Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2)

Produkt Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2) upraviť a produkt hľadať znova.

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2)

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Kadlec, 292 stran, česky Velké senáty jsou pokládány za nejvýznamnější tělesa vrcholných soudů. Mají zajistit jednotu, kvalitu a kontinuitu judikatury. Tato monografie uvedená tvrzení prozkoumává ve vztahu k velkým senátům působícím na třech českých vrcholných soudech – Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. Jaká je role velkých senátů v rozhodování těchto soudů? A jakým způsobem velké senáty svoji roli naplňují? Kniha analyzuje tyto otázky z doktrinárního i empirického hlediska. Z pohledu doktríny na všech třech soudech zkoumá složení velkých senátů, kritéria selekce velkosenátních případů a teoretický status judikatury velkého senátu. Z pohledu empirie zase analyzuje, kolik věcí a jakého typu se do velkých senátů dostává, jak rozhodnutí velkého senátu vzniká a vypadá a jak s ním sám soud následně argumentuje. Na základě srovnání tří českých velkých senátů následně monografie utváří obecný... (alza.cz)

Podobné produkty ako Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2) , Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů české republiky (978-80-759-8456-2)

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky - Ondřej Kadlec - e-kniha

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky - Ondřej Kadlec - e-kniha
Detail

eBook:,Velké senáty jsou pokládány za nejvýznamnější tělesa vrcholných soudů. Mají zajistit jednotu, kvalitu a kontinuitu judikatury. Tato monografie uvedená tvrzení prozkoumává ve vztahu k velkým senátům působícím na třech českých vrcholných soudech – Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. Jaká je role velkých senátů v rozhodování těchto soudů? A jakým způsobem velké senáty svoji roli naplňují? Kniha analyzuje tyto otázky z doktrinárního i empirického hlediska. Z pohledu doktríny na všech třech soudech zkoumá složení velkých senátů, kritéria selekce velkosenátních případů a teoretický status judikatury velkého senátu. Z pohledu empirie zase analyzuje, kolik věcí a jakého typu se do velkých senátů dostává, jak rozhodnutí velkého senátu vzniká a vypadá a jak s ním sám soud následně argumentuje. Na základě srovnání tří českých velkých senátů následně monografie utváří obecný teoretický rámec umožňující role velkých senátů uchopit, porovnat a kriticky hodnotit. Kniha vychází z množství judikatury, z rozhovorů se soudci a asistenty a z vlastní autorovy zkušenosti z jednoho z českých vrcholných soudů. Určena je jak praktikujícím právníkům zajímajícím se o to, co velké senáty na soudech dělají či co by mohly dělat jinak, tak i právním akademikům diskutujícím o vnitřní organizaci soudů, o judikatuře a o právní argumentaci. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky - Ondřej Kadlec - e-kniha , Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů čr (978-80-7400-845-0)

Řád Rozhodčího soudu: Při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (978-80-7478-969-4)

Řád Rozhodčího soudu: Při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (978-80-7478-969-4)
Detail

Kniha - autor Martin Maisner; Vojtěch Trapl, 232 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha je vůbec prvním komentářem k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je jedním ze stálých rozhodčích soudů v ČR. Praktický komentář z pera dlouholetých rozhodců seznamuje čtenáře s ústavními a zákonnými předpoklady fungování této instituce, provádí ho jednotlivými kroky řízení před Rozhodčím soudem a upozorňuje na problematické momenty řízení, které byly opakovaně řešeny nejen v praxi Rozhodčího soudu, ale také v judikatuře obecných soudů. Komentované znění vychází z posledního stavu textu Řádu Rozhodčího soudu, který byl novelizován k 1. 10. 2015. Kniha navíc obsahuje české znění Pokynů IBA pro případ střetu zájmů v mezinárodní arbitráži. Tato základní pravidla Mezinárodní advokátní komory mohou být inspirativní i pro české prostředí a mohou významně přispět ke sjednocování praxe v řízení před... (alza.cz)

Podobné produkty ako Řád Rozhodčího soudu: Při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (978-80-7478-969-4) , Zaměstnávání cizinců v české republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)

Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky: svazek 90 (978-80-7400-784-2)

Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky: svazek 90 (978-80-7400-784-2)
Detail

Kniha - autor Ústavní soud ČR, 672 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky: svazek 90 (978-80-7400-784-2) , Ústava české republiky: 2. vydání (978-80-7400-590-9)

Obchodní války a pozice České republiky (978-80-7542-057-2)

Obchodní války a pozice České republiky (978-80-7542-057-2)
Detail

Kniha - autor Stanislava Janáčková, 114 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá "Pojem "obchodní války" plní v poslední době stránky tisku jakožto nová hrozba pro světový obchod, spojovaná zejména s nástupem americké administrativy v čele s prezidentem Trumpem. Zapomíná se přitom, že "volný světový obchod" je bohužel jen chiméra, o které mnozí rádi mluví, ale nikdo ji neprovozuje v praxi. Je to bohulibá představa, která v novodobé společnosti nebyla nikdy naplněna. Je to teoretická cesta k všeobecné prosperitě, na které bohužel číhají mnohá úskalí." Píše a zároveň vysvětluje, proč tomu tak je, ve své nové knize ekonomka Stanislava Janáčková. V publikaci, která je rozdělená do pěti kapitol, autorka realisticky a bez zbytečných ideologických klišé popisuje teorii a praxi světového obchodu, analyzuje obchodní vztah USA a Číny i fenomén evropského zaostávání v unifikační pasti a na datech dokládá, kdo jsou vítězové a poražení současné podoby světového... (alza.cz)

Podobné produkty ako Obchodní války a pozice České republiky (978-80-7542-057-2) , Kárná odpovědnost soudce v přerodu: ponaučení z české republiky (978-80-7552-816-2)

Malé státy v EU: Případ České republiky (978-80-210-7992-2)

Malé státy v EU: Případ České republiky (978-80-210-7992-2)
Detail

Kniha - autor Robert Majer, 112 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie se věnuje fungování České republiky v Evropské unii pohledem malého státu. Skrz ekonomicko-politický model malé země v evropské integraci od Baldura Thorhallssona se dívá na fungování české administrativy v Bruselu a v Praze, zkoumá její možnosti a hodnotí limity. Kniha je postavena na rozhovorech se zaměstnanci české státní správy a českými příslušníky v řadách evropských institucí. Skrz jejich zkušenost hodnotí platnost Thorhallssonova modelu malé země na ČR, schopnosti státu efektivně využívat své zdroje, určovat své priority v evropské zahraniční politice, orientovat se v nadnárodním prostředí a využívat neformálních cest k optimalizaci své pozice v rámci důležitých témat. Kniha se v závěru věnuje i doporučením, včetně rozboru nově platného zákona o státní službě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Malé státy v EU: Případ České republiky (978-80-210-7992-2) , V prachu cest (978-80-749-8456-3)

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky (978-80-7552-816-2)

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky (978-80-7552-816-2)
Detail

Kniha - autor David Kosař; Tereza Papoušková, 100 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající se kárné odpovědnosti českých soudců a vyvráceny některé mýty o „sankční novele“ kárného soudnictví připravené tehdejším ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem v roce 2008. Data, která se autorům podařilo shromáždit, potvrzují prominentní roli soudních funkcionářů v českém soudnictví a slabší postavení ministerstva spravedlnosti, poukazují na komplexnost faktorů ovlivňujících výsledky reformy kárného soudnictví a pomáhají identifikovat problematické aspekty kárného řízení s českými soudci. Kromě prezentace a interpretace unikátních dat tato kniha upozorňuje na dosud nedostatečně prozkoumaný fenomén – vzrůstající roli Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky (978-80-7552-816-2) , Zákon o policii české republiky (č. 273/2008 sb.) - komentář (978-80-759-8193-6)

Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1)

Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1)
Detail

Elektronická kniha - autor David Průša, 240 stran, česky Objevte kouzlo českých orchidejí ve druhém, rozšířeném vydání této výpravné celobarevné publikaci! Na jejích stránkách zavedeme čtenáře do fascinujícího světa orchidejí, který udivuje rozmanitostí forem, nápaditostí životních strategií, pestrostí barev a tvarů, ale jenž je zároveň nesmírně křehký a zranitelný. Naším hlavním cílem bylo sestavit publikaci, která bude odrážet současný stav vědomostí a zároveň bude mít co nabídnout jak profesionálům nebo zkušeným amatérům, tak i začátečníkům, kteří se o orchideje začali zajímat teprve nedávno. Po všeobecném úvodu do základních zákonitostí a principů morfologie, fyziologie a ekologie následuje výpravná galerie, v níž vás seznámíme se všemi druhy a poddruhy, které se v současnosti vyskytují na území České republiky. Ojedinělost knihy spočívá mimo jiné v neobvyklém rozsahu obrazové části. U každého druhu nebo poddruhu je zachycen habitus rostliny,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1) , Obchodní války a pozice české republiky (978-80-7542-057-2)

Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1)

Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1)
Detail

Kniha - autor David Průša, 240 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Objevte kouzlo českých orchidejí ve druhém, rozšířeném vydání této výpravné celobarevné publikace! Na jejích stránkách zavedeme čtenáře do fascinujícího světa orchidejí, který udivuje rozmanitostí forem, nápaditostí životních strategií, pestrostí barev a tvarů, ale jenž je zároveň nesmírně křehký a zranitelný. Ojedinělost knihy spočíváv neobvyklém rozsahu obrazové části. U každého druhu nebo poddruhu je zachycen habitus rostliny, květenství, detail květu, biotop a v mnoha případech i plody rostliny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1) , Folklor české republiky 1:500 000 (978-80-7393-257-2)

Podzemí České republiky (978-80-7346-289-5)

Podzemí České republiky (978-80-7346-289-5)
Detail

Kniha - autor Kamila Šírová Motyčková; Jiří Šír, 208 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Mnohé zajímavost naší republiky jsou skryty hluboko pod zemí, ať již jsou to jeskyně vznikající po celá tisíciletí, středověká sklepení hradů, měst a chrámů či vojenská a technická zařízení, která vznikla teprve nedávno. Výběr těch nejzajímavějších představuje tato publikace, která může posloužit i jako inspirace pro mnohé výlety. (alza.cz)

Podobné produkty ako Podzemí České republiky (978-80-7346-289-5) , Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti (978-80-210-7489-7)

Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky: svazek 88 (978-80-7400-766-8)

Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky: svazek 88 (978-80-7400-766-8)
Detail

Kniha - autor Ústavní soud ČR, 904 stran, česky, pevná Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky: svazek 88 (978-80-7400-766-8) , Orchideje české republiky (978-80-264-2557-1)

Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6)

Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6)
Detail

Kniha - autor Jiří Krátký; Štěpán Svoboda, 264 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Cílem této unikátní publikace je představit varhanní nástroje na území České republiky, které jsou něčím významné, něčím cenné. V úvodním textu se čtenář seznámí stručně s terminologií a stavbou varhan. Nechybí ani obrys dějin varhanářství a význam varhan v současné době. Na dalších stranách knihy se potom již nachází přes 110 varhan, od konce 16. století až po současnost, které doprovází bohatý obrazový materiál. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6) , Podzemí české republiky (978-80-7346-289-5)

Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6)

Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Krátký, 264 stran, česky Jak již název napovídá, cílem této unikátní publikace je představit varhanní nástroje na území České republiky, které jsou něčím významné, něčím cenné. Krása nebo hodnota varhan nemusí být rozeznatelná hned na první pohled. Kromě hodnoty stáří, umělecky cenného prospektu či sepětí varhan s významnou postavou hudby nebo výtvarného umění může být zajímavé a hodnotné také vnitřní ústrojenství jednotlivých varhan, jejich význam pro dějiny a vývoj varhanářství, originalita a zejména pak jejich zvuk. Všechny tyto aspekty hrály roli při výběru nástrojů, které jsou v knize obsaženy. V úvodním textu se čtenář seznámí stručně s terminologií a stavbou varhan. Nechybí ani obrys dějin varhanářství a význam varhan v současné době. Na dalších stranách knihy se potom již nachází přes 110 varhan z celé České republiky, od konce 16. století až po současnost, které jsou představeny nejen textem, ale i bohatým obrazovým... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6) , Kniha státní občanství na území české republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2)

Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4)

Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Liška, 192 stran Víte, že na území Čech a Moravy žila civilizace starší než Sumerové? Jaká tajemství skrývají Plešivec nebo Blaník? Přinášejí kruhy v obilí poselství z minulosti? A je na hradě Houska vchod do říše démonů? Kde jsou v České republice místa, kterým je lepší se vyhnout? Známý autor uvádí mnohá překvapivá fakta i hypotézy opřené o moderní vědecké poznatky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4) , Dvacet let senátu parlamentu české republiky: v souvislostech (978-80-7502-166-3)

Sociální právo České republiky (978-80-7478-941-0)

Sociální právo České republiky (978-80-7478-941-0)
Detail

Kniha - autor Igor Tomeš, 340 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Podnětem k vytvoření publikace se stala diskuse odborníků z pěti vysokoškolských pracovišť - v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové - na téma sbližování pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, se souvislostmi na zdravotní a školské právo. Tím vzniká nový obor veřejného práva, jehož obsahem je povinná sociální solidarita organizovaná státem s občany, kteří uplatňují svá nezadatelná sociální práva vůči státu a společnosti. Autoři popisují sociální a právní instituce, které tvoří obsah tohoto nově vznikajícího oboru veřejného práva. Svým systémovým uspořádáním vycházejí z Beveridgova pojetí nezadatelných sociálních práv občanů na zdraví, vzdělání, výdělečnou činnost a sociální pomoc a tomu odpovídajících povinností sociálního státu evropského typu. Sociální právo tak upravuje sociální souvislosti práva na zdraví, vzdělání, výdělečnou činnost v důstojných podmínkách, na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociální právo České republiky (978-80-7478-941-0) , Nejvýznamnější varhany české republiky (978-80-264-2859-6)

Literární naděje České republiky (978-80-87979-02-0)

Literární naděje České republiky (978-80-87979-02-0)
Detail

Kniha - 296 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Jde o knihu nemající v historii české literatury obdoby. Takřka stovka autorů naplnila tuto reprezentativní publikaci esejemi, básněmi, povídkami, písničkovými texty, baladami a novinářskými reportážemi. Žánrově nevyhraněná kniha v prestižním kabátku potěší všechny, kteří rádi čtou a nabídne jim originální možnost, seznámit se s tvorbou začínajících i zkušených autorů. O úvodní slovo se postaral český spisovatel Petr Doležal a je vedeno, jak jinak, než v neošokingovém stylu. Pro své čtenáře přidal na závěr knihy i ukázku ze své současné literární tvorby. (alza.cz)

Podobné produkty ako Literární naděje České republiky (978-80-87979-02-0) , Literární naděje české republiky (978-80-87979-02-0)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 300 stran, česky Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat se zajištěnými věcmi, při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, vykázání nebo při práci s informacemi. V textu se autoři věnují i mezinárodní spoluprací a kontrole policie. Za dobu své účinnosti prošel zákon několika dílčími novelizacemi. Poslední novelizace byla provedena zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, který do zákona o Policii ČR přidala několik nových ustanovení,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6) , Sociální právo české republiky (978-80-7478-941-0)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-200-2984-3)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-200-2984-3)
Detail

Kniha - autor Jiří Moravec, 464 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Cílem knihy je seznámit čtenáře se všemi druhy obojživelníků a plazů žijícími v České republice a ukázat, že se jedná o nad očekávání krásné a podivuhodné tvory, kteří určitě zasluhují větší pozornost a maximální ochranu. Zařazené fotografie byly vybrány tak, aby co nejlépe vystihovaly typický vzhled a charakteristické znaky jednotlivých druhů. Prostor dostaly snímky ukazující rozdíly mezi samci a samicemi i odlišnosti mezi dospělými a mladými jedinci. V případě obojživelníků nechybí obrázky jejich larev. Zvláštní pozornost je věnována variabilitě a sezonním změnám zbarvení. Upřednostňovány byly fotografie, které zachycují jednotlivé druhy ve volné přírodě při svých obvyklých, ale i méně známých životních projevech. Obrazovou část doprovází podrobný text, který shrnuje současné poznatky o taxonomii, morfologii, rozšíření a biologii našich druhů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-200-2984-3) , Magická místa české republiky (978-80-736-2943-4)

Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7)

Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Zábranský, Jan Roda, 200 stran Kolektiv autorů se zabývá historií i současným stavem zajímavých a historicky cenných betlémů vystavovaných v chrámech a muzeích v známých betlémářských oblastech České republiky, snaží se dohledat jejich tvůrce, zmapovat vznik a přinést další zajímavosti z naší betlémářské tradice. (alza.cz)

Podobné produkty ako Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7) , Soudcovská filozofie: a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech (978-80-7502-546-3)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivan Zwach, 496 stran Komplexní publikace českého autora, jediná svého druhu na našem trhu, přináší encyklopedický přehled a určovací klíče všech druhů obojživelníků a plazů, kteří žijí na území České republiky. U každého druhu je podrobný popis, fotografie, určovací znaky, mapa výskytu i variabilita zbarvení. Autor se zabývá také chováním, nároky jednotlivých druhů na životní prostředí, nedestruktivním způsobem studia těchto živočichů a jejich ochranou. Přehledný text doplňuje 1654 barevných fotografií a kreseb. Kniha je určena všem zájemcům o přírodu, školám a těm, kdo se věnují ochraně přírody. (alza.cz)

Podobné produkty ako Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3) , Energetická bezpečnost české republiky (9788024631066)

25 let Ústavy České republiky (978-80-7502-372-8)

25 let Ústavy České republiky (978-80-7502-372-8)
Detail

Kniha - autor Vojtěch Šimíček, 168 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Dvacet pět let trvání řadí českou Ústavu mezi déletrvající a zdánlivě i stabilizované. Přesto pořád zjišťujeme, že je spousta věcí, které stále nejsou zcela jasné, a zejména někteří politici nás dokáží neustále překvapovat jejím "kreativním" a "emancipovaným" výkladem. Nedá se proto říci, že Ústava je již dostatečně "usazená", její gramatické znění je dotvořeno výkladovou a aplikační praxí a v zásadě nás již nic nemůže překvapit. Právě naopak, téměř každý den můžeme narazit na ústavní problémy, jejichž výklad není jednoznačný. I proto je důležité a dobré, že se odborná komunita pravidelně vyjadřuje k tomu, kde je hranice mezi kreativitou a svévolí, mezi intelektuální invencí a přepínáním daných pravidel až k jejich faktickému popření, co je ještě nevinná hra a co již představuje ohrožení základů ústavnosti. Zda nakonec názory odborníků budou brány světem politiky dostatečně v... (alza.cz)

Podobné produkty ako 25 let Ústavy České republiky (978-80-7502-372-8) , Obojživelníci a plazi české republiky (978-80-247-2509-3)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3)

Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3)
Detail

Kniha - autor Ivan Zwach, 344 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Komplexní publikace českého autora, jediná svého druhu na našem trhu, přináší encyklopedický přehled a určovací klíče všech druhů obojživelníků a plazů, kteří žijí na území České republiky. U každého druhu je podrobný popis, fotografie, určovací znaky, mapa výskytu i variabilita zbarvení. Autor se zabývá také chováním, nároky jednotlivých druhů na životní prostředí, nedestruktivním způsobem studia těchto živočichů a jejich ochranou. Přehledný text doplňuje 1654 barevných fotografií a kreseb. Kniha je určena všem zájemcům o přírodu, školám a těm, kdo se věnují ochraně přírody. (alza.cz)

Podobné produkty ako Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3) , Obojživelníci a plazi české republiky (978-80-200-2984-3)

Zeměpis 4: Zeměpis České republiky (978-80-7230-117-1)

Zeměpis 4: Zeměpis České republiky (978-80-7230-117-1)
Detail

Kniha - autor Vít Voženílek; Zdeněk Szczyrba, 110 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Česká republika je žákům ve čtvrtém dílu tematické řady zeměpisu představena tentokrát prostřednictvím živých pohledů do hospodářské, sociální, přírodní a kulturní sféry jednotlivých krajů. Naše vlast je v geografických souřadnicích ukazována jako soubor samosprávných jednotek, vykazujících se specifickými kulturními i přirodními znaky. Vztah k rodné zemi je umocňován poukazy k jeho výjimečnému přírodnímu bohatství a k výsledkům lidské činnosti, jež se převážně pozitivně podepsali na krajinném rázu. Mnoho užitečných postřehů žáci načerpají i z barevných obrázků, fotografií, map, náčrtků a doprovodných textů. Učebnice byla dokonce vybrána jako ideální podklad pro výuku v polských menšinových školách a přeložena do polštiny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zeměpis 4: Zeměpis České republiky (978-80-7230-117-1) , Zeměpis 4: zeměpis české republiky (978-80-7230-117-1)

Zaměstnávání cizinců na území České republiky (978-80-7554-269-4)

Zaměstnávání cizinců na území České republiky (978-80-7554-269-4)
Detail

Kniha - autor Jaroslava Fojtíková; Matěj Daněk; Magdaléna Vyškovská, 456 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás! Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU, EHP či Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a cizinců, kteří jsou občané z tzv. třetích států. U cizinců ze třetích států publikace vysvětluje veškeré zákonem umožněné postupy vedoucí k získání oprávnění k pobytu a výkonu práce na území ČR a případná další alternativní řešení vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Největší důraz je kladen na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů při vysílání zaměstnanců do ČR, a nově zavedená... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zaměstnávání cizinců na území České republiky (978-80-7554-269-4) , Putování za betlémy české republiky (978-80-247-5063-7)

Zákon o zpravodajských službách České republiky. (978-80-7552-378-5)

Zákon o zpravodajských službách České republiky. (978-80-7552-378-5)
Detail

Kniha - autor Ladislav Pokorný; Jiří Chrobák; Martin Fliegel, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o zpravodajských službách, zákon o Bezpečnostní informační službě a zákon o Vojenském zpravodajství jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek v moderním demokratickém státě. Komentář stručně informuje o transformaci zpravodajských služeb do současné podoby a plynule přechází do výkladu jednotlivých ustanovení daných zákonů. Autoři se dané problematice věnují jak na pedagogické, tak na praktické úrovni, a díky nim tak vznikl ucelený výklad této problematiky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o zpravodajských službách České republiky. (978-80-7552-378-5) , Ústřední hudba armády české republiky: concertino - cd (cq0025-2)

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (978-80-7598-202-5)

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (978-80-7598-202-5)
Detail

Kniha - autor Miroslav Mareš; Daniel Novák, 236 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního rámce bezpečnostní problematiky s přesahem do mezinárodního prostředí. Komentář tedy poukazuje i na politické koncepční a strategické dokumenty, ať již domácí či mezinárodní provenience (zvláště se jedná o dokumenty Evropské unie a Organizace Severoatlantické smlouvy). Dále autoři pro právní pojetí komentáře zmiňují i některé poznatky bezpečnostních studií, což je dynamicky se rozvíjející společensko-vědní disciplína. Komentář je využitelný pro zaměstnance státní správy v... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (978-80-7598-202-5) , Ústřední hudba armády české republiky: unknown - cd (cq0043-2)

Koruna Česka: Průvodce po nejvyšších vrcholech České republiky (978-80-264-4525-8)

Koruna Česka: Průvodce po nejvyšších vrcholech České republiky (978-80-264-4525-8)
Detail

Kniha - autor Jaromír Zaoral, 240 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Knížka vás zavede do nejvyšších pater českých hor, odkryje vám nádherné výhledy, nejútulnější horské chatičky i hloubi lesů. Nabídne spoustu tipů na jedno i vícedenní výlety či přechody pohoří v létě a také ukáže možnosti, jak si hory užít v zimě, ať už na sáňkách, běžkách, skialpech, nebo sněžnicích. Je inspirací pro všechny. Svou horu si vybere jak začátečník, tak zkušený horal. Nechybějí ani praktické informace a mapky, kudy se na vrcholy dostat. (alza.cz)

Podobné produkty ako Koruna Česka: Průvodce po nejvyšších vrcholech České republiky (978-80-264-4525-8) , Právní a sociální aspekty mediace v české republice (978-80-759-8719-8)

Geografie 4 pro střední školy: Geografie České republiky (978-80-7235-571-6)

Geografie 4 pro střední školy: Geografie České republiky (978-80-7235-571-6)
Detail

Kniha - autor Jiří Kastner, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět geografie. Vychází z prvního vydání řady, avšak je zásadně graficky přepracovaná a aktualizovaná o nejnovější odborné a statistické údaje. Učivo je graficky rozlišeno na základní a rozšiřující. Formou výkladového textu, obrázků a statistického materiálu (tabulek a grafů) poskytuje studentům možnost nejen si rozšířit fyzicko-geografický, kulturní a politický rozhled, ale i upevnit schopnost klást si otázky, umět hodnotit informace, objevovat problémy a navrhovat jejich řešení. V závěru každé učebnice je zařazen rejstřík pojmů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Geografie 4 pro střední školy: Geografie České republiky (978-80-7235-571-6) , Zákon o zpravodajských službách české republiky. (978-80-7552-378-5)

Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky - Ústavní soud ČR

Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky - Ústavní soud ČR
Detail

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky - Ústavní soud ČR , Ústavní zákon o bezpečnosti české republiky (978-80-7598-202-5)

Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky - Ústavní soud ČR

Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky - Ústavní soud ČR
Detail

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Sbírka nálezů a usnesení Ústavní soud České republiky - Ústavní soud ČR , Zaměstnávání cizinců na území české republiky (978-80-7554-269-4)

Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR (978-80-7400-845-0)

Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR (978-80-7400-845-0)
Detail

Kniha - autor Alžbeta Nemeškalová Rosinová, 256 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace se zabývá tématem vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi českých vrcholných soudů. Monografie analyzuje právní úpravu vyloučení soudce pro podjatost, postup při rozhodování o vyloučení soudce a jednotlivé důvody podjatosti vyplývající ze zákona či judikatury. Publikace se blíže zaměřuje na zvláštnosti vyloučení soudců vrcholných soudů, které mají omezený počet členů a jejichž pravomoc nelze přenést na jiný soud. Empirická část publikace pracuje s obsahovou analýzou rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vydaných v letech 2013–2019 týkajících se vyloučení soudců pro podjatost. Analyzuje, které důvody podjatosti jsou v praxi nejčastěji namítány, jaká je jejich úspěšnost a kde leží hranice mezi skutečnostmi zakládajícími v praxi podjatost soudce a skutečnostmi, které naopak k vyloučení soudce zpravidla nevedou.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR (978-80-7400-845-0)

10 hvězd: Příběh deseti synagog na území České republiky (978-80-7376-516-3)

10 hvězd: Příběh deseti synagog na území České republiky (978-80-7376-516-3)
Detail

Kniha - autor Jan Žáček, 152 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha Deset hvězd seznamuje čtenáře s projektem Revitalizace židovských památek v ČR, díky kterému se podařilo zachránit a zrekonstruovat patnáct významných historických budov v deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Kniha čtenáři přiblíží historií židovského osídlení v těchto místech, dává nahlédnout na exteriér i interiér synagog a rabínských domů a přibližuje i současné využití těchto budov. Popisovaná místa - Boskovice - Brandýs nad Labem - Březnice - Jičín - Krnov - Mikulov - Nová Cerekev - Plzeň - Polná - Úštěk Kniha vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako 10 hvězd: Příběh deseti synagog na území České republiky (978-80-7376-516-3)

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - komentář - Trapl Vojtěch

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - komentář - Trapl Vojtěch
Detail

Kniha je vůbec prvním komentářem k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je jedním ze stálých rozhodčích soudů v ČR. Praktický komentář z pera dlouholetých rozhodců seznamuje čtenáře s ústavními a zákonnými předpoklady fungování této instituce, provádí ho jednotlivými kroky řízení před Rozhodčím soudem a upozorňuje na problematické momenty řízení, které byly opakovaně řešeny nejen v praxi Rozhodčího soudu, ale také v judikatuře obecných soudů. Komentované znění vychází z posledního stavu textu Řádu Rozhodčího soudu, který byl novelizován k 1. 10. 2015. Kniha navíc obsahuje české znění Pokynů IBA pro případ střetu zájmů v mezinárodní arbitráži. Tato základní pravidla Mezinárodní advokátní komory mohou být inspirativní i pro české prostředí a mohou významně přispět ke sjednocování praxe v řízení před Rozhodčím soudem. Autoři jsou dlouholetými rozhodci zapsanými u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a působícími i v mezinárodní arbitrážní komunitě. (patro.cz)

Podobné produkty ako Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - komentář - Trapl Vojtěch

Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)

Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 234 stran, česky Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy rozumem, tzn. jsme racionální aktéři, jak tvrdí ekonomie hlavního proudu? A jestliže racionální aktéři jsme, jak to že má rozhodování o společenských záležitostech někdy zjevné trhliny? Proč dochází k selhání čili nežádoucím efektům? Kdo za to nese odpovědnost? Kde vznikla chyba? Lze daný stav nějak napravit a předjímat, abychom se pro příště vyhnuli společenským ztrátám? Takové otázky mají závažný praktický dopad. Zmiňme například spor mezi zastánci a odpůrci dotací vycházející z těchto dilemat: poskytovat zemědělské dotace a „křivit tak konkurenční tržní prostředí“, nebo nakupovat levnější potraviny... (alza.cz)

Podobné produkty ako Rozhodování o věcech veřejných (978-80-759-8829-4)

Ústava České republiky: 2. vydání (978-80-7400-590-9)

Ústava České republiky: 2. vydání (978-80-7400-590-9)
Detail

Kniha - autor Vladimír Sládeček; Vladimír Mikule; Jindřiška Syllová, 1320 stran, česky, plátěný potah Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu došlo také k reflexi nové literatury vztahující se k jednotlivým článkům ústavy. Partie zesnulého doc. Vladimíra Mikule upravil a doplnil JUDr. Radovan Suchánek, nový spoluautor. Publikace by měla posloužit jak právníkům v běžné praxi, tak akademikům a právním teoretikům, ale bude srozumitelná a použitelná i pro širší veřejnost. Související tituly: EVK6 Evropská úmluva o lidských právech EKZ101 Zákon o ústavním soudu. Komentář BMK7 Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář (alza.cz)

Podobné produkty ako Ústava České republiky: 2. vydání (978-80-7400-590-9)

Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky (978-80-7502-468-8)

Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky (978-80-7502-468-8)
Detail

Kniha - autor Václav Pavlíček, 1160 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou ústavněprávní materii. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Jádro práce tvoří rozbor všech ústavních orgánů s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Zvláštní pozornost je věnována volbám, zákonodárnému procesu i řízení před Ústavním soudem, analyzovány jsou též ústavní základy vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva a s tím související ústavněprávní aspekty členství České republiky v Evropské unii. Současně je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice, jak je obsažen v ústavních normách a prováděcím zákonodárství, včetně jejich reflexe v judikatuře... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky (978-80-7502-468-8)

Bůh a armáda: Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky (978-80-264-4445-9)

Bůh a armáda: Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky (978-80-264-4445-9)
Detail

Kniha - autor Martin Vaňourek; Jiří Ignác Laňka, 304 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Vojenskou duchovní službu mají mnozí spojenou především s literárními a televizními postavami, jako je Haškův feldkurát Katz, nebo otec Mulcahy z populárního MASH. Taková redukce však zakrývá bohatou a fascinující historii jedné z tradičních – byť nedoceňovaných – složek ozbrojených sil. Seznamte se s dějinami i současností Duchovní služby AČR. Poznáte osudy lidí, kteří často přinášeli až nemyslitelné oběti v dobách válečné temnoty i diktatury, aby věrni svému přesvědčení bránili pravdu Boží i svůj národ. (alza.cz)

Podobné produkty ako Bůh a armáda: Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky (978-80-264-4445-9)

Folklor České republiky 1:500 000 (978-80-7393-257-2)

Folklor České republiky 1:500 000 (978-80-7393-257-2)
Detail

Kniha -, česky, mapa Již podruhé jsme ve spolupráci s Folklorním sdružením České republiky vydali mapu národopisných oblastí, krojů, festivalů, skanzenů a všeho ostatního, co souvisí s lidovými zvyky a obyčeji. V mapě a brožuře mimo jiné najdete tato témata: - lidové slavnosti, zvyky a obřady - lidová hudba a tanec - lidové kroje a jeho ukázky - národopisná muzea a skanzeny - přehled nejvýznamnějších folklorních festivalů (alza.cz)

Podobné produkty ako Folklor České republiky 1:500 000 (978-80-7393-257-2)

Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)

Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)
Detail

Elektronická kniha , 216 stran, česky Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ochrany osobních údajů a dalších oblastí. Publikace představuje příspěvek do diskuse o stavu a budoucnosti právní úpravy, poslouží však i jako pomocník těm, kdo se problematikou zaměstnávání cizinců zabývají v praxi. Druhé, podstatně doplněné vydání publikace k 1. 1. 2020, zohledňuje změny právní úpravy od předchozího vydání, zejména novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky a směrnici Evropského parlamentu č. 2018/957 o vysílání pracovníků, a obsahuje podrobnější výklad k některým pobytovým povolením. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1)

Savci České republiky: Popis, rozšíření, ekologie, ochrana (978-80-200-2994-2)

Savci České republiky: Popis, rozšíření, ekologie, ochrana (978-80-200-2994-2)
Detail

Kniha - autor Miloš Anděra; Jiří Gaisler, 288 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Druhé vydání komplexního přehledu savců navazuje svým obsahem a grafickou podobou na vydání z roku 2012. Text pro každý z téměř 90 současných druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny jsou i nejdůležitější citace. Nedílnou součástí charakteristiky každého druhu, graficky většinou zpracované formou dvoustrany, jsou kvalitní fotografie (celkový vzhled, typický biotop), síťová mapa rozšíření v ČR a graf výskytu podle nadmořské výšky. Doprovodné kapitoly se zabývají obecnou charakteristikou savců, vývojem české fauny savců během posledního století, základními metodami sledování savců, jakož i vyhubenými druhy a nepůvodními druhy chovanými u nás v minulosti. V novém vydání byly aktualizovány hlavně... (alza.cz)

Podobné produkty ako Savci České republiky: Popis, rozšíření, ekologie, ochrana (978-80-200-2994-2)

Kniha Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2)

Kniha Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2)
Detail

Kniha - autor František Emmert, 216 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických souvislostech pohybující se materiální základnu institutu, která se měnila v čase v závislosti na společenských a politických událostech, a to zejména v průběhu dynamického 20. století. Věnuje pozornost všem revizím v pojetí institutu, zlomovým změnám či inkorporaci nových instrumentů do právní úpravy. To vše v nezbytné komparaci s vývojem i v okolních evropských státech. Velký prostor je věnován také současné právní úpravě, zákonu č. 186/2013 Sb. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kniha Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2)

Soudcovská filozofie: a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech (978-80-7502-546-3)

Soudcovská filozofie: a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech (978-80-7502-546-3)
Detail

Kniha - autor Kristina Blažková, 165 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva determinuje metodu soudního rozhodování a soudce dělí na právní formalisty, právní pragmatisty a právní substancialisty. Autorka na případové studii rozhodování rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu zkoumá projevy soudcovské filozofie v odlišných stanoviscích jednotlivých členů rozšířeného senátu a pojmenovává hlavní důvody neshody v kontroverzních případech. Z recenzních posudků: Za nejzdařilejší považuji teoretickou část práce, prokazující výbornou orientaci autorky v teorii práva, schopnost propojovat teoretické poznatky s právní praxí a vhodně si stanovit pole vlastního bádání a osvětlit jeho návaznost na výsledky dosavadního, zvláště zahraničního bádání.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Soudcovská filozofie: a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech (978-80-7502-546-3)

Minerální vody České republiky: Vznik, historie, současnost (978-80-7268-862-3)

Minerální vody České republiky: Vznik, historie, současnost (978-80-7268-862-3)
Detail

Kniha - autor Radan Květ, 152 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Kniha poskytuje poprvé úplný přehled o všech lokalitách minerálních vod na našem území. Je doprovázena stovkou černobílých a barevných fotografií. Zachycuje stav k začátku roku 2008. (alza.cz)

Podobné produkty ako Minerální vody České republiky: Vznik, historie, současnost (978-80-7268-862-3)

Zeměpis České republiky: Učebnice pro střední školy (978-80-86034-93-5)

Zeměpis České republiky: Učebnice pro střední školy (978-80-86034-93-5)
Detail

Kniha - autor Milan Holeček, 96 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V tomto vydání byly aktualizovány texty, tabulky, grafy a mapky všude, kde si to vyžádal vývoj v období, které uplynulo od 1. vydání této učebnice. Změny se dotkly především kapitol v oddíle Hospodářství, kde se nejvíce projevily změny v ekonomice České republiky. Některé kapitoly zaznamenávají i projevy hospodářské krize, kterými naše země v současnosti prochází. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zeměpis České republiky: Učebnice pro střední školy (978-80-86034-93-5)

Církevní památky České republiky: 1: 500 000 (978-80-7393-289-3)

Církevní památky České republiky: 1: 500 000 (978-80-7393-289-3)
Detail

Kniha -, česky K 1150 výročí příchodu Slovanských věrozvěstů, Konstantina a Metoděje, na Velkou Moravu vydává Kartografie Praha mapu nejdůležitějších církevních památek na našem území. Naleznete v ní dochované památky významné nejen z náboženského, ale také historického, architektonického nebo hospodářského pohledu. Najdete zde mnoho národních kulturních památek, přičemž ty nejvýznamnější jsou zapsány na seznamu Světového dědictví UNESCO. - mapa 1 : 500 000 s vyobrazením nejvýznamnějších a nejzajímavějších církevních památek - popis vybraných památek na rubové straně mapy - katedrály, kostely, kaple, kláštery, baziliky, poutní místa - světové dědictví UNESCO a národní kulturní památky - turistická známková místa - česky, anglicky, německy (alza.cz)

Podobné produkty ako Církevní památky České republiky: 1: 500 000 (978-80-7393-289-3)

100 pokladů České republiky Hrady a zámky (978-80-255-1365-1)

100 pokladů České republiky Hrady a zámky (978-80-255-1365-1)
Detail

Kniha - 256 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha Hrady a zámky představuje stovku nejzajímavějších hradů a zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jednotlivé portréty jsou věnovány jak těm nejznámějším šlechtickým sídlům, mezi něž patří Karlštejn, Český Krumlov či Lednice, tak skrytým klenotům, jež na objevení širokou veřejností teprve čekají. Některé oplývají úžasným geniem loci, jiné ukrývají překrásné interiéry nebo demonstrují architektonické umění svých stavitelů. Jedno mají však společné – za jejich zdmi se odehrávaly příběhy, které tvoří střípky do mozaiky našich dějin a kultury. Kniha je protkána krásnými fotografiemi a nechybějí ani praktické informace, užitečné tipy či různé zajímavosti, které lze využít při plánování výprav na konkrétní místa. (alza.cz)

Podobné produkty ako 100 pokladů České republiky Hrady a zámky (978-80-255-1365-1)

111 nej...České Republiky 1:500 000 (978-80-7393-214-5)

111 nej...České Republiky 1:500 000 (978-80-7393-214-5)
Detail

Kniha -, česky Do naší populární řady tematických map jsme pro vás tentokrát připravili výběr 111 rekordů, se kterými se můžete setkat na území České republiky. V jedné mapě tak naleznete například největší skalní město nebo nejstarší chráněné území vedle nejvyšší budovy a nejdelšího tunelu. „Nej“ jsme vybírali ze všech možných (i nemožných) oblastí, od přírodních rekordů, přes historické stavby a zajímavosti, po moderní architekturu a technické památky. Všechny památky, kromě vyobrazení v mapě jsou stručně popsány i na zadní straně. - mapa 1 : 500 000 s vyobrazením všech možných rekordů a nej České republiky - popis vybraných památek na rubové straně mapy - příroda a životní prostředí - umění, muzea a skanzeny - historické a církevní stavby, architektura - technické, dopravní, vodní stavby - sídla - turistická známková místa - česky, anglicky, německy (alza.cz)

Podobné produkty ako 111 nej...České Republiky 1:500 000 (978-80-7393-214-5)

Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8)

Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 176 stran, česky Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří se ve svých jednotlivých kapitolách doplňovali a navzájem na sebe navazovali. Díky tomu se jedná o skutečně velmi přínosné, komplexní a čtivé dílo, které je určené nejen studentům, kteří se teprve v oboru rozkoukávají, ale i odborníkům, kteří ocení zejména praktickou stránku knihy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8)

Klíč ke květeně České republiky: Druhé, rozšířené vydání (978-80-200-2660-6)

Klíč ke květeně České republiky: Druhé, rozšířené vydání (978-80-200-2660-6)
Detail

Kniha - autor Zdeněk Kaplan, 1172 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Česká květena je díky své poloze uprostřed Evropy velmi bohatá a různorodá. V době ledové ji obohatily rostliny chladného severu, později teplomilné rostliny z jižní Evropy a stále ji ovlivňuje blízkost dvou velkých evropských pohoří, Alp a Karpat. Mnohé další rostliny se k nám dostaly vlivem člověka jak záměrně, tak jako nežádoucí zavlečenci. Veškerá tato květena, celkem více než 3700 druhů a poddruhů, je popsána s využitím nejnovějších poznatků ze systematiky i terénní botaniky v novém, zcela přepracovaném klíči ke květeně České republiky. Určování usnadní vynikající perokresby a stručný text s popisy rostlin a údaji o jejich rozšíření, nejčastějších stanovištích a době květu. Klíč je určen všem zájemcům o určování rostlin, zejména botanikům, studentům, učitelům a ochranářům. (alza.cz)

Podobné produkty ako Klíč ke květeně České republiky: Druhé, rozšířené vydání (978-80-200-2660-6)

Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii (978-80-7502-630-9)

Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii (978-80-7502-630-9)
Detail

Kniha - autor Jan Kysela; Karel Řepa, 288 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Koronavirová pandemie otřásla našimi životy v míře nebývalé. Krom jiného byla podnětem k sebezpytování nejrůznějších vědních disciplín. Tato kniha představuje dílčí sebereflexi právní vědy, resp. české pozitivněprávní doktríny. Soustřeďuje se sice především na obecnější i dosti specifické problémy našeho ústavního práva (a zčásti i politiky), přidává však důležitý rámec mezinárodního a evropského práva. Všímá si rovněž navýsost praktických přesahů našeho potýkání s covidem-19 v soukromém právu, ale i přístupů ke zvládání pandemie v několika zahraničních jurisdikcích. Ústí v poměrně konkrétní doporučení změn v právním řádu, abychom v případných obdobných situacích budoucích byli lépe připraveni. (alza.cz)

Podobné produkty ako Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii (978-80-7502-630-9)
Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (978-80-759-8456-2), Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR (978-80-7400-845-0), Zaměstnávání cizinců v České republice - 2. vydání (978-80-759-8648-1), Ústava České republiky: 2. vydání (978-80-7400-590-9), Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky (978-80-7552-816-2), V prachu cest (978-80-749-8456-3), Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (978-80-759-8193-6), Obchodní války a pozice České republiky (978-80-7542-057-2), Folklor České republiky 1:500 000 (978-80-7393-257-2), Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti (978-80-210-7489-7), Orchideje České republiky (978-80-264-2557-1), Podzemí České republiky (978-80-7346-289-5), Kniha Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti (978-80-7502-163-2), Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky: v souvislostech (978-80-7502-166-3), Nejvýznamnější varhany České republiky (978-80-264-2859-6), Literární naděje České republiky (978-80-87979-02-0), Sociální právo České republiky (978-80-7478-941-0), Magická místa České republiky (978-80-736-2943-4), Soudcovská filozofie: a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech (978-80-7502-546-3), Energetická bezpečnost České republiky (9788024631066), Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-247-2509-3), Obojživelníci a plazi České republiky (978-80-200-2984-3), Zeměpis 4: Zeměpis České republiky (978-80-7230-117-1), Putování za betlémy České republiky (978-80-247-5063-7), Ústřední hudba Armády České republiky: Concertino - CD (CQ0025-2), Ústřední hudba Armády České republiky: Unknown - CD (CQ0043-2), Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8), Zákon o zpravodajských službách České republiky. (978-80-7552-378-5), Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (978-80-7598-202-5), Zaměstnávání cizinců na území České republiky (978-80-7554-269-4)