Rizikové chování v dospívání (978-80-738-7793-4)

Produkt Rizikové chování v dospívání (978-80-738-7793-4) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Rizikové chování v dospívání (978-80-738-7793-4) upraviť a produkt hľadať znova.

Rizikové chování v dospívání (978-80-738-7793-4)

Rizikové chování v dospívání (978-80-738-7793-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Kabíček, 344 stran Kniha podává přehled o tzv. nové morbiditě mládeže, která v současnosti významně ohrožuje zdraví dospívajících a zvyšuje jejich nemocnost i úmrtnost. Jedná se o tzv. syndrom rizikového chování v dospívání; je pro toto období typický a je vázán na vývojové problémy tohoto věku. Zahrnuje několik okruhů – oblast psychosociální, návykových látek a reprodukčního zdraví. Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Uplatňuje také rozsáhlé odborné zkušenosti autorů z jejich praxe. Jejím cílem je být vědecky fundovaným pomocníkem pro všechny, kdo se s touto problematikou setkávají (škola, rodiče, lektoři různých programů). (alza.cz)

Podobné produkty ako Rizikové chování v dospívání (978-80-738-7793-4) , Rizikové chování v dospívání (978-80-738-7793-4)

Rizikové chování v dospívání - Pavel Kabíček - e-kniha

Rizikové chování v dospívání - Pavel Kabíček - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha podává přehled o tzv. nové morbiditě mládeže, která v současnosti významně ohrožuje zdraví dospívajících a zvyšuje jejich nemocnost i úmrtnost. Jedná se o tzv. syndrom rizikového chování v dospívání; je pro toto období typický a je vázán na vývojové problémy tohoto věku. Zahrnuje několik okruhů – oblast psychosociální, návykových látek a reprodukčního zdraví. Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Uplatňuje také rozsáhlé odborné zkušenosti autorů z jejich praxe. Jejím cílem je být vědecky fundovaným pomocníkem pro všechny, kdo se s touto problematikou setkávají (škola, rodiče, lektoři různých programů) (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Rizikové chování v dospívání - Pavel Kabíček - e-kniha , Rizikové a antisociální chování v adolescenci (978-80-247-4042-3)

Motivace chování (978-80-738-7830-6)

Motivace chování (978-80-738-7830-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Nakonečný, 600 stran Pro zájemce o psychologii jsou nejpřitažlivější zejména dvě otázky týkající se každodenního života – jak se utváří a projevuje lidská povaha, tedy otázka charakteru, a otázka motivace chování – tedy proč lidé činí to, co činí. Na druhou otázku se snaží odpovědět třetí rozšířené a přepracované vydání této knihy, která je zatím nejobsáhlejší systematickou původní českou publikací na dané téma, jež patří k nejzávažnějším problémům nejen v obecné psychologii, ale jako klíčový problém vystupuje i v oblastech užité psychologie. Mnoho nových informací přináší i klinickým psychologům, pro něž je identifikace motivů lidských činů prvořadým úkolem. Studium motivace lidského chování umožňuje chápání složitých smysluplných souvislostí lidských příběhů a psychologických příčin lidských činů. Obsáhlý teoretický úvod zahrnuje terminologii psychologie motivace, základní principy fungování procesu motivace,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Motivace chování (978-80-738-7830-6) , Motivace chování (978-80-738-7830-6)

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie (978-80-738-7306-6)

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie (978-80-738-7306-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, 392 stran Prosociální chování, altruismus a empatie, jimiž se zabývá tato u nás ojedinělá odborná publikace, představují tematiku, jejíž hodnota má z hlediska kvality lidského života mimořádný význam. Tyto jevy, v protikladu k převládající materiálně-egoistické orientaci současného člověka, odkazují k jeho etické odpovědnosti k druhým a zejména k lidem, kteří se ocitli v nouzových situacích. Autoři knihy v ní analyzují nejen podstatné teoretické aspekty těchto jevů, ale referují i o poměrně rozsáhlém výzkumu, který se týkal vztahu prosociálního chování, altruismu a empatie k vybraným osobnostním charakteristikám studentů tzv. pomáhajících profesí. Prosociální chování, empatie a altruismus jsou v této publikaci zkoumány např. v kontextu s pětifaktorovým modelem osobnosti, s hodnotovou orientací a s dalšími relevantními psychologickými konstrukty. Touto knihou se autoři pokusili alespoň částečně snížit... (alza.cz)

Podobné produkty ako Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie (978-80-738-7306-6) , Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Pöthe, 264 stran, česky Třetí vydání úspěšné publikace je poutavou ilustrací psychoanalytického přístupu k problémům, se kterými se ve svých ordinacích běžně setkávají dětští psychiatři, lékaři i psychologové. Zejména vztahové trauma patří k nejsilnějším a vývojově nejdůležitějším událostem v životě každého z nás. Traumatická zkušenost formuje každého člověka již od okamžiku jeho narození. Některé děti, o nichž renomovaný český psychoterapeut MUDr. Peter Pöthe píše, zažily události, které hluboce a dlouhodobě proměnily jejich prožívání a chování. Moderní psychoanalýza přináší východiska pro klinickou práci a terapii v mnoha oblastech duševního zdraví dětí – například jejich raných vztahů, sexuality, sociálního chování, agrese, separace a autonomie, závislostí, poruch příjmu potravy, delikvence, týrání a zneužívání. Autor se snaží předat přístupnou a zajímavou formou co největší množství informací z oblasti... (alza.cz)

Podobné produkty ako Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4) , Dospívání kluků (978-80-262-0453-4)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)
Detail

Kniha - autor Peter Pöthe, 264 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Třetí vydání úspěšné publikace je poutavou ilustrací psychoanalytického přístupu k problémům, se kterými se ve svých ordinacích běžně setkávají dětští psychiatři, lékaři i psychologové. Zejména vztahové trauma patří k nejsilnějším a vývojově nejdůležitějším událostem v životě každého z nás. Traumatická zkušenost formuje každého člověka již od okamžiku jeho narození. Některé děti, o nichž renomovaný český psychoterapeut MUDr. Peter Pöthe píše, zažily události, které hluboce a dlouhodobě proměnily jejich prožívání a chování. Moderní psychoanalýza přináší východiska pro klinickou práci a terapii v mnoha oblastech duševního zdraví dětí – například jejich raných vztahů, sexuality, sociálního chování, agrese, separace a autonomie, závislostí, poruch příjmu potravy, delikvence, týrání a zneužívání. Autor se snaží předat přístupnou a zajímavou formou co největší množství informací z oblasti... (alza.cz)

Podobné produkty ako Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4) , Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4)

Reprodukční zdraví v dospívání - Jitka Machová, Hamanová Jana

Reprodukční zdraví v dospívání - Jitka Machová, Hamanová Jana
Detail

Učebnice je určena studujícím učitelství rodinné výchovy na pedagogických fakultách, učitelům, kteří již rodinnou výchovu vyučují a také rodičům dospívajících. Dospívání je obdobím velkých biologických, psychických a sociálních změn, které kladou velké nároky na adaptaci a mohou vést k ohrožujícímu rizikovému chování. Rizikové chování má mnoho negativních následků pro celý život ve sféře osobní, rodinné i celospolečenské. Reprodukční zdraví je nejvíce ohroženo právě v období dospívání. Dospívající musí proto znát rizika způsobující poškození reprodukčního zdraví a také znát způsob prevence. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Reprodukční zdraví v dospívání - Jitka Machová, Hamanová Jana , Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4)

Dospívání kluků (978-80-262-0453-4)

Dospívání kluků (978-80-262-0453-4)
Detail

Kniha - autor Geoff Price, 128 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Knížka otvírá téma chlapecké puberty, období mnoha pozorovatelných i skrytých změn. Vede kluky k tomu, aby svou pubertu přijali bez předsudků a s otevřeností, která jim umožní mluvit s kamarády i důvěryhodnými dospělými o všech soukromých a někdy i velmi intimních problémech, které je právě trápí. Knížka vychází z drobných příběhů kluků i dnes již dospělých mužů, kteří se svěřují se svými pubertálními pocity a zážitky. Autor si všímá i tělesných znaků dívčí puberty a naznačuje klukům, jaké psychické změny pravděpodobně prožívají jejich stejně staré kamarádky. Geoff Price vnímá pubertu jako jedno z velkých dobrodružství života, které nabízí každému klukovi velkou šanci, jak se postupně stát sám sebou a dospět ke zralé dospělosti. Tuto barevně ilustrovanou publikaci věnoval autor především klukům na prahu puberty, ale bude jen dobře, když do ní nahlédnou i jejich rodiče, učitelé a vychovatelé. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dospívání kluků (978-80-262-0453-4) , Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie (978-80-738-7306-6)

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Slepička a Irena Slepičková, 182 stran, česky Tato monografie se zaměřuje na nejzávažnější formy rizikového chování ve sportu – doping, agresi a podvádění užívané k dosažení úspěchu za každou cenu. Zkoumá souvislosti mezi rizikovým chováním a nadměrným důrazem kladeným na úspěch v soutěži. Poukazuje také na možnosti přenosu rizikových vzorců chování ze sportu do běžného života mladých sportovců. Publikace je podnětná zejména pro rodiče, trenéry a učitele, kteří se podílejí na vývoji osobnosti adolescentů v průběhu jejich sportovní kariéry. Předkládané informace by měly pomoci vyhnout se situacím, ve kterých se rizika pro adekvátní vývoj sportujících dětí a mládeže často objevují. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488) , Pravidla chování dětí v mateřské škole (978-80-271-3360-4)

Útěk (978-80-738-7818-4)

Útěk (978-80-738-7818-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jindřich Kabát, 496 stran Je léto 1948, v Čechách byla nastolena komunistická diktatura a zemi ochromily čistky, zatýkání, věznění a masová emigrace. Uprostřed strachu a nejistoty je touha prostých lidí po pokoji a klidu ještě naléhavější.Martin byl surově napaden a i to stačí, aby se z něj stal psanec, protože ví, kdo jej napadl a čeho jsou noví pánové schopni. Dramatický útěk plný zvratů a nečekaných setkání, zlovůle, zavilé nenávisti i milosrdné lásky a nezištné pomoci postupně ovlivňuje Martinovu osobnost. Ve své slabosti nalézá sílu následovat hlas svého svědomí a srdce a stojí před zásadním rozhodnutím. Pokud přežije. (alza.cz)

Podobné produkty ako Útěk (978-80-738-7818-4) , Zemětřas (978-80-738-7454-4)

Zemětřas (978-80-738-7454-4)

Zemětřas (978-80-738-7454-4)
Detail

Elektronická kniha ze série Mechanické století, autor Cherie Priestová, 368 stran V době občanské války přilákaly zprávy o zlatě na zamrzlém Klondiku na pacifický severozápad tisíce dobrodruhů. Každý chtěl zbohatnout. Ruští těžaři si dokonce najali vynálezce Levitica Bluea, aby jim zkonstruoval stroj, který dokáže těžit zlato pod ledem. Tak se zrodil Zemětřas. Již při první zkoušce se však stal neovladatelným – zničil několik bloků v centru města a otevřel puklinu, ze které začal stoupat jedovaný plyn. Ti, kdo se ho nadechli, se změnili v živé mrtvoly… Uplynulo šestnáct let. Zničené a zamořené město dělí od okolí vysoká zeď. Jen kousek za ní žije Blueova vdova se svým patnáctiletým synem Ezekielem. Ten se jednoho dne ve snaze očistit jméno svého otce vydává na výpravu zpět do zničeného města. Do města plného hladových nemrtvých, vzdušných pirátů a ozbrojených zločinců... Originální americký steampunk (neboli žánr fantastiky zasazený do devatenáctého... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zemětřas (978-80-738-7454-4) , Indián (978-80-738-7847-4)

Indián (978-80-738-7847-4)

Indián (978-80-738-7847-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pjér la Šé´z, 144 stran Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace.Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění archetypu člověka mohli prožívat příslušníci přírodních národů a speciálně severoamerických indiánů. Z tohoto srovnávání tradičních a soudobých přístupů může čtenář usoudit, zda a nakolik je archaické pojetí duchovního života inspirací také pro dnešního vykořeněného člověka. (alza.cz)

Podobné produkty ako Indián (978-80-738-7847-4) , V ringu (978-80-738-4845-3)

Od dětství k dospívání (978-80-7387-478-0)

Od dětství k dospívání (978-80-7387-478-0)
Detail

Kniha - 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Maria Montessoriová byla významná italská lékařka, antropoložka a pedagožka. Jako jedna z nejpozoruhodnějších žen první poloviny 20. století byla nominována na Nobelovu cenu míru. Ve svých názorech navázala mimo jiné na Komenského. Při výchově malých dětí kladla důraz na propojení mezi domovem a školou, pěstování představivosti a cvičení praktického života, péči o sebe sama a o prostředí, rozvoj samostatnosti, společenských vztahů a tělesné zdatnosti. Její metody i dnes korespondují s nejnovějšími poznatky psychologie a pedagogiky. Kniha Od dětství k dospívání je jedním z jejích stěžejních děl. Ukazuje, jak je montessoriovská představa „alternativní“ výchovy a vyučování a vůbec reformy školství stále aktuální. Mezi autorčiny nejzásadnější myšlenky patří požadavek, aby v dítěti byla pěstována přirozená potřeba rozvoje, a tím vzdělání. Nikdo by se podle Montessoriové neměl učit z donucení a kvůli prospěchu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Od dětství k dospívání (978-80-7387-478-0) , Mexický pat (978-80-7197-738-4)

Roboti úsvitu (978-80-738-7595-4)

Roboti úsvitu (978-80-738-7595-4)
Detail

Elektronická kniha ze série Fantastika, autor Isaac Asimov, 496 stran Lidstvo je na pokraji katastrofy. Elijáš Baley se při řešení svého nového - a posledního - velkého případu dostává přímo na hlavní z vesmířanských světů - Auroru. Případ je to velice neobvyklý - byl zničen humanoidní robot Jander Paneel, dvojče Elijášova kolegy Daneela a hlavním podezřelým je vesmířanský robotik a politik dr. Han Fastolfe, kandidát na funkci předsedy Rady Aurory. Hlavním motivem příběhu je Baleyho snaha prosadit po staletí přerušené obnovení kolonizace Galaxie lidmi. A Fastolfe je jedním z mála, kdo podporuje myšlenku, aby se nové kolonizace mohla zúčastnit i Země. Uvědomuje si, že současný stav vede k zániku - vesmířanské světy s jejich dlouhověkými a do sebe zahleděnými obyvateli stagnují a pozemský systém nevyhnutelně směřuje ke zhroucení. Jen nová expanze umožní lidstvu další vývoj. Snaha o propojení se světem Nadace je zde již zřejmá. Není nutno zdůrazňovat, že se... (alza.cz)

Podobné produkty ako Roboti úsvitu (978-80-738-7595-4) , Srbský deník (978-80-738-7863-4)

Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4)

Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4)
Detail

Elektronická kniha - autor František Perlík, Ondřej Slanař, 159 stran Optimalizace léčebného účinku může být narušena variabilitou působení léčiv mezi nemocnými a někdy i rozdílným výskytem nežádoucích účinků. Publikace uvádí základní příčiny této variability zahrnující základní charakteristiky nemocného, funkci eliminačních orgánů, lékové interakce a genetické vlivy. V přehledu se dále popisují vybrané laboratorní metody, např. hodnocení funkce jater a ledvin, terapeutické monitorování léčiv a metody farmakogenetiky, které mohou usnadnit výběr a dávkování léčiv.Příklady genetického vyšetření DNA uvádí polymorfismy předvídající změny rychlosti metabolismu vybraných léků u konkrétního pacienta. Kniha je určena nejenom lékařům a laboratorním pracovníkům, ale i postgraduálním studentům v biomedicíně. Orientace v základních principech variability působení léčiv může pomáhat při výběru léčiv a individualizaci dávkování, zejména v oblasti bezpečnosti lékové terapie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4) , Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4)

Srbský deník (978-80-738-7863-4)

Srbský deník (978-80-738-7863-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Jícha, 320 stran Srbsko je jediná země Evropy, k níž neexistuje knižní průvodce. Země kontroverzní a nenáviděná, hlavně těmi, kdo ji znají jenom ze zpráv před dvaceti lety. Když v ní ale strávíte kus života, promění se v zemi přívětivou, laskavou a štědrou, která zkrátka jen více a smolněji klopýtala o nástrahy divokého 20. století.A právě o takové zemi je Srbský deník, který si tu po dobu jednoho roku psal Jan Jícha, učitel češtiny u srbských krajanů, a ve formě blogu jej publikoval na internetu. Získal si ohromující popularitu nejen mezi příznivci cestopisů, exotiky spojené s romantikou a laskavého i břitkého humoru, ale kupodivu i mezi srbskou komunitou v Česku, která se jeho trefnými postřehy výborně baví.Na naléhání širokého okolí teď Srbský deník vychází i knižně a chce být nejen kronikou jednoho kantorského roku, ale i první vlaštovkou, která širšímu čtenářstvu připomene, že Srbsko stále ještě existuje a rozhodně stojí za... (alza.cz)

Podobné produkty ako Srbský deník (978-80-738-7863-4) , Uplakaná jeseň (978-80-551-7793-9)

Visio In Extremis (978-80-738-7508-4)

Visio In Extremis (978-80-738-7508-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Žamboch, 296 stran Mathias Majer je zkušený příslušník svého druhu, samotář, který dokáže skrytě přežívat v lidské společnosti. Země bývalé Koruny české jsou už po staletí jeho loveckým teritoriem, kde mu krásné ženy rády a ochotně poskytují, co potřebuje k životu. Stojí mimo hierarchii svého druhu, mimo klany, mimo války velmistrů. V jediném okamžiku se ale všechno změní – stává se z něj cíl číslo jedna, štvaná zvěř. Z neznámého důvodu je zatažen do podivného sporu mezi tajemnou velmistryní Messalinou a vůdcem jednoho z nejsilnějších klanů. Utíkat před nájemnými zabijáky a zkorumpovanými komandy speciálních jednotek nemůže věčně. A přestože se celý svůj dlouhý život spoléhal jen na sebe, tentokrát sám nemá šanci. Zachránit ho mohou jen odpovědi na správně položené otázky. Aby našel otázky a posléze i odpovědi, musí se spolehnout a vydat do rukou těch, které dosud považoval za svou kořist – musí požádat o pomoc obyčejné.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Visio In Extremis (978-80-738-7508-4) , Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-4585-5)

Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4)

Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Marta Olejárová, 232 stran „Revma, revmatismus“ – termín, který dal jméno medicínskému oboru, dnes se však už téměř neužívá. Náplní revmatologie je diagnostika a terapie onemocnění celého pohybového ústrojí, nejen chorob spojených s otokem kloubů. Publikace Revmatologie v kostce nabízí přehled revmatických onemocnění rozdělených podle klasifikace běžně používané v klinické praxi. Kromě charakteristiky jednotlivých onemocnění popisuje autorka i klinické revmatologické vyšetření. Knihu uzavírá souhrnný přehled používaných antirevmatik. (alza.cz)

Podobné produkty ako Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4) , Hraní videoher v dětství a dospívání (978-80-271-2887-7)

JFK 031 Invaze (978-80-738-7706-4)

JFK 031 Invaze (978-80-738-7706-4)
Detail

Elektronická kniha ze série JFK, autor Jan Kotouč, 197 stran Pohodlný život Johna Francise Kováře, šéfa globální pašerácké organizace, přeruší návštěva dlouho ztraceného přítele Vincenta Vegy a informace o usedlosti Chateau Molineraux, kde se prý dějí věci související s paralelními světy a kde snad, možná, zahynuli i někteří z Kovářových přátel. Chateau Molineraux se nachází v Normandii, bohužel v Normandii roku 1944 okupované Němci. Spojenecká invaze je na spadnutí a Kovář s Vegou mají jedinou možnost, jak se tam dostat včas – využijí tajný průchod mezi světy a připojí se k americké 82. výsadkové divizi. V Den D seskočí spolu s dalšími pětatřiceti tisíci parašutisty do Normandie. Invaze však nemusí probíhat podle učebnic dějepisu. V Chateau Molineraux sídlí člověk, který nechce, aby něco tak malicherného jako válka rušilo jeho výzkum, a nebojí se Němcům nabídnout pomocnou ruku. Pro Kováře a Vegu to dost možná bude ten nejdelší den.... (alza.cz)

Podobné produkty ako JFK 031 Invaze (978-80-738-7706-4) , Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě (978-80-738-7467-4)

Lhář - kniha třetí (978-80-738-7665-4)

Lhář - kniha třetí (978-80-738-7665-4)
Detail

Elektronická kniha ze série Lhář, autor Jakub Ćwiek, 240 stran Dovolená je v háji. Čtyři jezdci Apokalypsy právě vyrazili... Lucifer dává znamení svým zástupům a všechno nasvědčuje tomu, že scénář poslední bitvy bude velmi odlišný od toho, jak jej známe od svatého Jana. Recept na vyrovnání šancí je jediný – odstranit Antikrista dříve, než dospěje. Pro Lokiho je taková mise snadnou záležitostí. Jenže zásluhou elfů Antikrist zmizel a v kolébce leží jakési divné dítě... (alza.cz)

Podobné produkty ako Lhář - kniha třetí (978-80-738-7665-4) , Dospívání dívek (978-80-262-0452-7)

Hraní videoher v dětství a dospívání (978-80-271-2887-7)

Hraní videoher v dětství a dospívání (978-80-271-2887-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Květon, 176 stran, česky Kniha seznamuje čtenáře s aktuálními názory odborníků na problematiku videoher v kontextu dětství a adolescence a s jejich doporučeními, jak se vyrovnat s potenciálními riziky a maximalizovat možné přínosy. Autoři popisují, jak a proč se videohry staly dominantním způsobem trávení volného času dnešní mládeže, jaké jsou jejich negativní, ale i pozitivní dopady. Podrobně je rozebrána problematika násilí ve videohrách a nekončící debata akademických odborníků o tom, nakolik videoherní násilí reálně ovlivňuje lidské chování. Poskytnuty jsou i výzkumně zakotvené informace, které umožní rodičům lépe zachytit známky skutečné závislosti na videohrách včetně dalších negativních dopadů nadměrného hraní. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hraní videoher v dětství a dospívání (978-80-271-2887-7) , V srdci moře (978-80-738-7901-3)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-2131-6)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-2131-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Pöthe, 160 stran Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům jasně a poutavě ty nejnosnější a nejinspirativnější psychoanalytické objevy. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie. Věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své praxe. Publikaci zaměřil především na psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pediatry, pedagogy, vychovatele, učitele mateřských škol. Jistě však v mnohém obohatí rodiče i dospívající, kteří se trápí psychickými problémy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-2131-6) , Visio in extremis (978-80-738-7508-4)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-4585-5)

Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-4585-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Pöthe, 168 stran Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům řadu nosných a inspirativních psychoanalytických objevů Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie, věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své praxe. Publikaci zaměřil především na psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pediatry, pedagogy, vychovatele a učitele mateřských škol. Jistě však v mnohém obohatí rodiče i dospívající, kteří se trápí psychickými problémy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-4585-5) , Lhář - kniha třetí (978-80-738-7665-4)

JFK 007 Hořící andělé (978-80-738-7368-4)

JFK 007 Hořící andělé (978-80-738-7368-4)
Detail

Elektronická kniha ze série JFK, autor Miroslav Žamboch, 160 stran JFK se ocitá v cizím světě uprostřed cizí války. On to však cítí jinak a s přáteli, na něž se může spolehnout, vyráží na bitevní vzducholodi na výpravu, jejímž cílem je zachránit dva tisíce zajatých kopřivničanů odsouzených k smrti nebo otroctví. V cestě jim stojí celá impéria rodící se z hekatomb smrti, vzdušní korzáři, k tomu vichřice, tlakové níže a bouřkové fronty. O námraze, která dokáže srazit k zemi každou vzducholoď, nemluvě. Udržet se ve vzduchu je otázka života a smrti, protože dole číhá zhouba v podobě zmutovaných virů a ještě horších věcí. Vodík vybuchuje a z nebe se jako pekelný sníh snášejí sežehnuté ostatky mužů a jejich meče zničené žárem…V jiném světě zatím komtesa de Villefort bojuje bitvu s hodinami smrti nezadržitelně tikajícími v těle agenta Kováře. Svůj svět si musíme zasloužit! (alza.cz)

Podobné produkty ako JFK 007 Hořící andělé (978-80-738-7368-4) , Jfk 031 invaze (978-80-738-7706-4)

Mezi mořem a řekou (978-80-738-7805-4)

Mezi mořem a řekou (978-80-738-7805-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Bohumil Svoboda, 176 stran Oblíbená sympatická postava sázavského světce sv. Prokopa k sobě stále přitahuje zájem české společnosti, věřící i nevěřící. Svatý Prokop je v chápání českého člověka přímo vzorem svatosti: tak nějak si naši lidé představovali a představují světce: chudého, skromného, laskavě ochotného ku pomoci nejenom ve věcech duchovních, ale i světských, hmotných. A navíc českého, obhájce nejcennějšího pokladu národa, jeho řeči. Sázavský klášter, který založil, se stal ostrovem slovanského jazyka, staroslověnštiny uprostřed latinizujícího prostředí střední Evropy. Na Sázavě se používal jak staroslověnský, tak latinský jazyk, stejně jako římský i východní obřad. Proto se také Sázava stala symbolem boje proti pronikající germanizaci, takže její odkaz byl v dějinách často vyzvedáván právě v obdobích pro český (a slovanský vůbec) jazyk nejnebezpečnějších. Avšak není bez zajímavosti, že největšího rozkvětu kultu a uznání se... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezi mořem a řekou (978-80-738-7805-4) , Čarodějova nevěsta 8 (978-80-7449-738-4)

Doba jedová 4 - Hormony (978-80-738-7745-3)

Doba jedová 4 - Hormony (978-80-738-7745-3)
Detail

Elektronická kniha ze série Doba jedová, autor Sherrill Sellman, 312 stran Sherill Sellmanová považuje přirozenou hormonální rovnováhu za základ tělesného i psychického zdraví ženy v každém věku. V této knize upozorňuje na nebezpečí syntetických hormonů v podobě léků, jako je hormonální antikoncepce či hormonální substituční léčba, na endokrinní disruptory v životním prostředí a na další faktory, které mají negativní dopad na lidské zdraví. Zároveň však také vysvětluje funkci a působení přirozených hormonů a nabízí různé možnosti řešení zdravotních potíží způsobených hormonální nerovnováhou - především pro ženy v přechodu. Autorka chápe toto období jako přirozenou součást života ženy, nikoli jako potenciální příčinu ohrožení zdraví. (alza.cz)

Podobné produkty ako Doba jedová 4 - Hormony (978-80-738-7745-3) , Tajemství čínské kočičky (978-80-759-7793-9)

Cesta do jabloňového sadu (978-80-738-7483-4)

Cesta do jabloňového sadu (978-80-738-7483-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Rečková, 368 stran Jeren, Ier, Ierwgar – tolik jmen mu dali, kolik existovalo světů. Světů, kterým přinášel naději, jejich zkáze však zabránit nedokázal. Zanikaly a hroutily se do sebe působením mocných sil. Během hroucení občas vznikaly Perly uložené hluboko v pomačkané zemi. Bylo však třeba mít se na pozoru, protože dokázaly plnit přání, často tak podivná, a nebo nálezce přenést přes Zhroucení. Někdy. V každém světě za Zhroucením se Jeren/Ier/Ierwgar stal členem Družiny, která se snažila zabránit zkáze, bojovat proti všemu, co světy ničilo; bez viditelného úspěchu. Už ani nevědí, jak dlouho to dělají, odkud přišli, ani kde se vzaly jejich zvláštní zbraně i schopnosti. Potkáš-li přítele z jiného života podruhé, v jiném světě, je to už zase někdo jiný. A nic nemůže skončit jinak než zkázou... Ale kdo nám potom tohle všechno vypráví? (alza.cz)

Podobné produkty ako Cesta do jabloňového sadu (978-80-738-7483-4) , Společenské chování v kostce (8595637003170)

Mexický pat (978-80-7197-738-4)

Mexický pat (978-80-7197-738-4)
Detail

Elektronická kniha - Napínavý thriller od autora mnoha mezinárodních bestsellerů. - ze série Vin Cooper, autor David Rollins, 352 stran, česky Napínavý román Mexický pat od autora mnoha mezinárodních bestsellerůZvláštní agent OSI Vin Cooper je povolán k masakru na malém letišti v texaském El Pasu, aby vyšetřil smrt letce amerických vzdušných sil, který zběhl z nedaleké základny letectva. Když se z pouště připlazí přeživší děsivého masakru, dospěje Cooper ke zjevnému závěru – vzhledem k tomu, že se v Juárezu na opačné straně hranic nachází území ovládané velkým kartelem, musí se jednat o obchod s drogami. Cooper začne skládat dohromady jednotlivé střípky případu a je zatažen do světa založeného na násilí a zradě.Brzy se ocitne na útěku, falešně obviněn z vražd, které nespáchal. Fakt, že prchá před zákonem, mu však poslouží jako dokonalé krytí pro jeho dosud nejnebezpečnější úkol – překročit hranice a infiltrovat kartel. Při střetnutí tváří v tvář s děsivým... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mexický pat (978-80-7197-738-4) , Hierarchie v pralesích: evoluce rovnostářského chování (978-80-200-3031-3)

JFK 028 Na vlastní pěst (978-80-738-7610-4)

JFK 028 Na vlastní pěst (978-80-738-7610-4)
Detail

Elektronická kniha ze série JFK, autor Miroslav Žamboch, 220 stran Agent Boorman je mrtev, agent Bytewská – mrtvá, von Wonder – mrtev, Andrea de Villefort – mrtvá. Seznam by mohl pokračovat přes stovky a tisíce jmen. Agentura zničena. X-Hawk konečně zvítězil, jeho armády smetly z povrchu organizaci, s níž soupeřil víc než tisíc let. John Francis Kovář přežil. Sám, se vzpomínkami na smrt svých přátel, se vzpomínkami na statisíce jiných lidí, které obětoval, aby X-Hawkovi nepadlo do rukou oč usiloval – technologické centrum Agentury. V jiném světě bez podpory mocné organizace, bez nikoho, musí sám sobě odpovědět na jedinou otázku: Stojí za to žít? (alza.cz)

Podobné produkty ako JFK 028 Na vlastní pěst (978-80-738-7610-4) , Očkování v české republice (978-80-738-7122-2)

1453: Pád Konstantinopole - zrod Istanbulu (978-80-738-7285-4)

1453: Pád Konstantinopole - zrod Istanbulu (978-80-738-7285-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Štepánek, 272 stran Kniha vypráví příběh dobytí hlavního města byzantské říše v roce 1453. Ovládnutí Konstantinopole osmanskými vojsky vešlo do dějin především jako událost, která zakonzervovala nesmiřitelnost dosavadního konfliktu mezi křesťanstvím a islámem na několik následujících století. Jeho prostřednictvím pak byl v Evropě podporován obraz islámu jako čehosi nepatřičného, Evropě navěky cizího. Bez ohledu na skepsi a útoky Evropanů se však sultánu Mehmedovi II. a jeho nástupcům podařilo na ruinách Konstantinopole zbudovat Istanbul – město, které si svojí velkolepostí a významem se svojí předchůdkyní v ničem nezadalo, stejně jako si s Byzancí nezadala říše, jejímž hlavním městem bylo učiněno. Tato kniha proto není o osudové katastrofě či omylu Prozřetelnosti. Je o vývoji, o kontinuitě, a zároveň o stereotypech a utkvělých představách. Je o nás i o těch druhých – o těch, které se i pod vlivem vzpomínky na „pád Cařihradu“... (alza.cz)

Podobné produkty ako 1453: Pád Konstantinopole - zrod Istanbulu (978-80-738-7285-4) , Grafologie v partnerském poradenství (978-80-738-7747-7)

Obezitologie a teorie metabol. syndromu (978-80-738-7678-4)

Obezitologie a teorie metabol. syndromu (978-80-738-7678-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Štěpán Svačina, 280 stran Monografie pojednává o obezitě trochu jinak než knihy psané nadšenými obezitology či laiky soustředěnými na redukci hmotnosti. Zdůrazněn je individuální přístup a přihlížení ke konkrétním komplikacím a komorbiditám nemocných. Zmíněna je řada patofyziologických fenoménů, které se uplatňují v patogenezi komplikací i v léčbě. Za kapitolami o léčbě obezity, zahrnujícími i inkretinovou léčbu, bariatrickou chirurgii a další technologie v léčbě obezity, následuje pro obézní velmi důležitá kapitola o prevenci diabetu u obézních. V samostatné kapitole je zmíněn i paradox obezity – fenomén, kdy obezita neškodí a spíše prospívá. O metabolickém syndromu jsme v nakladatelství Triton publikovali již tři monografie. V samostatné části knihy jsou kromě klasických teorií uvedeny i vztahy nové, popsané u tohoto syndromu nedávno. V prvním Reavenově popisu syndromu nebyla obezita zahrnuta. Zdůrazňována byla především přítomnost... (alza.cz)

Podobné produkty ako Obezitologie a teorie metabol. syndromu (978-80-738-7678-4)

Uplakaná jeseň (978-80-551-7793-9)

Uplakaná jeseň (978-80-551-7793-9)
Detail

Kniha - autor Václav Neuer, 328 stran, slovensky, pevná s přebalem lesklá Predlžujúce sa tiene a zlatisté lístie ohlasujú jeseň. K nej patria aj prehánky a dážď. Niektorí toto obdobie roka milujú, iní ho pre jeho melanchóliu nemajú radi. V partii okolo vrchného inšpektora Ledeckého sú väčšinou pragmatici. Dve vraždy nahlásené v priebehu niekoľkých hodín však nimi môžu poriadne zamávať. V starom vojenskom bunkri pri rieke Morave objavia mŕtvolu dobitého mladíka. V parku, takmer v strede mesta, zasa mŕtvu školáčku. Jedna vražda surová a brutálne sfušovaná, druhá chladnokrvná a na prvý pohľad až povážlivo profesionálne dotiahnutá do konca. Korejs tak „nafasuje“ svoj prvý samostatný prípad. Ledecký sa so zvyškom tímu rozbehne po horúcej stope. Násilná smrť dieťaťa pobúri celé mesto a ponorí ho do strachu. Vraždári chcú jediné – nájsť vrahov. Minimálne jeden z nich však svoje dielo ešte zďaleka nedokončil. Dni plynú a v nemocničnom výťahu na Kramároch nájdu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Uplakaná jeseň (978-80-551-7793-9)

Čarodějova nevěsta 8 (978-80-7449-738-4)

Čarodějova nevěsta 8 (978-80-7449-738-4)
Detail

Kniha - autor Kore Yamazaki, 184 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Čise se podařilo zastavit řádění draka, avšak za velkou cenu. Drak ji proklel… a jak známo, dračí prokletí je nezlomitelné. Existuje jen jediné řešení, ale pokud by na něj Čise přistoupila, její dosavadní život by se převrátil naruby. (alza.cz)

Podobné produkty ako Čarodějova nevěsta 8 (978-80-7449-738-4)

Průvodce lidským myšlením a chováním (978-80-257-1995-4)

Průvodce lidským myšlením a chováním (978-80-257-1995-4)
Detail

Kniha - autor Jiří Plamínek, 164 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha Jiřího Plamínka, respektovaného autora dvou desítek publikací především z oblasti managementu. Kniha o vývoji lidské mysli, o příčinách uvažování a jednání v různých situacích, a zároveň kniha praktická. Obsahuje rady, jak efektivněji myslet i pracovat, jak lépe porozumět svému myšlení i světu kolem nás. Autor čtivou formou rozšiřuje dané téma filozofickými přesahy, úvahami o smyslu života i budoucnosti. Na mnoha příkladech dokazuje, že vnímavá a vitální mysl je schopna vysoké produktivity, a poskytuje návod, jak toho dosáhnout. (alza.cz)

Podobné produkty ako Průvodce lidským myšlením a chováním (978-80-257-1995-4)

Hyperkinetická porucha a poruchy chování (978-80-247-1426-4)

Hyperkinetická porucha a poruchy chování (978-80-247-1426-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivo Paclt, kolektiv a, 240 stran Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou hyperkinetické poruchy a dalších, souvisejících poruch. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hyperkinetická porucha a poruchy chování (978-80-247-1426-4)

JFK 019 Odplata 1: Země prokletých (978-80-738-7256-4)

JFK 019 Odplata 1: Země prokletých (978-80-738-7256-4)
Detail

Elektronická kniha ze série JFK, autor Jan Hlávka, 192 stran V nouzi poznáš přítele. Krach tajné mise zanechává Johna Kováře v roli bezmocného zajatce zpustošeného světa, kde v drsných podmínkách přežívají poslední zbytky lidské populace, ničené vším od telepatických bestií až po epidemii nakažlivé choroby, vyvolané bujícím kanibalismem. Vládkyně místního pekla je přesvědčena, že všudypřítomná zkáza je dílem Agentury - a hodlá dluh splatit i s úroky. John Kovář se zaplétá do hořké války s kořeny v hluboké minulosti, do dilematu, na čí stranu se postavit - ale dostane na vybranou? Snaží se na vlastní pěst zjistit pravdu, než bude příliš pozdě - ale záleží na ní někomu? Opravdu existuje tajné oddělení Agentury, které se zabývá likvidací celých světů? Svůj svět si musíme zasloužit - ovšem někdy to, co si zasloužíme, překoná i naše nejhorší představy... (alza.cz)

Podobné produkty ako JFK 019 Odplata 1: Země prokletých (978-80-738-7256-4)

Nick a Tesla a nebezpečná laboratoř (978-80-738-7892-4)

Nick a Tesla a nebezpečná laboratoř (978-80-738-7892-4)
Detail

Elektronická kniha ze série Nick a Tesla, autor Bob Pflugfelder, Steve Hockensmith, 240 stran Pozor: záhady, dobrodružství a několik návodů na chytrá udělátka, která si můžete sestavit sami! Opuštěný dům na konci ulice. Záhadná dívka v okně. Podivné černé SUV číhající za každým rohem. Nick a Tesla Holtovi, které rodiče poslali na prázdniny k výstřednímu strýčku Newtovi, pomalu zjišťují, že ve zdánlivě klidné čtvrti se to tajemstvími jen hemží. Co se to tam jenom děje? Aby všechny záhady rozluštili (a aby si zachránili kůži), musí Nick s Teslou sestrojit z úplně obyčejných věcí třeba elektromagnet, odpalovací rampu na rakety a další bláznivá udělátka – instrukce k jejich výrobě najdete uvnitř knížky, abyste si něco podobného mohli postavit doma i vy!Bob „Vědátor“ Pflugfelder učí přírodní vědy na základní škole ve městě Newton ve státě Massachussetts. Steve Hockensmith píše své záhadné příběhy v kalifornském městě Alameda. Při vzniku této knihy neutrpěl ani jeden... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nick a Tesla a nebezpečná laboratoř (978-80-738-7892-4)

Fifty Shades Darker - Padesát odstínů temnoty (978-80-738-8754-4)

Fifty Shades Darker - Padesát odstínů temnoty (978-80-738-8754-4)
Detail

Elektronická kniha - Druhý díl erotického románu o temných touhách v každém z nás…- autor E L James, 656 stran Druhý díl erotického románu o temných touhách v každém z nás… Poté co Anastasia Steeleová na vlastní kůži pocítí, jak temná jsou tajemství Christiana Greye, opouští ho. Přese vše, co se mezi nimi stalo, na něj stále nemůže zapomenout. Když jí tedy Christian předloží novou smlouvu, nemůže odolat a vrací se k muži, kterého miluje. Postupně odhaluje všechna tajemství a zjišťuje, že jeho padesát odstínů šedi je temnějších, než si kdy dovedla představit.Druhý díl erotického románu o temných touhách v každém z nás…Poté co Anastasia Steeleová na vlastní kůži pocítí, jak temná jsou tajemství Christiana Greye, opouští ho. Přese vše, co se mezi nimi stalo, na něj stále nemůže zapomenout. Když jí tedy Christian předloží novou smlouvu, nemůže odolat a vrací se k muži, kterého miluje. Postupně odhaluje všechna tajemství a zjišťuje, že jeho padesát odstínů šedi je... (alza.cz)

Podobné produkty ako Fifty Shades Darker - Padesát odstínů temnoty (978-80-738-8754-4)

Fifty Shades Freed: Päťdesiat odtieňov slobody (978-80-738-8837-4)

Fifty Shades Freed: Päťdesiat odtieňov slobody   (978-80-738-8837-4)
Detail

Elektronická kniha - autor E L James, 656 stran Keď Anastasia Steelová prvý raz stretla mladého úspešného podnikateľa Christiana Greya, netušila, ako veľmi jej to zmení život... Od začiatku vedela, že vzťah s jej Tieňom nebude prechádzka ružovou záhradou. Christianov životný štýl jej nikdy nebol blízky, no musí sa ho naučiť žiť spolu s ním, a to bez toho, aby stratila vlastnú tvár, integritu a nezávislosť. Christian zas musí prekonať svoju posadnutosť kontrolou a vyrovnať sa so svojimi vnútornými démonmi. Teraz, keď sú konečne spolu, zažívajú nekonečnú lásku, vášeň a vzájomnú blízkosť a otvára sa pred nimi svet nekonečných možností. Zdá sa, že im nič nechýba. Náhle však zasiahne osud a pred Anou ožívajú jej najhoršie nočné mory... (alza.cz)

Podobné produkty ako Fifty Shades Freed: Päťdesiat odtieňov slobody (978-80-738-8837-4)

Tajemství čínské kočičky (978-80-759-7793-9)

Tajemství čínské kočičky (978-80-759-7793-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexandra Schneider Hrouzková, 248 stran, česky Návod na spokojený život Nová kniha Alexandry Schneider Hrouzkové, v níž vás známá psycholožka vezme na svěží projížďku novými kapitolami svého života, které propojila řadou zajímavých inspirativních citátů a seberozvojových cvičení. Čtení pro ženy se silnou dávkou pozitivní energie a interaktivní kniha v jednom - něco přesně pro vás. (alza.cz)

Podobné produkty ako Tajemství čínské kočičky (978-80-759-7793-9)

Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě (978-80-738-7467-4)

Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě (978-80-738-7467-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Růžička, 344 stran Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., editor předkládané publikace, obratně spojil rozdílné názory a postupy několika renomovaných autorů a zároveň zkušených praktiků komunitní a skupinové terapie. Práce představuje tři významné proudy a čtyři školy pracující s tímto tématem. V úvodu je věnována pozornost nejstarší tradici, kterou zastupuje jednak Skálův terapeutický program pro závislé pacienty, jednak Knoblochův systém, původně určený pro léčbu neuróz. Skálův program se rozvinul do psychoterapeutického výcviku známého pod názvem SUR, který vzešel ze spolupráce Skály, Urbana a Rubeše. Knobloch svůj léčebný koncept praktikoval v šedesátých letech minulého století, později jej dále rozvíjel v Kanadě. Jeho výcvikový program se u nás uplatnil až na konci devadesátých let dvacátého století pod názvem Výcvik v integrované psychoterapii. Oddělení komunity od skupiny a následný vznik dvou relativně nezávislých útvarů... (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě (978-80-738-7467-4)

Pravidla chování dětí v mateřské škole (978-80-271-3360-4)

Pravidla chování dětí v mateřské škole (978-80-271-3360-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Zděňka Michalová, 104 stran, česky Publikace zprostředkovává dětem základní sociální pravidla fungování ve skupině. Jejím cílem je skutečné porozumění obsahu pojmu „pravidla“ a tomu, proč je důležité je dodržovat. Vychází z principu respektování pravidel skrze vlastní sociální zkušenost a jejich propojení s informacemi z každodenního života. Zařazením hry a práce s příběhem zároveň podporuje přirozenou zvídavost a tvořivost dítěte. Nastavovaná pravidla jsou jednoduchá, ale jasná. Vedou děti nejen k uvědomování si vlastních potřeb a pocitů, ale i k reflexi potřeb a pocitů druhých lidí. Pojmenována jsou v souvislosti s jejich obsahem, tj. Pravidlo našich očí, pusy, uší, ale i pořádku a bezpečí. Prostředkem pro jejich skutečné pochopení je kladení si otázek a „přemostění“ obsahu pravidla do dalších sociálních situací, s nimiž má dítě zkušenost. Tomu napomáhá i práce s příběhem a s pracovními listy.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Pravidla chování dětí v mateřské škole (978-80-271-3360-4)

Pravidla chování dětí v mateřské škole (978-80-271-3360-4)

Pravidla chování dětí v mateřské škole  (978-80-271-3360-4)
Detail

Kniha - autor Alžběta Kratochvílová; Zděňka Michalová, 104 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace zprostředkovává dětem základní sociální pravidla fungování ve skupině. Jejím cílem je skutečné porozumění obsahu pojmu „pravidla“ a tomu, proč je důležité je dodržovat. Vychází z principu respektování pravidel skrze vlastní sociální zkušenost a jejich propojení s informacemi z každodenního života. Zařazením hry a práce s příběhem zároveň podporuje přirozenou zvídavost a tvořivost dítěte. Nastavovaná pravidla jsou jednoduchá, ale jasná. Vedou děti nejen k uvědomování si vlastních potřeb a pocitů, ale i k reflexi potřeb a pocitů druhých lidí. Pojmenována jsou v souvislosti s jejich obsahem, tj. Pravidlo našich očí, pusy, uší, ale i pořádku a bezpečí. Prostředkem pro jejich skutečné pochopení je kladení si otázek a „přemostění“ obsahu pravidla do dalších sociálních situací, s nimiž má dítě zkušenost. Tomu napomáhá i práce s příběhem a s pracovními... (alza.cz)

Podobné produkty ako Pravidla chování dětí v mateřské škole (978-80-271-3360-4)

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže - Pavel Slepička, Jiří Mudrák, Irena Slepičková - e-kniha

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže - Pavel Slepička, Jiří Mudrák, Irena Slepičková - e-kniha
Detail

eBook:,Tato monografie se zaměřuje na nejzávažnější formy rizikového chování ve sportu – doping, agresi a podvádění užívané k dosažení úspěchu za každou cenu. Zkoumá souvislosti mezi rizikovým chováním a nadměrným důrazem kladeným na úspěch v soutěži. Poukazuje také na možnosti přenosu rizikových vzorců chování ze sportu do běžného života mladých sportovců. Publikace je podnětná zejména pro rodiče, trenéry a učitele, kteří se podílejí na vývoji osobnosti adolescentů v průběhu jejich sportovní kariéry. Předkládané informace by měly pomoci vyhnout se situacím, ve kterých se rizika pro adekvátní vývoj sportujících dětí a mládeže často objevují. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže - Pavel Slepička, Jiří Mudrák, Irena Slepičková - e-kniha

Dospívání dívek (978-80-262-0452-7)

Dospívání dívek (978-80-262-0452-7)
Detail

Kniha - autor Shusham Movsessian, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Na stránkách této knížky, doplněné mnoha barevnými obrázky, najdou mladé čtenářky první informace o pubertě a o všem, co k ní patří. Autorka mluví otevřeně o všech tělesných i psychických změnách, které provázejí toto zvláštní a dramatické období lidského zrání. Nevyhýbá se ani ožehavějším a velmi intimním tématům, např. masturbaci nebo homosexualitě. Cituje z dopisů dívek, které pubertu prožívaly, a nenásilně poukazuje na způsoby, jak se s ní co nejlépe vyrovnat a využít ji k posílení sebevědomí. Kniha připomíná, že podobně velké a někdy i překotné změny prožívají v pubertě rovněž kluci, do jejichž pocitového světa dává také dívkám nahlédnout. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dospívání dívek (978-80-262-0452-7)

Rizikové a antisociální chování v adolescenci (978-80-247-4042-3)

Rizikové a antisociální chování v adolescenci (978-80-247-4042-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv, 152 stran Antisociální chování patří k základním zdrojům rizik v dospívání, a proto je aktuálním tématem pro rodinu, školu i celou společnost. Publikace je první českou monografií zaměřenou na chování dospívajících, které ohrožuje zdraví či život jednotlivce nebo překračuje normy dané společnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rizikové a antisociální chování v adolescenci (978-80-247-4042-3)

Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby (978-80-262-1357-4)

Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby (978-80-262-1357-4)
Detail

Kniha - autor Karel Nešpor, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku. Autor v knize vysvětluje základní pojmy, popisuje psychologické a biologické mechanismy návykového chování a uvádí podrobný přehled typů závislostí. Věnuje se také zvláštnostem věkových kategorií, pohlaví, vlivu rodiny, kultury a náboženství. Ve druhé části své práce popisuje postupy používané při léčení nejrůznějších návykových problémů. Tato hutně zpracovaná kniha je určena psychologům a terapeutům, sociálním pracovníkům, učitelům a vychovatelům (zejména těm, kteří se zabývají drogovou prevencí), lékařům. Kniha vychází v aktualizovaném vydání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby (978-80-262-1357-4)

A jak se vám líbím teď? (978-80-757-7793-5)

A jak se vám líbím teď? (978-80-757-7793-5)
Detail

Elektronická kniha - Román o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu. - autor Holly Bourneová, 328 stran Román o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozaduTori je ve svém životě nadmíru úspěšná. Její autobiografie se vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi bestsellery, navíc patří mezi oblíbené motivační řečníky – a to je jí teprve něco málo přes třicet. Dny tráví posíláním inspirativních zpráv zástupům svých obdivovatelek a nabádá je, aby „žily takový život, jaký chtějí“.Její fanynky už ale nevědí, že Tori samotné se podle těchto rad žít příliš nedaří. S mužem, o němž básnila na konci své knihy, už půl roku nic neměla. Většinu nocí tráví na sociálních sítích, zatímco Tom vedle ní spí jako zabitý. Vypadá to, že všichni kolem se vdávají a žení, mají děti a říkají, jak je svět úžasný... Ale Tori jim na to nemíní skočit.Naštěstí má Dee – jediného člověka, který nad vším tím bláznovstvím taky kroutí hlavou. Jenže pak se Dee... (alza.cz)

Podobné produkty ako A jak se vám líbím teď? (978-80-757-7793-5)

Padesát odstínů vášně: návod, jak si s partnerem vychutnat Fifty Shades (978-80-738-8853-4)

Padesát odstínů vášně: návod, jak si s partnerem vychutnat Fifty Shades (978-80-738-8853-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Kolektiv, 208 stran Zatoužili jste po přečtení trilogie Fifty Shades po podobném vzrušení? Napadlo vás vyzkoušet si, co si v knize Christian a Ana tolik užívají, i ve své vlastní ložnici? Tato kniha vám přináší jednoduchý návod, jak prožívat vášeň ve stylu Padesáti odstínů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Padesát odstínů vášně: návod, jak si s partnerem vychutnat Fifty Shades (978-80-738-8853-4)

Šance (978-80-738-4857-6)

Šance (978-80-738-4857-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Katy Evans, 336 stran V ringu nezastavitelný Remington konečně potkal tu pravou, jeho vztah s Brooke se brzy prohloubí – čekají spolu dítě. Stres z každého dalšího zápasu si však vybírá svou daň – hrozí, že o potomka přijdou. Brooke je přinucena ke klidu na lůžku, zatímco Remington se na opačném konci země snaží získat titul šampiona. Daleko od muže, jehož miluje, a v zajetí svých myšlenek se ale Brooke nevzdává a je rozhodnuta bojovat o lásku i o svou šanci na štěstí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Šance (978-80-738-4857-6)
Rizikové chování v dospívání (978-80-738-7793-4), Rizikové a antisociální chování v adolescenci (978-80-247-4042-3), Motivace chování (978-80-738-7830-6), Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488), Dospívání kluků (978-80-262-0453-4), Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-271-1038-4), Revmatologie v kostce (978-80-738-7115-4), Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie (978-80-738-7306-6), Pravidla chování dětí v mateřské škole (978-80-271-3360-4), Zemětřas (978-80-738-7454-4), Indián (978-80-738-7847-4), V ringu (978-80-738-4845-3), Mexický pat (978-80-7197-738-4), Srbský deník (978-80-738-7863-4), Individualizace farmakoterapie (978-80-738-7636-4), Uplakaná jeseň (978-80-551-7793-9), Emoční poruchy v dětství a dospívání (978-80-247-4585-5), Hraní videoher v dětství a dospívání (978-80-271-2887-7), Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě (978-80-738-7467-4), Dospívání dívek (978-80-262-0452-7), V srdci moře (978-80-738-7901-3), Visio In Extremis (978-80-738-7508-4), Lhář - kniha třetí (978-80-738-7665-4), JFK 031 Invaze (978-80-738-7706-4), Čarodějova nevěsta 8 (978-80-7449-738-4), Tajemství čínské kočičky (978-80-759-7793-9), Společenské chování v kostce (8595637003170), Hierarchie v pralesích: Evoluce rovnostářského chování (978-80-200-3031-3), Očkování v České republice (978-80-738-7122-2), Grafologie v partnerském poradenství (978-80-738-7747-7)