Judikatúra súdneho dvora európskej únie: vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych o (978-80-571-0277-9)

Produkt Judikatúra súdneho dvora európskej únie: vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych o (978-80-571-0277-9) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Judikatúra súdneho dvora európskej únie: vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych o (978-80-571-0277-9) upraviť a produkt hľadať znova.

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie: vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych o (978-80-571-0277-9)

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie: vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych o (978-80-571-0277-9)
Detail

Kniha - autor Libor Klimek, 240 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Zneužívanie trhu (angl. market abuse) je pojem, ktorý zahŕňa neoprávnené konanie na finančných trhoch a pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií (angl. insider dealing), neoprávneného zverejňovania dôverných informácií (angl. unlawful disclosure of inside information) a manipulácie s trhom (angl. market manipulation). V očiach EÚ také konanie bráni úplnej a riadnej transparentnosti trhu, ktorá je predpokladom pre obchodovanie hospodárskych subjektov na integrovaných finančných trhoch. Súčasnú právnu úpravu EÚ v oblasti zneužívania trhu predstavujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu. Ich priamym predchodcom bola hlavne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie: vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych o (978-80-571-0277-9) , Judikatúra súdneho dvora európskej únie: vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych o (978-80-571-0277-9)

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-571-0107-9)

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-571-0107-9)
Detail

Kniha - autor Zuzana Šidlová; Elvíra Ungerová, 360 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už siedmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 44 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-571-0107-9) , Judikatúra súdneho dvora eú za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-571-0107-9)

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - Libor Klimek

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - Libor Klimek
Detail

Zneužívanie trhu (angl. market abuse) je pojem, ktorý zahŕňa neoprávnené konanie na finančných trhoch a pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií (angl. insider dealing), neoprávneného zverejňovania dôverných informácií (angl. unlawful disclosure of inside information) a manipulácie s trhom (angl. market manipulation). V očiach EÚ také konanie bráni úplnej a riadnej transparentnosti trhu, ktorá je predpokladom pre obchodovanie hospodárskych subjektov na integrovaných finančných trhoch. Súčasnú právnu úpravu EÚ v oblasti zneužívania trhu predstavujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu. Ich priamym predchodcom bola hlavne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (bola zrušená nariadením č. 596/2014), ktorej predchodcom bola smernica Rady 89/592/EHS o koordinácii právnych predpisov týkajúcich sa obchodovania s využitím dôverných informácií (bola zrušená smernicou 2003/6/ES). Uvedená právna úprava EÚ bola doplnená judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Publikácia je súborným dielom judikatúry Súdneho dvora EÚ vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych otázok. Je adresovaná aplikačnej praxi v oblasti trestného práva – advokátom, sudcom, prokurátorom a príslušníkom Policajného zboru SR. Cenné poznatky v nej nájdu taktiež akademici zaoberajúci sa trestným právom, ako aj študenti doktorandského štúdia v odbore Trestné právo. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - Libor Klimek , Judikatúra súdneho dvora eú: vo veciach verejného obstarávania (978-80-8078-492-8)

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - Klimek Libor

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - Klimek Libor
Detail

Zneužívanie trhu (angl. market abuse) je pojem, ktorý zahŕňa neoprávnené konanie na finančných trhoch a pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií (angl. insider dealing), neoprávneného zverejňovania dôverných informácií (angl. unlawful disclosure of inside information) a manipulácie s trhom (angl. market manipulation). V očiach EÚ také konanie bráni úplnej a riadnej transparentnosti trhu, ktorá je predpokladom pre obchodovanie hospodárskych subjektov na integrovaných finančných trhoch. Súčasnú právnu úpravu EÚ v oblasti zneužívania trhu predstavujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu. Ich priamym predchodcom bola hlavne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (bola zrušená nariadením č. 596/2014), ktorej predchodcom bola smernica Rady 89/592/EHS o koordinácii právnych predpisov týkajúcich sa obchodovania s využitím dôverných informácií (bola zrušená smernicou 2003/6/ES). Uvedená právna úprava EÚ bola doplnená judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Publikácia je súborným dielom judikatúry Súdneho dvora EÚ vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych otázok. Je adresovaná aplikačnej praxi v oblasti trestného práva – advokátom, sudcom, prokurátorom a príslušníkom Policajného zboru SR. Cenné poznatky v nej nájdu taktiež akademici zaoberajúci sa trestným právom, ako aj študenti doktorandského štúdia v odbore Trestné právo. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie - Klimek Libor , Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce (978-80-571-0287-8)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-571-0289-2)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-571-0289-2)
Detail

Kniha - autor Zuzana Šidlová; Elvíra Ungerová, 340 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty" predstavuje v poradí už ôsmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 43 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-571-0289-2) , Judikatúra súdneho dvora eú: za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-189-9)

Judikatúra súdneho dvora EÚ: vo veciach verejného obstarávania (978-80-8078-492-8)

Judikatúra súdneho dvora EÚ: vo veciach verejného obstarávania (978-80-8078-492-8)
Detail

Kniha - autor Marek Griga; Juraj Tkáč, 156 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami. Účelom predpisov verejného obstarávania je potom regulácia činností verejných obstarávateľov pri verejnom obstarávaní. Publikácia predstavuje snahu o výber v praxi najčastejšie využiteľných rozhodnutí Súdneho dvora týkajúcich sa problematiky verejného obstarávania. Predložené rozhodnutia uvedú čitateľa do problematiky predpisov verejného obstarávania na „európskej úrovni“ a poskytnú mu základný pohľad na problematiku princípov verejného obstarávania, subjektov verejného obstarávania, revíznych konaní a použiteľnosti predpisov verejného obstarávania či problematiku neobvykle nízkej ceny. Okrem stručného úvodu pri tej-ktorej časti, ktorý... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra súdneho dvora EÚ: vo veciach verejného obstarávania (978-80-8078-492-8) , Judikatúra súdneho dvora eú za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty (9780816843268)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ: Za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-189-9)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ: Za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-189-9)
Detail

Kniha - autor Zuzana Šidlová; Jana Škvarková, 168 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2014. Predstavuje v poradí tretiu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ: Za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-189-9) , Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (978-80-8168-183-7)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ: Za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-094-6)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ: Za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-094-6)
Detail

Kniha - autor Zuzana Šidlová; Jana Škvarková, 244 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013. Predstavuje v poradí druhú publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Rozsudky sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Register rozsudkov v závere knihy obsahuje kľúčové pojmy, čím umožní čitateľovi lepšiu orientáciu podľa... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ: Za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-094-6) , Judikatúra súdneho dvora eú za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-924-6)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-680-1)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-680-1)
Detail

Kniha - autor Zuzana Šidlová; Elvíra Ungerová, 224 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už piatu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 28 nových rozsudkov uverejnených v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2016, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-680-1) , Judikatúra súdneho dvora eú: za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-094-6)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-924-6)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-924-6)
Detail

Kniha - 532 stran, slovensky Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už šiestu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 45 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie vý-znamu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-924-6) , Judikatúra súdneho dvora eú za rok 2016: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-680-1)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8078-610-6)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8078-610-6)
Detail

Kniha - autor Jana Škvarková; Zuzana Šidlová, 344 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012, uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je prvou svojho druhu publikovanou v slovenskom jazyku. Rozsudky sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Čitateľ v knihe nájde aj sumarizáciu výrokovej časti rozsudkov, ktorej cieľom je... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8078-610-6) , Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (978-80-571-0211-3)

Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce (978-80-571-0287-8)

Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce (978-80-571-0287-8)
Detail

Kniha - autor Samuel Rybnikár, 432 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce“ prináša prvý ucelený a systematicky spracovaný prehľad rozhodovacej činnosti správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktorý je zameraný na súdny prieskum protokolov inšpekcie práce. V priebehu viac ako desať rokov senáty správneho kolégia Najvyššieho súdu SR sformovali v tejto oblasti relatívne ustálenú rozhodovaciu prax, ktorou vás táto publikácia postupne prevedie. Chronologicky usporiadané rozhodnutia Najvyššieho súdu SR od najstaršieho po najaktuálnejšie sú opatrené právnou vetou autora, ktorá vystihuje vždy jeden zásadný právny problém. Predkladaná publikácia poslúži nielen praktickým potrebám sudcov, súdnych úradníkov a advokátov, ale aj inšpektorom práce a zamestnancom inšpektorátov práce vrátane zamestnávateľov – kontrolovaných subjektov. (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce (978-80-571-0287-8) , Judikatúra súdneho dvora eú za roky 2011 – 2012: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8078-610-6)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty (9780816843268)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty (9780816843268)
Detail

Kniha - autor Zuzana Šidlová; Jana Škvarková, 264 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2015. Predstavuje v poradí štvrtú publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty (9780816843268) , Judikatúra vo veciach potravinového práva: úradné kontroly potravín (978-80-571-0185-7)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Šidlová Zuzana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Šidlová Zuzana
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už šiestu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 45 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie vý-znamu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Šidlová Zuzana , Ekonomické slobody vnútorného trhu európskej únie (978-80-89374-09-0)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Škvarková Jana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Škvarková Jana
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2015. Predstavuje v poradí štvrtú publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Škvarková Jana , Judikatúra vo veciach sociálnych i. diel (978-80-8168-626-9)

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Šidlová Zuzana

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Šidlová Zuzana
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už siedmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 44 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Šidlová Zuzana , Konania pred súdnym dvorom európskej únie (978-80-571-0259-5)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2015. Predstavuje v poradí štvrtú publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková , Judikatúra vo veciach priestupkového práva (978-80-8078-462-1)

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už siedmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 44 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania.Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová , Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (978-80-8078-623-6)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už šiestu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 45 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie vý-znamu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová , Judikatúra súdneho dvora eú v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (978-80-8168-774-7)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom (978-80-571-0243-4)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom (978-80-571-0243-4)
Detail

Kniha - autor Peter Roháček; Maroš Prosman, 224 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom“ spracúva doterajšiu judikatúru Súdneho dvora EÚ v oblasti colnej únie EÚ a pohybu tovaru cez colnú hranicu a identifikuje významné rozsudky týkajúce sa cla, ktoré výraznou mierou prispeli k objasneniu často neurčitých a nejednoznačných ustanovení colnej legislatívy a k ich výkladu. Publikácia oboznamuje čitateľa s obsahom judikátu, čo zahŕňa uvedenie čísla rozsudku a jeho názov, heslovitú charakteristiku predmetu sporu, presnú citáciu relevantnej prejudiciálnej otázky, výberu z odôvodnenia, návrhu generálneho advokáta (ak nebolo vo veci rozhodnuté bez jeho návrhov) a citáciu podstatných častí výroku. V záverečnej časti autori ponúkajú stručný komentár k judikátu, aby bolo zrejmé, čo je jeho predmetom, prečo je významný a či je (a z akého dôvodu) použiteľný aj v súčasnosti. Predkladaná... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom (978-80-571-0243-4) , Judikatúra vo veciach mediálneho práva (vysielania a retransmisie) (978-80-8168-786-0)

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality (978-80-571-0424-7)

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality (978-80-571-0424-7)
Detail

Kniha - autor Peter Franko; Marcel Fandák, 320 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Pilotne´ zmienky o proporcionalite a vyvazˇovani´ pra´vnych princi´pov sa objavujú v našom prostredí začiatkom 90-tych rokoch. Napriek uplynutiu troch desatˇrocˇi´ osta´vaju´ te´my proporcionality za´sahov zo za´kladny´ch pra´v na pokraji za´ujmu bezˇnej rozhodovacej cˇinnosti su´dov a ostatny´ch sˇta´tnych orga´nov. Test proporcionality predstavuje metodologicky´ na´stroj riesˇenia koli´zie pra´vnych princi´pov. Rozpracovanie princi´pu proporcionality, testov jeho aplika´cie sa v judikatu´rnej podobe „rodilo" na u´stavny´ch su´doch. Kedˇzˇe u nás ide o prvu´ publika´ciu svojho druhu publikácia predkladá rozhodnutia u´stavny´ch su´dov aj napriek tomu, zˇe princi´p proporcionality ma´ svoje opodstatnenie pri aplika´cii pra´va na su´doch insˇtancˇne nizˇsˇi´ch stupnˇov. Z uvedeného dôvodu by publikácia nemala chýbať v knižnici každého advokáta, sudcu ale aj študenta... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach princípu proporcionality (978-80-571-0424-7) , Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (978-80-8168-230-8)

Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (978-80-571-0211-3)

Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (978-80-571-0211-3)
Detail

Kniha - autor Božena Grancová; Katarína Kročková, 284 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Poznať právo dnes znamená tiež poznať rozhodovaciu činnosť súdov pri riešení káuz a pri aplikácií právnych noriem na konkrétny prípad. To je názor nielen autoriek Judikatúry vo veciach riadenia obchodných spoločností, ale aj vydavateľstva Wolters Kluwer. Aj preto prinášame ako novinku výber rozhodnutí slovenských, ako aj českých súdov vo veciach riadenia obchodných spoločností. Výber rozhodnutí súdov týkajúcich sa práve riadenia obchodných spoločností spracovali autorky s cieľom priblížiť sa čo najväčšiemu počtu subjektov, ktoré to môžu využiť v praxi, a zároveň posunúť myslenie o nezáväznosti judikatúry do inej roviny v súlade s vývojom európskeho práva. Publikáciu tvoria rozhodnutia slovenských a českých súdov, ktoré poskytujú spracované témy týkajúce sa organizačnej zložky podniku, obchodného mena, konania podnikateľa, obchodného registra, nekalej súťaže,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (978-80-571-0211-3) , Judikatúra vo veciach sociálnych ii. diel (978-80-8168-628-3)

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (978-80-8168-183-7)

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (978-80-8168-183-7)
Detail

Kniha - autor Edmund Horváth, 272 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania. Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov, pokiaľ môžu byť vďaka hodnotným zovšeobecneným názorom užitočné aj pre slovenskú právnu prax. Keďže právna úprava trov konania je v obidvoch republikách v procesných kódexoch takmer totožná, nie je pochýb o tom, že aj judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov. Do publikácie neboli zaraďované súdne rozhodnutia týkajúce sa individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov, ktoré síce vychádzajú z § 138 OSP, ktorý je systematicky zaradený do tretej hlavy tretej časti Občianskeho súdneho poriadku nazvanej „Trovy konania“, no ich spracovanie môže odborná verejnosť nájsť v publikácii... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (978-80-8168-183-7) , Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (978-80-8168-723-5)

Judikatúra vo veciach potravinového práva: úradné kontroly potravín (978-80-571-0185-7)

Judikatúra vo veciach potravinového práva: úradné kontroly potravín (978-80-571-0185-7)
Detail

Kniha - autor Jozef Milučký, 552 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Judikatúra vo veciach potravinového práva je prvou publikáciou na slovenskom právnickom knižnom trhu, ktorá je zameraná na oblasť právnej regulácie potravinárstva. Publikácia bola vypracovaná kolektívom uznávaných autorov z právnej teórie, ako aj z praxe s úmyslom poskytnúť čitateľom prehľad rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR v oblasti správneho trestania na úseku úradných kontrol potravín. Publikácia obsahuje všetky významné rozhodnutia Najvyššieho súdu SR od roku 2010, ktoré sú chronologicky zoradené od najstarších po najnovšie. Každé rozhodnutie autori opatrili a zvýraznili právnou vetou a dotknutými ustanoveniami vnútroštátnych aj únijných právnych predpisov. V tých rozhodnutiach, ktoré prešli oficiálnym predpísaným judikatórnym procesom na Správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR, zostali právne vety nedotknuté. Príslušné súdne rozhodnutia autori zaradili do publikácie bez... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach potravinového práva: úradné kontroly potravín (978-80-571-0185-7) , Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu: s úvodným komentárom (978-80-8168-639-9)

Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (978-80-571-0000-3)

Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (978-80-571-0000-3)
Detail

Kniha - autor Ivan Priadka, 328 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej činnosti súdov v oblasti dopravných priestupkov a iných deliktov týkajúcich sa cestnej premávky (pričom pokrýva tak procesnú, ako aj hmotnoprávnu stránku). Z rozhodnutí je zrejmý dlhodobý trend vnášania nadnárodných prvkov do tejto oblasti (najmä tzv. princípov dobrej verejnej správy), stierania rozdielov medzi trestným a priestupkovým konaním a aplikácie osobitných princípov zohľadňujúcich špecifiká právnej úpravy cestnej premávky (princíp obmedzenej dôvery a pod.). Publikované rozhodnutia majú zväčša pomerne široký záber a dotýkajú sa viacerých aspektov priestupkového konania, ktoré sa v nich prelínajú. Publikácia obsahuje aj niektoré rozhodnutia z iných oblastí, ktoré sú však v plnom rozsahu použiteľné aj na rozhodovanie o dopravných priestupkoch. Je určená tak pre profesijnú (advokáti, sudcovia, správne orgány, študenti práva),... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (978-80-571-0000-3) , Judikatúra vo veciach exekučného konania: a v statusových veciach súdnych exekútov iii (978-80-8168-308-4)

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania - Edmund Horváth

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania - Edmund Horváth
Detail

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania. Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov, pokiaľ môžu byť vďaka hodnotným zovšeobecneným názorom užitočné aj pre slovenskú právnu prax. Keďže právna úprava trov konania je v obidvoch republikách v procesných kódexoch takmer totožná, nie je pochýb o tom, že aj judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov. Do publikácie neboli zaraďované súdne rozhodnutia týkajúce sa individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov, ktoré síce vychádzajú z § 138 OSP, ktorý je systematicky zaradený do tretej hlavy tretej časti Občianskeho súdneho poriadku nazvanej „Trovy konania“, no ich spracovanie môže odborná verejnosť nájsť v publikácii ,,Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov“, kde sme pre komplexnosť spracovania témy súdnych poplatkov považovali ich zaradenie za vhodnejšie. Z jednotlivých rozhodnutí bola vyabstrahovaná právna veta a pri niektorých rozhodnutiach uvádzame tiež stručný opis skutkového stavu alebo časť odôvodnenia rozhodnutia pre lepšie pochopenie interpretácie a následnej praktickej aplikácie konkrétnej právnej úpravy zo strany súdu. Z veľkého množstva dostupných rozhodnutí sme sa snažili vybrať hlavne tie, ktorých zovšeobecnené závery by mohli byť užitočné pre čo najviac súčasných či budúcich sporov a eliminovať výber takých rozhodnutí, ktoré by už pre svoju špecifickosť alebo zásadné zmeny v relevantnej právnej úprave nenašli širšie využitie. Výber judikatúry je určený vyšším súdnym úradníkom, sudcom či advokátom. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania - Edmund Horváth , Základy trestného práva európskej únie (978-80-8168-601-6)

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania - Horváth Edmund

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania - Horváth Edmund
Detail

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania. Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov, pokiaľ môžu byť vďaka hodnotným zovšeobecneným názorom užitočné aj pre slovenskú právnu prax. Keďže právna úprava trov konania je v obidvoch republikách v procesných kódexoch takmer totožná, nie je pochýb o tom, že aj judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov. Do publikácie neboli zaraďované súdne rozhodnutia týkajúce sa individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov, ktoré síce vychádzajú z § 138 OSP, ktorý je systematicky zaradený do tretej hlavy tretej časti Občianskeho súdneho poriadku nazvanej „Trovy konania“, no ich spracovanie môže odborná verejnosť nájsť v publikácii ,,Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov“, kde sme pre komplexnosť spracovania témy súdnych poplatkov považovali ich zaradenie za vhodnejšie. Z jednotlivých rozhodnutí bola vyabstrahovaná právna veta a pri niektorých rozhodnutiach uvádzame tiež stručný opis skutkového stavu alebo časť odôvodnenia rozhodnutia pre lepšie pochopenie interpretácie a následnej praktickej aplikácie konkrétnej právnej úpravy zo strany súdu. Z veľkého množstva dostupných rozhodnutí sme sa snažili vybrať hlavne tie, ktorých zovšeobecnené závery by mohli byť užitočné pre čo najviac súčasných či budúcich sporov a eliminovať výber takých rozhodnutí, ktoré by už pre svoju špecifickosť alebo zásadné zmeny v relevantnej právnej úprave nenašli širšie využitie. Výber judikatúry je určený vyšším súdnym úradníkom, sudcom či advokátom. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania - Horváth Edmund , Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v európskej únii (978-80-571-0225-0)

Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel (978-80-8168-626-9)

Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel (978-80-8168-626-9)
Detail

Kniha - autor Elena Závadská; Katarína Kokodičová, 512 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia, ktoré sa týkajú napríklad doby dôchodkového poistenia v tuzemsku a v zahraničí, dávok v starobe, pozostalostných dávok, úrazových dávok, dávok v nezamestnanosti, dávok garančného poistenia, ako aj výšky dávok či vymeriavacieho základu. Štruktúra spracovania publikácie, ako aj jej rozsah boli prispôsobené tomu, aby čo najlepšie odzrkadlili širokú škálu právnych problémov v sociálnej oblasti. Cieľom autoriek bolo priniesť na knižný trh dielo, ktoré by uľahčilo orientáciu v zložitej problematike sociálneho poistenia a zabezpečenia a v ostatných oblastiach sociálnych vecí. Vzhľadom na široký záber danej problematiky je výber spracovaný... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel (978-80-8168-626-9) , Pobyt cudzincov: judikatúra s komentárom súvisiacich ustanovení zákona o pobyte cudzincov (978-80-8168-729-7)

Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce - Rybnikár Samuel

Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce - Rybnikár Samuel
Detail

Publikácia „Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce“ prináša prvý ucelený a systematicky spracovaný prehľad rozhodovacej činnosti správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktorý je zameraný na súdny prieskum protokolov inšpekcie práce. V priebehu viac ako desať rokov senáty správneho kolégia Najvyššieho súdu SR sformovali v tejto oblasti relatívne ustálenú rozhodovaciu prax, ktorou vás táto publikácia postupne prevedie. Chronologicky usporiadané rozhodnutia Najvyššieho súdu SR od najstaršieho po najaktuálnejšie sú opatrené právnou vetou autora, ktorá vystihuje vždy jeden zásadný právny problém. Predkladaná publikácia poslúži nielen praktickým potrebám sudcov, súdnych úradníkov a advokátov, ale aj inšpektorom práce a zamestnancom inšpektorátov práce vrátane zamestnávateľov – kontrolovaných subjektov. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce - Rybnikár Samuel , Zaistenie cudzincov: judikatúra s komentárom súvisiacich ustanovení zákona o pobyte cudzincov (978-80-8168-591-0)

Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (978-80-571-0259-5)

Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (978-80-571-0259-5)
Detail

Kniha - autor Mária T. Patakyová, 208 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnica sa zaoberá jednou z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie, Súdnym dvorom EÚ. Poskytuje informácie o inštitúcii samotnej, jej právomociach, venuje sa procedurálnym otázkam a rozoberá jednotlivé konania pred Súdnym dvorom EÚ, najmä konanie o predbežnej otázke a konania o priamych žalobách (konanie o nesplnenie povinnosti, žalobu o neplatnosť, žalobu na nečinnosť, žalobu o náhradu škody). Charakteru učebného textu zodpovedá použitý štýl písania, používanie príkladov v texte a jednoduchá komparácia so slovenským právnym poriadkom, ako aj zaradenie záverečnej kapitoly, ktorá sa venuje overeniu vedomostí, ktoré má čitateľ nadobudnúť po štúdiu predchádzajúcich ôsmych kapitol. Učebnica je nadstavbou základného štúdia práva EÚ a dáva si za cieľ osloviť najmä študentov práva a európskych štúdií všetkých stupňov štúdia. Vzhľadom na spracovanie početnej judikatúry má text... (alza.cz)

Podobné produkty ako Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (978-80-571-0259-5) , Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve: zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca (978-80-8168-426-5)

Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (978-80-8168-774-7)

Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (978-80-8168-774-7)
Detail

Kniha - autor Libor Klimek, 360 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdny dvor Európskych spoločenstiev) v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré sú nevyhnutné pre vnútroštátne orgány. Otázky položené Súdnemu dvoru Európskej únie však nemajú vecnú povahu a netýkajú sa merita veci, ale týkajú sa právnej stránky veci (hmotnej alebo procesnej). Teda ak vnútroštátny súd ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, napríklad ústavný alebo najvyšší, narazí na polemickú otázku súvisiacu s normami európskeho zatýkacieho rozkazu na úrovni Európskej únie pri aplikácii vnútroštátneho trestného práva, môže prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru Európskej únie otázku, resp. otázky, čím ho požiada o „právnu pomoc“. Publikácia je súborným dielom judikatúry Súdneho dvora... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (978-80-8168-774-7)

Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie (978-80-89374-09-0)

Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie (978-80-89374-09-0)
Detail

Kniha - autor Daniela Nováčková, 152 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Z pera poprednej slovenskej a v zahraničí uznávanej odborníčky D. Nováčkovej vzišla učebnica, ktorá obsahuje ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie so zreteľom na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. Učebnica obsahuje základné pojmy, inštitúty a súvislosti, ktoré tvoria základnú teóriu vnútorného trhu Európskej únie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie (978-80-89374-09-0)

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu: S úvodným komentárom (978-80-8168-639-9)

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu: S úvodným komentárom (978-80-8168-639-9)
Detail

Kniha - autor Milan Budjač; Branislav Fančovič, 216 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k bytu, ktorý bude umožňovať plniť dočasné bytové potreby nájomcov mimo miesta ich obvyklého pobytu. Krátkodobý nájom ako nájom na dobu určitú, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi byt alebo jeho časť do užívania najdlhšie na dva roky, a to dvakrát, predstavuje kumuláciu dočasnosti, flexibility, ale aj stabilizácie nájomného pomeru v situácii, keď zmluvné strany dospejú k záveru, že trvanie krátkodobého nájmu bytu v jeho vlastnom pôvodnom zmysle (najviac dvojročného právneho vzťahu) nepostačuje na naplnenie účelu tohto inštitútu v kontexte realizácie potrieb zmluvných strán. Po tom, ako autori v roku 2015 odovzdali na... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu: S úvodným komentárom (978-80-8168-639-9)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Šidlová Zuzana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Šidlová Zuzana
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2014. Predstavuje v poradí tretiu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Šidlová Zuzana

Judikatúra súdneho dvora EÚ - Griga Marek

Judikatúra súdneho dvora EÚ - Griga Marek
Detail

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami. Účelom predpisov verejného obstarávania je potom regulácia činností verejných obstarávateľov pri verejnom obstarávaní. Publikácia predstavuje snahu o výber v praxi najčastejšie využiteľných rozhodnutí Súdneho dvora týkajúcich sa problematiky verejného obstarávania. Predložené rozhodnutia uvedú čitateľa do problematiky predpisov verejného obstarávania na „európskej úrovni“ a poskytnú mu základný pohľad na problematiku princípov verejného obstarávania, subjektov verejného obstarávania, revíznych konaní a použiteľnosti predpisov verejného obstarávania či problematiku neobvykle nízkej ceny. Okrem stručného úvodu pri tej-ktorej časti, ktorý poskytne čitateľovi informácie o konkrétnej problematike, rozhodnutia obsahujú predovšetkým krátky pohľad autorov na prínos konkrétneho rozhodnutia pre právnu teóriu a prax venujúcu sa verejnému obstarávaniu, zjednodušený skutkový stav obsahujúci rozhodné okolnosti pre právne posúdenie Súdnym dvorom a samotný výrok Súdneho dvora vo veci samej. Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti, pričom je ideálnym každodenným pomocníkom pre uchádzačov a verejných obstarávateľov. Predložená publikácia napomáha k správnemu eurokonformnému výkladu verejného obstarávania. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra súdneho dvora EÚ - Griga Marek

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (978-80-8078-623-6)

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (978-80-8078-623-6)
Detail

Kniha - autor Edmund Horváth, 314 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Po úspešnom vypredaní prvého vydania publikácie Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z roku 2010 Vám prinášame jej druhé vydanie, ktoré možno nazvať nielen prepracovaným, ale najmä doplneným, keďže oproti prvému vydaniu ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí. Do záväzkových vzťahov vstupujú ich účastníci s očakávaním splnenia záväzku druhou zmluvnou stranou. Nežijeme však v ideálnom svete, preto právny poriadok upravuje inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvýšiť istotu veriteľa, že zmluvný záväzok dlžníka bude riadne splnený, resp. by mali dlžníka k splneniu jeho záväzku motivovať. Publikácia obsahuje výber publikovaných a nepublikovaných rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa napríklad primeranosti výšky dojednanej zmluvnej pokuty, súladu dojednanej zmluvnej pokuty s dobrými mravmi či korektívu zásadami poctivého obchodného styku,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (978-80-8078-623-6)

Judikatúra vo veciach priestupkového práva (978-80-8078-462-1)

Judikatúra vo veciach priestupkového práva (978-80-8078-462-1)
Detail

Kniha - autor Jeannette Haidinová; Eva Babiaková, 414 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania. Aplikácia priestupkového práva na konkrétne prípady v praxi vyžaduje značnú erudíciu od rozhodujúcich správnych orgánov. Napriek tomu v prípade potrestaných aj poškodených môže existovať odlišný názor na výklad priestupkového práva. Rozsudok a uznesenie súdu v správnom súdnictve predstavuje nielen individuálne rozhodnutie v konkrétnej veci, ale aj určitý precedens pre interpretáciu priestupkového práva pre rozhodujúce správne orgány a účastníkov správneho konania aj v iných prípadoch. Predkladaná publikácia ponúka stále aktuálnu judikatúru z priestupkového práva uverejnenú vo vybraných rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva, v nálezoch a uzneseniach Ústavného súdu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach priestupkového práva (978-80-8078-462-1)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013. Predstavuje v poradí druhú publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Rozsudky sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Register rozsudkov v závere knihy obsahuje kľúčové pojmy, čím umožní čitateľovi lepšiu orientáciu podľa jednotlivých tém rozsudkov. Sumarizácia výrokových častí rozsudkov poskytuje rýchly prehľad o jednotlivých rozsudkoch. Publikácia vznikla v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s. Jej autorkami sú Ing. Zuzana Šidlová a Ing. Jana Škvarková, daňové poradkyne, ktoré sa špecializujú na problematiku DPH. Štruktúra publikácie prispieva k lepšiemu pochopeniu zásad spoločného systému DPH v EÚ, čo ocenia predovšetkým odborníci na daňovú problematiku. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2014. Predstavuje v poradí tretiu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (978-80-8168-723-5)

Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (978-80-8168-723-5)
Detail

Kniha - autor Eva Babiaková; Jeannette Hajdinová, 416 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava správneho trestania u nás absolútne absentuje. Autorky v publikácii zhromaždili vybrané, skrátené, publikované aj nepublikované rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a ČR, Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu ČR s právnymi vetami. Do knihy zahrnuli aj Rezolúcie a Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy týkajúce sa rozhodovacej činnosti verejnej správy, ochrany práv jednotlivca a ukladania sankcií, ktoré majú značný význam pre trestné právo správne, hoci sú pre členské štáty Rady Európy záväzné len v podobe pravidiel „soft law“. Publikácia má byť nielen pomôckou pre správne orgány pri sankcionovaní právnických a fyzických... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (978-80-8168-723-5)

Judikatúra vo veciach sociálnych II. diel (978-80-8168-628-3)

Judikatúra vo veciach sociálnych II. diel (978-80-8168-628-3)
Detail

Kniha - autor Elena Závadská; Katarína Kokodičová, 280 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá „Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci, služieb zamestnanosti, konania vo veciach sociálnych a správneho súdnictva v sociálnych veciach. Štruktúra spracovania publikácie, ako aj jej rozsah boli prispôsobené tomu, aby čo najlepšie odzrkadlil širokú škálu právnych problémov v sociálnej oblasti. Zostavený výber obsahuje predovšetkým rozhodnutia a stanoviská schválené správnym kolégiom NS SR uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, a to od roku 2005, kedy začali byť uverejňované prvé rozhodnutia týkajúce sa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. Vo výbere sú... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach sociálnych II. diel (978-80-8168-628-3)

Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (978-80-8168-230-8)

Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (978-80-8168-230-8)
Detail

Kniha - autor Miroslav Gavalec, 360 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ zahrnul tak úzku judikačnú matériu týkajúcu sa krajiny a prírody, ako aj ďalšie konania, ktorých dopad na životné prostredie je evidentný. Kniha predstavuje súhrn autoritatívnych právnych názorov súdov rôznych stupňov vyjadrený vo forme tzv. právnych viet ako výsledkov rozhodovacej činnosti orgánov súdnej moci, ohraničený obdobím rokov 2000 po súčasnosť, s krátkym komentárom zostavovateľa. Texty často rozsiahlych súdnych rozhodnutí sú zredukované len na relevantnú časť odôvodnenia. Kniha je určená ako praktická príručka pre príslušne zamerané právnické profesie a pre osoby v praxi zapojené na rôznom stupni do problematiky ochrany... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (978-80-8168-230-8)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 - Šidlová Zuzana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 - Šidlová Zuzana
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už piatu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 28 nových rozsudkov uverejnených v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2016, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 - Šidlová Zuzana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 - Šidlová Zuzana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 - Šidlová Zuzana
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty" predstavuje v poradí už ôsmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 43 nových rozsudkov, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 - Šidlová Zuzana

Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať (978-80-8168-519-4)

Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať (978-80-8168-519-4)
Detail

Kniha - autor Martina Gajdošová, 236 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha s judikatúrou v oblasti združení a združovania sa predstavuje pohľad na niekoľko tematických okruhov z rozhodovacej činnosti súdov predovšetkým Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky (z dôvodu spoločnej i právnej histórie), ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva. S úsilím poskytnúť prehľadné usporiadanie jednotlivých rozhodnutí sa kniha delí na kapitoly, ktoré v zásade zastrešujú nasledujúce pojmy: právo slobodne sa združovať - združenia, odbory, politické strany, poľovnícke združenia (kapitoly číslo 1 až 4). Rozhodnutia v týchto kapitolách poskytujú stručný prehľad aplikačnej praxe, ktorá dotvára odpovede na otázky ako: Čo je sloboda združovania?; Kto a čo požíva právnu ochranu v rámci výkonu práva slobodne sa združovať? Piata kapitola sa venuje rozhodnutiam, ktoré sa dotýkajú iných foriem združovania, teda tým, ktoré sa nepovažujú za výkon práva slobodne sa... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať (978-80-8168-519-4)

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (978-80-8168-673-3)

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (978-80-8168-673-3)
Detail

Kniha - autor Peter Kerecman; Katarína Ficová, 280 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie (1. časť), teda za škodu spôsobenú klientovi advokáta, ktorý je s ním v zmluvnom vzťahu (§ 26 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii). Osobitným problémom je zodpovednosť advokáta za škodu v iných prípadoch, t. j. vo vzťahu k bývalému klientovi alebo tretej osobe. Rozhodnutia k tejto téme sú zhromaždené v 2. časti. Vychádzajú z toho, že zodpovednosť advokáta v týchto prípadoch sa riadi všeobecnou úpravou zodpovednostných vzťahov (§ 415, § 420 Občianskeho zákonníka). Hoci postupom času sa judikatúra k téme zodpovednosti advokáta za škodu vykryštalizovala, rôznorodosť skutkových situácií, ktorú prináša prax, necháva viaceré otázky do budúcnosti otvorené. Práve táto rôznorodosť skutkových situácií... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (978-80-8168-673-3)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková - Šidlová Zuzana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková - Šidlová Zuzana
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013. Predstavuje v poradí druhú publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Rozsudky sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Register rozsudkov v závere knihy obsahuje kľúčové pojmy, čím umožní čitateľovi lepšiu orientáciu podľa jednotlivých tém rozsudkov. Sumarizácia výrokových častí rozsudkov poskytuje rýchly prehľad o jednotlivých rozsudkoch. Publikácia vznikla v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s. Jej autorkami sú Ing. Zuzana Šidlová a Ing. Jana Škvarková, daňové poradkyne, ktoré sa špecializujú na problematiku DPH. Štruktúra publikácie prispieva k lepšiemu pochopeniu zásad spoločného systému DPH v EÚ, čo ocenia predovšetkým odborníci na daňovú problematiku. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková - Šidlová Zuzana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 - Škvarková Jana

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 - Škvarková Jana
Detail

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012, uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je prvou svojho druhu publikovanou v slovenskom jazyku. Rozsudky sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH. Čitateľ v knihe nájde aj sumarizáciu výrokovej časti rozsudkov, ktorej cieľom je poskytnúť mu rýchly prehľad o rozsudkoch. Na lepšiu orientáciu slúži register, ktorý pri každom rozsudku uvádza kľúčové pojmy. Publikácia vznikla v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s. Jej autorkami sú Ing. Zuzana Šidlová a Ing. Jana Škvarková, daňové poradkyne, ktoré sa špecializujú na problematiku DPH, a vo svojej praxi v medzinárodnej poradenskej spoločnosti vo výraznej miere prichádzajú do styku s rozsudkami Súdneho dvora EÚ. Forma spracovania publikácie prispieva k lepšiemu pochopeniu zásad spoločného systému DPH v EÚ, čo ocenia predovšetkým odborníci na daňovú problematiku. (patro.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 - Škvarková Jana

Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov III (978-80-8168-308-4)

Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov III (978-80-8168-308-4)
Detail

Kniha - autor Milan Budjač, 210 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich zodpovednosť Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných rozhodnutí vo veciach exekučného konania a aj výkonu rozhodnutia vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku, ale aj v prostredí českého právneho poriadku. Judikatúra je doplnená aj relevantnými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Zbierka integruje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, orgánov ochrany ústavnosti, ale rovnako aj rozhodnutia súdov nižších stupňov, ktoré – podľa názoru autorov – priniesli zásadné právne závery vo výklade a aplikácii... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov III (978-80-8168-308-4)

Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov I (978-80-8168-302-2)

Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov I (978-80-8168-302-2)
Detail

Kniha - autor Milan Budjač; Janka Gibaľová, 358 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných rozhodnutí vo veciach exekučného konania a aj výkonu rozhodnutia vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku, ale aj v prostredí českého právneho poriadku. Judikatúra je doplnená aj relevantnými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Zbierka integruje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, orgánov ochrany ústavnosti, ale rovnako aj rozhodnutia súdov nižších stupňov, ktoré – podľa názoru autorov – priniesli zásadné právne závery vo výklade a aplikácii noriem exekučného práva a súvisiacich právnych... (alza.cz)

Podobné produkty ako Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov I (978-80-8168-302-2)
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie: vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych o (978-80-571-0277-9), Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-571-0107-9), Judikatúra súdneho dvora EÚ: vo veciach verejného obstarávania (978-80-8078-492-8), Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce (978-80-571-0287-8), Judikatúra Súdneho dvora EÚ: Za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-189-9), Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty (9780816843268), Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (978-80-8168-183-7), Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-924-6), Judikatúra Súdneho dvora EÚ: Za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-094-6), Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8168-680-1), Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností (978-80-571-0211-3), Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012: vo veciach dane z pridanej hodnoty (978-80-8078-610-6), Judikatúra vo veciach potravinového práva: úradné kontroly potravín (978-80-571-0185-7), Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie (978-80-89374-09-0), Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel (978-80-8168-626-9), Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (978-80-571-0259-5), Judikatúra vo veciach priestupkového práva (978-80-8078-462-1), Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (978-80-8078-623-6), Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (978-80-8168-774-7), Judikatúra vo veciach mediálneho práva (vysielania a retransmisie) (978-80-8168-786-0), Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (978-80-8168-230-8), Judikatúra vo veciach sociálnych II. diel (978-80-8168-628-3), Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (978-80-8168-723-5), Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu: S úvodným komentárom (978-80-8168-639-9), Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov III (978-80-8168-308-4), Základy trestného práva Európskej únie (978-80-8168-601-6), Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii (978-80-571-0225-0), Pobyt cudzincov: Judikatúra s komentárom súvisiacich ustanovení zákona o pobyte cudzincov (978-80-8168-729-7), Zaistenie cudzincov: judikatúra s komentárom súvisiacich ustanovení zákona o pobyte cudzincov (978-80-8168-591-0), Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve: Zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca (978-80-8168-426-5)