Zákon o veřejných výzkumných institucích: komentář (978-80-7552-642-7)

Produkt Zákon o veřejných výzkumných institucích: komentář (978-80-7552-642-7) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Zákon o veřejných výzkumných institucích: komentář (978-80-7552-642-7) upraviť a produkt hľadať znova.

Zákon o veřejných výzkumných institucích: Komentář (978-80-7552-642-7)

Zákon o veřejných výzkumných institucích: Komentář (978-80-7552-642-7)
Detail

Kniha - autor Ján Matejka; Jan Bárta; Bohumil Havel, 468 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Komentář zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, přímo z dílny Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Kniha přináší podrobný komentář všech ustanovení zákona o veřejných výzkumných institucích a shrnuje nejdůležitější judikaturu k tomuto zákonu. Zákon se pohybuje na pomezí práva veřejného, zejména správního, a soukromého, zejména občanského. Část osmá zákona navíc přesahuje do práva unijního a mezinárodního. Výklad tak namnoze není jednoduchý. Autorský kolektiv je složen z odborníků napříč řadou právních odvětví, od práva správního a veřejného (M. Hálová a K. Kramář) přes právo Evropské unie (J. Malíř), civilní a korporační právo (J. Matejka a B. Havel) až po aspekty ústavní a daňové (J. Bárta). Jde navíc o odborníky, kteří mají s činností a fungováním veřejných institucí dlouhodobé zkušenosti, a to jak praktické, tak i... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o veřejných výzkumných institucích: Komentář (978-80-7552-642-7) , Zákon o veřejných výzkumných institucích: komentář (978-80-7552-642-7)

Zákon o veřejných výzkumných institucích Komentář (978-80-7400-743-9)

Zákon o veřejných výzkumných institucích Komentář (978-80-7400-743-9)
Detail

Kniha - autor Tomáš Kaplan, 352 stran, česky Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích je první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence, předmětu činnosti, hospodaření s majetkem a působností jednotlivých orgánů a jejich zřizovatelů, a to vše s důrazem na jejich specifičnost spočívající zejména ve financování činnosti převážně z veřejných prostředků. Právě tato skutečnost ve spojení s podstatou předmětu činnosti veřejných výzkumných institucí, jíž je výzkum a zajišťování jeho infrastruktury, hraje klíčovou roli v řešení právních otázek každodenní praxe těchto subjektů. Výklad zákona se zaměřením na nejčastější otázky, které z dané problematiky vyplývají, současně s přesahem do souvisejících právních předpisů, je podstatným obsahem nového komentáře. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o veřejných výzkumných institucích Komentář (978-80-7400-743-9) , Zákon o zvláštních řízeních soudních: zákon o veřejných rejstřících, praktický komentář (978-80-7478-869-7)

Zákon o veřejných výzkumných institucích Komentář - Kaplan Tomáš

Zákon o veřejných výzkumných institucích Komentář - Kaplan Tomáš
Detail

Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích je první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence, předmětu činnosti, hospodaření s majetkem a působností jednotlivých orgánů a jejich zřizovatelů, a to vše s důrazem na jejich specifičnost spočívající zejména ve financování činnosti převážně z veřejných prostředků. Právě tato skutečnost ve spojení s podstatou předmětu činnosti veřejných výzkumných institucí, jíž je výzkum a zajišťování jeho infrastruktury, hraje klíčovou roli v řešení právních otázek každodenní praxe těchto subjektů. Výklad zákona se zaměřením na nejčastější otázky, které z dané problematiky vyplývají, současně s přesahem do souvisejících právních předpisů, je podstatným obsahem nového komentáře. (patro.cz)

Podobné produkty ako Zákon o veřejných výzkumných institucích Komentář - Kaplan Tomáš , Zákon o bankách: komentář (978-80-7552-385-3)

Zákon o zvláštních řízeních soudních: Zákon o veřejných rejstřících, Praktický komentář (978-80-7478-869-7)

Zákon o zvláštních řízeních soudních: Zákon o veřejných rejstřících, Praktický komentář (978-80-7478-869-7)
Detail

Kniha - autor Petr Lavický, 1012 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného zákona obsahuje publikace i podstatnou část zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spojením těchto předpisů je tak pokryto celé nesporné řízení. Svazek zaujme hutným, srozumitelným a přehledným výkladem, zajímavým vzhledem a praktickou velikostí umožňující snadnou manipulaci a přenosnost. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o zvláštních řízeních soudních: Zákon o veřejných rejstřících, Praktický komentář (978-80-7478-869-7) , Zákon o pojišťovnictví komentář (978-80-7552-546-8)

Zákon směnečný a šekový Komentář (978-80-7552-543-7)

Zákon směnečný a šekový Komentář (978-80-7552-543-7)
Detail

Kniha - autor Josef Kotásek, 461 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. Zásadním rozdílem je pak využití zahraničních pramenů literatury a judikatury, které dosud nebyly v tuzemské literatuře příliš používány. Autor působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je mimo jiné členem rozkladové komise České národní banky a rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Druhé vydání reaguje na judikatorní a legislativní změny v mezidobí od prvního vydání. Kde to autor považuje za vhodné, odkazuje i nadále na starší úpravu, zvláště pokud se neliší od té aktuální a judikatura k ní obstojí i v novém... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon směnečný a šekový Komentář (978-80-7552-543-7) , Zákon o auditorech: komentář (978-80-7552-317-4)

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář (978-80-7552-259-7)

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář (978-80-7552-259-7)
Detail

Kniha - autor Petr Kazda; Karolína Kazdová, 204 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Publikace si nelibuje v teoretických a akademických pasážích a snaží se předkládat komentář zaměřený na praxi a problematiku, se kterou se účastníci silničního provozu setkávají. Z textu je zřejmé, že autorům je znám i pohled „z druhé strany“, tedy z pozice pojistitelů, a lze ocenit, že i vůči jejich postupu se na některých místech kriticky vymezují. Nelehký je též úkol dosavadní judikatorní závěry promítnout i do značné míry změněného právního prostředí, které s sebou přinesla rekodifikace civilního práva a účinnost nového občanského zákoníku. Právě v oblasti deliktního práva, která je zásadně určující pro poskytovaná pojistná plnění, mohou být důsledky rekodifikace dalekosáhlé, byť na první pohled to nemusí být zřejmé.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář (978-80-7552-259-7) , Živnostenský zákon zákon o živnostenských úřadech: komentář (978-80-7552-658-8)

Zákon o veřejných dražbách (978-80-7552-777-6)

Zákon o veřejných dražbách (978-80-7552-777-6)
Detail

Kniha - autor Renata Valešová; Jaroslav Hradil, 156 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti zákona těšily značné oblibě. Zákon o veřejných dražbách byl za celou dobu své účinnosti osmnáctkrát novelizován, z toho se pouze dvakrát jednalo o významnější novely. Cílem tohoto komentáře je tak nejenom praktické objasnění a vysvětlení organizace a průběhu veřejných dražeb, ale též upozornění na nejvýznamnější mezery v zákoně a neaktuálnost či dokonce obsolenci některých ustanovení. Autoři při přípravě komentáře kombinovali své znalosti této problematiky nabyté praxí nejen v advokátní kanceláři a u Městského soudu v Praze, ale také při výkonu funkce dražebníka a člena představenstva České asociace dražebníků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o veřejných dražbách (978-80-7552-777-6) , Zákon o insolvenčních správcích: komentář (978-80-7552-826-1)

Zákon o zdravotnických prostředcích: č. 268/2014 Sb. - Komentář (978-80-7552-415-7)

Zákon o zdravotnických prostředcích: č. 268/2014 Sb. - Komentář (978-80-7552-415-7)
Detail

Kniha – autor Jakub Král, 0 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá - autor Jakub Král, česky, pevná bez přebalu lesklá Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších profesí, kteří musí dnes a denně pracovat se zákonem o zdravotnických prostředcích. S ohledem na tuto skutečnost se komentář zaměřuje na identifikaci co možná nejširší palety praktických problémů, které se při každodenní aplikaci zákona o zdravotnických prostředcích objevují. Mezi cíle komentáře nepochybně patří i snaha vyvolat sekundární odbornou diskuzi, pokus o kultivaci této velmi specifické oblasti českého právního řádu a nebrání se ani návrhům de lege ferenda. Nespornou výhodou komentáře je skutečnost, že autorský kolektiv byl složen z odborníků majících... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o zdravotnických prostředcích: č. 268/2014 Sb. - Komentář (978-80-7552-415-7) , Zákon o náhradním výživném: komentář (978-80-7552-675-5)

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí: Komentár (978-80-8168-474-6)

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí: Komentár (978-80-8168-474-6)
Detail

Kniha - autor Peter Strapáč; Štefan Tomáš, 216 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k jednotlivým zákonným ustanoveniam zákona č. 1/2014 Z. z., ktorý obohatili o príklady z praxe, odkazy na iné právne predpisy a v niektorých častiach aplikovali aj judikatúru Najvyššieho súdu SR a ČR. Pri tvorbe komentára autori úzko spolupracovali so širokou odbornou verejnosťou podieľajúcou sa na organizovaní rôznych verejných športových podujatí, preto obsahuje mnoho riešení, podnetov či názorov aplikovateľných v každodennej praxi. Komentár je výbornou pomôckou pre advokátov a právnikov venujúcim sa športovej problematike, ako aj pre zamestnancov obecných a mestských úradov, ktorí prichádzajú s touto oblasťou do kontaktu. Určený je aj športovým klubom, na ktoré... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o organizovaní verejných športových podujatí: Komentár (978-80-8168-474-6) , Zákon o evidenci tržeb: komentář (978-80-7552-461-4)

Zákon o pojišťovnictví Komentář (978-80-7552-546-8)

Zákon o pojišťovnictví Komentář (978-80-7552-546-8)
Detail

Kniha - autor Vladimír Přikryl; Jana Čechová, 500 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy evropského práva a ukazuje, jakým způsobem se promítají do vnitrostátního právního řádu. Autoři jsou odborníci, kteří v oboru pojišťovnictví dlouhodobě pracují a specializují se na něj. Díky tomu komentář obsahuje vyčerpávající vysvětlení základních pojmů, vztahů pojišťoven a zajišťoven vůči České národní bance a dalším organizacím. Vysvětlují postupy nutné k fungování pojišťovacích společností, rozebírají jejich konkrétní povinnosti, organizační řád, na kterém stojí a další ustanovení novelizovaného zákona. Přestože publikace komentuje znění zákona, autoři problematiku vysvětlují natolik srozumitelně, že je vhodná i pro čtenáře bez právního vzdělání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o pojišťovnictví Komentář (978-80-7552-546-8) , Zákon o ochraně ovzduší: komentář (978-80-7552-911-4)

Zákon o auditorech: Komentář (978-80-7552-317-4)

Zákon o auditorech: Komentář (978-80-7552-317-4)
Detail

Kniha - autor Vladimír Králíček, 192 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně uživatelů účetních informací. Nové přepracované znění komentáře vychází především z masivních změn, které obsahuje novela zákona o auditorech vycházející ze změněných evropských předpisů. Za zcela zásadní změnu je třeba považovat oddělení auditu „obyčejných účetních jednotek“ od auditu subjektů veřejného zájmu. Těmi jsou především společnosti, jejichž cenné papíry jsou kotované na veřejném trhu v rámci Evropské unie, ale i banky, pojišťovny a další subjekty, jejichž význam je takový, že si je národní legislativy jednotlivých členských států EU mezi subjekty veřejného zájmu zařadily. Tímto oddělením se mimo jiné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o auditorech: Komentář (978-80-7552-317-4) , Zákon o místních poplatcích: komentář (978-80-7552-453-9)

Zákon o bankách: Komentář (978-80-7552-385-3)

Zákon o bankách: Komentář (978-80-7552-385-3)
Detail

Kniha - autor Petr Liška; Karel Dřevínek; Štefan Elek, 668 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v kontextu práva Evropské unie, jejíž regulatorní tlak v poslední době (po prodělaných finančních krizích) významně posiluje. V knize je shrnuta nejdůležitější dosavadní judikatura, neméně podstatným výkladovým pramenem jsou metodické materiály České národní banky a Evropského orgánu pro bankovnictví. Komentář je zpracován podle právního stavu k 1. 12. 2016, obsahuje tedy jak poslední velkou novelu zákona o bankách, provedenou zákonem č. 375/2015 Sb., tak i zatím poslední novelu provedenou zákonem č. 301/2016 Sb. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o bankách: Komentář (978-80-7552-385-3) , Zákon o elektronických komunikacích: komentář (978-80-7552-100-2)

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících Komentář (978-80-7357-662-2)

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících Komentář (978-80-7357-662-2)
Detail

Kniha - autor Daniela Kovalčíková; Jan Štandera, 236 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Hlavním účelem vydání Komentáře je vysvětlit zcela novou právní úpravu veřejných služeb v přepravě cestujících v drážní a silniční dopravě a přiměřeně i ve vnitrozemské vodní plavbě. Evropská unie po téměř čtyřiceti letech přijala novou právní úpravu pro oblast veřejných služeb v železniční a silniční dopravě – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. I když toto nařízení platí přímo, v ČR byl v návaznosti na něj připraven a schválen nový zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, jehož cílem byla komplexní úprava veřejné dopravy v jednom právním předpisu. Zákon vedle adaptace nařízení komplexně upravuje veřejnou dopravu a stanovuje podmínky pro liberalizaci trhu veřejné dopravy. Komentář se proto zaměřuje na právní úpravu postavení jednotlivých orgánů při zajišťování veřejných služeb ve veřejné dopravě (stát, kraje a obce), proces nabídkového... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících Komentář (978-80-7357-662-2) , Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář (978-80-7552-259-7)

Zákon o elektronických komunikacích: Komentář (978-80-7552-100-2)

Zákon o elektronických komunikacích: Komentář (978-80-7552-100-2)
Detail

Kniha - autor Zuzana Chudomelová, 532 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá „Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života. Z hlediska člověka (spotřebitele) je problematika elektronických komunikací dokonce násobně důležitější než jiné oblasti, jejichž relevance byla ještě donedávna neoddiskutovatelná. Zatímco se dnes v pozitivním právu a právní vědě stále zabýváme zbytečnostmi typu pastvin či včelích rojů, představuje naprosto paradoxně problematika elektronických komunikací stále oblast považovanou spíše za cosi exotického či dokonce okrajového. Přitom však dnešní člověk zpravidla nežije v jeskyni a nemá doma pár volů ani krávu; oproti tomu se jen těžko hledá člověk, který by nevlastnil mobilní komunikační zařízení a neměl uzavřenou smlouvu na některou ze služeb elektronických komunikací. (…) nejvyšší... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o elektronických komunikacích: Komentář (978-80-7552-100-2) , Zákon směnečný a šekový komentář (978-80-7552-543-7)

Zákon o evidenci tržeb: Komentář (978-80-7552-461-4)

Zákon o evidenci tržeb: Komentář (978-80-7552-461-4)
Detail

Kniha - autor Daniela Hrabětová; Stanislav Kouba; Markéta Patzenhauer, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro podnikatele a orgány veřejné moci. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k zákonu, na které navazuje výklad autorů, seznam souvisejících ustanovení v zákoně a jiných právních předpisů, které by se problematiky evidence tržeb mohly týkat. Komentář blíže seznamuje s ustanoveními jiných právních předpisů, na které zákon o evidenci tržeb navazuje, nebo se kterými souvisí. Jedná se především o ustanovení daňového řádu a zákona o daních z příjmů. Dále obsahuje příklady popisující typové situace, které při aplikaci zákona mohou nastávat. Autorský tým tvoří spoluautoři zákona a metodiky k němu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o evidenci tržeb: Komentář (978-80-7552-461-4) , Zákon o ochraně veřejného zdraví: komentář (978-80-7552-070-8)

Zákon o místních poplatcích: Komentář (978-80-7552-453-9)

Zákon o místních poplatcích: Komentář (978-80-7552-453-9)
Detail

Kniha - autor Václav Těžký; Michal Jantoš; Kamil Siuda, 232 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a nedokonalost právní úpravy není mnoho odborných publikací, které by se tématem místních poplatků zabývaly. Dosavadní publikace obsahují množství zajímavých úvah a hodnocení, avšak nenabízí řešení řady nezodpovězených otázek a nezabývají se některými tématy, která se v oblasti místních poplatků objevují a jejichž řešení není založeno na konkrétním ustanovení dotčeného právního předpisu. Cílem této publikace je podat srozumitelný a komplexní výklad ke každému z místních poplatků, shrnout a porovnat dosavadní názory na problematické aspekty správy jednotlivých místních poplatků, poukázat na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o místních poplatcích: Komentář (978-80-7552-453-9) , Zákon o zdravotnických prostředcích: č. 268/2014 sb. - komentář (978-80-7552-415-7)

Zákon o insolvenčních správcích: Komentář (978-80-7552-826-1)

Zákon o insolvenčních správcích: Komentář (978-80-7552-826-1)
Detail

Kniha - autor Antonín Stanislav; Jan Kozák, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve světle aplikační praxe, upozorňuje na úskalí právní úpravy a nabízí možná řešení výkladových problémů v praxi. To vše v reakci na novelizační zákon č. 64/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 7. 2017. Komentář je pomůckou především pro samotné insolvenční správce, ale využijí jej také insolvenční soudy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o insolvenčních správcích: Komentář (978-80-7552-826-1) , Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících komentář (978-80-7357-662-2)

Zákon o místním referendu: komentář (978-80-7552-280-1)

Zákon o místním referendu: komentář (978-80-7552-280-1)
Detail

Kniha - autor Martin Kopecký, česky Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od názorů a zájmů vyjádřených většinou v zastupitelském orgánu obce. Výsledek přijatý v referendu pak může zavázat zastupitelstvo a další orgány obce k určitému jednání do budoucna, které se může odchylovat od dosavadních rozhodnutí a jednání zastupitelstva. Komentář k zákonu o místním referendu se musel vypořádat s řadou sporných míst v tomto zákoně, včetně jeho legislativně technických nedostatků, které by při pouhém formálním výkladu textu mohly vést k nejedné absurditě. Komentář je doplněn výtahy z řady soudních rozhodnutí, a to nejen uváděním jejich právních vět, ale i širším rozborem sporů týkajících se soudní ochrany ve věcech místního... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o místním referendu: komentář (978-80-7552-280-1) , Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů komentář: komentář (978-80-7552-736-3)

Zákon o ochraně ovzduší: Komentář (978-80-7552-911-4)

Zákon o ochraně ovzduší: Komentář (978-80-7552-911-4)
Detail

Kniha - autor Pavla Bejčková, 228 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší v České republice je zákon o ochraně ovzduší. Komentář od doktorky Pavly Bejčkové je detailním průvodcem národní úpravou ochrany ovzduší, který zároveň zohledňuje mezinárodní a evropskou právní úpravu a rovněž čtenáře seznamuje s relevantní judikaturou. Komentář je určen zejména úředníkům vykonávajícím státní správu na úseku ochrany životního prostředí a na úseku stavebního řádu, podnikovým ekologům a další odborné právní i neprávní veřejnosti, jejíž činnost se dotýká ochrany ovzduší. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o ochraně ovzduší: Komentář (978-80-7552-911-4) , Kompetenční zákon komentář (978-80-7552-338-9)

Zákon o náhradním výživném: Komentář (978-80-7552-675-5)

Zákon o náhradním výživném: Komentář (978-80-7552-675-5)
Detail

Kniha - autor Eva Janková; Gabriela Obermannová, 84 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části výživného namísto povinného rodiče a díky tomu zajišťuje oprávněným nezaopatřeným dětem stabilnější ekonomickou situaci, důležitou pro jejich výchovu a vývoj. Autorky v textu využily svoji dlouholetou praxi z Ministerstva práce a sociálních věcí, včetně přípravy samotného zákona o náhradním výživném. I díky tomu komentář přehledně vysvětluje podstatu a praktické souvislosti nové sociální dávky náhradního výživného a obsahuje řadu praktických příkladů výpočtu různých variant náhradního výživného (v plné či částečné výši). Bude tak důležitou každodenní pomůckou pro práci úředníků orgánů... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o náhradním výživném: Komentář (978-80-7552-675-5) , Krizový zákon: komentář (978-80-7552-787-5)

Živnostenský zákon Zákon o živnostenských úřadech: Komentář (978-80-7552-658-8)

Živnostenský zákon Zákon o živnostenských úřadech: Komentář (978-80-7552-658-8)
Detail

Kniha - autor Petr Kameník; Milada Hrabánková; Marie Orlová, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou právních předpisů, které specificky upravují jednak činnosti z režimu živnostenského zákona vyloučené a jednak činnosti, které jsou regulovány živnostenským zákonem. Zásadní změnou je pak nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje i komentář k zákonu o živnostenských úřadech a komentář k nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností a nastiňuje jejich vzájemnou provázanost. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž... (alza.cz)

Podobné produkty ako Živnostenský zákon Zákon o živnostenských úřadech: Komentář (978-80-7552-658-8) , Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář (978-80-7552-296-2)

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář (978-80-7400-285-4)

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář (978-80-7400-285-4)
Detail

Kniha - 416 stran, česky, plátěný potah Komentář byl připravován v týmu lidí, jejichž profesní cesta je spojena nejen s úpravou rejstříkového práva, ale také s obchodním právem jako s celkem. Všichni se podíleli nejen na vzniku zákona o veřejných rejstřících, ale také celé nové soukromoprávní legislativy. Autoři se pokoušejí vysvětlit novou právní regulaci na pozadí nového hmotného a procesního práva s tím, že se zabývají rovněž otázkami zapojení notářů do rejstříkového procesu. Protože nové pojetí veřejných rejstříků je širší, než tomu bylo do konce roku 2013, je věnována pozornost nejen obchodnímu rejstříku, ale také těm ostatním (nadační rejstřík, spolkový rejstřík apod.). Dílčí jednotlivosti jsou propojovány nejen s hmotným občanským právem, zejména úpravou nového občanského zákoníku, ale také s podzákonnými předpisy. Kniha je určena nejen pro advokáty, vyšší soudní úředníky a soudce, ale také pro podnikové právníky, zakladatele spolků či nadací,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář (978-80-7400-285-4) , Zákon o úřednících územních samosprávných celků: komentář (978-80-7552-301-3)

Krizový zákon: Komentář (978-80-7552-787-5)

Krizový zákon: Komentář (978-80-7552-787-5)
Detail

Kniha – autor Jiří Vaníček; Ondřej Vodehnal, 0 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá - autor Jiří Vaníček; Ondřej Vodehnal, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Cílem autorů komentáře je pokusit se čtenářům vysvětlit a pomoci pochopit systém krizové legislativy, jejíž jádrem je právě krizový zákon. Komentář se nezaměřuje pouze na teoretický právní výklad, ale snaží se cílit spíše na praktické aspekty aplikace krizového zákona a posuzovat jeho zákonné znění optikou historických zkušeností při řešení krizových situací na území České republiky. Komentář je v době svého vydání jedinečný, jelikož ucelený komentář krizového zákona na trhu v současnosti chybí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Krizový zákon: Komentář (978-80-7552-787-5) , Zákon o dani z hazardních her: komentář (978-80-7552-481-2)

Kompetenční zákon Komentář (978-80-7552-338-9)

Kompetenční zákon Komentář (978-80-7552-338-9)
Detail

Kniha - autor Jan Kněžínek, 388 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon značně nevyváženě a mnohá jeho ustanovení, byť se na první pohled mohou jevit jako zcela jasná, jsou ve skutečnosti nepříliš snadno uchopitelná. Komentář tak nabízí ucelený přehled o postavení ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a o jejich úloze v systému veřejné správy České republiky. Výklad se pohybuje na pomezí mezi ústavním a správním právem. Autor zdůrazňuje vazby kompetenčního zákona na ústavní pořádek, ale důsledně poukazuje i na jeho vztahy k jiným zákonům, které působnost daného ministerstva rovněž upravují. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kompetenční zákon Komentář (978-80-7552-338-9) , Zákon o distribuci pojištění a zajištění komentář (978-80-7552-354-9)

Energetický zákon Komentář (978-80-7552-412-6)

Energetický zákon Komentář (978-80-7552-412-6)
Detail

Kniha - autor Kateřina Eichlerová; Martin Jasenský, 1492 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově obtížných částí energetického zákona a přispět k lepšímu pochopení specifik energetického práva a právního prostředí v energetice vůbec. Komentář obsahuje podrobný výklad všech ustanovení i bohatý výběr judikatury, použitelné i po rekodifikaci soukromého práva. Díky tomu najde jistě uplatnění v praxi, a to nejen u osob podnikajících v energetice a jejich zákazníků, ale může být též užitečnou pomůckou zákonodárce při úvahách de lege ferenda a regulátorovi a soudům při aplikaci ustanovení energetického zákona. (alza.cz)

Podobné produkty ako Energetický zákon Komentář (978-80-7552-412-6) , První československý zákon: pokus o opožděný komentář (978-80-7552-185-9)

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní: komentár (978-80-7552-898-8)

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní: komentár (978-80-7552-898-8)
Detail

Kniha – autor Marek Maslák, 496 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá - autor Marek Maslák, 496 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Rozhodcovské konanie nie je v aplikačnej praxi v Slovenskej republike náležite ukotvené, pričom k jeho degradácii prispeli najmä skúsenosti z minulosti, ktoré súviseli s rozhodovaním spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie využívali dodávatelia na rýchle získanie exekučných titulov voči spotrebiteľom, ktorých práva boli v rozhodcovskom konaní porušované, pričom rozhodcovské súdy s pochybnou povesťou nedodržiavali požiadavky nezávislého a nestranného rozhodovania sporov. Preto sa zákonodarca rozhodol konať a prijať dvojkoľajnú úpravu rozhodcovského konania v Slovenskej republike, keď vyčlenil rozhodovanie spotrebiteľských sporov spod režimu zákona o rozhodcovskom konaní a prijal zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní zaviedol osobitný typ... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní: komentár (978-80-7552-898-8) , Zákon o dani z nemovitých věcí: komentář (978-80-7552-002-9)

Zákon o ochraně veřejného zdraví: Komentář (978-80-7552-070-8)

Zákon o ochraně veřejného zdraví: Komentář (978-80-7552-070-8)
Detail

Kniha - autor Ivo Krýsa; Krýsová Zdena, 300 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění včetně očkování, zajištění jakosti a kontroly pitné vody a vody ke koupání, požadavky na provoz škol a školských zařízení, regulace hluku v životním a pracovním prostředí člověka, podmínky provozování stravovacích služeb či část právní úpravy ochrany zdraví při práci. Cílem autorů je vysvětlit právní úpravu v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislostech výkonu státního zdravotního dozoru a současně reagovat i na poznatky z aplikační praxe. Oblast ochrany veřejného zdraví je totiž postupně stále více regulována též přímo použitelnými nařízeními EU a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o ochraně veřejného zdraví: Komentář (978-80-7552-070-8) , Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: komentář (978-80-7400-285-4)

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu: Komentář (978-80-7552-740-0)

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu: Komentář (978-80-7552-740-0)
Detail

Kniha - autor Miloslav Kala; Tereza Koucká Höfferová; Jiří Krůta; František Púry; Radovan S..., 185 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního stavu k 1. říjnu 2017. Přestože zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu byl přijat již v roce 1993, komentář k tomuto zákonu vychází vůbec poprvé. Zákon o NKÚ přitom patří mezi zákony provádějící Ústavu České republiky, neboť na základě jejího čl. 97 odst. 3 stanoví postavení a působnost NKÚ, jeho organizační strukturu a další podrobnosti jeho činnosti. Lze proto jen přivítat, že kolektiv autorů prvního komentáře k zákonu o NKÚ je tvořen osobnostmi působícími jak uvnitř, tak vně NKÚ: autory jsou současný prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala, ředitelka... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu: Komentář (978-80-7552-740-0) , Zákon o obecné bezpečnosti výrobků zákon o technických požadavcích na výrobky: komentář (978-80-7552-371-6)

Zákon o dani z nemovitých věcí: Komentář (978-80-7552-002-9)

Zákon o dani z nemovitých věcí: Komentář (978-80-7552-002-9)
Detail

Kniha - autor Monika Novotná; Petr Koubovský, 144 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Česká daňová správa prochází neustálými změnami. Nejinak tomu je i v případě daně z nemovitých věcí. Z vlastní daňové praxe je nám dlouhodobě známo, že jakékoliv nepřesnosti, mezery či nejednoznačnosti v právních předpisech způsobují a vyvolávají problémy. Tato publikace se snaží nejen daňovým poradcům, ale i další široké odborné veřejnosti přiblížit úskalí předmětného právního předpisu – zákona o dani nemovitých věcí. Samotná publikace přináší vysvětlení, komentáře, ale i kritické připomínky k vlastnímu textu. V neposlední řadě je snahou seznámit čtenáře i s konkrétními příklady, se kterými se autoři během své praxe setkali. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o dani z nemovitých věcí: Komentář (978-80-7552-002-9) , Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář (978-80-7552-183-5)

Zákon o dani z hazardních her: Komentář (978-80-7552-481-2)

Zákon o dani z hazardních her: Komentář (978-80-7552-481-2)
Detail

Kniha - autor Radim Boháč; Hana Krasulová, 248 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných her na daň z hazardních her. Vedle tohoto zákona jsou komentována i související ustanovení dalších daňových zákonů týkající se daňových aspektů provozování a hraní hazardních her (zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o správních poplatcích). Každé komentované ustanovení je doplněno příslušnou částí důvodové zprávy, na které navazuje detailní výklad autorů komentáře, relevantní judikatura a související právní předpisy. Komentář je výjimečný svou podrobností, neboť nejde pouze o průvodce komentovaným zákonem, ale o podrobný rozbor teoretických i praktických aspektů... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o dani z hazardních her: Komentář (978-80-7552-481-2) , Zákon o dráhách: (č. 266/1994 sb.) komentář (978-80-7552-756-1)

Zákon o církvích a náboženských společnostech: Komentář (978-80-7552-296-2)

Zákon o církvích a náboženských společnostech: Komentář (978-80-7552-296-2)
Detail

Kniha - autor Aleš Chocholáč, česky Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákon a působnost Ministerstva kultury ve věcech církví a náboženských společností. Komentář na mnoha místech vychází z výkladu, který Ministerstvo kultury standardně aplikuje, byť neopomíná upozornit na jeho případné nedostatky. Komentář se snaží být především praktickou pomůckou při výkladu a aplikaci církevního zákona. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o církvích a náboženských společnostech: Komentář (978-80-7552-296-2)

Zákon o úřednících územních samosprávných celků: Komentář (978-80-7552-301-3)

Zákon o úřednících územních samosprávných celků: Komentář (978-80-7552-301-3)
Detail

Kniha - autor Klára Pondělíčková; Vít Šťastný, 252 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již třináct let, setkávají se autoři stále s dotazy týkajícími se výkladu jednotlivých ustanovení. Komentář je tak užitečnou pomůckou v každodenní praxi nejen úředníků územních samosprávných celků, ale i starostů, členů zastupitelstev a dalších osob působících v této oblasti. Oba autoři působí dlouhodobě na Ministerstvu vnitra a věnují se problematice územních samosprávných celků. Jako erudovaní odborníci pravidelně publikují s tematickým zaměřením na výkon veřejné správy. Jejich publikace tak přispěje nejen k lepší orientaci v právní úpravě pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků, ale i její bezproblémové aplikaci v praxi. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o úřednících územních samosprávných celků: Komentář (978-80-7552-301-3)

Zákon o distribuci pojištění a zajištění Komentář (978-80-7552-354-9)

Zákon o distribuci pojištění a zajištění Komentář (978-80-7552-354-9)
Detail

Kniha - autor Luboš Jemelka; Tomáš Chudý; Olga Kočová, 496 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/97 o distribuci pojištění (směrnice IDD) ze dne 20. 1. 2016. Zákon přinesl do právní úpravy oblasti zprostředkování pojištění a zajištění řadu podstatných změn oproti předchozí úpravě – např. novou kategorizaci zprostředkovatelů, změny v registracích, změny v odpovědnosti za škodu, požadavky na odbornou způsobilost, navýšení informační povinnosti, zpřísnění pravidel jednání se zákazníkem a zavedení nové dokumentace, požadavky na vnitřní předpisy či efektivnější dohled a zpřísnění sankcí. Komentář, který je první a jediný na trhu, je zpracován podle právního stavu k 1. 10. 2021 a zohledňuje metodická doporučení a aplikační praxe České národní banky. Autoři v něm usilují o to, aby byla jednotlivá ustanovení nejen správně pochopena,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o distribuci pojištění a zajištění Komentář (978-80-7552-354-9)

Zákoník práce Zákon o kolektivním vyjednávání: Praktický komentář (978-80-7552-609-0)

Zákoník práce Zákon o kolektivním vyjednávání: Praktický komentář (978-80-7552-609-0)
Detail

Kniha - autor Jan Pichrt, česky, pevná bez přebalu lesklá Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního řádu do tohoto data, budou nabývat účinnosti až v průběhu roku 2018 (v textu jsou tak zohledněny veškeré novely až po ty, provedené změnovým zákonem č. 310/2017 Sb., účinné od 1. 6. 2018). Praktičnost prezentovaných výkladů je podpořena pestrou skladbou působišť jednotlivých spoluautorů, kteří působí jako soudci, advokáti, univerzitní učitelé, legislativci, ministerští úředníci, rozhodci, podnikoví právníci. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákoník práce Zákon o kolektivním vyjednávání: Praktický komentář (978-80-7552-609-0)

Zákon o správních poplatcích a předpisy související: Komentář (978-80-7552-781-3)

Zákon o správních poplatcích a předpisy související: Komentář (978-80-7552-781-3)
Detail

Kniha - autor Lukáš Potěšil; Ivana Pařízková, 292 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhajíc zpoplatnění a v jaké míře. Komentář dále obsahuje i přehled navazujících ustanovení zvláštních právních předpisů. Oba autoři jsou zkušenými lektory v oblasti správního práva. Právní stav komentáře je k 1. 8. 2017. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o správních poplatcích a předpisy související: Komentář (978-80-7552-781-3)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář (978-80-7552-183-5)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář (978-80-7552-183-5)
Detail

Kniha - autor Libor Dvořák, 428 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá 2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018. Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem této knihy je poskytnout čtenáři podrobné informace o české právní úpravě posuzování vlivů na životní prostředí, a to ve všech jejích praktických souvislostech. Výklad všech ustanovení je veden se zřetelem k evropským předpisům – zejména směrnici EIA a směrnici SEA, i k souvisejícím českým právním předpisům – zejména zákonu o ochraně přírody a krajiny (tzv. naturové hodnocení), stavebnímu zákonu (nová úprava tzv. spojeného řízení, pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace) a správnímu řádu (úprava závazných... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář (978-80-7552-183-5)

Zákon o dráhách: (č. 266/1994 Sb.) Komentář (978-80-7552-756-1)

Zákon o dráhách: (č. 266/1994 Sb.) Komentář (978-80-7552-756-1)
Detail

Kniha - autor Jiří Lojda, 300 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách, podmínky pro provozování drah, pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené, výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových. Komentář je tak určen především provozovatelům drážní dopravy, orgánům státní správy a státního dozoru. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o dráhách: (č. 266/1994 Sb.) Komentář (978-80-7552-756-1)

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na výrobky: Komentář (978-80-7552-371-6)

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na výrobky: Komentář (978-80-7552-371-6)
Detail

Kniha - autor Naděžda Kolabusayová, 244 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní úpravy a obecně upravují oblast uvádění výrobků na jednotný vnitřní trh Evropské unie. Snahou a záměrem autorky je v komentovaném znění obou výše zmiňovaných zákonů vysvětlit podstatné pojmy, které se v dané oblasti vyskytují v návaznosti na právní předpisy, protože materiály a literatura, které se k nim vztahují, jsou velmi obsáhlé, neucelené a v mnoha případech také velmi složité. Autorka je docentkou Vysoké školy báňské v Ostravě a mezi její specializace patří mimo jiné i ochrana spotřebitele a s tím související problematika výrobků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na výrobky: Komentář (978-80-7552-371-6)

Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)

Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Gabriela Obermannová, 84 stran, česky Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části výživného namísto povinného rodiče a díky tomu zajišťuje oprávněným nezaopatřeným dětem stabilnější ekonomickou situaci, důležitou pro jejich výchovu a vývoj. Autorky v textu využily svoji dlouholetou praxi z Ministerstva práce a sociálních věcí, včetně přípravy samotného zákona o náhradním výživném. I díky tomu komentář přehledně vysvětluje podstatu a praktické souvislosti nové sociální dávky náhradního výživného a obsahuje řadu praktických příkladů výpočtu různých variant náhradního výživného (v plné či částečné výši). Bude tak důležitou každodenní pomůckou pro práci úředníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o náhradním výživném (č. 588/2020 Sb.) - komentář (978-80-7552-675-5)

Zákon o azylu: č. 325/1999 Sb., Praktický komentář (978-80-7552-479-9)

Zákon o azylu: č. 325/1999 Sb., Praktický komentář (978-80-7552-479-9)
Detail

Kniha - autor Veronika Votočková; Nataša Chmelíčková, 296 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Zákon o azylu upravuje v návaznosti na předpisy práva EU jednak hmotněprávní část mezinárodní ochrany, tedy druhy statutů udělovaných v rámci řízení o mezinárodní ochraně, ale i speci?ka řízení ve věci mezinárodní ochrany včetně možných opravných prostředků, a dále řízení související se vstupem a pobytem na území České republiky zejména žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Nejde však jen o řízení o udělení azylu nebo doplňkové ochrany, ale i řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany, případně i o vyloučení z azylu nebo doplňkové ochrany. Zákon dále upravuje práva a povinnosti osob nejen v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany, ale i osob, kterým již byla některá z forem mezinárodní ochrany udělena. Praktický komentář na aktuální téma je komplexním průvodcem pro otázky související s azylem na území České republiky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o azylu: č. 325/1999 Sb., Praktický komentář (978-80-7552-479-9)

Zákon o návykových látkách: (č. 167/1998 Sb.). Komentář (978-80-7552-617-5)

Zákon o návykových látkách: (č. 167/1998 Sb.). Komentář (978-80-7552-617-5)
Detail

Kniha - autor Jana Mahdalíčková, 232 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o návykových látkách upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny. Komentář je podáván v širších souvislostech s odkazy na související právní předpisy a příslušnou judikaturu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o návykových látkách: (č. 167/1998 Sb.). Komentář (978-80-7552-617-5)

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Komentář: Komentář (978-80-7552-736-3)

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Komentář: Komentář (978-80-7552-736-3)
Detail

Kniha - autor Miloš Olík; Martin Maisner; Radek Pokorný; Petr Málek; Martin Janoušek, 528 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon o rozhodčím řízení (s nejnovějšími aktualizacemi), ale je zde uvedena i předchozí právní úprava, týkající se spotřebitelů, s podrobným komentářem, přehledně odděleným od úpravy aktuální. Autoři si uvědomují, že přestože se současná úprava spotřebitelů netýká, čtenáři se ještě roky budou s původní právní úpravou setkávat a budou tedy potřebovat kompletní návod. Kromě komentovaného zákona komentář disponuje i rozsáhlou částí věnující se rozhodnutím Rozhodčího soudu a aktuální judikaturou a současně obsahuje i bohatou přílohovou část, do které autoři vybrali všechny důležité (a aktuální) materiály, které čtenář může potřebovat ve... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Komentář: Komentář (978-80-7552-736-3)

První československý zákon: Pokus o opožděný komentář (978-80-7552-185-9)

První československý zákon: Pokus o opožděný komentář (978-80-7552-185-9)
Detail

Kniha - autor Ladislav Vojáček, 392 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. října 1918 dal právní formu obsahu zároveň přijatého provolání „Lide československý!“, jímž občanům oznamoval vznik samostatného československého státu. Z právního pohledu představuje to nejdůležitější, co se pojí s blížícím se stým výročím vzniku Československa. V jeho pěti stručných paragrafech se zároveň skrývá překvapivě mnoho právních problémů. Autor zvolil netypickou formu opožděného, a tedy i specifického komentáře k tomuto zákonu, aby s důrazem na státoprávní aspekty přiblížil širší souvislosti vzniku Československa. Ukazuje, nakolik se myšlenka samostatného a společného česko-slovenského státu... (alza.cz)

Podobné produkty ako První československý zákon: Pokus o opožděný komentář (978-80-7552-185-9)

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: Komentář (978-80-7552-557-4)

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: Komentář (978-80-7552-557-4)
Detail

Kniha - autor Ondřej Vícha, 992 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také se systémem pramenů nejen na národní, ale i na unijní a mezinárodní úrovni. Samotný komentář k oběma zákonům se vyznačuje hlubší právní argumentací a provázaností se souvisejícími právními předpisy. Komentář ocení nejen právnická veřejnost, ale i neprávnická veřejnost, která se pohybuje v oblasti horního práva, jako jsou například vlastníci či uživatelé pozemků, kterých se hornická činnost dotýká, nevládní neziskové organizace, odborníci z řad vědy a výzkumu a další. (alza.cz)

Podobné produkty ako Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: Komentář (978-80-7552-557-4)

Zákon o vyšších soudních úřednících: a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář (978-80-7552-706-6)

Zákon o vyšších soudních úřednících: a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář (978-80-7552-706-6)
Detail

Kniha - autor Jiří Grygar, 104 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství je dlouhodobě opomíjeným právním předpisem v oblasti organizace soudů a státních zastupitelství. Tento komentář se snaží tuto mezeru vyplnit a podat praktický výklad nejen sporných bodů. Komentář je určen nejen vyšším soudním úředníkům a vyšším úředníkům státního zastupitelství, ale především také předsedům soudů a vedoucím státním zastupitelům, kteří jejich práci organizují. Sám autor je soudcem Krajského soudu v Praze a vnáší do komentáře cenné zkušenosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o vyšších soudních úřednících: a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář (978-80-7552-706-6)

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu: Komentář (978-80-7552-747-9)

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu: Komentář (978-80-7552-747-9)
Detail

Kniha - autor Kateřina Šimáčková; Kristýna Molková Foukalová; Vojtěch Procházka, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho vydání vedly. Nabízí navíc i srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi střední Evropy a způsoby, jakými se ony vyrovnávaly se svou nedemokratickou minulostí. Autoři komentáře otevřeně popisují nejen politický boj o bezmála každou větu daného zákona, ale vrací se i k historickým událostem a konkrétním případům, na kterých prakticky vysvětlují důležitost a opodstatněnost přijetí tohoto zákona. Přestože jde již o 24 let starý zákon, reflektující ještě starší dobu, jedná se o stále živé téma, díky čemuž mohli vycházet nejen z dobových pramenů, ale i ze zdrojů současných, které již ke komentované době přistupují s větším odstupem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu: Komentář (978-80-7552-747-9)

Účetní předpisy pro podnikatele: Komentář (978-80-7552-064-7)

Účetní předpisy pro podnikatele: Komentář (978-80-7552-064-7)
Detail

Kniha - autor Hana Březinová, 504 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých položek. Další změny si vyžádalo také promítnutí některých úprav nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí publikace jsou názorné příklady a konkrétní účetní souvztažnosti. Cílem publikace je komentovat všechna ustanovení platných právních předpisů s účinností od 1. 1. 2016, nikoliv pouze novelizovaná ustanovení, aby čtenář získal systémový přehled právních předpisů účetnictví pro podnikatele, a to od celkového pohledu až po detailní informace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Účetní předpisy pro podnikatele: Komentář (978-80-7552-064-7)

Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: č. 424/1991 Sb., Komentář (978-80-7552-731-8)

Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: č. 424/1991 Sb., Komentář (978-80-7552-731-8)
Detail

Kniha - autor Jan Kysela; Marian Kokeš, 212 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Politické strany a hnutí mají v procesu ustavování i fungování zastupitelských sborů a posléze i ústavních systémů mimořádný význam. Dílo, které je v době svého vzniku na trhu jedinečné, komentuje jejich právní regulaci prostřednictvím zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář srozumitelným způsobem vysvětluje fungování politických stran a politických hnutí od založení až po jejich zánik, a to včetně dohledu státu a dalších relevantních činností z jeho strany. Autoři působí na právnických fakultách, v oblasti této právní úpravy pravidelně publikují. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: č. 424/1991 Sb., Komentář (978-80-7552-731-8)

Zákon o ochraně spotřebitele: Komentář (978-80-7478-984-7)

Zákon o ochraně spotřebitele: Komentář (978-80-7478-984-7)
Detail

Kniha – autor Blanka Vítová, 360 stran, česky, - autor Blanka Vítová, 360 stran, česky Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí pro uzavírání transparentních obchodů. Zákonodárce tak musí k fungování těchto principů stanovit jednak soukromoprávní prostředky ochrany spotřebitele (informační povinnosti, právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, povinnost z vadného plnění, povinnost k náhradě škody ad.), a jednak veřejnoprávní sankce za porušení některých dalších povinností zaměřených zejména na poctivé jednání podnikatelů a bezpečnost spotřebitelů (trestání za správní delikty, resp. trestné činy). Zákon je tak základním předpisem pro každodenní transakce a je tak určen nejen subjektům řešícím spory z porušení zákona, ale i... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o ochraně spotřebitele: Komentář (978-80-7478-984-7)

Zákon o energetike: Praktický komentár (978-80-8168-914-7)

Zákon o energetike: Praktický komentár (978-80-8168-914-7)
Detail

Kniha - autor Boris Balog; Rastislav Hanulák; Marián Halák; Miroslav Dudlák; Juraj Paluš, 536 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o energetike: Praktický komentár (978-80-8168-914-7)
Zákon o veřejných výzkumných institucích: Komentář (978-80-7552-642-7), Zákon o zvláštních řízeních soudních: Zákon o veřejných rejstřících, Praktický komentář (978-80-7478-869-7), Zákon o bankách: Komentář (978-80-7552-385-3), Zákon o pojišťovnictví Komentář (978-80-7552-546-8), Zákon o auditorech: Komentář (978-80-7552-317-4), Živnostenský zákon Zákon o živnostenských úřadech: Komentář (978-80-7552-658-8), Zákon o insolvenčních správcích: Komentář (978-80-7552-826-1), Zákon o náhradním výživném: Komentář (978-80-7552-675-5), Zákon o evidenci tržeb: Komentář (978-80-7552-461-4), Zákon o ochraně ovzduší: Komentář (978-80-7552-911-4), Zákon o místních poplatcích: Komentář (978-80-7552-453-9), Zákon o elektronických komunikacích: Komentář (978-80-7552-100-2), Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář (978-80-7552-259-7), Zákon směnečný a šekový Komentář (978-80-7552-543-7), Zákon o ochraně veřejného zdraví: Komentář (978-80-7552-070-8), Zákon o zdravotnických prostředcích: č. 268/2014 Sb. - Komentář (978-80-7552-415-7), Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících Komentář (978-80-7357-662-2), Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Komentář: Komentář (978-80-7552-736-3), Kompetenční zákon Komentář (978-80-7552-338-9), Krizový zákon: Komentář (978-80-7552-787-5), Zákon o církvích a náboženských společnostech: Komentář (978-80-7552-296-2), Zákon o úřednících územních samosprávných celků: Komentář (978-80-7552-301-3), Zákon o dani z hazardních her: Komentář (978-80-7552-481-2), Zákon o distribuci pojištění a zajištění Komentář (978-80-7552-354-9), První československý zákon: Pokus o opožděný komentář (978-80-7552-185-9), Zákon o dani z nemovitých věcí: Komentář (978-80-7552-002-9), Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář (978-80-7400-285-4), Zákon o obecné bezpečnosti výrobků Zákon o technických požadavcích na výrobky: Komentář (978-80-7552-371-6), Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář (978-80-7552-183-5), Zákon o dráhách: (č. 266/1994 Sb.) Komentář (978-80-7552-756-1)