Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6)

Produkt Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6) upraviť a produkt hľadať znova.

Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6)

Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Marková, Martina Venglářová, Mira Babiaková, 352 stran První učebnice, která vyčerpávajícím způsobem pokrývá problematiku ošetřovatelské péče v psychiatrii, je určena nejen studentům a učitelkám ošetřovatelství na všech stupních vzdělávání, ale také sestrám v praxi. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6) , Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6)

Psychiatrická ošetřovatelská péče - Martina Venglářová, Eva Marková, Mira Babiaková - e-kniha

Psychiatrická ošetřovatelská péče - Martina Venglářová, Eva Marková, Mira Babiaková - e-kniha
Detail

eBook:,„Ošetřování nemocných jest povoláním těžkým, dvakrát, třikrát těžším, jedná-li se o ošetřování choromyslných!“ Těmito slovy dr. Jana Hrašeho, ředitele Královského zemského ústavu pro choromyslné v Dobřanech, uvádějí autoři čtenáře do problematiky ošetřovatelské péče v psychiatrii. Téma je zpracováno komplexně, kniha je rozdělena do dvou částí, obecné a speciální. Obecná část pojednává o duševním zdraví, zabývá se problematikou pohledu společnosti na duševní zdraví, historií ošetřovatelské péče v psychiatrii i vzdělávání ošetřovatelského personálu v tomto oboru, podává přehled organizace a způsobu poskytování psychiatrické péče. Autoři se zamýšlejí také nad etickými a právními problémy, které se v psychiatrii mohou vyskytovat. Dále pak zmiňují problematiku hospitalizace, ošetřovatelského procesu a péče o osoby neklidné a agresivní.Speciální část popisuje ošetřovatelskou péči u jednotlivých duševních poruch. I když každá kapitola uvádí definici poruchy, epidemiologii i léčbu, je důraz kladen především na práci s pacienty. Základním předpokladem úspěšné péče o pacienta s duševní poruchou je otevřená komunikace s pacientem, zohlednění individuálních potřeb pacienta i jeho rodiny a dalších blízkých osob. Autoři také zdůrazňují skutečnost, že psychiatrická péče se realizuje v týmu, což dokládá i složení autorského kolektivu publikace – psychiatr, psycholog, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeuti, (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Psychiatrická ošetřovatelská péče - Martina Venglářová, Eva Marková, Mira Babiaková - e-kniha , Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)

Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)

Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavla Kudlová, 212 stran Ošetřovatelská péče je u osoby s diabetem zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti a významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6) , Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)

Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)

Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6)
Detail

Kniha - autor Pavla Kudlová, 212 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Diabetologie pro ošetřovatelskou praxi vznikla hlavně proto, že frekvence diabetu v populaci se neustále zvyšuje. Ve snaze zamezit dalšímu nárůstu je třeba vzdělat v diabetologii nejen lékaře a pacienty samotné, ale i zdravotní sestry. Ošetřovatelství je u osoby s diabetem zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti, významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. Ošetřovatelský personál vede osoby s diabetem k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Osobám s diabetem, které o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči. O osoby s diabetem by měl tedy pečovat ošetřovatelský personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na specifické problémy této klientely. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6) , Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)

Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)

Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Burda, Lenka Šolcová, 234 stran Učebnice stěžejního předmětu oboru Ošetřovatel. Navazuje na základy ošetřovatelské péče v 1. dílu. Seznamuje žáky s problematikou péče o nemocné při různých onemocněních. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8) , Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)

Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)

Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Janíková, Renáta Zeleníková, 256 stran Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními. V jednotlivých kapitolách je podán komplexní přehled o dané problematice. Na základní charakteristiku vybraného onemocnění navazuje management péče o pacienta v době před operací a zejména v době po ní s přihlédnutím na specifika ošetřovatelské péče u vybraných onemocnění. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství a příbuzných oborů v pregraduálním studiu, ale může sloužit také odborníkům z praxe k dalšímu vzdělávání. Poznatky v ní obsažené čerpaly autorky ze zahraničních i domácích zdrojů a i... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4) , Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)

Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)

Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Burda, Lenka Šolcová, 228 stran Učebnice stěžejního předmětu oboru ošetřovatel. Obsahuje základní témata péče o nemocného, jeho pohodlí a potřeby podle vymezených kompetencí ošetřovatele. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1) , Ošetřovatelská péče 1.díl: pro obor ošetřovatel (978-80-247-5333-1)

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Sedlářová, kolektiv a, 240 stran Kniha, která je svým pojetím ojedinělá, je určena studentům ošetřovatelství, nově nastupujícím sestrám i těm, které již v pediatrických oborech pracují. Autorský kolektiv složený ze zkušených sester a lékařů vytvořil přehledný a srozumitelný text, který je v souladu s trendy moderního ošetřovatelství a vychází z nejnovějších poznatků. Čtenářům poskytuje návod na to, jak ošetřovat nemocné dítě, rozpoznávat jeho potřeby a komunikovat nejen s ním, ale i s rodinou malého pacienta. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8) , Ošetřovatelská péče 2.díl: pro obor ošetřovatel (978-80-247-5334-8)

Ošetřovatelská péče 1.díl: Pro obor ošetřovatel (978-80-247-5333-1)

Ošetřovatelská péče 1.díl: Pro obor ošetřovatel (978-80-247-5333-1)
Detail

Kniha - autor Patrik Burda; Lenka Šolcová, 228 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Předkládaná učebnice je určena především žákům oboru ošetřovatel, nicméně ji určitě využijí též žáci příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné díky dlouholeté zkušenosti autorů s přímým poskytováním ošetřovatelské péče a s výukou budoucích zdravotníků. Autoři čerpají ze současných poznatků ošetřovatelství, psychologie, medicíny a příbuzných oborů. Učebnice je členěna do kapitol, které vycházejí ze školních vzdělávacích programů pro obor ošetřovatel. Tři díly odpovídají vzdělávání v jednotlivých ročnících. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 1.díl: Pro obor ošetřovatel (978-80-247-5333-1) , Perioperační ošetřovatelská péče (978-80-7262-894-0)

Ošetřovatelská péče 2.díl: Pro obor ošetřovatel (978-80-247-5334-8)

Ošetřovatelská péče 2.díl: Pro obor ošetřovatel (978-80-247-5334-8)
Detail

Kniha - autor Patrik Burda; Lenka Šolcová, 234 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Předkládaná učebnice je určena především studentům oboru Ošetřovatel, ale jistě ji využijí i studenti příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné na základě jejich dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou budoucích zdravotníků a s přímým poskytováním ošetřovatelské péče. Autoři čerpají ze současných poznatků ošetřovatelství, psychologie, medicíny a příbuzných oborů. Učebnice je členěna do jednotlivých kapitol, které vycházejí ze školních vzdělávacích programů pro obor Ošetřovatel. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 2.díl: Pro obor ošetřovatel (978-80-247-5334-8) , Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium (978-80-247-4412-4)

Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium (978-80-247-4412-4)

Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium (978-80-247-4412-4)
Detail

Kniha – autor Renáta Zeleníková, 256 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá - autor Renáta Zeleníková, 256 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními. V jednotlivých kapitolách je podán komplexní přehled o dané problematice. Na základní charakteristiku vybraného onemocnění navazuje management péče o pacienta v době před operací a zejména v době po ní s přihlédnutím na specifika ošetřovatelské péče u vybraných onemocnění. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství a příbuzných oborů v pregraduálním studiu, ale může sloužit také odborníkům z praxe k dalšímu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium (978-80-247-4412-4) , Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1)

Zahradní pece na pizzu a chleba (978-80-247-2441-6)

Zahradní pece na pizzu a chleba (978-80-247-2441-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Vlk, 96 stran Kniha je věnována návrhům a stavbě pecí od těch klasických menších po profesionální. Čtenář získá návody jak a z jakého materiálu si takovou pec postavit. Na mnoha fotografiích a kresbách jsou podrobně popsány stavební postupy, rady k umístění a především upozornění na různá rizika ověřená zkušenostmi jednotlivých stavebníků, kteří mají s podobnými realizacemi dlouholeté zkušenosti. Jedna kapitola je věnována receptům na výborné pizzy z ověřeného těsta z Itálie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zahradní pece na pizzu a chleba (978-80-247-2441-6) , Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0)

Perioperační ošetřovatelská péče (978-80-7262-894-0)

Perioperační ošetřovatelská péče (978-80-7262-894-0)
Detail

Kniha - autor Peter Wendsche; Andrea Pokorná; Ivana Štefková, 118 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Každý operační výkon je vždy závažný zásah do organismu člověka, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychosociální. Cílem této publikace je poskytnout čtenáři informace, jaké předpoklady musí být splněny, aby byl výkon bezpečný a pacientovi byla poskytnuta kvalitní péče. Autoři rozdělili knihu na deset kapitol, ve kterých přehledně a srozumitelně poskytují informace o provozu operačního traktu, včetně informací zajišťujících péči o pacienta v těchto prostorách. Publikace je výsledkem práce odborníků z traumatologie, ošetřovatelství a radiologie. Přináší zajímavé poznatky nejen z perioperační ošetřovatelské péče, nýbrž celá problematika je zpracována v širších souvislostech. Kniha je vhodným studijním materiálem v pregraduální i postgraduální přípravě všeobecných sester, což bylo bezpochyby cílem autorského kolektivu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Perioperační ošetřovatelská péče (978-80-7262-894-0) , Kapitoly z ošetřovatelské péče i (80-247-1442-6)

Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6)

Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Wichsová, Petr Přikryl, Renata Pokorná, Zuzana Bittnerová, 192 stran Publikace pro sestry se zaměřením na práci na operačním sále slouží jako učebnice odborného modulu specializačního vzdělávání sester Perioperační péče, tak jak to vyžaduje nová úprava specializačního vzdělávání podle MZ ČR. Je také příručkou, která uvede do prostředí operačních sálů všechny začínající sestry ještě před započetím specializačního studia.V jednotlivých kapitolách čtenáři najdou informace o organizaci sálové práce, včetně příslušné legislativy, o veškerém vybavení operačních sálů a perioperační péči o pacienta. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sestra a perioperační péče (978-80-247-3754-6) , Ošetřovatelská dokumentace v praxi (80-247-0704-7)

Psychologie v perinatální péči (978-80-247-5127-6)

Psychologie v perinatální péči (978-80-247-5127-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Lea Takács, Daniela Sobotková, Lenka Šulová, kolektiv a, 208 stran Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Je užitečnou pomůckou jak pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky a zdravotní sestry, tak pro psychology, psychiatry, duly i další odborníky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie v perinatální péči (978-80-247-5127-6) , Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6)

Kapitoly z ošetřovatelské péče I (80-247-1442-6)

Kapitoly z ošetřovatelské péče I (80-247-1442-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Renáta Hernová, Marie Zajíčková, 248 stran Aktualizované a doplněné vydání známé publikace, která vychází ve dvou dílech, je určeno všem studentům ošetřovatelství na vyšších odborných vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, jež si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o základní učebnici pro předmět ošetřovatelské postupy, kniha naučí studenty používat ošetřovatelský proces při provádění všech výkonů, které musejí znát. Vyšlo s podporou Nemocnice Na Homolce. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z ošetřovatelské péče I (80-247-1442-6) , Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii: nádory močového měchýře (978-80-271-1726-0)

Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1)

Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslava Kachlová, 184 stran, česky Kniha je určena studentům těchto zdravotnických nelékařských profesí: všeobecným sestrám, dětským sestrám a porodním asistentkám. Předkládá ucelený pohled na problematiku ošetřovatelské péče o novorozence a zároveň se zaměřuje na inovativní postupy a standardy doporučované zahraničními výzkumy a Českou neonatologickou společností ČLS JEP. Shrnuje obecné zásady oboru neonatologie z pohledu ošetřovatelství, zároveň poskytuje ukázku specifických postupů u novorozenců s určitými zdravotními komplikacemi. Tato publikace může sloužit jako základní učebnice pro studenty a sestry daných profesí, ale obsahuje také témata specializačních postgraduálních programů pro sestry – Dětská sestra nebo Intenzivní péče v neonatologii. Publikace nabízí čtenáři teoretické znalosti nutné k poskytování ošetřovatelské péče o fyziologické novorozence, ale také o novorozence rizikové či s určitou patologií a nutností... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1) , Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1)

Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1)
Detail

Kniha - autor Miroslava Kachlová; Jana Kučová; Veronika Petrášová, 184 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha je určena studentům těchto zdravotnických nelékařských profesí: všeobecným sestrám, dětským sestrám a porodním asistentkám. Předkládá ucelený pohled na problematiku ošetřovatelské péče o novorozence a zároveň se zaměřuje na inovativní postupy a standardy doporučované zahraničními výzkumy a Českou neonatologickou společností ČLS JEP. Shrnuje obecné zásady oboru neonatologie z pohledu ošetřovatelství, zároveň poskytuje ukázku specifických postupů u novorozenců s určitými zdravotními komplikacemi. Tato publikace může sloužit jako základní učebnice pro studenty a sestry daných profesí, ale obsahuje také témata specializačních postgraduálních programů pro sestry – Dětská sestra nebo Intenzivní péče v neonatologii. Publikace nabízí čtenáři teoretické znalosti nutné k poskytování ošetřovatelské péče o fyziologické novorozence, ale také o novorozence... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1) , Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)

Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6)

Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Mandincová, 128 stran Nemoci štítné žlázy patří k poměrně častým chronickým onemocněním a k nejčastějším onemocněním endokrinního systému vůbec. Tato odborná a svým zaměřením ojedinělá kniha se věnuje vlivu psychologických a psychosociálních souvislostí při onemocnění štítné žlázy, což bývá často opomíjeno. Najdeme v ní i vymezení širších otázek zdraví a nemoci z pohledu psychosomatické medicíny, behaviorální medicíny a psychologie zdraví a přehled vlastních onemocnění štítné žlázy včetně možností jejich diagnostiky a terapie. Dotýká se i otázek zátěže a stresu v patogenezi hypertyreózy, kvality života a osobností pacientů s onemocněním štítné žlázy, podává přehled výzkumů realizovaných u českých pacientů, zamýšlí se nad možnostmi psychologických a psychosociálních postupů a prostředků při léčbě tohoto onemocnění. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6) , Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)

Postupy v ošetřovatelské péči 2: bariérová ošetřovatelská péče (978-80-271-1243-2)

Postupy v ošetřovatelské péči 2: bariérová ošetřovatelská péče (978-80-271-1243-2)
Detail

Kniha - autor Miroslava Kachlová; Ilona Plevová, 112 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Postupy v ošetřovatelské péči 2 stručně, jasně a přehledně informují o bariérové ošetřovatelské péči. (alza.cz)

Podobné produkty ako Postupy v ošetřovatelské péči 2: bariérová ošetřovatelská péče (978-80-271-1243-2) , Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0)

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0)

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivana Argayová, 120 stran, česky Zhoubné nádory močového měchýře patří svým výskytem na druhé místo mezi urogenitálními malignitami u mužů, na sedmé místo u žen a celkově jsou čtvrtou nejčastější malignitou u mužů po karcinomu prostaty, plic a tlustého střeva. Nádor močového měchýře ovlivňuje život pacienta po fyzické, psychické a sociální stránce. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšit kvalitu života pacienta v co možná nejvyšší míře. Specializovaná ošetřovatelská péče pomáhá nemocnému řešit jeho problémy a sestře dává možnost cíleně reagovat na jeho stav a zaměřit se na intervence vedoucí ke zlepšení kvality života. (alza.cz)

Podobné produkty ako Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0) , Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4)

Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0)

Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Marta Munzarová, 108 stran Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Nejen pro umírání a smrt naši vlastní a také pro naše nejbližší se nově nabízí schůdné „technické řešení“. Je medicínské, odborné, aseptické. Je krátké, účinné, dostupné a definitivní. Tato možnost, právo či milosrdenství však vyvolává diskuse, klidné – i ty ostré a emocionální. Kniha prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., přednostky Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, však není jen knihou o smrti a umírání, je spíše knihou o životě člověka a jeho důstojnosti. Je výjimečným příspěvkem do současné diskuse o eutanazii a také o postavení a významu paliativní léčby i životní závěrečné péče. Autorka se nevyhýbá žádné těžké otázce, odpovídá s osobní statečností, srozumitelně, poctivě a pravdivě. Knihu recenzoval doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., z Bratislavy,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0) , Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)

Perioperační ošetřovatelská péče - Pokorná Andrea

Perioperační ošetřovatelská péče - Pokorná Andrea
Detail

Každý operační výkon je vždy závažný zásah do organismu člověka, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychosociální. Cílem této publikace je poskytnout čtenáři informace, jaké předpoklady musí být splněny, aby byl výkon bezpečný a pacientovi byla poskytnuta kvalitní péče. Autoři rozdělili knihu na deset kapitol, ve kterých přehledně a srozumitelně poskytují informace o provozu operačního traktu, včetně informací zajišťujících péči o pacienta v těchto prostorách. Publikace je výsledkem práce odborníků z traumatologie, ošetřovatelství a radiologie. Přináší zajímavé poznatky nejen z perioperační ošetřovatelské péče, nýbrž celá problematika je zpracována v širších souvislostech. Kniha je vhodným studijním materiálem v pregraduální i postgraduální přípravě všeobecných sester, což bylo bezpochyby cílem autorského kolektivu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Perioperační ošetřovatelská péče - Pokorná Andrea , Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0)

Ošetřovatelská péče v diabetologii - Pavla Kudlová

Ošetřovatelská péče v diabetologii - Pavla Kudlová
Detail

Diabetologie pro ošetřovatelskou praxi vznikla hlavně proto, že frekvence diabetu v populaci se neustále zvyšuje. Ve snaze zamezit dalšímu nárůstu je třeba vzdělat v diabetologii nejen lékaře a pacienty samotné, ale i zdravotní sestry. Ošetřovatelství je u osoby s diabetem zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti, významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. Ošetřovatelský personál vede osoby s diabetem k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Osobám s diabetem, které o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči. O osoby s diabetem by měl tedy pečovat ošetřovatelský personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na specifické problémy této klientely. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v diabetologii - Pavla Kudlová , Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1)

Ošetřovatelská péče 1.díl - Šolcová Lenka

Ošetřovatelská péče 1.díl - Šolcová Lenka
Detail

Předkládaná učebnice je určena především žákům oboru ošetřovatel, nicméně ji určitě využijí též žáci příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné díky dlouholeté zkušenosti autorů s přímým poskytováním ošetřovatelské péče a s výukou budoucích zdravotníků. Autoři čerpají ze současných poznatků ošetřovatelství, psychologie, medicíny a příbuzných oborů. Učebnice je členěna do kapitol, které vycházejí ze školních vzdělávacích programů pro obor ošetřovatel. Tři díly odpovídají vzdělávání v jednotlivých ročnících. (patro.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 1.díl - Šolcová Lenka , Péče o pleť a vlasy (80-247-1340-3)

Ošetřovatelská péče v diabetologii - Kudlová Pavla

Ošetřovatelská péče v diabetologii - Kudlová Pavla
Detail

Diabetologie pro ošetřovatelskou praxi vznikla hlavně proto, že frekvence diabetu v populaci se neustále zvyšuje. Ve snaze zamezit dalšímu nárůstu je třeba vzdělat v diabetologii nejen lékaře a pacienty samotné, ale i zdravotní sestry. Ošetřovatelství je u osoby s diabetem zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti, významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. Ošetřovatelský personál vede osoby s diabetem k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Osobám s diabetem, které o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči. O osoby s diabetem by měl tedy pečovat ošetřovatelský personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na specifické problémy této klientely. (patro.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v diabetologii - Kudlová Pavla , Péče o ruce a nehty (80-247-1175-3)

Ošetřovatelská péče 2.díl - Burda Patrik

Ošetřovatelská péče 2.díl - Burda Patrik
Detail

Předkládaná učebnice je určena především studentům oboru Ošetřovatel, ale jistě ji využijí i studenti příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné na základě jejich dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou budoucích zdravotníků a s přímým poskytováním ošetřovatelské péče. Autoři čerpají ze současných poznatků ošetřovatelství, psychologie, medicíny a příbuzných oborů. Učebnice je členěna do jednotlivých kapitol, které vycházejí ze školních vzdělávacích programů pro obor Ošetřovatel. (patro.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 2.díl - Burda Patrik , Péče o staré občany (978-80-247-3872-7)

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče (80-247-0705-5)

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče (80-247-0705-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Lubomír Vondráček, Jan Vondráček, 68 stran Publikace seznamuje střední zdravotnické pracovníky s odbornými a právními problémy, které tuto činnost provázejí a poukazuje na odpovědnost, která následuje při pochybení. Úvod krátce seznamuje se základy odpovědnosti při poskytování ošetřovatelské péče, další statě jsou zaměřeny především prakticky a vycházejí ze skutečných případů, které se staly a byly řešeny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče (80-247-0705-5) , Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0)

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii: nádory močového měchýře (978-80-271-1726-0)

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii: nádory močového měchýře (978-80-271-1726-0)
Detail

Kniha - autor Lucia Dimunová; Katarína Angelovičová; Ivana Argayová, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zhoubné nádory močového měchýře patří svým výskytem na druhé místo mezi urogenitálními malignitami u mužů, na sedmé místo u žen a celkově jsou čtvrtou nejčastější malignitou u mužů po karcinomu prostaty, plic a tlustého střeva. Nádor močového měchýře ovlivňuje život pacienta po fyzické, psychické a sociální stránce. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšit kvalitu života pacienta v co možná nejvyšší míře. Specializovaná ošetřovatelská péče pomáhá nemocnému řešit jeho problémy a sestře dává možnost cíleně reagovat na jeho stav a zaměřit se na intervence vedoucí ke zlepšení kvality života. (alza.cz)

Podobné produkty ako Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii: nádory močového měchýře (978-80-271-1726-0) , Noe (978-80-222-1151-2)

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii - Argayová Ivana

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii - Argayová Ivana
Detail

Zhoubné nádory močového měchýře patří svým výskytem na druhé místo mezi urogenitálními malignitami u mužů, na sedmé místo u žen a celkově jsou čtvrtou nejčastější malignitou u mužů po karcinomu prostaty, plic a tlustého střeva. Nádor močového měchýře ovlivňuje život pacienta po fyzické, psychické a sociální stránce. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšit kvalitu života pacienta v co možná nejvyšší míře. Specializovaná ošetřovatelská péče pomáhá nemocnému řešit jeho problémy a sestře dává možnost cíleně reagovat na jeho stav a zaměřit se na intervence vedoucí ke zlepšení kvality života. (patro.cz)

Podobné produkty ako Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii - Argayová Ivana , Tesáky (978-80-766-1151-1)

Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-247-3993-9)

Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-247-3993-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Závacký, 64 stran Chtěli byste si pochutnat na křupavém domácím chlebu nebo si upéct pizzu ve vlastní peci? Nic není nemožné. V praktické příručce najdete návod na stavbu venkovní pece na chleba a pece na pizzu v interiéru. Autor, který je zároveň stavitelem uváděných pecí, popisuje postup stavby krok za krokem. Součástí je i výpis materiálů a seznam potřebného nářadí. Nechybí ani návod jak pec roztopit a upéci v ní chléb. (alza.cz)

Podobné produkty ako Stavba pece na pizzu a chleba (978-80-247-3993-9)

Ošetřovatelská péče o ženy v šestinedělí - Vlasta Koudelková

Ošetřovatelská péče o ženy v šestinedělí - Vlasta Koudelková
Detail

Publikace je určena pro studentky bakalářského studia oboru porodní asistence, ale může být návodem i pro začínající porodní asistentky na oddělení šestinedělí. Jedná se ucelenou učebnici, jejíž zpracování vychází z teoretických i praktických situací, které se vyskytují při ošetřování žen v poporodním období. Teoretické informace jsou vhodně doplněny kontrolními otázkami a ošetřovatelskými diagnózami. Učební text lze doporučit také všeobecným sestrám, které zajímá období šestinedělí a chtějí si obohatit své znalosti. V publikaci nacházíme řadu doporučení, jak přistupovat k matkám těsně po porodu a v porodním období, které mají sníženou soběstačnost z důvodu operativního porodu nebo poporodních komplikací, jenž vyžadují pravidelnou péči porodních asistentek. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče o ženy v šestinedělí - Vlasta Koudelková

Ošetřovatelská péče v diabetologii - Pavla Kudlová - e-kniha

Ošetřovatelská péče v diabetologii - Pavla Kudlová - e-kniha
Detail

eBook:,Diabetologie pro ošetřovatelskou praxi vznikla hlavně proto, že frekvence diabetu v populaci se neustále zvyšuje. Ve snaze zamezit dalšímu nárůstu je třeba vzdělat v diabetologii nejen lékaře a pacienty samotné, ale i zdravotní sestry. Ošetřovatelství je u osoby s diabetem zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti, významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. Ošetřovatelský personál vede osoby s diabetem k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Osobám s diabetem, které o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči. O osoby s diabetem by měl tedy pečovat ošetřovatelský personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na specifické problémy této klientely. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v diabetologii - Pavla Kudlová - e-kniha

Ošetřovatelská péče v chirurgii - Eva Janíková, Renáta Zeleníková

Ošetřovatelská péče v chirurgii - Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Detail

Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními. V jednotlivých kapitolách je podán komplexní přehled o dané problematice. Na základní charakteristiku vybraného onemocnění navazuje management péče o pacienta v době před operací a zejména v době po ní s přihlédnutím na specifika ošetřovatelské péče u vybraných onemocnění. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství a příbuzných oborů v pregraduálním studiu, ale může sloužit také odborníkům z praxe k dalšímu vzdělávání. Poznatky v ní obsažené čerpaly autorky ze zahraničních i domácích zdrojů a i z vlastní klinické praxe. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v chirurgii - Eva Janíková, Renáta Zeleníková

Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)

Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Holmerová, 176 stran Publikace se zabývá problematikou dlouhodobé péče, a to převážně s ohledem na pacienty vyššího věku v ústavní péči. Jedná se o důležitou problematiku, stále více diskutovanou i na mezinárodních fórech. V domácím odborném písemnictví je tato publikace zcela ojedinělá. Detaily knihy: Autor: Iva Holmerová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5439-0 Počet stran: 176 (alza.cz)

Podobné produkty ako Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0)

Perioperační péče (978-80-247-4414-8)

Perioperační péče (978-80-247-4414-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Schneiderová, 368 stran Učebnice je určena pro studenty postgraduálního studia oboru perioperační péče v chirurgických oborech a pro zdravotní sestry pracující na operačních sálech všech chirurgických oborů. Kromě aktualizovaných informací v perioperační péči obsahuje základní informace z anatomie, fyziologie, patologie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Perioperační péče (978-80-247-4414-8)

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii - Petra Sedlářová - e-kniha

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii - Petra Sedlářová - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha, která je svým pojetím ojedinělá, je určena studentům ošetřovatelství, nově nastupujícím sestrám i těm, které již v pediatrických oborech pracují. Autorský kolektiv složený ze zkušených sester a lékařů vytvořil přehledný a srozumitelný text, který je v souladu s trendy moderního ošetřovatelství a vychází z nejnovějších poznatků. Čtenářům poskytuje návod na to, jak ošetřovat nemocné dítě, rozpoznávat jeho potřeby a komunikovat nejen s ním, ale i s rodinou malého pacienta. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Základní ošetřovatelská péče v pediatrii - Petra Sedlářová - e-kniha

Ošetřovatelská péče 1. díl - Patrik Burda, Lenka Šolcová - e-kniha

Ošetřovatelská péče 1. díl - Patrik Burda, Lenka Šolcová - e-kniha
Detail

eBook:,Předkládaná učebnice je určena především žákům oboru ošetřovatel, nicméně ji určitě využijí též žáci příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné díky dlouholeté zkušenosti autorů s přímým poskytováním ošetřovatelské péče a s výukou budoucích zdravotníků. Autoři čerpají ze současných poznatků ošetřovatelství, psychologie, medicíny a příbuzných oborů. Učebnice je členěna do kapitol, které vycházejí ze školních vzdělávacích programů pro obor ošetřovatel. Tři díly odpovídají vzdělávání v jednotlivých ročnících. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 1. díl - Patrik Burda, Lenka Šolcová - e-kniha

Ošetřovatelská péče 2. díl - Patrik Burda, Lenka Šolcová - e-kniha

Ošetřovatelská péče 2. díl - Patrik Burda, Lenka Šolcová - e-kniha
Detail

eBook:,Předkládaná učebnice je určena především studentům oboru Ošetřovatel, ale jistě ji využijí i studenti příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné na základě jejich dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou budoucích zdravotníků a s přímým poskytováním ošetřovatelské péče. Autoři čerpají ze současných poznatků ošetřovatelství, psychologie, medicíny a příbuzných oborů. Učebnice je členěna do jednotlivých kapitol, které vycházejí ze školních vzdělávacích programů pro obor Ošetřovatel. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče 2. díl - Patrik Burda, Lenka Šolcová - e-kniha

Ošetřovatelská péče v chirurgii - Eva Janíková, Renáta Zeleníková - e-kniha

Ošetřovatelská péče v chirurgii - Eva Janíková, Renáta Zeleníková - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními. V jednotlivých kapitolách je podán komplexní přehled o dané problematice. Na základní charakteristiku vybraného onemocnění navazuje management péče o pacienta v době před operací a zejména v době po ní s přihlédnutím na specifika ošetřovatelské péče u vybraných onemocnění. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství a příbuzných oborů v pregraduálním studiu, ale může sloužit také odborníkům z praxe k dalšímu vzdělávání. Poznatky v ní obsažené čerpaly autorky ze zahraničních i domácích zdrojů a i z vlastní klinické praxe. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská péče v chirurgii - Eva Janíková, Renáta Zeleníková - e-kniha

Deníček psychiatričky (978-80-271-3446-5)

Deníček psychiatričky (978-80-271-3446-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Moricová, 240 stran, česky Jak souvisí zírání na zadek mužům v MHD se studiem medicíny? Jak se ze zelinářky v Kauflandu stát psychiatričkou? Dá se využít studium psychiatrie při randění? Opravdu všichni pacienti lžou? K čemu je doktorce dobré tetování? Jak si udržet zdravou mysl i ve chvílích, kdy se zdá, že to nejde? Proč je dobré se občas trochu ztratit? Žít život tak, jak bychom chtěli, je totiž někdy stejně jednoduché jako poskládat skříň podle návodu. S oběma rukama levýma. A poslepu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Deníček psychiatričky (978-80-271-3446-5)

Péče o ruce a nehty (80-247-1175-3)

Péče o ruce a nehty (80-247-1175-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloslava Moskalyková, 120 stran Kniha populární formou čtenáři radí, jak pečovat o ruce a nehty doma (péče o kůži, suchá a mokrá manikúra, automasáž, výživa, ošetření ran), informuje, jak vypadá profesionální péče dle nejnovějších postupů (například parafínové a olejové zábaly, dekorativní úprava nehtů). Zmiňuje se také o poškození a poranění rukou, onemocnění kůže (atopický ekzém, podráždění, nádorové onemocnění). Nabízí řešení jak se zbavit drobných vad na kráse (hlavně jizev po akné, projevů stárnutí, pih, slunečních skvrn, nežádoucího tetování). (alza.cz)

Podobné produkty ako Péče o ruce a nehty (80-247-1175-3)

Výživa v intenzivní péči (978-80-247-2844-5)

Výživa v intenzivní péči (978-80-247-2844-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Zadák, 552 stran Publikace našeho předního odborníka v daném oboru je druhým, rozšířeným a aktualizovaným vydáním velmi úspěšného bestselleru, který získal ocenění mnoha odborných společností i Cenu nakladatelství Grada.Autor je považován za jednoho ze zakladatelů tohoto oboru, který celý život rozvíjel a propagoval. Je uznávaným odborníkem nejen doma, ale i v zahraničí.Publikace je určena zejména intenzivistům, internistům, lékařům ARO, dietologům, ale i chirurgům, gynekologům a pediatrům.Dvojbarevná publikace s barevnou přílohou je velmi dobře obrazově doplněna - čtenář v ní najde najde na 100 tabulek, 120 obrázků a několik desítek výpočetních rovnic, které také zvyšují její didaktickou hodnotu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Výživa v intenzivní péči (978-80-247-2844-5)

Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0)

Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Kupka, 216 stran Publikace velmi fundovaně a empaticky seznamuje odborníky i laiky se širokou oblastí paliativní péče o nemocné, jež je nedílně propojena s psychologií a psychoterapií. Autor nepohlíží na smrt pouze jako na tragický moment života: přesvědčivě ukazuje, že vědomí smrtelnosti dává životu smysl. Detaily knihy: Autor: Martin Kupka Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-4650-0 Počet stran: 216 (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0)

Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)

Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Arnoldová, 240 stran První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností. Detaily knihy: Autor: Anna Arnoldová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5147-4 Počet stran: 240 (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4)

Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4)

Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Kalina, 116 stran Druhé, aktualizované vydání publikace je určeno zahrádkářům, kteří kompost uznávají za nejpřirozenější prostředek ke zlepšování půdy a přispívají tak významně k ochraně životního prostředí. Poskytuje informace o tom, co lze kompostovat, jak připravit kompost, jaké jsou přípravky a přísady k jeho urychlení, jak vybírat vhodné stanoviště, popisuje speciální komposty, co všechno je nutné kontrolovat v průběhu kompostování, jak zamezit šíření škůdců v kompostu apod. Zodpovězeny jsou také nejčastější dotazy a upozorněno na chyby při kompostování. Závěr publikace je orientován na přípravu a péči o půdu, na její zlepšování, zvyšování úrodnosti. Text je doprovázen četnými tabulkami a černobílými kresbami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4)

Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1)

Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Arnoldová, 320 stran Druhý díl základní učebnice pro obor sociální činnost, která umožní získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče, orientaci v systému sociálních služeb při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu. Detaily knihy: Autor: Anna Arnoldová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5148-1 Počet stran: 320 (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociální péče 2. díl (978-80-247-5148-1)

Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0)

Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková, 192 stran Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny a její charakteristika v duchu holistického přístupu k člověku, popis specifik práce a komunikace s touto cílovou skupinou a popis a fungování systému sociální péče určené seniorské populaci. Obsah knihy přitom vychází z českých a slovenských reálií, avšak je doplněn i o poznatky zahraniční, díky tomu koresponduje s trendy celoevropské sociální ochrany občanů. Publikaci doplňují případové studie, které výstižně dokreslující teoretickou část. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0)

Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1)

Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlasta Feřteková, 156 stran Asi každá žena chce vypadat co nejlépe a co nejefektivněji zabránit předčasnému stárnutí. Obzvlášť v dnešní době, která je ve znamení zdravých a mladých idolů. Na každém rohu po nás pokukují takzvaně „dokonaléé" ženy a ukazují nám, jak je správné vypadat. Důležitým pomocníkem na cestě za krásou a spolubojovníkem s nepřítelem jménem Stáří je kosmetika. Ačkoliv to tak nemusí vypadat, nejedná se o žádné „uměníí". Kosmetické péči se lze naučit stejně, jako se naučíte například jezdit autem. Stačí si přečíst knížku Vlasty Feřtekové, renomované kosmetičky s dlouholetou praxí. Její publikace s názvem Péče o celé tělo aneb Kosmetika bez pověr a iluzí vás seznámí s obsahem a významem kosmetické péče, uvede na pravou míru sugestivní reklamní slogany a poradí, jak pečovat o celé tělo. Vždyť tělo není jenom obličej a dekolt. Přejeme vám proto mnoho úspěchů na cestě za přirozenou krásou. (alza.cz)

Podobné produkty ako Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1)

Péče o pleť a vlasy (80-247-1340-3)

Péče o pleť a vlasy (80-247-1340-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Finsterlová, 184 stran Kosmetika nás láká odnepaměti. Je nejen součástí osobní hygieny každého z nás, ale děláme si jí radost sami sobě i svým blízkým. Správné používání kosmetických přípravků je však do určité míry umění. Vezměme si tedy spolu s MUDr. Marií Finsterlovou pomyslný nákupní košík a začněme si vybavovat svoji domácí „laboratoř“ krásy. Využijme jejích zkušeností praktické kožní lékařky, která se s touto problematikou dnes a denně zabývá a řeší aktuální problémy s pletí v kterémkoliv věku – od novorozeneckého období až po pleť zralou. Vyzkoušejte její „návod“, jak o svoji pokožku pečovat v každém věku, a předcházejte tak řadě kožních onemocnění. (alza.cz)

Podobné produkty ako Péče o pleť a vlasy (80-247-1340-3)
Psychiatrická ošetřovatelská péče (80-247-1151-6), Ošetřovatelská péče v diabetologii (978-80-247-5367-6), Ošetřovatelská péče 2. díl (978-80-247-5334-8), Ošetřovatelská péče v chirurgii (978-80-247-4412-4), Ošetřovatelská péče 1. díl (978-80-247-5333-1), Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (978-80-247-1613-8), Ošetřovatelská péče 1.díl: Pro obor ošetřovatel (978-80-247-5333-1), Ošetřovatelská péče 2.díl: Pro obor ošetřovatel (978-80-247-5334-8), Perioperační ošetřovatelská péče (978-80-7262-894-0), Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium (978-80-247-4412-4), Ošetřovatelská péče v neonatologii (978-80-271-3176-1), Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii (978-80-271-1726-0), Kapitoly z ošetřovatelské péče I (80-247-1442-6), Ošetřovatelská dokumentace v praxi (80-247-0704-7), Psychosociální aspekty péče o nemocného (978-80-247-3811-6), Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii: nádory močového měchýře (978-80-271-1726-0), Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0), Dlouhodobá péče (978-80-247-5439-0), Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8), Eutanazie, nebo paliativní péče? (80-247-1025-0), Kompostování a péče o půdu (80-247-0907-4), Sociální péče 1. díl (978-80-247-5147-4), Sociální péče o seniory (978-80-247-4139-0), Péče o celé tělo (978-80-247-1513-1), Péče o pleť a vlasy (80-247-1340-3), Péče o ruce a nehty (80-247-1175-3), Péče o staré občany (978-80-247-3872-7), Psychosociální aspekty paliativní péče (978-80-247-4650-0), Noe (978-80-222-1151-2), Tesáky (978-80-766-1151-1)