Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)

Produkt Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8) upraviť a produkt hľadať znova.

Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)

Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Firstová, 204 stran, česky Prevence kriminality jako systémově pojatá činnost se stala nedílnou součástí bezpečnostního systému České republiky. Česká republika prošla v posledním čtvrtstoletí významnými společenskými, politickými i ekonomickými změnami, které s sebou přinesly též změny v oblasti kriminality. Funkční bezpečnostní systém každého státu včetně jeho dílčích komponent musí pružně na tyto změny reagovat. V souvislostí s tzv. krizí vězeňství, krizí trestu odnětí svobody hledají jednotlivá společenství stále nové formy reakce na protispolečenskou činnost jejich členů. Dříve ve větší míře uplatňované strategie kontroly kriminality, zaměřené na její důsledky v podobě ukládání a výkonu trestů, ustupují pomalu do pozadí a v popředí zájmu odborné, ale též laické veřejnosti se objevuje požadavek na možnosti předcházení sociálně patologickým jevům, kriminalitu nevyjímaje. Smyslem této publikace „Prevence kriminality –... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8) , Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)

Prevence kriminality: nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)

Prevence kriminality: nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)
Detail

Kniha - autor Jana Firstová; David Zámek, 204 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Prevence kriminality jako systémově pojatá činnost se stala nedílnou součástí bezpečnostního systému České republiky. Česká republika prošla v posledním čtvrtstoletí významnými společenskými, politickými i ekonomickými změnami, které s sebou přinesly též změny v oblasti kriminality. Funkční bezpečnostní systém každého státu včetně jeho dílčích komponent musí pružně na tyto změny reagovat. V souvislostí s tzv. krizí vězeňství, krizí trestu odnětí svobody hledají jednotlivá společenství stále nové formy reakce na protispolečenskou činnost jejich členů. Dříve ve větší míře uplatňované strategie kontroly kriminality, zaměřené na její důsledky v podobě ukládání a výkonu trestů, ustupují pomalu do pozadí a v popředí zájmu odborné, ale též laické veřejnosti se objevuje požadavek na možnosti předcházení sociálně patologickým jevům, kriminalitu nevyjímaje. Smyslem této... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prevence kriminality: nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8) , Prázdniny (978-80-7515-057-8)

Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti - David Zámek, Jana Firstová - e-kniha

Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti - David Zámek, Jana Firstová - e-kniha
Detail

eBook:,Prevence kriminality jako systémově pojatá činnost se stala nedílnou součástí bezpečnostního systému České republiky. Česká republika prošla v posledním čtvrtstoletí významnými společenskými, politickými i ekonomickými změnami, které s sebou přinesly též změny v oblasti kriminality. Funkční bezpečnostní systém každého státu včetně jeho dílčích komponent musí pružně na tyto změny reagovat. V souvislostí s tzv. krizí vězeňství, krizí trestu odnětí svobody hledají jednotlivá společenství stále nové formy reakce na protispolečenskou činnost jejich členů. Dříve ve větší míře uplatňované strategie kontroly kriminality, zaměřené na její důsledky v podobě ukládání a výkonu trestů, ustupují pomalu do pozadí a v popředí zájmu odborné, ale též laické veřejnosti se objevuje požadavek na možnosti předcházení sociálně patologickým jevům, kriminalitu nevyjímaje. Smyslem této publikace „Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti“ je poskytnout čtenářům, především z řad vysokoškolských studentů, ale též ostatním zájemcům o bezpečnostní problematiku se zaměřením na možnosti prevence kriminality a dalších souvisejících sociálně patologických jevů, základní informace o možnostech a podmínkách realizace prevence v České republice. Ambicí autorů nebylo podat podrobný a vyčerpávající pohled na předmětnou problematiku. Cílem bylo upozornit na nejdůležitější aspekty preventivní práce v teoretické, ale též v praktické rovině odpovídající dosažené úrovni poznání v dané oblasti. Stěžejním otázkám předmětné problematiky jako je např. systém prevence kriminality v ČR nebo prevence kriminality mládeže je v publikaci věnována zvýšená pozornost, jiné pasáže jsou v publikaci uchopeny informativně, kdy zájemci o hlubší uchopení bezpečnostní problematiky s akcentem kladeným na prevenci kriminality mohou využít pro svá studia a poznání další odbornou literaturu, na kterou je v příslušných pasážích textu odkazováno. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti - David Zámek, Jana Firstová - e-kniha , Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti evropské unie (978-80-7277-576-7)

Kriminalita právnických osob: Etiologie a prevence (978-80-7502-482-4)

Kriminalita právnických osob: Etiologie a prevence (978-80-7502-482-4)
Detail

Kniha - autor Lenka Náhlovská, 236 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie se věnuje základním kriminologickým aspektům korporátní kriminality. Rozebírá příčiny kriminálního jednání právnických osob a ukazuje možnosti kontroly korporátní kriminality v kontextu současné právní úpravy a soudní judikatury i zahraničních poznatků. Autorka přináší četné podněty, jak nastavit kvalitní systém compliance, díky kterému právnická osoba předchází trestné činnosti a postihu s ní spojenému. Zabývá se rovněž sankcionováním právnických osob. Zároveň uvádí doporučení pro zákonodárce k optimalizaci právní úpravy. Publikace je určena pro odbornou veřejnost zaměřenou na prevenci, kontrolu a postih trestné činnosti právnických osob. Může významně pomoci právnickým osobám v jejich běžné praxi, bude však přínosem i pro vědecké poznání v této aktuální problematice. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kriminalita právnických osob: Etiologie a prevence (978-80-7502-482-4) , Konflikty ve škole – od prevence k řešení (978-80-7676-154-4)

Prevence kriminality - Zámek David

Prevence kriminality - Zámek David
Detail

Prevence kriminality jako systémově pojatá činnost se stala nedílnou součástí bezpečnostního systému České republiky. Česká republika prošla v posledním čtvrtstoletí významnými společenskými, politickými i ekonomickými změnami, které s sebou přinesly též změny v oblasti kriminality. Funkční bezpečnostní systém každého státu včetně jeho dílčích komponent musí pružně na tyto změny reagovat. V souvislostí s tzv. krizí vězeňství, krizí trestu odnětí svobody hledají jednotlivá společenství stále nové formy reakce na protispolečenskou činnost jejich členů. Dříve ve větší míře uplatňované strategie kontroly kriminality, zaměřené na její důsledky v podobě ukládání a výkonu trestů, ustupují pomalu do pozadí a v popředí zájmu odborné, ale též laické veřejnosti se objevuje požadavek na možnosti předcházení sociálně patologickým jevům, kriminalitu nevyjímaje. Smyslem této publikace „Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti“ je poskytnout čtenářům, především z řad vysokoškolských studentů, ale též ostatním zájemcům o bezpečnostní problematiku se zaměřením na možnosti prevence kriminality a dalších souvisejících sociálně patologických jevů, základní informace o možnostech a podmínkách realizace prevence v České republice. Ambicí autorů nebylo podat podrobný a vyčerpávající pohled na předmětnou problematiku. Cílem bylo upozornit na nejdůležitější aspekty preventivní práce v teoretické, ale též v praktické rovině odpovídající dosažené úrovni poznání v dané oblasti. Stěžejním otázkám předmětné problematiky jako je např. systém prevence kriminality v ČR nebo prevence kriminality mládeže je v publikaci věnována zvýšená pozornost, jiné pasáže jsou v publikaci uchopeny informativně, kdy zájemci o hlubší uchopení bezpečnostní problematiky s akcentem kladeným na prevenci kriminality mohou využít pro svá studia a poznání další odbornou literaturu, na kterou je v příslušných pasážích textu odkazováno. (patro.cz)

Podobné produkty ako Prevence kriminality - Zámek David , Odbočka v lesích (978-80-7683-057-8)

Prázdniny (978-80-7515-057-8)

Prázdniny (978-80-7515-057-8)
Detail

Kniha - autor Blexbolex, 128 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Jako každý rok tráví holčička prázdniny u dědečka. Jednoho dne za ní ale přijede nečekaná návštěva. Vždycky měla dědečka, zahradu, pole, jezero i slunce sama pro sebe, a teď se o všechno musí podělit s tím podivným nemotorou, kterému každou chvíli něco vypadne z chobotu a který si myslí, že by se mohl stát jejím kamarádem. Je to otrava. Až do té doby, než spolu všichni vyrazí na slavnost... V nejnovější knize se Blexbolex zbavil slov, a vytvořil tak obrazovou poctu prvním komiksům z počátku 20. století. Pro děti od 6 let. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prázdniny (978-80-7515-057-8) , Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému (9788024641027)

Konflikty ve škole – od prevence k řešení (978-80-7676-154-4)

Konflikty ve škole – od prevence k řešení (978-80-7676-154-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Svobodová, 116 stran, česky Kniha Konflikty ve škole – od prevence k řešení je určena především pracovníkům škol a školských zařízení, kteří už mají dost neustálých nepříjemných mailů, schůzek a hovorů a chtějí konečně získat více času na skutečnou práci. Pomocí konkrétních technik a rozborů reálných situací se naučí nastavit smysluplnou a efektivní prevenci, komunikovat bez komunikačních stopek, zbaví se nutnosti „mlžit“, a když už dojde ke konfliktu, tak budou mít oporu v řadě technik a zásad pro jeho skutečné zvládnutí. V knize je věnována část i méně tradičním přístupům, jako je lean nebo transakční analýza, které pomohou osvětlit některé komunikační principy a naučit se nové techniky. Čtenáři najdou ke každému tématu příklady z praxe, náměty k zamyšlení, ukázky a příklady, které mohou přenést do svého vlastního pracovního života. (alza.cz)

Podobné produkty ako Konflikty ve škole – od prevence k řešení (978-80-7676-154-4) , Svět v zrnku písku (978-80-7287-057-8)

Konflikty ve škole: Od prevence k řešení (978-80-7676-154-4)

Konflikty ve škole: Od prevence k řešení (978-80-7676-154-4)
Detail

Kniha - autor Zuzana Svobodová, česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Konflikty ve škole: Od prevence k řešení (978-80-7676-154-4) , Smrt jezdí v audi (978-80-7485-057-8)

Odbočka v lesích (978-80-7683-057-8)

Odbočka v lesích  (978-80-7683-057-8)
Detail

Kniha - Původní český thriller z prostředí tajemných Beskyd. Parta přátel vyráží na dovolenou do zapadlé horské oblasti na východě Čech. Na krajinu padá tma a skupina se rozhodne použít lesní zkratku, kterou objeví ve staré mapě. Poznámka na okraji před zpustlou cestou varuje. - autor Kateřina Karolová, 256 stran, Pevná bez přebalu lesklá, česky Les uprostřed Beskyd se nerad vzdává toho, co už jednou pohltil...Parta přátel vyrazí na dovolenou do opuštěné oblasti Beskyd. Po vydařeném začátku volna se ovšem všechno zvrtne v momentě, kdy narazí na neudržovanou odbočku v lesích. Podle navigace by mělo jít o zkratku vedoucí přímo k cíli, k ranči, kde mají být všichni ubytovaní, ručně psaná poznámka na staré turistické mapě ale před touto cestou varuje. Stmívá se a připozdívá, někteří sice váhají, ale nakonec se skupina odbočkou vydá. Nikdo z přátel v této chvíli ještě netuší, jak hluboce budou svého rozhodnutí litovat. Les skrývá tajemství a projít skrz se jen tak... (alza.cz)

Podobné produkty ako Odbočka v lesích (978-80-7683-057-8) , Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)

Smrt jezdí v Audi (978-80-7485-057-8)

Smrt jezdí v Audi (978-80-7485-057-8)
Detail

Kniha - Kodaň – ponuré, vybydlené sídliště je výchozím bodem děje, který se postupně mění v napínavou cestu napříč Evropou až do severní Afriky. Hlavní postavy – svéhlavý vozíčkář Waldemar a jeho asistent a zároveň vypravěč příběhu Asger – hledají uzdravení, rozptýlení nebo aspoň špetku smyslu života, když se jejich životní dráhy neubírají směrem, kterým by si přáli. Nejprve veselou, poté strastiplnou a nakonec tragickou cestu s nimi prožijeme s pobavením, mrazením v zádech i se soucitem a pochopením. Kristian Bang Foss své hrdiny vykresluje přesně, bez slitování, nezakrývá jejich dobré, ani špatné stránky. Tato dovednost spojená s notnou dávkou černého humoru, satiry a smyslem pro grotesku často vyvolává ve čtenáři rozporuplné pocity. Má se smát, nebo brečet? (alza.cz)

Podobné produkty ako Smrt jezdí v Audi (978-80-7485-057-8) , Finanční řízení hotelů (978-80-7676-523-8)

Svět v zrnku písku (978-80-7287-057-8)

Svět v zrnku písku (978-80-7287-057-8)
Detail

Kniha - autor William Blake, 192 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Reedice výboru Blakeovy poezie v překladu Jiřího Valji. William Blake (28. 11. 1757 - 12. 8. 1827). Anglický básník, grafik, výtvarník, filozof, vynálezce. Jedna z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osobností romantismu. Revolucionář a kritik uspořádání společnosti. V jeho díle se prolíná tvorba básníka, mystika a vizionáře s tvorbou malíře a především kreslíře a grafika. William Blake byl básník i výtvarník experimentální, jeho práce vyrůstaly z nespokojenosti, filozofický odboj spojoval s hledáním nových výrazových prostředků. Blakeův mytologický systém je nám dnes stejně vzdálený jako mytologie antická, stejně jako ona přestal být skutečností teologickou a stal se faktem uměleckým. Jeho dílo zůstává živé těmi umělecky silnými hodnotami, k nimž jej jeho mystický názor podněcoval: odvahou přemýšlet samostatně o dogmatu, konkrétním a přitom filozofickým básnickým viděním a lidským... (alza.cz)

Podobné produkty ako Svět v zrnku písku (978-80-7287-057-8) , Covid-19: diagnostika, léčba, prevence (978-80-7345-735-8)

Privatizace bezpečnosti (978-80-247-4601-2)

Privatizace bezpečnosti (978-80-247-4601-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřich Bureš, kolektiv a, 320 stran Ačkoliv je fenomén privatizace bezpečnosti v západních zemích předmětem vášnivých debat již minimálně dvě desetiletí, váČeské republice se dostal do centra pozornosti až díky kauzám největší české soukromé bezpečnostní společnosti ABL (dnes M2.C). Autoři proto analyzují a vzájemně konfrontují zahraniční i české zkušenosti sáprivatizací bezpečnosti. Shrnují poznatky dosavadního výzkumu příčin privatizace bezpečnosti, představují doposud opomíjené aspekty privatizace bezpečnosti, včetně problematiky dobrovolnictví jednotlivých občanů a jejich spolků při zajišťování bezpečnosti, či využívání služeb soukromých vojenských a bezpečnostních společností ze strany nevládních organizací v (post)konfliktních oblastech. Věnují se působení soukromých bezpečnostních služeb v ČR. (alza.cz)

Podobné produkty ako Privatizace bezpečnosti (978-80-247-4601-2) , Autoimunity nervového systému v kazuistikách (978-80-204-4572-8)

Soudní exekuce (978-80-7676-114-8)

Soudní exekuce (978-80-7676-114-8)
Detail

Kniha - autor Martin Štika; Jitka Wolfová, 396 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich pedagogické činnosti. Oproti prvnímu vydání došlo k podstatnému rozšíření obsahu jednotlivých kapitol, které byly současně přizpůsobeny platné právní úpravě exekučního práva. Monografie je určená erudovaným odborníkům a studentům vysokých škol, účastníkům exekučního řízení nebo běžným čtenářům, kteří hledají informace o exekučním řízení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Soudní exekuce (978-80-7676-114-8) , Vnitřní svět vítězů (978-80-271-0826-8)

Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)

Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Sak, 271 stran, česky Bezpečnostní věda vzniká jako průsečík vývoje dvou směrů vědeckého bádání, policejních věd a strategických studií. Čerpá poznatkovou bázi a metodologii z řady vědních disciplín a má proto multidisciplinární charakter. Její vývoj probíhá ve směru analýz vůči konkrétním entitám, nejčastěji státu, k obecné a abstraktní rovině zkoumající fenomén bezpečnost vůči abstraktní entitě. Tento teoretický model umožňuje aplikaci na konkrétní entity a formy ohrožení bezpečnosti. Konstituování bezpečnostní vědy se nachází ve vývojové fázi, kterou lze označit jako předparadigmatickou či multiparadigmatickou. Předkládaný teoretický model vychází z nosných kategorií entita a bezpečnost - statická a dynamická. Statická bezpečnost je stav entity, v němž není narušena či ohrožena její aktuální existence, struktura a funkce. Při dynamické bezpečnosti nejsou ohroženy nejen její existence, funkce a struktura, ale ani jejich vývoj a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1) , Pohledávky z trestných činů (978-80-7676-370-8)

Zákon o kybernetickej bezpečnosti (978-80-8168-905-5)

Zákon o kybernetickej bezpečnosti (978-80-8168-905-5)
Detail

Kniha - autor Jozef Andraško; Tomáš Gábriš; Ján Hochmann; Daniel Olejár, 548 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Cieľom Smernice, rovnako ako aj zákona č. 69/2018 Z. z., je zaistiť ochranu informačným systémom a sieťam pred narušením buď samotných technických zariadení, alebo údajov, ktoré sa v nich spracovávajú, alebo služieb, ktoré sa pomocou nich poskytujú. Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej služby (a ich prevádzkovateľov) sú uvedené vo vykonávacom predpise (vyhláška... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o kybernetickej bezpečnosti (978-80-8168-905-5) , Brána (978-80-8202-057-4)

Finanční řízení hotelů (978-80-7676-523-8)

Finanční řízení hotelů (978-80-7676-523-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Hana Březinová, 288 stran, česky Odborné publikace Hany Březinové jsou známé prolnutím teoretických a právních rámců s praktickými řešeními, postupy a konkrétní realizací v dané oblasti praxe. V případě hotelů bylo potřeba se na tyto objekty podívat ne z pozice hosta, ale z pozice manažera. Co potřebuje vědět, znát a získat za data a informace, aby při finančním řízení dokázal hotelu prospět? Vladana Horáková, která je nominována v rámci Asociace hotelů a restaurací na hoteliérku roku 2022 za Golden Apple Hotels se prakticky snaží pozitivně ovlivňovat cestovní ruch i sektor služeb a umožnit udržitelnost a rozvoj v hotelnictví v komplikovaných dvacátých letech našeho století. Kniha Finanční řízení hotelů je prolnutím přístupů obou autorek. Na ekonomiku každého hotelu má velký vliv jeho organizační struktura, zda se jedná o samostatný hotel nebo hotelový řetězec, dále se projeví právní, politické... (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční řízení hotelů (978-80-7676-523-8) , Prokletý (978-80-7594-057-5)

Finanční řízení hotelů (978-80-7676-523-8)

Finanční řízení hotelů (978-80-7676-523-8)
Detail

Kniha - autor Hana Březinová; Vladana Horáková, 288 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Odborné publikace Hany Březinové jsou známé prolnutím teoretických a právních rámců s praktickými řešeními, postupy a konkrétní realizací v dané oblasti praxe. V případě hotelů bylo potřeba se na tyto objekty podívat ne z pozice hosta, ale z pozice manažera. Co potřebuje vědět, znát a získat za data a informace, aby při finančním řízení dokázal hotelu prospět? Vladana Horáková, která je nominována v rámci Asociace hotelů a restaurací na hoteliérku roku 2022 za Golden Apple Hotels se prakticky snaží pozitivně ovlivňovat cestovní ruch i sektor služeb a umožnit udržitelnost a rozvoj v hotelnictví v komplikovaných dvacátých letech našeho století. Kniha Finanční řízení hotelů je prolnutím přístupů obou autorek. Na ekonomiku každého hotelu má velký vliv jeho organizační struktura, zda se jedná o samostatný hotel nebo hotelový řetězec, dále se projeví právní, politické a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční řízení hotelů (978-80-7676-523-8) , Zákon o integrovaném záchranném systému: komentář (978-80-7598-199-8)

Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku (978-80-569-0455-8)

Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku (978-80-569-0455-8)
Detail

Kniha - autor Vladimír Segeš, 256 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Podoby zločinu a trestu v stredovekom slobodnom kráľovskom meste Prešporku. Kniha približuje atmosféru a jednotlivé vrstvy obyvateľov stredovekého mesta, protagonistov spravodlivosti aj zločinu, načrtáva zásady uhorského a mestského trestného práva a opisuje kriminálne a súdne prípady ako aj spôsoby trestania. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku (978-80-569-0455-8) , Převody obchodních podílů a akcií (978-80-7676-396-8)

Pohledávky z trestných činů (978-80-7676-370-8)

Pohledávky z trestných činů (978-80-7676-370-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Zůbek, 296 stran, česky Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do některého ze jmenovaných soudních řízení. Ke každé kapitole jsou přiřazeny konkrétní vzory, v součtu jich v knize naleznete více jako 40. Další, okrajová témata představují vymáhání pohledávky ve vykonávacím a dědickém řízení, konsenzuální způsob uplatnění nároku či veřejnoprávní pohledávky z trestného činu. Byť je obsah publikace orientován především k restitutivní spravedlnosti, je zde krátce pojednáno i o postupech při uplatnění pohledávky spoluobviněného vůči jinému spoluobviněnému. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pohledávky z trestných činů (978-80-7676-370-8) , Gorazdov odkaz (978-80-8194-057-6)

Daň z přidané hodnoty 2022 (978-80-7676-341-8)

Daň z přidané hodnoty 2022 (978-80-7676-341-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Kuneš, 392 stran, česky Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již dříve přijatých změn, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2022. Výklad zákonných ustanovení je doplněn množstvím příkladů z praxe, řadou obrázků a grafů. V knize je například řešena problematika daňových dokladů, jsou upřesněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně a případného vyrovnání nebo úpravy odpočtu daně. Pozornost je také věnována uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí a v souvislosti s tím správnému vyúčtování dodaných energií, včetně prominutí daně z přidané hodnoty při dodání plynu a elektřiny. Dále jsou uvedeny všechny úpravy, které se týkají obchodování se zbožím mezi členskými státy.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Daň z přidané hodnoty 2022 (978-80-7676-341-8) , Prevence dekubitů (978-80-247-2043-2)

Převody obchodních podílů a akcií (978-80-7676-396-8)

Převody obchodních podílů a akcií (978-80-7676-396-8)
Detail

Elektronická kniha Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, praxe a judikatury popsat a analyzovat témata a problémy, které v současném českém, slovenském a polském právu rezonují. (alza.cz)

Podobné produkty ako Převody obchodních podílů a akcií (978-80-7676-396-8) , (r)evoluční ekonomie o systému a lidech (978-80-87506-28-8)

Převody obchodních podílů a akcií (978-80-7676-396-8)

Převody obchodních podílů a akcií (978-80-7676-396-8)
Detail

Kniha - autor Bohumil Havel; Zuzana Nevolná, 332 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, praxe a judikatury popsat a analyzovat témata a problémy, které v současném českém, slovenském a polském právu rezonují. (alza.cz)

Podobné produkty ako Převody obchodních podílů a akcií (978-80-7676-396-8) , Cvičebnice daňový systém 2021 1. díl (978-80-7676-169-8)

Cvičebnice Daňový systém 2021 1. díl (978-80-7676-169-8)

Cvičebnice Daňový systém 2021 1. díl (978-80-7676-169-8)
Detail

Kniha - autor Barbora Slintáková; Alena Vančurová, 76 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Cvičebnice, jejíž aktualizaci Vám přinášíme ve třech sešitech, vychází z právního stavu července roku 2021. Autorky vytvořily didaktickou pomůcku, která Vám umožní osvojit si, procvičit a upevnit poznatky o fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Cvičebnice důsledně navazuje svojí strukturou na učebnici Daňový systém ČR 2020. V jejím prvním dílu se autorky zabývají procvičením látky prvních čtyř kapitol: Daň a její konstrukce, Daňový systém, Správa daní a Daň z příjmů právnických osob. Na konci sešitu je připojen klíč k řešení s rámcovými výsledky úkolů. Spolu s vedoucí autorského kolektivu se na tomto dílu podílela i další autorka. Obě již po mnoho let vyučují zdanění na vysoké škole, a jsou tedy schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky. Mají zkušenosti i s procvičováním vykládané látky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Cvičebnice Daňový systém 2021 1. díl (978-80-7676-169-8) , Věštění z kostek: tajemství egyptské věštby (80-7336-057-8)

Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti (978-80-571-0154-3)

COVID-19: Diagnostika, léčba, prevence (978-80-7345-735-8)

COVID-19: Diagnostika, léčba, prevence (978-80-7345-735-8)
Detail

Kniha - autor Aleš Chrdle; Marek Štefan; Pavel Dlouhý, 272 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha shrnuje aktuální informace o infekčním onemocnění covid-19 (coronavirus disease 2019), které je vyvolané virem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Vedle diagnostiky a léčby se věnuje také prevenci covidu-19 včetně očkování. Publikace je orientovaná prakticky a zahrnuje kromě přehledových kapitol také manuály v úvodu a odborná stanoviska v závěru. Na přípravě knihy se podílel zkušený kolektiv autorů, který publikoval od května 2020 řadu textů o covidu-19, vypracoval doporučené postupy, manuály a stanoviska, díky kterým byla poskytována pacientům v České republice kvalitní zdravotní péče v souladu s aktuálními vědeckými poznatky. (alza.cz)

Podobné produkty ako COVID-19: Diagnostika, léčba, prevence (978-80-7345-735-8) , Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost Če (978-80-7676-196-4)

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost Če (978-80-7676-196-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Dvořák, 116 stran, česky Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním zcela nového zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Kniha vychází s minimálním odstupem od nabytí účinnosti prováděcího nařízení vlády č. 255/2021 Sb., svým čtenářům proto nabízí vysoce aktuální vhled do této problematiky. Komentář je určen nejen právníkům, nýbrž i všem zájemcům o tuto problematiku a střelecké veřejnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost Če (978-80-7676-196-4) , Systém managementu bezpečnosti informací (978-80-247-4251-9)

Zákon o nakládání se zbraněmi: v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost Č (978-80-7676-196-4)

Zákon o nakládání se zbraněmi: v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost Č (978-80-7676-196-4)
Detail

Kniha - autor David Hejč; Jan Dvořák, 116 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním zcela nového zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Kniha vychází s minimálním odstupem od nabytí účinnosti prováděcího nařízení vlády č. 255/2021 Sb., svým čtenářům proto nabízí vysoce aktuální vhled do této problematiky. Komentář je určen nejen právníkům, nýbrž i všem zájemcům o tuto problematiku a střelecké veřejnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o nakládání se zbraněmi: v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost Č (978-80-7676-196-4) , Stratený egyptský poklad (978-80-8103-057-4)

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8)

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 252 stran, česky Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi souvisejícími praktickými účetními případy je doplněna o slovo z praxe a kontrolní otázky. Smyslem publikace není pouze deskripce účetních metod, zásad, principů a postupů zachycení účetních případů v účetních knihách, ale zejména vazba k souvisejícím právním předpisům, vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti účetních výkazů. Záměrem praktických příkladů v publikaci je tak poskytnout ucelený soubor řešených modelových příkladů, které demonstrují časté i méně časté hospodářské operace, o kterých podnikatelské subjekty v praxi účtují. (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8) , Světy podle třipíků (978-80-7479-057-7)

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy (978-80-7676-060-8)

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy (978-80-7676-060-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Richter, 320 stran, česky Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové pohledy na tradiční instituty trestního práva a načerpat širší souvislosti trestněprávního postihu osob jednajících za veřejnou správu. Autor v publikaci spojuje teoretický základ získaný jeho působením na Právnické fakultě Univerzity Karlovy spolu s praktickými dlouholetými zkušenostmi z různých pozic ve veřejné správě. Unikátnost publikace tedy spočívá v tom, že zohledňuje teoretické i praktické aspekty posuzování chování ve veřejné správě a nabízí komplexní odpovědi na mnohdy dosud neřešené či komplikované otázky. Publikace se tak například zabývá problematikou odpovědnosti za hlasování, konfrontuje teorie pachatelství, spolupachatelství a účastenství s různými stupni rozhodovacího procesu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy (978-80-7676-060-8) , Blbinky a bláto (978-80-7436-057-2)

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru: pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8)

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru: pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8)
Detail

Kniha - autor Břetislav Andrlík; Lucie Formanová; Kristina Dvořáková, 252 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi souvisejícími praktickými účetními případy je doplněna o slovo z praxe a kontrolní otázky. Smyslem publikace není pouze deskripce účetních metod, zásad, principů a postupů zachycení účetních případů v účetních knihách, ale zejména vazba k souvisejícím právním předpisům, vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti účetních výkazů. Záměrem praktických příkladů v publikaci je tak poskytnout ucelený soubor řešených modelových příkladů, které demonstrují časté i méně časté hospodářské operace, o kterých podnikatelské subjekty v praxi účtují. (alza.cz)

Podobné produkty ako Finanční účetnictví podnikatelského sektoru: pohled teorie a praxe (978-80-7676-268-8) , Pre štipľavé lečo (978-80-8226-057-4)

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022 (978-80-7676-354-8)

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022 (978-80-7676-354-8)
Detail

Kniha - autor Ivan Brychta; Marie Hajšmanová; Petr Kameník, 448 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022 (978-80-7676-354-8)

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy (978-80-7676-060-8)

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy (978-80-7676-060-8)
Detail

Kniha - autor Martin Richter, 320 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá - autor Martin Richter, 320 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové pohledy na tradiční instituty trestního práva a načerpat širší souvislosti trestněprávního postihu osob jednajících za veřejnou správu. Autor v publikaci spojuje teoretický základ získaný jeho působením na Právnické fakultě Univerzity Karlovy spolu s praktickými dlouholetými zkušenostmi z různých pozic ve veřejné správě. Unikátnost publikace tedy spočívá v tom, že zohledňuje teoretické i praktické aspekty posuzování chování ve veřejné správě a nabízí komplexní odpovědi na mnohdy dosud neřešené či komplikované otázky. Publikace se tak například zabývá problematikou odpovědnosti za hlasování, konfrontuje... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy (978-80-7676-060-8)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)

Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Leoš Navrátil, kolektiv a, 424 stran Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojata pro absolventy všech nelékařských oborů, kteří musí znát etiologii, projevy a diagnostiku jednotlivých patologických stavů z pohledu buď diagnostika (u studijních oborů zaměřených na diagnostické metody jako je zdravotnický laborant či radiologický asistent) nebo terapeuta pracujícího pod přímým nebo metodickým vedením lékaře (u studijních oborů fyzioterapeut, záchranář, porodní asistentka, nutriční asistent a dalších). Dovednosti a znalosti, které po prostudování učebnice studenti získají, jim nejen pomohou poskytovat kvalitní péči pacientům, ale také stát se rovnocennými členy zdravotnického týmu.Členové autorského kolektivu jsou vysoce erudovaní odborníci, kteří se podílí na výuce výše zmiňovaných zdravotnických... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního (978-80-7676-367-8)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního (978-80-7676-367-8)
Detail

Kniha - autor Tomáš Gřivna, 412 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Šesté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 1. 2022. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména Nejvyššího soudu. Sbírku 50 klauzurních prací sestavil autorský kolektiv z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením vedoucího katedry prof. JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy, analyzovat trestní kauzy a na patřičné úrovni je rozhodovat. Klauzurní práce jsou tak díky propracované koncepci a metodice hodnocení spolehlivým prostředkem kontroly studijních výsledků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního (978-80-7676-367-8)

Vnitřní svět vítězů (978-80-271-0826-8)

Vnitřní svět vítězů (978-80-271-0826-8)
Detail

Elektronická kniha - Uznávaný mentální kouč a sportovní psycholog se dělí o své dlouholeté zkušenosti a doplňuje je příběhy světových i českých vítězů. - autor Marian Jelínek, 208 stran, česky Uznávaný mentální kouč a sportovní psycholog se dělí o své dlouholeté zkušenostiCo skutečně rozhoduje o vítězích mezi špičkami ve svých oborech?Jak se připravovat, abyste dosahovali co nejlepších výsledků?Jak se nevzdávat a směřovat stále k cíli, i když se zrovna nedaří?Jakými způsoby a technikami můžete svůj výkon nejvíce ovlivnit? Aby člověk uspěl v jakékoliv oblasti, musí mít v rovnováze všechny složky svého vnitřního světa: talent, vůli, dovednosti a lásku k tomu, co dělá. A musí také umět tento „hnací motor“ neustále krmit, pohánět a zvyšovat jeho výkon. To mají a dokážou jen ti nejlepší! Lidé na špičce, ať už ve sportu, v byznysu, nebo v jakémkoliv jiném oboru, bývají všichni na stejné „technické“ úrovni, každý z nich „to své“ dokonale ovládá. Co tedy... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnitřní svět vítězů (978-80-271-0826-8)

Věštění z kostek: Tajemství egyptské věštby (80-7336-057-8)

Věštění z kostek: Tajemství egyptské věštby (80-7336-057-8)
Detail

Kniha - autor Sahu Set-Sayd, 148 stran, česky, pevná bez přebalu matná Napínavé, hravé a magické – takové je staré egyptské orákulum. Chtěli byste vědět, zda k sobě Vy a Váš partner doopravdy patříte? A proč na sebe nechává úspěch v zaměstnání tak dlouho čekat? Jak poznáte optimální míru své energie? Tato kniha nabízí jedno z nejstarších orákul světa, které vám jednoduše a spolehlivě odpoví na otázky týkající se zaměstnání, lásky, zdraví i vašeho vnitřního vývoje. (alza.cz)

Podobné produkty ako Věštění z kostek: Tajemství egyptské věštby (80-7336-057-8)

Manažment (978-80-7676-263-3)

Manažment (978-80-7676-263-3)
Detail

Kniha - autor Nadežda Jankelová, 552 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnica Manažment prináša čitateľom najnovšie poznatky zo súčasného manažmentu spôsobom, ktorý je obsahovo hodnotný, no tiež prehľadný a zaujímavý. Akceptuje členenie manažmentu na jednotlivé sekvenčné funkcie (plánovanie, organizovanie, riadenie ľudských zdrojov, vedenie a kontrolovanie), v rámci ktorých prebiehajú neustále rozhodovacie procesy využívajúce informačné zdroje. Keďže publikácia je určená najmä študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj iných univerzít vyučujúcich predmet manažment, je spracovaná textovo aj graficky tak, aby študenti dokázali pochopiť často abstraktný a vzdialený svet riadenia. Teoretický výklad je kombinovaný s krátkymi príkladmi a poznatkami z praxe, reálnymi príbehmi zameranými na vysvetlenie toho, ako je možné konkrétny koncept, nástroj, proces či metódu riadenia preniesť do praxe. (alza.cz)

Podobné produkty ako Manažment (978-80-7676-263-3)

Concurrentia (978-80-7676-448-4)

Concurrentia (978-80-7676-448-4)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 120 stran, česky Konkurence představuje odedávna jeden z hnacích motorů úsilí vedoucího k nalézání efektivnějších řešení, vývoji nových výrobků a zkvalitňování služeb. Právo však musí hledat cesty, jak ji regulovat v případech, kdy je konkurenční činnost realizována nepoctivým způsobem. Úloha to není vždy jednoduchá. Ve hře je totiž vždy více protichůdných zájmů, které je nutno vyvažovat a současně reagovat na fakt, že v moderní tržní společnosti a globalizované ekonomice jsou nejrůznější projevy konkurenčního jednání často velmi dynamické a co do svých podob stále pestřejší. Výkon konkurenční činnosti souvisí s různými právními aspekty a problémy. Předkládaná publikace se zabývá regulací konkurenční činnosti s důrazem na pracovní právo, nevyhýbá se však ani problematice občanského a obchodního práva. Jejím cílem je pojednat o vybraných vývojových tendencích a aplikačních problémech, které se výkonu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Concurrentia (978-80-7676-448-4)

Ekonómia (978-80-7676-490-3)

Ekonómia (978-80-7676-490-3)
Detail

Kniha - autor Anetta Čaplánová, 588 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia poskytuje pohľad na fungovanie trhového mechanizmu, ako aj prehľad kľúčových mikroekonomických a makroekonomických prístupov, ktoré čitateľovi pomôžu pochopiť fungovanie trhových ekonomík na úrovni firiem a domácností, ako aj na úrovni ekonomiky ako celku. Súčasťou publikácie je aj vysvetlenie základných kategórií a poznatkov z makroekonómie otvorenej ekonomiky a integračných procesov z teoretického hľadiska a v Európe. Text vychádza zo súčasného stavu poznania a reflektuje aktuálne trendy vo vývoji ekonomickej vedy a v hospodárskej praxi. Publikácia je určená v prvom rade ako učebnica základných kurzov ekonómie na vysokých školách, poslúži však všetkým, ktorí chcú získať systematické poznatky z tejto vednej disciplíny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ekonómia (978-80-7676-490-3)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha) (978-80-7676-367-8)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha) (978-80-7676-367-8)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 412 stran, česky Šesté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 1. 2022. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména Nejvyššího soudu. Sbírku 50 klauzurních prací sestavil autorský kolektiv z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením vedoucího katedry prof. JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy, analyzovat trestní kauzy a na patřičné úrovni je rozhodovat. Klauzurní práce jsou tak díky propracované koncepci a metodice hodnocení spolehlivým prostředkem kontroly studijních výsledků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha) (978-80-7676-367-8)

Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-5309-6)

Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-5309-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Martínek, 192 stran Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také novými fenomény patologického chování dětí, jako je kyberšikana. (alza.cz)

Podobné produkty ako Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-5309-6)

Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-2310-5)

Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-2310-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Martínek, 152 stran V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: "Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové?", "Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou?" Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince. (alza.cz)

Podobné produkty ako Agresivita a kriminalita školní mládeže (978-80-247-2310-5)

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu (978-80-7502-488-6)

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu (978-80-7502-488-6)
Detail

Kniha - autor Pavel Kotlán, 144 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace se zabývá aktuálními problémy ekonomické kriminality, a to především z pohledu policejního orgánu, který na tomto úseku kriminality trestnou činnost objasňuje. Všímá si přitom těch problémů, ve kterých lze propojením správného teoretického přístupu a praxe vyšetřovatele dospět k účinnějšímu a spravedlivému postihu pachatele. Postupně jsou prezentována témata související s ekonomickou kriminalitou, zejména typologie pachatelů ekonomické kriminality, trestní odpovědnost právnických osob, „tunelování“ obchodních společností, daňová kriminalita, úvěrové podvody či zajišťování majetku v trestním řízení. Publikace je praktickým rádcem určeným policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, ale i podnikatelům, kterým pomůže při řešení otázek týkajících se problematiky ekonomické kriminality. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu (978-80-7502-488-6)

Prokletý (978-80-7594-057-5)

Prokletý (978-80-7594-057-5)
Detail

Kniha - autor Benedict Jacka, 320 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Od doby, co se Alex nechvalně proslavil tím, že svými věšteckými schopnostmi dokáže porazit mocné temné mágy, se snaží moc nevyčnívat. Jenže teď zjistil, že se začíná znovu rozmáhat jistý zakázaný rituál. Někdo vysává životní sílu magickým tvorům - a přitom je ničí. A brzy přijdou na řadu i lidé. Alexe najmou, aby celou věc prošetřil, a on si přitom uvědomí, že ne všichni v Radě chtějí, aby se tou věcí podrobněji zabýval. Zatímco jen s obtížemi odděluje přátele od nepřátel, stane se cílem těch, kdo jsou ochotni riskovat zdravý rozum kvůli moci... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prokletý (978-80-7594-057-5)

Brána (978-80-8202-057-4)

Brána (978-80-8202-057-4)
Detail

Kniha - autor Vojtech Mihálik, 55 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Koncom roku 1947 poslal mladý ambiciózny básnik Vojtech Mihálik, ktorý krátko predtým debutoval zbierkou spirituálnej poézie Anjeli (1947), redaktorovi vydavateľstva Verbum, básnikovi Jankovi Silanovi postupne dva listy a strojopis zbierky, ktorú zamýšľal vydať v edícii poézie Lux. Doklady o Silanovej reakcii sa nezachovali a po tzv. Víťaznom februári 1948 bol zo strany komunistickej štátnej moci na vydavateľstvo Verbum vyvíjaný enormný tlak, ktorý viedol napokon k jeho zániku. Zbierka nikdy nevyšla, ale zachoval sa strojopis unikátnej skladby Brána, ktorou Mihálik pokračoval v rozvíjaní "anjelskej" tematiky. Skladba je unikátna z hľadiska kompozície, pretože autor integroval do korpusu tejto poémy svoje pôvodne samostatné básne, z ktorých mnohé neskôr našli uplatnenie v jeho neskorších zbierkach. Skladba Brána dopĺňa ďalšie "biele miesto" v tvorbe V. Mihálika. (alza.cz)

Podobné produkty ako Brána (978-80-8202-057-4)

Výchovné maličkosti (978-80-7676-161-2)

Výchovné maličkosti (978-80-7676-161-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Mertin, 208 stran, česky Ideální, a tedy bezchybní rodiče neexistují. Naštěstí děti jsou až do puberty velmi shovívavé a mají své rodiče rády, přestože jim občas nekoupí zmrzlinu, nedovolí jim hrát na mobilu, nutí je mýt se, čistit si zuby a chodit brzy spát. Kdyby si samy děti mohly vybírat rodiče, tak zejména ty, kterých se týká naše knížka, by si jednoznačně vybraly přesně ty, které už mají. Na druhé straně – proč nedělat v zájmu dětí některé věci lépe. Výchovné maličkosti se věnují každodenním situacím a problémům souvisejícím s výchovou a vzděláváním dítěte od narození po pubertu. Podněty pro zamyšlení i praktickou činnost vycházejí z autorovy téměř půl století trvající praxe s dětmi a jejich rodiči či učiteli. Václav Mertin nevnucuje jakási ideální a jedině správná řešení, respektuje autonomii a svéprávnost každého rodiče. (alza.cz)

Podobné produkty ako Výchovné maličkosti (978-80-7676-161-2)

Proměny odměny (978-80-7676-019-6)

Proměny odměny (978-80-7676-019-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Pichrt, 112 stran, česky Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, tak ze segmentů netradičních, včetně otázek odměňování sportovců či odměňování přísedících. Jednotícím prvkem mnoha příspěvků je problematika spravedlivé odměny a její „rovnosti, resp. srovnatelnosti“, ať již v rámci genderového srovnání (gender pay gap), či v rámci odměňování akciových společností (pay ratio), tak z pohledu ceny práce a spravedlivého odměňování v rámci různých regionů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Proměny odměny (978-80-7676-019-6)

City logistika (978-80-7676-212-1)

City logistika (978-80-7676-212-1)
Detail

Elektronická kniha - autor autorů kolektiv a Více autorů, 116 stran, česky Publikace se zabývá komplexním pojetím city logistiky, jak v klasickém smyslu nákladní dopravy ve městech, tak v rozšíření na segment osobní dopravy. Je v ní věnována pozornost motivaci k využívání city logistiky a dále se zabývá klíčovými postupy a metodami používanými v obou segmentech včetně vzájemných vazeb. Součástí je také vazba city logistiky na problematiku alternativních pohonů a enviromentální aspekt obecně. (alza.cz)

Podobné produkty ako City logistika (978-80-7676-212-1)

Ekonómia vzdelávania (978-80-7676-384-5)

Ekonómia vzdelávania (978-80-7676-384-5)
Detail

Kniha - autor Iveta Dudová, 184 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia Ekonómia vzdelávania sa zameriava na oblasť ekonómie vzdelávania ako osobitnej vednej disciplíny. Zameriava sa na ľudský kapitál a investíciu do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a ekonomického kontextu vzdelávacej politiky v európskom rozmere. Ďalej svoju pozornosť autorka sústredila na strategické a praktické otázky rozhodovania v rámci vzdelávacej politiky a na inštitucionálnu štruktúru a výkon slovenského vzdelávacieho systému. Je určená nielen študentom fakúlt príslušného zamerania, ale celkovo širokej odbornej verejnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ekonómia vzdelávania (978-80-7676-384-5)

Výchovné maličkosti (978-80-7676-161-2)

Výchovné maličkosti (978-80-7676-161-2)
Detail

Kniha - (alza.cz)

Podobné produkty ako Výchovné maličkosti (978-80-7676-161-2)
Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8), Prázdniny (978-80-7515-057-8), Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti Evropské unie (978-80-7277-576-7), Konflikty ve škole – od prevence k řešení (978-80-7676-154-4), Odbočka v lesích (978-80-7683-057-8), Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému (9788024641027), Svět v zrnku písku (978-80-7287-057-8), Smrt jezdí v Audi (978-80-7485-057-8), Vnitřní lékařství (978-80-247-2319-8), Finanční řízení hotelů (978-80-7676-523-8), COVID-19: Diagnostika, léčba, prevence (978-80-7345-735-8), Autoimunity nervového systému v kazuistikách (978-80-204-4572-8), Vnitřní svět vítězů (978-80-271-0826-8), Pohledávky z trestných činů (978-80-7676-370-8), Brána (978-80-8202-057-4), Prokletý (978-80-7594-057-5), Zákon o integrovaném záchranném systému: Komentář (978-80-7598-199-8), Převody obchodních podílů a akcií (978-80-7676-396-8), Gorazdov odkaz (978-80-8194-057-6), Prevence dekubitů (978-80-247-2043-2), (R)evoluční ekonomie o systému a lidech (978-80-87506-28-8), Cvičebnice Daňový systém 2021 1. díl (978-80-7676-169-8), Věštění z kostek: Tajemství egyptské věštby (80-7336-057-8), Zákon o kybernetickej bezpečnosti (978-80-8168-905-5), Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1), Systém managementu bezpečnosti informací (978-80-247-4251-9), Stratený egyptský poklad (978-80-8103-057-4), Světy podle Třipíků (978-80-7479-057-7), Blbinky a bláto (978-80-7436-057-2), Pre štipľavé lečo (978-80-8226-057-4)