Psychologie učení: teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi (978-80-271-2853-2)

Produkt Psychologie učení: teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi (978-80-271-2853-2) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Psychologie učení: teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi (978-80-271-2853-2) upraviť a produkt hľadať znova.

Psychologie učení: Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi (978-80-271-2853-2)

Psychologie učení: Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi (978-80-271-2853-2)
Detail

Kniha - autor Jan Průcha, 272 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli – setkáváme se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi. Autor vychází ze současného názorového trendu v zahraniční psychologii a pedagogice, založeného na přesvědčení, že objasňování a ovlivňování veškerých edukačních procesů ve školním i jiném prostředí musí být podloženo důkazy. Proto je velká pozornost věnována výzkumům učení, jejich metodám a výsledkům, a to i těm, které jsou v českém prostředí málo známé nebo mohou být pro čtenáře jinak pozoruhodné. Kniha je určena studentům pedagogických a psychologických oborů, učitelům a výzkumným pracovníkům ve společenskovědní oblasti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie učení: Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi (978-80-271-2853-2) , Psychologie učení: teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi (978-80-271-2853-2)

Psychologie učení - Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi - Jan Průcha

Psychologie učení - Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi - Jan Průcha
Detail

Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli – setkáváme se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi. Autor vychází ze současného názorového trendu v zahraniční psychologii a pedagogice, založeného na přesvědčení, že objasňování a ovlivňování veškerých edukačních procesů ve školním i jiném prostředí musí být podloženo důkazy. Proto je velká pozornost věnována výzkumům učení, jejich metodám a výsledkům, a to i těm, které jsou v českém prostředí málo známé nebo mohou být pro čtenáře jinak pozoruhodné.Kniha je určena studentům pedagogických a psychologických oborů, učitelům a výzkumným pracovníkům ve společenskovědní oblasti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Psychologie učení - Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi - Jan Průcha , Psychologie učení (978-80-271-2853-2)

Psychologie učení (978-80-271-2853-2)

Psychologie učení (978-80-271-2853-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Průcha, 272 stran, česky Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli – setkáváme se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi. Autor vychází ze současného názorového trendu v zahraniční psychologii a pedagogice, založeného na přesvědčení, že objasňování a ovlivňování veškerých edukačních procesů ve školním i jiném prostředí musí být podloženo důkazy. Proto je velká pozornost věnována výzkumům učení, jejich metodám a výsledkům, a to i těm, které jsou v českém prostředí málo známé nebo mohou být pro čtenáře jinak pozoruhodné. Kniha je určena studentům pedagogických a psychologických oborů, učitelům a výzkumným pracovníkům ve společenskovědní oblasti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie učení (978-80-271-2853-2) , Výzkumné metody v pedagogické praxi (978-80-247-4368-4)

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi (978-80-271-2501-2)

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi  (978-80-271-2501-2)
Detail

Kniha - autor Nora Gavendová, 96 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka nabízí funkční a autorčinou praxí ověřené strategie, které se řadí ke kognitivně-behaviorálním intervencím. Tyto intervence jsou účinné a dobře použitelné v denní praxi pedagogů, kteří učí integrované žáky především na základních školách. Obsahuje praktická doporučení a techniky, které mohou pedagogové ve výuce efektivně a pohodlně uplatnit. Tyto techniky jsou precizně rozděleny zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro školní psychology a jejich použití je ilustrováno na konkrétních kazuistikách. Publikace představuje jakýsi strukturovaný, přehledný a praktický „manuál“ jak s žáky, u kterých byla diagnostikována psychická porucha, pracovat. Jak s nimi komunikovat, jak na ně nahlížet, přitom neopomíjet žáky intaktní a k tomu důstojně obstát v roli učitele. V této publikaci je kognitivně-behaviorální terapie originálně, srozumitelně a jasně zasazena v prostředí školy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi (978-80-271-2501-2) , Kognitivní rehabilitace seniorů: psychosociální a edukační souvislosti (978-80-271-2866-2)

Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2)

Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Muroň, 184 stran, česky, brožovaná s přebalem matná Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2) , Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání (978-80-271-0586-1)

Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2)

Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Muroň, 184 stran Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017. Detaily knihy: Autor: Jaroslav Muroň Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0352-2 Počet stran: 184 (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2) , Dějiny psychologie: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-271-2528-9)

Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2)

Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 552 stran, česky Základní ideou této odborné monografie je snaha doplnit dosavadní publikace věnované psychologii zdraví o koncept reflektující tradiční pojetí, ale také přinést aktuální témata a poznatky zaměřené primárně na celostní pojetí zdraví. Hlavní osou knihy jsou psychologické, biologické, psychosociální a spirituální aspekty zdraví, včetně reflexe současných vlivů digitálních technologií. Texty jsou nabízeny multidisciplinární perspektivou se zapojením odborníků z oblasti akademického výzkumu i aplikované praxe. Autoři se věnují tématům zdraví napříč různými obory, jako je psychologie, medicína, psychoterapie, adiktologie, filozofie, fyzioterapie, digitální technologie a mnoho dalších. Kniha je určena nejen studentům humanitních věd, ale i široké odborné veřejnosti z oblasti psychosociálních oborů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie zdraví (978-80-271-2569-2) , Psychologie budoucnosti: poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí (978-80-257-1310-5)

Finanční analýza: metody, ukazatele a využití v praxi (978-80-271-3124-2)

Finanční analýza: metody, ukazatele a využití v praxi (978-80-271-3124-2)
Detail

Kniha - autor Petra Růčková, 172 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy při zpracovávání finanční analýzy. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu – analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad. (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční analýza: metody, ukazatele a využití v praxi (978-80-271-3124-2) , Psychologie (978-80-271-0532-8)

Lékařská psychologie v praxi (978-80-247-1125-6)

Lékařská psychologie v praxi (978-80-247-1125-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Beran, 144 stran Psychologickým základem vztahu mezi lékařem a pacientem je specifická vzájemná emoční vazba, která má být v zájmu obou stran pozitivně laděná a dostatečně silná. Vytvořit a udržovat takový vztah je pro lékaře velice náročným úkolem, kterému se nevyhýbají ani rizika nezdaru. Renomovaný český autor, doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., předkládá proto lékařům návody, jak odstranit nedostatky, kterých se dopouští například v otázkách týkajících se informování pacientů o povaze zjištěných poruch zdraví, o zvolených léčebných postupech a průběhu nemoci apod. Radí, jak těmto nepříjemnostem předejít. Detaily knihy: Autor: Jiří Beran Rok vydání: 2009 ISBN: 978-80-247-1125-6 Počet stran: 144 (alza.cz)

Podobné produkty ako Lékařská psychologie v praxi (978-80-247-1125-6) , Humanistická psychologie 1.díl: příručka pro výzkum a praxi (978-80-7254-643-5)

Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1)

Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1)
Detail

Kniha - autor Václav Holeček, 224 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Když pracovníci NASA hledali profesi, která by vyžadovala podobné vlastnosti osobnosti, jaké jsou kladeny na špičkové letce, počítač prý z několika stovek profesiogramů vyhodnotil jako nejbližší vhodné povolání profesi učitele. Je proto možné konstatovat, že učit ve škole je stejně náročné jako řídit raketoplán, ne-li těžší a nebezpečnější. Proč se tedy více pečuje o psychiku špičkových pilotů než o psychiku pedagogů, když zátěž je srovnatelná? Jak uvádí sám autor: „Kdyby učitelé znali a používali alespoň některé poznatky aplikované psychologie, žili by ‚bohatěji uvnitř‘, byli by spokojenější ve svém soukromém životě a též ve třídách, sborovnách či školních kabinetech by vládla větší pohoda.“ Právě k této spokojenosti by měla publikace přispět. Po jejím přečtení by měl každý učitel více porozumět náročnosti učitelské profese, přičemž toto porozumění se může stát návodem ke zvládání... (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1) , Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1)

Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1)

Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Holeček, 224 stran Publikace srozumitelným způsobem ukazuje, jak by mohla právě psychologie pomoci učitelům a rodičům při komunikaci s dětmi. Je určena učitelům, ředitelům základních a středních škol, rodičům a všem, kterým na kvalitě výchovy a vzdělávání našich potomků záleží. Detaily knihy: Autor: Václav Holeček Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-3704-1 Počet stran: 224 (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1) , Lékařská psychologie v praxi (978-80-247-1125-6)

Kognitivní rehabilitace seniorů: Psychosociální a edukační souvislosti (978-80-271-2866-2)

Kognitivní rehabilitace seniorů: Psychosociální a edukační souvislosti (978-80-271-2866-2)
Detail

Kniha - autor Michal Vostrý; Jaroslav Veteška, 176 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Odborná monografie se zabývá problematikou ucelené rehabilitace osob v seniorském věku s ohledem na kognitivní deficity způsobené procesem stárnutí a rozvojem patologických změn, především při Alzheimerově nemoci. V knize jsou analyzována klíčová východiska, ke kterým patří zejména demence, proces stárnutí, stáří a osobnost seniora a jeho současné postavení ve společnosti. Autorský kolektiv se zaměřil na vliv lékařských, psychologických, sociologických, edukačních a ergoterapeutických faktorů na průběh stárnutí, péči a kvalitu života lidí. Důraz je kladen na rozpracování přístupů k podpoře a rozvoji kognitivních funkcí seniorů a využití alternativních prvků v rámci terapie a rehabilitace. Text je doplněn o výsledky několika výzkumných studií, na kterých se autoři publikace podíleli. Prezentované výzkumy podtrhují aktuálnost a význam tématu a umožňují vidět... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kognitivní rehabilitace seniorů: Psychosociální a edukační souvislosti (978-80-271-2866-2) , Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)

Lepení v praxi (978-80-271-0247-1)

Lepení v praxi (978-80-271-0247-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Kuběna, 144 stran S potřebou pevně slepit dva pevné subjekty se setkáváme jak v domácnostech, tak i v průmyslové výrobě. S rozvojem chemie se objevila široká škála lepidel a v praxi vyvstal problém, co a proč lepit, čím a jak. Odborná publikace s množstvím praktických příkladů seznamuje čtenáře s řešením dané problematiky. V knize najdete rozdělení lepidel podle chemické nebo fyzikální struktury (resp. podle počtu složek), podrobný popis principů tvorby lepeného spoje, úpravy povrchu, zkoušky pevnosti. Obsáhlá kapitola se pak zabývá lepením podle typů adherendů (plasty, sklo, kovy, keramika, usně, textilie apod.) včetně vhodných lepidel a doporučených úprav povrchů. Stranou nezůstává ani technologie lepeného povrchu (nanášení lepidel, vytvoření spoje, kontinuální a diskontinuální lepení) a přehled nových technologiích v této oblasti. Závěrečně kapitoly pak jsou věnovány jednotlivým skupinám lepidel (sekundová lepidla, tavná... (alza.cz)

Podobné produkty ako Lepení v praxi (978-80-271-0247-1) , Psychologie zdraví: biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty (978-80-271-2569-2)

Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)

Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 834 stran, česky Kniha je členěna do dvou částí, obecné a speciální. V obecné části knihy jsou uvedeny stručné poznámky ke klasifikaci heterogenní skupiny revmatických onemocnění. Důležitá je kapitola Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním. Je uveden rovněž přehled laboratorních vyšetření zobrazovacích metod používaných v revmatologii. Přínosnou je kapitola Emergentní stavy v revmatologii, která uvádí přehled jednotlivých akutních projevů revmatických onemocnění rozdělených podle typu orgánového postižení. Kapitola Léky v revmatologii byla doplněna o problematiku léčby bolesti revmatických pacientů, samostatné kapitoly věnující se vakcinaci revmatických pacientů a antirevmatickým lékům v průběhu těhotenství a kojení. Nově přibyly kapitoly věnující se základům rehabilitace a předoperační přípravě revmatických pacientů Ve speciální části jsou popisovány jednotlivé skupiny revmatických onemocnění – systémová... (alza.cz)

Podobné produkty ako Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3) , Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1)

Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8)

Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Gerlichová, 168 stran, česky Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeutické obory. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZU a, také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie. Publikace srozumitelně představuje muzikoterapii z různých úhlů jejího užití v praxi. Jádrem knihy jsou konkrétní příběhy osob, které prošly muzikoterapií z různých důvodů, v nejrůznějším... (alza.cz)

Podobné produkty ako Muzikoterapie v praxi (978-80-271-1791-8) , Finanční analýza: metody, ukazatele a využití v praxi (978-80-271-3124-2)

Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3)

Revmatologie pro praxi  (978-80-271-3284-3)
Detail

Kniha - autor Petr Němec, 808 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha je členěna do dvou částí, obecné a speciální. V obecné části knihy jsou uvedeny stručné poznámky ke klasifikaci heterogenní skupiny revmatických onemocnění.Důležitá je kapitola Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním.Je uveden rovněž přehled laboratorních vyšetření zobrazovacích metod používaných v revmatologii.Přínosnou je kapitola Emergentní stavy v revmatologii, která uvádí přehled jednotlivých akutních projevů revmatických onemocnění rozdělených podle typu orgánového postižení.Kapitola Léky v revmatologii byla doplněna o problematiku léčby bolesti revmatických pacientů, samostatné kapitoly věnující se vakcinaci revmatických pacientů a antirevmatickým lékům v průběhu těhotenství a kojení. Nově přibyly kapitoly věnující se základům rehabilitace a předoperační přípravě revmatických pacientů Ve speciální části jsou popisovány jednotlivé skupiny revmatických onemocnění – systémová... (alza.cz)

Podobné produkty ako Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3) , Aplikovaná psychologie (978-80-271-0187-0)

Sportovní psychologie: Průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry (978-80-271-3136-5)

Sportovní psychologie: Průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry (978-80-271-3136-5)
Detail

Kniha - autor Dana Štěrbová; Hana Pernicová; Michal Šafář; Petr Krol, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Úspěch ve sportu nezáleží jen na talentu, fyzické kondici, na zvládnutí techniky a taktických variant – to nejdůležitější se možná odehrává v hlavě každého sportovce. Především mladí adepti sportovní kariéry budou muset s největší pravděpodobností čelit celé řadě problémů: budou překonávat různá zranění, bojovat s nervozitou, vyrovnávat se s vlastní sexualitou nebo s pochybnostmi o vlastních schopnostech, svém těle a o tom, jaký má jejich dlouholeté úsilí vlastně smysl. A k tomu se ještě nacházejí v nelehkém období dospívání, kdy hledají své místo mezi vrstevníky i ve společnosti jako takové… Tato trochu netradiční kniha je určena nejen jim, ale i rodičům a trenérům, kteří je chtějí co nejlépe připravit na všechny sportovní i životní výzvy. Spojuje přednosti odborné monografie s komiksem zpracovávajícím různé příběhy mladých sportovců.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sportovní psychologie: Průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry (978-80-271-3136-5) , Zdravotnická psychologie (978-80-271-0155-9)

Ambulantní kardiologie v praxi (978-80-271-3129-7)

Ambulantní kardiologie v praxi (978-80-271-3129-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Skalická, 424 stran, česky Publikace předkládá lékařům, kteří absolvovali lékařskou fakultu, podstoupili vzdělávací kmen a specializační atestaci, „pomocnou ruku“. Nabízí komplexní pohled na to, jak postupovat a na co nezapomenout při zahájení a následném vedení samostatné ambulantní praxe, a to nejen kardiologické. Odborné kapitoly vycházejí z nejnovějších poznatků a doporučení, přizpůsobených podmínkám ambulance. Usnadňují lékařům samostatné rozhodování, někdy rychlé a závažné, bez možnosti konzultovat problém se zkušenějším kolegou. Kapitoly jsou věnovány problematice zajištění urgentních stavů v prostředí ambulance, neinvazivním vyšetřovacím metodám, chronickým onemocněním a jejich dlouhodobému sledování, základní farmakoterapii, zajištění komplexní péče o kardiaky, dále právním znalostem a etickým aspektům ambulantní práce. Nezbytnou součástí je komplexní vedení ambulance, orientace v mnoha... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ambulantní kardiologie v praxi (978-80-271-3129-7) , Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Tomšej, 200 stran, česky Všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2020 na jednom místě. Autor čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákoník práce v praxi (978-80-271-2929-4) , Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi (978-80-271-2501-2)

Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9)

Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9)
Detail

Kniha - autor Ondřej Hloch, 384 stran, česky, kroužková Skvělá příručka, kterou nosí každý začínající lékař v kapse svého pláště. Informace z mnoha převážně interních oborů – algoritmy, hodnocení výsledků, přehledné tabulky, vybrané postupy diagnostiky i léčby… To, co si mladí lékaři postupně vytvářejí shromažďováním informací, již dostáváte vypracované a vyzkoušené v praxi. Publikace je vysoce praktická, přehledná, je uzpůsobena i tak, že si své poznámky můžete doplňovat – aktualizovat. (alza.cz)

Podobné produkty ako Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9) , Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2)

Pneumologie v každodenní praxi (978-80-271-2469-5)

Pneumologie v každodenní praxi (978-80-271-2469-5)
Detail

Kniha - autor Thomas Hausen, 184 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Skvělá, přehledná a jednoduchá publikace pro každodenní praxi lékařů, kteří se setkávají s nemocnými s chorobami plic/dýchacích cest, ale jejichž základním oborem není pneumologie. Kniha je tak vhodná i pro studenty medicíny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pneumologie v každodenní praxi (978-80-271-2469-5) , Učíme děti učit se: základní poznatky ze školní komunikace, učení a prezentování (978-80-7238-854-7)

Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4)

Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4)
Detail

Kniha - autor Pavel Andrle, 208 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy. Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor vytvořil referenční publikaci, která se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4) , Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6)

Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6)

Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Čepický, 160 stran, česky Přehledná praktická publikace, která na našem trhu dosud chyběla. Je vhodná pro studenty lékařských fakult (zejména jako opakování před zkouškou), dále pro mladé lékaře před atestací a pro porodní asistentky. Publikace je psána stručně, obsahuje zásadní nezbytné informace, text obsahuje i pasáže psané petitem, které přinášejí informace navíc. Některé pasáže jsou glosovány velmi stručně autorem – uvádí tipy, triky, doporučení z praxe… Knihu recenzoval doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. (alza.cz)

Podobné produkty ako Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6) , Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9)

Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9)

Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Hloch, 384 stran Skvělá příručka, kterou nosí každý začínající lékař v kapse svého pláště. Informace z mnoha převážně interních oborů – algoritmy, hodnocení výsledků, přehledné tabulky, vybrané postupy diagnostiky i léčby… To, co si mladí lékaři postupně vytvářejí shromažďováním informací, již dostáváte vypracované a vyzkoušené v praxi. Publikace je vysoce praktická, přehledná, je uzpůsobena i tak, že si své poznámky můžete doplňovat – aktualizovat. (alza.cz)

Podobné produkty ako Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9) , Efektivní učení kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi (978-80-242-7152-1)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)

Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Tomšej, 200 stran, česky Publikace, která zahrnuje všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2021, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Třetí vydání publikace zohledňuje změny legislativy v roce 2020. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákoník práce v praxi (978-80-271-3094-8) , Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2)

Komunikace v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0156-6)

Komunikace v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0156-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Zacharová, 128 stran Komunikace je důležitou součástí kvalitního profesionálního chování sester a dalších zdravotnických pracovníků. Publikace proto přináší základní oblasti sociální komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikace v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0156-6) , Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2)

Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4)

Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Andrle, 208 stran, česky Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy. Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor vytvořil referenční publikaci, která se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dokumentární akreditiv v praxi (978-80-271-1249-4) , Akupresura v praxi: překlad 2. vydání (978-80-271-0105-4)

Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1)

Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřich Šoba, 336 stran Kniha se komplexně a prakticky věnuje všem klíčovým oblastem finanční matematiky, používaným při řízení osobních financí a v podnikové sféře. Nejvýraznější změny nového vydání se týkají investic na dluhopisovém trhu, akciovém trhu a operací na měnovém trhu. Detaily knihy: Autor: Oldřich Šoba Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0250-1 Počet stran: 336 (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční matematika v praxi (978-80-271-0250-1) , Psychologie kriminálního chování (978-80-271-0731-5)

Udržitelné podnikání v praxi (978-80-271-3303-1)

Udržitelné podnikání v praxi (978-80-271-3303-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavla Vrabcová, 192 stran, česky Udržitelný rozvoj je interdisciplinární koncepce, která se neustále vyvíjí, přičemž je diskutována na globální, národní i lokální úrovni. Důležitost tohoto pojetí tkví v jeho komplexnosti. Význam odpovědného podnikání spočívá v odrazu základních hodnot společnosti, je podstatné pro velké i malé podniky, které mohou prostřednictvím inovativních výrobků a služeb, nových schopností a zapojení zainteresovaných stran zlepšit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska své hospodářské, environmentální a sociální charakteristiky. Zahrnuje závazek organizace vyvíjet ekonomické aktivity efektivně, zodpovědně vůči společnosti a životnímu prostředí při zohlednění zájmů všech stakeholderů. Předložená monografie poskytuje přehledný a komplexní pohled na udržitelné podnikání z teoretického i praktického hlediska se zaměřením na aktuální výzvy zemědělských a lesnických podniků pro oblasti implementace společenské... (alza.cz)

Podobné produkty ako Udržitelné podnikání v praxi (978-80-271-3303-1) , Čeština v pohybu 2: teoretické a komunikační aspekty proprií (978-80-210-9534-2)

Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6)

Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6)
Detail

Elektronická kniha , 272 stran, česky Publikace přináší přehled nejdůležitějších psychiatrických diagnóz staršího věku, jejich etiopatogenezi, klinický obraz a možnosti léčby včetně možností nefarmakologických intervencí. Do textu jsou zařazeny i názorné kazuistiky. Zmíněna je problematika rizikových či nevhodných léčiv. Mezi kapitoly je zařazeno téma neuropsychologického testování pacientů staršího věku i otázky z okruhu forenzní psychiatrie. Kniha je koncipována se záměrem usnadnit lékařům orientaci v neuropsychiatrické problematice pacientů vyššího věku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6) , Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4)

Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6)

Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6)
Detail

Kniha - autor Martina Zvěřová, 272 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace přináší přehled nejdůležitějších psychiatrických diagnóz staršího věku, jejich etiopatogenezi, klinický obraz a možnosti léčby včetně možností nefarmakologických intervencí. Do textu jsou zařazeny i názorné kazuistiky. Zmíněna je problematika rizikových či nevhodných léčiv. Mezi kapitoly je zařazeno téma neuropsychologického testování pacientů staršího věku i otázky z okruhu forenzní psychiatrie. Kniha je koncipována se záměrem usnadnit lékařům orientaci v neuropsychiatrické problematice pacientů vyššího věku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Gerontopsychiatrie v klinické praxi (978-80-271-3465-6)

Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6)

Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6)
Detail

Kniha - autor Pavel Čepický, 160 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Přehledná praktická publikace shrnující na minimu stránek maximum informací. Je vhodná pro mediky jako opakování ke zkoušce, ocení ji i mladí lékaři a porodní asistentky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6)

Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)

Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Dulíček, 280 stran, česky Hemostáza představuje jeden z mechanismů, který udržují integritu vnitřního prostředí. Narušení hemostatické rovnováhy může vyústit na jedné straně v krvácivý stav a na straně druhé ve stav trombofilní. Vzhledem k mortalitě trombózy a embolie se jedná o obávané patologické stavy, v mnoha lékařských oborech je klíčová i antikoagulační a antitrombotická terapie. Tyto léky patří k nejvíce předepisovaným, přesto na straně lékařů může přetrvávat obava z jejich nežádoucích účinků a lékových interakcí. Obávané jsou však i stavy krvácivé, ať již z cévních (purpura) nebo z destičkových příčin. Poruchy hemostázy se nejčastěji rozvíjejí u hospitalizovaných pacientů, ale s prvními příznaky se mohou setkat již i praktičtí a ambulantní lékaři a měli by je umět včas diagnostikovat. Monografie zkušeného autora, docenta Petra Dulíčka, je... (alza.cz)

Podobné produkty ako Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)

Fyzikální léčebné metody pro praxi (978-80-271-0478-9)

Fyzikální léčebné metody pro praxi (978-80-271-0478-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Leoš Navrátil, 200 stran, česky Fyzikální terapie je založena na léčebném využívání nejrůznějších forem energie. Nachází uplatnění ve všech lékařských, zdravotnických i v dalších oborech. Dominantní postavení má při léčbě pohybového aparátu, setkáváme se s ní jak na rehabilitačních odděleních, tak v lázních, v rekondičních a fit centrech a mnohdy i v domácí terapii. Aby její využívání bylo skutečně účinné a přínosné, je nezbytná znalost fyzikální podstaty jednotlivých typů energie, mechanismu jejich účinku na organizmus, odezvy organizmu na její působení a pochopitelně i možných nežádoucích a vedlejších účinků. Čtenář v publikaci najde i možnosti využívání ionizujícího záření, které má u některých indikací nezastupitelnou úlohu. Podobně jako v řadě dalších oborů hrají významnou roli technické novinky, je zmiňována i robotická rehabilitace. Dobře obrazově dokumentovanou publikaci využijí jak studenti lékařských a zdravotnických... (alza.cz)

Podobné produkty ako Fyzikální léčebné metody pro praxi (978-80-271-0478-9)

Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)

Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Terézia Fertaľová, 104 stran, česky Etika je filozofická disciplína reflektující morální hodnoty. Významnou roli má v práci manažera, pomáhá mu v procesu plánování a rozhodování. Akcentuje pozitivní a eliminuje negativní hodnoty v práci manažera. Publikace přináší přehled principů a hodnot tvořících základ pro profesi manažera v ošetřovatelské praxi. Obsah bude zajímat sestry v manažerských pozicích v ošetřovatelské praxi – úsekové, staniční, vrchní a hlavní sestry – a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nebo mentory ošetřovatelské praxe. Kniha obsahuje témata postihující např. moc a etiku moci, řešení interpersonálních konfliktů v kolektivu, udržení firemní kultury, loajalitu v pracovních vztazích, diskriminaci na pracovišti a principy odměňování a motivování v týmu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)

Rehabilitační ošetřovaní v klinické praxi (978-80-271-1050-6)

Rehabilitační ošetřovaní v klinické praxi  (978-80-271-1050-6)
Detail

Kniha - autor Filip Dosbaba, 172 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nakladatelství Grada přináší unikátní publikaci, která na českém trhu dlouhá léta chyběla. Rehabilitační ošetřování je určeno jak pro hůře mobilní až imobilní pacienty, tak pro pacienty, kteří by z předepsané fyzioterapie z různých důvodů neměli dostatečný profit. Kapacity fyzioterapeutů jsou omezené, proto je participace sestry na léčebné rehabilitaci formou rehabilitačního ošetřování zásadní. Navíc tyto intervence napomáhají zlepšit či alespoň udržet dobrý psychický stav a psychicky kompenzovaný pacient je spolupracující pacient. Rehabilitační ošetřování zahrnuje základní formy pasivního a aktivního cvičení, polohování, vertikalizaci a provádění základních respiračních technik. Ideálním výsledkem celého procesu je maximálně soběstačný a mobilní pacient. Rehabilitační ošetřování je tedy neodmyslitelnou kompetencí zdravotních sester a sanitářů s multioborovým přesahem. Tato... (alza.cz)

Podobné produkty ako Rehabilitační ošetřovaní v klinické praxi (978-80-271-1050-6)

Rehabilitační ošetřování v klinické praxi (978-80-271-1050-6)

Rehabilitační ošetřování v klinické praxi (978-80-271-1050-6)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 172 stran, česky Nakladatelství Grada přináší unikátní publikaci, která na českém trhu dlouhá léta chyběla. Rehabilitační ošetřování je určeno jak pro hůře mobilní až imobilní pacienty, tak pro pacienty, kteří by z předepsané fyzioterapie z různých důvodů neměli dostatečný profit. Kapacity fyzioterapeutů jsou omezené, proto je participace sestry na léčebné rehabilitaci formou rehabilitačního ošetřování zásadní. Navíc tyto intervence napomáhají zlepšit či alespoň udržet dobrý psychický stav a psychicky kompenzovaný pacient je spolupracující pacient. Rehabilitační ošetřování zahrnuje základní formy pasivního a aktivního cvičení, polohování, vertikalizaci a provádění základních respiračních technik. Ideálním výsledkem celého procesu je maximálně soběstačný a mobilní pacient. Rehabilitační ošetřování je tedy neodmyslitelnou kompetencí zdravotních sester a sanitářů s multioborovým přesahem. Tato kniha nabízí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Rehabilitační ošetřování v klinické praxi (978-80-271-1050-6)

Transplantace orgánů v klinické praxi (978-80-271-0721-6)

Transplantace orgánů v klinické praxi (978-80-271-0721-6)
Detail

Kniha - autor Mariana Wohlfahrtová; Ondřej Viklický; Robert Lischke, 416 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kolektiv autorů erudovaných v transplantační medicíně připravil systematicky utříděný pohled na problematiku orgánových transplantací. Monografie nabízí jedinečnou příležitost se v této problematice orientovat. (alza.cz)

Podobné produkty ako Transplantace orgánů v klinické praxi (978-80-271-0721-6)

Riziko pádu v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0850-3)

Riziko pádu v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0850-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Michaela Miertová, 136 stran, česky Monografie integruje známé a nové odborné informace z dané problematiky a uvádí dokonce témata dosud nepublikovaná, čímž přináší nové poznatky pro klinickou ošetřovatelskou praxi. Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, neurologická onemocnění spojená s rizikem pádu a intervence minimalizující tato rizika. Pád nehrozí jen chodícím pacientům, jsou jím ohroženi také nemocní upoutaní na lůžko nebo na pojízdné křeslo, kteří si mohou ve stavu zmatenosti ublížit a spadnout z lůžka nebo křesla. Kniha je určena odborné veřejnosti v pomáhajících profesích, pedagogickým pracovníkům podílejícím se na jejich vzdělávání a studentům v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. Zajímavá témata v ní najdou také pečovatelé a pečující, kteří se starají o pacienty nebo rodinné příslušníky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Riziko pádu v ošetřovatelské praxi (978-80-271-0850-3)

Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)

Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)
Detail

Kniha - autor Iveta Ondriová; Terézia Fertaľová, 104 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace o etice v práci sester manažerek, zaměřuje se např. na eliminaci konfliktů v interpersonálních vztazích a jejich řešení, na udržení pracovního klimatu a komunikaci v rámci firemní kultury. (alza.cz)

Podobné produkty ako Manažerská etika ve zdravotnické praxi (978-80-271-1728-4)

Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)

Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)
Detail

Kniha - autor Petr Dulíček, 280 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Hemostáza představuje jeden z mechanismů, který udržují integritu vnitřního prostředí. Narušení hemostatické rovnováhy může vyústit na jedné straně v krvácivý stav a na straně druhé ve stav trombofilní. Vzhledem k mortalitě trombózy a embolie se jedná o obávané patologické stavy, v mnoha lékařských oborech je klíčová i antikoagulační a antitrombotická terapie. Tyto léky patří k nejvíce předepisovaným, přesto na straně lékařů může přetrvávat obava z jejich nežádoucích účinků a lékových interakcí. Obávané jsou však i stavy krvácivé, ať již z cévních (purpura) nebo z destičkových příčin. Poruchy hemostázy se nejčastěji rozvíjejí u hospitalizovaných pacientů, ale s prvními příznaky se mohou setkat již i praktičtí a ambulantní lékaři a měli by je umět včas diagnostikovat. Monografie zkušeného autora, docenta Petra Dulíčka, je dostatečně podrobná, ale přitom prakticky a klinicky... (alza.cz)

Podobné produkty ako Poruchy hemostázy v klinické praxi (978-80-271-3337-6)

Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)

Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 400 stran, česky Monografie kolektivu autorů různých odborností laboratorní, ale i klinické medicíny poskytuje přehled nejčastěji indikovaných laboratorních markerů, jejich patofyziologické konsekvence a klinickou interpretaci – návod, jak rozumět laboratorním výsledkům. Autoři vycházejí ze své dlouholeté reálné laboratorní i klinické praxe. Text je rozdělen do dvou hlavních částí, obecné a speciální. Obecná část je členěna na krátký popis preanalytické fáze, tedy faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu výsledku před vlastním měřením. V následném, hlavním oddílu jsou zpracovány jednotlivé soubory laboratorních vyšetření hematologických, biochemických, sérologických, imunologických a mikrobiologických. Pro přehlednost a lepší srozumitelnost je kniha zpracována formou krátkých textů, tabulek a grafů. Ve speciální části jsou zmíněné markery interpretovány v rámci komplexních kazuistik. Publikace je doplněna... (alza.cz)

Podobné produkty ako Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)

Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)

Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)
Detail

Kniha - autor Helena Lahoda Brodská; Pavel Kohout, 400 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie kolektivu autorů různých odborností laboratorní, ale i klinické medicíny poskytuje přehled nejčastěji indikovaných laboratorních markerů, jejich patofyziologické konsekvence a klinickou interpretaci – návod, jak rozumět laboratorním výsledkům. Autoři vycházejí ze své dlouholeté reálné laboratorní i klinické praxe. Text je rozdělen do dvou hlavních částí, obecné a speciální. Obecná část je členěna na krátký popis preanalytické fáze, tedy faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu výsledku před vlastním měřením. V následném, hlavním oddílu jsou zpracovány jednotlivé soubory laboratorních vyšetření hematologických, biochemických, sérologických, imunologických a mikrobiologických. Pro přehlednost a lepší srozumitelnost je kniha zpracována formou krátkých textů, tabulek a grafů. Ve speciální části jsou zmíněné markery interpretovány v rámci komplexních... (alza.cz)

Podobné produkty ako Laboratorní vyšetření v klinické praxi (978-80-271-3243-0)

Dějiny psychologie: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-271-2528-9)

Dějiny psychologie: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-271-2528-9)
Detail

Kniha - autor Alena Plháková, 416 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Psychologie citlivě reaguje na předmět svého vědeckého zkoumání, kterým je lidská mysl a její proměny v prudce se vyvíjejícím světě. Údaje, které dříve nashromáždila, například o lidské sexualitě, motivaci nebo o rozdílech mezi muži a ženami, nezůstávají trvale platné, takže neustále vznikají její nové koncepty, směry a metodologické přístupy. Na dějinách psychologie se tak lze poučit nejen o proměnlivosti psychologického vědění, ale i o jeho závislosti na dobovém kulturním kontextu. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, dynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.). Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějiny psychologie: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-271-2528-9)

Psychologie (978-80-271-0532-8)

Psychologie (978-80-271-0532-8)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 280 stran, česky Publikace určená studentům pedagogických oborů prezentuje obecnou, vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii se zaměřením na mladší a starší školní věk dítěte. Tato publikace je určená studentům pedagogických oborů – budoucím učitelům, kteří budou pracovat s dětmi mladšího a staršího školního věku, tedy se žáky základní školy. Kniha umožňuje studentům nahlédnout do psychologických disciplín ze tří úhlů pohledu: učitele-edukátora, který by měl být vybaven základními znalostmi z obecné, vývojové, pedagogické a sociální psychologie, jakož i i z psychoterapie; učitele-kolegy, jenž by měl být seznámen se základními poznatky z oblasti psychologie práce; a učitele-vědecko-výzkumného pracovníka, který by měl být seznámen s designem a realizací výzkumné činnosti v pedagogickém procesu. Celý text doprovázejí četné příklady z praxe autorek a bohatý poznámkový aparát. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie (978-80-271-0532-8)

Psychologie (978-80-271-0532-8)

Psychologie (978-80-271-0532-8)
Detail

Kniha - autor Michaela Pugnerová, 280 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie (978-80-271-0532-8)

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2)

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Nora Gavendová, 96 stran, česky Příručka nabízí funkční a autorčinou praxí ověřené strategie, které se řadí ke kognitivně-behaviorálním intervencím. Tyto intervence jsou účinné a dobře použitelné v denní praxi pedagogů, kteří učí integrované žáky především na základních školách. Obsahuje praktická doporučení a techniky, které mohou pedagogové ve výuce efektivně a pohodlně uplatnit. Tyto techniky jsou precizně rozděleny zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro školní psychology a jejich použití je ilustrováno na konkrétních kazuistikách. Publikace představuje jakýsi strukturovaný, přehledný a praktický „manuál“ jak s žáky, u kterých byla diagnostikována psychická porucha, pracovat. Jak s nimi komunikovat, jak na ně nahlížet, přitom neopomíjet žáky intaktní a k tomu důstojně obstát v roli učitele. V této publikaci je kognitivně-behaviorální terapie originálně, srozumitelně a jasně zasazena... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2)

Akupresura v praxi: Překlad 2. vydání (978-80-271-0105-4)

Akupresura v praxi: Překlad 2. vydání (978-80-271-0105-4)
Detail

Kniha - autor Christiana Mildt, 312 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tato jednoduchá, pro praktickou potřebu a výuku dobře strukturovaná publikace je skvěle obrazově dokumentována. Mezi četnými indikacemi léčby (zejména u funkčních poruch) lze vyjmenovat například: některé dýchací potíže (lze zkoušet při alergii, astmatu, nachlazení, bolesti v krku…), dále některé kardiovaskulární potíže (u některých typů prekolapsových stavů, u stavů se špatným prokrvením končetin, u závratí…), vybrané gastrointestinální potíže (u některých potíží se žaludkem, u pálení žáhy, u zácpy…), dále bolesti hlavy, poruchy spánku a mnohé další. Publikaci doporučují naši přední odborníci – MUDr. Doris Danielová a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., který také napsal předmluvu k českému vydání. Knihu lze doporučit lékařům všech odborností (zejména praktikům a internistům), dále fyziatrům, i studentům těchto oborů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Akupresura v praxi: Překlad 2. vydání (978-80-271-0105-4)

Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)

Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)
Detail

Kniha - autor Jan Měšťák, 208 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Jen málokterá operace může tak pozitivně změnit život jako zdařile provedená operace kosmetické vady nosu. Tak velký dopad nemá žádná jiná operace v estetické chirurgii. Dokládají to uveřejněné četné často až dojemné autentické příběhy a sdělení operovaných pacientů. Část textu tvoří klinické studie přímo související s danou problematikou, tedy s operacemi nosu. V publikaci využívá přední odborník své více než čtyřicetileté zkušenosti z oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie v celé její šíři, i když k jeho medicínským „koníčkům“ patřily vždy právě korekce různých vrozených a získaných vad nosu. Kniha je bohatě obrazově dokumentovaná, obsahuje téměř 100 barevných fotografií a kreseb. V knize čtenář najde stručnou historii, anatomii a vývoji chirurgického řešení korektivních operací nosu. Jsou zmíněny možné komplikace i doporučení vhodného postupu, včetně výběru operatéra a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)

Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)

Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Měšťák, 208 stran, česky Jen málokterá operace může tak pozitivně změnit život jako zdařile provedená operace kosmetické vady nosu. Tak velký dopad nemá žádná jiná operace v estetické chirurgii. Dokládají to uveřejněné četné často až dojemné autentické příběhy a sdělení operovaných pacientů. Část textu tvoří klinické studie přímo související s danou problematikou, tedy s operacemi nosu. V publikaci využívá přední odborník své více než čtyřicetileté zkušenosti z oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie v celé její šíři, i když k jeho medicínským „koníčkům“ patřily vždy právě korekce různých vrozených a získaných vad nosu. Kniha je bohatě obrazově dokumentovaná, obsahuje téměř 100 barevných fotografií a kreseb. V knize čtenář najde stručnou historii, anatomii a vývoji chirurgického řešení korektivních operací nosu. Jsou zmíněny možné komplikace i doporučení vhodného postupu, včetně výběru operatéra a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Estetické operace nosu v klinické praxi (978-80-271-2593-7)
Psychologie učení: Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi (978-80-271-2853-2), Psychologie učení (978-80-271-2853-2), Výzkumné metody v pedagogické praxi (978-80-247-4368-4), Kognitivní rehabilitace seniorů: Psychosociální a edukační souvislosti (978-80-271-2866-2), Pedagogická psychologie pro učitele: Psychologie ve výchově a vzdělávání (978-80-271-0586-1), Dějiny psychologie: 2., přepracované a doplněné vydání (978-80-271-2528-9), Psychologie budoucnosti: Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí (978-80-257-1310-5), Psychologie (978-80-271-0532-8), Humanistická psychologie 1.díl: Příručka pro výzkum a praxi (978-80-7254-643-5), Psychologie v učitelské praxi (978-80-247-3704-1), Lékařská psychologie v praxi (978-80-247-1125-6), Revmatologie pro praxi (978-80-271-3284-3), Psychologie zdraví: Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty (978-80-271-2569-2), Pedagogická psychologie pro učitele (978-80-271-0586-1), Finanční analýza: metody, ukazatele a využití v praxi (978-80-271-3124-2), Aplikovaná psychologie (978-80-271-0187-0), Zdravotnická psychologie (978-80-271-0155-9), Dějiny psychologie (978-80-271-2528-9), Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi (978-80-271-2501-2), Psychologie a komunikace pro záchranáře (978-80-247-4119-2), Učíme děti učit se: Základní poznatky ze školní komunikace, učení a prezentování (978-80-7238-854-7), Gynekologické minimum pro praxi (978-80-271-3027-6), Užitečné tabulky pro praxi (978-80-271-0311-9), Efektivní učení Kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi (978-80-242-7152-1), Zákon o státním podniku v praxi (978-80-271-0352-2), Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (978-80-271-2501-2), Akupresura v praxi: Překlad 2. vydání (978-80-271-0105-4), Psychologie kriminálního chování (978-80-271-0731-5), Čeština v pohybu 2: Teoretické a komunikační aspekty proprií (978-80-210-9534-2), Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4)