Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (978-80-7502-469-5)

Produkt Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (978-80-7502-469-5) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (978-80-7502-469-5) upraviť a produkt hľadať znova.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (978-80-7502-469-5)

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (978-80-7502-469-5)
Detail

Kniha - 280 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců, kteří přecházejí k jinému zaměstnavateli, zaměstnavatelům připomíná povinnosti, které jim v tomto směru vznikají. Zaměřuje pozornost zejména na zásadní změny v úpravě přechodu práv a povinností, které přinesla novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021, a uvádí řadu praktických případů. Publikace se obsáhle věnuje též právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na úrovni Evropské unie a ve Velké Británii, analyzuje příslušné směrnice EU a aplikuje řadu rozhodnutí Soudního dvora EU na podmínky zaměstnavatelů v České republice. Příručka je určena především... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (978-80-7502-469-5) , Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (978-80-7502-469-5)

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - Jouzová Lada

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - Jouzová Lada
Detail

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců, kteří přecházejí k jinému zaměstnavateli, zaměstnavatelům připomíná povinnosti, které jim v tomto směru vznikají. Zaměřuje pozornost zejména na zásadní změny v úpravě přechodu práv a povinností, které přinesla novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021, a uvádí řadu praktických případů. Publikace se obsáhle věnuje též právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na úrovni Evropské unie a ve Velké Británii, analyzuje příslušné směrnice EU a aplikuje řadu rozhodnutí Soudního dvora EU na podmínky zaměstnavatelů v České republice. Příručka je určena především pro zaměstnavatele, advokáty, personalisty, mzdové účetní a zaměstnance a jejich zástupce. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - Jouzová Lada , Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů pohledem judikatury a praxe (978-80-7400-718-7)

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - Jouzová Lada

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - Jouzová Lada
Detail

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců, kteří přecházejí k jinému zaměstnavateli, zaměstnavatelům připomíná povinnosti, které jim v tomto směru vznikají. Zaměřuje pozornost zejména na zásadní změny v úpravě přechodu práv a povinností, které přinesla novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021, a uvádí řadu praktických případů. Publikace se obsáhle věnuje též právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na úrovni Evropské unie a ve Velké Británii, analyzuje příslušné směrnice EU a aplikuje řadu rozhodnutí Soudního dvora EU na podmínky zaměstnavatelů v České republice. Příručka je určena především pro zaměstnavatele, advokáty, personalisty, mzdové účetní a zaměstnance a jejich zástupce. (patro.cz)

Podobné produkty ako Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - Jouzová Lada , Přechod práv a povinností a hromadné propouštění (978-80-7552-149-1)

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů pohledem judikatury a praxe

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů pohledem judikatury a praxe
Detail

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se nevyhýbá ani problematickým bodům právní úpravy a pokouší se na ně nalézt praktické odpovědi. Rozebrány jsou konkrétní příklady obchodněprávních transakcí, v nichž dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Autor se podrobně věnuje i jednotlivým pilířům ochrany nabytých práv zaměstnanců - automatickému přechodu práv a povinností z pracovních a kolektivních smluv, zákazu změny pracovních podmínek (včetně jeho uplatnění v podmínkách České republiky), souhlasu zaměstnanců s přechodem k novému zaměstnavateli, zákazu propouštění z důvodu přechodu, zachování statusu a funkce zástupců zaměstnanců a informační a projednací povinnosti se zástupci zaměstnanců. Stranou pozornosti nezůstávají ani mezinárodní aspekty přeshraničních převodů podniku. Publikace je určena především advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, ale i široké odborné veřejnosti. (patro.cz)

Podobné produkty ako Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů pohledem judikatury a praxe , Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích (978-80-7502-373-5)

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů pohledem judikatury a praxe (978-80-7400-718-7)

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů pohledem judikatury a praxe (978-80-7400-718-7)
Detail

Kniha - česky Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se nevyhýbá ani problematickým bodům právní úpravy a pokouší se na ně nalézt praktické odpovědi. Rozebrány jsou konkrétní příklady obchodněprávních transakcí, v nichž dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Autor se podrobně věnuje i jednotlivým pilířům ochrany nabytých práv zaměstnanců - automatickému přechodu práv a povinností z pracovních a kolektivních smluv, zákazu změny pracovních podmínek (včetně jeho uplatnění v podmínkách České republiky), souhlasu zaměstnanců s přechodem k novému zaměstnavateli, zákazu propouštění z důvodu přechodu, zachování statusu a funkce zástupců zaměstnanců a informační a projednací povinnosti se zástupci zaměstnanců.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů pohledem judikatury a praxe (978-80-7400-718-7) , Listina základních práv a svobod: velký komentář (978-80-7502-609-5)

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění (978-80-7552-149-1)

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění (978-80-7552-149-1)
Detail

Kniha - autor Nataša Randlová, 140 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi týkajícími se těchto oblastí, jmenovitě směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů a směrnicí Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. Prostor je také věnován porovnání české právní úpravy s úpravou některých států Evropské unie, zejména v těch oblastech, kde dle názoru autorky Česká republika nevyužila všechny možnosti evropských směrnic a klíčových rozhodnutí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přechod práv a povinností a hromadné propouštění (978-80-7552-149-1) , Utilitarismus a filozofie lidských práv (978-80-7502-640-8)

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění - Nataša Randlová

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění - Nataša Randlová
Detail

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi týkajícími se těchto oblastí, jmenovitě směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů a směrnicí Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. Prostor je také věnován porovnání české právní úpravy s úpravou některých států Evropské unie, zejména v těch oblastech, kde dle názoru autorky Česká republika nevyužila všechny možnosti evropských směrnic a klíčových rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která mají dopad i na českou právní úpravu a se kterými česká právní úprava není vždy v souladu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Přechod práv a povinností a hromadné propouštění - Nataša Randlová , Hádanky z louky (978-80-7267-469-5)

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění - Randlová Nataša

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění - Randlová Nataša
Detail

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi týkajícími se těchto oblastí, jmenovitě směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů a směrnicí Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. Prostor je také věnován porovnání české právní úpravy s úpravou některých států Evropské unie, zejména v těch oblastech, kde dle názoru autorky Česká republika nevyužila všechny možnosti evropských směrnic a klíčových rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která mají dopad i na českou právní úpravu a se kterými česká právní úprava není vždy v souladu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Přechod práv a povinností a hromadné propouštění - Randlová Nataša , Meze základních práv v české republice (978-80-7502-294-3)

Listina základních práv a svobod: Velký komentář (978-80-7502-609-5)

Listina základních práv a svobod: Velký komentář (978-80-7502-609-5)
Detail

Kniha - autor Zdeněk Kühn; Jan Kratochvíl; Jiří Kmec; David Kosař, 1664 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, který Listinu autoritativně vykládá. Komentář obsahuje rozbor a odkazy na tisíce rozhodnutí Ústavního soudu, obou nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva. Jednotlivé kapitoly komentáře jsou přehledně členěny podle témat, aby v něm bylo možno rychle najít hledanou informaci. Cílem zkušeného kolektivu autorů bylo, aby advokáti, soudci, státní zástupci i ostatní právní praktici našli v komentáři vyčerpávající odpovědi na lidskoprávní otázky, které v praxi vznikají. (alza.cz)

Podobné produkty ako Listina základních práv a svobod: Velký komentář (978-80-7502-609-5) , Debordelizace vztahů (978-80-877-1732-5)

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích (978-80-7502-373-5)

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích (978-80-7502-373-5)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Zahradníček, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace analyzuje stav ochrany osobnosti zaměstnanců, jako osob ve slabším postavení, do úvah zahrnuje vývoj nových technologií, automatizaci, přítomnost monitorovacích systémů, flexibilní formy práce i prolínání osobní a pracovní sféry. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích (978-80-7502-373-5) , Autorské právo a práva související (978-80-7502-386-5)

Fiduciární povinnosti: (povinnosti správců cizích záležitostí) (978-80-7502-493-0)

Fiduciární povinnosti: (povinnosti správců cizích záležitostí) (978-80-7502-493-0)
Detail

Kniha - autor Aleš Borkovec; Lucie Josková; Petr Tomášek, 254 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, vycházejí z regulace a doktrinálního vývoje fiduciárních povinností ve Spojených státech amerických (důraz je kladen na stát Delaware), Velké Británii a Spolkové republice Německo. Zohledněn je též vývoj problematiky v České republice. Na základě dosažených zjištění autoři vymezují fiduciární pozici a z ní vyplývající povinnosti (povinnost loajality, povinnost péče). Na základě dosažených zjištění předkládají modelové řešení, které by mělo sloužit při výkladu stávající české úpravy i jako zdroj inspirace de lege ferenda. (alza.cz)

Podobné produkty ako Fiduciární povinnosti: (povinnosti správců cizích záležitostí) (978-80-7502-493-0) , Deutsche rechtssprache (978-80-7502-542-5)

Fotografie a právo: Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii (978-80-7502-597-5)

Fotografie a právo: Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii (978-80-7502-597-5)
Detail

Kniha - autor Martin Valoušek, 118 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, stane-li se sám objektem fotografování. Autor rozebírá pojem autorského díla jako jedinečného výsledku tvůrčí činnosti autora, vysvětluje rozdíl mezi autorským dílem a prostým záznamem, kterému autorskoprávní ochrana nevzniká, popisuje hranici pro chráněná a nechráněná autorská díla a také možnosti zveřejňování fotografií. Výklad je doplněn bohatým výběrem příkladů z praxe, například rozsudkem Soudního dvora EU ve věci Painer, známým případem sporu o námět fotografie Art Rogers v. Jeff Koons, nebo sporem ohledně fotografie „Twickenhamského běžce“. Autor se věnuje také poskytnutí práv k užití fotografie,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Fotografie a právo: Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii (978-80-7502-597-5) , Hrůzy lásky a nenávisti (978-80-7244-469-4)

Vyživovací povinnost po rekodifikaci (978-80-7502-023-9)

Vyživovací povinnost po rekodifikaci (978-80-7502-023-9)
Detail

Kniha - autor Daniela Kovářová,, česky, pevná bez přebalu lesklá Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obsahuje přehled všech druhů vyživovací povinnosti, výklad doporučujících „tabulek“ pro výpočet výživného i odpovědi na nejčastější dotazy, které bývají v souvislosti s problematikou výživného právníkům pokládány. Autorka upozorňuje na nejdůležitější judikáty a rozhodovací tendence českých soudů.Text pojednává i o novém institutu – právu na zaopatření. Pro úplnost je uvedena nejen aktuální zákonná úprava výživného podle občanského zákoníku, ale rovněž výňatky ze zákona o registrovaném partnerství a trestního zákoníku. Další část příručky popisuje soudní projednávání výživného včetně výkonu rozhodnutí. Následuje výčet trestněprávních sankcí v případě porušení vyživovací povinnosti a problematika... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vyživovací povinnost po rekodifikaci (978-80-7502-023-9) , Kniha přirozený obraz vztahů mezi bohem, člověkem a vesmírem (978-80-7530-051-5)

Zákoník práce: Komentář s judikaturou - 2. aktual. a přepracované vydání podle stavu k 7.5.2021 (978-80-7502-474-9)

Zákoník práce: Komentář s judikaturou - 2. aktual. a přepracované vydání podle stavu k 7.5.2021 (978-80-7502-474-9)
Detail

Kniha - autor Antonín Kottnauer; Ladislav Jouza; Petra Hušková; Václav Sládek; Helena Úlehlová, 978 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních, jakož i právní úpravy těchto přechodů, zpřesnění týkajících se právní úpravy pracovní doby, zpřesnění týkajících se náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež, nové právní úpravy čerpání dovolené, v návaznosti na stanovenou týdenní pracovní dobu nebo na kratší týdenní pracovní dobu zaměstnance a krácení dovolené, nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákoník práce: Komentář s judikaturou - 2. aktual. a přepracované vydání podle stavu k 7.5.2021 (978-80-7502-474-9) , Naivná (978-80-8114-469-1)

Konec prokrastinace: Prokrastinace = chorobné odkládání úkolů a povinností (978-80-87270-51-6)

Konec prokrastinace: Prokrastinace = chorobné odkládání úkolů a povinností (978-80-87270-51-6)
Detail

Kniha - autor Petr Ludwig, 272 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Konec prokrastinace - Jak přestat odkládat a začít žít naplno Petr Ludwig v původní české publikaci opírající se o poslední vědecké výzkumy světových univerzit z oblasti lidského rozhodování, motivace a produktivity přináší odpověď na otázku, kterou si klade každý z nás: Jak z toho ven? Jak být produktivnější bez větší únavy? Jak začít využívat náš čas efektivněji? Jak prožít každý den naplno? Říman Seneca ve svém slavném citátu řekl: „Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.”Tato kniha vám pomůže s váháním a odkládáním dlouhodobě bojovat a zlepší vaši schopnost využívat čas smysluplněji. Jádrem knihy je osm praktických nástrojů osobního rozvoje, které vám pomohou nad prokrastinací vyhrávat každý den.Konec prokrastinace patří s 80 tisíci prodanými výtisky mezi nejoblíbenější současné české knihy. Přeložena byla do angličtiny, němčiny, francouzštiny,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Konec prokrastinace: Prokrastinace = chorobné odkládání úkolů a povinností (978-80-87270-51-6) , Třetí ústavní soud (978-80-7502-638-5)

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení (978-80-7502-444-2)

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení (978-80-7502-444-2)
Detail

Kniha - autor Jiří Jelínek, 548 stran, česky, pevná bez přebalu matná Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty a podněty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. Zatímco v roce 2019 se naše pozornost soustředila k desátému výročí přijetí nového českého trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), v letošním roce navazujeme pojednáními věnovanými procesním otázkám. Nejde jen o připomenutí základních zásad trestního řízení, oněch stavebních kamenů, na kterých stojí konstrukce trestního řádu, ale věnujeme pozornost i aktuálnímu známému nešvaru - problematice odposlechů, resp. nedostatečné právní úpravě zejména tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu. Tematická šíře ochrany práv a svobod v trestním právu procesním je různorodá. Zahrnuje nejen... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení (978-80-7502-444-2) , Praktikum z římského práva (978-80-7502-388-9)

Obchodní podmínky ve vztazích B2C (978-80-7502-293-6)

Obchodní podmínky ve vztazích B2C (978-80-7502-293-6)
Detail

Kniha - autor Markéta Selucká; Svatava Veverková, 184 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zpravidla každý e-shop, každá pojistná smlouva nebo smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a řada dalších smluv, které jako spotřebitelé uzavíráme, obsahuje obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti smluvních stran. Nemůžeme s nimi nesouhlasit, jestliže chceme určitou službu využívat nebo určité zboží nakoupit. Ale protože jsou obsáhlé a nesrozumitelné, nečteme je a jen zaškrtneme na příslušném místě, že s nimi souhlasíme. Tato publikace se zabývá specifickými obchodními podmínkami ve vztazích B2C, kde jedna ze smluvních stran – spotřebitel – je ze zákona slabší stranou vyžadující zvláštní ochranu. Současně se však kniha zabývá právním postavením podnikatele, který obvykle smluvní podmínky definuje, má zájem na řádném smluvním plnění ze strany spotřebitele, a proto se snaží navrhnout vyvážené a férové obchodní podmínky, které nebudou moci být... (alza.cz)

Podobné produkty ako Obchodní podmínky ve vztazích B2C (978-80-7502-293-6) , Praktikum z právní metodologie (978-80-7502-235-6)

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích (978-80-7502-470-1)

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích (978-80-7502-470-1)
Detail

Kniha - autor Eva Šimečková, 266 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu ČR. V publikaci jsou definovány pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování, jsou popsány výjimky ze zásady rovného zacházení a právní prostředky ochrany před diskriminací. Jednotlivé kapitoly pojednávají o zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, rasy a etnického původu, víry a náboženského přesvědčení a dále vzhledu zaměstnance. Publikace je určena širší právnické i neprávnické veřejnosti, zejména soudcům a advokátům, ale i zaměstnavatelům a zaměstnancům,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích (978-80-7502-470-1) , Co ovlivňuje ústavní soud a jeho soudce? (978-80-7502-539-5)

Hádanky z louky (978-80-7267-469-5)

Hádanky z louky (978-80-7267-469-5)
Detail

Kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 10 stran, česky, leporela Z nebe slétne přímo k tůni, když ucítí žabí vůni. Pak zobáku klapání všem žabám strach nahání. Kdo je to? (alza.cz)

Podobné produkty ako Hádanky z louky (978-80-7267-469-5) , Teoretické aspekty obchodného registra: minulosť a súčasnosť (978-80-7502-360-5)

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem (978-80-7502-348-3)

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem (978-80-7502-348-3)
Detail

Kniha - autor Petr Dobiáš, 324 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie obsahuje kromě analýzy teoretických aspektů zkoumané problematiky i řešení otázek, které vznikají v právní praxi v rámci mezinárodního hospodářského styku. Význam mezinárodní právní úpravy pojištění demonstruje autor na recentní judikatuře Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních soudů. Dále autor věnuje pozornost Zásadám evropského smluvního pojišťovacího práva z roku 2016, INCOTERMS 2010 (2020) a Institute Cargo Clauses 2009. Samostatná kapitola je věnována pojištění kybernetické bezpečnosti, které je mimo jiné jedním ze způsobů přesunu podnikatelského rizika spojeného s kybernetickými útoky na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem (978-80-7502-348-3) , Debordelizace vztahů: zbavte se vztahových kurvítek (978-80-87717-32-5)

Debordelizace vztahů (978-80-877-1732-5)

Debordelizace vztahů (978-80-877-1732-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivo Toman, 192 stran, česky Ve vztazích máme často nepořádek. Kniha Debordelizace vztahů vám ho pomůže uklidit - debordelizovat. Znáte odpovědi na tyto otázky? Je agresivita dětí vrozená, nebo naučená? Je normálnější podvádět než nepodvádět? Toužíme více po pořádku než po chaosu? Lžou muži více než ženy? Ovlivňuje počet manželských hádek rozvodovost? Je nejčastějším důvodem rozvodů nevěra? Může psychopat vést demokratickou zemi? Dopadne to dobře, když na prvním rande mluvíte jen o sobě? Správné odpovědi najdete uvnitř této knihy. Většinou jsou šokující a často s nimi nebudete souhlasit. Autor nechce, abyste s ním souhlasili. Chce, abyste se zamysleli a pochopili souvislosti, které jsou často nepříjemné a nelíbivé. Potom dokážete své vztahy napravit sami. Pokud večer usínáte s bordelem v hlavě, je úplně jedno, kolik prášků na spaní berete… Recenze doktora Radima Uzla na knihu Iva Tomana Debordelizace vztahů Publikace... (alza.cz)

Podobné produkty ako Debordelizace vztahů (978-80-877-1732-5) , Výkladová stanoviska: asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (978-80-7552-620-5)

Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty (978-80-7298-469-5)

Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty (978-80-7298-469-5)
Detail

Kniha - autor Dalibor Antalík; Pavel Čech; Jan Dušek; Jana Mynářová, 190 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá 3. svazek je komentovanou antologií primárních písemných pramenů korespondenční povahy, které se bezprostředně vztahují či vznikly v prostoru starověké Syropalestiny ve 3.-1. tisíciletí př. Kr. Kniha je členěna chronologicky a geograficky a to dle míst nálezu příslušných textů. Zatímco materiál z 3. tisíciletí př. Kr. je zastoupen pouze zlomkovitě, prostřednictvím dopisů z Ebly, tak texty ze 2. a 1. tisíciletí př. Kr. odhalují značnou jazykovou a kulturní bohatost tohoto kulturního prostředí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty (978-80-7298-469-5) , Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv: i. zväzok štruktúra systémov a ochrana politických práv (978-80-8168-971-0)

Tak pravil Bhagavan Nitjánanda (978-80-874-9346-5)

Tak pravil Bhagavan Nitjánanda (978-80-874-9346-5)
Detail

Elektronická kniha ze série Edice Jóga a východní spiritualita, autor Bhagavan Nitjánanda, 97 stran Bohužel existuje pouze málo autentických zdrojů o učení a životě jednoho z největších duchovních mistrů minulého století, kterým nepochybně Bhagavan Nitjánanda byl. Jeho duchovní vliv, který stále pociťuji, je mi nejen duchovní inspirací, ale zejména živým poznáním, které je mi nevyčerpatelným zdrojem blaženosti a uspokojení. Je jedním z mých mistrů, kteří mě provázejí na stezce, kterému vděčím za vše, oč má cenu usilovat. Když jsem se začal seznamovat s dostupnými zdroji o učení a životě Nitjánandy, ukázal mi Jirka Vacek malou knížečku s jeho učením v angličtině Thus Spake Bhagavan Nityananda, kterou vydali v roce 1982 v Indii. Byla jediným v té době dostupným zdrojem o Nitjánandovi, který se podařilo Jirkovi sehnat. Autor knížky Šrí Murthi uvádí, že se jedná o výtah z původního zdroje Čidákáša Gíty. Osobně mi podáním i obsahem přijde tento text dost rozdílný... (alza.cz)

Podobné produkty ako Tak pravil Bhagavan Nitjánanda (978-80-874-9346-5) , Listina základních práv a svobod: komentář (978-80-7400-812-2)

Ústava na hviezdnom nebi: Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu (978-80-7502-452-7)

Ústava na hviezdnom nebi: Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu (978-80-7502-452-7)
Detail

Kniha - autor Kamil Baraník, 296 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva je vo väčšine právnych systémov regulovaný na najvyššej, teda ústavnej úrovni. Žiadna ústava však priamo vo svojom texte v úplnosti nepokrýva všetky spletitosti, ktoré interakcia medzinárodnej a národnej sféry prináša. Táto publikácia sa pokúša tento vzťah komplexne analyzovať z pohľadu slovenského ústavného poriadku. Inšpirácie pritom čerpá z oblasti právnej teórie, medzinárodného práva, ako aj komparatívnej ústavnej praxe. Monografia sa zameriava na vertikálne právne vzťahy, čím sa akcentuje vnútroštátne postavenie jednotlivca ako centrálneho beneficienta medzinárodných vplyvov. S tým úzko súvisí aj ašpirácia spracovania tejto náročnej intersystémovej témy tak, aby mala potenciál ovplyvniť nielen vedecké diskusie, ale aj aplikačnú prax na Slovensku. Kniha je preto určená ako akademickej obci, tak aj sudcom, advokátom, právnym praktikom,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ústava na hviezdnom nebi: Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu (978-80-7502-452-7) , Poskytni králi výmluvná slova: korespondence starověké levanty (978-80-7298-469-5)

Deutsche Rechtssprache (978-80-7502-542-5)

Deutsche Rechtssprache (978-80-7502-542-5)
Detail

Kniha - autor Jana Girmanová, 302 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice právnické němčiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, právníkům, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studujícím základy právnické němčiny pro jejich budoucí profesní rozvoj a zároveň zlepšit přípravu pro studium na právnických fakultách v německy mluvících zemích. Jednotlivé lekce obsahují učebnicové texty, autentické texty zákona a judikaturu německých soudů, které umožňují osvojit si právní pojmy v systémových souvislostech, porozumět náročnějším textům a ve zjednodušené verzi texty reprodukovat na velmi dobré úrovni. Texty jsou doplněny cvičeními, která rozvíjejí nejen pasivní, ale také aktivní dovednosti (mluvení a psaní) v právním kontextu. Případy a otázky k zamyšlení podporují právní myšlení studentů a umožňují srovnávat německou a českou právní úpravu v německém jazyce. Pro usnadnění práce s texty obsahuje učebnice malé... (alza.cz)

Podobné produkty ako Deutsche Rechtssprache (978-80-7502-542-5) , Konec prokrastinace: prokrastinace = chorobné odkládání úkolů a povinností (978-80-87270-51-6)

Zákoník práce (978-80-7554-344-8)

Zákoník práce (978-80-7554-344-8)
Detail

Kniha - autor Dana Roučková; Zdeněk Schmied, 192 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Přestože po schválení poslední významné novely zákoníku práce v roce 2020 (zákon č. 285/2020 Sb.) nebyl rok 2021 poznamenán dalšími zásadními změnami v oblasti pracovněprávní legislativy, řešila praxe během tohoto období četné aplikační problémy vyplývající právě z této poslední novelizace zákoníku práce, jejíž druhá část nabyla účinnosti k 1. lednu 2021. Mezi takové patří nový výpočet délky dovolené a její čerpání „v hodinách“, uvolňování zaměstnanců k činnosti na táborech dětí a mládeže a při jiných obdobných sportovních činnostech, v oblasti doručování písemností, v souvislosti s možností zřizování sdílených pracovních míst či přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Legislativní změny 1. 1. 2022 Během roku 2021 byly schváleny i některé dílčí změny v oblasti nemocenského pojištění, které mají přímý dopad do pracovněprávní problematiky důležitých... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákoník práce (978-80-7554-344-8) , Obrněni pohrdáním (978-80-7332-469-8)

Třetí Ústavní soud (978-80-7502-638-5)

Třetí Ústavní soud (978-80-7502-638-5)
Detail

Kniha - autor Jan Wintr, 174 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sborník jedenácti článků z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného v dubnu 2022 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou, se tematicky věnuje činnosti tzv. třetího Ústavního soudu, tedy Ústavního soudu od roku 2013, se soudci jmenovanými vesměs prezidentem Milošem Zemanem. Soudci Ústavního soudu jsou jmenování prezidentem republiky se souhlasem Senátu na deset let, a tak při zpravidla desetiletém působení českých prezidentů soudce z let 1993–2003 jmenoval Václav Havel („první Ústavní soud“), soudce činné v letech 2003–2013 převážně Václav Klaus („druhý Ústavní soud“) a soudce vykonávající svoji funkci od roku 2013 právě Miloš Zeman („třetí Ústavní soud“). Období třetího Ústavního soudu se chýlí ke konci, a tak pomalu počíná čas bilancování. (alza.cz)

Podobné produkty ako Třetí Ústavní soud (978-80-7502-638-5) , Praktikum z práva sociálního zabezpečení (978-80-7502-297-4)

Zákoník práce - Komentář s judikaturou podle stavu k 7. květnu 2021 - Kottnauer Antonín

Zákoník práce - Komentář s judikaturou podle stavu k 7. květnu 2021 - Kottnauer Antonín
Detail

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních, jakož i právní úpravy těchto přechodů, zpřesnění týkajících se právní úpravy pracovní doby, zpřesnění týkajících se náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež, nové právní úpravy čerpání dovolené, v návaznosti na stanovenou týdenní pracovní dobu nebo na kratší týdenní pracovní dobu zaměstnance a krácení dovolené, nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance a nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých, nové právní úpravy sdíleného pracovního místa a zpřesnění právní úpravy doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Autoři podávají ucelený výklad všech uvedených změn zákoníku práce i těch institutů pracovního práva, které změněny nebyly. Praktické je doplnění komentáře bohatými citacemi z použitelné judikatury. Cílem komentáře je usnadnit čtenáři orientaci v novelizované právní úpravě a nabídnout výklad ustanovení, která by mohla v praxi vyvolávat nejasnosti nebo výkladové problémy. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Zákoník práce - Komentář s judikaturou podle stavu k 7. květnu 2021 - Kottnauer Antonín , Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspek (978-80-7552-224-5)

Nástroje řešení rodičovských konfliktů (978-80-7502-568-5)

Nástroje řešení rodičovských konfliktů (978-80-7502-568-5)
Detail

Kniha - autor Lenka Westphalová; Renáta Šínová; Lenka Holá, 338 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, neboť podává návod, jak jej v praxi posoudit a vyvážit v poměru k ostatním relevantním zjištěním. Značnou pozornost věnují autorky procesní stránce řešení rodičovských konfliktů. Nabízí pohled prostřednictvím profesí, které se těmito konflikty zabývají, jako jsou zejména soud, orgán sociálně-právní ochrany dětí, advokát, mediátor, poradny a jiné subjekty. Autorky docházejí k závěru, že nejefektivnějším způsobem vyřešení konfliktu je propojení všech uvedených profesí a jejich spolupráce. V monografii jsou také uvedeny autentické výpovědi praktiků, které vyplynuly z... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nástroje řešení rodičovských konfliktů (978-80-7502-568-5) , Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů (978-80-7357-568-7)

Oceňování nemovitostí v praxi (978-80-7502-571-5)

Oceňování nemovitostí v praxi (978-80-7502-571-5)
Detail

Kniha - autor Petr Ort; Olga Ortová Šeflová, 128 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblasti pojišťovnictví, oceňování pro tvorbu podnikatelských záměrů, oceňování ve státní správě a samosprávě apod. Zabývá se i řešením aktuálních metodických problémů, jako jsou extrakční principy, oceňování historických staveb a komplexní oceňování. Část publikace je věnována úvodu do oceňování pro daňové účely. Výklad je doplněn praktickými příklady. Publikace je určena nejen znalcům a odhadcům v oboru oceňování nemovitostí, ale i odborníkům v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, stavebnictví, realitní činnosti a státní správy a samosprávy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Oceňování nemovitostí v praxi (978-80-7502-571-5) , Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže: antitrust z pohľadu ľudských práv (978-80-571-0002-7)

Čarodějnice školou povinné 5 (978-80-738-8875-6)

Čarodějnice školou povinné 5 (978-80-738-8875-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jill Murphyová, 168 stran Užijte si další ztřeštěné kousky a neuvěřitelné příhody copaté Mildred, její nejlepší kamarádky Maud a protivné šprtky Ethel, která nikdy neudělá žádnou chybu a průšvihářce Mildred se ráda posmívá. (alza.cz)

Podobné produkty ako Čarodějnice školou povinné 5 (978-80-738-8875-6)

Střety legitimit v Evropské unii (978-80-7502-401-5)

Střety legitimit v Evropské unii (978-80-7502-401-5)
Detail

Kniha - autor Jan Venclík, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, při analýze jednotlivých modalit legitimity v EU, vychází z té partie současné demokratické teorie, která se zabývá pojmem a fungováním demokratické reprezentace. Rámcem je převzatá mechanicko-prostorová metafora čtyř modalit („vektorů“) legitimity (legitimace): legitimity nepřímé, parlamentní, technokratické a procedurální. Autor si všímá jejich vzájemné nevyváženosti v období po přijetí Lisabonské smlouvy. Hlavní tezí knihy je, že deficit legitimity EU je především deficitem demokratické reprezentace, přičemž bez plnohodnotné reprezentace se na evropské úrovni nelze obejít. Demokratické rozhodování na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Střety legitimit v Evropské unii (978-80-7502-401-5)

Kniha Aktuální právní aspekty migrace (978-80-7502-162-5)

Kniha Aktuální právní aspekty migrace (978-80-7502-162-5)
Detail

Kniha - autor Lenka Pítrová, 176 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Uprchlická vlna v Evropě vyvolala ostré názorové střety a emoce, a to i v zemích, jako je Česká republika, která vlastně migrační příliv ani nepocítila. Opomíjeným rozměrem této debaty je funkčnost právní regulace migrace, zejména nelegální migrace, na úrovni mezinárodního, unijního a vnitrostátního práva a hodnocení účinnosti legislativní reakce na migrační krizi. Cílem této publikace je zaměřit pozornost právě na tyto opomíjené právní aspekty. Z pohledu České republiky je nejvýznamnější právní kontext Evropské unie. Migrační, azylová a vízová politika spadá do pravomoci sdílené Evropskou unií a jejími členskými státy, a tak i právní úprava migrace se realizuje na úrovni unijní i vnitrostátní. Tomu odpovídá i členění publikace: první část se věnuje migrační legislativě Evropské unie a nově projednávaným návrhům novelizujícím či doplňujícím právní úpravu migrace a ochrany hranic, druhá... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kniha Aktuální právní aspekty migrace (978-80-7502-162-5)

Co na Prajzske se povědalo (978-80-7502-357-5)

Co na Prajzske se povědalo (978-80-7502-357-5)
Detail

Kniha - autor Jana Schlossarková, 236 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Tato kniha obsahuje na 140 básní a vyprávění, které již dříve vyšly pod názvem Smich a plač v jednym měchu (2002) a Jak sem kupila, tak předavam (2009). Většina textů je napsána v hlučínském nářečí, část příběhů je v češtině. Součástí knihy je i rozsáhlý hlučínsko-český slovník, který čtenáře provede světem nářečí „po našemu“. (alza.cz)

Podobné produkty ako Co na Prajzske se povědalo (978-80-7502-357-5)

Autorské právo a práva související (978-80-7502-386-5)

Autorské právo a práva související (978-80-7502-386-5)
Detail

Kniha - autor Jiří Srstka, 432 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021. Do té doby je nezbytné pěstovat znalost jejího obsahu, aby pak byla o to lépe její harmonizace v českém autorském zákoně či občanském zákoníku chápána. Učebnici uvádějí poutavé dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích i ve světě. Následuje výklad pojmu autorského práva a jeho jednotlivých institutů - autorského díla a jeho druhů,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Autorské právo a práva související (978-80-7502-386-5)

Legal English: 3rd revised edition (978-80-7502-456-5)

Legal English: 3rd revised edition (978-80-7502-456-5)
Detail

Kniha - autor Kamila Tozzi; Eva Přidalová, 256 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické angličtiny potřebné pro jejich budoucí profesní rozvoj, zároveň se snaží rozvíjet znalosti obecného jazyka. Jednotlivé lekce obsahují texty s právní tématikou, klíčová slovíčka, případy z právní praxe, otázky k zamyšlení a několik druhů cvičení. Některé úkoly studenty motivují ke srovnání českého právního systému s anglo-americkým systémem common law. Učebnice byla pro třetí vydání upravena. Uživatelskou přitažlivost umocňují obrázky a veselé ilustrace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Legal English: 3rd revised edition (978-80-7502-456-5)

Přestupkové právo: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-612-5)

Přestupkové právo: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-612-5)
Detail

Kniha - autor Helena Prášková, 572 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Druhé vydání publikace reaguje na změny právní úpravy přestupkového zákona i jeho právního okolí. Publikace upozorňuje na změněné nebo nové právní instituty a provádí jejich výklad. Během účinnosti přestupkového zákona vyvstala řada teoretických i aplikačních problémů a sporných otázek, na které se snaží druhé vydání publikace najít odpovědi a nabídnout řešení. Vychází přitom z poměrně bohaté judikatury správních soudů a Ústavního soudu. Pro úzkou návaznost přestupkového práva na trestní právo hmotné i procesní je uváděna též trestní judikatura a trestní doktrína. Rozbor jednotlivých hmotněprávních i procesních institutů je doplněn o příklady, které plynou z aplikační praxe správních orgánů. Rozpracovány jsou například otázky ukládání... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přestupkové právo: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-612-5)

Výkladová stanoviska: Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (978-80-7552-620-5)

Výkladová stanoviska: Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (978-80-7552-620-5)
Detail

Kniha - autor Petr Bukovjan, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž se ví dlouho (jen mnohdy chyběla písemná odvaha je řešit), tak problémům, které nemohl dříve nikdo tušit, protože vznikly teprve nedávno. I ve druhém vydání se nijak nemění účel výkladových stanovisek sebraných do této knihy - upřímná snaha dobrat se odpovědí na konkrétní otázky a najít v tom kterém paragrafu jeho skutečné těžiště. (alza.cz)

Podobné produkty ako Výkladová stanoviska: Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (978-80-7552-620-5)

Partnerské vztahy (978-80-271-0012-5)

Partnerské vztahy (978-80-271-0012-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Soňa Vávrová, 168 stran Prostřednictvím výzkumu i autentických příběhů poznáte, jaký je život mladých osob s vrozeným tělesným postižením. Jak zvládají situace všedního dne, s jakými těžkostmi se potýkají. Publikace zaujme odborníky z oblasti pomáhajících profesí, ale i osoby se zdravotním postižením a laickou veřejnost. Detaily knihy: Autor: Soňa Vávrová Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0012-5 Počet stran: 168 (alza.cz)

Podobné produkty ako Partnerské vztahy (978-80-271-0012-5)

Ilegální vztahy (978-80-85935-90-5)

Ilegální vztahy (978-80-85935-90-5)
Detail

Kniha - autor Jan Malinda, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Jsme generace odsouzená k frustraci z nekonečného množství možností. Naše rodiče drtilo, že se směli posunovat pouze jako vagónky na neperspektivní tovární vlečce. Naši generaci paradoxně deprimuje, že nás žádné koleje nesvírají a že si můžeme jezdit off-road, kdekoliv se nám zlíbí. Oni marně hledali smysl života v uspěchaných manželstvích, my ho lovíme na googlu. Životní rytmus opustil uzavřený kruh zemědělské jistoty jaro-léto-podzim-zima, svištíme na nekonečném tobogánu příležitostí. Vyhraje ten, kdo umře bohatší. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ilegální vztahy (978-80-85935-90-5)

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci (978-80-7502-021-5)

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci (978-80-7502-021-5)
Detail

Kniha - autor Jakub Severa; Pavel Mates, 176 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Právo požadovat náhradu škody či jiné újmy ze strany toho, kdo ji utrpěl v důsledku činnosti nebo naopak nečinnosti veřejné moci, patří k pojmovým znakům demokratických právních států. V této monografii se mohou čtenáři seznámit s tím, jak je toto právo zakotveno v českém právním řádu a jak je naplňováno. Autoři se nejporve zabývají ústavními garancemi tohoto práva, zmiňují také úpravu v mezinárodních smlouvách. Tato východiska zasazují do obecnějšího teoretického rámce pojmu odpovědnosti a jeho komponentů v právu soukromém i veřejném. Na tomto základě pak postupně objasňují základní předpoklady, které musí být splněny, aby bylo možno se odpovědnosti úspěšně dovolávat, analyzují jednotlivé právní tituly vzniku odpovědnosti, objasňují, za jakých podmínek je dána příčinná souvislost mezi nezákonným aktem a vznikem škody, resp. jiné újmy, jaký okruh subjektů přichází v úvahu,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Odpovědnost státu za výkon veřejné moci (978-80-7502-021-5)

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním (978-80-7502-203-5)

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním (978-80-7502-203-5)
Detail

Kniha - autor Petr Lavický, 272 stran, česky, pevná bez přebalu matná Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má soudce překlenout stav non liquet a rozhodnout, i když některá z rozhodných skutečností zůstala neobjasněna. Největší pozornost je věnována tématu dělení důkazního břemena, jež má pro právní praxi klíčový význam v každém civilním sporu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Důkazní břemeno v civilním řízení soudním (978-80-7502-203-5)

Pracovnělékařské služby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů (978-80-7554-233-5)

Pracovnělékařské služby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů (978-80-7554-233-5)
Detail

Kniha - autor Bořivoj Šubrt; Milan Tuček, 448 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. je stále vzbuzuje četné nejasnosti mezi zaměstnavateli, ale i lékaři. To se týká i významných novel těchto právní předpisů z roku 2017. Blíže k obsahu publikace Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb komplexně. Vysvětlují jak uvedenou právní úpravu a její praktické důsledky, tak i pracovněprávní souvislosti z hlediska příslušných ustanovení zákoníku práce. Nevyhýbají se ani kritice některých nedostatků právní úpravy, existujících i po novelách. Popisují jednotlivé druhy pracovnělékařských prohlídek, další činnosti smluvního lékaře a uvádějí doporučení pro obsah smlouvy zaměstnavatele s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, postup při vyžádání a vydání lékařského posudku a důsledky... (alza.cz)

Podobné produkty ako Pracovnělékařské služby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů (978-80-7554-233-5)

Teoretické aspekty obchodného registra: Minulosť a súčasnosť (978-80-7502-360-5)

Teoretické aspekty obchodného registra: Minulosť a súčasnosť (978-80-7502-360-5)
Detail

Kniha - autor Jana Slivka Bedlovičová, 144 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Predpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. Monografia mapuje historický vývoj od čias jeho predchodcu – cechových zoznamov, cez pokrokový obchodný register z roku 1875 a diskontinuitu v období socializmu až po návrat k „základným kameňom“ obchodného registra na začiatku 90. rokov 20. storočia. Publikácia na toto obdobie nadväzuje analýzou právneho stavu de lege lata v podmienkach Slovenskej republiky, a to hmotnoprávnej, procesnoprávnej a organizačnej stránky obchodného registra. Túto právnu úpravu poznačil vo veľkej miere aj vplyv práva Európskej únie, a to najmä v oblasti publicity. Monografia sa preto zaoberá právnou úpravou publicity na európskej úrovni a zároveň upriamuje pozornosť aj na relatívnu novinku ? prepojenie centrálnych... (alza.cz)

Podobné produkty ako Teoretické aspekty obchodného registra: Minulosť a súčasnosť (978-80-7502-360-5)

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? (978-80-7502-539-5)

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? (978-80-7502-539-5)
Detail

Kniha - autor Jan Chmel, 312 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a přístupy jednotlivých soudců a jaký vliv na něj má složení soudních senátů. Autor s využitím empirických metod ukazuje, že v činnosti soudu se výrazně projevují odlišnosti jednotlivých soudcovských osobností, a především rozdíly mezi aktivistickým, nebo naopak zdrženlivým přístupem soudců. (alza.cz)

Podobné produkty ako Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? (978-80-7502-539-5)

Jak napravit jakýkoliv vztah (978-80-8100-613-5)

Jak napravit jakýkoliv vztah (978-80-8100-613-5)
Detail

Kniha - autor Luule Viilma, 104 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Dánská psychoterapeutka a autorka několika úspěšných knih, která působila i jako farářka, zde nabízí zcela konkrétní, praktickou a velmi empatickou pomoc každému, koho v životě trápí nějaký špatný, komplikovaný, nebo přerušený, avšak neuzavřený vztah. Cílem přitom nejsou pouze vztahy romantické a partnerské, ale skutečně jakékoliv! Možná máte člena rodiny nebo přítele, který vám chybí, ale s nímž se nevídáte. A možná s někým naopak žijete, ale už nenacházíte propojení, které tam kdysi bylo. Autorka představuje různé strategie, jež mohou pomoci, chcete-li znovu vytvořit nebo vylepšit vztah. Uvádí k nim spousta příkladů, a také konkrétních slov a frází, které se dají použít v různých situacích. Zajímavá jsou shrnující cvičení, jež vám mohou pomoci vidět vás i váš vztah v jasnějším světle. A na konci knihy najdete test, s jehož pomocí si lze změřit svou ochotu získat určitý vztah zpět.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jak napravit jakýkoliv vztah (978-80-8100-613-5)

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím (978-80-7400-879-5)

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím (978-80-7400-879-5)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Svejkovský; Eva Kabelková, 816 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. • Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu. • Vzory ke všem částem zákona o obchodních korporacích po jeho první velké novele. • Vzory společenských smluv ke všem typům obchodních korporací (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo, sociální družstvo). • Všechny vzory obsahují úvodní komentář, který usnadní pochopení. • Snadná orientace podle ustanovení zákona o obchodních korporacích (kniha obsahuje přehled zákona). (alza.cz)

Podobné produkty ako Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím (978-80-7400-879-5)

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (978-80-7502-399-5)

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (978-80-7502-399-5)
Detail

Kniha - autor Jan Kysela, 250 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Dělba moci je tématem klasickým, traktovaným v politickém a právním myšlení již po staletí, pro mnohé tak možná v současném světě už poněkud vyčpělým. Navzdory tomu zůstává podstatným prvkem teorie a praxe omezené vlády. Kniha sleduje vznik, důvody a různé soudobé i historické modely dělby moci. Všímá si také jejích předchůdců a alternativ, ať už se jedná o smíšenou vládu, anebo o různé varianty kultivace vládců. Uvozena je přehledem pojetí moci jako takové, končí shrnutím relevantním pro poměry České republiky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (978-80-7502-399-5)

Podíl ve společnosti s ručením omezeným: Praktická příručka (978-80-7502-188-5)

Podíl ve společnosti s ručením omezeným: Praktická příručka (978-80-7502-188-5)
Detail

Kniha - autor Tomáš Kajnar, 192 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s novou právní úpravou spojeny, a navrhuje možnosti jejich řešení. Pozornost je rovněž věnována dosavadní judikatuře a její použitelnosti v prostředí rekodifikovaného soukromého práva. Kniha je určena nejen advokátům, soudcům, notářům a podnikovým právníkům, kteří s problematikou podílu ve společnosti s ručením omezeným přicházejí do styku, ale i široké podnikatelské veřejnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Podíl ve společnosti s ručením omezeným: Praktická příručka (978-80-7502-188-5)

Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov (978-80-7502-485-5)

Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov (978-80-7502-485-5)
Detail

Kniha - slovensky Pohnuté dejiny 20. storočia neraz dramaticky zasiahli aj do života univerzitných profesorov. Na mnohých miestach to demonštruje táto vedecká monografia. Čitateľa zoznamuje s osudmi a vedeckou tvorbou štyroch významných profesorov rímskeho práva, ktorí pôsobili na Slovensku v priebehu 20. storočia. Obsahuje vedecky spracované biografie Otakara Sommera Miroslava Boháčka, Karola Rebra a Petra Blaha. Na tomto základe monografia predstavuje ucelený pohľad na vývoj právnického vzdelávania v Československu, pričom reflektuje najmä zmeny vo výučbe rímskeho práva presadených pod vplyvom dobových udalostí. Prostredníctvom pútavého výkladu o zaujímavostiach zo života profesorov však poukazuje aj na dôležitú metodologickú otázku, prečo je výučba rímskeho práva dôležitá. Svojím biografickým charakterom môže kniha zaujať prakticky každého, ocenia ju však predovšetkým záujemcovia o problematiku právnického vzdelávania a jeho novších dejín. (alza.cz)

Podobné produkty ako Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov (978-80-7502-485-5)
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (978-80-7502-469-5), Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů pohledem judikatury a praxe (978-80-7400-718-7), Přechod práv a povinností a hromadné propouštění (978-80-7552-149-1), Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích (978-80-7502-373-5), Listina základních práv a svobod: Velký komentář (978-80-7502-609-5), Utilitarismus a filozofie lidských práv (978-80-7502-640-8), Hádanky z louky (978-80-7267-469-5), Meze základních práv v České republice (978-80-7502-294-3), Debordelizace vztahů (978-80-877-1732-5), Autorské právo a práva související (978-80-7502-386-5), Deutsche Rechtssprache (978-80-7502-542-5), Hrůzy lásky a nenávisti (978-80-7244-469-4), Kniha Přirozený obraz vztahů mezi Bohem, člověkem a vesmírem (978-80-7530-051-5), Naivná (978-80-8114-469-1), Třetí Ústavní soud (978-80-7502-638-5), Praktikum z římského práva (978-80-7502-388-9), Praktikum z právní metodologie (978-80-7502-235-6), Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? (978-80-7502-539-5), Teoretické aspekty obchodného registra: Minulosť a súčasnosť (978-80-7502-360-5), Debordelizace vztahů: Zbavte se vztahových kurvítek (978-80-87717-32-5), Výkladová stanoviska: Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (978-80-7552-620-5), Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv: I. zväzok Štruktúra systémov a ochrana politických práv (978-80-8168-971-0), Listina základních práv a svobod: Komentář (978-80-7400-812-2), Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty (978-80-7298-469-5), Konec prokrastinace: Prokrastinace = chorobné odkládání úkolů a povinností (978-80-87270-51-6), Obrněni pohrdáním (978-80-7332-469-8), Praktikum z práva sociálního zabezpečení (978-80-7502-297-4), Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspek (978-80-7552-224-5), Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů (978-80-7357-568-7), Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže: Antitrust z pohľadu ľudských práv (978-80-571-0002-7)