Jugoslávie – srbsko – kosovo (978-80-210-5476-9)

Produkt Jugoslávie – srbsko – kosovo (978-80-210-5476-9) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Jugoslávie – srbsko – kosovo (978-80-210-5476-9) upraviť a produkt hľadať znova.

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo (978-80-210-5476-9)

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo (978-80-210-5476-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Václav Štěpánek, 471 stran, česky Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy o řešení tohoto problému v průběhu 20. století. Kniha podává především obraz komunistických snah o sanaci kosovské otázky, zevrubně ale skicuje i historii dějů spojených s Kosovem v meziválečné královské Jugoslávii a během II. světové války. Gros spisu analyzuje na základě detailního studia archivních pramenů vznik, vývoj a fungování kosovské autonomie od roku 1945 do roku 1990. V závěru si práce všímá také vzestupu nacionalismu na Kosovu a v Srbsku v 80. letech 20. století a sleduje vyhrocení kosovské krize po roce 1989, která probíhala paralelně s rozpadem Jugoslávie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jugoslávie – Srbsko – Kosovo (978-80-210-5476-9) , Jugoslávie – srbsko – kosovo (978-80-210-5476-9)

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo - Václav Štěpánek - e-kniha

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo - Václav Štěpánek - e-kniha
Detail

eBook:,Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy o řešení tohoto problému v průběhu 20. století. Kniha podává především obraz komunistických snah o sanaci kosovské otázky, zevrubně ale skicuje i historii dějů spojených s Kosovem v meziválečné královské Jugoslávii a během II. světové války. Gros spisu analyzuje na základě detailního studia archivních pramenů vznik, vývoj a fungování kosovské autonomie od roku 1945 do roku 1990. V závěru si práce všímá také vzestupu nacionalismu na Kosovu a v Srbsku v 80. letech 20. století a sleduje vyhrocení kosovské krize po roce 1989, která probíhala paralelně s rozpadem Jugoslávie. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Jugoslávie – Srbsko – Kosovo - Václav Štěpánek - e-kniha , Moje jugoslávie (978-80-7465-502-9)

Sága českého lékaře po 92 letech: Srebrenice - NATO - Kosovo (978-80-905132-5-9)

Sága českého lékaře po 92 letech: Srebrenice - NATO - Kosovo (978-80-905132-5-9)
Detail

Kniha - autor Rajko Doleček, 520 stran, česky (alza.cz)

Podobné produkty ako Sága českého lékaře po 92 letech: Srebrenice - NATO - Kosovo (978-80-905132-5-9) , Kosovo (978-80-7277-433-3)

Kosovo (978-80-7277-433-3)

Kosovo (978-80-7277-433-3)
Detail

Kniha - autor Patrik Girgle, 168 stran, česky, brožovaná s přebalem lesklá Kniha představuje vůbec první souhrnné zpracování dějin bývalé jugoslávské provincie Kosovo, která se dostala do veřejného podvědomí především díky krvavému válečnému konfliktu v roce 1999. Autor se však nezabývá jen nedávnými válečnými událostmi a jejich bezprostředními příčinami, ale snaží se podat obraz pestrých a složitých kosovských dějin v celé jejich šíři s důrazem na historické, kulturní i zeměpisné souvislosti celého regionu jihovýchodní Evropy a na zdejší albánské minority a nekončící etnické sváry. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kosovo (978-80-7277-433-3) , Miss ex-jugoslávie (978-80-907309-6-0)

Moje Jugoslávie (978-80-7465-502-9)

Moje Jugoslávie  (978-80-7465-502-9)
Detail

Kniha - autor Goran Vojnovič, 288 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Mladík Vladan se spolu se čtenářem vydává na cestu bývalou Jugoslávií v období těsně před jejím rozpadem i léta po něm. Vezme ho s sebou do rošťácky šťastného dětství na pobřeží Jadranu, projde mlhou úzkostného sledování politických projevů, odůvodňujících vypalování vesnic ve Slavonii, do útočiště panelákového bytu ve Slovinsku, aby po letech vyrazil na putování Chorvatskem, Bosnou a Srbskem zjistit, co se to tady vlastně se všemi stalo. Vypravěčovy reflexe poodhalují mentalitu zdejších lidí, kořeny rozpadu soužití tak blízkých národů a v důsledku neodvratný rozpad jeho vlastní rodiny i světa, v němž žil. Tón vyprávění mistrně osciluje mezi černým humorem, ironickou nadsázkou a temnou hořkostí. Román Moje Jugoslávie (2012) Gorana Vojnoviće (* 1980) byl oceněn slovinskou cenou Kresnik za román roku či v Polsku udělovanou cenou Angelus za nejlepší středoevropský román roku (alza.cz)

Podobné produkty ako Moje Jugoslávie (978-80-7465-502-9) , Gnóthi seauton (978-80-210-9254-9)

Gnóthi seauton (978-80-210-9254-9)

Gnóthi seauton (978-80-210-9254-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Nechutová, 109 stran, česky Publikace vychází u příležitosti stého výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jejíž nedílnou součástí byl od samých počátků seminář pro klasická studia. Její první část přináší pohled na dějiny klasických studií v Brně v širším kontextu historie fakulty a společenského dění vůbec, a to zejména prostřednictvím přímého svědectví archivních pramenů a vzpomínek pamětníků. Druhou část publikace tvoří reedice studie Františka Novotného, prvního ředitele semináře, Gymnasion aneb úvahy o řecké kultuře. Tato studie byla tiskem vydána naposledy v roce 1922. Odbornou i laickou veřejnost seznamuje s pojmy, na nichž, aniž si to uvědomujeme, stojí celá naše civilizace. (alza.cz)

Podobné produkty ako Gnóthi seauton (978-80-210-9254-9) , Profesionální pomáhání (978-80-210-9481-9)

Žítkovské bohyně (978-80-210-8909-9)

Žítkovské bohyně (978-80-210-8909-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Etnologické materiály, autor Dagmar Dobšovičová, 137 stran, česky Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Práce vychází z autentických terénních výzkumů uskutečněných autorkou v letech 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní Irmy Gabrhelové a Kateřiny Hodulíkové na Žítkové v Bílých Karpatech. S odstupem několika let (1995–1996) na ně navázaly další terénní sběry, které jsou věnovány již výhradně bohyni I. Gabrhelové, její osobnosti a praktikám. Práci uzavírají terénní výzkumy z let 2013–2014 sledující pamětníky, kterým je toto téma blízké především v souvislosti s jejich dětstvím. V úvodních částech publikace osvětluje autorka počátky zájmu o problematiku bohyní na Moravských Kopanicích ve vlastivědné a národopisné literatuře. Připomíná také některé klíčové osobnosti badatelského zájmu o bohyně, jakými byli např. František Bartoš, Ferdinand Dúbravský či... (alza.cz)

Podobné produkty ako Žítkovské bohyně (978-80-210-8909-9) , Žítkovské bohyně (978-80-210-8909-9)

Profesionální pomáhání (978-80-210-9481-9)

Profesionální pomáhání (978-80-210-9481-9)
Detail

Kniha - autor Vlastimil Švec, 148 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi. Knížka přibližuje vybrané pomáhající profese. Nabízí pohledy pomáhajících profesionálů na tyto profese, ale i jejich vhledy do pomáhání. Odkrývá podstatu pomáhajících profesí, předpoklady profesionálů pro vykonávání profesí i možnosti, jak se stát pomáhajícím profesionálem. Umožňuje tak pronikat pod povrch obsahu profesí i do vnitřního světa pomáhajících profesionálů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Profesionální pomáhání (978-80-210-9481-9) , Masaryk a náboženství (978-80-210-5984-9)

Břeclav-Pohansko VIII. (978-80-210-8417-9)

Břeclav-Pohansko VIII. (978-80-210-8417-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Dresler, 274 stran, česky Studie vychází z projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ Grantové agentury ČR, který byl zaměřen na poznání nejbližšího okolí a zázemí velkomoravského opevněného centra na Pohansku u Břeclavi. Pomocí povrchové prospekce, mikrosondáží i archeologického výzkumu byla zkoumána a analyzována sídelní struktura v okolí lidnatého centra a její vývoj od starohradištního do mladohradištního období (od 8. do 12. století). Kromě hledání sídelní struktury byla sledována i problematika odhadu počtu obyvatel raně středověkého centra i jeho subsistenční strategie. Původní představy o síti zemědělských osad zásobujících obyvatele velkomoravského Pohanska byly kriticky revidovány. Byl představen nový model, který vychází z absence časově shodného osídlení, pokud jsme vůbec schopni takové v archeologickém materiálu identifikovat, kritické revize konstrukčních prvků tradičního modelu a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Břeclav-Pohansko VIII. (978-80-210-8417-9) , Work in progress (978-80-210-5687-9)

Work in Progress (978-80-210-5687-9)

Work in Progress (978-80-210-5687-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Tomáš Valeš, 112 stran, anglicky Publikace „Work in Progress“ představuje příspěvky doktorských studentů Semináře dějin umění FF MU v Brně, zaměřené na umění od středověku po současnost. (alza.cz)

Podobné produkty ako Work in Progress (978-80-210-5687-9) , Břeclav-pohansko viii. (978-80-210-8417-9)

Fletcherian Dramatic Achievement (978-80-210-5281-9)

Fletcherian Dramatic Achievement (978-80-210-5281-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Pavel Drábek, 214 stran, anglicky Vrcholným hrám Johna Fletchera (1579–1625), Shakespearova spolupracovníka a pokračovatele, byla věnována jen malá pozornost. Monografie analyzuje specifika her, které napsal Fletcher v období 1613–1625 a nabízí výklad v duchu raně barokního stylu. Poukazuje i na anachronistické požadavky, kterými byly fletcherovské hry doposud posuzovány. (alza.cz)

Podobné produkty ako Fletcherian Dramatic Achievement (978-80-210-5281-9) , Fletcherian dramatic achievement (978-80-210-5281-9)

Alternatives in Biography (978-80-210-5757-9)

Alternatives in Biography (978-80-210-5757-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Michael Kaylor, 310 stran, anglicky Kniha se zabývá texty z anglicky psaných literatur, které svým způsobem zpochybňují fiktivní, osobní či akademické žánrové konvence ve vztahu k literární auto/biografii, a spíše upozorňují na mnohoznačnost způsobů psaní o životě a konstruování subjektivity. Každá ze čtyř kapitol zkoumá specifický typ transgresivní auto/biografie: pastorální biografii v dílech Petera Ackroyda, Johna Bergera a Paula Cartera; kolaborativní auto/biografie domorodých obyvatel v Austrálii v textech Kima Scotta a Hazel Brown a Rity a Jackie Hugginsových; beletrizované autobiografie A. Newmana a Forresta Reeda; a bioregionální biografie Emily Carrové a Emmy Bell Milesové. (alza.cz)

Podobné produkty ako Alternatives in Biography (978-80-210-5757-9) , Alternatives in biography (978-80-210-5757-9)

Masaryk a náboženství (978-80-210-5984-9)

Masaryk a náboženství (978-80-210-5984-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miloslav Dokulil, 210 stran, česky Uváděná monografie prof. M. Dokulila „Masaryk a náboženství“ přináší na 210 stranách obdivuhodné bohatství myšlenek. Jeho přístup k Masarykovu dílu je naprosto originální, což je dáno tím, že je vybaven mimořádnými vědomostmi filozofickými, sociologickými, historickými, politologickými, teologickými a literárněvědnými. Nechce Masaryka pouze interpretovat, nýbrž hovoří o tom, čím T.G.M. oslovil jeho a čím by měl oslovit současnou společnost. Od historického základu dovádí své úvahy vždy až do současnosti a s velkou naléhavostí vyslovuje své apely na současníky. Kniha vznikala dvacet let, ale není tříští úvah, tvoří logický celek. Má předmluvu, sedm kapitol a závěr, vše pro čtenáře čtivé, ale zároveň náročné. Kapitoly jsou strukturovány do mnoha sugestivních otázek, na něž nabízejí odpovědi. Monografie má tak nadstandardní kvality, že by měla být čtena... (alza.cz)

Podobné produkty ako Masaryk a náboženství (978-80-210-5984-9) , Polička na bok kuchyňské skříňky yamazaki tower 5476, š.60 cm, bílá (5476)

Válka o pravdu (978-80-210-9999-9)

Válka o pravdu (978-80-210-9999-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Poprvé v češtině, autor Mika Waltari, 134 stran, česky V dubnu 1941, v období křehkého klidu mezi finskou zimní a pokračovací válkou, spatřila světlo světa nenápadná kniha podepsaná pseudonymem Nauticus. Finskojazyčné dílo publikované nejprve ve Švédsku bylo krátce po válce přidáno na seznam zakázaných knih a na pulty obchodů a knihoven se vrátilo až po téměř 70 letech, tentokrát již pod autorovým skutečným jménem. Mika Waltari ve své obsáhlé, otevřeně protisovětské reportáži popisuje podmínky panující v baltských zemích v období mezi podzimem 1939 a létem 1940, kdy se Litva, Lotyšsko a Estonsko potýkaly se stále sílícím vlivem Sovětského svazu, a následný pád všech tří zemí do jeho područí. Autor plně využívá své novinářské zkušenosti a mimořádného literárního talentu, schopnosti vyprávět poutavé příběhy. Knihu doplňují nejen výňatky z propagandistických materiálů či projevů státních činitelů, ale například i dobové politické... (alza.cz)

Podobné produkty ako Válka o pravdu (978-80-210-9999-9) , Marienthal: sociografie komunity nezaměstnaných (978-80-210-6226-9)

Válka o pravdu (978-80-210-9999-9)

Válka o pravdu (978-80-210-9999-9)
Detail

Kniha - autor Mika Waltari, 134 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. V dubnu 1941, v období křehkého klidu mezi finskou zimní a pokračovací válkou, spatřila světlo světa nenápadná kniha podepsaná pseudonymem Nauticus. Finskojazyčné dílo publikované nejprve ve Švédsku bylo krátce po válce přidáno na seznam zakázaných knih a na pulty obchodů a knihoven se vrátilo až po téměř 70 letech, tentokrát již pod autorovým skutečným jménem. Mika Waltari ve své obsáhlé, otevřeně protisovětské reportáži popisuje podmínky panující v baltských zemích v období mezi podzimem 1939 a létem 1940, kdy se Litva, Lotyšsko a Estonsko potýkaly se stále sílícím vlivem Sovětského svazu, a následný pád všech tří zemí do jeho područí. Autor plně využívá své novinářské zkušenosti a mimořádného literárního talentu, schopnosti vyprávět poutavé příběhy. Knihu doplňují nejen výňatky z propagandistických materiálů či projevů státních činitelů, ale... (alza.cz)

Podobné produkty ako Válka o pravdu (978-80-210-9999-9) , Kočkomár aneb umění povídky (978-80-7476-210-9)

Když se školy učí (978-80-210-6130-9)

Když se školy učí (978-80-210-6130-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Novotný, 196 stran, česky Publikace pojednává o empirickém výzkumu na základních školách v České republice, během kterého se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Když se školy učí (978-80-210-6130-9) , Opevnění pohanska u břeclavi (978-80-210-5421-9)

Opevnění Pohanska u Břeclavi (978-80-210-5421-9)

Opevnění Pohanska u Břeclavi (978-80-210-5421-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque, autor Petr Dresler, 274 stran, česky Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Jsou zde představeny jednotlivé řezy destrukcí a jejich vyhodnocení, stejně jako komplexní vyhodnocení získaných poznatků a jejich zařazení do celkového rámce v oblasti jižní Moravy, jádra Velké Moravy v 9. století. V souvislosti s výstavbou opevnění byly řešeny i otázky transportu, organizace práce a vztahů mezi sousedními lokalitami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Opevnění Pohanska u Břeclavi (978-80-210-5421-9) , Kniha fí! - kniha komiksů (978-80-210-7906-9)

Sociophonology of Received Pronunciation (978-80-210-9832-9)

Sociophonology of Received Pronunciation (978-80-210-9832-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Miroslav Ježek, 271 stran, anglicky Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. RP) a její percepcí anglickými a českými mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou prostředích. Úvodní část práce předkládá diachronní i synchronní teoretický rámec, který vychází z bohaté současné i historické odborné literatury a analyzuje RP s využitím sociolingvistických pojmů, především z oblasti jazykové preskripce a standardizace. Praktická část je tvořena výzkumem, jenž byl proveden pomocí internetové stránky s 18 nahrávkami a doplňujícím dotazníkem. Tyto nahrávky byly evaluovány 20 anglickými a 20 českými respondenty. Výzkum se zabývá také sociolingvistickými kategoriemi, které pomáhají vytvářet ideový konstrukt spisovnosti. (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociophonology of Received Pronunciation (978-80-210-9832-9) , Dvě hemisféry – dva světy (978-80-210-9663-9)

Dvě hemisféry – dva světy (978-80-210-9663-9)

Dvě hemisféry – dva světy (978-80-210-9663-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Daniel Krchňák, 315 stran, česky Současná západní společnost prochází mnoha dramatickými změnami a přibývá lidí, kteří její směřování hodnotí kriticky. Mnozí odborníci poukazují na závažnost negativních trendů, jako je zhoršující se stav životního prostředí, rostoucí nerovnost ve společnosti, úbytek sociálního kapitálu nebo nárůst psychických poruch. Otázce, jak tento nepříznivý vývoj zvrátit, bylo věnováno již mnoho knih. Publikace Dvě hemisféry – dva světy se na tuto problematiku dívá neotřelou optikou rozdílu ve fungování mozkových hemisfér, který se podle autorem prezentované teorie odráží také ve fungování společnosti. Východiskem z jednostranné orientace soudobé společnosti jsou navrhované kroky na cestě k žádoucí rovnováze. Napínavou pouť od neurovědecké teorie přes analýzu společenského dění až k diskuzi na poli experimentální filozofie si může užít především takový čtenář z odborné i laické veřejnosti, který se nebojí... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dvě hemisféry – dva světy (978-80-210-9663-9) , Když se školy učí (978-80-210-6130-9)

Jak se učitelé učí (978-80-210-8462-9)

Jak se učitelé učí (978-80-210-8462-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Roman Švaříček, 325 stran, česky Kniha prezentuje výsledky akčního výzkumu, jehož cílem bylo zavést dialogické vyučování do výuky na druhém stupni základní školy a zavádění změny systematicky zkoumat. Monografii otevírají dvě teoretické kapitoly. První přibližuje ústřední koncept dialogického vyučování jakožto komunikačního uspořádání výuky, jehož cílem je podněcovat myšlení žáků a prohlubovat jejich porozumění výukovému obsahu. Druhá pojednává o tom, jakým způsobem se učitelé mohou v rámci profesního rozvoje učit proměňovat svoji práci, a to za pomoci videonahrávek vlastní výuky, jejich následné analýzy a reflexe. Těžištěm knihy je výzkumné šetření, v jehož centru stál rozvojový program pro učitele, skládající se ze složky teoretické, zkušenostní a reflektivní. Ve třech kapitolách představujících výsledky výzkumu nejprve ukazujeme, nakolik se učitelům povedlo prosadit změnu a jak ji jejich žáci vnímali. Posléze prostřednictvím... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jak se učitelé učí (978-80-210-8462-9) , Jak se učitelé učí (978-80-210-8462-9)

Kniha FÍ! - kniha komiksů (978-80-210-7906-9)

Kniha FÍ! - kniha komiksů (978-80-210-7906-9)
Detail

Kniha - 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sborník komiksů vytvořených studenty Ateliéru grafického designu a multimédií Fakulty informatiky v Brně v rámci předmětu Konceptuální a intermediální tvorba. Za celé 3 roky trvání tohoto předmětu se nasbíralo na 130 stran zajímavých komiksových povídek od 60 autorů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kniha FÍ! - kniha komiksů (978-80-210-7906-9) , The satire of ishmael reed (978-80-210-9366-9)

Sociophonology of Received Pronunciation (978-80-210-9832-9)

Sociophonology of Received Pronunciation (978-80-210-9832-9)
Detail

Kniha - autor Miroslav Ježek, 272 stran, anglicky, brožovaná bez přebalu lesklá Název češtině: Prostředí rodilých a nerodilých mluvčích Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. RP) a její percepcí anglickými a českými mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou prostředích. Úvodní část práce předkládá diachronní i synchronní teoretický rámec, který vychází z bohaté současné i historické odborné literatury a analyzuje RP s využitím sociolingvistických pojmů, především z oblasti jazykové preskripce a standardizace. Praktická část je tvořena výzkumem, jenž byl proveden pomocí internetové stránky s 18 nahrávkami a doplňujícím dotazníkem. Tyto nahrávky byly evaluovány 20 anglickými a 20 českými respondenty. Výzkum se zabývá také sociolingvistickými kategoriemi, které pomáhají vytvářet ideový konstrukt spisovnosti. This work deals with Received Pronunciation (RP), the prestige accent in England and other parts of... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sociophonology of Received Pronunciation (978-80-210-9832-9) , České strany a jejich kandidáti (978-80-210-6213-9)

Marienthal: Sociografie komunity nezaměstnaných (978-80-210-6226-9)

Marienthal: Sociografie komunity nezaměstnaných (978-80-210-6226-9)
Detail

Kniha - autor Marie Jahoda; Paul F. Lazarsfeld; Hans Zeisel, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu. Studie známá jako „Marienthal“ se stala klasickou četbou generací studentů sociologie a odvolávají se na ni jak odborníci zabývající se otázkami nezaměstnanosti, tak... (alza.cz)

Podobné produkty ako Marienthal: Sociografie komunity nezaměstnaných (978-80-210-6226-9) , Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání (978-80-210-8925-9)

Moje kočka Jugoslávie (978-80-257-1753-0)

Moje kočka Jugoslávie (978-80-257-1753-0)
Detail

Kniha - česky Mladý muž, hroznýš a nevypočitatelná kočičí šelma. Jedna rodina, dvě země a spousta kousků zlomených srdcí. V 80. letech na jugoslávském venkově provdají mladičkou muslimskou dívku za mladíka, kterého sotva zná. Snaží se, seč může, aby byla dobrou ženou, ale čeká ji jen jedno zklamání za druhým. Když se země rozpadne v plamenech válečné vřavy, rodina prchá a život, jak jej znávala, nechává za sebou. Mladý přistěhovalec vyrostl ve Finsku, chladné zemi, kde se od nově příchozích očekává, že vděčně přijmou určené místo ve společnosti. Osamělý vyděděnec si koupí hroznýše, poté se v baru seznamuje se záhadným kočičím stvořením, díky kterému se odhodlá se svým životem konečně něco podniknout. (alza.cz)

Podobné produkty ako Moje kočka Jugoslávie (978-80-257-1753-0) , Kniha tajemná místa naší země (978-80-7346-210-9)

Miss Ex-Jugoslávie (978-80-907309-6-0)

Miss Ex-Jugoslávie (978-80-907309-6-0)
Detail

Kniha - autor Sofija Stefanovic, 296 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá První trapas v životě zažila Sofija hned na začátku, když se v roce 1982 začala uprostřed nočního Bělehradu drát na svět. Ve městě byla kvůli výpadkům elektřiny tma a rozvrzané auto nemohlo vyjet kvůli omezeným dodávkám benzinu. A do toho hašteřiví rodiče, kteří se pohádali i cestou do porodnice. Zkrátka Balkán se vším všudy. Jugoslávie 80. let byla sice světlejším místem k životu než ostatní komunistické země, ale ani tam to svobodou nebo zbožím nepřekypovalo. A po smrti Tita se začaly dostávat na povrch spodní temné proudy, nacionalistické vášně a tenze pramenící z dědictví druhé světové války, kdy se Srbové a Chorvati vraždili navzájem. Jak to dopadlo, víme dobře. Přišly další brutální války... Tragikomické vyprávění s ironickým nadhledem o dětství a dospívání mezi dvěma světy pomáhají přenést se přes nelehkou situaci holčičky a dospívající dívky, která neví, kam patří. Do... (alza.cz)

Podobné produkty ako Miss Ex-Jugoslávie (978-80-907309-6-0) , Informační bezpečnost žáků základních škol (978-80-210-9270-9)

The Satire of Ishmael Reed (978-80-210-9366-9)

The Satire of Ishmael Reed (978-80-210-9366-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Jiří Šalamoun, 115 stran, anglicky Tato kniha se zaměřuje na tvorbu afroamerického spisovatele Ishmaela Reeda a sleduje, jak se napříč jeho padesátiletou románovou tvorbou proměňuje způsob, jímž autor uplatňuje satiru. Přestože je každý Reedův román originálním knižním počinem, v uplatnění satiry lze najít jisté pravidelnosti a vývojové tendence. Zatímco v Reedově rané satiře převládá společenská kritika založená na zobrazení nestandardní sexuality, v jeho současnější satiře (čímž je označována autorova románová tvorba od roku 1993 dále) dominuje společenská kritika založená na argumentaci. Uvedené mody satiry jsou v knize dále propojeny se dvěma druhy amerického rasismu, s rasismem zjevným a skrytým. Kniha dokládá, že spolu s tím, jak se zjevný rasismus stal v americkém společenském diskurzu nepřípustným a byl nahrazen rasismem skrytým, aktualizoval Ishmael Reed svoji satiru,... (alza.cz)

Podobné produkty ako The Satire of Ishmael Reed (978-80-210-9366-9) , Starší dějiny vietnamu a čampy (978-80-210-8491-9)

Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu (978-80-210-9890-9)

Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu (978-80-210-9890-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Flašar, 423 stran, česky Publikace odhaluje podrobnosti vztahů Bohuslava Martinů s jeho žákem a skladatelem Janem Novákem v letech 1947–1959 na pozadí dochované korespondence. Kniha přináší edici souboru dopisů Martinů Novákovi a dále korespondenci Jana Nováka o Martinů a naopak. Interpretace nově získaných pramenů odkrývá bohatou síť souvisejících faktů, událostí a kontaktů, které rekonstruují rámec dobové hudební kultury. Vymezují také roli Jana Nováka a jeho manželky Elišky v propagaci díla Martinů v 50. letech u nás v době, kdy čelil politicky angažované kritice. Monografie se též snaží poukázat na paralely v životě a tvorbě obou skladatelů, ať se jedná o emigraci, evropanství, humanismus nebo vztah k lidové hudbě a divadlu. Kniha, která vychází ke 100. výročí narození Jana Nováka, se snaží přispět k hlubšímu pochopení a docenění díla tohoto významného skladatele, který byl z důvodu emigrace... (alza.cz)

Podobné produkty ako Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu (978-80-210-9890-9) , Dialogy zoufalců: poetika a struktury (978-80-210-8321-9)

Informační bezpečnost žáků základních škol (978-80-210-9270-9)

Informační bezpečnost žáků základních škol (978-80-210-9270-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Pavla Kovářová, 261 stran, česky Bezpečné chování doplněné technickými a právními nástroji je základem ochrany proti informačním útokům, se kterými se v současné informační společnosti setkáváme neustále. Bezpečnost v internetovém prostředí i při práci s neelektronickými informacemi je součástí primárního vzdělávání. Knihovny a další instituce mohou školy podpořit svou expertízou v práci s informacemi a lekcemi pro žáky. Monografie, kterou předkládáme čtenáři, představuje odborné vymezení obsahu a způsobu vzdělávání žáků základních škol, a nejen jich, v informační bezpečnosti včetně zdůvodnění jeho potřebnosti. Na teoretická východiska navazuje popis jejich praktického uchopení v podobě lekcí pro každý ročník základní školy. Koncepce výuky informační bezpečnosti byla formována pomocí akčního výzkumu, který během šesti let realizovala autorka ve spolupráci s různými... (alza.cz)

Podobné produkty ako Informační bezpečnost žáků základních škol (978-80-210-9270-9) , Religious practices in the japanese mountains (978-80-210-9197-9)

Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)

Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Ondřej Srba, 206 stran, česky Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém výkladu založeném na vietnamských a čínských kronikách jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Tr?n a Le či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9) , Formulierungsverfahren der antworten in politischen diskussionen (978-80-210-9519-9)

Dialogy zoufalců: poetika a struktury (978-80-210-8321-9)

Dialogy zoufalců: poetika a struktury (978-80-210-8321-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Eva Niklesová, 194 stran, česky Publikace Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu) se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové, stylisticko-poetologické, sémantické a žánrové. Přítomnost archetypálních prvků v Dialogu zoufalce a jeho duše se stala hlavním předpokladem výskytu podobně zaměřených textů i ve zcela odlišných geografických i kulturních podmínkách. Dialog zoufalce a jeho duše je chápán jako prototypický textový model, na jehož základě je – dle vymezených komparativních kritérií – určována míra tvarové příbuznosti s podobnými dialogickými texty vzniklými zejména v... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dialogy zoufalců: poetika a struktury (978-80-210-8321-9) , České menšinové školství v československé republice (978-80-210-9410-9)

Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání (978-80-210-8925-9)

Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání (978-80-210-8925-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Černý, 130 stran, česky Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické podobě, s tím, že vychází z konceptu jistého novočtení kybergogické koncepce online učení. V prvé části se zaměřuje na novou interpretaci a využití Bloomovy taxonomie. V druhé se věnuje jednotlivým tématům, které s online vzděláváním specificky souvisejí – od sebehodnocení či motivace, až po práci s pamětí nebo gamifikaci. Vytváří tak doposud nikde nepublikovaný soubor klíčových témat, která mohou být zajímavá jak pro tutory či designery online vzdělávání, tak také pro výzkumníky v této oblasti. Na ty je zaměřená třetí kapitola, která se věnuje možnostem výzkumu v online prostředí, respektive specifickým postupům a technikám, které zde lze použít. Čtvrtá kapitola se věnuje kognitivní psychologii a pozitivní psychologii, tedy dvěma psychologickým školám, které v online vzdělávání nacházejí nejširší uplatnění. Poslední kapitola je... (alza.cz)

Podobné produkty ako Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání (978-80-210-8925-9)

České strany a jejich kandidáti (978-80-210-6213-9)

České strany a jejich kandidáti (978-80-210-6213-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Ediční řada Monografie, autor Peter Spáč, 302 stran, česky Kniha se zaměřuje na nominační procesy v českých politických stranách pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Jednotlivé případy analyzuje pomocí vlastního teoretického modelu, kombinujícího existující teorii s novými prvky. Představuje tak nejen analýzu samotného českého případu, ale i příspěvek k teoretické debatě o možnostech studia výběru kandidátů v širším smyslu. (alza.cz)

Podobné produkty ako České strany a jejich kandidáti (978-80-210-6213-9)

Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)

Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)
Detail

Kniha - autor Ondřej Srba; Michal Schwarz, 206 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém výkladu založeném na vietnamských a čínských kronikách jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Tr?n a L? či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě. (alza.cz)

Podobné produkty ako Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)

Gramatika súčasnej angličtiny (978-80-8145-210-9)

Gramatika súčasnej angličtiny (978-80-8145-210-9)
Detail

Kniha - 176 stran, anglicky, Brožovaná bez přebalu lesklá - 176 stran, anglicky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový pôvodný prehľad anglickej gramatiky je príručka bez zbytočnej lingvistickej teórie a odborných termínov, na základe jednoduchých poučiek a praktických príkladov. Nájdete v nej opis javov, praktické príklady, poznámky, zaujímavosti i stručný prehľad rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou a zoznam nepravidelných slovies. GRAMATIKA OBSAHUJE • opis aktuálnych gramatických javov • jasné a stručné výklady • množstvo praktických príkladov • poznámky, výnimky, zaujímavosti • krížové odkazy • podrobný register HLAVNÉ VLASTNOSTI • prehľadná sadzba • dvojfarebná tlač (alza.cz)

Podobné produkty ako Gramatika súčasnej angličtiny (978-80-8145-210-9)

Formulierungsverfahren der Antworten in politischen Diskussionen (978-80-210-9519-9)

Formulierungsverfahren der Antworten in politischen Diskussionen (978-80-210-9519-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Kamila Puchnarová, 258 stran, německy Tato publikace se zabývá mluveným jazykem v kombinaci s jazykem politiky v rámci politických televizních talk show. Hlavní pozornost je soustředěna na způsoby formulací a především na pragmatickou charakteristiku otázek a odpovědí z hlediska řečových aktů. Tyto teoretické aspekty jsou použity při detailní analýze odpovědí účastníků politické televizní talk show Günther Jauch. Publikace si klade za cíl zjistit a popsat lingvistická specifika těchto odpovědí mimo jiné z hlediska jejich responsivity, hyperinformativnosti a práce s emocemi. Text této publikace je určen zejména pro lingvisty. (alza.cz)

Podobné produkty ako Formulierungsverfahren der Antworten in politischen Diskussionen (978-80-210-9519-9)

Religious practices in the Japanese mountains (978-80-210-9197-9)

Religious practices in the Japanese mountains (978-80-210-9197-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Zuzana Malá, 172 stran, anglicky Kniha uvažuje o japonských horách jako o místech náboženských úkonů. Autorka čtenáři nabízí pohled na historický i současný stav náboženských praktik, pričemž nezanedbává ekonomický aspekt jejich vývoje. První tři kapitoly, věnované historickému vývoji náboženských praktik v horské oblasti Tatejama, odhalují souvislost mezi horami a představami o posmrtném životě v Japonsku. Příklad poutnického místa Tatejama, populárního v období Edo, pomáhá představit si jakým způsobem fungovalo v tomto období poutnické místo a náboženský kult. Autorka přitom poukazuje na ekonomickou stránku provozu poutnického místa. Terénní výzkum a účast na náboženských praktikách v horských oblastech Tatejama a Dewa Sanzan umožnil autorce sledovat jejich současný stav. Získaný výzkumný materiál poodhaluje například úlohu konceptu kulturního dědictví v úsilí o... (alza.cz)

Podobné produkty ako Religious practices in the Japanese mountains (978-80-210-9197-9)

České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)

České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Michal Šimáně, 218 stran, česky Hlavním cílem této publikace je na základě historicko-pedagogického výzkumu představit každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé republiky v širším společensko-historickém kontextu. Každodenní život těchto škol přitom autor sleduje v politickém okresu Ústí nad Labem, který se nacházel v období první republiky v česko-německé jazykově smíšené oblasti. Výsledky výzkumu prezentované v této monografii přinášejí nové, dosud nikde nepublikované, poznatky z každodenního života českých menšinových škol. Odhalují například problémy, se kterými se tyto školy musely potýkat v různých oblastech života škol, i strategie, které zástupci českých škol volili při řešení těchto problémů. (alza.cz)

Podobné produkty ako České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)

Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství (978-80-210-8798-9)

Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství (978-80-210-8798-9)
Detail

Kniha - autor Juraj Franek, 320 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Předkládaná publikace nastiňuje dějinný vývoj dvou základních teoreticko-metodologických přístupů v oblasti studia náboženství. První, historická část práce popisuje ustavení naturalistického a protekcionistického paradigmatu u předsókratovských filozofů a v raně křesťanském myšlení a jejich další rozvinutí v dílech předních postav religionistiky 19. a 20. století. Druhá, systematická část práce se blíže věnuje vybraným aspektům kognitivní vědy o náboženství na pozadí metodologického konfliktu mezi naturalismem a protekcionismem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství (978-80-210-8798-9)

České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)

České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)
Detail

Kniha - autor Michal Šimáně, 218 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Hlavním cílem této publikace je na základě historicko-pedagogického výzkumu představit každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé republiky v širším společensko-historickém kontextu. Každodenní život těchto škol přitom autor sleduje v politickém okresu Ústí nad Labem, který se nacházel v období první republiky v česko-německé jazykově smíšené oblasti. Výsledky výzkumu prezentované v této monografii přinášejí nové, dosud nikde nepublikované, poznatky z každodenního života českých menšinových škol. Odhalují například problémy, se kterými se tyto školy musely potýkat v různých oblastech života škol, i strategie, které zástupci českých škol volili při řešení těchto problémů. (alza.cz)

Podobné produkty ako České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)

Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse (978-80-210-7414-9)

Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse (978-80-210-7414-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Dita Trčková, 107 stran, anglicky Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu (ptá se, jestli je katastrofa popsána jako výsledek jak přírodního jevu, tak sociálních faktorů), zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a osvícenskou ideologií nadřazenosti člověka nad přírodou a zkoumá, jaké jsou nejběžnější diskurzivní strategie, které vedou k dramatizaci událostí. Zvolenou metodologií je kritická analýza diskurzu, která se zaměřuje na zkoumání hlavních témat článků, na lexikální a syntaktický rozbor a na analýzu narativní struktury příběhů obětí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse (978-80-210-7414-9)

České předsednictví Rady EU – most přes minulost (978-80-210-5348-9)

České předsednictví Rady EU – most přes minulost (978-80-210-5348-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Ediční řada Monografie, autor Petr Kaniok, 240 stran, česky Kniha se zaměřuje na podrobnou a komplexní analýzu českého předsednictví Rady EU z roku 2009. Ve dvanácti kapitolách je popsán průběh příprav a výkonu předsednictví, stejně jako jeho evropský, světový a domácí kontext. Zmíněna jsou také předsednictví Francie a Švédska, které české předsednictví lemovaly. (alza.cz)

Podobné produkty ako České předsednictví Rady EU – most přes minulost (978-80-210-5348-9)

Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse (978-80-210-7414-9)

Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse (978-80-210-7414-9)
Detail

Kniha - autor Dita Trčková, 106 stran, anglicky, brožovaná bez přebalu lesklá Reprezentace přírodních katastrof v diskurzu denního tisku. Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu (ptá se, jestli je katastrofa popsána jako výsledek jak přírodního jevu, tak sociálních faktorů), zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a osvícenskou ideologií nadřazenosti člověka nad přírodou, a zkoumá, jaké jsou nejběžnější diskurzivní strategie, které vedou k dramatizaci událostí. Zvolenou metodologií je kritická analýza diskurzu, která se zaměřuje na zkoumání hlavních témat článků, na lexikální a syntaktický rozbor a na analýzu narativní struktury příběhů obětí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse (978-80-210-7414-9)

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (978-80-210-9311-9)

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (978-80-210-9311-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Miroslav Lukáš, 250 stran, česky Kniha mapuje divadelní život v Mikulově od doby, kdy panství získal rod Dietrichsteinů, až do začátku druhé světové války. Ve svých hlavních částech se zabývá zámeckou divadelní kulturou, školským divadlem, kočovnými společnostmi, které do města přijížděly a v neposlední řadě také zrodem měšťanské kultury. (alza.cz)

Podobné produkty ako Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (978-80-210-9311-9)

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (978-80-210-9311-9)

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (978-80-210-9311-9)
Detail

Kniha - autor Miroslav Lukáš, 250 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha mapuje divadelní život v Mikulově od doby, kdy panství získal rod Dietrichsteinů, až do začátku druhé světové války. Ve svých hlavních částech se zabývá zámeckou divadelní kulturou, školským divadlem, kočovnými společnostmi, které do města přijížděly a v neposlední řadě také zrodem měšťanské kultury. (alza.cz)

Podobné produkty ako Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (978-80-210-9311-9)

Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii (978-80-7454-800-0)

Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii (978-80-7454-800-0)
Detail

Kniha - autor Milan Balaban, 232 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii je výsledkem autorova několikaletého bádání v oblasti působení firmy Baťa na území Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, pozdější Jugoslávie. Kniha popisuje vývoj podnikání firmy Baťa v Jugoslávii od vzniku první prodejny v roce 1919, založení sesterské společnosti v roce 1920 až do jejího znárodnění po 2. světové válce. Během tohoto období se firma po složitých začátcích rozvinula v největšího výrobce a prodejce obuvi v Jugoslávii. Je vylíčen vznik a stabilizování firmy v Jugoslávii, budování továrny a továrního města v Borovu, pracovní podmínky a soukromý život v továrním městě, rozkvět podnikání, období 2. světové války a následné znárodnění v roce 1946. Kniha je vhodná pro čtenáře, kteří se zajímají o literaturu faktu, nebo pokročilejší znalce baťovského odkazu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii (978-80-7454-800-0)

Kočkomár aneb Umění povídky (978-80-7476-210-9)

Kočkomár aneb Umění povídky (978-80-7476-210-9)
Detail

Kniha - autor Ivo Harák, 218 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kočkomár, kniha existenciálně vypjatých, stylově invenčních, kompozičně provázaných a nevšední obrazností (jež prozrazuje ruku básníkovu) nadaných povídek a črt tematizuje odvrácenou stránku lidského bytí v časech (ne)dávno minulých i těch téměř současných. Nikoli náhodou se místo, kde se řada próz Iva Haráka odehrává, jmenuje Těšany. Napolo skutečné, napolo snové místo svým názvem připomíná, nakolik je nám zapotřebí také tohoto druhého pólu. Otevřené (čtenářovy spoluúčasti se dožadující) konce jednotlivých textů nás ovšem pokaždé upozorní, jak nesnadnou a nesnadno uchopitelnou bývá zde naděje. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kočkomár aneb Umění povídky (978-80-7476-210-9)

Srbsko-český a česko-srbský slovník (978-80-7335-347-6)

Srbsko-český a česko-srbský slovník (978-80-7335-347-6)
Detail

Kniha - autor Anna Jeníková, 592 stran, brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje více než 19 300 srbských výrazů a 26 900 českých ekvivalentů v srbsko-české části, 19 800 českých výrazů a 29 000 srbských ekvivalentů v česko-srbské části. Je určen širokému okruhu uživatelů k běžné konverzaci, například na dovolené, stane se nepostradatelnou pomůckou i pro studenty, ekonomy, komerční pracovníky a mnohé další.. Jelikož jsou v něm zachovány i některé vžité pojmy ostatních jazyků národů původní federace, může být využíván pro potřeby základního dorozumívání i v jiných republikách bývalé SFRJ. S ohledem na potřeby českého uživatele obsahuje slovník přílohu s podrobným přehledem srbské gramatiky včetně pravidel týkajících se výslovnosti a pravopisu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Srbsko-český a česko-srbský slovník (978-80-7335-347-6)

Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století (978-80-210-6239-9)

Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století (978-80-210-6239-9)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Petr Stehlík, 217 stran, česky Práce z historické perspektivy a na základě komparativního rozboru dobových pramenů politické a literární povahy souhrnně charakterizuje a vyhodnocuje postavení a úlohu Bosny v chorvatských národně-integračních ideologiích, které udávaly ráz utváření moderního chorvatského národa v 19. století (ilyrismus, jihoslovanství, pravašství). Ačkoliv byla Bosna objektem zájmu prakticky všech generací chorvatských politiků, dosud nevznikla obdobná práce, která by pojmenovala proměny a konstanty pojetí historické, politické a národní příslušnosti Bosny a nastiňovala vývoj utváření obrazu této země a jejích obyvatel v chorvatském prostředí. V češtině pak nebyla dosud v takto hutné formě a rozsahu zpracována obecná charakteristika zkoumaných národně-politických koncepcí. (alza.cz)

Podobné produkty ako Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století (978-80-210-6239-9)

Informační bezpečnost žáků základních škol: Lekce v knihovnách (978-80-210-9270-9)

Informační bezpečnost žáků základních škol: Lekce v knihovnách (978-80-210-9270-9)
Detail

Kniha - autor Pavla Kovářová, 264 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Bezpečné chování doplněné technickými a právními nástroji je základem ochrany proti informačním útokům, se kterými se v současné informační společnosti setkáváme neustále. Bezpečnost v internetovém prostředí i při práci s neelektronickými informacemi je součástí primárního vzdělávání. Knihovny a další instituce mohou školy podpořit svou expertízou v práci s informacemi a lekcemi pro žáky. Monografie, kterou předkládáme čtenáři, představuje odborné vymezení obsahu a způsobu vzdělávání žáků základních škol, a nejen jich, v informační bezpečnosti včetně zdůvodnění jeho potřebnosti. Na teoretická východiska navazuje popis jejich praktického uchopení v podobě lekcí pro každý ročník základní školy. Koncepce výuky informační bezpečnosti byla formována pomocí akčního výzkumu, který během šesti let realizovala autorka ve spolupráci s různými školami a knihovnami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Informační bezpečnost žáků základních škol: Lekce v knihovnách (978-80-210-9270-9)

Břeclav Pohansko IX.: Pohřební areály z Jižního předhradí (978-80-210-9353-9)

Břeclav Pohansko IX.: Pohřební areály z Jižního předhradí (978-80-210-9353-9)
Detail

Kniha - autor Renáta Přichystalová; Kateřina Boberová; Kateřina Kalová, 658 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha obsahuje komplexní zpracování disperzních pohřebních areálů zkoumaných na jižním předhradí velkomoravské centrální sídelní aglomerace Břeclav - Pohansko. Na předhradí bylo objeveno 205 hrobů. Tyto vytvářely buď malá pohřebiště, skupiny dvou až čtyř hrobů nebo byly situovány solitérně. Skupiny hrobů nevytvářely v rámci areálu sídlištních aktivit jasně vydělenou funerální strukturu, proto již od počátku objevu existence tzv. sídlištních hrobů na centrálních lokalitách byla řešena otázka sociální kompetence lidí pohřbených mimo regulérní pohřebiště. Na tuto otázku jsme se snažili hledat odpověď také v předkládaném díle. Kniha obsahuje kompletní archeologicko-antropologický katalog hrobů z předhradí. Nedílnou součástí textu je i zevrubná analýza pohřebního ritu, prostorová analýza jednotlivých pohřebních areálů, komplexní antropologické... (alza.cz)

Podobné produkty ako Břeclav Pohansko IX.: Pohřební areály z Jižního předhradí (978-80-210-9353-9)
Jugoslávie – Srbsko – Kosovo (978-80-210-5476-9), Moje Jugoslávie (978-80-7465-502-9), Kosovo (978-80-7277-433-3), Miss Ex-Jugoslávie (978-80-907309-6-0), Gnóthi seauton (978-80-210-9254-9), Profesionální pomáhání (978-80-210-9481-9), Žítkovské bohyně (978-80-210-8909-9), Masaryk a náboženství (978-80-210-5984-9), Work in Progress (978-80-210-5687-9), Břeclav-Pohansko VIII. (978-80-210-8417-9), Fletcherian Dramatic Achievement (978-80-210-5281-9), Alternatives in Biography (978-80-210-5757-9), Polička na bok kuchyňské skříňky Yamazaki Tower 5476, š.60 cm, bílá (5476), Marienthal: Sociografie komunity nezaměstnaných (978-80-210-6226-9), Kočkomár aneb Umění povídky (978-80-7476-210-9), Opevnění Pohanska u Břeclavi (978-80-210-5421-9), Kniha FÍ! - kniha komiksů (978-80-210-7906-9), Dvě hemisféry – dva světy (978-80-210-9663-9), Když se školy učí (978-80-210-6130-9), Jak se učitelé učí (978-80-210-8462-9), The Satire of Ishmael Reed (978-80-210-9366-9), České strany a jejich kandidáti (978-80-210-6213-9), Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání (978-80-210-8925-9), Kniha Tajemná místa naší země (978-80-7346-210-9), Informační bezpečnost žáků základních škol (978-80-210-9270-9), Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9), Dialogy zoufalců: poetika a struktury (978-80-210-8321-9), Religious practices in the Japanese mountains (978-80-210-9197-9), Formulierungsverfahren der Antworten in politischen Diskussionen (978-80-210-9519-9), České menšinové školství v Československé republice (978-80-210-9410-9)