Sokol falco psí konzervy leták

Našli jsme pro tebe Sokol falco psí konzervy leták. Pokud ti nevyhovují, zkus upravit dotaz Sokol falco psí konzervy leták

Čtení z Bible - Sokol Václav, Sokol Jan

Čtení z Bible - Sokol Václav, Sokol Jan

Kniha obsahuje nejznámější a nejkrásnější příběhy z Bible, ale také písně, proroctví, modlitby a napomenutí. Není to ale převyprávění příběhů, s kterými se na knižních pultech můžeme setkat často a děti je rádi čtou: v této knize jde o výběr z Bible samé. Jan Sokol, významný český filosof, se snažil vybrat hlavní a známé, ale i některé neznámé příběhy, dále charakteristické, důležité a živé ukázky z ostatních biblických knih a textů. Důležitou součástí výboru jsou obrázky od Václava Sokola. Jejich hlavním úkolem je přimět čtenáře, aby o biblických příbězích přemýšleli a v příběhu hledali ještě něco víc než jen napínavou příhodu. Na konci knihy čtenář najde výkladové články Jana Sokola, v nichž se… (patro.cz)

Plyš Sokol

Plyš Sokol

Plyšový sokol o velikosti cca 17,5 x 8 x 14 cm. Věk 0+ (mrakyhracek.cz)

Plyš Sokol

Plyš Sokol

Plyšový sokol o velikosti cca 17,5 x 8 x 14 cm. Věk 0+ (mrakyhracek.cz)

Plyš Sokol klíčenka

Plyš Sokol klíčenka

Plyšový sokol klíčenka o velikosti cca 9,5 x 5 x 7 cm. Věk 0+ (mrakyhracek.cz)

Lamps Plyš Sokol

Lamps Plyš Sokol

Plyšový sokol o velikosti cca 17,5 × 8 × 14 cm. Věk 0+ (mall.cz)

Plyš Sokol klíčenka

Plyš Sokol klíčenka

Plyšový sokol klíčenka o velikosti cca 9,5 x 5 x 7 cm. Věk 0+ (mrakyhracek.cz)

Osobne - Sokol Koloman

Osobne - Sokol Koloman

(patro.cz)

Václav Sokol: Výtvarná čítanka

Václav Sokol: Výtvarná čítanka

Kniha vznikla jako pečlivě komponovaný výběr medailonů a črt věnovaných osobnostem či místům, k nimž autor má nebo měl bližší vztah, i drobnějších textů o jednotlivých obrazech či sochách, a textů příležitostných. (mall.cz)

Sabine Ebertová: Mladý sokol

Sabine Ebertová: Mladý sokol

Léto 1147 Lübeck hoří, v Řezně táhne křižácké vojsko přes kamenný most, na který se pohlíží jako na zázračné dílo, a v Norimberku zůstává desetiletý král jako spoluvladař. (mall.cz)

Ebertová Sabine: Mladý sokol

Ebertová Sabine: Mladý sokol

Léto 1147 Lübeck hoří, v Řezně táhne křižácké vojsko přes kamenný most, na který se pohlíží jako na zázračné dílo, a v Norimberku zůstává desetiletý král jako spoluvladař. (mall.cz)

Výtvarná čítanka - Sokol Václav

Výtvarná čítanka - Sokol Václav

Kniha vznikla jako pečlivě komponovaný výběr medailonů a črt věnovaných osobnostem či místům, k nimž autor má nebo měl bližší vztah, i drobnějších textů o jednotlivých obrazech či sochách, a textů příležitostných. Pro svůj vyhraněný, ale nikoli úzký pohled na výtvarné umění, pro schopnost rozpoznat živé hodnoty ve věcech nových i starých a v neposlední řadě pro autorův srozumitelný styl je knížka nenásilnou a laskavou pomůckou, jak vstoupit do světa výtvarného umění a lépe jej pochopit. (patro.cz)

Půlnoční sokol - Gemmell David

Půlnoční sokol - Gemmell David

Přízraky minulosti jsou blízko v epickém příběhu, který začíná prohlášením mladého muže: "Vyřiď mu, že jednou mu vyříznu to jeho ohavné srdce z těla." Mluvčím je Rheg, toulavý vlk, žijící mimo zákon, známý jako bastard Rheg - i když tohle mu nikdo do obličeje neřekne. Zrozený ze zrady, jeho jméno je nadávkou, a vyrostl mezi bojovnými Riganty. Ti si cení jeho umění bojovat, ale bojí se násilí v jeho srdci. V sedmnácti letech se samozvaný vyhnanec Rheg vydá do krysího hnízda, jež podle některých představuje vše, co je věčné a svaté: do Velkého města Kamene. Tady, kde si gladiátoři vydělávají na chléb zabíjením, kde učení a kultura zakrývají vnitřní zkázu a zkaženost, vytvořili rudí kněží hrůzovládu; zplodili dost nenávisti a zloby, aby vydržela několik století. A přesto tu trpící… (patro.cz)

Naděje na neděli - Sokol Jan

Naděje na neděli - Sokol Jan

Nová publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy z pera oblíbeného českého autora, filosofa a vysokoškolského učitele. Texty byly původně připraveny jako podklady pro kázání na nedělní čtení z evangelia v bazilice sv. Markéty na pražském Břevnově. Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto případě však ke čtenářskému zážitku přispívá i původní žánr kázání, k jehož samotné podstatě patří umění zaujmout a vyslovit na omezeném prostoru přesvědčivě to podstatné. (patro.cz)

Sokol Jan: Naděje na neděli

Sokol Jan: Naděje na neděli

Nová publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy z pera oblíbeného českého autora, filosofa a vysokoškolského učitele. (mall.cz)

Král sokolů (DVD) (papírový obal)

Král sokolů (DVD) (papírový obal)

V lesích pod hradem mocného pána Baladora žije čtrnáctiletý Tomáš se svým otcem klidně až do chvíle, kdy otec tragicky zemře. Dobrodružný pohádkový film KRÁL SOKOLŮ, nás zavede do středověku. V lesích pod hradem mocného pána Baladora žije čtrnáctiletý Tomáš se svým otcem klidně až do chvíle, kdy otec tragicky zemře. Teď musí odejít na hrad prosit o práci. Nechtěně se zaplete do intriky, kterou připravil zlý Iver svému odvěkému rivalovi, sokolníkovi Vaganovi. Vagan je pomluven a musí prchnout. Má ale zdatného spojence Tomáše, který má schopnost rozumět řeči zvířat a ptáků, zná nejedno tajemství přírody. Musí se pokusit očistit. Vaganovu čest a odhalit Iverovu podlost. (dvd-premiery.cz)

Člověk jako osoba - Sokol Jan

Člověk jako osoba - Sokol Jan

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se liší hlediskem i metodou. První část shrnuje to nejdůležitější, co o člověku a jeho vývoji říkají různé dílčí vědy o člověku, počínaje fyzickou antropologií přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a kulturní antropologii. Zahrnuje tedy to, co lze o člověku a jeho vývoji konstatovat a doložit vědeckou, tj. objektivující metodou. Usiluje přitom hlavně o to, uvést výsledky a názory různých věd o člověku do souvislostí, které snad umožní porozumět povaze člověka hlouběji. Druhá část je naproti tomu věnována soustavnému výkladu naší… (patro.cz)

Jan Sokol: Čas a rytmus

Jan Sokol: Čas a rytmus

Kniha Čas a rytmus je pokusem o shrnutí celé tradice myšlení o čase od antiky po současnost. Především tradice filosofické, od Hésioda a Platóna až po Heideggera, Patočku a Lévinase, ale také tradice vědecké. (mall.cz)

Konštantínov sokol - Vranská Rojková Iva

Konštantínov sokol - Vranská Rojková Iva

Ako priblížiť školákom významnú kapitolu slovenskej histórie spätú s pôsobením svätých Cyrila a Metoda? Odpoveďou je pútavý príbeh zo života dvoch súrodencov, piatačky Táničky a ôsmaka Ondreja. Chlapcovi sa sníva sen o sokolovi, ktorý mu priniesol záhadnú listinu. Jej tajomstvo deti krok za krokom, historicko-detektívne lúštia. Mozaika byzantskej misie na Veľkej Morave sa postupne skladá z dedovho a otcovho rozprávania, z úryvkov kníh, z detského filozofovania. Cesta poznávania sa prepletá s bežným životom hlavných hrdinov, a tak popri šírení osvety o dejinných udalostiach a budovaní národného povedomia nechýba knihe humor a ľahkosť. Chcete sa dozvedieť, aký dar z minulosti priniesol slovenským deťom záhadný sokol? Potom želáme príjemné čítanie! Mimochodom, mnoho zaujímavého sa z knihy… (patro.cz)

Lysák Jiří: Jan Sokol z Lamberka

Lysák Jiří: Jan Sokol z Lamberka

Zřícenina hradu Lamberka se nachází v katastru obce Březníka u Náměště nad Oslavou. V povodí řeky Oslavy zaujímá zvláštní místo v romantické scenérii skalnatého údolí, téměř nedotčeného lidskou činností. (mall.cz)

Jan Sokol: Proč chodíme do kostela?

Jan Sokol: Proč chodíme do kostela?

„S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Nepříjemné povinnosti totiž člověk lépe snáší, když ví, že to tak mají všichni. (mall.cz)

Sokol Jan: Proč chodíme do kostela?

Sokol Jan: Proč chodíme do kostela?

„S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Nepříjemné povinnosti totiž člověk lépe snáší, když ví, že to tak mají všichni. (mall.cz)

Sokol Jan: Moc, peníze a právo

Sokol Jan: Moc, peníze a právo

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace Etika, život, i (mall.cz)

Jan Sokol: Nežít jen pro sebe

Jan Sokol: Nežít jen pro sebe

Kniha „Nežít jen pro sebe“ představuje výběr jedenácti tematicky spojených textů Jana Sokola. (mall.cz)

Sokol Jan: Moje plány: Paměti architekta

Sokol Jan: Moje plány: Paměti architekta

Paměti architekta Jana Sokola (1904–1987) osvětlují dlouhou cestu za smyslem života, práce a víry. Volba architektury vymezila prostor ke studiu i tvoření, doba někdy pomáhala, jindy stavěla těžké překážky. (mall.cz)

Jiří Lysák: Jan Sokol z Lamberka

Jiří Lysák: Jan Sokol z Lamberka

Zřícenina hradu Lamberka se nachází v katastru obce Březníka u Náměště nad Oslavou. V povodí řeky Oslavy zaujímá zvláštní místo v romantické scenérii skalnatého údolí, téměř nedotčeného lidskou činností. (mall.cz)

Moc, peníze a právo - Sokol Jan

Moc, peníze a právo - Sokol Jan

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace Etika, život, instituce (Vyšehrad 2014). Autor z historického i systematického hlediska zkoumá funkci peněz ve společnosti i vývoj společnosti samotné a snaží se o hlubší porozumění fungování její moderní, současné podoby. Jeho zkoumání berou v potaz právní i ekonomické teorie a poznatky, podrobují je však kritickému filosofickému přezkoumání. I složité a komplexní otázky se v autorově podání stávají srozumitelnými; jsou vyloženy jasně a do hloubky tak, aby jejich znalost nebyla jen speciálním vědeckým poznatkem, ale aby se jejich pochopení začlenilo do… (patro.cz)

Esprit Falco ES1G207M0075

Esprit Falco ES1G207M0075

Hodinky z dílny značky Esprit jsou stvořeny pro mužekaždá žena, která sleduje nejnovější trendy. Jejich černý ciferník je zdoben jednoduchými ručičkami s datumovkou. Hodinky jsou kompletně vyrobeny z ušlechtilé oceli a díky celozlatému provedení působí luxusním dojmem. (mall.cz)

Esprit Falco ES1G204M0095

Esprit Falco ES1G204M0095

Hodinky z dílny značky Esprit si zamiluje každá muž, který si potrpí na stylové doplňky. Jejich černý ciferník nabízí pohled na tři chronografy, výrazné ručičky a datumovku. Hodinky jsou kompletně vyrobeny z ušlechtilé oceli. Kompletní pozlacení tahu a pouzdra vytváří luxusní dojem. (mall.cz)

Falco: Essential - CD

Falco: Essential - CD

Johann Hölzel (19. února 1957 – 6. února 1998), lépe známý pod jeho pseudonymem Falco , byl rakouský zpěvák a skladatel. (mall.cz)

Esprit Falco ES1G207M0075

Esprit Falco ES1G207M0075

Esprit Falco ES1G207M0075. (hodinky.cz)

Esprit Falco ES1G204M0095

Esprit Falco ES1G204M0095

Esprit Falco ES1G204M0095. (hodinky.cz)

Sokol Jan: Člověk jako osoba - Filosofická antropologie

Sokol Jan: Člověk jako osoba - Filosofická antropologie

Souhrn úvah k tématu filosofické antropologie Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. (mall.cz)

Sokol Jan: Mistr Eckhart a středověká mystika

Sokol Jan: Mistr Eckhart a středověká mystika

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola Další reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. (mall.cz)

Gemmell David: Půlnoční sokol - Rigantská sága 2

Gemmell David: Půlnoční sokol - Rigantská sága 2

Přízraky minulosti jsou blízko v epickém příběhu, který začíná prohlášením mladého muže: "Vyřiď mu, že jednou mu vyříznu to jeho ohavné srdce z těla. (mall.cz)

Kam dolétne sokol - Hrubý Zdeněk, Hlaváček Boris

Kam dolétne sokol - Hrubý Zdeněk, Hlaváček Boris

Jméno Zdeňka Hrubého, bývalého předsedy ČHS a špičkového horolezce není třeba dlouze představovat. Na svém kontě má řadu mimořádných horolezeckých výstupů a také osm osmitisícových vrcholů. Ona číslovka osm se mu stala osudnou, neboť právě 8. srpna 2013 tragicky zahynul při sestupu z Gašerbrumu I. Postřehy si na svých cestách zapisoval do všeho, co mu přišlo pod ruku (do účetních knih, starých kalendářů, propadlých diářů…) Jeho texty jsou psány neotřelou poutavou formou s obrovským filozofickým nadhledem a pro vyjádření hloubky vnitřního poznání momentální situace jsou doplněné o přesně cílené a náladu podtrhující citace z filmů, knih i běžných povídaček. Zápisky z jeho deníků jsou zcela výjimečné a vymykají se běžným horolezeckým cestopisům. Při jejich čtení se dostanete až… (patro.cz)

SEAL team six Lov sokola - Pezzullo Ralph

SEAL team six Lov sokola - Pezzullo Ralph

Operativec Thomas Crocker není v krajně nebezpečných misích celonárodního významu žádným nováčkem. Jeho úkol jej však tentokrát zavede blíže k domovu. Íránský terorista, jehož spolu se svým týmem pronásleduje, je totiž tentýž člověk, jenž před několika měsíci unesl Crockerovu ženu: Sokol, který se pokusil o krádež libyjského jaderného materiálu a osnuje plány ničivého útoku proti Americe. Crocker a jeho tým jsou mu v patách a hon na Sokola a jeho skupinu je zavádí z Bangkoku až do Caracasu. (patro.cz)

FALCO Vánoční balíček KOČKA

FALCO Vánoční balíček KOČKA

Využijte dopravu zdarma na 3 měsíce a slevu 10 % na první nákup! Staňte se členem MALL klubu pro mazlíčky a tyto a další výhody jsou vaše. Registrujte se nezávazně a zdarma. Překvapte vaše milované kočičky speciálním vánočním balíčkem plným dobrot. Součástí jsou 4 lahodné masové konzervy, sušené pamlsky a další drobnosti. FALCO Vánoční balíček KOČKA obsahuje hypoalergenní produkty v superprémiové kvalitě. (mall.cz)

Kniha Půlnoční sokol (978-80-87010-20-4)

Kniha Půlnoční sokol (978-80-87010-20-4)

Kniha – autor David Gemmell, 0 stran, česky, Přízraky minulosti jsou blízko v epickém příběhu, který začíná prohlášením mladého muže: "Vyřiď mu, že jednou mu vyříznu to jeho ohavné srdce z těla." Mluvčím je Rheg, toulavý vlk, žijící mimo zákon, známý jako bastard Rheg - i když tohle mu nikdo do obličeje neřekne. Zrozený ze zrady, jeho jméno je nadávkou, a vyrostl mezi bojovnými Riganty. Ti si cení jeho umění bojovat, ale bojí se násilí v jeho srdci. V sedmnácti letech se samozvaný vyhnanec Rheg vydá do krysího hnízda, jež podle některých představuje vše, co je věčné a svaté: do Velkého města Kamene. Tady, kde si gladiátoři vydělávají na chléb zabíjením, kde učení a kultura zakrývají vnitřní zkázu a zkaženost, vytvořili rudí kněží hrůzovládu; zplodili dost nenávisti a zloby, aby… (alza.cz)

Goleto Konferenční stolek Falco | bílý

Goleto Konferenční stolek Falco | bílý

Konferenční stolek Falco | bílý Konferenční stůl v bílé barvě ve stylovém designu může být tedy dekorativně integrován do obývacího pokoje. Čtyři robustní dřevěné nohy zaručují vysokou stabilitu konferenčního stolku. Na spodním odkládacím prostoru najdete dostatek místa např. na dálkové ovládání nebo časopisy. Díky lakovanému povrchu se konferenční stolek snadno čistí.   Konferenční stolek ve stylovém designu 4 robustní podpěrné nohy ze dřeva Stolní deska s vlnitým okrajem z robustního MDF Hladký, lakovaný povrch, snadno se čistí Snadná montáž   Technické parametry: Materiál: dřevo, MDF Barva: bílá Celkové rozměry: 94 x 44 x 42 cm Hmotnost: přibližně 9 kg Maximální nosnost: 50 kg   (goleto.cz)

Model REGGIANE RE 2000 FALCO

Model REGGIANE RE 2000 FALCO

Model REGGIANE RE 2000 FALCO  Stavebnice letadla v měřítku 1:48 je připravena pro malé modeláře. Barvy a lepidlo nejsou součástí balení.  Přednosti: český výrobek zdravotně nezávadný materiál rozvíjí dovednost, zručnost a kreativitu Vyberte Vašim šikulkům jeden z mnoha modelů značky Směr! Vhodné pro děti od 8 let Měřítko: 1:48 Materiál: plast Počet dílů: 45 Rozměr: 16,1 x 22 cm Země původu: ČR (hracky-4kids.cz)

ETA Falco 1515 90000 - zánovní

ETA Falco 1515 90000 - zánovní

Robotický vysavač 2 v 1 dokáže vysávat i mopovat po dobu až 120 minut. ETA Falco 1515 90000 je nabitý technologiemi, například Gyro navigací, díky které se vyzná v celém bytě, bezdotykovým rozpoznáváním překážek nebo 16 pohybovými senzory pro optimální pohyb. Trojnásobná filtrace zachytí i ty nejmenší částice prachu a nečistot. S vyškou pouhých 7,8 cm vysaje bez problémů i pod nízkým nábytkem. (mall.cz)

FALCO boty 120 Marshall brown

FALCO boty 120 Marshall brown

Pánské touringové motockylové boty. (mall.cz)

FALCO boty 120 Marshall brown

FALCO boty 120 Marshall brown

Pánské touringové motockylové boty. (mall.cz)

FALCO boty 120 Marshall brown

FALCO boty 120 Marshall brown

Pánské touringové motockylové boty. (mall.cz)

FALCO boty 120 Marshall brown

FALCO boty 120 Marshall brown

Pánské touringové motockylové boty. (mall.cz)

FALCO boty 120 Marshall brown

FALCO boty 120 Marshall brown

Pánské touringové motockylové boty. (mall.cz)

Laceto FALCO NS - Sluneční brýle

Laceto FALCO  NS - Sluneční brýle

Sluneční brýle značky Laceto FALCO s transparentním rámečkem a černými detaily, vhodné pro sport i běžné nošení. Jsou vybaveny protiskluzovými koncovnami a nosníky. Skla jsoumodrá REVO. (sportisimo.cz)

FALCO Dog jelení kýta 8x120g

FALCO Dog jelení kýta 8x120g

Využijte dopravu zdarma na 3 měsíce a slevu 10 % na první nákup! Staňte se členem MALL klubu pro mazlíčky a tyto a další výhody jsou vaše. Registrujte se nezávazně a zdarma. Luxusní, ručně plněné konzervy pro psy. Obsahuje pouze celé a vybrané kusy čisté svaloviny – jelení kýty. Přírodní konzerva pro psy bez rýže a zeleniny. (mall.cz)

FALCO Cat jelení kýta 8x120g

FALCO Cat jelení kýta 8x120g

Využijte dopravu zdarma na 3 měsíce a slevu 10 % na první nákup! Staňte se členem MALL klubu pro mazlíčky a tyto a další výhody jsou vaše. Registrujte se nezávazně a zdarma. Luxusní, ručně plněné konzervy pro kočky. Obsahuje pouze celé a vybrané kusy čisté svaloviny – jelení kýty. Přírodní konzerva pro kočky bez rýže a zeleniny. (mall.cz)

FALCO Vánoční balíček VELKÝ PES

FALCO Vánoční balíček VELKÝ PES

Využijte dopravu zdarma na 3 měsíce a slevu 10 % na první nákup! Staňte se členem MALL klubu pro mazlíčky a tyto a další výhody jsou vaše. Registrujte se nezávazně a zdarma. Překvapte vaše milované pejsky speciálním vánočním balíčkem plným dobrot. Součástí jsou 3 lahodné masové konzervy, sušené pamlsky a další drobnosti. FALCO Vánoční balíček VELKÝ PES obsahuje hypoalergenní produkty v superprémiové kvalitě. (mall.cz)

ETA Falco 1515 90000 (ETA151590000 )

ETA Falco 1515 90000 (ETA151590000 )

Robotický vysavač na vytírání podlah, s mopem, na koberce, na sbírání nečistot, tvrdé podlahy, hladké podlahy a protialergický, automatické dobíjení, senzor proti pádu ze schodů, senzor proti nárazu a vysátí více místností, objem nádoby 0,6 l, počet bočních štětců 2, překoná překážku do 1,5 cm, způsob navigace gyro, typ ovládání dálkový ovladač, způsob čištění: kartáče a mopování, doba nabíjení 5 h, typ baterie Li-ion, doba provozu 120 min, HEPA filtr, hlučnost 72 dB, boční kartáč, dálkové ovládání, návleky na mop a virtuální zeď, barva bílá 2v1 vysávání a mopování, gyroskopická navigace, digitální motor, elektronicky řízený mop, HEPA filtr, 2 rotační kartáče (na koberce a na tvrdé podlahy), 2 postranní kartáče, 3 režimy úklidu: automatický, pro menší místnosti a úklid… (alza.cz)

Sokol Jan: Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů

Sokol Jan: Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů

Základní příručka filosofických témat pro každého Kniha má svůj základ v přednáškách o úvodu do filosofie, které autor pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK. (mall.cz)

Jan Sokol z Lamberka (978-80-7268-546-2)

Jan Sokol z Lamberka (978-80-7268-546-2)

Kniha – autor Jiří Lysák, 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zřícenina hradu Lamberka se nachází v katastru obce Březníka u Náměště nad Oslavou. V povodí řeky Oslavy zaujímá zvláštní místo v romantické scenérii skalnatého údolí, téměř nedotčeného lidskou činností. Je vyhledávaným místem ctitelů přírody i zajímavé historie. (alza.cz)

Jana Ámose Komenského Orbis pictus - Sokol Václav, Komenský Jan Amos

Jana Ámose Komenského Orbis pictus - Sokol Václav, Komenský Jan Amos

Aktuální výbor z unikátní obrazové učebnice Jana Ámose Komenského doplněný novými ilustracemi Václava Sokola se snaží zprostředkovat „svět v obrazech“ současnému dětskému čtenáři. Redaktoři nového vydání Orbis pictus se po čtyřech stoletích obracejí v doslovu k jejímu autorovi s velkým poděkováním... Milý Jane Ámosi, Tvoje knížka Orbis pictus (Svět v obrazech) se stala nejznámější a historicky nejúspěšnější učebnicí pro děti. Během téměř čtyř století, která nás dělí od jejího napsání, vyšla v mnoha vydáních. Nakladatelé přizpůsobovali výběr témat dějinám, edice se lišily jazykem i počtem kapitol, původní rytiny nahradily litografie, vynálezy si vynutily dopsání nových kapitol. Nadčasová je pobídka: Uč se moudrým býti. Přivádíš děti na úžasnou cestu poznávání. Učíš děti svět… (patro.cz)

Psi, psi, psi (978-80-00-03041-8)

Psi, psi, psi (978-80-00-03041-8)

Kniha – autor Ivona Březinová, 12 stran, česky, prostorové pohádky, leporela Veselé leporelo o povoláních a posláních psů. Co všechno pejskové umějí, děti objeví ve verších i obrázcích o psu lavinovém, policejním, ovčáckém, hlídacím, vodicím, asistenčním, záchranářském, mysliveckém, tanečním i psu terapeutovi. Poznají tradiční i nové úkoly, které někteří chlupatí kamarádi vykonávají za našeho velkého obdivu. (alza.cz)

Směr Model Fiat C.R. 42 FALCO

Směr Model Fiat C.R. 42 FALCO

Model Fiat C.R. 42 FALCO  Stavebnice letadla v měřítku 1:40 je připravena pro malé modeláře. Barvy a lepidlo nejsou součástí balení.  Přednosti: český výrobek zdravotně nezávadný materiál rozvíjí dovednost, zručnost a kreativitu Vyberte Vašim šikulkům jeden z mnoha modelů značky Směr! Vhodné pro děti od 6 let Měřítko: 1:40 Materiál: plast Počet dílů: 43 Rozměr: 20,9 x 24,1 cm Země původu: ČR (hracky-4kids.cz)

FALCO boty 880 Lennox green army

FALCO boty 880 Lennox green army

Pánské motocyklové boty s chráničem kotníku. (mall.cz)

FALCO MAX deluxe kuřecí křídla 1200g

FALCO MAX deluxe kuřecí křídla 1200g

Využijte dopravu zdarma na 3 měsíce a slevu 10 % na první nákup! Staňte se členem MALL klubu pro mazlíčky a tyto a další výhody jsou vaše. Registrujte se nezávazně a zdarma. Prvotřídní ručně plněné konzervy pro psy. 100% obsah masa, bez chemických přísad, náhražek a plnidel. Konzerva obsahují kuřecí křídla nasekané na kousky. (mall.cz)

FALCO MAX deluxe kuřecí křídla 800g

FALCO MAX deluxe kuřecí křídla 800g

Využijte dopravu zdarma na 3 měsíce a slevu 10 % na první nákup! Staňte se členem MALL klubu pro mazlíčky a tyto a další výhody jsou vaše. Registrujte se nezávazně a zdarma. Prvotřídní ručně plněné konzervy pro psy. 100% obsah masa, bez chemických přísad, náhražek a plnidel. Konzerva obsahují kuřecí křídla. (mall.cz)

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Zavřít