Úvod do obecné fonetiky (9788024633190)

Produkt Úvod do obecné fonetiky (9788024633190) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Úvod do obecné fonetiky (9788024633190) upraviť a produkt hľadať znova.

Úvod do obecné fonetiky (9788024633190)

Úvod do obecné fonetiky (9788024633190)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Ashby a John Maidment, 194 stran, česky Učebnice, jejímiž autory jsou renomovaní lingvisté z University College London, seznamuje čtenáře se základními pojmy z obecné fonetiky. Kromě tradičního artikulačního popisu hlásek se věnuje také akustické analýze řeči a instrumentálním technikám fonetického výzkumu, vztahu výslovnosti a písma, fonetické transkripci, percepci řeči, jazykovým univerzáliím, fonologii a prozódii. Je psána přístupným jazykem a nepředpokládá žádnou předchozí znalost tématu. Výklad je doprovázen řadou tabulek, schémat a obrázků. Na konci knihy je zařazen slovníček pojmů. Publikace poslouží jako solidní úvod do oboru nejen studentům jazykovědy a filologie, ale také logopedům a dalším odborníkům na lidskou řeč. Český překlad učebnice zachovává původní příkladový materiál, jenž kromě angličtiny zahrnuje velké množství dalších jazyků, a soustavně jej obohacuje o příklady z češtiny, díky nimž kniha... (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do obecné fonetiky (9788024633190) , Úvod do obecné fonetiky (9788024633190)

Úvod do obecné chirurgie - Miroslav Tvrdek

Úvod do obecné chirurgie - Miroslav Tvrdek
Detail

Učební text je určen posluchačům 3. lékařské fakulty UK. Obsahuje informace v rozsahu výuky obecné chirurgie pro studenta medicíny všeobecné fakulty (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do obecné chirurgie - Miroslav Tvrdek , Chemie pro 8. ročník: úvod do obecné a organické chemie (978-80-7600-230-2)

Chemie pro 8. ročník: Úvod do obecné a organické chemie (978-80-7600-230-2)

Chemie pro 8. ročník: Úvod do obecné a organické chemie (978-80-7600-230-2)
Detail

Kniha - autor Josef Mach; Jiří Šibor, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice nejdříve seznámí žáky s pojmem chemie, následně s chemickými látkami a směsmi, složením látek, chemickými reakcemi prvky a anorganickými sloučeninami. Učebnice je doplněna o několik laboratorních prací, námětů k pozorování a pokusů, návrhů projektů, klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. K učebnici je přiložena periodická tabulka prvků a tabulka s hustotou, teplotou tání a varu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Chemie pro 8. ročník: Úvod do obecné a organické chemie (978-80-7600-230-2) , Úvod do christologie ()

Chemie pro 9. ročník: Úvod do obecné a organické chemie (978-80-7600-302-6)

Chemie pro 9. ročník: Úvod do obecné a organické chemie (978-80-7600-302-6)
Detail

Kniha - česky, brožovaná bez přebalu lesklá Chemie 9 (Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů) je vytvořena tak, aby motivovala žáky k zájmu o organickou chemii. Učebnice se snaží chemii provázat s běžným životem. Žákům je zde srozumitelně a jednoduše vysvětleno názvosloví organických látek. Závěrečná kapitola přibližuje chemii ve výživě, zemědělství, v průmyslu a také v souvislosti se zdravím, životním prostředím a nebezpečím v podobě drog. Učebnice dává vyučujícím dosáhnout vyšším očekávaným výstupům a kompetencím, nebo naopak probíranou látku podle potřeby redukovat. (alza.cz)

Podobné produkty ako Chemie pro 9. ročník: Úvod do obecné a organické chemie (978-80-7600-302-6) , Úvod do sociologie (9788024628530)

Chemie 9 Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších: Pracovní sešit (978-80-7600-361-3)

Chemie 9 Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších: Pracovní sešit (978-80-7600-361-3)
Detail

Kniha - 72 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit může být alternativou k běžnému poznámkovému sešitu. Nabízí prostor pro poznámky k výkladu učitele a procvičuje probrané učivo přitažlivou formou zábavných úkolů. Sešitem prolínají domácí pokusy, doplňovací cvičení, rébusy, příloha k vystříhání apod. (alza.cz)

Podobné produkty ako Chemie 9 Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších: Pracovní sešit (978-80-7600-361-3) , Chemie 9 úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších: pracovní sešit (978-80-7600-361-3)

Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie Pracovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7600-285-2)

Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie Pracovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7600-285-2)
Detail

Kniha - 76 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit obsahuje teoretické a praktické úlohy k procvičení probraného učiva, rozšiřující úlohy i návody k provádění domácích pokusů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie Pracovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7600-285-2) , Úvod do teologie trojjediného boha ()

Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie: učebnice pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-15-1)

Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie: učebnice pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-15-1)
Detail

Kniha - autor Jana Morbacherová, 100 stran, česky Učebnice Chemie 8 je vytvořena v souladu s koncepcí RVP ZV. Zaměřuje se na témata z oblasti obecné a anorganické chemie. Využívá moderních výukových trendů. Klade důraz na názornost, logické souvislosti a provázanost s ostatními přírodními vědami i praktickými znalostmi z běžného života. Důraz je také kladen na uvědomění si vlivu chemických látek na životní prostředí. V učebnici najdete mnoho obrázků, fotografií a schémat, které usnadňují porozumění probíranému učivu. Předností učebnice je také velké množství praktických úkolů, příkladů ze života a zajímavostí. (Zajímavosti jsou uvedeny drobnějším písmem v modrých sloupcích na pravém okraji stránek. Informace v těchto tabulkách nejsou určeny k zapamatování.) Učivo je podáno srozumitelnou formou. Učebnice je rozdělena do devíti kapitol, ve kterých žáci získají znalosti o chemických látkách a částicích, které je tvoří, o chemických vazbách mezi těmito... (alza.cz)

Podobné produkty ako Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie: učebnice pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-15-1) , Úvod do husovských dilemat (9788024646954)

Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie: pracovní sešit pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-52-6)

Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie: pracovní sešit pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-52-6)
Detail

Kniha - autor Jana Morbacherová, 56 stran, česky Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky chemie a tvoří celek s učebnicí chemie pro 8. ročník základní školy. Pracovní sešit je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy a tercie víceletého gymnázia. Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na jasné a přehledné vysvětlení a důkladné procvičení učiva tak, aby ho žáci lépe chápali a získané vědomosti si zapamatovali. K tomu také slouží názorné fotografie, obrázky a schémata. Pracovní sešit je plný cvičení, které aplikují učivo chemie na věci, které znají děti z běžného života. Atraktivní vizuální zpracování pracovního sešitu slouží ke zvýšení zábavnosti vyučování chemie. V úvodu každé kapitoly je rámeček s vynechanými slovy k doplnění sloužící jako zápis pro žáka. Je zde shrnuto základní učivo dané kapitoly, zápis je... (alza.cz)

Podobné produkty ako Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie: pracovní sešit pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-52-6) , Chemie 8 úvod do obecné a anorganické chemie pracovní sešit: člověk a jeho svět (978-80-7600-285-2)

Fonetika italštiny (9788024638423)

Fonetika italštiny (9788024638423)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Radimský, 150 stran, česky Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v nabídce učebnic zabývajících se zvukovou podobou italštiny. Záměrem autora je poskytnout komplexní popis současné standardní a neutrální italské výslovnosti s přihlédnutím k hlavním výslovnostem tzv. regionálním a poukázat také na důležité rozdíly oproti zvukové stránce češtiny. Předkládaná příručka pokrývá všechny hlavní oblasti zvukového popisu jazyka, tj. italský hláskový systém (souhlásky, samohlásky, centrální aproximanty, délka samohlásek, fonologická relevance jednotlivých hlásek v italštině standardní a neutrální), realizaci souhláskových a samohláskových skupin (hiáty, diftongy, geminace a spontánní geminace souhlásek, struktura slabiky), suprasegmentální stránku zvukového projevu (přízvuk, větný důraz, intonace) a sandhiové jevy (fonosyntaktické zdvojení, elize a apokopa). Zvláštní pozornost je věnována mimo jiné souvislosti morfologické... (alza.cz)

Podobné produkty ako Fonetika italštiny (9788024638423) , Chemie 8 úvod do obecné a anorganické chemie: učebnice pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-15-1)

Fonetika italštiny - Jan Radimský - e-kniha

Fonetika italštiny - Jan Radimský - e-kniha
Detail

eBook:,Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v nabídce učebnic zabývajících se zvukovou podobou italštiny. Záměrem autora je poskytnout komplexní popis současné standardní a neutrální italské výslovnosti s přihlédnutím k hlavním výslovnostem tzv. regionálním a poukázat také na důležité rozdíly oproti zvukové stránce češtiny. Předkládaná příručka pokrývá všechny hlavní oblasti zvukového popisu jazyka, tj. italský hláskový systém (souhlásky, samohlásky, centrální aproximanty, délka samohlásek, fonologická relevance jednotlivých hlásek v italštině standardní a neutrální), realizaci souhláskových a samohláskových skupin (hiáty, diftongy, geminace a spontánní geminace souhlásek, struktura slabiky), suprasegmentální stránku zvukového projevu (přízvuk, větný důraz, intonace) a sandhiové jevy (fonosyntaktické zdvojení, elize a apokopa). Zvláštní pozornost je věnována mimo jiné souvislosti morfologické struktury slov s umístěním přízvuku. Fonetika italštiny je příručka určená českým lingvistům, jazykovým profesionálům (učitelům, tlumočníkům, apod.) a využijí ji také vysokoškolští studenti italianistiky, pro které adekvátní studijní materiál v češtině zatím chyběl. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Fonetika italštiny - Jan Radimský - e-kniha , Chemie 8 úvod do obecné a anorganické chemie: pracovní sešit pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-52-6)

Fonetika a fonologie současné španělštiny (9788024627946)

Fonetika a fonologie současné španělštiny (9788024627946)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Čermák, 262 stran, česky Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech 2009–2011. Text je primárně určen studentům španělské filologie a seznamuje je se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Popis fonetického a fonologického systému, vycházející z artikulačních i akustických výzkumů, přihlíží i ke zvláštnostem jednotlivých regionálních a sociálních variant španělštiny a důsledně odráží aktuální stav vědění v oboru. (alza.cz)

Podobné produkty ako Fonetika a fonologie současné španělštiny (9788024627946) , Úvod do teologie (80-901017-2-0)

Úvod do christologie ()

Úvod do christologie ()
Detail

Audiokniha MP3 - autor prof. Ctirad Václav Pospíšil, čte prof. Ctirad Václav Pospíšil (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do christologie () , Úvod do mariologie: matka páně podle písem ()

Fonetika a fonologie současné španělštiny - Petr Čermák - e-kniha

Fonetika a fonologie současné španělštiny - Petr Čermák - e-kniha
Detail

eBook:,Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech 2009–2011. Text je primárně určen studentům španělské filologie a seznamuje je se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Popis fonetického a fonologického systému, vycházející z artikulačních i akustických výzkumů, přihlíží i ke zvláštnostem jednotlivých regionálních a sociálních variant španělštiny a důsledně odráží aktuální stav vědění v oboru. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Fonetika a fonologie současné španělštiny - Petr Čermák - e-kniha , Úvod do psychologie (978-80-247-4675-3)

Vědecký úvod do parapsychologie

Vědecký úvod do parapsychologie
Detail

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z oborů, který je váž-nou výzvou současnému vědeckému paradigmatu, světovému názoru formulovanému monistickou materialistickou vědou. Rýzl čerpá z let důkladných vědeckých výzkumů pa-rapsychologických jevů a využívá svého pronikavě kritického intelektu, aby "oddělil zrno od plev". Se stejnou rozhodností, s jakou obhajuje zjištěné poznatky z oblasti parapsy-chologie, odmítá akceptovat neověřené výsledky bádání a různá senzační tvrzení o para-normální jevech, která nemohou být potvrzena precizním, metodickým výzkumem. Tato Rýzlova kniha se nepochybně stane jedním z klasických děl tohoto oboru. Před-stavuje zlatý důl informací o kontroverzní disciplíně, která si postupně získává půdu pod nohama. --- Prof. MUDr. Stanislav GROF, Ph.D. (patro.cz)

Podobné produkty ako Vědecký úvod do parapsychologie , Úvod do ergoterapie (978-80-247-2699-1)

Úvod do gerontologie (9788024634050)

Úvod do gerontologie (9788024634050)
Detail

Elektronická kniha - autor Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach a Rostislav Čevela, 154 stran, česky Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních služeb. Učebnice Úvod od gerontologie se tematicky zaměřuje na aspekty stárnutí a stáří v co nejširším kontextu, ale především na podporu zdraví ve stáří, zdravé stárnutí a zdravotní politiku. Čtenáři zda naleznou úvodní informace k obeznámení se s nezbytnými základy problematiky gerontologie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do gerontologie (9788024634050) , Úvod do komparatistiky (978-80-86903-78-1)

Úvod do sociologie (9788024628530)

Úvod do sociologie (9788024628530)
Detail

Elektronická kniha - autor Radomír Havlík, 134 stran, česky Upravené vydání učebnice Radomíra Havlíka slouží k základní orientaci při studiu vybraných společenských problémů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány např. teorii a dějinám sociologie, vztahu společnosti a jedince, sociální struktuře společnosti, národnostním a etnickým vztahům, společenskému vývoji, myšlence pokroku nebo sociální deviaci. (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do sociologie (9788024628530) , Úvod do kriminologie (978-80-247-2982-4)

Pilates - Úvod do základů Pilates

Pilates - Úvod do základů Pilates
Detail

Připadáte si někdy při vstávání z pohovky o čtyřicet let starší? Nebo jste si všimli, že vaše osmdesátiletá sousedka je v lepší kondici než vy? Pak nastal čas vyzkoušet pilates, nedocenitelný doplněk zdravého životního stylu.Vzhledem k tomu, že Joseph Pilates vytvořil tento cvičební systém už v první polovině 20. století, stihly si již miliony lidí po celém světě ověřit, že vede k pružným a silným svalům. I vy se o tom můžete přesvědčit, a to jednoduše u vás doma. Jediné, co k tomu potřebujete, je cvičební podložka a tato knížka. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pilates - Úvod do základů Pilates , Úvod do psychologie (978-80-247-3037-0)

Úvod do bioreologie - Antonín Havránek

Úvod do bioreologie - Antonín Havránek
Detail

Publikace je určena všem zájemcům o reologii. Tato moderní materiálová věda, jejíž název je odvozen z řeckého panta rei = vše teče, po úspěších ve stavebnictví, strojírenském a chemickém průmyslu, polymerní vědě, se nyní stále více užívá i při zkoumání mechanických vlastností biologických objektů, kde ji označujeme jako bioreologii. Např. lékaři zkoumají reologii tkání, vazů, kloubních spojení a oběhů tělních tekutin. Pro aplikaci reologie je nezbytné porozumět její struktuře. Proto je v knize věnována zvýšená pozornost výkladu základních pojmů, kterými jsou napětí, deformace a rychlost deformace a základní reologické klasifikaci látek, tj. rozdělení látek na elastické, viskózní, plastické, viskoelastické a reologicky složitější. K porozumění látce má přispět i zařazení téměř třiceti řešených příkladů a řady úloh k samostatnému řešení, jejichž autorská řešení jsou uvedena na konci knihy. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do bioreologie - Antonín Havránek , Úvod do politologie (978-80-247-2940-4)

Úvod do sociohistorie - Gérard Noiriel

Úvod do sociohistorie - Gérard Noiriel
Detail

Kniha stručně představuje přístup a metodu kombinující sociologii a historii. Autor nastiňuje zvláštnosti obou disciplín, charakterizuje jejich stěžejní osobnosti a díla a poté vybírá klíčová východiska, se kterými může sociohistorik pracovat. Pečlivě sbírá a syntetizuje badatelské výsledky obou disciplín, přebírá východiska, postupy i závěry a přetavuje je prostřednictvím pečlivé argumentace do podoby, která je příznačná pro sociohistorii. Gérard Noiriel není pouze excelentní vědec, ale také výborný a systematicky postupující pedagog. To se odráží i na povaze textu, který je velmi fundovaný, odborný, ale zároveň čtivý, což představuje další cenný aspekt knihy. Ta může v českém prostředí oslovit nejen vědce, ale i studenty společenských věd, kteří se nebrání novým vědecky hodnověrným přístupům. Kniha představuje velice zajímavý a propracovaný koncept pocházející z intelektuálně produktivního francouzského vědeckého prostředí, který využívají i další významní francouzští vědci. Pro české společenskovědní prostředí může být přínosem nejen jako obohacení u nás využívaných vědeckých postupů, ale také jako alternativa k dominujícím dílům anglosaské provenience, která zde zdomácněla. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do sociohistorie - Gérard Noiriel , Úvod do psychoterapie (978-80-247-2667-0)

Úvod do metafyziky - Heinrich Schmidinger

Úvod do metafyziky - Heinrich Schmidinger
Detail

Metafyzika se po dlouhodobém kritickém odmítání opět dostává do popředí zájmu. Do této situace na rozcestí podává Schmidingerova kniha pomocnou ruku především tím, že se poctivě vyrovnává s dosavadní kritikou metafyziky, aby pak odpovědně naznačila její další možnosti, včetně jejich kulturního a civilizačního dopadu. Předností knížky je nové skloubení historického a systémového výkladu, jakož i pečlivé uvádění do základních filosofických pojmů. Úvodní studii napsal K. Floss. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do metafyziky - Heinrich Schmidinger , Úvod do ájurvédy (978-80-8100-654-8)

Úvod do psychologie - Zdeněk Helus

Úvod do psychologie - Zdeněk Helus
Detail

Vyhledávaná publikace s didaktickou pečlivostí charakterizuje stěžejní psychologické pojmy a zároveň čtenáře seznamuje s historií i aktuálním směřováním oboru. Důraz ke kladen na vyčlenění základních psychologických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, v druhých lidech i v sobě samém orientuje a zvládá nároky smysluplného života. Klíčové kapitoly jsou věnovány tématu osobnosti – její skladbě a vývojovým fázím. Nastíněny jsou také základy sociální a vývojové psychologie. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do psychologie - Zdeněk Helus , Úvod do komparativní planetologie (978-80-907883-7-4)

Úvod do psychologie - Helus Zdeněk

Úvod do psychologie - Helus Zdeněk
Detail

Vyhledávaná publikace s didaktickou pečlivostí charakterizuje stěžejní psychologické pojmy a zároveň čtenáře seznamuje s historií i aktuálním směřováním oboru. Důraz ke kladen na vyčlenění základních psychologických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, v druhých lidech i v sobě samém orientuje a zvládá nároky smysluplného života. Klíčové kapitoly jsou věnovány tématu osobnosti – její skladbě a vývojovým fázím. Nastíněny jsou také základy sociální a vývojové psychologie. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do psychologie - Helus Zdeněk , Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7)

Úvod do ájurvédy - Agnivása Áčárja

Úvod do ájurvédy - Agnivása Áčárja
Detail

Ájurvéda nabízí bezpočet možností léčby všech možných potíží a zabírá na většinu akutních i chronických nemocí. Často funguje jako záchrana pro pacienty, kterým již západní medicína neumí pomoci. Ájurvéda je víc než medicína: je to nauka o životě, jež objasňuje příčiny štěstí a definuje, co člověku prospívá a co škodí, a její principy rady nám navracejí rovnováhu. V této knize najdete srozumitelně vyložené základy ájurvédy, díky nimž budete moci uvědoměle využívat ájurvédské léčivé prostředky. Získáte lepší představu o této vědě, její historii a filozofii. A možná i lépe pochopíte, jak funguje vaše tělo, a zvýšíte tak kvalitu svého života. S důkladnou českou lektorací! (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do ájurvédy - Agnivása Áčárja , Galuška ondřej: stručný úvod do filosofie marnosti - cd (trz047)

Úvod do Antropozofie - Burkart Axel

Úvod do Antropozofie - Burkart Axel
Detail

Kniha Antropozofie se věnuje životu a působení Rudolfa Stenera, jedné z nejneobvyklejších osobností 20. století. Zabývá se jeho myšlenkami a teoriemi o pedagogice, přírodních vědách, náboženství a astrologii, které mají dodnes platný ráz. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do Antropozofie - Burkart Axel , Úvod do psychologie osobnosti (978-80-247-4033-1)

Úvod do vedy kniha 1

Úvod do husovských dilemat (9788024646954)

Úvod do husovských dilemat (9788024646954)
Detail

Elektronická kniha - autor Ctirad Václav Pospíšil, 400 stran, česky Kniha vychází u příležitosti 650. výročí od narození velkého českého reformátora. Základy, na nichž je tato nová pomyslná stavba zbudována, se nacházejí v předchozím zpracování z roku 2015 (Husovská dilemata). Jedná se o první takto komplexní uvedení do husovské problematiky v celé její tematické šíři (dobový kontext, Viklefova filosofie a její česká recepce, Husův život a posmrtný odkaz, jeho pojetí eucharistie a církve, christologie, soteriologie, trojiční teologie, teologie stvoření, eschatologie a mariologie). Kniha má co říci teologům, ale také historikům a těm, jimž nepřestává ležet na srdci takzvaná česká otázka. (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do husovských dilemat (9788024646954) , Úvod do teorie verše (978-80-7470-051-4)

Úvod do teologie trojjediného Boha ()

Úvod do teologie trojjediného Boha ()
Detail

Audiokniha MP3 - autor prof. Ctirad Václav Pospíšil, čte prof. Ctirad Václav Pospíšil Ve vzdělávacím cyklu nás Ctirad Václav Pospíšil přesvědčuje o skryté působnosti Trojice ve stvoření a ve Starém zákoněCtirad Václav Pospíšil poukazuje na rozhodující roli obrazu Boha v naší mysli na poli spirituality i uspořádání lidské společnosti. Cyklus je rovněž zaměřen na dějiny teologického myšlení: autor nás provází od Starého zákona až po okamžik, kdy bylo na konci čtvrtého století definováno trojiční dogma. Pospíšil předkládá plody své mnohaleté teologické reflexe: jsme zde zasvěcováni do typických témat trojiční teologie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do teologie trojjediného Boha () , Úvod do studia archeologie (978-80-210-6160-6)

Úvod do psychologie osobnosti - Panajotis Cakirpaloglu

Úvod do psychologie osobnosti - Panajotis Cakirpaloglu
Detail

Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a dále o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já. Díky přehledně a srozumitelně uspořádanému výkladu lépe porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci, inteligenci či řeči. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a sociálně-kognitivní teorii na základě nejnovějších výzkumů a poznatků ze světové literatury. Významnou pomůckou je stručný slovníček pojmů na konci každé kapitoly. Publikace je určena psychologům, pedagogům, sociologům, kulturním antropologům, politologům, psychiatrům, manažerům, personalistům a dalším odborníkům. Osloví však i širší veřejnost a její přirozený zájem porozumět sobě i druhým lidem. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do psychologie osobnosti - Panajotis Cakirpaloglu , Úvod do podnikové ekonomiky (978-80-247-5316-4)

Morálka. Úvod do etiky - Bernard Williams

Morálka. Úvod do etiky - Bernard Williams
Detail

Kniha Morálka. Úvod do etiky vyšla poprvé r. 1972. Williams již v této své první knize v obrysech předestírá otázky, které budou určující pro celé jeho dílo. Čtenář se zde setkává s Williamsovou kritikou Immanuela Kanta, ale i utilitarismu nebo s pojmem autenticity. Hlavní tezí knihy je poznatek, že úvahy o morálce nelze systematizovat. To však neznamená, že bychom se jich mohli buď vzdát, nebo nahradit morálním kázáním. O argumentaci se tyto úvahy opírat musejí, nelze je však na argumentaci redukovat. Jak Williams zmiňuje v předmluvě, cílem morální filosofie není získat nezpochybnitelný poznatek, ale schopnost tříbit vnímání tak, aby si člověk jasněji uvědomil to, co říká, myslí a cítí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Morálka. Úvod do etiky - Bernard Williams , Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)

Úvod do problematiky extremismu - David Lebeda

Úvod do problematiky extremismu - David Lebeda
Detail

Extremismus. V dnešní době velmi skloňované a používané slovo. Rozumíme mu však? Víme, o co se jedná? Jak se najednou toto slovo objevilo v našem slovníku a hlavně ve slovníku pedagogů, policistů, novinářů, politiků? Mnohdy dochází mezi odborníky na tuto problematiku k názorovým rozkolům. Kde tedy končí svoboda projevu, slova, náboženství a kde začíná extremismus? Nositeli extremismu jsou jak jednotlivci, tak skupiny, hnutí, politické strany, teroristické organizace nebo i samotné státy. Extremismus provází celé dějiny lidstva, není tedy výplodem dnešní doby, jak by se mohlo zdát. Jednou z příčin je nespokojenost s určitými projevy společenského života, stavem společnosti (jak ekonomickým, tak sociálním i morálním). Kniha sleduje problematiku extremismu z hlediska potřeb pracovníků ve školství, nabízí doporučení a rady, jak postupovat v případě, kdy se s extremismem osobně setkají u některého z žáků. Nezanedbatelná část knihy je věnována v současnosti aktuálnímu možnému zneužití mladých lidí extremistickými skupinami. Text je doplněn fotografiemi a ukázkami symbolů, se kterými je možné se v souvislosti s extremismem setkat. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do problematiky extremismu - David Lebeda , Úvod do přirozené zdravovědy (978-80-972830-2-5)

Úvod do komparatistiky - Angelika Corbineau-Hoffmann

Úvod do komparatistiky - Angelika Corbineau-Hoffmann
Detail

Angelika Corbineau-Hoffmannová (1949), profesorka srovnávací literatury na univerzitě v Lipsku, je uznávaná komparatistka, která zvláštně v posledních letech vydala četné a významné publikace. Úvod do komparatistiky (Einführung in die Komparatistik) z roku 2004 je přepracovaným vydáním knihy, jejímž cílem je seznámit začínající studenty srovnávací literatury s nejdůležitejšími otázkami a koncepty oboru. Autorka objasňuje základní pojmy a uvádí do dnes již poměrně složité debaty vztahů mezi (národními) literárními texty.Úvod do komparatistiky je odpovídajícím způsobem strukturován do jednotlivých částí od historického vyhraňování oboru (Goethův pojem světové literatury) až po přehled o současných debatách. Corbineau-Hoffmannová se věnuje pojmu "vlastního" a "cizího"; vztahu literatury k jiným médiím: výtvarnému umění a hudbě; a problému překladu, který přestává být translatologickým tématem, ale stává se stále aktuálnější otázkou literární vědy. Právě z tohoto důvodu tato kniha dává potřebné impulsy české komparatistice: přestože velmi přesvědčivé textové ukázky přibližují převážně svět románský a germánský, jsou její témata nová: ukazují další cesty literární vědy, která se odvrací od teoretické dekonstrukce a přiklání ke zkoumání kulturního kontextu, ovlivňování a prostupování kultur. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do komparatistiky - Angelika Corbineau-Hoffmann

Vědecký úvod do parapsychologie - Milan Rýzl

Vědecký úvod do parapsychologie - Milan Rýzl
Detail

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z oborů, který je vážnou výzvou současnému vědeckému paradigmatu, světovému názoru formulovanému monistickou materialistickou vědou. Rýzl čerpá z let důkladných vědeckých výzkumů parapsychologických jevů a využívá svého pronikavě kritického intelektu, aby "oddělil zrno od plev". Se stejnou rozhodností, s jakou obhajuje zjištěné poznatky z oblasti parapsychologie, odmítá akceptovat neověřené výsledky bádání a různá senzační tvrzení o paranormální jevech, která nemohou být potvrzena precizním, metodickým výzkumem. Tato Rýzlova kniha se nepochybně stane jedním z klasických děl tohoto oboru. Představuje zlatý důl informací o kontroverzní disciplíně, která si postupně získává půdu pod nohama. --- Prof. MUDr. Stanislav GROF, Ph.D. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vědecký úvod do parapsychologie - Milan Rýzl

Úvod do teologie - Kimová Jong-un

Úvod do teologie - Kimová Jong-un
Detail

Spis korejské teoložky, zabývající se všeobecným úvodem do teologie, určený pro širokou veřejnost. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do teologie - Kimová Jong-un

Úvod do biblické hermeneutiky - Manfred Oeming

Úvod do biblické hermeneutiky - Manfred Oeming
Detail

Autor se snaží podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického oddílu Starého zákona a jeden zákona Nového. Z německého originálu přeložil Filip Čapek (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do biblické hermeneutiky - Manfred Oeming

Úvod do přirozené zdravovědy - Shelton Herbert

Úvod do přirozené zdravovědy - Shelton Herbert
Detail

"Zdraví", tak jak ho popisují první Zdravovědci, je "normálním stavem živých tvorů". Je to svobodné, lehké a naprosto harmonické fungování všech orgánů a funkcí v našem těle. "Být zdraví je stejně přirozené, jako narodit se". Autor je toho názoru, že vše, co obecně označujeme jako nemoc, je jedna entita, zapříčiněná nesprávnou životosprávou a porušením zákonů zdraví. Zdravověda není lékařský systém či léčebná metoda - nepředstírá, že léčí, pouze to umožňuje přírodě. Odstraníte li příčinu nemoci a začnete žít zdravě, takzvané léky nebudou již zapotřebí. Jedinou jistou prevencí nemocí je, udržovat si zdraví zdravým životním stylem, a že jedinou cestou ke zdraví je, pokud je člověk nemocný, změna v jeho životních návycích. Léčení má svou podmínku a tou je poslušnost a dodržování zákonů našeho bytí. Dodržování těchto zákonů v žití, stravování, spaní, práci, přemýšlení, koupání, sexuálních návycích, atd. Toto je jediný způsob, jakým toho dosáhnout. Dodržování těchto zákonů nelze ničím nahradit, stejně jako nelze nahradit čistý životní styl. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do přirozené zdravovědy - Shelton Herbert

Úvod do podnikové ekonomiky - Martinovičová Dana

Úvod do podnikové ekonomiky - Martinovičová Dana
Detail

Kniha seznamuje se základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku a objasňuje základní ekonomické veličiny v podniku, financování a finančního rozhodování. Druhé vydání publikace je kompletně aktualizováno s ohledem na nový zákon o účetnictví a další právní předpisy. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do podnikové ekonomiky - Martinovičová Dana

Úvod do teorie verše - Říha Jakub

Úvod do teorie verše - Říha Jakub
Detail

Zájemci o studium verše byli doposud odkázáni na Úvod do teorie verše Josefa Hrabáka (první vydání 1956), knihu dnes již v mnoha ohledech zastaralou. Nový Úvod do teorie verše trojice pracovníků Ústavu pro českou literaturu AV ČR v tomto ohledu představuje současný stav oboru. Teorie verše je zde představena jako disciplína stojící na pomezí literární vědy a lingvistiky, jejíž základní metodologické východisko tvoří soustavné přihlížení k jazykovým předpokladům, srovnávání veršované a neveršované řeči či veršované řeči a teoretického modelu. Publikace zahrnuje všechny základní oblasti teorie verše: prozódii, rytmiku, metriku, rým a strofiku. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do teorie verše - Říha Jakub

Úvod do biblické hermeneutiky - Oeming Manfred

Úvod do biblické hermeneutiky - Oeming Manfred
Detail

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického oddílu Starého zákona a jeden zákona Nového, čímž podtrhuje nejen svéráznost jednotlivých způsobů interpretace, ale také rozmanitost možností, jak lze biblickým látkám porozumět. Kniha není určena jen odborníkům na biblické vědy a teologům, ale všem, kdo se zajímají o obory, jakými jsou religionistika, sociologie, psychologie, literární věda nebo filozofie. Také tyto vědní disciplíny totiž velkou měrou přispívají, jak autor přesvědčivě vysvětluje, k odkrývání stále nových významových rozměrů Bible. Obzvláště cenná je úvodní část, v níž je nastíněn stručný přehled filozofické hermeneutiky a její těsné sepětí s hermeneutikou biblickou. Kniha je přínosná svou otevřeností k nejnovějším interpretačním způsobům, zejména k postmodernímu výkladu Bible; i ty autor respektuje, ale je k nim zároveň kritický, a sám nabízí vlastní představu o tom, který z výkladů je nejpřesvědčivější a povaze Bible nejbližší. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do biblické hermeneutiky - Oeming Manfred

Úvod do problematiky extremismu - Lebeda David

Úvod do problematiky extremismu - Lebeda David
Detail

Extremismus. V dnešní době velmi skloňované a používané slovo. Rozumíme mu však? Víme, o co se jedná? Jak se najednou toto slovo objevilo v našem slovníku a hlavně ve slovníku pedagogů, policistů, novinářů, politiků? Mnohdy dochází mezi odborníky na tuto problematiku k názorovým rozkolům. Kde tedy končí svoboda projevu, slova, náboženství a kde začíná extremismus? Nositeli extremismu jsou jak jednotlivci, tak skupiny, hnutí, politické strany, teroristické organizace nebo i samotné státy. Extremismus provází celé dějiny lidstva, není tedy výplodem dnešní doby, jak by se mohlo zdát. Jednou z příčin je nespokojenost s určitými projevy společenského života, stavem společnosti (jak ekonomickým, tak sociálním i morálním). Kniha sleduje problematiku extremismu z hlediska potřeb pracovníků ve školství, nabízí doporučení a rady, jak postupovat v případě, kdy se s extremismem osobně setkají u některého z žáků. Nezanedbatelná část knihy je věnována v současnosti aktuálnímu možnému zneužití mladých lidí extremistickými skupinami. Text je doplněn fotografiemi a ukázkami symbolů, se kterými je možné se v souvislosti s extremismem setkat. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do problematiky extremismu - Lebeda David

Úvod do komparatistiky - Corbineau-Hoffmann Angelika

Úvod do komparatistiky - Corbineau-Hoffmann Angelika
Detail

Angelika Corbineau-Hoffmannová (1949), profesorka srovnávací literatury na univerzitě v Lipsku, je uznávaná komparatistka, která zvláštně v posledních letech vydala četné a významné publikace. Úvod do komparatistiky (Einführung in die Komparatistik) z roku 2004 je přepracovaným vydáním knihy, jejímž cílem je seznámit začínající studenty srovnávací literatury s nejdůležitejšími otázkami a koncepty oboru. Autorka objasňuje základní pojmy a uvádí do dnes již poměrně složité debaty vztahů mezi (národními) literárními texty. Úvod do komparatistiky je odpovídajícím způsobem strukturován do jednotlivých částí od historického vyhraňování oboru (Goethův pojem světové literatury) až po přehled o současných debatách. Corbineau-Hoffmannová se věnuje pojmu „vlastního" a „cizího"; vztahu literatury k jiným médiím: výtvarnému umění a hudbě; a problému překladu, který přestává být translatologickým tématem, ale stává se stále aktuálnější otázkou literární vědy. Právě z tohoto důvodu tato kniha dává potřebné impulsy české komparatistice: přestože velmi přesvědčivé textové ukázky přibližují převážně svět románský a germánský, jsou její témata nová: ukazují další cesty literární vědy, která se odvrací od teoretické dekonstrukce a přiklání ke zkoumání kulturního kontextu, ovlivňování a prostupování kultur. Překlad Veronika Jičínská. Vychází za přispění Ministerstva kultury ČR. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do komparatistiky - Corbineau-Hoffmann Angelika

Úvod do teologie - Kimová Jong-un

Úvod do teologie - Kimová Jong-un
Detail

Spis korejské teoložky, zabývající se všeobecným úvodem do teologie, určený pro širokou veřejnost. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do teologie - Kimová Jong-un

Úvod do psychologie osobnosti - Cakirpaloglu Panajotis

Úvod do psychologie osobnosti - Cakirpaloglu Panajotis
Detail

Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a dále o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já. Díky přehledně a srozumitelně uspořádanému výkladu lépe porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci, inteligenci či řeči. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a sociálně-kognitivní teorii na základě nejnovějších výzkumů a poznatků ze světové literatury. Významnou pomůckou je stručný slovníček pojmů na konci každé kapitoly. Publikace je určena psychologům, pedagogům, sociologům, kulturním antropologům, politologům, psychiatrům, manažerům, personalistům a dalším odborníkům. Osloví však i širší veřejnost a její přirozený zájem porozumět sobě i druhým lidem. (patro.cz)

Podobné produkty ako Úvod do psychologie osobnosti - Cakirpaloglu Panajotis

Úvod do kriminologie - Jan Tomášek - e-kniha

Úvod do kriminologie - Jan Tomášek - e-kniha
Detail

eBook:,Kriminalita patří k nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy skutečnosti? Odpověď na tuto i podobné otázky nalezne čtenář v publikaci, jež je zároveň přehledným úvodem do kriminologie. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích a obětech již tradičně provázejí. Autor, jenž je pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, při své přípravě vycházel z nejnovějších domácích i zahraničních kriminologických výzkumů. Také proto jeho práce osloví každého, koho uvedená problematika zajímá. Rozhodně by však neměla uniknout pozornosti studentů, kteří se kriminalitou zabývají v rámci příbuzných společenskovědních oborů. Relevantní poznatky pro práci v ní najdou rovněž experti působící přímo v oblasti kontroly kriminality. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do kriminologie - Jan Tomášek - e-kniha

Úvod do psychoterapie - Jan Vymětal - e-kniha

Úvod do psychoterapie - Jan Vymětal - e-kniha
Detail

eBook:,Poznejte spolu s námi obor psychoterapie. Obor, jehož smyslem a cílem je prostřednictvím psychologických postupů a metod pomáhat lidem vnitřně destabilizovaným a často nemocným a nešťastným. Jinak vyjádřeno - psychoterapie zahrnuje prevenci, léčbu a rehabilitaci poruch zdraví specifickou komunikací a vztahem mezi psychoterapeutem a klientem či pacientem. Kniha je základní prezentací oboru psychoterapie, který se rozvíjí především díky psychologickým vědám a nalézá své uplatnění například ve zdravotnické praxi a poradenství. Mapuje vznik, vývoj a současný stav oboru, postihuje teoretické a praktické stránky léčby psychologickými prostředky, aplikační oblasti apod. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do psychoterapie - Jan Vymětal - e-kniha

Přírodopis 6 Úvod do přírodopisu - Thea Vieweghová

Přírodopis 6 Úvod do přírodopisu - Thea Vieweghová
Detail

V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry. Na základě znalostí o stavbě rostlinné a živočišné buňky se jim představí skupina jednobuněčných organizmů od bakterií přes některé druhy hub a lišejníků až k prvokům. Představitelem rostlinné říše jsou řasy. Mnohobuněčné organizmy zastupují bezobratlí živočichové. Struktura kapitol: obecná charakteristika daného organizmu (u každého je uveden kmen i třída, popř. podtřídy a jejich zástupci) a stavba těla s názorným obrázkem s popiskami. Následuje přehled vybraných zástupců v podobě schématu s fotografiemi. Ty doplňují zajímavosti ve sloupcích na okraji stránky. Kapitola je zakončena otázkami na probrané učivo a shrnutím obsahu kapitoly. Větší celky jsou uvedeny motivačním úryvkem z populárně naučné nebo krásné literatury s otázkami na porozumění textu. Zařazeno je cyklické opakovaní ve formě testových otázek včetně doprovodného obrazového materiálu. Nechybí ani celkové závěrečné opakování. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Přírodopis 6 Úvod do přírodopisu - Thea Vieweghová

Úvod do operativního řízení podniku - Martin Januška

Úvod do operativního řízení podniku - Martin Januška
Detail

Publikace představuje vybrané základní pojmy, metody a postupy používané v operativním řízení podniku. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do operativního řízení podniku - Martin Januška

Úvod do dějin tištěných médií - Pavel Večeřa

Úvod do dějin tištěných médií - Pavel Večeřa
Detail

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných sociálních a humanitních věd, ale také novináři či zájemci o média.Představit vývoj tištěných médií v horizontu více než jednoho půltisíciletí není snadný úkol, třebaže o víc než o pouhý vhled do mnohotvárné problematiky novin, časopisů a drobných tisků nemůže jít. Tato kniha tudíž není historií tištěných médií, ale pouhým úvodem k vyprávění o jejich pozoruhodném příběhu. Jejím cílem je popsat klíčové zlomy na cestě od zpravodajských a publicistických letáků 16. století přes noviny a časopisy raného novověku až k jejich dědicům v moderní éře, kteří se na prahu třetího tisíciletí stali ohroženým druhem. Zaměřuje se na okamžiky, které ovlivnily vývoj tištěných médií ve světě. Sleduje proměny komunikačních nástrojů umožňujících zprostředkování informací jak ve vztahu ke slovu a textu, tak k obrazu, všímá si dobových informačních zdrojů, zprostředkování informací i práce s nimi. Nabízí poutavý pohled na ekonomickou základnu tištěných médií a samotný proces jejich tvorby. Zabývá se otázkami jejich periodicity a dostupnosti, nákladu a s ledovanosti, rovněž proměnami jejich forem a obsahů. V centru její pozornosti je také vliv inzerce a reklamy na rozvoj tištěných médií, ale i posuny v rovině mediální legislativy a cenzurní praxe, stejně jako vnímání cenzury veřejností. V neposlední řadě se dotýká problematiky účinků tohoto typu médií na publikum.Autor svým čtenářům nabízí stručný nástin fenoménu, jehož reflexe je v našich zemích vlastně teprve v začátcích. Usiluje o kombinaci maximální plasticity s co největší úsporností. Nakolik se mu to podařilo, to už musí posoudit sám čtenář. Přejeme vám mnoho potěšení ze získávání nových informací při čtení této bezesporu ojedinělé knihy. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do dějin tištěných médií - Pavel Večeřa

Úvod do Antropozofie - Rudolf Steiner - Alex Burkart

Úvod do Antropozofie - Rudolf Steiner - Alex Burkart
Detail

Kniha Antropozofie se věnuje životu a působení Rudolfa Stenera, jedné z nejneobvyklejších osobností 20. století. Zabývá se jeho myšlenkami a teoriemi o pedagogice, přírodních vědách, náboženství a astrologii, které mají dodnes platný ráz. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do Antropozofie - Rudolf Steiner - Alex Burkart

Úvod do psychologie - Zdeněk Helus - e-kniha

Úvod do psychologie - Zdeněk Helus - e-kniha
Detail

eBook:,Učebnice, jejímž autorem je renomovaný odborník a vysokoškolský pedagog, klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl. Klíčové kapitoly jsou věnovány tématům osobnosti, její vnitřní skladby, jejího začlenění do mezilidských vztahů i života společnosti, fázím jejího vývoje. Jsou analyzovány problémy narušeného vývoje a formulovány principy, jejichž respektování napomáhá formování osobnosti zdravé a bohatě se rozvíjející. Načrtnuty jsou také počátky vědecké psychologie a základní směřování moderní psychologie. Publikace je určena nejen studentům oboru psychologie na středních a vysokých školách, ale i všem zájemcům o duševní svět člověka z řad široké veřejnosti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do psychologie - Zdeněk Helus - e-kniha

Úvod do psychologie - Zdeněk Helus - e-kniha

Úvod do psychologie - Zdeněk Helus - e-kniha
Detail

eBook:,Vyhledávaná publikace s didaktickou pečlivostí charakterizuje stěžejní psychologické pojmy a zároveň čtenáře seznamuje s historií i aktuálním směřováním oboru. Důraz je kladen na vyčlenění základních psychologických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, v druhých lidech i v sobě samém orientuje a zvládá nároky smysluplného života. Klíčové kapitoly jsou věnovány tématu osobnosti – její skladbě a vývojovým fázím. Nastíněny jsou také základy sociální a vývojové psychologie. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Úvod do psychologie - Zdeněk Helus - e-kniha
Úvod do obecné fonetiky (9788024633190), Chemie pro 8. ročník: Úvod do obecné a organické chemie (978-80-7600-230-2), Úvod do christologie (), Úvod do sociologie (9788024628530), Chemie 9 Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších: Pracovní sešit (978-80-7600-361-3), Úvod do teologie trojjediného Boha (), Úvod do husovských dilemat (9788024646954), Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie Pracovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7600-285-2), Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie: učebnice pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-15-1), Chemie 8 Úvod do obecné a anorganické chemie: pracovní sešit pro 8. ročník základní školy (978-80-88285-52-6), Úvod do teologie (80-901017-2-0), Úvod do mariologie: Matka Páně podle Písem (), Úvod do psychologie (978-80-247-4675-3), Úvod do ergoterapie (978-80-247-2699-1), Úvod do komparatistiky (978-80-86903-78-1), Úvod do kriminologie (978-80-247-2982-4), Úvod do psychologie (978-80-247-3037-0), Úvod do politologie (978-80-247-2940-4), Úvod do psychoterapie (978-80-247-2667-0), Úvod do ájurvédy (978-80-8100-654-8), Úvod do komparativní planetologie (978-80-907883-7-4), Úvod do komunitního ošetřovatelství (978-80-247-2150-7), Galuška Ondřej: Stručný úvod do filosofie marnosti - CD (TRZ047), Úvod do psychologie osobnosti (978-80-247-4033-1), Úvod do problematiky extremismu (978-80-7478-394-4), Úvod do teorie verše (978-80-7470-051-4), Úvod do studia archeologie (978-80-210-6160-6), Úvod do podnikové ekonomiky (978-80-247-5316-4), Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1), Úvod do přirozené zdravovědy (978-80-972830-2-5)