Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483)

Produkt Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483) upraviť a produkt hľadať znova.

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483)

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Šváb, 358 stran, česky Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru Dějiny chirurgie v Čechách z roku 1890, jejichž autorem byl prvním přednosta České chirurgické kliniky Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze prof. Vilém Weiss. Dějinami chirurgie v Čechách, a zvláště na pražské lékařské fakultě, se zabývali za první republiky další přednostové této první kliniky – prof. Otakar Kukula, prof. Arnold Jirásek a v dílčích pojednáních další chirurgové. Ale přes bouřlivý rozvoj oboru již téměř po tři generace aktivních chirurgů soustavnější pojednání o vývoji chirurgie chybí. Proto vznikla tato kniha zásluhou současných chirurgů na základě fragmentů pamětí nebo dostupných pramenů. Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483) , Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483)

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích - Jan Šváb - e-kniha

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích - Jan Šváb - e-kniha
Detail

eBook:,Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru Dějiny chirurgie v Čechách z roku 1890, jejichž autorem byl prvním přednosta České chirurgické kliniky Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze prof. Vilém Weiss. Dějinami chirurgie v Čechách, a zvláště na pražské lékařské fakultě, se zabývali za první republiky další přednostové této první kliniky – prof. Otakar Kukula, prof. Arnold Jirásek a v dílčích pojednáních další chirurgové. Ale přes bouřlivý rozvoj oboru již téměř po tři generace aktivních chirurgů soustavnější pojednání o vývoji chirurgie chybí. Proto vznikla tato kniha zásluhou současných chirurgů na základě fragmentů pamětí nebo dostupných pramenů. Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků, zachycuje její rozvoj a šíření do terénu v počátcích tzv. velké chirurgie v konci 19. století. Jednotlivé kapitoly se věnují historii vybraných chirurgických pracovišť v českých zemích až do počátku 21. století. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích - Jan Šváb - e-kniha , Kapitoly z dějin výtvarného umění (8595637000179)

Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století - Sousedík Stanislav

Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století - Sousedík Stanislav
Detail

Kniha přináší analýzu některých příspěvků k politické filosofii vzniklých na protestantské a katolické straně v českých zemích v 17. století. První část knihy se zabývá spisy protestantskými z období před rokem 1620, jejichž autoři (Georg Erast Tschernembl, Jan Jesenský) - často přímí účastníci probíhající stavovské revolty - navázali na myšlenky kalvínských monarchomachů a snažili se obhájit odpor proti katolickému vladaři na základě tohoto teoretického východiska. Další významný myslitel - J. A. Komenský se sice na politickou oblast primárně nezaměřoval, nicméně v rámci svého rozsáhlého díla pojednal i některá politická témata, jimiž předznamenal budoucí osvícenecké tendence. V pobělohorské době se v českých zemích působící myslitelé zabývali tehdy v učeneckých kruzích horlivě diskutovanou otázkou, zda lze připustit existenci tzv. filosofického hříchu, tj. prohřešku proti přirozenému zákonu, a to i za předpokladu, že by nebylo Boha. Význam problému spočívá v tom, že připuštěním filosofického hříchu, byly položeny předpoklady k rozvoji pozdějších, již sekularizovaných podob přirozenoprávní teorie. Autoři ukazují, že v Čechách působící učenci, Rodrigo de Arriaga a Jan Caramuel z Lobkovitz se přiklonili k myšlence možnosti filosofického hříchu. Nauka, kterou zastávali, byla však církevními úřady prohlášena r. 1690 za bludnou. Vedle toho věnují autoři v této části pozornost i počátkům teoretické reflexe národností otázky, jak ji lze zachytit na německé straně u pražského františkána Bernharda Sanniga, na české u Bohuslava Balbína. (patro.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století - Sousedík Stanislav , Temné počátky českých dějin

Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století - Stanislav Sousedík, Kateřina Šolcová

Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století - Stanislav Sousedík, Kateřina Šolcová
Detail

Kniha přináší analýzu některých příspěvků k politické filosofii vzniklých na protestantské a katolické straně v českých zemích v 17. století. První část knihy se zabývá spisy protestantskými z období před rokem 1620, jejichž autoři (Georg Erast Tschernembl, Jan Jesenský) - často přímí účastníci probíhající stavovské revolty - navázali na myšlenky kalvínských monarchomachů a snažili se obhájit odpor proti katolickému vladaři na základě tohoto teoretického východiska. Další významný myslitel - J. A. Komenský se sice na politickou oblast primárně nezaměřoval, nicméně v rámci svého rozsáhlého díla pojednal i některá politická témata, jimiž předznamenal budoucí osvícenecké tendence. V pobělohorské době se v českých zemích působící myslitelé zabývali tehdy v učeneckých kruzích horlivě diskutovanou otázkou, zda lze připustit existenci tzv. filosofického hříchu, tj. prohřešku proti přirozenému zákonu, a to i za předpokladu, že by nebylo Boha. Význam problému spočívá v tom, že připuštěním filosofického hříchu, byly položeny předpoklady k rozvoji pozdějších, již sekularizovaných podob přirozenoprávní teorie. Autoři ukazují, že v Čechách působící učenci, Rodrigo de Arriaga a Jan Caramuel z Lobkovitz se přiklonili k myšlence možnosti filosofického hříchu. Nauka, kterou zastávali, byla však církevními úřady prohlášena r. 1690 za bludnou. Vedle toho věnují autoři v této části pozornost i počátkům teoretické reflexe národností otázky, jak ji lze zachytit na německé straně u pražského františkána Bernharda Sanniga, na české u Bohuslava Balbína (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století - Stanislav Sousedík, Kateřina Šolcová , Kostnice v českých zemích (978-80-200-3006-1)

Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století (978-80-7465-444-2)

Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století (978-80-7465-444-2)
Detail

Kniha - autor Kateřina Šolcová; Stanislav Sousedík, 256 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha přináší analýzu některých příspěvků k politické filosofii vzniklých na protestantské a katolické straně v českých zemích v 17. století. První část knihy se zabývá spisy protestantskými z období před rokem 1620, jejichž autoři (Georg Erast Tschernembl, Jan Jesenský) - často přímí účastníci probíhající stavovské revolty - navázali na myšlenky kalvínských monarchomachů a snažili se obhájit odpor proti katolickému vladaři na základě tohoto teoretického východiska. Další významný myslitel - J. A. Komenský se sice na politickou oblast primárně nezaměřoval, nicméně v rámci svého rozsáhlého díla pojednal i některá politická témata, jimiž předznamenal budoucí osvícenecké tendence. V pobělohorské době se v českých zemích působící myslitelé zabývali tehdy v učeneckých kruzích horlivě diskutovanou otázkou, zda lze připustit existenci tzv. filosofického hříchu, tj.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století (978-80-7465-444-2) , Husitská epopej: sedmidílná sága z přelomového období českých dějin

Kapitoly z dějin tělesné kultury (9788024638850)

Kapitoly z dějin tělesné kultury (9788024638850)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Kössl a Jan Štumbauer, 174 stran, česky Čtvrté vydání učebnice pro posluchače Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obsahuje základní údaje z dějin tělesné výchovy od starověkých civilizací a antického Řecka až do konce 20. století a nejdůležitější okruhy problémů z historie tělesné kultury, které jsou spojené do tematicky logických celků. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin tělesné kultury (9788024638850) , Francouzská šlechta v českých zemích (978-80-7364-118-4)

Kapitoly z dějin výtvarného umění (8595637000179)

Kapitoly z dějin výtvarného umění (8595637000179)
Detail

Kniha - autor Vladimír Prokop, 70 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Kniha je stručný přehled dějin výtvarného umění, jehož hlavním předsevzetím je podat ucelený pohled na výtvarné umění od těch nejstarších dob až po současnost. V žádném případě si tato publikace nečiní nárok na vyčerpávající sondu - výběr, způsob a obsáhlost zpracování byly podřízeny středoškolským potřebám. Obsahuje přehled dějin výtvarného umění od pravěku až po moderní tendence 20. století, slovník námětů, symbolů a atributů ve výtvarném umění, slovník výslovnosti cizích jmen, graficky přehledné, důležité skutečnosti zvýrazněny. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin výtvarného umění (8595637000179) , Britská šlechta v českých zemích (978-80-7364-076-7)

Kapitoly z dějin cestovního ruchu - Jan Štemberk

Kapitoly z dějin cestovního ruchu - Jan Štemberk
Detail

Tato kolektivní monografie navazuje na systematický výzkum katedry společenských věd Vysoké školy obchodní v oblasti cestovního ruchu. Historický výzkum cestovního ruchu je dosud v české historiografii opomíjenou záležitostí. Základním časovým úsekem se stala etapa 20. století, ačkoli si jsou autoři vědomi, že vývoj cestovního ruchu má za sebou podstatně delší období. Přesto však bylo potřebné, hlavně v zájmu přehlednosti celé publikace, vybrat určitý časový úsek, který by představoval základní rámec výzkumu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin cestovního ruchu - Jan Štemberk , Numismatika peníze v českých zemích (978-80-266-1135-6)

Kapitoly z dějin výtvarného umění - Vladimír Prokop

Kapitoly z dějin výtvarného umění - Vladimír Prokop
Detail

Kniha je stručný přehled dějin výtvarného umění, jehož hlavním předsevzetím je podat ucelený pohled na výtvarné umění od těch nejstarších dob až po současnost. V žádném případě si tato publikace nečiní nárok na vyčerpávající sondu - výběr, způsob a obsáhlost zpracování byly podřízeny středoškolským potřebám. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin výtvarného umění - Vladimír Prokop , Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. (9788024636474)

Tajemná úmrtí v českých zemích

Tajemná úmrtí v českých zemích
Detail

Kniha se věnuje nejvýznamnějším vraždám a smrtím, které dosud nebyly objasněny, nebo nad nimi stále visí spousta otazníků. Je tvořena z 12 samostatných kapitol, z nichž každá se věnuje jedné postavě našich dějin. Chtěl skutečně Boleslav smrt svého bratra, svatého Václava? Komu byli trnem v oku husitští vojevůdci Jan Žižka a Prokop Holý? A kdo mohl stát za atentátem na Františka Ferdinanda d´Este? Navíc i jeho žena Žofie, která se nesměla oficiálních akcí zúčastňovat, s ním zrovna v tu dobu byla ve voze… Autorovy úvahy nad těmito ošemetnými otázkami přicházejí se zajímavým vysvětlením. Ukazují na nesrovnalosti a detaily, které nutně vytvářejí pochybnosti. Poutavě popisuje jednotlivé události odlišné od klasického výkladu dějin. Při čtení vás okamžitě vtáhne do děje a budete mít pocit, jako byste se přímo účastnili těchto zlomových okamžiků našich dějin. (patro.cz)

Podobné produkty ako Tajemná úmrtí v českých zemích , Kniha brno v proměnách staletí: kapitoly z dějin města pod špilberkem (978-80-210-6154-5)

Jezuitská kultura v českých zemích

Jezuitská kultura v českých zemích
Detail

Kniha se zabývá působením a vlivem jezuitského řádu v českých zemích. Různorodé tematické a metodologické přístupy přinášejí nové perspektivy filologické, literárněvědné a kulturněhistorické. Jednotícím prvkem všech studií je věcný pohled na dané téma, nepodléhající dlouholeté ideologicky podložené debatě o Tovaryšstvu Ježíšovu. Autoři a autorky jsou přední zástupci české, německé a rakouské bohemistiky a kulturních věd. (patro.cz)

Podobné produkty ako Jezuitská kultura v českých zemích , Jediná spravedlivá: kapitoly z dějin katolické církve (978-80-86844-61-9)

Kostnice v českých zemích - Rendek Jan

Kostnice v českých zemích - Rendek Jan
Detail

Kostnice jsou navzdory obecnému povědomí běžnou součástí naší kulturní krajiny a v minulosti se nalézaly téměř na každém hřbitově. I když si dnes většina z nás pod pojmem kostnice představí objekty monumentální a všeobecně známé, jako je například kostnice v Sedlci u Kutné Hory, existuje velké množství kostnic, jejichž původní funkce ? ukládání lidských kosterních pozůstatků zejména v období hromadných úmrtí ? byla již dávno zapomenuta a tyto drobné sakrální stavby sloužily jako márnice nebo sklady. Poslední dobou ale zájem o ně stoupá a některé objekty se dočkaly zrestaurování a zpřístupnění veřejnosti. Tato publikace je prvním souhrnným pokusem ukázat jejich rozmanitost v knižní podobě. Představuje přes 150 lokalit z různých koutů naší republiky, řazených abecedně. Jednotlivé kostnice jsou v ní zasazeny do historického kontextu obcí i chrámových okrsků, jejichž součástí většinou bývají. Nechybějí informace o dalších funerálních památkách a dějinách pohřbívání v příslušných obcích, v obsáhlé úvodní kapitole jsou navíc naše kostnice zasazeny do širších kulturně-historických a etnologických souvislostí. Kniha je doplněna množstvím fotografií jednotlivých objektů, včetně často obtížně dostupných interiérů, které odrážejí jedinečnou atmosféru těchto ponurých míst. (patro.cz)

Podobné produkty ako Kostnice v českých zemích - Rendek Jan , Počátky pastorální teologie v českých zemích (978-80-725-4605-3)

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (9788024637037)

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (9788024637037)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Štěpánek, 284 stran, česky Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech. Nejde však jen o souhrn jednotlivostí, ale především o záměr prokázat působnost španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a kultury, zejména náboženské, na celé myšlenkové podhoubí české, tím spíše že značnou část novověké historie (16. až 18. stol.) byly Čechy, Morava i Španělsko pod vládou jedné dynastie, Habsburků. V knize se střídají důkladné rozbory uměleckohistorické, týkající se jak architektury, tak sochařství i malby, a neopomíjí se ani doklady přitažlivosti hispánské kultury období zlatého věku, ať už se jedná o ohlasy španělské humanistické vzdělanosti v českém prostředí či o mimořádně silné vlivy španělské oděvní módy na módu českou. Osobitou kapitolou je kult španělských světců, který proniká i do lidových vrstev. Vazby mezi Českým... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (9788024637037) , Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994 (978-80-7465-268-4)

Tajemná úmrtí v českých zemích - Herna Jiří

Tajemná úmrtí v českých zemích - Herna Jiří
Detail

Kniha se věnuje nejvýznamnějším vraždám a smrtím, které dosud nebyly objasněny, nebo nad nimi stále visí spousta otazníků. Je tvořena z 12 samostatných kapitol, z nichž každá se věnuje jedné postavě našich dějin. Chtěl skutečně Boleslav smrt svého bratra, svatého Václava? Komu byli trnem v oku husitští vojevůdci Jan Žižka a Prokop Holý? A kdo mohl stát za atentátem na Františka Ferdinanda d´Este? Navíc i jeho žena Žofie, která se nesměla oficiálních akcí zúčastňovat, s ním zrovna v tu dobu byla ve voze… Autorovy úvahy nad těmito ošemetnými otázkami přicházejí se zajímavým vysvětlením. Ukazují na nesrovnalosti a detaily, které nutně vytvářejí pochybnosti. Poutavě popisuje jednotlivé události odlišné od klasického výkladu dějin. Při čtení vás okamžitě vtáhne do děje a budete mít pocit, jako byste se přímo účastnili těchto zlomových okamžiků našich dějin. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Tajemná úmrtí v českých zemích - Herna Jiří , Templáři v zemích českých králů (2. díl) (978-80-867-2049-4)

Labyrintem alchymie v českých zemích - Martin Stejskal

Labyrintem alchymie v českých zemích - Martin Stejskal
Detail

Kniha je dovršením celoživotního ideového ohniska Martina Stejskala a jeho cesty za poznáním. Pohled hermetika na památky a umělecká díla na území Čech, Moravy a Slezska, je přibližuje pod nezvyklým úhlem. Můžete ji číst doma jako vzrušující a zasvěcenou publikaci, věnovanou alchymii v našich zemích, nebo si ji sebou vzít na cesty jako specializovaného průvodce, protože popisovaná místa jsou lokalizována i GPS souřadnicemi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Labyrintem alchymie v českých zemích - Martin Stejskal , Templáři v zemích českých králů (1. díl) (978-80-867-2047-0)

Historie moru v českých zemích - Eduard Wondrák

Historie moru v českých zemích - Eduard Wondrák
Detail

Zajímá vás, jak se mor dostal do Evropy? Proč nosili středověcí lékaři v dobách morových epidemií na obličeji zvláštní masky, připomínající ptačí zobák? Znáte jiné dílo Daniela Defoea kromě Robinsona Crusoea? Co to byl dryák? Víte, že i rodina Jana Amose Komenského byla stižena morem? Tušíte, jak v 17. století probíhala karanténa? Publikace Eduarda Wondráka zprostředkovává soudobé informace o moru: domněnky o jeho původu, okolnosti jeho šíření, postup moru českými zeměmi. Mapuje umělecká díla, která se morem zabývala, vyzdvihuje úlohu knihtisku, líčí prostředky preventivní i léčebné, připomíná také slavné osobnosti, jejichž životy – jako ostatně životy všech ? černá smrt zásadně ovlivnila. Podle odhadů zemřelo celosvětově na mor víc než 200 000 000 lidí. Dopady na ekonomiku, zemědělství, kulturu a společnost byly nepředstavitelné. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že ještě v letech 2010 až 2015 se morem nakazilo 3248 lidí a 584 z nich zemřelo. I když se v Česku v současnosti mor nevyskytuje, jeho připomenutí může být důrazným mementem: nové pandemie se stále objevují. A nemusíme chodit daleko. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Historie moru v českých zemích - Eduard Wondrák , Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích (978-80-200-2969-0)

Řeckokatolická církev v českých zemích - Karel Sládek

Řeckokatolická církev v českých zemích - Karel Sládek
Detail

V souvislosti s migrací po pádu komunistického režimu vzrůstal v českých zemích počet řeckokatolických věřících přicházejících především z Ukrajiny. V roce 1996 byl v Praze Vatikánem zřízen Apoštolský exarchát. Přítomnost řeckokatolické církve proto vyzývá k zamyšlení nad její identitou a posláním v širším kontextu dějin na našem území. S tím souvisí i zhodnocení prostoru českých zemí jakožto místa s cyrilometodějským posláním být mostem mezi křesťanstvím Západu a Východu. Těmito aktuálními tématy se zabývá předložená kolektivní monografie. Publikace je výstupem badatelského týmu složeného z odborníků z České republiky a Slovenska. Vznikla z dlouholeté spolupráce mezi Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Řeckokatolickou teologickou fakultou Prešovské Univerzity v Prešově, přičemž do týmu byli přizváni též pracovníci z dalších akademických a církevních institucí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Řeckokatolická církev v českých zemích - Karel Sládek , Židé v českých zemích: společná cesta dějinami (978-80-7422-815-5)

Numismatika – peníze v českých zemích - Jiří Nolč

Numismatika – peníze v českých zemích - Jiří Nolč
Detail

Ponořme se do dějin naší země a společně prozkoumejme, ve které době se užívaly jaké peníze a co zajímavého s nimi souviselo. Tato publikace nás povede chronologicky od doby, kdy ještě fungoval směnný obchod, nezapomene na keltské denáry, brakteáty, groše, dukáty, tolary, zlatky a samozřejmě ani na koruny v jejich nejrozmanitějších podobách. Muzeum v knize obsahuje desítky dobových fotografií a kreseb. V kapsách navíc najdete repliky středověkých mincí a kopie nejpozoruhodnějších bankovek a státovek. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Numismatika – peníze v českých zemích - Jiří Nolč , Kněžské identity v českých zemích: (1820–1938) (978-80-7422-567-3)

Historie moru v českých zemích - Wondrák Eduard

Historie moru v českých zemích - Wondrák Eduard
Detail

Zajímá vás, jak se mor dostal do Evropy? Proč nosili středověcí lékaři v dobách morových epidemií na obličeji zvláštní masky, připomínající ptačí zobák? Znáte jiné dílo Daniela Defoea kromě Robinsona Crusoea? Co to byl dryák? Víte, že i rodina Jana Amose Komenského byla stižena morem? Tušíte, jak v 17. století probíhala karanténa? Publikace Eduarda Wondráka zprostředkovává soudobé informace o moru: domněnky o jeho původu, okolnosti jeho šíření, postup moru českými zeměmi. Mapuje umělecká díla, která se morem zabývala, vyzdvihuje úlohu knihtisku, líčí prostředky preventivní i léčebné, připomíná také slavné osobnosti, jejichž životy – jako ostatně životy všech ? černá smrt zásadně ovlivnila. Podle odhadů zemřelo celosvětově na mor víc než 200 000 000 lidí. Dopady na ekonomiku, zemědělství, kulturu a společnost byly nepředstavitelné. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že ještě v letech 2010 až 2015 se morem nakazilo 3248 lidí a 584 z nich zemřelo. I když se v Česku v současnosti mor nevyskytuje, jeho připomenutí může být důrazným mementem: nové pandemie se stále objevují. A nemusíme chodit daleko. (patro.cz)

Podobné produkty ako Historie moru v českých zemích - Wondrák Eduard , Počátky latinské písemné kultury v českých zemích (978-80-210-8918-1)

Kněžské identity v českých zemích - Hanuš Jiří

Kněžské identity v českých zemích - Hanuš Jiří
Detail

Monografie sleduje proměny kněžské identity v moderní éře. Autorský kolektiv si nepostavil cíl rozšířit debatu o problematice identit o další závažný metodologicky orientovaný text, ale zaměřil se na otázku, jak sociologickou, psychologickou či filosofickou kategorii identity naplnit pevně založeným pramenným výzkumem. Publikaci tvoří biografie třinácti různě postavených kněží, kteří náleželi do několika generací. Jsou zde mj. zastoupeni kněží ve světské pastoraci (smíchovský děkan Jan Pauly), biskupové (českobudějovický Jan Valerián Jirsík), řeholníci (redemptorista Andreas Hamerle), teologové (Eduard Winter, profesor na Německé univerzitě v Praze, posléze v NDR), politici (ústřední tajemník ČSL Bohumil Stašek) i básníci a outsideři (například Jakub Deml). Časové vymezení je rámováno z jedné strany snahou papežů o obnovu autority římskokatolické církve po Francouzské revoluci a z druhé strany obdobím meziválečné Československé republiky s jejím komplikovaným hledáním konsensu s katolickou církví. Identitou rozumíme typ sounáležitosti s lidským společenstvím vymezený sebeuvědoměním člověka, tedy prožíváním toho, čím jedinec je nebo se cítí být. Zajímavá je otázka sebepojetí kněze a jeho reflexe okolím (identita osobní) i otázka hodnot a znaků vytvářejících sounáležitost s komunitou – farností, klérem, národem (identita sociální). Reflektujeme proto jednak fázi dospívání kněze, během níž je identita výrazným způsobem formována zvenčí, jednak další fáze života, profilující se snahou kněze dostát svému povolání či upravit si svou identitu podle rolí připsaných okolím, úřadem, očekáváním nadřízených, spolubratří nebo farníků. Právě moderní doba v důsledku zrychlujících se změn společnosti a sekularizačních tlaků generovala větší možnosti individuální volby a větší množství konfliktních linií, než bylo dříve obvyklé. (patro.cz)

Podobné produkty ako Kněžské identity v českých zemích - Hanuš Jiří , Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000 (978-80-904534-8-7)

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích
Detail

Třetí svazek věnovaný významným českým vědcům, badatelům a vynálezcům popisuje život a dílo Antonína Holého, který výrazně přispěl k boji proti závažným onemocněním včetně AIDS, nebo Václava Dolejška, jenž se věnoval výzkumu rentgenových spekter. Setkáme se zde i s Antonínem Svobodou, expertem v oboru výpočetní techniky, s vynálezcem tryskových tkacích stavů Vladimírem Svatým, s Otto Wichterlem, kterého proslavily zejména měkké kontaktní čočky, a s Jaroslavem Heyrovským, nositelem Nobelovy ceny za chemii. (patro.cz)

Podobné produkty ako Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích , Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích (978-80-7502-592-0)

Labyrintem alchymie v českých zemích - Stejskal Martin

Labyrintem alchymie v českých zemích - Stejskal Martin
Detail

Kniha je dovršením celoživotního ideového ohniska Martina Stejskala a jeho cesty za poznáním. Pohled hermetika na památky a umělecká díla na území Čech, Moravy a Slezska, je přibližuje pod nezvyklým úhlem. Můžete ji číst doma jako vzrušující a zasvěcenou publikaci, věnovanou alchymii v našich zemích, nebo si ji sebou vzít na cesty jako specializovaného průvodce, protože popisovaná místa jsou lokalizována i GPS souřadnicemi. (patro.cz)

Podobné produkty ako Labyrintem alchymie v českých zemích - Stejskal Martin , Přehled dějin reflexe psychologie osobnosti v našich zemích (978-80-200-1543-3)

Francouzská šlechta v Českých zemích - Košťálová Renata

Francouzská šlechta v Českých zemích - Košťálová Renata
Detail

Osud původem francouzských šlechtických rodů se prapodivnou shodou okolností protnul s českou historií, aby v našich zemích zanechal dodnes dochované stopy – nejen četné přepychové zámky na venkově a pražské paláce, ale celé kulturní krajiny jako na Novohradsku či Libějovicku v jižních Čechách. Příchod především lotrinské šlechty a rodů pocházejících z někdejšího rakouského Nizozemí přitom souvisel s politickým působením habsburské dynastie na českém trůně, která si jejich služeb vyžádala. V několika vlnách se tak i do našich končin především pro hledání vrtkavého vojenského štěstí dostali Buquoyové nebo Desfoursové. Založili zde svá rozsáhlá dominia, z nichž však do současné doby zbyly pozůstatky jen jediného, toho boskovického, hrabat Mensdorff – Pouilly. V této knize najdete ve volném pokračování k dříve vyšlé Britské šlechtě v českých zemích (2018) osudy těch šlechtických rodů, jež jsou spojeny s historickým, těkavě územně proměnným teritoriem historické Francie, katapultované dějinami až do českých zemí. Ke každému z těchto rodů se dozvíte nejen, odkud pocházely, ale také jaké měly erby a které hrady a zámky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vlastnily. A v čase proměňovaly podle svého vkusu. Díky nim můžeme dodnes obdivovat rohanský zámek v Sychrově, buquoyský Rožmberk nad Vltavou či Horní Hrad nebo desfourský zámek v Hrubém Rohozci. VRATISLAV KOŠŤÁL (1976) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1999) a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2000). Věnuje se publikační činnosti z oboru práva v oblasti energetiky (spoluautor knihy Trh s elektřinou: Úvod do liberalizované energetiky, Praha 2011), mezinárodním vztahům (Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy, Brno 2009). Fotografováním hradů, zámků a tvrzí se systematicky zabývá již od roku 1999. Podílel se na vzniku reprezentativní publikace Kladno – Portrét města (Kladno 2008). RENATA KOŠŤÁLOVÁ (1972) absolvovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (2002). Zabývá se obdobím druhé světové války, problematikou uloupeného umění a Blízkého východu. Architektuře, umění a historii sídel české šlechty se ve volném čase věnuje taktéž již od roku 1999. Spoluautorsky se podílela na vydání publikace Kladno – Portrét města (Kladno 2008). (patro.cz)

Podobné produkty ako Francouzská šlechta v Českých zemích - Košťálová Renata , Dějiny alchymie: v českých zemích, v polsku a na slovensku (978-80-88969-67-9)

Numismatika peníze v českých zemích - Nolč Jiří

Numismatika peníze v českých zemích - Nolč Jiří
Detail

Ponořme se do dějin naší země a společně prozkoumejme, ve které době se užívaly jaké peníze a co zajímavého s nimi souviselo. Tato publikace nás povede chronologicky od doby, kdy ještě fungoval směnný obchod, nezapomene na keltské denáry, brakteáty, groše, dukáty, tolary, zlatky a samozřejmě ani na koruny v jejich nejrozmanitějších podobách. Muzeum v knize obsahuje desítky dobových fotografií a kreseb. V kapsách navíc najdete repliky středověkých mincí a kopie nejpozoruhodnějších bankovek a státovek. (patro.cz)

Podobné produkty ako Numismatika peníze v českých zemích - Nolč Jiří , Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů (978-80-246-3355-8)

Jediná spravedlivá: Kapitoly z dějin katolické církve (978-80-86844-61-9)

Jediná spravedlivá: Kapitoly z dějin katolické církve (978-80-86844-61-9)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Kojzar, 80 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Doznání víry (Mea Culpa), jež 12. března roku 1999 papež přednesl v nedělní mši v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, mělo být omluvou za to, co katolická církev napáchala v minulosti. Ohlasy byly různé. Cosi však chybělo ve slovech Jana Pavla II. nebyla tu slova o návratu ke křesťanským ideálům. Přitom po staletí ty, kteří o něco podobného církev žádali a nebáli se za svůj názor bojovat, ať slovně nebo se zbraní, církev pronásledovala a nešetřila ani těmi nejhrůznějšími tresty, jen aby zabránila snahám ztenčit její majetek či dotknout se práv bohatých. Proto je více než zarážející vyjádření kardinála Miloslava Vlka, v němž se přimlouval za zrušení KSČM, stejně jako část projevu papeže Benedikta XVI. za jeho návštěvy v Jižní Americe, kde se velmi akčně pustil do Marxismu. Ale bůh přece nařizuje odpouštět. Nebo je všechno jinak? (alza.cz)

Podobné produkty ako Jediná spravedlivá: Kapitoly z dějin katolické církve (978-80-86844-61-9) , Hranice a hraničení v českých zemích ve středověku (978-80-7422-810-0)

Počátky pastorální teologie v českých zemích - Alois Křišťan

Počátky pastorální teologie v českých zemích - Alois Křišťan
Detail

Kniha popisuje vznik pastorální teologie jako univerzitní disciplíny v kontextu tereziánsko-josefínských reforem. Popisuje okolnosti vzniku, myšlenkové pozadí a všímá si různé interpretace katolického osvícenství. Představuje první české učebnice pastorálky a porovnává jejich pojetí tématu homiletiky a katechetiky; k poslednímu se pak vztahuje i řada dobových katechetických obrázků. Text uvádí stručný přehled dalšího vývoje pastorálky a charakteristiky hlavních etap; klade si otázku inspirativnosti počátků pastorální teologie pro její dnešní pojetí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Počátky pastorální teologie v českých zemích - Alois Křišťan , Historie moru v českých zemích: 2., doplněné vydání (978-80-7553-843-7)

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích - současnost

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích - současnost
Detail

Tento svazek knižnice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích se výrazně odlišuje od dosavadních pěti svazků. V nich jsme přinesli příběhy významných vědců, vynálezců a podnikatelů, kteří se nesmazatelně zapsali do české, ale i evropské historie a zasloužili se o pokrok v mnoha oborech lidského počínání, v zemědělství, medicíně, průmyslu, dopravě a jinde, a na které bychom neměli zapomínat. Svým životem a dílem se stali vzory mnohým úspěšným osobnostem dnešní doby. A o těch je právě tento svazek. Je až překvapující a povzbuzující, kolik schopných, aktivních, odvážných a úspěšných osobností naše doba přináší a inspiruje k obdivuhodným výkonům. Jsou důkazem toho, že člověk, který má dost odvahy a pevného odhodlání, dokáže překonat mnohé překážky a dosáhnout svého cíle. Často kolem sebe slyšíme a v tisku čteme povzdechy, jak nic Češi neumějí, jak zaostávají za "tím velkým světem". Opak je pravdou. 19 osobností v naší publikaci je jen malý vzorek ze stovek vynikajících českých podnikatelů, vědců a vynálezců dnešní doby. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích - současnost , Knihy kupovati...: dějiny knižního trhu v českých zemích (978-80-200-2404-6)

Kostnice v českých zemích - Jan Rendek, Ondřej Burian

Kostnice v českých zemích - Jan Rendek, Ondřej Burian
Detail

Kostnice jsou navzdory obecnému povědomí běžnou součástí naší kulturní krajiny a v minulosti se nalézaly téměř na každém hřbitově. I když si dnes většina z nás pod pojmem kostnice představí objekty monumentální a všeobecně známé, jako je například kostnice v Sedlci u Kutné Hory, existuje velké množství kostnic, jejichž původní funkce ? ukládání lidských kosterních pozůstatků zejména v období hromadných úmrtí ? byla již dávno zapomenuta a tyto drobné sakrální stavby sloužily jako márnice nebo sklady. Poslední dobou ale zájem o ně stoupá a některé objekty se dočkaly zrestaurování a zpřístupnění veřejnosti. Tato publikace je prvním souhrnným pokusem ukázat jejich rozmanitost v knižní podobě. Představuje přes 150 lokalit z různých koutů naší republiky, řazených abecedně. Jednotlivé kostnice jsou v ní zasazeny do historického kontextu obcí i chrámových okrsků, jejichž součástí většinou bývají. Nechybějí informace o dalších funerálních památkách a dějinách pohřbívání v příslušných obcích, v obsáhlé úvodní kapitole jsou navíc naše kostnice zasazeny do širších kulturně-historických a etnologických souvislostí. Kniha je doplněna množstvím fotografií jednotlivých objektů, včetně často obtížně dostupných interiérů, které odrážejí jedinečnou atmosféru těchto ponurých míst. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kostnice v českých zemích - Jan Rendek, Ondřej Burian , Teoretická východiska ochrany hospodářské soutěže v českých zemích (978-80-7676-191-9)

Počátky populární kultury v českých zemích - Jakub Machek

Počátky populární kultury v českých zemích - Jakub Machek
Detail

Česká společnost druhé poloviny 19. a počátku 20. století se nacházela v období prudkých změn, z venkovské společnosti se stávala městskou a z agrární průmyslovou. Spolu s postupnou emancipací nižších vrstev se utvářela i nová podoba zpočátku převážně velkoměstské kultury, která se stala obyčejným lidem průvodcem touto radikální proměnou. Kniha zachycuje za pomoci analýzy pražských populárních periodik vytváření moderní velkoměstské mentality a její specifické pražské podoby. V první části jsou popsány pokusy uspět na českém novinovém a časopiseckém trhu s formáty převzatými ze západních a středoevropských metropolí, více či méně šikovně adaptovanými pro české prostředí. Druhá část knihy je věnována konkrétním charakteristikám, jak bylo samotné velkoměsto a život v něm formován v představách čtenářů a jak se pomalá proměna jejich hodnot a přesvědčení promítala do postoje k ženám a ženské emancipaci. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Počátky populární kultury v českých zemích - Jakub Machek , Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805) (978-80-7470-388-1)

Thatcherismus v českých zemích - Gerald Power, Jaroslav Weinfurter

Thatcherismus v českých zemích - Gerald Power, Jaroslav Weinfurter
Detail

Monografie se zabývá osobností bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové, její společenskou a hospodářskou politikou a především tím, jak byla vnímána v českých zemích v před- a v polistopadovém období. Autoři věnovali pozornost zejména zlomovým momentům její vlády a jejího života - válce o Falklandské ostrovy (1982), sporu se stávkujícími horníky (1984-85), návštěvě premiérky v Moskvě (1987), odstoupení z premiérského postu (1990), česko-britským diplomatickým návštěvám (zejména 1990 a 1999) a premiérčině smrti (2013). Tyto události jsou představeny prostřednictvím ohlasů v tehdejším tisku a dalších médiích, jež zachycují a vykreslují měnící se diskurzivní portrét této velké britské političky v českém společenském a politickém prostředí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Thatcherismus v českých zemích - Gerald Power, Jaroslav Weinfurter , Chirurgie nohy a hlezna: vybrané kapitoly (978-80-204-3187-5)

Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Martin Charvát, Jan Jirák

Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Martin Charvát, Jan Jirák
Detail

Cílem předložené kolektivní monografie je nabídnout sondy do českého myšlení o (masových) médiích mezi lety 1918 až 1938. Jednotlivé kapitoly jsou v převážné většině neseny formou "případových" studií, kdy se jejich autoři zaměřují na specifický fenomén v rámci toho kterého masového média (tisk, filmové médium, rozhlas) a následná analýza si klade nárok na ukotvení daného jevu v kontextu tendencí myšlení o tom, jaká je charakteristika daného média, co jej činí signifikantním, jaká je jeho konstitutivní úloha a v neposlední řadě také vyznačování jeho diferencí od jiných médií. Materiál, z něhož autoři kolektivní monografie vycházejí, je značně různorodý: na jedné straně se jedná o knihy či statě nebo časopisecké polemiky, které se buď explicitně obrací k tematizaci daného média, anebo o ty tištěné materiály, jež ohledávají nastíněné téma spíše implicitně. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Martin Charvát, Jan Jirák

Kapitoly z dějin tělesné kultury - Jan Štumbauer, Marek Waic, Jiří Kössl - e-kniha

Kapitoly z dějin tělesné kultury - Jan Štumbauer, Marek Waic, Jiří Kössl - e-kniha
Detail

eBook:,Nové vydání učebnice pro posluchače Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obsahuje základní údaje z dějin tělesné výchovy od starověkých civilizací a antického Řecka až do konce 20. století a nejdůležitější okruhy problémů z historie tělesné kultury, které jsou spojené do tematicky logických celků. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin tělesné kultury - Jan Štumbauer, Marek Waic, Jiří Kössl - e-kniha

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů - Pavel Štěpánek - e-kniha

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů - Pavel Štěpánek - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech. Nejde však jen o souhrn jednotlivostí, ale především o záměr prokázat působnost španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a kultury, zejména náboženské, na celé myšlenkové podhoubí české, tím spíše že značnou část novověké historie (16. až 18. stol.) byly Čechy, Morava i Španělsko pod vládou jedné dynastie, Habsburků. V knize se střídají důkladné rozbory uměleckohistorické, týkající se jak architektury, tak sochařství i malby, a neopomíjí se ani doklady přitažlivosti hispánské kultury období zlatého věku, ať už se jedná o ohlasy španělské humanistické vzdělanosti v českém prostředí či o mimořádně silné vlivy španělské oděvní módy na módu českou. Osobitou kapitolou je kult španělských světců, který proniká i do lidových vrstev. Vazby mezi Českým královstvím a vzdálenou zemí na Pyrenejském poloostrově v raném novověku nebyly dílem nahodilosti, stejně tak se nejednalo o pouta jednostranná, okrajová či úzce vymezená na jednu oblast života. Kniha tak čtenáři umožní, aby pestrou mozaiku sledované problematiky vnímal v její celistvosti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů - Pavel Štěpánek - e-kniha

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích - Dalibor Havel

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích - Dalibor Havel
Detail

Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly v kodikologickém diskursu doposud využívány jen zcela okrajově; ve většině případů jde o první publikaci těchto pramenů vůbec. Z tohoto hlediska jde o téma s velkým metodickým potenciálem, u něhož lze očekávat, že se stane inspirací pro analogické práce s fragmentárními rukopisnými prameny mladšího středověku. Průnik latinského karolínského písma do českých zemí je na základě komplexní paleografické a kodikologické analýzy prezentován jako jev doprovázející latinský proud christianizace směřující od IX. století do oblasti středního Podunají převážně z Bavorska; s ním souvisí budování prvních domácích církevních institucí. Důležitý zlom nastal v polovině XI. století, kdy se původní pasivita (tj. závislost českých zemí na importu knih ze zahraničí) postupně mění v aktivní zapojení se Čech do tvorby latinských textů. Do této doby sahají nejstarší stopy první doložitelné písařské školy působící při břevnovském benediktinském klášteře za opata Meginharda. Kniha je vybavena kvalitními barevnými reprodukcemi všech relevantních pramenů, včetně instruktivních schémat, která prezentují kodikologická pozorování, a kodikologických i paleografických rejstříků. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Počátky latinské písemné kultury v českých zemích - Dalibor Havel

Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882-1989 - Jiří Jindra

Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882-1989 - Jiří Jindra
Detail

Autor sleduje vývoj vědecké disciplíny, která doznala v polarografii, tj. v součásti elektrochemie a fyzikální chemie, světového úspěchu udělením Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému roku 1959. Jsou popsány jak obory elektrochemie (hlavně elektroanalýza), tak i střediska výzkumu, aktivity a možnosti vzdělávání českých elektrochemiků a vědecký i technický pokrok ve jmenované disciplíně na území českých zemí v období let 1882-1989. Vychází ve spolupráci s ÚSD AV ČR. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882-1989 - Jiří Jindra

Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích - Alena Křížová

Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích - Alena Křížová
Detail

Výpravná publikace, která poprvé v souhrnu přibližuje fenomén lidového a zlidovělého šperku. Autorka v knize shrnuje mnohaleté výzkumy o šperku v lidovém prostředí, kde nabýval rozmanitých podob. Jeho výrobci byli místní neprofesionální výrobci i specializovaní řemeslníci v městech. Text doprovází bohatá obrazová příloha přibližující podobu lidového a zlidovělého šperku z různých oblastí České republiky (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích - Alena Křížová

Francouzská šlechta v Českých zemích - Vratislav Košťál, Renata Košťálová

Francouzská šlechta v Českých zemích - Vratislav Košťál, Renata Košťálová
Detail

Osud původem francouzských šlechtických rodů se prapodivnou shodou okolností protnul s českou historií, aby v našich zemích zanechal dodnes dochované stopy - nejen četné přepychové zámky na venkově a pražské paláce, ale celé kulturní krajiny jako na Novohradsku či Libějovicku v jižních Čechách. Příchod především lotrinské šlechty a rodů pocházejících z někdejšího rakouského Nizozemí přitom souvisel s politickým působením habsburské dynastie na českém trůně, která si jejich služeb vyžádala. V několika vlnách se tak i do našich končin především pro hledání vrtkavého vojenského štěstí dostali Buquoyové nebo Desfoursové. Založili zde svá rozsáhlá dominia, z nichž však do současné doby zbyly pozůstatky jen jediného, toho boskovického, hrabat Mensdorff - Pouilly. V této knize najdete ve volném pokračování k dříve vyšlé Britské šlechtě v českých zemích (2018) osudy těch šlechtických rodů, jež jsou spojeny s historickým, těkavě územně proměnným teritoriem historické Francie, katapultované dějinami až do českých zemí. Ke každému z těchto rodů se dozvíte nejen, odkud pocházely, ale také jaké měly erby a které hrady a zámky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vlastnily. A v čase proměňovaly podle svého vkusu. Díky nim můžeme dodnes obdivovat rohanský zámek v Sychrově, buquoyský Rožmberk nad Vltavou či Horní Hrad nebo desfourský zámek v Hrubém Rohozci. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Francouzská šlechta v Českých zemích - Vratislav Košťál, Renata Košťálová

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích - Fasora Lukáš

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích - Fasora Lukáš
Detail

Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. Toto napětí vyjadřuje ve svérázné umělecké zkratce i reprodukovaná iluminace pražských benediktinek ke svátku sv. Petra a Pavla z r. 1904: „koráb církve“ řídí Petrův nástupce Pius X., který je však atakován symbolickou flotilou nepřátelských člunů: pyšným racionalismem, francouzskou revolucí, tehdejší světskou mocí, Martinem Lutherem, svobodnými zednáři a dokonce i čertíkem začteným do liberálního vídeňského deníku Neue Freie Presse… Obě krajní pozice se však v 19. a první polovině 20. století značně vyvíjely, vzájemně ovlivňovaly, a i v českých zemích plnily funkci specifických kulturních kódů, do značné míry působících i v dnešní době. Tzv. ultramontanismus byl totiž důležitým fenoménem v procesu vytváření moderních evropských společností. Byl projevem nezanedbatelného vlivu římského papeže i „za horami“ (ultra montes, tedy za Alpami). Kniha soustavně analyzuje obraz papeže ve zdejším českém i německém jazykovém prostředí, a to jak v katolické církvi, tak v nekatolickém a občanském prostředí vůbec. Nezapomíná ani na související náboženské, kulturní a politické transfery se sousedy ve střední Evropě. (patro.cz)

Podobné produkty ako Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích - Fasora Lukáš

Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000 - Petrasová Taťána

Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000 - Petrasová Taťána
Detail

Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby, osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří takzvané „rodinky“, skupiny dvou, tří nebo čtyř uměleckých prací, které spojuje dohromady osobnost královského nebo šlechtického objednavatele, vznik díla v prostředí starých klášterů, na půdě moderních akademií nebo na pozadí dobových náboženských a politických proudů, příslušnost k vyhraněnému uměleckému směru, různá ztvárnění jednoho tématu i jiné zajímavé vazby. V „rodinkách“ se čtenářům představí nejvýznamnější umělecké výkony spojené s českým územím i nejvýraznější umělecké osobnosti, od mistra Theodorika a Petra Parléře přes tvůrce kubistické a meziválečné avantgardy po Krištofa Kinteru, Federica Díaze a jiné současné umělce. Kniha vzácně spojuje erudovanost více než 30 autorů, odborníků na jednotlivá období z Ústavu dějin umění AV ČR, a kultivovaný a srozumitelný jazyk. Je tak dostupná každému hlubšímu zájemci o výtvarné umění a stává se základní příručkou nejen pro odborníky, studenty humanitních oborů, ale i pro širokou veřejnost na desítky následujících let. (patro.cz)

Podobné produkty ako Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000 - Petrasová Taťána

Sto let bratrského hnutí v Českých zemích (1909-2009)

Sto let bratrského hnutí v Českých zemích (1909-2009)
Detail

(patro.cz)

Podobné produkty ako Sto let bratrského hnutí v Českých zemích (1909-2009)

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích - Havel Dalibor

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích - Havel Dalibor
Detail

Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly v kodikologickém diskursu doposud využívány jen zcela okrajově; ve většině případů jde o první publikaci těchto pramenů vůbec. Z tohoto hlediska jde o téma s velkým metodickým potenciálem, u něhož lze očekávat, že se stane inspirací pro analogické práce s fragmentárními rukopisnými prameny mladšího středověku. Průnik latinského karolínského písma do českých zemí je na základě komplexní paleografické a kodikologické analýzy prezentován jako jev doprovázející latinský proud christianizace směřující od IX. století do oblasti středního Podunají převážně z Bavorska; s ním souvisí budování prvních domácích církevních institucí. Důležitý zlom nastal v polovině XI. století, kdy se původní pasivita (tj. závislost českých zemí na importu knih ze zahraničí) postupně mění v aktivní zapojení se Čech do tvorby latinských textů. Do této doby sahají nejstarší stopy první doložitelné písařské školy působící při břevnovském benediktinském klášteře za opata Meginharda. Kniha je vybavena kvalitními barevnými reprodukcemi všech relevantních pramenů, včetně instruktivních schémat, která prezentují kodikologická pozorování, a kodikologických i paleografických rejstříků. (patro.cz)

Podobné produkty ako Počátky latinské písemné kultury v českých zemích - Havel Dalibor

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích - Volf Jaromír

Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích - Volf Jaromír
Detail

5. svazek edice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích ukončuje přehled dnes již nežijících vědců, vynálezců a podnikatelů, kteří se narodili a působili na území českých zemí. Jsou mezi nimi velmi známí i neznámí lidé, vědci, u kterých dnes mnohdy ani netušíme, že se zde narodili. Měli bychom být hrdí na své předky a uvědomit v dnešní záplavě informací ze zahraničí, že neexistují jen významní zahraniční vědci, ale že mnozí naši krajané se zapsali do dějin světové vědy a zanechali v ní významnou a nesmazatelnou stopu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích - Volf Jaromír

Kostnice v českých zemích (978-80-200-3006-1)

Kostnice v českých zemích (978-80-200-3006-1)
Detail

Kniha - autor Jan Rendek; František Libenský, 488 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá - autor Jan Rendek; František Libenský, 488 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kostnice jsou navzdory obecnému povědomí běžnou součástí naší kulturní krajiny a v minulosti se nalézaly téměř na každém hřbitově. I když si dnes většina z nás pod pojmem kostnice představí objekty monumentální a všeobecně známé, jako je například kostnice v Sedlci u Kutné Hory, existuje velké množství kostnic, jejichž původní funkce ? ukládání lidských kosterních pozůstatků zejména v období hromadných úmrtí ? byla již dávno zapomenuta a tyto drobné sakrální stavby sloužily jako márnice nebo sklady. Poslední dobou ale zájem o ně stoupá a některé objekty se dočkaly zrestaurování a zpřístupnění veřejnosti. Tato publikace je prvním souhrnným pokusem ukázat jejich rozmanitost v knižní podobě. Představuje přes 150 lokalit z různých koutů naší republiky, řazených abecedně. Jednotlivé... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kostnice v českých zemích (978-80-200-3006-1)

Hrůzné události II. světové války v českých zemích - Vladimír Liška

Hrůzné události II. světové války v českých zemích - Vladimír Liška
Detail

Terezín, Lidice, Ležáky, Ploština, Petschkův palác a další pietní místa naší vlasti, která poznamenala nacistická zvůle, nejsou jen symboly děsu, ale skrývají i pohnuté lidské osudy. Jsou důkazem nezměrné statečnosti těch, kdo se nacistům dokázali vzepřít a v posledních okamžicích svého bytí neztratili čest, hrdost a víru, že jejich vrahové budou poraženi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hrůzné události II. světové války v českých zemích - Vladimír Liška

Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích - Jana Gombárová

Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích - Jana Gombárová
Detail

Monografie pojednává o islámské kultuře v rámci euro-středomořského multikulturního dialogu s přihlédnutím k situaci v České republice. Po metodologickém a teoretickém rozboru koncepcí "konce dějin" Francise Fukuyamy a "střetu civilizací" Samuela Huntingtona se autorka věnuje například změně v přístupu Evropy k islámskému světu po skončení "tureckého nebezpečí", muslimské komunitě v Evropě a také Barcelonskému procesu, jenž vyústil ve vznik Unie pro Středomoří v roce 2010. Analýza arabské a muslimské komunity v Čechách probíhá na základě osobních interview s jejími členy, pozornost je věnována rovněž historii Společnosti česko-arabské a vzniku a činnosti Česko-arabské obchodní komory. Vzhledem k aktuálnosti problematiky islámu v Evropě je monografie určena nejen odborné, ale i širší veřejnosti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích - Jana Gombárová

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích
Detail

Publikace představuje první práci svého druhu v kontextu národní kultury a doplňuje citelnou mezeru, kterou české dějiny umění až dosud měly. Biografický a bibliografický lexikon zahrnuje osobnosti, jejichž dílo je již uzavřeno, a to včetně dosud opomíjených historiků umění německé národnosti, ale značný důraz klade také na představení současných představitelů tohoto oboru všech generací. Zájemce ve slovníku najde biografické a bibliografické informace o pracovnících působících v muzejních a galerijních institucích, na pracovištích památkové péče, na vysokých školách a v akademických ústavech, o teoreticích, výtvarných kriticích a publicistech, o kurátorech výstav současného umění atd. Autoři zachycují také osobnosti, které působily či působí v zahraničí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích

Počátky pastorální teologie v českých zemích - Aleš Křišťan - e-kniha

Počátky pastorální teologie v českých zemích - Aleš Křišťan - e-kniha
Detail

eBook:,Kniha popisuje vznik pastorální teologie jako univerzitní disciplíny v kontextu tereziánsko-josefínských reforem. Popisuje okolnosti vzniku, myšlenkové pozadí a všímá si různé interpretace katolického osvícenství. Představuje první české učebnice pastorálky a porovnává jejich pojetí tématu homiletiky a katechetiky; k poslednímu se pak vztahuje i řada dobových katechetických obrázků. Text uvádí stručný přehled dalšího vývoje pastorálky a charakteristiky hlavních etap; klade si otázku inspirativnosti počátků pastorální teologie pro její dnešní pojetí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Počátky pastorální teologie v českých zemích - Aleš Křišťan - e-kniha

Encyklopedie řádů, kongregací v českých zemích II.díl - Buben Milan M.

Numismatika peníze v českých zemích (978-80-266-1135-6)

Numismatika peníze v českých zemích (978-80-266-1135-6)
Detail

Kniha - autor Jiří Nolč, 64 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Ponořme se do dějin naší země a společně prozkoumejme, ve které době se užívaly jaké peníze a co zajímavého s nimi souviselo. Tato publikace nás povede chronologicky od doby, kdy ještě fungoval směnný obchod, nezapomene na keltské denáry, brakteáty, groše, dukáty, tolary, zlatky a samozřejmě ani na koruny v jejich nejrozmanitějších podobách. Muzeum v knize obsahuje desítky dobových fotografií a kreseb. V kapsách navíc najdete repliky středověkých mincí a kopie nejpozoruhodnějších bankovek a státovek. (alza.cz)

Podobné produkty ako Numismatika peníze v českých zemích (978-80-266-1135-6)

Jezuitská kultura v českých zemích (978-80-7577-698-3)

Jezuitská kultura v českých zemích (978-80-7577-698-3)
Detail

Kniha - 472 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha se zabývá působením a vlivem jezuitského řádu v českých zemích. Různorodé tematické a metodologické přístupy přinášejí nové perspektivy filologické, literárněvědné a kulturněhistorické. Jednotícím prvkem všech studií je věcný pohled na dané téma, nepodléhající dlouholeté ideologicky podložené debatě o Tovaryšstvu Ježíšovu. Autoři a autorky jsou přední zástupci české, německé a rakouské bohemistiky a kulturních věd. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jezuitská kultura v českých zemích (978-80-7577-698-3)
Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (9788024632483), Kapitoly z dějin výtvarného umění (8595637000179), Temné počátky českých dějin, Kostnice v českých zemích (978-80-200-3006-1), Husitská epopej: Sedmidílná sága z přelomového období českých dějin, Francouzská šlechta v Českých zemích (978-80-7364-118-4), Britská šlechta v Českých zemích (978-80-7364-076-7), Numismatika peníze v českých zemích (978-80-266-1135-6), Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. (9788024636474), Kniha Brno v proměnách staletí: Kapitoly z dějin města pod Špilberkem (978-80-210-6154-5), Jediná spravedlivá: Kapitoly z dějin katolické církve (978-80-86844-61-9), Počátky pastorální teologie v českých zemích (978-80-725-4605-3), Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994 (978-80-7465-268-4), Templáři v zemích českých králů (2. díl) (978-80-867-2049-4), Templáři v zemích českých králů (1. díl) (978-80-867-2047-0), Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích (978-80-200-2969-0), Židé v českých zemích: Společná cesta dějinami (978-80-7422-815-5), Kněžské identity v českých zemích: (1820–1938) (978-80-7422-567-3), Počátky latinské písemné kultury v českých zemích (978-80-210-8918-1), Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000 (978-80-904534-8-7), Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích (978-80-7502-592-0), Přehled dějin reflexe psychologie osobnosti v našich zemích (978-80-200-1543-3), Dějiny alchymie: V Českých zemích, v Polsku a na Slovensku (978-80-88969-67-9), Česko-maďarské ob(z)ory: Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů (978-80-246-3355-8), Hranice a hraničení v českých zemích ve středověku (978-80-7422-810-0), Historie moru v českých zemích: 2., doplněné vydání (978-80-7553-843-7), Knihy kupovati...: Dějiny knižního trhu v českých zemích (978-80-200-2404-6), Teoretická východiska ochrany hospodářské soutěže v českých zemích (978-80-7676-191-9), Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805) (978-80-7470-388-1), Chirurgie nohy a hlezna: Vybrané kapitoly (978-80-204-3187-5)