Přírodověda pro 5. ročník základní školy: člověk a jeho svět (978-80-7235-592-1)

Produkt Přírodověda pro 5. ročník základní školy: člověk a jeho svět (978-80-7235-592-1) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Přírodověda pro 5. ročník základní školy: člověk a jeho svět (978-80-7235-592-1) upraviť a produkt hľadať znova.

Přírodověda pro 5. ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-592-1)

Přírodověda pro 5. ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-592-1)
Detail

Kniha - autor Marie Čechurová; Ladislav Podroužek; Jana Havlíčková, 112 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice přírodopisu se věnuje dvěma tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Rozmanitost přírody se zabývá tématy jako člověk a příroda, neživá příroda a život, člověk – Země – vesmír, hvězdy – souhvězdí – galaxie, Slunce a sluneční soustava, planeta Země – v pohybu, roční období, vzdušný obal, přitažlivost, podnebí a počasí, rozmanitost podmínek života na Zemi, třídění živých organismů, člověk a technika (jak si usnadnit práci), jak získáváme informace. Člověk a jeho zdraví tématy: stavba těla, orgánové soustavy (kosterní, svalová, dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací, smyslová, nervová, rozmnožovací), pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, partnerství a základy sexuální výchovy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodověda pro 5. ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-592-1) , Přírodověda pro 5. ročník základní školy: člověk a jeho svět (978-80-7235-592-1)

Přírodověda 4 pro 4.ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-590-7)

Přírodověda 4 pro 4.ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-590-7)
Detail

Kniha - autor Milada Čechurová; Ladislav Podroužek; Jana Havlíčková, 112 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice přírodopisu se věnuje dvěma tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Ve 4. ročníku žáci poznávají rostliny a živočichy nejen teoreticky podle ekosystémů, ale také postupně v přírodě, v souladu s jednotlivými ročními obdobími. Rozmanitost přírody se zabývá tématy jako živá a neživá příroda, životní podmínky rostlin a živočichů, rostliny a jejich změny během roku, živočichové a stavba jejich těla, změny přírody během ročních období, rostliny a živočichové v různých, ekosystémech (les, louka, pole, vody a bažiny), rostliny a živočichové v okolí našich domovů, ochrana životního prostředí. Člověk a jeho zdraví je tématicky rozděleno: životní podmínky člověka, péče o zdraví... (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodověda 4 pro 4.ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-590-7) , Přírodověda 4 pro 4.ročník základní školy: člověk a jeho svět (978-80-7235-590-7)

Vlastivěda 4 pro 4. ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-586-0)

Vlastivěda 4 pro 4. ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-586-0)
Detail

Kniha - autor Milada Čechurová; Alena Ježková; Daniel Borecký, 114 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice vlastivědy je jednou ze dvou učebnic vlastivědy pro 4. a 5. ročník. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Učebnici doplňuje pracovní sešit a metodická příručka určená společně pro 4. a 5. ročník. Učebnice obsahuje podrobné mapové přílohy (Povrch ČR a Rozdělení ČR do krajů včetně krajských měst a hlavní silniční sítě) v měřítku 1 : 1 000 000. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlastivěda 4 pro 4. ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-586-0) , Vlastivěda 5 člověk a jeho svět: pro 5.ročník základní školy (978-80-7235-588-4)

Vlastivěda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit: pro 5.ročník základní školy (978-80-7235-589-1)

Vlastivěda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit: pro 5.ročník základní školy (978-80-7235-589-1)
Detail

Kniha - česky Pracovní sešit z vlastivědy je doplňkem k učebnici vlastivědy pro 5. ročník ZŠ. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlastivěda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit: pro 5.ročník základní školy (978-80-7235-589-1) , Přírodověda 4 pro základní školy pracovní sešit: člověk a jeho svět (978-80-7235-591-4)

Vlastivěda 5 Člověk a jeho svět: pro 5.ročník základní školy (978-80-7235-588-4)

Vlastivěda 5 Člověk a jeho svět: pro 5.ročník základní školy (978-80-7235-588-4)
Detail

Kniha - autor Petr Chalupa; Milada Čechurová; Alena Ježková, 110 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice vlastivědy je jednou ze dvou učebnic vlastivědy pro 4. a 5. ročník. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Učebnici doplňuje pracovní sešit a metodická příručka určená společně pro 4. a 5. ročník. Učebnice obsahuje podrobné mapové přílohy (Povrch Evropy a Politickou mapu evropy) v měřítku 1 : 17 000 000. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vlastivěda 5 Člověk a jeho svět: pro 5.ročník základní školy (978-80-7235-588-4) , Prvouka pro 1.ročník základní školy: učebnice člověk a jeho svět (978-80-7235-459-7)

Vlastivěda pro 5.ročník základní školy - Člověk a jeho svět - Pracovní sešit - PhDr. prof. Petr Chalupa

Vlastivěda pro 5.ročník základní školy - Člověk a jeho svět - Pracovní sešit - PhDr. prof. Petr Chalupa
Detail

Pracovní sešit z vlastivědy je doplňkem k učebnici vlastivědy pro 5. ročník ZŠ. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vlastivěda pro 5.ročník základní školy - Člověk a jeho svět - Pracovní sešit - PhDr. prof. Petr Chalupa , Prvouka pro 1.ročník základní školy 2. díl: člověk a jeho svět (978-80-7235-458-0)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-170-1)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-170-1)
Detail

Kniha - autor I. Chramostová; E. Matušková; E. Pfeiferová, 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit navazuje na učebnici Člověk a jeho svět 5 a poskytuje žákům příležitost zopakovat si učivo z učebnice a navíc se dozvědět řadu dalších zajímavostí. Přírodovědná část pracovního sešitu vede žáky k uvědomění si vzájemných vztahů organismů i vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Své znalosti si žáci ověří v praxi při zajímavých pokusech a pozorováních. Ve společensko-historické části pracovního sešitu si žáci osvojí práci s texty, časovou osou a naučí se vyhledávat informace související s historií místního regionu. Pracovní sešit je možné využít k samostatné či skupinové práci v hodině nebo k domácí přípravě. Součástí pracovního sešitu je arch samolepek, které žáci využijí při řešení některých úkolů. S doložkou MŠMT (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-170-1) , Prvouka pro 1.ročník základní školy pracovní listy: člověk a jeho svět (978-80-7235-460-3)

Prvouka pro 1.ročník základní školy 1. díl: Člověk a jeho svět (978-80-7235-457-3)

Prvouka pro 1.ročník základní školy 1. díl: Člověk a jeho svět (978-80-7235-457-3)
Detail

Kniha - 60 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Prvouka pro 1. ročník je úvodní částí nové řady prvouk pro 1. – 3. ročník s návazností na nové učebnice vlastivědy a přírodovědy pro 4. a 5. ročník. Je vydána ve dvou variantách, z nichž si mají učitelé zvolit, které řešení jim lépe vyhovuje – buď dvě pracovní učebnice (jedna na každé pololetí) nebo standardní klasická učebnice doprovázená pracovními listy, s nimiž žáci pracují a do nichž píší a vystřihují v nich. V obou variantách najdou uživatelé praktické úkoly PRO ŠIKOVÉ RUCE a celoroční čtyřdílný pojektový úkol Úkol na celý rok. V obou variantách jsou také sebehodnotící tabulky a závěrečný vědomostní test, který si žáci sami vyřeší. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prvouka pro 1.ročník základní školy 1. díl: Člověk a jeho svět (978-80-7235-457-3) , Vlastivěda 4 pro 4. ročník základní školy: člověk a jeho svět (978-80-7235-586-0)

Prvouka pro 1.ročník základní školy: Učebnice Člověk a jeho svět (978-80-7235-459-7)

Prvouka pro 1.ročník základní školy: Učebnice Člověk a jeho svět (978-80-7235-459-7)
Detail

Kniha - 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Prvouka pro 1. ročník je úvodní částí nové řady prvouk pro 1. – 3. ročník s návazností na nové učebnice vlastivědy a přírodovědy pro 4. a 5. ročník. Je vydána ve dvou variantách, z nichž si mají učitelé zvolit, které řešení jim lépe vyhovuje – buď dvě pracovní učebnice (jedna na každé pololetí) nebo standardní klasická učebnice doprovázená pracovními listy, s nimiž žáci pracují a do nichž píší a vystřihují v nich. V obou variantách najdou uživatelé praktické úkoly PRO ŠIKOVÉ RUCE a celoroční čtyřdílný pojektový úkol Úkol na celý rok. V obou variantách jsou také sebehodnotící tabulky a závěrečný vědomostní test, který si žáci sami vyřeší. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prvouka pro 1.ročník základní školy: Učebnice Člověk a jeho svět (978-80-7235-459-7) , Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: učebnice (978-80-7358-169-5)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-169-5)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-169-5)
Detail

Kniha - autor I. Chramostová; E. Matušková; E. Pfeiferová, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učivo navazuje na předchozí díly učebnicové řady, a uzavírá tak vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět a směřuje k naplnění zbývajících očekávaných výstupů pro 2. období 1. stupně vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP. Učivo je postaveno tak, aby mohli žáci nabyté znalosti a dovednosti uplatnit v reálném životě – např. v péči o zdraví a v prevenci nemocí či v pochopení fungování některých institucí ve společnosti a podobně. Učivo je na stránce rozloženo do dvou bloků. Hlavní blok obsahuje informace představující základní učivo, se kterým by měli být žáci v hodině seznámeni. Doplňkové bloky obsahují dodatečné informace, které se žáci učit nemusejí. Tyto bloky pomáhají žákům vytvořit si představu o určitém pojmu a podporují práci s informacemi. Učebnice je zpestřena rozmanitým obrazovým materiálem – jsou zde zastoupeny naukové ilustrace,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-169-5) , Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-170-1)

Prvouka pro 1.ročník základní školy Pracovní listy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-460-3)

Prvouka pro 1.ročník základní školy Pracovní listy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-460-3)
Detail

Kniha - 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Prvouka pro 1. ročník je úvodní částí nové řady prvouk pro 1. – 3. ročník s návazností na nové učebnice vlastivědy a přírodovědy pro 4. a 5. ročník. Je vydána ve dvou variantách, z nichž si mají učitelé zvolit, které řešení jim lépe vyhovuje – buď dvě pracovní učebnice (jedna na každé pololetí) nebo standardní klasická učebnice doprovázená pracovními listy, s nimiž žáci pracují a do nichž píší a vystřihují v nich. V obou variantách najdou uživatelé praktické úkoly PRO ŠIKOVÉ RUCE a celoroční čtyřdílný pojektový úkol Úkol na celý rok. V obou variantách jsou také sebehodnotící tabulky a závěrečný vědomostní test, který si žáci sami vyřeší. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prvouka pro 1.ročník základní školy Pracovní listy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-460-3) , Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy učebnice: člověk a jeho svět (978-80-7235-616-4)

Prvouka pro 1.ročník základní školy 2. díl: Člověk a jeho svět (978-80-7235-458-0)

Prvouka pro 1.ročník základní školy 2. díl: Člověk a jeho svět (978-80-7235-458-0)
Detail

Kniha - 60 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Prvouka pro 1. ročník je úvodní částí nové řady prvouk pro 1. – 3. ročník s návazností na nové učebnice vlastivědy a přírodovědy pro 4. a 5. ročník. Je vydána ve dvou variantách, z nichž si mají učitelé zvolit, které řešení jim lépe vyhovuje – buď dvě pracovní učebnice (jedna na každé pololetí) nebo standardní klasická učebnice doprovázená pracovními listy, s nimiž žáci pracují a do nichž píší a vystřihují v nich. V obou variantách najdou uživatelé praktické úkoly PRO ŠIKOVÉ RUCE a celoroční čtyřdílný pojektový úkol Úkol na celý rok. V obou variantách jsou také sebehodnotící tabulky a závěrečný vědomostní test, který si žáci sami vyřeší. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prvouka pro 1.ročník základní školy 2. díl: Člověk a jeho svět (978-80-7235-458-0) , Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: učebnice (978-80-7358-284-5)

Přírodověda 4 pro základní školy pracovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7235-591-4)

Přírodověda 4 pro základní školy pracovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7235-591-4)
Detail

Kniha - autor Marie Čechurová; Ladislav Podroužek, 52 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit z přírodovědy je doplňkem k učebnici přírodovědy pro 4. ročník ZŠ. Věnuje se tematickým celkům Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodověda 4 pro základní školy pracovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7235-591-4) , Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: učebnice (978-80-7358-109-1)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - I. Chramostová

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - I. Chramostová
Detail

Učivo navazuje na předchozí díly učebnicové řady, a uzavírá tak vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět a směřuje k naplnění zbývajících očekávaných výstupů pro 2. období 1. stupně vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP. Učivo je postaveno tak, aby mohli žáci nabyté znalosti a dovednosti uplatnit v reálném životě – např. v péči o zdraví a v prevenci nemocí či v pochopení fungování některých institucí ve společnosti a podobně. Učivo je na stránce rozloženo do dvou bloků. Hlavní blok obsahuje informace představující základní učivo, se kterým by měli být žáci v hodině seznámeni. Doplňkové bloky obsahují dodatečné informace, které se žáci učit nemusejí. Tyto bloky pomáhají žákům vytvořit si představu o určitém pojmu a podporují práci s informacemi. Učebnice je zpestřena rozmanitým obrazovým materiálem – jsou zde zastoupeny naukové ilustrace, motivační ilustrace a nechybí ani autentické fotografie. Grafický styl učebnice připomíná dětský časopis, je poutavý a přitom přehledný. V učebnici se žáci setkají s průvodní postavičkou – Lampičkou, která prostřednictvím zábavných rozhovorů rozšiřuje učivo a poskytuje náměty k diskusi. S doložkou MŠMT (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - I. Chramostová , Člověk a jeho svět se zetíkem: pro 1 ročník základní školy (978-80-7358-302-6)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - I. Chramostová

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - I. Chramostová
Detail

Pracovní sešit navazuje na učebnici Člověk a jeho svět 5 a poskytuje žákům příležitost zopakovat si učivo z učebnice a navíc se dozvědět řadu dalších zajímavostí. Přírodovědná část pracovního sešitu vede žáky k uvědomění si vzájemných vztahů organismů i vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Své znalosti si žáci ověří v praxi při zajímavých pokusech a pozorováních. Ve společensko-historické části pracovního sešitu si žáci osvojí práci s texty, časovou osou a naučí se vyhledávat informace související s historií místního regionu. Pracovní sešit je možné využít k samostatné či skupinové práci v hodině nebo k domácí přípravě. Součástí pracovního sešitu je arch samolepek, které žáci využijí při řešení některých úkolů. S doložkou MŠMT (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - I. Chramostová , Atlas člověk a jeho svět: pro 4. a 5. ročník základní školy (978-80-86034-79-9)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - Pfeiferová E.

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - Pfeiferová E.
Detail

Průvodce pro učitele si klade za cíl usnadnit učitelům přípravu na vyučovací hodinu a dodat jim inspiraci pro další činnosti spojené s výukou. Přináší tipy a náměty, jak s učebnicovou sadou pracovat tak, aby vyučování bylo efektivní, záživné a pestré. V Průvodci pro učitele naleznete: • základní informace o vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, • rozdělení učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tak, jak je předloženo v učebnicové sadě, a to včetně dílčích dovedností a směřování k očekávaným výstupům, • informace o průřezových tématech a dalších vzdělávacích oblastech v menší či větší míře zapojených do jednotlivých kapitol učebnicové sady, • informace o způsobu, jakým jsou v učebnicové sadě realizovány výchovné a vzdělávací strategie, • informace o rozvíjených klíčových kompetencích, • informace o autoevaluaci žáků, • informace o učebním plánu a orientační časový a tematický plán, • informace o práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, • informace o jednotlivých částech učebnicové sady, • praktické ukázky práce s učebnicovou sadou na konkrétních stranách s komentářem, • komentáře k jednotlivým kapitolám učebnice, • vyplněné řešení pracovního sešitu, • na internetových stránkách našeho nakladatelství budou k dispozici doplňkové materiály, například návrhy projektů spolu s pracovními listy pro žáky. (patro.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy - Pfeiferová E. , Člověk a jeho svět přírodověda pro 4. ročník (978-80-7600-165-7)

Společnost 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník základní školy (978-80-7238-975-9)

Společnost 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník základní školy (978-80-7238-975-9)
Detail

Kniha - autor Michaela Dvořáková; Jana Stará; Zdeněk Strašák, 184 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Rozsáhlá příručka učitele uvádí vazbu tematických celků učebnice na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a souvisejících průřezových témat. Příručka také obsahuje rozvedení otázek a cvičení s nástinem možných odpovědí a podrobné popisy možných činností vztahujících se ke každé stránce učebnice. Nechybí ani řada zajímavostí a rozšiřujících informací s odkazy na další literaturu a internetové zdroje. (alza.cz)

Podobné produkty ako Společnost 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník základní školy (978-80-7238-975-9) , Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: učebnice (978-80-7358-142-8)

Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy Učebnice: Člověk a jeho svět (978-80-7235-616-4)

Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy Učebnice: Člověk a jeho svět (978-80-7235-616-4)
Detail

Kniha - autor Milana Čechurová, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice doprovázená pracovním sešitem je třetí částí řady pro výuku prvouky v 1.–3. ročníku ZŠ, která respektuje členění učiva podle RVP. Učebnice navazuje na 1. a 2. ročník prohloubením poznatků a rozšířením už známého o další informace, ale přináší rovněž řadu nových témat, zpracovaných přiměřeně věku žáků (např. seznámení s plánem a mapou, určování světových stran a orientace v krajině i na mapě, osvojení základních poznatků o Zemi jako planetě a o jejím postavení ve sluneční soustavě, poznávání různých látek a jejich měření a vážení). Je rozdělena do pěti základních oddílů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví). Výklad základního učiva je doplněn mnoha otázkami a úkoly, které využívají vlastní zkušenosti žáků a poskytují dostatek námětů pro praktickou činnost. Osvojení učiva podporuje... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy Učebnice: Člověk a jeho svět (978-80-7235-616-4) , Společnost 5 příručka učitele: člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy (978-80-7238-975-9)

Prvouka 2 pro 2.ročník základní školy učebnice: Člověk a jeho svět (978-80-7235-601-0)

Prvouka 2 pro 2.ročník základní školy učebnice: Člověk a jeho svět (978-80-7235-601-0)
Detail

Kniha - autor Milana Čechurová, 80 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice doprovázená pracovním sešitem je druhou částí řady pro výuku prvouky v 1.–3. ročníku ZŠ. Obsah této řady je tvořen spirálovitě, nikoli tematicky, a respektuje členění učiva podle RVP. Navazuje na 1. ročník prohloubením poznatků a rozšířením už známého o další informace. Je rozdělena do pěti základních oddílů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví). Řada otázek a úkolů využívá vlastních zkušeností žáků a poskytuje dostatek námětů pro praktickou činnost. Osvojení učiva podporuje bohatý obrazový doprovod tvořený jednak ilustracemi stejného výtvarníka jako v učebnici pro 1. ročník, jednak množstvím fotografií. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prvouka 2 pro 2.ročník základní školy učebnice: Člověk a jeho svět (978-80-7235-601-0) , Člověk a jeho svět přírodověda pro 4. ročník učebnice (978-80-7600-317-0)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Průvodce pro učitele k učebnicové sadě (978-80-7358-171-8)

Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Průvodce pro učitele k učebnicové sadě (978-80-7358-171-8)
Detail

Kniha - autor I. Chramostová; E. Matušková; E. Pfeiferová, 160 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Průvodce pro učitele si klade za cíl usnadnit učitelům přípravu na vyučovací hodinu a dodat jim inspiraci pro další činnosti spojené s výukou. Přináší tipy a náměty, jak s učebnicovou sadou pracovat tak, aby vyučování bylo efektivní, záživné a pestré. V Průvodci pro učitele naleznete: • základní informace o vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, • rozdělení učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět tak, jak je předloženo v učebnicové sadě, a to včetně dílčích dovedností a směřování k očekávaným výstupům, • informace o průřezových tématech a dalších vzdělávacích oblastech v menší či větší míře zapojených do jednotlivých kapitol učebnicové sady, • informace o způsobu, jakým jsou v učebnicové sadě realizovány výchovné a vzdělávací strategie, • informace o rozvíjených klíčových kompetencích, • informace o autoevaluaci žáků, • informace o učebním plánu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Průvodce pro učitele k učebnicové sadě (978-80-7358-171-8) , Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-110-7)

Hravá přírodověda 5 Člověk a jeho svět (978-80-7563-070-4)

Hravá přírodověda 5 Člověk a jeho svět (978-80-7563-070-4)
Detail

Kniha - 56 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Sešity svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vede je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a činností člověka. Úlohy jsou doprovázeny reálnými fotografiemi a plnobarevnými ilustracemi, které výrazně podporují zájem žáků při procvičování a upevňování probíraného učiva. Pracovní sešit Hravá přírodověda pro 4. ročník ZŠ obsahuje kapitoly: Opakování 4. ročníku Jsme součástí přírody 1. Člověk a neživá příroda 2. Člověk a vesmír 3. Člověk a živá příroda Člověk 1. Člověk je součástí přírody 2. Čověk a lidské výtvory Závěrečné shrnutí učiva Pracovní sešity Hravá přírodověda jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Hravá přírodověda 5 Člověk a jeho svět (978-80-7563-070-4) , Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-285-2)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: učebnice (978-80-7358-284-5)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: učebnice (978-80-7358-284-5)
Detail

Kniha - autor Lukáš Cohorna; Martina Kalovská; Erna Pfeiferová, 104 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Doplněné a aktualizované vydání učebnice Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ reaguje na nové výstupy RVP ZV v oblasti finanční gramotnosti a dopravní výchovy. Do učebnice proto přibylo 8 kapitol, které se postupně zabývají základními principy osobního a rodinného rozpočtu, pravidly nakupování a reklamování, funkcí a historií bank a peněz včetně moderních trendů, vlastnictvím a kategorizací majetku a problematikou spoření a dluhů. Vedle těchto témat se učebnice zabývá tematickými celky Vesmír, Svět, Evropa, Česká republika, Regiony, Historie a Společnost, a směřuje tak k naplnění očekávaných výstupů pro 2. období 1. stupně vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: učebnice (978-80-7358-284-5) , Hravá přírodověda 5 člověk a jeho svět (978-80-7563-070-4)

Atlas Člověk a jeho svět: pro 4. a 5. ročník základní školy (978-80-86034-79-9)

Atlas Člověk a jeho svět: pro 4. a 5. ročník základní školy (978-80-86034-79-9)
Detail

Kniha - česky Mapový a obrazový atlas doplňující ucelenou řadu učebnic ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Obsah atlasu pokrývá tematické okruhy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v RVP pro základní vzdělávání, rozšiřuje grafický a cvičební aparát ucelené řady učebnic, uvádí žáky do základních poznatků o lidském těle a péče o lidské zdraví. (alza.cz)

Podobné produkty ako Atlas Člověk a jeho svět: pro 4. a 5. ročník základní školy (978-80-86034-79-9) , Průvodce pro učitele k pracovní učebnici člověk a jeho svět se zetíkem: pro 1. ročník základní školy (978-80-7358-309-5)

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-109-1)

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-109-1)
Detail

Kniha - autor Iva Frýzová; R. Komaňská; Š. Laštovková, 72 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice navazuje na koncepci učebnice pro 2. ročník. Učivo je rozděleno do šesti tematickych celků, které odpovídají tematickym okruhům vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět podle RVP ZV (místo, kde žijeme; lidé a čas; lidé kolem nás; člověk a jeho zdraví; rozmanitost neživé přírody; rozmanitost živé přírody). Kapitoly jsou přiměřené věku žáků, nejsou příliš zatíženy textem a část výkladu tvoří barevné fotografie a naukové i motivační ilustrace. Grafický styl učebnice připomíná dětský časopis, je poutavý a přitom přehledný. Grafikou, průvodními postavičkami party dětí a téměř detektivním pátráním po chybějící informacích v příbězích pracovního sešitu učebnicová sada vzbuzuje přirozený zájem žáků a motivuje je k učení. 4 pracovní projekty jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách našeho nakladatelství (zde). S doložkou MŠMT. (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-109-1) , Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: průvodce pro učitele k učebnicové sadě (978-80-7358-171-8)

Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-032-2)

Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-032-2)
Detail

Kniha - autor S. Kopečková, 68 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá První z řady učebnic pro předmět prvouka, vytvořena podle požadavků vzdělávacího programu Základní škola a připravovaného Rámcového vzdělávacího programu, umožňuje i využití v dalších vzdělávacích programech. Koncipována jako moderní pracovní učebnice, která aktivně zapojuje žáka do všech částí výuky. Všestranně rozvíjí osobnost dítěte v souvislosti s aktuálními vznikajícími potřebami společnosti. Náplň učiva je řazena do rámce změn v přírodě a charakteristických činností člověka v jednotlivých ročních obdobích. Učebnice obsahuje také témata zabývající se multikulturní problematikou, aktuální problematikou rovných příležitostí mužů a žen, ekologickou a environmentální výchovou, vede žáky k toleranci a pozitivní hodnotové orientaci. Seznamuje žáky s jednotlivými tématy nápaditou a zábavnou formou, která podporuje rozvoj různých forem myšlení a klade důraz na hledání vztahů a souvislostí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-032-2) , Přírodověda 5 člověk a jeho svět pracovní sešit (978-80-7600-278-4)

Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník (978-80-7600-165-7)

Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník (978-80-7600-165-7)
Detail

Kniha - V barevném pracovním sešitě se naučíte zaznamenávat si svá pozorování, srovnávat výsledky pozorování a vyvozovat závěry. Nechybějí zde opět zábavná luštění. (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník (978-80-7600-165-7) , Hravá přírodověda 4 člověk a jeho svět: učebnice pro 4. ročník zš (978-80-7563-043-8)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-143-5)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-143-5)
Detail

Kniha - autor P. Hublová; M. Kalovská; R. Komaňská, 84 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Ke každé kapitole v učebnici náleží většinou jeden nebo dva pracovní listy v pracovním sešitě. Každý celek je pak uzavřen opakovací dvojstranou, která má charakter testů a rekapituluje poznatky celku. V pracovním sešitě je zařazeno také sebehodnocení, kde mají děti možnost zhodnotit, jak se jim podařilo učivo zvládnout. V úvodu každého pracovního listu je zařazen článek s dalšími zajímavými informacemi ke kapitole. V článku vždy chybějí tři slova, která děti získají vyřešením tří úkolů v pracovním listu. Každý pracovní list obsahuje tři různorodé úkoly. První úkol je zaměřen na vyhledávání poznatků a informací v učebnici. Ve druhém a třetím úkolu si děti uvědomí, jak spolu věci souvisejí, a zjistí, že řadu věcí dokážou sami odvodit na základě znalostí z předchozích kapitol. Na konci pracovního listu jsou jedna nebo dvě otázky, na které jsou děti schopny... (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-143-5) , Příroda 5 příručka učitele: člověk a jeho svět pro 5. ročník záklandí školy (978-80-7238-972-8)

Prvouka 2 pro základní školu Pacovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7235-602-7)

Prvouka 2 pro základní školu Pacovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7235-602-7)
Detail

Kniha - autor Milana Čechurová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit k Prvouce pro 2. ročník ZŠ je vypracován v úzké vazbě na učebnici (jednotlivé kapitoly PS mají upozornění, na které kapitoly v učebnici navazují). Pracovní sešit obsahuje velké množství úloh nejen na procvičení daného učiva, ale i námětů na vyhledávání dalších informací a podněcuje i upevnění grafomotorických dovedností (kreslení, vystřihování). Žáci pracují nejen s barevnými kreslenými obrázky, ale i s fotografiemi zachycujícími realitu. Vzhledem k tomu, že se pracovní sešit orientuje na základní učivo prvouky dané RVP (oblast Člověk a jeho svět), je možné ho použít samostatně, ale i k jiným učebnicím prvouky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prvouka 2 pro základní školu Pacovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7235-602-7) , Přírodověda 5: učebnice pro 5. ročník základní školy (978-80-88285-24-3)

Člověk a jeho svět se Zetíkem: pro 1 ročník základní školy (978-80-7358-302-6)

Člověk a jeho svět se Zetíkem: pro 1 ročník základní školy (978-80-7358-302-6)
Detail

Kniha - autor Lukáš Cohorna; Lucie Hrušková; Jitka Klimešová; Daniela Šikulová; Mária Taráb..., 76 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Člověk a jeho svět se Zetíkem pro 1. ročník ZŠ je nová pracovní učebnice reflektující vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 1. až 5. ročník. Nabízí výbornou alternativu ke klasickým učebnicím, oproti kterým je jednoznačně orientovaná na různorodou aktivitu žáků v hodinách. Každá kapitola je uvedena poutavým mikropříběhem z pera spisovatelky Ivony Březinové, který děti prostřednictvím hlavních postav Emy a mimozemšťana Zetíka nenásilně vtáhne do tématu kapitoly. Učebnici ilustroval výtvarník Aleš Čuma. Při řešení úvodní situace se děti aktivní formou seznámí s učivem kapitoly, které v navazujících úlohách přirozeně využívají. Procvičují, rozšiřují či ověřují tak získané znalosti a dovednosti. Pro učitele je nachystáno množství rozšiřujících materiálů: Průvodce pro učitele, který obsahuje celou učebnici i s... (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět se Zetíkem: pro 1 ročník základní školy (978-80-7358-302-6) , Prvouka 2 pro základní školu pacovní sešit: člověk a jeho svět (978-80-7235-602-7)

Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník Učebnice (978-80-7600-317-0)

Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník Učebnice (978-80-7600-317-0)
Detail

Kniha - česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV. Při procházkách přírodou s námi pozorujte živý svět kolem nás. Zaměřte se na život rostlin a živočichů ve vašem okolí a všímejte si rozdílnosti prostředí živých organizmů v místě, kde žijete a v jiných místech, která navštívíte při výpravách do přírody. Své poznatky vyvozujte s badatelskými úkoly, prohlubujte v úkolech mezipředmětových, a procvičujte v zábavných úkolech opakovacích. (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník Učebnice (978-80-7600-317-0) , Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: průvodce pro učitele k učebnicové sadě (978-80-7358-111-4)

Příroda 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník záklandí školy (978-80-7238-972-8)

Příroda 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník záklandí školy (978-80-7238-972-8)
Detail

Kniha - autor Iva Frýzová, 144 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Rozsáhlá příručka učitele uvádí vazbu tematických celků učebnice na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a souvisejících průřezových témat. Příručka také obsahuje rozvedení otázek a cvičení s nástinem možných odpovědí a podrobné popisy možných činností vztahujících se ke každé stránce učebnice. Nechybí ani řada zajímavostí a rozšiřujících informací s odkazy na další literaturu a internetové zdroje. (alza.cz)

Podobné produkty ako Příroda 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník záklandí školy (978-80-7238-972-8)

Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy - Kopečková S.

Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy - Kopečková S.
Detail

První z řady učebnic pro předmět prvouka, vytvořena podle požadavků vzdělávacího programu Základní škola a připravovaného Rámcového vzdělávacího programu, umožňuje i využití v dalších vzdělávacích programech. Koncipována jako moderní pracovní učebnice, která aktivně zapojuje žáka do všech částí výuky. Všestranně rozvíjí osobnost dítěte v souvislosti s aktuálními vznikajícími potřebami společnosti. Náplň učiva je řazena do rámce změn v přírodě a charakteristických činností člověka v jednotlivých ročních obdobích. Učebnice obsahuje také témata zabývající se multikulturní problematikou, aktuální problematikou rovných příležitostí mužů a žen, ekologickou a environmentální výchovou, vede žáky k toleranci a pozitivní hodnotové orientaci. Seznamuje žáky s jednotlivými tématy nápaditou a zábavnou formou, která podporuje rozvoj různých forem myšlení a klade důraz na hledání vztahů a souvislostí. Učebnicí provází dětem velmi blízké postavičky – prvňačka Ema a mimozemšťánek Zetík, se kterými se žáci přirozeně dozvídají nové skutečnosti. Forma učebních úkolů podporuje samostatné aktivity a tvořivost žáků. Pracovní obrazový materiál pro žáky je postupně provázán s textem, který navazuje na rozvoj čtení a psaní v českém jazyce. Do učebnice je zařazeno 5 opakovacích stran včetně závěrečného opakování. Zařazeny jsou také situační hry pro nácvik zvládání obtížných situací. S doložkou MŠMT. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy - Kopečková S.

Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy - Kopečková S.

Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy - Kopečková S.
Detail

První z řady učebnic pro předmět prvouka, vytvořena podle požadavků vzdělávacího programu Základní škola a připravovaného Rámcového vzdělávacího programu, umožňuje i využití v dalších vzdělávacích programech. Koncipována jako moderní pracovní učebnice, která aktivně zapojuje žáka do všech částí výuky. Všestranně rozvíjí osobnost dítěte v souvislosti s aktuálními vznikajícími potřebami společnosti. Náplň učiva je řazena do rámce změn v přírodě a charakteristických činností člověka v jednotlivých ročních obdobích. Učebnice obsahuje také témata zabývající se multikulturní problematikou, aktuální problematikou rovných příležitostí mužů a žen, ekologickou a environmentální výchovou, vede žáky k toleranci a pozitivní hodnotové orientaci. Seznamuje žáky s jednotlivými tématy nápaditou a zábavnou formou, která podporuje rozvoj různých forem myšlení a klade důraz na hledání vztahů a souvislostí. Učebnicí provází dětem velmi blízké postavičky – prvňačka Ema a mimozemšťánek Zetík, se kterými se žáci přirozeně dozvídají nové skutečnosti. Forma učebních úkolů podporuje samostatné aktivity a tvořivost žáků. Pracovní obrazový materiál pro žáky je postupně provázán s textem, který navazuje na rozvoj čtení a psaní v českém jazyce. Do učebnice je zařazeno 5 opakovacích stran včetně závěrečného opakování. Zařazeny jsou také situační hry pro nácvik zvládání obtížných situací. S doložkou MŠMT. (patro.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy - Kopečková S.

Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník

Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník
Detail

V barevném pracovním sešitě se naučíte zaznamenávat si svá pozorování, srovnávat výsledky pozorování a vyvozovat závěry. Nechybějí zde opět zábavná luštění. (patro.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník

Průvodce pro učitele k pracovní učebnici Člověk a jeho svět se Zetíkem: pro 1. ročník základní školy (978-80-7358-309-5)

Průvodce pro učitele k pracovní učebnici Člověk a jeho svět se Zetíkem: pro 1. ročník základní školy (978-80-7358-309-5)
Detail

Kniha - autor Lukáš Cohorna, 92 stran, česky, spirálová, kroužková Průvodce pro učitele doplňuje učebnicovou řadu Člověk a jeho svět se Zetíkem pro 1. ročník ZŠ. Učebnicovou sadu tvoří učebnice, průvodce pro učitele a doplňkové materiály ke stažení. Průvodce pro učitele k pracovní učebnici Člověk a jeho svět se Zetíkem pro 1. ročník základní školy si klade za cíl poskytnout oporu všem pedagogům, kteří pracují s touto pracovní učebnicí. Průvodce i pracovní učebnice jsou koncipovány tak, aby poskytly variabilní materiál k sestavení vyučovacích hodin na míru každé třídě. V průvodci předkládáme celou učebnici i řešení úloh, komentáře k výkladu, rozšiřující náměty pro výuku (v podobě písniček, básniček, námětů k výtvarným aktivitám, dramatizacím, diskusím apod.). V průvodci najdete také náměty na čtyři projekty, které obohacují a ozvláštňují klasické způsoby výuky (témata Smysly na podzim, Bude zima, bude mráz, Mléčné výrobky a Není půda jako půda). Všechny... (alza.cz)

Podobné produkty ako Průvodce pro učitele k pracovní učebnici Člověk a jeho svět se Zetíkem: pro 1. ročník základní školy (978-80-7358-309-5)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-142-8)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-142-8)
Detail

Kniha - autor P. Hublová; M. Kalovská; R. Komaňská, 96 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učivo je rozděleno do sedmi tematických celků (Vesmír, Svět, Evropa, Česká republika, Regiony, Historie, Společnost), ve kterých je zajímavým způsobem propojeno učivo všech tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Učivo směřuje k naplnění očekávaných výstupů pro 2. období 1. stupně vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Na základě získaných poznatků z oblasti vesmír, světa, Evropy, České republiky a na základě pochopení souvislostí děti porozumí dění ve svém blízkém okolí, ve svém regionu. Naučí se pracovat s různými informačními zdroji a získané informace třídit a vyhodnocovat. Učivo je na stránce rozloženo do dvou typů bloků: 1) hlavní blok obsahuje informace představující základní učivo, které by děti měly zvládnout 2) doplňkový blok obsahuje doplňující informace, které se děti nemusejí učit. Slouží ke konkretizaci hlavního... (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-142-8)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-285-2)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-285-2)
Detail

Kniha - autor Lukáš Cohorna; Martina Kalovská; Erna Pfeiferová, 92 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit k doplněnému a aktualizovanému vydání učebnice Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ reaguje na nové výstupy RVP ZV v oblasti finanční gramotnosti a dopravní výchovy. V souladu s učebnicí proto obsahuje 8 nových kapitol, které rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oblastech. Děti se v pracovním sešitě setkávají s úkoly zaměřenými na rodinný rozpočet, postup při reklamaci nebo viditelnost na silnici. Úlohy v pracovním sešitě jsou uvedeny zajímavým motivačním textem, který děti vtáhne do tématu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-285-2)

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-110-7)

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-110-7)
Detail

Kniha - autor J. Blažková; Iva Frýzová; R. Komaňská; Š. Laštovková; K. Vance, 68 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Doplňuje učebnici Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ. Ke každé kapitole z učebnice patří i pracovní list z pracovního sešitu, který obsahuje tři úkoly ověřující pochopení učiva a je vložen do příběhu, v jehož rámci žáci pátrají po chybějící informaci. Po každém celku následuje v pracovním sešitě opakovací dvoustrana. Součástí pracovního sešitu je i 8 záznamových archů určených pro práci v terénu, praktickou aplikaci a kontrolu získaných poznatků a poznávání své obce a okolí z hlediska vlastivědného a přírodovědného. Jsou zde předvyplněné pojmové mapy sloužící jako rychlá rekapitulace znalostí o rostlinách a živočiších s důrazem na vzájemnou souvislosti. Na závěr školního roku mohou pomocí Sebehodnocení v pracovním sešitě žáci zhodnotit úroveň svých poznatků, příp. se hodnotí v průběhu roku. S doložkou MŠMT. (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-110-7)

Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-079-7)

Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-079-7)
Detail

Kniha - 72 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Doplňuje učebnici Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ. Slouží k procvičení a opakování nových poznatků. Ke každé kapitole v učebnici nabízí soubor cvičení různé náročnosti a různého typu (spojování, třídění, domalovávání, doplňování, křížovky, rébusy, skrývačky, hledání nesmyslů apod.). Systematicky zařazuje opakovací strany po jednotlivých tematických celcích. Součástí jsou i pracovní listy k projektům. S doložkou MŠMT. (alza.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-079-7)

Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy

Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy
Detail

Doplňuje učebnici Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ. Slouží k procvičení a opakování nových poznatků. Ke každé kapitole v učebnici nabízí soubor cvičení různé náročnosti a různého typu (spojování, třídění, domalovávání, doplňování, křížovky, rébusy, skrývačky, hledání nesmyslů apod.). Systematicky zařazuje opakovací strany po jednotlivých tematických celcích. Součástí jsou i pracovní listy k projektům. S doložkou MŠMT. (patro.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy

Přírodověda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit (978-80-7600-278-4)

Přírodověda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit (978-80-7600-278-4)
Detail

Kniha - 72 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Barevný pracovní sešit je plný námětů, ve kterých si žáci vyvodí, zopakují i procvičí učivo v úkolech pozorovacích, pamětných i zábavných. (alza.cz)

Podobné produkty ako Přírodověda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit (978-80-7600-278-4)

Místo, kde žijeme pro 4. a 5. ročník ZŠ: Člověk a jeho svět (978-80-7230-221-5)

Detail

Kniha - Přehledně členěná učebnice zprostředkovává v tematicky řazených kapitolách zeměpisné učivo. Získávané vědomosti a dovednosti jsou zřetelně strukturovány grafickým rozložením učebnice: rozšiřující učivo uváděné především na boční barevné liště vede žáky k hlubšímu zájmu o probíranou problematiku cestou samostatné i skupinové práce i upozorňováním na alternativní zdroje informací (akcentovány jsou moderní informační média, především internet). Učebnice Místo, kde žijeme pro 4. a 5. ročník ZŠ je doprovázena bohatým fotografickým materiálem, sloužícím jako ilustrace probíraného učiva, i nároznými mapami. K učebnici je možno zakoupit i pracovní sešit, obsahující řadu úkolů a cvičení, které svým zaměření vycházejí vstříc rozvoji klíčových kompetencí dle zadání RVP ZV. (alza.cz)

Podobné produkty ako Místo, kde žijeme pro 4. a 5. ročník ZŠ: Člověk a jeho svět (978-80-7230-221-5)

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová
Detail

Učivo je rozděleno do sedmi tematických celků (Vesmír, Svět, Evropa, Česká republika, Regiony, Historie, Společnost), ve kterých je zajímavým způsobem propojeno učivo všech tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Učivo směřuje k naplnění očekávaných výstupů pro 2. období 1. stupně vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Na základě získaných poznatků z oblasti vesmír, světa, Evropy, České republiky a na základě pochopení souvislostí děti porozumí dění ve svém blízkém okolí, ve svém regionu. Naučí se pracovat s různými informačními zdroji a získané informace třídit a vyhodnocovat. Učivo je na stránce rozloženo do dvou typů bloků: 1) hlavní blok obsahuje informace představující základní učivo, které by děti měly zvládnout 2) doplňkový blok obsahuje doplňující informace, které se děti nemusejí učit. Slouží ke konkretizaci hlavního učiva a podporují práci s informacemi. Kapitoly jsou přiměřené věku žáků, nejsou příliš zatíženy textem a část výkladu tvoří barevné fotografie a naukové i motivační ilustrace. Grafický styl učebnice připomíná dětský časopis, je poutavý a přitom přehledný. Průvodními postavičkami v kapitolách jsou Mamut Kamila a Pračlověk, kteří dětem pomohou při přemýšlení o nově získaných informacích a mnohdy je i pobaví svými poznámkami a nápady. S doložkou MŠMT (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Jana Blažková

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Jana Blažková
Detail

Doplňuje učebnici Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ. Ke každé kapitole z učebnice patří i pracovní list z pracovního sešitu, který obsahuje tři úkoly ověřující pochopení učiva a je vložen do příběhu, v jehož rámci žáci pátrají po chybějící informaci. Po každém celku následuje v pracovním sešitě opakovací dvoustrana. Součástí pracovního sešitu je i 8 záznamových archů určených pro práci v terénu, praktickou aplikaci a kontrolu získaných poznatků a poznávání své obce a okolí z hlediska vlastivědného a přírodovědného. Jsou zde předvyplněné pojmové mapy sloužící jako rychlá rekapitulace znalostí o rostlinách a živočiších s důrazem na vzájemnou souvislosti. Na závěr školního roku mohou pomocí Sebehodnocení v pracovním sešitě žáci zhodnotit úroveň svých poznatků, příp. se hodnotí v průběhu roku. S doložkou MŠMT. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Jana Blažková

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová
Detail

Ke každé kapitole v učebnici náleží většinou jeden nebo dva pracovní listy v pracovním sešitě. Každý celek je pak uzavřen opakovací dvojstranou, která má charakter testů a rekapituluje poznatky celku. V pracovním sešitě je zařazeno také sebehodnocení, kde mají děti možnost zhodnotit, jak se jim podařilo učivo zvládnout. V úvodu každého pracovního listu je zařazen článek s dalšími zajímavými informacemi ke kapitole. V článku vždy chybějí tři slova, která děti získají vyřešením tří úkolů v pracovním listu. Každý pracovní list obsahuje tři různorodé úkoly. První úkol je zaměřen na vyhledávání poznatků a informací v učebnici. Ve druhém a třetím úkolu si děti uvědomí, jak spolu věci souvisejí, a zjistí, že řadu věcí dokážou sami odvodit na základě znalostí z předchozích kapitol. Na konci pracovního listu jsou jedna nebo dvě otázky, na které jsou děti schopny odpovědět díky tomu, že již mnoho věcí znají, případně dohledávají odpovědi v encyklopediích nebo na internetu. V celku Regiony tvoří základ pracovních listů prázdné tabulky, rámečky na fotografie a mapky. Děti vyplňují stránky podle předlohy v učebnici. Potřebné údaje, fotografie a mapky dohledávají pro svůj vlastní region. Učebnicová sada podporuje práci s mapou. Aby děti měly mapu České republiky stále po ruce, je umístěna na zadní straně obálky pracovního sešitu. S doložkou MŠMT (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Iva Frýzová

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Iva Frýzová
Detail

Učebnice navazuje na koncepci učebnice pro 2. ročník. Učivo je rozděleno do šesti tematickych celků, které odpovídají tematickym okruhům vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět podle RVP ZV (místo, kde žijeme; lidé a čas; lidé kolem nás; člověk a jeho zdraví; rozmanitost neživé přírody; rozmanitost živé přírody). Kapitoly jsou přiměřené věku žáků, nejsou příliš zatíženy textem a část výkladu tvoří barevné fotografie a naukové i motivační ilustrace. Grafický styl učebnice připomíná dětský časopis, je poutavý a přitom přehledný. Grafikou, průvodními postavičkami party dětí a téměř detektivním pátráním po chybějící informacích v příbězích pracovního sešitu učebnicová sada vzbuzuje přirozený zájem žáků a motivuje je k učení. 4 pracovní projekty jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách našeho nakladatelství (zde). S doložkou MŠMT. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Iva Frýzová

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová
Detail

Průvodce představuje zdroj inspirace pro zkušené učitele a zároveň příručku k přípravě na vyučování pro začínající učitele. Průvodce nabízí koncepční podklady k tvorbě ŠVP – podrobnější popis učiva a očekávaných výstupů, popis zapojených průřezových témat a jiných vzdělávacích oblastí či rozvíjených klíčových kompetencí. Průvodce obsahuje názorný popis, jak pracovat s jednotlivými typy stran učebnice a pracovního sešitu. V Průvodci jsou ke každé kapitole uvedeny obecné informace, stručný výčet učiva, výčet rozvíjených dovedností, očekávaných výstupů, k nimž kapitola směřuje, klíčových kompetencí a dalších zapojených vzdělávacích oblastí. Průvodce předkládá učitelům ke každé kapitole poznámky a náměty pro práci se stranou v učebnici a v pracovním sešitě – rozšíření či upřesnění výkladu, řešení všech otázek a úkolů, doplňující úkoly, tipy na další aktivity a didaktické hry. Na internetových stránkách našeho nakladatelství budou k dispozici doplňkové materiály, například návrhy projektů spolu s pracovními listy pro žáky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Pavlína Hublová

Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy - Petra Adámková

Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy - Petra Adámková
Detail

Doplňuje učebnici Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ. Slouží k procvičení a opakování nových poznatků. Ke každé kapitole v učebnici nabízí soubor cvičení různé náročnosti a různého typu (spojování, třídění, domalovávání, doplňování, křížovky, rébusy, skrývačky, hledání nesmyslů apod.). Systematicky zařazuje opakovací strany po jednotlivých tematických celcích. Součástí jsou i pracovní listy k projektům. S doložkou MŠMT. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 2. ročník základní školy - Petra Adámková

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Komaňská R.

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Komaňská R.
Detail

Je praktickým pomocníkem učitele při realizaci vyučovacích hodin vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. V úvodní části popisuje distribuci učiva a očekávaných výstupů v jednotlivých tematických celcích, zapojení průřezových témat a jiných vzdělávacích oblastí a další informace užitečné pro tvorbu ŠVP. Součástí průvodce je i stručné a přehledné seznámení s učebnicovou sadou včetně praktického popisu prvků užívaných v učebnici a v pracovním sešitě. Ke každé kapitole jsou stanoveny cíle (rozvíjené dovednosti, klíčové kompetence, očekávané výstupy, k nimž kapitola směřuje, a mezipředmětové vztahy). Ke každé kapitole jsou uvedeny náměty k práci s úvodním motivačním textem, rozšíření či upřesnění výkladu, doplňující úkoly, řešení všech otázek a úkolů v učebnici i v pracovním sešitě, odkazy a tipy. Ke každému tematickému celku učitel nalezne soubor opakovacích otázek ve formě bludiště. Jsou zde navrženy čtyři projekty zaměřené na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova ve spojení s manipulačními či výtvarnými činnostmi. (patro.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy - Komaňská R.

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Maňáková M.

Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Maňáková M.
Detail

Ke každé kapitole v učebnici náleží většinou jeden nebo dva pracovní listy v pracovním sešitě. Každý celek je pak uzavřen opakovací dvojstranou, která má charakter testů a rekapituluje poznatky celku. V pracovním sešitě je zařazeno také sebehodnocení, kde mají děti možnost zhodnotit, jak se jim podařilo učivo zvládnout. V úvodu každého pracovního listu je zařazen článek s dalšími zajímavými informacemi ke kapitole. V článku vždy chybějí tři slova, která děti získají vyřešením tří úkolů v pracovním listu. Každý pracovní list obsahuje tři různorodé úkoly. První úkol je zaměřen na vyhledávání poznatků a informací v učebnici. Ve druhém a třetím úkolu si děti uvědomí, jak spolu věci souvisejí, a zjistí, že řadu věcí dokážou sami odvodit na základě znalostí z předchozích kapitol. Na konci pracovního listu jsou jedna nebo dvě otázky, na které jsou děti schopny odpovědět díky tomu, že již mnoho věcí znají, případně dohledávají odpovědi v encyklopediích nebo na internetu. V celku Regiony tvoří základ pracovních listů prázdné tabulky, rámečky na fotografie a mapky. Děti vyplňují stránky podle předlohy v učebnici. Potřebné údaje, fotografie a mapky dohledávají pro svůj vlastní region. Učebnicová sada podporuje práci s mapou. Aby děti měly mapu České republiky stále po ruce, je umístěna na zadní straně obálky pracovního sešitu. S doložkou MŠMT (patro.cz)

Podobné produkty ako Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy - Maňáková M.
Přírodověda pro 5. ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-592-1), Přírodověda 4 pro 4.ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-590-7), Vlastivěda 5 Člověk a jeho svět: pro 5.ročník základní školy (978-80-7235-588-4), Přírodověda 4 pro základní školy pracovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7235-591-4), Prvouka pro 1.ročník základní školy: Učebnice Člověk a jeho svět (978-80-7235-459-7), Prvouka pro 1.ročník základní školy 2. díl: Člověk a jeho svět (978-80-7235-458-0), Prvouka pro 1.ročník základní školy Pracovní listy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-460-3), Vlastivěda 4 pro 4. ročník základní školy: Člověk a jeho svět (978-80-7235-586-0), Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-169-5), Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-170-1), Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy Učebnice: Člověk a jeho svět (978-80-7235-616-4), Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: učebnice (978-80-7358-284-5), Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-109-1), Člověk a jeho svět se Zetíkem: pro 1 ročník základní školy (978-80-7358-302-6), Atlas Člověk a jeho svět: pro 4. a 5. ročník základní školy (978-80-86034-79-9), Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník (978-80-7600-165-7), Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: Učebnice (978-80-7358-142-8), Společnost 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník základní školy (978-80-7238-975-9), Člověk a jeho svět Přírodověda pro 4. ročník Učebnice (978-80-7600-317-0), Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Pracovní sešit (978-80-7358-110-7), Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy: pracovní sešit (978-80-7358-285-2), Hravá přírodověda 5 Člověk a jeho svět (978-80-7563-070-4), Průvodce pro učitele k pracovní učebnici Člověk a jeho svět se Zetíkem: pro 1. ročník základní školy (978-80-7358-309-5), Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy: Průvodce pro učitele k učebnicové sadě (978-80-7358-171-8), Přírodověda 5 Člověk a jeho svět Pracovní sešit (978-80-7600-278-4), Hravá přírodověda 4 Člověk a jeho svět: Učebnice pro 4. ročník ZŠ (978-80-7563-043-8), Příroda 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník záklandí školy (978-80-7238-972-8), Přírodověda 5: Učebnice pro 5. ročník základní školy (978-80-88285-24-3), Prvouka 2 pro základní školu Pacovní sešit: Člověk a jeho svět (978-80-7235-602-7), Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy: Průvodce pro učitele k učebnicové sadě (978-80-7358-111-4)