Dějepis 6 pravěk, starověk pracovní sešit (978-80-7600-258-6)

Produkt Dějepis 6 pravěk, starověk pracovní sešit (978-80-7600-258-6) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Dějepis 6 pravěk, starověk pracovní sešit (978-80-7600-258-6) upraviť a produkt hľadať znova.

Dějepis 6 Pravěk, starověk Pracovní sešit (978-80-7600-258-6)

Dějepis 6 Pravěk, starověk Pracovní sešit (978-80-7600-258-6)
Detail

Kniha - 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj dějepisné gramotnosti. Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 Pravěk, starověk Pracovní sešit (978-80-7600-258-6) , Dějepis 6 pravěk, starověk pracovní sešit (978-80-7600-258-6)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk Pracovní sešit (978-80-7235-635-5)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk Pracovní sešit (978-80-7235-635-5)
Detail

Kniha - autor František Parkan, 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit k učebnici dějepisu pro 6. ročník ZŠ. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk Pracovní sešit (978-80-7235-635-5) , Dějepis 6 pro základní školy pravěk a starověk pracovní sešit (978-80-7235-635-5)

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (barevný pracovní sešit)

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (barevný pracovní sešit)
Detail

6-43 V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj dějepisné gramotnosti. Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat. Uprostřed sešitu najdete čtyři PŘÍLOHY: shrnutí učiva tohoto ročníku, slepé mapy s úkoly, časovou osu a přehled dějin pravěku a starověku. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 - Pravěk, starověk (barevný pracovní sešit) , Hravý dějepis 6: pravěk a starověk pracovní sešit pro 6. ročník zš (978-80-87881-35-4)

Hravý dějepis 6: Pravěk a starověk Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ (978-80-87881-35-4)

Hravý dějepis 6: Pravěk a starověk Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ (978-80-87881-35-4)
Detail

Kniha - česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nové pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice. Rozmanité úlohy slouží k procvičení probraného učiva v souladu s RVP. Většina cvičení je koncipována tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí a výsledné řešení přináší žákům obohacující informace nebo zajímavosti k danému tématu. V souladu s RVP ZV Úvod d dějepisu Pravěk Úvod do starověku Přední východ Egypt Řecko Řím Přílohy: Přehled dějin pavěku Přehled dějin starověkých civilizací Památky starověkého světa Indie a Čína (alza.cz)

Podobné produkty ako Hravý dějepis 6: Pravěk a starověk Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ (978-80-87881-35-4) , Dějepis 6 pravěk, starověk: učebnice pro 6. ročník základní školy (978-80-87591-85-7)

Dějepis 6 pro základní školy - Pravěk a starověk - Pracovní sešit - František Parkan

Dějepis 6 pro základní školy - Pravěk a starověk - Pracovní sešit - František Parkan
Detail

Pracovní sešit k učebnici dějepisu pro 6. ročník ZŠ. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 pro základní školy - Pravěk a starověk - Pracovní sešit - František Parkan , Dějepis 6 pro základní školy pravěk a starověk (978-80-7235-565-5)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk Pracovní sešit - Parkan František

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk Pracovní sešit - Parkan František
Detail

Pracovní sešit k učebnici dějepisu pro 6. ročník ZŠ. (patro.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk Pracovní sešit - Parkan František , Dějepis 6 pracovní sešit (978-80-88285-73-1)

Dějepis 6 Pravěk, starověk: učebnice pro 6. ročník základní školy (978-80-87591-85-7)

Dějepis 6 Pravěk, starověk: učebnice pro 6. ročník základní školy (978-80-87591-85-7)
Detail

Kniha - autor Petr Chalupa; Jakub Cimala, 132 stran, česky Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době. Naučné pasáže doplňuje obrovské množství obrázků a fotografií. V závěru kapitoly je zařazena přehledná časová přímka, která přibližuje základní dějinné události v časovém sledu. Každá kapitola je zakončena otázkami k... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 Pravěk, starověk: učebnice pro 6. ročník základní školy (978-80-87591-85-7) , Prvouka 3 pracovní sešit (978-80-7600-089-6)

Dějepis 6 - Pravěk Starověk - Linda Mikulenková

Dějepis 6 - Pravěk Starověk - Linda Mikulenková
Detail

Učebnice uvádí žáky do dějepisu jako samostatného předmětu. Zabývá se dvěma nejstaršími epochami v dějinách lidstva – pravěkem a starověkem. Soustředí se na charakteristiku hlavních rysů vývoje, na události a okolnosti, které významně ovlivnily vývoj lidské společnosti. Srozumitelný text je bohatě doplněn fotografiemi, nákresy, mapami, grafy a jiným obrazovým materiálem. Schvalovací doložka MŠMT: MSMT-4214/2015 (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 - Pravěk Starověk - Linda Mikulenková , Přírodopis 6 bezobratlí živočichové pracovní sešit (978-80-7600-261-6)

Dějepis 6 Pracovní sešit (978-80-88285-73-1)

Dějepis 6 Pracovní sešit (978-80-88285-73-1)
Detail

Kniha - autor Karla Prátová, česky Předkládáme vám pracovní sešit pro výuku dějepisu v 6. ročníku základní školy a v primě víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV. Naším cílem bylo vytvořit učební materiál, který by v sobě spojoval klasický sešit se zápisem a úkoly k procvičení probraného učiva (křížovky, přiřazovací cvičení, skrývačky, přesmyčky, čtyřsměrky…). Snažíme se u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost a práci s mapou. (Mapy můžete používat průběžně během dané kapitoly.) Při práci s pracovním sešitem doporučujeme probrat novou látku a pak vyplnit úvodní cvičení (obdoba zápisu v běžném sešitě) s použitím učebnice. V následující hodině navrhujeme zopakovat a procvičit učivo z předchozí hodiny formou hravých úkolů a následně se věnovat nové kapitole. Věříme, že čas, který získáte tím, že žáci nebudou opisovat zápis z tabule, můžete využít k oživení učiva, např. videem. U úkolů, kde žáci rozhodují, zda jsou tvrzení pravdivá,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 Pracovní sešit (978-80-88285-73-1) , Dějepis 6 pro základní školy pravěk a starověk - metodická příručka (80-7235-339-x)

Přírodopis 6 Bezobratlí živočichové Pracovní sešit (978-80-7600-261-6)

Přírodopis 6 Bezobratlí živočichové Pracovní sešit (978-80-7600-261-6)
Detail

Kniha - 64 stran, česky, Brožovaná bez přebalu matná - 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj přírodovědné gramotnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodopis 6 Bezobratlí živočichové Pracovní sešit (978-80-7600-261-6) , Přírodopis 7 botanika pracovní sešit (978-80-7600-120-6)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk (978-80-7235-565-5)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk (978-80-7235-565-5)
Detail

Kniha - autor Veronika Válková, 144 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tato zcela nová učebnice je první částí nové čtyřdílné řady pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Je zpracována zcela nově přesně podle požadavků a doporučení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je věnována historickému vývoji na území dnešní ČR i ve světě v období pravěku a starověku. Repertoár doporučených činností a úkolů pro žáky rozšiřuje pracovní sešit, který je k učebnici vydán. Učebnice i pracovní sešit mají novou schvalovací doložku MŠMT. Učivo je výrazně graficky členěno na základní a rozšiřující, podporuje mezipředmětové vztahy, akcentuje průřezová témata RVP. Pozornost je věnována ilustracím, dobovému obrazovému materiálu a mapám, výklad provází i originálně zpracovaná časová osa. Text je členěn dílčími úkoly, návody k činnostem, každá kapitola obsahuje shrnutí učiva a závěrečné opakování. Učebnice uvádí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk (978-80-7235-565-5) , Dějepis 9 novověk, moderní dějiny pracovní sešit (978-80-7600-121-3)

Prvouka 3 pracovní sešit (978-80-7600-089-6)

Prvouka 3 pracovní sešit (978-80-7600-089-6)
Detail

Kniha - 64 stran, česky, Brožovaná bez přebalu matná - Barevný pracovní sešit. K procvičení učiva slouží zábavné hádanky, bludiště a rébusy, návrhy pokusů k ověření teoretických poznatků, úkoly na vyhledávání nejrůznějších informací vztahujících se k probíranému učivu. Pracovní sešit dále obsahuje čtyři opakovací strany úkolů, které jsou rozmístěny mezi kapitolami pro zopakování a upevnění znalostí probíraného učiva. Jsou symbolicky označeny obrázkem moudré sovy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prvouka 3 pracovní sešit (978-80-7600-089-6) , Dějepis 7 středověk, počátky novověku pracovní sešit (978-80-7600-103-9)

Dějepis 8 Novověk Pracovní sešit (978-80-7600-067-4)

Dějepis 8 Novověk Pracovní sešit (978-80-7600-067-4)
Detail

Kniha - 80 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá - 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 8. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj dějepisné gramotnosti. Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 8 Novověk Pracovní sešit (978-80-7600-067-4) , Český jazyk 6 1. díl pracovní sešit (978-80-7600-167-1)

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - učebnice, Čtení s porozuměním - PhDr. prof. Petr Chalupa

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - učebnice, Čtení s porozuměním - PhDr. prof. Petr Chalupa
Detail

Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době. Naučné pasáže doplňuje obrovské množství obrázků a fotografií. V závěru kapitoly je zařazena přehledná časová přímka, která přibližuje základní dějinné události v časovém sledu. Každá kapitola je zakončena otázkami k cyklickému opakování. NOVA6640 (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 - Pravěk, starověk - učebnice, Čtení s porozuměním - PhDr. prof. Petr Chalupa , Přírodopis 6 úvod do učiva přírodopisu pracovní sešit (978-80-7600-205-0)

Přírodopis 7 Botanika Pracovní sešit (978-80-7600-120-6)

Přírodopis 7 Botanika Pracovní sešit (978-80-7600-120-6)
Detail

Kniha - 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Nový barevný pracovní sešit tvoří s výše zmíněnou učebnicí botaniky jeden funkční celek. Přehlednou a zábavnou formou umožňuje žákům osvojit si a procvičit učivo probírané v učebnici. Svým obsahem odpovídá učebnici, přičemž se zaměřuje zejména na podstatné informace, jejichž znalost by měla žákům zajistit úspěšné absolvování tohoto vyučovacího předmětu. Pozitivním přínosem by pro žáky mělo být zařazení krátkých úvodních textů na začátku každé kapitoly zaměřených na porozumění textu, s nímž mívají žáci často problémy. Pracovní sešit také ponechává žákům díky opakovacím a sebehodnotícím stranám poměrně volný prostor k tomu, aby sami poznali, v které oblasti mají přehled a naopak ve které mají rezervy, jež je třeba odstranit. Součástí jsou i návrhy laboratorních prací. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodopis 7 Botanika Pracovní sešit (978-80-7600-120-6) , Geometrie pro 5. ročník pracovní sešit: matýskova matematika (978-80-7600-360-6)

Dějepis 7 Středověk, počátky novověku Pracovní sešit (978-80-7600-103-9)

Dějepis 7 Středověk, počátky novověku Pracovní sešit (978-80-7600-103-9)
Detail

Kniha - 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 7. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj dějepisné gramotnosti. Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 7 Středověk, počátky novověku Pracovní sešit (978-80-7600-103-9) , Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: pravěk a starověk (978-80-7235-582-2)

Dějepis 9 Novověk, moderní dějiny Pracovní sešit (978-80-7600-121-3)

Dějepis 9 Novověk, moderní dějiny Pracovní sešit (978-80-7600-121-3)
Detail

Kniha - 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 9. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj dějepisné gramotnosti. Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 9 Novověk, moderní dějiny Pracovní sešit (978-80-7600-121-3) , Zeměpis 6 2. díl přírodní obraz země pracovní sešit (978-80-7600-097-1)

Český jazyk 6 1. díl Pracovní sešit (978-80-7600-167-1)

Český jazyk 6 1. díl Pracovní sešit (978-80-7600-167-1)
Detail

Kniha - 48 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá - 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník v souladu s RVP ZV, vhodný i pro odpovídající ročník víceletého gymnázia Pracovní sešit obsahuje: pravopisná cvičení doplňovačky diktáty přehled učiva závěrečné opakování řešení ke cvičením 1. díl podává základní informace o českém jazyce (rozvrstvení a útvary národního jazyka, jazykové příručky, …) a také se zaměřuje na zvukovou stránku jazyka, nauku o slově a tvarosloví (slovní druhy, podstatná jména). V příloze každého sešitu je shrnuta základní gramatika. (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk 6 1. díl Pracovní sešit (978-80-7600-167-1) , Matematika 6 desetinná čísla pracovní sešit: vytvořený v souladu s rvp zv (978-80-7600-034-6)

Přírodopis 6 Úvod do učiva přírodopisu Pracovní sešit (978-80-7600-205-0)

Přírodopis 6 Úvod do učiva přírodopisu Pracovní sešit (978-80-7600-205-0)
Detail

Kniha - Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí přírodopisu pro 6. ročník, 1. díl a svým obsahem jí plně odpovídá. V úvodu je zařazena kapitola k opakování učiva přírodovědy z 1. stupně, na níž navazuje samotný vhled do přírodopisu. K jednotlivým tematickým celkům nabízí pracovní sešit teoretické úkoly k osvojování a procvičování probíraného učiva. Samozřejmostí jsou rozšiřující úkoly umožňující využití potenciálu nadanějších žáků. Zařazení krátkých informačních textů v úvodu každé kapitoly vede k porozumění a práci s textem. Nechybí opakovací úkoly se sebehodnocením a návrhy laboratorních prací. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnotící tabulkou. Úkoly v... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodopis 6 Úvod do učiva přírodopisu Pracovní sešit (978-80-7600-205-0) , Nový dějepis v kostce pro sš i.: pravěk starověk středověk novověk (978-80-253-4807-9)

Zeměpis 6 2. díl Přírodní obraz Země Pracovní sešit (978-80-7600-097-1)

Zeměpis 6 2. díl Přírodní obraz Země Pracovní sešit (978-80-7600-097-1)
Detail

Kniha - 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj zeměpisné gramotnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zeměpis 6 2. díl Přírodní obraz Země Pracovní sešit (978-80-7600-097-1) , Stereometrie pracovní sešit (978-80-88255-11-6)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - Veronika Válková

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - Veronika Válková
Detail

Tato zcela nová učebnice je první částí nové čtyřdílné řady pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Je zpracována zcela nově přesně podle požadavků a doporučení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je věnována historickému vývoji na území dnešní ČR i ve světě v období pravěku a starověku. Repertoár doporučených činností a úkolů pro žáky rozšiřuje pracovní sešit, který je k učebnici vydán. Učebnice i pracovní sešit mají novou schvalovací doložku MŠMT. Učivo je výrazně graficky členěno na základní a rozšiřující, podporuje mezipředmětové vztahy, akcentuje průřezová témata RVP. Pozornost je věnována ilustracím, dobovému obrazovému materiálu a mapám, výklad provází i originálně zpracovaná časová osa. Text je členěn dílčími úkoly, návody k činnostem, každá kapitola obsahuje shrnutí učiva a závěrečné opakování. Učebnice uvádí rovněž výčet klíčových kompetencí, k jejichž naplnění směřuje, a výstupy, předpokládané změny v osobnosti žáka.. Napomáhá tak k snazšímu zpracování konkrétního ŠVP každé školy. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - Veronika Válková , Zeměpis 6 1. díl vstupte na planetu zemi pracovní sešit (978-80-7600-096-4)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - Válková Veronika

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - Válková Veronika
Detail

Tato zcela nová učebnice je první částí nové čtyřdílné řady pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Je zpracována zcela nově přesně podle požadavků a doporučení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je věnována historickému vývoji na území dnešní ČR i ve světě v období pravěku a starověku. Repertoár doporučených činností a úkolů pro žáky rozšiřuje pracovní sešit, který je k učebnici vydán. Učebnice i pracovní sešit mají novou schvalovací doložku MŠMT. Učivo je výrazně graficky členěno na základní a rozšiřující, podporuje mezipředmětové vztahy, akcentuje průřezová témata RVP. Pozornost je věnována ilustracím, dobovému obrazovému materiálu a mapám, výklad provází i originálně zpracovaná časová osa. Text je členěn dílčími úkoly, návody k činnostem, každá kapitola obsahuje shrnutí učiva a závěrečné opakování. Učebnice uvádí rovněž výčet klíčových kompetencí, k jejichž naplnění směřuje, a výstupy, předpokládané změny v osobnosti žáka.. Napomáhá tak k snazšímu zpracování konkrétního ŠVP každé školy. (patro.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - Válková Veronika , Český jazyk 3 pracovní sešit: pracovní sešit pro 3. ročník (978-80-7600-038-4)

Zeměpis 6 1. díl Vstupte na planetu Zemi Pracovní sešit (978-80-7600-096-4)

Zeměpis 6 1. díl Vstupte na planetu Zemi Pracovní sešit (978-80-7600-096-4)
Detail

Kniha - 44 stran, česky Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Zeměpis 6, 1. díl. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů zeměpisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj zeměpisné gramotnosti. Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zeměpis 6 1. díl Vstupte na planetu Zemi Pracovní sešit (978-80-7600-096-4) , Matematika 6 dělitelnost pracovní sešit: vytvořený v souladu s rvp zv (978-80-7600-030-8)

Já a můj svět Prvouka pro 3. ročník Pracovní sešit (978-80-7600-063-6)

Já a můj svět Prvouka pro 3. ročník Pracovní sešit (978-80-7600-063-6)
Detail

Kniha - autor Věra Štiková, česky - Pracovnímu sešitu byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2020. Pracovní sešit žáky upoutá řadou námětů k projektům, vtipných a zábavných úkolů k vyvození učiva, her, křížovek, rébusů k procvičení učiva na opakovacích stranách k tématům. V pravidelných cyklických opakováních je zaujme úkoly zaměřenými pohybově, hudebně, matematicky nebo výtvarně v tzv. Ájině zpravodaji. Na konci pracovního sešitu najdete praktické stránky s opakovacími úkoly k vystřižení. Naleznete zde také řešení vybraných úkolů. Jazyková výchova je zastoupena prostřednictvím základních slov z probíraného učiva uvedených v angličtině. (alza.cz)

Podobné produkty ako Já a můj svět Prvouka pro 3. ročník Pracovní sešit (978-80-7600-063-6) , Můj pracovní sešit vybarvování (978-80-256-2755-6)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - metodická příručka (80-7235-339-X)

Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - metodická příručka (80-7235-339-X)
Detail

Kniha - autor František Parkan; Veronika Válková, 208 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovním sešitem Dějepis pro 6. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu. Učebnice a pracovní sešit jsou úvodní částí nové koncepční řady učebnic pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ (a v nižších ročnících víceletých gymnázií). Jejich pojetí vychází z požadavků RVP pro základní vzdělávání. Jsou věnovány období pravěku a starověku. Mají jednotnou schvalovací doložku MŠMT. Učivo v nich je výrazně graficky členěno na základní a rozšiřující, podporuje mezipředmětové vztahy, akcentuje průřezová témata RVP. Pozornost je věnována ilustracím, dobovému obrazovému materiálu a mapám, výklad provází podrobná časová osa. Učebnice uvádí výčet... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - metodická příručka (80-7235-339-X) , Pracovní sešit vyjmenovaná slova (978-80-88368-52-6)

Český jazyk 3 Pracovní sešit 1. díl (978-80-7600-232-6)

Český jazyk 3 Pracovní sešit 1. díl (978-80-7600-232-6)
Detail

Kniha - 48 stran, česky, Brožovaná bez přebalu matná - 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 3 (katalogové číslo 3-55). Pracovní sešity korespondují svým členěním kapitol s učebnicí pro 3. ročník, doplňují učebnici a procvičují všechno učivo podle sledu kapitol v ní. Různé úkoly a cvičení napomáhají dostatečnému osvojení, procvičování a opakování zejména těch částí, které žákům dělají větší obtíže. (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk 3 Pracovní sešit 1. díl (978-80-7600-232-6) , Starší dějiny pro střední školy část první: pravěk, starověk, raný středověk (978-80-7358-290-6)

Geometrie pro 5. ročník Pracovní sešit: Matýskova matematika (978-80-7600-360-6)

Geometrie pro 5. ročník Pracovní sešit: Matýskova matematika (978-80-7600-360-6)
Detail

Kniha - 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím vydáme i metodické průvodce. Učivo geometrie je nejprve systematicky zopakováno a postupně lehce rozšiřováno. Učebnice směřuje především k upevnění vědomostí z předchozích ročníků a rozvoji logického uvažování při řešení úkolů. Nově jsou žáci seznámeni např. se souřadnicovým systémem. Obdobně jako v 1 a 2. díle matematiky jsou i v Geometrii zařazeny obtížnější logické úlohy s vysvětlením typové úlohy a s příklady k jejich procvičování. (alza.cz)

Podobné produkty ako Geometrie pro 5. ročník Pracovní sešit: Matýskova matematika (978-80-7600-360-6) , Matematika 6 základy geometrie pracovní sešit: vytvořený v souladu s rvp zv (978-80-7600-209-8)

Hravý dějepis 6 - pracovní sešit

Hravý dějepis 6 - pracovní sešit
Detail

Pracovní sešit je koncipován tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížil učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzuje u žáků větší zájem o tento předmět. Většina cvičení je tvořena tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí a výsledné řešení přináší žákům obohacující informace nebo zajímavosti k danému tématu. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravý dějepis 6 - pracovní sešit , Přírodověda 5 pracovní sešit pro 5. ročník základní školy: porozumění v souvislostech (978-80-7600-328-6)

Matematika 6 Desetinná čísla Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-034-6)

Matematika 6 Desetinná čísla Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-034-6)
Detail

Kniha - autor Michaela Jedličková; Peter Krupka; Jana Nechvátalová, 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nové dvoubarevní pracovní sešity formátu A4. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Pro vytvoření mezipředmětových vazeb je pracovní sešit zaměřeny na vzdělávací oblast Člověk a zdraví. (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 Desetinná čísla Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-034-6) , Matematika 6 pro základní školy aritmetika pracovní sešit (978-80-7235-568-6)

Dějepis 6 (pracovní sešit) - Karla Prátová

Dějepis 6 (pracovní sešit) - Karla Prátová
Detail

Předkládáme vám pracovní sešit pro výuku dějepisu v 6. ročníku základní školy a v primě víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV.Naším cílem bylo vytvořit učební materiál, který by v sobě spojoval klasický sešit se zápisem a úkoly k procvičení probraného učiva (křížovky, přiřazovací cvičení, skrývačky, přesmyčky, čtyřsměrky…).Snažíme se u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost a práci s mapou. (Mapy můžete používat průběžně během dané kapitoly.)Při práci s pracovním sešitem doporučujeme probrat novou látku a pak vyplnit úvodní cvičení (obdoba zápisu v běžném sešitě) s použitím učebnice. V následující hodině navrhujeme zopakovat a procvičit učivo z předchozí hodiny formou hravých úkolů a následně se věnovat nové kapitole. Věříme, že čas, který získáte tím, že žáci nebudou opisovat zápis z tabule, můžete využít k oživení učiva, např. videem.U úkolů, kde žáci rozhodují, zda jsou tvrzení pravdivá, doporučujeme chybná tvrzení ústně opravit.Při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami doporučujeme v úvodním cvičení, které supluje zápis, zvýraznit klíčová slova a pojmy.Na konci pracovního sešitu najdete závěrečný test se souhrnným opakováním. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 (pracovní sešit) - Karla Prátová , Pracovní sešit násobení a dělení (978-80-88368-65-6)

Dějepis 6 - Pracovní sešit - Linda Mikulenková

Dějepis 6 - Pracovní sešit - Linda Mikulenková
Detail

Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice. Kromě standardních úloh k procvičování a upevňovaní znalostí a dovedností obsahuje typy úloh, které vedou žáky k práci se zdroji, k pochopení různých typů záznamů, textů a obrazových materiálů. Praktické úkoly jsou zaměřeny především na poznávání způsobu života lidí v nejstarších epochách lidských dějin. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 - Pracovní sešit - Linda Mikulenková

Dějepis 6 Pracovní sešit - Mikulenková Linda

Dějepis 6 Pracovní sešit - Mikulenková Linda
Detail

Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice. Kromě standardních úloh k procvičování a upevňovaní znalostí a dovedností obsahuje typy úloh, které vedou žáky k práci se zdroji, k pochopení různých typů záznamů, textů a obrazových materiálů. Praktické úkoly jsou zaměřeny především na poznávání způsobu života lidí v nejstarších epochách lidských dějin. (patro.cz)

Podobné produkty ako Dějepis 6 Pracovní sešit - Mikulenková Linda

Matematika 6 Dělitelnost Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-030-8)

Matematika 6 Dělitelnost Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-030-8)
Detail

Kniha - autor Michaela Jedličková; Peter Krupka; Jana Nechvátalová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nové dvoubarevní pracovní sešity formátu A4. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Pracovní sešit je mezipředmětově propojen s dějepisem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 Dělitelnost Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-030-8)

Přírodopis 7 Strunatci Pracovní sešit (978-80-7600-112-1)

Přírodopis 7 Strunatci Pracovní sešit (978-80-7600-112-1)
Detail

Kniha - 64 stran, česky, Brožovaná bez přebalu matná - Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj přírodovědné gramotnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodopis 7 Strunatci Pracovní sešit (978-80-7600-112-1)

Přírodověda 5 Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy: Porozumění v souvislostech (978-80-7600-328-6)

Přírodověda 5 Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy: Porozumění v souvislostech (978-80-7600-328-6)
Detail

Kniha - 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Barevný pracovní sešit obsahuje názorné fotografie, moderní ilustrace (např. sluneční soustava a lidské tělo) a také zábavné karikatury medvěda. Typy cvičení jsou zpracovány různorodou a pestrou formou. Součástí sešitu je opakování učiva ze 4. ročníku, průběžná opakování, závěrečné opakování a sebehodnocení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodověda 5 Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy: Porozumění v souvislostech (978-80-7600-328-6)

Matematika 6 Základy geometrie Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-209-8)

Matematika 6 Základy geometrie Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-209-8)
Detail

Kniha - autor Michaela Jedličková; Peter Krupka; Jana Nechvátalová, 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Každá kapitola je rozdělena do tří částí: Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné. Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první části, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardní a zajímavé – jsou to jak úlohy, které mírně rozšiřují učivo, tak i úlohy skutečně zábavného nebo zajímavého charakteru. Mezi úlohami jsou i úlohy uzavřené. Pro vytvoření mezipředmětových vazeb je pracovní sešit zaměřen na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Sešit obsahuje klíč s řešením. (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 Základy geometrie Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-209-8)

Nový dějepis v kostce pro SŠ I.: Pravěk Starověk Středověk Novověk (978-80-253-4807-9)

Nový dějepis v kostce pro SŠ I.: Pravěk Starověk Středověk Novověk (978-80-253-4807-9)
Detail

Kniha - autor Milan Hes, 224 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace přináší přehled středoškolského dějepisu “v kostce”, tedy stručně a přehledně. Obsahuje výklad obecných i českých dějin období pravěku, starověku, středověku a novověku s důrazem na katalog požadavků k maturitní zkoušce. Publikace obsahuje základní poznatky z politických i mezinárodních dějin, témata z dějin myšlení, kultury či ekonomiky. Nechybí ukázky písemných pramenů, mapy a grafy či soubory otázek k zopakování vybraného tématu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nový dějepis v kostce pro SŠ I.: Pravěk Starověk Středověk Novověk (978-80-253-4807-9)

Přírodopis 8 Biologie člověka Pracovní sešit (978-80-7600-122-0)

Přírodopis 8 Biologie člověka Pracovní sešit (978-80-7600-122-0)
Detail

Kniha - 84 stran, česky, Brožovaná bez přebalu matná - Nový barevný pracovní sešit tvoří s výše zmíněnou učebnicí botaniky jeden funkční celek, svým obsahem učebnici plně odpovídá. V úvodních motivačních textech na porozumění jsou doplňující informace, které žáky zaujmou zejména proto, že se týkají jich samotných. Pracovní sešit umožňuje žákům upevnit si procvičit učivo z učebnice a zároveň také poznat své tělo. Opět nechybí zábavná forma zpracování (křížovky, přesmyčky, skládačky a jiné), zohledněno je i opakování s možností sebehodnocení. V závěru jsou pak řazeny náměty na laboratorní práce a opakování první pomoci. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodopis 8 Biologie člověka Pracovní sešit (978-80-7600-122-0)

Zeměpis 7 Amerika, Afrika Pracovní sešit (978-80-7600-098-8)

Zeměpis 7 Amerika, Afrika Pracovní sešit (978-80-7600-098-8)
Detail

Kniha - Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj zeměpisné gramotnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zeměpis 7 Amerika, Afrika Pracovní sešit (978-80-7600-098-8)

Starší dějiny pro střední školy část první: Pravěk, starověk, raný středověk (978-80-7358-290-6)

Starší dějiny pro střední školy část první: Pravěk, starověk, raný středověk (978-80-7358-290-6)
Detail

Kniha - autor R. Antonín; M. Antonín Malaníková; Jarmila Bednaříková; Tomáš Borovský; P. Me..., 160 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nová učebnice z řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období pravěku, starověku a raného středověku (přibližně do roku 1100). Navazovat na ni bude učebnice mapující dobu vrcholného a pozdního středověku a raného novověku. Vysokoškolskými odborníky garantované zpracování se zaměřuje na velké společenské, kultuní a politické změny prvních období vývoje lidské civilizace. Je doplněno řadou konkrétních příkladů, úryvků z historických pramenů, množstvím ilustrací a obrazových rekonstrukcí, podrobných dějepisných map atd. (alza.cz)

Podobné produkty ako Starší dějiny pro střední školy část první: Pravěk, starověk, raný středověk (978-80-7358-290-6)

Stereometrie Pracovní sešit (978-80-88255-11-6)

Stereometrie Pracovní sešit (978-80-88255-11-6)
Detail

Kniha - autor Marek Liška; Tomáš Valenta; Lukáš Král, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Pracovní sešit doplňuje učebnici Stereometrie o vzorové příklady ke státní maturitě, příklady k procvičení, které jsou řazeny dle obtížnosti, slovní úlohy z praxe a shrnutí probíraných kapitol. Nezapomněli jsme ani na prostor pro poznámky studenta. (alza.cz)

Podobné produkty ako Stereometrie Pracovní sešit (978-80-88255-11-6)

Přírodověda 4 Porozumění v souvislostech Pracovní sešit (978-80-7600-174-9)

Přírodověda 4 Porozumění v souvislostech Pracovní sešit (978-80-7600-174-9)
Detail

Kniha - 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Barevný pracovní sešit obsahuje názorné fotografie, moderní ilustrace a také zábavné karikatury syslů. Typy cvičení jsou zpracovány různorodou a pestrou formou. Součástí sešitu je opakování učiva ze 3. ročníku, čtyři průběžná opakování, pololetní opakování, závěrečné opakování a sebehodnocení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodověda 4 Porozumění v souvislostech Pracovní sešit (978-80-7600-174-9)

Český jazyk 8 2. díl Pracovní sešit (978-80-7600-355-2)

Český jazyk 8 2. díl Pracovní sešit (978-80-7600-355-2)
Detail

Kniha - česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 8. ročník. První díl procvičuje pravopis a skladbu. Druhý díl procvičuje tvarosloví, přejímání slov z cizích jazyků, jejich výslovnost a pravopis a obecné výklady o jazyce (rozdělení jazyků v Evropě, slovanské jazyky, útvary českého jazyka, vývoj českého jazyka). Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva. Učivo obou pracovních sešitů je propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k občanství. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. Pracovní sešity lze použít i k učebnicím z jiných nakladatelství. (alza.cz)

Podobné produkty ako Český jazyk 8 2. díl Pracovní sešit (978-80-7600-355-2)

Přírodopis 9 Geologie a ekologie Pracovní sešit (978-80-7600-313-2)

Přírodopis 9 Geologie a ekologie Pracovní sešit (978-80-7600-313-2)
Detail

Kniha - 84 stran, česky (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodopis 9 Geologie a ekologie Pracovní sešit (978-80-7600-313-2)

Zeměpis 8 1. díl Evropa Pracovní sešit (978-80-7600-345-3)

Zeměpis 8 1. díl Evropa Pracovní sešit (978-80-7600-345-3)
Detail

Kniha - 56 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj zeměpisné gramotnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zeměpis 8 1. díl Evropa Pracovní sešit (978-80-7600-345-3)

Matematika 6 pro základní školy Aritmetika Pracovní sešit (978-80-7235-568-6)

Matematika 6 pro základní školy Aritmetika Pracovní sešit (978-80-7235-568-6)
Detail

Kniha - autor Jitka Boušková; Milena Brzoňová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tento pracovní sešit je praktickým doplňkem učebnice Aritmetika pro 6. ročník ZŠ a tvoří spolu s ní první část ucelené řady dvoudílných učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Pro každý ročník jsou určeny dvě učebnice, z nichž jedna je věnována aritmetice, druhá geometrii. Každou z nich doplňuje pracovní sešit. Další materiály k procvičení a upevnění učiva přinášejí rovněž sbírky úloh a cvičení z matematiky, které jsou spolu s učebnicemi k dispozici. Koncepce učebnic vychází z osvědčené praxe škol, vyhovuje však i záměrům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. O tom svědčí mimo jiné i udělená schvalovací doložka MŠMT. (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 pro základní školy Aritmetika Pracovní sešit (978-80-7235-568-6)

Matematika 7 Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-191-6)

Matematika 7 Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-191-6)
Detail

Kniha - autor Michaela Jedličková; Peter Krupka; Jana Nechvátalová, 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování,úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Každý pracovní sešit je zaměřen na jednu vzdělávací oblast. (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 7 Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-191-6)

Matematika 6 Kladná a záporná čísla Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-075-9)

Matematika 6 Kladná a záporná čísla Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-075-9)
Detail

Kniha - autor Michaela Jedličková; Peter Krupka; Jana Nechvátalová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový dvoubarevný pracovní sešit z nové tematické řady matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V tomto navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník. Každá kapitola je rozdělena do tří částí: Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné. Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první... (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 Kladná a záporná čísla Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-075-9)

Bloggers 3: Pracovní sešit (978-80-7397-318-6)

Bloggers 3: Pracovní sešit (978-80-7397-318-6)
Detail

Kniha - česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Bloggers 3: Pracovní sešit (978-80-7397-318-6)

Přírodověda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit (978-80-7600-278-4)

Přírodověda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit (978-80-7600-278-4)
Detail

Kniha - 72 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Barevný pracovní sešit je plný námětů, ve kterých si žáci vyvodí, zopakují i procvičí učivo v úkolech pozorovacích, pamětných i zábavných. (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodověda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit (978-80-7600-278-4)
Dějepis 6 Pravěk, starověk Pracovní sešit (978-80-7600-258-6), Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk Pracovní sešit (978-80-7235-635-5), Hravý dějepis 6: Pravěk a starověk Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ (978-80-87881-35-4), Dějepis 6 Pravěk, starověk: učebnice pro 6. ročník základní školy (978-80-87591-85-7), Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk (978-80-7235-565-5), Dějepis 6 Pracovní sešit (978-80-88285-73-1), Prvouka 3 pracovní sešit (978-80-7600-089-6), Přírodopis 6 Bezobratlí živočichové Pracovní sešit (978-80-7600-261-6), Dějepis 6 pro základní školy Pravěk a starověk - metodická příručka (80-7235-339-X), Přírodopis 7 Botanika Pracovní sešit (978-80-7600-120-6), Dějepis 9 Novověk, moderní dějiny Pracovní sešit (978-80-7600-121-3), Dějepis 7 Středověk, počátky novověku Pracovní sešit (978-80-7600-103-9), Český jazyk 6 1. díl Pracovní sešit (978-80-7600-167-1), Přírodopis 6 Úvod do učiva přírodopisu Pracovní sešit (978-80-7600-205-0), Geometrie pro 5. ročník Pracovní sešit: Matýskova matematika (978-80-7600-360-6), Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk (978-80-7235-582-2), Zeměpis 6 2. díl Přírodní obraz Země Pracovní sešit (978-80-7600-097-1), Matematika 6 Desetinná čísla Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-034-6), Nový dějepis v kostce pro SŠ I.: Pravěk Starověk Středověk Novověk (978-80-253-4807-9), Stereometrie Pracovní sešit (978-80-88255-11-6), Zeměpis 6 1. díl Vstupte na planetu Zemi Pracovní sešit (978-80-7600-096-4), Český jazyk 3 Pracovní sešit: pracovní sešit pro 3. ročník (978-80-7600-038-4), Matematika 6 Dělitelnost Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-030-8), Můj pracovní sešit Vybarvování (978-80-256-2755-6), Pracovní sešit Vyjmenovaná slova (978-80-88368-52-6), Starší dějiny pro střední školy část první: Pravěk, starověk, raný středověk (978-80-7358-290-6), Matematika 6 Základy geometrie Pracovní sešit: vytvořený v souladu s RVP ZV (978-80-7600-209-8), Přírodověda 5 Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy: Porozumění v souvislostech (978-80-7600-328-6), Matematika 6 pro základní školy Aritmetika Pracovní sešit (978-80-7235-568-6), Pracovní sešit Násobení a dělení (978-80-88368-65-6)