Technologie v kostce (978-80-904093-6-1)

Produkt Technologie v kostce (978-80-904093-6-1) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Technologie v kostce (978-80-904093-6-1) upraviť a produkt hľadať znova.

Technologie v kostce (978-80-904093-6-1)

Technologie v kostce (978-80-904093-6-1)
Detail

Kniha - autor Libuše Vodochodská; Karel Štěpánek, 152 stran, česky Tato publikace není jen klasickou učebnicí technologie, ale je průřezem celého oboru a přináší veškeré základní poznatky o přípravě pokrmů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Technologie v kostce (978-80-904093-6-1) , Technologie v kostce (978-80-904093-6-1)

Nové stolničení v kostce (978-80-904093-3-0)

Nové stolničení v kostce (978-80-904093-3-0)
Detail

Kniha - autor Zdeňka Hrbková, česky Autorka v této publikaci shrnuje nejen dosavadní znalosti a dovednosti, ale nadstandartním způsobem se věnuje i gastronomii třetího tisíciletí a novým trendům, které přináší světová globalizace. Tato kniha se může stát základní studijní literaturou pro žáky středních hotelových škol a dalších škol s gastronomickým zaměřením. Jde o komplexně pojatou knihu, která je vhodnou literaturou pro odbornou i laickou veřejnost. Text je přehledný a vysoce profesionální a umožní Vám tak lépe poznat specifický svět gastronomie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nové stolničení v kostce (978-80-904093-3-0) , Cukrářská technologie (978-80-904093-1-6)

Zařízení provozoven v kostce (978-80-904093-7-8)

Zařízení provozoven v kostce (978-80-904093-7-8)
Detail

Kniha - autor František Cón, 128 stran, česky Publikace se zasvěceně zabývá problémy, které souvisí s podnikáním a s prací v zařízeních společného stravování. Autor postupuje od charakteristiky takových zařízení a provozoven přes zásady technického řešení až po vhodné vybavení nejrůznější moderní a dostupnou technikou. Vedle aspektů ekonomických se zabývá též širokou problematikou skladování potravin a nápojů, zařízeními na jejich úpravu a otázkami hygieny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zařízení provozoven v kostce (978-80-904093-7-8) , Psychologie v kostce: rozum, cit a vůle (978-80-904093-8-5)

Potraviny a nápoje v kostce (978-80-904093-5-4)

Potraviny a nápoje v kostce (978-80-904093-5-4)
Detail

Kniha - autor Libor Mašek, česky Publikace čtenáře seznamuje se všeobecnými údaji o potravinách, ale též s jejich složením, způsoby přípravy, uchovávání a rovněž s problematikou cizorodých látek, zvláště aditivních, které jsou v současné době až příliš hojně využívány. Také je vysvětleno označování cizorodých látek pomocí symbolu 'E'. Kniha je vítaným pomocníkem pro studenty i pro pracovníky ve společném stravování i v potravinářství. (alza.cz)

Podobné produkty ako Potraviny a nápoje v kostce (978-80-904093-5-4) , Technologie v diabetologii (978-80-7345-479-1)

Cukrářská technologie (978-80-904093-1-6)

Cukrářská technologie (978-80-904093-1-6)
Detail

Kniha - autor Alena Půlpánová,, česky, pevná bez přebalu lesklá Publikace je přepracována v souladu s aktuálními předpisy, doplněna o nové trendy cukrářské výroby, které například zahrnují i práci s novými plodinami. Spolu s uvedenými plodinami je dnes také mnohem širší a pestřejší trh s cukrářskými surovinami, polotovary a pomůckami k cukrářské výrobě, a tak nám v mnohých případech velmi usnadní vlastní výrobu a dohotovení - zdobení cukrářských výrobků. I tyto okolnosti bylo nutné do textu třetího vydání zahrnout.Tato kniha je určena především pro výuku předmětu cukrářská výroba učebního oboru cukrář, stejně jako je možné i její využití k výuce popsané problematiky na hotelových školách i pro doplnění učiva v oboru kuchař. Zároveň je koncipována k praktickému využití jako užitečná pomůcka pro mnohé odborníky v cukrářské výrobě, ale může posloužit i amatérským zájemcům a nadšencům o tento náročný, ale krásný obor. (alza.cz)

Podobné produkty ako Cukrářská technologie (978-80-904093-1-6) , Baťa v kostce (978-80-7473-126-6)

Psychologie v kostce: Rozum, cit a vůle (978-80-904093-8-5)

Baťa v kostce (978-80-7473-126-6)

Baťa v kostce (978-80-7473-126-6)
Detail

Kniha - autor Zdeněk Pokluda, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Knížka Baťa v kostce nabízí čtenáři stručný, avšak ucelený a přehledný pohled na důležité momenty působení Tomáše Bati a jeho světové firmy. Odpovídá také na některé otázky týkající se jeho nástupců a novějších osudů podniku. O Baťovi se často mluví a píše, a přece to podstatné často uniká. Za monolitem pevné osobnosti se zbytečně ztrácejí lidské osudy Tomáše Bati, prožitky, které ho formovaly. Mnozí jsou dnes překvapeni jeho všestranností, která vtiskla pečeť československému podnikání, architektuře, školství či zdravotnictví, a také veřejné správě města Zlína či země Moravskoslezské. Kniha chce připomenout leccos z toho, co se kolem Bati a jeho impéria odehrálo. Tak, aby to podstatné nebylo zapomenuto. (alza.cz)

Podobné produkty ako Baťa v kostce (978-80-7473-126-6) , Francouzská gramatika v kostce (978-80-7335-222-6)

Německá gramatika v kostce (978-80-7335-826-6)

Německá gramatika v kostce (978-80-7335-826-6)
Detail

Kniha - česky, brožovaná bez přebalu lesklá Základní přehled německé mluvnice kladoucí důraz na jednoduchost použité terminologie, která je navíc v úvodu vysvětlena, jasný, srozumitelný výklad a přehlednost, jíž napomáhá využití tabulek a dvoubarevný tisk. Výklad provázejí četné názorné příklady čerpané ze současné živé němčiny a důsledně opatřené českými překlady. U jednotlivých gramatických jevů jsou uváděny tipy a praktické rady, které napomáhají zapamatování nebo upozorňují na důležité souvislosti. Publikace je určena pro studující ve školách a kursech i pro samouky, a to pro začátečníky i pokročilejší, dále pro všechny zájemce o němčinu, kteří si chtějí oživit či uspořádat mluvnické vědomosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Německá gramatika v kostce (978-80-7335-826-6) , Barový provoz v kostce (978-80-902312-7-6)

Miloš Forman v kostce (978-80-200-2983-6)

Miloš Forman v kostce (978-80-200-2983-6)
Detail

Kniha - autor Jan Lukeš, 224 stran, česky, polotuhá flexo Rubikova kostka života a díla česko-amerického režiséra z pera jeho českého analytika, pamětníka i zpovědníka. Úvaha na téma Formanovy cesty na světové výsluní za přechodu mezi dvěma systémy společenskými i produkčními předchází mozaice režisérových názorů, životních osudů a filmografie. Těžiště publikace tvoří faktograficko-esejistický přehled všech Formanových filmů a stejně koncipovaný výběr z dokumentů a publikací o něm. Knihu uzavírá oddíl málo známých formanovských studií, textů a korespondence z autorova archivu. Nedílnou součástí svazku je obrazový doprovod, který spolu s interpretacemi umožňuje vícerozměrný pohled na celek díla čelného představitele československé nové vlny i vrcholné hollywoodské kinematografie. Čtení na přeskáčku není na závadu, nýbrž spíše předpokladem pochopení souvislostí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Miloš Forman v kostce (978-80-200-2983-6) , Německá gramatika v kostce (978-80-7335-826-6)

Francouzská gramatika v kostce (978-80-7335-222-6)

Francouzská gramatika v kostce (978-80-7335-222-6)
Detail

Kniha - autor Ben Collins, 316 stran, francouzsky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Francouzská gramatika v kostce (978-80-7335-222-6) , Perioperační anesteziologická péče v kostce (978-80-271-1740-6)

Barový provoz v kostce (978-80-902312-7-6)

Barový provoz v kostce (978-80-902312-7-6)
Detail

Kniha - autor Jiří Černý, česky Publikace je učebnicí pro pracovníky barů. Je malou encyklopedií, která obsahuje klasické i moderní trendy v barovém provozu a je ojedinělou publikací tohoto typu u nás. (alza.cz)

Podobné produkty ako Barový provoz v kostce (978-80-902312-7-6) , Český jazyk v kostce pro sš (978-80-253-0950-6)

Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1)

Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1)
Detail

Kniha - autor Alexander Ferko; Zdeněk Šubrt; Tomáš Dědek, 512 stran, česky Zcela nové, přepracované a aktualizované vydání úspěšné učebnice nakladatelství Grada, které vychází po 13 letech. Zásadních změn doznal i autorský kolektiv pod vedením současných editorů publikace – prof. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D. a MUDr. Tomáše Dědka, Ph.D. Informace jsou podávány v bodech s důrazem na to, co se na školách přednáší, co se vyžaduje při klinické výuce a co se zkouší. V kapitolách se uvádí charakteristika onemocnění z epidemiologického hlediska, přirozený průběh onemocnění, diagnostický postup, možnosti chirurgické léčby a indikace, komplikace, výsledky léčby. Jednotné členění přispívá k vysoké didaktické hodnotě učebnice. Publikaci ocení studenti medicíny, mladí lékaři před specializační zkouškou z chirurgie, ale také lékaři ostatních medicínských oborů a sestry-specialistky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1) , Receptury teplých pokrmů 8.v (978-80-904093-4-7)

Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1)

Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek, kolektiv a, 512 stran Neocenitelná publikace pro studenty medicíny, začínající lékaře především chirurgických oborů v přípravě k atestaci a sestry-specialistky! Kniha je určena ke každodennímu použití, k základní orientaci v oboru i k rychlému zopakování problematiky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1) , 3. až 5. měsíc v kostce (978-80-908421-5-1)

Perioperační anesteziologická péče v kostce (978-80-271-1740-6)

Perioperační anesteziologická péče v kostce (978-80-271-1740-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Zemanová, 168 stran, česky Publikace přináší základní postupy současné anesteziologické perioperační péče ve stručné a přehledné formě. Jejím cílem je poskytnout informace o současné anesteziologické přístrojové technice, možnostech perioperačního monitoringu, lékových skupinách a anesteziologických technikách s ohledem na stále se rozvíjející možnosti operativy. Kniha je určena především nelékařským zdravotnickým pracovníkům – preferenčně specializace ARIM, začínajícím anesteziologům, ale i lékařům oboru AIM v praxi. Má kapesní formát, aby se vešla do kapsy a byla vždy po ruce. (alza.cz)

Podobné produkty ako Perioperační anesteziologická péče v kostce (978-80-271-1740-6) , Nový dějepis v kostce pro sš ii. (978-80-253-4808-6)

Perioperační anesteziologická péče v kostce (978-80-271-1740-6)

Perioperační anesteziologická péče v kostce (978-80-271-1740-6)
Detail

Kniha - autor Jitka Zemanová; Miluše Mezenská, 170 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha je určena především nelékařským zdravotnickým pracovníkům – preferenčně specializace ARIM, začínajícím anesteziologům, ale i lékařům v praxi. Obsahuje základní postupy současné anesteziologické perioperační péče ve stručné a přehledné formě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Perioperační anesteziologická péče v kostce (978-80-271-1740-6) , Technologie, loutky, magie (978-80-7437-370-1)

3. až 5. měsíc v kostce (978-80-908421-5-1)

3. až 5. měsíc v kostce (978-80-908421-5-1)
Detail

Elektronická kniha - autor MVDr. Veronika Nowak, 74 stran, česky Období mezi 3. až 5. měsícem shledáváme specifické, plné změn a úskalí. Je to období, které mnozí označují pojmem ,,prostě to musíš přetrpět”, s čímž souhlasíme částečně. pokusíme se vám předat pár rad, tipů a triků, kterých, když se budete držet, pomůžete miminku zorientovat se, vytvořit si rituály a návyky, na které se může spolehnout - a co je pro miminko víc, než rodič, jistota a pravidelnost? (alza.cz)

Podobné produkty ako 3. až 5. měsíc v kostce (978-80-908421-5-1) , Literatura v kostce pro střední školy (80-253-0652-6)

Technologie v kostce - Štěpánek Karel

Technologie v kostce - Štěpánek Karel
Detail

Tato publikace není jen klasickou učebnicí technologie, ale je průřezem celého oboru a přináší veškeré základní poznatky o přípravě pokrmů. (patro.cz)

Podobné produkty ako Technologie v kostce - Štěpánek Karel , Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4)

Technologie v kostce - Karel Štěpánek, Libuše Vodochodská

Technologie v kostce - Karel Štěpánek, Libuše Vodochodská
Detail

Tato kniha není jen klasickou učebnicí technologie přípravy pokrmů, ale je průřezem celého oboru a přináší veškeré základní poznatky. Učebnice „Technologie v kostce“, která navazuje na „Stolničení v kostce“. Rychlý rozvoj sféry podnikání v oboru přináší nové úkoly, které kladou stále vyšší požadavky na přípravu odborníků. Tato příprava probíhá klasickou formou – vyučení v oboru, studiem ve střední odborné škole nebo formou rekvalifikace. Zde je třeba říci, že tyto formy studia dávají znalosti, vědomosti a dovednosti, které je třeba stále prohlubovat a zdokonalovat. Ve všech těchto způsobech studia nachází publikace „Technologie v kostce“ své opodstatnění. Není jen klasickou učebnicí technologie, ale je průřezem celého oboru a přináší veškeré základní poznatky. Při studiu i v praxi je třeba respektovat charakter české kuchyně s přihlédnutím k nejnovějším trendům. Naší snahou musí být příprava vynikajících pokrmů s využitím vysoce kvalitních surovin. Náš obor velice rychle roste na žebříčku popularity a je třeba se tomuto růstu přizpůsobit. Odborníci, kteří dokáží dobře ovládnout svou profesi jsou oblíbeni u hostů i u spolupracovníků. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Technologie v kostce - Karel Štěpánek, Libuše Vodochodská , Revmatologie v kostce (978-80-7387-115-4)

Porodnictví v kostce (978-80-271-2098-7)

Porodnictví v kostce (978-80-271-2098-7)
Detail

Kniha - autor Aleš Roztočil, 592 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Barevná publikace s velkým množstvím obrázků a tabulek je určena medikům, mladým lékařům v předatestační přípravě, ale i porodním asistentkám. Obsahuje kapitolu o fyziologickém těhotenství, dále jsou probrány vyšetřovací metody. Další kapitoly se týkají rizikového a patologického těhotenství (a probírá kromě jiného i jednotlivé nemoci, které mohou nastávající matku v průběhu těhotenství ohrožovat). V dalších kapitolách najdeme vývojové nepravidelnosti a abnormality plodového vejce, porod, patologický porod, porodnické operace a patologické šestinedělí. Knihu uzavírají „Perinatologická data“, jako je natalita, perinatální a mateřská mortalita, perinatální a mateřská morbidita. (alza.cz)

Podobné produkty ako Porodnictví v kostce (978-80-271-2098-7) , Rychločtení v kostce (978-80-856-2433-5)

Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4)

Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Marta Olejárová, 232 stran „Revma, revmatismus“ – termín, který dal jméno medicínskému oboru, dnes se však už téměř neužívá. Náplní revmatologie je diagnostika a terapie onemocnění celého pohybového ústrojí, nejen chorob spojených s otokem kloubů. Publikace Revmatologie v kostce nabízí přehled revmatických onemocnění rozdělených podle klasifikace běžně používané v klinické praxi. Kromě charakteristiky jednotlivých onemocnění popisuje autorka i klinické revmatologické vyšetření. Knihu uzavírá souhrnný přehled používaných antirevmatik. (alza.cz)

Podobné produkty ako Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4) , Jirka v kostce (978-80-88360-23-0)

Baťa v kostce (978-80-747-3170-9)

Baťa v kostce (978-80-747-3170-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Pokluda, 81 stran Knížka Baťa v kostce nabízí čtenáři stručný, avšak ucelený a přehledný pohled na důležité momenty působení Tomáše Bati a jeho světové firmy. Odpovídá také na některé otázky týkající se jeho nástupců a novějších osudů podniku. O Baťovi se často mluví a píše, a přece to podstatné často uniká. Za monolitem pevné osobnosti se zbytečně ztrácejí lidské osudy Tomáše Bati, prožitky, které ho formovaly. Mnozí jsou dnes překvapeni jeho všestranností, která vtiskla pečeť československému podnikání, architektuře, školství či zdravotnictví, a také veřejné správě města Zlína či země Moravskoslezské. Kniha chce připomenout leccos z toho, co se kolem Bati a jeho impéria odehrálo. Tak, aby to podstatné nebylo zapomenuto. Zdeněk Pokluda se narodil roku 1946 ve Zlíně. Vystudoval obory historie-filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 1982 absolvoval odbornou archivní stáž v Národním... (alza.cz)

Podobné produkty ako Baťa v kostce (978-80-747-3170-9) , Výživa v kostce (978-80-908386-0-4)

Angličtina v kostce (978-80-7240-952-5)

Angličtina v kostce (978-80-7240-952-5)
Detail

Kniha - 320 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá písemný projev • europass • geografické názvy • přehled gramatiky • konverzace • rozdíly britské a americké angličtiny • anglická přísloví • anglické idiomy • frázová slovesa • nejužívanější slova • obrazový slovník (alza.cz)

Podobné produkty ako Angličtina v kostce (978-80-7240-952-5) , Baťa v kostce (978-80-747-3170-9)

Rychločtení v kostce (978-80-856-2433-5)

Rychločtení v kostce (978-80-856-2433-5)
Detail

Elektronická kniha - autor David Gruber, 50 stran Jediné pravé rychločtení® od Davida Grubera. Za dobu srovnatelnou s jednou vysokoškolskou přednáškou se dozvíte na daném prostoru přesně to nejdůležitější k ovládnutí rychločtení. Tedy k podstatnému zvýšení rychlosti za současného zvýšení chápavosti. Ovšem – té rozumné chápavosti, tedy zapamatování toho hlavního a ignorování balastu. Audioučebnice je určena každému, kdo duševně pracuje a někdy nestíhá. Zvláště pak je určena mladší generaci, která má díky blízkému vztahu k internetu a chytrým mobilům celý nekonečný informační svět neustále u nosu – a záleží právě na technice čtení a myšlenkového zpracování, jak hodně pro svůj úspěch z toho vytěží. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rychločtení v kostce (978-80-856-2433-5) , Angličtina v kostce (978-80-7240-952-5)

Revmatologie v kostce (978-80-7387-115-4)

Revmatologie v kostce (978-80-7387-115-4)
Detail

Kniha - autor Marta Olejárová, 232 stran, česky, pevná bez přebalu matná (alza.cz)

Podobné produkty ako Revmatologie v kostce (978-80-7387-115-4) , Čítanka ii. k literatuře v kostce pro sš (978-80-253-0187-6)

Jirka v kostce (978-80-88360-23-0)

Jirka v kostce (978-80-88360-23-0)
Detail

Kniha - autor Jakub Maksymov, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Bydlíte v paneláku? Tak to určitě zpoza papírových zdí slýcháváte své sousedy. Jak se sprchují, jak splachují, jak jejich psům klapou drápky o podlahu. Panelák je totiž taková kostka skládající se z mnoha dalších, menších kostek. A právě v jedné takové bydlí sedmiletý Jirka, jehož představivost mění vcelku běžné věci ve fantastická dobrodružství. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jirka v kostce (978-80-88360-23-0) , Rychločtení v kostce

Výživa v kostce (978-80-908386-0-4)

Výživa v kostce (978-80-908386-0-4)
Detail

Kniha - autor Stanislav Hrubý, 116 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je určena jak studentům všeobecně vzdělávacích a hlavně odborných škol, tak i veřejnosti. Výživa je jedním ze základních faktorů, které mají přímý vliv na zdravotní stav každého člověka. Tuto knihu zpracoval náš přední odborník v tomto oboru a to je zárukou její vysoké úrovně. (alza.cz)

Podobné produkty ako Výživa v kostce (978-80-908386-0-4) , Technologie v diabetologii 2010 (978-80-7262-689-2)

A přece se netočí: Podvody, léčitelé, šarlatáni a šejdříský byznys v kostce (978-80-87373-31-6)

A přece se netočí: Podvody, léčitelé, šarlatáni a šejdříský byznys v kostce (978-80-87373-31-6)
Detail

Kniha - autor Vojtěch Mornstein, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha A přece se netočí je malý humorný slovník, který sepsal pro pobavení a poučení prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, vedoucí Ústavu biofyziky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Knížka sarkasticky objasňuje a vtipně popisuje výrazy, fenomény a oblasti esoteriky, léčitelství, okultismu ale i dalších společenských fenoménů. Je provokativní, pracuje s nadsázkou, lze se při ní zasmát a zároveň získat informace. Potěší každého muže i ženu střízlivé mysli a zdravého rozumu, kteří jsou znepokojeni či znechuceni přívaly okultních blábolů a komerční mystiky v životě a médiích. Vychází z někdejšího titulu stejného autora Utopený Archimédes, ale je obohacena o nová hesla a aktualizována. (alza.cz)

Podobné produkty ako A přece se netočí: Podvody, léčitelé, šarlatáni a šejdříský byznys v kostce (978-80-87373-31-6) , Angličtina pro informační technologie (978-80-7333-135-1)

Školákova encyklopedie v kostce (978-80-7567-728-0)

Školákova encyklopedie v kostce (978-80-7567-728-0)
Detail

Kniha - 358 stran, česky, polotuhá flexo Dostává se vám do rukou zábavná a velmi užitečná kniha pro všechny, kdo se chtějí dozvědět něco nového a objevovat svět kolem nás: vynálezy, lidské tělo, historické události, umělecká díla a mnoho dalších. V této knize najdete odpovědi na spoustu svých otázek. (alza.cz)

Podobné produkty ako Školákova encyklopedie v kostce (978-80-7567-728-0) , Španělská gramatika v kostce (978-80-7335-225-7)

Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)

Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Souček, 464 stran, česky Kolektiv odborníků pod vedením prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc. a MUDr. Petra Svačiny se skvěle zhostil náročného úkolu vtěsnat to nejdůležitější ze širokého oboru vnitřního lékařství do omezeného počtu stran. Kniha tak pomáhá všem pregraduálním, ale i postgraduálním studentům, aby se bezpečně orientovali v široké problematice vnitřního lékařství, a zároveň je publikace přínosem i pro internisty a lékaře jiných oborů. Kniha je rozdělena na část propedeutickou a speciální. Propedeutika je stále základem, při kterém se čtenář seznámí se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou hlavním předpokladem nejen pro správnou diagnostiku, ale i léčbu vnitřních chorob. Druhá část je pak věnována jednotlivým podoborům vnitřního lékařství. Terapie je probrána jen v zásadních rysech, rovněž tak vzácná onemocnění a nemoci. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9) , Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)

Anglická gramatika v kostce (978-80-7335-360-5)

Anglická gramatika v kostce (978-80-7335-360-5)
Detail

Kniha -, anglicky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Anglická gramatika v kostce (978-80-7335-360-5) , Klasická filozofie v kostce (978-80-242-6531-5)

Španělská gramatika v kostce (978-80-7335-225-7)

Španělská gramatika v kostce (978-80-7335-225-7)
Detail

Kniha - autor Ben Collins, 328 stran, španělsky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Španělská gramatika v kostce (978-80-7335-225-7)

Perioperační zásady v kostce (978-80-271-1727-7)

Perioperační zásady v kostce (978-80-271-1727-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Wichsová, 152 stran, česky Publikace zahrnuje nejen perioperační ošetřovatelskou péči, ale v širších souvislostech dává strukturovaně nahlédnout do problematiky péče o pacienta na operačním sále napříč všemi zdravotnickými profesemi. Svým obsahem umožní sestrám i lékařům poznání vysoce specializované péče poskytované na operačních sálech. Myšlenka autorů vytvořit studijní materiál pro pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařského i nelékařského personálu byla zcela naplněna a učebnice se stane pomocníkem a průvodcem po operačních sálech. (alza.cz)

Podobné produkty ako Perioperační zásady v kostce (978-80-271-1727-7)

Novořecká gramatika v kostce (978-80-7335-588-3)

Novořecká gramatika v kostce (978-80-7335-588-3)
Detail

Kniha - autor G. Zerva (alza.cz)

Podobné produkty ako Novořecká gramatika v kostce (978-80-7335-588-3)

Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)

Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)
Detail

Kniha - autor Miroslav Souček; Petr Svačina, 464 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Potřebujete si zopakovat internu? V knize najdete právě to, co potřebujete, tedy vše nejdůležitější z interny. Publikace je určena praktickým lékařům i lékařům ostatních odborností a internistům, ale také medikům. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9)

TCP/IP v kostce (978-80-7232-388-3)

TCP/IP v kostce (978-80-7232-388-3)
Detail

Kniha - autor Rita Pužmanová, 620 stran, česky IP je dnes bezkonkurenčně nerozšířenější síťový protokol. Základy protokolové architektury TCP/IP jsou stabilní, ale vývoj síťových technologií se nezastavil. V posledních letech vznikly protokoly na podporu nových aplikací a také nové možnosti realizovat IP provoz po moderní různorodé síťové infrastruktuře. (alza.cz)

Podobné produkty ako TCP/IP v kostce (978-80-7232-388-3)

Politický islám: v kostce (978-80-7628-000-7)

Politický islám: v kostce (978-80-7628-000-7)
Detail

Kniha - autor Bill Warner, 128 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Politický islám: v kostce (978-80-7628-000-7)

Klasická filozofie v kostce (978-80-242-6531-5)

Klasická filozofie v kostce (978-80-242-6531-5)
Detail

Kniha - autor Michael Moore, 240 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Klasická filozofie v kostce podává přehledné dějiny antické filozofie. Od Sokrata, Platona či Aristotela po Pythagora ke stoicismu Marka Aurelia. Kniha je navíc doplněna o mapy, diagramy, přehledy a tabulky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Klasická filozofie v kostce (978-80-242-6531-5)

Italská gramatika v kostce (978-80-7335-824-2)

Italská gramatika v kostce (978-80-7335-824-2)
Detail

Kniha - 312 stran, italsky, brožovaná bez přebalu lesklá Základní přehled italské mluvnice kladoucí důraz na jednoduchost použité terminologie, která je navíc v úvodu vysvětlena, jasný, srozumitelný výklad a přehlednost, jíž napomáhá využití tabulek a dvoubarevný tisk. Výklad provázejí četné názorné příklady čerpané ze současné živé italštiny a důsledně opatřené českými překlady. U jednotlivých gramatických jevů jsou uváděny tipy a praktické rady, které napomáhají zapamatování nebo upozorňují na důležité souvislosti. Publikace je určena pro studující ve školách a kursech i pro samouky, a to pro začátečníky i pokročilejší, dále pro všechny zájemce o italštinu, kteří si chtějí oživit či uspořádat mluvnické vědomosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Italská gramatika v kostce (978-80-7335-824-2)

Čínská medicína v kostce (978-80-277-1416-2)

Čínská medicína v kostce (978-80-277-1416-2)
Detail

Kniha - autor Misha Ruth Cohen, 176 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Čínská medicína je jedním z nejstarších léčebných systémů, který si na základě moderní vědy i přes svou dlouhověkost zasluhuje právoplatné místo v současném světě léčení. Čínská medicína v kostce je kondenzovanou verzí knihy The New Chinese Handbook a vysvětluje principy metod přírodního léčení. Autorkou tohoto díla je Dr. Misha Ruth Cohen, mezinárodně uznávaná praktička, lektorka a mentorka na poli čínské medicíny, která v tomto zásadním svazku vysvětluje nejběžnější praktiky čínské medicíny, a to včetně: Akupunktury Čchi-kungu Bylinné terapie Stravovacích praktik Výživy Vyvážení energie Čínská medicína v kostce zhutňuje esoterické informace do souboru nepostradatelných základů a představuje praktického průvodce na vaší cestě za naprostým zdravím těla, mysli a ducha. (alza.cz)

Podobné produkty ako Čínská medicína v kostce (978-80-277-1416-2)

Perioperační zásady v kostce (978-80-271-1727-7)

Perioperační zásady v kostce (978-80-271-1727-7)
Detail

Kniha - autor Jaroslava Jedličková; Tomáš Svoboda; Jana Wichsová, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace zahrnuje nejen perioperační ošetřovatelskou péči, ale v širších souvislostech dává strukturovaně nahlédnout do problematiky péče o pacienta na operačním sále napříč všemi zdravotnickými profesemi. Svým obsahem umožní sestrám i lékařům poznání vysoce specializované péče poskytované na operačních sálech. Myšlenka autorů vytvořit studijní materiál pro pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařského i nelékařského personálu byla zcela naplněna a učebnice se stane pomocníkem a průvodcem po operačních sálech. (alza.cz)

Podobné produkty ako Perioperační zásady v kostce (978-80-271-1727-7)

Vše o paměti v kostce (978-80-856-2496-0)

Vše o paměti v kostce (978-80-856-2496-0)
Detail

Elektronická kniha - autor David Gruber Jde o již druhé vydání e-knihy, rozšířené na základě námětů posluchačů prvního vydání. Shrnuje více než třicetileté průkopnické zkušenosti autora s kurzy paměťových dovedností – ať už samostatně nebo jako součást kurzů rychlého čtení a racionálního čtení. E-kniha obsahuje v závěru bohatý seznam další doporučené literatury. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vše o paměti v kostce (978-80-856-2496-0)

Cvičení z českého jazyka v kostce (978-80-253-0671-0)

Cvičení z českého jazyka v kostce (978-80-253-0671-0)
Detail

Kniha - autor Marie Sochrová, 196 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Středoškoláci pozor! Oblíbená doplňková učebnice v přepracovaném a aktualizovaném vydání přináší k procvičení veškeré učivo, probírané v hodinách českého jazyka a slohu na středních školách. K jednotlivým cvičením je navíc vypracován podrobný klíč. Procvičované učivo navazuje na učebnici Český jazyk v kostce pro SŠ (alza.cz)

Podobné produkty ako Cvičení z českého jazyka v kostce (978-80-253-0671-0)

Klinická výživa a dietologie: v kostce (978-80-271-0228-0)

Klinická výživa a dietologie: v kostce (978-80-271-0228-0)
Detail

Kniha - autor Sangita Sharma, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha obsahuje informace o složkách potravy a jejich účincích na lidský organismus a dále doporučení ke složení výživy v jednotlivých obdobích života – v prenatálním věku a těhotenství, kojeneckém, dětském, dospělém a seniorském věku. Součástí jsou specifika výživy nemocných dospělých a seniorů. Doporučení pro výživu nemocných s různými chorobami doplňují přehled problematiky. Samostatná kapitola se týká výživy sportovců. (alza.cz)

Podobné produkty ako Klinická výživa a dietologie: v kostce (978-80-271-0228-0)

Výcvik a výchova psa v kostce (978-80-7428-042-9)

Výcvik a výchova psa v kostce (978-80-7428-042-9)
Detail

Kniha - autor Ingrid Walterová, 96 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha Výcvik a výchova psa v kostce obsahuje základní informace, které by si měl osvojit každý majitel němé tváře, jednoduché rady a metody, jak vychovat psa bez rozdílu rasy, věku a velikosti ke spokojenosti jeho, vaší i vašeho okolí. Výběr z kapitol: - Správná volba plemene - Zařazení psa do rodiny - Základní pravidla výcviku - Utváření správného vztahu psa k okolí - Další výchova a výcvik mladého psa - Krmení a výživa. (alza.cz)

Podobné produkty ako Výcvik a výchova psa v kostce (978-80-7428-042-9)

Český jazyk v kostce pro SŠ (978-80-253-0950-6)

Český jazyk v kostce pro SŠ (978-80-253-0950-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Kantorek, Marie Sochrová, 224 stran Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Oblíbená doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale pomůže i s přípravou k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Detaily knihy: Autor: Sochrová Marie Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-253-0950-6 Počet stran: 224 (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk v kostce pro SŠ (978-80-253-0950-6)

Nový dějepis v kostce pro SŠ II. (978-80-253-4808-6)

Nový dějepis v kostce pro SŠ II. (978-80-253-4808-6)
Detail

Elektronická kniha - ze série Nový dějepis v kostce pro SŠ, autor Milan Hes, 228 stran, česky Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolského dějepisu “v kostce”, tedy stručně, přehledně a názorně. Je určena studentům, ale nejen jim. Obsahuje výklad obecných i českých novodobých a soudobých dějin. Slouží k připomenutí učiva i k jeho opakování v rozsahu přípravy k maturitní zkoušce. Publikace obsahuje: • Základní poznatky z politických dějin a mezinárodních vztahů • Témata z dějin myšlení, každodennosti, ekonomiky a kultury • Ukázky písemných pramenů, grafy a mapy, podněty k dalšímu studiu • Soubor otázek k zopakovaní vybraného tématu Autor při přípravě učebnice využil své dlouholeté zkušenosti s výukou dějepisu na gymnáziu i s tvorbou historických publikací pro širokou veřejnost. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nový dějepis v kostce pro SŠ II. (978-80-253-4808-6)

Český jazyk v kostce pro střední školy (978-80-253-0950-6)

Český jazyk v kostce pro střední školy (978-80-253-0950-6)
Detail

Kniha - autor Marie Sochrová, 224 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk v kostce pro střední školy (978-80-253-0950-6)

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-0187-6)

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-0187-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Kantorek, Marie Sochrová, 180 stran Studenti středních škol pozor! Ve II. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce získáte pečlivě vybrané ukázky textů řazených v chronologickém sledu od literatury představitelů romantismu po tvorbu autorů literární moderny na konci 19. století. Tato kniha je vhodná doplňková učebnice pro všechny studenty SŠ, doporučujeme ji také pro přípravu k maturitní zkoušce. Detaily knihy: Autor: Sochrová Marie Rok vydání: 2011 ISBN: 978-80-253-0187-6 Počet stran: 180 (alza.cz)

Podobné produkty ako Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-0187-6)

Nová čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-4316-6)

Nová čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-4316-6)
Detail

Elektronická kniha - ze série Nová čítanka k Literatuře v kostce pro SŠ, autor Jana Mrózková, 120 stran, česky Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší ukázky z děl autorů uvedených v učebnici Nová literatura v kostce pro SŠ. Je určena studentům středních škol, ale nejen jim. Slouží k seznámení se stěžejními díly světových i českých autorů s důrazem na katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce. Čítanka je zaměřena na tato témata: • Starověk • Středověk • Renesance a humanismus • Baroko • Klasicismus, osvícenství a preromantismus Autorka při přípravě publikace využila své dlouholeté zkušenosti s výukou literatury na střední odborné škole a zvláště s přípravou studentů ke státní maturitní zkoušce. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nová čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-4316-6)

Nová čítanka I. k literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-4316-6)

Nová čítanka I. k literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-4316-6)
Detail

Kniha - autor Jana Mrózková, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace přináší ukázky z děl autorů uvedených v učebnici Nová literatura v kostce pro střední školy. Čítanka slouží k seznámení se stěžejními díly českých i světových autorů období starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu, s důrazem na katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nová čítanka I. k literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-4316-6)
Technologie v kostce (978-80-904093-6-1), Cukrářská technologie (978-80-904093-1-6), Psychologie v kostce: Rozum, cit a vůle (978-80-904093-8-5), Technologie v diabetologii (978-80-7345-479-1), Baťa v kostce (978-80-7473-126-6), Chirurgie v kostce (978-80-247-1005-1), Francouzská gramatika v kostce (978-80-7335-222-6), Barový provoz v kostce (978-80-902312-7-6), Německá gramatika v kostce (978-80-7335-826-6), Perioperační anesteziologická péče v kostce (978-80-271-1740-6), Český jazyk v kostce pro SŠ (978-80-253-0950-6), Receptury teplých pokrmů 8.v (978-80-904093-4-7), 3. až 5. měsíc v kostce (978-80-908421-5-1), Nový dějepis v kostce pro SŠ II. (978-80-253-4808-6), Technologie, loutky, magie (978-80-7437-370-1), Literatura v kostce pro střední školy (80-253-0652-6), Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4), Revmatologie v kostce (978-80-7387-115-4), Rychločtení v kostce (978-80-856-2433-5), Jirka v kostce (978-80-88360-23-0), Výživa v kostce (978-80-908386-0-4), Baťa v kostce (978-80-747-3170-9), Angličtina v kostce (978-80-7240-952-5), Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ (978-80-253-0187-6), Rychločtení v kostce, Technologie v diabetologii 2010 (978-80-7262-689-2), Angličtina pro Informační technologie (978-80-7333-135-1), Španělská gramatika v kostce (978-80-7335-225-7), Vnitřní lékařství v kostce (978-80-271-2289-9), Klasická filozofie v kostce (978-80-242-6531-5)