Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7)

Produkt Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7) upraviť a produkt hľadať znova.

Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7)

Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Palatková, 256 stran Publikace přináší komplexní pohled na problematiku mezinárodního turismu. Je určena odborníkům soukromého i veřejného sektoru působícím v mezinárodním prostředí, včetně studentů vysokých a středních škol zaměřených na turismus či institucí zabývajících se rozvojem turismu. Nové vydání knihy je aktualizováno s ohledem na vývoj mezinárodního turismu a souvisejících oblastí. Kniha je rozšířena o pasáže zaměřené na možnosti sledování významu turismu ve světové ekonomice a mezinárodních ekonomických vztazích a zabývá se novou metodikou sledování turismu, která bude používána od roku 2014. Aktualizace kvantitativních údajů se týká zejména kapitol zaměřených na regionální rozložení mezinárodního turismu a jeho hlavní zdrojové země a destinace. Rozšíření doznala i kapitola věnující se konkurenceschopnosti, turismu v rozvojových zemích a zcela nově jsou podle Vize 2030 zpracovány předpokládané trendy mezinárodního... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7) , Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7)

Ekonomika turismu (978-80-247-3643-3)

Ekonomika turismu (978-80-247-3643-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Palatková, Jitka Zichová, 264 stran Publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem. Nové vydání je kompletně aktualizované a rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ekonomika turismu (978-80-247-3643-3) , Turismus a veřejná správa (978-80-247-3842-0)

Geografie turismu (978-80-247-4430-8)

Geografie turismu (978-80-247-4430-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Iveta Hamarneh, 224 stran Na trhu ojedinělá publikace seznamuje studenty VŠ, VOŠ a pracovníky v oblasti turismu s problematikou geografie turismu v mimoevropských teritoriích. Výhody knihy spočívají v tom, že autorka svět dělí podle metodiky UNWTO a nabízí komplexní přehled regionů z hlediska geografie turismu a podrobnější charakteristiku vybraných zemí daných regionů. V knize se nejprve seznámíte s nejdynamičtěji rostoucím regionem turismu, kterým je Asie a Pacifik, dále poznáte předpoklady turismu v regionu Amerika a na konec se budete věnovat regionu Středního východu a jeho potenciálu z hlediska turismu. Region Afrika má ze všech uvedených regionů největší možnosti lokalizačních podmínek turismu, ale vzhledem ke špatné úrovni selektivních a realizačních předpokladů nelze předpokládat výraznější nárůst návštěvnosti. U každého regionu najdete kromě celkového zhodnocení předpokladů cestovního ruchu (selektivní, lokalizační,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Geografie turismu (978-80-247-4430-8) , Mezinárodní obchodní operace (978-80-247-4874-0)

Turismus a veřejná správa (978-80-247-3842-0)

Turismus a veřejná správa (978-80-247-3842-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Šárka Tittelbachová, 200 stran Publikace se jako první na našem trhu uceleně zabývá rolí a možnostmi veřejné správy v oblasti turismu v ČR, a to v kontextu reformy veřejné správy a členství České republiky v Evropské unii. Kromě hlavního tématu se zaměřuje i na analýzu koncepcí státní politiky turismu a na problémy při jejich implementaci. Pozornost je věnována činnostem veřejné správy při naplňování strategických vizí a cílů, hlavním subjektům a jejich kompetencím i hodnocení dopadů na rozvoj turismu. Dále se kniha zabývá možnostmi využití turismu pro ekonomizaci kulturního a přírodního dědictví. Součástí je aplikace metody interakčního scénáře a systémového přístupu k objasnění problémů a jejich praktického řešení vzhledem k zájmům jednotlivých skupin aktérů z veřejnoprávního, podnikatelského a neziskového sektoru. Publikace je určena studentům vysokých, vyšších odborných a středních škol zaměřených na turismus i pracovníkům a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Turismus a veřejná správa (978-80-247-3842-0) , Mezinárodní správa společnosti (978-80-7400-482-7)

Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012 (978-80-247-4255-7)

Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012 (978-80-247-4255-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Jílek, Jitka Svobodová, 448 stran Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností. (alza.cz)

Podobné produkty ako Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012 (978-80-247-4255-7) , Mezinárodní humanitární právo (978-80-7400-185-7)

Mezinárodní management (978-80-247-2987-9)

Mezinárodní management (978-80-247-2987-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Štrach, 168 stran Moderní publikace poskytuje komplexní obraz o důvodech vzniku, funkci, vnitřních řídících a rozhodovacích procesech, produktech a budoucnosti nadnárodních firem v kontextu současných světových událostí a reálií České republiky. Kniha je určena zejména managementu nadnárodních firem, personalistům, studentům vysokých škol a MBA studií a firemním poradcům. Věnuje se prostředí mezinárodního managementu, mezinárodnímu obchodu, strategiím nadnárodních firem, globálním produktům a lokálním trhům, přímým zahraničním investicím, mezinárodnímu managementu lidských zdrojů, inovacím, výzkumu a vývoji. Každá z kapitol je zakončena případovou studií s otázkami k zamyšlení. Autor je uznávaný odborník v oblasti mezinárodního managementu, vede Institut managementu a marketingu na VŠ Škoda Auto Vysoké škole a učí na dalších vysokých školách v ČR a v zahraničí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní management (978-80-247-2987-9) , Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování (978-80-247-1922-1)

Mezinárodní marketing (978-80-247-5366-9)

Mezinárodní marketing (978-80-247-5366-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Machková, 200 stran Nové vydání reaguje na dynamický vývoj v mezinárodním marketingu, zejména v oblasti digitálního marketingu a brand managementu. Autorka se zabývá mezinárodním marketingem komplexně — od analýzy prostředí přes strategické plánování až po marketingový mix. Výklad doplňují příklady a případové studie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní marketing (978-80-247-5366-9) , Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol (978-80-247-4418-6)

Mezinárodní turismus - Monika Palatková - e-kniha

Mezinárodní turismus - Monika Palatková - e-kniha
Detail

eBook:,Publikace přináší komplexní pohled na problematiku mezinárodního turismu. Je určena odborníkům soukromého i veřejného sektoru působícím v mezinárodním prostředí, včetně studentů vysokých a středních škol zaměřených na turismus či institucí zabývajících se rozvojem turismu. Nové vydání knihy je aktualizováno s ohledem na vývoj mezinárodního turismu a souvisejících oblastí. Kniha je rozšířena o pasáže zaměřené na možnosti sledování významu turismu ve světové ekonomice a mezinárodních ekonomických vztazích a zabývá se novou metodikou sledování turismu, která bude používána od roku 2014. Aktualizace kvantitativních údajů se týká zejména kapitol zaměřených na regionální rozložení mezinárodního turismu a jeho hlavní zdrojové země a destinace. Rozšíření doznala i kapitola věnující se konkurenceschopnosti, turismu v rozvojových zemích a zcela nově jsou podle Vize 2030 zpracovány předpokládané trendy mezinárodního turismu. První část knihy se věnuje analýze postavení cestovního ruchu ve světové ekonomice a mezinárodních ekonomických vztazích. Druhý blok je zaměřen na regionální a subregionální rozložení mezinárodního turismu. Třetí část charakterizuje vybrané subjekty mezinárodního turismu v podobě cestovních kanceláří, hotelových skupin a zejména vládních a mimovládních mezinárodních organizací. Mezi další témata publikace patří turismus v rozvojových zemích, hodnocení konkurenceschopnosti v mezinárodním turismu, prosazování principů udržitelnosti a řešení otázek spojených s důsledky členství v EU v legislativní oblasti. Výklad je doplněn praktickými příklady. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní turismus - Monika Palatková - e-kniha , Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8)

Mezinárodní obchodní operace (978-80-247-4874-0)

Mezinárodní obchodní operace (978-80-247-4874-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Machková, 256 stran Již šesté vydání představuje novou právní úpravu závazkových vztahů a podnikatelských subjektů v ČR, obchodní praktiky v přeshraničních transakcích a související finanční instrumenty, nové možnosti zajišťování úvěrových rizik v mezinárodních vztazích, aktuální pravidla vydávaná Mezinárodní obchodní komorou. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchodní operace (978-80-247-4874-0) , Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4)

Mezinárodní cestovní ruch (978-80-247-3750-8)

Mezinárodní cestovní ruch (978-80-247-3750-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Palatková, 224 stran Publikace přináší komplexní pohled na problematiku mezinárodního cestovního ruchu. Je určena studentům vysokých a středních škol zaměřených na turismus, institucím zabývajícím se rozvojem turismu, cestovním kancelářím, hotelovým a dopravním společnostem působícím v mezinárodním prostředí. Věnuje se analýze postavení turismu ve světové ekonomice a zhodnocení jeho významu v mezinárodním obchodě službami. Zaměřuje se na regionální a subregionální rozložení mezinárodního cestovního ruchu, pozornost je věnována i rozvojovým zemím. Autorka charakterizuje také vybrané subjekty mezinárodního turismu v podobě cestovních kanceláří, hotelových skupin a mezinárodních organizací. Mezi další témata publikace patří hodnocení konkurenceschopnosti v mezinárodním turismu, prosazování principů udržitelnosti a řešení otázek spojených s důsledky členství v EU. V závěru je rekapitulován vývoj mezinárodního cestovního ruchu a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní cestovní ruch (978-80-247-3750-8) , Windows 7 (978-80-247-3210-7)

Mezinárodní obchodní operace (978-80-247-4874-0)

Mezinárodní obchodní operace (978-80-247-4874-0)
Detail

Kniha - autor Hana Machková; Eva Černohlávková; Alexej Sato, 256 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha je nezbytnou příručkou pro všechny, kteří podnikají v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na základní postupy a rozhodovací procesy v mezinárodním podnikání – od analýzy podmínek trhů přes výběr forem přeshraničního podnikání až po jejich smluvní zabezpečování a obvyklé podmínky. Těžiště publikace tvoří části zabývající se mezinárodním obchodem hmotným zbožím a aktivitami s ním souvisejícími, zejména celním řízením, financováním mezinárodního obchodu, jeho logistickým zajišťováním, pojištěním apod. Předmětem výkladu jsou i zvláštnosti transakcí v obchodu investičními celky, dodávky v rámci veřejných soutěží i některé netradiční operace včetně kompenzací a offsetů. Pozornost je věnována také využívání informačních a telekomunikačních technologií v mezinárodním podnikání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchodní operace (978-80-247-4874-0) , Platnéřství (978-80-247-1186-7)

Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol (978-80-247-4418-6)

Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol (978-80-247-4418-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Soňa Gullová, 336 stran V prakticky zaměřené publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Již třetí vydání knížky radí, jak jednat v dalších vybraných zemích světa, které dosud v publikaci zařazeny nebyly, např. v Jižní Koreji, Kolumbii, Dominikánské republice, na Kubě, na Islandu, v USA, Angole, Norsku aj. Kniha je určena zejména studentům mezinárodního obchodu a studentům připravujícím se na diplomatickou dráhu, ale velmi cenné informace v ní najdou i lidé, kteří v těchto oblastech již působí. Po přečtení budete vědět, jaké jsou nejčastější prohřešky a největší nedostatky, s nimiž je možno se v praxi setkat, jak jednat se zahraničními partnery z více než padesáti zemí, na co si dát pozor a jak udělat dobrý dojem. V příloze najdete vzory protokolární a diplomatické korespondence, pravidla používání vizitek ve vybraných zemích a další užitečné informace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol (978-80-247-4418-6) , Motoškola (978-80-247-3645-7)

Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování (978-80-247-1922-1)

Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování (978-80-247-1922-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Romana Nývltová, Mária Režňáková, 224 stran Kniha přibližuje situaci na mezinárodních kapitálových trzích a popisuje různé možnosti, jak zde mohou české podniky získat vlastní i cizí kapitál. Autorky nabízejí přehledný výklad procesu financování cennými papíry na základě aktuálních požadavků jednotlivých kapitálových trhů a kniha tak může českým podnikům sloužit jako metodická příručka. Každá část knihy je pro názornost doplněna aktuálními praktickými příklady z prostředí České republiky (např. mezinárodní nabídka akcií společnosti Zentiva či emise eurobondů společnosti ČEZ), které poslouží nejen jako zdroj inspirace, ale i jako případové studie pro studenty finančních oborů na vysokých školách. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování (978-80-247-1922-1) , Tvořivost (978-80-247-1652-7)

Úvod do studia mezinárodních vztahů (978-80-247-5131-3)

Úvod do studia mezinárodních vztahů (978-80-247-5131-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Smolík, 232 stran Správný student mezinárodních vztahů potřebuje mít znalosti mezinárodních dějin, práva, ekonomiky a stejně tak i zahraniční politiky a mezinárodní politiky. Tato publikace je právě tím prvním krokem na cestě za poznáním mezinárodních vztahů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do studia mezinárodních vztahů (978-80-247-5131-3) , Detektivové (978-80-247-3942-7)

Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8)

Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Emilie Kalínská, kolektiv a, 232 stran Moderní publikace uznávaných odborníků z VŠE v Praze je určena zejména studentům vysokých škol a dalším zájemcům o tuto problematiku. Na úvod se seznámíte s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodních ekonomických vztahů (s obchodem se zbožím, službami, pohybem kapitálu, s hlavními subjekty mezinárodních ekonomických vztahů). Následná analýza teorií mezinárodního obchodu je doplněna charakteristikou efektů jejich uplatňování pro spotřebitele, podnikatele i stát. Na efekty mezinárodního obchodu logicky navazuje charakteristika obchodní politiky (zahraniční, mezinárodní a společná obchodní politika EU). Kniha se soustředí i na charakteristiku mezinárodního měnového systému, v jehož podmínkách mezinárodní obchod probíhá, a na charakteristiku současného podnikatelského prostředí a jeho význam pro rozvoj mezinárodního obchodu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8) , Freeskiing (978-80-247-2837-7)

Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013 (978-80-247-4710-1)

Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013 (978-80-247-4710-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Jílek, Jitka Svobodová, 448 stran Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností. (alza.cz)

Podobné produkty ako Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013 (978-80-247-4710-1) , Nunofilcování (978-80-247-3674-7)

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4)

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 368 stran Na trhu ojedinělá publikace je určena ekonomům, podnikatelům, studentům VŠ a zájemcům o tuto problematiku. Autoři se zaměřují na komplexní analýzu mezinárodního obchodu v současné světové krizi, a to ve vývojových a teoreticko-politických souvislostech a v souvislostech aktuálního vývoje v globalizovaném podnikatelském prostředí. Seznámíte se s pojetím mezinárodního obchodu, s aktuálními trendy i prognózami vývoje mezinárodních ekonomických vztahů a s teoriemi mezinárodního obchodu a jejich důkazy v praxi. Kniha se též věnuje obchodní a investiční politice a jejich vlivu na mezinárodní obchod a na utváření podnikatelského prostředí. Zvláštní kapitola je zaměřena na obchodní aspekty evropské integrace a politiky EU, jež ovlivňují zapojení evropských subjektů do mezinárodního obchodu i do procesů mezinárodního investování. Knihu uzavírá část zabývající se mezinárodní konkurenceschopností vč. světového srovnání. V... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4) , Keramika (978-80-247-4523-7)

Windows 7 (978-80-247-3210-7)

Windows 7 (978-80-247-3210-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Pecinovský, 224 stran Kniha určená pro začátečníky a méně zkušené uživatele počítače seznámí čtenáře s novým operačním systémem Windows 7, který oproti předchozím verzím systému Windows obsahuje řadu změn, vylepšení a nejrůznějších nových funkcí. Čtenář se naučí vše potřebné, aby mohl systém plně využívat - od instalace a seznámení se základními pojmy, práce s průzkumníkem, základní nastavení (obrazovka, spořič obrazovky, postranní panel, hlavní panel, systémový čas, uživatelé atd.), spouštění aplikací a práci multimédii, přes popis novinek, kterými se Windows 7 liší od předchozích verzí, až po aplikace dodávané spolu s Windows 7, především Notepad, MS Paint a WordPad. Naučí se také práce s Internet Explorerem 8, který je ro vněž součástí nových Windows. (alza.cz)

Podobné produkty ako Windows 7 (978-80-247-3210-7) , Reklama (978-80-247-3492-7)

Mezinárodní humanitární právo (978-80-7400-185-7)

Mezinárodní humanitární právo (978-80-7400-185-7)
Detail

Kniha - autor Jan Ondřej, 560 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní humanitární právo (978-80-7400-185-7) , Strečink (978-80-247-3153-7)

Právo mezinárodního obchodu (978-80-7552-770-7)

Právo mezinárodního obchodu (978-80-7552-770-7)
Detail

Kniha - autor Bohumil Poláček, 340 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Učebnice tradičního názvu odpovídá svým pojetím jednosemestrálnímu základnímu kurzu vyučovanému na všech českých právnických fakultách. Struktura je však odlišná od stávajících učebních textů. Snaží se o určité zjednodušení při zachování podstaty dané problematiky, protože první, co by studenta nemělo odradit od učení přímo z učebnice, je její rozsah. V knize proto ani nejsou zahrnuty akademické úvahy a názory osobností. Taktéž je upuštěno od odkazů navádějících čtenáře zabývat se přílišnými podrobnostmi, které jsou při intenzivním studiu časově náročné. Z didaktických důvodů jsou názvy, čísla norem a některé krátké pasáže někdy opakovány v různých souvislostech. Student tedy nemusí ztrácet čas zbytečným listováním oproti tomu, pokud by se v textu pouze odkazovalo na jinou pasáž knihy. Z důvodu přehlednosti byl zvolen postup současného zvýraznění textu tučným písmem, kurzívou a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Právo mezinárodního obchodu (978-80-7552-770-7) , Studny (978-80-247-4482-7)

Mezinárodní správa společnosti (978-80-7400-482-7)

Mezinárodní správa společnosti (978-80-7400-482-7)
Detail

Kniha - autor Zuzana Čvančarová; Miroslav Hučka; Aleš Kubíček, 512 stran, česky V dnešní době podniky hledají především netradiční a nové cesty, jak zlepšit ekonomické výsledky, konkurenceschopnost a v neposlední řadě atraktivitu svého podnikání pro potenciální zahraniční investory. Jedním z významných nástrojů, jak zvýšení atraktivity pro investory dosáhnout, jsou systémy správy společností. Jedná se o oblast, které v podmínkách České republiky byla věnována zatím jen omezená pozornost. Postupující globalizace je faktor, který proniká do všech oblasti podnikání, tedy i do správy společností. Investice do důvěryhodných společností mají mezinárodní rozměr a investoři hledají podniky, do kterých by bez větších obav mohli vložit svůj volný kapitál. Aby investoři mohli s určitou mírou spolehlivosti posoudit úroveň systému správy společnosti u zahraničního podniku, měli by mít informace o tom, jaká je legislativní úroveň pro oblast správy společností v dané zemi,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní správa společnosti (978-80-7400-482-7) , Krosienky (978-80-247-4804-7)

Strečink (978-80-247-3153-7)

Strečink (978-80-247-3153-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Kamil Ramík, 80 stran Naučte se spolu s námi základní strečinková cvičení, která jsou nutná před a po každé sportovní aktivitě. Renomovaný český autor, MUDr. Kamil Ramík, rehabilitační a sportovní lékař, vám přináší komplexní protažení všech svalových skupin, upozorňuje na časté chyby při cvičení a vysvětluje princip a důvody strečinku. Knihu jistě ocení nejen amatérští sportovci všech věkových skupin, ale i učitelé tělocviku, trenéři a profesionální sportovci. (alza.cz)

Podobné produkty ako Strečink (978-80-247-3153-7) , Volání divočiny (6): duchové ve hvězdách (978-80-000-4862-8)

Reklama (978-80-247-3492-7)

Reklama (978-80-247-3492-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš, 208 stran Nové, aktualizované a doplněné vydání základní české knížky o reklamě opět připravili přední čeští odborníci na reklamu, předsedkyně České marketingové společnosti Jitka Vysekalová, a uznávaný praktik, bývalý prezident Asociace komunikačních agentur, který dnes přednáší na VŠE v Praze, Jiří Mikeš. Nové vydání přináší aktuální údaje a informace ze světa české a zahraniční reklamy, přibližuje novinky z oblasti moderních forem marketingové komunikace a emocionálního působení a nabízí nové příklady z reklamní praxe. Díky knize zjistíte, co je reklama a jak působí, jak "krok za krokem" připravit účinnou reklamní kampaň, jaká média vybrat, jak vytvořit tu "správnou" reklamu, jaké barvy, obrazy a slova používat či jak si vybrat správnou agenturu. Dozvíte se také, jaké moderní přístupy ke zjišťování účinnosti reklamy existují, jaké jsou nové trendy v marketingové komunikaci nebo co... (alza.cz)

Podobné produkty ako Reklama (978-80-247-3492-7) , Mezinárodní marketing (978-80-271-3006-1)

Jezuité (978-80-247-3913-7)

Jezuité (978-80-247-3913-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Stefan Kiechle, 96 stran Byli jezuité papežskou armádou, nebo zmírňovali katolickou víru? Oponovali osvícenským snahám, nebo představovali socialisty, rané předchůdce Karla Marxe? V knize se dozvíte to nejdůležitější o historických kořenech jezuitů, jejich duchovních principech a jejich postavení v současnosti. Stefan Kiechle, SJ Doktor teologie, narozen v roce 1960, byl studentským farářem a supervizorem noviců. V současné době působí jako duchovní a odborník na exercicie v Mannheimu. Přednáší v Mnichově na Vysoké škole filozofické. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jezuité (978-80-247-3913-7) , Mezinárodní marketing (978-80-7400-441-4)

Motoškola (978-80-247-3645-7)

Motoškola (978-80-247-3645-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Faus, 88 stran Ilustrovaná učebnice pro žadatele o řidičské oprávnění skupin AM, A1 a A, která poskytne koncentrovaně informace důležité pro získání ŘP na motocykl i další informace o technice jízdy, zvládání krizových situací a jiných specifik motocyklů. Kniha se v nezbytně nutné míře věnuje technice a údržbě motocyklu a zdravotní přípravě (zejména v aspektech odlišných zranění motorkářů proti běžným automobilistům). Těžiště učebnice je popis techniky jízdy, s ohledem na jednotlivé druhy motocyklů (chopper, cruiser, enduro, cestovní moto, polozávodní "zaléhávačka") a skútrů, s důrazem na bezpečnost. Popisuje úhybné manévry při vzniku kritických situací a metodu řízené nehody, rozdíly při jízdě sólo a s tandemistou, případně zavazadly. Začátečníci ocení teoretické základy ovládání motocyklu, záludnosti složitějších jízdních situací i návody na jejich zvládání. Zkušenější motorkáři najsdou mnoho tipů z vyšších forem jízdy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Motoškola (978-80-247-3645-7) , Windows 7 (978-80-247-3209-1)

Platnéřství (978-80-247-1186-7)

Platnéřství (978-80-247-1186-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Mudra, 152 stran Kniha je určena nejen těm, kdo se zajímají o výrobu a použití zbroje či historický šerm, ale je i pro kováře a další aktivní řemeslníky. Zabývá se ochrannou zbrojí - zejména v Evropě - z hlediska výroby, jejího používání, a to jak v minulosti, tak i v současnosti. S pomocí vynikajících ilustracích poskytuje historický přehled typů zbrojí. Nespornou výhodou proti mnoha jiným publikacím je řada informací o technologických postupech výroby, údržby a restaurování zbroje. Nedílnou součástí knihy jsou i ukázky z platnéřské dílny současnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Platnéřství (978-80-247-1186-7) , Hvězdy odvedle (978-80-247-5290-7)

Detektivové (978-80-247-3942-7)

Detektivové (978-80-247-3942-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Pospíšilová, Markéta Vydrová, 56 stran Bratrům Tomášovi a Kubovi přinese stěhování do nového domu netušené dobrodružství. Připojí se k tajné klučičí partě a společně s novými kamarády se stanou svědky krádeže vzácného obrazu. Důvtipní malí detektivové přivedou policii na stopu zloděje. Zbývá ale objevit záhadně zmizelý obraz... Dospěláci mají svoji Agathu Christie, pro děti je tu Zuzana Pospíšilová a její dětská detektivka. Malí čtenáři se mohou těšit nejen na napínavý text a krásné ilustrace Markéty Vydrové, ale také na tajný vzkaz a doprovodné detektivní otázky.DeTeKTiVové budou brzy pátrat v dalších, nových knížkách. (alza.cz)

Podobné produkty ako Detektivové (978-80-247-3942-7) , Dph 2015 (978-80-247-5500-7)

Nunofilcování (978-80-247-3674-7)

Nunofilcování (978-80-247-3674-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Isabella Grimmichová, 112 stran Nunofilcování je výtvarná technika, při níž za pomoci teplé vody, mýdla a práce rukou, dojde k trvalému provázání vlny a tkaniny. Vzniknou tak úžasné módní doplňky, využívající kvality obou materiálů. V knize se autorka věnuje převážně spojení vlny s hedvábím. Nalezneme zde šály, kabelky a šperky, které lze snadno vytvořit v domácích podmínkách. Jednotlivé projekty jsou doplněny podrobnými postupy s fotografiemi a provázány odkazy na již probrané kroky, takže se v nich lze snadno orientovat. Snahou autorky bylo oslovit nejen úplného začátečníka, ale inspirovat i zkušené výtvarníky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nunofilcování (978-80-247-3674-7) , Moderní rétorika (978-80-247-2965-7)

Keramika (978-80-247-4523-7)

Keramika (978-80-247-4523-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Ščerbová, 64 stran Kniha přináší 28 keramických projektů a 12 dalších variant, které rozšíří oblíbené výtvarné téma ročních dob o další možnosti v oblasti modelování. Najdete zde přehledné pracovní postupy ve dvou stupních obtížnosti, v psané i fotografické podobě, které vám krok za krokem pomohou při vytváření zvířátek, rostlin a dalších drobných předmětů. Vše doplňují dobré rady vycházející z autorčiných zkušeností. Autorka se zaměřuje zejména na keramiku vytvářenou z plátu, modelování z hroudy a z válečků, ale představuje také používání sádrových licích forem, získáte dovednosti v oblasti zdobení lepenými tvary, otiskováním, prořezáváním, děrováním aj. Při barevném dekorování keramiky si osvojíte zdobení engobami, oxidy kovů, glazurami, sklem a dalšími materiály. (alza.cz)

Podobné produkty ako Keramika (978-80-247-4523-7) , Zkroťte trému (978-80-247-5328-7)

Studny (978-80-247-4482-7)

Studny (978-80-247-4482-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Zelinka, 112 stran Kniha je určena všem, kteří si chtějí u svého domu, chaty či chalupy vybudovat vlastní studnu. Přehledná příručka provede čtenáře problematikou povolení stavby i stavbou samotnou. Popisuje základní typy zdrojů pitné vody, jejich výhody i nevýhody a nezapomíná ani na způsoby hledání pramene či výběr vhodného čerpadla. Publikace vás také seznámí se souvisejícími platnými zákony, vyhláškami a normami, jimiž je třeba se při stavbě studní řídit. Kapitola otázek a odpovědí vám rychle poradí s případnými problémy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Studny (978-80-247-4482-7) , Historické krovy (978-80-247-3038-7)

Krosienky (978-80-247-4804-7)

Krosienky (978-80-247-4804-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Kielbusová, 112 stran Technika pletení na rámu — krosienky je velmi jednoduchá a přitom dokonalá svým uspořádáním. Neexistuje líc a rub, obě strany úpletu jsou stejné, takže výrobek je možné použít jako oboustranný. Publikace je určena začátečníkům a mírně pokročilým. Uvádí podrobně, krok za krokem, pletení prostiny a tkaniny na postupových fotografiích. Z uvedených způsobů pletení je možné odvodit bohatou škálu jednobarevných dírkových i vícebarevných proužkovaných a kostkovaných vzorů. Díky nevšední a neokoukané vazbě vláken, struktuře a vlastnostem pleteniny si zachovávají nadčasovost nepodléhající módním vlivům. Projekty uvedené v knize jistě zaujmou a budou inspirací pro zhotovení originálních módních doplňků, oděvů i celých kompletů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Krosienky (978-80-247-4804-7)

Freeskiing (978-80-247-2837-7)

Freeskiing (978-80-247-2837-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Volák, Lukáš Mikula, 104 stran Freeskiing je velmi progresivní sport, který láká každý rok stále více mladých lidí na celém světě svou krásou a nespoutaností. New school je volný styl lyžování zaměřený na skoky a trikové jízdy na sjezdovce, ve snowparcích nebo ve volném terénu na přírodních překážkách. Autoři, zkušení freestyloví jezdci a fotografové, seznámí všechny zájemce se základní termionologií a především s pomocí výborně graficky upravených fotosekvencí názorně ukážou, jak se naučit jednotlivé triky. Kniha je jasnou a stručnou charakteristikou tohoto sportu a terminologicky ukotvuje freeskiing v České republice. (alza.cz)

Podobné produkty ako Freeskiing (978-80-247-2837-7)

Detektivové (978-80-247-3942-7)

Detektivové (978-80-247-3942-7)
Detail

Kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 72 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Bratrům Tomášovi a Kubovi přinese stěhování do nového domu netušené dobrodružství. Připojí se k tajné klučičí partě a společně s novými kamarády se stanou svědky krádeže vzácného obrazu. Důvtipní malí detektivové přivedou policii na stopu zloděje. Zbývá ale objevit záhadně zmizelý obraz... Dospěláci mají svoji Agathu Christie, pro děti je tu Zuzana Pospíšilová a její dětská detektivka. Malí čtenáři se mohou těšit nejen na napínavý text a krásné ilustrace Markéty Vydrové, ale také na tajný vzkaz a doprovodné detektivní otázky.DeTeKTiVové budou brzy pátrat v dalších, nových knížkách. (alza.cz)

Podobné produkty ako Detektivové (978-80-247-3942-7)

Tvořivost (978-80-247-1652-7)

Tvořivost (978-80-247-1652-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Marie Königová, 188 stran Kreativita neboli tvořivost je nejvlastnějším projevem života. Vždyť tvořivě lze přistoupit k řešení jakékoli otázky. Kreativní myšlení je předpokladem originálních nápadů. Zapojíme fantazii, odhlédneme od svazující reality a snažíme se o nové pohledy jak na sebe sama, tak na společenské otázky nebo odborné a vědecké problémy. Kreativitu je možné dokonce i cvičit a záměrně pěstovat. Chce to jen odvahu pustit se do něčeho nového a neobvyklého, nebýt líný na sobě pracovat. Na cestě za přirozenou tvořivostí vám může být neocenitelným pomocníkem právě publikace renomované české autorky. Jedna z jejích cenných životních rad zní: „Nikdy nic nevzdávejte! Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat. Zkuste změnit své životní stereotypy. Jedna z cest je aktivně vyhledávat pozitivní a příjemné jevy. Jednou z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je tvořivost. Nemusíte být zrovna členy vlády, starosty města, staviteli... (alza.cz)

Podobné produkty ako Tvořivost (978-80-247-1652-7)

Instituty českého mezinárodního práva soukromého (978-80-7552-501-7)

Instituty českého mezinárodního práva soukromého (978-80-7552-501-7)
Detail

Kniha - autor Naděžda Rozehnalová, 272 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otázka, obcházení zákona, adaptace a další, a jejich pojetí v české právní doktríně. Jak uvádí autorka, řada otázek mezinárodního práva soukromého, které byly donedávna pouze předmětem teoretických diskusí, se po přijetí zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, stala také otázkami legislativními. Autorka v monografii představuje hlavní směry uvažování o kolizní metodě, zejména vývoj po tzv. americké kolizní revoluci a vývoj v kontinentálním právu ovlivněný evropskou integrací a jejich vliv na českou doktrínu i legislativu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Instituty českého mezinárodního práva soukromého (978-80-7552-501-7)

Mezinárodní právo veřejné: 2. vydání (978-80-7400-721-7)

Mezinárodní právo veřejné: 2. vydání (978-80-7400-721-7)
Detail

Kniha - autor Pavel Šturma; Čestmír Čepelka, 584 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá - autor Pavel Šturma; Čestmír Čepelka, 584 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Nové vydání učebnice renomovaných autorů zachycuje aktuální vývoj mezinárodního práva. V tomto právním oboru došlo jak k dalšímu pozitivnímu vývoji, včetně jeho kodifikace a progresivního rozvoje v některých oblastech, tak k setrvalému stavu či neúspěšným návrhům v oblastech jiných. Dochází však také k problémům, které vedou někdy ke zpochybňování mezinárodního práva, jeho autority a přednosti oproti vnitrostátnímu právu. Na všechny tyto nové jevy se autoři snaží upozornit v míře přiměřené významu pozitivních změn a hrozeb pro mezinárodní právo, jakož i rozsahu a účelu této učebnice. Aniž by slevovali z teoretické úrovně a náročnosti učebnice, včetně překládání někdy polemických názorů, uvědomují si také praktický rozměr. I když je tato nejrozsáhlejší česká učebnice mezinárodního práva... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní právo veřejné: 2. vydání (978-80-7400-721-7)

Patentové litigace s mezinárodním prvkem (978-80-7400-862-7)

Patentové litigace s mezinárodním prvkem (978-80-7400-862-7)
Detail

Kniha - autor Petr Košík, 168 stran, česky, brožovaná Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V dnešní době uvedená situace přechází do tak zvaných patentových válek, jež jsou vedeny napříč zeměmi a právními systémy. Patentové války představují náročné patentové litigace, kdy je nutná (pro patentové strategie alespoň základní) znalost jednotlivých právních systémů a jejich pozitivněprávní úpravy, pokud jde o úpravu patentové ochrany a právní úpravu, na základě které se řídí soudní ochrana patentového práva. S tím souvisí vhodnost mít základní znalosti právní historie a filozofie zemí poskytujících patentovou ochranu. Pro úspěch ve věci je současně příhodné znát alespoň základní směry rozhodování příslušných autorit daných zemí,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Patentové litigace s mezinárodním prvkem (978-80-7400-862-7)

Ukradená písmenka (978-80-247-4424-7)

Ukradená písmenka (978-80-247-4424-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Rožnovská, Katarína Ilkovičová, 72 stran V první třídě se z abecedy ztratí deset písmen. Že by je někdo ukradl? Nezbedným zlodějem je zvědavý klokánek Vendelín, kterého napraví pan školník Dobrásek svými veselými pohádkami. Vendelín zatouží naučit se číst, aby si pohádek mohl přečíst co nejvíce.Deset krátkých příběhů, které ke čtení zlákají nejen Vendelína, ale především prvňáčky. Originální pohádky oblíbené autorky Lenky Rožnovské ilustrovala Katarína Ilkovičová. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ukradená písmenka (978-80-247-4424-7)

Rorschachova metoda (978-80-247-4536-7)

Rorschachova metoda (978-80-247-4536-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Lečbych, 152 stran Autor se zřejmě jako první na světě pokusil včlenit Rorschachovu metodu do širšího teoretického rámce Z jeho teoretického bádání vyplývá, že nálezy získané touto metodou korespondují s řadou soudobých teoretických a výzkumných poznatků. Nezůstává jen v rovině čisté diagnostiky, nýbrž zamýšlí se i nad terapeutickými důsledky možných nálezů. Jeho výklad potvrzuje, že Rorschachova metoda se stala spolehlivým nástrojem poznání osobnosti jedince. Kniha je tudíž jednak repetitoriem nových poznatků z oblasti kognice, emocí a mezilidských vztahů, jednak brilantní ukázkou jejich využití v psychologické praxi. Jde o komplexní dílo, které by nemělo chybět v odborné knihovně žádného psychologa a které bude neocenitelným zdrojem inspirace pro každého, kdo pracuje s projektivními metodami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rorschachova metoda (978-80-247-4536-7)

Čarodějnice Eulálie (978-80-247-3463-7)

Čarodějnice Eulálie (978-80-247-3463-7)
Detail

Kniha - autor Zuzana Pospíšilová, 80 stran, česky V lese mezi pohádkovými bytostmi řádí neznámá mladá čarodějnice ze Zlomyslnic. Jejím koníčkem je všem škodit. Však se také začnou dít podivné věci - Hejkal nastydne, vodníkovi vyschne tůňka, čarodějnici Zevlíně se ztratí kniha kouzel, nic zkrátka není, jak se patří. Hejkal, vodník Stavidlo, čarodějnice Zevlína a pidimužík Stopař Slídil se vydají po stopách čarodějnické nezdárnice Eulálie, která vše způsobila. Zuzana Pospíšilová, zkušená autorka knih pro děti, připravila pro nejmenší čtenáře vyprávění plné fantazie, napětí a nezbytného souboje dobra se zlem, text je neoddělitelně spjat s bohatými ilustracemi Markéty Vydrové. (alza.cz)

Podobné produkty ako Čarodějnice Eulálie (978-80-247-3463-7)

Subkultury mládeže (978-80-247-2907-7)

Subkultury mládeže (978-80-247-2907-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Smolík, 288 stran Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská či birminghamská), které se tématu subkultur věnují. Autor se zabývá typologií subkultur mládeže a jejich vztahem k sociálněpatologickým jevům, médiím, trhu a politice. Blíže představuje subkultury hippies, skinheads, fotbalové chuligány, punk/hard core, graffiti, metal, gothic rock a taneční scénu. Kniha poslouží především pedagogům, novinářům, ale i výchovným poradcům, psychologům a sociologům, kteří pracují s mládeží. Stejně tak je určena i rodičům a mládeži samotné — čtivou formou je seznámí s formováním jednotlivých subkultur a životních stylů v minulosti i současnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Subkultury mládeže (978-80-247-2907-7)

Inkluzivní vzdělávání (978-80-247-3070-7)

Inkluzivní vzdělávání (978-80-247-3070-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Vanda Hájková, Iva Strnadová, 224 stran Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme právo všech lidí na vzdělávání, zásadní otázkou tedy není, ZDA může být dítě vzděláváno v běžné škole, ale JAK takovému dítěti toto vzdělávání umožnit, aby z něho profitovalo ono samo i jeho okolí. Kniha přináší všem, kteří mají zájem českou školní praxi nadále rozvíjet, přehled současných teorií inkluzivního vzdělání, interpretaci jeho principů a výklad metodiky. Záměrem je vytvořit současně i teoretické zázemí pro postupující inkluzivně orientovanou praxi na školách. Publikace je určena především pro studenty pedagogických oborů a pro odbornou veřejnost — pedagogy, psychology, sociální pracovníky a poradenská pracoviště včetně pracovníků nově vznikajících Center podpory inkluzivního... (alza.cz)

Podobné produkty ako Inkluzivní vzdělávání (978-80-247-3070-7)

Sociologie organizace (978-80-247-2428-7)

Sociologie organizace (978-80-247-2428-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Eliška Novotná, 112 stran Kniha nás vede do světa, jehož jsme tvůrci: do světa organizací. Jejich význam rostl spolu s civilizačním vývojem a dnes si neumíme svůj každodenní život bez nich představit. Budeme poznávat organizace jako formální sociální útvary, ve kterých je vykonávána moc (nebudeme tedy věnovat pozornost neformálním sociálním skupinám). Cestu začneme otázkou "Co to jsou ty organizace?", na niž budeme hledat odpověď v úvahách o sociálním konstruování reality. Odpověď nám umožní tázat se "Proč tady jsou ty organizace?" a uvažovat poté o jejich nejvýznamnějších znacích. Třetí milník na cestě vytyčíme položením otázky "Co to v těch organizacích dělají?" a odpovědi nás vrátí na začátek naší cesty, k aktérovi. V jeho mysli organizace začíná a končí, jeho aktivitami žije. Poslední metou na naší cestě bude naznačení možnosti hledání odpovědi na otázku "Co ty organizace mezi sebou mají?", kterou opustíme mikrosvět jednotlivých... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie organizace (978-80-247-2428-7)

Hravé mozaikování (978-80-247-5849-7)

Hravé mozaikování (978-80-247-5849-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Konířová, 64 stran, česky Od nepaměti oblíbená technika sestavování mozaiek z kousků různých materiálů přimělo renomovanou autorku sestavit svoji další publikaci se zcela novými projekty. Opět jsou všechny uvedené pomůcky, nástroje a materiály běžně dostupné na našem trhu nebo je najdeme ve většině domácností. Při výběru jednotlivých projektů je brán také zřetel na finanční i časovou náročnost, proto jsou v knize uvedeny objekty zhotovené technikami vhodnými i pro děti s minimem pomůcek a materiálů, ale i výrobky se složitějším postupem. Publikace je tedy určená zkušeným mozaikářům i úplným začátečníkům v této výtvarné technice. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hravé mozaikování (978-80-247-5849-7)

Investiční controlling (978-80-247-2952-7)

Investiční controlling (978-80-247-2952-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Scholleová, 288 stran Kniha je určena finančním specialistům a manažerům, pracovníkům finančního controllingu a všem, kteří se podílejí na rozhodování o podnikových investicích a jejich financování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, které budete umět volit s ohledem na účel, cíle a kritéria investičního procesu. Dozvíte se, jakým způsobem získávat a zpracovávat vstupní informace tak, aby byl zohledněn faktor likvidity, času i rizika. Rozhodování o investicích není jen řešením základního problému, zda investovat či nikoli, ale i otázkou vhodného načasování, volby mezi různými investicemi, sledování celého investičního procesu a následného postauditu. Dobře prováděný investiční controlling je v každém podniku otázkou dlouhodobé prosperity, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost. (alza.cz)

Podobné produkty ako Investiční controlling (978-80-247-2952-7)

Žena 40+ (978-80-247-5360-7)

Žena 40+ (978-80-247-5360-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Kernbach, Miguel Fernandez, 48 stran Nejlepší dárek ke čtyřicetinám každé ženy? Tato knížka! Konečně zjistí, že už nemusí držet krok s módními trendy, věřit mužům ani bojovat se zemskou přitažlivostí. Řeči sousedů, rodinné dovolené a vaření s kamarády jí mohou být šumafuk. Život totiž začíná po čtyřicítce! (alza.cz)

Podobné produkty ako Žena 40+ (978-80-247-5360-7)

Psychologie lži (978-80-247-5472-7)

Psychologie lži (978-80-247-5472-7)
Detail

Kniha - autor Lenka Mynaříková, 200 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Lze najít obecnou a šířeji akceptovatelnou definici lži? Můžeme obelhat sami sebe? Jak lžou děti a jak lžou dospělí? Jaké jsou verbální a neverbální projevy lhaní? Jaké jsou limity a úskalí detekce lži? Na tyto a další otázky hledá odborně podložené odpovědi ojedinělá a komplexní monografie věnovaná fenoménu lži. Publikace nahlíží problematiku lhaní v sociálním, filozofickém, ekonomickém a neuropsychologickém kontextu. Především však zpracovává lhaní jako sociální fenomén vystupující v situacích vyžadujících odborné psychologické působení - například v psychoterapii, forenzní a školněpsychologické praxi. Autorka seznamuje čtenáře s jevem lži z hlediska typologie, motivů, frekvence lhaní, ale i z hlediska vývojových, genderových i kulturních souvislostí. Ukazuje, jak se komplexní povaha lhaní projevuje v řeči, v chování i v prožívání. Závěrečná kapitola je věnována pozoruhodným... (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie lži (978-80-247-5472-7)

Řeč těla (978-80-247-1313-7)

Řeč těla (978-80-247-1313-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Gregor Adamczyk, Tiziana Bruno, 112 stran Jak svou řečí těla působíte na druhé lidi? Jak můžete vhodnou gestikulací a mimikou ovlivnit svůj protějšek? Co se skrývá za řečí těla ostatních? Úspěšní trenéři vás provedou úskalími a záludnostmi neverbální komunikace pomocí praktických rad, tipů a příkladů, které nejsou vyjádřeny jen slovně, ale také více než 70 situačními fotografiemi. Budete umět využívat řeč těla pro své cíle a rozumět neverbální komunikaci ostatních, a tedy rozpoznat, co si lidé skutečně myslí a prožívají. Čtivý jazyk, osvědčené rady a spousta fotografií dělá z této knížky nepostradatelnou příručku pro každého komunikujícího člověka. (alza.cz)

Podobné produkty ako Řeč těla (978-80-247-1313-7)

Windows 7 (978-80-247-3254-1)

Windows 7 (978-80-247-3254-1)
Detail

Elektronická kniha - autor David Procházka, 108 stran Jste úplní začátečníci a potřebujete poradit s novou verzí Windows? Pak je pro vás tato kniha ta pravá. Bleskově a přehledně vás provede operačním systémem Windows 7 od jeho instalace, přes seznámení s jeho ovládáním, nastavení periferií a systémových služeb, až po řešení některých problémů. Kniha je psána srozumitelnou řečí, tak, aby v ní našli smysluplné informace i lidé, kteří si s počítačem zrovna „netykají“. Zároveň se kniha ale nevyhýbá ani podrobnějším postupům a návodům. Windows 7 přináší výhody a pokrokové prvky předchozí verze a zároveň opravuje chyby, kterých se programátoři dopustili. Přitom navazuje na rychlost a stabilitu Windows XP, přináší stovky vylepšení a nových řešení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Windows 7 (978-80-247-3254-1)

Hlavu vzhůru (978-80-247-4057-7)

Hlavu vzhůru (978-80-247-4057-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Claudia Croos-Müller, 40 stran Tato kniha je určena všem, kdo bojují se špatnou náladou a stresem. Autorka vám ukáže, jak lze tyto nepříjemné pocity překonat velmi jednoduchými cviky - tak jednoduchými, že vůbec nemusíte být sportovní typ, abyste je zvládli. Nepotřebujete speciální oblečení, nepotřebujete permanentku do fitness centra, nepotřebujete si k tomu vyhradit čas - cvičíte jen tak mimochodem. Stačí vám ale jen malá chvilka a budete se cítit lépe. Na obrázcích vám Oscar - dobře naladěná ovečka - předvede 12 jednoduchých a účinných cviků které čtenářům jakéhokoliv věku pomohou překonat špatnou náladu a zároveň se i pobavit.Ovlivněte svůj nervový systém, provádějte stabilizační cvičení - budete mentálně i emocionálně zklinění, uvolnění a silní. Posilujte svou odolnost a svou dobrou náladu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hlavu vzhůru (978-80-247-4057-7)
Mezinárodní turismus (978-80-247-4862-7), Turismus a veřejná správa (978-80-247-3842-0), Mezinárodní obchodní operace (978-80-247-4874-0), Mezinárodní správa společnosti (978-80-7400-482-7), Mezinárodní humanitární právo (978-80-7400-185-7), Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování (978-80-247-1922-1), Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol (978-80-247-4418-6), Mezinárodní obchod v 21. století (978-80-247-3396-8), Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století (978-80-247-4694-4), Windows 7 (978-80-247-3210-7), Platnéřství (978-80-247-1186-7), Motoškola (978-80-247-3645-7), Tvořivost (978-80-247-1652-7), Detektivové (978-80-247-3942-7), Freeskiing (978-80-247-2837-7), Nunofilcování (978-80-247-3674-7), Keramika (978-80-247-4523-7), Reklama (978-80-247-3492-7), Strečink (978-80-247-3153-7), Studny (978-80-247-4482-7), Krosienky (978-80-247-4804-7), Volání divočiny (6): Duchové ve hvězdách (978-80-000-4862-8), Mezinárodní marketing (978-80-271-3006-1), Mezinárodní marketing (978-80-7400-441-4), Windows 7 (978-80-247-3209-1), Hvězdy odvedle (978-80-247-5290-7), DPH 2015 (978-80-247-5500-7), Moderní rétorika (978-80-247-2965-7), Zkroťte trému (978-80-247-5328-7), Historické krovy (978-80-247-3038-7)