Vlčí mak (978-80-896-4623-4)

Produkt Vlčí mak (978-80-896-4623-4) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Vlčí mak (978-80-896-4623-4) upraviť a produkt hľadať znova.

Vlčí mak (978-80-896-4623-4)

Vlčí mak (978-80-896-4623-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Mária Nováková, 14 stran Na Wikipédii nenájdete Vlčí mak, jedine Mak vlčí. Dá sa o ňom dočítať, že je to liečivá, ale zároveň jedovatá rastlina. V čase, keď kvitne (jún – júl) je nádherná rastlina, ale len v zemine. Len čo ju niekto odtrhne, odpadáva a stráca v krátkom čase svoju krásu, svoju vnútornú energiu. Vlčí mak je ako ľudia. Veľká sláva je hneď vedľa sklamania, často stačí malá udalosť a skončí sa niektorá etapa života. Z radosti do smútku i opačným smerom, o tom je tretia kniha Márie Novákovej. Malé zmeny ovplyvňujú naše životy a v básňach si môžete prečítať pohľad mladého človeka na rôzne oblasti ľudského života. Všetky majú niečo spoločné – menšie či väčšie zmeny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlčí mak (978-80-896-4623-4) , Vlčí mak (978-80-896-4623-4)

Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči (978-80-247-4623-4)

Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči (978-80-247-4623-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Novák, Beastess The, 136 stran Stále větší počet lidí středního věku se ocitá ve složité a leckdy skoro neřešitelné životní situaci naplňování několika těžko slučitelných rolí - pracovat, vychovávat děti a zároveň pečovat o stárnoucí rodiče. Jde o záležitost mimořádně fyzicky i psychicky náročnou, která s sebou mnohdy přináší poruchy v oblasti rodinných vztahů, popřípadě i zdravotní potíže.Autoři - poradenský psycholog a psychiatryně - se snaží jednak poodhalit sociologické a psychologické aspekty tohoto nelehkého životního období, ale především poskytnout praktické rady pečovatelům o seniory, včetně nabídky relaxačních metod, protistresové svépomoci, asertivních komunikačních technik a stručného právního poradenství. Autorská dvojice čerpá z vlastní odborné zkušenosti, ale i ze svých osobních zdrojů. Čtenářům, kteří se snaží plnit tak gigantický úkol, jakým je péče o seniora v rodině, se tak dostává do ruky mimořádně praktická... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči (978-80-247-4623-4) , Agalega (978-80-896-4652-4)

Agalega (978-80-896-4652-4)

Agalega (978-80-896-4652-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Olin Kozubek, 680 stran Kedysi relatívne úspešný autor rozprávkových kníh, z ktorých jedna vyšla dokonca v Taliansku a niektoré rozprávky sú dodnes v čítankách pre žiakov základných škôl, sa po mnohých rokoch literárnej odmlky vrátil k písaniu, predovšetkým, ako autor sám vraví, po premárnenom živote, premárnených šanciach a obrovskom pocite viny, musel sa pokúsiť túto ťažobu aspoň o miligram zmenšiť. Dosť už bolo rečí, taľafatiek, klamstiev a pretvárok, aby všetko akože dobre vyzeralo.Tento tragikomický príbeh napísaný s istou dávkou humoru, erotiky, sebairónie, amorálnosti môže v istom zmysle šokovať, no v konečnom dôsledku je to len prosba o isté pochopenie, či dokonca odpustenie.Z tzv. „kapitoly sedemnásť rokov kokotom“Najlepšia bola jeho výslovnosť, keď sa doma vychvaľoval. Ako sme boli v Jelístone, čo znamenalo v Yellovstonskom národnom... (alza.cz)

Podobné produkty ako Agalega (978-80-896-4652-4) , Prózy (978-80-8061-896-4)

Astrálny pútnik (978-80-896-7200-4)

Astrálny pútnik (978-80-896-7200-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenona Štiblaríková, 608 stran Constantin je vesmírny pútnik. Skúma svet na druhej strane čiernej diery, kde objavuje Bytosti . Sám je však odhalený. Od uväznenia na opačnom konci sveta ho zachráni len dohoda s veliteľom mimozemskej tajnej služby – Arginom. Dokedy si Constantin udrží zdanie normálneho života na Zemi, keď musí uspokojovať aj stúpajúce nároky Bytostí? Argin žiada viac, ale Constantin nechce svoje tajomstvo na Zemi prezradiť. Má vôbec na výber? Chce to plán a tajné služby si nejaký vždy vymyslia. (alza.cz)

Podobné produkty ako Astrálny pútnik (978-80-896-7200-4) , Astrálny pútnik (978-80-896-7200-4)

Cvrček v krabičce (978-80-896-7213-4)

Cvrček v krabičce (978-80-896-7213-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Slováková, 216 stran Cvrček v krabičce“ překonává tvrdostí a nápaditostí téměř vše, co dosud v tuzemské fantastice vzniklo. Barvitě snové, nelítostné vidění a využití futuristických technologií evokuje špičkové frankofonní komiksy. Připravte se na surrealistický svět alternativní budoucnosti, v němž se skládá dramatická mozaika akčních scén a emocí ostrých jako řez skalpelem. Začíná zápas o svobodu a integritu lidské bytosti uprostřed zběsilé společnosti deformit… (alza.cz)

Podobné produkty ako Cvrček v krabičce (978-80-896-7213-4) , Cvrček v krabičce (978-80-896-7213-4)

Recept na lásku (978-80-896-4636-4)

Recept na lásku (978-80-896-4636-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Mária Nováková, 20 stran Opakom lásky je nenávisť. Ale je to jediný opak? Tí, čo sa púšťajú do lásky, narážajú aj na ďalšie zlá, ako je nevera, sklamanie či napríklad odlúčenie. O sklamaní i o odlúčení je táto kniha. Láska sa mení, jej oheň chladne a namiesto celoživotného príbehu plného lásky je koniec. Autorka sa rozhodla venovať túto knihu dvom priateľom, ktorí zažili všetky fázy lásky. Spoznávanie a prvé dotyky, ako aj rozdelenie a nové začiatky s novými ľuďmi. Recept na lásku je 5. kniha Márie Novákovej. V jednoduchých, niekedy i detských veršoch sú ukryté i zvýraznené myšlienky o láske od dievčaťa, ktoré tvrdí, že o nej nevie nič. Smutné i veselé verše popisujú túžby i strach zo sklamania, ktoré ovplyvňuje asi všetko. Počasie, stres, prirodzené vlastnosti ľudí, ako i chuť a túžba odpúšťať a podporiť v akejkoľvek životnej situácií. Báseň, po ktorej je pomenovaná táto zbierka, je len veľmi základným množstvom ingrediencií pre toho,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Recept na lásku (978-80-896-4636-4) , Recept na lásku (978-80-896-4636-4)

Prózy (978-80-8061-896-4)

Prózy (978-80-8061-896-4)
Detail

Kniha - autor Janko Alexy, 200 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Vyše štyridsať rokov po poslednom vydaní výberu próz Janka Alexyho dochádza prostredníctvom Vydavateľstva spolku slovenských spisovateľov k potrebnému návratu k tomuto zaujímavému zjavu slovenskej (nielen) literatúry. Úspešný umelec - popredný predstaviteľ slovenskej výtvarnej moderny - od dvadsiatych rokov minulého storočia vo významnej miere pestoval aj spisovateľskú činnosť, založenú na autobiografickej skúsenosti, angažovanej bezprostrednosti a až dojímavej rozprávačskej presvedčivosti. Nie je preto prekvapujúce, že najmä autorove kratšie prózy, ale aj jeho neskoršia románová tvorba, sa vo svojej dobe tešili výraznému záujmu laickej i odbornej čitateľskej verejnosti. Spomenuté vlastnosti, ako aj vlastnosť pozoruhodného zrkadlenia spoločenských a literárnych pohybov v slovenskom prostredí po roku 1918, však robia prózy Janka Alexyho relevantnými a zaujímavými aj pre súčasného čitateľa... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prózy (978-80-8061-896-4) , Vlčí prokletí (978-80-271-3612-4)

Vzpoury II: Bělohradský, Schwarzenberg, Sidon (978-80-7262-896-4)

Vzpoury II: Bělohradský, Schwarzenberg, Sidon (978-80-7262-896-4)
Detail

Kniha - Kniha přináší texty tří rozhovorů Karla Hvížďaly s výraznými osobnostmi, které ovlivňovaly a ovlivňují naše myšlení v posledních desetiletích. Tento svazek navazuje na titul Vzpoury (2010), v nichž byli čtenářům představeni Václav Havel, provokující vzpourou životem v pravdě, Pavel Landovský s jeho vzpourou klaunstvím a Jiří Suchý, jenž představoval vzpouru prací. Protagonisty tohoto svazku spojuje zkušenost emigrace a dva z nich dodneška částečně v zahraničí žijí: jsou již Evropany. Právě tento pobyt v jiném jazyce a zkušenost s jinou kulturou jim dovolily zbavit se či vyvarovat místních klišé a zachovat si „jiné myšlení.“ Jejich vzpoury jsou proto navýsost intelektuální a zcela nedotčené „revoltou žaludků“, jak napsal Czesław Miłosz, která někdy do textů vnáší emoce. Jde o filozofa Václava Bělohradského, který se vzpírá myšlením, knížete Karla Schwarzenberga, jehož vzpourou je život v tradici, a rabína Efraima Karola Sidona: ten se proti vládnoucí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vzpoury II: Bělohradský, Schwarzenberg, Sidon (978-80-7262-896-4) , Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči (978-80-247-4623-4)

Dva procesy s Vojtechom Tukom (978-80-7552-896-4)

Dva procesy s Vojtechom Tukom (978-80-7552-896-4)
Detail

Kniha - autor Zuzana Illýová; Michal Malatinský, 184 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Veľké trestné procesy so sebou často nesú stigmu doby, v ktorej sa odohrávajú. Bývajú poznačené politickou a spoločenskou situáciou, ktorá predurčuje ich priebeh, ale nezriedka aj výsledok. O to viac to platí, ak je obžalovaným kontroverzný politik, ktorý si svojou činnosťou na politickej scéne získal mnohých obdivovateľov, ale aj početných odporcov či nepriateľov. Žiaden iný politik v slovenských dejinách však nebol súdený vo veľkom trestom procese hneď dvakrát. V novodobých slovenských dejinách sa taký prípad vyskytol – Dr. Vojtech Lazár Tuka, slovenský právnik, akademik, politik, odsúdený politický zločinec, predseda vlády a popravený kolaborant, stál pred súdom v roku 1929 a aj v roku 1946. Jeho procesy patria medzi významné medzníky slovenských dejín a dodnes vzbudzujú pozornosť v slovenskej verejnosti, ako aj medzi historikmi a právnymi historikmi.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dva procesy s Vojtechom Tukom (978-80-7552-896-4) , Dva procesy s vojtechom tukom (978-80-7552-896-4)

Otestuj si znalosti Vlastivěda pro 4. třídu: 30 testů (978-80-253-4623-5)

Otestuj si znalosti Vlastivěda pro 4. třídu: 30 testů (978-80-253-4623-5)
Detail

Kniha - česky Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy? Chcete zjistit, co vám jde, a kde je třeba trošku přidat? Otestujte sami sebe a vše se dozvíte! Testové úlohy z učiva vlastivědy jsou připraveny tak, aby pokryly všechna témata, o kterých se ve 4. třídě učíte. Vybírat budete z několika možných odpovědí, z nichž správná je jen jedna. Vyhodnocení testů najdete v klíči na konci knihy. Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte se i něco nového. (alza.cz)

Podobné produkty ako Otestuj si znalosti Vlastivěda pro 4. třídu: 30 testů (978-80-253-4623-5) , Vzpoury ii: bělohradský, schwarzenberg, sidon (978-80-7262-896-4)

2052 (978-80-896-4628-9)

2052 (978-80-896-4628-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Hoferek, 30 stran Čo prinesie budúcnosť? Ako sa bude žiť? Ak si dávate tieto a podobné otázky, táto kniha je pre vás. Zbierka poviedok, ktoré ukazujú rôzne možnosti, kam sa dostane náš svet a kam sa dostaneme my, ľudia. Spoznajte iné planéty i samého seba, vynálezy z oblasti medicíny či jednoduchý boj ľudskosti a ľudskej lenivosti. Poviedky sú krátke, dobre sa čítajú a výborne sa hodia pre ľudí, ktorí sa radi zamýšľajú nielen nad budúcnosťou. Zbierka vznikla po tom, čo sa nestihla poslať trojica poviedok do súťaže. K prvým trom poviedkam postupne pribudli ďalšie a všetky spĺňajú zadané podmienky, ktoré robia písanie znovu o niečo náročnejšie. Dostať na 3 až 5 strán príbeh, postavy, prostredie, zápletku i humor nie je nič jednoduché, ale výsledok stojí za to. (alza.cz)

Podobné produkty ako 2052 (978-80-896-4628-9) , Jsem tvoje kočička (978-80-204-4623-7)

Čiernobiela (978-80-896-4633-3)

Čiernobiela (978-80-896-4633-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Mária Nováková, 20 stran Nič nie je čiernobiele, všetko má nejakú farbu. Uvidieť svet vo viac ako jednej farbe je však niekedy a pre niekoho náročné. Zvlášť témy, ako smrť alebo láska, sa môžu brať jednofarebne, ako niečo zlé alebo dobré. Básnická zbierka Čiernobiela je zameraná na protiklady. Na jednej strane smútok z odchodu, na druhej radosť z príchodu. Ľudí, zmien a nových pocitov. Autorka vo svojej štvrtej knihe (po zbierkach Zablatená princezná, Čerešňa a Vlčí mak) píše veľa o lúčeniach a spomienkach, ktoré odchody a odcudzenia sprevádzajú. Nájdu sa tu básne určené mame, inej spisovateľke či úplne bežnej a stále dobre nepreskúmanej potrebe mať niekoho rád. O láske naozajstnej, bohato farebnej i jednoduchej, čiernobielej. (alza.cz)

Podobné produkty ako Čiernobiela (978-80-896-4633-3) , Hati: prastaré vlčí legendy (978-80-7650-260-4)

Vlčí mák 4 květy, v. 52 cm, červená

Vlčí mák 4 květy, v. 52 cm, červená
Detail

Umělá květina rozkvetlého vlčího máku bude nádherně vypadat samostatně nebo jej můžete doplnit jinými květinami a vytvořit si nádhernou luční kytici. (4home.cz)

Podobné produkty ako Vlčí mák 4 květy, v. 52 cm, červená , Vlčí mluva pro pejskaře (978-80-204-5151-4)

Jsem tvoje kočička (978-80-204-4623-7)

Jsem tvoje kočička (978-80-204-4623-7)
Detail

Kniha - 80 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Každý, kdo má kočku, jistě přemýšlí, jak nezapomenout a uchovat nespočet společných zážitků. Tento nádherně ilustrovaný zápisník umožňuje zaznamenat myšlenky, pocity i události každodenního života. Navíc je zde dostatek prostoru pro vložení fotografií. První den doma, kočičí zvyky, neuvěřitelné schovávačky, oblíbené hry, legrační polohy vašeho mazlíčka, větší či menší domácí nehody, první návštěvy veterináře, oblíbené pamlsky a spousta dalšího. Tento originální deníček bude provázet kočičího páníčka celým jeho životem. Pomůže mu nezapomenout, detailně si vybavit a znovu prožít všechny významné okamžiky jejich jedinečných dobrodružství. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jsem tvoje kočička (978-80-204-4623-7) , Syn pekel vlčí krev (978-80-253-1746-4)

Život po tobě (978-80-249-4623-8)

Život po tobě (978-80-249-4623-8)
Detail

Kniha - česky, pevná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Život po tobě (978-80-249-4623-8) , Čiernobiela (978-80-896-4633-3)

Konopí a mák (978-80-263-0153-0)

Konopí a mák (978-80-263-0153-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Kubánek, 146 stran Odborně-populární publikace, ve které autor objektivně, přehledně, nezaujatě a vyčerpávajícím způsobem popisuje především tolik diskutovanou problematiku konopí - „marihuany“. Autor rozebírá problematiku konopí - „marihuany“ v celém spektru, tj. úlohu konopí v historii lidstva, zneužívání a léčebné účinky konopí, odrůdy, pěstování, legislativu apod. Jedná se o nejucelenější odborně-populární publikaci, která u nás byla doposud vydána. Text je stručný a srozumitelný i pro laiky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Konopí a mák (978-80-263-0153-0) , Obraz (978-80-7294-896-3)

Umenie výrečnosti (978-80-896-4662-3)

Umenie výrečnosti (978-80-896-4662-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Dominik Pleva, 60 stran Ak si už niekedy premýšľal nad tým: Ako byť zhovorčivejší Ako lepšie prezentovať svoje myšlienky a vyjadriť jasnejšie svoj názor Ako sa stať spoločenským alebo len chcel zlepšiť svoj prejav, tento tréningový program je určený práve pre teba. Jeho hlavnou výhodou je, že v ňom nájdeš minimum teórie. Výrečnosť je zvyk a ten sa najlepšie formuje opakovaním. Vďaka poznatkom o formovateľnosti aktívnej slovnej zásoby a špeciálne pripraveným cvičeniam je tento proces spracovaný atraktívnou formou, ktorá je určená pre každého bez ohľadu na vek. Pod drobnohľad si Umenie Výrečnosti zobrali blogy sme.sk, ini.sk a akozbalit.sk Autor Dominik Pleva je tvorcom internetovej šou s názvom WonderShow, portálu Wonderboy.sk a pravidelným prispievateľom na viaceré slovenské blogy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Umenie výrečnosti (978-80-896-4662-3) , Otestuj si znalosti vlastivěda pro 4. třídu: 30 testů (978-80-253-4623-5)

Bratislavská bludička (978-80-896-7220-2)

Bratislavská bludička (978-80-896-7220-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenona Štiblaríková, Tereza Matoušková, 270 stran Bludička Malvína pracuje v Bratislave ako turistická sprievodkyňa. Nepohodlným zákazníkom pomotá cesty a podobne sa zbavuje aj nepríjemných okoloidúcich. Občas využíva služby taxikára a citomága Alexandra a zaskočí do kaviarne k Branislavovi, ktorý za tajnú receptúru na najlepšiu kávu na svete upísal svoju dušu. Oboch priateľov sa snaží utajiť pred Srbom Zlatkom Zebićom, majiteľom výletnej lode Damijana kotviacej na Dunaji. Svet magických bytostí – Iných – zasadený do súčasnej Bratislavy strháva pozornosť čitateľa od prvej do poslednej strany nielen príbehom, ale aj humorom pre Lenonu Štiblaríkovú takým typickým, trochu cynickým a sarkastickým, vždy však nad vecou. Nečudo, že autorka zaujala porotcov súťaže Cena Karla Čapka 2013 natoľko, že s prehľadom zvíťazila v kategórii novela a stala sa aj absolútnou víťazkou celej súťaže a držiteľkou prestížneho ocenenia Mlok. (alza.cz)

Podobné produkty ako Bratislavská bludička (978-80-896-7220-2) , Šachové minimum (978-80-896-4614-2)

Šachové minimum (978-80-896-4614-2)

Šachové minimum (978-80-896-4614-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Hoferek, 23 stran Pôvodne kniha, vďaka ktorej sa môže jeden konkrétny človek naučiť hrať šach. Žiadna kniha nenaučí túto hru tak, ako živý človek. Napriek tomu som sa o to pokúsil. Šachové minimum je doslovné minimum, na niekoľkých stranách úplný základ – popis figúr, jednoduchých stratégií i základov myslenia, ktoré majú pokročilí šachisti. Všetko je samozrejme v obrázkových príkladoch. Nechýba slovník, vysvetlená psychológia figúr a jednotlivé triky, ako zmatovať súpera. Šachové minimum je kniha o šachu, tvorivom myslení a o využívaní chýb súpera. (alza.cz)

Podobné produkty ako Šachové minimum (978-80-896-4614-2) , Démon (sk) (978-80-896-4642-5)

Na hroby (978-80-896-7225-7)

Na hroby (978-80-896-7225-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Mark E. Pocha, 229 stran Antológia českých a slovenských poviedok o umieraní, o smrti a o balansovaní na hranici života a smrti. Hrdinovia poviedok hrajú podivné hry, víťazia, podvádzajú a sú podvedení, lebo „zubatá“ má morbídny zmysel pre humor. Poviedky: Máme to v krvi - Hanina Veselá, Manifest - Janko Iša, Přání smrti - Honza Vojtíšek, Freska - Katarína Soyka , Ex Luna, annihilatio - Jan Kotouč, Trochu jiná smrt - Petra Slováková, Strýček - Josef Horký, Mladuchy na zabitie - Lenona Štiblaríková, Drabble Mix - Jiří W. Procházka, Strážcovia galaxie - Mark E. Pocha. (alza.cz)

Podobné produkty ako Na hroby (978-80-896-7225-7) , Japonské príslovia (978-80-896-4621-0)

Démon (SK) (978-80-896-4642-5)

Démon (SK) (978-80-896-4642-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniel Lowly, 240 stran Démon – nič neotrasie človekom natoľko ako stretnutie so Zlom. Ani láska nie… Tá, totiž city hladí – ako nežná ruka matky. Zlo ich však rozožiera, rovnako ako hrdza – kov.Čeliť zlu, to chce guráž. Čeliť Diablovi, to je odhodlanie vstúpiť do konfliktu s nasadením vlastného života. Je to boj, ktorý nepozná kompromisy. Pozná iba víťaza a porazeného.Aj v tomto príbehu poniektorí zvíťazili, iní padli až na dno čohosi, čo je opakom ľudskej dôstojnosti.Nuž, všetko je o voľbe. Takto už to v živote býva… (alza.cz)

Podobné produkty ako Démon (SK) (978-80-896-4642-5) , Posledná pozemšťanka (978-80-896-7235-6)

Japonské príslovia (978-80-896-4621-0)

Japonské príslovia (978-80-896-4621-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Druska, 80 stran Japonsko patrí ku krajinám, ktorých národy sä viac premýšľajúce, ako konajúce. Sú viac introvertné, ako extrovertné. Najprv sa snažia vec do hĺbky premyslieť a až potom konajú. Z tejto kultúry pochádzajú aj ľudové pravdy, ktoré platia aj dnes a dajú sa použiť aj v našom uponáhľanom a extrovertnom svete. Získajte múdrosť z kultúry, ktorá patrí medzi najvyspelejšie na našej planéte. (alza.cz)

Podobné produkty ako Japonské príslovia (978-80-896-4621-0) , Umenie výrečnosti (978-80-896-4662-3)

Posledná Pozemšťanka (978-80-896-7235-6)

Posledná Pozemšťanka (978-80-896-7235-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Katarína Soyka, 189 stran Príbeh plný intríg, vzdoru, prekvapení, ale hlavne nesmelej lásky a nehy, za ktoré sa oplatí bojovať aj v temnote mrazivého vesmíru. Hoci sa Darka stáva hračkou v rukách mimozemských netvorov, nestráca chuť bojovať za svoj život a slobodu. Zároveň sa musí rýchlo zorientovať v zložitých zvykoch Tortirov, ktorých vesmírna loď ju unáša do neznáma. Dezorientovaná a opustená nachádza útočisko u milovaného muža, ale sokyňa v láske má s Pozemšťankou svoje vlastné plány. Poviedka Osudová chyba od Petry Machovej knihu uzatvára. (alza.cz)

Podobné produkty ako Posledná Pozemšťanka (978-80-896-7235-6) , Na hroby (978-80-896-7225-7)

Na konci hry (978-80-896-4626-5)

Na konci hry (978-80-896-4626-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Dušan Rodina, 258 stran Emanuel získal všetko, po čom kedy túžil – úspech, bohatstvo, postavenie. No nezvyčajné stretnutie naruší jeho stereotypné dni a donúti ho popremýšľať nad dovtedajším životom, ktorý neviedol práve príkladným spôsobom. Ak nechce zhorieť v pekelných plameňoch, musí sľúbiť, že sa vzdá celého majetku. Postupne zisťuje, že to nie je také jednoduché, ako si predstavoval – najmä, keď spozná pravú lásku, osudovú ženu, ktorej chce dať len to najlepšie a nie život v chudobe. Čo ak svoj sľub nesplní? Môže byť jeho rozhodnutie víťazstvom alebo je jeho prehra neodvratná? (alza.cz)

Podobné produkty ako Na konci hry (978-80-896-4626-5) , Kocour mak spěchá domů (978-80-751-2489-0)

Veľký návrat viery (978-80-896-4622-7)

Veľký návrat viery (978-80-896-4622-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Morho, 80 stran Príbeh, kde nejestvuje hranica medzi dobrom a zlom. Náš svet stojí a padá na tenkej čiare, cez ktorú sa môže dostať dobro na stranu zla, a zlo na stranu dobra. Volá sa to rovnováha, ktorá udržiava vesmír v pohybe smerom dopredu. V pohybe, ktorý posúva čas smerom do budúcnosti. Čo sa však stane, keď sa rovnováha naruší? Stačí jedno malé podráždenie na nesprávnom mieste a vesmír sa začne točiť v špirále záhuby, z ktorej niet cesty späť. V pohnutých časoch neexistuje polarizácia sveta na dobrých a zlých. Každý človek je jedinečný, ktorý dotvára celkový obraz sveta. Konanie dobra spočíva v morálke, ktorá sa neustále mení pod ťarchou náročných udalostí. Môže byť dobrým skutkom zabiť milióny ľudí pre vyšší cieľ? Čo ak je tým cieľom záchrana ľudstva? Podarí sa zvrátiť udalosti, ktoré vedú ku kompletnej záhube? Všetko to záleží na každom z nás… (alza.cz)

Podobné produkty ako Veľký návrat viery (978-80-896-4622-7) , Mak na našom stole (978-80-10-03286-0)

Zariaďte, aby sa (978-80-896-4600-5)

Zariaďte, aby sa (978-80-896-4600-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Druska, 80 stran Táto ekniha je zbierkou výrokov, ktoré som zozbieral počas niekoľkých rokov čítania rôznej literatúru. Od beletrie, cez motivačnú, až po poéziu. Každý výrok je starostlivo upravený tak, aby bol jeho význam zdôraznený. Možno sa zdá, že všetka pravda o úspechu sa vytvára dnes. Pravdou je, že pravda sa, pravda, vytvárala niekoľko tisícročí v minulosti. Ovídius nech mi je svedkom. Výroky boli vždy zaujímavým zhutnením istých právd, ktoré pozná každý z nás. Sú však ľudia, ktorí ich vedeli formulovať tak, že sa stali večnými axiómami života. Navyše, keď sú tieto pravdy vsunuté do úst postáv hrdinov fantastických príbehov, sú o to silnejšie. V tejto eknihe sú vytrhnuté z ich pôvodného kontextu pripravené na ten váš osobný. Príjemné čítanie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zariaďte, aby sa (978-80-896-4600-5) , Vlčí stopy: můj život s vlčí smečkou (978-80-204-5217-7)

Prázdniny u starkých (978-80-896-4632-6)

Prázdniny u starkých (978-80-896-4632-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Andrea Fusková, 25 stran Malá elektronická knižka plná farieb a leta pre všetky zvedavé a neposedné deti. Okrem ľahkého príbehu, ktorého ústrednou postavou je malé plavovlasé dievčatko prežívajúce svoje najkrajšie prázdniny u starých rodičov na dedine, v knihe nájdete aj milé ilustrácie, veľa jednoduchých úloh pre najmenších, zaujímavé informácie a dokonca aj zopár receptov. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prázdniny u starkých (978-80-896-4632-6) , Úvahy regresného terapeuta (978-80-896-4674-6)

Malá kniha zdravia (978-80-896-4618-0)

Malá kniha zdravia (978-80-896-4618-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Hoferek, 18 stran Malá kniha zdravia je naozaj maličkou publikáciou. Obsahuje viac či menej známe informácie o ľudskom tele a o tom, ako funguje. Jednoduché čítanie vhodné predovšetký? pre ľudí s nadváhou alebo obezitou, alebo celkovo pre ľudí, ktorí chcú zhodiť prebytočné kilogramy. Zdravie, výživa, stratovanie a v neposlednom rade pohyb. Kniha s tipmi, informáciami o diete či hladovke a informuje aj o takých na prvý pohľad nesúvisejúcich veciach, ako je sledovanie televízie alebo BMI kalkulačky. Na jednoduchých príkladoch vysvetľuje základné princípy životosprávy a odporúča, čomu je rozhodne dobré vyhnúť sa. (alza.cz)

Podobné produkty ako Malá kniha zdravia (978-80-896-4618-0) , Malá kniha zdravia (978-80-896-4618-0)

Úvahy regresného terapeuta (978-80-896-4674-6)

Úvahy regresného terapeuta (978-80-896-4674-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Patrik Balint, 150 stran Úvahy Regresného terapeuta vznikali 15 rokov v intenzívnom sprevádzaním klientov do hlbín živých príbehov minulosti. Postupne sa v praxi začal vynárať obraz nielen o jednotlivcovi, ale aj o spoločnosti, v ktorej sme žili a žijeme. Prirodzene to dalo základ na vnímanie toho, čo by sme aj žiť mohli. ° Zážitky, ktoré vychádzajú z praxe Regresnej terapie plus príklady z praxe;° Analýzy podporené tisíckami terapeutických hodín s klientami;° Stratégie, ktoré v sebe nesú osobný zážitok a hĺbkovú analýzu; SVET OKOLO NÁS Svet ako veľká rodina, Práca v minulosti a dnes, Nepodmienený základný príjem, Cyklus v našom živote, Hladovka a sebapoznanie, Vedecké poznávanie, Implantácia myšlienok a falošné spomienky, Numerológia a život, Smrť, Smrť ako liečiteľ. PARTNERSKÉ VZŤAHY, RODINA A ROD Ako vítame v rodine nového človiečika?, Počatie, Mama a otec zisťujú, že dieťa je tu, Pôrod, Po pôrode, Gestá v rode,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvahy regresného terapeuta (978-80-896-4674-6) , Prázdniny u starkých (978-80-896-4632-6)

Úplněk vlka (978-80-7507-713-4)

Úplněk vlka (978-80-7507-713-4)
Detail

Kniha - česky Vraždy v odlehlé pustině Adirondackého pohoří, které rozbouřily poklidný život místních lidí, nesou znaky čehosi nelidského. Oběti jsou zmasakrované k nepoznání, roztrhané, pokousané a zanechané na nepřístupných místech, kam mnohdy ještě lidská noha nevstoupila. Vypadá to na divokého samotářského medvěda. Jenže medvědi jsou v té oblasti vzácní. Na místo odjíždí „záhadolog“ Jeremy Logan, aby přišel záhadě na kloub. Z koláže zdejších pověr i vědecky prokazatelných faktů dokáže zprvu vyvodit jediný závěr: vrahova existence je vyloučená… (alza.cz)

Podobné produkty ako Úplněk vlka (978-80-7507-713-4) , Veľký návrat viery (978-80-896-4622-7)

Mezi vlky (978-80-264-3786-4)

Mezi vlky (978-80-264-3786-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Korcová, 176 stran, česky Jak by vypadalo Československo, kdyby naši představitelé odmítli mnichovskou dohodu čtyř velmocí? Zdánlivě poklidné únorové odpoledne roku 1948. Mladá žena a muž v kavárně Slavia hledají odpovědi na neodbytné otázky a rozkrývají temné události posledních deseti let. „Co všichni ti, které armáda nechala za sebou? Myslel na to vůbec někdo? Používali se civilisté jen jako obranné štíty? Nebo ještě něco horšího?“ Než stihl zareagovat, pokračovala dál: „Myslím, že víte, proč se na to ptám. Mocenské síly se rozdělily. Nikdo neví, co bude dál. Komu věřit. Lidé mizí a umírají každý den. Proč?“ Koutkem oka zachytila odraz v obrovském proskleném okně po své levici. Na okamžik si byla jistá, že zahlédla Samovu tvář. Ne, okřikla sama sebe v duchu. On musí ještě počkat. „Proč věřit armádě, generále Maláku?“ (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezi vlky (978-80-264-3786-4)

Mezi vlky (978-80-264-3786-4)

Mezi vlky (978-80-264-3786-4)
Detail

Kniha - autor Lucie Korcová, 176 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Zdánlivě poklidné únorové odpoledne roku 1948 a zpočátku profesionální rozhovor mladé židovské novinářky a armádního veterána v kavárně Slavia nabere nečekaný obrat. Oba v sobě skrývají tajemství, oba hledají odpovědi na znepokojivé otázky a rozkrývají při tom temné události posledních deseti let. Netušili, že se jejich osudy někdy protnou a že jejich rozhodnutí zásadně ovlivní životy mnoha dalších lidí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezi vlky (978-80-264-3786-4)

Obraz (978-80-7294-896-3)

Obraz (978-80-7294-896-3)
Detail

Kniha - autor Jean de Berg, 144 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Obraz je podmanivým pokusem o použití některých postupů francouzské literární avantgardy v milostném, či spíše (silně) erotickém příběhu. Zkusme se přenést zpátky do časů, kdy literatura ještě nebyla pouze zbožím, kdy se román snažil vyhovět novým požadavkům doby, kdy se učil novému pohledu na realitu, kdy ještě byl možný literární skandál. Obraz (L’image, 1956) je toho dobrým příkladem a bezesporu zajímavým pokusem o použití některých postupů tehdejší francouzské literární avantgardy v milostném, či spíše (silně) erotickém příběhu. Nápad využít „školy pohledu“ tzv. nového románu k popisu intimních výjevů jistě není nijak objevný, nový však je až delirantně přesný popis (nikoli fiktivní) reality a jejího zobrazení, zde na obscénních fotografiích. Účinek, jaký tu má zpětná projekce fotografického obrazu přes (nikdy nezmíněný) objektiv fotoaparátu na realitu, či lépe na naši představu o... (alza.cz)

Podobné produkty ako Obraz (978-80-7294-896-3)

Telo a iné kyberhrôzy (978-80-896-9504-1)

Telo a iné kyberhrôzy (978-80-896-9504-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Droppová, 166 stran Kyberpunkové a hororové poviedky vychádzajúcej hviezdy slovenskej fantastiky Titulná poviedka zbierky získala prvú Cenu Intel, udeľovanú v rámci Ceny Fantázie pre najlepšiu sci-fi poviedku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Telo a iné kyberhrôzy (978-80-896-9504-1)

Železonoc a jiné podivnosti (978-80-896-9500-3)

Železonoc a jiné podivnosti (978-80-896-9500-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Slováková New weird a steampunkové poviedky českej autorky, ktorá za dva roky vyhrala dvakrát Cenu Istroconu a zvíťazila v Cene Karla Čapka v kategórii novela. (alza.cz)

Podobné produkty ako Železonoc a jiné podivnosti (978-80-896-9500-3)

Přesila hladových vlků (978-80-7476-257-4)

Přesila hladových vlků (978-80-7476-257-4)
Detail

Kniha - autor Roman Cílek, 228 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Čtvrtý díl knižní edice KRIMI POVÍDKY s titulem „Přesila hladových vlků“ přináší nové napínavé příběhy z pera Romana Cílka. Nejen mrazivá tajemství a falešná svědectví, důmyslná alibi či zdánlivě nesmyslné motivy, ale i historické křivdy a nízké lidské pudy defilují před naším zrakem a naznačují, více nebo méně zřetelně a záměrně, různé teorie, hypotézy a nakonec vždy také příslovečné rozřešení hádanky. Kombinace čtivého jazyka a znalého přístupu vypravěčů slibují pro každého čtenáře zajímavé chvilky v polosvětě zločinu a jeho odhalování. A prosíme: po přečtení nespalte, ale pošlete dál. Povídky: — Slaná vůně sedmikrásek — Polobůh — Na polštáři toho druhého… — Smrt ve stylu Vigelanda — Centrum securitatis — Svobodou kamene je volný pád — Přesila hladových vlků — Travič studní — Močení do žhavého popela (alza.cz)

Podobné produkty ako Přesila hladových vlků (978-80-7476-257-4)

Trvalé schudnutie nie je náhoda (978-80-896-4612-8)

Trvalé schudnutie nie je náhoda (978-80-896-4612-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlado Zlatoš, Tina Zlatoš Turnerová, 50 stran Prečo je nami popisovaná cesta možno práve tá najťažšia zo všetkých? Je to preto, lebo skutočná cesta k trvalému schudnutiu a k nadobudnutiu vytúženej postavy nepozná skratky. Vieme že sme vás nepotešili, ale jednoducho je to tak. Ak ste doteraz vo svojich snahách o schudnutie neuspeli, je to práve preto, lebo ste skúsili tisíce skratiek a provizórnych ciest, ktoré vedú len k jedinému efektu: JO-JO. Na tejto ceste je to naopak. Žiadne skratky, žiadne špeciálne efekty, žiadne zľahčenia. Len prekážky, odpor, zúfalstvo, množstvo potu a hlavne veľká potreba sebaúcty. Uspeje len ten kto je na to naozaj duševne pripravený. Budete to práve vy? A prečo práve sebaúcta je taká dôležitá? Pretože čím dlhšie sa na tejto ceste udržíte, čím viac budete odolávať nepríjemným vplyvom ktoré vás čakajú, tým viac si budete v konečnom dôsledku veriť a vážiť si sami seba. Sebadôvera i sebaúcta sú dve... (alza.cz)

Podobné produkty ako Trvalé schudnutie nie je náhoda (978-80-896-4612-8)

Růže lásky a její trny (978-80-896-4676-0)

Růže lásky a její trny (978-80-896-4676-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Indrák, 56 stran Inspirace píše básně… Básník je jen jejím nástrojem… Autorova první vydaná básnická sbírka obsahuje 24 básní napsaných vázaným veršem. Ve svých básních se snaží zaměřit na rozličé metamorfózy lásky - citová vyznání, citová zklamání. Věčá touha se zamilovat válčí se strachem a opatrností, jenž narůstají po každé špatné zkušenosti. Najdeme zde rovněž jeho názor na vztahy dnešní doby nebo na těsné pouto lásky, poezie a inspirace, kterou nalézá hlavně v ženách. S výběrem a řazením básní pomohl Karel Mareš. Podle slov autora by to bez jeho nadšení, elánu, motivace a skvělých nápadů nikdy nevzniklo. (alza.cz)

Podobné produkty ako Růže lásky a její trny (978-80-896-4676-0)

Úžasné fakty: Príšery z praveku (978-80-896-5301-0)

Úžasné fakty: Príšery z praveku (978-80-896-5301-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Dušan Valent, 130 stran Unikátna, bohato ilustrovaná knižná výprava za najpozoruhodnejšími pravekými príšerami. Mnohé sa v populárnej literatúre objavujú po prvý krát. Nadchne malých aj veľkých nadšencov dinosaurov, ako taktiež každého, koho zaujíma pestrosť a premenlivosť prírody. (alza.cz)

Podobné produkty ako Úžasné fakty: Príšery z praveku (978-80-896-5301-0)

O Červenej čiapočke (978-80-8142-896-8)

O Červenej čiapočke (978-80-8142-896-8)
Detail

Kniha - 24 stran, slovensky, prostorové pohádky, leporela Povzbuďte deti k čítaniu s knihami zo série Come-to-LifeTM Books. Zlepšite čítanie pomocou obohatenej virtuálnej reality. Urobte si fotky a videá s 3D postavičkami, o ktoré sa môžete podeliť na sociálnych sieťach. (alza.cz)

Podobné produkty ako O Červenej čiapočke (978-80-8142-896-8)

Vlčí mak - Bezráková Andrea

Vlčí mak - Bezráková Andrea
Detail

Vlčí mak je druhým dielom mladej spisovateľky Andrey Berzákovej, ktorá sa tematicky drží predchádzajúcej zbierky Mozaika duše človeka. Na rozdiel od svojej prvotiny sa autorka posunula do ďalšej fázy svojho života. Jej nové dielo je prestúpené hrejivými lúčmi radosti, len v niektorých básňach sa ešte dotýka smutnejších otázok bytia. Básňam tento fakt neubral na ich tajomnosti a hĺbke. Kniha plná skrytých významov, hravosti, nespútanosti a vkusnej ľahučkej erotiky odhaľuje dušu autorky, do ktorej sa dokážu vcítiť citlivé ženy. Ich duše, vo vetre všedných dní zmietané láskou k životu, rozosiate ako sýtočervené divé vlčie maky, ktoré sú najkrajšie medzi obyčajnými, najobyčajnejšie medzi krásnymi. Tancujúce na lúkach, ktorých krásu a zrelosť vidí len ten, kto túto krásu vidieť chce. Knihu dotvárajú farebné ilustrácie Juraja Dubravku. (patro.cz)

Podobné produkty ako Vlčí mak - Bezráková Andrea

Vlk a lev: Filmový príbeh (978-80-551-8027-4)

Vlk a lev: Filmový príbeh (978-80-551-8027-4)
Detail

Kniha - autor Christelle Chatel, 112 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá PRÍBEH O VÝNIMOČNOM PRIATEĽSTVE Po smrti starého otca sa dvadsaťročná študentka Alma vracia na malý ostrov v srdci majestátneho kanadského lesa, kde vyrastala. Jedného dňa zachráni dve bezmocné mláďatá, vĺča a levíča. Vytvorí sa medzi nimi silné puto, no ich svet sa zrúti, keď mláďatá objaví a rozdelí lesná stráž. Najlepší priatelia sú zrazu oddelení mrežami, tisícky kilometrov od seba. Každý z nich sa musí vydať na dobrodružnú cestu plnú nástrah naprieč Kanadou, aby sa opäť mohli stať nerozlučnou trojicou. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlk a lev: Filmový príbeh (978-80-551-8027-4)

Bleach 23: Mala suerte! (978-80-7449-896-1)

Bleach 23: Mala suerte! (978-80-7449-896-1)
Detail

Kniha - autor Tite Kubo, 204 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Aizen svůj plán nevzdává a posílá do světa živých postrach všech duší, Grimmjowa Jaegerjaqueze, aby změřil síly s Ičigem. Tomu ovšem na pomoc spěchá Rukia spolu s posilou ze Soul Society a mezi Sběrači duší a Arrankary se tak schyluje ke kruté bitvě! (alza.cz)

Podobné produkty ako Bleach 23: Mala suerte! (978-80-7449-896-1)

Vlk a plch: Rozporky & rozprávky aj. (978-80-907807-7-4)

Vlk a plch: Rozporky & rozprávky aj. (978-80-907807-7-4)
Detail

Kniha - autor Vratislav Brabenec, 96 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Bude to už deset let, co Vráťa Brabenec, básník, spisovatel, zahradník a bývalý člen legendárních The Plastic People of the Universe, slíbil Bertě pohádku. Jenže místo psaní pohádky koncertoval, psal básně, zahradničil a tak. Berta mezitím vyrostla a na Vráťův slib se zapomnělo. Pak přišla taková ta doba, kdy člověk musel trávit doma víc času, než by si přál a Vráťa začal pořádat kosmický chaos na svém pracovním stole. A ejhle, zjistil, že v nějakých červích dírách svého bytí pohádku přece jen napsal. Dokonce ne jen jednu. Když je člověk čte, zdá se možná lepší, že Bertě už nejsou čtyři roky. Ačkoliv, kdo ví. Ilustrace přidal Richard Pecha, graficky upravil Jan Kloss (OKOLO) a není to čtení pro slabý kusy, milý babies, jak k tomu poznamenal Jan Vitvar z Respektu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlk a plch: Rozporky & rozprávky aj. (978-80-907807-7-4)

Ten, co kráčí se Smrtí (978-80-7650-896-5)

Ten, co kráčí se Smrtí (978-80-7650-896-5)
Detail

Kniha - autor Barb Rýdl, 480 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Detektiv Sam si nemyslí, že služba Smrti je něco, co bychom nutně potřebovali. Smrt sama by asi podotkla, že lidé umírat musí, jenže Sam si stejně myslí své. Jejich hašteřivý vztah–nevztah rozehrává děj tohoto paradoxního příběhu, kde se setkává uzavřená, introvertní, nabručená lidská bytost s upovídanou, zvídavou a téměř až rozkazovačnou Smrtí, která má slabost pro cabernet sauvignon. Jak na sebe tihle dva vlastně narazili a proč musejí sdílet společné chvíle? (alza.cz)

Podobné produkty ako Ten, co kráčí se Smrtí (978-80-7650-896-5)

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie (978-80-7400-896-2)

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie (978-80-7400-896-2)
Detail

Kniha - autor Michal Bobek; Petr Bříza; Pavlína Hubková, 600 stran, česky Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z judikatury Soudního dvora EU a unijní legislativy. Druhá je vrstva ústavní, plynoucí z ústavního zakotvení českého členství v EU a z judikatury Ústavního soudu či českých vrcholných soudů. Konečně třetí vrstvu tvoří aplikační praxe jednotlivých soudů či správních orgánů, která je ukotvena v českých procesních kodifikacích a v českém institucionálním rámci. Druhé vydání této knihy se ke čtenářům dostává po více než 10 letech od vydání prvního. Cíl však zůstává stejný. Je jím snaha provést českého praktikujícího právníka základy vnitrostátní aplikace práva EU a nabídnout odpověď na otázky, co, jak a proč mám s tím unijním právem dělat v rámci konkrétního sporu před českými soudy či správními... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie (978-80-7400-896-2)

Ruština Jazykový průvodce: Konverzace Gramatika Slovník (978-80-7240-896-2)

Ruština Jazykový průvodce: Konverzace Gramatika Slovník (978-80-7240-896-2)
Detail

Kniha - 376 stran, česky, brožovaná s přebalem matná Přehledná jazyková příručka obsahuje základní konverzační témata potřebná v situacích, které nás při cestování potkávají - hotel, restaurace, nakupování atd. Dále zde najdete tematické fotopřílohy, přehled gramatiky a oboustranný slovník. Obsáhlá nahrávka ZDARMA ke stažení na www.infoa.cz. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ruština Jazykový průvodce: Konverzace Gramatika Slovník (978-80-7240-896-2)

Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek (978-80-7549-896-0)

Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek (978-80-7549-896-0)
Detail

Kniha - autor Eduard Petiška; Helena Zmatlíková, 288 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Malý Martínek žije s maminkou a tatínkem v domečku se zahrádkou. S kamarády Helenkou a Vítkem, s dědečkem, který k nim přijede na návštěvu, s pejskem Hafíkem a kočičkou Bělinkou poznává svět kolem sebe. Děje se tu tolik zajímavých věcí! Kluci se rozhodnou upéct dort, Martínek s tatínkem sází jabloňku, vypořádá se se strachem z kamenného psa a nechá si statečně spravit děravý zoubek. A to není zdaleka všechno - kromě Martínkových dobrodružství čekají na děti i dvě klubíčka pohádek! (alza.cz)

Podobné produkty ako Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek (978-80-7549-896-0)

Corporate governance společností s účastí státu (978-80-7598-896-6)

Corporate governance společností s účastí státu (978-80-7598-896-6)
Detail

Kniha - autor Kristián Csach; Bohumil Havel, 256 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sborník Corporate governance společností s účastí státu se pokouší analyzovat státem (spolu)vlastněné právnické osoby (SOE) jako legitimní nástroj správy veřejného majetku, resp. uspokojování veřejných potřeb. Sestává z celkem osmnácti příspěvků, jež jsou výstupem obchodněprávní konference „Obchodné společnosti (podniky) s účasťou štátu – (SOE – State owned Enterprises)“. Autoři se ve svých příspěvcích snaží upozorňovat, že státní podnik, národní podnik či účast státu v akciové společnosti nejsou to samé, že jde o různé nástroje, ve kterých participují různí hráči a jsou sledovány či chráněny různé zájmy. Myšlenky jednotlivých příspěvků, ať již se věnovaly podstatě SOE, jejich řízení, odpovědnosti členů orgánů, právu na informace či správnímu postavení SOE, ukazují, že SOE je spíše národohospodářským konceptem než jednoduchou právní strukturou. (alza.cz)

Podobné produkty ako Corporate governance společností s účastí státu (978-80-7598-896-6)

Strašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech (978-80-7553-896-3)

Strašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech (978-80-7553-896-3)
Detail

Kniha - autor Miloš Kratochvíl, 204 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Strašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech (978-80-7553-896-3)
Vlčí mak (978-80-896-4623-4), Agalega (978-80-896-4652-4), Prózy (978-80-8061-896-4), Astrálny pútnik (978-80-896-7200-4), Cvrček v krabičce (978-80-896-7213-4), Recept na lásku (978-80-896-4636-4), Vlčí prokletí (978-80-271-3612-4), Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči (978-80-247-4623-4), Dva procesy s Vojtechom Tukom (978-80-7552-896-4), Vzpoury II: Bělohradský, Schwarzenberg, Sidon (978-80-7262-896-4), Jsem tvoje kočička (978-80-204-4623-7), Hati: Prastaré vlčí legendy (978-80-7650-260-4), Vlčí mluva pro pejskaře (978-80-204-5151-4), Syn pekel Vlčí krev (978-80-253-1746-4), Čiernobiela (978-80-896-4633-3), Obraz (978-80-7294-896-3), Otestuj si znalosti Vlastivěda pro 4. třídu: 30 testů (978-80-253-4623-5), Šachové minimum (978-80-896-4614-2), Démon (SK) (978-80-896-4642-5), Japonské príslovia (978-80-896-4621-0), Posledná Pozemšťanka (978-80-896-7235-6), Umenie výrečnosti (978-80-896-4662-3), Na hroby (978-80-896-7225-7), Kocour Mak spěchá domů (978-80-751-2489-0), Mak na našom stole (978-80-10-03286-0), Vlčí stopy: Můj život s vlčí smečkou (978-80-204-5217-7), Úvahy regresného terapeuta (978-80-896-4674-6), Malá kniha zdravia (978-80-896-4618-0), Prázdniny u starkých (978-80-896-4632-6), Veľký návrat viery (978-80-896-4622-7)