Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-633-7)

Produkt Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-633-7) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-633-7) upraviť a produkt hľadať znova.

Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-633-7)

Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-633-7)
Detail

Kniha - autor Jan Hugo; Martin Vokurka; Markéta Fidlerová, 320 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny a platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou literaturu, prezentace na lékařských kongresech či klinické studie. Většina lékařů ovládá zkratky užívané na vlastním pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace. Texty z jiných pracovišť či z jiných oborů tak vyžadují stálé dohledávání zkratek, přičemž vyhledat zkratku na internetu bývá obtížné - stejná zkratka bývá kromě medicíny užívána i v desítkách dalších kontextů. Slovník lékařských zkratek je výsledkem mnohaleté práce, během níž byly zpracovány stovky dokumentů, titulů lékařských časopisů a prezentací. Slovník tak umožňuje vyhledání naprosté většiny běžných i méně běžných zkratek s vysokou efektivitou. Po úspěchu 1. vydání - a jeho kompletním rozebrání - vychází nyní v druhém rozšířeném a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-633-7) , Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-633-7)

Farmakoterapie tromboembolických stavů: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-459-3)

Farmakoterapie tromboembolických stavů: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-459-3)
Detail

Kniha - autor Debora Karetová; Jan Bultas, 280 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Třetí vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém trhu. Tromboembolické stavy patří svou prevalencí i následky k nejzávažnějším tématům současné medicíny i celého zdravotnického systému. Plicní embolizace u nás postihne ročně přes 6000 osob, přičemž mortalita dosahuje 7 až 11 %. V současnosti přibývá nemocných, kteří jsou buď krátkodobě – např. preventivně předoperačně – léčeni antitrombotiky, nebo na antitrombotické léčbě zůstávají dlouhodobě (při prevenci tromboembolických komplikací u fibrilace síní, po náhradách chlopní, v rámci léčby žilního tromboembolismu). (alza.cz)

Podobné produkty ako Farmakoterapie tromboembolických stavů: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-459-3) , Farmakoterapie tromboembolických stavů: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-459-3)

Rorschachova metoda: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-5834-3)

Rorschachova metoda: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-5834-3)
Detail

Kniha - autor Martin Lečbych, 200 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha se věnuje Rorschachově metodě, jednomu z nejzajímavějších a také nejznámějších nástrojů, které se v psychologii využívají k diagnostice procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů. Důraz je kladen na integrativní přístup k interpretaci metody. Jeho zdrojem je řada vědeckých teorií, které se autor snaží funkčně propojit s ohledem na konkrétní otázky psychologické diagnostiky. Druhé vydání knihy je rozšířeno zejména o kvalitativní rovinu interpretace Rorschachovy metody a o praktické aspekty integrativního přístupu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rorschachova metoda: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-5834-3) , Mikroekonomie: 3., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-271-0146-7)

Pedagogika pro učitele: 2., rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-3357-9)

Pedagogika pro učitele: 2., rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-3357-9)
Detail

Kniha - autor Alena Vališová, 456 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Bude jim napomáhat být reflektujícími praktiky, jakmile vstoupí do vyučovacího procesu. Kniha totiž reaguje na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele – ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, která přináší doba, jako je například spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autorů koncipoval tento text jako výkladový – jako základ pro další studium, práci v seminářích, případně pro vzdělávání ve školních kolektivech. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pedagogika pro učitele: 2., rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-3357-9) , Pedagogika: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-247-5511-3)

Manažerské účetnictví: 4. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7261-568-1)

Manažerské účetnictví: 4. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7261-568-1)
Detail

Kniha - autor Bohumil Král, 792 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Reedice vynikající domácí monografie nepopisuje pouze tradiční účetní metody a postupy; dokumentuje také vývoj ve využití progresivních metod řízení výnosnosti kapitálu, finanční pozice a peněžních toků. Přibližuje vztah manažerského účetnictví a systému řízení na bázi controllingu – vývoje controllingu a využití jeho principů v systému podnikového řízení a rovněž nové vývojové tendence manažerského účetnictví. (alza.cz)

Podobné produkty ako Manažerské účetnictví: 4. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7261-568-1) , Rorschachova metoda: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-5834-3)

Akutní kardiologie do kapsy: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-204-5576-5)

Akutní kardiologie do kapsy: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-204-5576-5)
Detail

Kniha - autor Jan Vojáček, 144 stran, česky Autor stručně a přehledně informuje lékaře o diagnostických a léčebných postupech v akutní kardiologii aktualizovaných na základě platných doporučení Evropské a České kardiologické společnosti v roce 2019. Obsahem publikace jsou kapitoly o poruchách tvorby a vedení srdečního vzruchu, kardiopulmonální resuscitaci, akutních koronárních syndromech, akutním srdečním selhání-akutním plicním edému, kardiogenním šoku, akutní plicní embolii, hypertenzní krizi, nestabilní angině pectoris a náhlé srdeční smrti. Autor se dále zabývá i preeklampsií a eklampsií a jejich léčbou. Cenná je též podrobná informace o současných zásadách kardiopulmonální resuscitace u dospělých a dětí. V každé kapitole jsou stručně popsány příznaky onemocnění, diferenciálně diagnostické možnosti a léčebné postupy tak, aby se lékař mohl rychle rozhodnout o strategii léčebného zákroku a dalších nezbytných opatřeních jak v rámci přednemocniční péče,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Akutní kardiologie do kapsy: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-204-5576-5) , Efektivní vzdělávání zaměstnanců: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-247-3651-8)

Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-0378-2)

Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-0378-2)
Detail

Kniha - autor Milan Valenta; Jan Michalík; Martin Lečbych, 392 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V dnešní době, kdy se jedním ze žhavých témat dne stala inkluze ve vzdělávání, je stále aktuálnější seznámit odbornou i širší veřejnost se specifiky osobnosti žáků i klientů s mentálním postižením. Publikace se věnuje jak nezbytnému objasnění terminologie, tak právní úpravě postavení osob s mentálním postižením, jejich diagnostice, vzdělávání a také sociálním službám, jež jsou jim poskytovány. Text vychází ze současných legislativních norem a ze tří základních stratifikačních systémů, které se postupně implementují v oblasti zdravotnictví (MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS – Škála stanovení míry podpory) a ve (speciálním) školství a poradenství (Katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb a Katalogy podpůrných opatření). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-0378-2) , Pedagogika pro učitele: 2., rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-3357-9)

Windows 10: Průvodce uživatele - 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-2438-1)

Windows 10: Průvodce uživatele - 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-2438-1)
Detail

Kniha - autor Josef Pecinovský; Rudolf Pecinovský, 272 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Od svého uvedení na trh prošel operační systém Windows 10 mnoha změnami. Do tohoto nového vydání jsme zahrnuli novinky ze všech výročních aktualizací včetně těch z jara 2019: tmavý a světlý režim, nové nastavení nabídky Start, funkce Windows Hello, Windows Ink, OneDrive, Malování 3D, Zabezpečení Windows a řadu dalších vylepšení. V první polovině knihy se čtenář mimo jiné naučí pracovat s okny, vytvářet virtuální plochy, spouštět programy a přepínat mezi nimi. V druhé polovině knihy se předpokládá, že se čtenář v systému Windows dobře orientuje a může si například vyzkoušet zapojení počítače do domácí sítě nebo změnu různých nastavení. Velkou pozornost kladou autoři na práci se soubory a složkami a podrobně tedy seznamují čtenáře s aplikací Průzkumník a jejími četnými funkcemi. Kniha je určena pro méně zkušené uživatele počítačů, ale mnoho užitečného tu najdou i... (alza.cz)

Podobné produkty ako Windows 10: Průvodce uživatele - 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-2438-1) , Endokrinologie pro praxi: 2. aktualizované vydání (978-80-7345-625-2)

Základy práva Evropské unie pro ekonomy: 7. přepracované a aktualizované vydání (978-80-7502-243-1)

Základy práva Evropské unie pro ekonomy: 7. přepracované a aktualizované vydání (978-80-7502-243-1)
Detail

Kniha - autor Vladimír Týč, 352 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika. Po úvodním popisu historických souvislostí procesu evropské integrace a přehledu jednotlivých základních a revizních smluv, na nichž je Evropská unie založena, se autor postupně zabývá pravomocemi a organizační strukturou Evropské unie, jejím právním systémem včetně aplikace unijního práva v jednotlivých členských státech, soudním systémem a interpretací práva EU. V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé aspekty fungování Evropské unie, tedy právní úprava jednotlivých oblastí integrace: jednotný vnitřní trh (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu), prostor svobody, bezpečnosti a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy práva Evropské unie pro ekonomy: 7. přepracované a aktualizované vydání (978-80-7502-243-1) , Makroekonomie: 3., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-271-0251-8)

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře: 2., doplněné a aktualizované vydání (978-80-271-0596-0)

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře: 2., doplněné a aktualizované vydání (978-80-271-0596-0)
Detail

Kniha - autor Jana Šeblová; Jiří Knor, 476 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Druhé vydání mimořádně úspěšné a odborně oceňované publikace. Praktický a přehledný text je určen jak lékařům urgentní medicíny, tak lékařům, kteří se setkávají v prvním kontaktu s nediferencovanými obtížemi pacienta. Knihu ocení i studenti medicíny, záchranáři a další pracovníci nelékařských zdravotnických oborů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Urgentní medicína v klinické praxi lékaře: 2., doplněné a aktualizované vydání (978-80-271-0596-0) , Slovník cizích slov: nové, rozšířené a upravené vydání (978-80-7235-446-7)

Chorobné znaky a příznaky, diferenciální diagnostika: 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-2576-0)

Chorobné znaky a příznaky, diferenciální diagnostika: 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-2576-0)
Detail

Kniha - autor Karel Lukáš; Aleš Žák, 1112 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Základem knihy je idea „Znaky a příznaky jsou stavebními kameny diagnózy“. Aby stavba byla úspěšná, musí být v základech řádné vyšetření, tedy propedeutika, a na vrcholu je diferenciální diagnostika. V publikaci je zpracováno 232 znaků, příznaků a laboratorních ukazatelů ve 190 kapitolách s epilogem, v němž jsou přehledně shrnuty mimořádně zajímavé informace o některých eponymech z celé publikace. Hesla jsou řazena abecedně a každé má jasnou, přehlednou strukturu: definice, klasifikace, patofyziologie, výskyt, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba a základní použitá literatura. Autory jsou zkušení vysokoškolští učitelé a lékaři většinou z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Publikace navazuje na předchozí úspěšné knihy Chorobné znaky a příznaky 1 a 2 a na knihu Chorobné znaky a příznaky – diferenciální diagnostika, která získala četná... (alza.cz)

Podobné produkty ako Chorobné znaky a příznaky, diferenciální diagnostika: 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-2576-0) , Pěstujeme stolní odrůdy révy vinné: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-271-0240-2)

Endokrinologie pro praxi: 2. aktualizované vydání (978-80-7345-625-2)

Endokrinologie pro praxi: 2. aktualizované vydání (978-80-7345-625-2)
Detail

Kniha - autor Václav Hána, 260 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního endokrinologa a internisty prof. MUDr. Václava Hány, CSc., odráží dynamický vývoj oboru za posledních několik let. Výskyt nemocí žláz s vnitřní sekrecí v populaci je podstatně vyšší, než se odhadovalo ještě na začátku 90. let minulého století. Zpřesněná diagnostika a nové možnosti terapie učinily z endokrinologie v průběhu posledních 20 let jeden z pilířů moderního vnitřního lékařství. Vzhledem k regulačnímu působení hormonů na všechny orgány a tkáně lidského těla bez výjimky je znalost endokrinologie nezbytná nejen pro atestaci z vnitřního lékařství, ale rovněž pro všechny interní specializace. Také druhé vydání je koncipováno jako praktická příručka pro endokrinology a internisty, ale rovněž jako publikace vhodná pro přípravu k atestaci. (alza.cz)

Podobné produkty ako Endokrinologie pro praxi: 2. aktualizované vydání (978-80-7345-625-2) , Výroba vína u malovinařů: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-247-3487-3)

Učebnice evropské integrace: 5. přepracované a aktualizované vydání (978-80-7364-145-0)

Učebnice evropské integrace: 5. přepracované a aktualizované vydání (978-80-7364-145-0)
Detail

Kniha - autor Lubor Lacina; Petr Blížkovský, 312 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Jedinečná forma, s konkrétními příklady z praxe a unikátním vhledem do fungování Evropské unie. V 5. přepracovaném a aktualizovaném vydání jsme výrazně změnili strukturu kapitol. Po krizi eura a migrační krizi byl integrační projekt vystaven dalším třem turbulentním situacím. Od posledního vydání učebnice v roce 2016 prošel evropský integrační projekt třemi testy své stability a schopnosti společné reakce na vývoj neočekávaných událostí. Na konci června 2016 hlasovali občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v referendu o vystoupení země z Evropské unie. Od jara 2019 byla pak společnost i ekonomika členských států nucena se vypořádat s dopady pandemie Covid 19. Na počátku roku 2022 došlo k napadení Ukrajiny Ruskem a nutnosti EU jasně reagovat na chování agresora. Dopad krizí na evropský integrační projekt je zpracován ve zcela nové kapitole... (alza.cz)

Podobné produkty ako Učebnice evropské integrace: 5. přepracované a aktualizované vydání (978-80-7364-145-0) , Pneumologie: 3. rozšířené vydání (978-80-7345-538-5)

Hypertenze: 5. aktualizované vydání (978-80-7345-621-4)

Hypertenze: 5. aktualizované vydání (978-80-7345-621-4)
Detail

Kniha - autor Jiří Widimský, 560 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Arteriální hypertenze patří v rozvinutých zemích, včetně České republiky, k nejčastějším a bez pochyby medicínsky i ekonomicky nejzávažnějším onemocněním. Je jedním z klíčových rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění a zásadním způsobem přispívá ke kardiovaskulární úmrtnosti, která se u obou pohlaví pohybuje kolem 50 %. Dobrou zprávou je, že farmakoterapie hypertenze prodělala v posledních 15 letech rychlý vývoj, který k tradičním osvědčeným antihypertenzivům přidal další lékové skupiny, včetně účinných kombinací. Horší je však využití těchto léčebných možností v široké lékařské obci. Páté vydání knihy Hypertenze - nejvýznamnější publikace na českém trhu věnované problematice krevního tlaku - přináší aktuální stav poznání, včetně recentních platných doporučení. Autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Jiřím Widimským, CSc., je složen z předních odborníků v této... (alza.cz)

Podobné produkty ako Hypertenze: 5. aktualizované vydání (978-80-7345-621-4) , Fyzické osoby a daň z příjmů, 4. aktualizované a rozšířené vydání (978-80-7676-075-2)

Slovník cizích slov: nové, rozšířené a upravené vydání (978-80-7235-446-7)

Slovník cizích slov: nové, rozšířené a upravené vydání (978-80-7235-446-7)
Detail

Kniha - autor Lumír Klimeš, 864 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Slovník cizích slov: nové, rozšířené a upravené vydání (978-80-7235-446-7) , Diabetes mellitus 2. typu: druhé aktualizované a doplněné vydání (978-80-7345-558-3)

Slovník lékařských zkratek - Hugo Jan

Slovník lékařských zkratek - Hugo Jan
Detail

Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny a platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou literaturu, prezentace na lékařských kongresech či klinické studie. Většina lékařů ovládá zkratky užívané na vlastním pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace. Texty z jiných pracovišť či z jiných oborů tak vyžadují stálé dohledávání zkratek, přičemž vyhledat zkratku na internetu bývá obtížné - stejná zkratka bývá kromě medicíny užívána i v desítkách dalších kontextů. Slovník lékařských zkratek je výsledkem mnohaleté práce, během níž byly zpracovány stovky dokumentů, titulů lékařských časopisů a prezentací. Slovník tak umožňuje vyhledání naprosté většiny běžných i méně běžných zkratek s vysokou efektivitou. Po úspěchu 1. vydání - a jeho kompletním rozebrání - vychází nyní v druhém rozšířeném a doplněném vydání. (patro.cz)

Podobné produkty ako Slovník lékařských zkratek - Hugo Jan , Speciální onkologie: druhé aktualizované a doplněné vydání (978-80-7345-651-1)

Diabetes mellitus v kostce II.: Druhé aktualizované vydání (978-80-7345-478-4)

Diabetes mellitus v kostce II.: Druhé aktualizované vydání (978-80-7345-478-4)
Detail

Kniha - autor Jindřiška Perušičová, 160 stran, česky Druhé aktualizované vydání úspešné publikace, která vyvolala velkou pozornost mezi diabetology, internisty i praktickými lékaři. V záplavě učebnic diabetologie přinesla tato stručná a přehledná příručka na malém prostoru ty nejdůležitejší poznatky nutné pro praktickou péči o nemocné s diabetem, ale např. i pro složení specializační zkoušky. Struktura 2. vydání zůstává stejná (typy diabetu, rizikové faktory, epidemiologie, statistika, diagnostika diabetu, strategie léčby, výběr vhodného léku, kombinace léků, komplikace diabetu, edukace aj.), všechny údaje jsou však revidovány a aktualizovány. Publikace Diabetes mellitus v kostce zahájila úspešnou edici „Současná diabetologie“, která má dnes na trhu již 18 svazků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Diabetes mellitus v kostce II.: Druhé aktualizované vydání (978-80-7345-478-4) , Akutní kardiologie do kapsy: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-204-5576-5)

Finanční analýza - 7. aktualizované vydání (978-80-271-3124-2)

Finanční analýza - 7. aktualizované vydání (978-80-271-3124-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Růčková, 172 stran, česky Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu – analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Aktualizované vydání zohledňuje i aspekty řízení a analyzování podniku v době krize. Knihu je možné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční analýza - 7. aktualizované vydání (978-80-271-3124-2) , E-learning učení (se) s digitálními technologiemi: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-7676-175-9)

Slovník lékařských zkratek - Martin Vokurka, Jan Hugo, Fidlerová Markéta

Slovník lékařských zkratek - Martin Vokurka, Jan Hugo, Fidlerová Markéta
Detail

Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny a platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou literaturu, prezentace na lékařských kongresech či klinické studie. Většina lékařů ovládá zkratky užívané na vlastním pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace. Texty z jiných pracovišť či z jiných oborů tak vyžadují stálé dohledávání zkratek, přičemž vyhledat zkratku na internetu bývá obtížné - stejná zkratka bývá kromě medicíny užívána i v desítkách dalších kontextů. Slovník lékařských zkratek je výsledkem mnohaleté práce, během níž byly zpracovány stovky dokumentů, titulů lékařských časopisů a prezentací. Slovník tak umožňuje vyhledání naprosté většiny běžných i méně běžných zkratek s vysokou efektivitou. Po úspěchu 1. vydání - a jeho kompletním rozebrání - vychází nyní v druhém rozšířeném a doplněném vydání. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Slovník lékařských zkratek - Martin Vokurka, Jan Hugo, Fidlerová Markéta , Léčba kardiovaskulárních onemocnění: 2., aktualizované a doplněné vydání (978-80-271-2931-7)

Slovník lékařských zkratek - Martin Vokurka, Jan Hugo, Fidlerová Markéta

Slovník lékařských zkratek - Martin Vokurka, Jan Hugo, Fidlerová Markéta
Detail

Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny, a platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou literaturu, prezentace na lékařských kongresech či klinické studie. Většina lékařů ovládá zkratky užívané na vlastním pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace; texty z jiných pracovišť či z jiných oborů tak vyžadují stálé dohledávání zkratek, přičemž vyhledat zkratku na internetu bývá obtížné – stejná zkratka bývá kromě medicíny užívána i v desítkách dalších kontextů. Slovník lékařských zkratek je výsledkem mnohaleté práce, během níž byly zpracovány stovky dokumentů, titulů lékařských časopisů a prezentací. Slovník tak umožňuje vyhledání naprosté většiny běžných i méně běžných zkratek s vysokou efektivitou. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Slovník lékařských zkratek - Martin Vokurka, Jan Hugo, Fidlerová Markéta , Moderní farmakoterapie v neurologii: 3. rozšířené vydání (978-80-7345-706-8)

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. přepracované a aktualizované vydání - Vladimír Týč

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. přepracované a aktualizované vydání - Vladimír Týč
Detail

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika. Po úvodním popisu historických souvislostí procesu evropské integrace a přehledu jednotlivých základních a revizních smluv, na nichž je Evropská unie založena, se autor postupně zabývá pravomocemi a organizační strukturou Evropské unie, jejím právním systémem včetně aplikace unijního práva v jednotlivých členských státech, soudním systémem a interpretací práva EU. V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé aspekty fungování Evropské unie, tedy právní úprava jednotlivých oblastí integrace: jednotný vnitřní trh (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu), prostor svobody, bezpečnosti a práva včetně azylové politiky a hraničního režimu, ochrana hospodářské soutěže, daňová harmonizace, evropské soukromé právo, ale např. i otázky obchodních vztahů EU navenek nebo aktuální úprava finančních (měnových) a rozpočtových problémů, ochrana lidských práv aj. Publikace je koncipována především jako učební pomůcka pro posluchače vysokých škol, a to nejen právnického, ale zejména ekonomického zaměření. Oznámit změnu dostupnosti zboží na: (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. přepracované a aktualizované vydání - Vladimír Týč , Dvojčata, 2. rozšířené vydání (978-80-264-1346-2)

Svěřenské fondy - 2. aktualizované vydání (978-80-271-3717-6)

Svěřenské fondy - 2. aktualizované vydání (978-80-271-3717-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Hrušková, 256 stran, česky Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. Kniha slouží jako ucelený zdroj informací o právním institutu svěřenských fondů. Tento institut a jeho možnosti plně nechápou nejen advokáti a lidé „z oboru“, ale mnoho o něm netuší především široká veřejnost. Autoři vycházejí ze své praxe se zakládáním a správou svěřenských fondů v ČR, jíž se zabývají od roku 2014. Na českém knižním trhu zatím žádná taková kniha pro laiky-neprávníky neexistuje. Svěřenské fondy byly do českého právního systému uvedeny v roce 2014, zatím všechny vydané publikace na toto téma jsou – ať už ve větším či menším rozsahu – zaměřené na právníky a akademiky, nikoli na běžného... (alza.cz)

Podobné produkty ako Svěřenské fondy - 2. aktualizované vydání (978-80-271-3717-6) , Velký česko-anglický slovník: druhé rozšířené vydání (978-80-7335-322-3)

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání (978-80-247-5534-2)

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání (978-80-247-5534-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Růčková, 160 stran Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní příklad, upozorňující také na možná úskalí při interpretaci výsledků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční analýza – 5. aktualizované vydání (978-80-247-5534-2) , Bolesti zad a kloubů: 2. přepracované a doplněné vydání (978-80-7345-659-7)

Svěřenské fondy: 2. aktualizované vydání (978-80-271-3717-6)

Svěřenské fondy: 2. aktualizované vydání (978-80-271-3717-6)
Detail

Kniha - autor Eva Hrušková; Turnbull James Somerville, 256 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Seznamte se s velice zajímavým a přínosným právním nástrojem, jak si uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se problémům do budoucna. Ucelený zdroj informací o svěřenských fondech naprosto pro každého! (alza.cz)

Podobné produkty ako Svěřenské fondy: 2. aktualizované vydání (978-80-271-3717-6) , Protetika ii: 4., přepracované a rozšířené vydání (978-80-247-5261-7)

Základy účetnictví: 3., aktualizované vydání (978-80-7676-158-2)

Základy účetnictví: 3., aktualizované vydání (978-80-7676-158-2)
Detail

Kniha - česky Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám vedení účetnictví a sestavovaní účetních výkazů. Tyto kapitoly zahrnují problematiku od bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií, ale i dalším vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice. Kniha je určena... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy účetnictví: 3., aktualizované vydání (978-80-7676-158-2) , Srdeční selhání: 4. rozšířené a přepracované vydání (978-80-7387-680-7)

Základy neurověd: 3. aktualizované vydání (978-80-7684-007-2)

Základy neurověd: 3. aktualizované vydání (978-80-7684-007-2)
Detail

Kniha - autor Jaromír Mysliveček, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Třetí vydání přehledné a snadno srozumitelné monografie, která je charakteristická logickou stavbou výkladu a hojným užitím názorných příkladů a obrázků, což usnadňuje pochopení problematiky. Schematické členění, zvýrazněný text a rozšířený rejstřík zase ulehčují orientaci a vedou čtenáře nejkratší cestou k hledané informaci. Odpadá tak zdlouhavé listování dalšími publikacemi. To ocení zejména studenti připravující se na zkoušku z fyziologie, anatomie, neurologie či psychiatrie. Úspěch monografie potvrzuje, že publikování pouze prověřených poznatků je správnou cestou. Nově byla kniha doplněna o barevné ilustrace, což zvyšuje její názornost. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy neurověd: 3. aktualizované vydání (978-80-7684-007-2) , Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-0378-2)

Přestupkové právo: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-612-5)

Přestupkové právo: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-612-5)
Detail

Kniha - autor Helena Prášková, 572 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Druhé vydání publikace reaguje na změny právní úpravy přestupkového zákona i jeho právního okolí. Publikace upozorňuje na změněné nebo nové právní instituty a provádí jejich výklad. Během účinnosti přestupkového zákona vyvstala řada teoretických i aplikačních problémů a sporných otázek, na které se snaží druhé vydání publikace najít odpovědi a nabídnout řešení. Vychází přitom z poměrně bohaté judikatury správních soudů a Ústavního soudu. Pro úzkou návaznost přestupkového práva na trestní právo hmotné i procesní je uváděna též trestní judikatura a trestní doktrína. Rozbor jednotlivých hmotněprávních i procesních institutů je doplněn o příklady, které plynou z aplikační praxe správních orgánů. Rozpracovány jsou například otázky ukládání... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přestupkové právo: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-612-5) , Investiční strategie: 7. aktualizované a přepracované vydání (978-80-247-5064-4)

Bolesti zad a kloubů: 2. přepracované a doplněné vydání (978-80-7345-659-7)

Bolesti zad a kloubů: 2. přepracované a doplněné vydání (978-80-7345-659-7)
Detail

Kniha - autor Marek Hakl, 176 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha je určena především odborné veřejnosti zabývající se léčbou jmenovaných bolestivých stavů a podává souhrn diagnostických a léčebných přístupů používaných v léčbě bolestí zad a kloubů. Může napomoci lékařům v postgraduální přípravě především k získání komplexního pohledu na diagnostiku a terapii bolestí. Důležité informace pro svoji klinickou praxi zde naleznou zajisté i neurologové, revmatologové, ortopedové, algeziologové a lékaři dalších odborností. Publikace je rozdělena na dvě části - jedna se zabývá bolestmi páteře, druhá se věnuje bolestem kloubů. V každé části jsou kapitoly děleny podle léčebné metody nebo podle specializace autora a jeho diagnostického a terapeutického pohledu. Autoři jednotlivých kapitol patří ke špičkám v dané odbornosti nebo k průkopníkům popisovaných léčebných metod. Obrazová dokumentace v knize byla autory pečlivě vybrána a sestavena tak, aby jednotlivé... (alza.cz)

Podobné produkty ako Bolesti zad a kloubů: 2. přepracované a doplněné vydání (978-80-7345-659-7) , Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a adr - 2. vydání (978-80-759-8679-5)

Utajené hrady a zámky I. (druhé, aktualizované vydání) (978-80-747-5266-7)

Utajené hrady a zámky I. (druhé, aktualizované vydání) (978-80-747-5266-7)
Detail

Elektronická kniha - ze série Utajené hrady a zámky, autor Otomar Dvořák, 304 stran, česky Druhé, aktualizované vydání. Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý vás znovu zvou na objevné cesty. Po úspěchu prvního vydání knihy Utajené hrady a zámky I., které je prakticky vyprodáno, vám přinášejí vydání druhé, aktualizované. Opět se vydali do pražských ulic, parků, náměstí a skrytých koutů, vždyť za pouhé dva roky se leccos změnilo! Někdy k lepšímu, jindy k horšímu – a právě proto je v případě některých objektů nejvyšší čas na výpravu k nim: na stránkách této publikace, a pak už třeba po svých. Autoři předkládají aktualizovaný text o téměř osmi desítkách tvrzí, hradů, komend, zámků a zámečků. Několik málo jich bohužel mohli jen popsat, a zbytek už je na vaší fantazii, neboť se jedná o sídla, po nichž nezůstal žádný hmatatelný pozůstatek. Ta existující však opakovaně navštívili, propátrali a vyfotografovali, hledali v literatuře i archivech,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Utajené hrady a zámky I. (druhé, aktualizované vydání) (978-80-747-5266-7) , Speciální pedagogika: 2., aktualizované a doplněné vydání (978-80-271-0095-8)

Nová společnost s ručením omezeným - 4. aktualizované vydání (978-80-271-3017-7)

Nová společnost s ručením omezeným - 4. aktualizované vydání (978-80-271-3017-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Josková, 288 stran, česky Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom krom novely zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo v poslední době. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nová společnost s ručením omezeným - 4. aktualizované vydání (978-80-271-3017-7) , Dějiny filosofie: 2., rozšířené vydání (978-80-7684-013-3)

Praktikum z práva sociálního zabezpečení: 6. aktualizované vydání (978-80-7502-634-7)

Praktikum z práva sociálního zabezpečení: 6. aktualizované vydání (978-80-7502-634-7)
Detail

Kniha - autor Gabriela Halířová, 188 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. 2022. Kapitoly jsou věnovány jednotlivým podsystémům sociálního zabezpečení (nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění, placení pojistného na tato pojištění, pravomoc a působnost orgánů sociálního zabezpečení, rozhodování o jednotlivých sociálních dávkách, státní sociální podpora, sociální pomoc aj.). Zvlášť je pojednáno postavení osoby samostatně výdělečně činné v systému sociálního zabezpečení a nově je připojena kapitola oevropském právu sociálního zabezpečení. Kapitoly jsou rozčleněny do těchto částí: V úvodu je nastíněna problematika a jsou vytyčeny stěžejní problémy tématu s uvedením pramenů práva.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Praktikum z práva sociálního zabezpečení: 6. aktualizované vydání (978-80-7502-634-7)

Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání (978-80-247-4081-2)

Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání (978-80-247-4081-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Valouch, 120 stran Leasing je vysvětlen z pohledu nájemce i pronajímatele, z hlediska právního, účetního i daňového. Čtenář si může porovnat výhody úvěrového a leasingového financování, dozví se podle jakých kritérií si má vybrat leasingovou společnost, jaké náležitosti má obsahovat leasingová smlouva i předčasné ukončení leasingu. Vysvětleny jsou základní pojmy — akontace, časové rozlišení splátek, splátkový kalendář, tuzemský pronájem a pronájem přes hranice, nepeněžní plnění nájemného apod. Na konkrétních příkladech je znázorněn způsob účtování základních leasingových operací v podvojném účetnictví i při vedení daňové evidence (např. při změně osoby nájemce nebo pronajímatele, při předčasném ukončení smlouvy s následnou koupí a při užití předmětu zčásti pro podnikání a zčásti pro osobní účely). Publikace je praktickou příručkou, kterou oceňují nejen zaměstnanci leasingových společností a účetní, ale i každý, kdo si již nějaký... (alza.cz)

Podobné produkty ako Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání (978-80-247-4081-2)

Sportovní příprava dětí: nové aktualizované vydání (978-80-247-4218-2)

Sportovní příprava dětí: nové aktualizované vydání (978-80-247-4218-2)
Detail

Kniha - autor Tomáš Perič, 176 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nové, aktualizované vydání úspěšné publikace o sportovní přípravě dětí a mládeže je určeno trenérům, sportovním instruktorům, cvičitelům a rodičům, jejichž děti začínají s pravidelným tréninkovým procesem. Populárně-odbornou formou seznamuje čtenáře se zásadami a požadavky na moderní trénink dětí z hlediska jeho podstaty ve všech sportovních odvětvích a oproti předchozímu vydání je doplněno o kapitoly zabývající se sportovní diagnostikou dětí, výživou a kompenzací zatížení dětského organizmu. Autor, zkušený pedagog a trenér, čtenáře seznamuje s tím, že sportování není jen zvyšování výkonnosti a příprava na závody a soutěže, ale dlouhá a často velmi složitá společná cesta dětí, trenérů, učitelů a rodičů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sportovní příprava dětí: nové aktualizované vydání (978-80-247-4218-2)

Výchova ke zdraví: 2., aktualizované vydání (978-80-247-5351-5)

Výchova ke zdraví: 2., aktualizované vydání (978-80-247-5351-5)
Detail

Kniha - autor Jitka Machová; Dagmar Kubátová, 312 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy. Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví. Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech: žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky učí se, jak... (alza.cz)

Podobné produkty ako Výchova ke zdraví: 2., aktualizované vydání (978-80-247-5351-5)

Správní právo trestní: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-531-9)

Správní právo trestní: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-531-9)
Detail

Kniha - autor Eva Horzinková; Kateřina Frumarová; Zdeněk Fiala, 308 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových podstat přestupků v souvislosti s COVID-19) a novou literaturu. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a teoretická východiska právní odpovědnosti a správního trestání. Další kapitoly se věnují jednotlivým kategoriím správních deliktů – přestupkům, disciplinárním správním deliktům a pořádkovým správním deliktům – a řízení o nich. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu hmotném a procesním, a vycházejí přitom z bohaté soudní judikatury, díky čemuž může být kniha... (alza.cz)

Podobné produkty ako Správní právo trestní: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-531-9)

Politologie nejen pro právníky - 2., aktualizované vydání (978-80-759-8812-6)

Politologie nejen pro právníky - 2., aktualizované vydání (978-80-759-8812-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Kroupa, 204 stran, česky Druhé, aktualizované vydání vysokoškolské učebnice Politologie nejen pro právníky je zaměřeno na vymezení základních pojmů používaných v politologii, systém politických stran v České republice a rekapitulaci jednotlivých volebních období od roku 1989. Ve druhé části učebnice autor srozumitelným způsobem seznamuje studenty se systémy stran v moderních demokraciích jako je Německo, Francie, Rakousko, Slovensko a další. Zároveň velmi srozumitelně a přehledně studentům předkládá moderní politickou historii. Třetí část knihy je věnována mezinárodnímu systému a jeho prvkům, kterými jsou státy, mezinárodní organizace, nadnárodní korporace a ostatní subjekty. Pozornost je věnována i zahraniční politice a evropské ekonomické integraci. (alza.cz)

Podobné produkty ako Politologie nejen pro právníky - 2., aktualizované vydání (978-80-759-8812-6)

Jak létají dopravní letadla: 2., aktualizované vydání (978-80-271-2294-3)

Jak létají dopravní letadla: 2., aktualizované vydání (978-80-271-2294-3)
Detail

Kniha - autor Julien Evans, 128 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Aktualizované vydání úspěšné knihy, která reaguje na pokrok v rozvoji osobní letecké přepravy a konstrukci letadel. Zachycuje takové novinky, jako je například používání lehčích materiálů v konstrukci letadla, které redukují jeho váhu, změny zjednodušující řízení leteckého provozu, další zlepšování efektivity motoru, což vede ke zkracování času letu a nižší spotřebě paliva. Důsledkem toho je snižování nákladů a tím i zlevňování letenek, ale i příznivější dopad na ekologii. Autor knihy, pilot dopravního letadla, poukazuje také na změny, ke kterým od prvního vydání knihy došlo v samotném kokpitu, kde namísto dříve běžných tištěných manuálů a papírových map blikají displeje monitorů. A samozřejmě odpovídá na řadu otázek typu: Jsou turbulence nebezpečné? Co se stane, když se najednou zastaví motor? Kolik paliva letadlo spotřebuje? Co se děje s letadlem, když vletíme do bouřky? K čemu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jak létají dopravní letadla: 2., aktualizované vydání (978-80-271-2294-3)

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání (978-80-271-2029-1)

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání (978-80-271-2029-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloš Tuháček, 208 stran, česky Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe povolovacích a dozorujících správních orgánů, z činnosti samosprávy i ze zastupování v soudních sporech, ale také z bohaté lektorské činnosti. Druhé aktualizované vydání rozšiřuje komplexní a na praxi zaměřené pojednání o právních vztazích k dřevinám o výklad nedávných novel a o zvlášť významná rozhodnutí správních i civilních soudů z poslední doby. Jde především o novelu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebních záměrů a o změnu účasti veřejnosti v řízeních provedené spolu s tzv. velkou novelou stavebního zákona a dále o novelu kácení u železničních drah. Zejména pro... (alza.cz)

Podobné produkty ako Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání (978-80-271-2029-1)

Netterův vybarvovací anatomický atlas: 2. aktualizované vydání (978-80-264-2800-8)

Netterův vybarvovací anatomický atlas: 2. aktualizované vydání (978-80-264-2800-8)
Detail

Kniha - autor John T. Hansen, 384 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Ideální pomůcka pro studium anatomie, vhodná zejména pro mediky, ale také pro budoucí fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky. Černobílé anatomické kresby jsou určeny k postupnému dokreslování a vybarvování anatomických struktur a umožnují studentum se aktivně a efektivně připravit na zkoušku z anatomie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Netterův vybarvovací anatomický atlas: 2. aktualizované vydání (978-80-264-2800-8)

Raspberry Pi - uživatelská příručka, 2. aktualizované vydání (978-80-251-4819-8)

Raspberry Pi - uživatelská příručka, 2. aktualizované vydání (978-80-251-4819-8)
Detail

Elektronická kniha - 2. aktualizované vydání - autor Eben Upton, Gareth Halfacree, 280 stran Jak využít Raspberry Pi naplno? Seznamte se s možnostmi, jak využít minipočítač Raspberry Pi v nejrůznějších scénářích. Proměňte jej v kancelářský počítač s nízkou spotřebou, multimediální centrum, nebo z něj vytvořte webový server. Učte se na něm programovat, nebo jej doplňte dalšími rozšiřujícími deskami a zkoumejte propojení a spolupráci jednotlivých hardwarových komponent. To vše lze s Raspberry Pi vyzkoušet bez nutnosti velkých investic. (alza.cz)

Podobné produkty ako Raspberry Pi - uživatelská příručka, 2. aktualizované vydání (978-80-251-4819-8)

Oceňování nemovitostí Moderní metody a přístupy: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-572-2)

Oceňování nemovitostí Moderní metody a přístupy: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-572-2)
Detail

Kniha - autor Petr Ort, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné na všech trzích včetně Evropské unie a USA. Publikace je zaměřena speciálně na trh České republiky se všemi jeho právními a ekonomickými specifiky. Soustředí se na praktickou aplikaci oceňovacích metod, jak je požadována zejména bankami a dalšími subjekty finančního sektoru. V závěru jsou vyložené teorie aplikovány na konkrétní případy. Publikace je určena nejen znalcům a odhadcům v oboru oceňování nemovitostí, ale i odborníkům v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, stavebnictví, realitní činnosti a státní správy a samosprávy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Oceňování nemovitostí Moderní metody a přístupy: 2. aktualizované vydání (978-80-7502-572-2)

Srdeční selhání: 4. rozšířené a přepracované vydání (978-80-7387-680-7)

Srdeční selhání: 4. rozšířené a přepracované vydání (978-80-7387-680-7)
Detail

Kniha - autor Jiří Widimský, 200 stran, česky (alza.cz)

Podobné produkty ako Srdeční selhání: 4. rozšířené a přepracované vydání (978-80-7387-680-7)

Akademická příručka českého jazyka: 2. rozšiřené vydání (978-80-200-2947-8)

Akademická příručka českého jazyka: 2. rozšiřené vydání (978-80-200-2947-8)
Detail

Kniha - autor Markéta Pravdová; Ivana Svobodová, 604 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT. Příručka obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, zvukové stavbě, morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě. V porovnání se současnými Pravidly českého pravopisu a mluvnicemi jsou některé výklady v příručce podrobnější a ucelenější (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen). Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky obsahují, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovnou normou. V takových případech je připojen hodnotící komentář a doporučená řešení. Nově byly do příručky doplněny kapitoly o výslovnosti a o... (alza.cz)

Podobné produkty ako Akademická příručka českého jazyka: 2. rozšiřené vydání (978-80-200-2947-8)

Pedagogický proces a jeho řízení: 2. aktualizované vydání (978-80-7598-115-8)

Pedagogický proces a jeho řízení: 2. aktualizované vydání (978-80-7598-115-8)
Detail

Kniha - 92 stran, česky Bez pedagogického procesu nemůže existovat žádná škola. O této skutečnosti svědčí i druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení, které se mu věnuje z různých úhlů pohledu. Kniha je netradičně rozdělena na tři základní části nazvané Získání žáka, Udržení žáka a Kultivace žáka a ukazuje, co všechno školní práci ovlivňuje. Je tak vytvořen celostní pohled na pedagogický proces, zohledňující například funkce školy, faktory výběru školy, školní vzdělávací program či kritéria kvalitní školy. Publikace je určena všem, kdo se ve škole pohybují, kdo se o současnou školu zajímají, chtějí jí více porozumět i nahlédnout pod pokličku každodenního školního života. Mezi čtenáře tak mohou patřit ředitelé škol, jejich zástupci, pedagogové, rodiče, inspektoři, zřizovatelé i další lidé, kteří považují školu za nedílnou součást moderní společnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pedagogický proces a jeho řízení: 2. aktualizované vydání (978-80-7598-115-8)

Nový občanský zákoník Dědické právo: 2., aktualizované vydání (978-80-271-0432-1)

Nový občanský zákoník Dědické právo: 2., aktualizované vydání (978-80-271-0432-1)
Detail

Kniha - autor Petr Novotný; Monika Novotná, 160 stran, česky, brožovaná s přebalem matná Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do dědického práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého! Seznamte se s možnými pořízeními pro případ smrti – tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel i povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění nebo přechodu pozůstalosti na dědice a vysvětlíme nabytí dědictví, správu pozůstalosti a její soupis, potvrzení a rozdělení pozůstalosti i problematiku dluhů přecházejících na dědice. Poslední část zaměřujeme na problematiku zcizení dědictví. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nový občanský zákoník Dědické právo: 2., aktualizované vydání (978-80-271-0432-1)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství: 2., rozšířené a doplněné vydání (978-80-247-4823-8)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství: 2., rozšířené a doplněné vydání (978-80-247-4823-8)
Detail

Kniha - autor Eliška Sovová; Jarmila Sedlářová, 264 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha navazuje na úspěšné vydání z roku 2004, je zcela přepracována podle posledních poznatků současné vědy a doplněna o praktickou část – o kapitolu věnovanou ošetřovatelství a o doporučené ošetřovatelské postupy při jednotlivých ošetřovatelských diagnózách. Standardní ošetřovatelské postupy mají pomoci při plánování ošetřovatelské péče. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kardiologie pro obor ošetřovatelství: 2., rozšířené a doplněné vydání (978-80-247-4823-8)

E-learning, Učení (se) s digitálními technologiemi - 2., aktualizované vydání (978-80-7676-175-9)

E-learning, Učení (se) s digitálními technologiemi - 2., aktualizované vydání (978-80-7676-175-9)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 332 stran, česky Kniha je určena všem čtenářům, kteří se setkávají při učení či výuce s digitálními technologiemi, tedy studentům, učitelům, vzdělavatelům dospělých, výzkumníkům i široké veřejnosti. Publikace přináší řadu informací také odborníkům v oblasti školské/vzdělávací politiky. Kniha vychází nejen z teoretického studia a výzkumu autorů, ale i z jejich vlastní učitelské a lektorské praxe. Cílem knihy je ukázat některé možné cesty a postupy v oblasti učení (se) s digitálními technologiemi. Kniha reflektuje současné pedagogické i technologické trendy, zároveň je kritická k nerealistickým očekáváním a představám, které jsou s implementací technologií často spojeny. Kniha může čtenářům přinést inspiraci a otevřít nové perspektivy i způsoby učení (se) s digitálními technologiemi. Ocení ji především ti, kteří preferují moderní, avšak promyšlené didaktické postupy využívání technologií. Z recenzního... (alza.cz)

Podobné produkty ako E-learning, Učení (se) s digitálními technologiemi - 2., aktualizované vydání (978-80-7676-175-9)

Velká česká kniha o matce a dítěti, 2.aktualizované vydání (978-80-264-0755-3)

Velká česká kniha o matce a dítěti, 2.aktualizované vydání (978-80-264-0755-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Taťána Hanáková, Pavla Volná, Magdalena Chvílová Weberová, 256 stran Naleznete v ní potřebné informace o početí, průběhu těhotenství (jak matky, tak dítěte), vše o porodu a péči o novorozence a kojence a kojení. Exkluzivita této knihy spočívá v tom, že vychází pouze z českého prostředí, je doplněna dokumentárními fotografiemi přímo z porodního sálu a novorozeneckého oddělení, obsahuje velké množství barevných obrázků, ultrazvukových snímků, nákresů a fotografií, díky kterým má tato kniha vysokou informační hodnotu.Druhé přepracované a rozšířené vydání oblíbené ideální a komplexní knihy pro nastávající českou maminku!Naleznete v ní potřebné informace o početí, průběhu těhotenství (jak matky, tak dítěte), vše o porodu a péči o novorozence a kojence a kojení. Exkluzivita této knihy spočívá v tom, že vychází pouze z českého prostředí, je doplněna dokumentárními fotografiemi přímo z porodního sálu a novorozeneckého oddělení, obsahuje velké... (alza.cz)

Podobné produkty ako Velká česká kniha o matce a dítěti, 2.aktualizované vydání (978-80-264-0755-3)

Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání (978-80-271-0563-2)

Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání (978-80-271-0563-2)
Detail

Kniha - autor Drahomíra Pavelková; Adriana Knápková, 232 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Třetí, kompletně aktualizované vydání knihy zohledňuje všechny změny v oblasti účetnictví, které od roku 2016 vstoupily v platnost. Nová legislativa přinesla změny v účetních výkazech, které jsou používané ve finanční analýze. Zkušení autoři připravili novou případovou studii, se vzorovou finanční analýzou reálného podniku a důkladnými komentáři, která prochází celou knihou a prakticky ilustruje výklad. Publikace vám krok za krokem ukáže, jak kvalitně provést finanční analýzu a získat tak informace o finančním zdraví, a o tom, co je třeba udělat, aby se hospodaření podniku zlepšilo. Velkou předností knihy je úzká provázanost s praxí, řada praktických příkladů na procvičení a srozumitelný a přehledný výklad s řadou ilustrativních schémat. Cenná je i kapitola o slabých stránkách klasické finanční analýzy, autoři poukazují zejména na problémy spojené s využitím... (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání (978-80-271-0563-2)

Zásoby - 4. aktualizované vydání (978-80-247-4115-4)

Zásoby - 4. aktualizované vydání (978-80-247-4115-4)
Detail

Elektronická kniha - autor František Louša, 184 stran Ojedinělá publikace - komplexní zpracování o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novel daňových a účetních předpisů k 1.1.2012. Autor na velkém množství p=raktických a názorných příkladů popisuje nejen běžně se vyskytující účetní operace, ale řeší i složité méně časté případy. Praktickou publikaci jistě ocení nejen méně zkušení účetní, studenti, ale i zkušení účetní, pracovníci FÚ, auditoři apod. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zásoby - 4. aktualizované vydání (978-80-247-4115-4)
Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-633-7), Farmakoterapie tromboembolických stavů: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-7345-459-3), Mikroekonomie: 3., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-271-0146-7), Pedagogika: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-247-5511-3), Rorschachova metoda: 2. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-5834-3), Efektivní vzdělávání zaměstnanců: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-247-3651-8), Pedagogika pro učitele: 2., rozšířené a aktualizované vydání (978-80-247-3357-9), Endokrinologie pro praxi: 2. aktualizované vydání (978-80-7345-625-2), Makroekonomie: 3., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-271-0251-8), Slovník cizích slov: nové, rozšířené a upravené vydání (978-80-7235-446-7), Pěstujeme stolní odrůdy révy vinné: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-271-0240-2), Výroba vína u malovinařů: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-247-3487-3), Pneumologie: 3. rozšířené vydání (978-80-7345-538-5), Fyzické osoby a daň z příjmů, 4. aktualizované a rozšířené vydání (978-80-7676-075-2), Diabetes mellitus 2. typu: Druhé aktualizované a doplněné vydání (978-80-7345-558-3), Speciální onkologie: druhé aktualizované a doplněné vydání (978-80-7345-651-1), Akutní kardiologie do kapsy: 3. rozšířené a aktualizované vydání (978-80-204-5576-5), E-learning Učení (se) s digitálními technologiemi: 2., aktualizované a rozšířené vydání (978-80-7676-175-9), Léčba kardiovaskulárních onemocnění: 2., aktualizované a doplněné vydání (978-80-271-2931-7), Moderní farmakoterapie v neurologii: 3. rozšířené vydání (978-80-7345-706-8), Dvojčata, 2. rozšířené vydání (978-80-264-1346-2), Velký česko-anglický slovník: Druhé rozšířené vydání (978-80-7335-322-3), Bolesti zad a kloubů: 2. přepracované a doplněné vydání (978-80-7345-659-7), Protetika II: 4., přepracované a rozšířené vydání (978-80-247-5261-7), Srdeční selhání: 4. rozšířené a přepracované vydání (978-80-7387-680-7), Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání (978-80-271-0378-2), Investiční strategie: 7. aktualizované a přepracované vydání (978-80-247-5064-4), Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR - 2. vydání (978-80-759-8679-5), Speciální pedagogika: 2., aktualizované a doplněné vydání (978-80-271-0095-8), Dějiny filosofie: 2., rozšířené vydání (978-80-7684-013-3)