Zákon o zákazu ostnatých obojků

Našli jsme pro tebe Zákon o zákazu ostnatých obojků. Pokud ti nevyhovují, zkus upravit dotaz Zákon o zákazu ostnatých obojků

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní…

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář - Ladislav Pokorný,

eBook:,Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek v moderním demokratickém státě. Komentář stručně informuje o transformaci zpravodajských služeb do současné podoby a plynule přechází do výkladu jednotlivých ustanovení daných zákonů. Autoři se dané problematice věnují jak na pedagogické, tak na praktické úrovni, a díky nim tak vznikl ucelený výklad této problematiky. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018. (knihydobrovsky.cz)

Zákon o zpravodajských službách České republiky - Zákon o…

Zákon o zpravodajských službách České republiky - Zákon o Bezpečnostní informační službě - Zákon o Vojenském zpravodajství: Komentář - Ladislav Pokorn

Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek v moderním demokratickém státě. Komentář stručně informuje o transformaci zpravodajských služeb do současné podoby a plynule přechází do výkladu jednotlivých ustanovení daných zákonů. Autoři se dané problematice věnují jak na pedagogické, tak na praktické úrovni, a díky nim tak vznikl ucelený výklad této problematiky. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018. (knihydobrovsky.cz)

AKTUALIZACE I/6 Zákon o DPH, Zákon o EET - Zboží, Služby, Evidence…

AKTUALIZACE I/6 Zákon o DPH, Zákon o EET - Zboží, Služby, Evidence tržeb

ZÁKON o dani z přidané hodnoty ZÁKON o evidenci tržeb Upozornění – živnostenský zákon ZÁKON o evidenci tržeb Novela zákona o evidenci tržeb přináší reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a praktické uplatňování zákona o evidenci tržeb. (mall.cz)

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na…

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na výrobky - Kolabusayová Naděžda

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní úpravy a obecně upravují oblast uvádění výrobků na jednotný vnitřní trh Evropské unie. Snahou a záměrem autorky je v komentovaném znění obou výše zmiňovaných zákonů vysvětlit podstatné pojmy, které se v dané oblasti vyskytují v návaznosti na právní předpisy, protože materiály a literatura, které se k nim vztahují, jsou velmi obsáhlé, neucelené a v mnoha případech také velmi složité. Autorka je docentkou Vysoké školy báňské v Ostravě a mezi její specializace patří mimo jiné i ochrana spotřebitele a s tím související problematika výrobků. (patro.cz)

Zákon o mediaci

Zákon o mediaci

publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. 9. 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora • zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostech • objasňuje základní pilíře činnosti zapsaného mediátora a stěžejní momenty samotného mediačního procesu včetně uzavření mediační dohody • rozebírá veškeré aspekty organizace mediace, zkoušek z mediace a dále též správní delikty zapsaných mediátorů/kárná provinění u advokátů – mediátorů • je obohacena o řadu příloh reflektujících např. zahraniční trendy v odměňování mediátora, návodný popis mediačního procesu, vzorové smlouvy o provedení mediace a veškeré formuláře vyžadované pro styk s ministerstvem • poskytuje dokonalý přehled o tomto relativně novém… (patro.cz)

AKTUALIZACE II/4 - Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o správních…

AKTUALIZACE II/4 - Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o správních poplatcích - Soudní řád správní

Zákon o ochraně spotřebitele Cílem novely je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či plate (mall.cz)

Účetní souvztažnosti - Souvztažnosti, ČÚS, Syntetické účty, Zákon o…

Účetní souvztažnosti - Souvztažnosti, ČÚS, Syntetické účty, Zákon o dani z příjmů, Zákon o účetnictv

Účetní souvztažnosti pro podnikatele je rozdělena do následujících kapitol: Souvztažnosti dle Českých účetních standardů pro podnikatele Souvztažnosti dle Českých účetních standardů pro podnikatele – dle účtových skupin či tříd 3. (mall.cz)

AKTUALIZACE 2019 III/3 - Zákon o nemocenském pojištění, Zákon o…

AKTUALIZACE 2019 III/3 - Zákon o nemocenském pojištění, Zákon o organizaci a provádění sociálního za

Obsah: •nemocenském pojištění •organizaci a provádění sociálního zabezpečení •zákon o zaměstnanosti Změna zákona o nemocenském pojištění novelou č. 164/2019 Sb. (mall.cz)

Zákon o pomoci v hmotné nouzi: Zákon o životním minimu (978-80-7552…

Zákon o pomoci v hmotné nouzi: Zákon o životním minimu (978-80-7552-108-8)

Kniha - autor Petr Beck; Ivana Grunerová; Miroslava Pavelková, 388 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o pomoci v hmotné nouzi i zákon o životním existenčním minimu nabyly účinnosti dne 1. 1. 2007 a od té doby prošly oba zákony mnohými novelizacemi. Komentář poskytuje výklad všech ustanovení, jejich vnitřní provázanost a souvislost s jinými právními předpisy včetně citace relevantní judikatury. Renomovaní odborníci na právo sociálního zabezpečení vycházejí při jejich výkladu především ze zkušeností a problémů, které se za dobu od účinnosti zákonů vyskytly, ale také ze soudních rozhodnutí vztahujících se k této problematice. Komentář je nejen teoretickým dílem, ale především praktickou příručkou pro všechny, kteří se v této oblasti potřebují orientovat. (alza.cz)

Zákon o advokacii Komentář

Zákon o advokacii Komentář

* První komentář základního předpisu advokátů na trhu * Tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty * Obsahuje nejen komentář zákona o advokacii, ale též komentář etického kodexu * Publikace přináší i komentář advokátního tarifu a vybraných ustanovení souvisejících předpisů * Autoři jsou advokáti působící v orgánech České advokátní komory (patro.cz)

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách

Impulsem ke zpracování nového vydání komentáře byly důležité novely přijaté v roce 2013 (např. zákonné opatření senátu č. 341/2013 Sb.), 2014 a 2015 (poslední z března 2015 č. 40/2015 Sb.) a změny, které nastaly v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Upozorňuje na změny v oblasti finančních limitů pro nadlimitní zakázky, na změny v problematice hodnotící komise, v řízení před Úřadem, na nové směrnice EU apod. Komentář obsahuje odkazy na související předpisy, aktuální judikaturu i metodiku zadávání veřejných zakázek. (patro.cz)

Helena Kučerová: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich -…

Helena Kučerová: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - A zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou

Druhé vydání publikace nabízí podrobný komentář k oběma přestupkovým zákonům se zohledněním novelizací právní úpravy i vývoje judikatury správních soudů a Ústavního soudu ČR. (mall.cz)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých…

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích, 2. vydání (978-80-7400-772-9)

Kniha - autor Luboš Jemelka; Pavel Vetešník, 1056 stran, česky, Pevná, plátěný potah Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu odkazováno. Předchozí vydání publikace vysvětlilo řadu sporných ustanovení a institutů obou komentovaných zákonů, ale v době, kdy soudní judikatura ještě neexistovala, takže nebylo ani dosti dobře možné předjímat některé praktické problémy, které tyto zákony v praxi později přinesly. Druhé vydání zohledňuje právní stav k 1. 11. 2019 a reaguje tak na novou judikaturu zejména správních soudů a ustálení odborného pohledu i aplikační praxe na některá sporná ustanovení těchto zákonů. Komentář svým výkladem… (alza.cz)

Jouza Ladislav JUDr.: Poradce 8/2020 - Zákon o zaměstnanosti s…

Jouza Ladislav JUDr.: Poradce 8/2020 - Zákon o zaměstnanosti s komentářem a Zákon o odpovědnosti za

Poradce 8/ 2020 Vám přináší zákon o odpovědnosti a zákon o zaměstnanosti v platném znění s komentářem renomovaných autorů. Státní politika zaměstnanosti má za cíl dosažení plné zaměstnanosti a ochranu proti nezaměstnanosti. (mall.cz)

Aktualizace VI/1 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na…

Aktualizace VI/1 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Zákon o h

Emise skleníkových plynů, Emisní povolenky, Obnovitelné zdroje energie, Energetický zákon Zákon č. 383/2012 Sb. (mall.cz)

Zákon o zvláštních řízeních soudních: Zákon o veřejných rejstřících,…

Zákon o zvláštních řízeních soudních: Zákon o veřejných rejstřících, Praktický komentář (978-80-7478-869-7)

Kniha – autor Petr Lavický, 1012 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného zákona obsahuje publikace i podstatnou část zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spojením těchto předpisů je tak pokryto celé nesporné řízení. Svazek zaujme hutným, srozumitelným a přehledným výkladem, zajímavým vzhledem a praktickou velikostí umožňující snadnou manipulaci a přenosnost. (alza.cz)

Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou: Zákon o výkone…

Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou: Zákon o výkone trestu odňatia slobody, Zákon o  (978-80-89350-85-8)

Kniha - 744 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie slovenského trestného práva hmotného. Preto sme sa rozhodli prísť na trh s Trestným zákonom č. 300/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, v znení neskorších predpisov. Do rúk sa vám dostáva už VIII. vydanie Trestného zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 474/2019 Z. z. Kniha je doplnená Zákonom o výkone trestu odňatia slobody po poslednej novele s komentárom (zákon NR SR č. 474/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov a zákonom o výkone väzby po poslednej novele… (alza.cz)

Zákony IV/2019 - úplné znění - stavební zákon, katastrální zákon,…

Zákony IV/2019 - úplné znění - stavební zákon, katastrální zákon, zákon o vyvlastnění

Stavební zákon, autorizovaní inspektoři, dokumentace staveb, katastrální zákon – vyhláška, technické požadavky na stavby, zákon o vyvlastnění, veřejné zákazky. (mall.cz)

Poradce 7/2020 Zákon o evidenci tržeb s komentářem, Zákon o omezení…

Poradce 7/2020 Zákon o evidenci tržeb s komentářem, Zákon o omezení plateb v hotovosti s komentářem

Evidence tržeb, Daně, Rozhodný příjem, Platba, Hotovost Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související. Poslední novela zákona má účinnost od 1. listopadu 2019, 1. února 2020 a 1. května 2020. (mall.cz)

Poradce 12-13/2019 - Zákon o zpracování osobních údajů s komentářem,…

Poradce 12-13/2019 - Zákon o zpracování osobních údajů s komentářem, Zákon o ochranných známkách s k

Ochrana osobních údajů je problematikou, která se řeší na úrovni Evropské unie. (mall.cz)

Poradce 7/2020 - Zákon o evidenci tržeb s komentářem - Zákon o…

Poradce 7/2020 - Zákon o evidenci tržeb s komentářem - Zákon o omezení plateb v hotovosti s komentář

Evidence tržeb, Daně, Rozhodný příjem, Platba, Hotovost Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související. Poslední novela zákona má účinnost od 1. listopadu 2019, 1. (mall.cz)

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na…

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na výrobky: Komentář (978-80-7552-371-6)

Kniha – autor Naděžda Kolabusayová, 244 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní úpravy a obecně upravují oblast uvádění výrobků na jednotný vnitřní trh Evropské unie. Snahou a záměrem autorky je v komentovaném znění obou výše zmiňovaných zákonů vysvětlit podstatné pojmy, které se v dané oblasti vyskytují v návaznosti na právní předpisy, protože materiály a literatura, které se k nim vztahují, jsou velmi obsáhlé, neucelené a v mnoha případech také velmi složité. Autorka je docentkou Vysoké školy báňské v Ostravě a mezi její specializace patří mimo jiné i ochrana spotřebitele a s… (alza.cz)

Zákon o auditorech - Králíček Vladimír

Zákon o auditorech - Králíček Vladimír

Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně uživatelů účetních informací. Nové přepracované znění komentáře vychází především z masivních změn, které obsahuje novela zákona o auditorech vycházející ze změněných evropských předpisů. Za zcela zásadní změnu je třeba považovat oddělení auditu „obyčejných účetních jednotek“ od auditu subjektů veřejného zájmu. Těmi jsou především společnosti, jejichž cenné papíry jsou kotované na veřejném trhu v rámci Evropské unie, ale i banky, pojišťovny a další subjekty, jejichž význam je takový, že si je národní legislativy… (patro.cz)

Zákon o mediaci - Grygar Jiří

Zákon o mediaci - Grygar Jiří

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského soudního řádu, zákon o zvláštních řízeních soudních a další). Obsahuje konzistentní a podrobný výklad zaměřený na praktické problémy při aplikaci zákona o mediaci a souvisejících zákonů s těžištěm v oblasti nejen hmotného, ale především procesního práva. Kniha tedy je soudcovským a akademickým komentářem, v němž autor uplatňuje svou soudcovskou profesi a zároveň spoluúčast na přípravách zákona o mediaci. Cílem tohoto komentáře je proto být komentářem objektivně kritickým a praktickým. Kritickým v tom směru, že neposkytne jen úvahy v rovině parafrází textu zákona, ale zmíní i… (patro.cz)

Milan Holub: Zákon o rodině

Milan Holub: Zákon o rodině

Publikace Zákon o rodině představuje zevrubný, praxí prověřený komentář k jednotlivým ustanovením zákona o rodině, doplněný použitelnou judikaturou a výběrem z dostupné literatury. (mall.cz)

Zákon o bankách - Pihera Vlastimil

Zákon o bankách - Pihera Vlastimil

Komentář k zákonu o bankách vychází poprvé od roku 2003, přičemž mírou hloubky výkladu předstihuje veškeré své předchůdce. V komentáři se jeho autoři, významní odborníci v oblasti práva finančních trhů, zaměřují především na otázky významné pro banky a jiné účastníky na bankovním trhu (včetně zahraničních úvěrových institucí) z hlediska provozu jejich podniků, jako jsou korporační důsledky některých ustanovení zákona o bankách, licenční požadavky, otázky týkající se bankovního tajemství nebo správního řízení před ČNB. Současně je přihlíženo k dosavadní aplikační praxi České národní banky a judikatuře českých i evropských soudů. Komentář reflektuje též překotný vývoj v oblasti evropského práva, včetně poslední novely zákona č. 41/2011 Sb. (patro.cz)

Zákon o dráhách - Lojda Jiří

Zákon o dráhách - Lojda Jiří

Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách, podmínky pro provozování drah, pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené, výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových. Komentář je tak určen především provozovatelům drážní dopravy, orgánům státní správy a státního dozoru. (patro.cz)

Zákon o odpadoch - Takáč Pavol

Zákon o odpadoch - Takáč Pavol

Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný a neschopný absorbovať nevyhnutnú zmenu koncepcie odpadového hospodárstva. V marci 2015 bol preto schválený nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť v januári 2016. Zákon obsahuje komplexnú úpravu odpadového hospodárstva vrátane obalov, ktoré boli pôvodne upravené samostatným zákonom. Nadväzne bolo vydaných šesť rozsiahlych vykonávacích vyhlášok a jeden výnos. Predkladaný komentár je praktickou príručkou, ktorá má uľahčiť používanie zákona a jeho vykonávacích predpisov v praxi bežných používateľov, z ktorých väčšina nie sú právnici. Tomu je prispôsobený text komentára, ktorý zrozumiteľným jazykom vysvetľuje podstatu… (patro.cz)

Poradce Veřejné Správy Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích…

Poradce Veřejné Správy Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů PO: Zákon o státním rozpoč (9771802839051)

Kniha - 64 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Ministerstvo stanoví podmínky pro výkon funkce s přihlédnutím k významu, charakteru, cílům a velikosti právnické osoby s majetkovou účastí státu. Podmínkami pro výkon funkce se rozumí zejména odborné předpoklady, příslušný stupeň vzdělání, je-li požadován, způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu se zákonem upravujícím ochranu utajovaných informací, je-li požadována, znalost cizích jazyků, důvěryhodnost, manažerské předpoklady, znalosti a odpovídající praxe v oboru řízení právnických osob, práva, personalistiky, auditní činnosti, ekonomie, účetnictví anebo finanční nebo hospodářské oblasti anebo praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti právnické osoby s majetkovou účastí státu. (alza.cz)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: A zákon o…

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: A zákon o některých přestupcích s komentářem a ju (978-80-7502-211-0)

Kniha – autor Helena Kučerová; Eva Horzinková, 832 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou. Bohatě citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i… (alza.cz)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: A zákon o…

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: A zákon o některých přestupcích s komentářem a ju (978-80-7502-383-4)

Kniha - autor Helena Kučerová; Eva Horzinková, 960 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá Druhé vydání publikace nabízí podrobný komentář k oběma přestupkovým zákonům se zohledněním novelizací právní úpravy i vývoje judikatury správních soudů a Ústavního soudu ČR. (alza.cz)

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - Balog…

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - Balog Boris

Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. V Slovenskej republike sa štátna správa uplatňuje v rozsahu ustanovenom súborom právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť odpadov, vôd, ochrany ovzdušia, ochranu prírody a krajiny, rybárstva, vodovodov a kanalizácií a pod. V predkladanom komentári k zákonu č. 525/2003 Z. z. autor podáva odborný výklad ustanovení zákona, prehľad jeho podstatných pojmov a procesných inštitútov ako aj skutočností, pre uľahčenie jeho uplatňovania v praxi. Komentár dopĺňa príslušnými rozhodnutiami slovenských a európskych súdov. Publikácia je určená právnickej verejnosti, príslušným útvarom verejnej správy… (patro.cz)

Horní zákon: Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské…

Horní zákon: Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Komentář - Ondřej Vícha

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také se systémem pramenů nejen na národní, ale i na unijní a mezinárodní úrovni. Samotný komentář k oběma zákonům se vyznačuje hlubší právní argumentací a provázaností se souvisejícími právními předpisy. Komentář ocení nejen právnická veřejnost, ale i neprávnická veřejnost, která se pohybuje v oblasti horního práva, jako jsou například vlastníci či uživatelé pozemků, kterých se hornická činnost dotýká, nevládní neziskové organizace, odborníci z řad vědy a výzkumu a další. Komentář zohledňuje poslední legislativní… (knihydobrovsky.cz)

AKTUALIZACE I/3 - Úplné znění po novele: Zákon o daních z příjmů,…

AKTUALIZACE I/3 - Úplné znění po novele: Zákon o daních z příjmů, Zákon o dani z hazardních her, DPH

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. (mall.cz)

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Zákon…

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Zákon o specifických zdravotních službách: Praktický komentář - Jan Mach, Aleš Buriánek

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev nebo soukromý vlastník. Stanoví povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb vůči správním orgánům, pacientům i dalším subjektům. Zakotvuje zcela nové právní instituty, z nichž některé vyplývají z evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, jako např. dříve vyslovená přání pacientů. Podrobně stanoví vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a pacientů. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nahradil řadu dosud převážně… (knihydobrovsky.cz)

Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím infor.-tech.…

Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím infor.-tech. prostriedkov: Zákon o ochrane pred  (978-80-8168-717-4)

Kniha – autor Marcela Tittlová, 116 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním ustanovuje základné podmienky použitia informačno-technických prostriedkov v neprocesnej rovine. Upravuje možnosti ich využitia pre konkrétne štátne orgány (Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže aj orgány colnej, resp. finančnej správy) v rozsahu ich pôsobnosti. Upravuje požiadavky na použitie informačno-technických prostriedkov z hľadiska technického. Venuje sa povoľovaciemu mechanizmu a pamätá aj na možnosť ich využitia v časovej tiesni bez predošlého súhlasu zákonného sudcu. Použitie týchto prostriedkov viaže na konkrétny cieľ, ktorý sa týmto sleduje, a zároveň na splnenie podmienky subsidiarity a… (alza.cz)

Zákon o místním referendu - Kopecký Martin

Zákon o místním referendu - Kopecký Martin

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od názorů a zájmů vyjádřených většinou v zastupitelském orgánu obce. Výsledek přijatý v referendu pak může zavázat zastupitelstvo a další orgány obce k určitému jednání do budoucna, které se může odchylovat od dosavadních rozhodnutí a jednání zastupitelstva. Komentář k zákonu o místním referendu se musel vypořádat s řadou sporných míst v tomto zákoně, včetně jeho legislativně technických nedostatků, které by při pouhém formálním výkladu textu mohly vést k nejedné absurditě. Komentář je doplněn výtahy z řady… (patro.cz)

Zákon o myslivosti Komentář - Petr Bohuslav

Zákon o myslivosti Komentář - Petr Bohuslav

V nakladatelství Wolters Kluwer právě vychází očekávaný komentář k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zpracovaný kolektivem zkušených autorů z řad odborníků v oblasti práva a myslivosti pod vedením Bohuslava Petra, místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích. Současný zákon přinesl moderní definici myslivosti a nezabývá se pouze právem na chov a lov zvěře, ale akcentuje rovněž ochranu zvěře a význam spolkové činnosti směřující k udržení a rozvoji mysliveckých tradic a zvyků. Zákon upravuje mimo jiné chov a zachování druhů zvěře, problematiku držení zvěře v zajetí, tvorbu a využití honiteb, postavení a právní poměry honebních společenstev, lov zvěře a v neposlední řadě řeší otázky náhrady škody a výkonu státní správy myslivosti. V publikaci čtenář nalezne jak výklad… (patro.cz)

Zákon o nabídkách převzetí - Lasák Jan

Zákon o nabídkách převzetí - Lasák Jan

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice. Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je problematika vnitřních informací, pravidlo neutrality, vznik nabídkové povinnosti apod. Autoři v knize zevrubně pojednávají též o otázkách souvisejících právních oborů, jako jsou otázky práva korporátního či smluvního nebo regulace kapitálových trhů. Krom toho v komentáři zmiňují důležité historické či komparativní souvislosti úpravy nabídek převzetí. Komentář je praktickou příručkou pro laickou i odbornou veřejnost. (patro.cz)

Zákon o mezinárodním právu soukromém Komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém Komentář

Popis: • Prakticky zaměřený komentář odhaluje možnosti aplikace nové právní úpravy. • Publikace klade důraz na podrobnou analýzu práva Evropské unie, v jehož světle je nutno jednotlivá ustanovení zákona vykládat. • Stranou pozornosti nezůstávají ani relevantní mezinárodní smlouvy. • Autoři se nevyhýbají problematickým otázkám a přinášejí argumenty pro alternativní interpretace. (patro.cz)

Zákon o poštovních službách - Buzek Lukáš

Zákon o poštovních službách - Buzek Lukáš

Komentář zákona o poštovních službách čtenáře seznamuje s fungováním a provozováním poštovních služeb, poštovním tajemstvím, právy a povinnostmi provozovatele poštovních služeb, regulací cen, státní správou a regulací. Zároveň přibližuje podobu trhu, kde se pošta musí vyrovnávat s rychle se měnícím technologickým prostředím, globalizací, neustále se měnící regulací a zároveň rostoucím očekáváním zákazníků. Autor, který působil nejdříve na Českém telekomunikačním úřadu a od roku 2011 jako vedoucí týmu právní podpory poštovní služby na České poště, s. p., na téměř 500 stranách čtenáře seznamuje nejen s českou právní úpravou, která navazuje „na dlouhý historický vývoj tohoto odvětví nejen na našem území“, ale hojně odkazuje i na úpravu evropskou a mezinárodní. (patro.cz)

Zákon o elektronických komunikacích - Vlachová Barbora

Zákon o elektronických komunikacích - Vlachová Barbora

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých právnických profesí i pro širokou veřejnost. Související tituly: EKZ175 - Správní řád. Komentář BK27 - Správní řád. Komentář EKZ152 - Občanský soudní řád. Komentář (patro.cz)

Zákon o inspekci práce s komentářem

Zákon o inspekci práce s komentářem

Zdanění dohod 2019 Odpočet DPH při registraci a zrušení registrace plátce eNeschopenka – novela Vlastní zdroje v rozvaze Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí pracovního práva. (mall.cz)

Zákon o střetu zájmů - Vedral Jiří

Zákon o střetu zájmů - Vedral Jiří

Co přináší komentář k zákonu o střetu zájmů? Druhé vydání komentáře přináší aktualizovaný podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který slouží jednak jako pomůcka pro aplikaci právní úpravy, ale současně také zasazuje právní úpravu do širších souvislostí v rámci právního řádu, zejména pokud jde o její vztahy k dalším souvisejícím právním předpisům. Věnuje se mj. jednotlivým typům oznámení, které jsou veřejní funkcionáři povinni ve stanovených lhůtách podávat, i jejich odpovědnosti za porušení povinnosti stanovených jim zákonem o střetu zájmů. Komu je publikace určena? Publikace je určena zejména poslancům, senátorům, členům vlády, vedoucím ústředních orgánů státní správy nebo členům zastupitelstev krajů a obcí. Zájmovou skupinou lze bezpochyby rozšířit o představitele… (patro.cz)

Zákon o pozemních komunikacích - Kočí Roman

Zákon o pozemních komunikacích - Kočí Roman

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly účinnosti. Dále je komentář doplněn o novou aktuální judikaturu správních soudů a celkově je text komentáře aktualizován a přizpůsoben platnému právnímu řádu, tj. zejména novým právním předpisům na úseku správního práva (kupř. novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novele stavebního zákona, novele správního řádu apod.). Publikace dále obsahuje novelizované a doplněné vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, se kterými se lze setkat na úseku práva pozemních komunikací, a které… (patro.cz)

Zákon o cestovných náhradách - Horváthová Miluška

Zákon o cestovných náhradách - Horváthová Miluška

Úprava cestovných náhrad je významnou súčasťou pracovnoprávnych predpisov. Publikácia „Zákon o cestovných náhradách – komentár“ reaguje na početné prípady nesprávnej interpretácie tohto zákona v praxi a snaží sa prispieť k pochopeniu jeho podstaty v kontexte s inými súvisiacimi predpismi. Ing. Miluška Horváthová, autorka, využila pri spracovaní komentára svoje dlhoročné lektorské skúsenosti a prostredníctvom komentára k jednotlivým ustanoveniam zákona o cestovných náhradách a na príkladoch z podnikovej praxe vysvetľuje filozofiu uvedeného zákona. Publikácia je určená pre všetkých zamestnávateľov, mzdových účtovníkov, súkromných podnikateľov, ekonómov a pracovníkov posudzujúcich nárok na cestovné náhrady. (patro.cz)

Zákon o sociálnom fonde - Horvátová Miluška

Zákon o sociálnom fonde - Horvátová Miluška

Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej aplikácii zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v praxi a k objasneniu tých ustanovení, ktoré sú najviac diskutované. Ing. Miluška Horváthová, autorka, využila pri spracovaní komentára svoje dlhoročné lektorské skúsenosti a jednotlivé ustanovenia zákona vysvetľuje v prepojení aj na iné pracovnoprávne predpisy. Pridanou hodnotou publikácie sú príklady a otázky, ktoré boli autorke reálne kladené na rôznych seminároch a diskusných fórach. Práve prostredníctvom nich sa čitateľ dozvie, aké problémy sa môžu v praxi vyskytnúť v súvislosti s aplikáciou tohto zákona, no… (patro.cz)

Zákon o veřejných zakázkách - Vilém Podešva

Zákon o veřejných zakázkách - Vilém Podešva

Od účinnosti zákona uplynulo několik let, během nichž byl zákon nesčetněkrát použit a toto použití přineslo celou řadu otázek, nových pohledů, sporů, řešení a rozhodnutí. Zcela odlišná je situace v oblasti rozhodovací praxe, neboť zatímco v okamžiku vydání původního komentáře existovala pouze rozhodnutí týkající se již neúčinného zákona č. 40/2004 Sb. a rozhodnutí evropských soudních orgánů, během své platnosti byl současný zákon podroben již řadě zkoumání a výkladů, jak ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak orgánů soudních, a rozhodovací praxe je tak dnes již poměrně bohatá. Komentář proto bylo možné celkově výrazně rozšířit a konfrontovat, jak s nashromážděnými praktickými zkušenostmi a problémy, tak s rozhodovací praxí. (knihydobrovsky.cz)

Zákon o účetnictví 2017 - Jana Pilátová

Zákon o účetnictví 2017 - Jana Pilátová

V publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2017, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR a členky Národní účetní rady, Jany Pilátové. Výklad je zaměřen zejména na nově platná ustanovení zákona. (knihydobrovsky.cz)

Zákon o výkone väzby - Tittlová Marcela

Zákon o výkone väzby - Tittlová Marcela

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone väzby reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej inštitút väzby má síce povahu ultima ratio, no v konkrétnych prípadoch, pri existencii konkrétnych ustanovení Trestného poriadku, je opodstatneným a nutným zaisťovacím opatrením. Dôvodnosť tak intenzívneho zásahu do základných ľudských práv a slobôd, s akým sa väzba spája, je daná podstatou konkrétnych väzobných dôvodov a záujmom na riadnom zistení skutkového stavu, prejednaní veci za prítomnosti obvineného a záujmom zabrániť obvinenému pokračovať v trestnej činnosti, páchať ďalšie trestné činy, alebo dokonať tie, ktoré pripravoval, alebo ktorými hrozil. V nadväznosti na posledné novelizácie je to aj záujem na dôslednej ochrane pred terorizmom a… (patro.cz)

Zákon o elektronických komunikacích - Chudomelová Zuzana

Zákon o elektronických komunikacích - Chudomelová Zuzana

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života. Z hlediska člověka (spotřebitele) je problematika elektronických komunikací dokonce násobně důležitější než jiné oblasti, jejichž relevance byla ještě donedávna neoddiskutovatelná. Zatímco se dnes v pozitivním právu a právní vědě stále zabýváme zbytečnostmi typu pastvin či včelích rojů, představuje naprosto paradoxně problematika elektronických komunikací stále oblast považovanou spíše za cosi exotického či dokonce okrajového. Přitom však dnešní člověk zpravidla nežije v jeskyni a nemá doma pár volů ani krávu; oproti tomu se jen těžko hledá člověk, který by nevlastnil mobilní komunikační… (patro.cz)

Zákon o inšpekcii práce - Jurík Vladimír

Zákon o inšpekcii práce - Jurík Vladimír

Inšpekcia práce, ako aj tento zákon, prešli od vzniku až po súčasnosť mnohými výraznými zmenami. Tieto zmeny boli vyvolané predovšetkým potrebou prispôsobiť slovenský právny poriadok legislatíve Európskej únie, posilniť systémovú komplexnosť právnej úpravy inšpekcie práce, zlepšiť organizáciu štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, zvýšiť účinnosť a efektívnosť výkonu inšpekcie práce a v neposlednom rade aj potrebou dosiahnuť lepšiu vymáhateľnosť práv zamestnancov. Z toho dôvodu Národná rada SR schválila od účinnosti tohto zákona už 15 jeho noviel. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť predseda Národnej rady SR vyhlásil s účinnosťou 1. júla 2012 úplné znenie tohto zákona v znení jeho doterajších noviel, ktoré bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky republikované v čiastke 16 pod č. 48/2012… (patro.cz)

Zákon o vyvlastnění Komentář - Vlachová Barbora

Zákon o vyvlastnění Komentář - Vlachová Barbora

První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V neposlední řadě je věnována pozornost i problematice vyvlastnění v mezinárodním kontextu. Komentář je určen především právnickým profesím, které se při výkonu své praxe mohou setkat se zákonem o vyvlastnění, tedy zejména advokátům, soudcům, ale také podnikovým právníkům. Využít jej mohou i potenciální vyvlastnitelé či pracovníci vyvlastňovacích úřadů. Vzhledem k objasnění některých odborných pojmů v rámci výkladu u jednotlivých ustanovení zákona však text může posloužit i široké veřejnosti. (patro.cz)

Zákon o návykových látkách - Mahdalíčková Jana

Zákon o návykových látkách - Mahdalíčková Jana

Zákon o návykových látkách upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny. Komentář je podáván v širších souvislostech s odkazy na související právní předpisy a příslušnou judikaturu. (patro.cz)

Zákon o geologických pracích - Vícha Ondřej

Zákon o geologických pracích - Vícha Ondřej

Komentář zákona o geologických pracích a souvisejích předpisů poskytuje přehled platné právní úpravy podmínek pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací na území ČR, související judikatury a rozhodovací praxe. (patro.cz)

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství Linde Praha a. s. Od posledního z nich sice uplynuly pouhé čtyři roky, a ač se může zdát, že za tak krátkou dobu nemohlo dojít k výraznějším změnám v oblasti práva na informace, opak je pravdou. Především v letošním roce došlo k významné novelizaci zákona v souvislosti s transpozicí směrnice 2013/37/EU, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Kromě toho, nebo snad především, zákon za uplynulé čtyři roky velmi významným způsobem dotvořila judikatura správních soudů. Komentář je určen především povinným subjektům, ale využijí jej i žadatelé o informace. Autoři, kteří pracují ve veřejné… (patro.cz)

Zákon o soudních poplatcích - Waltr Robert

Zákon o soudních poplatcích - Waltr Robert

Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, která řízení a osoby jsou od poplatků osvobozeny, kdy zaniká povinnost zaplatit poplatek. V publikaci jsou zařazeny prováděcí předpisy a související právní předpisy a vzory rozhodnutí a úkonů soudu vydané Ministerstvem spravedlnosti ČR a užívané v soudní praxi při rozhodování o soudních poplatcích. Tento skromný komentář je naopak obsahově velmi bohatý, a bezpochyby je důležitou pomůckou pro všechny soudce, advokáty, kterou lze doporučit i široké veřejnosti, studujícím práv, a všem, kdo se obracejí na soudy… (patro.cz)

Zákon o silničním provozu - Kučerová Helena

Zákon o silničním provozu - Kučerová Helena

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na dosavadních praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, zejména z pohledu trestního práva a správního trestání. Druhé vydání reflektuje zejména novelu zákonem č. 297/2011 Sb., jež se významně dotýká institutu osoby blízké. Část této novely nabývá účinnosti v lednu 2012 a druhá část v lednu 2013. Oboje znění je v knize uvedeno a komentováno. Komentář přináší dosud ojedinělý přístup k tomuto zákonu právě z hlediska možných dopadů porušení jeho jednotlivých ustanovení a zaměřuje se zejména na ty případy, kde se při neexistenci konstantní judikatury objevují vzájemně si odporující výklady, nejasnosti a názorové i aplikační rozdíly.… (patro.cz)

Zákon o krajích: Komentář - Rudolf Cogan

Zákon o krajích: Komentář - Rudolf Cogan

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů. Díky autorovým zkušenostem z působení v krajské a obecní samosprávě vznikl praktický komentář, který bude využitelný pro všechny členy zastupitelstva a rady kraje i pro zaměstnance krajských úřadů. Komentář reaguje od předchozího vydání na všechny proběhlé novely zákona a souvisejících předpisů, doplněn byl také o širší historické souvislosti. (knihydobrovsky.cz)

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Zavřít