Nová infinitní matematika: i. velká iluze matematiky 20. století (9788024632216)

Produkt Nová infinitní matematika: i. velká iluze matematiky 20. století (9788024632216) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Nová infinitní matematika: i. velká iluze matematiky 20. století (9788024632216) upraviť a produkt hľadať znova.

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (9788024632216)

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (9788024632216)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vopěnka, 128 stran, česky Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. Předvedení neaktualizovatelnosti oboru všech přirozených čísel obsažená v této knize není ani zdaleka tak jednoduchou a nadto snadno akceptovatelnou záležitostí, jako je tomu v případě transfinitních ordinálních čísel. Téměř celá infinitní matematika dvacátého století se totiž o množinu vůbec všech přirozených čísel opírá.Autorova cesta k vytčenému cíli vede Cantorovou teorií množin až k ultraproduktu. Ten mu pak umožnil definovat operátor ultraextenze, který naráz přetváří obor všech množin do nového oboru všech množin, stejně hodnotného, leč od výchozího oboru se lišícího délkou přirozených... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (9788024632216) , Nová infinitní matematika: i. velká iluze matematiky 20. století (9788024632216)

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století - Petr Vopěnka - e-kniha

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století - Petr Vopěnka - e-kniha
Detail

eBook:,Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. Předvedení neaktualizovatelnosti oboru všech přirozených čísel obsažené v této knize není zdaleka tak jednoduchou a snadno akceptovatelnou záležitostí, jako je tomu v případě transfinitních ordinálních čísel. Téměř celá infinitní matematika dvacátého století se totiž o množinu vůbec všech přirozených čísel opírá. Autorova cesta k vytčenému cíli vede Cantorovou teorií množin až k ultraproduktu. Ten mu pak umožnil definovat operátor ultraextenze, který přetváří obor všech množin a dovoluje prodloužit množinu všech přirozených čísel. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století - Petr Vopěnka - e-kniha , Nová infinitní matematika: ii. nová teorie množin a polomnožin (9788024632186)

Nová infinitní matematika: Prolegomena - Petr Vopěnka - e-kniha

Nová infinitní matematika: Prolegomena - Petr Vopěnka - e-kniha
Detail

eBook:,Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud nekonečno zkoumající a zároveň aplikující, byť v bizarních ideálních světech, je založen na klasické Cantorově teorii nekonečných množin. Ta sama se pak opírá o problematický předpoklad existence množiny všech přirozených čísel, jehož jediné – a to navíc teologické – odůvodnění bývá zamlčováno a vytlačováno do kolektivního nevědomí. I když autor uvádí některá důrazná varování znamenitých matematiků před nebezpečími skrytými v současné infinitní matematice, není jím budovaná nová infinitní matematika jen pouhou negací současných názorů a předpokladů. Naopak, ta infinitní matematika, do níž předběžným úvodem je tento spisek, je vedena opatrnou snahou o nová překračování obzoru ohraničujícího antický geometrický svět. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: Prolegomena - Petr Vopěnka - e-kniha , Nová infinitní matematika: iii. reálná čísla a jejich diskretizace (9788024632193)

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet (9788024632209)

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet (9788024632209)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vopěnka, 112 stran, česky Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Je tomu tak právem, neboť matematika jím obdržela metodu nevídané účinnosti, která jí umožnila získávat poznatky výrazně překračující obzor do té doby obvyklého geometrického názoru a novověká evropská přírodověda nepostradatelný nástroj, jemuž vděčí za nejeden ze svých triumfálních úspěchů.Klasická množinová infinitní matematika nekonečně malé veličiny zatracovala a snažila se je z matematiky odstranit. Těžce vydřené výsledky tohoto experimentu zakryly průzračnou povahu nekonečně malých veličin.V této knize je diferenciální počet založený na nekonečně malých veličinách rehabilitován. Užitím výsledků z předcházející knihy lze původní infinitezimální kalkul rehabilitovat v celém rozsahu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet (9788024632209) , Velká iluze? (978-80-726-0445-6)

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin (9788024632186)

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin (9788024632186)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vopěnka, 90 stran, česky Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu. Již v přirozeném reálném světě je v syrové podobě nekonečno přítomné v neurčitosti a vůbec v neostrosti jevů. Ostatně, pokud jsou poznatky dosavadní infinitní matematiky vůbec aplikovatelné, pak právě na tyto jevy. V idealizované podobě lze pak tyto jevy přirozeného reálného světa uložit do antického geometrického světa, tak jak do něj byly při jeho vzniku uloženy idealizované jevy tvaru a velikosti. V této knize autor podrobněji zpracovává především dva různé druhy těchto jevů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin (9788024632186) , Tyranie: 20 lekcí z 20. století

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace (9788024632193)

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace (9788024632193)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vopěnka, 64 stran, česky Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní matematice hrají tato čísla klíčovou roli. Umístili jsme je až na samu hranici antického geometrického světa, kde by měla zachycovat jeho soudržnost a kontinuitu. Na rozdíl od klasické matematiky ale neklademe tuto hranici až do nějakého strnulého absolutního nekonečna, ale vykládáme ji jako obzor, i když jen jako obzor geometrický.Tím jsme si takříkajíc uvolnili ruce k manipulacím jak s touto hranicí, tak s čísly na ní ležícími. Tak především vhodným posunutím geometrického obzoru lze provést diskretizaci reálných čísel. To znamená vyložit celou třídu reálných čísel jako podtřídu jisté konečné množiny ležící na vhodném posunutém obzoru.Některé kapitoly této knihy lze považovat za úvod k teorii diferenciálů funkcí jedné i více proměnných, k... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace (9788024632193) , České osudy 20. století

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet - Petr Vopěnka - e-kniha

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet - Petr Vopěnka - e-kniha
Detail

eBook:,Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Klasická množinová infinitní matematika však nekonečně malé veličiny zatracovala a snažila se je z matematiky odstranit. Těžce vydřené výsledky tohoto experimentu tak zakryly průzračnou povahu nekonečně malých veličin. V této knize je diferenciální počet založený na nekonečně malých veličinách rehabilitován. Užitím výsledků z předcházející knihy, věnované diferenciálnímu počtu, lze původní infinitezimální kalkul rehabilitovat v celém rozsahu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet - Petr Vopěnka - e-kniha , České století motorismu i. (9788024645087)

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin - Petr Vopěnka - e-kniha

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin - Petr Vopěnka - e-kniha
Detail

eBook:,Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu ani v Boží mysli. Již v přirozeném reálném světě je v syrové podobě nekonečno přítomné v neurčitosti a neostrosti jevů, přičemž vztah neostrosti a nekonečna se ukazuje jako klíčový pro vybudování nové (dříve alternativní) teorie množin, kterou zde autor představuje. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin - Petr Vopěnka - e-kniha

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace - Petr Vopěnka - e-kniha

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace - Petr Vopěnka - e-kniha
Detail

eBook:,Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní matematice hrají tato čísla klíčovou roli. Umístili jsme je až na samu hranici antického geometrického světa, kde by měla zachycovat jeho soudržnost a kontinuitu. Tuto hranici pak neklademe až do jakéhosi absolutního nekonečna, ale vykládáme ji jako obzor, i když jen jako obzor geometrický. To nám dovoluje manipulovat jak s touto hranicí, tak s čísly na ní ležícími. Díky tomu lze vhodným posunutím geometrického obzoru provést diskretizaci reálných čísel. To znamená vyložit celou třídu reálných čísel jako podtřídu jisté konečné množiny ležící na vhodném posunutém obzoru. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace - Petr Vopěnka - e-kniha , Balkán ve 20. století (9788024632087)

Prolegomena k nové infinitní matematice (9788024625911)

Prolegomena k nové infinitní matematice (9788024625911)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Vopěnka, 50 stran, česky Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud nekonečno zkoumající a zároveň aplikující, byť v bizarních ideálních světech, je založen na klasické Cantorově teorii nekonečných množin. Ta sama se pak opírá o problematický předpoklad existence množiny všech přirozených čísel, jehož jediné – a to navíc teologické – odůvodnění bývá zamlčováno a vytlačováno do kolektivního nevědomí. I když autor uvádí některá důrazná varování znamenitých matematiků před nebezpečími skrytými v současné infinitní matematice, není jím budovaná nová infinitní matematika jen pouhou negací současných názorů a předpokladů. Naopak, ta infinitní matematika, do níž předběžným úvodem je tento spisek, je vedena opatrnou snahou o nová překračování obzoru ohraničujícího antický geometrický svět. (alza.cz)

Podobné produkty ako Prolegomena k nové infinitní matematice (9788024625911) , Přehled české literatury 20. století (8595637000131)

Pexeso Matematika Sčítání v oboru do 20

Pexeso Matematika Odečítání v oboru do 20

Matematika 1 - Počítáme do 20 - Pracovní sešit - Hana Drozdová

Matematika 1 - Počítáme do 20 - Pracovní sešit - Hana Drozdová
Detail

Pracovní sešit ho hodin matematiky pro žáky 1. tříd základní školy. Sešit je zpracovaný v souladu s RVP ZV a je vhodný do výuky i pro domácí procvičování. Pracovní sešit je zpracovaný hravou formou a zábavnými úkoly a obsahuje klíč ke kontrole. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika 1 - Počítáme do 20 - Pracovní sešit - Hana Drozdová , Prolegomena k nové infinitní matematice (9788024625911)

Pracovní sešit Matematika 1 - Počítáme do 20 - Nováková Magdaléna

Pracovní sešit Matematika 1 - Počítáme do 20 - Nováková Magdaléna
Detail

Pracovní sešit ho hodin matematiky pro žáky 1. tříd základní školy. Sešit je zpracovaný v souladu s RVP ZV a je vhodný do výuky i pro domácí procvičování. Pracovní sešit je zpracovaný hravou formou a zábavnými úkoly a obsahuje klíč ke kontrole. (patro.cz)

Podobné produkty ako Pracovní sešit Matematika 1 - Počítáme do 20 - Nováková Magdaléna , Seminár z matematiky: matematika pre maturantov 2. časť (978-80-8067-323-9)

Tvoje státní maturita 2021 Matematika (978-80-88202-20-2)

Tvoje státní maturita 2021 Matematika (978-80-88202-20-2)
Detail

Kniha - 192 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace představuje efektivní způsob přípravy na státní maturitu z předmětu matematika cíleně pro rok 2021 v souladu s aktuální koncepcí a požadavky na státní maturitu pro rok 2021Hlavním cílem publikace je osvojit si praktické a teoretické znalosti a dovednosti nezbytné ke zdárnému složení státní maturity v roce 2021 z matematiky. Co vše kniha Tvoje státní maturita 2021 Matematika nabízíPublikace představuje efektivní způsob přípravy na státní maturitu z předmětu matematika cíleně pro rok 2021 v souladu s aktuální koncepcí a požadavky na státní maturitu pro rok 2021.Naleznete zde cvičné testy včetně podrobného rozboru správného postupu řešení s výkladem.Zároveň publikace obsahuje řadu testových úloh a příkladů k procvičení a osvojení si postupů řešení daných typů úloh včetně srozumitelného výkladu k příslušné problematice a početním krokům.Publikace je určena zejména pro maturanty... (alza.cz)

Podobné produkty ako Tvoje státní maturita 2021 Matematika (978-80-88202-20-2) , Seminár z matematiky: matematika pre maturantov 3. časť (978-80-8067-334-5)

Velká iluze - Conze Eckart

Velká iluze - Conze Eckart
Detail

Velký historický epos o původu dnešního uspořádání světa.Versailleská smlouva a Pařížská mírová konference vtiskly světu pečeť až do dnešních dnů – zanikly staré říše, zrodily se nové státy, vzplály ale také nové konflikty, které na nás stále ještě doléhají, ať už na Balkáně nebo na Blízkém východě. Ve své znamenitě napsané a na podrobném zkoumání založené knize ukazuje renomovaný historik Eckart Conze, proč se všechny naděje, spojované s Versailleským mírem, ukázaly jako velká Iluze ()– a co to znamená pro naši současnost.„Co nám Versailles může ještě – a znovu – říci po sto letech, to se dozvíte v této knize.“ (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Velká iluze - Conze Eckart , Divné století: klavírní výtah a zpěvník i. (9790706509297)

Velká iluze - Conze Eckart

Velká iluze - Conze Eckart
Detail

Velký historický epos o původu dnešního uspořádání světa. Versailleská smlouva a Pařížská mírová konference vtiskly světu pečeť až do dnešních dnů – zanikly staré říše, zrodily se nové státy, vzplály ale také nové konflikty, které na nás stále ještě doléhají, ať už na Balkáně nebo na Blízkém východě. Ve své znamenitě napsané a na podrobném zkoumání založené knize ukazuje renomovaný historik Eckart Conze, proč se všechny naděje, spojované s Versailleským mírem, ukázaly jako velká Iluze ()– a co to znamená pro naši současnost. „Co nám Versailles může ještě – a znovu – říci po sto letech, to se dozvíte v této knize.“ (patro.cz)

Podobné produkty ako Velká iluze - Conze Eckart , Nová šance pro druhé století naší republiky (978-80-905863-1-4)

Matýskova matematika, 4. díl – počítání do 20 s přechodem přes 10

Matýskova matematika, 4. díl – počítání do 20 s přechodem přes 10
Detail

2A-35 Tento díl učebnice lze volitelně využít jako 4. díl v 1. ročníku, nebo jako 1. díl ve 2. ročníku. V případě, že ŠVP počítá i s počítáním do 20 s přechodem desítky, nebo v případě, že výuka matematiky v 1. ročníku bude postupovat rychleji, doporučujeme na konci 1. ročníku zařadit i tento díl Matýskovy matematiky (počítání do 20 s přechodem přes desítku). V učebnici je zařazena i geometrie, určování času, porovnávání čísel nebo slovní úlohy rozvíjející finanční gramotnost. Do učebnice je vložena popisovatelná číselná osa do 20. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matýskova matematika, 4. díl – počítání do 20 s přechodem přes 10 , Filosofie 20. století (80-7182-209-4)

KuliFerdo Precvičujeme čísla do 20, zameranie na matematiku 3 - Kováčová Barbora

KuliFerdo Precvičujeme čísla do 20, zameranie na matematiku 3 - Kováčová Barbora
Detail

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na matematiku – zameriava sa na precvičovanie tvaru číslic, najmä pomocou jednoduchých úloh zameraných na čísla do 20. (patro.cz)

Podobné produkty ako KuliFerdo Precvičujeme čísla do 20, zameranie na matematiku 3 - Kováčová Barbora , Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0)

Pracovní sešit Matematika 1 - Počítáme do 20 (978-80-88368-67-0)

Pracovní sešit Matematika 1 - Počítáme do 20 (978-80-88368-67-0)
Detail

Kniha - autor Hana Drozdová; Magdaléna Nováková, 48 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit ho hodin matematiky pro žáky 1. tříd základní školy. Sešit je zpracovaný v souladu s RVP ZV a je vhodný do výuky i pro domácí procvičování. Pracovní sešit je zpracovaný hravou formou a zábavnými úkoly a obsahuje klíč ke kontrole. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pracovní sešit Matematika 1 - Počítáme do 20 (978-80-88368-67-0) , Dějiny 20. století (978-80-7335-839-6)

Velká iluze? - Tony Judt - e-kniha

Velká iluze? - Tony Judt - e-kniha
Detail

eBook:,V eseji nazvaném Velká iluze?, poprvé publikovaném roku 1996, předložil Tony Judt skeptickou, pronikavou a hluboce předvídavou úvahu o politické situaci v Evropě a o otázkách, jimž kontinent čelí na prahu nového tisíciletí. Jaké jsou reálné vyhlídky na rozšíření Evropské unie a kde je hranice, po jejímž překročení přejde rozšiřování v rozpad? Které státy mají „patřit k Evropě“ a podle jakých kritérií? Čím je Evropa definována a jak máme přemýšlet o její budoucnosti? Pokud – jak tvrdí Judt – je mýtus jednotné Evropy příliš abstraktní na to, aby si mohl zajistit hlubší loajalitu voličů, a pokud nám mnohdy naopak brání najít řešení konkrétních problémů, pak bude všeobecně prospěšné podrobit jej kritickému rozboru. Judtova mistrovská analýza vytyčuje centrum diskuse a uchovává si relevanci i po více než dvaceti letech. Tony Judt (1948–2010), britský historik a esejista, studoval na univerzitách v Cambridgi a v Paříži. Přednášel na prestižních britských a amerických vysokých školách, dlouhodobě působil jako profesor Newyorské univerzity a ředitel jejího Remarque Institute. Původně se věnoval francouzské intelektuální historii, později rozšířil svůj zájem na obecnější problémy evropských dějin. Po roce 1989 se intenzivně věnoval změnám ve východní Evropě, ale už v osmdesátých letech navázal styky s východoevropskými intelektuály a naučil se mj. česky. Je autorem desítek článků a patnácti knih, česky vyšel jeho esej Zle se vede zemi (2011). V nakladatelství PROSTOR vyšly knihy Intelektuál ve dvacátém století. Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem (2013), Penzion vzpomínek (2016), Falešné ideje, cizí krev. Francouzská inteligence 1944–1956 (2018). V roce 2017, devět let po prvním českém vydání, jeho monumentální Poválečná Evropa a o dva roky později soubor esejů Zapomenuté 20. století. Osobnosti, události, ideje. „Jeden z nejprozíravějších textů o Evropské unii. ... Judtovy myšlenky směřují ke všemu, co se dnes skutečně děje – od pozvolného rozpadu sociálního státu až po obnovené vlny nacionalismu.“ Rachel Donadiová, The New York Times „Tony Judt ve svém eseji vytvořil příhodný základ pro zahájení diskuse o dvou zásadních otázkách poválečné doby: Co je Evropa? A kam kráčí?“ Michael Mandelbaum, Johns Hopkins University „Komentátoři upozorňovali a upozorňují, že Judtovy pronikavé a vnímavé postřehy o Evropě jsou i dnes stejně relevantní a pravdivé jako v době, kdy je psal.“ Oficiální webové stránky Evropského parlamentu, „100 důležitých knih o Evropě“ (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Velká iluze? - Tony Judt - e-kniha , České a slovenské hity 20. století 2 (9790706509228)

Matematika – Násobilka

Matematika – Násobilka
Detail

Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledný a stručný přehled malé i velké násobilky. Násobky jednotlivých čísel jsou na barevně odlišených, pestrých obrázcích, které působí hravě a napomáhají lepšímu zapamatování. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika – Násobilka , České a slovenské hity 20.století 5 (9790706509259)

Hra Matematika

Hra Matematika
Detail

Hra Matematika Sada čtyř her určených dětem od 4 let, ve kterých se děti mohou zábavnou formou seznamovat s číslicemi, znaménky a postupně se učit základním početním úkonům. Přednosti: rozšířují dětem vědomosti trénují logickou úvahu a paměť Skladba: 4 naučné hry, návod ke hrám celkem 106 obrázkových karet Kupte dětem soubor her! Vhodné pro děti od 4 let Doba hraní: 30 min Baleno: v kartónové krabici (hracky-4kids.cz)

Podobné produkty ako Hra Matematika , Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století (9788024639291)

Matematika hrou

Matematika hrou
Detail

Kniha Matematika hrou přibližuje dětem matematiku zábavnou formou, a to pomocí interaktivních projektů, pokusů a zábavných her od jednodušších po náročnější. Nabízí plno návodů na vytvoření užitečných pomůcek, mnoho nápadů i podnětů a spoustu dalších možností zkoumání a bádání. Jednoduchý text vede malé čtenáře postupně přes návody k jednotlivým projektům a poskytuje podněty pro další aktivity. Každý projekt doprovázejí barevné ilustrace a působivé fotografie, které pomohou dětem vše pochopit. Kniha obsahuje také výkladový slovníček a rejstřík. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika hrou , Čítanka k přehledu české literatury 20. století (8595637000148)

Matematika F

Matematika F
Detail

Učebnice matematiky pro 2. stupeň a víceletá gymnázia. Šestý z dílů A-G. Řada učebnic pro 2. stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií je zpracována v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT, a tím dokončena navazující řada učebnic Hejného metody pro 2. stupeň. Díl G je nadstavbový nad rámec RVP ZV. Předchozí díly (A až E) této řady učebnic pokrývají požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Protože autoři usilují o diferencované vyučování, jsou předchozí díly doplněné touto učebnicí F, která požadované výstupy RVP ZV posiluje a rekapituluje. V dílu F jsou uvedeny i přehledy znalostí, vztahů a postupů pro případ, že je žáci neobjevili při řešení úloh z předchozích dílů nebo si je potřebují osvěžit. Některé kapitoly jsou zařazeny pro přípravu na typické úlohy, které bývají v přijímacích zkouškách na střední školy. Jiné kapitoly počítají s vyšší úrovní matematických dovedností žáků a jsou označeny jako rozšiřující učivo. Předpokládáme, že ten díl využijí především učitelé na víceletých gymnáziích a učitelé v matematických třídách základních škol. V běžných třídách považujeme tyto kapitoly za vhodné pro práci s nadanými žáky, jak doporučuje RVP ZV, tedy jako „doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu". Záleží tak především na učiteli, jaké kapitoly z této učebnice pro svoji třídu zvolí. Oporou může být příručka učitele, na které usilovně pracujeme. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika F , České a slovenské hity 20. století 4 (9790706509242)

Matematika hrou

Matematika hrou
Detail

Kniha Matematika hrou přibližuje dětem matematiku zábavnou formou, a to pomocí interaktivních projektů, pokusů a zábavných her od jednodušších po náročnější. Nabízí plno návodů na vytvoření užitečných pomůcek, mnoho nápadů i podnětů a spoustu dalších možností zkoumání a bádání. Jednoduchý text vede malé čtenáře postupně přes návody k jednotlivým projektům a poskytuje podněty pro další aktivity. Každý projekt doprovázejí barevné ilustrace a působivé fotografie, které pomohou dětem vše pochopit. Kniha obsahuje také výkladový slovníček a rejstřík. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika hrou , Matematika 1 dle prof. hejného nová generace příručka učitele (978-80-7489-426-8)

Matematika hrou

Matematika hrou
Detail

Kniha Matematika hrou približuje deťom matematiku zábavnou formou, a to pomocou interaktívnych projektov, pokusov a zábavných hier od jednoduchších po náročnejšie. Ponúka plno návodov na vytvorenie užitočných pomôcok, veľa nápadov a podnetov a množstvo ďalších možností skúmania a bádania. Jednoduchý text vedie malých čitateľov postupne cez návody k jednotlivým projektom a poskytuje podnety na ďalšie aktivity. Každý projekt sprevádzajú farebné ilustrácie a pôsobivé fotografie, ktoré pomôžu deťom všetko pochopiť. Kniha obsahuje tiež výkladový slovníček a register. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika hrou , Matematika 5 dle prof. hejného nová generace: příručka učitele (978-80-7489-781-8)

Veselá matematika

Veselá matematika
Detail

Matematické cvičenia pre deti - násobenie a delenie. Vnútri je obrovský plagát... (patro.cz)

Podobné produkty ako Veselá matematika , Matematika 3 dle prof. hejného nová generace: příručka učitele (978-80-7489-572-2)

Matematika 2

Veselá matematika

Veselá matematika
Detail

Matematické cvičenia pre deti - sčítanie a odčítanie. Vnútri je obrovský plagát. (patro.cz)

Podobné produkty ako Veselá matematika , Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1)

Matematika - Zlomky

Matematika - Zlomky
Detail

Tato laminová kartička je určená především pro studenty základní a střední školy. Podává přehled toho, jak zlomky fungují, k čemu slouží a jak si jednoduše osvojit jejich pravidla. V tomto hezkém provedení by tato karta měla studentům sloužit jako odrazový můstek ke správnému a praktickému užití zlomků během studia. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Zlomky

Matematika - Rovnice

Matematika - Rovnice
Detail

Tato laminová kartička je určená především pro studenty základní a střední školy. Podává přehled toho, jak rovnice fungují, k čemu slouží a jak si jednoduše osvojit jejich pravidla. V tomto hezkém provedení by tato karta měla studentům sloužit jako odrazový můstek ke správnému a praktickému užití pravidel rovnic během studia. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika - Rovnice

Mapka matematiky

Mapka matematiky
Detail

(patro.cz)

Podobné produkty ako Mapka matematiky

Základy matematiky

Základy matematiky
Detail

Nejde ti sčítanie alebo odčítanie? Potrebuješ precvičovať? Táto interaktívna knižka ti pomôže naučiť sa perfektne sčítať aj odčítať. Napíš svoje výsledky stierateľnou fixkou do prázdnych rámčekov, vytiahni záložky na každej stránke a skontroluj si správnosť odpovedí. Potom môžeš výsledky zotrieť a skúsiť to znova. S pestrými ilustráciami a jednoduchými inštrukciami sa pre teba stane počítanie ozajstnou zábavou! (patro.cz)

Podobné produkty ako Základy matematiky

Hra Matematika

Hra Matematika
Detail

Soubor naučně-logických společenských her MATEMATIKA obsahuje součásti pro čtyři základní hry. Jsou určené pro děti ve věku od 4 let. Pomocí těchto her získají děti veselým a hravým způsobem základní poznatky o číslicích a číslech. Hry rozšíří dětem vědomosti, logický úsudek a myšlení. (patro.cz)

Podobné produkty ako Hra Matematika

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky - Ivan Bušek, Emil Calda

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky - Ivan Bušek, Emil Calda
Detail

První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky - Ivan Bušek, Emil Calda

Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl – Finanční matematika - Kadleček Jiří

Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl – Finanční matematika - Kadleček Jiří
Detail

Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravená učebnice zachovává koncepci původní řady. V řazení učiva jsou provedeny následující úpravy - jsou vynechána desetinná čísla a zlomky, které se podle RVP na 1. stupni neprobírají. Výklad desetinných čísel je posunut do 2. dílu učebnice pro 6. ročník. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku. Učebnice má schvalovací doložku MŠMT. (patro.cz)

Podobné produkty ako Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl – Finanční matematika - Kadleček Jiří

Velká iluze? (978-80-726-0445-6)

Velká iluze? (978-80-726-0445-6)
Detail

Elektronická kniha V eseji nazvaném poprvé publikovaném roku 1996, předložil Tony Judt skeptickou, pronikavou a hluboce předvídavou úvahu o politické situaci v Evropě a o otázkách, jimž kontinent čelí na prahu nového tisíciletí. Judtova mistrovská analýza vytyčuje centrum diskuse a uchovává si relevanci i po více než dvaceti letech. - autor Tony Judt, 168 stran, česky Mistrovská analýza vytyčuje centrum diskuse a uchovává si relevanci i po více než dvaceti letech od prvního vydáníV eseji nazvaném Velká iluze?, poprvé publikovaném roku 1996, předložil Tony Judt skeptickou, pronikavou a hluboce předvídavou úvahu o politické situaci v Evropě a o otázkách, jimž kontinent čelí na prahu nového tisíciletí. Jaké jsou reálné vyhlídky na rozšíření Evropské unie a kde je hranice, po jejímž překročení přejde rozšiřování v rozpad? Které státy mají „patřit k Evropě“ a podle jakých kritérií? Čím je Evropa definována a jak máme přemýšlet o její budoucnosti?Pokud – jak tvrdí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Velká iluze? (978-80-726-0445-6)

Matematika pro SOŠ a SO SOU - Posloupnosti a finanční matematika - Oldřich Odvárko

Matematika pro SOŠ a SO SOU - Posloupnosti a finanční matematika - Oldřich Odvárko
Detail

V učebnici jsou uvedeny některé důležité typy posloupností, jejich vlastnosti a praktické aplikace. Zvláštní pozornost je zaměřena na možnosti využití aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice. Můžete zde získat přehled o základních typech problémů týkajících se vkladů, spoření, úvěrů a jejich splácení. Závěrečná kapitola Vás seznámí s pojmy limita posloupnosti a nekonečná řada. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika pro SOŠ a SO SOU - Posloupnosti a finanční matematika - Oldřich Odvárko

Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/4A: Obor čísel do 20 (978-80-7245-380-1)

Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/4A: Obor čísel do 20 (978-80-7245-380-1)
Detail

Kniha - 32 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tento pracovní sešit je pokračováním řady speciálně upravených pracovních sešitů pro žáky se SVP a individualizovanou výuku. Odpovídá potřebám žáků s různými typy znevýhodnění, lze jej však využít i pro samostatnou domácí přípravu všech dětí jako doplněk k učebnici Matematika 1/4A. Obsahuje numeraci, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (alza.cz)

Podobné produkty ako Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/4A: Obor čísel do 20 (978-80-7245-380-1)

Matematika 4/B: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky (978-80-7245-372-6)

Matematika 4/B: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky (978-80-7245-372-6)
Detail

Kniha - autor Vlasta Landová; Hana Staudková; Věra Tůmová, 28 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá - autor Vlasta Landová; Hana Staudková; Věra Tůmová, 28 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje numeraci, sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Součástí sešitu je volně vložené papírové sčítací pravítko do 20. (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 4/B: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky (978-80-7245-372-6)

Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/3: Obor čísel do 20 (978-80-7245-375-7)

Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/3: Obor čísel do 20 (978-80-7245-375-7)
Detail

Kniha - 32 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit odpovídá potřebám žáků s různými typy znevýhodnění, lze jej však využít i pro samostatnou domácí přípravu všech dětí jako doplněk k učebnici Matematika 1/2. Tento sešit umožňuje individualizaci výuky, respektování pracovního tempa žáků se SVP, zkvalitňování jejich koncentrace a pozornosti, aby všechny děti mohly dosáhnout úspěchu a radosti z práce. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pracovní sešit k učebnici Matematika 1/3: Obor čísel do 20 (978-80-7245-375-7)

Matematika 4/A: Sčítání a očítání do 20 s přechodem desítky (978-80-7245-370-2)

Matematika 4/A: Sčítání a očítání do 20 s přechodem desítky (978-80-7245-370-2)
Detail

Kniha - autor Vlasta Landová; Hana Staudková; Věra Tůmová, 32 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit završující řadu Matematik pro 1. ročník. Obsahuje sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Sešit může posloužit i v 2. ročníku obecných škol, jeho součástí je volně vložené sčítací pravítko do 20. (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 4/A: Sčítání a očítání do 20 s přechodem desítky (978-80-7245-370-2)

Matematika 3: Numerace do 20, sčítání a odčítání bez přechodu desítky (978-80-7245-365-8)

Matematika 3: Numerace do 20, sčítání a odčítání bez přechodu desítky (978-80-7245-365-8)
Detail

Kniha - autor Vlasta Landová; Hana Staudková; Věra Tůmová, 32 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Matematika 3: Numerace do 20, sčítání a odčítání bez přechodu desítky (978-80-7245-365-8)

MemoMapka matematiky 2

MemoMapka matematiky 2
Detail

MemoMapka obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov. Memomapka zároveň vysvetľuje dôležité matematické pojmy, čím pomáha cieľavedome si osvojovať základy učiva matematiky, bez ktorého sa žiaci ďalej nezaobídu. Tento cieľ – nielen poznať, ale aj pochopiť a osvojiť si – podporuje aj dômyselný spôsob spracovania tak, aby prijatie poznatkov prebiehalo hladko a prirodzene: farebnosť, prehľadnosť, vysvetlenia doplnené o konkrétne príklady a názorné vysvetľujúce obrázky. Tematické bloky:Celok a časť celku, Pojem zlomok a úprava zlomkov, Desatinné čísla a počtové výkony s desatinnými číslami, zaokrúhľovanie, Kladné a záporné čísla, počtové výkony s kladnými a zápornými číslami, Priama a nepriama úmernosť, Pomer, mierka, trojčlenka, Percento, promile, úrok, Mocniny a odmocniny, počtové výkony s mocninami a odmocninami, Výrazy, Rovnosť a rovnica, ekvivalentné úpravy rovníc, Nerovnosť a nerovnica, ekvivalentné úpravy nerovníc, Lineárna závislosť, Rovinné útvary – trojuholník, štvoruholníky, kružnica a kruh, Telesá v priestore.MemoMapka matematiky je vhodná na každodenné používanie na vyučovaní, ako aj na opakovanie učiva 2. stupňa základnej školy. Užitočná je aj pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom pomôcť pri pochopení matematiky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako MemoMapka matematiky 2

Osvetľovník matematiky 2

Osvetľovník matematiky 2
Detail

Druhá časť matematky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich použiť.Knihu uvítajú žiaci šiestych, ale aj vyšších ročníkov základnej školy. Učitelia i rodičia v nej nájdu množstvo námetov na vysvetlenie nejasností. Po osvetľovníku však radi siahnu aj tí, ktorí si potrebujú osviežiť alebo doplniť doterajšie vedomosti o zlomkoch. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Osvetľovník matematiky 2

Kniha aktivít Matematika

Kniha aktivít Matematika
Detail

Náučné knižky zo série STEM vzdelávania pre deti obshaujú 32 strán plných informácií a zábavných úloh s riešením na konci titulu. Ideálne pre všetkých malých zvedavcov! (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kniha aktivít Matematika

Matematika je úžasná!

Matematika je úžasná!
Detail

Matematika ešte nikdy nebola zábavnejšia.Zaujímavosti zo sveta čísel a vzorcov, ktoré by mal každý poznat, nájdete v tejto knihe napísanej sviežim a vtipným štýlom. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika je úžasná!

Matematika pro druháky

Matematika pro druháky
Detail

Zásobník příkladů pro 2. ročník ZŠ obsahuje sčítání a odečítání celých čísel, počítání s přechodem přes desítku, násobení a dělení, sčítání a odečítání dvoouciferných čísel. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Matematika pro druháky

MemoMapka matematiky 1

MemoMapka matematiky 1
Detail

MemoMapka matematiky 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky z matematiky v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva matematiky.V MemoMapke matematiky 1 sa žiak dozvie, čo je to číslo, číslica, desiatková sústava, postupnosť, čo sú body, čiary v rovine, úsečky a informácie o uhloch.Naučí sa:určiť polohu čísla, učiť matematické vzťahy väčšie, menšie a rovnaké,sčítavať a odčítavať s prechodom cez desiatku,počítať do 10 000,násobiť a deliť,sčítavať, odčítavať, deliť a merať úsečky,počítať obvod a obsah geometrických útvarov: trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice a kruhu.MemoMapka je užitočná pomôcka na každodenné používanie pri vyučovaní ako aj na opakovanie učiva v 5. ročníku základnej školy.Edícia MemoMapky predstavuje sadu titulov určených zvlášť pre 1. a 2. stupeň základnej školy. Jednotlivé MemoMapky obsahujú všetky dôležité pojmy a poznatky z učiva konkrétnych predmetov na základnej škole. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožňuje lepšie pochopenie a osvojenie si učiva konkrétnych predmetov, bez ktorého sa ďalej žiaci nezaobídu.Plnofarebné, prehľadné spracovanie obsahuje okrem vysvetlení aj konkrétne príklady, ilustrácie, schémy, fotografie a názorné ukážky, ktoré napomôžu lepšie pochopiť učivo. V blokoch učiva sú vzájomne prepojené znalosti z jednotlivých ročníkov.MemoMapky sú užitočnou a vhodnou pomôckou pre každodenné používanie pri vyučovaní a tiež na opakovanie učiva. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako MemoMapka matematiky 1
Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (9788024632216), Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin (9788024632186), Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace (9788024632193), Velká iluze? (978-80-726-0445-6), Tyranie: 20 lekcí z 20. století, České osudy 20. století, České století motorismu I. (9788024645087), Balkán ve 20. století (9788024632087), Přehled české literatury 20. století (8595637000131), Přehled světové literatury 20. století (8595637000155), Velká iluze: VERSAILLES 1919 a nové uspořádání světa (978-80-242-7016-6), Prolegomena k nové infinitní matematice (9788024625911), Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 2. časť (978-80-8067-323-9), Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 3. časť (978-80-8067-334-5), Divné století: Klavírní výtah a zpěvník I. (9790706509297), Nová šance pro druhé století naší republiky (978-80-905863-1-4), Filosofie 20. století (80-7182-209-4), Zapomenuté 20. století (978-80-726-0405-0), Dějiny 20. století (978-80-7335-839-6), České a slovenské hity 20. století 2 (9790706509228), České a slovenské hity 20.století 5 (9790706509259), Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století (9788024639291), Čítanka k přehledu české literatury 20. století (8595637000148), České a slovenské hity 20. století 4 (9790706509242), Matematika 1 dle prof. Hejného nová generace příručka učitele (978-80-7489-426-8), Matematika 5 dle prof. Hejného nová generace: Příručka učitele (978-80-7489-781-8), Matematika 3 dle prof. Hejného nová generace: Příručka učitele (978-80-7489-572-2), Čítanka k literatuře 19. a počátku 20. století (8595637000124), Příběhy hrdinů 20. století (978-80-259-0566-1)