Kapitoly systematické sociologie (978-80-247-2594-9)

Produkt Kapitoly systematické sociologie (978-80-247-2594-9) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Kapitoly systematické sociologie (978-80-247-2594-9) upraviť a produkt hľadať znova.

Kapitoly systematické sociologie (978-80-247-2594-9)

Kapitoly systematické sociologie (978-80-247-2594-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Reichel, 240 stran Text je koncipován jako studijní materiál pro posluchače sociologie, andragogiky, personálního řízení a příbuzných oborů. Nabízí obecnou orientaci v základních sociologických otázkách. Publikace je výsledkem redukcí a preferencí reflektujících specifika andragogické a personalistické problematiky. Orientuje se na souvislosti v těchto oblastech klíčové. Text mohou dobře využít také studenti a absolventi jiných oborů či čtenáři z řad laické veřejnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly systematické sociologie (978-80-247-2594-9) , Kapitoly systematické sociologie (978-80-247-2594-9)

Kapitoly systematické sociologie - Jiří Reichel - e-kniha

Kapitoly systematické sociologie - Jiří Reichel - e-kniha
Detail

eBook:,Text je koncipován jako studijní materiál pro posluchače sociologie, andragogiky, personálního řízení a příbuzných oborů. Nabízí obecnou orientaci v základních sociologických otázkách. Publikace je výsledkem redukcí a preferencí reflektujících specifika andragogické a personalistické problematiky. Orientuje se na souvislosti v těchto oblastech klíčové. Text mohou dobře využít také studenti a absolventi jiných oborů či čtenáři z řad laické veřejnosti. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly systematické sociologie - Jiří Reichel - e-kniha , Sociologie (978-80-247-5774-2)

Sociologie (978-80-247-5774-2)

Sociologie (978-80-247-5774-2)
Detail

Elektronická kniha - Vydejte se spolu s námi na úžasnou cestu za poznáním sociologie. Budeme vyprávět atraktivní vědecký příběh, v němž se každý najde. - autor Lukáš Urban, 232 stran, česky Víte, která otázka je lidskému druhu nejvlastnější? Dle mnohých je to tvůrčí otázka PROČ. Proto je až s podivem, jak málo se takto v dospělém věku ptáme. Přitom jde o otázku, kterou dokáže s radostí a upřímnou zvědavostí položit každé malé dítě… leč „disciplinovaní a systémem vyladění“ dospělí na ni ne vždy dokážou se stejným nadšením, přehledem a otevřeností odpovědět. Existuje ale věda, které je nepochybující splývání s dobou programově protivné, která na mnohá „proč“ kriticky odpovídá a nová „proč“ s jistou škodolibostí formuluje. Vydejte se proto spolu s námi na úžasnou cestu za poznáním tohoto vědního oboru – za poznáním sociologie. Budeme vám vyprávět atraktivní vědecký příběh o moderní společnosti,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie (978-80-247-5774-2) , Sociologie literatury (978-80-247-2623-6)

Dějiny sociologie (978-80-247-3234-3)

Dějiny sociologie (978-80-247-3234-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloslav Petrusek, kolektiv a, 240 stran Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře přesvědčit o "užitku a požitkuu" z četby sociologických klasiků. Představením díla jednotlivých "klasikůů" sociologie se publikace snaží ukázat a ozřejmit proměny sociologického myšlení od tzv. otců-zakladatelů, Augusta Comta, Emila Durkheima, Karla Marxe, Alexise de Tocquevilla či Johna S. Milla, přes Maxe Webera, Georga Simmela, Wernera Sombarta a dalších, až k moderní sociologii Talcotta Parsonse. Publikace je určena především studentům sociologie a dalších sociálních a humanitních oborů, dobře ale poslouží i čtenářům-laikům, kteří se o oblast sociologie zajímají. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějiny sociologie (978-80-247-3234-3) , Sociologie organizace (978-80-247-2428-7)

Poctivost a kreativita: Kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy (978-80-906573-5-9)

Poctivost a kreativita: Kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy (978-80-906573-5-9)
Detail

Kniha - autor Petr Hampl, 320 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Velká sociologie klade velké otázky. Spojuje je jedno - odpovědi absolutně nikoho nezajímají. V této knize se autor ptá jinak. Třeba proč si děti nechaly vymýt mozky propagandou, i když jim rodiče věnovali dost času? Nebo proč politici prosazují nápady, které voliče vůbec nezajímají? Sociolog nemá lidem poskytovat výmluvy, ale má jim pomáhat rozumět silám, které ovlivňují jejich životy. Aby s nimi počítali, a případně, aby se spojili ke kolektivní akci, která jim umožní poměry změnit. Petr Hampl se o to pokouší a své články z posledních tří let, které reagují na dění ve společnosti, doplňuje o dodatečné komentáře, které je uvádí do souvislosti s odpovídajícími poznatky sociálních věd. Jeho ambicí je, aby čtenář dokázal jednotlivé události vidět v širším kontextu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Poctivost a kreativita: Kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy (978-80-906573-5-9) , Dějiny sociologie (978-80-247-3234-3)

Sociologie organizace (978-80-247-2428-7)

Sociologie organizace (978-80-247-2428-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Eliška Novotná, 112 stran Kniha nás vede do světa, jehož jsme tvůrci: do světa organizací. Jejich význam rostl spolu s civilizačním vývojem a dnes si neumíme svůj každodenní život bez nich představit. Budeme poznávat organizace jako formální sociální útvary, ve kterých je vykonávána moc (nebudeme tedy věnovat pozornost neformálním sociálním skupinám). Cestu začneme otázkou "Co to jsou ty organizace?", na niž budeme hledat odpověď v úvahách o sociálním konstruování reality. Odpověď nám umožní tázat se "Proč tady jsou ty organizace?" a uvažovat poté o jejich nejvýznamnějších znacích. Třetí milník na cestě vytyčíme položením otázky "Co to v těch organizacích dělají?" a odpovědi nás vrátí na začátek naší cesty, k aktérovi. V jeho mysli organizace začíná a končí, jeho aktivitami žije. Poslední metou na naší cestě bude naznačení možnosti hledání odpovědi na otázku "Co ty organizace mezi sebou mají?", kterou opustíme mikrosvět jednotlivých... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie organizace (978-80-247-2428-7) , Poctivost a kreativita: kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy (978-80-906573-5-9)

Sociologie politiky (978-80-247-2793-6)

Sociologie politiky (978-80-247-2793-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Emanuel Pecka, 240 stran Sociologie politiky je považována v současné době za nejvýznamnější sociologickou disciplínu. Přinášíme vám proto publikaci, která pečlivě mapuje všechna důležitá témata tohoto oboru. Renomovaný český autor, prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., se věnuje zejména klasické sociologii politiky, sociálnímu a politickému chování. Přináší informace o teorii národů a davu, politických systémech, politickém vzdělání, politické kultuře, teorii elit a konsenzu, konfliktu. Srovnává principy české, evropské a světové a vysvětluje jejich odlišnosti.Vychází z moderních sociologických hledisek koncipovaných především na základě klíčových dokumentů EU. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie politiky (978-80-247-2793-6) , Sociologie životního způsobu (978-80-247-2456-0)

Průvodce sociologií (978-80-247-2397-6)

Průvodce sociologií (978-80-247-2397-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Jandourek, 208 stran Sociologie je dnes moderním, stále se rozvíjejícím oborem. Kde a kdy se ale tento obor zrodil? Které osobnosti ho utvářely a utvářejí? Čím vším se sociologie zabývá, kam směřuje? Právě na tyto a podobné otázky odpovídá publikace Průvodce sociologií. Kniha svým pojetím vychází z celosvětových sociologických trendů, je ale obohacena i o současné reálie české společnosti. Svou přehledností a srozumitelností může být praktickým průvodcem nejen pro studenty humanitních oborů, ale pro všechny, kteří se chtějí hlouběji seznámit s "vědou o společnostii". (alza.cz)

Podobné produkty ako Průvodce sociologií (978-80-247-2397-6) , Sociologie sociálních skupin (978-80-247-2957-2)

Sociologie literatury (978-80-247-2623-6)

Sociologie literatury (978-80-247-2623-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Krejčí, 160 stran Sociologie literatury představuje ojedinělou práci v české literárněvědné produkci 20. století. Text byl původně vydán jako cyklostyl v omezeném počtu jednotlivých exemplářů, které dnes nejsou dostupné širší čtenářské veřejnosti. Krejčí se v monografii zabývá literaturou jako společenským jevem, rekapituluje sociologickou metodu ve vývoji literární vědy a pokouší se o sociologické rozdělení literatury. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie literatury (978-80-247-2623-6) , Sociologie trochu jinak (978-80-247-3562-7)

Sociologie sociálních skupin (978-80-247-2957-2)

Sociologie sociálních skupin (978-80-247-2957-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Eliška Novotná, 120 stran Naše každodennost se odehrává v sociálních skupinách. V nich prožíváme svá přátelství a spory, v nich si druhých vážíme či je zatracujeme. V nich se máme rádi, milujeme a nenávidíme, hádáme se a pomlouváme. Ve skupinách spolupracujeme a soutěžíme, pomáháme si, ale i ubližujeme. Ve skupinách nejsme sami - a nejsme-li sami, nebo ve dvojici, jsme... v sociální skupině. Dovolte, abychom vám představili sociální skupinu, jako jednu z forem sociální integrace. Seznamte se s jejími aktéry, jejich skupinovými pozicemi a rolemi. Uvažujte o procesech skupinové strukturace, skupinovém napětí a o tom, jak spolu se skupinovým zájmem skupina vzniká, mění se a zaniká. Věnujte spolu s námi pozornost vztahům ve skupinách a mezi skupinami s důrazem na "každodennost" skupinových sociálních praktik. Zasaďte poznávání sociálních skupin do kontextu mikrosociologie a sociologického vědění. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie sociálních skupin (978-80-247-2957-2) , Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5)

Sociologie životního způsobu (978-80-247-2456-0)

Sociologie životního způsobu (978-80-247-2456-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Helena Kubátová, 272 stran Nahlédněte spolu s námi na společnost a na životní způsob z několika různých teoretických perspektiv. Renomovaná česká autorka, PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., seznamuje čtenáře nejen s předmětem sociologie životního způsobu, ale věnuje se také teoriím a proměnám životního způsobu v souvislosti s modernizačními společenskými procesy. Řeší problém smyslu života na pozadí konzumního životního způsobu a zabývá se rozdíly mezi venkovským a městským životem. Způsob života vztahuje i k módě a luxusu a nezapomíná ani na mládež. Zaměřuje se na rozdíly mezi muži a ženami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie životního způsobu (978-80-247-2456-0) , Kapitoly metodologie sociálních výzkumů (978-80-247-3006-6)

Sociologie trochu jinak (978-80-247-3562-7)

Sociologie trochu jinak (978-80-247-3562-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Lukáš Urban, 272 stran Proč? Při pohledu na okolní svět je tato otázka lidskému druhu snad nejvlastnější a nejdůležitější. Proč? Protože pro člověka i společnost asi není nic horšího než absence tázání, rezignace na hledání smyslu své existence a přemýšlení o něm. Ptáte se: Proč? Odpovědět vám může sociologie. Věda, která vám mnohé napoví o jednání lidí ve společnosti. Právě ona pojednává o sociálních jevech, o sociálních vztazích a sociálních skupinách. A je to znovu ona, která mluví o společenském vývoji, o struktuře společnosti a společenském řádu.Ve druhém, rozšířeném vydání úspěšné knihy Sociologie trochu jinak vám přinášíme příběh o společnosti, který tematizuje základní sociologické otázky a vrcholí několika pojednáními o rozporuplné emancipaci člověka, jeho přáních, snech, strachu a nejistotách. To vše v kontextech každodenního života na počátku 21. století. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie trochu jinak (978-80-247-3562-7) , Psychologie a sociologie ekonomického chování (978-80-247-1593-3)

Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5)

Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Sak, Karolína Kolesárová, 232 stran Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější ukazatel. Co se však děje uvnitř prodlouženého stáří? Mění se kvalita života seniorů? Ovlivňuje proměna obsahu stáří a sociální pozice seniorů i samotnou společnost? Na tyto a další otázky hledali doc. PhDr. Petr Sak, CSc., a Mgr. Karolína Kolesárová odpovědi v sedmnácti empirických výzkumech a analytických studiích realizovaných v rámci grantu MŠMT ČR "Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů". Získané poznatky se staly podkladem pro napsaní knihy o stáří a seniorech ze sociologického pohledu. Čtenář zde najde teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných seniorů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5) , Sociologie medicíny a zdravotnictví (80-247-1197-4)

Psychologie a sociologie ekonomického chování (978-80-247-1593-3)

Psychologie a sociologie ekonomického chování (978-80-247-1593-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Hubinková, kolektiv a, 280 stran Publikace, kterou máte právě před sebou, představuje odlišný úhel pohledu na relativně známá témata ekonomie, za nimiž stojí řada podnětných psychologických, sociologických i filozofických otázek. Měla by být určitým vodítkem k zhodnocení společensko-ekonomické situace v širších souvislostech, ale i literaturou, která pomůže při uchopení interdisciplinárních témat. Autoři se zaměřili nejen na ekonomické chování lidí, ale také na jejich prožívání v rámci mnoha ekonomicko-společenských změn. Knihu jistě ocení studenti i odborníci, kteří tak získají dokonalý přehled o řadě ekonomických témat z hlediska psychologie a sociologie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Psychologie a sociologie ekonomického chování (978-80-247-1593-3) , Koloproktologie: vybrané kapitoly (978-80-204-4179-9)

Kapitoly metodologie sociálních výzkumů (978-80-247-3006-6)

Kapitoly metodologie sociálních výzkumů (978-80-247-3006-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Reichel, 192 stran Zajímáte se o otázky přípravy, realizace a vyhodnocování sociálních výzkumů? PhDr. Jiří Reichel, Ph.D., vás seznámí se specifiky sociálních výzkumů a s rozdíly mezi výzkumem kvalitativním a kvantitativním. Sledujte spolu s ním cestu od zadání tématu k cílům výzkumného úkolu, ke zkoumaným znakům a hypotézám. V publikaci, kterou právě držíte v ruce, vám představí užívané podoby sběru výzkumných dat (dotazník, pozorování, rozhovor, experiment atd.) a také několik speciálních postupů získávání informací (brainstorming, brainwriting, Delfská metoda). Knihu jistě uvítají studenti různých společenskovědních i humanitních oborů, nebo zadavatelé a uživatelé výsledků sociálních výzkumů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly metodologie sociálních výzkumů (978-80-247-3006-6) , Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie (978-80-247-2737-0)

Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie (978-80-247-2737-0)

Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie (978-80-247-2737-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Fišar, kolektiv a, 384 stran Chcete nahlédnout do biologické podstaty mozkových procesů odpovědných za vznik duševních poruch? Máte jedinečnou příležitost s publikací Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie, která se jako jedna z mála knih na českém trhu věnuje této problematice zcela komplexně. Přináší podrobný úvod do biologické psychiatrie, jakožto rozvíjející se mezioborové nauky, která integruje poznatky z oblasti biochemie, respektive neurochemie, genetiky, molekulární biologie, fyziologie, anatomie a dalších oborů vztahujících se k normální i narušené činnosti lidského mozku a působení psychofarmak. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie (978-80-247-2737-0) , Kapitoly z ošetřovatelské péče ii (978-80-247-1443-1)

Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1)

Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Bartůněk, 752 stran Domácí publikace předkládá čtenáři celkový pohled na kriticky nemocného bez ohledu na vyvolávající příčinu. Zmiňuje organizaci akutní péče, vzdělávání, kompetence, principy řízení kvality, etické aspekty a mnohé další. V část speciální najde čtenář diagnostiku a léčbu jednotlivých akutních stavů. Detaily knihy: Autor: Petr Bartůněk Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-247-4343-1 Počet stran: 752 (alza.cz)

Podobné produkty ako Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1) , Vybrane kapitoly z intenzivni pece 978 80 247 4343 1

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1)

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Marie Zajíčková, 176 stran Publikace je určena všem studentkám ošetřovatelství na vyšších odborných, vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, které si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o druhý díl základní učebnice pro předmět ošetřovatelské postupy. Kniha naučí studentky používat ošetřovatelský proces při provádění výkonů, které musejí znát. Autorky mají dlouholeté zkušenosti s výukou ošetřovatelství nejen na střední a vyšší odborné škole, ale i na vyšších stupních studia. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1) , Vybrané kapitoly z fyziologie (978-80-271-2010-9)

Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1)

Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1)
Detail

Kniha - autor Petr Bartůněk; Dana Jurásková; Jana Heczková; Daniel Nalos, 752 stran, česky První domácí publikace v tomto pojetí a tohoto rozsahu. Na její přípravě se podílel rozsáhlý autorský kolektiv vedený zkušenými editory. Celobarevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace (na 180 obrázků a více než 80 tabulek) je určena zejména sestrám-specialistkám, důležité informace v ní však naleznou všichni studenti bakalářského nebo magisterského studia. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vybrané kapitoly z intenzivní péče (978-80-247-4343-1) , Koloproktologie vybrané kapitoly iv (978-80-204-5750-9)

Sociologie (978-80-271-3056-6)

Sociologie (978-80-271-3056-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Lukáš Urban, 280 stran, česky Říká se, že jednou z otázek nejvlastnějších lidskému druhu je přemýšlivá otázka proč. Proto je až s podivem, jak málo se někteří v dospělém věku takto ptají. Přitom jde o otázku, kterou dokáže s radostí, upřímnou zvědavostí a svéráznou urputností položit každé malé dítě… leč „rutinou života a systémem vyladění“ dospělí na ni ne vždy dokážou se stejným nadšením, přehledem a otevřeností odpovědět. Existuje ale věda, které je nepochybující splývání s dobou a vůlí mocných programově protivné, která na mnohá „proč“ kriticky odpovídá a nová „proč“ s přirozenou potřebou další emancipace formuluje. Vydejte se proto spolu s námi na úžasnou cestu za poznáním tohoto vědního oboru – za poznáním SOCIOLOGIE. Budeme vám vyprávět atraktivní vědecký příběh o moderní společnosti, v němž se jistě každý najde a třeba ho i využije ve svém všedním životě. Tento příběh... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie (978-80-271-3056-6) , Kapitoly z ošetřovatelské péče i (80-247-1442-6)

Sociologie (978-80-257-0807-1)

Sociologie (978-80-257-0807-1)
Detail

Kniha - autor Anthony Giddens, 1052 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha významného britského sociologa a ideového otce tzv. třetí cesty - mezi klasickou levicí a neoliberalismem, Anthonyho Giddense je již řadu let nejuznávanější učebnici ve svém oboru. Jedná se o elementární učební text, ve kterém autor definuje klíčová témata a termíny oboru sociologie, jež zpracovává s vysokou odbornou erudicí, přitom však a nanejvýš čtivě a srozumitelně. Vydání vychází z posledního, podstatně přepracovaného a rozšířeného anglického vydání z roku 2008. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie (978-80-257-0807-1) , Kniha vybrané kapitoly soukromého práva (978-80-7400-699-9)

Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2)

Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 232 stran, česky Po 45 letech se objevuje na našem odborném knižním trhu nová publikace s tématem diferenciální diagnostiky v gynekologii, doplněná o některé diferenciálně diagnostické problémy porodnické. Editování se ujal MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., kolektiv autorů tvoří naši přední odborníci. Knihu recenzoval doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Kniha je určena gynekologům a porodníkům na všech typech pracovišť a dále perinatologům, chirurgům, sestrám specialistkám – porodním asistentkám, ale i medikům. Kniha poskytuje vypracované okruhy otázek, které lze využít jak k přípravě na atestaci, tak i ke zkouškám z oboru. Lékaři dalších specializací ocení ve své praxi kapitoly o pánevní bolesti, mamárním diskomfortu, sexuálních dysfunkcích apod., zejména pokud se setkávají s těhotnými či puerperálními pacientkami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2) , Sociologie (978-80-257-0807-1)

Kniha sociologie (978-80-242-8646-4)

Kniha sociologie (978-80-242-8646-4)
Detail

Kniha - 352 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Velké ideje jednoduše vysvětlené. Druhé vydání Knihy sociologie vychází v sérii přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Srozumitelně vysvětluje všechny velké myšlenky pozoruhodného a málo známého oboru společenských věd. Provází nás vývojem sociologie od počátků až do současné doby a v chronologickém řazení seznamuje s nejvýznačnějšími odborníky, myšlenkovými směry a teoriemi. Knihu doplňují diagramy, které krok za krokem zpřehledňují složité představy, klasické výroky, které usnadňují zapamatování sociologických myšlenek, a vtipné ilustrace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kniha sociologie (978-80-242-8646-4) , Sociologie (978-80-271-3056-6)

Dějiny klasické sociologie (978-80-246-5336-5)

Dějiny klasické sociologie (978-80-246-5336-5)
Detail

Kniha - autor Jan Keller, 530 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie mezi krizí tradiční společnosti, z níž se zrodila modernita, a současnou krizí organizované modernity, jejíž příchod byl z různých úhlů zachycen v teoriích klasiků sociologie. Kniha se tak snaží na jedné straně podat výklad základních kategorií sociologického myšlení u zhruba desítky předních sociologů 19. a počátku 20. století. Zároveň na druhé straně usiluje o teoretické propojení této myšlenkové tradice s nejaktuálnějšími problémy dnešní doby. Autor dospívá k názoru, že mnohé prvky sociologické tradice mohou posloužit k orientaci v současných proměnách modernity. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dějiny klasické sociologie (978-80-246-5336-5) , Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2)

Koloproktologie: vybrané kapitoly (978-80-204-4179-9)

Koloproktologie: vybrané kapitoly (978-80-204-4179-9)
Detail

Kniha - autor Jiří Hoch; František Antoš, 240 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Koloproktologie je významná chirurgická specializace, které se právem dostává stále větší pozornosti zdravotnické i laické veřejnosti. Náplní oboru je diagnostika a operační i neoperační léčba onemocnění tlustého střeva, konečníku a také řiti. Důvodem pozornosti je, že incidence střevních onemocnění stále vzrůstá, ale rychle se mění i léčebné výsledky, a to díky narůstajícím znalostem průběhu koloproktologických afekcí a pokroku technických možností diagnostiky a léčby. Připravovaná publikace je nejaktuálnější revue prací, která rozebírá závažná témata diagnostiky a léčby břišních katastrof střevního původu, krvácení do dolní části zažívacího traktu, komplikací stomií, anastomózy, tzn. spojení střeva – nejrizikovější části kolorektálních operací. Novinky se týkají nových staplerů, zatím nejdokonalejší metody kontroly bezpečnosti anastomózy a nové alternativy řešení... (alza.cz)

Podobné produkty ako Koloproktologie: vybrané kapitoly (978-80-204-4179-9) , Kapitoly z mezinárodního dopravního práva iii (978-80-7552-789-9)

Pohybové aktivity pohledem sociologie (978-80-210-7918-2)

Pohybové aktivity pohledem sociologie (978-80-210-7918-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Sekot, 151 stran, česky Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha předního českého experta v oboru sociologie sportu obsažně a komplexně zachycuje nejpalčivější problémy, které v souvislosti s nedostatkem tělesného pohybu tíží současnou euroamerickou populaci. Obecně známé a dílčím způsobem zpracovávané sociologické aspekty sedavého způsobu života jsou zde zřejmě poprvé v českých podmínkách popsány detailně, sevřeně a v příslušném kontextu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pohybové aktivity pohledem sociologie (978-80-210-7918-2) , Kapitoly z personálního a interkulturního managementu (978-80-7478-328-9)

Koloproktologie Vybrané kapitoly IV (978-80-204-5750-9)

Koloproktologie Vybrané kapitoly IV (978-80-204-5750-9)
Detail

Kniha - autor Jiří Hoch; František Antoš, 272 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Publikace Koloproktologie, vybrané kapitoly IV, navazuje na úspěšná vydání tří předchozích publikací, které získaly ocenění od IPVZ a rektora UK v Praze a které byly obratem rozebrány. Nynější vydání Koloproktologie, vybrané kapitoly IV, je zaměřeno na další aktuální a závažná témata - v onkochirurgické části na diagnostiku a terapii časného a pokročilého kolorektálního karcinomu, karcinomu anu, robotickou kolorektální chirurgii, HIPEC v kolorektální chirurgii a nové trendy v multimodální léčbě karcinomu rekta, proktologická část publikace se věnuje problematice prolapsu anu a rekta, operační léčbě hemoroidů a řešení fekální inkontinence. Texty věcně navazují a poskytují ucelený přehled a kvalitní informace o soudobých přístupech k léčbě, jejích výsledcích, uvádějí zkušenost z našich pracovišť a srovnání se zahraničními, polemiku s doporučenými postupy a kritické... (alza.cz)

Podobné produkty ako Koloproktologie Vybrané kapitoly IV (978-80-204-5750-9) , Kniha sociologie (978-80-242-8646-4)

Vybrané kapitoly z fyziologie (978-80-271-2010-9)

Vybrané kapitoly z fyziologie (978-80-271-2010-9)
Detail

Elektronická kniha Publikace nabízí čtenáři témata, která dosud nebyla v naší literatuře komplexně zpracována a kterým nebyla věnována náležitá pozornost. Čtenář se tak seznámí s principy regulačních mechanismů a jejich integrací, fyziologií jednotlivých etap ontogeneze člověka, fyziologickými zvláštnostmi a změnami v průběhu novorozeneckého období, s úlohou vápníku v organismu, s membránovými transportními procesy a fyziologií kůže. Ve zpracování jednotlivých kapitol se odráží styl psaní i osobnost jednotlivých autorů, kapitoly však mají společný cíl – s určitým nadhledem a zamyšlením představit uvedená fyziologická témata a nasměrovat tak čtenáře dále ve studiu a také ukázat komplexnost a krásu fyziologie jako oboru. Kniha je určena nejen pro pregraduální studenty všeobecného lékařství, zubního lékařství, nelékařských zdravotnických oborů včetně farmacie, ale i pro studenty postgraduální i lékaře a další odborníky. Sepsal ji kolektiv autorů z... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vybrané kapitoly z fyziologie (978-80-271-2010-9) , Architektura (978-80-247-3120-9)

Vybrané kapitoly z fyziologie (978-80-271-2010-9)

Vybrané kapitoly z fyziologie   (978-80-271-2010-9)
Detail

Kniha - autor Petr Babula; Marie Nováková, 168 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá To, co jste dosud marně hledali v učebnicích fyziologie, najdete v této publikaci! Jedná se o „doplňkový“ učební text pro pre- i postgraduální studenty medicíny a příbuzných oborů, který doplňuje na trhu dostupné učebnice, přitom zpracovaná témata jsou velmi důležitá. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vybrané kapitoly z fyziologie (978-80-271-2010-9) , Kopřiva (978-80-247-2932-9)

Alias Grace (978-80-257-2594-8)

Alias Grace (978-80-257-2594-8)
Detail

Kniha - autor Margaret Atwood, 560 stran, česky, pevná Propracovaný historický román patří mezi nejdůležitější a nejčtenější díla Margaret AtwoodovéHistorický román Alias Grace je založen na skutečných událostech, vraždách Thomase Kinneara a Nancy Montgomeryové, z nichž byla obviněna mladičká služebná Grace Marksová a sluha James McDermott. Za mladou Grace, trpící ztrátou paměti, přijíždí do věznice po deseti letech mladý psychiatr Simon Jordan, aby se v ní pokusil vzkřísit pohřbené vzpomínky a zjistil, jestli zločin skutečně spáchala.Během dlouhých rozhovorů hledá cestu do její paměti skrz sny a dotazy na dětství strávené v Irsku, odkud se celá rodina přesunula do Kanady za lepším životem. Přes původně čistě profesionální zájem o Gracin případ se postupně zaplétá do jejího příběhu. Gracino vyprávění i Jordanovy životní peripetie se odehrávají v kulisách Kanady první poloviny 19. století.Propracovaný historický román patří mezi nejdůležitější a nejčtenější díla... (alza.cz)

Podobné produkty ako Alias Grace (978-80-257-2594-8) , Somatopatologie (978-80-247-4714-9)

Sociologie medicíny a zdravotnictví (80-247-1197-4)

Sociologie medicíny a zdravotnictví (80-247-1197-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Sylva Bártlová, 188 stran 6. přepracované a doplněné vydání knihy Sylvy Bártlové, která vyučuje sociologii medicíny a zdravotnictví v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, je základní učebnicí nejen pro studenty lékařských a zdravotně - sociálních oborů, ale také pro psychology, sociální pracovníky a další odborníky z praxe. Po přečtení knihy budou čtenáři více rozumět sociálním vlivům, které působí na vznik a průběh nemoci, budou se lépe orientovat ve vzájemných vztazích mezi lékařem, sestrou a pacientem a budou schopni rozeznat potřeby nemocného a jeho rodiny. Kniha je rovněž obeznámí s problematikou laické péče, svépomocných skupin a úlohou dobrovolníků ve zdravotní péči. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociologie medicíny a zdravotnictví (80-247-1197-4)

Štěstí! (978-80-247-5072-9)

Štěstí! (978-80-247-5072-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Claudia Croos-Müller, 40 stran Zdá se vám vaše sklenice spíše poloprázdná než poloplná? Jde všechno ve vašem životě špatným směrem? (Nebo si to alespoň myslíte?) Vidíte svět jako slzavé údolí? Skončete s tím! Naše oblíbené ovečky Oskar, Emilka a šťastný Vilda vědí co dělat, aby se to změnilo. A je to tak snadné! Správné držení těla a jednoduché (dokonce zábavné) cviky vám pomohou navodit dobrou náladu a odeženou všechny dotěrné pochybnosti o vlastních schopnostech! Těchto 12 a 1 cvičení metody Body2Brain má řadu výhod — fungují okamžitě, můžete je vyzkoušet kdekoli, nebudete potřebovat žádné pomůcky, stačí vám pár minut a hlavně: zasloužíte si je! Detaily knihy: Autor: Claudia Croos-Müller Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-5072-9 Počet stran: 40 (alza.cz)

Podobné produkty ako Štěstí! (978-80-247-5072-9)

Bulimie (978-80-247-2130-9)

Bulimie (978-80-247-2130-9)
Detail

Elektronická kniha - autor František David Krch, 200 stran Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které může mentální bulimie způsobit, jsou tato čísla alarmující. Pro všechny, kteří chtějí tomuto závažnému problému porozumět, je určena publikace známého českého psychologa. Autor, odborník na tématiku poruch příjmu potravy, podává srozumitelný výklad problematiky a skrze příručku nabízí pomocnou ruku všem, kteří s mentální bulimií bojují. Svépomocná část knihy vychází ze zásad kognitivně-behaviorální terapie a ukazuje pacientům možnosti, jak se vymanit z bludného kruhu přejídání, nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny. Kniha je doplněna četnými kazuistikami z autorovy praxe. (alza.cz)

Podobné produkty ako Bulimie (978-80-247-2130-9)

Pivovarnictví (978-80-247-1616-9)

Pivovarnictví (978-80-247-1616-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ladislav Chládek, 208 stran Pivo se začalo pravděpodobně vyrábět již před desetitisíci lety v Mezopotámii. V této knize jsou popsány dějiny výroby zlatavého moku s některými zvyky a pověrami, které se k tomuto nápoji váží. Zmapovány jsou počátky organizovaného vaření piva v klášterních pivovarech, zejména v Čechách, popsán vznik měšťanských pivovarů v nově zakládaných českých královských městech, činnost právovárečných měšťanů a jejich boj se šlechtou o várečné právo. Uveden je rovněž vývoj strojního zařízení pivovarů od středověkého, manuálně ovládaného pivovaru, až k současným moderním provozům a technologiím výroby našeho národního nápoje. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pivovarnictví (978-80-247-1616-9)

Velorex (978-80-247-3274-9)

Velorex (978-80-247-3274-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivo Fajman, 140 stran Tříkolka, hadrák nebo prchající stan: Velorex můžeme považovat jak za legendu českých silnic, tak za esenciální výdobytek socialistického automobilového surrealismu. Na stránkách této knihy, napsané podle dobových pramenů a vzpomínek pamětníků, ožívají téměř hrabalovské životní osudy konstruktérů Velorexu i neuvěřitelné peripetie jeho výroby.V jedinečné kolekci bezmála tří set fotografií se před čtenáři otevře vyčerpávající pohled na tuto kuriozitu českého automobilového průmyslu. V knize nechybí technické parametry, konstrukční detaily, vznik a vývoj vozítka, úpravy i jeho současný život - srazy nadšenců, expedice, účinkování ve filmech a další. (alza.cz)

Podobné produkty ako Velorex (978-80-247-3274-9)

Paličkování (978-80-247-3229-9)

Paličkování (978-80-247-3229-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ivana Domanjová, 112 stran Vydejte se s námi po cestě za paličkovanou krajkou a pod vedením zkušené lektorky, objevte půvab a magickou krásu této tradiční textilní techniky. Uvidíte, že nic není tak složité, jak zprvu vypadá. Sami poznáte, že paličkování může být zábavnou hrou, a že i s minimální znalostí technik a vzorů dokážete vytvořit jedinečné šperky a dekorace. Seberte odvahu a udělejte první smělý krůček do světa paličkované krajky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Paličkování (978-80-247-3229-9)

Interiér (978-80-247-3216-9)

Interiér (978-80-247-3216-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Boris Hála, 152 stran Pro naši pohodu a načerpání nových sil je důležitý odpočinek, a ten je nejlepší tam, kde se cítíme dobře. Ať už volíme venkov či město, bydlíme v bytě, v domě či celoročně na chalupě, je nutné zajistit funkční provoz obytného prostoru. Jednotlivé kapitoly této knihy vám pomohou už se samotným výběrem místa k bydlení, jeho funkčním uspořádáním, s volbou stavebních i zařizovacích prvků. Nechybí zajímavá kapitola o vztahu developera, architekta a designéra interiéru s klientem. Publikace je kvalitním zdrojem informací pro studenty architektury a tvorby interiérů i poučným vodítkem pro zájemce o bytovou kulturu. Na rozdíl od podobně tematicky zaměřené literatury se nejedná o pouhý popis známých skutečností, ale s humorem autorovi vlastním se tato kniha snaží upozornit na sociologické a psychologické aspekty spojené s bydlením a měnícím se životním stylem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Interiér (978-80-247-3216-9)

Architektura (978-80-247-3120-9)

Architektura (978-80-247-3120-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Ondřej Šefců, 256 stran Terminologie architektury v obrazech. I tak by se dala nazvat názorná a přehledná publikace, zaměřená na historii architektury v našich zemích. Více než 1000 ilustrací a tematické slovníčky umožňují snadnou orientaci v knize a četné popisky obrázků přispívají ke snadnému osvojení pojmů. Autor v chronologické posloupnosti přibližuje jednotlivé stavební slohy, a to jak v celku, tak i v detailech. Popisuje jednotlivé části staveb, ale také křesťanskou ikonografii a proporce staveb a lidského těla. (alza.cz)

Podobné produkty ako Architektura (978-80-247-3120-9)

Kopřiva (978-80-247-2932-9)

Kopřiva (978-80-247-2932-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Gabriele Leonie Bräutigam, 176 stran, česky Proč kupovat drahé potravinové doplňky s mnohdy sporným účinkem, když nám sama příroda levně nabízí ty nejúčinnější prostředky? Prostá a "obyčejná" kopřiva je bezesporu jedním z nejefektivnějších. Posiluje imunitní systém, je neocenitelným pomocníkem při detoxikaci a zlepšuje pohyblivost kloubů. Pomáhá při problémech s alergiemi, zvyšuje potenci a účinně dokáže bojovat se stresem a syndromem vyhoření. Díky ní budete mít pružnou a čistou pokožku a bohatou hřívu zdravých vlasů. Je to také prvotřídní zdroj bílkovin, vitamínů a minerálů a v kuchyni se s ní dá doslova kouzlit. V knize najdete velké množství zdravých a chutných receptů od předkrmů přes hlavní jídla a malá občerstvení až k dnes tolik populárním „smoothies“. Dočtete se, jak z ní připravit ty nejlepší kosmetické prostředky a poradí vám, jak vyrobit základní preparáty do vaší... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kopřiva (978-80-247-2932-9)

Vychovatelství (978-80-247-4248-9)

Vychovatelství (978-80-247-4248-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Bendl, kolektiv a, 312 stran Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vychovatelství (978-80-247-4248-9)

Vyšívání (978-80-247-4503-9)

Vyšívání (978-80-247-4503-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslava Kubišová, 64 stran Kniha pojednává o základních technikách vyšívání a je určena pro ty, kteří nemají s těmito pracemi žádné nebo jen malé zkušenosti. V knize najdeme 50 základních vyšívacích stehů a jejich uplatnění při zdobení dárku či zdůraznění detailu na oděvu, bytového doplňku, prádla a jiného textilu. Vždyť vyšívání již dávno není jenom záležitostí naší minulosti. Při této aktivní odpočinkové činnosti můžeme vytvářet moderní vzory a navíc se ještě nabíjíme pozitivní energií. Tak steh po stehu přibývá krásná výšivka připomínající malbu, jen místo štětce máme jehlu a místo barev vyšívací bavlnku. (alza.cz)

Podobné produkty ako Vyšívání (978-80-247-4503-9)

Cardmaking (978-80-247-4475-9)

Cardmaking (978-80-247-4475-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Irena Vohlídková, Dagmar Handlová, 112 stran Publikace zavede do kouzelného světa kreativního tvoření z papíru. Uvedeny jsou návody na výrobu přání k významným dnům od jednodušších přáníček až po efektní prostorové projekty a minialba. Detaily knihy: Autor: Irena Vohlídková, Dagmar Handlová Rok vydání: 2013 ISBN: 978-80-247-4475-9 Počet stran: 112 (alza.cz)

Podobné produkty ako Cardmaking (978-80-247-4475-9)

Osamělost (978-80-247-5478-9)

Osamělost (978-80-247-5478-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Beastess The, 144 stran aneb Kolik máte přátel na Facebooku Na světě je už víc než sedm miliard lidí — vrážíme do sebe v davu, nadáváme si v nekonečných kolonách aut, dokonce i v přírodě je čím dál těžší najít tiché zákoutí. Přesto se řada z nás cítí osamělá. Proč tomu tak je? Proč je stále těžší najít v přelidněném světě spřízněnou duši? (alza.cz)

Podobné produkty ako Osamělost (978-80-247-5478-9)

SEO (978-80-247-4222-9)

SEO (978-80-247-4222-9)
Detail

Elektronická kniha - autor David Procházka, 152 stran Technologie Search Engine Optimization (zkráceně SEO) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Tato publikace se zabývá komplexním pohledem na propagaci vlastních webových stránek na internetu za účelem maximalizace návštěvnosti. Zabývá se jak bezplatnými způsoby propagace a sledování návštěvnosti webových portálů, tak placenými službami velkých internetových vyhledávačů a katalogů. (alza.cz)

Podobné produkty ako SEO (978-80-247-4222-9)

Nemocnice (978-80-247-3964-9)

Nemocnice (978-80-247-3964-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Susa Hämmerle, Kyrima Trapp, 24 stran Připravte své dítě na situace, do kterých se brzy dostane nebo může dostat. Prohlédněte si spolu obrázky, přečtěte jednoduchý text a mluvte o tom, jak se v daných situacích chovat a co od nich čekat. Seznamte se s tím, jak to chodí ve školce, u dětského lékaře, v zubní ordinaci i v nemocnici. Pomohou vám pěkné obrázky, jednoduchý příběh, se kterým se děti mohou ztotožnit i řada úkolů, které mohou v knize plnit — hledat podle zadání, seznámit se s novými věcmi i prostředím. V této knize si také mohou prohlédnout průřez nemocnicí a poznat, co všechno se v ní skrývá. (alza.cz)

Podobné produkty ako Nemocnice (978-80-247-3964-9)

Nahlížení (978-80-247-5845-9)

Nahlížení (978-80-247-5845-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Dana Zahoříková, 280 stran Úchvatný a strhující příběh, který tě zavede do zcela nového světa čtení myšlenek a vyšetřování zločinu Napínavý příběh o dívce Meg, které Osud určí, že bude nahlížečkou. V novém světě se učí čtení myšlenek, ale brzy se dozví, že patří mezi ty vyvolené nahlížeče, kteří dokážou číst myšlenky mrtvých. A to zrovna v době, kdy se svět nahlížečů začíná otřásat v základech! Další vražda na sebe nenechá dlouho čekat a Meg musí využít svůj talent při pátrání po vrahovi, který začne likvidovat nahlížeče… A aby toho nebylo málo, musí ještě bojovat o svého přítele Garetha. Velký výroční ples Slepence je za dveřmi… Podaří se Meg odhalit vraha mezi stovkami hostů? (alza.cz)

Podobné produkty ako Nahlížení (978-80-247-5845-9)

Porodnictví (978-80-247-4529-9)

Porodnictví (978-80-247-4529-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Zdeněk Hájek, Evžen Čech, Karel Maršál, kolektiv a, 580 stran Další, již třetí vydání velmi úspěšné publikace, stálice mezi odbornými učebnicemi na českém knižním trhu. Kniha sice zachovává původní strukturu, ale byla zcela přepracována a doplněna podle posledních poznatků v oboru, některých témat se ujali noví autoři. (alza.cz)

Podobné produkty ako Porodnictví (978-80-247-4529-9)

Diňáci (978-80-247-5270-9)

Diňáci (978-80-247-5270-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Rožnovská, Hana Mlčochová, 88 stran Také vás fascinují dinosauři? Jistě toho o nich hodně víte. A copak dinosauři, kolik toho asi vědí o dětech? Čtveřice dinosauřích mláďat se vydává objevovat lidský svět. Doprovoďte je na jejich cestě za poznáním a užijte si spolu s nimi komiksové čtení a zábavné úkoly. Diňáci jsou tu pro všechny začínající čtenáře. (alza.cz)

Podobné produkty ako Diňáci (978-80-247-5270-9)

Auta (978-80-247-3261-9)

Auta (978-80-247-3261-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Řezníčková, 24 stran Obrázková knížka s krátkými básničkami je určena malým dětem od 3 let, které se zajímají o auta, stavební stroje a dopravní prostředky. Každé autíčko je nakresleno v prostředí, kde se s ním mohou děti nejčastěji setkat. Veselé obrázky jsou plné zajímavých detailů, o nichž si můžete dlouho povídat. Nová ediční řada, určená pro vaše malé předškoláčky, přináší říkanky, básničky, veselá zvířátka, zajímavé úkoly, to vše vycházející z českého prostředí. Tyto barevné knížky s veselými obrázky jsou zdrojem zábavy i poučení, mohou se stát odrazovým můstkem na cestě vašich dětí do světa literatury a poznání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Auta (978-80-247-3261-9)

Palmy (978-80-247-2341-9)

Palmy (978-80-247-2341-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Vlastimil Rybka, Romana Rybková, 108 stran Kniha Palmy je jedinečná původní česká publikace, která si dává za cíl představit palmy jako zajímavou skupinu rostlin vhodnou pro bytovou kulturu nebo venkovní letnění až téměř celoroční pěstování. Seznamuje čtenáře s běžnými i dosud málo pěstovanými, leč perspektivními druhy. Čtenáři se dozví informace o množení palem, o jejich chorobách a škůdcích, ale především o způsobech pěstování doma i venku. Zmíněny budou také zajímavosti o užitkových palmách a různé rekordy ze světa palem, jako největší květenství, nejdelší a nejmohutnější listy, nejvyšší palmy, nejtěžší semena atd. (alza.cz)

Podobné produkty ako Palmy (978-80-247-2341-9)
Kapitoly systematické sociologie (978-80-247-2594-9), Sociologie (978-80-247-5774-2), Sociologie literatury (978-80-247-2623-6), Sociologie organizace (978-80-247-2428-7), Dějiny sociologie (978-80-247-3234-3), Poctivost a kreativita: Kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy (978-80-906573-5-9), Sociologie životního způsobu (978-80-247-2456-0), Sociologie sociálních skupin (978-80-247-2957-2), Sociologie trochu jinak (978-80-247-3562-7), Sociologie stáří a seniorů (978-80-247-3850-5), Kapitoly metodologie sociálních výzkumů (978-80-247-3006-6), Psychologie a sociologie ekonomického chování (978-80-247-1593-3), Sociologie medicíny a zdravotnictví (80-247-1197-4), Koloproktologie: vybrané kapitoly (978-80-204-4179-9), Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie (978-80-247-2737-0), Kapitoly z ošetřovatelské péče II (978-80-247-1443-1), vybrane kapitoly z intenzivni pece 978 80 247 4343 1, Vybrané kapitoly z fyziologie (978-80-271-2010-9), Koloproktologie Vybrané kapitoly IV (978-80-204-5750-9), Kapitoly z ošetřovatelské péče I (80-247-1442-6), Kniha Vybrané kapitoly soukromého práva (978-80-7400-699-9), Sociologie (978-80-257-0807-1), Sociologie (978-80-271-3056-6), Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví (978-80-247-5604-2), Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (978-80-7552-789-9), Kapitoly z personálního a interkulturního managementu (978-80-7478-328-9), Kniha sociologie (978-80-242-8646-4), Architektura (978-80-247-3120-9), Kopřiva (978-80-247-2932-9), Somatopatologie (978-80-247-4714-9)