Větné rozbory expres (978-80-266-1074-8)

Produkt Větné rozbory expres (978-80-266-1074-8) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Větné rozbory expres (978-80-266-1074-8) upraviť a produkt hľadať znova.

Větné rozbory expres (978-80-266-1074-8)

Větné rozbory expres (978-80-266-1074-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlasta Gazdíková, 160 stran Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. Setkají se tedy se základními větnými členy, jako je podmět a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými členy, poznají rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou a pochopí další souvislosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Větné rozbory expres (978-80-266-1074-8) , Větné rozbory expres (978-80-266-1074-8)

Větné rozbory expres: Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích (978-80-266-1611-5)

Větné rozbory expres: Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích (978-80-266-1611-5)
Detail

Kniha - autor Vlasta Gazdíková, 160 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. Setkají se tedy se základními větnými členy, jako je podmět a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými členy, poznají rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou a pochopí další souvislosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Větné rozbory expres: Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích (978-80-266-1611-5) , Interpunkce expres (978-80-266-1490-6)

Větné rozbory expres - Vlasta Gazdíková

Větné rozbory expres - Vlasta Gazdíková
Detail

Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. Setkají se tedy se základními větnými členy, jako je podmět a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými členy, poznají rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou a pochopí další souvislosti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Větné rozbory expres - Vlasta Gazdíková , Slovní druhy expres (978-80-266-1533-0)

Větné rozbory expres - Gazdíková Vlasta

Větné rozbory expres - Gazdíková Vlasta
Detail

Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. Setkají se tedy se základními větnými členy, jako je podmět a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými členy, poznají rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou a pochopí další souvislosti. (patro.cz)

Podobné produkty ako Větné rozbory expres - Gazdíková Vlasta , Čistí (978-80-265-1074-1)

Větné rozbory expres - Vlasta Gazdíková - e-kniha

Větné rozbory expres - Vlasta Gazdíková - e-kniha
Detail

eBook:,Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. Setkají se tedy se základními větnými členy, jako je podmět a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými členy, poznají rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou a pochopí další souvislosti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Větné rozbory expres - Vlasta Gazdíková - e-kniha , Toxo (978-80-7443-266-8)

Interpunkce expres (978-80-266-1490-6)

Interpunkce expres (978-80-266-1490-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlasta Gazdíková, 136 stran, česky Hlavním posláním publikace Interpunkce expres je podat ucelený přehled základních pravidel užívání interpunkčních neboli členicích znamének, která nám usnadňují lepší orientaci v textu. Snadno najdeme konec věty nebo přímou řeč. Pochopíme, zda je věta pouhým oznámením, otázkou, rozkazem, přáním nebo zvoláním. Poznáme, kdy jde o oslovení, vyjádření citové pohnutky nebo upřesnění údajů. Publikace je tedy určena zejména žákům základních škol (především 2. stupně) a studentům středních škol, ale také učitelům, rodičům a široké veřejnosti. Knihu tvoří deset kapitol, věnovaných jednotlivým interpunkčním znaménkům. Jak obtížné je číst a pochopit souvislý text, který postrádá členění na jednotlivé věty označené těmito znaménky, si vyzkoušíte hned v první kapitole, věnované psaní tečky. Tečku nepíšeme jen za větami, ale také například za číslovkami řadovými, daty, časovými údaji,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Interpunkce expres (978-80-266-1490-6) , Simply speaking (978-80-266-0534-8)

Slovní druhy expres (978-80-266-1533-0)

Slovní druhy expres (978-80-266-1533-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlasta Gazdíková, 144 stran, česky Publikace Slovní druhy expres má pomoci žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol orientovat se v základní problematice určování slovních druhů. Některé části publikace mohou využít i žáci prvního stupně základních škol, neboť už i zde se s touto tematikou setkávají. Zároveň má publikace sloužit jako pomůcka pro učitele a rodiče. Kniha je rozdělena do deseti kapitol podle jednotlivých slovních druhů, tj. od podstatných jmen až po citoslovce. V každé kapitole se seznámíte s tím, co daný slovní druh označuje, jak ho poznáte v textu a co vám pomůže při tvorbě správných spisovných tvarů. V neposlední řadě se zaměříte na samotný pravopis těchto slovních druhů, zejména psaní měkkého -i nebo tvrdého -y v koncovkách podstatných a přídavných jmen i v koncovkách příčestí minulého. Seznámíte se s různými... (alza.cz)

Podobné produkty ako Slovní druhy expres (978-80-266-1533-0) , Dobrodružství vzduchoplavby (978-80-266-1300-8)

Podstatná a přídavná jména, zájmena expres (978-80-266-1622-1)

Podstatná a přídavná jména, zájmena expres (978-80-266-1622-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlasta Gazdíková, 192 stran, česky Podstatná a přídavná jména, zájmena v kostce - nejen pro přijímací zkoušky Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče. Kniha je rozdělena do kapitol podle jednotlivých jmen, závěrečná kapitola se věnuje souhrnnému opakování. Žáci se dozví, jak jednotlivá jména v textu poznají, jak se skloňují, jaké mluvnické kategorie se u nich určují, pravopis domácích i cizích jmen a příjmení. Výklad je doplněn řadou cvičení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Podstatná a přídavná jména, zájmena expres (978-80-266-1622-1) , Malý chemik (978-80-266-1230-8)

Interpunkce expres: Pravidla psaní interpunkčních znamének po krůčcích (978-80-266-1490-6)

Interpunkce expres: Pravidla psaní interpunkčních znamének po krůčcích (978-80-266-1490-6)
Detail

Kniha - autor Vlasta Gazdíková, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha přináší ucelený přehled základních pravidel užívání interpunkčních znamének, která nám usnadní orientaci v textu. Obsah knihy ocení nejen žáci 2. stupně ZŠ připravující se na přijímací zkoušky, ale také středoškolští studenti, učitelé, rodiče a široká veřejnost. Knihu tvoří deset kapitol, věnovaných jednotlivým interpunkčním znaménkům. Za každou kapitolou následuje řada cvičení sloužících k upevnění poznatků, na konci je souhrnné opakování a klíč ke všem cvičením. (alza.cz)

Podobné produkty ako Interpunkce expres: Pravidla psaní interpunkčních znamének po krůčcích (978-80-266-1490-6) , Štěně elza (978-80-266-1342-8)

Velká písmena expres: Pravidla psaní velkých písmen po krůčcích (978-80-266-1424-1)

Velká písmena expres: Pravidla psaní velkých písmen po krůčcích (978-80-266-1424-1)
Detail

Kniha - autor Vlasta Gazdíková, 192 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha Velká písmena expres společně s úspěšnými učebnicemi Český pravopis expres a Větné rozbory expres si klade za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny obtížné zkoušky, ale především se dobře vyznat v pravidlech rodného jazyka. Kniha je určena také učitelům, rodičům a široké veřejnosti a podává ucelený přehled základních pravidel psaní velkých písmen, např.: na začátku různých větných celků, zápis přímé řeči, vyjádření úcty, psaní jmen a jednoslovných nebo víceslovných názvů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Velká písmena expres: Pravidla psaní velkých písmen po krůčcích (978-80-266-1424-1) , Obchodní němčina (978-80-266-0039-8)

Slovní druhy expres: Určování slovních druhů a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1533-0)

Slovní druhy expres: Určování slovních druhů a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1533-0)
Detail

Kniha - autor Vlasta Gazdíková, 144 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče. Kniha je rozdělena do deseti kapitol podle jednotlivých slovních druhů a v každé kapitole se seznámíte s tím, co daný slovní druh označuje, jak ho poznáte v textu a co pomůže při tvorbě správných spisovných tvarů, výklad je doplněn řadou cvičení. Kniha vysvětluje také správný pravopis slovních druhů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Slovní druhy expres: Určování slovních druhů a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1533-0) , Dědečkovy pohádky (978-80-266-1199-8)

Dědečkovy pohádky (978-80-266-1199-8)

Dědečkovy pohádky (978-80-266-1199-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Řezníček, 64 stran Víte, kolik zlatých vlasů měl děd Vševěd a nepřekvapí vás ani šaty, co najde Popelka v oříšku? Možná je vám ale záhadou, odkud vzal ježek bodlinky nebo jak došlo k tomu, že je zebra pruhovaná. A už jste slyšeli o tom, jak to dopadlo s Lucinkou, která šla hledat ztracené mléko? Ne? Pak se nechte půvabnými pohádkovými příběhy z této knihy přenést na venkovský dvorek i do vzdálené Afriky a se zatajeným dechem si přečtěte všechny ty příběhy, které jste dosud nikdy neslyšeli. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dědečkovy pohádky (978-80-266-1199-8) , O škole (978-80-266-0886-8)

Dobrodružství vzduchoplavby (978-80-266-1300-8)

Dobrodružství vzduchoplavby (978-80-266-1300-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Chajda, 144 stran Prožijte báječné dobrodružství s odvážnými vzduchoplavci! Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu historií vzduchoplavby, na níž vás bude provázet patnáctiletý Matěj přezdívaný Monty. Pod vedením svého dědečka, nadšeného vzduchoplavce, poznává vzduchoplavbu na vlastní kůži a vy se můžete spolu s ním dozvědět mnoho zajímavostí o vývoji balónů, vzducholodí a jiných leteckých prostředků. Podnikněte s Montym cestu po převratných objevech a důvtipných konstrukcích. A také se připravte na Montyho otázky a úkoly, které proklepnou váš technický talent. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dobrodružství vzduchoplavby (978-80-266-1300-8) , Román a dějiny (978-80-275-1074-0)

Ezopovy bajky (978-80-266-1339-8)

Ezopovy bajky (978-80-266-1339-8)
Detail

Kniha - autor Marta Knauerová; Atila Vörös, 312 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Prastará lidská moudrost zahalena v krátkých prozaických příbězích osobitě ztvárněna skrze příběhy lidí, ptáků, zvířat, stromů, rostlin i věcí. Předkládá pravdu přímou, často krutou, avšak poplatnou ve všech dobách a staletích. Původní, klasické dílo je připisováno řeckému otroku Ezopovi, který žil v období kolem 6. století před naším letopočtem a své bajky přednášel ústně. V tomto netradičním provedení se Ezopova moudrost dávných časů propojuje se současnou grafikou a utváří tak velmi osobitý celek. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ezopovy bajky (978-80-266-1339-8) , Slovní druhy expres: určování slovních druhů a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1533-0)

Malý chemik (978-80-266-1230-8)

Malý chemik (978-80-266-1230-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Bárta, 72 stran Láká vás či vaše dítě chemie, ale bojíte se nebezpečných látek? Chcete dělat pokusy, ale nechce se vám shánět složité laboratorní vybavení? Rádi byste se vyhnuli dějům, které by mohly zapálit váš byt? Vybrali jsme pro vás více než šedesát experimentů, které hravě zvládne i malé dítě. Pomůcky naleznete doma nebo je jednoduše koupíte v běžném obchodě. A navíc, při žádném pokusu není potřeba oheň! Budete zkoumat základní fyzikální i chemické vlastnosti sloučenin, odhalovat skrytá tajemství, pozorovat přírodní děje, oddělovat složky směsí, ale řada pokusů může posloužit i k malé domácí show. Vyrobte domácí limonádu, máslo nebo tvaroh, rozpusťte želatinového medvídka, udělejte si zimu větší než v lednici, najděte škrob v salámu, pohrajte si s barvivy. Zkrátka si to užijte! (alza.cz)

Podobné produkty ako Malý chemik (978-80-266-1230-8) , Čeština expres 2 (a1/2) + cd: polština (978-80-7470-082-8)

Obchodní němčina (978-80-266-0039-8)

Obchodní němčina (978-80-266-0039-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Věra Kozáková, 280 stran Učebnice Obchodní němčina je určena všem zájemcům o získání znalosti odborného jazyka používaného ve světě obchodu. S její pomocí lze rozvinout kvalitu písemného projevu a rovněž schopnost vést obchodní jednání v daném jazyce. Každá kapitola obsahuje:výklad problematikyfrazeologiipoznámky ke gramatice a stylu jazyka používaného ve světě obchoducvičenítexty k poslechovým cvičenímdialogy Nahrávka napomůže utvrzení slovní zásoby a procvičení výslovnosti, najdete zde dialogy, fráze a další poslechová cvičení. Na konci učebnice je zařazen přehled nepravidelných sloves, německo-český a česko-německý odborný slovník a klíč ke cvičením. Témata jsou seřazena podle logického průběhu projednání obchodního případu – seznámíte se s tím, jak mají být strukturovány žádosti, objednávky, kupní smlouvy, projdete problematiku dodacích podmínek, způsob platby, reklamace, pojištění, pocvičíte si zákonitosti obchodního jednání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Obchodní němčina (978-80-266-0039-8) , Čeština expres 1 (a1/1) + cd: ukrajinština (978-80-7470-079-8)

Štěně Elza (978-80-266-1342-8)

Štěně Elza (978-80-266-1342-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Slavíčková, 88 stran Čtete o malé Elze v angličtině a v češtině! Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je zdrojem zábavy i výuky angličtiny a může se stát odrazovým můstkem na cestě do světa jazyků. Stejný příběh o malém štěněti je vyprávěn dvakrát: v češtině v plném rozsahu a v angličtině ve zkrácené a zjednodušené verzi doplněné obrázky. Jako bonus na stránkách nakladatelství najdete zdarma ke stažení pexeso s obrázky z knížky a také audionahrávku ve formátu mp3, na které je celý příběh v angličtině namluven rodilou mluvčí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Štěně Elza (978-80-266-1342-8) , Vizionáři b1/b2 (978-80-266-1326-8)

O ŠKOLE (978-80-266-0886-8)

O ŠKOLE (978-80-266-0886-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivana Novotná, Quis Josef, 64 stran Kniha je určena všem dětem, které se připravují ke vstupu do školy, jejich rodičům a pedagogům v mateřských školáchPřechod z mateřské do základní školy je významným mezníkem v životě každého dítěte. Z předškoláka se stává školák, k hravým činnostem dítěti přibudou každodenní školní povinnosti. Aby se nástup dítěte do školy povedl co nejlépe, měly by být děti na tento krok připraveny předem. A právě k tomu je tato publikace určena. Kniha provází předškoláky od prvního školního dne po celý školní rok a pomáhá tak nenásilnou formou připravit vašeho předškoláka na to, co ho čeká v první třídě.Dítě se v knize seznámí s tím, jak to ve škole chodí, koho tam může potkat, co všechno tam bude dělat, co tam může zažít a s jakými vyučovacími předměty se v první třídě setká. A při tom všem se rozhodně nebude nudit. Bude plnit spoustu hravých úkolů, které pomáhají při rozvoji schopností důležitých právě pro malého... (alza.cz)

Podobné produkty ako O ŠKOLE (978-80-266-0886-8) , 1. škola účesů (978-80-266-1582-8)

Simply Speaking (978-80-266-0534-8)

Simply Speaking (978-80-266-0534-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Kuzmová, 232 stran Titul „Simply Speaking“ je jedinečnou a na trhu ojedinělou učebnicí a cvičebnicí anglického jazyka pro samouky, která uplatňuje metodu přímého mluvení. Jejím hlavním přínosem je, že v sobě kloubí vyčerpávající výklad gramatiky s širokým spektrem cvičebních vět, které nahrazují gramatická cvičení. Studenti procvičují pouze poslechem a mluvením nahlas spolu s mluvčími na CD.Dalším bonusem této publikace jsou kontrolní testy a podněty ke konverzaci s klíčem, které umožní studentům průběžně sledovat jejich studijní výsledky a dosáhnout plynulého ústního projevu. Připravujeme řadu, která je stylizovaná tak, že si čtenáři mohou zakoupit libovolné díly podle jejich dosažené úrovně. Povede studenty od úplného začátku až po pokročilou úroveň angličtiny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Simply Speaking (978-80-266-0534-8) , Začínáme s francouzštinou (978-80-266-1186-8)

Cute Mazlíčci (978-80-266-1694-8)

Cute Mazlíčci (978-80-266-1694-8)
Detail

Kniha - autor Eva Mrázková, 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Třpytivá kniha se samolepkami plná malých cute mazlíčků. Každý potřebuje svůj domov, svoje místečko, kam se schoulí, když je venku škaredě, svůj pelíšek, ve kterém se zachumlá a je mu teplo a blaženě. Přijmi pozvání mezi malé kamarády, kde je všechno hebké a vlídné a hezky se společně pobavte s knihou plnou aktivit! (alza.cz)

Podobné produkty ako Cute Mazlíčci (978-80-266-1694-8) , Zvířata ze safari (978-80-266-1524-8)

Podstatná a přídavná jména, zájmena expres: Určování jmen a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1622-1)

Podstatná a přídavná jména, zájmena expres: Určování jmen a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1622-1)
Detail

Kniha - autor Vlasta Gazdíková, 192 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče. Kniha je rozdělena do kapitol podle jednotlivých jmen, závěrečná kapitola se věnuje souhrnnému opakování. Žáci se dozví, jak jednotlivá jména v textu poznají, jak se skloňují, jaké mluvnické kategorie se u nich určují, pravopis domácích i cizích jmen a příjmení. Výklad je doplněn řadou cvičení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Podstatná a přídavná jména, zájmena expres: Určování jmen a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1622-1) , Dekameron b1/b2 (978-80-266-1298-8)

1000 vietnamských slovíček (978-80-266-1102-8)

1000 vietnamských slovíček (978-80-266-1102-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Hlavatá, 136 stran Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování vietnamských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-vietnamský slovník se všemi slovy z knížky a poznámky k vietnamskému jazyku, původu a výslovnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako 1000 vietnamských slovíček (978-80-266-1102-8) , Legendy zapomenutého mlýna (978-80-266-0972-8)

Klasické české pohádky (978-80-266-1623-8)

Klasické české pohádky (978-80-266-1623-8)
Detail

Kniha - autor Eva Mrázková, česky, pevná bez přebalu lesklá Pohádky našich prarodičů jsou drahocenným pokladem, který je od pradávna předáván dalším pokolením. Maminčino nebo tatínkovo čtení dětem v postýlce, vlídné vyprávění babiček a dědečků, to jsou chvilky, na které se nezapomíná. Takové vzpomínky si uchováváme hluboko ve svém srdci a snažíme se podobné chvilky nabídnout i našim dětem. Pohádky doprovázejí krásné ilustrace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Klasické české pohádky (978-80-266-1623-8) , Velká kniha automobilů (978-80-266-1540-8)

Legendy zapomenutého mlýna (978-80-266-0972-8)

Legendy zapomenutého mlýna (978-80-266-0972-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Wladimir Abramuszkin, 80 stran Dotkněte se minulosti s nezapomenutelnými legendami! Publikace je sbírkou veselých, ironických, někdy smutných, avšak bezesporu poučných příběhů o lásce a lhostejnosti, lstivosti a milosrdenství, hlouposti a vynalézavosti. Jako opravdovému pohádkáři se autorovi podařilo vzkřísit život na starém bohuslavském mlýně, naplnit jeho prostor hlasy svých postav, vystihnout atmosféru moravské vesničky v různých časech a epochách. Vedle klasických hrdinů, takových jako důvtipný tovaryš, milující dcera, lakomý boháč, chrabrý voják, závistivý soused, se čtenář seznámí i s historickými osobnostmi, které se z vůle osudu ocitly v těchto místech: svatý Cyril a Metoděj, Zikmund Korybutovič, Napoleon Bonaparte, císaři Alexandr I. a Franz Josef.Kniha potěší jak dospělé, tak děti a bezpochyby bude vhodnou pomůckou pro všechny zájemce o studium ruského jazyka. V publikaci čtenář najde 16 původních legend se zrcadlovým českým... (alza.cz)

Podobné produkty ako Legendy zapomenutého mlýna (978-80-266-0972-8) , 1000 vietnamských slovíček (978-80-266-1102-8)

Dekameron B1/B2 (978-80-266-1298-8)

Dekameron B1/B2 (978-80-266-1298-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Giovanni Boccaccio, 136 stran Vrcholné Boccacciovo dílo upravené pro výuku! V knize najdete 10 vybraných novel ze známé sbírky mistra italské renesance Boccaccia. Vypráví o románcích šlechticů, bohatých měšťanů, obchodníků a běžných občanů. Příběhy jsou zpracovány pro mírně pokročilé studenty italštiny. Kromě italského textu publikace nabízí také zrcadlový český překlad, cvičení, lexikální poznámky a komentáře k dobovým reáliím. Audionahrávka, na níž text vypráví rodilá mluvčí, je k dispozici zdarma na stránkách nakladatelství. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dekameron B1/B2 (978-80-266-1298-8) , Klasické české pohádky (978-80-266-1623-8)

Vizionáři B1/B2 (978-80-266-1326-8)

Vizionáři B1/B2 (978-80-266-1326-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Sabrina D. Harris, 104 stran Příběhy šestnácti úžasných mužů v češtině a v angličtině! V knize najdete příběhy šestnácti úžasných mužů, kteří dokázali odhadnout budoucnost a ovlivnit tím životy nás všech. Publikace je určena pro mírně pokročilé studenty angličtiny, kteří se rádi učí nebo si procvičují cizí jazyk čtením. Český překlad na protější straně umožní čtenáři zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. Audionahrávka, na níž příběhy vypráví rodilá mluvčí, je k dispozici zdarma na stránkách nakladatelství. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vizionáři B1/B2 (978-80-266-1326-8) , Začínáme s arabštinou (978-80-266-0547-8)

Velká kniha automobilů (978-80-266-1540-8)

Velká kniha automobilů (978-80-266-1540-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Chajda, 232 stran, česky Pro malé i velké nadšence automobilového světa! Dozvíte se vše od počátků automobilismu až po nejnovější novinky techniky. Který vůz je nejrychlejší? A který nejmenší? A proč jezdíme na benzín a naftu? Jsou elektromobily řešením pro budoucnost? Nejen na tyto otázky odpovídá publikace popularizátora vědy Radka Chajdy. Čeká vás řada šílených vynálezů k pobavení, ale i kvízové otázky a úkoly, které prohloubí vaše znalosti. Sedni za volant a projeď se světem na čtyřech kolech! (alza.cz)

Podobné produkty ako Velká kniha automobilů (978-80-266-1540-8) , To kvůli mně (978-80-266-1566-8)

Začínáme s arabštinou (978-80-266-0547-8)

Začínáme s arabštinou (978-80-266-0547-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Éditions Larousse, 48 stran Víte, čím se liší hidžáb od nikábu? Umíte správně nakupovat v súku? Ochutnali jste už někdy kardamomovou kávu? Tušíte, čemu říkáme „Manhattan pouště“ a kdo jsou chalífové? Odpovědi na tyto a další otázky o arabském jazyce a kultuře najdete v knize. Velice pěkná a bohatě ilustrovaná příručka pro všechny, kteří se buď teprve chtějí seznámit s arabštinou anebo již ovládají základy tohoto exotického jazyka.Díky publikaci:se naučíte základní slova a výrazy,obohatíte si slovní zásobu pomocí cvičení a zábavných her,nacvičíte si psaní arabských písmen.S Edikou už před vámi arabština nebude skrývat žádná tajemství! (alza.cz)

Podobné produkty ako Začínáme s arabštinou (978-80-266-0547-8) , Nočný expres (978-80-551-8576-7)

To kvůli mně (978-80-266-1566-8)

To kvůli mně (978-80-266-1566-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Drijverová, 80 stran, česky I malá pomoc je důležitá... Deník chlapce, kterému se najednou rozpadl jeho bezpečný svět. Těžké období pro Hynka začalo dočasným odchodem jeho otce z domova a postupně narůstajícími útoky jeho matky závislé na alkoholu. Psychické násilí a obviňování Hynka za tíživou situaci v rodině později přerostlo ve fyzické násilí, Hynek také přišel o všechny kamarády, koníčky a spolužáci ho začali šikanovat... Přečtěte si, jak se vyřešila situace v této rodině. Všímejte si problémů dětí ve svém okolí a nebuďte k nim lhostejní. Možná máte ve třídě taky někoho, kdo se najednou změnil. Chová se jinak než dřív, moc nemluví, vypadá smutně. Občas má špinavé oblečení. Nenosí svačiny, chce kousek z té vaší. Nechodí na obědy. Zapomíná na úkoly. Nemá mobil, nemá peníze na divadlo. Mívá modřiny nebo strupy. Je často nemocný. Je prostě najednou jiný, než jak jste ho znali. Prosím, nenechte to být! Upozorněte někoho... (alza.cz)

Podobné produkty ako To kvůli mně (978-80-266-1566-8) , Obsahy a rozbory děl (978-80-86873-15-2)

Zvířata ze safari (978-80-266-1524-8)

Zvířata ze safari (978-80-266-1524-8)
Detail

Kniha - autor Andrea Pinningtonová; Caz Buckingham, 24 stran, česky, prostorové pohádky, leporela Stačí zavřít oči a rázem se ocitneme na tajuplném africkém kontinentu, kde nás obklopí osobité zvuky savany. Řev lvů, chechtání hyen, troubení slonů a kvílení šakalů se mísí se zvuky méně známými. Poznáte například hlas kulíška, maličké sovičky? Stačí zmáčknout tlačítko a hra na poznávání může začít. Zábava pro celou rodinu, do níž se může zapojit opravdu každý! (alza.cz)

Podobné produkty ako Zvířata ze safari (978-80-266-1524-8) , Moje velká kniha čísel (978-80-277-1074-4)

1. škola účesů (978-80-266-1582-8)

1. škola účesů (978-80-266-1582-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Lukešová, 160 stran, česky Kniha je určena všem slečnám školou povinným, které se chtějí naučit česat samy sebe. Autorky jim předkládají výběr vhodných účesů a poradí, jak postupovat krok za krokem a jak pečovat o svoje vlasy. A protože první dojem lze udělat jen jednou, shodnou se obě autorky na tom, že na účesu opravdu záleží. Psycholožka Anna Lukešová v neposlední řadě menším i větším slečnám připomene, jak moc je důležitá osobnost i to, jak se projevuje v jejich účesu. Vysvětluje a zdůrazňuje, že nejen pro hezký účes, ale hlavně pro celý jejich postoj je nezbytná MENTALITA VÍTĚZE. O tom je nejen celá knížka, ale i celý život. (alza.cz)

Podobné produkty ako 1. škola účesů (978-80-266-1582-8)

Začínáme s francouzštinou (978-80-266-1186-8)

Začínáme s francouzštinou (978-80-266-1186-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Mirka Ševčíková, 48 stran Seznamte se hravou formou s francouzštinou a poznejte blíže Francii, její obyvatele a kulturu. * Naučte se základní slova a výrazy. * Obohaťte si slovní zásobu pomocí cvičení a zábavných her. * Osvojte si nejdůležitější pravidla výslovnosti. * Poslechněte si audionahrávky všech slovíček a výrazů v podání rodilé mluvčí. * Poznejte zajímavosti Francie a frankofonního světa: Co znamená vélib‘ a proč je tak populární? Do jakého regionu se vydat za nejlepším vínem? Jak se chovat na návštěvě u Francouzů? Jak oslovit číšníka v restauraci? Za co vděčíme Velké francouzské revoluci? Kde vznikl pétangue? Odpovědi na tyto a další otázky o francouzském jazyce a kultuře najdete v knize. Velice pěkná a bohatě ilustrovaná příručka pro všechny, kteří se buď teprve chtějí seznámit s francouzštinou anebo již ovládají základy tohoto krásného jazyka. Audionahrávku namluvenou rodilou mluvčí naleznete na stránce... (alza.cz)

Podobné produkty ako Začínáme s francouzštinou (978-80-266-1186-8)

Toxo (978-80-7443-266-8)

Toxo (978-80-7443-266-8)
Detail

Kniha - autor Ivana Dobrakovová, 200 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Toxoplasma gondii je parazit, který zvolna a velmi nenápadně mění povahu svého hostitele. Zpomaluje jeho reakce, posouvá jeho vnímání, působí, že se chová vyšinutě, vlastně proti svým zájmům. Mladé hrdinky próz Ivany Dobrakovové jako by byly toxoplazmózou nakaženy. Jsou citlivé a nadmíru zranitelné. Životní události, které prožívají – soužití s vysněným mužem, těhotenství, mateřství –, jim nepřinášejí očekávané ukotvení, ale dezorientují je a ničí. Dráždivost autorčina přístupu spočívá v tom, že tuto „nemocnou“ skutečnost staví před čtenáře jako výchozí a normální. A protože k tomu používá jazyk deformovaný toxo gramatikou, daří se jí vytvářet komplexní toxo fikci, jejíž spodní proudy vás vtáhnou až do temné říše pudů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Toxo (978-80-7443-266-8)

Čínský slovník na cesty (978-80-266-0675-8)

Čínský slovník na cesty (978-80-266-0675-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Kamil Hanák, 152 stran Chystáte se na cesty do zahraničí a nevíte si rady s jazykem? Vezměte si s sebou Slovník na cesty, určitě se s ním neztratíte. Šikovný pomocník obsahuje spoustu ilustrací znázorňující situace, které turisté musejí často řešit: na letišti, na nádraží, v hotelu, v obchodech, v lékárně, na policii ad. Vedle ilustrací jsou uvedena slovíčka s výslovností, takže si je snadno přečtete a zapamatujete. Kromě slovíček najdete v knize i často používané výrazy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Čínský slovník na cesty (978-80-266-0675-8)

S násobilkou do pohádky (978-80-266-1173-8)

S násobilkou do pohádky (978-80-266-1173-8)
Detail

Kniha - autor Andrea Brázdová, 88 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Přesvědčete se, že při procvičování násobilky se děti mohou bavit. Pokud se připojí k Edovi z pohádkové školy, zažijí s ním velkou dobrodružnou jízdu, během níž navštíví různé pohádkové bytosti. Podívají se, jak to chodí u víly, sedmihlavého draka, čaroděje nebo vodníka doma, ale společně s Edou si také procvičí počítání - vyřeší spoustu příkladů a slovních úloh na násobení a dělení do desíti. Na závěr se děti dozví, jak Eda vyřešil zapeklité úkoly a uvědomí si, že na násobilce není nic těžkého. (alza.cz)

Podobné produkty ako S násobilkou do pohádky (978-80-266-1173-8)

Marie Terezie B1/B2 (978-80-266-1467-8)

Marie Terezie B1/B2 (978-80-266-1467-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Sabrina D. Harris, 136 stran, anglicky Vládkyně habsburské monarchie, česká a uherská královna… Z učebnic historie se na nás dívá majestátní plavovlasá žena, pravá císařovna. Jaká ale byla doopravdy žena jménem Marie Terezie? Na stránkách knihy máte možnosti nahlédnout do soukromého života jedné z nejmocnějších žen své doby a poznat Marii Terezii jako milující a věrnou manželku, něžnou, ale i přísnou matku. Publikace je určena pro mírně pokročilé studenty angličtiny, kteří se rádi učí nebo si procvičují cizí jazyk čtením. Český překlad na protější straně umožní čtenáři zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. Jednotlivé kapitoly si můžete jen číst, anebo si je pustit do ucha cestou do školy nebo do zaměstnání. Audionahrávku ve formátu MP3, na níž texty vypráví rodilá mluvčí, najdete na stránkách nakladatelství. (alza.cz)

Podobné produkty ako Marie Terezie B1/B2 (978-80-266-1467-8)

Řecký slovník na cesty (978-80-266-0703-8)

Řecký slovník na cesty (978-80-266-0703-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavla Pinková, 152 stran Chystáte se na cesty do zahraničí a nevíte si rady s jazykem? Vezměte si s sebou Slovník na cesty, určitě se s ním neztratíte. A navíc – veselé obrázky vám zvednou náladu při řešení nečekaných zádrhelů! Šikovný pomocník obsahuje spoustu ilustrací znázorňujících situace, které musejí turisté často řešit: na letišti, na nádraží, v hotelu, v obchodech, v lékárně, na policii atd. Vedle ilustrací jsou uvedena slovíčka s výslovností, takže si je snadno přečtete a zapamatujete. Kromě slovíček najdete v knize i často používané výrazy. Potřebujete se zeptat na cestu? Půjčit si auto v cizině? Koupit si jízdenku? Požádat o jiný pokoj v hotelu? To všechno a mnoho dalších frází si osvojíte díky tomuto slovníku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Řecký slovník na cesty (978-80-266-0703-8)

Římské báje A1/A2 (978-80-266-1652-8)

Římské báje A1/A2 (978-80-266-1652-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Valeria De Tommaso, 80 stran, italsky Učte se italsky se slavnými starověkými bájemi! Budou vám vyprávět o počátcích velikého města a o hrdinských činech odvážných mužů a žen. Dozvíte se z nich, jak byl založen a jak vzkvétal Řím a kdo přispěl ke vzniku mocné říše, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva. V knize najdete celkem 7 pověstí z římské historie. Byly zpracovány pro začínající čtenáře, kteří si chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v italštině. Úroveň jazyka v publikaci je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. Český zrcadlový překlad umožní čtenáři obratem zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. Cvičení na konci knihy jsou vhodná pro ověření získaných znalostí. Poznejte dějiny římského národa s nejkrásnějšími pověstmi a procvičte si italštinu! Audionahrávku ve formátu MP3, na které starověké báje vypráví rodilý mluvčí, naleznete v sekci Soubory ke stažení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Římské báje A1/A2 (978-80-266-1652-8)

Robinson Crusoe A1/A2 (978-80-266-1371-8)

Robinson Crusoe A1/A2 (978-80-266-1371-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Eliška Jirásková, 88 stran, česky Učte se anglicky s nejznámějším trosečníkem všech dob! Příběh Robinsona, který prožil na opuštěném tropickém ostrově neuvěřitelných 28 let, je zpracován pro začátečníky a mírně pokročilé studenty angličtiny. Mohou si tak vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v cizím jazyce. Zrcadlový český překlad umožní čtenářům obratem zkontrolovat, zda anglickému textu správně porozuměli. Cvičení na konci knihy jsou vhodná pro ověření získaných znalostí. Audionahrávka ve formátu MP3, na které příběh vypráví rodilý mluvčí, je zdarma ke stažení na webu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Robinson Crusoe A1/A2 (978-80-266-1371-8)

Czech for English Speakers (978-80-266-0620-8)

Czech for English Speakers (978-80-266-0620-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Hejtmánková, 168 stran The textbook is meant for English speaking persons that want to reach A1 level according to the Common European Framework within quite a short time, preferably with the help of a teacher. The aim is to help students to acquire basic language competence and an ability to communicate in common everyday situations. The textbook consists of • six lessons ordered topically according to the real life situations that foreign students may experience at the beginning of their stay abroad • a key to the exercises • Czech-English and English-Czech dictionaries • an overview of basic grammar phenomena In the lessons, all four skills – listening, reading, speaking and writing are developed. Each lesson includes • phrases related to the given topic • exercises • summaries of vocabulary • tests The pictures and illustrations function as illustrative material, or they can help in the motivation or inspiration for further... (alza.cz)

Podobné produkty ako Czech for English Speakers (978-80-266-0620-8)

Dante Alighieri A1/A2 (978-80-266-1665-8)

Dante Alighieri A1/A2 (978-80-266-1665-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Valeria De Tommaso, 80 stran, česky Učte se italsky s Dantem! Ponořte se s námi do životního osudu Danta Alighieriho. O jeho životě se toho ví málo, vlastnoruční rukopisy jeho děl beze stopy zmizely, ale velikost a význam jeho děl byly uznány již pár let po jeho smrti. Danteho příběh je napsaný zjednodušenou italštinou tak, aby vyhovoval potřebám začínajícího čtenáře. Na každé stránce naleznete český zrcadlový překlad, cvičení na konci knihy jsou vhodná pro ověření získaných znalostí. Audionahrávka ve formátu MP3 v příloze. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dante Alighieri A1/A2 (978-80-266-1665-8)

Příběhy o Karlu IV. (978-80-266-0956-8)

Příběhy o Karlu IV. (978-80-266-0956-8)
Detail

Kniha - autor Martina Drijverová, 64 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Proč Karlovi IV. říkali Otec vlasti? Co všechno pro Čechy udělal? Proč měl čtyři manželky? Skutečně nesměly ženy na hrad Karlštejn? Proč se hradbám kolem Prahy říká Hladová zeď? A jak to bylo s vejci při stavbě Karlova mostu? To všechno a ještě mnohem víc o našem nejslavnějším panovníkovi se dozvíte v této knížce! (alza.cz)

Podobné produkty ako Příběhy o Karlu IV. (978-80-266-0956-8)

Bílý tesák A1/A2 (978-80-266-1409-8)

Bílý tesák A1/A2 (978-80-266-1409-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jack London, 80 stran, anglicky Může se divoká šelma stát opravdovým přítelem člověka? Dokáže láska a trpělivost prolomit led nedůvěry a nenávisti? Čtěte uchvacující příběh o pohnutém osudu míšence psa a vlka a studujte při tom angličtinu! Děj se odehrává na divokých pláních Ameriky a zachycuje osud Bílého tesáka, napůl vlka, napůl psa. Jeho život je neustálý boj o přežití, o své místo pod sluncem, věčné přizpůsobování měnícímu se okolí, okolnostem a majitelům. Od raného dětství je vystavován nepřízni osudu v podobě srážek s dalšími šelmami, rivality zvířat ve smečce anebo lakomých majitelů, kteří v něm vidí pouhou možnost k obohacení… Příběh je zpracován pro začínající čtenáře, kteří si chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v angličtině. Úroveň jazyka v publikaci je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. Český zrcadlový překlad umožní čtenáři obratem zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Bílý tesák A1/A2 (978-80-266-1409-8)

Nočný expres (978-80-551-8576-7)

Nočný expres (978-80-551-8576-7)
Detail

Kniha - autor Karin Erlandssonová, 224 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Začítajte sa do magického príbehu, ktorý vás v 24 kapitolách pripraví na Vianoce Danja s rodičmi a staršou sestrou trávia celý december u babičky v starej staničnej budove, aby si užili jeden druhého a pripravili sa na Vianoce. Jedenásťročná Danja sa na toto obdobie vždy tešila, len tento rok je to trochu zvláštne. Babička je akási zábudlivá, občas rozpráva nesúvisle, spomína nejaký kľúč. Danja jej napriek tomu robí spoločnosť, a preto ju veľmi zasiahne, keď zrazu v jeden večer záhadne zmizne. V ten istý večer začuje Danja prichádzať vlak – na stanici, ktorá už nefunguje a na železničnej dráhe, na ktorej vlak už roky nepremával. V magickom Nočnom exprese začína neobyčajné dobrodružstvo: cestuje spolu s tými, čo stratili niekoho, koho kedysi milovali, a veria v ich objavenie. Podarí sa jej s novým kamarátom Konradom vyriešiť záhadu vlaku? Zistí, čo má spoločné kľúč s Nočným... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nočný expres (978-80-551-8576-7)

Magický expres (978-80-253-4409-5)

Magický expres (978-80-253-4409-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Anca Sturmová, 352 stran, česky Noc co noc sedává třináctiletá Flinn na opuštěném nádraží, odkud před dvěma lety beze stopy zmizel její nevlastní bratr Jonte. Zůstala jí po něm jediná vzpomínka – pohlednice s podivnými verši, kterým nerozumí, a obrázkem starého vlaku, jejž ale nikdo kromě ní na pohlednici nevidí. Když pak jednoho dne přesně tento vlak vjede do stanice, nevěří svým očím. Hned do něj bez rozmyslu naskočí, aniž by tušila, že se právě střemhlav vrhla do největšího dobrodružství svého života. Jde totiž o magickou internátní školu na kolejích! (alza.cz)

Podobné produkty ako Magický expres (978-80-253-4409-5)

Čistí (978-80-265-1074-1)

Čistí (978-80-265-1074-1)
Detail

Kniha - autor Janek Kroupa, 184 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Drsná detektivka z prostředí české politiky od ostříleného investigativního novináře. Politika, podsvětí, korupce. To vše se prolíná víc, než by se nám líbilo. Složitý propletenec vztahů prorůstá z podsvětí až do nejvyšších pater české politiky. A nejde jen o peníze nebo službičky kamarádům – může jít i o život. Kdosi v šeru totiž tahá za nitky a nepohodlné kumpány bez milosti odklízí. Ještě je tu ale jeden novinář a jeden policajt, kteří hodlají vše odhalit. Podaří se jim to, nebo jako obvykle skončí všechna špína pod kobercem? (alza.cz)

Podobné produkty ako Čistí (978-80-265-1074-1)

Vojna a mír B1/B2 (978-80-266-1719-8)

Vojna a mír B1/B2 (978-80-266-1719-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Aljona Podlesnych, 232 stran, česky Nejznámější ruský román ve dvojjazyčném vydání! Román Vojna a mír se řadí mezi nejvýznamnější díla nejen ruské, ale i světové literatury. Popisuje Napoleonovo tažení do Ruska a obraz každodenního života v carském absolutismu z pohledu pěti aristokratických rodin. O milostná vzplanutí a líčení vojenských střetů není v díle nouze. Publikace nabízí zjednodušenou verzi románu, která je určena mírně pokročilým studentům ruštiny úrovně B1 až B2. Knihu doplňuje audionahrávka. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vojna a mír B1/B2 (978-80-266-1719-8)

Allez hop! Francouzština pro každého (978-80-266-1131-8)

Allez hop! Francouzština pro každého (978-80-266-1131-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Beková, 256 stran Moderní učebnice francouzštiny opravdu pro každého. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 13 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat. (alza.cz)

Podobné produkty ako Allez hop! Francouzština pro každého (978-80-266-1131-8)

Příběhy Sherlocka Holmese B1/B2 (978-80-266-1438-8)

Příběhy Sherlocka Holmese B1/B2 (978-80-266-1438-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Arthur Conan Doyle, 144 stran, česky Psal se rok 1886, kdy z pera sira Arthura Conana Doyla vyšel první příběh o Sherlocku Holmesovi. Knižně povídka uviděla svět následující rok a od té doby se základna fanoušků brilantního detektiva s pozoruhodnými schopnostmi rozrůstala a nepřestala růst až do dnešního dne. Postava nejznámějšího detektiva všech dob je velmi zajímavá. Jeho největší předností je bezpochyby nadprůměrná inteligence, která z něj dělá doslova génia. Kromě toho má unikátní dar ovládat deduktivní metodu, která mu pomáhá při řešení i těch nejzáludnějších případů. A právě ty případy jsou pro něj snad jedinou možností zahnání nudy, jež ho často trápí… Publikace nabízí čtyři příběhy Sherlocka Holmese, které jsou určeny mírně pokročilým studentům angličtiny. Zájemci se díky nim nejen seznámí s případy, v nichž věhlasný detektiv rozehrává své brilantní logické myšlení, ale také si procvičí angličtinu. Český zrcadlový překlad... (alza.cz)

Podobné produkty ako Příběhy Sherlocka Holmese B1/B2 (978-80-266-1438-8)

1000 italských slovíček: Ilustrovaný slovník (978-80-266-1764-8)

1000 italských slovíček: Ilustrovaný slovník (978-80-266-1764-8)
Detail

Kniha - autor Miroslava Ferrarová, 136 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování italských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. Na konci knížky najdete souhrnný česko-italský slovník se všemi slovy z knížky. (alza.cz)

Podobné produkty ako 1000 italských slovíček: Ilustrovaný slovník (978-80-266-1764-8)
Větné rozbory expres (978-80-266-1074-8), Interpunkce expres (978-80-266-1490-6), Slovní druhy expres (978-80-266-1533-0), Čistí (978-80-265-1074-1), Toxo (978-80-7443-266-8), Simply Speaking (978-80-266-0534-8), Dobrodružství vzduchoplavby (978-80-266-1300-8), Malý chemik (978-80-266-1230-8), Štěně Elza (978-80-266-1342-8), Obchodní němčina (978-80-266-0039-8), Dědečkovy pohádky (978-80-266-1199-8), O ŠKOLE (978-80-266-0886-8), Román a dějiny (978-80-275-1074-0), Slovní druhy expres: Určování slovních druhů a jejich pravopis po krůčcích (978-80-266-1533-0), Čeština expres 2 (A1/2) + CD: polština (978-80-7470-082-8), Čeština expres 1 (A1/1) + CD: ukrajinština (978-80-7470-079-8), Vizionáři B1/B2 (978-80-266-1326-8), 1. škola účesů (978-80-266-1582-8), Začínáme s francouzštinou (978-80-266-1186-8), Zvířata ze safari (978-80-266-1524-8), Dekameron B1/B2 (978-80-266-1298-8), Legendy zapomenutého mlýna (978-80-266-0972-8), Velká kniha automobilů (978-80-266-1540-8), 1000 vietnamských slovíček (978-80-266-1102-8), Klasické české pohádky (978-80-266-1623-8), Začínáme s arabštinou (978-80-266-0547-8), To kvůli mně (978-80-266-1566-8), Nočný expres (978-80-551-8576-7), Obsahy a rozbory děl (978-80-86873-15-2), Moje velká kniha čísel (978-80-277-1074-4)