Pomocnik z matematiky pre 8 rocnik odpovede

Testovanie 9 Testy z matematiky pre 8. ročník základných škol -…

Testovanie 9 Testy z matematiky pre 8. ročník základných škol - Monika Reiterová

Pracovný zošit pripraví žiakov na Testovanie 9 už v 8. ročníku. Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky.Koncepcia pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky pre 8. ročník a rôznorodosť úloh zameraných na rozvoj matematického myslenia pomôžu žiakom zopakovať si učivo z matematiky a pedagógovia získajú spätnú väzbu, na ktoré oblasti matematiky a geometrie zamerať ďalšiu prípravu žiakov.Obsah testov z matematiky je vypracovaný v súlade s ISCED 2. (knihydobrovsky.cz)

Päťminútovky z matematiky pre 5. ročník - Petr Šulc

Päťminútovky z matematiky pre 5. ročník - Petr Šulc

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne a predovšetkým lacno precvičia preberanú látku. Úlohy sú radené podľa osnov a ich riešenie nájdete na konci knižky v kľúči. (knihydobrovsky.cz)

Testy z matematiky pre 6.ročník - Marián Olejár, Iveta Olejárová

Testy z matematiky pre 6.ročník - Marián Olejár, Iveta Olejárová

Kniha obsahuje 262 testových úloh rozdelených do štyroch tém: opakovanie 5. ročníka, deliteľnosť, zlomky a kombinatorika. Testy sa dajú použiť frontálne v triede, ako učebná pomôcka na dané témy. Ich väčšie použitie je pre individuálne štúdium. Žiak si sám preveruje vedomosti, hodnotí sa a aj rozhoduje sa na základe pokynov a získaných bodov, či postupovať ďalej alebo sa vrátiť a zopakovať si učivo a daný test. Riešenia testových úloh sú uvedené na konci knihy. Ak žiak v ktoromkoľvek ročníku má problémy povedzme so zlomkami, začne si vypracovávať testy od prvého po dvanásty, kontroluje si svoje výsledky s riešeniami, čím sa samovzdeláva. Ak testy dôsledne vypracuje, sám si ich opravuje a hodnotí, tak zistí objektívne a nezávisle stav svojich vedomostí. Téme deliteľnosť sú venované štyri… (knihydobrovsky.cz)

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl - Eva…

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl - Eva Dienerová

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2. (knihydobrovsky.cz)

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl - Eva…

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl - Eva Dienerová, Táňa Žitňanová

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 1. (knihydobrovsky.cz)

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl - O. Minárová…

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl - O. Minárová, S. Vidová

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a kocky, na priamu a nepriamu úmernosť a kombinatoriku. Zbierka príkladov zohľadňuje špecifické požiadavky poznávacieho procesu sluchovo postihnutých žiakov a rešpektuje heterogénnosť tried sluchovo postihnutých detí. Na konci zbierky sa nachádzajú výsledky cvičení a úloh. (knihydobrovsky.cz)

Matematika Pracovný zošit pre 8. ročník 2

Matematika Pracovný zošit pre 8. ročník 2

Pracovný zošit Matematika pre 8. ročník 2. polrok je plný rôznych úloh, cvičení a aktivít, ktoré pomáhajú žiakovi jednoduchšie zvládnuť náročné učivo predmetu matematika. (knihydobrovsky.cz)

Matematika Pracovný zošit pre 8. ročník 1

Matematika Pracovný zošit pre 8. ročník 1

Pracovný zošit Matematika pre 8. ročník 1. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a spolu s metodickými materiálmi pre učiteľa tvorí edíciu Interaktívna kniha. (knihydobrovsky.cz)

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl (978-80-10…

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl (978-80-10-03210-5)

Kniha - autor Eva Dienerová, 64 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2. (alza.cz)

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl (978-80-10…

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl (978-80-10-01919-9)

Kniha – autor Eva Dienerová; Táňa Žitňanová, 64 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 1. (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník - Emilie Ženatá

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník - Emilie Ženatá

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník. (knihydobrovsky.cz)

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 8. ročník základní školy…

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 8. ročník základní školy (978-80-7196-437-7)

Kniha – autor Oldřich Odvárko; J. Kadleček, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření).… (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 9.ročník - Emilie Ženatá

Sbírka úloh z matematiky pro 9.ročník - Emilie Ženatá

Sbírka úloh z matematiky pro 9.ročník. (knihydobrovsky.cz)

Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 2. časť (978-80-8067…

Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 2. časť (978-80-8067-323-9)

Kniha - autor Zbyněk Kubáček; Ján Žabka, 168 stran, slovensky (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ - Ivan Bušek

Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ - Ivan Bušek

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. (knihydobrovsky.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník díl 1.

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník díl 1.

Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Učebnice předkládá učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu a používají též přílohu s předtištěnými maketami pomůcek. V knížkách je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich… (papirnictvipavlik.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník díl 2.

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník díl 2.

Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Učebnice předkládá učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu a používají též přílohu s předtištěnými maketami pomůcek. V knížkách je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich… (papirnictvipavlik.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 1. ročník 2. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 1. ročník 2. díl

Žáci do knížek dopisují a dokreslují řešení úloh. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Učebnice předkládá učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu. V knížkách je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky a děti si tak výuku oblíbí. Další užitečné pomůcky děti získají na zadní stránce obálky každé dobrané učebnice (papírové mince k hrám na obchod, mističkové počítadlo k nácviku sčítání a odčítání s i bez přechodu přes desítku, hru k procvičování geometrických tvarů a počítání. V knížkách je… (papirnictvipavlik.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 1. ročník 1. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 1. ročník 1. díl

Žáci do knížek dopisují a dokreslují řešení úloh. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Učebnice předkládá učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu. V knížkách je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky a děti si tak výuku oblíbí. Další užitečné pomůcky děti získají na zadní stránce obálky každé dobrané učebnice (papírové mince k hrám na obchod, mističkové počítadlo k nácviku sčítání a odčítání s i bez přechodu přes desítku, hru k procvičování geometrických tvarů a počítání. V knížkách je… (papirnictvipavlik.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 4. ročník 3. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 4. ročník 3. díl

Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací. V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění. Obsah:Opakování.Slovní úlohy.Počítání v oboru do milionu.Počítání v oboru do milionu - počítáme se… (papirnictvipavlik.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ - Ivan Bušek

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ - Ivan Bušek

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. (knihydobrovsky.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 1. ročník 3. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 1. ročník 3. díl

Tento soubor procvičovacích sešitů byl vytvořen k procvičování učiva matematiky 1. třídy ZŠ. Nejlépe navazuje na učebnici matematiky vydavatelství Studio 1+1. Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Procvičovací sešit Matematika pro 1. třídu 3. díl obsahuje:Sčítání 0-20.Sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10.Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10.Opakování.Hádanky.Schválilo MŠMT ČR pod č.j.14318/2011 - 22 dne 20. 6. 2011 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět matematika s dobou platnosti 6… (papirnictvipavlik.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník 1. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník 1. díl

Třídílný pracovní sešit z matematiky pro 2. třídu ZŠ je součástí souboru Matematika pro 2. třídu ZŠ.Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Obsah koresponduje s obsahem v učebnici:1. díl:Počítání do 20 bez přechodu přes desítku.Geometrie.Sčítání do 20 s přechodem přes desítku.Geometrie.Odčítání do 20 s přechodem přes desítku. Počítání se závorkami.2. díl:Počítání do sta.Měření.Zaokrouhlování na desítky.Počítání do sta bez přechodu, s přechodem přes desítku.Souměrnost.Geometrie.3. díl:Čas. Násobení 0-5.Litr, kilogram.Dělení jednou - pěti.Sčítání a odčítání do sta. (papirnictvipavlik.cz)

Matematika Pracovný zošit pre 7. ročník 1

Matematika Pracovný zošit pre 7. ročník 1

Pracovný zošit Matematika pre 7. ročník 1. polrok je šikovným pomocníkom pre žiaka pri zvládnutí učiva z predmetu matematika. (knihydobrovsky.cz)

Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 1. časť (978-80-8067…

Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 1. časť (978-80-8067-309-3)

Kniha – autor Zbyněk Kubáček; Ján Žabka, 240 stran, slovensky Publikácia renomovaných slovenských matematikov - pedagógov obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na slovenské a české vysoké školy. Obsah 1. Základy matematiky 2. Funkcia, jej graf a základné vlastnosti 3. Lineárna funkcia, lineárne rovnice a nerovnice 4. Kvadratická funkcia, kvadratické rovnice a nerovnice 5. Goniometrické funkcie, rovnice a nerovnice 6. Mocninové funkcie, mocniny a odmocniny (alza.cz)

Matematika Pracovný zošit pre 7. ročník 2

Matematika Pracovný zošit pre 7. ročník 2

Pracovný zošit Matematika pre 7. ročník 2. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a približuje žiakovi problematiku jednotlivých učív z predmetu matematika zaujímavou a zrozumiteľnou formou. (knihydobrovsky.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník 3. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník 3. díl

Třídílný pracovní sešit z matematiky pro 2. třídu ZŠ je součástí souboru Matematika pro 2. třídu ZŠ.Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Obsah koresponduje s obsahem v učebnici:1. díl:Počítání do 20 bez přechodu přes desítku.Geometrie.Sčítání do 20 s přechodem přes desítku.Geometrie.Odčítání do 20 s přechodem přes desítku. Počítání se závorkami.2. díl:Počítání do sta.Měření.Zaokrouhlování na desítky.Počítání do sta bez přechodu, s přechodem přes desítku.Souměrnost.Geometrie.3. díl:Čas. Násobení 0-5.Litr, kilogram.Dělení jednou - pěti.Sčítání a odčítání do sta. (papirnictvipavlik.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 4. ročník 2. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 4. ročník 2. díl

Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací. V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění. Obsah:Trojúhelníková nerovnost.Opakování trojúhelníku.Písemné násobení jednociferným činitelem.Písemné… (papirnictvipavlik.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 4. ročník 1. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 4. ročník 1. díl

Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací. V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění. Orientační obsah: 1. díl * Opakování: Porovnávání čísel do tisíce, zaokrouhlování na desítky a stovky,… (papirnictvipavlik.cz)

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník 2. díl

Studio1+1 Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník 2. díl

Třídílný pracovní sešit z matematiky pro 2. třídu ZŠ je součástí souboru Matematika pro 2. třídu ZŠ.Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Obsah koresponduje s obsahem v učebnici:1. díl:Počítání do 20 bez přechodu přes desítku.Geometrie.Sčítání do 20 s přechodem přes desítku.Geometrie.Odčítání do 20 s přechodem přes desítku. Počítání se závorkami.2. díl:Počítání do sta.Měření.Zaokrouhlování na desítky.Počítání do sta bez přechodu, s přechodem přes desítku.Souměrnost.Geometrie.3. díl:Čas. Násobení 0-5.Litr, kilogram.Dělení jednou - pěti.Sčítání a odčítání do sta. (papirnictvipavlik.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (978-80-7196-392-9)

Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (978-80-7196-392-9)

Kniha – autor Ivan Bušek, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Procvičovací sešit z matematiky pro 5. ročník základních škol (1. díl…

Procvičovací sešit z matematiky pro 5. ročník základních škol (1. díl) - Jana Potůčková

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 4. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Schváleno MŠMT ČR pod č.j. 30668/2010-22 dne 5.4.2011 na 6 let. (knihydobrovsky.cz)

Matematika Pracovný zošit pre 9. ročník 2

Matematika Pracovný zošit pre 9. ročník 2

Pracovný zošit Matematika pre 9. ročník 2. polrok tvorí spolu s didaktickým materiálom pre učiteľa edíciu Interaktívna kniha. Je vypracovaný v súlade s ISCED 2 (knihydobrovsky.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ (978-80-7196-408-7)

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ (978-80-7196-408-7)

Kniha – autor Ivan Bušek; Věra Väterová; Marie Cibulková, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník s klíčem - 2. vydání - Emilie…

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník s klíčem - 2. vydání - Emilie Ženatá

Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva matematiky 7. ročníku ZŠ a klíč správnosti. (knihydobrovsky.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník s klíčem (80-7274-960-9)

Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník s klíčem (80-7274-960-9)

Kniha – autor Emilie Ženatá, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva matematiky 6. ročníku ZŠ a klíč správnosti. (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 4. a 5. ročník základní školy - Michaela…

Sbírka úloh z matematiky pro 4. a 5. ročník základní školy - Michaela Kaslová

Sbírka obsahuje stovky příkladů pro běžné opakování a procvičování učiva podle osnov jednotlivých ročníků ZŠ Sbírky pro 2. stupeň mají v závěru klíč správných řešení. Uplatní se při školní práci i při domácí přípravě. (knihydobrovsky.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ (978-80-7196-395-0)

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ (978-80-7196-395-0)

Kniha – autor Ivan Bušek; Věra Väterová; Marie Cibulková, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník s klíčem (80-7274-963-3)

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník s klíčem (80-7274-963-3)

Kniha – autor Emilie Ženatá, 160 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva matematiky 9. ročníku ZŠ a klíč správnosti. (alza.cz)

Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník základní školy (1. díl)…

Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník základní školy (1. díl) - Jana Potůčková

Příloha je součástí souboru Matematika pro 3. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílnou učebnici a třídílné procvičovací sešity. V příloze jsou 4 jednostranně barevně potištěné listy tvrdého papíru. Z přílohy se vystřihne učební pomůcka - řádové počítadlo, jehož použití ke znázornění příkladů je často doporučováno na stránkách učebnice. Dále jsou zde k vystřižení papírové makety peněz, které slouží k procvičování učiva při hře na obchod. Příloha ještě obsahuje arch průhledné červené fólie, která slouží k samohodnocení při provádění některých úkolů v učebnici (při zakrytí červenou fólií nejsou barevně vytištěné výsledky viditelné). (knihydobrovsky.cz)

Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník základní školy (3. díl)…

Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník základní školy (3. díl) - Jana Potůčková

Příloha je součástí souboru Matematika pro 3. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílnou učebnici a třídílné procvičovací sešity. V příloze jsou 4 jednostranně barevně potištěné listy tvrdého papíru. Z přílohy se vystřihne učební pomůcka - řádové počítadlo, jehož použití ke znázornění příkladů je často doporučováno na stránkách učebnice. Dále jsou zde k vystřižení papírové makety peněz, které slouží k procvičování učiva při hře na obchod. Příloha ještě obsahuje arch průhledné červené fólie, která slouží k samohodnocení při provádění některých úkolů v učebnici (při zakrytí červenou fólií nejsou barevně vytištěné výsledky viditelné). Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-22992/2013 dne 6. září 2013 na 6 let. (knihydobrovsky.cz)

Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník základní školy (2. díl)…

Procvičovací sešit z matematiky pro 3. ročník základní školy (2. díl) - Jana Potůčková

Příloha je součástí souboru Matematika pro 3. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílnou učebnici a třídílné procvičovací sešity. V příloze jsou 4 jednostranně barevně potištěné listy tvrdého papíru. Z přílohy se vystřihne učební pomůcka - řádové počítadlo, jehož použití ke znázornění příkladů je často doporučováno na stránkách učebnice. Dále jsou zde k vystřižení papírové makety peněz, které slouží k procvičování učiva při hře na obchod. Příloha ještě obsahuje arch průhledné červené fólie, která slouží k samohodnocení při provádění některých úkolů v učebnici (při zakrytí červenou fólií nejsou barevně vytištěné výsledky viditelné). Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-22992/2013 dne 6. září 2013 na 6 let. (knihydobrovsky.cz)

Procvičovací sešit z matematiky pro 4. ročník základní školy (2. díl)…

Procvičovací sešit z matematiky pro 4. ročník základní školy (2. díl) - Jana Potůčková

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 3. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Schváleno MŠMT ČR pod č.j. 4708/2010-22 dne 11.6.2010 na 6 let. (knihydobrovsky.cz)

Matematika pro 8. ročník ZŠ - Jana Coufalová

Matematika pro 8. ročník ZŠ - Jana Coufalová

V učebnici pro 8. ročník najdete tato témata: druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, kruh a kružnice, výrazy, válec, lineární rovnice, konstrukční úlohy, statistika. (knihydobrovsky.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ - Ivan Bušek, Väterová Věra…

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ - Ivan Bušek, Väterová Věra, Marie Cibulková

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. (knihydobrovsky.cz)

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s…

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Táto učebnica dejepisu približuje učivo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. jej súčasťou sú však aj kapitoly nad rámec učebného štandardu (Cárske Rusko, Zasľúbená zem - Amerika). Štyri tematické celky sú doplnené dvomi zhrňujúcimi kapitolami. Okrem hlavného výkladového textu učebnica obsahuje ukážky z odbornej literatúry, historických prameňov a obrazový materiál. Stretnete sa v nej aj s historickými karikatúrami, ktoré dokresľujú kolorit danej doby a sú zaujímavým zdrojom historického poznania. Pracovnú časť predstavujú úlohy na upevnenie a prehĺbenie učiva, analýzu prameňov či problémové otázky, tvorivé úlohy, miniprojekty. (knihydobrovsky.cz)

Fyzika Pracovný zošit pre 8. ročník 1 - Klára Velmovská

Fyzika Pracovný zošit pre 8. ročník 1 - Klára Velmovská

Pracovný zošit Fyzika pre 8. ročník 1. polrok je študijným materiálom, cvičebnicou i pracovným zošitom zároveň. Je vypracovaný v súlade s ISCED 2. (knihydobrovsky.cz)

Matematika Pracovný zošit pre 6. ročník 1 - Ľubica Popíková, Monika…

Matematika Pracovný zošit pre 6. ročník 1 - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Pracovný zošit Matematika pre 6. ročník 1. polrok otvára dvere do sveta matematiky iným spôsobom a ukazuje žiakovi, že nie je len nudným učebným predmetom, ale že je všade okolo neho. (knihydobrovsky.cz)

Matematika Pracovný zošit pre 5. ročník 1 - Ľubica Popíková, Monika…

Matematika Pracovný zošit pre 5. ročník 1 - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Pracovný zošit Matematika pre 5. ročník 1. polrok otvára dvere do učiva matematiky na druhom stupni základnej školy. Je vypracovaný v súlade s ISCED 2. (knihydobrovsky.cz)

Sbírka úloh z matematiky 8 pro základní školy - Josef Trejbal

Sbírka úloh z matematiky 8 pro základní školy - Josef Trejbal

Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 8. ročník ZŠ. Je určena k rozšíření námětů procvičovacích úloh při vyučování , nebo za domácí úkol. Je rozdělena na část aritmetickou a geometrickou. V závěru sbírky je klíč s řešením všech úloh, které sbírka obsahuje. Sbírka je vhodná jako doplněk výuky bez ohledu na to, které učebnice jsou ve výuce užívány. Nejblíže má však k ucelené řadě matematik vydaných v souladu s rámcovými vzdělávacími programy v SPN (autor Z. Půlpán). (knihydobrovsky.cz)

Přehled učiva k maturitní zkoušce z matematiky (80-7168-808-8)

Přehled učiva k maturitní zkoušce z matematiky (80-7168-808-8)

Kniha – autor Alois Halouzka, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace shrnuje středoškolské učivo matematiky. Je určena k přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysokou školu.Využijí ji studenti středních škol, zejména škol průmyslových. V příkladech řešených i neřešených (s odkazy na výsledky) je kladen důraz na příklady z technické praxe a denního života. (alza.cz)

Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník základní školy (3. díl)…

Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník základní školy (3. díl) - Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. Schváleno MŠMT ČR pod čj. MSMT-5648/2012-22 dne 2.4.2012 na 6 let. (knihydobrovsky.cz)

Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník základní školy (1. díl)…

Procvičovací sešit z matematiky pro 2. ročník základní školy (1. díl) - Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu. (knihydobrovsky.cz)

Matematika Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl -…

Matematika Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl - Martina Jeloková

Príručka príkladov a úloh pre žiakov a učiteľov, ktorými si v krátkych testoch na hodinách matematiky môžu overiť svoje znalosti. Príklady a úlohy určené na precvičovanie a kontrolu vedomostí a zručností sú zoradené do predpísaných tematických celkov a v každom ročníku zodpovedajú učivu, ktoré by mal zvládnuť každý žiak. Táto zbierka príkladov a úloh je určená predovšetkým žiakom, jednak takým, ktorí si matematiku obľúbili a nestačí im počítanie na hodinách, ale tiež tým, ktorí potrebujú viac času aj príkladov na pochopenie, precvičenie a osvojenie učiva. Príručka je spracovaná formou pracovného zošita a príklady a úlohy v nej môžu žiaci riešiť samostatne a potom si porovnať svoje riešenia s výsledkami v závere knihy. Vhodnou pomôckou je aj pre rodičov, ktorí ju môžu využiť na kontrolu… (knihydobrovsky.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 4. a 5. ročník základní školy (80-7235…

Sbírka úloh z matematiky pro 4. a 5. ročník základní školy (80-7235-169-9)

Kniha – autor Michaela Kaslová, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sbírka obsahuje stovky příkladů pro běžné opakování a procvičování učiva podle osnov jednotlivých ročníků ZŠ Sbírky pro 2. stupeň mají v závěru klíč správných řešení. Uplatní se při školní práci i při domácí přípravě. (alza.cz)

Maturita 2015 z matematiky

Maturita 2015 z matematiky

Příručka je členěna na tyto části:1. Úvod- uvádíme informace k průběhu didaktického testu a seznam povolených pomůcek;- představujeme typy testových úloh, tipy a doporučení pro přípravu, návod na řešení základních typů úloh v didaktickém testu.2. Testové úlohy k tematickým celkům- uvádíme požadavky na konkrétní vědomosti a dovednosti z jednotlivých tematických okruhů vymezených v Katalogu požadavků; - přinášíme tipy na publikace, jež mohou být při přípravě na daný tematický okruh přínosné;- zařazujeme sérii až 20 úloh na procvičení ke každé z devíti oblastí vymezených v Katalogu požadavků; úlohy odpovídají zadávaným typům úloh v didaktickém testu – výběr z 5 možností, přiřazovací úlohy, otevřené úlohy.3. Didaktické testy- vkládáme sadu didaktických testů, které odpovídají svou strukturou… (knihydobrovsky.cz)

Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší…

Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií - Eduard Fuchs

Publikace je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, je uveden přehled požadovaných znalostí a dovedností. Na ně navazuje vždy několik typových příkladů, které charakterizují požadovanou hloubku osvojení. V dalších dvou částech je uveden poměrně rozsáhlý soubor příkladů, které mohou vyučující využít při sestavování srovnávacích a výstupních testů k jednotlivým tematickým celkům; užitečné však tyto příklady mohou jistě být i pro žáky. Příklady jsou zařazeny podle náročnosti do kategorií A, B, C od nejjednodušších po nejobtížnější; u všech jsou uvedeny výsledky. Zatímco teoretická část je koncipována pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií společně a rozdíly jsou graficky vyznačeny, příkladová část je sestavena samostatně pro každý typ školy. Publikace je vydána se… (knihydobrovsky.cz)

Matematika Pracovný zošit pre 6. ročník 2 - Ľubica Popíková, Monika…

Matematika Pracovný zošit pre 6. ročník 2 - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Pracovný zošit Matematika pre 6. ročník 2. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2. Prináša súbor úloh, aktivít a cvičení, ktoré pomáhajú žiakovi jednoduchšie si osvojiť potrebné učivo. (knihydobrovsky.cz)

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s…

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka. V cvičebnici nájdete: veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva, testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov, dostatočný priestor na vlastné poznámky, riešenie úloh z učebnice či krátke žiacke projekty, priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní, zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém. Cvičebnica je obohatená o fotografie z pozorovaní a skúmaní, učebnicové schémy, tabuľky a prehľadnú periodickú tabuľku prvkov na vnútornej strane obálky.… (knihydobrovsky.cz)

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Zavřít