Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti (978-80-571-0154-3)

Produkt Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti (978-80-571-0154-3) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti (978-80-571-0154-3) upraviť a produkt hľadať znova.

Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti (978-80-571-0154-3)

Globálna občianska spoločnosť: v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva (978-80-7502-472-5)

Globálna občianska spoločnosť: v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva (978-80-7502-472-5)
Detail

Kniha - slovensky Publikácia sa venuje skúmaniu globálnej občianskej spoločnosti ako aktéra v medzinárodných vzťahoch s potenciálom a kapacitou ovplyvňovať rozhodovacie procesy, opatrenia a nástroje, ktorými medzinárodné spoločenstvo operuje za účelom eliminácie napätia a konfliktov medzi štátnymi, ale aj neštátnymi aktérmi. Orientovaná je na demonštráciu relevancie globálnej občianskej spoločnosti, ako aj na komplexné pokrytie problematiky jej intervencií a sfér vplyvu v rámci vybraných nástrojov medzinárodnej mierovej politiky. Uvedené suplementárne analyzuje aj prostredníctvom jedno-prípadových štúdií zameraných na dve najznámejšie a najväčšie iniciatívy jej aktérov na globálnej úrovni. Cieľom publikácie je deklarovať relevanciu globálnej občianskej spoločnosti ako aktéra v medzinárodných vzťahoch, ktorý má potenciál ovplyvňovať rozhodovacie procesy pri tvorbe a aplikácií nástrojov, opatrení a stratégií, ktorých snahou je eliminácia hrozieb vzniku a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Globálna občianska spoločnosť: v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva (978-80-7502-472-5) , Globálna občianska spoločnosť: v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva (978-80-7502-472-5)

Globálna občianska spoločnosť v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva - Saktorová Lubica

Globálna občianska spoločnosť v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva - Saktorová Lubica
Detail

Publikácia sa venuje skúmaniu globálnej občianskej spoločnosti ako aktéra v medzinárodných vzťahoch s potenciálom a kapacitou ovplyvňovať rozhodovacie procesy, opatrenia a nástroje, ktorými medzinárodné spoločenstvo operuje za účelom eliminácie napätia a konfliktov medzi štátnymi, ale aj neštátnymi aktérmi. Orientovaná je na demonštráciu relevancie globálnej občianskej spoločnosti, ako aj na komplexné pokrytie problematiky jej intervencií a sfér vplyvu v rámci vybraných nástrojov medzinárodnej mierovej politiky. Uvedené suplementárne analyzuje aj prostredníctvom jedno-prípadových štúdií zameraných na dve najznámejšie a najväčšie iniciatívy jej aktérov na globálnej úrovni. Cieľom publikácie je deklarovať relevanciu globálnej občianskej spoločnosti ako aktéra v medzinárodných vzťahoch, ktorý má potenciál ovplyvňovať rozhodovacie procesy pri tvorbe a aplikácií nástrojov, opatrení a stratégií, ktorých snahou je eliminácia hrozieb vzniku a eskalácie medzinárodného konfliktu alebo jeho úplné urovnanie. Zároveň práca smeruje k vymedzeniu sfér vplyvu aktérov globálnej občianskej spoločnosti v rámci mierových operácií a funkcií, ktoré v týchto sférach aktéri zastávajú, a ktorými si upevňujú postavenie relevantného účastníka v procesoch určujúcich smerovanie, efektivitu a kredibilitu nástrojov medzinárodnej mierovej politiky štátov. Vzhľadom na skutočnosť, že v podmienkach Slovenskej republiky nie je skúmaná problematika rozpracovaná komplexne a tejto téme je pozornosť venovaná len parciálne, je možné považovať spracovanie predloženej témy za aktuálny náhľad do problematiky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Globálna občianska spoločnosť v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva - Saktorová Lubica , Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania (978-80-8063-448-3)

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí SR: V kontexte výkonu funkcie št (978-80-571-0080-5)

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí SR: V kontexte výkonu funkcie št (978-80-571-0080-5)
Detail

Kniha - autor Peter Lukáčka, 120 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor pristupuje k spracovaniu skúmanej témy od analýzy všeobecného ku konkrétnemu. V tomto zmysle monografia obsahuje vymedzenie kategórie zodpovednosti, resp. právnej zodpovednosti ako pojmu, ktorý je považovaný za jeden zo základných stavebných kameňov každého právneho odvetvia. V nadväznosti na uvedené autor spracováva problematiku, ktorá v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti nie je špecificky právom regulovaná, ale jej praktická aplikácia je v podmienkach podnikania žiaduca. Konkrétne ide o oblasť tzv. spoločensky zodpovedného podnikania - corporate social responsibility, ktorá tvorí určitú nadstavbu v rámci výkonu podnikateľskej činnosti, a o ktorej rozvíjanie by sa mal usilovať i štát. Posledná kapitola je venovaná analýze vybraných... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí SR: V kontexte výkonu funkcie št (978-80-571-0080-5) , Formálne vlastnosti práva (978-80-571-0428-5)

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19: Právne, etické a medicínske (978-80-571-0475-9)

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19: Právne, etické a medicínske (978-80-571-0475-9)
Detail

Kniha - autor Alexandra Bražinová; Boris Klempa; Lilla Garayová, 308 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Téma očkovania je zložitou problematikou nielen pre laickú, ale aj pre odbornú verejnosť. Ako ju uchopiť a ako sa v nej orientovať z medicínskeho, etického aj právneho hľadiska, má ambíciu ukázať odborná publikácia „Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19". Renomovaný autorský kolektív zostavený z odborníkov na danú tému – lekárov, právnikov a virológa – pútavou formou podáva históriu očkovania a prostredníctvom príkladov zo sveta približuje princípy a význam očkovania pre ľudské zdravie. Publikácia mapuje vývoj vakcín počas pandémie COVID-19, venuje sa právnym aspektom dobrovoľného či povinného očkovania na pozadí judikatúry vybraných vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Taktiež ponúka komparáciu na medzinárodnej úrovni, ako aj optimalizáciu modelu očkovania v interdisciplinárnych právnych... (alza.cz)

Podobné produkty ako Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19: Právne, etické a medicínske (978-80-571-0475-9) , Základy a kazuistika kánonického manželského práva (978-80-571-0269-4)

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania (978-80-8063-448-3)

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania (978-80-8063-448-3)
Detail

Kniha - autor Juraj Čáp; Marián Palenčár; Radka Kurucová, 186 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá "... predmetné zameranie publikácie, hĺbka konceptuálnych a logických analýz, kvalita i šírka spracovania odbornej literatúry, ale aj zaujímavosť interpretácií a originalita vlastných myšlienok (v skratke - dielo ako celok) je výrazným príspevkom k systematickému uvažovaniu o ľudskej dôstojnosti v kontexte smrti a umierania. Som pevne presvedčený, že význam tohto diela nie je čisto akademický. Naopak, štúdium tejto knihy umožní jej čitateľom (odborníkom i laikom) lepšie porozumieť dôležitosti koncepcie ľudskej dôstojnosti v kontexte smrti a umierania. Táto kniha má potenciál byť nielen odborne užitočnou, ale ľudsky (auto)terapeutickou. Skrátka, kniha môže byť nápomocná pre všetkých, ktorí sa vyskytli (či vyskytnú) v situáciách, ktoré nás konfrontujú so smrťou, umieraním či zdravotnou odkázanosťou nás alebo našich blízkych." (alza.cz)

Podobné produkty ako Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania (978-80-8063-448-3) , Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v anglicku (978-80-571-0024-9)

Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti (978-80-7502-563-0)

Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti (978-80-7502-563-0)
Detail

Kniha - autor Ján Duda, 208 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Súčasná doba je pre manželstvo a rodinu značne komplikovaná. Ale aj dnes človek hľadá v manželstve svoje osobné šťastie, oporu a zázemie pre seba i pre svoju rodinu. Je táto knižná publikácia návodom pre osobné šťastie človeka? Áno, aj o tom je táto kniha. A ako nástroj na dosiahnutie vízie tohto šťastia využíva tvrdenie a učenie, že manželstvo je prirodzenou, ale i právnou ustanovizňou, a to tiež má svoje veľké benefity. Manželské právo katolíckej cirkvi je významnou hodnotou postavenou na našej prirodzenosti a ľudskosti a práve na tomto je postavené chápanie šťastného manželstva a rodiny v tejto publikácii. A sú v manželstve aj problémy a komplikácie? Áno, sú a mnohokrát aj závažné, ktoré je potrebné neodkladne riešiť. Aj na to sa pokúša nachádzať odpovede táto publikácia ako z manželského nešťastia von. Môžu to byť komplikácie týkajúce sa domáceho násilia, ponižovania, ťažkostí,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti (978-80-7502-563-0) , Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného (978-80-8168-930-7)

Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva (978-80-8168-754-9)

Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva (978-80-8168-754-9)
Detail

Kniha - autor Norbert Seneši; Katarína Máziková, 176 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografia „Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva“ prináša netradičný a na slovenskom trhu ojedinelý pohľad na uvedenú problematiku. Autori Ing. Norbert Seneši, PhD., a doc. Ing. Katarína Máziková, PhD., analyzujú podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva spriaznené osoby z niekoľkých uhlov pohľadu. Najskôr sa zaoberajú vymedzením spriaznených osôb a pravidlami transferovaného oceňovania. Následne sa venujú zverejneniu o spriaznených osobách, ako aj rizikám a následkom, ktoré vyplývajú z transakcií spriaznených osôb. Komplexnou analýzou spriaznených osôb však autori svoje dielo nekončia, ale idú hlbšie pod povrch problematiky, aby čitateľom priniesli nielen zoznam odhalených nedostatkov, ale aj konkrétne návrhy na ich elimináciu. Bonbónikom publikácie je jej posledná časť, v ktorej autori na základe dosiahnutých výsledkov svojho... (alza.cz)

Podobné produkty ako Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva (978-80-8168-754-9) , Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi (978-80-571-0195-6)

Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny (978-80-89797-05-9)

Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny (978-80-89797-05-9)
Detail

Kniha - autor Miloš Jeseňák; Zuzana Havlíčeková; Peter Bánovčin, 344 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá - autor Miloš Jeseňák; Zuzana Havlíčeková; Peter Bánovčin, 344 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Materské mlieko (MM) predstavuje jedinečnú a nenapodobiteľnú substanciu, ktorej pozitívne účinky, ako aj význam pre dieťa v prvom roku života ostali v priebehu storočí nespochybniteľné. Svojím zložením plne rešpektuje požiadavky dieťaťa a adaptuje sa na potreby rastúceho dieťaťa postupnou zmenou zastúpenia jednotlivých zložiek. Dnes existujú mnohé štúdie, ktoré jednoznačne potvrdili pozitívne účinky materského mlieka a dojčenia (plného, ako aj čiastočného) v prevencii mnohých chorobných stavov, a to jednak v útlom veku, ako aj v neskoršom živote. Materské mlieko a dojčenie zároveň predstavuje významný prostriedok sociálnej interakcie medzi matkou a dieťaťom a prináša mnohé benefity aj pre dojčiacu matku. Aj napriek tomu, že bolo možné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny (978-80-89797-05-9) , Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny (978-80-89797-05-9)

Participatívne rozpočtovanie: Kontexty, modely a praktické skúšenosti (978-80-571-0491-9)

Participatívne rozpočtovanie: Kontexty, modely a praktické skúšenosti (978-80-571-0491-9)
Detail

Kniha - autor Daniel Klimovský, 212 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Participatívne rozpočtovanie sa ako demokratická inovácia v oblasti verejného rozpočtovania objavila v brazílskom meste Porto Alegre pred viac než troma desaťročiami. I keď sa spočiatku šírila najmä v Latinskej Amerike, postupne sa k jej využitiu prihlásili samosprávy prakticky vo všetkých častiach sveta. Na Slovensku i v Česku sa participatívne rozpočtovanie začalo využívať na úrovni mestských i obecných samospráv len relatívne nedávno a dosiahnuté výsledky sú zatiaľ veľmi rozdielne. Kým v niektorých prípadoch môžeme hovoriť o príkladoch dobrej praxe, mnoho ďalších prípadov ponúka príklady sklamania či nesplnených očakávaní. Čo to teda to participatívne rozpočtovanie je? Prečo po ňom obce a mestá v rôznych krajinách siahajú? Akú rolu v ňom má hrať verejnosť a najmä občania? Čo pozitívne prináša participatívne rozpočtovanie? Aké sú limity tejto demokratickej inovácie? Ako sa... (alza.cz)

Podobné produkty ako Participatívne rozpočtovanie: Kontexty, modely a praktické skúšenosti (978-80-571-0491-9) , Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt) (978-80-571-0434-6)

Privatizace bezpečnosti (978-80-247-4601-2)

Privatizace bezpečnosti (978-80-247-4601-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Oldřich Bureš, kolektiv a, 320 stran Ačkoliv je fenomén privatizace bezpečnosti v západních zemích předmětem vášnivých debat již minimálně dvě desetiletí, váČeské republice se dostal do centra pozornosti až díky kauzám největší české soukromé bezpečnostní společnosti ABL (dnes M2.C). Autoři proto analyzují a vzájemně konfrontují zahraniční i české zkušenosti sáprivatizací bezpečnosti. Shrnují poznatky dosavadního výzkumu příčin privatizace bezpečnosti, představují doposud opomíjené aspekty privatizace bezpečnosti, včetně problematiky dobrovolnictví jednotlivých občanů a jejich spolků při zajišťování bezpečnosti, či využívání služeb soukromých vojenských a bezpečnostních společností ze strany nevládních organizací v (post)konfliktních oblastech. Věnují se působení soukromých bezpečnostních služeb v ČR. (alza.cz)

Podobné produkty ako Privatizace bezpečnosti (978-80-247-4601-2) , Dejiny polície v europskom kontexte (978-80-560-0289-6)

Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)

Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Sak, 271 stran, česky Bezpečnostní věda vzniká jako průsečík vývoje dvou směrů vědeckého bádání, policejních věd a strategických studií. Čerpá poznatkovou bázi a metodologii z řady vědních disciplín a má proto multidisciplinární charakter. Její vývoj probíhá ve směru analýz vůči konkrétním entitám, nejčastěji státu, k obecné a abstraktní rovině zkoumající fenomén bezpečnost vůči abstraktní entitě. Tento teoretický model umožňuje aplikaci na konkrétní entity a formy ohrožení bezpečnosti. Konstituování bezpečnostní vědy se nachází ve vývojové fázi, kterou lze označit jako předparadigmatickou či multiparadigmatickou. Předkládaný teoretický model vychází z nosných kategorií entita a bezpečnost - statická a dynamická. Statická bezpečnost je stav entity, v němž není narušena či ohrožena její aktuální existence, struktura a funkce. Při dynamické bezpečnosti nejsou ohroženy nejen její existence, funkce a struktura, ale ani jejich vývoj a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Úvod do teorie bezpečnosti (978-80-722-9652-1) , Kontroverze práva zdraví a rodiny (978-80-7502-533-3)

Zákon o kybernetickej bezpečnosti (978-80-8168-905-5)

Zákon o kybernetickej bezpečnosti (978-80-8168-905-5)
Detail

Kniha - autor Jozef Andraško; Tomáš Gábriš; Ján Hochmann; Daniel Olejár, 548 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Cieľom Smernice, rovnako ako aj zákona č. 69/2018 Z. z., je zaistiť ochranu informačným systémom a sieťam pred narušením buď samotných technických zariadení, alebo údajov, ktoré sa v nich spracovávajú, alebo služieb, ktoré sa pomocou nich poskytujú. Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej služby (a ich prevádzkovateľov) sú uvedené vo vykonávacom predpise (vyhláška... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o kybernetickej bezpečnosti (978-80-8168-905-5) , Politická práva (978-80-7478-502-3)

Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)

Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Firstová, 204 stran, česky Prevence kriminality jako systémově pojatá činnost se stala nedílnou součástí bezpečnostního systému České republiky. Česká republika prošla v posledním čtvrtstoletí významnými společenskými, politickými i ekonomickými změnami, které s sebou přinesly též změny v oblasti kriminality. Funkční bezpečnostní systém každého státu včetně jeho dílčích komponent musí pružně na tyto změny reagovat. V souvislostí s tzv. krizí vězeňství, krizí trestu odnětí svobody hledají jednotlivá společenství stále nové formy reakce na protispolečenskou činnost jejich členů. Dříve ve větší míře uplatňované strategie kontroly kriminality, zaměřené na její důsledky v podobě ukládání a výkonu trestů, ustupují pomalu do pozadí a v popředí zájmu odborné, ale též laické veřejnosti se objevuje požadavek na možnosti předcházení sociálně patologickým jevům, kriminalitu nevyjímaje. Smyslem této publikace „Prevence kriminality –... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8) , Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi (978-80-571-0053-9)

Prevence kriminality: nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)

Prevence kriminality: nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8)
Detail

Kniha - autor Jana Firstová; David Zámek, 204 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Prevence kriminality jako systémově pojatá činnost se stala nedílnou součástí bezpečnostního systému České republiky. Česká republika prošla v posledním čtvrtstoletí významnými společenskými, politickými i ekonomickými změnami, které s sebou přinesly též změny v oblasti kriminality. Funkční bezpečnostní systém každého státu včetně jeho dílčích komponent musí pružně na tyto změny reagovat. V souvislostí s tzv. krizí vězeňství, krizí trestu odnětí svobody hledají jednotlivá společenství stále nové formy reakce na protispolečenskou činnost jejich členů. Dříve ve větší míře uplatňované strategie kontroly kriminality, zaměřené na její důsledky v podobě ukládání a výkonu trestů, ustupují pomalu do pozadí a v popředí zájmu odborné, ale též laické veřejnosti se objevuje požadavek na možnosti předcházení sociálně patologickým jevům, kriminalitu nevyjímaje. Smyslem této... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prevence kriminality: nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti (978-80-7676-057-8) , Judikatúra vo veciach potravinového práva: úradné kontroly potravín (978-80-571-0185-7)

Základy personálneho manažmentu (978-80-571-0493-3)

Základy personálneho manažmentu (978-80-571-0493-3)
Detail

Kniha - autor Zdenka Matulová Juríková, 100 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia„Základy personálneho manažmentu“ prezentuje postup pri posudzovaní kvalifikačnýchpredpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkonpracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľaplatnej legislatívy. Okrem toho upozorňuje na dôležitosť posúdeniakvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania a zaradenia dokariérového stupňa. Zároveň tiež uvádza, aké sú možnosti rozvoja pedagogickýcha odborných zamestnancov podľa platných právnych predpisov. Publikácia jetiež doplnená o praktické príklady.V rámcipersonálneho riadenia treba zdôrazniť, že pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôla školských zariadení vykonávajú pracovnú činnosť v pracovnom pomereako prácu vo verejnom záujme, ktorý má určité odchýlky od pracovného pomeruv súkromnom sektore. Z tohto dôvodu sa časť publikácie venuje... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy personálneho manažmentu (978-80-571-0493-3) , Hrozby sú všade okolo nás: príručka hrozbológie (978-80-556-3996-3)

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného (978-80-8168-930-7)

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného (978-80-8168-930-7)
Detail

Kniha - autor Jana Michaličková; Andrej Karpat, 124 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Medzinárodné právo súkromné prešlo za posledných dvadsať rokov podstatnými zmenami. Okrem tradičných prameňov medzinárodného práva súkromného, ktorými boli vnútroštátne normy a prvé vznikajúce bilaterálne a multilaterálne medzinárodné zmluvy medzi štátmi, máme v súčasnosti k dispozícii nezanedbateľne široký okruh prameňov práva Európskej únie. Nárast počtu prípadov s medzinárodným prvkom vyvoláva potrebu klásť osobitný dôraz na pochopenie metodiky riešenia takýchto prípadov. Tradičná výučba medzinárodného práva súkromného v tomto ohľade už nepostačuje pre účely ďalšej právnej praxe. Učebnica je spracovaná formou návodu riešenia prípadov s medzinárodným prvkom tak, aby podľa nej mohol postupovať aj študent alebo praktik samoštúdiom. V úvode autori uvádzajú výpočet hlavných prameňov z oblasti medzinárodného práva súkromného ku dňu vydania učebnice. Osobitne... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného (978-80-8168-930-7) , Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného: prípady a vzory vybraných procesných úkonov (978-80-571-0082-9)

Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva - Máziková Katarína

Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva - Máziková Katarína
Detail

Monografia „Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva“ prináša netradičný a na slovenskom trhu ojedinelý pohľad na uvedenú problematiku. Autori Ing. Norbert Seneši, PhD., a doc. Ing. Katarína Máziková, PhD., analyzujú podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva spriaznené osoby z niekoľkých uhlov pohľadu. Najskôr sa zaoberajú vymedzením spriaznených osôb a pravidlami transferovaného oceňovania. Následne sa venujú zverejneniu o spriaznených osobách, ako aj rizikám a následkom, ktoré vyplývajú z transakcií spriaznených osôb. Komplexnou analýzou spriaznených osôb však autori svoje dielo nekončia, ale idú hlbšie pod povrch problematiky, aby čitateľom priniesli nielen zoznam odhalených nedostatkov, ale aj konkrétne návrhy na ich elimináciu. Bonbónikom publikácie je jej posledná časť, v ktorej autori na základe dosiahnutých výsledkov svojho skúmania verifikujú platnosť hypotéz stanovených v jej prvej kapitole. Široký odborný záber publikácie a nezvyčajný pohľad na zložitú problematiku transakcií medzi spriaznenými osobami ocenia predovšetkým odborníci z oblastí daní a účtovníctva, ale aj podnikatelia uskutočňujúci transakcie s osobami, ktoré sú personálne, ekonomicky alebo inak prepojené. (patro.cz)

Podobné produkty ako Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva - Máziková Katarína , Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti (978-80-571-0273-1)

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (978-80-571-0109-3)

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (978-80-571-0109-3)
Detail

Kniha - autor Ingrid Konečná Veverková, 336 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Tretie, aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie doplnené o nové poznatky z praxe. Publikácia v sebe spája cenný mix najdôležitejších poznatkov, praktických príkladov, návodov na správnu aplikáciu právnych predpisov, upozornení a odporúčaní, ktoré hlavní kontrolóri pri svojej kontrolnej činnosti najčastejšie potrebujú. Zdieľané informácie sú o to cennejšie, že ich prináša hlavná kontrolórka Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá prostredníctvom tejto publikácie odovzdáva hlavným kontrolórom vedomosti, skúsenosti a znalosti nadobudnuté počas jej dlhoročnej praxe. Publikácia je určená špeciálne pre hlavných kontrolórov miest a obcí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (978-80-571-0109-3) , Teplo domova (978-80-275-0154-0)

Byla deflace opravdu hrozbou? (978-80-878-0604-3)

Byla deflace opravdu hrozbou? (978-80-878-0604-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Klaus, 44 stran Bývalý prezident a profesor ekonomie Václav Klaus v této publikaci polemizuje s devizovými intervencemi, které v listopadu 2013 spustila Česká národní banka. Publikace obsahuje zásadní argumenty, proč jsou devizové intervence ČNB špatným krokem, přetisky pěti dalších komentářů Václava Klause k této problematice a krátké postskriptum. (alza.cz)

Podobné produkty ako Byla deflace opravdu hrozbou? (978-80-878-0604-3) , Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v sr: vývoj a perspektívy (978-80-571-0295-3)

Príručka pre skupinovú prácu: Expoprogram (978-80-571-0518-3)

Príručka pre skupinovú prácu: Expoprogram (978-80-571-0518-3)
Detail

Kniha - autor Vladimír Labáth; Ján Smik; Štefan Matula, 520 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Na základe dlhoročných skúseností s výcvikovou, tréningovou a lektorskou prácou s rozmanitými profesionálmi sa autori pri písaní tejto publikácie zamerali na prácu so skupinami rôznych vekových kategórií. Autori vytvorili usporiadaný koncept postupov skupinovej práce. Autorský kolektív považuje toto dielo za systematizovaný, praxou overený a analyzovaný súbor metodík, ktoré majú ambíciu pokryť základné oblasti sociálneho učenia, rozvíjať sociálne zručnosti a prispieť k sebapoznaniu. V publikácii sú obsiahnuté zaužívané metodiky, cvičenia, hry a techniky dôkladne prepracované a modifikované a významne obohatené o nové postupy tak, aby boli aplikovateľné pre všetky vekové skupiny. Príručka obsahuje 243 rôznorodých postupov rozdelených do šestnástich okruhov. Publikácia je určená všetkým záujemcom o túto problematiku, trénerom, lektorom, ale aj rôznym... (alza.cz)

Podobné produkty ako Príručka pre skupinovú prácu: Expoprogram (978-80-571-0518-3) , Ekonomické základy práva (978-80-7598-699-3)

Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny - Jeseňák Miloš

Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny - Jeseňák Miloš
Detail

Materské mlieko (MM) predstavuje jedinečnú a nenapodobiteľnú substanciu, ktorej pozitívne účinky, ako aj význam pre dieťa v prvom roku života ostali v priebehu storočí nespochybniteľné. Svojím zložením plne rešpektuje požiadavky dieťaťa a adaptuje sa na potreby rastúceho dieťaťa postupnou zmenou zastúpenia jednotlivých zložiek. Dnes existujú mnohé štúdie, ktoré jednoznačne potvrdili pozitívne účinky materského mlieka a dojčenia (plného, ako aj čiastočného) v prevencii mnohých chorobných stavov, a to jednak v útlom veku, ako aj v neskoršom živote. Materské mlieko a dojčenie zároveň predstavuje významný prostriedok sociálnej interakcie medzi matkou a dieťaťom a prináša mnohé benefity aj pre dojčiacu matku. Aj napriek tomu, že bolo možné postupne odhaliť jednotlivé účinné zložky MM, identifikovať ich význam a funkciu a na základe toho prispôsobiť zloženie prípravkov náhradnej mliečnej výživy, plnohodnotná náhrada materského mlieka neexistuje. Snahou autorského kolektívu predkladanej monografie je predstaviť materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny a z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch. (patro.cz)

Podobné produkty ako Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny - Jeseňák Miloš , Slovník církevního práva (978-80-247-3614-3)

Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (978-80-571-0211-3)

Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (978-80-571-0211-3)
Detail

Kniha - autor Božena Grancová; Katarína Kročková, 284 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Poznať právo dnes znamená tiež poznať rozhodovaciu činnosť súdov pri riešení káuz a pri aplikácií právnych noriem na konkrétny prípad. To je názor nielen autoriek Judikatúry vo veciach riadenia obchodných spoločností, ale aj vydavateľstva Wolters Kluwer. Aj preto prinášame ako novinku výber rozhodnutí slovenských, ako aj českých súdov vo veciach riadenia obchodných spoločností. Výber rozhodnutí súdov týkajúcich sa práve riadenia obchodných spoločností spracovali autorky s cieľom priblížiť sa čo najväčšiemu počtu subjektov, ktoré to môžu využiť v praxi, a zároveň posunúť myslenie o nezáväznosti judikatúry do inej roviny v súlade s vývojom európskeho práva. Publikáciu tvoria rozhodnutia slovenských a českých súdov, ktoré poskytujú spracované témy týkajúce sa organizačnej zložky podniku, obchodného mena, konania podnikateľa, obchodného registra, nekalej súťaže,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (978-80-571-0211-3) , Maturujeme z práva (978-80-7225-445-3)

Teplo domova (978-80-275-0154-0)

Teplo domova (978-80-275-0154-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Kamila Shamsieová, 240 stran, česky Úskalí věrnosti, lásky a víry na příběhu přistěhovalecké rodiny ve Velké Británii. Nominace na prestižní Man Bookerovu cenu.Isma je volná. Vyrostla v Londýně a po matčině smrti se roky starala o mladší sourozence, dvojčata Aneeku a Parvaize. Nyní však přijala pozvání své profesorky a odjíždí do Ameriky, kde si konečně může splnit dávný sen. Nedokáže se ale přestat strachovat o svou krásnou a tvrdohlavou sestru Aneeku, která studuje práva v Londýně, ani o bratra Parvaize, který se zničehonic rozhodl dokázat, že je právoplatným synem svého otce džihádisty, jehož ovšem nikdy nepoznal. Parvaiz se dostal až do Sýrie a své nešťastné sestry nechal daleko za sebou.Co pro něj mohou udělat? Co by měly udělat? Vypovídá rozhodnutí jejich bratra také něco o jejich vlastních životech?Napsali o knize Teplo domovaPůsobivý příběh o úskalích lásky, rodinných vztahů a roli státu v časech války, na motivy Antigony... (alza.cz)

Podobné produkty ako Teplo domova (978-80-275-0154-0) , Ekonomické základy práva (978-80-759-8699-3)

Teplo domova (978-80-275-0154-0)

Teplo domova (978-80-275-0154-0)
Detail

Kniha - autor Kamila Shamsie, 240 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Úskalí věrnosti, lásky a víry na příběhu přistěhovalecké rodiny ve Velké Británii Isma je volná. Vyrostla v Londýně a po matčině smrti se roky starala o mladší sourozence, dvojčata Aneeku a Parvaize. Nyní přijala pozvání své profesorky do Ameriky, kde si konečně může splnit sen, který na dlouhou dobu odložila. Nedokáže se ale přestat strachovat o svou krásnou a tvrdohlavou sestru Aneeku, která studuje práva v Londýně, ani o bratra Parvaize, jenž se zničehonic rozhodl dokázat, že je právoplatným synem svého otce, džihádisty, kterého ovšem nikdy nepoznal. Parvaiz se dostal až do Sýrie a své nešťastné sestry nechal daleko za sebou. Co pro něj mohou udělat? Co by měly udělat? Vypovídá bratrovo rozhodnutí také něco o jejich vlastních životech? (alza.cz)

Podobné produkty ako Teplo domova (978-80-275-0154-0) , Na hranicích práva (978-80-87576-37-3)

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb: Komentár (978-80-571-0039-3)

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb: Komentár (978-80-571-0039-3)
Detail

Kniha - autor Jozef Záhora; Ivan Šimovček, 288 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie kamenára k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb vychádza po viac ako dvoch rokoch od edície jeho prvého vydania. Reaguje predovšetkým na legislatívne zmeny a hodnotiacu správu pracovnej skupiny OECD pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách z júna 2016. Počas dvoch rokov účinnosti bol zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb novelizovaný dvakrát. Článkom VIII zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii sa doplnil taxatívny výpočet trestných činov právnických osôb a upravili sa príslušné názvy trestných činov extrémizmu. Okrem uvedených trestných činov bol „katalóg“ trestných činov... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb: Komentár (978-80-571-0039-3) , Inovácie v edukácii (978-80-571-0267-0)

Keltové našich zemí v evropském kontextu (978-80-725-4931-3)

Keltové našich zemí v evropském kontextu (978-80-725-4931-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Bouzek, 216 stran Novější knihy o keltském období v dějinách českých zemí (už ne Československa, jako tomu bývalo dříve, ba dokonce dnes už často zvlášť pro Čechy a Moravu) neponechávají mnoho místa evropskému a světovému kontextu raného vývoje našich zemí. Naše území bylo ovšem – podobně jako v době historické – integrální součástí evropské, mediteránní i eurasijské civilizace a pochopení minulosti nelze dosáhnout bez pochopení jeho souvislostí s ostatními částmi Evropy a k ní přilehlých dalších částí světa. Toto druhé a rozšířené vydání, navazující na předchozí s názvem Pravěk českých zemí v evropském kontextu, se chce opět pokusit o výklad, který býval dříve spíše jen naznačován a zmiňován na okraji: nakolik se naše země v době, kdy byli u nás Keltové rozhodující složkou obyvatelstva, účastnily obecného vývoje civilizací Středomoří a mírného pásu Evropy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Keltové našich zemí v evropském kontextu (978-80-725-4931-3) , Hlubina bezpečnosti: v jazyce 21. století (978-80-87606-25-4)

Hrozby sú všade okolo nás: Príručka hrozbológie (978-80-556-3996-3)

Hrozby sú všade okolo nás: Príručka hrozbológie (978-80-556-3996-3)
Detail

Kniha - autor David O'Doherty, 224 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá V novej sérii s príznačným názvom POZOR, POZOR! nájdete všetko, načo prišiel vážený a svetaznalý doktor. Ak sa chcete zachrániť, keď váš školský autobus prepadnú piráti, v žiadnom prípade nevyslovujte slová zlato ani poklad. A nech vám ani nenapadne spomínať, že máte doma zlatú rybku alebo že sa vaša sesternica volá Zlatica. Keď dostanete mačiatko, najprv si overte, či je to naozaj mačiatko, a nie mláďa tigra. Ako zistíte, či je váš učiteľ upír? Čo všetko sa vám môže prihodiť na bicykli? Ktorý člen rodiny je najnebezpečnejší? Ak vám ešte zostalo niečo z pudu sebazáchovy, určite si prečítajte rady najväčšieho hrozbológa na svete. Možno vám to zachráni život. Knihu plnú hrozieb a desov by si mal povinne prečítať každý. Je v nej toľko obrázkov, že ju ocení i ten najlenivejší čitateľ. Aj tí predsa potrebujú vedieť, ako sa vyhnúť všetkým hrôzam a nebezpečenstvám a prežiť v... (alza.cz)

Podobné produkty ako Hrozby sú všade okolo nás: Príručka hrozbológie (978-80-556-3996-3) , Základy personálneho manažmentu (978-80-571-0493-3)

Co je to vlastnictví?: aneb Hledání principů práva a vlády (978-80-200-3341-3)

Co je to vlastnictví?: aneb Hledání principů práva a vlády (978-80-200-3341-3)
Detail

Kniha - autor Pierre-Joseph Proudhon, 432 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Co je to vlastnictví? aneb Hledání principů práva a vlády (1840) je poměrně raný, ale snad nejznámější text Pierra-Josepha Proudhona. Začíná často citovanou větou „Vlastnictví je krádež.“ Nutno upřesnit, že nebrojí proti jakémukoli soukromému vlastnictví, ale spíše proti vlastnění nemovitostí, pozemků, a výrobního kapitálu, které vynášejí kapitálový zisk, považovaný za neoprávněný. Dopis panu Blanquimu o vlastnictví (1841) je věnován Adolphu Blanquimu, což byl bratr známějšího francouzského revolucionáře Augusta Blanquiho. Ve skutečnosti jde o jakési pokračování pojednání Co je to vlastnictví?, v němž Proudhon rozvíjí a upřesňuje své názory. (alza.cz)

Podobné produkty ako Co je to vlastnictví?: aneb Hledání principů práva a vlády (978-80-200-3341-3) , Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva (978-80-8168-754-9)

Vnútropodnikové predpisy: Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa (978-80-571-0422-3)

Vnútropodnikové predpisy: Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa (978-80-571-0422-3)
Detail

Kniha - autor Marek Švec; Pavol Rak; Jan Horecký, 200 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Vnútropodnikové predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov majú určiť jednoznačné podmienky a pravidlá pre realizáciu práv a povinností nielen zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, čím jednoznačne prispievajú k dosiahnutiu vyššej právnej istoty subjektov pracovnoprávnych vzťahov. Znepokojivý stav vnútropodnikových predpisov zamestnávateľov, ako aj neexistencia použiteľnej odbornej literatúry v tejto oblasti sa stali impulzom k napísaniu monografie „Vnútropodnikové predpisy. Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa". Autori monografie upozorňujú na najvýznamnejšie oblasti aplikačných problémov spojených s kreovaním a neskorším prijímaním vnútropodnikových predpisov. Pri spracovaní publikácie zvolili osobitý prístup, ktorý je založený na identifikácii praktického problému a následnom hľadaní právneho riešenia prostredníctvom právnej úpravy, súdnych... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vnútropodnikové predpisy: Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa (978-80-571-0422-3) , Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti (978-80-7502-563-0)

Zákon o politických stranách a politických hnutiach: Komentár (978-80-571-0125-3)

Zákon o politických stranách a politických hnutiach: Komentár (978-80-571-0125-3)
Detail

Kniha - autor Marek Domin; Vincent Bujňák, 424 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Účelom komentára je systematicky, prehľadne a zrozumiteľne „okomentovať" jednotlivé ustanovenia zákona o politických stranách a politických hnutiach a doplniť ich o relevantné informácie. Ide predovšetkým o informácie týkajúce sa súvisiacich právnych predpisov a informácie o praktickom uplatňovaní jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu vzniku, činnosti i zániku politických strán a politických hnutí v Slovenskej republike, ktorý čitateľovi výlučne „holý" text zákona len ťažko môže poskytnúť.Dôležitou súčasťou predkladaného komentára je aj judikatúra súvisiaca s právnym postavením politických strán, ich vznikom, činnosťou i zánikom a je ňou aj práca s textami stanov rôznych politických strán, a to s cieľom poukázať na praktické premietnutie zákonných požiadaviek, alebo, naopak, s cieľom poukázať na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o politických stranách a politických hnutiach: Komentár (978-80-571-0125-3)

Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite: Budapeštiansky dohovor (978-80-571-0365-3)

Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite: Budapeštiansky dohovor (978-80-571-0365-3)
Detail

Kniha - autor Rastislav Funta, 140 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0361870 (alza.cz)

Podobné produkty ako Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite: Budapeštiansky dohovor (978-80-571-0365-3)

Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach (978-80-571-0084-3)

Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach (978-80-571-0084-3)
Detail

Kniha - autor Jozef Záhora, 128 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého členského štátu Európskej únie. Obete násilia by mali byť chránené proti páchateľom trestnej činnosti nielen v krajine, kde majú zvyčajný pobyt, ale mali by mať k dispozícii opatrenia určené na ich ochranu, ktoré sa môžu uplatňovať v celej Európskej únii. Na dosiahnutie tohto cieľa bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze, podľa ktorej sa ochrana vyplývajúca z opatrení na ochranu obetí trestných činov prijatých podľa vnútroštátneho práva jedného členského štátu Európskej únie, môže rozšíriť na iný členský štát. Na účely zabránenia ďalšieho trestného činu voči obeti... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach (978-80-571-0084-3)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce: Komentár (978-80-571-0477-3)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce: Komentár (978-80-571-0477-3)
Detail

Kniha - autor Marek Švec; Jana Žuľová, 136 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k jednej z najaktuálnejších problematík zo sveta práce, a to k zákonu č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladaná publikácia nie je len teoretickým výkladom jednotlivých ustanovení uvedeného zákona, ale skôr praktickým komentárom, ktorý zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov prevedie celým administratívnym procesom – od jeho záujmu využiť tento podporný nástroj až po podanie žiadosti a získanie podpory v čase skrátenej práce. Pridanou hodnotou komentára nie je len zohľadnenie aktuálnych metodických výstupov poskytovateľa podpory a iných orgánov verejnej moci zapojených do prípravy a aplikácie zákona o podpore v čase skrátenej práce, ale aj uvedenie množstva postrehov a situácií, s ktorými sa autori stretli počas uzatvárania dohôd so... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o podpore v čase skrátenej práce: Komentár (978-80-571-0477-3)

Mystické mesto Božie I - Počatie (978-80-8211-571-3)

Mystické mesto Božie I - Počatie (978-80-8211-571-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Mária od Ježiša z Agredy, 352 stran, slovensky Prvý zo štyroch zväzkov diela Mystické mesto Božie s názvom Počatie, ktorý z vnuknutia Matky Božej napísala omilostená duša sestra Mária od Ježiša z Agredy (1602 – 1665), nám predstavuje sväté tajomstvá, ktoré Boh uskutočnil v Panne Márii od okamihu jej počatia až po zasnúbenie so svätým Jozefom. Zväzok obsahuje dve knihy, z ktorých prvá sa zaoberá božským predurčením Ježiša Krista a jeho Matky ako najvyššieho ideálu celého stvorenia, dôsledkami počatia a zrodenia Kráľovnej neba a jej životom do veku troch rokov. Dozvieme sa tiež o stvorení a vzbure anjelov, o stvorení ľudí a rodokmeňoch spravodlivých mužov a oboznámime sa s výkladom dvanástej kapitoly Knihy zjavenia. Druhá kniha opisuje príchod Panny Márie do chrámu, jej obetovanie a službu na tomto mieste, pričom nezostali skryté ani milosti, ktoré dostala z Božej ruky. Spoločne so španielskou mystičkou môžeme obdivovať veľkú... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mystické mesto Božie I - Počatie (978-80-8211-571-3)

Byla deflace opravdu hrozbou?: Publikace č.7/2014 (978-80-87806-04-3)

Byla deflace opravdu hrozbou?: Publikace č.7/2014 (978-80-87806-04-3)
Detail

Kniha - autor Václav Klaus, 40 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Bývalý prezident a profesor ekonomie Václav Klaus polemizuje s devizovými intervencemi, které v listopadu 2013 spustila česká centrální banka. V části A přináší Klaus zásadní argumenty, proč jsou devizové intervence České národní banky špatným krokem. V části B najde čtenář přetisky pěti dalších komentářů Václava Klause k devizovým intervencím. Převratná knížka, která by neměla chybět v knihovně žádného českého ekonoma ani zájemce o veřejné dění. (alza.cz)

Podobné produkty ako Byla deflace opravdu hrozbou?: Publikace č.7/2014 (978-80-87806-04-3)

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania - Radka Kurucová, Juraj Čáp, Marián Palenčár

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania - Radka Kurucová, Juraj Čáp, Marián Palenčár
Detail

"... predmetné zameranie publikácie, hĺbka konceptuálnych a logických analýz, kvalita i šírka spracovania odbornej literatúry, ale aj zaujímavosť interpretácií a originalita vlastných myšlienok (v skratke - dielo ako celok) je výrazným príspevkom k systematickému uvažovaniu o ľudskej dôstojnosti v kontexte smrti a umierania. Som pevne presvedčený, že význam tohto diela nie je čisto akademický. Naopak, štúdium tejto knihy umožní jej čitateľom (odborníkom i laikom) lepšie porozumieť dôležitosti koncepcie ľudskej dôstojnosti v kontexte smrti a umierania. Táto kniha má potenciál byť nielen odborne užitočnou, ale ľudsky (auto)terapeutickou. Skrátka, kniha môže byť nápomocná pre všetkých, ktorí sa vyskytli (či vyskytnú) v situáciách, ktoré nás konfrontujú so smrťou, umieraním či zdravotnou odkázanosťou nás alebo našich blízkych." (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania - Radka Kurucová, Juraj Čáp, Marián Palenčár

Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2 (978-80-571-0279-3)

Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2 (978-80-571-0279-3)
Detail

Kniha - autor Denisa Nevická; Lenka Freel, 96 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnica sa zameriava na matériu predmetu Pracovné právo 2, ktorá je spracovaná formou príkladov s odporúčanými riešeniami, ale aj bez odporúčaného riešenia. Mala by slúžiť predovšetkým študentom právnických fakúlt na lepšie porozumenie problematiky pracovného práva a na aplikovanie ich teoretických vedomostí. Autorky spracovali vyše 120 prípadových štúdií, ktoré vychádzajú z reálnych problémov pracovnoprávnej praxe. (alza.cz)

Podobné produkty ako Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2 (978-80-571-0279-3)

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach: Komentár (978-80-571-0253-3)

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach: Komentár (978-80-571-0253-3)
Detail

Kniha - autor Jozef Záhora; Ivan Šimovček, 344 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumenty, ktoré uľahčovali spoluprácu v trestnom konaní. Medzi významný nástroj justičnej spolupráce pri získavaní dôkazov v trestnom konaní možno považovať Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z roku 2000. Prijatie tohto dohovoru predstavovalo významný posun na úseku dožiadania o vzájomnú pomoc v trestných veciach medzi štátmi EÚ. Zásadným nedostatkom tohto dohovoru je, že ho zatiaľ neratifikovali všetky štáty EÚ. Následne bolo prijatých viacero právnych nástrojov vzájomného uznávania justičných rozhodnutí medzi členskými štátmi. Dôsledkom toho bolo, že popri sebe existovalo... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach: Komentár (978-80-571-0253-3)

Biatlon - cesta na vrchol (978-80-271-0154-2)

Biatlon - cesta na vrchol (978-80-271-0154-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Eduard Erben, 176 stran Osobní příběhy, rozhovory a jedinečné fotografie mapující cestu českého biatlonu až na samotný vrcholů Přečtěte si o tom, jaké byly začátky a největší úspěchy českých biatlonových hvězd Gabriely Koukalové, Veroniky Vítkové, Ondřeje Moravce, Michala Šlesingra či Jaroslava Soukupa a dalších. Detaily knihy: Autor: Eduard Erben Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0154-2 Počet stran: 176 (alza.cz)

Podobné produkty ako Biatlon - cesta na vrchol (978-80-271-0154-2)

Účetnictví – Velká kniha příkladů (978-80-265-0154-1)

Účetnictví – Velká kniha příkladů (978-80-265-0154-1)
Detail

Elektronická kniha - autor , 488 stran Nové vydání publikace Účetnictví – velká kniha příkladů už tradičně zohledňuje aktuální změny v legislativě. Jedinečnost knihy spočívá v praktické ukázce všech účetních dokladů a v souhrnném příkladu na sestavení účetní závěrky podle českých účetních pravidel. Je určena nejen odborníkům z oblasti financí a účetnictví a studentům tohoto oboru, ale i těm, kteří chtějí porozumět finanční stránce podnikání. Kromě samotného účtování najdete v této knize také odpovědi na otázky: •Jaké změny přináší do účetnictví nový občanský zákoník?•Jaké jsou rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS? •Jak naložit s mimořádnými daňovými odpisy? •Jaký typ kalkulace je vhodný pro dané účely?•Co znamenají finanční ukazatele užívané pro finanční řízení?•Co si počít s datovou schránkou?•Jak přejít z daňové evidence na účetnictví? „Publikace svědčí o erudovanosti... (alza.cz)

Podobné produkty ako Účetnictví – Velká kniha příkladů (978-80-265-0154-1)

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3)

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3)
Detail

Kniha - autor Mikuláš Čtvrtník, 384 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové dějiny jsou v knize pojímány v širokém pojmovém kontextu vývoje českého a evropského historického myšlení 19. a 20. století. Autor zkoumá duchové dějiny z nejrůznějších úhlů pohledu. Jejich prostřednictvím se snaží ukázat, v jakém smyslu můžeme duchové dějiny považovat za dějepisecký směr, který je nadále inspirativní pro moderní českou i světovou historiografii. Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha. (alza.cz)

Podobné produkty ako Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3)

Ďábel, který nikdy neumírá: Vzestup a hrozba globálního antisemitismu (978-80-200-3172-3)

Ďábel, který nikdy neumírá: Vzestup a hrozba globálního antisemitismu (978-80-200-3172-3)
Detail

Kniha - autor Daniel Jonah Goldhagen, 644 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Autor provokativně zkoumá, čím přesně je antisemitismus v jedenadvacátém století, a nastoluje znepokojivé nové paradigma jeho chápání. Dále se zabývá rozměry této hrozby, vysvětluje, jak nové technologie přiživily oheň, jenž před nástupem nového tisíciletí jen doutnal. Výsledky jsou ničivé. Goldhagen rozebírá, jak se antisemitismus mezinárodně prosadil v institucích, jako je OSN a přední nevládní organizace, i v široké koalici nepřátelských států, jak antisemitismus po celém světě podněcují média i akademická sféra. Autor předkládá těm, jimž leží na srdci spravedlnost a morálka, plán tohoto nejznepokojivějšího předsudku. Daniel Jonah Goldhagen, bývalý profesor Harvardovy univerzity, je autorem knih Hitlerovi ochotní katani, A Moral Reckoning a Worse Than War. Přispívá do New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, New Republic a do novin po celém světě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ďábel, který nikdy neumírá: Vzestup a hrozba globálního antisemitismu (978-80-200-3172-3)

Hrozba (978-80-758-5665-4)

Hrozba (978-80-758-5665-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Mats Söderlund, česky Román Hrozba je první knihou trilogie odehrávající se v blízké budoucnosti, ve které jsou klimatické katastrofy na denním pořádku a nedostatek vody přinutil nemalou část lidské populace přestěhovat se. Hypermoderní společnosti nepřetržitě připojené na internet začíná docházet, že v lidových pověrách a starých pověstech je ukryto víc moudra, než by kdo řekl. Jennin otec během jednoho výletu do hor beze stopy zmizí. Až o mnoho let později se Jenny dozví, co se ten den skutečně stalo. Ukáže se, že její rodina je součástí něčeho mnohem většího – starodávného tajemství předávaného z generace na generaci. Rodiče to ale Jenny během celého jejího dospívání tajili. Kdo – nebo co – je Jenny? (alza.cz)

Podobné produkty ako Hrozba (978-80-758-5665-4)

Lidská práva a medicína (978-80-210-8700-2)

Lidská práva a medicína (978-80-210-8700-2)
Detail

Kniha - autor Vojtěch Šimíček, 223 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sborník tvoří 14 textů psaných lékaři, etiky, soudci, advokáty a akademiky, kteří se v nich zabývají např. limitací lidských práv v medicíně, povinným očkováním, právem na zdraví cizinců, domácími porody a financováním zdravotnictví. Smyslem této publikace je podporovat dialog mezi (zejména) lékaři a právníky. Málokdo má totiž to štěstí, že dokáže stejně dobře rozumět současně právu i medicíně. Možná i proto se pohledy lékařů a právníků často liší a někdy lze mezi nimi vypozorovat i určité napětí. Je nezbytné, aby spolu obě tyto profese co nejvíce mluvily a navzájem se obohacovaly. Předložený sborník představuje jednu z možností této komunikace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Lidská práva a medicína (978-80-210-8700-2)

Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: Vývoj a perspektívy (978-80-571-0295-3)

Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: Vývoj a perspektívy (978-80-571-0295-3)
Detail

Kniha - slovensky Monografia báda v oblasti regulácie podnikania dôchodkových správcovských spoločností v Slovenskej republike. Venuje sa predovšetkým „míľnikom" vo vývoji zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe analýzy platnej právnej úpravy nastoľuje závery a predkladá návrhy de lege ferenda, ktoré môžu napomôcť skvalitniť legislatívne prostredie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: Vývoj a perspektívy (978-80-571-0295-3)

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku (978-80-571-0378-3)

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku (978-80-571-0378-3)
Detail

Kniha - autor Jozef Záhora; Jana Bálešová, 112 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku (978-80-571-0378-3)

Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (978-80-571-0000-3)

Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (978-80-571-0000-3)
Detail

Kniha - autor Ivan Priadka, 328 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej činnosti súdov v oblasti dopravných priestupkov a iných deliktov týkajúcich sa cestnej premávky (pričom pokrýva tak procesnú, ako aj hmotnoprávnu stránku). Z rozhodnutí je zrejmý dlhodobý trend vnášania nadnárodných prvkov do tejto oblasti (najmä tzv. princípov dobrej verejnej správy), stierania rozdielov medzi trestným a priestupkovým konaním a aplikácie osobitných princípov zohľadňujúcich špecifiká právnej úpravy cestnej premávky (princíp obmedzenej dôvery a pod.). Publikované rozhodnutia majú zväčša pomerne široký záber a dotýkajú sa viacerých aspektov priestupkového konania, ktoré sa v nich prelínajú. Publikácia obsahuje aj niektoré rozhodnutia z iných oblastí, ktoré sú však v plnom rozsahu použiteľné aj na rozhodovanie o dopravných priestupkoch. Je určená tak pre profesijnú (advokáti, sudcovia, správne orgány, študenti práva),... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (978-80-571-0000-3)

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombin. výroby (978-80-571-0097-3)

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombin. výroby (978-80-571-0097-3)
Detail

Kniha - autor Vojtech Ferencz; Ján Petrovič; Boris Balog, 296 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje ekologickejší a zároveň ekonomicky výhodnejší spôsob výroby energie, a preto jeho podiel na celkovej konečnej spotrebe energie má rásť. Legislatívnym nástrojom na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Slovenskej republike je zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Publikácia „Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby – praktický komentár“ obsahuje podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona. Zachytáva nielen súčasný stav k 1. januáru 2020, ale poukazuje aj na vývoj právnej úpravy za posledných 10 rokov, uvádza dôvody prípadných zmien, ako aj možný vývoj jednotlivých inštitútov do budúcna. Komentár je... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombin. výroby (978-80-571-0097-3)

Rudá hrozba (978-80-755-7034-5)

Rudá hrozba (978-80-755-7034-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniel Srch, 222 stran Antikomunismus se objevil ve Spojených státech amerických takřka ihned po bolševickém převratu v Petrohradu v listopadu 1917. Stal se fenoménem, který poznamenal společnost, kulturu a zejména politickou scénu. V průběhu 20. století se dokonce několikrát změnil v hysterii, respektive tzv. „strach z rudých“.Jde především o období bezprostředně po skončení první světové války a poté o počátek studené války. S těmito vypjatými etapami je spojena řada osobností, nejvíce ovšem mezi nimi vyčníval senátor Joe McCarthy, jenž bývá považován za ztělesnění demagogie a zvůle Washingtonu. Americký antikomunismus však není možné takto paušalizovat. Obavy z komunistické infiltrace lze totiž mnohdy považovat za opodstatněné, naopak angažovanost obyčejných lidí v „honech na čarodějnice“ za limitovanou. (alza.cz)

Podobné produkty ako Rudá hrozba (978-80-755-7034-5)
Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti (978-80-571-0154-3), Globálna občianska spoločnosť: v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva (978-80-7502-472-5), Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania (978-80-8063-448-3), Formálne vlastnosti práva (978-80-571-0428-5), Základy a kazuistika kánonického manželského práva (978-80-571-0269-4), Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku (978-80-571-0024-9), Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného (978-80-8168-930-7), Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi (978-80-571-0195-6), Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny (978-80-89797-05-9), Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt) (978-80-571-0434-6), Dejiny polície v europskom kontexte (978-80-560-0289-6), Kontroverze práva zdraví a rodiny (978-80-7502-533-3), Politická práva (978-80-7478-502-3), Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi (978-80-571-0053-9), Judikatúra vo veciach potravinového práva: úradné kontroly potravín (978-80-571-0185-7), Hrozby sú všade okolo nás: Príručka hrozbológie (978-80-556-3996-3), Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného: Prípady a vzory vybraných procesných úkonov (978-80-571-0082-9), Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti (978-80-571-0273-1), Teplo domova (978-80-275-0154-0), Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: Vývoj a perspektívy (978-80-571-0295-3), Ekonomické základy práva (978-80-7598-699-3), Slovník církevního práva (978-80-247-3614-3), Maturujeme z práva (978-80-7225-445-3), Ekonomické základy práva (978-80-759-8699-3), Na hranicích práva (978-80-87576-37-3), Inovácie v edukácii (978-80-571-0267-0), Hlubina bezpečnosti: V jazyce 21. století (978-80-87606-25-4), Základy personálneho manažmentu (978-80-571-0493-3), Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva (978-80-8168-754-9), Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti (978-80-7502-563-0)