Sexuální zneužívání dětí (80-247-0929-5)

Produkt Sexuální zneužívání dětí (80-247-0929-5) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Sexuální zneužívání dětí (80-247-0929-5) upraviť a produkt hľadať znova.

Sexuální zneužívání dětí (80-247-0929-5)

Sexuální zneužívání dětí (80-247-0929-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Weiss, kolektiv a, 264 stran V ojedinělé původní knize přední čeští odborníci psychiatrům, psychologům, právníkům, kriminologům a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti osvětlují na základě nejnovějších poznatků fenomén sexuálního zneužití jak ze strany pachatelů (osobnost, motivace k činu, deviace), tak ze strany oběti (charakteritika, následky). Čtenář získá naprosto ucelený pohled na danou problematiku z různých úhlů pohledu, ze strany psychologa, sexuologa, právníka a dalších odborníků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sexuální zneužívání dětí (80-247-0929-5) , Sexuální zneužívání dětí (80-247-0929-5)

Sexuální zneužívání dětí - Petr Weiss - e-kniha

Sexuální zneužívání dětí - Petr Weiss - e-kniha
Detail

eBook:,V ojedinělé původní knize přední čeští odborníci psychiatrům, psychologům, právníkům, kriminologům a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti osvětlují na základě nejnovějších poznatků fenomén sexuálního zneužití jak ze strany pachatelů (osobnost, motivace k činu, deviace), tak ze strany oběti (charakteritika, následky). Čtenář získá naprosto ucelený pohled na danou problematiku z různých úhlů pohledu, ze strany psychologa, sexuologa, právníka a dalších odborníků. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Sexuální zneužívání dětí - Petr Weiss - e-kniha , Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě (80-247-1201-6)

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě (80-247-1201-6)

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě (80-247-1201-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Dunovský, kolektiv a, 252 stran Jedním z nejstarších principů péče o dítě je ochrana a pomoc dítěti a uspokojování jeho základních potřeb při uvědomění si jeho vývojové proměnlivosti a zvláštní zranitelnosti. Ojedinělá publikace Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě se snaží postihnout právě fenomén týrání dítěte a porušování jeho základních práv a svobod. Srovnává stav této problematiky na území České republiky i v zahraničí, mapuje stávající situaci a přináší možné řešení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě (80-247-1201-6) , Sexuální život ve starém peru (978-80-247-5012-5)

Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami (978-80-738-7129-1)

Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami  (978-80-738-7129-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Volfová, Zdeňka Kozáková, Miloš Velemínský, 76 stran Sexuální výchově a osvětě dětí a adolescentů se specifickými potřebami není v naší společnosti zatím věnována dostatečná pozornost. Obětí sexuálního zneužívání se může stát jakékoli dítě. Některé z dětí jsou však ohroženy více než jiné. Obecně platí názor, že zvýšená pravděpodobnost sexuálního zneužívání je u dětí, které mají nízké sebehodnocení a jsou více závislé na okolí. Tato informační příručka je určena zejména pro rodiče dětí se specifickými potřebami, pracovníky pomáhajících profesí a studenty souvisejících oborů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami (978-80-738-7129-1) , Očkování a infekční nemoci dětí (80-247-1126-5)

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě - Jiří Dunovský - e-kniha

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě - Jiří Dunovský - e-kniha
Detail

eBook:,Jedním z nejstarších principů péče o dítě je ochrana a pomoc dítěti a uspokojování jeho základních potřeb při uvědomění si jeho vývojové proměnlivosti a zvláštní zranitelnosti. Ojedinělá publikace Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě se snaží postihnout právě fenomén týrání dítěte a porušování jeho základních práv a svobod. Srovnává stav této problematiky na území České republiky i v zahraničí, mapuje stávající situaci a přináší možné řešení. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě - Jiří Dunovský - e-kniha , Sexuální dysfunkce (978-80-247-2476-8)

Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami - Miloš Velemínský, Iva Volfová, Zdeňka Kozáková - e-kniha

Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami - Miloš Velemínský, Iva Volfová, Zdeňka Kozáková - e-kniha
Detail

eBook:,Sexuální výchově a osvětě dětí a adolescentů se specifickými potřebami není v naší společnosti zatím věnována dostatečná pozornost. Obětí sexuálního zneužívání se může stát jakékoli dítě. Některé z dětí jsou však ohroženy více než jiné. Obecně platí názor, že zvýšená pravděpodobnost sexuálního zneužívání je u dětí, které mají nízké sebehodnocení a jsou více závislé na okolí. Tato informační příručka je určena zejména pro rodiče dětí se specifickými potřebami, pracovníky pomáhajících profesí a studenty souvisejících oborů. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami - Miloš Velemínský, Iva Volfová, Zdeňka Kozáková - e-kniha , Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5)

Sexuální život ve starém Peru (978-80-247-5012-5)

Sexuální život ve starém Peru (978-80-247-5012-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Farfánová Barriosová, 160 stran Erotika, panenství, sňatek, mateřství, prostituce, homosexualita, život panen Slunce i incest a polygamie hrály ve starých indiánských kulturách na území dnešního Peru důležitou úlohu. Stejně tak i erotická keramika. Sexualitu však původní obyvatelé této země chápali zcela jinak, a proto je křesťanská Evropa považovala za sexuálně zvrhlé a nemravné. Tato kniha je jedinečná v tom, že její autorka otevřeně pojednává o tématu, které bylo a do jisté míry ještě je tabu, a že představuje předměty ze sbírek, které se běžně nevystavují. Především však na základě podrobného rozboru mnoha pramenů podává zcela nový pohled na pozadí dávných zvyků a tradic, i na důvod vzniku výtvorů, které vzbudily takové pohoršení... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sexuální život ve starém Peru (978-80-247-5012-5) , Lyžování dětí (80-247-0682-2)

Očkování a infekční nemoci dětí (80-247-1126-5)

Očkování a infekční nemoci dětí (80-247-1126-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, 130 stran Ojedinělá kniha na českém trhu rodičům poskytne veškeré informace o nejčastějších infekčních nemocech dětí a poradí, jak nemocem předcházet a jak je doma léčit. Dále všem rodičům předloží dokonalý přehled o povinných i nabízených očkování v jednotlivých stádiích vývoje dítěte. Nechybí ani uvedení odlišností od očkovacího kalendáře v některých zemích EU, poučení rodičů, co by měli vědět před očkováním, kdy by dítě neměli nechat očkovat, v knize jsou uvedeny nejběžnější reakce očkování a další nezbytné rady a doporučení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Očkování a infekční nemoci dětí (80-247-1126-5) , Lehké fantastično (978-80-856-0929-5)

Lehké fantastično (978-80-856-0929-5)

Lehké fantastično (978-80-856-0929-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Úžasná Zeměplocha, autor Terry Pratchett, 272 stran Zeměplocha se řítí k nevyhnutelné srážce se škodolibou rudou hvězdou a zachránit ji může pouze jediný člověk - neschopný a zbabělý čaroděj, který byl naposledy spatřen v okamžiku, kdy přepadl přes okraj světa... (alza.cz)

Podobné produkty ako Lehké fantastično (978-80-856-0929-5) , Poruchy socializace u dětí a dospívajících (978-80-247-5447-5)

Příběhy a úkoly pro chytré děti (80-247-1109-5)

Příběhy a úkoly pro chytré děti (80-247-1109-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Breníková, 164 stran Výjimečná publikace Markéty Breníkové Příběhy a úkoly pro chytré děti si klade za cíl rozvíjet u nejmenších čtenářů zájem o čtení. Autorka zvolila formu příběhů odpovídající náročnosti probírané látce. Texty tak budou moci číst již děti z prvních tříd a na zábavných testech i kontrolních křížovkách se budou učit dále pracovat s textem. (Vyhledávat konkrétní situace, využívat slovní zásobu, rozvíjet cit pro jazyk, pracovat s informací, číst s porozuměním apod.) Náročnější příběhy jsou určeny dětem třetí třídy základní školy. Příběhy počítají i s genetickou metodou, a proto jsou první texty psané pouze velkými písmeny. Neopomenutelnou výhodou jsou ikony označující typ úkolu, které umožňují samostatnou práci žáků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Příběhy a úkoly pro chytré děti (80-247-1109-5) , Pohybová příprava dětí (80-247-1636-4)

Sexuální dysfunkce (978-80-247-2476-8)

Sexuální dysfunkce (978-80-247-2476-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Kratochvíl, 304 stran Monografie se zabývá poruchami erekce a ejakulace, frigiditou, anorgasmií a vaginismem. Autor analyzuje organické a psychogenní příčiny těchto poruch a uvádí principy jejich léčby s důkladným přehledem metod farmakoterapeutických (včetně intrakavernózních injekcí, Viagry, Cialisu a Levitry při poruchách erekce) a se speciálním zaměřením na metody psychoterapeutické. Zvláštní pozornost věnuje sexuálnímu nácviku partnerské dvojice. Uvádí poznatky ze systematické párové sexuální terapie u téměř 200 manželských dvojic s různými poruchami. Klade důraz na kognitivní, komunikační a behaviorální složku terapie, věnuje však značnou pozornost i emočním prožitkům a jejich rušivému i pozitivnímu vlivu. Nové vydání je obohaceno o nové poznatky týkající se ženské sexuální vzrušivosti a ženského orgasmu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sexuální dysfunkce (978-80-247-2476-8) , Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0)

Homeopatie a děti (978-80-247-3355-5)

Homeopatie a děti (978-80-247-3355-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Karhan, 168 stran Dopřejte svým dětem účinky jemné a šetrné medicíny - homeopatie. Přehledný léčebný systém umožňuje domácí léčení běžných a lehkých onemocnění u dětí všech věkových kategorií - od novorozenců až po školáky. Stručné tabulky léků, odborná doporučení a příklady z klinické praxe nabízejí vašim dětem účinnou pomoc i tam, kde byste to sami nečekali: v případě novorozenecké žloutenky, prořezávání prvních zoubků, komplikací po očkování, u běžných nachlazení, ale také u růstových bolestí končetina hojení menších úrazů. Mnohde ani klasická medicína nenabídla dosud konkrétní lék. Knížku jistě ocení i studenti homeopatie a praktikující homeopati. (alza.cz)

Podobné produkty ako Homeopatie a děti (978-80-247-3355-5) , Tělesné tresty dětí (80-247-0814-0)

Děti magie 2 - Nepřítel trpaslíků (978-80-247-4767-5)

Děti magie 2 - Nepřítel trpaslíků (978-80-247-4767-5)
Detail

Elektronická kniha - autor René Balický, 160 stran Čarodějnické sourozence Mika a Zuri osud opravdu zkouší. Sotva si trochu odpočinuli, čeká je celá řada dalších dobrodružství. V kouzlení jsou stále zručnější, ale na druhou stranu se přesvědčí, že i sláva může mít svoji stinnou stránku. Poznají další přátele, ale i první nepřátele. Jsou ohromeni nenadálým dědictvím, o němž jim více řekne neznámý a záhadný čaroděj. Dozvědí se ještě něco o prastrýci Herym? A pak jsou tady trpaslíci. Jsou úplně jiní než lidé. Když se však objeví tajemný nepřítel trpaslíků, je potřeba jim pomoci, a do toho se kromě dětí a jejich tatínka vloží i paní Portálová. Než se k nepříteli trpaslíků celá výprava doputuje, prožijí všichni situace plné nebezpečí, uvidí, co ještě neviděli, a poznají některé obyvatele kamenné říše trpaslíků. A to, že se setkají s první zcela magickou bytostí, která ještě ke všemu není sama, Mika se Zuri nenapadlo ani ve snu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Děti magie 2 - Nepřítel trpaslíků (978-80-247-4767-5) , Sportovní příprava dětí (978-80-247-4218-2)

Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5)

Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, Dana Zákostelecká, 188 stran Dotazy na výživu dítěte patří k nejčastějším otázkám, které dětští lékaři a sestry v ordinacích a poradnách zodpovídají. Publikace MUDr. Martina Gregory a Ing. arch. Dany Zákostelecké vám přináší nejen množství praktických rad, ale také výčet pravidel pro přípravu zdravé racionální dětské stravy, základní informace o jednotlivých druzích potravin a samozřejmě i receptář polévek, zeleninových, masozeleninových a ovocných příkrmů a kaší pro kojence, a především pro batolata. Vynikající, přehledná a srozumitelná příručka poradí všem maminkám co a kdy svému děťátku podávat k jídlu od narození do tří let. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5) , Posvátná sexuální jednota (978-80-750-0504-5)

Lyžování dětí (80-247-0682-2)

Lyžování dětí (80-247-0682-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Treml, 124 stran Kniha dlouholetého lyžařského instruktora populárním způsobem přibližuje současný pohled na lyžařskou výuku dětí a mládeže. Zaměřuje se na moderní výukové metody a prostředky a všem, kdo se chtějí výukou lyžování dětí zabývat, ať už jde o profesionální učitele v lyžařských školách, instruktory, učitele na základních školách nebo rodiče, přináší velké množství nápadů a rad, jak pracovat s různými věkovými skupinami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Lyžování dětí (80-247-0682-2) , Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s pas (978-80-88429-34-0)

Poruchy socializace u dětí a dospívajících (978-80-247-5447-5)

Poruchy socializace u dětí a dospívajících (978-80-247-5447-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 544 stran Kolektiv renomovaných českých autorů se zaměřil na problematiku výchovy, projevy rizikového chování, zvládání obtížných životních situací a prevenci sociálně patologických jevů. Tato monografie bude přínosem nejen pro pedagogy a psychology, ale též pro studenty pedagogických a psychologických oborů na vysokých školách. Užitečné informace v ní mohou nalézt rovněž zdravotníci a sociální pracovníci pečující o děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami. Detaily knihy: Autor: kolektiv a Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5447-5 Počet stran: 544 (alza.cz)

Podobné produkty ako Poruchy socializace u dětí a dospívajících (978-80-247-5447-5) , Sportovní příprava dětí 2 (978-80-247-4219-9)

Tenis a děti (80-247-1256-3)

Tenis a děti (80-247-1256-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Langerová, Blanka Heřmanová, 104 stran Další titul v ediční řadě Děti a sport je určen široké vrstvě zájemců o dětský tenis s důrazem na dvě masivní cílové skupiny, kterými jsou rodiče dětí začínajících s tenisem a trenéři, respektive vedoucí „tenisových školiček“ v malých i velkých oddílech. Autorky si kladou za cíl seznámit vás s nejnovějšími současnými, v praxi prověřenými, světovými trendy v oblasti trénování dětí a zaměřují se samozřejmě především na správný nácvik tenisových úderů a metodiku tréninku specifickou pro dětské kategorie. Dozvíte se také něco o fyzické přípravě a kompenzačních cvičeních. Při praktickém nácviku úderů a pochopení jejich techniky vám jistě pomohou názorné nákresy a fotografie. Všem rodičům publikace poradí při výběru správného tenisového náčiní a při hledání vhodného tenisového oddílu a trenéra. Závěrečný slovníček výrazů a pojmů vás seznámí s řadou (zpočátku „tajemných“) označení a odbornou... (alza.cz)

Podobné produkty ako Tenis a děti (80-247-1256-3) , Cvičení dětí s rodiči (978-80-247-3446-0)

Pohybová příprava dětí (80-247-1636-4)

Pohybová příprava dětí (80-247-1636-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Krištofič, 112 stran Chcete vědět, co může gymnastika nabídnout mladým sportovcům pro rozvoj jejich pohybových schopností a dovedností? Vám všem, kteří pracujete jako sportovní trenéři různých sportovních specializací, jako instruktoři či učitelé tělesné výchovy, přinášíme jedinečný soubor 150 praktických cviků pro děti se zaměřením především na cvičení kondičního a koordinačního charakteru. Cílem těchto aktivit nejsou přesně provedené konkrétní cviky, ale snaha naučit se účelně pohybovat a rozvíjet pohybovou inteligenci. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pohybová příprava dětí (80-247-1636-4) , Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)

Tělesné tresty dětí (80-247-0814-0)

Tělesné tresty dětí (80-247-0814-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Vaníčková, 116 stran Publikace seznamuje čtenáře s přesným vymezením pojmu tělesného trestu dětí a jeho forem včetně identifikace tělesného týrání. Na základě výsledků výzkumu popisuje četnost a specifika tělesných trestů užívaných v české rodině a škole. Popisuje následky tělesných trestů na zdraví dětí v jeho biopsychosociální jednotě a detailně se věnuje popisu tělesného trestu jako zdroje formování osobnosti dítěte. Současně si všímá dopadu tělesných trestů na psychiku dospělých a kulturu celé společnosti, kde odhaluje realitu násilí ve výchově dětí jako kulturní program současné společnosti. Kniha také podává pro porovnání stručné informace o tělesných trestech v evropských i některých jiných zemích a zmiňuje mezinárodní aktivity zaměřené na nepoužívání tělesných trestů a vytváření postojových změn společnosti k výchově prosté násilí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Tělesné tresty dětí (80-247-0814-0) , Plavání dětí s rodiči (978-80-247-1635-0)

Kolo a děti (80-247-1134-6)

Kolo a děti (80-247-1134-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Lišková, 100 stran Ojedinělá publikace, která poradí všem rodičům, jak vyrazit na cyklistický výlet s dětmi téměř od narození. Pomůže s výběrem správného kola a vhodného vybavení, ale také ukáže možnosti přívěsných vozíků, dětských sedaček a závěsných kol. Autorka seznamuje se základními principy výuky malého cyklisty s přihlédnutím k jeho maximální bezpečnosti, poradí jak vybrat vhodné kole i jak se připravit na cyklistický výlet. Velká část knihy je věnována tipům, kde najít v Čechách vhodné terény na cyklistické výlety nebo dokonce vícedenní dovolené pro rodiny s dětmi. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kolo a děti (80-247-1134-6) , Jídelníček kojenců a malých dětí (80-247-1514-7)

Nejlepší nápady pro děti (80-247-1333-0)

Nejlepší nápady pro děti (80-247-1333-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Kulhánková, 136 stran Výtvarná tvorba je pro děti velice oblíbenou a zajímavou činností. Je pro ně hrou, ale i možností sebevyjádření, způsobem relaxace i terapie. Děti baví tvořit, zkoušet nové, pro ně neznámé techniky, objevovat a experimentovat. Rozvíjí tím nejen svou fantazii, ale i tvořivost a pozorovací techniky. Kniha Aleny Kulhánkové proto nabízí originální náměty poutavých výtvarných činností, jimiž se děti mohou zabavit po celý rok. Autorka využívá běžných i netradičních výtvarných materiálů a přehledně uvádí pracovní postupy, pomůcky, kterých je zapotřebí, a nezapomíná ani na fotografie výsledků dětské tvořivosti. Publikace je určena učitelům na základních školách, vychovatelům, ale i rodičům. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nejlepší nápady pro děti (80-247-1333-0) , Sexuální mýty a pověry (978-80-755-7117-5)

Hry ve sportovní přípravě dětí (80-247-0908-2)

Hry ve sportovní přípravě dětí (80-247-0908-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Perič, 100 stran Kniha populárně odbornou formou seznamuje čtenáře se zásadami a požadavky na využití her v tréninku dětí vhodných pro všechna sportovních odvětvích. Je rozdělena do dvou relativně samostatných celků a její těžiště je ve druhé části, kde jsou dokumentovány příklady cvičení a tréninkových jednotek. Navazuje na publikaci Sportovní příprava dětí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hry ve sportovní přípravě dětí (80-247-0908-2) , Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-3110-0)

Hry s míčem pro děti (80-247-0707-1)

Hry s míčem pro děti (80-247-0707-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Tkadlec, Martin Tůma, 100 stran K osvojování základních herních dovedností s míčem a taktických zásad jejich využití jsou pro děti nejzábavnější soutěživé varianty tzv. průpravných her. Publikace by měla sloužit jako zásobník těchto her a organizačních forem pro učitele, cvičitele, trenéry, ale i pro rodiče, kteří chtějí svým potomkům přiblížit báječný svět sportovních her. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hry s míčem pro děti (80-247-0707-1) , Problémové chování dětí a mládeže (978-80-247-3672-3)

Jídelníček kojenců a malých dětí (80-247-1514-7)

Jídelníček kojenců a malých dětí (80-247-1514-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, 180 stran Dotazy na výživu dítěte patří k nejčastějším otázkám, které dětští lékaři a sestry v ordinacích a poradnách zodpovídají. Publikace MUDr. Martina Gregory a Ing. arch. Dany Zákostelecké vám proto přináší nejen množství praktických rad, ale také výčet pravidel pro přípravu zdravé racionální dětské stravy, základní informace o jednotlivých druzích potravin a samozřejmě i receptář polévek, zeleninových, masozeleninových a ovocných příkrmů a kaší pro kojence, a především pro batolata. Vynikající, přehledná a srozumitelná příručka poradí všem maminkám co a kdy svému děťátku podívat k jídlu od narození do tří let. Detaily knihy: Autor: Martin Gregora Rok vydání: 2006 ISBN: 80-247-1514-7 Počet stran: 180 (alza.cz)

Podobné produkty ako Jídelníček kojenců a malých dětí (80-247-1514-7) , Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-5198-6)

Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování (978-80-247-2163-7)

Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování (978-80-247-2163-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Radovan Vaškovský, 124 stran Ojedinělá publikace na českém trhu mapuje problematiku deprese, léčby antidepresivy a vliv na sexuální fungování. MUDr. Radovan Vaškovský definuje a rozděluje jednotlivé sexuální dysfunkce (poruchy erekce, předčasná ejakulace, opožděná až chybějící ejakulace, snížení sexuální touhy…), diagnostikuje je a všímá si jejich psychogenních faktorů. Nezapomínán však ani na jednotlivé fáze sexuálního fungování, popisuje sexuální funkce u depresivních pacientů, dysfunkce při léčbě antidepresivy, eventuálně jejich pozitivní vliv na sexuální fungování. Knihu ocení zejména psychiatři, sexuologové, studenti lékařských fakult, praktičtí lékaři i lékaři dalších oborů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování (978-80-247-2163-7) , Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-4773-6)

Posvátná sexuální jednota (978-80-750-0504-5)

Posvátná sexuální jednota (978-80-750-0504-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Anaiya Sophia, 248 stran, česky Ježíš a Marie Magdaléna, Rúmí a Šams, král Šalamoun a královna ze Sáby, Isis a Osiris – v těchto posvátných svazcích jednoty můžeme spatřit nejen splývání dvojplamenů, ale také spojení milenců s Božstvím. V Posvátné sexuální jednotě Anaiya Sophia ukazuje, že posvátný sňatek – dokonalé znovuspojení s vaším dvojplamenem a Bohem – není tajemstvím určeným pouze zasvěceným ani dávno ztracenou tradicí. Je to mocná, živoucí, spirituální cesta, jež umožňuje dvěma partnerům prožít prapůvodní stav, v němž byli stvořeni jako jedna duše a požehnáni božským světlem a láskou Stvořitele. Autorka odkazuje na učení gnosticismu, súfijského mysticismu, kabaly, kundaliníjógy, sexuálního šamanismu, egyptských tajných škol a Kristova vědomí a odhaluje komplexní alchymický proces posvátné jednoty. Nabízí fyzické, meditační a psychologické techniky, které zahrnují posvátnou sexualitu, emoční intimitu a průzračné vědomí duše.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Posvátná sexuální jednota (978-80-750-0504-5) , Jak přežít pubertu svých dětí (978-80-247-2913-8)

Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0)

Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Terezie Pemová, Radek Ptáček, 200 stran Publikace se zabývá problematikou jednoho ze společensky nejzávažnějších sociálněpatologických jevů — zanedbáváním dětí. To spolu s týráním a zneužíváním tvoří triádu závažného chování proti dítěti, které následně vede k syndromu týraného a zanedbávaného dítěte (CAN). (alza.cz)

Podobné produkty ako Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0) , Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-4737-8)

Děti holocaustu (978-80-247-2136-1)

Děti holocaustu (978-80-247-2136-1)
Detail

Elektronická kniha - Příběhy „dětí holocaustu“ představují strhující životní osudy devíti židovských dětí, které musely přežít hrůzy holocaustu po celé Evropě. Tato kniha je pomníkem jejich odvahy tváří tvář smrti. - autor Allan Zullo, 296 stran, česky Pravdivé příběhy o odvaze a statečnosti„Přežiju. Musím. Až válka skončí, musím být ta, která lidem řekne o naší rodině.“Příběhy „dětí holocaustu“ představují strhující životní osudy devíti židovských dětí, které musely přežít hrůzy holocaustu po celé Evropě. V době největších zvěrstev, která se kdy děla, muselo každé z nich prožít své osobní peklo a projít noční můrou druhé světové války.Tato kniha je pomníkem jejich odvahy tváří tvář smrti. A také oslavou lidského ducha – vůle překonat nevýslovné hrůzy, vůle zvítězit nad zlem, vůle žít. Lidé v příbězích vlastně mají jednu společnou vlastnost – hluboko ve svém srdci věřili, že budou žít, i když mnoho jiných kolem nich umíralo.„Vím, že vznikne lepší svět, až tahle... (alza.cz)

Podobné produkty ako Děti holocaustu (978-80-247-2136-1) , Richter czech rn.95l.5.n (0929-32062)

Sexuální mýty a pověry (978-80-755-7117-5)

Sexuální mýty a pověry (978-80-755-7117-5)
Detail

Elektronická kniha - autor MUDr. Radim Uzel, 160 stran Známý český gynekolog a popularizátor sexuologie se ve své knize zabývá zjevnými i skrytými oblastmi lidského sexuálního života. Jak je zvyklý, mluví o nich otevřeně a bez zábran. S úsměvným nadhledem uvádí na pravou míru mnohé pevně zakořeněné mýty a pověry z časů našich prababiček i dnešního digitálního věku. Fake news sexu, řekli bychom. Radí, ale nementoruje. Učí, ale nepoučuje. Laskavou a lehkou rukou píše svého průvodce světem, o němž americký romanopisec Henry Miller soudí: „Sex je jeden z deseti důvodů pro reinkarnaci. Ty ostatní nejsou důležité.“ (alza.cz)

Podobné produkty ako Sexuální mýty a pověry (978-80-755-7117-5) , Otec dětí ulice (978-80-7195-847-5)

Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence (978-80-247-5447-5)

Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence (978-80-247-5447-5)
Detail

Kniha - autor Richard Jedlička, 544 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Autoři analyzují faktory ovlivňující primární a sekundární socializaci. Soustřeďují pozornost na otázky norem a normality lidského chování, včetně kritického přehledu reprezentativních teorií sociálních deviací. Zabývají se však také zvládáním životních potíží a stresu u dětí a dospívajících a věnují se příčinám duševní krize, rozpoznání krizového vývoje a zásadám pomoci ohroženým mladým lidem. Na případových studiích ilustrují rizika zanedbání podpory jedinců v životní krizi, poukazují na časté příčiny závadového chování, psychických poruch, vzniku závislostí a suicidiálních projevů. Jedna z kapitol se zaměřuje i na pastorační péči o děti a mládež ve zlomových situacích. Čtenáři se seznamují s teorií a praxí arteterapie, artefiletiky, výchovné dramatiky, muzikoterapie a muzikofiletiky včetně jejich uplatnění v prevenci i při nápravě poruch sebepojetí či sociálního zařazení.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence (978-80-247-5447-5) , Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování (978-80-247-2163-7)

Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina (978-80-247-2891-9)

Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina (978-80-247-2891-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Novotná, 200 stran, česky Přinášíme vám laskavého a praktického průvodce, který vás provede vztahy a komunikací v tzv. komponovaných rodinách – v těch, které jsou poskládané z částí rodin předchozích. Na skutečných příbězích z odborné poradenské praxe vám autorky ukážou řešení každodenních rodinných situací. V jednotlivých kapitolách se kniha věnuje otázkám společného soužití a výchovy dětí. Dozvíte se: - jak se s partnerem můžete navzájem podpořit; - jak se vyrovnat s manipulací ze strany expartnerů; - jak se naučit nedělit na moje, tvoje, naše; - jak se vyhnout upřednostňování dětí z původní rodiny; - jak najít opravdovost citu k nevlastním dětem; - jak se vypořádat s osamoceností v roli nevlastního rodiče; - co ovlivňuje sourozenecký vztah. Objevíte kouzlo pro vytváření harmonické rodiny. Naučíte sebe i celou zdánlivě nesourodou skupinku nevlastních i vlastních sourozenců, tatínků, maminek, bývalých... (alza.cz)

Podobné produkty ako Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina (978-80-247-2891-9)

Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina (978-80-247-2891-9)

Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina (978-80-247-2891-9)
Detail

Kniha - autor Kateřina Novotná; Iva Kyselá, 200 stran, česky Přinášíme vám laskavého a praktického průvodce, který vás provede vztahy a komunikací v tzv. komponovaných rodinách – v těch, které jsou poskládané z částí rodin předchozích. Na skutečných příbězích z odborné poradenské praxe vám autorky ukážou řešení každodenních rodinných situací. Objevíte kouzlo pro vytváření harmonické rodiny. Naučíte sebe i celou zdánlivě nesourodou skupinku nevlastních i vlastních sourozenců, tatínků, maminek, bývalých partnerů a prarodičů, jak spolu vycházet. Zvládnete pestré a složité vztahy ve své velké rodině a poskytnete dětem zdravý model pro život. Kniha pojmenovává tabu ve společnosti, a přináší tak čtenáři úlevu, inspiraci a nové možnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina (978-80-247-2891-9)

Sportovní příprava dětí (978-80-247-4218-2)

Sportovní příprava dětí (978-80-247-4218-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Perič, kolektiv a, 176 stran Nové, aktualizované vydání úspěšné publikace o sportovní přípravě dětí a mládeže je určeno trenérům, sportovním instruktorům, cvičitelům a rodičům, jejichž děti začínají s pravidelným tréninkovým procesem. Populárně-odbornou formou seznamuje čtenáře se zásadami a požadavky na moderní trénink dětí z hlediska jeho podstaty ve všech sportovních odvětvích a oproti předchozímu vydání je doplněno o kapitoly zabývající se sportovní diagnostikou dětí, výživou a kompenzací zatížení dětského organizmu. Autor, zkušený pedagog a trenér, čtenáře seznamuje s tím, že sportování není jen zvyšování výkonnosti a příprava na závody a soutěže, ale dlouhá a často velmi složitá společná cesta dětí, trenérů, učitelů a rodičů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sportovní příprava dětí (978-80-247-4218-2)

Jdeme mezi děti (978-80-247-5590-8)

Jdeme mezi děti (978-80-247-5590-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, 160 stran, česky Vstup do školky nebo školy je pro děti velkou změnou z hlediska vývojového, zdravotního a sociálního a je náročnou výzvou i pro rodiče. Jak rodinu na takovou událost připravit? Je dítě dostatečně zralé? Vyvíjí se správně? Když v minulosti vstupovalo dítě do školního kolektivu z početné rodiny, nebývala to zlomová událost ani pro rodinu, ani pro jeho imunitní systém – z menšího kolektivu přešlo plynule do většího. Dnes je tomu jinak. Rodiny se často rozpadají a téměř polovina dětí vyrůstá bez sourozenců. Na otázky, jak dobře zvládnout toto zlomové období v životě dítěte i celé rodiny, odpovídají renomovaní odborníci – dětský lékař a dětský psycholog. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jdeme mezi děti (978-80-247-5590-8)

Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS (978-80-88429-34-0)

Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS (978-80-88429-34-0)
Detail

Kniha - autor Věra Petlanová Zychová, 148 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace praktickým způsobem zpracovává téma sexuální výchovy u dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra (PAS). Autorka v knize shrnuje svou mnohaletou praxi v práci s lidmi s PAS v této oblasti a ukazuje, jak s tématem sexuality pracovat doma, ve škole nebo v sociální službě. Věnuje se např. otázce, kdy je vhodné se sexuální výchovou začít, rozebírá jakým tématům je potřeba se s dětmi a dospívajícími s PAS věnovat (doteky, soukromí, sebeuvědomění, osobní hygiena). Zpracovává také téma hranic a pravidel v sexuální výchově a osvětě a téma mezilidských vztahů. Samostatná kapitola je věnována pubertě u dětí s PAS a sexualitě lidí s těžkým mentálním znevýhodněním. Kniha je protkána množstvím příkladů z praxe. Shrnuje vhodné metody práce s tématem sexuality, jako jsou např. vizualizace, myšlenkové mapy či modelové situace. V příloze knihy najdou rodiče, pedagogové a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS (978-80-88429-34-0)

Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)

Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Bytešníková, 236 stran Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru, ale také informace o narušené komunikační schopnosti v dané věkové kategorii a konkrétní náměty určené k rozvoji řeči dětí předškolního věku. Publikace je určena studentům pedagogických fakult, oboru speciální pedagogika, podnětné informace zde naleznou také studenti předškolní pedagogiky a odborníci působící v praxi, ať se jedná o logopedické asistenty, logopedy, či učitelky mateřských škol a pracovníky pomáhajících profesí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)

Vady řeči u dětí (978-80-247-3941-0)

Vady řeči u dětí (978-80-247-3941-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Kejklíčková, 224 stran Pomozme dětem, aby se naučily správně mluvit! Počet těch, které trpí vadami řeči, v současné době výrazně narůstá. Autorka, zkušená klinická logopedka, uvádí ověřené postupy při nápravách poruch řeči a také inspirativní možnosti pro podporu vývoje řeči dítěte od nejútlejšího věku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vady řeči u dětí (978-80-247-3941-0)

Cvičení dětí s rodiči (978-80-247-3446-0)

Cvičení dětí s rodiči (978-80-247-3446-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Radomíra Uhrová, 112 stran Kniha, kterou využijí nejen aktivní rodiče, hledající vyžití v rámci společně stráveného času s dětmi, ale i mateřská a rodinná centra, stejně jako vedoucí cvičení určených pro rodiče a děti a v neposlední řadě i centra volného času a domy dětí, obsahuje 100 motivačních říkanek pro cvičení s rodiči i v kolektivu dětí, a to od nejútlejšího věku cca 1,5 roku. Cvičení jsou sestavena tak, aby napomáhala posílení jednotlivých svalových partií dětí, zdokonalení koordinace pohybu a smyslu pro rovnováhu, relaxaci, navíc jsou zaměřena na prohloubení důvěry k dospělým i ostatním vrstevníkům. Všechna cvičení jsou ověřena několikaletou praxí autorky. Kniha obsahuje slovní návody na jednotlivá cvičení, které jsou doplněny ilustracemi. Zároveň jsou děti motivovány říkankou, která může být dále využita v dalších činnostech jako např. výtvarné a pracovní výchově atd. (alza.cz)

Podobné produkty ako Cvičení dětí s rodiči (978-80-247-3446-0)

Plavání dětí s rodiči (978-80-247-1635-0)

Plavání dětí s rodiči (978-80-247-1635-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Irena Čechovská, 140 stran Pro všechny rodiče, kteří chtějí zísakat zajímavé informace o aktivitách ve vodě s nejmenšími dětmi je připraveno druhé upravené vydání velmi úspěšné knihy o plavání nejmenších dětí. Hlavním smyslem plavání dětí s rodiči v prvních letech života dítěte jsou společné příjemné prožitky, přiměřená pohybová stimulace dítěte a získávání nejzákladnějších plaveckých dovedností. Kdo z nás by to nectěl dítěti dopřát. Pohybová hra ve vodě dobře podporuje celkovou aktivitu malého dítěte a vhodným způsobem tak napomáhá k jeho plnému individuálnímu rozvoji. Zkušená autorka přináší komplexní pohled na plavecké aktivity nejmenších dětí z hlediska jejich zdravého psychomotorického vývoje, který bude jistě zajímavý i pro učitele a instruktory plavání. Podrobně se zabývá postupným vývojem plaveckých dovedností od kojenců až po šestileté děti a na spoustě ilustrovaných příkladů ukazuje možnosti různých činností ve vodě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Plavání dětí s rodiči (978-80-247-1635-0)

Cvičení pro hyperaktivní děti (978-80-247-3278-7)

Cvičení pro hyperaktivní děti (978-80-247-3278-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Zemánková, Jana Vyskotová, 64 stran Pohyb je základním principem živé i neživé přírody. Je projevem života a funkce lidského organismu. Je signálem i nositelem informací o procesech ve vnitřním prostředí lidského těla, ve vnitřních orgánech i o stavu mysli. Renomované české autorky vám proto přináší vybraná cvičení určená zejména pro hyperaktivní děti. Právě těm pomáhají upravit jejich zdravotní stav, a to pomocí známých i méně známých technik, které se osvědčily v dlouholetém používání při nápravě a léčbě pohybových poruch. (alza.cz)

Podobné produkty ako Cvičení pro hyperaktivní děti (978-80-247-3278-7)

Jak se děti učí hrou (80-247-0815-9)

Jak se děti učí hrou (80-247-0815-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Nelešovská, 116 stran Sborník her je určen především budoucím a současným učitelům 1. stupně ZŠ, ale inspiraci k hravému učení v něm naleznou jistě i rodiče nebo vychovatelé v družinách. Hry dokonale zpestří vyučovací proces, zainteresují žáky na vyučování a obohatí jejich osobnost. Využitím her ve výuce, v družinách atp. lze dosáhnout výrazné aktivizace duševní i tělesné činnosti žáků. Děti jsou díky hře postaveny do situací, které je dříve nebo později potkají, a tak si trénují praktické a sociální dovednosti, schopnost empatie a tvořivosti, postřeh, komunikaci a dotvářejí si představu o sobě samém. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jak se děti učí hrou (80-247-0815-9)

Sportovní příprava dětí 2 (978-80-247-4219-9)

Sportovní příprava dětí 2 (978-80-247-4219-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Perič, kolektiv a, 112 stran Samostatný zásobník velkého množství praktických cvičení pro sportovní přípravu dětí doplňuje nové, aktualizované vydání "teoretické" publikace Sportovní příprava dětí. Kniha je určena trenérům dětí a mládeže, sportovním instruktorům, cvičitelům a učitelům tělesné výchovy na základních školách. Autor připravil více než 600 cvičení zaměřených na všeobecný kondiční trénink, všestrannou pohybovou přípravu a kompenzaci dětského organizmu. Jednotlivá cvičení jsou podrobně popsána a doplněna ilustračními fotografiemi. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sportovní příprava dětí 2 (978-80-247-4219-9)

Děti a dospívající online (978-80-247-5010-1)

Děti a dospívající online (978-80-247-5010-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Ševčíková, kolektiv a, 184 stran Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření. (alza.cz)

Podobné produkty ako Děti a dospívající online (978-80-247-5010-1)

Děti, které přežily Mengeleho (978-80-247-5443-7)

Děti, které přežily Mengeleho (978-80-247-5443-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Mozesová Korová, Lisa Rojanyová Buccieriová, 224 stran Evě Mozesové bylo pouhých deset let, když byla i se svou rodinou poslána do Osvětimi. Zatímco její rodiče a dvě starší sestry odvedli nacisté rovnou do plynových komor, Evu a její dvojče Miriam si vybral jakožto pokusné objekty muž, který byl znám jako Anděl smrti — doktor Josef Mengele. Dívky byly podrobovány sadistickým medicínským experimentům a každý den musely bojovat o svůj život. (alza.cz)

Podobné produkty ako Děti, které přežily Mengeleho (978-80-247-5443-7)

Děti to chtěj vědět taky: O respektujících vztazích a sexuálním zdraví (978-80-11-02449-9)

Děti to chtěj vědět taky: O respektujících vztazích a sexuálním zdraví (978-80-11-02449-9)
Detail

Kniha - autor Dagmar Krišová; Marcela Poláčková, 228 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha Děti to chtěj vědět taky je pomůckou pro všechny rodiče, prarodiče, tetičky, strýčky a další, kteří se chtějí aktivně podílet na sexuální výchově dětí a poskytnout jim kvalitní a ověřené informace bez mýtů a stereotypů. Kombinuje odborný výklad s osobními výpověďmi, modelovými ukázkami konverzací a rozhovory s odborníky a odbornicemi na specifické oblasti sexuálního zdraví, a pokrývá tak klíčová témata jako sexuální chování dětí, dětská masturbace, sexuální orientace a genderová identita, sex nebo sexuální násilí. Ukazuje, že rodiče mohou být těmi, za kterými si dítě přijde pro radu, že s rozhovory o vztazích a sexuálním zdraví můžeme začít už od nejútlejšího věku a že sexuální výchova není jenom o navlékání kondomů na banán a rozdávání vložek. (alza.cz)

Podobné produkty ako Děti to chtěj vědět taky: O respektujících vztazích a sexuálním zdraví (978-80-11-02449-9)

Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-4737-8)

Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-4737-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, 216 stran, česky Vyhledávaná příručka o výživě malých dětí vychází již ve čtvrtém vydání. Najdete v ní pravidla zdravé dětské stravy, receptář jídel pro kojence a batolata, informace o kojení, praktické pediatrické rady, jídelníček pro obézní děti, originální recepty vegetariánských jídel a nejnovější poznatky o potravinových alergiích. Jistě také oceníte, že autor přistupuje k problematice výživy prakticky a s nadhledem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-4737-8)

Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-3110-0)

Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-3110-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, 184 stran Kniha z pera předního českého autora volně navazuje na předchozí rádce pro maminky z produkce nakladatelství Grada Publishing - Péče o novorozence a kojence, Péče o dítě od kojeneckého do školního věku a Výživa kojenců. Nyní se zaměřil zejména na výživová doporučení pro děti předškolního věku. Doporučuje, jak vést děti ke správné výživě, uvádí vhodné a nevhodné potraviny určené dětem, nedílnou součástí jsou i problematika obezity a výskyt alergií. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-3110-0)

Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-5198-6)

Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-5198-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, 192 stran Druhé vydání velmi úspěšné a navýsost praktické příručky uznávaného pediatra přináší rodičům nejen bohatý receptář jídel pro děti od batolecího do školního věku, ale především cenné rady ohledně racionální dětské výživy, které jsou podloženy jak aktuálními vědeckými poznatky, tak zkušenostmi lékaře-otce. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-5198-6)

Poradenská psychologie pro děti a mládež (80-247-1216-4)

Poradenská psychologie pro děti a mládež (80-247-1216-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Pešová, Miroslav Šamalík, 152 stran Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství pro děti a mládež s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům vědy a zkušenostem současné poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně a speciálněpedagogickém centru. Text je zaměřen především na děti od raného věku až do časné dospělosti. Kniha je členěna podle jednotlivých vývojových období s jejich zvláštnostmi, nejčastějšími vývojovými odchylkami a zahrnuje základní poznatky o práci s dětmi hendikepovanými, mimořádně nadanými, s dětmi s výukovými problémy i s dětmi v krizi. Kniha je doplněna kazuistikami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Poradenská psychologie pro děti a mládež (80-247-1216-4)

Bylinky pro děti a maminky (978-80-247-2312-9)

Bylinky pro děti a maminky (978-80-247-2312-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Magdaléna Staňková-Kröhnová, 264 stran Knížka je určená pro všechny maminky, které chtějí používat dostupné přírodní prostředky pro zdraví své a svých dětí. Publikace je přehledná a především srozumitelná pro české maminky, zaměřuje se na využití fytoterapie a zdravé přírodní stravy v těhotenství, při kojení, v mateřství a pro děti. Vychází z lidových tradic, nabízí zdravé recepty a nápady na využití rostlin při tvoření s dětmi. (alza.cz)

Podobné produkty ako Bylinky pro děti a maminky (978-80-247-2312-9)
Sexuální zneužívání dětí (80-247-0929-5), Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě (80-247-1201-6), Sexuální život ve starém Peru (978-80-247-5012-5), Očkování a infekční nemoci dětí (80-247-1126-5), Sexuální dysfunkce (978-80-247-2476-8), Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-2716-5), Lyžování dětí (80-247-0682-2), Lehké fantastično (978-80-856-0929-5), Poruchy socializace u dětí a dospívajících (978-80-247-5447-5), Pohybová příprava dětí (80-247-1636-4), Zanedbávání dětí (978-80-247-5695-0), Tělesné tresty dětí (80-247-0814-0), Sportovní příprava dětí (978-80-247-4218-2), Posvátná sexuální jednota (978-80-750-0504-5), Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS (978-80-88429-34-0), Sportovní příprava dětí 2 (978-80-247-4219-9), Cvičení dětí s rodiči (978-80-247-3446-0), Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0), Plavání dětí s rodiči (978-80-247-1635-0), Jídelníček kojenců a malých dětí (80-247-1514-7), Sexuální mýty a pověry (978-80-755-7117-5), Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-3110-0), Problémové chování dětí a mládeže (978-80-247-3672-3), Kuchařka pro rodiče malých dětí (978-80-247-5198-6), Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-4773-6), Jak přežít pubertu svých dětí (978-80-247-2913-8), Jídelníček kojenců a malých dětí (978-80-247-4737-8), Richter Czech RN.95L.5.N (0929-32062), Otec dětí ulice (978-80-7195-847-5), Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování (978-80-247-2163-7)