Manažerské kompetence (80-247-0698-9)

Produkt Manažerské kompetence (80-247-0698-9) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Manažerské kompetence (80-247-0698-9) upraviť a produkt hľadať znova.

Manažerské kompetence (80-247-0698-9)

Manažerské kompetence (80-247-0698-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Marián Kubeš, 184 stran Rozvoj manažerských způsobilostí patří ke klíčovým nástrojům řízení lidských zdrojů pro dosahování strategických cílů firmy. Publikace reaguje na aktuální potřeby firem hledat a rozvíjet právě ty způsobilosti manažerů, které jsou klíčové a vedou firmu k úspěchu. Obsahuje mnoho praktických ukázek, jak rozpoznat kompetence, jak měřit jejich úroveň v assessment centrech a jak je rozvíjet. Autoři popisují několik praktických kompetenčních modelů a ukazují možnosti, jak je využít při výběru pracovníků, při jejich rozvoji, hodnocení výkonu a plánování kariéry. Tato kniha by neměla chybět v knihovničce žádného manažera, personalisty, trenéra či konzultanta.„Rozhodli jsme se pro kompetenční přístup v oblasti rozvoje našich manažerů při změně organizační struktury společnosti s cílem dosáhnout lepší efektivity a produktivity práce. Identifikovali jsme „kompetence budoucnosti“ a připravili jsme specifický rozvojový... (alza.cz)

Podobné produkty ako Manažerské kompetence (80-247-0698-9) , Manažerské kompetence (80-247-0698-9)

Řízení podle kompetencí (80-247-1074-9)

Řízení podle kompetencí (80-247-1074-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Plamínek, Roman Fišer, 180 stran Špičkoví konzultanti a lektoři ukazují manažerům, kde začít cestu za vybudováním úspěšné firmy, jakou strategii zvolit, jak řešit vzniklé obtíže a učit se z vlastních výsledků. Témata jako marketing, definice produktů, řízení procesů a projektů, teorie omezení, finanční řízení a učící se organizace jsou vysvětlena ve vzájemných souvislostech a těsně propojena na „měkkéé" manažerské disciplíny - zadávání úkolů, delegování, hodnocení lidí, motivace, řešení konfliktů a týmová spolupráce. Autoři nezůstávají u teorie, ale nabízí konkrétní nástroje pro definování a vyhodnocování postupu za úspěchem a uvádějí zkušenosti s jejich zaváděním. (alza.cz)

Podobné produkty ako Řízení podle kompetencí (80-247-1074-9) , Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8)

Manažerské kompetence - Marián Kubeš - e-kniha

Manažerské kompetence - Marián Kubeš - e-kniha
Detail

eBook:,Rozvoj manažerských způsobilostí patří ke klíčovým nástrojům řízení lidských zdrojů pro dosahování strategických cílů firmy. Publikace reaguje na aktuální potřeby firem hledat a rozvíjet právě ty způsobilosti manažerů, které jsou klíčové a vedou firmu k úspěchu. Obsahuje mnoho praktických ukázek, jak rozpoznat kompetence, jak měřit jejich úroveň v assessment centrech a jak je rozvíjet. Autoři popisují několik praktických kompetenčních modelů a ukazují možnosti, jak je využít při výběru pracovníků, při jejich rozvoji, hodnocení výkonu a plánování kariéry. Tato kniha by neměla chybět v knihovničce žádného manažera, personalisty, trenéra či konzultanta.„Rozhodli jsme se pro kompetenční přístup v oblasti rozvoje našich manažerů při změně organizační struktury společnosti s cílem dosáhnout lepší efektivity a produktivity práce. Identifikovali jsme „kompetence budoucnosti“ a připravili jsme specifický rozvojový program, díky kterému dokážeme zvyšovat kvalitu našich služeb pro zákazníky ve stále náročnějším konkurenčním prostředí.“Ing. Katarína TuranováHuman Resources ManagerMakro Cash & Carry ČR (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Manažerské kompetence - Marián Kubeš - e-kniha , Manažerské účetnictví (978-80-247-2471-3)

Prolitá krev (978-80-275-0698-9)

Prolitá krev (978-80-275-0698-9)
Detail

Kniha - autor Asa Larssonová, 358 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Je svatojánská noc a celá země slaví letní slunovrat. V Jukkasjärvi, vesničce blízko Kiruny, je nalezena mrtvá farářka z místní farnosti Mildred Nilssonová. Kdosi ji ubil a její tělo pověsil pod kostelní varhany. Znovu se vracejí vzpomínky na případ zavražděného kněze Viktora Strandgĺrda. Rebecka Martinssonová během té doby prožila bezesporu nejhorší chvíle svého života. Byla nucena v sebeobraně zastřelit tři osoby, avšak kolaps přichází až nyní. Rebecčin šéf se snaží zabránit jejímu zhroucení a posílá ji s kolegou do Kiruny. Rebecka se zde setká s farářem Stefanem Wikströmem, Mildrediným nástupcem. Objeví tajnou schránku s výhrůžnými dopisy adresovanými zavražděné farářce a pochopí, jaké nenávisti musela Mildred vzdorovat při svých aktivitách na pomoc ženám v tísni. Inspektorka Anna-Maria Mellaová přeruší mateřskou dovolenou a vydá se po stopách vraha. Pak najednou zmizí farář... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prolitá krev (978-80-275-0698-9) , Manažerské dovednosti (978-80-247-3902-1)

Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8)

Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Veteška, Michaela Tureckiová, 160 stran Publikace propojuje teoretický výklad se stálým zřetelem k praxi. Autoři vydatně čerpají nejen z české, ale také zahraniční literatury o dané problematice a vycházejí také z důležitých mezinárodních dokumentů EU. Problematika kompetencí je zde poprvé pojednána komplexně, tj. jak ve vztahu k školnímu vzdělávání mládeže, tak ve vztahu k vzdělávání dospělých. Autoři účelně využívají a propojují koncepce pedagogiky a andragogiky.Kniha obsahuje přílohy s podrobnými přehledy klíčových kompetencí, modelů manažerských kompetencí aj. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8) , Prolitá krev (978-80-275-0698-9)

Hra a její využití v předškolním vzdělávání (978-80-262-0698-9)

Hra a její využití v předškolním vzdělávání (978-80-262-0698-9)
Detail

Kniha - Předškolní věk je považován za věk hry, neboť hra tvoří základní činnost dítěte v tomto období. Prostřednictvím hry dítě poznává svět. Ve světě hry, tj. ve světě symbolů, fantazie, snů a přání uspokojuje své potřeby a vyjadřuje sebe samo, rozvíjí svůj intelekt, tvořivost, vyjadřuje emoce, socializuje se. Současné pojetí předškolního vzdělávání klade na hru dítěte velký důraz. Považuje ji za nástroj rozvíjení dětské osobnosti, za základní metodu, kterou je třeba při výchově a vzdělávání dětí užívat, aby byl naplněn vzdělávací obsah kurikula. Učení hrou by mělo být prožitkové a kooperativní, mělo by být založeno na přímých zážitcích dítěte, mělo by podporovat zvídavost, radost z učení a zájem o objevování. Předškolní vzdělávání má navazovat na spontánní činnosti dítěte, jeho vlastní plány, zájmy, potřeby a vůli. V tomto duchu má dítě dále cíleně podněcovat a stimulovat tak, aby byly naplněny cíle předškolního vzdělávání. Publikace se věnuje hře dětí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Hra a její využití v předškolním vzdělávání (978-80-262-0698-9) , Profesní kompetence učitele mateřské školy (978-80-247-4309-7)

Profesní kompetence učitele mateřské školy (978-80-247-4309-7)

Profesní kompetence učitele mateřské školy (978-80-247-4309-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Zora Syslová, 160 stran Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru autorčina zájmu stojí především kompetence sebereflektivní - jedním z důležitých materiálů pro hodnocení a sebehodnocení kvality učitele je nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který tvoří přílohu této knihy. Text je určen především učitelům a ředitelům mateřských škol, ale také studentům oboru učitelství pro mateřské školy (předškolní pedagogika). (alza.cz)

Podobné produkty ako Profesní kompetence učitele mateřské školy (978-80-247-4309-7) , Manažerské účetnictví a controlling (978-80-247-4133-8)

Krajkářství (80-247-0670-9)

Krajkářství (80-247-0670-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Vondrušková, Iva Prošková, 172 stran Téměř po sto letech vychází opět publikace, věnovaná paličkované krajce. Kromě základů techniky paličkování s názornými kresbami přináší rozsáhlý vzorník základních typů krajek i s podvinky. Kapitoly věnované historii shrnují u nás dosud nepublikované údaje o vývoji krajky v Evropě i v českých zemích. Knihu doplňuje přehledný slovník s charakteristikami hlavních druhů krajek. (alza.cz)

Podobné produkty ako Krajkářství (80-247-0670-9) , Koučování v manažerské praxi (978-80-247-1692-3)

Otoneurologie (80-247-0510-9)

Otoneurologie (80-247-0510-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Hahn, 128 stran Obecná část pojednává o příznacích poruch, vyšetření a problémech diferenciální diagnostiky periferního a centrálního vestibulárního syndromu. Část speciální se pak zabývá typy vestibulárních poruch, jak centrálními, tak periferními a podrobně popisuje jejich symptomatologie s novými poznatky. Kniha obsahuje 12 barevných a 26 černobílých obrázků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Otoneurologie (80-247-0510-9) , Manažerské rozhodování v praxi (978-80-7400-587-9)

Antikoncepce (80-247-1351-9)

Antikoncepce (80-247-1351-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexandr Barták, 132 stran Někteří lidé kritizují antikoncepci, protože věří, že škodí zdraví. Jiní proti ní brojí z důvodů morálních či ideových. Tak jako tak dezinformací je více než dost a vyznat se v džungli pravd, polopravd, lží a pověr je velkým uměním. Kniha MUDr. Alexandra Bartáka si proto klade za cíl poučit o současné antikoncepci bez zbytečného teoretizování a škodlivého zjednodušování. Představuje antikoncepci takovou, jaká v praxi opravdu je. Je praktickým průvodce, doplněným o úvahy, autorovi postřehy a praktické rady. (alza.cz)

Podobné produkty ako Antikoncepce (80-247-1351-9) , Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe (978-80-247-2494-2)

Podkovářství (80-247-1592-9)

Podkovářství (80-247-1592-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Kysilka, Jiří Rajman, Zdeněk Vítek, 136 stran Podkovářství je samostatné řemeslo. Přesto zůstalo dodnes spjato s kovářstvím, ale stejně tak k němu neoddělitelně patří znalosti z veterinárního lékařství. Tato kniha, po dlouhých letech jediná specializovaná kniha na českém trhu, je určená pro širší okruh zájemců o tradiční rukodělný a náročný obor, pro chovatele koní a hospodářských zvířat, pro žáky škol, pro činné podkováře a veterináře i pro teoretiky tradičních řemesel.Kniha zprostředkuje ucelený obraz oboru, jeho historie, tradičních i moderních přístupů k péči o kopyta a jejich ortopedických úprav, o nemocech kopyt a může posloužit jako zájmová publikace i učebnice k dalšímu vzdělávání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Podkovářství (80-247-1592-9) , Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4)

Štěstí! (978-80-247-5072-9)

Štěstí! (978-80-247-5072-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Claudia Croos-Müller, 40 stran Zdá se vám vaše sklenice spíše poloprázdná než poloplná? Jde všechno ve vašem životě špatným směrem? (Nebo si to alespoň myslíte?) Vidíte svět jako slzavé údolí? Skončete s tím! Naše oblíbené ovečky Oskar, Emilka a šťastný Vilda vědí co dělat, aby se to změnilo. A je to tak snadné! Správné držení těla a jednoduché (dokonce zábavné) cviky vám pomohou navodit dobrou náladu a odeženou všechny dotěrné pochybnosti o vlastních schopnostech! Těchto 12 a 1 cvičení metody Body2Brain má řadu výhod — fungují okamžitě, můžete je vyzkoušet kdekoli, nebudete potřebovat žádné pomůcky, stačí vám pár minut a hlavně: zasloužíte si je! Detaily knihy: Autor: Claudia Croos-Müller Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-5072-9 Počet stran: 40 (alza.cz)

Podobné produkty ako Štěstí! (978-80-247-5072-9) , 101 příběhů a metafor z manažerské praxe (978-80-247-2141-5)

Bulimie (978-80-247-2130-9)

Bulimie (978-80-247-2130-9)
Detail

Elektronická kniha - autor František David Krch, 200 stran Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které může mentální bulimie způsobit, jsou tato čísla alarmující. Pro všechny, kteří chtějí tomuto závažnému problému porozumět, je určena publikace známého českého psychologa. Autor, odborník na tématiku poruch příjmu potravy, podává srozumitelný výklad problematiky a skrze příručku nabízí pomocnou ruku všem, kteří s mentální bulimií bojují. Svépomocná část knihy vychází ze zásad kognitivně-behaviorální terapie a ukazuje pacientům možnosti, jak se vymanit z bludného kruhu přejídání, nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny. Kniha je doplněna četnými kazuistikami z autorovy praxe. (alza.cz)

Podobné produkty ako Bulimie (978-80-247-2130-9) , Hra a její využití v předškolním vzdělávání (978-80-262-0698-9)

Pivovarnictví (978-80-247-1616-9)

Pivovarnictví (978-80-247-1616-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ladislav Chládek, 208 stran Pivo se začalo pravděpodobně vyrábět již před desetitisíci lety v Mezopotámii. V této knize jsou popsány dějiny výroby zlatavého moku s některými zvyky a pověrami, které se k tomuto nápoji váží. Zmapovány jsou počátky organizovaného vaření piva v klášterních pivovarech, zejména v Čechách, popsán vznik měšťanských pivovarů v nově zakládaných českých královských městech, činnost právovárečných měšťanů a jejich boj se šlechtou o várečné právo. Uveden je rovněž vývoj strojního zařízení pivovarů od středověkého, manuálně ovládaného pivovaru, až k současným moderním provozům a technologiím výroby našeho národního nápoje. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pivovarnictví (978-80-247-1616-9) , Kocovina šumavského léta (978-80-875-0698-1)

Vývojová psychologie (80-247-1284-9)

Vývojová psychologie (80-247-1284-9)
Detail

Kniha - autor Dana Krejčířová; Josef Langmeier, 368 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Vývojová psychologie (80-247-1284-9) , Antikoncepce (80-247-1351-9)

Velorex (978-80-247-3274-9)

Velorex (978-80-247-3274-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivo Fajman, 140 stran Tříkolka, hadrák nebo prchající stan: Velorex můžeme považovat jak za legendu českých silnic, tak za esenciální výdobytek socialistického automobilového surrealismu. Na stránkách této knihy, napsané podle dobových pramenů a vzpomínek pamětníků, ožívají téměř hrabalovské životní osudy konstruktérů Velorexu i neuvěřitelné peripetie jeho výroby.V jedinečné kolekci bezmála tří set fotografií se před čtenáři otevře vyčerpávající pohled na tuto kuriozitu českého automobilového průmyslu. V knize nechybí technické parametry, konstrukční detaily, vznik a vývoj vozítka, úpravy i jeho současný život - srazy nadšenců, expedice, účinkování ve filmech a další. (alza.cz)

Podobné produkty ako Velorex (978-80-247-3274-9) , Podkovářství (80-247-1592-9)

Paličkování (978-80-247-3229-9)

Paličkování (978-80-247-3229-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivana Domanjová, 112 stran Vydejte se s námi po cestě za paličkovanou krajkou a pod vedením zkušené lektorky, objevte půvab a magickou krásu této tradiční textilní techniky. Uvidíte, že nic není tak složité, jak zprvu vypadá. Sami poznáte, že paličkování může být zábavnou hrou, a že i s minimální znalostí technik a vzorů dokážete vytvořit jedinečné šperky a dekorace. Seberte odvahu a udělejte první smělý krůček do světa paličkované krajky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Paličkování (978-80-247-3229-9) , Otoneurologie (80-247-0510-9)

Interiér (978-80-247-3216-9)

Interiér (978-80-247-3216-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Boris Hála, 152 stran Pro naši pohodu a načerpání nových sil je důležitý odpočinek, a ten je nejlepší tam, kde se cítíme dobře. Ať už volíme venkov či město, bydlíme v bytě, v domě či celoročně na chalupě, je nutné zajistit funkční provoz obytného prostoru. Jednotlivé kapitoly této knihy vám pomohou už se samotným výběrem místa k bydlení, jeho funkčním uspořádáním, s volbou stavebních i zařizovacích prvků. Nechybí zajímavá kapitola o vztahu developera, architekta a designéra interiéru s klientem. Publikace je kvalitním zdrojem informací pro studenty architektury a tvorby interiérů i poučným vodítkem pro zájemce o bytovou kulturu. Na rozdíl od podobně tematicky zaměřené literatury se nejedná o pouhý popis známých skutečností, ale s humorem autorovi vlastním se tato kniha snaží upozornit na sociologické a psychologické aspekty spojené s bydlením a měnícím se životním stylem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Interiér (978-80-247-3216-9) , Manažerské techniky iii (80-85839-90-3)

Kolorektální karcinom (80-247-0636-9)

Kolorektální karcinom (80-247-0636-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Luboš Holubec, kolektiv a, 194 stran Kniha je určena zejména praktickým lékařům, internistům a chirurgům. Ve velmi širokém aktuálním pohledu zmiňuje epidemiologii, etiopatogenezi, screening, prognózu, laboratorní diagnostiku, nádorové markery, velmi podrobně jsou rozvedeny všechny další diagnostické metody. Publikace samozřejmě pojednává o léčbě – chirurgické i nechirurgické, adjuvantních metodách, dispenzarisaci… Kniha obsahuje 35 barevných a 51 černobílých obrázků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kolorektální karcinom (80-247-0636-9) , Manažerské příběhy (978-80-904-1334-4)

Architektura (978-80-247-3120-9)

Architektura (978-80-247-3120-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Šefců, 256 stran Terminologie architektury v obrazech. I tak by se dala nazvat názorná a přehledná publikace, zaměřená na historii architektury v našich zemích. Více než 1000 ilustrací a tematické slovníčky umožňují snadnou orientaci v knize a četné popisky obrázků přispívají ke snadnému osvojení pojmů. Autor v chronologické posloupnosti přibližuje jednotlivé stavební slohy, a to jak v celku, tak i v detailech. Popisuje jednotlivé části staveb, ale také křesťanskou ikonografii a proporce staveb a lidského těla. (alza.cz)

Podobné produkty ako Architektura (978-80-247-3120-9) , Mrtvé dřevo plné života (978-80-271-0698-1)

Kopřiva (978-80-247-2932-9)

Kopřiva (978-80-247-2932-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Gabriele Leonie Bräutigam, 176 stran, česky Proč kupovat drahé potravinové doplňky s mnohdy sporným účinkem, když nám sama příroda levně nabízí ty nejúčinnější prostředky? Prostá a "obyčejná" kopřiva je bezesporu jedním z nejefektivnějších. Posiluje imunitní systém, je neocenitelným pomocníkem při detoxikaci a zlepšuje pohyblivost kloubů. Pomáhá při problémech s alergiemi, zvyšuje potenci a účinně dokáže bojovat se stresem a syndromem vyhoření. Díky ní budete mít pružnou a čistou pokožku a bohatou hřívu zdravých vlasů. Je to také prvotřídní zdroj bílkovin, vitamínů a minerálů a v kuchyni se s ní dá doslova kouzlit. V knize najdete velké množství zdravých a chutných receptů od předkrmů přes hlavní jídla a malá občerstvení až k dnes tolik populárním „smoothies“. Dočtete se, jak z ní připravit ty nejlepší kosmetické prostředky a poradí vám, jak vyrobit základní preparáty do vaší... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kopřiva (978-80-247-2932-9) , Architektura (978-80-247-3120-9)

Vychovatelství (978-80-247-4248-9)

Vychovatelství (978-80-247-4248-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Bendl, kolektiv a, 312 stran Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vychovatelství (978-80-247-4248-9) , Kopřiva (978-80-247-2932-9)

Vyšívání (978-80-247-4503-9)

Vyšívání (978-80-247-4503-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslava Kubišová, 64 stran Kniha pojednává o základních technikách vyšívání a je určena pro ty, kteří nemají s těmito pracemi žádné nebo jen malé zkušenosti. V knize najdeme 50 základních vyšívacích stehů a jejich uplatnění při zdobení dárku či zdůraznění detailu na oděvu, bytového doplňku, prádla a jiného textilu. Vždyť vyšívání již dávno není jenom záležitostí naší minulosti. Při této aktivní odpočinkové činnosti můžeme vytvářet moderní vzory a navíc se ještě nabíjíme pozitivní energií. Tak steh po stehu přibývá krásná výšivka připomínající malbu, jen místo štětce máme jehlu a místo barev vyšívací bavlnku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vyšívání (978-80-247-4503-9) , Somatopatologie (978-80-247-4714-9)

Cardmaking (978-80-247-4475-9)

Cardmaking (978-80-247-4475-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Irena Vohlídková, Dagmar Handlová, 112 stran Publikace zavede do kouzelného světa kreativního tvoření z papíru. Uvedeny jsou návody na výrobu přání k významným dnům od jednodušších přáníček až po efektní prostorové projekty a minialba. Detaily knihy: Autor: Irena Vohlídková, Dagmar Handlová Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-4475-9 Počet stran: 112 (alza.cz)

Podobné produkty ako Cardmaking (978-80-247-4475-9) , Hemochromatóza (978-80-247-3287-9)

Osamělost (978-80-247-5478-9)

Osamělost (978-80-247-5478-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Beastess The, 144 stran aneb Kolik máte přátel na Facebooku Na světě je už víc než sedm miliard lidí — vrážíme do sebe v davu, nadáváme si v nekonečných kolonách aut, dokonce i v přírodě je čím dál těžší najít tiché zákoutí. Přesto se řada z nás cítí osamělá. Proč tomu tak je? Proč je stále těžší najít v přelidněném světě spřízněnou duši? (alza.cz)

Podobné produkty ako Osamělost (978-80-247-5478-9) , Autoimunita (978-80-247-2044-9)

SEO (978-80-247-4222-9)

SEO (978-80-247-4222-9)
Detail

Elektronická kniha - autor David Procházka, 152 stran Technologie Search Engine Optimization (zkráceně SEO) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Tato publikace se zabývá komplexním pohledem na propagaci vlastních webových stránek na internetu za účelem maximalizace návštěvnosti. Zabývá se jak bezplatnými způsoby propagace a sledování návštěvnosti webových portálů, tak placenými službami velkých internetových vyhledávačů a katalogů. (alza.cz)

Podobné produkty ako SEO (978-80-247-4222-9) , Vývojová psychologie (80-247-1284-9)

Podlahové vytápění (80-247-1530-9)

Podlahové vytápění (80-247-1530-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Dufka, 100 stran Jediná kniha na našem trhu s praktickým návrhem na montáž podlahového vytápění, v níž zkušený autor popisuje srozumitelnou formou vše důležité, co se týká výběru, návrhu, výhod a nevýhod systémů podlahového vytápění. Všichni, kdo uvažují o zřízení podlahového vytápění ve svém domě, zde naleznou maximální množství potřebných informací.Kniha je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá potřebou vytápění, vlivem vytápění na dosažení pohody prostředí a významem podlahového vytápění, druhá kapitola dává obecný přehled o podlahovém vytápění a popisuje jeho charakteristické znaky, výhody a nevýhody. Další kapitoly pak podrobněji popisují elektrické a teplovodní sálavé podlahové vytápění, čtenář se dozví také informace o podlahovém vytápění, kdy se teplo z podlahy dostává do vytápěné místnosti prouděním vzduchu, nikoliv sáláním. U všech typů jsou vždy popsány jednotlivé části systému a postup při zřízení vytápěcí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Podlahové vytápění (80-247-1530-9) , Seo (978-80-247-4222-9)

Nemocnice (978-80-247-3964-9)

Nemocnice (978-80-247-3964-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Susa Hämmerle, Kyrima Trapp, 24 stran Připravte své dítě na situace, do kterých se brzy dostane nebo může dostat. Prohlédněte si spolu obrázky, přečtěte jednoduchý text a mluvte o tom, jak se v daných situacích chovat a co od nich čekat. Seznamte se s tím, jak to chodí ve školce, u dětského lékaře, v zubní ordinaci i v nemocnici. Pomohou vám pěkné obrázky, jednoduchý příběh, se kterým se děti mohou ztotožnit i řada úkolů, které mohou v knize plnit — hledat podle zadání, seznámit se s novými věcmi i prostředím. V této knize si také mohou prohlédnout průřez nemocnicí a poznat, co všechno se v ní skrývá. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nemocnice (978-80-247-3964-9) , Vyšívání (978-80-247-4503-9)

Nahlížení (978-80-247-5845-9)

Nahlížení (978-80-247-5845-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Dana Zahoříková, 280 stran Úchvatný a strhující příběh, který tě zavede do zcela nového světa čtení myšlenek a vyšetřování zločinu Napínavý příběh o dívce Meg, které Osud určí, že bude nahlížečkou. V novém světě se učí čtení myšlenek, ale brzy se dozví, že patří mezi ty vyvolené nahlížeče, kteří dokážou číst myšlenky mrtvých. A to zrovna v době, kdy se svět nahlížečů začíná otřásat v základech! Další vražda na sebe nenechá dlouho čekat a Meg musí využít svůj talent při pátrání po vrahovi, který začne likvidovat nahlížeče… A aby toho nebylo málo, musí ještě bojovat o svého přítele Garetha. Velký výroční ples Slepence je za dveřmi… Podaří se Meg odhalit vraha mezi stovkami hostů? (alza.cz)

Podobné produkty ako Nahlížení (978-80-247-5845-9) , Vychovatelství (978-80-247-4248-9)

Porodnictví (978-80-247-4529-9)

Porodnictví (978-80-247-4529-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Hájek, Evžen Čech, Karel Maršál, kolektiv a, 580 stran Další, již třetí vydání velmi úspěšné publikace, stálice mezi odbornými učebnicemi na českém knižním trhu. Kniha sice zachovává původní strukturu, ale byla zcela přepracována a doplněna podle posledních poznatků v oboru, některých témat se ujali noví autoři. (alza.cz)

Podobné produkty ako Porodnictví (978-80-247-4529-9) , Podlahové vytápění (80-247-1530-9)

Diňáci (978-80-247-5270-9)

Diňáci (978-80-247-5270-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Rožnovská, Hana Mlčochová, 88 stran Také vás fascinují dinosauři? Jistě toho o nich hodně víte. A copak dinosauři, kolik toho asi vědí o dětech? Čtveřice dinosauřích mláďat se vydává objevovat lidský svět. Doprovoďte je na jejich cestě za poznáním a užijte si spolu s nimi komiksové čtení a zábavné úkoly. Diňáci jsou tu pro všechny začínající čtenáře. (alza.cz)

Podobné produkty ako Diňáci (978-80-247-5270-9)

Auta (978-80-247-3261-9)

Auta (978-80-247-3261-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Řezníčková, 24 stran Obrázková knížka s krátkými básničkami je určena malým dětem od 3 let, které se zajímají o auta, stavební stroje a dopravní prostředky. Každé autíčko je nakresleno v prostředí, kde se s ním mohou děti nejčastěji setkat. Veselé obrázky jsou plné zajímavých detailů, o nichž si můžete dlouho povídat. Nová ediční řada, určená pro vaše malé předškoláčky, přináší říkanky, básničky, veselá zvířátka, zajímavé úkoly, to vše vycházející z českého prostředí. Tyto barevné knížky s veselými obrázky jsou zdrojem zábavy i poučení, mohou se stát odrazovým můstkem na cestě vašich dětí do světa literatury a poznání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Auta (978-80-247-3261-9)

Palmy (978-80-247-2341-9)

Palmy (978-80-247-2341-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlastimil Rybka, Romana Rybková, 108 stran Kniha Palmy je jedinečná původní česká publikace, která si dává za cíl představit palmy jako zajímavou skupinu rostlin vhodnou pro bytovou kulturu nebo venkovní letnění až téměř celoroční pěstování. Seznamuje čtenáře s běžnými i dosud málo pěstovanými, leč perspektivními druhy. Čtenáři se dozví informace o množení palem, o jejich chorobách a škůdcích, ale především o způsobech pěstování doma i venku. Zmíněny budou také zajímavosti o užitkových palmách a různé rekordy ze světa palem, jako největší květenství, nejdelší a nejmohutnější listy, nejvyšší palmy, nejtěžší semena atd. (alza.cz)

Podobné produkty ako Palmy (978-80-247-2341-9)

Grafologie (978-80-247-2833-9)

Grafologie (978-80-247-2833-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlaďka Fischerová-Katzerová, Dana Češková-Lukášová, 232 stran Písmo o nás prozrazuje mnohé. Jak je možné „číst“ v lidském písmu, na to se snaží odpovědět disciplína zvaná grafologie. Publikace přehledně shrnuje základy grafologie, podává přehled o grafologických znacích a jejich psychologických významech. Jednotlivé kapitoly popisují grafologický znak, jeho varianty a kombinace se znaky dalšími. Autorky, zkušené grafoložky, ilustrují svůj metodický text kazuistikami s ukázkami rukopisu klienta a rozborem písma. Zajímavostí je dosud nepublikovaný popis dvou typologií v souvislosti s písmem - strukturové a manipulátorské. Kniha je určena široké veřejnosti a jako doplňková studijní literatura poslouží také studentům oboru psychologie, psychoterapie, sociologie, andragogiky a samozřejmě grafologie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Grafologie (978-80-247-2833-9)

Fusing (978-80-247-4181-9)

Fusing (978-80-247-4181-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Dlouhá, 112 stran Kniha pojednává o technice spékaného skla, kterou si bude moci po přečtení a nastudování základních technických informací, vyzkoušet každý sám i v domácích podmínkách. Pomocí této techniky je možné vyrobit si jednoduché pěkné šperky, od samostantných přívěšků až po celé sety, skleněnou podložku pod hrnek nebo různé dekorační panely do oken či na zeď, a pod. Všechny postupy jsou podrobně vysvětleny a na postupových fotografiích znázorněny tak, aby je zvládli i naprostí začátečníci. Kniha je určena všem, kteří rádi tvoří něco krásného a originálního. A o tom právě spékané sklo je. (alza.cz)

Podobné produkty ako Fusing (978-80-247-4181-9)

Psychopatologie (978-80-247-3737-9)

Psychopatologie (978-80-247-3737-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Orel, kolektiv a, 264 stran Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají celosvětově stoupající tendenci. Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích (u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů apod.). Poznatky o duševních poruchách jsou nezbytné pro studující příslušných oborů, mohou však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti.Moderní a přehledná publikace přibližuje základní témata obecné i speciální psychopatologie. Vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychopatologie (978-80-247-3737-9)

Horsenky (978-80-247-5829-9)

Horsenky (978-80-247-5829-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Rožnovská, 104 stran Mít tak koně! To je Dančin největší sen. Ten sen se jednoho neuvěřitelného jarního dne stane skutečností. Danča dostane na starost hříbě, které se právě narodilo na statku strýčka Pavla. Za sny se ale platí. Co všechno bude muset odhodlaná Daniela obětovat pro své hříbě? Pokud miluješ koně a ráda o nich čteš, tak tohle je ta pravá knížka pro tebe. Detaily knihy: Autor: Lenka Rožnovská Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5829-9 Počet stran: 104 (alza.cz)

Podobné produkty ako Horsenky (978-80-247-5829-9)

Balneologie (978-80-247-2820-9)

Balneologie (978-80-247-2820-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Dobroslava Jandová, 440 stran Publikace přináší ucelenou formou základní znalosti o léčebném využití přírodních léčivých zdrojů. Stručně poznatky z biofyziky, fyziologie a neurofyziologie jsou uvedeny v rozsahu nutném pro pochopení mechanizmů účinků přírodních léčivých zdrojů, tj. přírodních minerálních vod, zřídelních plynů, peloidů a klimatu. Publikace má sloužit odborné veřejnosti v základní orientaci v balneologii z pohledu psychoneuroimunoendokrinologie, medicíny poruch funkcí logistiky (ANS) a geomedicíny. Kniha je určena lékařům v přípravě k atestaci z oboru rehabilitační a fyzikální medicíny (RFM), je vhodná pro zájemce ze všech klinických oborů, pro pregraduální studium studentů magisterského a bakalářského studia oboru fyzioterapie. Publikace navazuje na učebnice fyziatrie a materiály o balneologii, vyplňuje určitou informační mezeru o místech výskytu léčebných zdrojů, aplikacích, indikacích a kontraindikacích balneologie.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Balneologie (978-80-247-2820-9)

Autoimunita (978-80-247-2044-9)

Autoimunita (978-80-247-2044-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Yehuda Shoenfeld, Terezie Fučíková, Jiřina Bartůňková, 96 stran Imunologie je velmi mladá disciplína medicíny, která prolíná všemi lékařskými obory. Téma je mimořádně závažné a aktuální, a proto najde kniha své cílové čtenáře mezi praktickými lékaři i specialisty (zejména starší generace, kteří se o autoimunitních chorobách prakticky během svých studií neučili).Kniha může sloužit i jako poučný, přitom odlehčený studijní materiál pro studenty medicíny ev. přírodovědy. Složitá problematika autoimunity je podána velmi jasně a srozumitelně, i když částečně zjednodušeně.Popularizační charakter knihy přitáhne jistě i vzdělané pacienty, kteří autoimunitou trpí, zejména, pokud jim ji doporučí ošetřující lékař. /Vzhledem k prevalenci autoimunitních chorob - asi 5% populace, jde řádově o půl miliónu potenciálních čtenářů v České republice./Právě ucelený pohled na autoimunitu dodává této knize jedinečnost a dosud taková monografie na našem trhu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Autoimunita (978-80-247-2044-9)

Porodnictví (978-80-247-4529-9)

Porodnictví (978-80-247-4529-9)
Detail

Kniha - autor Zdeněk Hájek; Evžen Čech; Karel Maršál, 580 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Komplexně pojatá publikace obsahuje všechny důležité poznatky – prevenci, screening, vyšetřovací metody a moderní metody sledování stavu ženy i plodu v těhotenství a za porodu. Rozebírá péči o těhotné, fyziologické a patologické těhotenství, léčbu přidružených chorob, péči o novorozence, zahrnuta je i operativa. Kniha neopomíjí ani problematiku legislativy a nevyhýbá se ani etickým otázkám. Dvojbarevná vynikající didaktická publikace je doplněna více než 500 obrázky a 100 tabulkami. Kniha tak reprezentuje to nejlepší z tradic české – pražské porodnické školy. Publikace je určena nejen medikům, ale i lékařům v postgraduální přípravě a porodním asistentkám. První dvě vydání získala četná odborná ocenění – například Cenu Grady a Pawlikovu cenu České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Lze očekávat, že i tato kniha se stane v odborném světě bestsellerem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Porodnictví (978-80-247-4529-9)

Hemochromatóza (978-80-247-3287-9)

Hemochromatóza (978-80-247-3287-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Horák, kolektiv a, 248 stran Kniha je určena pro lékaře zejména v postgraduální přípravě. Podává moderní a komplexní informace o této poměrně časté chorobě. Knihu ocení odborníci, zabývající se poruchami metabolismu železa a chorobami jater (tj. hepatologové, hematologové, internisté, kliničtí genetici, specialisté na metabolické choroby i další). Genetická či hereditární hemochromatóza (GH) je zřejmě nejčastější monogenně přenášenou vrozenou chorobou v populacích evropského původu. Od objevení tzv. genu pro hemochromatózu v roce 1996 došlo k explozi poznatků nejen o tomto onemocnění, ale o metabolismu železa a jeho regulaci obecně. Předkládaná kniha shrnuje současné poznatky o metabolismu železa, genetických odchylkách vedoucích k jeho hromadění, o jejich diagnostice a léčbě. V první části jsou popsány funkce a metabolismus železa včetně jeho distribuce k jednotlivým orgánům a transportu do buněk. V další kapitole jsou... (alza.cz)

Podobné produkty ako Hemochromatóza (978-80-247-3287-9)

Somatopatologie (978-80-247-4714-9)

Somatopatologie (978-80-247-4714-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Orel, 192 stran Tato publikace přináší základní informace o nemocech těla. Najdete v ní poznatky o mechanismech vzniku nemocí, jejich třídění a klasifikaci, ale také o členění lékařských oborů nebo o celostním pohledu na zdraví a nemoc. Je obtížné zhustit vše, co o nemocech víme, do jedné publikace — to podstatné však v naší knize rozhodně najdete. Detaily knihy: Autor: Miroslav Orel Rok vydání: 2014 ISBN: 978-80-247-4714-9 Počet stran: 192 (alza.cz)

Podobné produkty ako Somatopatologie (978-80-247-4714-9)

Kovy - Ovšem (978-80-265-0698-0)

Kovy - Ovšem (978-80-265-0698-0)
Detail

Elektronická kniha - Ze života za kamerou. Bez filtrů. Bez scénáře. O všem. - autor Karel Kovář, 248 stran Ze života za kamerou. Bez filtrů. Bez scénáře. O všem. Ve sbírce osobních příběhů, básní a fotek sdílí Karel Kovář cestu obyčejného kluka z malého města, jehož život se během pár let otočil doslova vzhůru nohama. Od téměř idylického dětství, přes komplikované dospívání a tragikomické vztahy, až po budování kariéry na YouTube a smíření se se svou identitou. O stránce života, která byla důsledně skryta. O rodině a snaze zůstat sám sebou. O slzách smutku, štěstí a hlavně smíchu, protože toho není nikdy dost... Jednoduše o všem! Ukázka z knihy Je podzim 2014. Dlouho předtím, než si zakládám druhý kanál a začínám točit ve svém dnešním stylu. Vyrážím na malou konferenci, kde by se mělo potkat pár (hlavně menších) youtuberů. Kromě Martina a několika dalších kamarádů tam neznám prakticky nikoho. Je paradoxní, že... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kovy - Ovšem (978-80-265-0698-0)

Vývoj batolete (978-80-247-5085-9)

Vývoj batolete (978-80-247-5085-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Gregora, 160 stran Máte doma batole? Jistě se vám denně nad hlavou vznáší spousta otazníků. Jak má moje dítě jíst? Nevzteká se příliš? Nemělo by už chodit na nočník? Netrpí alergií? Jesle, školka, nebo chůva? Neublíží mu očkování? Úspěšný pediatr a zkušený otec v jedné osobě spolu s odbornicí na předškolní výchovu nabízejí střízlivé, odborné a z českého prostředí vycházející rady pro všechny rodiče batolat. Detaily knihy: Autor: Martin Gregora Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-5085-9 Počet stran: 160 (alza.cz)

Podobné produkty ako Vývoj batolete (978-80-247-5085-9)

Umění dialogu (978-80-247-3810-9)

Umění dialogu (978-80-247-3810-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Špačková, 200 stran V knize UMĚNÍ DIALOGU - Jak si s lidmi opravdu porozumět se dozvíte: * jak komunikovat bez předsudků, * jak cíleně využívat otázek a poctivě dokládat svůj názor, * jak propojit asertivitu s taktickým jednáním, * jak komunikovat s problematickým či hendikepovaným partnerem, * jak profesionálně telefonovat, * jak vystupovat v médiích. Nová knížka uznávané autorky vám na mnoha příkladech ukáže, jak zdvořilost usnadňuje porozumění, jak stručně, výstižně a s respektem k zájmům druhého vyjádřit svoje myšlenky či jak chránit hranici osobní a profesionální role. Nabízí praktická cvičení pro poznání vlastní osobnosti, tréninkové postupy pro rozvoj komunikace a antistresové techniky jako prevenci syndromu vyhoření. Naučí vás vnímat život z nadhledu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Umění dialogu (978-80-247-3810-9)

Veletrhy a výstavy (80-247-0894-9)

Veletrhy a výstavy (80-247-0894-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Vysekalová, Monika Hrubalová, Jana Girgašová, 160 stran Co firmě přinese účast na výstavách a veletrzích? Jak se na ně krok za krokem správně připravit? Na co určitě nezapomenout? Četné příklady z marketingové praxe a přehledně členěný text pomohou všem současným i budoucím vystavovatelům, marketingovým pracovníkům a studentům, kteří se nechtějí učit jen metodou pokusu a omylu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Veletrhy a výstavy (80-247-0894-9)

Praga V3S (978-80-247-2172-9)

Praga V3S (978-80-247-2172-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Neumann, 148 stran Nákladní automobil Praga V3S je nejznámější a nejdéle vyráběný užitkový automobil. Mezi uživateli si získal pověst nezničitelného dříče, který je provozně nenáročný, a přestože se u něj s přibývajícím věkem projevovaly i určité nedostatky, nedá na Pragu V3S řada provozovatelů a řidičů dodnes dopustit. Dokonce se tradovalo, že kam se nedostane Praga V3s, tam se nedostane ani tank. V publikaci se čtenář seznámí se základním provedením, ale i se všemi modernizacemi, kterými Praga V3S během výroby prošla. (alza.cz)

Podobné produkty ako Praga V3S (978-80-247-2172-9)

Panenka Bára (978-80-247-5647-9)

Panenka Bára (978-80-247-5647-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Rožnovská, Katarína Ilkovičová, 72 stran Každá holčička má svou milovanou panenku. Není ale panenka jako panenka. Kouzelnou panenku Báru najdete jenom v téhle půvabně ilustrované knížce. Malá krasotinka schovává v kapsičce svých šatů úžasná kouzla. Krátké příběhy o Báře a její holčičce Terezce jsou psané velkými písmeny a zvou ke čtení především začínající čtenáře.Text je vhodný také pro genetickou metodu čtení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Panenka Bára (978-80-247-5647-9)

Smaltované šperky (978-80-247-3485-9)

Smaltované šperky (978-80-247-3485-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Julius Lněničková, 64 stran Kniha o smaltovaném šperku podrobně vysvětlí postup práce s tímto materiálem. Navede krok za krokem k úspěšnému zhotovení neobyčejného hodnotného šperku. Podrobně seznámí čtenáře s pomůckami a materiálem potřebným ke smaltování. Nechybí ani technické údaje ohledně případného nákupu materiálu a vybavení dílny. Návrhy šperků jsou z dílny autorky, která své šperky úspěšně prodává na českém trhu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Smaltované šperky (978-80-247-3485-9)

Word 2013 (978-80-247-4727-9)

Word 2013 (978-80-247-4727-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Mojmír Král, 176 stran Ať už chcete začít snadno a rychle pracovat s jedním z nejoblíbenějších textových editorů současnosti nebo jste jeho zkušeným uživatelem a zajímají vás jen nové vlastnosti, možnosti a změny v jeho nejnovější verzi, pak neváhejte, uchopte tuto knihu do rukou a už ji nepouštějte — dozvíte se v ní nejen, co je nového, ale navíc se rychle díky snadno srozumitelné formě zorientujete v tomto programu a naučíte se s ním pracovat od samých začátků a základů po využití pokročilých možností, a to včetně nových vlastností i spolupráce s ostatními programy kancelářského balíku Office 2013. (alza.cz)

Podobné produkty ako Word 2013 (978-80-247-4727-9)
Manažerské kompetence (80-247-0698-9), Kompetence ve vzdělávání (978-80-247-1770-8), Manažerské účetnictví (978-80-247-2471-3), Manažerské dovednosti (978-80-247-3902-1), Prolitá krev (978-80-275-0698-9), Profesní kompetence učitele mateřské školy (978-80-247-4309-7), Manažerské účetnictví a controlling (978-80-247-4133-8), Koučování v manažerské praxi (978-80-247-1692-3), Manažerské rozhodování v praxi (978-80-7400-587-9), Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe (978-80-247-2494-2), Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4), 101 příběhů a metafor z manažerské praxe (978-80-247-2141-5), Hra a její využití v předškolním vzdělávání (978-80-262-0698-9), Kocovina šumavského léta (978-80-875-0698-1), Antikoncepce (80-247-1351-9), Podkovářství (80-247-1592-9), Otoneurologie (80-247-0510-9), Manažerské techniky III (80-85839-90-3), Manažerské příběhy (978-80-904-1334-4), Mrtvé dřevo plné života (978-80-271-0698-1), Architektura (978-80-247-3120-9), Kopřiva (978-80-247-2932-9), Somatopatologie (978-80-247-4714-9), Hemochromatóza (978-80-247-3287-9), Autoimunita (978-80-247-2044-9), Vývojová psychologie (80-247-1284-9), SEO (978-80-247-4222-9), Vyšívání (978-80-247-4503-9), Vychovatelství (978-80-247-4248-9), Podlahové vytápění (80-247-1530-9)