Role policie a armády v evropské unii (9788024623887)

Produkt Role policie a armády v evropské unii (9788024623887) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Role policie a armády v evropské unii (9788024623887) upraviť a produkt hľadať znova.

Role policie a armády v Evropské unii (9788024623887)

Role policie a armády v Evropské unii (9788024623887)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Weiss, 264 stran, česky Kniha se zabývá bezpečnostní politikou Evropské unie a podrobněji také jednoho z jejích členských států, České republiky. Hledá odpověď na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitřní a vnější bezpečnosti a zejména ke stírání rozdílů mezi dvěma nejdůležitějšími bezpečnostními institucemi - policií a armádou. Zda splývá role Policie a armády na úrovni Evropské unie, zda evropská integrace takový proces povzbuzuje, nebo mu spíše brání, a konečně zda dochází ke stírání rozdílů mezi policií a armádou na úrovni členského státu. Autor dochází na základě případových studií evropské a národní úrovně k závěru, že ačkoli je možné na papíře pozorovat celou řadu změn, v praxi je jejich dopad jen velmi omezený. Viditelné změny jsou způsobeny zejména důrazem na otázky vnitřní bezpečnosti, kdy se předcházení vnitřním hrozbám podřizují i aktivity doposud považované za součást vnější... (alza.cz)

Podobné produkty ako Role policie a armády v Evropské unii (9788024623887) , Role policie a armády v evropské unii (9788024623887)

Role policie a armády v Evropské unii - Tomáš Weiss - e-kniha

Role policie a armády v Evropské unii - Tomáš Weiss - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha se zabývá bezpečnostní politikou Evropské unie a podrobněji také jednoho z jejích členských států, České republiky. Hledá odpověď na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitřní a vnější bezpečnosti a zejména ke stírání rozdílů mezi dvěma nejdůležitějšími bezpečnostními institucemi – policií a armádou. Zda splývá role Policie a armády na úrovni Evropské unie, zda evropská integrace takový proces povzbuzuje, nebo mu spíše brání, a konečně zda dochází ke stírání rozdílů mezi policií a armádou na úrovni členského státu. Autor dochází na základě případových studií evropské a národní úrovně k závěru, že ačkoli je možné na papíře pozorovat celou řadu změn, v praxi je jejich dopad jen velmi omezený. Viditelné změny jsou způsobeny zejména důrazem na otázky vnitřní bezpečnosti, kdy se předcházení vnitřním hrozbám podřizují i aktivity doposud považované za součást vnější bezpečnosti. V podstatě všechny viditelné změny lze ovšem velmi jednoduše zvrátit v okamžiku, kdy by se změnil bezpečnostní diskurs nebo politické preference. Policie a armáda stále zůstávají dvěma odlišnými složkami s různými úkoly a rozdílným způsobem práce. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Role policie a armády v Evropské unii - Tomáš Weiss - e-kniha , Střety legitimit v evropské unii (978-80-7502-401-5)

Daně v Evropské unii - Široký Jan

Daně v Evropské unii - Široký Jan
Detail

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů. V sedmém vydání byla publikace aktualizována nejnovějšími údaji a rozšířena o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU. (patro.cz)

Podobné produkty ako Daně v Evropské unii - Široký Jan , Nadnárodní prvky v evropské unii a jejím právu (978-80-7502-551-7)

Daňová politika v Evropské unii - Danuše Nerudová

Daňová politika v Evropské unii - Danuše Nerudová
Detail

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je překotný vývoj v oblasti daňové politiky Evropské unie, především změna jejího směřování. Prvotním cílem již totiž není daňová harmonizace, ale především férovost zdanění, boj s erozí daňových základů a přesouváním zisků. Publikace Daňová politika v Evropské unii se jako jediná na trhu podrobně zabývá novými návrhy směrnice o společném základu daně a společném konsolidovaném základu daně, upozorňuje na možná úskalí a nejasnosti. V kontextu aktuálního globálního boje daňových správ s daňovými úniky věnuje kniha pozornost nejen vývoji této oblasti na poli Evropské unie, ale taktéž v OECD. Obsahuje i kapitoly zaměřující se na problematiku BEPS. prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní. Dlouhodobě se věnuje otázkám daňové politiky v Evropské unii a mezinárodnímu zdanění. Na dané téma přednáší a pravidelně publikuje v České republice a v zahraničí. Je autorkou celé řady odborných publikací z oblasti mezinárodního zdanění. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Daňová politika v Evropské unii - Danuše Nerudová , Kniha daňová politika v evropské unii (978-80-7552-682-3)

Střety legitimit v Evropské unii - Jan Venclík

Střety legitimit v Evropské unii - Jan Venclík
Detail

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií.V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, při analýze jednotlivých modalit legitimity v EU, vychází z té partie současné demokratické teorie, která se zabývá pojmem a fungováním demokratické reprezentace. Rámcem je převzatá mechanicko-prostorová metafora čtyř modalit („vektorů“) legitimity (legitimace): legitimity nepřímé, parlamentní, technokratické a procedurální. Autor si všímá jejich vzájemné nevyváženosti v období po přijetí Lisabonské smlouvy.Hlavní tezí knihy je, že deficit legitimity EU je především deficitem demokratické reprezentace, přičemž bez plnohodnotné reprezentace se na evropské úrovni nelze obejít. Demokratické rozhodování na „národní“ a „nadnárodní“ úrovni nestojí proti sobě v logice hry s nulovým součtem. Etablování substantivní demokratické reprezentace je institucionální problém. Řešení nespočívá jen v prostém přidávání pravomocí Evropskému parlamentu (popřípadě Komisi). Stejně tak jde o jeho složení a fungování, zejména v legislativním procesu. Neobejde se bez viditelného politického soupeření v evropských otázkách, větší informovanosti a stále přítomné interakce zvolených zástupců s veřejností.Současná podoba (a praxe) evropských institucí však neskýtá pobídky pro rozvinutí plnohodnotné reprezentace. Její potřeba přitom v posledních letech zejména v souvislosti s krizí eurozóny vzrostla. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Střety legitimit v Evropské unii - Jan Venclík , Daně v evropské unii: 7. aktualizované a přepracované vydání (978-80-7502-274-5)

Střety legitimit v Evropské unii - Venclík Jan

Střety legitimit v Evropské unii - Venclík Jan
Detail

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, při analýze jednotlivých modalit legitimity v EU, vychází z té partie současné demokratické teorie, která se zabývá pojmem a fungováním demokratické reprezentace. Rámcem je převzatá mechanicko-prostorová metafora čtyř modalit („vektorů“) legitimity (legitimace): legitimity nepřímé, parlamentní, technokratické a procedurální. Autor si všímá jejich vzájemné nevyváženosti v období po přijetí Lisabonské smlouvy. Hlavní tezí knihy je, že deficit legitimity EU je především deficitem demokratické reprezentace, přičemž bez plnohodnotné reprezentace se na evropské úrovni nelze obejít. Demokratické rozhodování na „národní“ a „nadnárodní“ úrovni nestojí proti sobě v logice hry s nulovým součtem. Etablování substantivní demokratické reprezentace je institucionální problém. Řešení nespočívá jen v prostém přidávání pravomocí Evropskému parlamentu (popřípadě Komisi). Stejně tak jde o jeho složení a fungování, zejména v legislativním procesu. Neobejde se bez viditelného politického soupeření v evropských otázkách, větší informovanosti a stále přítomné interakce zvolených zástupců s veřejností. Současná podoba (a praxe) evropských institucí však neskýtá pobídky pro rozvinutí plnohodnotné reprezentace. Její potřeba přitom v posledních letech zejména v souvislosti s krizí eurozóny vzrostla. (patro.cz)

Podobné produkty ako Střety legitimit v Evropské unii - Venclík Jan , Rétorika v evropské kultuře (9788024623399)

Postlisabonské procesy v Evropské unii - Markéta Pitrová - e-kniha

Postlisabonské procesy v Evropské unii - Markéta Pitrová - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se z celkem devíti tematických celků a zahrnuje tyto problémy a oblasti činnosti: revize primárního práva a jeho specifika; fenomén evropského konstitucionalismu; ochrana lidských práv v EU; postavení EU v rámci vnějších vztahů a ve smyslu regionálního aktéra; HMU; reforma komitologie; fungování Evropské občanské iniciativy a fenomén leadershipu Německa. Publikace je určena odborné veřejnosti v oblasti evropských studií. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Postlisabonské procesy v Evropské unii - Markéta Pitrová - e-kniha

Postlisabonské procesy v Evropské unii (978-80-210-7777-5)

Postlisabonské procesy v Evropské unii (978-80-210-7777-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Pitrová, 379 stran, česky Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se z celkem devíti tematických celků a zahrnuje tyto problémy a oblasti činnosti: revize primárního práva a jeho specifika; fenomén evropského konstitucionalismu; ochrana lidských práv v EU; postavení EU v rámci vnějších vztahů a ve smyslu regionálního aktéra; HMU; reforma komitologie; fungování Evropské občanské iniciativy a fenomén leadershipu Německa. Publikace je určena odborné veřejnosti v oblasti evropských studií. (alza.cz)

Podobné produkty ako Postlisabonské procesy v Evropské unii (978-80-210-7777-5) , Figurka policie

Střety legitimit v Evropské unii (978-80-7502-401-5)

Střety legitimit v Evropské unii (978-80-7502-401-5)
Detail

Kniha - autor Jan Venclík, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, při analýze jednotlivých modalit legitimity v EU, vychází z té partie současné demokratické teorie, která se zabývá pojmem a fungováním demokratické reprezentace. Rámcem je převzatá mechanicko-prostorová metafora čtyř modalit („vektorů“) legitimity (legitimace): legitimity nepřímé, parlamentní, technokratické a procedurální. Autor si všímá jejich vzájemné nevyváženosti v období po přijetí Lisabonské smlouvy. Hlavní tezí knihy je, že deficit legitimity EU je především deficitem demokratické reprezentace, přičemž bez plnohodnotné reprezentace se na evropské úrovni nelze obejít. Demokratické rozhodování na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Střety legitimit v Evropské unii (978-80-7502-401-5) , Kreativní set policie

Daně v Evropské unii, 7. aktualizované a přepracované vydání - Jan Široký

Daně v Evropské unii, 7. aktualizované a přepracované vydání - Jan Široký
Detail

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů.V sedmém vydání byla publikace aktualizována nejnovějšími údaji a rozšířena o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Daně v Evropské unii, 7. aktualizované a přepracované vydání - Jan Široký , Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)

Kniha Daňová politika v Evropské unii (978-80-7552-682-3)

Kniha Daňová politika v Evropské unii (978-80-7552-682-3)
Detail

Kniha - autor Danuše Nerudová, 228 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je překotný vývoj v oblasti daňové politiky Evropské unie, především změna jejího směřování. Prvotním cílem již totiž není daňová harmonizace, ale především férovost zdanění, boj s erozí daňových základů a přesouváním zisků. Publikace Daňová politika v Evropské unii se jako jediná na trhu podrobně zabývá novými návrhy směrnice o společném základu daně a společném konsolidovaném základu daně, upozorňuje na možná úskalí a nejasnosti. V kontextu aktuálního globálního boje daňových správ s daňovými úniky věnuje kniha pozornost nejen vývoji této oblasti na poli Evropské unie, ale taktéž v OECD. Obsahuje i... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kniha Daňová politika v Evropské unii (978-80-7552-682-3) , Chipolino s vodící tyčí a se zvuky policie

Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu (978-80-7502-551-7)

Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu  (978-80-7502-551-7)
Detail

Kniha - autor Pavel Svoboda, 168 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace poukazuje na skutečnost, že množství nadnárodních prvků ve spolupráci členských států Evropské unie je tím, co ji odlišuje od ostatních forem mezinárodní integrace či spolupráce, a vyzdvihuje obrovský faktický i právní význam těchto prvků pro mezinárodní vztahy v Evropě. Autoři analyzují protikladnost nadnárodní metody spolupráce a metody mezistátní, poskytují souhrnný pohled na supranacionalitu s důrazem na její význam pro budování dnešní Evropské unie a na její právní zakotvení a na příkladu několika unijních politik jako případových studií vysvětlují postavení nadnárodních prvků ve fungování EU. V závěru nabízí zamyšlení, kam se dál posunout ve spolupráci Evropanů a evropských států tak, aby sdílené zájmy a globální výzvy, jimž náš kontinent čelí, byly řešeny co nejefektivnějším způsobem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu (978-80-7502-551-7) , Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 (978-80-755-7085-7)

Daně v Evropské unii: 7. aktualizované a přepracované vydání (978-80-7502-274-5)

Daně v Evropské unii: 7. aktualizované a přepracované vydání (978-80-7502-274-5)
Detail

Kniha - autor Jan Široký, 384 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů. V sedmém vydání byla publikace aktualizována nejnovějšími údaji a rozšířena o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU. (alza.cz)

Podobné produkty ako Daně v Evropské unii: 7. aktualizované a přepracované vydání (978-80-7502-274-5) , Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 (978-80-7557-085-7)

Evropská unie a Středomoří. Role Španělska a Francie - Kateřina Bocianová - e-kniha

Evropská unie a Středomoří. Role Španělska a Francie - Kateřina Bocianová - e-kniha
Detail

eBook:,Tato monografie analyzuje vývoj euro-středomořské politiky od roku 2006 do současnosti. Je tedy podrobně analyzována nejnovější instituce Unie pro Středomoří, Evropská politika sousedství, změna institucionálního nastavení evropské zahraniční politiky přijetím Lisabonské smlouvy a nakonec reakce Evropské unie na Arabské jaro i na současnou ekonomickou krizi, jejíž dopad na vnější vztahy je značný. Na základě teoretického vymezení, kdy se na jedné straně Evropská unie profiluje jako normativní aktér (podle konstruktivistických přístupů) a na druhé straně sleduje své realistické zájmy, tato práce dochází k závěru, že toto dilema mezi normativní rétorikou a realistickým sledováním zájmů vede k neefektivní a nedůvěryhodné zahraniční politice Evropské unie ve Středomoří. Následně jsou analyzovány a srovnány přístupy Francie a Španělska (jejíchž zájmy jsou definovány ve Středomoří), kterými se podílí na tvorbě a provádění zahraniční politiky EU v tomto regionu. Aplikováním konceptu evropeizace se pak dochází k poznatku, že i přes stejně definované zájmy jsou ve vztahu k evropské úrovni používány různé strategie, které pak mohou členskému státu (v tomto případě Španělsku vedle mocné Francie) zajistit vliv v evropských institucích. PhDr. Kateřina Bocianová, Ph.D., vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Současně absolvovala Diplomatickou akademii na španělském Ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce v Madridu. Během svého doktorského výzkumu působila i na Ministerstvu zahraničních věcí Francie v Paříži a dále v řadě evropských institucí (Evropský parlament, Evropská komise). Od roku 2014 pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a od září 2015 působí na Velvyslanectví České republiky v Madridu. Její specializací je proces evropské integrace a zahraniční a bezpečnostní politika EU se zaměřením na její jižní dimenzi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Evropská unie a Středomoří. Role Španělska a Francie - Kateřina Bocianová - e-kniha , Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3)

Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 (978-80-742-5515-1)

Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 (978-80-742-5515-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivan Brož, 224 stran Blíží se konec 16. století a ve Španělsku vládne Filip II. Jeho klid však narušují angličtí piráti s tichým souhlasem královny Alžběty. Když však pohár přeteče, rozhodne se Filip II. roku 1588 vyzbrojit ohromné loďstvo, podle jeho vlastních slov „neporazitelnou Armadu“, která má Anglii srazit na kolena. Od okamžiku osudového rozhodnutí však pronásleduje španělské vojáky a námořníky jedna svízel za druhou, až to vypadá, že se proti nim spikl celý svět včetně počasí. Rychlejší a lépe ovladatelné anglické lodě se energicky vypořádají s připlouvající hrozbou a ze 130 španělských plavidel se vrátí do vlasti jen necelá polovina. Angličanům sice bude trvat ještě takřka sto let, než se stanou vládci moří, ale první semínko již bylo zaseto…Publikace obsahuje kromě politických, diplomatických a hospodářských aspektů konfliktu také informace o námořní technice a bojích té doby a je doplněna mapami a soupisem zúčastněných lodí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 (978-80-742-5515-1) , Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí (999-00-018-0983-6)

Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 - Václav Králíček, Ivan Brož - e-kniha

Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 - Václav Králíček, Ivan Brož - e-kniha
Detail

eBook:,Blíží se konec 16. století a ve Španělsku vládne Filip II. Jeho klid však narušují angličtí piráti s tichým souhlasem královny Alžběty. Když však pohár přeteče, rozhodne se Filip II. roku 1588 vyzbrojit ohromné loďstvo, podle jeho vlastních slov „neporazitelnou Armadu“, která má Anglii srazit na kolena. Od okamžiku osudového rozhodnutí však pronásleduje španělské vojáky a námořníky jedna svízel za druhou, až to vypadá, že se proti nim spikl celý svět včetně počasí. Rychlejší a lépe ovladatelné anglické lodě se energicky vypořádají s připlouvající hrozbou a ze 130 španělských plavidel se vrátí do vlasti jen necelá polovina. Angličanům sice bude trvat ještě takřka sto let, než se stanou vládci moří, ale první semínko již bylo zaseto…Publikace obsahuje kromě politických, diplomatických a hospodářských aspektů konfliktu také informace o námořní technice a bojích té doby a je doplněna mapami a soupisem zúčastněných lodí včetně dnes identifikovaných vraků lodí Armady. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Bůh stál při Anglii. Tažení velké Armady v roce 1588 - Václav Králíček, Ivan Brož - e-kniha , Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v čr (978-80-7502-094-9)

Rétorika v evropské kultuře (9788024623399)

Rétorika v evropské kultuře (9788024623399)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Kraus, 250 stran, česky Kniha vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž důsledku byly rétorice (redukované na soustavu řečnických triků) přisuzovány negativní konotace, a vysvětluje, proč si rétorika ve 20. století dokázala své pozice znovu vydobýt. Dokládá, že prestiž rétoriky prudce klesá, když je redukována na recept k rafinovanému klamání publika, a naopak stoupá, když se chápe jako vědecká disciplína, která se vydává napříč humanitními obory - filozofií, logikou, sémiotikou, literární vědou, lingvistikou, naukou o médiích apod. V tomto pojetí rétorika usiluje o všestranné poznávání a kultivování řečového projevu, mluveného i psaného, a to nejen jeho produkce, ale i recepce a interpretace. V takové renesanci zájmu se rétorika jeví ne jako pouhý návod k řečové dovednosti, ale jako komplexní... (alza.cz)

Podobné produkty ako Rétorika v evropské kultuře (9788024623399) , Fiskální politika v prostředí evropské hospodářské a měnové unie (978-80-7400-526-8)

Viktoria Plzeň v evropské lize - Viktor Steinbach

Viktoria Plzeň v evropské lize - Viktor Steinbach
Detail

Fotbalisté Viktorie Plzeň se po zkušenosti, kterou udělali v Lize mistrů v roce 2011, předvedli v následující sezoně ve výborném světle také ve druhé klubové soutěži UEFA, Evropské lize. Prohnali se předkoly a ze základní skupiny, v níž byli spolu s Atlétikem Madrid, Academicou Coimbra a Hapoelem Tel Aviv, postoupili z nejvyšší příčky. Následně vyřadili z pohárové Evropy ambiciózní Neapol a jejich jízdu zastavil až turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul. V této publikaci si čtenáři znovu mohou připomenout osobnosti plzeňského mužstva stejně jako nezapomenutelnou pohárovou jízdu, kterou tým vedený trenérským mágem Pavlem Vrbou dal jasně najevo, že na evropské fotbalové scéně hodlá hrát víc než důstojnou roli. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Viktoria Plzeň v evropské lize - Viktor Steinbach , Ochrana hranic eu a role agentury frontex v ní (978-80-210-5988-7)

Viktoria Plzeň v Evropské lize - Steinbach Viktor

Viktoria Plzeň v Evropské lize - Steinbach Viktor
Detail

Fotbalisté Viktorie Plzeň se po zkušenosti, kterou udělali v Lize mistrů v roce 2011, předvedli v následující sezoně ve výborném světle také ve druhé klubové soutěži UEFA, Evropské lize. Prohnali se předkoly a ze základní skupiny, v níž byli spolu s Atlétikem Madrid, Academicou Coimbra a Hapoelem Tel Aviv, postoupili z nejvyšší příčky. Následně vyřadili z pohárové Evropy ambiciózní Neapol a jejich jízdu zastavil až turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul. V této publikaci si čtenáři znovu mohou připomenout osobnosti plzeňského mužstva stejně jako nezapomenutelnou pohárovou jízdu, kterou tým vedený trenérským mágem Pavlem Vrbou dal jasně najevo, že na evropské fotbalové scéně hodlá hrát víc než důstojnou roli. (patro.cz)

Podobné produkty ako Viktoria Plzeň v Evropské lize - Steinbach Viktor , Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži (978-80-7400-687-6)

Šance zpola využitá - Vít Hloušek, Vlastimil Havlík, Vratislav Havlík, Petr Kaniok, Ondřej Mocek

Šance zpola využitá - Vít Hloušek, Vlastimil Havlík, Vratislav Havlík, Petr Kaniok, Ondřej Mocek
Detail

Jak využívá Česká republika své členství v Evropské unii? Jsou české politické elity dobře obeznámeny s tím, jak Unie funguje, jaké jsou její strategické politické priority a jaké jsou cesty k jejich naplnění? Na tyto otázky odpovídá předkládaná monografie. Na základě výzkumu implementace agendy a cílů strategie Evropa 2020 v České republice analyzovali přední odborníci na problematiku vztahů mezi politickým systémem Evropské unie a členskými státy schopnost českých politických stran, zájmových skupin a vlády České republiky využít strategii Evropa 2020 k podpoře rozvoje české ekonomiky a společnosti. Zkoumali také, jak je česká politika schopna vyrovnat se s podněty a reakcemi ze strany EU. Kniha je určena všem čtenářům, kteří se zajímají o problematiku evropské integrace a přemýšlejí o roli České republiky v Evropské unii a otázkách evropské integrace v české politice. Kolektiv autorů z Masarykovy univerzity přináší řadu originálních informací o vztahu české a evropské politiky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Šance zpola využitá - Vít Hloušek, Vlastimil Havlík, Vratislav Havlík, Petr Kaniok, Ondřej Mocek , Ofélie a její sestry: motiv utonulé dívky v evropské a české poezii (978-80-7577-907-6)

Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice - Zdeněk Kříž

Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice - Zdeněk Kříž
Detail

Publikace se zabývá transformací vojensko-civilních vztahů po roce 1989. Pro analýzu vojensko-civilních vztahů je použit západní model civilního řízení a demokratické kontroly armády. Autor se v knize snaží analyzovat, do jaké míry se vojensko-civilní vztahy přiblížily západnímu modelu civilního řízení a demokratické kontroly armády a tím situaci v konsolidovaných demokraciích. Součástí studie je i přehledný teoretický a historický úvod do problematiky, ve kterém je kladen důraz na výklad užívané terminologie a historii vojensko-civilních vztahů v ČR. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice - Zdeněk Kříž , Císařská politika: rakousko-uhersko a německo v evropské politice v letech 1906–1914 (978-80-278-0059-9)

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 - Szajkó Vojtěch

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 - Szajkó Vojtěch
Detail

Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a telegraf, které způsobily komunikační revoluci nejen samy o sobě, ale i tím, že modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armáda. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda v letech 1848–1914, a současně zachycuje pronikání nových dopravně-komunikačních prostředků do úvah nejvyšších vojenských míst habsburské monarchie. Autor se pokouší rozbít tradiční pohled na období nejen slavných vítězství maršála Radeckého (1848–1849), nýbrž i humanitární katastrofy v severní Itálii (1859) a velké prohry polního zbrojmistra Benedeka (1866), jehož neúspěch potom slabě vynahrazovalo angažmá c. (a) k. armády na Balkáně či okázalost jejích pravidelných přehlídek a manévrů. Výklad končí v předvečer první světové války a největšího prostoru se v něm dostává využití železnice. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 - Szajkó Vojtěch , Šedé eminence v evropské historii (978-80-759-7375-7)

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 - Szajkó Vojtěch

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 - Szajkó Vojtěch
Detail

Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a telegraf, které způsobily komunikační revoluci nejen samy o sobě, ale i tím, že modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armáda. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda v letech 1848-1914, a současně zachycuje pronikání nových dopravně-komunikačních prostředků do úvah nejvyšších vojenských míst habsburské monarchie. Autor se pokouší rozbít tradiční pohled na období nejen slavných vítězství maršála Radeckého (1848-1849), nýbrž i humanitární katastrofy v severní Itálii (1859) a velké prohry polního zbrojmistra Benedeka (1866), jehož neúspěch potom slabě vynahrazovalo angažmá c. (a) k. armády na Balkáně či okázalost jejích pravidelných přehlídek a manévrů. Výklad končí v předvečer první světové války a největšího prostoru se v něm dostává využití železnice. (patro.cz)

Podobné produkty ako Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 - Szajkó Vojtěch , Evropské volby v proměnách času (978-80-7476-152-2)

Šedé eminence v evropské historii (978-80-759-7375-7)

Šedé eminence v evropské historii (978-80-759-7375-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Liška, 216 stran, česky Kniha nabízí zúžený výběr historických postav, které na sebe v běhu dějin výrazně upozornily právě tím, že se staly šedými eminencemiRole tzv. šedých eminencí je v dějinách často nejen opomíjena, ale i nedoceněna, ačkoli je zpravidla jen dočasná. Tyto osobnosti obvykle stojí v pozadí politického a společenského dění, avšak navzdory tomu disponují možnostmi rozhodovat o důležitých otázkách, mnohdy mají ve svých rukou osudy celých národů.Tato kniha nabízí zúžený výběr historických postav, které na sebe v běhu dějin výrazně upozornily právě tím, že se staly šedými eminencemi, a pro svá životní dramata, která díky tomu prožily, se jejich jména trvale zapsala do historické paměti. S jejich jmény se pojí dobro i zlo, často dokonce obojí, neboť se většinou jednalo o vcelku kontroverzní osobnosti. Tak už to bývá – dějiny totiž nelze nahlížet skrze černobílé prizma a pro ty osobnosti, jež je pomáhaly... (alza.cz)

Podobné produkty ako Šedé eminence v evropské historii (978-80-759-7375-7) , Autíčko policie na šroubování se zvukem a světlem 32x18x14,5cm (5901271541320)

Právo Evropské unie - Michal Tomášek

Právo Evropské unie - Michal Tomášek
Detail

Učebnice se zaměřuje na základní otázky ústavního ainstitucionálního práva EU, jakož i vnitřního trhu,unijní regulace ochrany hospodářské soutěže,veřejných podpor a veřejných zakázek s důrazem nasoudní aplikaci unijního práva. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Právo Evropské unie - Michal Tomášek , Bino dřevěné auto policie, modrá

Právo Evropské unie - Petrlík David

Právo Evropské unie - Petrlík David
Detail

Učebnice se zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva EU, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek s důrazem na soudní aplikaci unijního práva. (patro.cz)

Podobné produkty ako Právo Evropské unie - Petrlík David , Stan policie 95x75x102 cm (6958868881818)

Právo Evropské unie - Stehlík Václav

Právo Evropské unie - Stehlík Václav
Detail

Nová učebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek. Učebnice umožňuje základní pochopení problematiky evropské integrace a systematiky unijního práva. Autoři při výkladu zdůrazňují soudní aplikaci unijního práva, jež je neopomenutelná zejména v oblasti vnitřního trhu. Jednotlivé příklady aplikace svobod vnitřního trhu mohou posloužit lepšímu pochopení problematiky a jejímu snazšímu vstřebání. Učebnice je určena studentům právnických fakult i dalším zájemcům o právní otázky unijní integrace. Učebnici doplňuje Praktikum práva Evropské unie (Leges, 2016), které vede studenty k analýze judikatury Soudního dvora EU i národních soudů a k aplikaci unijního práva. (patro.cz)

Podobné produkty ako Právo Evropské unie - Stehlík Václav , Tut tut policie cz (3417761199282)

Vlajka 150x90cm Evropská Unie (8712364621334)

Vlajka 150x90cm Evropská Unie (8712364621334)
Detail

Vlajka Evropské unie o rozměrech 90 × 150 cm Vlajka Evropské unie o rozměrech 90 × 150 cm je vyrobena z odolného polyesteru. Je tak zaručena dlouhá životnost a stálost barev. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlajka 150x90cm Evropská Unie (8712364621334) , Domů, a za svobodou: role československa v migracích obyvatel polska v letech 1945-1948 (978-80-200-3101-3)

Evropská unie a Středomoří (9788024630861)

Evropská unie a Středomoří (9788024630861)
Detail

Elektronická kniha - autor Kateřina Bocianová, 248 stran, česky Tato monografie analyzuje vývoj euro-středomořské politiky od roku 2006 do současnosti. Je tedy podrobně analyzována nejnovější instituce Unie pro Středomoří, Evropská politika sousedství, změna institucionálního nastavení evropské zahraniční politiky přijetím Lisabonské smlouvy a nakonec reakce Evropské unie na Arabské jaro i na současnou ekonomickou krizi, jejíž dopad na vnější vztahy je značný. Na základě teoretického vymezení, kdy se na jedné straně Evropská unie profiluje jako normativní aktér (podle konstruktivistických přístupů) a na druhé straně sleduje své realistické zájmy, tato práce dochází k závěru, že toto dilema mezi normativní rétorikou a realistickým sledováním zájmů vede k neefektivní a nedůvěryhodné zahraniční politice Evropské unie ve Středomoří. Následně jsou analyzovány a srovnány přístupy Francie a Španělska (jejíchž zájmy jsou definovány ve Středomoří), kterými se podílí na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Evropská unie a Středomoří (9788024630861) , Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky: v české i evropské právní úpravě a judikatuře (978-80-7502-239-4)

Rétorika v evropské kultuře i ve světě - Jiří Kraus - e-kniha

Rétorika v evropské kultuře i ve světě - Jiří Kraus - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž důsledku byly rétorice (redukované na soustavu řečnických triků) přisuzovány negativní konotace, a vysvětluje, proč si rétorika ve 20. století dokázala své pozice znovu vydobýt. Dokládá, že prestiž rétoriky prudce klesá, když je redukována na recept k rafinovanému klamání publika, a naopak stoupá, když se chápe jako vědecká disciplína, která se vydává napříč humanitními obory – filozofií, logikou, sémiotikou, literární vědou, lingvistikou, naukou o médiích apod. V tomto pojetí rétorika usiluje o všestranné poznávání a kultivování řečového projevu, mluveného i psaného, a to nejen jeho produkce, ale i recepce a interpretace. V takové renesanci zájmu se rétorika jeví ne jako pouhý návod k řečové dovednosti, ale jako komplexní teoretický obor zkoumající chování člověka ve společenské komunikaci. Kapitoly 1–9 charakterizují vývoj rétoriky od jejích řeckých, helénistických a římských počátků k rétorice v kontextu křesťanské kultury středověku, dále k období humanismu, osvícenství, baroka; závěrečné kapitoly se pak věnují rétorice v 18., 19, a 20. století. Přitom se uplatňuje zřetel geografický, zahrnující dějiny rétoriky ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Anglii, Skotsku, Polsku, v Rusku, v Čechách, na Moravě a na Slovensku, od 19. století pak i ve Spojených státech. Poslední, 10. kapitola předkládá odpověď na otázku, zdali se odpovídající systémy rétorických poznatků utvářely i za hranicemi středomořské antiky. Na vybraných příkladech teoretických prací o „umění řeči“ pocházejících z území Indie, Blízkého východu, Číny, Koreje a Japonska se ukazuje, že každé jazykové společenství si vytváří svou vlastní představu, teorii a praxi přesvědčivého a sugestivního řečového vystupování. Mnohdy se takové poznatky spíš než na návody k stylizaci a přednesu mluvených projevů soustřeďují na analýzu písemných památek, v nichž lze nalézt jak specifické kategoriální prostředky dané kultury (tak je tomu např. u komentářů k staroindickým védským textům), tak tropy a figury charakteristické pro rétoriku řeckou a římskou, např. u hebrejských a aramejských textů Starého zákona. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Rétorika v evropské kultuře i ve světě - Jiří Kraus - e-kniha , Kniha obrazotvornost v dějinách evropské filosofie (978-80-7476-041-9)

Policie

Policie
Detail

Audiokniha MP3 - Na místech, kde bylo v minulosti spácháno několik vražd, jež nebyly objasněny, jsou nalezeni mrtví policisté, kteří tyto zločiny tehdy vyšetřovali. Desátý díl nejúspěšnější severské krimi série Harry Hole. - autor Jo Nesbo, čte Hynek Čermák „Jak říkával Harry, sériový vrah je jako bílá velryba. A sériový vrah policistů je bílá velryba s růžovými puntíky. Nenajdeš dva takové.“ Na místech, kde byli v minulosti spáchány dosud neobjasněné zločiny, jsou nalezeni zavraždění jejich dřívější vyšetřovatelé a to stejným způsobem, jakým byly usmrceny původní oběti. Ve speciálním týmu se scházejí samí „staří známí“: Beáta Lonnová, Katrine Brattová, Bjorn Holm a psycholog Stale Aune. Ale někdo jim chybí… V nemocničním pokoji kdesi v Oslu zatím oddychuje těžce raněný pacient v komatu, jehož přísně tajnou identitu nezná ani neustále přítomná stráž. Vyprávění se jako u předchozích „holeovek“ opět zhostil výtečný Hynek Čermák, ověnčený cenou Audiokniha roku... (alza.cz)

Podobné produkty ako Policie

Sada policie helma s pistolí a doplňky bílá Policie

Sada policie helma s pistolí a doplňky bílá Policie
Detail

Policejní set nabízí klukům rychlou proměnu na člena speciální policejní jednotky, a to buď při hraní doma či návštěvě karnevalu. Funkčnost: zbraň na setrvačník vydává zvuky Obsah balení: pistole, přilba, pouta, vysílačka, obušek Vyberte dětem psího záchranáře s vozidlem! Vhodné pro děti od 3 let Materiál: plast (hracky-4kids.cz)

Podobné produkty ako Sada policie helma s pistolí a doplňky bílá Policie

Wiky Autodráha policie a zloděj, trať 340 cm - rozbaleno

Detail

Zažij spoustu rychlosti a dobrodružství s touto autodráhou o délce 340 cm. Můžeš ji složit třemi způsoby a vytvořit si tak nové šance. V balení najdeš 2 autíčka, která si umí posvítit světly na trať. Akční jízda může začít! (mall.cz)

Podobné produkty ako Wiky Autodráha policie a zloděj, trať 340 cm - rozbaleno

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 - Szajkó Vojtěch - e-kniha

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 - Szajkó Vojtěch - e-kniha
Detail

eBook:,Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a telegraf, které způsobily komunikační revoluci nejen samy o sobě, ale i tím, že modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armáda. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda v letech 1848–1914, a současně zachycuje pronikání nových dopravně-komunikačních prostředků do úvah nejvyšších vojenských míst habsburské monarchie. Autor se pokouší rozbít tradiční pohled na období nejen slavných vítězství maršála Radeckého (1848–1849), nýbrž i humanitární katastrofy v severní Itálii (1859) a velké prohry polního zbrojmistra Benedeka (1866), jehož neúspěch potom slabě vynahrazovalo angažmá c. (a) k. armády na Balkáně či okázalost jejích pravidelných přehlídek a manévrů. Výklad končí v předvečer první světové války a největšího prostoru se v něm dostává využití železnice. Vojtěch Szajkó (*25. 11. 1986)Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D. se narodil v Karviné. Vystudoval historii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Tamtéž obhájil disertační práci na téma Využití železnic, pošt a telegrafu rakouskou armádou v letech 1848–1914. Nyní působí jako vědecký pracovník v Oddělení biografických studií Historického ústavu AV ČR, kde připravuje hesla pro Biografický slovník českých zemí. Zabývá se dějinami 19. století. Jeho odborný zájem se soustředí na dějiny habsburské monarchie, dějiny vojenství, dějiny vědy a techniky, českou a obecnou historiografii. Je autorem několika odborných článků a recenzí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 - Szajkó Vojtěch - e-kniha

Unie ve stínu brexitu - Břicháček Tomáš

Unie ve stínu brexitu - Břicháček Tomáš
Detail

Výsledek britského referenda v červnu 2016 znamenal pro Evropskou unii silný otřes. Nemyslitelné se stalo skutkem: Unie měla poprvé v historii přijít o jeden členský stát, a to navíc stát klíčový. Série krizí a neúspěchů, která právě dospěla k novému vrcholu, poskytla naléhavý podnět k uvědomění si, že evropská integrace se už dlouhou dobu ubírala špatným směrem. Odvážné rozhodnutí Britů vzbudilo naděje, že se Brusel změní. Řada komentátorů náhle požadovala hluboké reformy, návrat pravomocí členským státům, rozvolnění svěrací kazajky, konec velkopanské povýšenosti unijních činitelů. Předpovídán byl přechod k vícerychlostní integraci, zeštíhlení záběru Unie na vnitřní trh a s ním úzce související oblasti, opuštění centralistické linie, jakož i ambicí vytvářet společný státní útvar a unijní lid… Tři roky se vedla velká diskuse o budoucnosti zúžené EU-27. Nyní je načase poohlédnout se po jejím průběhu a rozebrat její výsledky. Právě o tom je kniha Unie ve stínu brexitu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Unie ve stínu brexitu - Břicháček Tomáš

Unie blízká i vzdálená - Břicháček Tomáš

Unie blízká i vzdálená - Břicháček Tomáš
Detail

Evropská unie je blízká a všudypřítomná, pokud jde o působení na naše životy, ale zároveň je i vzdálená, pokud jde o možnost občanů podílet se v ní na politickém rozhodování. Na této dichotomii staví Tomáš Břicháček svou knihu nejen názvem, ale celkovou stavbou a argumentací. První část knihy vysvětluje, co chápe autor „unií blízkou“. Druhá část načrtává „unii vzdálenou“. Třetí část diskutuje aktuální otázky. Vynikající příspěvek k výročí deseti letům členství ČR v EU. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Unie blízká i vzdálená - Břicháček Tomáš

Trestní právo Evropské unie - Gřivna Tomáš

Trestní právo Evropské unie - Gřivna Tomáš
Detail

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob). V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv. Druhá část je věnována otázkám unijního trestního práva hmotného, konkrétně pak jednotlivým druhům kriminality, jež jsou předmětem trestněprávní regulace i v rámci evropského práva. Autoři v jednotlivých kapitolách analyzují právní stav postihující takováto jednání v České republice a konfrontují jej s normami práva unijního. Tato část obsahuje také novou kapitolu o trestní odpovědnosti právnických osob. Další část se zaměřuje na unijní trestní právo procesní. Zabývá se aktuálními tématy mezinárodní justiční spolupráce, evropského zatýkacího rozkazu, zajištění majetku a důkazů v rámci Evropské unie, procesních práv obviněného a ochrany obětí trestných činů či problematikou Schengenského prostoru. Poslední část se věnuje unijním orgánům, jež koordinují justiční a policejní spolupráci ve věcech trestních. Jednotlivé kapitoly přibližují fungování těchto institucí, důvody a historii jejich vzniku, působnost a jejich možný budoucí vývoj. Publikace je příspěvkem do rozsáhlé a relativně roztříštěné problematiky unijního trestního práva a jeho vztahu k trestnímu právu České republiky. Může se stát východiskem pro další zkoumání a zároveň inspirací pro legislativní a aplikační praxi, případně také pro studenty právnických fakult. (patro.cz)

Podobné produkty ako Trestní právo Evropské unie - Gřivna Tomáš

Unie ve stínu brexitu - Břicháček Tomáš

Unie ve stínu brexitu - Břicháček Tomáš
Detail

Výsledek britského referenda v červnu 2016 znamenal pro Evropskou unii silný otřes. Nemyslitelné se stalo skutkem: Unie měla poprvé v historii přijít o jeden členský stát, a to navíc stát klíčový. Série krizí a neúspěchů, která právě dospěla k novému vrcholu, poskytla naléhavý podnět k uvědomění si, že evropská integrace se už dlouhou dobu ubírala špatným směrem. Odvážné rozhodnutí Britů vzbudilo naděje, že se Brusel změní. Řada komentátorů náhle požadovala hluboké reformy, návrat pravomocí členským státům, rozvolnění svěrací kazajky, konec velkopanské povýšenosti unijních činitelů. Předpovídán byl přechod k vícerychlostní integraci, zeštíhlení záběru Unie na vnitřní trh a s ním úzce související oblasti, opuštění centralistické linie, jakož i ambicí vytvářet společný státní útvar a unijní lid… Tři roky se vedla velká diskuse o budoucnosti zúžené EU-27. Nyní je načase poohlédnout se po jejím průběhu a rozebrat její výsledky. Právě o tom je kniha Unie ve stínu brexitu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Unie ve stínu brexitu - Břicháček Tomáš

Unie blízká i vzdálená - Břicháček Tomáš

Unie blízká i vzdálená - Břicháček Tomáš
Detail

Evropská unie je blízká a všudypřítomná, pokud jde o působení na naše životy, ale zároveň je i vzdálená, pokud jde o možnost občanů podílet se v ní na politickém rozhodování. Na této dichotomii staví Tomáš Břicháček svou knihu nejen názvem, ale celkovou stavbou a argumentací. První část knihy vysvětluje, co chápe autor "unií blízkou". Druhá část načrtává "unii vzdálenou". Třetí část diskutuje aktuální otázky. Vynikající příspěvek k výročí deseti letům členství ČR v EU. (patro.cz)

Podobné produkty ako Unie blízká i vzdálená - Břicháček Tomáš

Penál Policie

Penál Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. ideální na tužky, pastelky, ale i brýle, makeup apod. rozměry: 230x90x70 mm (belabel.cz)

Podobné produkty ako Penál Policie

Medaile Policie

Medaile Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. Kovová medaile o celkovém průměru 70mm ve třech základních barvách. Zlaté, stříbrné a bronzové. Dodáváme s originální textilní stuhou v trikolóře, ukončenou kovovým háčkem pro uchycení. (belabel.cz)

Podobné produkty ako Medaile Policie

Batoh Policie

Batoh Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. velikost 450 x 300 x 170 mm - nastavitelny popruh s kapsou pro mobil - chytré přihrádky i na dokumenty - 2 hlavní velké přihrádky s kapsičkou na drobnosti uvnitř + 1 menší přední přihrádka - objem : 20L (belabel.cz)

Podobné produkty ako Batoh Policie

Vizitkář Policie

Vizitkář Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. Rozměr: 97 x 68 mm, místo pro 10 klasických vizitek. (belabel.cz)

Podobné produkty ako Vizitkář Policie

Rohožka Policie

Rohožka Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. Velká dekorační rohožka ve dvou možných velikostech. Vhodná pro originální přivítání vašich přátel nebo jako mapa vedoucí k pokladu. Materiál: 100% nylon, spodní část je z černé gumy. (belabel.cz)

Podobné produkty ako Rohožka Policie

Chňapka Policie

Chňapka Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. Materiál: 100% polyester, s poutkem, bez magnetu. Potisk je pouze na jedné straně, horké předměty se uchopují pouze druhou stranou - chňapka je pouze na pravou ruku. Je nutné počítat s tím, že v oblasti ohybu mezi palcem a ukazováčkem může vzniknout cca 1cm dlouhý proužek přeložené nepotištěné látky. (belabel.cz)

Podobné produkty ako Chňapka Policie

Bryndák Policie

Bryndák Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. Dětský bryndák se suchým zipem za krkem jsou perfektním dárkem pro ty nejmenší. Vnější povrch je příjemný a hladký, takže tisk na něm je opravdu kvalitní. Odolný a dlouhotrvající materiál zaručují polyetserová a bavlněná vlákna. Zadní část je tvořena měkkým froté materiálem. (belabel.cz)

Podobné produkty ako Bryndák Policie

Polštář Policie

Polštář Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. Rozměry 40x40 cm. Krásně měkoučký, s hypoalergenní výplní, 100% polyester. Potah je na zip a pratelný. Pokud si potisk umístíte až ke krajům či zvolíte (namísto bílého) barevný polštář, cena je vyšší z důvodů nákladnější výroby - je nutné polštář ušít v naší vlastní šicí dílně, proto prosíme o trpělivost, výroba trvá přibližně 10 dní. Při navrhování doporučujeme motiv roztáhnout maximálně až po přerušovanou čáru, v opačném případě nemusí být potisk až do švu polštáře. (belabel.cz)

Podobné produkty ako Polštář Policie

Placka Policie

Placka Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. Placky je možno vyrobit ve třech velikostech. Zadní strana odznaku disponuje špendlíkem, díky kterému placka snadno přichytí k jakémukol materiálu. Upozornění: Neumisťujte text nebo části vašeho motivu k samotnému okraji. Počítejte s několika milimetrovou rezervou, která skončí v záhybu placky. Počítejte prosím také s tím, že špendlík je orientován různě, není vždy ve vodorovné poloze. (belabel.cz)

Podobné produkty ako Placka Policie

Poznávej policii

Poznávej policii
Detail

Policie se stará o naši bezpečnost. Dohlíží, abychom žili v bezpečnějším světě. Co dělají, když se stane autonehoda, vyloupí se klenotnictví? Co všechno potřebují pro výkon své práce? Svět mužů a žen zákona je akční, proto zajímavý. Kapesní sešitové vydání vhodné i do kapsy na výlet, do čekárny nebo na prázdniny. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Poznávej policii

Zrcátko Policie

Zrcátko Policie
Detail

Strážníci mají respekt. S tímto potiskem ho můžete mít taky.. Kapesní zrcátko oválného tvaru skvěle padne do každé dámské kabelky. Rozměry: 70x65 mm. (belabel.cz)

Podobné produkty ako Zrcátko Policie
Role policie a armády v Evropské unii (9788024623887), Střety legitimit v Evropské unii (978-80-7502-401-5), Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu (978-80-7502-551-7), Kniha Daňová politika v Evropské unii (978-80-7552-682-3), Daně v Evropské unii: 7. aktualizované a přepracované vydání (978-80-7502-274-5), Rétorika v evropské kultuře (9788024623399), figurka policie, Kreativní set Policie, Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8), CHIPOLINO s vodící tyčí a se zvuky Policie, Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 (978-80-755-7085-7), Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 (978-80-7557-085-7), Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3), Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí (999-00-018-0983-6), Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR (978-80-7502-094-9), Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie (978-80-7400-526-8), Ochrana hranic EU a role agentury FRONTEX v ní (978-80-210-5988-7), Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži (978-80-7400-687-6), Ofélie a její sestry: Motiv utonulé dívky v evropské a české poezii (978-80-7577-907-6), Císařská politika: Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914 (978-80-278-0059-9), Šedé eminence v evropské historii (978-80-759-7375-7), Evropské volby v proměnách času (978-80-7476-152-2), Autíčko Policie na šroubování se zvukem a světlem 32x18x14,5cm (5901271541320), Bino Dřevěné auto Policie, modrá, Stan policie 95x75x102 cm (6958868881818), Tut Tut Policie CZ (3417761199282), Domů, a za svobodou: Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945-1948 (978-80-200-3101-3), Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky: v české i evropské právní úpravě a judikatuře (978-80-7502-239-4), Kniha Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie (978-80-7476-041-9)