Pracovní sešity matematika

Produkt Pracovní sešity matematika sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Pracovní sešity matematika upraviť a produkt hľadať znova.

Matematika - Dělitelnost (pracovní sešit)

Matematika - Dělitelnost (pracovní sešit)
Detail

6-27 Nové dvoubarevní pracovní sešity formátu A4. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Pracovní sešit je mezipředmětově propojen s dějepisem. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Dělitelnost (pracovní sešit) , Pracovní sešity matematika

Matematika F - pracovní sešit

Matematika F - pracovní sešit
Detail

Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 2. stupeň a víceletá gymnázia vhodný k přípravě na přijímací zkoušky. Poslední z dílů A-F. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika F - pracovní sešit , Matematika 2 pro zš pracovní karty (8594022789347)

Matematika D - pracovní sešit

Matematika D - pracovní sešit
Detail

Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 2. stupeň a víceletá gymnázia. Čtvrtý z dílů A-F. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika D - pracovní sešit , Pracovní sešity na učení psaní a kreslení – sank magic (2208)

Matematika A - pracovní sešit

Matematika A - pracovní sešit
Detail

Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 2. stupeň a víceletá gymnázia. První z dílů A-G. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika A - pracovní sešit , Matematika v pohodě 9 - algebra - pracovní sešit řešení

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)
Detail

6-29 Každá kapitola je rozdělena do tří částí: Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné. Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první části, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardní a zajímavé – jsou to jak úlohy, které mírně rozšiřují učivo, tak i úlohy skutečně zábavného nebo zajímavého charakteru. Mezi úlohami jsou i úlohy uzavřené. Pro vytvoření mezipředmětových vazeb je pracovní sešit zaměřen na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Sešit obsahuje klíč s řešením. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit) , Matematika 1 pracovní karty: pro 1. ročník základní školy (8594022789323)

Matematika - Zlomky, poměr (pracovní sešit)

Matematika - Zlomky, poměr (pracovní sešit)
Detail

7-25 Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování,úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Každý pracovní sešit je zaměřen na jednu vzdělávací oblast. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Zlomky, poměr (pracovní sešit) , Matematika pro střední školy 9. díl pracovní sešit: posloupnosti, řady, finanční matematika (978-80-7358-324-8)

Hravá matematika 9 - pracovní sešit

Hravá matematika 9 - pracovní sešit
Detail

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 9 - pracovní sešit , Matematika pro střední školy 3.díl pracovní sešit (dvě části) (9788073583279)

Matematika - Konstrukční úlohy (pracovní sešit)

Matematika - Konstrukční úlohy (pracovní sešit)
Detail

8-27 Dvoubarevný pracovní sešit. KONCEPCE PRACOVNÍCH SEŠITŮ (FORMÁT A4) - Hlavní část každé kapitoly obsahuje úlohy s vynechaným místem pro řešení. - Následují PROCVIČOVACÍ ÚLOHY, které slouží k dalšímu individuálnímu procvičení probírané látky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. - Na závěr jsou zařazeny úlohy NADSTANDARDNÍ A ZAJÍMAVÉ. - Sešit obsahuje klíč s řešením. Obsah: Množiny bodů s danou vlastností Postup řešení konstrukční úlohy Konstrukce trojúhelníku Konstrukce mnohoúhelníků Thaletova kružnice SHRNUTÍ VÝSLEDKY (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Konstrukční úlohy (pracovní sešit) , Hravá matematika 5 i.díl pracovní sešit: pracovní sešit pro 5. ročník zš (978-80-7563-053-7)

Hravá matematika 6 - pracovní sešit

Hravá matematika 6 - pracovní sešit
Detail

Pracovní sešit poskytuje žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí požadavků RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. V souladu s RVP ZV Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu žáků Úlohy různých vědomostních úrovní Souhrnné testy na konci každé kapitoly Shrnutí celého učiva daného ročníku Pracovní sešit obsahuje kapitoly: Opakování z 5. ročníku - aritmetika Desetinná čísla Jednotky délky, hmotnosti a obsahu Dělitelnost Opakování z 5. ročníku – geometrie Úhel Osová souměrnost Středová souměrnost Trojúhelník Prostor a jeho zobrazení Krychle a kvádr Počet stran: 124 celobarevných stran A4 (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 6 - pracovní sešit , Matematika 5 2. díl: hybridní pracovní sešit (978-80-7489-780-1)

Matematika 1 pro ZŠ pracovní karty

Matematika 1 pro ZŠ pracovní karty
Detail

Pracovní karty obsahují množství doplňujícího materiálu k oběma dílům učebnice Matematika pro 1. ročník ZŠ. Pracovní karty doporučujeme používat jako doprovodný materiál, přičemž podrobnější metodické pokyny a některá řešení najdete v příručce učitele. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika 1 pro ZŠ pracovní karty , Matematika 5 1. díl: hybridní pracovní sešit (978-80-7489-779-5)

Matematika C - klíč k pracovnímu sešitu

Matematika C - klíč k pracovnímu sešitu
Detail

Klíč k pracovnímu sešitu C k učebnicím matematiky pro 2. stupeň a víceletá gymnázia. Třetí z dílů A-G. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika C - klíč k pracovnímu sešitu , Pracovní sešit matematika 1 - počítáme do 20 (978-80-88368-67-0)

Matematika D - klíč k pracovnímu sešitu

Matematika D - klíč k pracovnímu sešitu
Detail

Klíč k pracovnímu sešitu D k učebnicím matematiky pro 2. stupeň a víceletá gymnázia. Čtvrtý z dílů A-F. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika D - klíč k pracovnímu sešitu , Pracovní sešit matematika 2 - počítáme do 100 (978-80-88368-68-7)

Matematika A - klíč k pracovnímu sešitu

Matematika A - klíč k pracovnímu sešitu
Detail

Klíč k pracovnímu sešitu A k učebnicím matematiky pro 2. stupeň a víceletá gymnázia. První z dílů A-G. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika A - klíč k pracovnímu sešitu , Matematika pro 5. ročník zš: pracovní sešit (978-80-7358-179-4)

Matematika 1 pracovní karty - Bomerová Eva

Matematika 1 pracovní karty - Bomerová Eva
Detail

Pracovní karty obsahují množství gradovaných úloh, které doplňují oba dva díly učebnic Matematiky dle prof. Hejného pro 1. ročník ZŠ. Sada obsahuje 96 oboustranných karet formátu A5. Karty lze používat v sadě i jednotlivě. Jsou vhodné na procvičování ve škole i na doma. Součástí balení je i praktický "rozdělovač", který usnadňuje vyhledávání karet podle ročníků. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 1 pracovní karty - Bomerová Eva , Pracovní sešit matematika 6 zlomky, desetinná čísla, procenta (978-80-88368-70-0)

Pracovní sešit z matematiky - Kadleček Jiří

Pracovní sešit z matematiky - Kadleček Jiří
Detail

Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravený pracovní sešit zachovává koncepci původní řady. Úlohy jsou aktualizovány. Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy. Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím. Úlohy mají různou obtížnost a je možné je použít pro ústní i písemné řešení, pro samostatnou i společnou práci, pro práci ve dvojicích i ve skupinách. Pracovní sešit je barevný, jsou v něm zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracované vydání pracovního sešitu je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku. Učebnice má schvalovací doložku MŠMT. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní sešit z matematiky - Kadleček Jiří , Matematika 8 pro základní školy geometrie: pracovní sešit (978-80-7235-656-0)

Pracovní sešit z matematiky - Odvárko Oldřich

Pracovní sešit z matematiky - Odvárko Oldřich
Detail

Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice jsou barevné, jsou v nich zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracovaná vydání učebnic jsou na obálce graficky vyznačena žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní sešit z matematiky - Odvárko Oldřich , Pracovní sešit k učebnici matematika 5, ii. díl (978-80-7245-298-9)

Matematika 2 pro ZŠ pracovní karty

Matematika 2 pro ZŠ pracovní karty
Detail

Pracovní karty k nové generaci Matematiky dle prof. Hejného pro 2. ročník (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 2 pro ZŠ pracovní karty , Matematika 6 pro základní školy aritmetika pracovní sešit (978-80-7235-568-6)

Matematika 6 - Pracovní sešit 1 - Josef Molnár

Matematika 6 - Pracovní sešit 1 - Josef Molnár
Detail

Pracovní sešit obsahuje více než 80 stran příkladů a cvičení. Správná řešení zadaných cvičení jsou k dispozici nejen v učitelské verzi, ale i ve verzi žákovské, a to na posledních stranách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 - Pracovní sešit 1 - Josef Molnár , Matematika 7 pro základní školy aritmetika pracovní sešit (978-80-7235-555-6)

Hravá matematika 3 - Pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 3 - Pracovní sešit 2. díl
Detail

Pracovní sešit je koncipován podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 3 - Pracovní sešit 2. díl , Geometrie pro 3. ročník pracovní sešit: matýskova matematika (978-80-7600-073-5)

Matematika - Kladná a záporná čísla (pracovní sešit)

Matematika - Kladná a záporná čísla (pracovní sešit)
Detail

6-25 Nový dvoubarevný pracovní sešit z nové tematické řady matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V tomto navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník. Každá kapitola je rozdělena do tří částí: • Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné. • Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první části, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. • Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardní a zajímavé – jsou to jak úlohy, které mírně rozšiřují učivo, tak i úlohy skutečně zábavného nebo zajímavého charakteru. Mezi úlohami jsou i úlohy uzavřené. Pro vytvoření mezipředmětových vazeb je pracovní sešit zaměřen na vzdělávací oblast Člověk a příroda. Sešit obsahuje klíč s řešením. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Kladná a záporná čísla (pracovní sešit) , Matematika 7 pro základní školy geometrie pracovní sešit (978-80-7235-552-5)

Matematika 7 - Pracovní sešit 1 - Josef Molnár

Matematika 7 - Pracovní sešit 1 - Josef Molnár
Detail

Žákovská verze prvního dílu ilustrovaného pracovního sešitu obsahuje 84 stran příkladů a cvičení, výsledky mohou žáci zkontrolovat podle vybraných řešení na posledních stránkách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika 7 - Pracovní sešit 1 - Josef Molnár , Matematika 8 pro základní školy algebra pracovní sešit (978-80-7235-662-1)

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (pracovní sešit)

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (pracovní sešit)
Detail

8-23 Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Hlavní část každé kapitoly obsahuje úlohy s vynechaným místem pro řešení. Následují PROCVIČOVACÍ ÚLOHY, které slouží k dalšímu individuálnímu procvičení probírané látky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Na závěr jsou zařazeny úlohy NADSTANDARDNÍ A ZAJÍMAVÉ pro nadané žáky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Výrazy a rovnice 1 (pracovní sešit) , Geometrie pro 5. ročník pracovní sešit: matýskova matematika (978-80-7600-360-6)

Matematika v pohodě 7 - Geometrie - pracovní sešit

Matematika v pohodě 7 - Geometrie - pracovní sešit
Detail

Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matematika V Pohodě pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.v souladu s RVP ZVNová řada pracovních sešitů V Pohodě je plně kompatibilní s učebnicemi Hravá matematika.Na začátku každé kapitoly se nachází několik prázdných stran na poznámky žáků.Čísla všech příkladů jsou v barevných rámečcích. Zelené rámečky 1 označují nejjednodušší příklady, modré rámečky 3 značí střední obtížnost a červená barva 5 je přidělena náročným úlohám.Každá podkapitola obsahuje 4 typy úloh:příklady k procvičenírýsováníhravé úlohyslovní úlohy ze životaKaždá kapitola je zakončena testem (test vždy obsahuje variantu A a variantu B). Jednotlivé testy budou žáky postupně připravovat na ostré varianty testů, které je čekají u přijímacích zkoušek na střední školu.Na konci každé podkapitoly (vyjma té první) se na kraji stránky nachází rámeček s opakovacími příklady z předešlých podkapitol.skládá se z pěti tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Středová souměrnost,Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky, Obvody a obsahy a Hranolobsahuje aktivizační úlohy, které demonstrují probíranou látku na situacích z běžného životapříklady jsou značeny třemi barvami dle stupně náročnostiskládá se ze čtyř typů úloh: příklady k procvičení, rýsování, hravé úlohy, slovní úlohy ze životasoučástí každé podkapitoly je rámeček s opakovacími příkladyobsahuje testy, které žáky postupně připravují na přijímací zkoušky na střední školuje doplněn teoretickým shrnutím učivařešení online (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika v pohodě 7 - Geometrie - pracovní sešit , Pracovní sešit matýskova matematika pro 4. ročník, 2 díl: pracovní sešit pro základní školy vytvořen (978-80-7600-242-5)

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice - 2. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice - 2. díl
Detail

Pracovní učebnice je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovní učebnice se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 2 - pracovní učebnice - 2. díl , Matematika pro střední školy 6.díl pracovní sešit: stereometrie (978-80-7358-358-3)

Matematika v pohodě 6 - Geometrie - pracovní sešit

Matematika v pohodě 6 - Geometrie - pracovní sešit
Detail

Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matematika V Pohodě pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.v souladu s RVP ZVNová řada pracovních sešitů V Pohodě je plně kompatibilní s učebnicemi Hravá matematika.Na začátku každé kapitoly se nachází několik prázdných stran na poznámky žáků.Čísla všech příkladů jsou v barevných rámečcích. Zelené rámečky 1 označují nejjednodušší příklady, modré rámečky 3 značí střední obtížnost a červená barva 5 je přidělena náročným úlohám.Každá podkapitola obsahuje 4 typy úloh:příklady k procvičenírýsováníhravé úlohyslovní úlohy ze životaKaždá kapitola je zakončena testem (test vždy obsahuje variantu A a variantu B). Jednotlivé testy budou žáky postupně připravovat na ostré varianty testů, které je čekají u přijímacích zkoušek na střední školu.Na konci každé podkapitoly (vyjma té první) se na kraji stránky nachází rámeček s opakovacími příklady z předešlých podkapitol.skládá se z pěti tematických celků: Opakování učiva 1. stupně, Úhel, Osová souměrnost, Trojúhelník, Krychle a kvádrobsahuje aktivizační úlohy, které demonstrují probíranou látku na situacích z běžného životapříklady jsou značeny třemi barvami dle stupně náročnostiskládá se ze čtyř typů úloh: příklady k procvičení, rýsování, hravé úlohy, slovní úlohy ze životasoučástí každé podkapitoly je rámeček s opakovacími příkladyobsahuje testy, které žáky postupně připravují na přijímací zkoušky na střední školuje doplněn teoretickým shrnutím učivařešení online (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika v pohodě 6 - Geometrie - pracovní sešit , Matematika pro 2. ročník základní školy 2: pracovní sešit (978-80-7358-077-3)

Matematika v pohodě 6 - Aritmetika - pracovní sešit

Matematika v pohodě 6 - Aritmetika - pracovní sešit
Detail

Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matematika V Pohodě pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnáziav souladu s RVP ZVNová řada pracovních sešitů V Pohodě je plně kompatibilní s učebnicemi Hravá matematika.Na začátku každé kapitoly se nachází několik prázdných stran na poznámky žáků.Čísla všech příkladů jsou v barevných rámečcích. Zelené rámečky 1 označují nejjednodušší příklady, modré rámečky 3 značí střední obtížnost a červená barva 5 je přidělena náročným úlohám.Každá podkapitola obsahuje 3 typů úloh:příklady k procvičeníhravé úlohyslovní úlohy ze životaKaždá kapitola je zakončena testem (test vždy obsahuje variantu A a variantu B). Jednotlivé testy budou žáky postupně připravovat na ostré varianty testů, které je čekají u přijímacích zkoušek na střední školu.Na konci každé podkapitoly (vyjma té první) se na kraji stránky nachází rámeček s opakovacími příklady z předešlých podkapitol.skládá se z tématických celků: Opakování učiva 1. stupně, desetinná čísla a dělitelnostobsahuje aktivizační úlohy, které demonstrují probíranou látku na situacích z běžného životapříklady jsou značeny třemi barvami dle stupně náročnostiskládá se ze čtyř typů úloh: příklady k procvičení, rýsování, hravé úlohy, slovní úlohy ze životasoučástí každé podkapitoly je rámeček s opakovacími příkladyobsahuje testy, které žáky postupně připravují na přijímací zkoušky na střední školuje doplněn teoretickým shrnutím učivařešení online (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika v pohodě 6 - Aritmetika - pracovní sešit , Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl, pracovní sešit (978-80-7600-359-0)

Matematika v pohodě 8 - Algebra - pracovní sešit

Matematika v pohodě 8 - Algebra - pracovní sešit
Detail

Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matematika V Pohodě pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. v souladu s RVP ZV Nová řada pracovních sešitů v pohodě je plně kompatibilní s učebnicemi Hravá matematika. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika v pohodě 8 - Algebra - pracovní sešit , Matematika 2 pro 1. ročník základní školy: pracovní učebnice (978-80-7358-035-3)

Matematika 3/1 pro ZŠ - Pracovní sešit

Matematika 3/1 pro ZŠ - Pracovní sešit
Detail

Hybridní pracovní sešit k učebnici Matematika 3 pro ZŠ. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika 3/1 pro ZŠ - Pracovní sešit , Matematika pro 5. ročník základní školy pracovní sešit 1 (978-80-7235-666-9)

Matematika 3/2 pro ZŠ - Pracovní sešit

Matematika 3/2 pro ZŠ - Pracovní sešit
Detail

Hybridní pracovní sešit k učebnici Matematika 3 pro ZŠ. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika 3/2 pro ZŠ - Pracovní sešit , Pracovní sešit matematika 5 - počítáme do 1 000 000 (978-80-88368-71-7)

Matematika v pohodě 8 - Geometrie - pracovní sešit

Matematika v pohodě 8 - Geometrie - pracovní sešit
Detail

Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matematika V Pohodě pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.v souladu s RVP ZVNová řada pracovních sešitů v pohodě je plně kompatibilní s učebnicemi Hravá matematika (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika v pohodě 8 - Geometrie - pracovní sešit , Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl, pracovní sešit (978-80-7600-358-3)

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 2. díl
Detail

Pracovní sešit je koncipován podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početník Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů, postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtů obvodů, obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí Úlohy seřazené podle obtížnosti, sjednocené v kapitolách, množství tabulek a grafů Úlohy z reálného světa žáků a dnešní společnosti Dostatek rozmanitých typů úloh k procvičení Opakovací kapitoly k propojení matematických znalostí Souhrn učiva Pracovní sešit obsahuje: Milion Římské číslice Práce s daty Zlomky Převody jednotek Vztahy mezi čísly Souměrné útvary Grafický součet a rozdíl úseček, násobek úsečky Konstrukce a obvody útvarů Obsah čtverce a obdélníku Povrch krychle a kvádru - rozšiřující učivo Souhrn učiva (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl
Detail

Ucelená řada pracovních učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Matematika 8 Pracovní sešit 1 - Josef Molnár

Matematika 8 Pracovní sešit 1 - Josef Molnár
Detail

Žákovská verze prvního ilustrovaného pracovního sešitu obsahuje 60 stran příkladů a cvičení, výsledky mohou žáci zkontrolovat podle vybraných řešení na posledních stránkách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika 8 Pracovní sešit 1 - Josef Molnár

Matematika - Podobnost a funkce úhlů (pracovní sešit)

Matematika - Podobnost a funkce úhlů (pracovní sešit)
Detail

9-25 Matematika pro 9. ročník, pracovní sešit k učebnici Podobnost a funkce úhlu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Podobnost a funkce úhlů (pracovní sešit)

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 1. díl

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 1. díl
Detail

V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početník Hravou a zábavnou formou procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí Úlohy seřazené podle obtížnosti, sjednocené v kapitolách, množství tabulek a grafů Úlohy z reálného světa žáků a dnešní společnosti Dostatek rozmanitých typů úloh k procvičení Opakovací kapitoly k propojení matematických znalostí Souhrn učiva Pracovní sešit obsahuje: Opakování: čísla do 1 000 Písemné dělení jednomístným dělitelem Práce s daty Aritmetický průměr Čísla do 10 000: znázorňování a rozvinutý zápis Porovnávání a zaokrouhlování čísel do 10 000 Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000 Pamětné a písemné násobení a dělení čísel do 10 000 Čísla větší než 10 000: znázorňování a rozvinutý zápis Porovnávání a zaokrouhlování čísel nad 10 000 Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000 Pamětné a písemné násobení a dělení čísel nad 10 000 Opakování geometrických pojmů Vzájemná poloha přímek Trojúhelníky Souhrn Počet stran: 52 celobarevných stran A4 (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 1. díl

Matematika - Jehlany, kužele a válce (pracovní sešit)

Matematika - Jehlany, kužele a válce (pracovní sešit)
Detail

9-27 Pracovní sešit k učebnici Jehlany, kužely a koule pro 9. ročník. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Jehlany, kužele a válce (pracovní sešit)

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
Detail

Pracovní sešit je koncipován podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit a početník Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtů obvodů, obsahů a rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí V zeleném panelu najdete přehledný a srozumitelný výklad učiva Ve žlutém panelu jsou uvedeny vzorově vyřešené příklady V modrém panelu je umístěno připomenutí staršího učiva Pracovní sešit obsahuje: Přirozená čísla větší než milion Desetinné zlomky Desetinná čísla Jednoduché úlohy s procenty Aritmetický průměr Průměrná rychlost Převody jednotek Osově souměrné útvary a pravidelné obrazce Úhlopříčky Jednodušší geometrické útvary Složitější geometrické útvary Tělesa Počet stran: 48 celobarevných stran A4 (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 7 - pracovní sešit - Peráčková Veronika

Hravá matematika 7 - pracovní sešit - Peráčková Veronika
Detail

Pracovní sešit poskytuje žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí požadavků RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hravá matematika 7 - pracovní sešit - Peráčková Veronika

Matematika 6 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef

Matematika 6 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef
Detail

Pracovní sešit obsahuje více než 80 stran příkladů a cvičení. Správná řešení zadaných cvičení jsou k dispozici nejen v učitelské verzi, ale i ve verzi žákovské, a to na posledních stranách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef

Matematika 8 Aritmetika Pracovní sešit - Tlustý Pavel

Matematika 8 Aritmetika Pracovní sešit - Tlustý Pavel
Detail

Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit. V pracovních sešitech pro 8. a 9. ročník již nejsou opakována zadání všech úloh z učebnice, ale jsou zde pouze některé vybrané úlohy, neboť žáci by již měli být schopni bez problémů pořizovat vlastní zápisy. Limitovaný rozsah pracovních sešitů tak bylo možno využít k zadání množství dalších příkladů a úloh k procvičování (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 8 Aritmetika Pracovní sešit - Tlustý Pavel

Matematika 9 Algebra Pracovní sešit - Tlustý Pavel

Matematika 9 Algebra Pracovní sešit - Tlustý Pavel
Detail

Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit. V pracovních sešitech pro 8. a 9. ročník je limitovaný rozsah využit k zadání množství dalších příkladů a úloh k procvičování a jsou zde obsaženy pouze některé vybrané úlohy z učebnice. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 9 Algebra Pracovní sešit - Tlustý Pavel

Matematika 6 Dělitelnost Pracovní sešit - Jedličková Michaela

Matematika 6 Dělitelnost Pracovní sešit - Jedličková Michaela
Detail

Nové dvoubarevní pracovní sešity formátu A4. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Pracovní sešit je mezipředmětově propojen s dějepisem. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 Dělitelnost Pracovní sešit - Jedličková Michaela

Matematika 7 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef

Matematika 7 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef
Detail

Matematika 7 Pracovní sešit obsahuje správná řešení zadaných cvičení i ve verzi žákovské; na posledních stranách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 7 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef

Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/3

Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/3
Detail

Pracovní sešit odpovídá potřebám žáků s různými typy znevýhodnění, lze jej však využít i pro samostatnou domácí přípravu všech dětí jako doplněk k učebnici Matematika 1/2. Tento sešit umožňuje individualizaci výuky, respektování pracovního tempa žáků se SVP, zkvalitňování jejich koncentrace a pozornosti, aby všechny děti mohly dosáhnout úspěchu a radosti z práce. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/3

Matematika 8 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef

Matematika 8 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef
Detail

Žákovská verze druhého pracovního sešitu obsahuje shodně 60 stran příkladů a cvičení, výsledky mohou žáci opět zkontrolovat podle řešení na posledních stránkách. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 8 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef

Matematika 6 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef

Matematika 6 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef
Detail

Matematika 6 Pracovní sešit obsahuje správná řešení zadaných cvičení i ve verzi žákovské; na posledních stranách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 6 Pracovní sešit 2 - Molnár Josef

Matematika 8 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef

Matematika 8 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef
Detail

Žákovská verze prvního ilustrovaného pracovního sešitu obsahuje 60 stran příkladů a cvičení, výsledky mohou žáci zkontrolovat podle vybraných řešení na posledních stránkách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 8 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef

Matematika 7 Aritmetika Pracovní sešit - Fuchs Eduard

Matematika 7 Aritmetika Pracovní sešit - Fuchs Eduard
Detail

Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit. V úvodu jsou zařazeny také úlohy sloužící ke zopakování učiva matematiky 1.–5. ročníku ZŠ. Dalším doplňkem je vždy Souhrnný přehled učiva z učebnice, pro kterou je určen. V pracovních sešitech pro 7. ročník je zavedená novinka – historická lišta, na kterou si žáci mohou zaznamenávat historické události související s matematikou, a postupně je řadit do chronologie na této liště. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 7 Aritmetika Pracovní sešit - Fuchs Eduard

Matematika 7 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef

Matematika 7 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef
Detail

Žákovská verze prvního dílu ilustrovaného pracovního sešitu obsahuje 84 stran příkladů a cvičení, výsledky mohou žáci zkontrolovat podle vybraných řešení na posledních stránkách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků cvičení s možností okamžité kontroly nebo bez ní. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 7 Pracovní sešit 1 - Molnár Josef

Matematika 8 Geometrie Pracovní sešit - Fuchs Eduard

Matematika 8 Geometrie Pracovní sešit - Fuchs Eduard
Detail

Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit. V pracovních sešitech pro 8. a 9. ročník již nejsou opakována zadání všech úloh z učebnice, ale jsou zde pouze některé vybrané úlohy, neboť žáci by již měli být schopni bez problémů pořizovat vlastní zápisy. Limitovaný rozsah pracovních sešitů tak bylo možno využít k zadání množství dalších příkladů a úloh k procvičování. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika 8 Geometrie Pracovní sešit - Fuchs Eduard
pracovní sešity matematika, Matematika 2 pro ZŠ pracovní karty (8594022789347), Pracovní sešity na učení psaní a kreslení – Sank Magic (2208), matematika v pohodě 9 - algebra - pracovní sešit řešení, Matematika 1 pracovní karty: pro 1. ročník základní školy (8594022789323), Matematika pro střední školy 9. díl Pracovní sešit: Posloupnosti, řady, finanční matematika (978-80-7358-324-8), Matematika pro střední školy 3.díl Pracovní sešit (dvě části) (9788073583279), Hravá matematika 5 I.díl Pracovní sešit: Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ (978-80-7563-053-7), Matematika 5 2. díl: Hybridní pracovní sešit (978-80-7489-780-1), Matematika 5 1. díl: Hybridní pracovní sešit (978-80-7489-779-5), Pracovní sešit Matematika 1 - Počítáme do 20 (978-80-88368-67-0), Pracovní sešit Matematika 2 - Počítáme do 100 (978-80-88368-68-7), Matematika pro 5. ročník ZŠ: Pracovní sešit (978-80-7358-179-4), Pracovní sešit Matematika 6 Zlomky, desetinná čísla, procenta (978-80-88368-70-0), Matematika 8 pro základní školy Geometrie: pracovní sešit (978-80-7235-656-0), Pracovní sešit k učebnici matematika 5, II. díl (978-80-7245-298-9), Matematika 6 pro základní školy Aritmetika Pracovní sešit (978-80-7235-568-6), Matematika 7 pro základní školy Aritmetika Pracovní sešit (978-80-7235-555-6), Geometrie pro 3. ročník Pracovní sešit: Matýskova matematika (978-80-7600-073-5), Matematika 7 pro základní školy Geometrie Pracovní sešit (978-80-7235-552-5), Matematika 8 pro základní školy Algebra Pracovní sešit (978-80-7235-662-1), Geometrie pro 5. ročník Pracovní sešit: Matýskova matematika (978-80-7600-360-6), Pracovní sešit Matýskova matematika pro 4. ročník, 2 díl: Pracovní sešit pro základní školy vytvořen (978-80-7600-242-5), Matematika pro střední školy 6.díl Pracovní sešit: Stereometrie (978-80-7358-358-3), Matematika pro 2. ročník základní školy 2: Pracovní sešit (978-80-7358-077-3), Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl, Pracovní sešit (978-80-7600-359-0), Matematika 2 pro 1. ročník základní školy: pracovní učebnice (978-80-7358-035-3), Matematika pro 5. ročník základní školy Pracovní sešit 1 (978-80-7235-666-9), Pracovní sešit Matematika 5 - Počítáme do 1 000 000 (978-80-88368-71-7), Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl, Pracovní sešit (978-80-7600-358-3)