Lékařská histologie i. (9788024628318)

Produkt Lékařská histologie i. (9788024628318) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Lékařská histologie i. (9788024628318) upraviť a produkt hľadať znova.

Lékařská histologie I. (9788024628318)

Lékařská histologie I. (9788024628318)
Detail

Elektronická kniha - autor Luděk Vajner, Jiří Uhlík a Václava Konrádová, 112 stran, česky Skripta jsou určena především pro studenty lékařských fakult, kterým poskytují základní údaje z cytologie a obecné histologie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Lékařská histologie I. (9788024628318) , Lékařská histologie i. (9788024628318)

Lékařská histologie I. Cytologie a obecná histologie - Václava Konrádová, Vajner Luděk, Jiří Uhlík - e-kniha

Lékařská histologie I. Cytologie a obecná histologie - Václava Konrádová, Vajner Luděk, Jiří Uhlík - e-kniha
Detail

eBook:,Druhé, upravené vydání prvního dílu učebního textu Lékařská histologie obsahuje základní údaje z cytologie a obecné histologie pro studenty lékařských fakult. Látka je vysvětlována na základě moderních poznatků a text je doplněn množstvím přehledných ilustrací. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lékařská histologie I. Cytologie a obecná histologie - Václava Konrádová, Vajner Luděk, Jiří Uhlík - e-kniha , Lékařská histologie ii. (9788024628325)

Lékařská histologie II. (9788024638584)

Lékařská histologie II. (9788024638584)
Detail

Elektronická kniha - autor Luděk Vajner, Jiří Uhlík a Václava Konrádová, 174 stran, česky Učební text Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací. (alza.cz)

Podobné produkty ako Lékařská histologie II. (9788024638584) , Lékařská histologie ii. (9788024638584)

Lékařská histologie II. (9788024628325)

Lékařská histologie II. (9788024628325)
Detail

Elektronická kniha - autor Luděk Vajner, Jiří Uhlík, Václava Konrádová, 174 stran Učební text Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací. (alza.cz)

Podobné produkty ako Lékařská histologie II. (9788024628325) , Základy histologie (9788024639833)

Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie - Václava Konrádová, Vajner Luděk, Jiří Uhlík - e-kniha

Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie - Václava Konrádová, Vajner Luděk, Jiří Uhlík - e-kniha
Detail

eBook:,Druhé vydání učebního textu Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie - Václava Konrádová, Vajner Luděk, Jiří Uhlík - e-kniha , Základy histologie (9788024628103)

Lekárska fyziológia - Kamil Javorka

Lekárska fyziológia - Kamil Javorka
Detail

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín.Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ale i ďalších vysokoškolských biomedicínskych odborov. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lekárska fyziológia - Kamil Javorka , Lékařská vazelína 5kg

Lekárska fyziológia - Javorka Kamil

Lekárska fyziológia - Javorka Kamil
Detail

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín. Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ale i ďalších vysokoškolských biomedicínskych odborov. (patro.cz)

Podobné produkty ako Lekárska fyziológia - Javorka Kamil , Lékařská destilovaná voda

Lekárska biochémia - Dobrota Dušan

Lekárska biochémia - Dobrota Dušan
Detail

Po piatich rokoch sa ku Vám dostáva druhé, prepracované a doplnené vydanie učebnice lekárskej biochémie. Od prvého vydania tejto knihy sa objavili mnohé nové poznatky v rôznych oblastiach experimentálnej a klinickej biochémie, ktoré sme sa usilovali v primeranej miere zapracovať do jednotlivých kapitol. Prax ukázala, že je potrebné rozšíriť učebnicu aspoň o niektoré základné informácie z klinickej biochémie, aby študenti už na začiatku štúdia pochopili možné využitie biochemických poznatkov a princípov v klinickej praxi. Učebnica je rozdelená na časť venovanú štruktúre a vlastnostiam biomolekúl, časť opisujúcu metabolické procesy a ich regulácie a funkčnú biochémiu vybraných tkanív a orgánov. Pokúsili sme sa tiež redukovať niektoré časti statickej biochémie a doplniť viac dynamické kapitoly, ako sú napríklad biochemické základy uchovávania a prenosu genetickej informácie, regulácie v živých systémoch a biochémia a patobiochémia ústnej dutiny. Rovnako boli doplnené a prepracované niektoré obrázky a schémy, aby lepšie dokumentovali a vysvetľovali text pre čitateľa. Zmenili sme aj formát učebnice. Veríme, že všetky tieto zmeny prispejú ku zvýšeniu kvality a študenti budú veľmi radi siahať po tejto učebnici, aby získali potrebné vedomosti z lekárskej biochémie nielen pre ďalšie štúdium, ale najmä pre svoju budúcu prax. Kolektív autorov bol vytvorený z popredných odborníkov z biochemických ústavov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, Lekárskej fakulte UK v Bratislave, Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a dvoch pracovísk Slovenskej akadémie vied, a to Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV a Ústavu klinického a translačného výskumu, Biomedicínskeho centra SAV. Autori zhrnuli vo vysokoškolskej učebnici lekárskej biochémie doterajšie poznatky z odboru. Jej koncepcia a celkový obsah vychádzajú z dlhoročných pedagogických skúseností autorského kolektívu pri výučbe študentov medicíny. Naším cieľom bolo, aby táto učebnica slúžila pre štúdium biochémie nielen pre študentov lekárskych fakúlt, ale našla uplatnenie pri výučbe biochémie aj na farma- ceutických fakultách, fakultách veterinárneho lekárstva, biomedicíny, ako aj príbuzných biochemických odborov na iných vysokých školách. V neposlednej miere môže byť dobrou pomôckou aj pre absolventov spomenutých fakúlt v rámci doktorandského a špecializačného štúdia. Veríme, že štúdium s použitím tejto bohato ilustrovanej učebnice sa stane pre jej používateľov príjemným zážitkom a biochémia napriek jej rozsahu a komplexnosti obľúbeným predmetom. (patro.cz)

Podobné produkty ako Lekárska biochémia - Dobrota Dušan , Lékařská vazelína 3kg

Lekárska parazitológia - Kolektív autorov

Lekárska parazitológia - Kolektív autorov
Detail

Obsah: Lekárska parazitológia Črevné protozoárne infekcie u človeka Extraintestinálne protozoárne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človek Protozoárne nákazy krvného a lymfatického systému človekaLekárska helmintológia Črevné nákazy u človeka spôsobené nematódami Črevné nákazy u človeka spôsobené cestódami Črevné nákazy u človeka spôsobené trematódami Nákazy krvného systému človeka spôsobené trematódami Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené trematódami Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené cestódami Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené nematódami Parazitárne nákazy krvného a lymfatického systému človeka spôsobené namatódami Opornúnne parazitózy u imunodeficientných pacientov Najčastejšie spôsoby vzniku infekcie Príležitostne parazitické červy Príležitostne parazitické článkovce Lekárska arachnoetomológia Laboratórna diagnostika (patro.cz)

Podobné produkty ako Lekárska parazitológia - Kolektív autorov , Lékařská vazelína 10kg

Základy histologie (9788024628103)

Základy histologie (9788024628103)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Slípka a Zbyněk Tonar, 118 stran, česky Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických metod, vědu, která je základním předpokladem pro porozumění pochodů patologických. Předložená příručka je velice stručným výtahem látky, která nemůže tyto učebnice nahrazovat, ale má usnadňovat studentům prvního ročníku studia všeobecného a zubního lékařství na lékařské fakultě opakování látky, probírané v přednáškách a v praktických cvičeních. Má být také základem pro studium mikroskopické anatomie. Tyto Základy histologie vznikly jako upravený a doplněný překlad autorovy starší anglické předlohy Outlines of Histology, opakovaně vydávané pro potřeby zahraničních studentů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy histologie (9788024628103) , Small foot lékařská brašna

Základy histologie (9788024639833)

Základy histologie (9788024639833)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Slípka a Zbyněk Tonar, 124 stran, česky Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických metod, vědu, která je základním předpokladem pro porozumění pochodů patologických. Předložená příručka je velice stručným výtahem látky, která nemůže tyto učebnice nahrazovat, ale má usnadňovat studentům prvního ročníku studia všeobecného a zubního lékařství na lékařské fakultě opakování látky, probírané v přednáškách a v praktických cvičeních. Má být také základem pro studium mikroskopické anatomie. Tyto Základy histologie vznikly jako upravený a doplněný překlad autorovy starší anglické předlohy Outlines of Histology, opakovaně vydávané pro potřeby zahraničních studentů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy histologie (9788024639833) , Lékařská vazelína na mastí

Junqueirovy základy histologie - Mescher Anthony L.

Junqueirovy základy histologie - Mescher Anthony L.
Detail

První české vydání vynikající světové učebnice histologie obsahuje překlad již čtrnáctého vydání promyšleně uspořádané, přehledné a výstižné prezentace kompletní buněčné biologie a histologie. Učebnice integruje tyto obory s biochemií, imunologií, endokrinologií a fyziologií a poskytuje nejlepší potřebný základ pro následné studium patologie. Text je primárně určen pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. V tomto vydání je na konci každé kapitoly nově zařazen test znalostí, který čtenáři umožní zkontrolovat si, že správně porozuměl textu, a zopakovat si nejdůležitější znalosti z hlavního probíraného tématu. Cílem rozsáhlé obrazové a tabulkové dokumentace je ulehčit učení a všechny poznatky dát do srozumitelných souvislostí s dalšími důležitými tématy. Uspořádání knihy, které se osvědčilo v předchozích vydáních, čtenáři umožňuje, aby si všechny poznatky rychle, systematicky a správně osvojil a při učení tematiku v celém svém rozsahu postupně zvládl. První kapitola předkládá přehled metod histologické techniky, která pomáhá porozumět struktuře buněk a tkání. Další dvě kapitoly shrnují strukturu a funkční organizaci jádra a cytoplazmy lidské buňky. Následujících sedm kapitol se věnuje čtyřem základním typům tkání: epitelové orgány, pojivové orgány (a jejich hlavní typy), nervová a svalová tkáň. Zbývající kapitoly se věnují uspořádání a funkčnímu významu těchto tkání ve všech orgánových systémech těla. Na překladu se podílel kolektiv autorů z většiny histologických ústavů lékařských fakult v České republice. (patro.cz)

Podobné produkty ako Junqueirovy základy histologie - Mescher Anthony L. , Junqueirovy základy histologie (978-80-7492-324-1)

Základy histologie - Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar - e-kniha

Základy histologie - Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar - e-kniha
Detail

eBook:,Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických metod, vědu, která je základním předpokladem pro porozumění pochodů patologických. Předložená příručka je velice stručným výtahem látky, která nemůže tyto učebnice nahrazovat, ale má usnadňovat studentům prvního ročníku studia všeobecného a zubního lékařství na lékařské fakultě opakování látky, probírané v přednáškách a v praktických cvičeních. Má být také základem pro studium mikroskopické anatomie. Tyto Základy histologie vznikly jako upravený a doplněný překlad autorovy starší anglické předlohy Outlines of Histology, opakovaně vydávané pro potřeby zahraničních studentů. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Základy histologie - Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar - e-kniha , Lékařská etika (978-80-725-4538-4)

Junqueirovy základy histologie (978-80-7492-324-1)

Junqueirovy základy histologie (978-80-7492-324-1)
Detail

Kniha - autor Anthony L. Mescher, 558 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá První české vydání vynikající světové učebnice histologie obsahuje překlad již čtrnáctého vydání promyšleně uspořádané, přehledné a výstižné prezentace kompletní buněčné biologie a histologie. Učebnice integruje tyto obory s biochemií, imunologií, endokrinologií a fyziologií a poskytuje nejlepší potřebný základ pro následné studium patologie. Text je primárně určen pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. V tomto vydání je na konci každé kapitoly nově zařazen test znalostí, který čtenáři umožní zkontrolovat si, že správně porozuměl textu, a zopakovat si nejdůležitější znalosti z hlavního probíraného tématu. Cílem rozsáhlé obrazové a tabulkové dokumentace je ulehčit učení a všechny poznatky dát do srozumitelných souvislostí s dalšími důležitými tématy. Uspořádání knihy, které se osvědčilo v předchozích vydáních, čtenáři umožňuje, aby si všechny poznatky rychle,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Junqueirovy základy histologie (978-80-7492-324-1) , Lékařská fyziologie (978-80-247-3068-4)

Lekárska fyziológia: Učebnica pre lekárske fakulty - Prvý a druhý diel (978-80-8063-496-4)

Lekárska fyziológia: Učebnica pre lekárske fakulty - Prvý a druhý diel (978-80-8063-496-4)
Detail

Kniha - autor Kamil Javorka, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín. Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ale i ďalších vysokoškolských biomedicínskych odborov. (alza.cz)

Podobné produkty ako Lekárska fyziológia: Učebnica pre lekárske fakulty - Prvý a druhý diel (978-80-8063-496-4) , Lékařská biologie a genetika (iii. díl) (9788024624235)

Outlines of Histology - Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar - e-kniha

Outlines of Histology - Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar - e-kniha
Detail

eBook:,Histologie je nauka o tkáních. Nové, revidované vydání obecné histologie se kromě popisu základní jednotky tkání - buňky - zabývá čtyřmi druhy základních tkání. Původně byla učebnice určena pro zahraniční studenty stomatologie, postupně byl text revidován a upravován tak, aby obrážel bouřlivý rozvoj tohoto vědního pole v průběhu posledních let a vyhovoval jako praktická pomůcka studentům lékařských oborů. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Outlines of Histology - Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar - e-kniha , Lékařská etika (978-80-7492-204-6)

Gynekologická cytodiagnostika: Atlas cytohistologických korelací (978-80-7345-327-5)

Gynekologická cytodiagnostika: Atlas cytohistologických korelací (978-80-7345-327-5)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Horáček; Jitka Kobilková, 136 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Karcinom děložního čípku je celosvětově třetí nejčastější malignitou u žen. Můžeme být právem hrdi na to, že výskyt tohoto karcinomu je v ČR hluboko pod celosvětovým průměrem. Zásluhu na tom má především vysoce rozvinutý systém screeningových vyšetření, v jejichž centru stojí gynekologická cytologie a rovněž histologie. Avšak cytologie i histologie patří k těm nejobtížnějším metodám současné medicíny. Na rozdíl od biochemických metod, kdy výsledek získáme z přístroje ve formě čísla, cytologické a histologické vyšetření stojí zcela a výlučně na vizuálním hodnocení mikroskopického vzorku, které provádí patolog, na jehož zkušenosti závisí osud nemocného. Atlasová publikace Gynekologická cytodiagnostika doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc., je mimořádně záslužným počinem, neboť dává lékařům-patologům do ruky pomůcku pro správné hodnocení, a to korelací obou klasických metod.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Gynekologická cytodiagnostika: Atlas cytohistologických korelací (978-80-7345-327-5) , Lékařská etika (978-80-247-5306-5)

Naturprodukt Švédský čaj 20x2g (2869494)

Naturprodukt Švédský čaj 20x2g (2869494)
Detail

Čaj - bylinný – bylinná směs v nálevovém sáčku slouží k přípravě čaje na podporu trávení Doplněk stravy, bylinný přípravek. Bylinná směs v nálevovém sáčku slouží k přípravě čaje na podporu trávení. SloženíAndělika lékařská, Pampeliška lékařská, Jablečník obecný, Benedikt lékařský, Lékořice lysá a meduňka lékařská. Andělika lékařská přispívá k dobrému zažívání a chuti k jídlu, podporuje normální činnost jater a žaludku, napomáhá pročištění.Pampeliška lékařská stimuluje trávení a spolu s Mátou peprnou a Měsíčkem lékařským podporuje normální činnost žaludku a střev. Jablečník obecný napomáhá normální funkci jater a žlučníku a normalizuje hladinu cukru v krvi. Heřmánek pravý pozitivně ovlivňuje metabolismus lipidů.Benedikt lékařský, lékořice lysá a meduňka lékařská pomáhají normálnímu trávení. UpozorněníČaj není určen pro děti do 15 let. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po 14 dnech užívání doporučujeme... (alza.cz)

Podobné produkty ako Naturprodukt Švédský čaj 20x2g (2869494) , Lékařská fyziologie (978-80-247-1963-4)

Omron Váha lékařská BF511 Modrá

Omron Váha lékařská BF511 Modrá
Detail

Omron Váha lékařská BF511 Modrá Váha lékařská BF-511 Modrá je určena pro kontrolu hmotnosti osob do 150 kg. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Omron Váha lékařská BF511 Modrá , Dr.lab andělika lékařská 100% 60 kapslí (754)

Minapent + šalvěj lékařská 90 tobolek

Minapent + šalvěj lékařská 90 tobolek
Detail

Minapent + šalvěj lékařská 90 tobolek Walmark Minapent plus šalvěj lékařská je doplněk stravy ve formě tablet, který obsahuje extrakty červeného jetele, šalvěje lékařské a ploštičníku hroznatého. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Minapent + šalvěj lékařská 90 tobolek , Lékařská péče o duši (978-80-7295-195-6)

Stomatologie I pro SZŠ a VOŠ - Lenka Slezáková

Stomatologie I pro SZŠ a VOŠ - Lenka Slezáková
Detail

Učebnice obsahuje anatomii, fyziologii a histologii lebky, dutiny ústní a zubů. Popisuje anomálie, onemocnění a překážky, které postihují orofaciální systém. Vybrané kapitoly jsou doplněny léčbou a prevencí. Poslední kapitola je podrobněji věnovaná dentální hygieně. Takto zpracovaná publikace není v současné době na našem trhu k dispozici. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Stomatologie I pro SZŠ a VOŠ - Lenka Slezáková , Lékařská psychologie ve zdravotnictví (978-80-247-2223-8)

Stomatologie I - Lenka Slezáková - e-kniha

Stomatologie I - Lenka Slezáková - e-kniha
Detail

eBook:,Učebnice obsahuje anatomii, fyziologii a histologii lebky, dutiny ústní a zubů. Popisuje anomálie, onemocnění a překážky, které postihují orofaciální systém. Vybrané kapitoly jsou doplněny léčbou a prevencí. Poslední kapitola je podrobněji věnovaná dentální hygieně. Takto zpracovaná publikace není v současné době na našem trhu k dispozici. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Stomatologie I - Lenka Slezáková - e-kniha , Lékařská psychologie v praxi (978-80-247-1125-6)

Stomatologie I - Slezáková Lenka

Stomatologie I - Slezáková Lenka
Detail

Učebnice obsahuje anatomii, fyziologii a histologii lebky, dutiny ústní a zubů. Popisuje anomálie, onemocnění a překážky, které postihují orofaciální systém. Vybrané kapitoly jsou doplněny léčbou a prevencí. Poslední kapitola je podrobněji věnovaná dentální hygieně. Takto zpracovaná publikace není v současné době na našem trhu k dispozici. (patro.cz)

Podobné produkty ako Stomatologie I - Slezáková Lenka , Lékařská protozoologie: protozoální nemoci (978-80-7262-381-5)

Salvia Paradise Pampeliška lékařská standardizovaný extrakt 60 tobolek

Salvia Paradise Pampeliška lékařská standardizovaný extrakt 60 tobolek
Detail

Salvia Paradise Pampeliška lékařská standardizovaný extrakt 60 tobolek Kapsle jsou vyrobeny ze standardizovaného extraktu z rostliny pampeliška lékařská – Taraxacum officinale. Extrakt je standardizovaný na obsah flavonů. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Salvia Paradise Pampeliška lékařská standardizovaný extrakt 60 tobolek , Lékařská první pomoc v urgentních stavec (978-80-271-0590-8)

Gynekologická cytodiagnostika - Horáček Jaroslav

Gynekologická cytodiagnostika - Horáček Jaroslav
Detail

Karcinom děložního čípku je celosvětově třetí nejčastější malignitou u žen. Můžeme být právem hrdi na to, že výskyt tohoto karcinomu je v ČR hluboko pod celosvětovým průměrem. Zásluhu na tom má především vysoce rozvinutý systém screeningových vyšetření, v jejichž centru stojí gynekologická cytologie a rovněž histologie. Avšak cytologie i histologie patří k těm nejobtížnějším metodám současné medicíny. Na rozdíl od biochemických metod, kdy výsledek získáme z přístroje ve formě čísla, cytologické a histologické vyšetření stojí zcela a výlučně na vizuálním hodnocení mikroskopického vzorku, které provádí patolog, na jehož zkušenosti závisí osud nemocného. Atlasová publikace Gynekologická cytodiagnostika doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc., je mimořádně záslužným počinem, neboť dává lékařům-patologům do ruky pomůcku pro správné hodnocení, a to korelací obou klasických metod. Atlas vychází z dlouhodobých zkušeností školicího centra pro gynekologickou cytologii Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, které spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Centrem onkologické prevence v Havířově. Atlas je koncipován jako velkoformátová plnobarevná publikace, tak aby v cytologických i histologických nálezech vynikly všechny detaily a barevné odstíny, které jsou podstatné pro správné stanovení diagnózy, zejména v případě gynekologických malignit. (patro.cz)

Podobné produkty ako Gynekologická cytodiagnostika - Horáček Jaroslav , Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi (80-247-0931-7)

Medical Bag Mini w/c lékařská taška s obsahem

Medical Bag Mini w/c lékařská taška s obsahem
Detail

Malá lékařská taška z kvalitního omyvatelného nylonu a s plnou výbavou první pomoci pro děti a mládež. 27 x 8 x 20 cm Lékařská taška Select Medical Bag Mini w/c obsahuje: - 2x chladící sáček - náplasti - nůžky - kompresní bandáž - 1x Coach tape 3,8cmParametry:Celní sazebník:30065000 (fitvyziva.cz)

Podobné produkty ako Medical Bag Mini w/c lékařská taška s obsahem , Premiumcord bnc i-spojka (sbnc-i)

Stomatologie I: pro SZŠ a VOŠ (978-80-247-5826-8)

Stomatologie I: pro SZŠ a VOŠ (978-80-247-5826-8)
Detail

Kniha - autor Lenka Slezáková, 264 stran, česky Učebnice obsahuje anatomii, fyziologii a histologii lebky, dutiny ústní a zubů. Popisuje anomálie, onemocnění a překážky, které postihují orofaciální systém. Vybrané kapitoly jsou doplněny léčbou a prevencí. Poslední kapitola je podrobněji věnovaná dentální hygieně. Takto zpracovaná publikace není v současné době na našem trhu k dispozici. (alza.cz)

Podobné produkty ako Stomatologie I: pro SZŠ a VOŠ (978-80-247-5826-8) , Pohádky i.

Nobilis Tilia Éterický olej Šalvěj lékařská 10 ml

Nobilis Tilia Éterický olej Šalvěj lékařská 10 ml
Detail

Nobilis Tilia Éterický olej Šalvěj lékařská 10 ml Hořce bylinná vůně s kafrovitými tóny. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Nobilis Tilia Éterický olej Šalvěj lékařská 10 ml , Ewraker i ()

Medical Bag Mini lékařská taška

Medical Bag Mini lékařská taška
Detail

Malá lékařská taška první pomoci pro děti a mládež z kvalitního omyvatelného nylonu. Bez obsahu.Parametry:Celní sazebník:42029291 (fitvyziva.cz)

Podobné produkty ako Medical Bag Mini lékařská taška , Mariňáci i

Salvia Paradise Pampeliška lékařská kořen mletý 100 g

Salvia Paradise Pampeliška lékařská kořen mletý 100 g
Detail

Salvia Paradise Pampeliška lékařská kořen mletý 100 g Surovina pro přípravu bylinného čaje – nálevu. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Salvia Paradise Pampeliška lékařská kořen mletý 100 g , Kytice i

Hbf Vazelína lékařská 30 g

Hbf Vazelína lékařská 30 g
Detail

Lékařská vazelína se používá všude tam, kde je potřeba důkladně promastit pokožku, případně ji ochránit před nežádoucí vlhkostí nebo chladem. (drmax.cz)

Podobné produkty ako Hbf Vazelína lékařská 30 g

Apotheke Šalvěj lékařská čaj nálevové sáčky 20x2 g

Apotheke Šalvěj lékařská čaj nálevové sáčky 20x2 g
Detail

Šalvěj lékařská příznivě ovlivňuje menopauzální komfort, podporuje hormonální rovnováhu, podílí se na normálním trávení a má antioxidační vlastnosti. (drmax.cz)

Podobné produkty ako Apotheke Šalvěj lékařská čaj nálevové sáčky 20x2 g

Motherlove Jestřabina lékařská 120 kapslí

Motherlove Jestřabina lékařská 120 kapslí
Detail

Jestřabina lékařská od Motherlove je určena ženám po porodu a kojícím maminkám, které chtějí podpořit tvorbu mateřského mléka a úspěšný rozvoji kojení. (drmax.cz)

Podobné produkty ako Motherlove Jestřabina lékařská 120 kapslí

Motherlove Jestřabina lékařská 60 kapslí

Motherlove Jestřabina lékařská 60 kapslí
Detail

Jestřabina lékařská od Motherlove je určena ženám po porodu a kojícím maminkám, které chtějí podpořit tvorbu mateřského mléka a úspěšný rozvoji kojení. (drmax.cz)

Podobné produkty ako Motherlove Jestřabina lékařská 60 kapslí

Naturtreu Poklad pro žíly-rutin & komonice lékařská 120 kapslí

Naturtreu Poklad pro žíly-rutin & komonice lékařská 120 kapslí
Detail

Naturtreu Poklad pro žíly-rutin & komonice lékařská 120 kapslí Komplex pro žíly a tepny. Čistě přírodní složení na základě nejnovějších studií. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Naturtreu Poklad pro žíly-rutin & komonice lékařská 120 kapslí

Apotheke Meduňka lékařská čaj 20 x 1.5 g

Apotheke Meduňka lékařská čaj 20 x 1.5 g
Detail

Apotheke Meduňka lékařská čaj 20 x 1.5 g Bylinný čaj porcovaný v nálevových sáčcích. Pomáhá udržovat dobrou náladu, zdravý spánek a podporuje zažívání. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Apotheke Meduňka lékařská čaj 20 x 1.5 g

Lékařská akademie - edice DVD-HIT (DVD) (papírový obal)

Lékařská akademie - edice DVD-HIT (DVD) (papírový obal)
Detail

DVD film Lékařská akademie [2004]. Český dabing. České titulky. Dolby Digital. Jsou mladí, svěží a nemohou se dočkat, aby vás řezali. (dvd-premiery.cz)

Podobné produkty ako Lékařská akademie - edice DVD-HIT (DVD) (papírový obal)

Lékařská etika (978-80-7492-204-6)

Lékařská etika (978-80-7492-204-6)
Detail

Kniha - autor Helena Haškovcová, 224 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Již čtvrt století je v České republice lékařská etika samostatným lékařským oborem. Její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnických školách. V roce 1994 vyšlo i první vydání publikace Lékařská etika, která se stala první a základní učebnicí. Obsahuje nejen historii vývoje oboru ve světě i u nás, ale především mapuje jeho současné problémy (kritéria experimentů na zvířatech a na lidech, právo na život, alternativní medicína, eutanazie aj.). Zvláštním přínosem knihy jsou úplná znění etických kodexů a norem. Přestože Lékařská etika postupně vyšla již ve třech vydáních, veškerý náklad byl vždy rychle rozebrán, a proto autorka připravila vydání nové. Původní text je přepracován, doplněn a aktualizován ve smyslu všech legislativních změn posledních let a nejnovějších... (alza.cz)

Podobné produkty ako Lékařská etika (978-80-7492-204-6)

Salvia Paradise Pampeliška lékařská 120 kapslí

Salvia Paradise Pampeliška lékařská 120 kapslí
Detail

Salvia Paradise Pampeliška lékařská 120 kapslí Pampeliška jemně mletý kořen v kapslích pro naše zdravé trávení, žaludek, játra, ale i močové cesty, ale i močové cesty, srdce, cévy, cholesterol. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Salvia Paradise Pampeliška lékařská 120 kapslí

Salvia Paradise Pampeliška lékařská kořen řezaný 250 g

Salvia Paradise Pampeliška lékařská kořen řezaný 250 g
Detail

Salvia Paradise Pampeliška lékařská kořen řezaný 250 g Pampeliška řezaný kořen pro naše zdravé trávení, žaludek, játra, ale i močové cesty, ale i močové cesty, srdce, cévy, cholesterol. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Salvia Paradise Pampeliška lékařská kořen řezaný 250 g

HBF Vazelína lékařská 30 g

HBF Vazelína lékařská 30 g
Detail

HBF Vazelína lékařská 30 g Používá se všude tam, kde je potřeba důkladně promastit pokožku, případně ji ochránit před nežádoucí vlhkostí nebo chladem. Dále se používá k promašťování ztvrdlé a suché kůže. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako HBF Vazelína lékařská 30 g

Apotheke Šalvěj lékařská čaj 20 x 2 g

Apotheke Šalvěj lékařská čaj 20 x 2 g
Detail

Apotheke Šalvěj lékařská čaj 20 x 2 g Šalvěj čaj je doplněk stravy. Šalvěj obsahuje antioxidanty, ty pomáhají ochraňovat buňky a tkáně před oxidací, mohou pomáhat posilovat obranyschopnost. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Apotheke Šalvěj lékařská čaj 20 x 2 g

Salvia Paradise Meduňka lékařská AF tinktura 50 ml

Salvia Paradise Meduňka lékařská AF tinktura 50 ml
Detail

Salvia Paradise Meduňka lékařská AF tinktura 50 ml Meduňka je známá pro své harmonizující účinky na kognitivní funkce i duševní zdraví. Tinktura neobsahuje žádný alkohol, barviva ani sladidla. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Salvia Paradise Meduňka lékařská AF tinktura 50 ml

Ekomedica Meduňka lékařská výtažek z listu 500 ml

Ekomedica Meduňka lékařská výtažek z listu 500 ml
Detail

EkoMedica Meduňka lékařská obsahuje výtažek z listu meduňky lékařské, která příznivě působí na duševní zdraví, relaxaci a spánek. Napomáhá správné funkci dýchacího systému a trávení. (drmax.cz)

Podobné produkty ako Ekomedica Meduňka lékařská výtažek z listu 500 ml

Viridian Icelandic Angelica Organic (Andělika lékařská Bio) 30 kapslí

Viridian Icelandic Angelica Organic (Andělika lékařská Bio) 30 kapslí
Detail

Viridian Icelandic Angelica Organic (Andělika lékařská Bio) 30 kapslí Extrakt z anděliky lékařské obsahuje látky, jejichž účinky a vlastnosti souvisí s hladinou estrogenu v těle (nízkou nebo vysokou). (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Viridian Icelandic Angelica Organic (Andělika lékařská Bio) 30 kapslí

Somatologie: Učebnice pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2988-6)

Somatologie: Učebnice pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2988-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Markéta Křivánková; Milena Hradová, česky Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie a embryologie s přihlédnutím k potřebám a studijním možnostem cílové skupiny žáků středních zdravotnických škol. Přehledné zpracování textu doplněné obrázky a tabulkami usnadňuje žákům pochopení předložené látky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Somatologie: Učebnice pro střední zdravotnické školy (978-80-247-2988-6)

Salvia Paradise Pampeliška lékařská sáčky 20 ks

Salvia Paradise Pampeliška lékařská sáčky 20 ks
Detail

Salvia Paradise Pampeliška lékařská sáčky 20 ks Tinktura z pampelišky pro naše zdravé trávení, žaludek, játra, ale i močové cesty, ale i močové cesty, srdce, cévy, cholesterol. Tinktura neobsahuje žádný alkohol, barviva ani sladidla. (pilulka.cz)

Podobné produkty ako Salvia Paradise Pampeliška lékařská sáčky 20 ks

Triphala 60 kapslí — Bio

Triphala 60 kapslí — Bio
Detail

> Na tento produkt bohužel nelze uplatnit slevový poukaz. Triphala je celosvětově známá ájurvédská kombinace tří ovocných plodů Amalaki, Haritaki a Bibhitaki, které napomáhají vylučování, činnosti jater a normální činnosti gastrointestinálního traktu. Emblika officinalis (emblika lékařská) známá jako Amalaki podporuje: > imunitní systém a normální trávení Terminalia chebula (vrcholák tříslovinný) známý jako Haritaki podporuje: > normální činnost kardiovaskulárního systému > normální hladina cholesterolu v krvi > normální trávení a normální činnost gastrontestinálního traktu > vylučování – normální činnost jater > přirozenou obranyschopnost – imunitní systém > nervový systém, smysly, mysl > normální funkce reprodukčního systému > normální funkce dýchacího systému > normální stav pokožky > normální funkce močových cest a metabolismus glukózy Terminalia belerica (vrcholák myrobalánový) je známý jako Bibhitaki > Triphalu lze užívat i celý rok Přípravek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Složení: Emblika lékařská (Emblica officinalis), Vrcholák myrobalánový (Terminalia belerica), Vrcholák tříslovinný (Terminalia chebula), Emblika lékařská (Emblica officinalis), Vrcholák myrobalánový (Terminalia belerica), Vrcholák tříslovinný (Terminalia chebula), Emblika lékařská (Emblica officinalis), Vrcholák myrobalánový (Terminalia belerica), Vrcholák tříslovinný (Terminalia chebula) (vemzu.cz)

Podobné produkty ako Triphala 60 kapslí — Bio

Lékařská etika - Haškovcová Helena

Lékařská etika - Haškovcová Helena
Detail

Již čtvrt století je v České republice lékařská etika samostatným lékařským oborem. Její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnických školách. V roce 1994 vyšlo i první vydání publikace Lékařská etika, která se stala první a základní učebnicí. Obsahuje nejen historii vývoje oboru ve světě i u nás, ale především mapuje jeho současné problémy (kritéria experimentů na zvířatech a na lidech, právo na život, alternativní medicína, eutanazie aj.). Zvláštním přínosem knihy jsou úplná znění etických kodexů a norem. Přestože Lékařská etika postupně vyšla již ve třech vydáních, veškerý náklad byl vždy rychle rozebrán, a proto autorka připravila vydání nové. Původní text je přepracován, doplněn a aktualizován ve smyslu všech legislativních změn posledních let a nejnovějších zkušeností a poznatků z oboru. Předkládaná učebnice etiky v medicíně a zdravotnictví tak může být prověřenou základní studijní pomůckou a úvodem do oboru, ale i shrnutím potřebných poznatků a postupů z této poměrně obtížné oblasti lékařství. (patro.cz)

Podobné produkty ako Lékařská etika - Haškovcová Helena

Pampeliška lékařská 90 kaps. - GymBeam

Pampeliška lékařská 90 kaps. - GymBeam
Detail

Pampeliška lékařská obsahuje v jedné kapsli 500 mg prášku z kořene této rostliny. V pampelišce lékařské najdete celou řadu biologicky aktivních látek, které jsou spojovány s protizánětlivými a antioxidačními účinky. Díky čistě rostlinnému původu je vhodná i pro vegany. (gymbeam.cz)

Podobné produkty ako Pampeliška lékařská 90 kaps. - GymBeam
Lékařská histologie I. (9788024628318), Lékařská histologie II. (9788024628325), Lékařská histologie II. (9788024638584), Základy histologie (9788024639833), Základy histologie (9788024628103), lékařská vazelína 5kg, lékařská destilovaná voda, lékařská vazelína 3kg, lékařská vazelína 10kg, Small Foot Lékařská brašna, lékařská vazelína na mastí, Junqueirovy základy histologie (978-80-7492-324-1), Lékařská etika (978-80-725-4538-4), Lékařská fyziologie (978-80-247-3068-4), Lékařská biologie a genetika (III. díl) (9788024624235), Lékařská etika (978-80-7492-204-6), Lékařská etika (978-80-247-5306-5), Lékařská fyziologie (978-80-247-1963-4), DR.LAB ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ 100% 60 KAPSLÍ (754), Lékařská péče o duši (978-80-7295-195-6), Lékařská psychologie ve zdravotnictví (978-80-247-2223-8), Lékařská psychologie v praxi (978-80-247-1125-6), Lékařská protozoologie: Protozoální nemoci (978-80-7262-381-5), Lékařská první pomoc v urgentních stavec (978-80-271-0590-8), Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi (80-247-0931-7), PremiumCord BNC I-spojka (sbnc-I), Pohádky I., Ewraker I (), Mariňáci I, Kytice I