Lektorské dovednosti (978-80-247-4336-3)

Produkt Lektorské dovednosti (978-80-247-4336-3) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Lektorské dovednosti (978-80-247-4336-3) upraviť a produkt hľadať znova.

Lektorské dovednosti (978-80-247-4336-3)

Lektorské dovednosti (978-80-247-4336-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Olga Medlíková, 176 stran Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy či proč je důležité závěrečné hodnocení vzdělávací akce a jak je provést. Dozvíte se také, jak postupovat, chcete-li podnikat jako soukromý lektor, konzultant nebo jiný vzdělavatel. Druhé vydání přináší navíc rozšířenou nabídku metod práce s posluchači, her a dalších rad a tipů, jak řešit lektorsky náročné situace. Kniha je psána tak, aby poskytla srozumitelné, konkrétní a osvědčené nápady, tipy a doporučení... (alza.cz)

Podobné produkty ako Lektorské dovednosti (978-80-247-4336-3) , Lektorské dovednosti (978-80-247-4336-3)

Lektorské dovednosti (978-80-247-3236-7)

Lektorské dovednosti (978-80-247-3236-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Olga Medlíková, 176 stran Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu včetně obtížných situací. Dozvíte se, jaké jsou nejdůležitější dovednosti dobrého lektora, jak na nich pracovat či jak postupovat, jestliže chcete podnikat jako soukromý lektor, konzultant nebo jiný vzdělavatel. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy či proč je důležité závěrečné hodnocení vzdělávací akce a jak je provést. Kniha je psána srozumitelným jazykem a obsahuje řadu praktických rad a tipů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Lektorské dovednosti (978-80-247-3236-7) , Lektorské dovednosti (978-80-247-3236-7)

Manažerské dovednosti (978-80-247-3902-1)

Manažerské dovednosti (978-80-247-3902-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Lojda, 184 stran Jak se pozná dobrý manažer? Jaké by měl mít schopnosti, dovednosti a kompetence? Které manažerské techniky by měl umět ovládat? Na tyto otázky a mnohé další vám odpoví tato kniha. Představí vám modely pracovního chování manažera, jeho cíle, modely řízení času, plánovací nástroje. Nedílnou součástí je delegování, řízení problémů a porad a prostor je věnován také roli manažera při řízení a realizaci změny, týmům a jejich podílu na dosahování cílů. Publikace se jistě stane neocenitelným pomocníkem všech personalistů, manažerů, pracovníků vzdělávacích agentur, lektorů, studentů andragogiky a personalistiky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Manažerské dovednosti (978-80-247-3902-1)

Lektorské dovednosti

Lektorské dovednosti
Detail

Audiokniha MP3 - Audiokniha plná srozumitelných, konkrétních a osvědčených nápadů, tipů, triků a doporučení. Audiokniha Lektorské dovednosti je plná srozumitelných, konkrétních a osvědčených nápadů, tipů, triků a doporučení.Jak pracovat se skupinou i jednotlivcem, jak řešit obtížné a komplikované situace, metody učení a jejich použití. Hlavním záměrem bylo především popsat, co to znamená, jestliže v různých formulářích do kolonky povolání napíšete – lektor.Jelikož jde o povolání, které mnoho lidí provozuje jako osoba samostatně výdělečně činná, přidala autorka i kapitolu o důležitých aspektech samostatného lektorského podnikání. Pro interní lektory firem a institucí je to nad rámec jejich potřeby, ale třeba bude něčím zajímavá i pro ně. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Lektorské dovednosti , Manažerské dovednosti (978-80-247-3902-1)

Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - audiokniha

Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - audiokniha
Detail

Audiokniha:,Plná srozumitelných, konkrétních a osvědčených nápadů, tipů, triků a doporučení. Jak pracovat se skupinou i jednotlivcem, jak řešit obtížné a koplikované situace, metody učení a jejich použití. Hlavním záměrem bylo především popsat, co to znamená, jestliže v různých formulářích do kolonky povolání napíšete – lektor. Jelikož jde o povolání, které mnoho lidí provozuje jako osoba samostatně výdělečně činná, přidala autorka i kapitolu o důležitých aspektech samostatného lektorského podnikání. Pro interní lektory firem a institucí je to nad rámec jejich potřeby, ale třeba bude něčím zajímavá i pro ně. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy nebo proč je důležité závěrečné hodnocení akce a jak je provést. Zkrátka vše, co jako lektoři potřebujete znát, abyste dosáhli viditelných výsledků. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - audiokniha , Komunikační dovednosti v praxi (978-80-247-2339-6)

Sociální dovednosti ve škole (978-80-247-3472-9)

Sociální dovednosti ve škole (978-80-247-3472-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ilona Gillernová, Lenka Krejčová, kolektiv a, 248 stran Cílem publikace je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů. Sociální svět školy je zajímavý, dynamický a poskytuje řadu možností pro rozvíjení sociálních dovedností žáků. Kniha nabízí teoreticko-aplikační východiska a zároveň konkrétní postupy, jak příznivě ovlivnit procesy rozvoje sociálních dovedností žáků i učitelů. Kromě nových poznatků a témat i výsledků aktuálních výzkumů zde autorky navazují na úspěšné příspěvky či texty z předchozích let. Publikace je určena lektorům, kteří vedou výcvik sociálních dovedností učitelů i žáků, učitelům základních a středních škol různého typu a zaměření, vychovatelům, trenérům či vedoucím zájmových kroužků a oddílů pro děti a dospívající. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociální dovednosti ve škole (978-80-247-3472-9) , Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4)

Komunikační dovednosti v praxi (978-80-247-2339-6)

Komunikační dovednosti v praxi (978-80-247-2339-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Milan Mikuláštík, 328 stran Aplikované formy komunikačních dovedností v konkrétních pracovních činnostech manažera jsou více a více součástí jeho práce. Uplatňují se při výběrových pohovorech, hodnoticích pohovorech, vedení pracovních porad, telefonování, písemné komunikaci v podobě různých zpráv apod. To vše jsou situace, v nichž se komunikuje a kde jsou stanovena určitá pravidla, která je třeba zvládnout. A právě proto přichází na trh nové, přepracované a doplněné vydání úspěšné knihy Komunikační dovednosti v praxi. Publikaci ocení nejen manažeři, podnikatelé a ekonomové, ale i studenti příslušných oborů. Vedle popisu základních funkcí a charakteristiky komunikace a komunikačních forem zachycuje problematiku osobnosti člověka, jeho Já v komunikačním kontextu, sociální vnímání a naslouchání. Nezapomíná však ani na praxi a věnuje kapitoly jak sebeprezentaci, vystupování před publikem, skupinové komunikaci a týmové práci, tak přijímacím... (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikační dovednosti v praxi (978-80-247-2339-6) , V plamenech (978-80-264-4336-0)

Komunikační a obchodní dovednosti manažera (978-80-247-3566-5)

Komunikační a obchodní dovednosti manažera (978-80-247-3566-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimíra Khelerová, 144 stran V novém vydání úspěšné a čtivé příručky najdete osvědčené rady a tipy, jak zlepšit své komunikační a manažerské dovednosti, posílit vyjednávací schopnosti a umění přesvědčit. Tyto dovednosti jsou pro váš úspěch nepostradatelné. V první části knihy, která se věnuje zejména vyjednávání s obchodními partnery, se seznámíte s jednotlivými fázemi obchodního jednání a dozvíte se, jak se na něj ideálně připravit, jak při jednání argumentovat a čelit námitkám, jak komunikovat s jednotlivými typy partnerů, jak využít účinnou metodu SPIN či jak postupovat v konfliktních situacích. Druhá část knihy je věnována komunikaci manažera a jeho řídícím dovednostem. Poznáte různé možnosti motivace a rozvoje pracovníků a poskytování zpětné vazby, včetně kritického rozhovoru, hodnotícího pohovoru a koučování. Dozvíte se, jak vybrat členy svého týmu, jak v týmu rozhodovat a řešit konflikty nebo jak vést mezinárodní tým... (alza.cz)

Podobné produkty ako Komunikační a obchodní dovednosti manažera (978-80-247-3566-5) , Anatomie 3 (978-80-247-5636-3)

Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností (978-80-271-1725-3)

Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností (978-80-271-1725-3)
Detail

Elektronická kniha - autor David Říha, 216 stran, česky Tato kniha nabízí teoreticko-praktický manuál pro práci v oblastech styku se zákazníkem, obchodu a marketingu – od vyhledávání a navazování kontaktů se zákazníky, přes komunikaci, budování a udržování vztahů, až po specifika obchodu v kontextu interkulturních rozdílů. Prostor je věnován i psychologii pro obchodníky a aplikované obchodní matematice a statistice, jejichž znalost obchodníkům pomůže v jejich každodenní práci. Praktické části jednotlivých kapitol jsou rozšířeny o inspirativní případové studie. Kniha je jedinečná svým komplexním pohledem na problematiku obchodu a obchodního jednání. Je určena jak začínajícím obchodníkům, kteří se s touto oblastí teprve seznamují, tak zkušeným obchodníkům, kteří si chtějí rozšířit své know-how o další, ucelené informace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností (978-80-271-1725-3) , Jachtařské dovednosti (978-80-87807-04-0)

Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - e-kniha

Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - e-kniha
Detail

eBook:,Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu včetně obtížných situací. Dozvíte se, jaké jsou nejdůležitější dovednosti dobrého lektora, jak na nich pracovat či jak postupovat, jestliže chcete podnikat jako soukromý lektor, konzultant nebo jiný vzdělavatel. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy či proč je důležité závěrečné hodnocení vzdělávací akce a jak je provést. Kniha je psána srozumitelným jazykem a obsahuje řadu praktických rad a tipů. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - e-kniha , Drátenictví (978-80-247-4365-3)

Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - e-kniha

Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - e-kniha
Detail

eBook:,Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy či proč je důležité závěrečné hodnocení vzdělávací akce a jak je provést. Dozvíte se také, jak postupovat, chcete-li podnikat jako soukromý lektor, konzultant nebo jiný vzdělavatel. Druhé vydání přináší navíc rozšířenou nabídku metod práce s posluchači, her a dalších rad a tipů, jak řešit lektorsky náročné situace. Kniha je psána tak, aby poskytla srozumitelné, konkrétní a osvědčené nápady, tipy a doporučení všem zájemcům o zajímavé a zábavné učení přinášející viditelné výsledky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lektorské dovednosti - Olga Medlíková - e-kniha , Kardiofitness (978-80-247-2273-3)

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4)

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Hekelová, 128 stran Kniha je jedinečná svým specifickým zaměřením - věnuje se tématu manažerských znalostí a dovedností zdravotních sester, které ve vedoucích pozicích jsou nejen zdravotnickým pracovníkem, ale také manažerem vedoucím tým lidí. Problematika manažerských dovedností ve zdravotnictví je velmi specifická a nelze v této oblasti uplatňovat vždy stejné principy platné v jiných oborech. Cílem této knihy je především upozornit na tato specifika a dát určitý návod, jak s nimi nakládat. Dalším přínosem knihy je její přehlednost, grafické zpracování informací i konkrétní příklady ze zdravotnické praxe i úkoly a cvičení, která nutí se zamyslet nad ne vždy jednoznačnými problémy. Její dlouhodobou ambicí pak je sloužit vedoucím sestrám jako manuál, ke kterému se po prvním přečtení budou moci vždy vracet. (alza.cz)

Podobné produkty ako Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4) , Biofyzika (978-80-247-4237-3)

Čtení nás baví 3: Pracovní sešit pro 3. ročník k rozvoji čtenářských dovedností (978-80-88285-57-1)

Čtení nás baví 3: Pracovní sešit pro 3. ročník k rozvoji čtenářských dovedností (978-80-88285-57-1)
Detail

Kniha - autor Lenka Andrýsková, 68 stran, česky Pracovní sešit Čtení nás baví je moderní výukový materiál plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 3. ročník z edice Čtení s porozuměním, ale může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně bez čítanek. Úkoly a další činnosti vycházejí z literárních ukázek, které najdete přímo v pracovním sešitu. Pracovní sešit je vhodný pro všechny žáky, včetně dětí s SPU, nebo naopak i pro děti mimořádně nadané. Najdete zde jednoduchá i složitější cvičení. Sudá strana (oranžová barva) je vždy věnována další práci s ukázkami, které žáci znají z Čítanky 3 (edice Čtení s porozuměním). Zde jsou úkoly voleny tak, aby je zvládli i žáci s SPU a mohli tak zažít úspěch (odkazy na příslušný text v Čítance 3 najdete vlevo dole po ukázkou). Lichá strana (zelená barva) obsahuje (alza.cz)

Podobné produkty ako Čtení nás baví 3: Pracovní sešit pro 3. ročník k rozvoji čtenářských dovedností (978-80-88285-57-1) , Trávník (978-80-247-4279-3)

Jachtařské dovednosti (978-80-87807-04-0)

Jachtařské dovednosti (978-80-87807-04-0)
Detail

Kniha - autor Jeremy Evans, 224 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá RYA Jachtařské dovednosti přináší základní dovednosti pro rekreační plavbuBohatě ilustrovaná publikace RYA Jachtařské dovednosti názorně vysvětluje základní dovednosti, které musí skipper i posádka ovládat, aby si mohli v pohodě vychutnat rekreační plavbu. Najdete zde podrobnosti o nutném vybavení malých a středně velkých jachet, bezpečnostní informace, které by měli všichni znát, než loď vypluje z přístavu, základy údržby, manévry v maríně, ovládání lodi pod plachtami, trimování či kotvení a vyvazování. Samozřejmě nechybí ani postup záchrany při pádu člena posádky přes palubu a způsob používání záchranných prostředků, kterými je loď vybavena. Kniha nabízí rovněž tipy jak a kde si užít rekreační jachting.Všechny dovednosti popsané v tomto praktickém průvodci využijete při rekreačním plachtění s rodinou, zvláště při prázdninovém plachtění sólo nebo ve flotilách v krásných místech plných... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jachtařské dovednosti (978-80-87807-04-0) , Vatikán (978-80-247-3911-3)

Tvůrčí technické dovednosti (978-80-261-0412-4)

Tvůrčí technické dovednosti (978-80-261-0412-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jarmila Honzíková, 161 stran, česky Publikace „Tvůrčí technické dovednosti“ přináší poznatky nejen z teorie tvořivosti a z oblasti psychomotorických dovedností, ale zároveň prezentuje rozsáhlý originální výzkum úrovně praktických činností, psychomotorických dovedností a vztahu praktických technických dovedností a tvořivosti u žáků základní školy a studentů pedagogické fakulty. Autorky monografie se zde zamýšlí nad důležitostí tvůrčích technických dovedností nejen ve vzdělávání, ale i v běžném životě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Tvůrčí technické dovednosti (978-80-261-0412-4) , Cnc (978-80-247-5269-3)

Zlepšete své prezentační dovednosti (978-80-750-8611-2)

Zlepšete své prezentační dovednosti (978-80-750-8611-2)
Detail

Elektronická kniha - ze série Vstříc úspěchu, autor Theo Theobald, 176 stran, česky Tato kniha vás krok za krokem provede problematikou efektivní přípravy prezentací a pomůže vám naučit se skutečně dobře prezentovat. Vedle rad pro správné prezentování a zvládání nervozity nabízí i řadu praktických nástrojů k tomu, abyste se naučili dělat opravdu poutavé prezentace. Naučte se skvěle mluvit před jakýmkoliv publikem! (alza.cz)

Podobné produkty ako Zlepšete své prezentační dovednosti (978-80-750-8611-2) , Embryologie (978-80-247-1267-3)

Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8)

Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8)
Detail

Kniha - autor Peter Ihnát, 192 stran, česky, brožovaná s přebalem matná V současné době není na českém ani slovenském knižním trhu dostupná žádná obdobná publikace zaměřená na popis základních chirurgických technik a technologií. V tomto směru je předkládaná monografie zcela jedinečná. Z odborného hlediska nabízí čtenářům (studentům medicíny a mladým lékařům chirurgických oborů) teoretický přehled principů základních chirurgických technik využívaných ve všech chirurgických oborech. Monografie obsahuje přehledný obrazový materiál – schémata a fotografie, které vhodným způsobem ilustrují a doplňují textový popis jednotlivých chirurgických technik a technologií. SOUHRN Základní chirurgické techniky představují neodmyslitelnou součást každodenní praxe lékařů všech operačních oborů. Tyto dovednosti jsou již tradičně odevzdávány studentům medicíny, resp. mladým chirurgům prostřednictvím praktického nácviku. Pro praktický nácvik je však vhodné, aby student... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8) , Barvy (978-80-247-3263-3)

Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8)

Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Peter Ihnát, 152 stran Základní učebnice pro mediky a mladé lékaře začínající svou odbornou praxi v některém z chirurgických oborů. Publikaci ocení rovněž sestry specialistky. Jednoduchá, přehledná a mimořádně didaktická kniha je doplněna 70 barevnými originálními fotografiemi a schématy. Detaily knihy: Autor: Peter Ihnát Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-271-0334-8 Počet stran: 152 (alza.cz)

Podobné produkty ako Základní chirurgické techniky a dovednosti (978-80-271-0334-8) , Robin (978-80-247-3346-3)

V plamenech (978-80-264-4336-0)

V plamenech (978-80-264-4336-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Lauren Tarshisová, 96 stran, česky V den, jehož události otřásly celým světem, se jeden chlapec snaží najít svou rodinu. Strýčka má Lucas ještě raději než fotbal – však ho Benny také k fotbalu přivedl a hodně ho naučil. Když Lucase zaskočí zpráva, že musí ze dne na den s fotbalem ze zdravotních důvodů skončit, okamžitě jej napadne, že si o tom musí promluvit s Bennym. Místo školy se tedy tajně vydává za strýčkem na stanici newyorského hasičského sboru nacházející se na Manhattanu. V New Yorku panuje krásné a jasné počasí. Ale v momentě, kdy Lucas dorazí za Bennym na stanici, naráží do jedné z věží Světového obchodního centra první letadlo – a od té chvíle už nic nebude jako dřív. (alza.cz)

Podobné produkty ako V plamenech (978-80-264-4336-0) , Nezaměstnanost (978-80-247-4282-3)

Pracovní sešit Předškolák 4 Jazykové dovednosti (978-80-88368-83-0)

Pracovní sešit Předškolák 4 Jazykové dovednosti (978-80-88368-83-0)
Detail

Kniha - autor Martin Staněk; Martina Kneslová, 44 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit, který je určený pro děti předškolního věku. Je zaměřený na rozvoj jazykových dovedností u dětí a může sloužit i jako příprava k zápisu do školy. Je vhodný i pro děti s SPU. V pracovním sešitu budou děti jednoduchými úkoly rozvíjet slovní zásobu. Naučí se také pracovat se slovy, například tvořit nadřazená a podřazená slova a mnoho dalšího. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pracovní sešit Předškolák 4 Jazykové dovednosti (978-80-88368-83-0) , Daseinsanalýza (978-80-247-2132-3)

Anatomie 3 (978-80-247-5636-3)

Anatomie 3 (978-80-247-5636-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Radomír Čihák, 832 stran Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky praktické (užité) anatomie. Tento díl upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Knihu ilustrovali: akademický malíř Ivan Helekal, Mgr. Jan Kacvinský a Stanislav Macháček. Publikace obsahuje 340 originálních barevných složených obrázků a fotografií. Trojdílný komplet anatomií hlavního autora prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., je považován za jeden z vrcholů naší odborné literatury jak po stránce didaktické, tak po stránce ilustrační i z pohledu preciznosti a provedení. Tento díl je na přání autorů i studentů rozdělen do tří samostatných svazků, což dává čtenáři více možností využití rozsáhlé... (alza.cz)

Podobné produkty ako Anatomie 3 (978-80-247-5636-3) , Somatologie (978-80-247-2989-3)

Školák s ADHD Vztahy a sociální dovednosti (978-80-7496-433-6)

Školák s ADHD Vztahy a sociální dovednosti (978-80-7496-433-6)
Detail

Kniha - 72 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V edici Školák s ADHD jsou řady cvičení pro pomoc při potížích s učivem českého jazyka, čtení a psaní, matematiky a sociálních dovedností. Pracovní listy podporují u školáků s ADHD a s SPU porozumění pracovnímu zadání a rozvíjejí další dovednosti, které všichni školáci potřebují pro úspěšné zvládnutí školní docházky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Školák s ADHD Vztahy a sociální dovednosti (978-80-7496-433-6) , Dřevostavby (978-80-247-4071-3)

Daseinsanalýza (978-80-247-2132-3)

Daseinsanalýza (978-80-247-2132-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Hlavinka, 136 stran Zejména studenti humanitních oborů, filozofové a psychoterapeuti jistě ocení novou knihu renomovaného českého autora doc. PhDr. Pavla Hlavinky, Ph.D. V dějinném a zároveň problémovém rámci sleduje nejprve historické okolnosti vzniku fenomenologické metody. Její různé užití ve filozofickém rámci charakterizuje nejen na její rodné, německé půdě, ale seznamuje čtenáře například i se Sartrovou existenciální psychoanalýzou. Stranou rovněž nezůstává fenomenologií podmíněná kritika psychologismu, která provází logoterapii V. E. Frankla. Daseinsanalýza je pojednána z hlediska historické i metodologické konfrontace především s Freudovou psychoanalýzou. Užitím Heideggerových existenciálů v medicíně a psychopatologii se vztahuje k daseinsanalytické psychoterapii, individuální i skupinové. (alza.cz)

Podobné produkty ako Daseinsanalýza (978-80-247-2132-3) , Emoce (978-80-247-5128-3)

Dřevostavby (978-80-247-4071-3)

Dřevostavby (978-80-247-4071-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Kolb, 320 stran Publikace Josef Kolb Dřevostavby je překladem 3. aktualizovaného vydání ve Švýcarsku/Německu s německým názvem Holzbau mit System. Kniha ukazuje aktuální a výhledový stav techniky, která je úspěšně používána ve Švýcarsku, Německu a Rakousku - předních evropských zemích moderních dřevěných staveb - a v některých ohledech předbíhá svoji dobu. Jsou vysvětleny vzájemné vztahy mezi návrhem a konstrukcí od jednoduchých rodinných domů až po vícepodlažní velké budovy mj. na základě více než 900 obrázků a vlastních konstrukčních výkresů. Pozornost je věnována především rámovým, skeletovým a masivním dřevěným stavbám včetně stropů, dělících stěn a pláště budovy. V překladu tohoto nového vydání jsou doplněny charakteristiky pro systémy, mezivrstvy a obklady vnějších stěn, šikmých střech a mezipatrových stropů. Nově je zpracována informace o nanotechnologii (technologii velmi malých částí), která se může uplatnit při ochraně... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dřevostavby (978-80-247-4071-3) , Nohejbal (978-80-247-3490-3)

Somatologie (978-80-247-2989-3)

Somatologie (978-80-247-2989-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Křivánková, Milena Hradová, 192 stran Pracovní sešit navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy. Slouží k procvičení, doplnění a upřesnění probírané látky a k ověření jejího pochopení a osvojení. Použití pracovního sešitu při výuce pomáhá vyučujícímu zajímavou formu oživit vzdělávací proces a podat teoretické informace přitažlivým způsobem. Společně s učebnicí somatologie tvoří didaktický soubor vhodný k výuce tohoto předmětu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Somatologie (978-80-247-2989-3) , Pokrývačství (978-80-247-0587-3)

Embryologie (978-80-247-1267-3)

Embryologie (978-80-247-1267-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Vacek, 256 stran Učebnice embryologie je druhým českým vydáním, které navazuje na jednu z prvních českých učebnic embryologie, napsanou prof. MUDr. Z. Frankenbergerem, vydanou Melantrichem ve 30. letech minulého století. Autor je žákem prof. Frankenbergera a bývalým dlouholetým pracovníkem Embryologického ústavu lékařské fakulty Karlovy univerzity. Publikoval okolo 200 vědeckých prací v oboru histologie a embryologie, zaměřených zejména na diferenciaci endometria, plodových obalů, strukturu a funkci placenty. Učebnice v první části v 26 kapitolách pojednává o nejranějším vývoji lidského zárodku včetně vývoje pohlavních buněk, oplození, rýhování, vývoje blastocyty a její nidace. Do oddílu blastogenezy je zařazena kapitola u umělém oplození (IVF), její problematice a kapitola o klonování. (alza.cz)

Podobné produkty ako Embryologie (978-80-247-1267-3) , Ateroskleróza (978-80-247-3052-3)

CNC (978-80-247-5269-3)

CNC (978-80-247-5269-3)
Detail

Elektronická kniha - Programování obráběcích strojů - autor Miloslav Štulpa, 244 stran Problematika CNC, tedy číslicově řízených výrobních strojů, je tématem komplexní učebnice určené pro střední i vysoké školy a všechny, kdo mají zájem získat či prohloubit si vědomosti o CNC technice ve strojírenství, o principech CNC řízení, o způsobech programování i jejich vazbě na technologii. (alza.cz)

Podobné produkty ako CNC (978-80-247-5269-3) , Svatba (978-80-247-2583-3)

Pedagogika (978-80-247-5511-3)

Pedagogika (978-80-247-5511-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Šafránková, 368 stran, česky Publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k rozvoji samostatného pedagogického uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Nejde tedy o pouhé zvládnutí teorie poznání z oblasti výchovy a vzdělávání, ale především o hledání jeho smyslu a vývoje v různých kontextech. Naučíte se: • porozumět pedagogice jako vědě o člověku • pochopit proměny pedagogiky v 21. století s ohledem na digitalizaci vzdělávání a okolního světa • používat kritické myšlení při hodnocení změn, inovací a situací v pedagogickém procesu Druhé vydání knihy reaguje na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Pedagogika (978-80-247-5511-3) , Cocoa (978-80-247-2778-3)

Drátenictví (978-80-247-4365-3)

Drátenictví (978-80-247-4365-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Vondrušková, 112 stran Druhé, rozšířené a celobarevné, vydání úspěšné publikace o populárním řemesle přináší nejen málo známá historická fakta, ale také překvapivé poznatky o obrazu dráteníků v dobové literatuře či žurnalistice. Především však představuje bohatou paletu nových výrobků, které vznikly v posledních deseti letech v českých řemeslnických dílnách a výtvarných ateliérech. Jejich kvalita a rozmanitost dokazují, že se současné české drátenictví stalo plnohodnotným uměleckým řemeslem. Nejenže navazuje na bohatou tradici slovenského a moravského drátenictví, ale obohacuje je o neuvěřitelné množství nápaditých prvků. První vydání Drátenictví bylo pro mnohé čtenáře impulsem k tomu, aby se začali o tento obor zajímat, druhé přináší hlavně inspiraci a nové nápady. (alza.cz)

Podobné produkty ako Drátenictví (978-80-247-4365-3) , Tvůrčí technické dovednosti (978-80-261-0412-4)

Badminton (978-80-247-2004-3)

Badminton (978-80-247-2004-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomasz Mendrek, 124 stran Badminton je atraktivní, moderní, akční, přitažlivý pro nejširší veřejnost a zároveň patří k rodině olympijských sportů. V dnešní době zažívá jako "sport pro všechny" velký boom - řada sportovních center nabízí pronájem badmintonových kurtů a vznikají i samostatné badmintonové haly. Stále více zájemců z řad neregistrovaných hráčů a široké veřejnosti tento sport objevuje a chce se s ním seznámit - a především jim je určena tato publikace, ve které najdou informace o pravidlech, sportovním vybavení i tréninku. Novinkou upraveného vydání je část věnovaná zdravotním aspektům, regeneraci, prevenci úrazů a výživě sportovce. Velkým přínosem je uvedení změn, ke kterým došlo v pravidlech badmintonu od září 2006. (alza.cz)

Podobné produkty ako Badminton (978-80-247-2004-3) , Fánkova dobrodružství (978-80-247-3461-3)

Elektronika (978-80-247-1241-3)

Elektronika (978-80-247-1241-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Vobecký, 220 stran, česky Kniha si klade za cíl naučit čtenáře základní principy polovodičových součástek a s nimi spojených základních obvodů. Oproti dostupným knihám stejného zaměření se nevyhýbá vysvětlení poměrně složitých fyzikálních principů, pomocí moderních simulačních prostředků vysvětluje vnitřní i vnější chování reálných polovodičových součástek bez zavádějících kompromisů. Je napsána formou přístupnou i pro střední školy, a to na takové úrovni, aby byla pochopitelná bez předchozího studia disciplin jako je kvantová fyzika a fyzika polovodičů. Má tak potenciál oslovit co nejširší publikum při zachování co nejvyšší odborné úrovně. Toto třetí vydání úspěšné učebnice je rozšířeno o kapitolu operační zesilovače. (alza.cz)

Podobné produkty ako Elektronika (978-80-247-1241-3)

Biofyzika (978-80-247-4237-3)

Biofyzika (978-80-247-4237-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jozef Rosina, Jana Vránová, Hana Kolářová, Jiří Stanek, 224 stran Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty bakalářského studia biomedicínských a technických oborů, realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách technického i přírodovědného zaměření. Studenti po jejím prostudování pochopí fyzikální zákonitosti biologických jevů a budou schopni je aplikovat ve zdravotnickém prostředí. Jde o jedinečnou publikaci, která nahradí úspěšnou knihu Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů a bude důležitou učebnicí na současném trhu s odbornou literaturou, zaměřenou na nelékařské zdravotnické profese. Autoři jsou zkušení pedagogové, kteří vydali již několik učebnic v oboru lékařské biofyziky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Biofyzika (978-80-247-4237-3)

Kardiofitness (978-80-247-2273-3)

Kardiofitness (978-80-247-2273-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jitka Dýrová, Hana Lepková, 192 stran Kardiofitness umožňuje provádět vytrvalostní aktivity s prvky síly a rychlosti v klidu a pohodě fitcentra nebo domova. Všem zájemcům o získání a zvýšení kondice kniha nabídne správnou techniku cvičení na vybraných trenažérech a při různých aktivitách - na orbitreku, stacionárním kole, veslařském trenažéru, při nordic walking - s důrazem na tvorbu správných pohybových návyků. Kardiofitness lze provozovat i ve zralém a středním věku, mohou s ním začít lidé s minimální kondicí nebo výkonnostní sportovci, stejně jako lidé s handicapem. Tyto aktivity šetří klouby, využívají síly největších svalových skupin, nabízejí tělesný pohyb mírné a střední intenzity po relativně dlouhou dobu. Mohou mít charakter individuální nebo skupinové přípravy a lze při nich využít i hudební doprovod. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kardiofitness (978-80-247-2273-3)

Robin (978-80-247-3346-3)

Robin (978-80-247-3346-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Petr Kovář, 344 stran, česky Čtenář této knihy projde s jejím hlavním a jediným hrdinou, Robinem, dlouhou a těžkou cestu plnou překážek a rozcestí. Sedm týdnů, padesát dnů je Robin na cestě. Postupně se učí, že každá taková překážka je tu proto, abychom se naučili ji zvládat, dokázali ji zdolat, každá křižovatka naší cesty je tu proto, abychom se naučili chodit tím správným směrem, abychom se vydali správnou cestou. Každá z padesáti kapitol této knihy je zapsaná jako jedna vzpomínka na jeden den té dlouhé cesty. Nabízí nám jeden krátký příběh, úvahu k zamyšlení a moudré poučení, takové povzbuzení na další vykročení. Do cíle své cesty asi nikdy nedojdeme, pokud o něm budeme pochybovat, pokud budeme neustále měnit směr či pokud si naložíme na záda takové břemeno, jaké nedokážeme unést. Je proto dobré znát cesty druhých a přemýšlet o nich, abychom zvolili správně i tu naši. (alza.cz)

Podobné produkty ako Robin (978-80-247-3346-3)

Barvy (978-80-247-3263-3)

Barvy (978-80-247-3263-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Procházková, 24 stran Pestré obrázky s mnoha detaily a půvabné originální básničky naučí děti jednoduše rozpoznávat jedenáct základních barev. Autorka zajímavým způsobem propojila různá prostředí s barevně odpovídajícími situacemi a vytvořila tak roztomilý svět, který dětem umožní nejen určovat barvy, ale i spojovat je s více či méně známými věcmi kolem nich. Nová ediční řada Předškoláček, určená pro děti od 3 let, přináší říkanky, básničky, veselá zvířátka, zajímavé úkoly, to vše vycházející z českého prostředí. Tyto barevné knížky s veselými obrázky jsou zdrojem zábavy i poučení, mohou se stát odrazovým můstkem na cestě vašich dětí do světa literatury a poznání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Barvy (978-80-247-3263-3)

Nezaměstnanost (978-80-247-4282-3)

Nezaměstnanost (978-80-247-4282-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Božena Buchtová, Josef Šmajs, Zdeněk Boleloucký, 192 stran Publikace přibližuje práci, zaměstnanost a ztrátu práce vájejich širším antropologickém, sociálním a ekonomickém kontextu. Pozornost je věnována filozofickým, psychologickým a zdravotním důsledkům dlouhodobé ztráty práce pro člověka a kulturu. Řešení problému přihlíží kávýznamu práce pro člověka, k roli práce váživotě jedince, rodiny a širšího společenství. Vátéto souvislosti je posuzován i nejednoznačný problém nahrazování živé lidské práce technikou a některé aspekty ekonomické globalizace dnešního světa. Úvahy autorů vycházejí z áreflexe nezaměstnanosti válékařských a společenských vědách, sledují problémy nejčastějších duševních a somatických onemocnění. Analýza nezaměstnanosti je rozšířena o ukázky textů záklasických studií záobdobí velké hospodářské krize třicátých let 20. století. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nezaměstnanost (978-80-247-4282-3)

Emoce (978-80-247-5128-3)

Emoce (978-80-247-5128-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Šolcová Iva Poláčková, 240 stran Kniha se zabývá složitou otázkou, co jsou emoce a jak s nimi zacházet. Projevovat je, či neprojevovat? Okřiknout dítě, aby se uklidnilo, nebo ho nechat vyvztekat? Potlačovat pocity osamělosti, anebo se s nimi svěřit blízkým lidem? Strpět nepřátelství kolegy, či položit na stůl výpověď? Emoce hrají v každodenním životě významnou roli, stejně jako myšlení, vzpomínání či chuť něčeho dosáhnout. Nejsou ničím nadbytečným, obtěžujícím ani dětinským: ukazují na jevy, které pro nás mají v životě význam. Vývoj emocí a jejich regulace jsou napínavým a fascinujícím procesem, a ačkoliv k dramatickým vývojovým skokům dochází především v průběhu dětství, dětstvím kapitola vývoje nekončí. Kniha se zabývá regulací emocí a jejich vývojem od narození až po stáří, upozorňuje na kritické momenty, věnuje se některým mýtům v emoční výchově dětí a poukazuje na významné souvislosti mezi emocemi a zdravím člověka. (alza.cz)

Podobné produkty ako Emoce (978-80-247-5128-3)

Nohejbal (978-80-247-3490-3)

Nohejbal (978-80-247-3490-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Vladimír Pavlík, Martin Maršálek, 96 stran Nové vydání úspěšné publikace o nohejbalu přináší všem rekreačním a výkonnostním hráčům aktualizované informace o této oblíbené sportovní hře. Autoři v ní seznamují s aktuálními pravidly hry, radí s technickým vybavením hráčů i vlastního sportoviště, také se dozvíte, jak si postavit nohejbalové hřiště. Metodická část se zabývá herními činnostmi jednotlivce i herními kombinacemi, kondičním tréninkem a celkovým plánováním sportovní přípravy. Zájemcům o organizování sportovních akcí jistě přijdou vhod praktické rady týkající se začlenění do soutěží a informace o pořádání turnajů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nohejbal (978-80-247-3490-3)

Ateroskleróza (978-80-247-3052-3)

Ateroskleróza (978-80-247-3052-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Žák, kolektiv a, 200 stran Kniha obsahuje výběr nejvýznamnějších přednášek pracovníků IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které byly prezentovány v poslední době na kongresu Atherosklerosa, odborné akci s 12letou tradicí. Autory jednotlivých příspěvků jsou specialisté (lékaři i biochemici) ze IV. interní kliniky a lipidologické laboratoře vedené prof. MUDr. A. Žákem, DrSc. Pracoviště má dlouholetou tradici v problematice metabolismu lipidů a lipoproteinů, zvláště ve vztahu k primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních a hromadně metabolických chorob. Publikace tak postihuje nejdůležitější aktuální poznatky v celé šíři problematiky oboru od špičkových odborníků.Je určena pro odbornou veřejnost, zejména pro postgraduální vzdělávání ve všeobecném vnitřním lékařství, klinické biochemii, kardiologii, diabetologii a preventivní medicíně; zajímavé informace zde naleznou i praktičtí lékaři a pracovníci teoretických oborů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ateroskleróza (978-80-247-3052-3)

Pokrývačství (978-80-247-0587-3)

Pokrývačství (978-80-247-0587-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Radovan Mikula, Jan M. Řihák, 332 stran Reprint knihy z roku 1948, která velmi podrobně zachycuje dnes už téměř ztracené umění řemesla pokrývačského. Poskytuje základní informace pokrývačským učňům, pokrývačům i projektantům o jednotlivých typech střech, krytinách a hlavně technologiích kladení střechy.V dodatku jsou zachyceny návaznosti na moderní technologie a materiály a také způsoby, jak s moderními prostředky opravit či rekonstruovat staré střechy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pokrývačství (978-80-247-0587-3)

Svatba (978-80-247-2583-3)

Svatba (978-80-247-2583-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Patricia Janečková, 192 stran Kniha Svatba je jedinečnou pomůckou všech snoubenců, kteří plánují se vzít. Nabízí jim přehledný seznam všech aspektů, které by v přípravách na svůj nejvýznamnější den neměli opominout. Připomíná tradiční svatební zvyky, upozorňuje na nejdůležitější části svatebních příprav, splnění všech potřebných formalit, stejně jako na dodržení etikety. K jednotlivým službám (svatební fotograf, florista, vizážista, DJ apod.) poskytuje cenné rady, zkušenosti a tipy, rovněž snoubencům nabídne podrobný harmonogram, při jehož dodržení se organizace svatby stane příjemným obdobím, na které budou vždy rádi vzpomínat. (alza.cz)

Podobné produkty ako Svatba (978-80-247-2583-3)

Cocoa (978-80-247-2778-3)

Cocoa (978-80-247-2778-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Čada, 200 stran Nová učebnice programování počítačů Apple Macintosh vás naučí používat standardní vývojové nástroje Apple včetně bohatých prostředků pro vizuální programování, jež prostředí Cocoa nabízí. Začátečníci zde naleznou i stručný kurz programovacího jazyka C a jeho objektové nadstavby Objective C, na nichž je vývojové prostředí založeno. Pokročilejší se pak naučí využívat služeb rozsáhlých knihoven Cocoa a spolupracovat s bohatými možnostmi grafického uživatelského prostředtí počítačů Macintosh.Kniha, doprovázená dlouhou řadou podrobně komentovaných příkladů, je určena naprostým začátečníkům včetně těch, již dosud nemají s programováním zkušenosti, hodí se však i do knihovničky mírně pokročilých programátorů, jimž pomůže najít optimální využití možností systému Cocoa. Pro zkušené programátory autor chystá další publikaci, zaměřenou na řešení konkrétních problémů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Cocoa (978-80-247-2778-3)

Vatikán (978-80-247-3911-3)

Vatikán (978-80-247-3911-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jürgen Erbacher, 88 stran Říká se, že je zahalený tajemstvím - nejmenší stát na světě s obrovským vlivem. Zájem široké veřejnosti se ještě zvýšil poté, co byl na Svatý stolec zvolen německý papež. Jaké jsou majetkové poměry Vatikánu? Je švýcarská garda jen folklorní skupina? Jak dalece sahá vliv Opus Dei? A jaká tajemství skrývají vatikánské archivy? Jürgen ErbacherTeolog, politolog a televizní žurnalista (ZDF) Jürgen Erbacher žil dlouho v Římě jako odborník na Vatikán. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vatikán (978-80-247-3911-3)

Trávník (978-80-247-4279-3)

Trávník (978-80-247-4279-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Miluše Svobodová, Bohumír Cagaš, 120 stran V knížce naleznete podrobné informace o trávnících na zahradách, v přírodě, ale i ve sportovních areálech Dozvíte se mnoho zajímavého o vlastnostech trav a jejich požadavcích na podmínky prostředí, o základních operacích, které jsou nutné pro to, aby se trávník líbil nejen vám, ale i vašim sousedům a zároveň aby plnil své funkce: užitkovou a estetickou. Naučíte se, jak trávník založit, jaké aspekty přitom vzít v potaz, co si počít s plevelem krátce po vzejití, kdy poprvé sekat, jak a kdy zavlažovat, jak často a čím hnojit. Samostatnou a složitou otázkou je ochrana trávníků před škodlivými činiteli - plevely, chorobami a škůdci, kteří mohou proměnit dosud bezproblémový travní porost v nevzhlednou plochu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Trávník (978-80-247-4279-3)

Jak správně řídit projekty: Osvojte si nezbytné dovednosti (978-80-7508-622-8)

Jak správně řídit projekty: Osvojte si nezbytné dovednosti (978-80-7508-622-8)
Detail

Kniha - autor Paul J. Fielding, 260 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace jednoduchým způsobem objasňuje principy řízení projektů a manažerské práce. Obsahuje praktická cvičení a tipy, které vás provedou problematikou úspěšného řízení projektu od jeho vzniku až po dokončení. Osvojte si nezbytné dovednosti pro časově a finančně efektivní řízení projektů s naší novou příručkou. Využívejte své zkušenosti, aby byl každý váš nový projekt lepší než ten předchozí! Tato příručka vám jednoduchým a praktickým způsobem objasní základy a principy řízení projektů, které je dnes jednou ze zásadních pracovních dovedností. Může pro vás být též ideálním prvním krokem při získávání manažerských dovedností a budování kariéry na vedoucí pozici. Kniha obsahuje praktická cvičení a užitečné tipy, které vás provedou problematikou úspěšného řízení projektu od jeho vzniku až po dokončení. Kniha se zabývá různými typy modelů projektů, otázkami souvisejícími s... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jak správně řídit projekty: Osvojte si nezbytné dovednosti (978-80-7508-622-8)

Čarování pro pokročilé: Jak zlepšit své čarodějnické dovednosti (978-80-7651-087-6)

Čarování pro pokročilé: Jak zlepšit své čarodějnické dovednosti (978-80-7651-087-6)
Detail

Kniha - autor Michael Furie, česky „Všezahrnující, ucelený, ale snadno stravitelný přehled čarodějnické teorie a praktik včetně řady užitečných receptů a rituálů.“ — Raymond Buckland, autor knihy Buckland’s Complete Book of Witchcraft Máte-li čarodějnické začátky již za sebou, tato kniha vám pomůže posunout vaše magické praktiky na vyšší úroveň. Je rozdělena do tří částí: první se zabývá teorií čarodějnictví, druhá čarodějnickými praktikami a ve třetí najdete přísady a receptury olejů a kadidel. Teoretická část se zabývá celou řadou témat, mezi něž patří smysl a poslání magie, sebepoznání, různé formy manifestačních praktik, meditace, změněné stavy vě-domí a možnosti spojení s přírodním světem. Najdete zde výklad hermetických zákonů, informace o planetách a hvězdách, o tom, jak hmota, energie a myšlení in-teragují v rámci vesmíru a jak lze tyto znalosti využít v čarodějnické praxi. Praktická část zahrnuje konkrétní techniky a kouzla ochranné a obranné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Čarování pro pokročilé: Jak zlepšit své čarodějnické dovednosti (978-80-7651-087-6)

Poutník, čarodějnice a červ (978-80-253-4336-4)

Poutník, čarodějnice a červ (978-80-253-4336-4)
Detail

Elektronická kniha - Poutník a prokleté dítě. Kouzla a magie. A samozřejmě draci... Vítejte zpátky ve světě Alagaësie. Už je to rok, co Eragon opustil Alagaësii, aby vyhledal vhodný domov k založení nové generace Dračích jezdců. Teď se potýká s nekonečnou záplavou úkolů... - ze série Příběhy z Algaësie, autor Christopher Paolini, 224 stran, česky Nové příběhy ze světa série Odkaz Dračích jezdců.Dlouho očekávaná novinka od legendárního Christophera Paoliniho! Poutník a prokleté dítě. Kouzla a magie. A samozřejmě draci... Vítejte zpátky ve světě Alagaësie. Už je to rok, co Eragon opustil Alagaësii, aby vyhledal vhodný domov k založení nové generace Dračích jezdců. Teď se potýká s nekonečnou záplavou úkolů: výstavbou velké pevnosti, dohadováním s dodavateli zásob, hlídáním dračích vajec, jednáním s bojovnými urgaly a povýšenými elfy. Vytržení z každodenní rutiny však nabídne vidění Eldunarí, nečekaná návštěva a také vzrušující urgalská pověst, jež mnohé... (alza.cz)

Podobné produkty ako Poutník, čarodějnice a červ (978-80-253-4336-4)

Excel 2013 (978-80-247-4729-3)

Excel 2013 (978-80-247-4729-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Pecinovský, 256 stran Tato kniha je věnována seznámení s tabulkovým kalkulátorem Excel 2013. Oproti předchozím verzím je plný novinek; za tu nejpodstatnější lze považovat možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky, což přímo souvisí s uvedením systému Windows 8, ale i ti, kteří používají pro ovládání programu klávesnici a myš, tu novinky najdou. Kniha je určena pro pokročilé začátečníky. Čtenář této knihy by měl mít alespoň základní znalosti o práci s počítačem — měl by umět počítač spustit a vypnout, spouštět programy, pracovat s klávesnicí a myší. Měl by mít určité znalosti o základních operacích při práci s dokumenty a soubory. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a postupně přechází od jednodušších operací ke složitějším a je doplněna praktickými příklady ke stažení na www.grada.cz. Text knihy je zaměřen na používání Excelu ve školství, v malých kancelářích i domácnostech. (alza.cz)

Podobné produkty ako Excel 2013 (978-80-247-4729-3)

Ekonomika turismu (978-80-247-3643-3)

Ekonomika turismu (978-80-247-3643-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Monika Palatková, Jitka Zichová, 264 stran Publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem. Nové vydání je kompletně aktualizované a rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ekonomika turismu (978-80-247-3643-3)

Řeč těla (978-80-247-4592-3)

Řeč těla (978-80-247-4592-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk, 200 stran Jak svou řečí těla působíte na ostatní? Co si druzí lidé skutečně myslí a jaké jsou jejich opravdové pocity? Jak můžete pomocí držení těla, gest a mimiky ovlivnit svůj protějšek? Jak vycházet s různými typy lidí? To vše a mnohem více se dozvíte v této knížce plné fotografií, praktických rad, příkladů a cvičení. Naučíte se díky ní zvládnout záludnosti neverbální komunikace a využít řeč těla k dosažení svých cílů v různých situacích, například při jednání se spolupracovníky, při prezentaci nebo přijímacím pohovoru. Tato čtivá a poutavá knížka je nepostradatelnou příručkou pro každého komunikujícího člověka. (alza.cz)

Podobné produkty ako Řeč těla (978-80-247-4592-3)
Lektorské dovednosti (978-80-247-4336-3), Lektorské dovednosti (978-80-247-3236-7), Manažerské dovednosti (978-80-247-3902-1), Komunikační dovednosti v praxi (978-80-247-2339-6), Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry (978-80-247-4032-4), V plamenech (978-80-264-4336-0), Anatomie 3 (978-80-247-5636-3), Jachtařské dovednosti (978-80-87807-04-0), Drátenictví (978-80-247-4365-3), Kardiofitness (978-80-247-2273-3), Biofyzika (978-80-247-4237-3), Trávník (978-80-247-4279-3), Vatikán (978-80-247-3911-3), CNC (978-80-247-5269-3), Embryologie (978-80-247-1267-3), Barvy (978-80-247-3263-3), Robin (978-80-247-3346-3), Nezaměstnanost (978-80-247-4282-3), Daseinsanalýza (978-80-247-2132-3), Somatologie (978-80-247-2989-3), Dřevostavby (978-80-247-4071-3), Emoce (978-80-247-5128-3), Nohejbal (978-80-247-3490-3), Pokrývačství (978-80-247-0587-3), Ateroskleróza (978-80-247-3052-3), Svatba (978-80-247-2583-3), Cocoa (978-80-247-2778-3), Tvůrčí technické dovednosti (978-80-261-0412-4), Fánkova dobrodružství (978-80-247-3461-3)