několik stovek lidí v desítkách národních redakcí. Programovou radu české redakce tvořili Petr... (alza.cz)

Podobné produkty ako Slovník disidentů II.: Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956 - 198 (978-80-88292-30-2) , Mistr jan hus v polemice a v žaláři (978-80-210-9323-2)

Historiografia financií na území Slovenska - Beličková Kornélia

Historiografia financií na území Slovenska - Beličková Kornélia
Detail

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch monotematických okruhov, ktoré spoločne poskytujú pohľad na celkovú problematiku financií a finančnej vedy v historickom kontexte. V prvej časti vedeckej monografie sa autori zamýšľajú nad historickými súvislosťami vzniku a vývoja finančnej vedy z pohľadu samotného pojmu financie. V druhej časti sa venujú historiografii financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách. V tretej časti analyzujú historiografiu financií nižších vládnych úrovní a v poslednej, štvrtej časti sa venujú správe finančných záležitostí z historického hľadiska. Cieľom monografie je prehľadným spôsobom priblížiť problematiku financií a takisto priniesť plynulý prierez historického vývoja finančnej vedy a finančnej správy na území Slovenska. Monografia je urrčená pre študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale takisto aj pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti financií a zaujíma ich historický vývoj financií. (patro.cz)

Podobné produkty ako Historiografia financií na území Slovenska - Beličková Kornélia , Na horské dráze: evropa v letech 1950-2017 (978-80-257-2971-7)

Katastrofy československých vojenských letadel: v letech 1966 - 1990 (978-80-270-1659-4)

Katastrofy československých vojenských letadel: v letech 1966 - 1990 (978-80-270-1659-4)
Detail

Kniha - česky Tato kniha navazuje na předchozí dva díly leteckých katastrof československého vojenského letectva od jeho vzniku (prosinec 1918 až 31.12.1965). Vynechal jsem historii letectva 2.světové války, protože byla mnoha autory podrobně a rozsáhle zpracována. Pojem letecká katastrofa patřil do skupiny leteckých nehod, ale teprve Nařízením náčelníka Generálního štábu byly letecké nehody roztříděny do tří skupin. Letecká katastrofa pak byla takovou událostí, při které byl zničen nebo neopravitelně poškozen vojenský letoun a pilot, osádka, cestující nebo náhodné osoby přišly o život. A těchto událostí byly stovky a přišly o nich o život nejen vojáci, ale také civilní oběti, cestující, muži, ženy i děti. Proto jsem počet těchto tragických událostí rozdělil do tří období a 3. díl se zaobírá událostmi od 1.1.1966 do 31.12.1989. Dodávám, že počet leteckých katastrof v tomto období značně poklesl, ale bylo to způsobeno následkem událostí po srpnu 1968,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Katastrofy československých vojenských letadel: v letech 1966 - 1990 (978-80-270-1659-4) , Historiografia financií na území slovenska (978-80-7552-484-3)

Operace Pullach: Gehlenova organizece v letech 1948-1956 (978-80-206-1293-9)

Operace Pullach: Gehlenova organizece v letech 1948-1956 (978-80-206-1293-9)
Detail

Kniha - autor Jame H. Critchfield, 232 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Jen málo Američanů sehrálo tak významnou roli v porážce třetí říše a současně při budování Německé spolkové republiky jako James Critchfield, který na vlastní kůži prožil vývoj poválečného Německa, od Dachau roku 1945 až po ukončení své činnosti v Pullachu roku 1956. Jeho kniha vrhá nové světlo na americké a německé úsilí o vznik nových zpravodajských a obranných složek. (alza.cz)

Podobné produkty ako Operace Pullach: Gehlenova organizece v letech 1948-1956 (978-80-206-1293-9) , Momentum (978-80-210-8995-2)

Brno okupované: Průvodce městem v letech 1968-1969 (978-80-7577-580-1)

Boj o České Budějovice v letech 1618 - 1619 (978-80-88030-38-6)

Boj o České Budějovice v letech 1618 - 1619 (978-80-88030-38-6)
Detail

Kniha - autor Tomáš Sterneck, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Na počátku 17. století dávali reprezentanti předního jihočeského královského města Českých Budějovic ostentativně najevo, že jejich obec ztělesňuje jeden z pilířů katolicismu v nábožensky rozštěpeném království. Koncem června 1618, nedlouho po vypuknutí povstání evangelických stavů, přitáhla k Budějovicím několikatisícová armáda pod velením Jindřicha Matyáše Thurna. Začal tím bezmála rok trvající boj o strategicky významnou pevnost při soutoku Malše s Vltavou. Větší roli než ozbrojené střety sehrála v tomto zápase diplomacie. Vedle vyjednávání městských představitelů s obléhateli se odbývaly pozoruhodné konfrontace uvnitř obce, mezi stoupenci bezvýhradné věrnosti habsburské dynastii a příznivci kapitulantské politiky. Výsledek budějovické kampaně z let 1618-1619 pak zásadně ovlivnil dění v celých Čechách na počátku třicetileté války. (alza.cz)

Podobné produkty ako Boj o České Budějovice v letech 1618 - 1619 (978-80-88030-38-6) , Portrét umělce v jinošských letech (978-80-257-0299-4)

Na horské dráze: Evropa v letech 1950-2017 (978-80-257-2971-7)

Na horské dráze: Evropa v letech 1950-2017 (978-80-257-2971-7)
Detail

Kniha - autor Ian Kershaw, 624 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Renomovaný britský historik moderních dějin Ian Kershaw, mj. autor dvojdílného životopisu Adolfa Hitlera, v této práci navazuje na předchozí knihu Do pekel a zpět. Evropa v letech 19818–1949, již věnoval nejtragičtějšímu období evropských dějin 20. století (vyšla v Argu v roce 2017). Ve druhém díle se Kershaw zabývá poválečným vývojem v rozdělené Evropě a sleduje vzestupy a pády, které Evropa žijící dlouho pod hrozbou jaderného nebezpečí a v trvalé úzkosti, zažila. Evropané prošli zkušeností, již Kershaw popisuje jako „jízdu na horské dráze", ať už kvůli řadě událostí, které pro ně mohly skončit katastrofou, či proto, že přestali být do velké míry pány vlastního osudu a stali se jen figurkami ve hře tzv. studené války mezi SSSR a USA. V 90. letech sice Evropa dosáhla jistých úspěchů: rozpadl se komunistický blok i sovětské impérium a Německo se znovu sjednotilo, avšak zrychlující se proces... (alza.cz)

Podobné produkty ako Na horské dráze: Evropa v letech 1950-2017 (978-80-257-2971-7) , Mladá slavistika v: slavistická badatelská dílna (978-80-210-9703-2)

Zeměpisný průzkum amerického Západu v letech 1806-1869 (978-80-7277-592-7)

Zeměpisný průzkum amerického Západu v letech 1806-1869  (978-80-7277-592-7)
Detail

Kniha - autor Jiří Černík, 232 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha poskytuje rozsáhlé a zajímavé informace o průzkumu amerického Západu v 19. století. Tvoří ji pět kapitol, které nesou jména důstojníků americké armády, vůdců jednotlivých vyprav. nejrozsáhlejší kapitola je věnována Johnu Charlesu Frémontovi, který celkem vedl pět expedic, čtyři až k Pacifiku. Dalšími byli Z. M. Pike, S. H. Long, J. W. Gunnison a J. W. Powell. Tyto výpravy jsou nedílnou součástí americké historie, a i když jejich účel byl převážně vědecký, čtenář zjistí, že většina těchto cest do oblastí, které dnes tvoří americký Západ, obsahovala výrazný element dobrodružství, které ne vždy skončilo dobře. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zeměpisný průzkum amerického Západu v letech 1806-1869 (978-80-7277-592-7) , Území vlků (978-80-269-1825-7)

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: Vlastní jména v překladu (978-80-210-8687-6)

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: Vlastní jména v překladu (978-80-210-8687-6)
Detail

Kniha - autor Stanislava Špačková, 208 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. V úvodu autorka popisuje metody převodu proprií, z nichž některé přebírá z již existující literatury, některé zavádí nově a některé upravuje (zvláště pravidla transkripce z češtiny do ruštiny byla podrobena kritice a upravena). Následně stanovuje, která metoda převodu se hodí pro příslušný typ propria a textový žánr. V přílohách k práci jsou uvedeny nejčastěji používané transkripční a transliterační tabulky. Práce je určena překladatelům, rusistům, bohemistům, novinářům, pracovníkům cestovních agentur a všem, kteří se setkávají s texty obsahujícími cizí ruská a česká propria. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: Vlastní jména v překladu (978-80-210-8687-6) , Území trestu (978-80-243-4885-8)

Turbulentní dekáda: Proměny čínského businessu v letech 2008-2018 (978-80-204-5429-4)

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921 - 1989 (978-80-200-2974-4)

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921 - 1989 (978-80-200-2974-4)
Detail

Kniha - autor Petr Anev; Matěj Bílý, 1392 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Slovník podává nejen rychlý přehled o životě a politické kariéře vedoucích funkcionářů KSČ, ale díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu může posloužit i jako základní východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. Obsahuje také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS a zejména jejich volených orgánů v širším kontextu dějin Československa. Biografická hesla vycházejí nejen z relevantní odborné literatury, ale především z primárního výzkumu archivních pramenů. Autorský kolektiv zahrnuje více než čtyři desítky historiků a archivářů. Krom badatelů Ústavu pro studium totalitních režimů na projektu spolupracovali přední odborníci z českých a slovenských historiografických institucí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921 - 1989 (978-80-200-2974-4) , Excel 2013 (978-80-247-4726-2)

Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994 (978-80-7465-268-4)

Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994 (978-80-7465-268-4)
Detail

Kniha - autor Marie Zimmermannová, 300 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Katechetika je vědním oborem na pomezí mezi teologií a pedagogikou. Je zaměřena na praxi, a proto patří k pastorálním teologickým oborům. Jako teologický obor zkoumá způsob Božího jednání s člověkem, reflektuje ho a stanovuje principy, obsahy a metody katechetického působení církve ve výchově křesťanské víry člověka. I když v dnešní době je zájem o tento obor spíše nepatrný, čtenáře knihy může překvapit, jak živé dění je možné objevit v poměrně nedávné minulosti a kolik zajímavých a cenných přístupů a cest nás může inspirovat i dnes. Studie mapuje období více než sedmdesáti let: charakterizuje toto období, uvádí přehledy učitelů katechetiky na teologických fakultách a představuje jejich dílo, snaží se upozornit na způsoby hledání i na nalezené a ověřované cesty. Zahrnuje práci nejen specializovaných katechetiků, ale i dalších českých teologů, které náročné společenské podmínky... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994 (978-80-7465-268-4)

Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939 (978-80-906937-0-8)

Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939 (978-80-906937-0-8)
Detail

Kniha - autor Ondřej Durczak, 208 stran, česky, polotuhá flexo Publikace Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939 je základním úvodem do problematiky fotografie v přírodních vědách v období prvního sta let jejího vývoje. Neviditelné druhy elektromagnetického záření, mikroskopické struktury látek, makroskopické vesmírné objekty, atmosférické změny počasí, psychopatologické projevy chování člověka, popularizačně naučné katalogy zvířat nebo výzkum fází pohybu. To vše lákalo k horlivému zaznamenávání na fotografické materiály. Kniha popisuje vybrané vědecké oblasti, v nichž se fotografie stala nenahraditelnou pomůckou výzkumu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939 (978-80-906937-0-8)

Území hráčů (978-80-7666-050-2)

Území hráčů (978-80-7666-050-2)
Detail

Kniha - autor Petr D. Glofera, 288 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Radek ví, že je čas jednat. Ta parta smradů od přehrady mu pije krev. Nepochopili, že jsou na území, kde platí jeho pravidla, a zašli příliš daleko. A netuší ani to, že Radek je ve svém šílenství schopný zajít ještě dál. Drsná válka proti jeho gangu Hráčů, kterou nevědomky rozpoutali, může být jejich prvním i posledním společným zážitkem, ačkoli je jim teprve třináct. Třináctka totiž není moc šťastné číslo... To, co se začalo jako nevinné prázdninové dobrodružství, pomalu přerůstá všem zůčastněným přes hlavu a nejde zastavit, protože kostlivci ve skříních nestraší pouze ty, kteří je tam zavřeli. Území Hráčů je příběh pro milovníky detektivek a dobrodružných příběhů s trochou nostalgie, příběhů, v nichž netečou potoky krve, zato z nich nepříjemně mrazí v zádech. "Je to Foglar říznutý McBainem. Nebo spíš obráceně. Proti Rychlým šípům tu kromě Mažňáka stojí i Hannibal Lecter."... (alza.cz)

Podobné produkty ako Území hráčů (978-80-7666-050-2)

Zaměstnávání cizinců na území České republiky - Vyškovská Magdaléna

Zaměstnávání cizinců na území České republiky - Vyškovská Magdaléna
Detail

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás! Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU, EHP či Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a cizinců, kteří jsou občané z tzv. třetích států. U cizinců ze třetích států publikace vysvětluje veškeré zákonem umožněné postupy vedoucí k získání oprávnění k pobytu a výkonu práce na území ČR a případná další alternativní řešení vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Největší důraz je kladen na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů při vysílání zaměstnanců do ČR, a nově zavedená mimořádná pracovní víza. Podrobně řešena problematika sociálních a zdravotních předpisů Publikace se také věnuje pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení, které ČR uzavřela s třetími státy. Podrobně vysvětluje postup při registraci zaměstnance z EU či ze třetích zemí u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní správy sociálního zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů. Daňové aspekty zaměstnávání cizinců Poslední kapitola poskytuje přehled o základních českých daňových aspektech situace, kdy cizinec jak z EU, tak ze třetích států vykonává zaměstnání v ČR, a to jak z pohledu zaměstnance samotného, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele. Kniha rovněž zohledňuje změny příslušné daňové legislativy, pokud jde o stanovení „superhrubého“ základu daně z příjmů zaměstnanců, kteří podléhají povinnému zahraničnímu pojistnému systému v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku. Nebojte se zaměstnávání cizinců, s touto knihou to zvládnete bez problémů Celá publikace je doplněna o praktické modelové příklady, které jsou zaměřeny především na časté otázky z praxe. (patro.cz)

Podobné produkty ako Zaměstnávání cizinců na území České republiky - Vyškovská Magdaléna

Dobytí říše Aztéků: Tažení Hernána Cortése v letech 1519–1521 (978-80-7557-222-6)

Dobytí říše Aztéků: Tažení Hernána Cortése v letech 1519–1521 (978-80-7557-222-6)
Detail

Kniha - autor Pavel Vodička, 176 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Dobytí říše Aztéků patří bezesporu k fascinujícím příběhům. V době, kdy Španělé přistáli u mexického pobřeží, byla moc Aztéků v zenitu. Dobyvatelé právem považovali Tenochtitlan za "nejtřpytivější klenot Mexického údolí"; aztécká metropole v mnoha ohledech překonávala naprostou většinu evropských velkoměst. Conquistadory poháněla touha po zlatě, moci a slávě; lákalo je především pohádkové bohatství tajemné říše, o níž kolovaly fantastické pověsti. Hernán Cortés, jenž stanul v čele výpravy, měl pověst schopného a nesmírně ambiciózního muže. Dobytí aztéckého impéria však vyžadovalo více než jen odvahu, lstivost a bezohlednost. Hlavní roli sehráli především jeho indiánští spojenci, kteří sledovali své vlastní zájmy. Není divu, že cesta k vítězství byla dlážděna porážkami a neúspěchy. V průběhu Truchlivé noci zahynuly stovky conquistadorů, zatímco zbytek výpravy včetně jejího velitele se... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dobytí říše Aztéků: Tažení Hernána Cortése v letech 1519–1521 (978-80-7557-222-6)

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 (978-80-755-7085-7)

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 (978-80-755-7085-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Vojtěch Szajkó, 382 stran Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a telegraf, které způsobily komunikační revoluci nejen samy o sobě, ale i tím, že modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armáda. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda v letech 1848–1914, a současně zachycuje pronikání nových dopravně-komunikačních prostředků do úvah nejvyšších vojenských míst habsburské monarchie. Autor se pokouší rozbít tradiční pohled na období nejen slavných vítězství maršála Radeckého (1848–1849), nýbrž i humanitární katastrofy v severní Itálii (1859) a velké prohry polního zbrojmistra Benedeka (1866), jehož neúspěch potom slabě vynahrazovalo angažmá c. (a) k. armády na Balkáně či... (alza.cz)

Podobné produkty ako Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 (978-80-755-7085-7)

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 (978-80-7557-085-7)

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 (978-80-7557-085-7)
Detail

Kniha - autor Vojtěch Szajkó, 368 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a telegraf, které způsobily komunikační revoluci nejen samy o sobě, ale i tím, že modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armáda. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda v letech 1848-1914, a současně zachycuje pronikání nových dopravně-komunikačních prostředků do úvah nejvyšších vojenských míst habsburské monarchie. Autor se pokouší rozbít tradiční pohled na období nejen slavných vítězství maršála Radeckého (1848-1849), nýbrž i humanitární katastrofy v severní Itálii (1859) a velké prohry polního zbrojmistra Benedeka (1866), jehož neúspěch potom slabě vynahrazovalo angažmá c. (a) k. armády na Balkáně či okázalost jejích pravidelných přehlídek a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 (978-80-7557-085-7)

České země v letech 1792-1848: Formování novodobého českého národa... (978-80-7277-503-3)

České země v letech 1792-1848: Formování novodobého českého národa... (978-80-7277-503-3)
Detail

Kniha - autor Roman Vondra, 400 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha pojednává o pro české země klíčovém období závěru 18. a 1. poloviny 19. století, kdy se formoval novodobý český národ a kdy proces tzv. českého národního obrození vytvořil moderní český jazyk, odbornou terminologii a vytyčil základní předpoklady pro rozvoj mnoha vědeckých a kulturních oborů v českém prostředí. Současně české země prošly nejprve složitou érou revolučních a napoleonských válek, aby v období po vídeňském kongresu zažily sice mírové ale z politického hlediska zmrtvělé poměry tzv. metternichovského absolutismu. Z hlediska hospodářských a sociálních dějin životy našich předků v oněch dobách začaly výrazně ovlivňovat procesy agrární a průmyslové revoluce. Monografie si všímá vedle politických, vojenských a hospodářských dějin i vývoje soudobé společnosti a jejích jednotlivých vrstev, všestranného rozvoje vědy, kultury a umění i každodennosti života našich předků, vývoje... (alza.cz)

Podobné produkty ako České země v letech 1792-1848: Formování novodobého českého národa... (978-80-7277-503-3)

Zpětné zakreslení cesty: Činohra Národního divadla v letech 1990–2015 (978-80-7470-292-1)

Zpětné zakreslení cesty: Činohra Národního divadla v letech 1990–2015 (978-80-7470-292-1)
Detail

Kniha - autor Alena Zemančíková, 360 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zásah policejních složek proti demonstrantům 17. listopadu 1989 se odehrál přímo pod okny Národního divadla, které se tak - pokolikáté už v dějinách! - symbolicky stalo očitým svědkem počátku společenských změn v celé zemi. Kniha Zpětné zakreslení cesty, v níž vyprávíme příběh Činohry Národního divadla od konce roku 1989 až do roku 2015, sleduje, jak se společenské události promítaly do divadelního organismu a jevištního díla. Dynamická doba zahrnovala proces otevření hranic, majetkové restituce, znovuotevření otázky vztahu Čechů a Němců, privatizace, vyrovnání s totalitami, rehabilitace umlčených umělců, návraty z emigrace, rozdělení Československa, finanční krize, politické aféry a pády vlád, vstup do Evropské unie. Politické dění v zemi bylo provázeno debatou o smyslu a významu Národního divadla v proudu globálních změn. Působení tří polistopadových šéfů Činohry ND, Ivana... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zpětné zakreslení cesty: Činohra Národního divadla v letech 1990–2015 (978-80-7470-292-1)

Výsadkové vojsko v letech 1947–1969: Historie českých speciálních sil (978-80-204-3684-9)

Výsadkové vojsko v letech 1947–1969: Historie českých speciálních sil (978-80-204-3684-9)
Detail

Kniha - autor David Jirásek, 340 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Unikátní třísvazkový projekt Historie českých speciálních sil se podrobně zabývá vývojem československého a českého výsadkového vojska a jednotek zvláštního určení v letech 1947–2001 s důrazem na VÚ 8280 (dříve 22. výsadková brigády, dnes 601. skupina speciálních sil). Autor vychází z mnohaletého studia všech přístupných archivních pramenů, z rozboru veškeré knižní i časopisecké produkce na toto téma a v hojné míře též ze vzpomínek bývalých příslušníků popisovaných jednotek. (alza.cz)

Podobné produkty ako Výsadkové vojsko v letech 1947–1969: Historie českých speciálních sil (978-80-204-3684-9)

C.K. Pionýrské vojsko: 7.část - V letech 1865 až 1878 (978-80-88215-55-4)

C.K. Pionýrské vojsko: 7.část - V letech 1865 až 1878 (978-80-88215-55-4)
Detail

Kniha - autor Zdeněk Holub, 126 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Čtenář se ve svazcích této řady seznámí s vojenskou historií z poněkud jiné strany. Dozví se něco o zákulisí bojů v popisech činnosti části technického vojska staré c. k. armády zvané pionýři, a také o jejich vzniku, organizaci a vybavení. Mezi zakladatele tohoto druhu vojska patřil Čech, pozdější polní maršál Radecký. Úkolem pionýrů bylo stručně řečeno především budovat a samozřejmě také ničit mosty a komunikace. Tak se může čtenář seznámit i s tou stránkou operací, která je v ostatních dílech opomíjená, a zároveň s každodenností pionýrského vojska a mnoha dalšími zajímavostmi, které během času zcela upadly v zapomnění. (alza.cz)

Podobné produkty ako C.K. Pionýrské vojsko: 7.část - V letech 1865 až 1878 (978-80-88215-55-4)

C.K. Pionýrské vojsko: 8.část - V letech 1878 až 1881 (978-80-88215-57-8)

C.K. Pionýrské vojsko: 8.část - V letech 1878 až 1881 (978-80-88215-57-8)
Detail

Kniha - autor Zdeněk Holub, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Čtenář se ve svazcích této řady seznámí s vojenskou historií z poněkud jiné strany. Dozví se něco o zákulisí bojů v popisech činnosti části technického vojska staré c. k. armády zvané pionýři, a také o jejich vzniku, organizaci a vybavení. Mezi zakladatele tohoto druhu vojska patřil Čech, pozdější polní maršál Radecký. Úkolem pionýrů bylo stručně řečeno především budovat a samozřejmě také ničit mosty a komunikace. Tak se může čtenář seznámit i s tou stránkou operací, která je v ostatních dílech opomíjená, a zároveň s každodenností pionýrského vojska a mnoha dalšími zajímavostmi, které během času zcela upadly v zapomnění. (alza.cz)

Podobné produkty ako C.K. Pionýrské vojsko: 8.část - V letech 1878 až 1881 (978-80-88215-57-8)

Latinské proklínací tabulky na území římského impéria - Daniela Urbanová

Latinské proklínací tabulky na území římského impéria - Daniela Urbanová
Detail

Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž produkce je na území Římské říše doložena od konce 2. století před Kristem zhruba do konce 4. až počátku 5. století po Kristu. Do korpusu analyzovaných textů (309) byly zařazeny také nově publikované texty nalezené v Mohuči, Římě a Aquinku, které nebyly publikovány v novém Korpusu latinských defixí od Aminy Kroppové (2008). Práce sleduje výskyt, rozvoj a šíření latinské proklínací tradice v jednotlivých provinciích na území Římského impéria, přináší české překlady a interpretace těchto "magických" latinských textů a snaží se postihnout specifické, geograficky či kulturně historicky podmíněné zvláštnosti textů kleteb i proseb o spravedlnost, zmapovat rozšíření typů kleteb a proklínacích formulí, kategorizovat cíle pisatelů, zachytit případné vývojové tendence, vzájemné ovlivňování a vlastní adaptace středomořského magického dědictví, zvláště v odlehlejších oblastech. Předmětem analýzy v této práci jsou dále odlišnosti a shodné prvky textů kleteb a proseb o spravedlnost. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Latinské proklínací tabulky na území římského impéria - Daniela Urbanová

Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska (9788024645933)

Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska (9788024645933)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Svobodová, 154 stran, česky Monografie se zabývá dialekty v evropské portugalštině a přináší výzkum diatopických variant verbální flexe na území kontinentálního Portugalska. Vychází z korpusu sestaveného z dialektologických dizertačních prací a dialektologických dotazníků Manuela de Paiva Boléa a Luíse F. L. Cintry, ve kterém tyto varianty identifikuje, následně popisuje jejich historický vývoj a pak je lokalizuje s cílem odhalit jejich příslušnost k severním či jižním portugalským dialektům. V závěru je systematizuje podle jejich charakteru na jevy rázu fonetického, morfologického či morfonologického. (alza.cz)

Podobné produkty ako Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska (9788024645933)

České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II. (978-80-7277-393-0)

České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II. (978-80-7277-393-0)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Čechura, 440 stran, česky, pevná bez přebalu matná Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a spolu s tím i neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké civilizaci, kultuře a všednímu dni společnosti té doby. (alza.cz)

Podobné produkty ako České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II. (978-80-7277-393-0)

Rozdělený ostrov: Studená válka a kyperská otázka v letech 1960 - 1974 (978-80-7557-199-1)

Rozdělený ostrov: Studená válka a kyperská otázka v letech 1960 - 1974 (978-80-7557-199-1)
Detail

Kniha - autor Jan Koura, 328 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Obyvatelé středomořského ostrova Kypr, jenž byl od roku 1925 britskou kolonií, začali po druhé světové válce intenzivně usilovat o získání samostatnosti. O dekolonizačním procesu ale měli rozdílné představy nejen Řekové a Turci žijící na ostrově, ale i jejich "mateřské státy" a Velká Británie. Od poloviny padesátých let se konflikt mezi kyperskými Řeky a Turky začal vyhrocovat natolik, že měl negativní dopad nejen na řecko-turecké vztahy, ale i na situaci ve východním Středomoří, jež představovalo v kontextu studené války strategicky důležitou oblast. Po získání samostatnosti v roce 1960 se o situaci na ostrově začaly intenzivně zajímat také Spojené státy americké a Sovětský svaz, který společně s Československem dodával na ostrov zbraně, čímž přispíval k ještě větší politické nestabilitě, která nakonec vyústila v rozdělení ostrova na řeckou a tureckou část v roce 1974. Monografie si klade za... (alza.cz)

Podobné produkty ako Rozdělený ostrov: Studená válka a kyperská otázka v letech 1960 - 1974 (978-80-7557-199-1)

Zlomená křídla Československa: Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965 (978-80-206-1857-3)

Zlomená křídla Československa: Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965 (978-80-206-1857-3)
Detail

Kniha - autor Zbyněk Čeřovský; Martin Čížek, 368 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha Zlomená křídla Československa přináší dosud nejucelenější přehled o katastrofách vojenských letadel československého letectva, ke kterým došlo jak na vlastním území, tak v zahraničí, od skončení druhé světové války až po rok 1965. Zahrnuje rovněž katastrofy cizích vojenských letadel v Československu ve stejném období. Text doprovází přes čtyři sta fotografií, z nichž velká část je publikována vůbec poprvé. Cílem autorů není nikoho soudit ani obhajovat, ale připomenout vojenské letce a další lidi, kteří přišli o život při leteckých neštěstích. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zlomená křídla Československa: Katastrofy československého vojenského letectva v letech 1945-1965 (978-80-206-1857-3)

České země v letech 1620–1705: Od velké války k dlouhodobému míru (978-80-7277-553-8)

České země v letech 1620–1705: Od velké války k dlouhodobému míru (978-80-7277-553-8)
Detail

Kniha - autor Jiří Mikulec, 408 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Knižní zpracování pobělohorského období představí jednu z nejdramatičtějších epoch českých dějin. Na jejím počátku stály radikální proměny českých zemí po porážce stavovského povstání, které navíc doprovázelo násilí třicetileté války. Po ukončení tohoto konfliktu, tedy v dobách mírové rekonstrukce, pak střední Evropu ohrozila rozpínavost osmanských Turků, proti kterým se spojilo několik zemí, aby zachránily obleženou Vídeň. Kniha vedle těchto i mnoha dalších událostí z českých dějin, nazíraných v širším kontextu habsburské monarchie, seznámí s barokní společností, s rozvojem katolické zbožnosti obyvatelstva a s kulturním vývojem v českých zemích. Představí také modernizační rysy, které již v 17. století položily základy novodobého státu. (alza.cz)

Podobné produkty ako České země v letech 1620–1705: Od velké války k dlouhodobému míru (978-80-7277-553-8)

Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v letech 1918-1933 (978-80-200-2624-8)

Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v letech 1918-1933 (978-80-200-2624-8)
Detail

Kniha - autor Tomáš Kasper; Dana Kasperová, 268 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Publikace analyzuje programové zaměření vybraných německých mládežnických or- ganizací v ČSR v letech 1918-1933 v kon- textu tzv. německého mládežnického hnutí (deutsche Jugendbewegung). Pozornost se zaměřuje na programovou a ideovou analýzu měšťanského nacionálně zaměřeného spolku Sudetendeutscher Wandervogel, který plnil v značné míře vzorovou funkci i pro činnost ostatních nacionálně konzervativních němec- kých mládežnických spolků v ČSR. Dále roze- bírá, že německé konzervativně nacionální mládežnické spolky měly být nejen prostřed- kem tzv. kulturněkritického hnutí za „refor- mu života“ (Lebensreform), ale i prostředkem sudetoněmeckého nepolitického sjednocení všech sudetských Němců, a v neposlední řadě se věnuje i vývoji německých židovských mlá- dežnických skupin Blau Weiss v ČSR a jejich oscilaci mezi socialismem a sionismem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v letech 1918-1933 (978-80-200-2624-8)

Válka začala v Mnichově: Československý boj za svobodu v letech 1938-1939 (978-80-206-1746-0)

Válka začala v Mnichově: Československý boj za svobodu v letech 1938-1939 (978-80-206-1746-0)
Detail

Kniha - autor Jiří Dobrylovský, 288 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Jiří Dobrylovský se narodil v roce 1961 v Praze, kde žije dodnes. Vystudoval ekonomii a geografii, v dřívějších dobách působil jako redaktor, nyní již zhruba 20 let vyučuje na vysoké škole. Mezi jeho koníčky patří historie, archeologie a astronomie. Je autorem románů Země a impérium, Nevinný bratrovrah, Válka začala v Mnichově (Naše vojsko) a Omyl kronikáře Kosmy, a spoluautorem vysokoškolských učebnic Makroekonomie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Válka začala v Mnichově: Československý boj za svobodu v letech 1938-1939 (978-80-206-1746-0)
Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 (978-80-210-6337-2), Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: Vlastní jména v překladu (978-80-210-8687-6), Německá vlastní jména v češtině (978-80-7422-369-3), Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941 (978-80-88292-37-1), Území hráčů (978-80-7666-050-2), Nezkoušej na mě zapomenout (978-80-745-6337-9), Muž na vlastní stopě (978-80-200-1508-2), Kniha Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2), Pravopisné křižovatky Podstatná jména 2 (978-80-7311-204-2), Volby do Poslanecké sněmovny 2013 (978-80-210-7147-6), Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 (978-80-247-4700-2), Geniální přítelkyně 2 - Příběh nového jména (978-80-7260-357-2), Kup si vlastní (978-80-7650-321-2), Panovníci na území Slovenska (978-80-8204-082-4), Fenomén lhaní v prostředí internetu (978-80-210-5488-2), Procvičuj! Přídavná jména, zájmena, číslovky (978-80-253-5573-2), České země v letech 1584 - 1620: První Habsburkové na českém trůně 2 (978-80-7277-388-6), Oddlužení v právním řádu ČR (978-80-7400-617-3), Historie urologických pracovišť v ČR (978-80-7345-579-8), Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři (978-80-210-9323-2), Na horské dráze: Evropa v letech 1950-2017 (978-80-257-2971-7), Historiografia financií na území Slovenska (978-80-7552-484-3), Momentum (978-80-210-8995-2), Po vlastní ose 2 (978-80-264-4423-7), Portrét umělce v jinošských letech (978-80-257-0299-4), Mladá slavistika V: Slavistická badatelská dílna (978-80-210-9703-2), Území vlků (978-80-269-1825-7), Území trestu (978-80-243-4885-8), Území krys (978-80-726-0266-7), Excel 2013 (978-80-247-4726-2)