Dětská řeč a komunikace (978-80-247-3603-7)

Produkt Dětská řeč a komunikace (978-80-247-3603-7) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Dětská řeč a komunikace (978-80-247-3603-7) upraviť a produkt hľadať znova.

Dětská řeč a komunikace (978-80-247-3603-7)

Dětská řeč a komunikace (978-80-247-3603-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Průcha, 200 stran Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto let, ani dnes není tento proces dokonale prozkoumán.Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a výzkumů vývojové psycholingvistiky. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími teoretickými a výzkumnými poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikační schopnost u dětí od narození a během předškolního období. Publikace je určena především studentům psychologie, lingvistiky, pedagogiky, vysokoškolským pedagogům těchto oborů a také učitelkám mateřských škol. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dětská řeč a komunikace (978-80-247-3603-7) , Dětská řeč a komunikace (978-80-247-3603-7)

Dětská řeč a komunikace - Jan Průcha - e-kniha

Dětská řeč a komunikace - Jan Průcha - e-kniha
Detail

eBook:,Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto let, ani dnes není tento proces dokonale prozkoumán.Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a výzkumů vývojové psycholingvistiky. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími teoretickými a výzkumnými poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikační schopnost u dětí od narození a během předškolního období. Publikace je určena především studentům psychologie, lingvistiky, pedagogiky, vysokoškolským pedagogům těchto oborů a také učitelkám mateřských škol. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dětská řeč a komunikace - Jan Průcha - e-kniha , Nenásilná komunikace - řeč života (978-80-262-1785-5)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-5203-7)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-5203-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, 148 stran Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a věnuje se psychologii v zdravotnické a sociální oblasti a jejímu využití ve zdravotnických profesích. Získané poznatky lze využít při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, sdělování informací i edukaci nemocného. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-5203-7) , Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7)

Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)

Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Andršová, 128 stran Kniha se zabývá základní psychologickou problematikou pacienta a záchranáře v přednemocniční péči. Jejím cílem je zprostředkovat poznatky z psychologie lékařské, zdravotnické, psychologie zdraví a nemoci a v neposlední řadě také komunikace v kontextu urgentní medicíny. Publikací, které se zabývají psychologií a komunikací ve zdravotnictví, je na trhu poměrně dostatek, nicméně podobná, věnující se problematice akutního ohrožení zdraví, zcela chybí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2) , Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)

Etika a komunikace v medicíně (978-80-247-3976-2)

Etika a komunikace v medicíně (978-80-247-3976-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Ptáček, Petr Bartůněk, kolektiv a, 528 stran Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí. Svojí povahou ovšem nepředstavuje učebnici, ale spíše monografii, která reflektuje naléhavost předmětných témat v historických a teoretických souvislostech, ale současně, a to dílem větším, v kontextu současné doby a potřeby výkonu medicínských lékařských i zdravotnických profesí.Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe.Kniha se tak stává naprosto unikátním "kultovním" moderním mezioborovým dílem v dané oblasti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Etika a komunikace v medicíně (978-80-247-3976-2) , Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-5203-7)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-247-5203-7)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-247-5203-7)
Detail

Kniha - autor Jarmila Kelnarová; Eva Matějková, 148 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Knihakom zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a věnuje se psychologii v zdravotnické a sociální oblasti a jejímu využití ve zdravotnických profesích. Získané poznatky lze využít při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, sdělování informací i edukaci nemocného. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-247-5203-7) , Řeč těla (978-80-247-4474-2)

Rétorika a komunikace (978-80-736-3712-5)

Rétorika a komunikace (978-80-736-3712-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Irena Žantovská, 288 stran Kniha Rétorika a komunikace je uceleným kompendiem provázejícím čtenáře širokým a členitým světem komunikace v minulosti i současnosti. Nejprve představí samotný pojem lidské komunikace a základní komunikační funkce, zvláštní pozornost věnuje komunikaci neverbální a komunikační situaci, včetně řečnických triků a protitriků. Ucelený blok je zaměřen na dějiny rétoriky, a to od antických počátků přes křesťanský středověk, renesanci, církevní rétoriku až po názory na řečnictví, jak je nacházíme u autorů 19. století. Následují analýzy dnešního stavu rétorické a komunikační praxe. Poslední třetina knihy se věnuje samotnému rétorickému umění, osobnosti řečníka, řečnickým žánrům, jednotlivým fázím řečnického procesu i kultuře mluveného projevu. Všímá si vztahu řečníka a publika a jeho zpětné vazby a také klade důraz na řečníkovu image a její tvorbu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rétorika a komunikace (978-80-736-3712-5) , Řeč těla (978-80-247-4592-3)

Byznys etiketa a komunikace (978-80-242-7366-2)

Byznys etiketa a komunikace  (978-80-242-7366-2)
Detail

Kniha - autor Ladislav Špaček, 376 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha BYZNYS ETIKETA A KOMUNIKACE je určena všem, kteří chtějí dosáhnout úspěchu ve své profesi, ať už ve světě obchodu, financí, veřejné správy či politiky. Je nepostradatelná pro všechny, kdo komunikují s klienty či obchodními partnery, ať jde o manažery firem a úřadů, obchodní zástupce, agenty pojišťoven, realitní makléře či pracovníky finančních společností, kteří nabízejí služby veřejnosti. Je skvělou příručkou pro studenty diplomacie a mezinárodních vztahů, komunikace a mediální komunikace. Podrobně rozebírá pravidla etikety ve všech oblastech, které podmiňují úspěch při jednání, počínaje vhodným oblečením přes kontaktní situace až po stolování a účast na společenských akcích. Najdeme v ní praktické návody, jak řešit dress code, pozvánky, chování při různých pracovních i společenských setkáních. V kapitolách o komunikaci najde čtenář poučení o zásadách jednání s klientem, o... (alza.cz)

Podobné produkty ako Byznys etiketa a komunikace (978-80-242-7366-2) , Pop - in-store komunikace v praxi (978-80-247-2840-7)

Školní zralost a komunikace (978-80-7496-390-2)

Školní zralost a komunikace (978-80-7496-390-2)
Detail

Kniha - autor Sandra Bejdáková; Jarmila Střechová; Lenka Suchardová; Jana Vítková; Helena Z..., 130 stran, česky Třetí díl ediční řady Školní zralost přináší komplexně zpracované téma komunikace v mateřské škole s vazbou na téma školní zralosti. Téma je představeno z několika úhlů pohledu: komunikace s rodiči předškolního dítěte se všemi jejími specifiky, komunikace se základní školou nazíraná jak z pohledu školy mateřské, tak základní a nechybí ani téma komunikace MŠ a pedagogicko-psychologické poradny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Školní zralost a komunikace (978-80-7496-390-2) , Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)

Předškolák s ADHD Chování a komunikace (978-80-7496-417-6)

Předškolák s ADHD Chování a komunikace (978-80-7496-417-6)
Detail

Kniha - 72 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Aktivity v edici Předškolák s ADHD hravě rozvíjejí koncentraci, díky relaxačním cvičením přinášejí dítěti s ADHD úlevu a zklidnění, předkládají cvičení na posílení zrakového a sluchového vnímání. Pracovní listy jsou doplněné popisem konkrétních životních situací a osvědčených návrhů jejich řešení pro rodiče a pedagogické pracovníky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Předškolák s ADHD Chování a komunikace (978-80-7496-417-6) , Masová komunikace a veřejné mínění (978-80-247-3563-4)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-2831-5)

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-2831-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, 140 stran Na trhu jediná učebnice pro obor zdravotnický asistent. Obsahuje problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití v profesi zdravotnického asistenta. Látka 4. ročníku SZŠ je zde přehledně řazena do jednotlivých kapitol. Po jejím prostudování a využití při výuce žák získá teoretické poznatky a využije v praxi získané vědomosti. Osvojí si přehled informací k praktickému procvičení v komunikačních technikách a ve vedení rozhovoru s nemocným, spolupracovníky, rodinou. Psychologické poznatky obsažené v učebnici využije při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, při sdělování informací a při edukaci nemocného. Bude schopen hodnotit a chápat chování pacienta v určité situaci a získá možnost reflexe vlastních reakcí. Detaily knihy: Autor: Jarmila Kelnarová, Eva Matějková Rok vydání: 2008 ISBN:... (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-2831-5) , Verbální komunikace a lidská psychika (978-80-247-1594-0)

Řeč těla (978-80-247-1313-7)

Řeč těla (978-80-247-1313-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Gregor Adamczyk, Tiziana Bruno, 112 stran Jak svou řečí těla působíte na druhé lidi? Jak můžete vhodnou gestikulací a mimikou ovlivnit svůj protějšek? Co se skrývá za řečí těla ostatních? Úspěšní trenéři vás provedou úskalími a záludnostmi neverbální komunikace pomocí praktických rad, tipů a příkladů, které nejsou vyjádřeny jen slovně, ale také více než 70 situačními fotografiemi. Budete umět využívat řeč těla pro své cíle a rozumět neverbální komunikaci ostatních, a tedy rozpoznat, co si lidé skutečně myslí a prožívají. Čtivý jazyk, osvědčené rady a spousta fotografií dělá z této knížky nepostradatelnou příručku pro každého komunikujícího člověka. (alza.cz)

Podobné produkty ako Řeč těla (978-80-247-1313-7) , Komunikace mezi rodičem a dítětem (978-80-247-2698-4)

Vlastnosti silné ženy: Jedinečná lekce o řeči těla a komunikace pro ženy (978-80-242-6672-5)

Vlastnosti silné ženy: Jedinečná lekce o řeči těla a komunikace pro ženy (978-80-242-6672-5)
Detail

Kniha - autor Juliet Erikson, 176 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá V této knize si každá žena najde, jak se z hlediska požadavků dnešní doby zlepšovat v různých profesních aspektech. Jak vypadat v práci sebevědomě, jak pracovat s očním kontaktem, jak v klidu odrážet argumentační výpady v konverzaci a jak být celkově sebevědomější. Po přečtení této hezky graficky znázorněné knihy zjistíte, kam až vaše možnosti mohou na základě tohoto chování vést. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlastnosti silné ženy: Jedinečná lekce o řeči těla a komunikace pro ženy (978-80-242-6672-5) , Etika a komunikace v medicíně (978-80-247-3976-2)

Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7)

Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Vojtěch Bednář, 160 stran Cílem této knihy je seznámit vás s vlastnostmi masových médií, s postupy a cíli novinářů a s jejich pracovními nástroji, připravit vás na komunikaci s nimi. Vysvětluje základní vztahy a procesy fungování médií, odpovídá na otázky, kde novináři získávají informace, jak je zpracovávají, kdo určuje, o čem se bude psát, apod. Radí, co dělat, když chcete oslovit novináře, jak se na komunikaci s nimi připravit, jak odpovídat na otázky, jak prezentovat své informace. Věnuje se i krizové komunikaci - pomůže v situacích, kdy vás média prezentují ve špatném světle, osvětlí postupy, když vás média ignorují. Díky ní se budete umět bránit chybám, odrážet útoky a být partnery novinářů tak, aby oni byli efektivními partnery vás.Odkaz na knihu: http://www.facebook.com/pages/Medi%C3%A1ln%C3%AD-komunikace-pro-management/145513498848796?sk=wall (alza.cz)

Podobné produkty ako Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7) , Marketingová komunikace (978-80-247-5769-8)

Velký slovník marketingových komunikací (978-80-247-4354-7)

Velký slovník marketingových komunikací (978-80-247-4354-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Olga Jurášková, Pavel Horňák, kolektiv a, 272 stran Velký slovník marketingových komunikací poskytuje ucelený přehled a vysvětlení základních pojmů používaných v oblasti marketingových komunikací, a to nejen jejich základních forem (reklama, podpora prodeje, direct marketing, public relations, osobní prodej), ale také základních pojmů v oblasti marketingu, výstav a veletrhů, psychologie spotřebitele a nových forem marketingových komunikací. Zejména uvedení pojmů spadajících do oblasti nových forem marketingových komunikací je výrazným přínosem slovníku, neboť tyto pojmy často nebyly v jiné odborné literatuře dosud definovány. Velký slovník marketingových komunikací je přehledným, komplexním shrnutím pojmů a odborných výrazů z oblasti marketingových komunikací a souvisejících oborů. Je určený pracovníkům v oblastí marketingu, marketingových komunikací, studentům středních a vysokých škol. Autory Velkého slovníku marketingových... (alza.cz)

Podobné produkty ako Velký slovník marketingových komunikací (978-80-247-4354-7) , Interkulturní komunikace (978-80-247-3069-1)

Politická komunikace (978-80-247-3536-8)

Politická komunikace (978-80-247-3536-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Křeček, 176 stran Bez komunikace není společnosti, bez kvalitní politické komunikace není demokratické společnosti O médiích se dobře sní jako o prostoru veřejné diskuse nebo alespoň jako o poskytovateli informačního servisu pro kvalifikovanou volbu poučeného občana. Ve skutečnosti jsou ale dnešní média obviňována z manipulací, neobjektivity, ohlupování, propagandistických kampaní a zábavy pro pasivní, dezorientované spotřebitele. Je obtížné najít někoho, kdo by byl s rolí médií v současných procesech politického rozhodování spokojen — a stejně tak obtížně se hledá řešení, co s tímto stavem dálů. Předkládaná monografie představuje první český úvod do oboru politická komunikace. Přehledně a srozumitelně představuje a vykládá jeho základní teorie a koncepty, ohlíží se za historií, vypočítává nejtypičtější projevy současného politického komunikování a předestírá výhledy do budoucna. Věříme, že se stane průvodcem studentům,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Politická komunikace (978-80-247-3536-8) , Krizová komunikace (978-80-247-2510-9)

Krizová komunikace (978-80-247-2510-9)

Krizová komunikace (978-80-247-2510-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Štěpán Vymětal, 176 stran Psychologie mimořádných událostí je relativně mladou aplikační oblastí psychologie, která má jako svůj předmět zájmu člověka, skupiny a populace v situacích krizí, katastrof a hromadných neštěstí. Přinášíme vám proto jedinečnou publikaci, věnovanou všem odborníkům v oblasti pomáhajících profesí a zaměřenou právě na krizovou komunikaci. Renomovaný český autor, PhDr. Štěpán Vymětal zpracovává základní teoretická východiska krizové komunikace a postihuje hlavní trendy v jejich praktickém využití v oblasti krizového řízení. Usiluje o postižení hlavních psychologických modelů krizové komunikace, které dlouhodobě ovlivňují tvorbu praktických vodítek pro komunikaci v bezpečnostní oblasti. Přibližuje například teorii vnímání rizika, teorii negativní dominance, teorii mentálního ohlušení a teorii ovlivnění důvěry. Zaměřuje se na potřeby a reagování lidí zasažených mimořádnou událostí, přičemž zohledňuje aktuální trendy... (alza.cz)

Podobné produkty ako Krizová komunikace (978-80-247-2510-9) , Politická komunikace (978-80-247-3536-8)

Marketingová komunikace (978-80-247-5769-8)

Marketingová komunikace (978-80-247-5769-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Karlíček, 224 stran Publikace srozumitelně a s důrazem na místní podmínky představuje nástroje marketingové komunikace a jejich aplikace. Kniha je jedinečná příklady z české praxe a komplexním pohledem na marketingovou komunikaci. V novém vydání najdete výrazně aktualizovanou problematiku on-line marketingu, mnoho novinek a nové příklady. (alza.cz)

Podobné produkty ako Marketingová komunikace (978-80-247-5769-8) , Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-247-5203-7)

Interkulturní komunikace (978-80-247-3069-1)

Interkulturní komunikace (978-80-247-3069-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Průcha, 200 stran Prudký celosvětový rozvoj civilizace přináší spoustu nových jevů, které se intenzivně prosazují v praxi, ale až následně se dostávají do zájmového pole vědy. Jedním z těchto nových fenoménů je interkulturní komunikace. Realizuje se každodenně v nespočetném množství mezinárodních obchodních, politických, diplomatických, vzdělávacích či turistických kontaktů. Je to fenomén na jedné straně pozitivní, vedoucí k užitečným efektům - vždyť jeho prostřednictvím se dorozumívají, vzájemně poznávají a spolupracují lidé různým zemí, národů, kulturních společenství. Avšak na druhé straně je to také fenomén problematický či někdy až poškozující - důsledky nesprávně vedené a interpretované interkulturní komunikace mohou vést ke konfliktům, někdy dokonce až k válečným střetům. Tato kniha je určená zejména studentům a pracovníkům psychologie, etnologie, sociologie, ekonomie, marketingu a zaměřuje se na základní fenomény - na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Interkulturní komunikace (978-80-247-3069-1) , Kameny a hvězdy (978-80-736-3603-6)

Umění přesvědčivé komunikace (978-80-247-4821-4)

Umění přesvědčivé komunikace (978-80-247-4821-4)
Detail

Elektronická kniha - autor James Borg, 240 stran V této velmi praktické a čtivé knížce najdete špičková pravidla, rady a příklady, jak krok za krokem výrazně zlepšit své přesvědčovací schopnosti, jak v každé situaci najít správná slova, jak rozumět řeči těla ostatních a působit na druhé svou neverbální komunikací, jak přesvědčivě jednat po telefonu a úspěšně vyjednávat, jak komunikovat s různými typy lidí včetně těch problematických či co dělat, když se přesvědčování nedaří. Na řadě konkrétních příkladů si ověříte, že předkládané rady a tipy budou v praxi skutečně pracovat ve váš prospěch a pomohou vám dosáhnout vašich cílů. Umění komunikovat a jednat přesvědčivě je bezpochyby důležité pro každého, kdo potřebuje přesvědčit ostatní o svých názorech, záměrech, cílech — ať už v pracovním nebo osobním životě. To znamená prakticky pro všechny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Umění přesvědčivé komunikace (978-80-247-4821-4) , Řeč těla (978-80-7367-921-7)

Efektivní krizová komunikace (978-80-247-4234-2)

Efektivní krizová komunikace (978-80-247-4234-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Chalupa, 176 stran Krizová komunikace je označována za královnu public relations. Jde o komunikaci firmy nebo instituce v situacích, kdy jej její pověst, stabilita či bezpečnost ohrožena krizovou událostí nebo negativní publicitou. Knížka Efektivní krizová komunikace, jež je ojedinělá na českém trhu, konkrétně a na příkladech z praxe ukazuje, jak mají firmy, instituce a manažeři jednat, aby obstáli tváří v tvář krizové situaci. Autor, který je zkušeným odborníkem v této oblasti, podrobně rozebírá jednotlivé etapy krizové komunikace - před vypuknutím krize, v čase krize a po jejím vyřešení. Objasňuje roli médií a novinářů v krizové komunikace a důležitost firemní pověsti v kontextu potřeb a zájmů klíčových zájmových skupin. Čtenář se seznámí také s úskalími internetu a internetových sociálních médií a pozná možnosti jejich využití v krizové komunikaci. Pozornost je věnována i nátlakovým skupinám a jejich roli při vzniku a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Efektivní krizová komunikace (978-80-247-4234-2) , Efektivní krizová komunikace (978-80-247-4234-2)

Moderní marketingová komunikace (978-80-247-3622-8)

Moderní marketingová komunikace (978-80-247-3622-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Přikrylová, Hana Jahodová, 320 stran Publikace se komplexně věnuje problematice marketingové komunikace včetně nových trendů. Obsahuje případové studie a barevnou obrazovou přílohu. Je určena jak pracovníkům komunikačních agentur, firemního marketingu a PR, tak studentům VŠ. V knize se seznámíte se strategiemi marketingové komunikace, s tvorbou komunikačního mixu, metodikou a bariérami stanovování rozpočtu. Poznáte ucelený proces integrované marketingové komunikace a budete řešit také efektivnost a některé etické otázky. Největší část publikace se věnuje osobním a neosobním nástrojům marketingové komunikace: reklamě, podpoře prodeje, přímému marketingu, public relations, sponzoringu, veletrhům a výstavám i osobnímu prodeji. Pozornost je zaměřena také na marketingovou komunikaci mezi firmami (na B2B trhu) a v mezinárodním prostředí, marketingovou komunikaci na internetu a na nové komunikační trendy, jako jsou guerillová komunikace,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Moderní marketingová komunikace (978-80-247-3622-8) , Komunikace, argumentace, rétorika (978-80-247-2652-6)

Umění úspěšné komunikace (978-80-247-5032-3)

Umění úspěšné komunikace (978-80-247-5032-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Andreas Basu, Liane Faust, 112 stran V knížce najdete vše důležité, co potřebujete znát pro úspěšnou komunikaci s druhými lidmi. Dozvíte se a na řadě příkladů uvidíte, jak pomocí tzv. nenásilné komunikace překonávat nedorozumění, efektivně řešit konflikty a úspěšně vést rozhovory. Naučíte se také správně naslouchat a vnímat pocity a potřeby své vlastní a druhých lidí. Díky nejlepším technikám nenásilné komunikace budete úspěšnější a spokojenější ve svém pracovním i osobním životě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Umění úspěšné komunikace (978-80-247-5032-3) , Moderní marketingová komunikace (978-80-247-3622-8)

POP - In-store komunikace v praxi (978-80-247-2840-7)

POP - In-store komunikace v praxi (978-80-247-2840-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Boček, Daniel Jesenský, Daniela Krofiánová, 224 stran První česká ucelená publikace věnující se POP čili in-store komunikaci je určena začínajícím i zkušenějším trade marketing manažerům, key account a brand manažerům, zaměstnancům prodejních řetězců, malým a středním obchodníkům, studentům marketingových oborů a dalším zájemcům o tuto atraktivní oblast marketingové komunikace. Kniha je ojedinělá tím, že vychází ze zkušeností a poznatků lokálního českého trhu, staví na provedených výzkumech, přináší praktické příklady, názory a cenné informace od zkušených odborníků aktivně působících v oboru. Věnuje se POP v kontextu marketingových komunikací, zabývá se měřením efektivity POP a výsledky měření, přináší pohled veřejnosti na prostředky komunikace v místě prodeje, nabízí pohled na POP v zahraničí, přibližuje minulost, současnost a budoucnost marketingu v místě prodeje, věnuje se roli a budoucnosti designu v POP aktivitách,... (alza.cz)

Podobné produkty ako POP - In-store komunikace v praxi (978-80-247-2840-7) , Umění úspěšné komunikace (978-80-247-5032-3)

Němčina - rétorika, prezentace, komunikace (978-80-247-3135-3)

Němčina - rétorika, prezentace, komunikace (978-80-247-3135-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Iva Michňová, 208 stran Chcete zlepšit své komunikační dovednosti v němčině? Jaké fráze a slovní obraty používat při prezentacích či vyjednávání? Jak se německy slovně bránit, reagovat na námitky či odolávat manipulaci? Příručka plná užitečných frází, zajímavých článků, zábavných testů a cvičení je určena jak pro samouky, tak pro firemní či školní výuku jako učebnice. Budete postupovat od témat rétorika, prezentace, získávání souhlasu přes manipulativní techniky, slovní sebeobranu, trénink paměti a řeč těla až po obchodní jednání a interkulturní vztahy. Kniha zkušené lektorky se stane vaším neocenitelným pomocníkem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Němčina - rétorika, prezentace, komunikace (978-80-247-3135-3) , Umění přesvědčivé komunikace (978-80-247-4821-4)

Psychologické základy verbální komunikace (978-80-247-4295-3)

Psychologické základy verbální komunikace (978-80-247-4295-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaromír Janoušek, 384 stran Publikace se zabývá vnitřními souvislostmi mezi jazykem a lidskou psychikou. Zvláštní pozornost je věnována její poznávací funkci, zejména myšlení. Více či méně obsáhle jsou charakterizovány všechny druhy komunikace. Hlavním tématem je neobyčejně složitý vztah vnitřní řeči a interpersonální komunikace. Kniha věnuje pozornost rovněž psané řeči a písemné komunikaci, vlivu individuality či meziosobních vztahů. I laické čtenáře zaujme kapitola o specifičnosti ženské a mužské komunikace či o komunikaci ve virtuální realitě. Autor se zamýšlí mimo jiné i nad udržitelností verbální komunikace jako prostředku dorozumění a porozumění mezi lidmi. Tematicky a způsobem zpracování je práce určena především odborníkům věnujícím se této problematice, ale podnětná je i pro širší odbornou veřejnost včetně studentů psychologie a dalších společenskovědních oborů (filozofie, lingvistiky, sociologie a dalších). (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologické základy verbální komunikace (978-80-247-4295-3) , Vnitrofiremní komunikace (80-247-0781-0)

Nenásilná komunikace - Řeč života (978-80-262-1785-5)

Nenásilná komunikace - Řeč života (978-80-262-1785-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Marshall B. Rosenberg, 240 stran, česky Revidované a doplněné vydání!Řada lidí v naší společnosti byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, kladení požadavků a komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním a přerušení spojení. Nenásilná komunikace představuje nejen určitou metodu, ale ucelený pohled na svět. Je založena na naslouchání sobě i partnerovi a ochotě vnímat potřeby a pocity sebe samého i toho druhého. Tak napomáhá k řešení konfliktů a názorových rozdílů a rozvíjí vztahy založené na vzájemné úctě, vcítění a spolupráci.Knihu, která byla pro nové vydání důkladně revidována, ocení čtenáři se zájmem o témata efektivní komunikace, školitelé v oblasti komunikace, učitelé, vychovatelé a kdokoli, kdo kdy ve svých vztazích narazil na potíže a přeje si je transformovat.Marshall B. Rosenberg, Ph.D. byl americký psycholog a tvůrce konceptu nenásilné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nenásilná komunikace - Řeč života (978-80-262-1785-5) , Komunikace ve veřejné správě (978-80-247-3779-9)

Nenásilná komunikace: Řeč života (978-80-262-1785-5)

Nenásilná komunikace: Řeč života (978-80-262-1785-5)
Detail

Kniha - autor Marshall B. Rosenberg, 232 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Revidované a doplněné vydání! Řada lidí v naší společnosti byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, kladení požadavků a komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním a přerušení spojení. Nenásilná komunikace představuje nejen určitou metodu, ale ucelený pohled na svět. Je založena na naslouchání sobě i partnerovi a ochotě vnímat potřeby a pocity sebe samého i toho druhého. Tak napomáhá k řešení konfliktů a názorových rozdílů a rozvíjí vztahy založené na vzájemné úctě, vcítění a spolupráci. Knihu, která byla pro nové vydání důkladně revidována, ocení čtenáři se zájmem o témata efektivní komunikace, školitelé v oblasti komunikace, učitelé, vychovatelé a kdokoli, kdo kdy ve svých vztazích narazil na potíže a přeje si je transformovat. Marshall B. Rosenberg, Ph.D. byl americký psycholog a tvůrce... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nenásilná komunikace: Řeč života (978-80-262-1785-5) , Komunikace s dětským pacientem (978-80-247-2968-8)

Řeč těla (978-80-247-4592-3)

Řeč těla (978-80-247-4592-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk, 200 stran Jak svou řečí těla působíte na ostatní? Co si druzí lidé skutečně myslí a jaké jsou jejich opravdové pocity? Jak můžete pomocí držení těla, gest a mimiky ovlivnit svůj protějšek? Jak vycházet s různými typy lidí? To vše a mnohem více se dozvíte v této knížce plné fotografií, praktických rad, příkladů a cvičení. Naučíte se díky ní zvládnout záludnosti neverbální komunikace a využít řeč těla k dosažení svých cílů v různých situacích, například při jednání se spolupracovníky, při prezentaci nebo přijímacím pohovoru. Tato čtivá a poutavá knížka je nepostradatelnou příručkou pro každého komunikujícího člověka. (alza.cz)

Podobné produkty ako Řeč těla (978-80-247-4592-3) , Němčina - rétorika, prezentace, komunikace (978-80-247-3135-3)

Řeč těla (978-80-247-4474-2)

Řeč těla (978-80-247-4474-2)
Detail

Elektronická kniha - autor James Borg, 240 stran Tato kniha změní způsob, jak komunikujete s ostatními. Víte, že více než polovina komunikace mezi lidmi se odehrává pomocí těla? Síla a vliv "řeči těla" je obrovská. Stačí se pozorně dívat na druhé a zjistíte, co si skutečně myslí. Stejně tak to oni poznají na vás. Kniha "Řeč těla" vás naučí, jak jednoduše vidět a pochopit, stane se z vás expert na pozorování gest a postojů lidí a vy se budete kontrolovat a vysílat tak ty správné signály, budete oblíbenější, vaše slova i gesta budou v souladu, naučíte se efektivně poslouchat - porozumět výrazu obličeje, očí i tónu hlasu, zkříženým pažím a dalším postojům. Poznáte, když někdo bude lhát a vy se naučíte lhát tak, aby to ostatní nepoznali. Už nikdy nebudou signály, které k ostatím vysíláte matoucí - všichni budou vědět, co bylo skutečně řečeno. Knihy zvítězila v soutěži BAA - Best Non-Fiction Travel Read Award (alza.cz)

Podobné produkty ako Řeč těla (978-80-247-4474-2) , Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8)

Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)

Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Plamínek, 200 stran V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit či dokonce motivovat k určitému jednání. Nové vydání je rozšířeno o kapitolu o osobnostních typech, jejich vlivu na průběh komunikace a rady, jak s různými typy jednat, diskutovat či je o něčem přesvědčit. Čtivý a prakticky zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a příkladů z praxe. Komunikační návyky významně spolurozhodovaly o úspěchu a přežití vlastně od doby, kdy vznikl život. Toto své kouzlo neztratily ani dnes, v moderním světě globálních sítí, všelidských problémů i sdílených nadějí. Poučte se z knihy, jejíž tichou spoluautorkou je současná komunikační praxe. (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1)

Komunikace se seniory (978-80-247-3271-8)

Komunikace se seniory (978-80-247-3271-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrea Pokorná, 160 stran Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společnosti, na prožívání seniorů, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace. Kniha vychází z tuzemských i zahraničních empirických studií. (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace se seniory (978-80-247-3271-8)

Komunikace, argumentace, rétorika (978-80-247-2652-6)

Komunikace, argumentace, rétorika (978-80-247-2652-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Klapetek, 256 stran Většina knih o komunikaci a rétorice se zaměřuje na umění prosazení sebe sama a svých myšlenek, svých vlastních názorů a zájmů. Podstatně méně je knih, jejichž cílem by bylo učit člověka mluvit a jednat tak, aby jeho slova vytvářela vztah srdečnosti a důvěry, aby tvořila prosté lidské společenství, aby posilovala přátelské, sousedské nebo jednoduše lidské pouto mezi lidmi. V této knize jde o něco, co by bylo možné nazvat "rétorika sounáležitosti a porozumění". Více než o přesvědčování druhého o vlastní pravdě zde půjde o to, jak druhého člověka pochopit a porozumět mu. Při setkání s člověkem odlišného názoru bude důležité nalézt a představit si jeho pravděpodobná odlišná východiska a stanoviska a odtud pak s ním hledat společnou řeč. Jedním z hlavních cílů této knihy je snaha představit mezilidskou komunikaci jako jedinečnou kulturní událost, ve které se odehrává cosi velkého, vznešeného a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace, argumentace, rétorika (978-80-247-2652-6)

Průvodce úspěšnou komunikací (978-80-247-2614-4)

Průvodce úspěšnou komunikací (978-80-247-2614-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Vymětal, 328 stran V komplexní a čtivé knížce se dozvíte vše důležité pro vaši úspěšnou komunikaci v praxi. Nestačí být jen dobrý odborník či mít skvělé nápady - stejně důležitá je pro váš osobní úspěch a úspěch organizace, ve které pracujete, vynikající komunikace. Kniha vás provede různými formami praktické komunikace a najdete v ní řadu doporučení, zásad a zkušeností směřujících k co nejefektivnější komunikaci včetně specifikace hlavních nedostatků, chyb a netaktností, které komunikaci komplikují, znepřehledňují a znesnadňují. První část knihy se věnuje významu komunikace v současné společnosti, představuje zásady efektivní komunikace, komunikační model, bariéry a rozdíly mezi komunikací muže a ženy, věnuje se také aktivnímu naslouchání. Těžiště knihy se zaměřuje na hlavní komunikační okruhy - na komunikaci neverbální, verbální, písemnou a komunikaci organizace. I když větší část publikace je věnována komunikaci a prezentaci... (alza.cz)

Podobné produkty ako Průvodce úspěšnou komunikací (978-80-247-2614-4)

Trénink techniky řeči (978-80-247-5578-6)

Trénink techniky řeči (978-80-247-5578-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Špačková, 256 stran Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní techniky u nás je určena všem, kteří chtějí hovořit kultivovaným a zvučným hlasem, potlačit zvukovou monotónnost svého projevu a posílit vyzařování své osobnosti. Ocení ji moderátoři, politikové, učitelé, herci, tiskoví mluvčí, studenti a všichni, kdo mluví na veřejnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Trénink techniky řeči (978-80-247-5578-6)

Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Učebnice (978-80-7358-172-5)

Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Učebnice (978-80-7358-172-5)
Detail

Kniha - autor Ivana Bozděchová, 76 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Jedná se o druhý díl čtyřdílné řady učebních materiálů zpracovaných primárně podle RVP pro střední odborné vzdělávání, ale také v souladu s RVP pro gymnázia a určených jak pro vzdělávací obor Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak i pro obor Český jazyk a literatura. Učebnici lze tedy využít na středních odborných školách i na gymnáziích. Učebnice nabízí dostatek výukového materiálu, aby bylo možné vytvořit zajímavé a různorodé hodiny pro potřeby škol s různou hodinovou dotací. K tomuto účelu nabízí základní a rozšiřující materiál: Základní materiál obsahuje povinné jazykové, slohové a komunikační učivo stanovené kurikulárními dokumenty pro vzdělávání gymnaziální i střední odborné. (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Učebnice (978-80-7358-172-5)

Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Set (978-80-7358-174-9)

Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Set (978-80-7358-174-9)
Detail

Kniha - 168 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl bude opět zpracován formou učitelské knihy a bude tak důležitým a praktickým pomocníkem pro učitele při práci se sadou. V první části průvodce se tradičně vyučující seznámí s podrobným popisem struktury celé učebnicové sady a dalšími náměty na práci s ní. Tato část obsahuje i koncepční podklady pro tvorbu Školního vzdělávacího programu pracujícího s učebnicovou sadou Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl pro potřeby středních odborných škol a pro potřeby gymnázií včetně návrhů časového rozvržení učiva do jednoho školního roku. Největším přínosem pro vyučující jistě bude průvodce jednotlivými kapitolami učebnice a pracovního sešitu. Tato část bude obsahovat všechny relevantní strany učebnice a pracovního sešitu doplněné po stranách komentáři obohacujícími výklad, odkazujícími na ostatní části sady či... (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Set (978-80-7358-174-9)

Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)

Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Bytešníková, 236 stran Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru, ale také informace o narušené komunikační schopnosti v dané věkové kategorii a konkrétní náměty určené k rozvoji řeči dětí předškolního věku. Publikace je určena studentům pedagogických fakult, oboru speciální pedagogika, podnětné informace zde naleznou také studenti předškolní pedagogiky a odborníci působící v praxi, ať se jedná o logopedické asistenty, logopedy, či učitelky mateřských škol a pracovníky pomáhajících profesí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace dětí předškolního věku (978-80-247-3008-0)

Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8)

Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Venglářová, Gabriela Mahrová, 144 stran Dlouho očekávaná publikace je určena zejména sestrám, studentům ošetřovatelství a jejich pedagogům, ale i dalším zdravotnickým pracovníkům. Po jejím přečtení se budou čtenáři dobře orientovat v otázkách verbální i neverbální komunikace, budou umět komunikovat s pacienty v různých věkových obdobích, dále s pacienty s problémovým chováním, psychickými obtížemi, změnami intelektu, závažným onemocněním, různými typy onemocnění i se sociálně problematickým klientem. Autorky se dlouhodobě pohybují v oblasti psychiatrie a psychoterapie, o komunikaci přednáší zdravotním sestrám, studentům lékařství i příslušníkům jiných společenských profesí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8)

Praktická komunikace v medicíně (978-80-247-1784-5)

Praktická komunikace v medicíně (978-80-247-1784-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Věra Linhartová, 152 stran Kniha je určena především studujícím medicínských oborů, lékařům a sestrám v praxi klinické i ambulantní, ale také všem zájemcům o dobrou a účinnou komunikaci. Vychází důsledně z psychologie osobnosti, z poznání o neopakovatelnosti každého jedince, proto nemohou být striktně stanovovány modely jednání v jednotlivých rozdílných situacích, které nám život připravuje. Klade důraz na poučenost a celkový kulturní rozhled. Přináší základní informace o projevech neverbální komunikace, o komunikaci slovní (mluvené i psané), o zásadách při veřejném vystupování (přednášky, reference, styk se širším sociálním prostředím pacienta), o pravidlech při komunikaci s pacienty tělesně a duševně postiženými a s cizinci. Respektuje odbornou literaturu u nás známou, ale zdůrazňuje její cizí provenienci, a tedy omezené přejímání a mechanické přenášení do našeho kulturního prostředí a tradicí vytvořených zvyklostí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Praktická komunikace v medicíně (978-80-247-1784-5)

Komunikace ve veřejné správě (978-80-247-3779-9)

Komunikace ve veřejné správě (978-80-247-3779-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Heger, 256 stran Komunikace ve veřejné správě bývá v představách veřejnosti spojována s riskantní chůzí po laně visícím nad hlubokou propastí, které se trvale účastní jen vycvičení akrobaté, zvyklí na pády a pokřik obecenstva. Ve vrtkavé veřejné aréně je třeba našlapovat opatrně a stále myslet na rovnováhu, protože se pohybujeme na rozhraní dvou světů. Prvním z nich je mnohovýznamový svět lidské přirozenosti a intimity, plný subjektivního zaujetí, kreativity, emocí a proměnlivosti. Proti němu se zjevuje naopak tajemný, neosobní svět zašifrovaných významů, neměnné objektivity, utajeného rozhodování a uplatňování moci. Zdá se vám, že běžná mezilidská komunikace a úkony správních úřadů jsou nespojitelné světy? Publikace Vladimíra Hegera vám prostřednictvím poznatků z psychologie, sociologie, správní vědy, teorie informace a urbanismu ukáže, jak jsou obě sféry propojené z hlediska vývojových trendů informační společnosti,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace ve veřejné správě (978-80-247-3779-9)

Krizová komunikace s médii (978-80-247-3780-5)

Krizová komunikace s médii (978-80-247-3780-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vojtěch Bednář, 192 stran Stala se vaše firma či instituce předmětem nežádoucího zájmu médií? Seznamte se spolu s námi se zásadami a možnostmi krizové mediální komunikace. Poznáte mechanismy mediální komunikace se zvláštním zřetelem ke vzniku situací, v nichž je potřeba použít právě krizovou komunikaci. Popíšeme vám praktické situace a naznačíme vhodné reakce na ně. Kniha vám bude nejen učebnicí, jež vás připraví na konkrétní problémy, ale i praktickou pomůckou, použitelnou tehdy, kdy se do krizové situace sami dostanete. (alza.cz)

Podobné produkty ako Krizová komunikace s médii (978-80-247-3780-5)

Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)

Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ladislav Kopecký, 160 stran Dnešní svět křižují miliardy nejrůznějších sdělení a informací. Přes dynamický rozvoj elektronických médií a technologií patří k ironii dnešní doby, že komunikace ve světě se stává stále obtížnější. Ukazuje se, že strukturovaná a srozumitelná komunikace, kterou přivedl na svět marketing, by se měla stát součástí a hlavním námětem globálního výchovného programu. Právě prezentace není ničím jiným než jedním z mnoha nástrojů osobní marketingové komunikace. Stává se každodenním chlebem nejen v marketingu - bez schopnosti prezentovat se dnes neobejde téměř nikdo. Kniha obsahuje základní definice prezentačních dovedností z hlediska talentu, disciplíny a technik. Přináší systém plánování a organizace prezentace, analyzuje cílovou skupinu, které je obsah prezentace určen, doporučuje prezentační nástroje a pomůcky, technologie přípravy. Uvádí přehled základních stylových přístupů, nedostatků a chyb a nezapomíná ani... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prezentace v marketingových komunikacích (978-80-247-3123-0)

Efektivní komunikace pro manažery (978-80-247-1708-1)

Efektivní komunikace pro manažery (978-80-247-1708-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Božena Jiřincová, 144 stran Praktická příručka pro manažery přináší řadu cenných zkušeností z oblasti komunikace. Získejte nejen praktický návod, ale i vysvětlení, na jakých základech komunikace stojí. Renomovaná česká autorka prezentuje komunikační dovednosti na konkrétních činnostech manažera, tedy na modelových situacích, ve kterých se vedoucí pracovník ocitá každý den. PhDr. Božena Jiřincová čerpá zejména z vlastních praktických zkušeností, získaných při práci s manažery ve firmách a z vedení výcviků komunikativních dovedností. Publikace může sloužit také jako manuál pro řešení určitých komunikačních situací, obsahuje doporučení, jak v takových situacích jednat a obstát před svými podřízenými. (alza.cz)

Podobné produkty ako Efektivní komunikace pro manažery (978-80-247-1708-1)

Komunikace s dětským pacientem (978-80-247-2968-8)

Komunikace s dětským pacientem (978-80-247-2968-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Plevová, Regina Slowik, 256 stran Kniha se zabývá problematikou komunikace se zdravým i nemocným dítětem ve všech jeho vývojových obdobích. Je zaměřena na specifika komunikace s dětským pacientem při výskytu různorodých onemocnění a postižení. Zatím ještě nebyla zpracována problematika komunikace s dítětem v tak komplexní podobě. Kniha je určena zdravotnickým pracovníkům pečujícím o dětské pacienty, ale je přínosná pro rodič nemocných dětí a také je možno ji považovat za zdroj učebních opor pro vyučující předmětu komunikace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace s dětským pacientem (978-80-247-2968-8)

Andělská řeč: Interaktivní průvodce andělskou komunikací (978-80-7336-664-3)

Andělská řeč: Interaktivní průvodce andělskou komunikací (978-80-7336-664-3)
Detail

Kniha -, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Archandělé k nám vždy promlouvají způsobem, kterému rozumíme, ale někdy potřebujeme pomoci uvědomit si jejich přítomnost. Když si vytvoříme svou vlastní "andělskou řeč" - svůj osobitý, jedinečný způsob spojení a spolupráce s anděly - navždy se vám otevře přístup k božskému zdroji, jehož útěcha, podpora a moudrost vám pomohou najít cestu životem a objevit skutečný smysl bytí. S příznačnou smělostí a zemitým humorem, Chantel Lysette nabízí zábavného, praktického průvodce a cvičebnici pro navazování kontaktů s vašimi anděly. Autorka vám pomůže formou zábavných aktivit a cvičení vytříbit intuitivní schopnosti, vytvořit si ideální prostor pro meditaci a otevřít se Boží prozřetelnosti. Pracovní listy a deníky vám umožní snadno si udržet přehled o svých duchovních setkáních. Poznejte šestnáct různých andělů – nejvyššího posla Gabriel, archiváře Metatrona, bodrého bojovníka Michaela, mírumilovného léčitele Rafaela a další,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Andělská řeč: Interaktivní průvodce andělskou komunikací (978-80-7336-664-3)

Vady řeči u dětí (978-80-247-3941-0)

Vady řeči u dětí (978-80-247-3941-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Kejklíčková, 224 stran Pomozme dětem, aby se naučily správně mluvit! Počet těch, které trpí vadami řeči, v současné době výrazně narůstá. Autorka, zkušená klinická logopedka, uvádí ověřené postupy při nápravách poruch řeči a také inspirativní možnosti pro podporu vývoje řeči dítěte od nejútlejšího věku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vady řeči u dětí (978-80-247-3941-0)

Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Pracovní sešit (978-80-7358-173-2)

Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Pracovní sešit (978-80-7358-173-2)
Detail

Kniha - autor Ivana Bozděchová, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici. Významně také napomáhá rozvoji klíčových kompetencí studentů. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice (stranám v učebnici odpovídají strany v pracovním sešitě). Každá kapitola (jazyková, slohová, práce s informacemi) má pevně daný počet bloků úkolů (7), přičemž 4 z nich jsou určené na opakování a osvojení učiva probraného v učebnici a 3 bloky úkolů (vždy jasně označené příslušnou ikonou a barvou) jsou věnovány postupnému rozvíjení vybraných dovedností a gramotnosti (komunikační dovednosti, nácvik pravopisu, práce s informacemi, práce s logickou návazností textu, čtenářská gramotnost). Struktura komunikačních kapitol je vzhledem k odlišnému pojetí komunikační výuky méně pevná, počet bloků s úkoly variuje podle potřeb konkrétního tématu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk a komunikace pro SŠ 2: Pracovní sešit (978-80-7358-173-2)

Český jazyk a komunikace pro SŠ 1.díl: Učebnice (978-80-7358-166-4)

Český jazyk a komunikace pro SŠ 1.díl: Učebnice (978-80-7358-166-4)
Detail

Kniha - autor P. Adámková, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Přehledná a poutavá učebnice přinášející základní informace o jazyce (obecné poučení o jazyce, hláskosloví), slohu (slohové postupy) a komunikaci (mezilidská komunikace) a řadu doplňujících zajímavostí, které tyto informace zasazují do širokých souvislostí a každodenního života. (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk a komunikace pro SŠ 1.díl: Učebnice (978-80-7358-166-4)

Nová pravidla písemné a elektronické komunikace (978-80-7402-011-7)

Nová pravidla písemné a elektronické komunikace (978-80-7402-011-7)
Detail

Kniha - autor Tomáš Neugebauer, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Jak správně napsat obchodní dopis, pozvánku či nabídku? Jak strukturovat a psát e-mail? Titul zachycuje a objasňuje pravidla klasické i elektronické komunikace podle nejnovějších platných norem. Žádnou komunikaci není možné úspěšně provozovat bez dodržování určitých pravidel. Ta jsou buď stanovena v závazné formě, nebo doporučena, anebo alespoň vycházejí z obecně dodržované „úmluvy“. Komunikovat lze především verbálně, neverbálně, písemně a elektronicky. A právě pravidlům posledních dvou způsobů komunikace se věnuje tato publikace. Písemnou a elektronickou komunikaci pojímá šíře a do větší hloubky než klasické učebnice. Seznamuje například s odlišnými požadavky na formální úpravu dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů, zabývá se komplexně „životem“ dokumentů – od jejich vzniku až po skart nebo předání do archivu, uvádí pravidla pro úpravu webových stránek. Je vhodná... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nová pravidla písemné a elektronické komunikace (978-80-7402-011-7)
Dětská řeč a komunikace (978-80-247-3603-7), Nenásilná komunikace - Řeč života (978-80-262-1785-5), Mediální komunikace pro management (978-80-247-3629-7), Komunikace a prezentace (978-80-247-4484-1), Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník (978-80-247-5203-7), Řeč těla (978-80-247-4474-2), Řeč těla (978-80-247-4592-3), POP - In-store komunikace v praxi (978-80-247-2840-7), Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2), Masová komunikace a veřejné mínění (978-80-247-3563-4), Verbální komunikace a lidská psychika (978-80-247-1594-0), Komunikace mezi rodičem a dítětem (978-80-247-2698-4), Etika a komunikace v medicíně (978-80-247-3976-2), Marketingová komunikace (978-80-247-5769-8), Interkulturní komunikace (978-80-247-3069-1), Krizová komunikace (978-80-247-2510-9), Politická komunikace (978-80-247-3536-8), Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-247-5203-7), Kameny a hvězdy (978-80-736-3603-6), Řeč těla (978-80-7367-921-7), Efektivní krizová komunikace (978-80-247-4234-2), Komunikace, argumentace, rétorika (978-80-247-2652-6), Moderní marketingová komunikace (978-80-247-3622-8), Umění úspěšné komunikace (978-80-247-5032-3), Umění přesvědčivé komunikace (978-80-247-4821-4), Vnitrofiremní komunikace (80-247-0781-0), Komunikace ve veřejné správě (978-80-247-3779-9), Komunikace s dětským pacientem (978-80-247-2968-8), Němčina - rétorika, prezentace, komunikace (978-80-247-3135-3), Komunikace pro zdravotní sestry (978-80-247-1262-8)