Základy infekčního lékařství (9788024629568)

Produkt Základy infekčního lékařství (9788024629568) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Základy infekčního lékařství (9788024629568) upraviť a produkt hľadať znova.

Základy infekčního lékařství (9788024629568)

Základy infekčního lékařství (9788024629568)
Detail

Elektronická kniha - autor Hanuš Rozsypal, 568 stran, česky Publikace podává přehled infektologie v celé šíři tak, jak vychází z moderní náplně oboru. Odklání se od popisu klasických komunitních infekcí a místo toho věnuje pozornost novým chorobám a změněnému obrazu starých infekcí. Kniha začíná vysvětlením obecných pojmů z epidemiologie, patogeneze a průběhu infekcí. V obecné části praktickým způsobem přibližuje principy diagnostiky, léčby a prevence. Jádro učebnice zahrnuje systematický výklad o jednotlivých infekčních nemocech uspořádaný podle orgánových systémů. Jednotná úprava kapitol vychází z líčení společných příznaků, dále popisuje nozologické jednotky a nakonec poskytuje návod k rozpoznání a diferenciální diagnóze popsaných nemocí. Třetí část knihy doplňuje informaci o infekčních nemocech podle způsobu nákazy a o disponujících okolnostech vzniku nemocí. Pozornost je věnována importovaným nákazám, jedincům s poruchou... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy infekčního lékařství (9788024629568) , Základy infekčního lékařství (9788024629568)

Základy infekčního lékařství - Hanuš Rozsypal - e-kniha

Základy infekčního lékařství - Hanuš Rozsypal - e-kniha
Detail

eBook:,Publikace podává přehled infektologie v celé šíři tak, aby odpovídal moderní náplni oboru. Odklání se od popisu klasických komunitních infekcí a místo toho věnuje pozornost novým chorobám a změněnému obrazu starých infekcí. Kniha začíná vysvětlením obecných pojmů z epidemiologie, patogeneze a průběhu infekcí. V obecné části praktickým způsobem přibližuje principy diagnostiky, léčby a prevence. Jádro učebnice zahrnuje systematický výklad o jednotlivých infekčních nemocech uspořádaný podle orgánových systémů. Jednotná úprava kapitol vychází z líčení společných příznaků, dále popisuje nozologické jednotky a nakonec poskytuje návod k rozpoznání a diferenciální diagnóze popsaných nemocí. Třetí část knihy doplňuje informaci o infekčních nemocech podle způsobu nákazy a o disponujících okolnostech vzniku nemocí. Pozornost je věnována importovaným nákazám, jedincům s poruchou imunity, specifickým skupinám pacientů, infekcím vznikajícím v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a vysoce nebezpečným nákazám. Každé důležité téma je popsáno z různých úhlů pohledu, takže při studiu nedovoluje čtenáři opomenout klíčová fakta. Učebnice respektuje moderní trendy a současné potřeby oboru. Nutí chápat problematiku v širších souvislostech, aby získané znalosti mohly být využity v ostatních lékařských oborech i klinické praxi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Základy infekčního lékařství - Hanuš Rozsypal - e-kniha , Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství (9788024640426)

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství (9788024640426)

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství (9788024640426)
Detail

Elektronická kniha - autor Libuše Čeledová, 110 stran, česky Učební text přináší studentům zubního lékařství aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty lékařských fakult, ale mohou jej využít i studenti dalších humanitně zaměřených vysokých škol. Čtenáři zde naleznou základní informace o systému zdravotní péče, postavení a úloze primární péče, otázkách zdraví a nemoci, sociálních determinantách zdraví, zdravotní politice a zdravotní gramotnosti. Další kapitoly se zabývají statistikou, biostatistikou, demografií, studiem zdravotního stavu obyvatelstva, Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a zdravotnickým informačním systémem. Součástí sociálního lékařství je i lékařství posudkové a o činnosti lékařské posudkové služby ve vztahu k zubnímu lékařství pojednává kapitola o posudkové činnosti. Nechybí ani kapitoly o problematice stáří a stárnutí. Text je zakončen... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství (9788024640426) , Propedeutika dětského lékařství (9788024648644)

Lékařství starých Egypťanů II: Vnitřní lékařství (978-80-200-2689-7)

Lékařství starých Egypťanů II: Vnitřní lékařství (978-80-200-2689-7)
Detail

Kniha - autor Eugen Strouhal; Břetislav Vachala; Hana Vymazalová, 376 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Svazek navazuje na první díl Lékařství starých Egypťanů, věnovaný chirurgii, ženské a dětské medicíně. Nyní se autoři zaměřují na vnitřní lékařství. Kniha obsahuje první české překlady staroegyptských textů, jež se týkají vnitřního lékařství, a rovněž jejich podrobný lékařský komentář. Texty zahrnují řadu případů zaměřených na léčení různých částí těla od hlavy přes orgány hrudníku a břicha až po končetiny. K léčbě jsou v některých případech zaznamenána jen dietní doporučení, jindy je vložen návod na přípravu léčivé směsi z bylinných, živočišných i minerálních substancí. Jen v omezené míře mohou být pro studium vnitřního lékařství využity staroegyptské mumie. Autoři do své publikace zařadili i poznatky nejnovějších výzkumů v této oblasti. Kniha je určena všem milovníkům starověkého Egypta a rovněž zájemcům o studium dějin medicíny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Lékařství starých Egypťanů II: Vnitřní lékařství (978-80-200-2689-7) , Lékařství starých egypťanů ii: vnitřní lékařství (978-80-200-2689-7)

Soudní lékařství (9788024650333)

Soudní lékařství (9788024650333)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv, Alexander Pilin a Více autorů, 480 stran, česky Soudní lékařství a soudní toxikologie jsou obory, které se v České republice zařazují do zdravotnictví, ale mají vztah i k orgánům činným v trestním a civilním řízení. Prováděním pitev odhaluje příčiny smrti přirozené, a pokud se jedná o smrt násilnou, jeho poslání se přiklání ke kriminalistice, kde při vyšetřování trestných činů proti životu a zdraví objasňuje vznik a závažnost poruchy zdraví. Pokud je porucha zdraví trestným činem, při jednání před soudem podává soudu vysvětlení tak, aby mohl být vynesen rozsudek. Kniha zahrnuje všechny oblasti, kterými se soudní lékařství zabývá. Objasňuje postavení oboru ve společnosti a uvádí právní předpisy, kterými je soudní lékařství a soudní toxikologie řízena. Podrobně jsou rozebírány jevy související se smrtí a s činností lékaře na místě nálezu zemřelé osoby. Je uvedena detailní struktura výstupu pitvy, tedy pitevního protokolu s... (alza.cz)

Podobné produkty ako Soudní lékařství (9788024650333) , Sociální a posudkové lékařství (9788024629506)

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství - Libuše Čeledová - e-kniha

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství - Libuše Čeledová - e-kniha
Detail

eBook:,Učební text přináší studentům zubního lékařství aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty lékařských fakult, ale mohou jej využít i studenti dalších humanitně zaměřených vysokých škol. Čtenáři zde naleznou základní informace o systému zdravotní péče, postavení a úloze primární péče, otázkách zdraví a nemoci, sociálních determinantách zdraví, zdravotní politice a zdravotní gramotnosti. Další kapitoly se zabývají statistikou, biostatistikou, demografií, studiem zdravotního stavu obyvatelstva, Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a zdravotnickým informačním systémem. Součástí sociálního lékařství je i lékařství posudkové a o činnosti lékařské posudkové služby ve vztahu k zubnímu lékařství pojednává kapitola o posudkové činnosti. Nechybí ani kapitoly o problematice stáří a stárnutí. Text je zakončen krátkým vhledem do dějin zubního lékařství. Cílem učebního textu je poukázat na hodnotu zdraví a na potřebu rozvíjet schopnosti lidí chránit, udržovat i zlepšovat své zdraví, do něhož neoddělitelně zdraví orální náleží. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství - Libuše Čeledová - e-kniha , Urologie pro studenty všeobecného lékařství (9788024645889)

Oční lékařství - Rozsíval Pavel

Oční lékařství - Rozsíval Pavel
Detail

Přepracovaná celostátní učebnice očního lékařství se dostává do rukou posluchačů medicíny po deseti letech od prvního vydání. Oční lékařství, podobně jako ostatní medicínské obory, prochází bouřlivým rozvojem, proto pořadatel a autoři text doplnili o nové poznatky, které v prvním vydání zcela chyběly (např. moderní postupy v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace a laserové operace čočky). Autorský kolektiv tradičně zastupuje téměř všechny oční kliniky v České republice a vynaložil maximální úsilí, aby kniha bez výrazného rozšíření obsahovala vše podstatné, včetně souvislostí s dalšími oblastmi medicíny. Moderní zpracování s bohatou obrazovou dokumentací napomáhají lepšímu pochopení textu a slouží studentům nejen pro zkoušku z oftalmologie, ale i pro praxi. (patro.cz)

Podobné produkty ako Oční lékařství - Rozsíval Pavel , Základy histologie (9788024639833)

Vnitřní lékařství - Bureš Jan

Vnitřní lékařství - Bureš Jan
Detail

Po deseti letech od uvedení úspěšné učebnice Základy vnitřního lékařství vychází vydání nové, kompletně přepracované a výrazně rozšířené. S rozšířením dosavadního textu a tematického záběru došlo i k úpravě názvu. Autory jsou přední odborníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové a zkušení pedagogové tamní lékařské fakulty. Dvousvazkové vydání (patro.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství - Bureš Jan , Základy organizování (9788779689510)

Zubní lékařství - Mazánek Jiří

Zubní lékařství - Mazánek Jiří
Detail

Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní požadavky pro teoretickou i praktickou výuku základních stomatologických specializací. Učební texty doplňují i kapitoly z oboru fotonické medicíny, managementu privátní praxe, v přehledu je zpracována zdravotnická legislativa a vedení dokumentace. Kniha je bohatě dokumentována názornými obrázky (cca 630 původních obrázků, fotografií a grafů, z toho 28 stran barevné přílohy), které jsou užitečné z didaktického hlediska. Bohatě a názorně ilustrovaná kniha je určena studentům stomatologie a začínajícím stomatologům, je ale nezbytná i pro jejich učitele a školitele. Autor, náš přední odborník, do publikace shrnul jak své celoživotní zkušenosti, tak zkušenosti špičkového pracoviště, které po mnoho let vedl. (patro.cz)

Podobné produkty ako Zubní lékařství - Mazánek Jiří , Základy strojnictví (9783808511930)

Propedeutika dětského lékařství (9788024648644)

Propedeutika dětského lékařství (9788024648644)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Sýkora, kolektiv, Jiří Fremuth, František Stožický a Více autorů, 142 stran, česky Učebnice je určena studentům všeobecného lékařství a stomatologie k seznámení se s odběrem anamnézy a principy fyzikálního vyšetření v dětském věku. Cílem autorů je poukázat na základní rozdíly mezi dětským lékařstvím a vnitřním lékařstvím pro dospělé v odběru anamnézy, v technice fyzikálního vyšetření a v interpretaci fyzikálních nálezů s ohledem na různý věk vyšetřovaného dítěte. Obsah je zaměřen čistě klinickým směrem a pojat co nejvíce prakticky tak, aby mohl být využit v každodenní praxi medika či začínajícího lékaře u lůžka pacienta. Je současně doplňkovým textem k učebnici Základy dětského lékařství, která je orientována na detailní výklad jednotlivých diagnóz v dětském věku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Propedeutika dětského lékařství (9788024648644) , Základy histologie (9788024628103)

Soudní lékařství I - Miroslav Hirt

Soudní lékařství I - Miroslav Hirt
Detail

Publikace Soudní lékařství I tvoří první díl uceleného souhrnu nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici doc. Vorla vydanou ovšem před více než 20 lety (1993), která je stále chápána jako volné pokračování učebnice prof. Tesaře (první vydání 1975). Text, na němž se podíleli odborníci ze všech soudnělékařských zařízení v České republice a částečně i ze Slovenska, je sice určen v první řadě soudním lékařům, ale další, a to nejen medicínské a právní obory v něm najdou užitečné informace. První díl obsahuje 18 kapitol počínaje historií soudního lékařství – jako jednoho z nejstarších lékařských oborů v České republice. K nutnému vzdělání současných lékařů neodmyslitelně patří i gramotnost právní. To je obsahem 2. a 5. kapitoly. V dalších kapitolách je podrobně rozebrána obecná problematika smrti, včetně posmrtných změn, určování doby smrti a vitality poranění. Svoji multioborovost prokazuje soudní lékařství zejména v 6. kapitole Identifikace osob, kde hlavními autory nejsou pouze všeobecní lékaři, ale i stomatologové a dokonce i přírodovědci, konkrétně antropologové a genetici. Poměrně velmi rozsáhlé kapitoly 7 (Přirozená smrt) a 8 (Pedopatologie) ukazují na úzkou spjatost s oborem patologie. Kapitoly 9 (Poranění ostrým předmětem) a 10 (Střelná poranění) zase úzce souvisejí s obory chirurgickými, jako je zejména traumatologie či neurochirurgie. Více méně volný celek tvoří kapitoly 11 (Dušení), 12 (Utonutí), 13 (Nehody při potápění) a 14 (Poškození organismu sníženým atmosférickým tlakem. Posledními kapitolami jsou Hladovění (15) a opět volně související kapitoly Poranění elektrickým proudem (16), Poškození zdraví zářením (17) a Termické změny (18).Bohatě obrazově doložená publikace (32 stran barevných fotografií, další černobílé obrázky v textu) je doplněna slovníkem odborných a méně častých výrazů.Klíčová slova: soudní lékařství – traumatologie – genetika – antropologie – patologie – historie – potápění (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Soudní lékařství I - Miroslav Hirt , Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví (9788024625423)

Oční lékařství + CD - Pavel Kuchyňka

Oční lékařství + CD - Pavel Kuchyňka
Detail

Další vydání vynikající základní učebnice pro obor oftalmologie, jejíž první vydání získalo četná odborná ocenění. Editor a vedoucí autorského kolektivu prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. připravil s kolektivem autorů zcela přepracované, aktualizované a doplněné vydání. Obsah plně odpovídá současným potřebám oboru, autorský kolektiv byl obměněn, některé kapitoly doznaly zcela zásadního přepracování. Kniha má převážně postgraduální charakter. Je určena jako hlavní zdroj pro atestační přípravu, ale lze ji využít také v pregraduální přípravě a potřebné informace v ní najdou i lékaři z jiných oborů.V knize je kladen důraz na základní morfologická a některá fyziologická data, bez jejichž znalostí není možné pochopit příčiny a léčebné postupy u jednotlivých chorob. V klinických částích kapitol jsou zohledněny nejnovější poznatky z jednotlivých podoborů oftalmologie. Celobarevná publikace má bohatou obrazovou dokumentaci (516 obrázků, z toho 20 perokreseb, schémata, grafy a 135 tabulek). Součástí knihy je i CD-ROM, na němž naleznete kompletní obrazovou dokumentaci – 1111 fotografií! (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Oční lékařství + CD - Pavel Kuchyňka , Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3)

Vnitřní lékařství I - Pavel Klener

Vnitřní lékařství I - Pavel Klener
Detail

První díl třídílné řady nově zpracovaných učebnic vnitřního lékařství seznamuje se základními pojmy, vyšetřovacími metodami a léčebnými postupy ve vnitřním lékařství. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství I - Pavel Klener , Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)

Vnitřní lékařství II - Pavel Klener

Vnitřní lékařství II - Pavel Klener
Detail

Další díl učebnice se zabývá nemocemi srdce a cév, dýchacího ústrojí, onemocněním ledvin a močových cest, nemocemi trávicího ústrojí a onemocněním krve a krvetvorných orgánů. U každého onemocnění je uveden klinický obraz, stanovení diagnózy a léčba. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství II - Pavel Klener , Zubní lékařství (978-80-247-3534-4)

Vnitřní lékařství III - Pavel Klener

Vnitřní lékařství III - Pavel Klener
Detail

Poslední díl třídílné řady se zabývá poruchami metabolismu, poruchami vnitřního prostředí, nemocemi žláz s vnitřní sekrecí, pohybového ústrojí a nemocí z ozáření. Věnuje se klinické onkologii a imunologii, infekčním nemocím, akutním stavům atd. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství III - Pavel Klener , Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5)

Propedeutika vnitřního lékařství - Ladislav Chrobák

Propedeutika vnitřního lékařství - Ladislav Chrobák
Detail

Tato zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla používána na všech lékařských fakultách.Publikace byla a je studenty hodnocena za didakticky nejlepší ze současně dostupných učebnic pro vstup do základního klinického oboru. Studenti se tak systematicky seznamují naprosto srozumitelným a názorným způsobem s fyzikálním vyšetřením a interpretací získaných nálezů. Publikace provází medika jak po dobu studia, ale plně ji využije i ve své budoucí lékařské praxi. Knihu ocení i mnozí pedagogové. Po opakovaných reedicích přistoupili autoři k aktualizaci a doplnění prakticky všech kapitol o poslední poznatky. Zcela nová a ojedinělá je u učebnice tohoto druhu i část se zkušebními otázkami – testy mnohočetného výběru, které umožní studentovi ověřit si jeho znalosti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Propedeutika vnitřního lékařství - Ladislav Chrobák , Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)

Zubní lékařství - Propedeutika - Jiří Mazánek

Zubní lékařství - Propedeutika - Jiří Mazánek
Detail

Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní požadavky pro teoretickou i praktickou výuku základních stomatologických specializací. Učební texty doplňují i kapitoly z oboru fotonické medicíny, managementu privátní praxe, v přehledu je zpracována zdravotnická legislativa a vedení dokumentace. Kniha je bohatě dokumentována názornými obrázky (cca 630 původních obrázků, fotografií a grafů, z toho 28 stran barevné přílohy), které jsou užitečné z didaktického hlediska. Bohatě a názorně ilustrovaná kniha je určena studentům stomatologie a začínajícím stomatologům, je ale nezbytná i pro jejich učitele a školitele. Autor, náš přední odborník, do publikace shrnul jak své celoživotní zkušenosti, tak zkušenosti špičkového pracoviště, které po mnoho let vedl. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Zubní lékařství - Propedeutika - Jiří Mazánek , Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5)

Propedeutika vnitřního lékařství - Chrobák Ladislav

Vnitřní lékařství II - Klener Pavel

Vnitřní lékařství II - Klener Pavel
Detail

Další díl učebnice se zabývá nemocemi srdce a cév, dýchacího ústrojí, onemocněním ledvin a močových cest, nemocemi trávicího ústrojí a onemocněním krve a krvetvorných orgánů. U každého onemocnění je uveden klinický obraz, stanovení diagnózy a léčba. (patro.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství II - Klener Pavel , Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691)

Sociální a posudkové lékařství (9788024629506)

Sociální a posudkové lékařství (9788024629506)
Detail

Elektronická kniha - autor Rostislav Čevela, 160 stran, česky Učební text Sociální a posudkové lékařství je určen pro základní orientaci v oborech sociálního a posudkového lékařství studentům lékařských fakult a nejen jim. V první části učebnice se autoři zabývají problematikou sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a v části druhé problematikou posudkového lékařství. V jednotlivých kapitolách je definován pojem „zdraví“ – zdraví je podmínkou pro efektivní vývoj společnosti. Uváděny jsou jednotlivé determinanty zdraví (genetické vlohy, faktory zevního prostředí včetně životního stylu a úrovně zdravotní péče). Čtenář je seznámen se základními zásadami a kvalitami našeho zdravotnictví, jsou jasně a stručně definovány poskytované zdravotní služby. Opomenuta nejsou ani témata jako zdravotní péče o mladou generaci, zdravotní a sociální péče o starší generaci a téma stáří stárnutí, téma sociologie rodiny, zdůrazněna je potřeba integrace zdravotních a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociální a posudkové lékařství (9788024629506) , Scientologie základy myšlení (9788776887421)

Očima elity - Lékařství a přírodní vědy

Očima elity - Lékařství a přírodní vědy
Detail

Ve svých oborech ti nejuznávanější, nejlepší z nejlepších. Takoví jsou protagonisté rozhovorové edice, již na knižní trh přináší vydavatelství EMPRESA MEDIA. Knižní řada je věnována inspirativním osobnostem, ne uměle vytvořeným celebritkám. Aniž by rezignovala na populární formu podání, důsledně se soustředí na lidi, kteří vědí a umějí. První z dílů edice cílila na profese z oblasti filmu a divadla. Druhý soubor je věnován lékařům a vědcům. Kniha je dílem předních českých publicistů soustředěných kolem magazínu INTERVIEW. Rozhovory Očima elity jsou určené lidem, kteří mají chuť překračovat hranice svých světů a nahlížet do jiných. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Očima elity - Lékařství a přírodní vědy , Základy plastické chirurgie (9788024628745)

Vnitřní lékařství - Leoš Navrátil - e-kniha

Vnitřní lékařství - Leoš Navrátil - e-kniha
Detail

eBook:,Publikace pro absolventy nelékařských oborů, kteří musí znát etiologii, projevy a diagnostiku jednotlivých patologických stavů z pohledu buď diagnostika (u oborů jako zdravotnický laborant či radiologický asistent), nebo terapeuta pracujícího pod přímým nebo metodickým vedením lékaře. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství - Leoš Navrátil - e-kniha , Absolutní základy moderního marketingu

Zubní lékařství - Jiří Mazánek - e-kniha

Zubní lékařství - Jiří Mazánek - e-kniha
Detail

eBook:,Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní požadavky pro teoretickou i praktickou výuku základních stomatologických specializací. Učební texty doplňují i kapitoly z oboru fotonické medicíny, managementu privátní praxe, v přehledu je zpracována zdravotnická legislativa a vedení dokumentace.Kniha je bohatě dokumentována názornými obrázky (cca 630 původních obrázků, fotografií a grafů, z toho 28 stran barevné přílohy), které jsou užitečné z didaktického hlediska. Bohatě a názorně ilustrovaná kniha je určena studentům stomatologie a začínajícím stomatologům, je ale nezbytná i pro jejich učitele a školitele.Autor, náš přední odborník, do publikace shrnul jak své celoživotní zkušenosti, tak zkušenosti špičkového pracoviště, které po mnoho let vedl. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Zubní lékařství - Jiří Mazánek - e-kniha , Základy lékařské fyziky (9788024654270)

Vnitřní lékařství - Miroslav Souček - e-kniha

Vnitřní lékařství - Miroslav Souček - e-kniha
Detail

eBook:,Text komplexní učebnice vnitřního lékařství je rozdělen do dvou dílů (856 a 816 stran), třetí kniha obsahuje rejstříky a zkratky (128 stran), komplet je doplněn DVD. Kromě základních oborů vnitřního lékařství je věnován prostor méně častým oblastem. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství - Miroslav Souček - e-kniha , Základy fyzikální chemie (9788024628073)

Tělovýchovné lékařství - Dalibor Pastucha - e-kniha

Tělovýchovné lékařství - Dalibor Pastucha - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha je určena pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství, jehož základní náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno, ale na druhé straně neadekvátní zátěž může působit negativně a vést k poškození zdraví. Proto se náplň tělovýchovného lékařství dotýká celého lidského organizmu a vyžaduje úzkou spolupráci s jinými lékařskými obory, např. vnitřním lékařstvím, všeobecným lékařstvím, pediatrií, dorostovým lékařstvím, chirurgií, ortopedií, rehabilitací, kardiologií, diabetologií, obezitologií, onkologií, preventivním lékařstvím, posudkovým lékařstvím, imunologií, hygienou práce, pracovním lékařstvím, genetikou a dalšími. Kniha přináší aktuální údaje týkající se problematiky fyziologie a genetiky tělesné zátěže, sportovního tréninku, výživy a regenerace, sportovní traumatologie. Publikace řeší ucelený pohled na problematiku zdraví a sportu se zohledněním možných rizik a benefitů pravidelné pohybové aktivity také pro prevenci nejběžnějších civilizačních onemocnění. Kniha je dobře dokumentačně vybavena – více než 50 obrázků a 35 tabulek vhodně doplňuje didaktické vlastnosti textu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Tělovýchovné lékařství - Dalibor Pastucha - e-kniha , Základy public relations (9788779689503)

Tělovýchovné lékařství - Vybrané kapitoly - Dalibor Pastucha

Tělovýchovné lékařství - Vybrané kapitoly - Dalibor Pastucha
Detail

Kniha je určena pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství, jehož základní náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno, ale na druhé straně neadekvátní zátěž může působit negativně a vést k poškození zdraví. Proto se náplň tělovýchovného lékařství dotýká celého lidského organizmu a vyžaduje úzkou spolupráci s jinými lékařskými obory, např. vnitřním lékařstvím, všeobecným lékařstvím, pediatrií, dorostovým lékařstvím, chirurgií, ortopedií, rehabilitací, kardiologií, diabetologií, obezitologií, onkologií, preventivním lékařstvím, posudkovým lékařstvím, imunologií, hygienou práce, pracovním lékařstvím, genetikou a dalšími. Kniha přináší aktuální údaje týkající se problematiky fyziologie a genetiky tělesné zátěže, sportovního tréninku, výživy a regenerace, sportovní traumatologie. Publikace řeší ucelený pohled na problematiku zdraví a sportu se zohledněnímmožných rizik a benefitů pravidelné pohybové aktivity také pro prevenci nejběžnějších civilizačních onemocnění. Kniha je dobře dokumentačně vybavena – více než 50 obrázků a 35 tabulek vhodně doplňuje didaktické vlastnosti textu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Tělovýchovné lékařství - Vybrané kapitoly - Dalibor Pastucha , Morální základy politiky (9788024639086)

Soudní lékařství I. díl - Hirt Miroslav

Soudní lékařství I. díl - Hirt Miroslav
Detail

Publikace Soudní lékařství I tvoří první díl uceleného souhrnu nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici doc. Vorla vydanou ovšem před více než 20 lety (1993), která je stále chápána jako volné pokračování učebnice prof. Tesaře (první vydání 1975). Text, na němž se podíleli odborníci ze všech soudnělékařských zařízení v České republice a částečně i ze Slovenska, je sice určen v první řadě soudním lékařům, ale další, a to nejen medicínské a právní obory v něm najdou užitečné informace. (patro.cz)

Podobné produkty ako Soudní lékařství I. díl - Hirt Miroslav , Základy filosofie, etiky: základy společenských věd (978-80-7168-772-6)

Kompendium judikatury Posudkové lékařství - Havlíčková Blanka

Kompendium judikatury Posudkové lékařství - Havlíčková Blanka
Detail

Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře. (patro.cz)

Podobné produkty ako Kompendium judikatury Posudkové lékařství - Havlíčková Blanka , Zubní lékařství: propedeutika (978-80-247-3534-4)

Kompendium judikatury Posudkové lékařství - Blanka Havlíčková

Kompendium judikatury Posudkové lékařství - Blanka Havlíčková
Detail

Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kompendium judikatury Posudkové lékařství - Blanka Havlíčková , Neuvěřitelné dějiny lékařství (978-80-7597-753-3)

Vnitřní lékařství - Pavel Klener - e-kniha

Vnitřní lékařství - Pavel Klener - e-kniha
Detail

eBook:,Již čtvrté vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně bude jako u předchozích tří vydání sloužit i studentům medicíny. Je členěn tradičním způsobem do dvou částí - obecné a speciální. Obecná část zahrnuje informace přesahující jednotlivé disciplíny vnitřního lékařství. Kapitoly speciální části představují vnitřní choroby podle jednotlivých interních podoborů; doplněny jsou o nejnovější údaje jak z oblasti diagnostiky, tak i moderní léčby. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství - Pavel Klener - e-kniha , Propedeutika vnitřního lékařství (978-80-247-1309-0)

Lékařství starých Egypťanů II - Strouhal Eugen

Lékařství starých Egypťanů II - Strouhal Eugen
Detail

Svazek navazuje na první díl Lékařství starých Egypťanů, věnovaný chirurgii, ženské a dětské medicíně. Nyní se autoři zaměřují na vnitřní lékařství. Kniha obsahuje první české překlady staroegyptských textů, jež se týkají vnitřního lékařství, a rovněž jejich podrobný lékařský komentář. Texty zahrnují řadu případů zaměřených na léčení různých částí těla od hlavy přes orgány hrudníku a břicha až po končetiny. K léčbě jsou v některých případech zaznamenána jen dietní doporučení, jindy je vložen návod na přípravu léčivé směsi z bylinných, živočišných i minerálních substancí. Jen v omezené míře mohou být pro studium vnitřního lékařství využity staroegyptské mumie. Autoři do své publikace zařadili i poznatky nejnovějších výzkumů v této oblasti. Kniha je určena všem milovníkům starověkého Egypta a rovněž zájemcům o studium dějin medicíny. (patro.cz)

Podobné produkty ako Lékařství starých Egypťanů II - Strouhal Eugen

Neuvěřitelné dějiny lékařství - Fabiani Jean-Noël

Neuvěřitelné dějiny lékařství - Fabiani Jean-Noël
Detail

Věděli jste, že první lékaři byli původně lazebníci? A že by svět nepoznal penicilin, kdyby si Pasteur v laborce uklízel? Publikace v sobě spojuje lehkost a hravost, kterou komiks ze své podstaty představuje, a poměrně náročné téma – popisuje jednotlivé etapy vývoje lékařství do nejmenších odborných detailů. Netradiční zážitek, který kniha čtenáři přináší, tak posouvá hranice populárně-naučné literatury a bude bavit profesionály, studenty i laiky. (patro.cz)

Podobné produkty ako Neuvěřitelné dějiny lékařství - Fabiani Jean-Noël

Očima elity Lékařství a přírodní vědy

Očima elity Lékařství a přírodní vědy
Detail

Ve svých oborech ti nejuznávanější, nejlepší z nejlepších. Takoví jsou protagonisté nové rozhovorové edice, s níž na knižní trh přichází vydavatelství Empresa Media. Knižní řada je věnována inspirativním osobnostem, ne uměle vytvořeným pseudocelebritám. Aniž by rezignovala na populární formu podání, důsledně se soustředí na lidi, kteří vědí a umějí. Druhý z dílů edice cílí na lékaře a obory přírodních věd. Následující se budou věnovat historikům, spisovatelům, hudebníkům a dalším. Díky mezinárodní autorské spolupráci se edice neomezuje územními ani jazykovými bariérami. Čtenářům tak umožňuje nahlédnout i do myšlení osobností v českém provozu prakticky nedostupných. Rozhovory Očima elity jsou určené lidem, kteří všeobecný společenský přehled považují za samozřejmost a kteří mají chuť překračovat hranice svých světů a nahlížet do jiných. (patro.cz)

Podobné produkty ako Očima elity Lékařství a přírodní vědy

Vnitřní lékařství v kostce - Souček Miroslav

Vnitřní lékařství v kostce - Souček Miroslav
Detail

Potřebujete si zopakovat internu? V knize najdete právě to, co potřebujete, tedy vše nejdůležitější z interny. Publikace je určena praktickým lékařům i lékařům ostatních odborností a internistům, ale také medikům. (patro.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství v kostce - Souček Miroslav

Urologie pro studenty všeobecného lékařství (9788024645889)

Urologie pro studenty všeobecného lékařství (9788024645889)
Detail

Elektronická kniha - autor Olga Dolejšová a Milan Hora, 132 stran, česky Učebnice Urologie pro studenty všeobecného lékařství je určena především studentům lékařských fakult. Přináší přehledné základní informace v celé šíři oboru – od vyšetřovacích metod, přes uroonkologii, litiázu, benigní hyperplázii prostaty až ke specializovanějším kapitolám, jakými jsou funkční urologie, andrologie a dětská urologie. Potřebné informace zde získají i rezidenti ve specializační přípravě v oborech chirurgie, gynekologie, nefrologie a všeobecného lékařství. Součástí textu jsou také přehledné tabulky s dávkováním antibiotik a schémata s principy vyšetřovacích a léčebných metod. (alza.cz)

Podobné produkty ako Urologie pro studenty všeobecného lékařství (9788024645889)

Lékařství a léčitelství - Vladimír Hůna - e-kniha

Lékařství a léčitelství - Vladimír Hůna - e-kniha
Detail

eBook:,Tuto publikaci Co, jak a proč? Lékařství a léčitelství, jsme vydali na přání velkého množství čtenářů. Jsme rádi, vážení čtenáři, že vám můžeme vyhovět. Kniha obsahuje více jak tisíc otázek a odpovědí pro každého, kdo se alespoň trochu zajímá o své vlastní zdraví. Je nám líto, že autor Vladimír Hůna se druhého vydání této knihy nedožil. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lékařství a léčitelství - Vladimír Hůna - e-kniha

Propedeutika vnitřního lékařství - Ladislav Chrobák - e-kniha

Propedeutika vnitřního lékařství - Ladislav Chrobák - e-kniha
Detail

eBook:,Tato zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla používána na všech lékařských fakultách.Publikace byla a je studenty hodnocena za didakticky nejlepší ze současně dostupných učebnic pro vstup do základního klinického oboru. Studenti se tak systematicky seznamují naprosto srozumitelným a názorným způsobem s fyzikálním vyšetřením a interpretací získaných nálezů. Publikace provází medika jak po dobu studia, ale plně ji využije i ve své budoucí lékařské praxi. Knihu ocení i mnozí pedagogové. Po opakovaných reedicích přistoupili autoři k aktualizaci a doplnění prakticky všech kapitol o poslední poznatky. Zcela nová a ojedinělá je u učebnice tohoto druhu i část se zkušebními otázkami – testy mnohočetného výběru, které umožní studentovi ověřit si jeho znalosti. První vydání publikace vyšlo rovněž v anglické verzi pod názvem "Physical Examination in Internal Medicine – Reprint of the Besteseller" a naleznete ho v naší nabídce pod katalogovým číslem 1015 či ISBN 978-80-247-0617-7. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Propedeutika vnitřního lékařství - Ladislav Chrobák - e-kniha

Úvod do vnitřního lékařství - Mlíková Seidlerová Jitka

Úvod do vnitřního lékařství - Mlíková Seidlerová Jitka
Detail

(patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do vnitřního lékařství - Mlíková Seidlerová Jitka

Léčebná rehabilitace v interním lékařství - Knoppová Tereza

Léčebná rehabilitace v interním lékařství - Knoppová Tereza
Detail

V štvrtej časti sa komplexne venujeme liečebnej rehabilitácii pri ischemickej chorobe dolných končatín, astme, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, infarktu myokardu a diabetesu mellitusu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Léčebná rehabilitace v interním lékařství - Knoppová Tereza

Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5)

Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Alena Zvoníková, 144 stran Publikace přináší aktuální problematiku - změny zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2010, především pokud jde o změny v posuzování invalidity.Je určena především lékařům úzce spolupracujícím s lékařskou posudkovou službou, např. praktickým lékařům pro bližší seznámení se základními informacemi o organizaci a činnosti lékařské posudkové služby, posudkovým lékařům a všem lékařům se zájmem o práci v lékařské posudkové službě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5)

Paracelsovo lékařství (978-80-751-1351-1)

Paracelsovo lékařství (978-80-751-1351-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Olaf Rippe, 440 stran Kniha se zabývá uměním léčení a jeho pojetím ve filosofii, astrologii, alchymii a terapii Paracelsa (1493–1541), jedné z nejvýznamnějších osobností historie lékařství. Homeopatie či antroposofická medicína by byly bez jeho přínosu nemyslitelné a moderní farmacie či chemie z jeho učení čerpá mnohé podněty. Kniha obsahuje mnohé příklady, botanické popisy a přehledy, které ji proměňují v nezbytnou dennodenní pomůcku pro každého, kdo se zajímá o znalosti umění léčení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Paracelsovo lékařství (978-80-751-1351-1)

Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3)

Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Vít Řeháček, Jiří Masopust, kolektiv a, 264 stran Publikace nabízí informace o vlastnostech, výrobě, skladování a indikacích podání transfuzních přípravků. Popisuje postup při transfuzi včetně možných komplikací a potransfuzních reakcí. Kapitola Imunohematologie podává přehled krevně skupinových systémů erytrocytů, leukocytů a trombocytů a nezapomíná ani na vyšetřovací metody a praktické postupy. Samostatné kapitoly se věnují autologním transfuzím, krevním derivátům, léčebným hemaferézám, hemolytickému onemocnění plodu a novorozence a hemovigilanci. Učebnice s bohatou obrazovou přílohou (36 obrázků, 42 tabulek, 2 schémata) je určena zejména studentům lékařských fakult a začínajícím lékařům. Má předpoklady stát se cennou pomůckou všem lékařům, pro které je provádění transfuzí denní praxí.Přípravu knihy inicioval výbor Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP. (alza.cz)

Podobné produkty ako Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3)

Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví (9788024625423)

Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví (9788024625423)
Detail

Elektronická kniha - autor Dana Müllerová, 256 stran, česky má primárně sloužit studentům všeobecného lékařství jako zdroj základních informací o problematice spojené s hygienou a prevencí. Autoři ve čtrnácti kapitolách věnují pozornost např. organizační struktuře a současnému stavu orgánů veřejného zdraví, definují, co je zdraví a popisují, jaké faktory zdraví člověka ovlivňují, věnují se výživě populace, nutričnímu složení stravy, výživové politice státu a bezpečnosti potravin, problematice kouření a nadměrné konzumace alkoholu, fyzické aktivitě jako základnímu faktoru životního stylu. V učebnici čtenář najde také kapitolu pojednávající o prevenci onemocnění hromadného výskytu, o hygieně mladistvých či o problematice oxidačního stresu. V textu naleznou užitečné informace nejen studenti lékařství, ale i pracovníci v odvětví hygieny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví (9788024625423)

Oční lékařství (978-80-7492-316-6)

Oční lékařství (978-80-7492-316-6)
Detail

Kniha - autor Pavel Rozsíval,, česky, pevná bez přebalu matná Přepracovaná celostátní učebnice očního lékařství se dostává do rukou posluchačů medicíny po deseti letech od prvního vydání. Oční lékařství, podobně jako ostatní medicínské obory, prochází bouřlivým rozvojem, proto pořadatel a autoři text doplnili o nové poznatky, které v prvním vydání zcela chyběly (např. moderní postupy v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace a laserové operace čočky). Autorský kolektiv tradičně zastupuje téměř všechny oční kliniky v České republice a vynaložil maximální úsilí, aby kniha bez výrazného rozšíření obsahovala vše podstatné, včetně souvislostí s dalšími oblastmi medicíny. Moderní zpracování s bohatou obrazovou dokumentací napomáhají lepšímu pochopení textu a slouží studentům nejen pro zkoušku z oftalmologie, ale i pro praxi. (alza.cz)

Podobné produkty ako Oční lékařství (978-80-7492-316-6)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Souček, 1788 stran, česky Text komplexní učebnice vnitřního lékařství je rozdělen do dvou dílů (856 a 816 stran), třetí kniha obsahuje rejstříky a zkratky (128 stran), komplet je doplněn DVD. Kromě základních oborů vnitřního lékařství je věnován prostor méně častým oblastem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1)

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691)

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691)
Detail

Elektronická kniha - autor Bohumil Seifert a Libuše Čeledová, 194 stran, česky Monografie vznikla za spolupráce praktických a posudkových lékařů a těmto odbornostem je také zejména určena. Poznatky a informace zde uvedené však představují užitečnou pomůcku pro činnost i dalších lékařů, zdravotníků a odborníků působících v sociálním zabezpečení. Publikace podává souhrnné informace o základních pojmech oborů praktické a posudkové lékařství a o základních pojmech z oblasti sociálního zabezpečení, se kterými se lékaři pracující v primární péči a lékaři pracující v systému sociálního zabezpečení setkávají při své každodenní činnosti. Kniha tak přináší aktuální informace nezbytné pro každodenní práci praktických a posudkových lékařů, vycházející z novel právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení s účinností od 1. ledna 2012 a v oblasti zdravotnictví s účinností od 1. dubna 2012. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691)

Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)

Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Klener, 1174 stran Již čtvrté vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně bude jako u předchozích tří vydání sloužit i studentům medicíny. Je členěn tradičním způsobem do dvou částí - obecné a speciální. Obecná část zahrnuje informace přesahující jednotlivé disciplíny vnitřního lékařství. Kapitoly speciální části představují vnitřní choroby podle jednotlivých interních podoborů; doplněny jsou o nejnovější údaje jak z oblasti diagnostiky, tak i moderní léčby. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9)

Zubní lékařství (978-80-247-3534-4)

Zubní lékařství (978-80-247-3534-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Mazánek, kolektiv a, 616 stran Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní požadavky pro teoretickou i praktickou výuku základních stomatologických specializací.Učební texty doplňují i kapitoly z oboru fotonické medicíny, managementu privátní praxe, v přehledu je zpracována zdravotnická legislativa a vedení dokumentace.Kniha je bohatě dokumentována názornými obrázky (cca 630 původních obrázků, fotografií a grafů, z toho 28 stran barevné přílohy), které jsou užitečné z didaktického hlediska. Bohatě a názorně ilustrovaná kniha je určena studentům stomatologie a začínajícím stomatologům, je ale nezbytná i pro jejich učitele a školitele.Autor, náš přední odborník, do publikace shrnul jak své celoživotní zkušenosti, tak... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zubní lékařství (978-80-247-3534-4)

Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5)

Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Dalibor Pastucha, kolektiv a, 290 stran Kniha přináší to nejdůležitější z vysoce specializovaného interdisciplinárního oboru. Je určena především studentům lékařských fakult, nelékařských zdravotnických fakult a studentům sportovních oborů. Ocení ji ale i internisté, PL, traumatologové a zejména sportovní lékaři. (alza.cz)

Podobné produkty ako Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Leoš Navrátil, kolektiv a, 424 stran Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojata pro absolventy všech nelékařských oborů, kteří musí znát etiologii, projevy a diagnostiku jednotlivých patologických stavů z pohledu buď diagnostika (u studijních oborů zaměřených na diagnostické metody jako je zdravotnický laborant či radiologický asistent) nebo terapeuta pracujícího pod přímým nebo metodickým vedením lékaře (u studijních oborů fyzioterapeut, záchranář, porodní asistentka, nutriční asistent a dalších). Dovednosti a znalosti, které po prostudování učebnice studenti získají, jim nejen pomohou poskytovat kvalitní péči pacientům, ale také stát se rovnocennými členy zdravotnického týmu.Členové autorského kolektivu jsou vysoce erudovaní odborníci, kteří se podílí na výuce výše zmiňovaných zdravotnických... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)
Základy infekčního lékařství (9788024629568), Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství (9788024640426), Propedeutika dětského lékařství (9788024648644), Lékařství starých Egypťanů II: Vnitřní lékařství (978-80-200-2689-7), Sociální a posudkové lékařství (9788024629506), Urologie pro studenty všeobecného lékařství (9788024645889), Základy histologie (9788024639833), Základy organizování (9788779689510), Základy strojnictví (9783808511930), Základy histologie (9788024628103), Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví (9788024625423), Transfuzní lékařství (978-80-247-4534-3), Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8), Zubní lékařství (978-80-247-3534-4), Tělovýchovné lékařství (978-80-247-4837-5), Vnitřní lékařství (978-80-726-2705-9), Posudkové lékařství (978-80-247-3285-5), Vnitřní lékařství (978-80-247-2110-1), Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (9788024628691), Scientologie Základy myšlení (9788776887421), Základy plastické chirurgie (9788024628745), Absolutní základy moderního marketingu, Základy lékařské fyziky (9788024654270), Základy fyzikální chemie (9788024628073), Základy Public Relations (9788779689503), Morální základy politiky (9788024639086), Základy filosofie, etiky: Základy společenských věd (978-80-7168-772-6), Zubní lékařství: Propedeutika (978-80-247-3534-4), Neuvěřitelné dějiny lékařství (978-80-7597-753-3), Propedeutika vnitřního lékařství (978-80-247-1309-0)