Jazyk v kontextu kultury (9788024634067)

Produkt Jazyk v kontextu kultury (9788024634067) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Jazyk v kontextu kultury (9788024634067) upraviť a produkt hľadať znova.

Jazyk v kontextu kultury (9788024634067)

Jazyk v kontextu kultury (9788024634067)
Detail

Elektronická kniha - autor Jerzy Bartmiński, 170 stran, česky Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší filologické tradice ze slovanského okruhu. S pomocí těchto metod lze odhalovat konceptualizační mechanismy koncentrované v kultuře určitého jazykového společenství, v jeho uvažování, způsobu života i hodnotovém systému. Vyjevuje se tak, jaký obraz světa je v daném jazyce fixován: ono specifické, generacemi sdílené, staré (a zároveň se pomaleji či rychleji proměňující) vidění skutečnosti má totiž podobu stereotypů různého druhu a řádu, a ty je možno studiem jazykových a textových dat vynést na povrch,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jazyk v kontextu kultury (9788024634067) , Jazyk v kontextu kultury (9788024634067)

Jazyk v kontextu kultury - Jerzy Bartmiński - e-kniha

Jazyk v kontextu kultury - Jerzy Bartmiński - e-kniha
Detail

eBook:,Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší filologické tradice ze slovanského okruhu. S pomocí těchto metod lze odhalovat konceptualizační mechanismy koncentrované v kultuře určitého jazykového společenství, v jeho uvažování, způsobu života i hodnotovém systému. Vyjevuje se tak, jaký obraz světa je v daném jazyce fixován: ono specifické, generacemi sdílené, staré (a zároveň se pomaleji či rychleji proměňující) vidění skutečnosti má totiž podobu stereotypů různého druhu a řádu, a ty je možno studiem jazykových a textových dat vynést na povrch, usouvztažnit a interpretovat. Lublinská etnolingvistika vycházela původně ze zkoumání lidového jazyka a folkloru, z hledání stereotypů a symbolů ukotvených v lidové kultuře. Později však tento okruh významně překročila a pojmy jako jazykový obraz světa, (jazykový) stereotyp či konotace byly vztaženy na sémantiku v nejširším, tj. kognitivním, sociálním a kulturním rámci, a to bez ohledu na to, o jakou komunikační sféru či typ textů se jedná, zda jde o studium současného jazyka, anebo jeho dřívějších vývojových stadií. Monografie Jazyk v kontextu kultury přináší českému čtenáři pohled na dílo Jerzyho Bartmińského a lublinskou kognitivní etnolingvistiku prostřednictvím dvanácti studií, které jsou poprvé přeloženy do češtiny. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Jazyk v kontextu kultury - Jerzy Bartmiński - e-kniha , Právo v kontextu umění, filmu a literatury (9788024646923)

Osobní údaje v kontextu GDPR - Petra Melotíková

Osobní údaje v kontextu GDPR - Petra Melotíková
Detail

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. Poukazuje na praktické problémy a jejich možná řešení v souladu s GDPR. Publikace je určena pro studenty právnických fakult jako podklad k hlubšímu studiu správního práva i širší odborné právnické veřejnosti k řešení problémů ochrany osobních údajů v každodenní praxi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Osobní údaje v kontextu GDPR - Petra Melotíková , Buněčné kultury v medicíně (978-80-7492-380-7)

Osobní údaje v kontextu GDPR - Melotíková Petra

Osobní údaje v kontextu GDPR - Melotíková Petra
Detail

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. Poukazuje na praktické problémy a jejich možná řešení v souladu s GDPR. Publikace je určena pro studenty právnických fakult jako podklad k hlubšímu studiu správního práva i širší odborné právnické veřejnosti k řešení problémů ochrany osobních údajů v každodenní praxi. (patro.cz)

Podobné produkty ako Osobní údaje v kontextu GDPR - Melotíková Petra , Terra sigillata z čech v kontextu evropského barbarika (9788024632612)

Pracovní právo v kontextu občanského práva - Martin Štefko

Pracovní právo v kontextu občanského práva - Martin Štefko
Detail

Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také významné historické a komparativní souvislosti. Zejména se však zaměřuje na praktické problémy, např. vlivu smrti zaměstnavatele na pokračování pracovněprávního vztahu, počítání lhůt, odstoupení od konkurenční doložky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ochranu odborových funkcionářů a mnoho dalších. Zásadní přínos představuje kniha především v pojednání o limitech podpůrné působnosti obecného občanského práva v právu pracovním, o základních zásadách pracovního práva a o metodě delegace. Legislativě, soudům i aplikační veřejnosti se tak po dlouhé době dostává pomůcky, která zaplňuje mezeru ve zkoumání obou těchto oborů. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pracovní právo v kontextu občanského práva - Martin Štefko , Osobní údaje v kontextu gdpr (978-80-7502-507-4)

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií - Smolka Lucie

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií - Smolka Lucie
Detail

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále identifikuje a analyzuje praktické problémy kolektivní správy - uzavírané závazkové vztahy, monopol kolektivní správy, specifika jednotlivých režimů kolektivní správy nebo možnost licencování pro více území. Publikace rovněž zkoumá alternativní způsoby kompenzace nositelů práv, které se v posledních letech objevují. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kolektivní správa v kontextu moderních technologií - Smolka Lucie , Keltové našich zemí v evropském kontextu (978-80-725-4931-3)

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie - Tomáš Nejeschleba

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie - Tomáš Nejeschleba
Detail

Monografie jednoho z 27 českých pánů (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie - Tomáš Nejeschleba , Kolektivní správa v kontextu moderních technologií (978-80-7502-483-1)

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií - Smolka Lucie

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií - Smolka Lucie
Detail

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále identifikuje a analyzuje praktické problémy kolektivní správy - uzavírané závazkové vztahy, monopol kolektivní správy, specifika jednotlivých režimů kolektivní správy nebo možnost licencování pro více území. Publikace rovněž zkoumá alternativní způsoby kompenzace nositelů práv, které se v posledních letech objevují. (patro.cz)

Podobné produkty ako Kolektivní správa v kontextu moderních technologií - Smolka Lucie , Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)

Právo v kontextu umění, filmu a literatury (9788024646923)

Právo v kontextu umění, filmu a literatury (9788024646923)
Detail

Elektronická kniha , 106 stran, česky Právní věda zpravidla zkoumá právní řád jako soubor pravidel a doktrín, ale jazykové a rétorické prostředky, které používá, zůstávají téměř zcela mimo oblast zájmu právních vědců, a to přesto, že jazyk hraje zásadní roli jak při tvorbě práva (např. při tvorbě konkrétních zákonů), tak při jeho provádění (např. v tom, jak se jazyk používá v průběhu soudního řízení). Tato kniha seznamuje čtenáře s těmi nezákladnějšími principy interdisciplinárního způsobu zkoumání práva, zejména s různými způsoby interakce různých forem umění a právních textů. Zkoumáme, jak je právo zastoupeno v různých kulturních kontextech, a zkoumáme také možnosti interpretace právních textů jako literárního a uměleckého produktu v tom nejširším slova smyslu. Analyzujeme některá z ústředních témat práva a právní vědy, avšak zkoumáme je prostřednictvím škály disciplinárních přístupů, mezi které patří umění, poezie, film a literatura.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Právo v kontextu umění, filmu a literatury (9788024646923) , Stručné dějiny španělské kultury (9788072727537)

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Jaroslava Dosedlová

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Jaroslava Dosedlová
Detail

Monografie představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Klíčovou otázkou, kterou si její autorka klade, je, zda optimismus v kontextu zdraví přináší benefity, nebo je spojen spíše s riziky. Monografie integruje jedenáct empirických studií, z nichž většina byla realizována v průběhu čtyř na sebe navazujících výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Kromě konstruktů optimismu/pesimismu prověřuje i další demografické a osobnostní charakteristiky jako psychologické proměnné ovlivňující chování související se zdravím, jež je v dnešní době považováno za nejsilnější faktor podílející se na zdravotním stavu jedince. Monografie je určena především odborné veřejnosti, kromě studentů a odborníků v oblasti psychologie tematicky oslovuje i další zájemce rozvíjející společenské vědy se zájmem o problematiku lidského zdraví. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Jaroslava Dosedlová , Usa školství a vzdělávání v kulturním kontextu (978-80-7676-141-4)

Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého - Brodec Jan

Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého - Brodec Jan
Detail

Potřeba kvalitní právní úpravy řešení úpadku je o to naléhavější právě pro podnikatele, kteří jsou účastníky mezinárodního obchodu či přímo podnikají v zahraničí - jejich případný úpadek se totiž zpravidla projeví hned v několika státech najednou. V těchto případech se často hovoří o přeshraničním či mezinárodním insolvenčním řízení. Tato přeshraniční insolvenční řízení mají často dopad na ekonomickou situaci v dotčených státech, neboť jejich důsledkem bývá růst nezaměstnanosti či ztráta zakázek pro místní dodavatele. Jako příklad lze zmínit úpadek italského potravinářského gigantu Parmalat s téměř 36 000 zaměstnanci, činného ve více než 30 zemích, který se významně dotkl celého italského potravinářského průmyslu. Dále je možné uvést i úpadek německé sítě prodejen drogerie Schlecker s více než 14 000 obchody v 17 zemích, který vedl k propuštění téměř 25 000 zaměstnanců v Německu a stejného počtu i v zahraničí. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého - Brodec Jan , Usa - školství a vzdělávání v kulturním kontextu (999-00-034-3720-4)

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky - Jaroslav Veteška

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky - Jaroslav Veteška
Detail

Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, alternativní trestání aj.). Protože tematika publikace leží na hranici řady oborů, konkrétně sociální práce, psychologie, sociologie, andragogiky, pedagogiky a práva, vyžaduje interdisciplinární přístup, který v současnosti patrně nejlépe aplikuje tzv. sociální andragogika. Čtenáři se seznámí s technikami a metodami mediace a s praktickým neformálním a strukturovaným procesem řešení konfliktů v řadě zemí. Mediátor je představen jako nestranná osoba pomáhající sporným stranám formou vyjednávání nalézt řešení v jejich sociálně a právně složité situaci. Mediátora publikace vnímá jako nezávislého odborníka na efektivní vyjednávání a komunikaci. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky - Jaroslav Veteška , Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky - Veteška Jaroslav

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky - Veteška Jaroslav
Detail

Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, alternativní trestání aj.). Protože tematika publikace leží na hranici řady oborů, konkrétně sociální práce, psychologie, sociologie, andragogiky, pedagogiky a práva, vyžaduje interdisciplinární přístup, který v současnosti patrně nejlépe aplikuje tzv. sociální andragogika. Čtenáři se seznámí s technikami a metodami mediace a s praktickým neformálním a strukturovaným procesem řešení konfliktů v řadě zemí. Mediátor je představen jako nestranná osoba pomáhající sporným stranám formou vyjednávání nalézt řešení v jejich sociálně a právně složité situaci. Mediátora publikace vnímá jako nezávislého odborníka na efektivní vyjednávání a komunikaci. (patro.cz)

Podobné produkty ako Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky - Veteška Jaroslav , Počátky latinské písemné kultury v českých zemích (978-80-210-8918-1)

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Dosedlová Jaroslava

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Dosedlová Jaroslava
Detail

Monografie představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Klíčovou otázkou, kterou si její autorka klade, je, zda optimismus v kontextu zdraví přináší benefity, nebo je spojen spíše s riziky. Monografie integruje jedenáct empirických studií, z nichž většina byla realizována v průběhu čtyř na sebe navazujících výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Kromě konstruktů optimismu/pesimismu prověřuje i další demografické a osobnostní charakteristiky jako psychologické proměnné ovlivňující chování související se zdravím, jež je v dnešní době považováno za nejsilnější faktor podílející se na zdravotním stavu jedince. Monografie je určena především odborné veřejnosti, kromě studentů a odborníků v oblasti psychologie tematicky oslovuje i další zájemce rozvíjející společenské vědy se zájmem o problematiku lidského zdraví. (patro.cz)

Podobné produkty ako Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Dosedlová Jaroslava , Vladislav vančura v literárním kontextu 20. století (978-80-280-0138-4)

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika (9788024632612)

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika (9788024632612)
Detail

Elektronická kniha - autor Jakub Halama, 250 stran, česky Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a jejich charakteristika; datace a druhy sídlištních objektů), dále směrech, způsobech a chronologii přísunu sigillaty z římských provincií do germánských Čech. Pozornost je také věnována nálezům pozdní produkce (4.–5. stol. n.l.), horizontu markomanských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřímské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. Text doprovází mapy a obrazové, kresebné i fotografické přílohy. (alza.cz)

Podobné produkty ako Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika (9788024632612) , Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky (978-80-7478-898-7)

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády - Jan Kysela

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády - Jan Kysela
Detail

Dělba moci je tématem klasickým, traktovaným v politickém a právním myšlení již po staletí, pro mnohé tak možná v současném světě už poněkud vyčpělým. Navzdory tomu zůstává podstatným prvkem teorie a praxe omezené vlády.Kniha sleduje vznik, důvody a různé soudobé i historické modely dělby moci. Všímá si také jejích předchůdců a alternativ, ať už se jedná o smíšenou vládu, anebo o různé varianty kultivace vládců.Uvozena je přehledem pojetí moci jako takové, končí shrnutím relevantním pro poměry České republiky.Kniha Jana Kysely „Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády“, bez jakékoli kurtoazie, je hodnotnou, velmi přínosnou publikací, přinášející rozsáhlou sumu poznatků uspořádaných v přehledné a promyšlené systematice, nadto i řadu vlastních tezí a závěrů. Kniha je zároveň napsána čtivým a přitom odborně precizním stylem, je napsána i v dobrém slova smyslu didakticky, jelikož autor vede čtenáře objasněním důvodů a směrů předkládaných úvah.Z recenze prof. Pavla HolländeraKniha je psaná ve stylu podrobných rozsáhlých analýz, s nimiž se dnes setkáváme spíše v zahraniční, než v české literatuře. Autor v ní spojuje své rozsáhlé znalosti o vývoji právního a politického myšlení, podrobný přehled o německé a anglické literatuře k tématu, diskutuje o aktuálním ústavněprávním vývoji a uvádí tak koncepci dělby moci do nových souvislostí. Své si proto v knize najde jak čtenář, kterého zajímá, jak lze omezit státní moc i jinak, než pouze jejím rozdělením, tak ten, kdo chce hlouběji proniknout do filosofických základů dělby moci. Poučení nabízí jak čtenářům s politologickým zázemím, kterým vysvětluje právní souvislosti dělby moci, tak právníkům, kterým ukazuje, co vše je potřebné reflektovat nad rámec právních konstrukcí.Z recenze doc. Jany Ondřejkové (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády - Jan Kysela , Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3)

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva - Tereza Kadlecová

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva - Tereza Kadlecová
Detail

Publikace se zabývá otázkami evropského mezinárodního práva soukromého, na které autorka nahlíží optikou pracovního práva. Kromě stručného nástinu vývoje EMPS se zaměřuje na jednotlivé prameny práva v této oblasti – v první řadě oběma základními kodifikacemi norem kolizních a norem mezinárodního práva procesního, tj. nařízeními Řím I a Brusel I. V dalším výkladu se publikace věnuje klíčové harmonizační úpravě, kterou představuje Směrnice o vysílání pracovníků, a také kolizní regulaci mimosmluvních závazkových vztahů, tj. nařízení Řím II - zejm. jeho ustanovením týkajícím se kolizní úpravy protestní akce v kolektivním vyjednávání. V závěru je pozornost věnována odpovídající české vnitrostátní úpravě, tj. relevantním aspektům ZMPS a Nového ZMPS a relevanci těchto úprav ve vztahu k výše uvedeným úpravám evropského práva. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva - Tereza Kadlecová , Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky (978-80-7676-505-4)

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva - Kadlecová Tereza

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva - Kadlecová Tereza
Detail

Publikace se zabývá otázkami evropského mezinárodního práva soukromého, na které autorka nahlíží optikou pracovního práva. Kromě stručného nástinu vývoje EMPS se zaměřuje na jednotlivé prameny práva v této oblasti – v první řadě oběma základními kodifikacemi norem kolizních a norem mezinárodního práva procesního, tj. nařízeními Řím I a Brusel I. V dalším výkladu se publikace věnuje klíčové harmonizační úpravě, kterou představuje Směrnice o vysílání pracovníků, a také kolizní regulaci mimosmluvních závazkových vztahů, tj. nařízení Řím II - zejm. jeho ustanovením týkajícím se kolizní úpravy protestní akce v kolektivním vyjednávání. V závěru je pozornost věnována odpovídající české vnitrostátní úpravě, tj. relevantním aspektům ZMPS a Nového ZMPS a relevanci těchto úprav ve vztahu k výše uvedeným úpravám evropského práva. (patro.cz)

Podobné produkty ako Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva - Kadlecová Tereza , Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou (978-80-7598-139-4)

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie - Čtvrtník Mikuláš

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie - Čtvrtník Mikuláš
Detail

Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové dějiny jsou v knize pojímány v širokém pojmovém kontextu vývoje českého a evropského historického myšlení 19. a 20. století. Autor zkoumá duchové dějiny z nejrůznějších úhlů pohledu. Jejich prostřednictvím se snaží ukázat, v jakém smyslu můžeme duchové dějiny považovat za dějepisecký směr, který je nadále inspirativní pro moderní českou i světovou historiografii. Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha. (patro.cz)

Podobné produkty ako Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie - Čtvrtník Mikuláš , Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (978-80-7502-399-5)

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády - Kysela Jan

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády - Kysela Jan
Detail

Dělba moci je tématem klasickým, traktovaným v politickém a právním myšlení již po staletí, pro mnohé tak možná v současném světě už poněkud vyčpělým. Navzdory tomu zůstává podstatným prvkem teorie a praxe omezené vlády. Kniha sleduje vznik, důvody a různé soudobé i historické modely dělby moci. Všímá si také jejích předchůdců a alternativ, ať už se jedná o smíšenou vládu, anebo o různé varianty kultivace vládců. Uvozena je přehledem pojetí moci jako takové, končí shrnutím relevantním pro poměry České republiky. (patro.cz)

Podobné produkty ako Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády - Kysela Jan , Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu (978-80-7676-233-6)

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou - Schneiderová Eva

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou - Schneiderová Eva
Detail

Předkládaná publikace analyzuje a interpretuje práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, a to zejména v kontextu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, respektive s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, a současně v kontextu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, jež mění dřívější právní úpravu v oblasti ochranných známek. Dne 23. března 2016 došlo v oblasti evropských ochranných známek k podstatným změnám. Předmětné změny budou již v roce 2019 díky implementační Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 zahrnuty do národních předpisů členských států Evropské unie, včetně České republiky. Daná skutečnost je také jedním z hlavních důvodů, proč se zabýváme právě otázkami práv na označení ve světle těchto uskutečněných a připravovaných změn v oblasti ochranných známek. Mezi hlavní změny v oblasti evropských ochranných známek patří nahrazení institutu ochranné známky Společenství institutem ochranné známky Evropské unie, jak bude dále blíže uvedeno. Taktéž dřívější Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) se sídlem ve španělském Alicante byl přejmenován na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, tzv. European Union Intellectual Property Office. (patro.cz)

Podobné produkty ako Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou - Schneiderová Eva , Český jazyk pro sš komplet 3 v 1 (8594022788890)

Osobní údaje v kontextu GDPR (978-80-7502-507-4)

Osobní údaje v kontextu GDPR (978-80-7502-507-4)
Detail

Kniha - česky Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. Poukazuje na praktické problémy a jejich možná řešení v souladu s GDPR. Publikace je určena pro studenty právnických fakult jako podklad k hlubšímu studiu správního práva i širší odborné právnické veřejnosti k řešení problémů ochrany osobních údajů v každodenní praxi. (alza.cz)

Podobné produkty ako Osobní údaje v kontextu GDPR (978-80-7502-507-4) , Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém těšínsku (999-00-031-8628-7)

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury - Tomáš Jaroš

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury - Tomáš Jaroš
Detail

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob. Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role účetnictví v procesu zjištění základu daně a vysvětlení praktických aspektů posuzování zdanitelnosti výnosů a daňové účinnosti jednotlivých nákladů, včetně daňových dopadů použitých oceňovacích modelů a správného chápání nejrůznějších daňových „souvztažností“. V následujících částech je konkrétněji pojednáno o daňových režimech aplikovaných při účtování o dlouhodobém majetku, o technickém zhodnocení či o polhůtních pohledávkách a závazcích. Opomenuty nejsou ani judikáty k odčitatelným položkám a slevám na dani. Autor se nevyhýbá ani problematičtějším okruhům, jako jsou nejnovější judikáty k tzv. esenciálním výdajům, k odečtu nákladů na výzkum a vývoj, ke „zneužití práva“, k postoupení smluvních sankcí či k aspektům stanovení základu daně u spojených osob. Publikaci při své každodenní práci výborně uplatní daňoví poradci či úředníci finanční správy jako vodítko, aby rychleji nalezli konkrétní rozsudky, které podobný problém již řešily, a aby si učinili představu o tom, jakým směrem se ubírá výklad zákona uplatňovaný příslušnými soudy. Stejně tak mohou publikaci využít ke studijním účelům pedagogové a studenti daňových předmětů vysokých škol bakalářského nebo magisterského studijního programu. Nakonec by publikace rovněž mohla být inspirací i pro budoucí legislativní vývoj, při němž představuje právě judikatura důležitou zpětnou vazbu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury - Tomáš Jaroš , Obtížná balanc: ke kánonu anglofonních literatur v českém kontextu (978-80-246-4028-0)

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Jaroslava Dosedlová - e-kniha

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Jaroslava Dosedlová - e-kniha
Detail

eBook:,Monografie představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Klíčovou otázkou, kterou si její autorka klade, je, zda optimismus v kontextu zdraví přináší benefity, nebo je spojen spíše s riziky. Monografie integruje jedenáct empirických studií, z nichž většina byla realizována v průběhu čtyř na sebe navazujících výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Kromě konstruktů optimismu/pesimismu prověřuje i další demografické a osobnostní charakteristiky jako psychologické proměnné ovlivňující chování související se zdravím, jež je v dnešní době považováno za nejsilnější faktor podílející se na zdravotním stavu jedince. Monografie je určena především odborné veřejnosti, kromě studentů a odborníků v oblasti psychologie tematicky oslovuje i další zájemce rozvíjející společenské vědy se zájmem o problematiku lidského zdraví. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Optimismus a jeho role v kontextu zdraví - Jaroslava Dosedlová - e-kniha , Ovocné kultury (978-80-86726-86-1)

Právo v kontextu umění, filmu a literatury - Petr Agha - e-kniha

Právo v kontextu umění, filmu a literatury - Petr Agha - e-kniha
Detail

eBook:,Právní věda zpravidla zkoumá právní řád jako soubor pravidel a doktrín, ale jazykové a rétorické prostředky, které používá, zůstávají téměř zcela mimo oblast zájmu právních vědců, a to přesto, že jazyk hraje zásadní roli jak při tvorbě práva (např. při tvorbě konkrétních zákonů), tak při jeho provádění (např. v tom, jak se jazyk používá v průběhu soudního řízení). Tato kniha seznamuje čtenáře s těmi nezákladnějšími principy interdisciplinárního způsobu zkoumání práva, zejména s různými způsoby interakce různých forem umění a právních textů. Zkoumáme, jak je právo zastoupeno v různých kulturních kontextech, a zkoumáme také možnosti interpretace právních textů jako literárního a uměleckého produktu v tom nejširším slova smyslu. Analyzujeme některá z ústředních témat práva a právní vědy, avšak zkoumáme je prostřednictvím škály disciplinárních přístupů, mezi které patří umění, poezie, film a literatura. Interakce s různými texty, jejich kulturně historickými kontexty či reprezentacemi vytváří specifickou dynamiku, díky které mohou čtenáři této knihy získat hlubší povědomí o právních a právně teoretických otázkách. Na pomoc si bereme také konvenčnější metody právní vědy, které pracují na průsečíku práva, politiky a filozofie a společně usilují o pochopení existujících právních institucí a konceptů a zohledňují společenské dopady právního řádu na společnost a jednotlivce. Proto je důležité, abychom dokázali rozeznávat, jakým způsobem se v soudních rozhodnutích konstruuje příběh, který je následně jazykem práva vyprávěn, a naučili se číst v argumentaci soudů a rozpoznávat způsoby, jak mohou slova a slovní spojení právního jazyka buď reprodukovat, nebo měnit základní kulturní a politické nastavení společnosti. Autorský tým vychází z toho, že kulturní a umělecká média jsou schopna ukázat jednak na systémové problémy, se kterými se právo potýká (normotvorba a implementace práva), a také poskytnout jemnější optiku, která nám zprostředkuje mnohem bohatší kognitivní pole, ze kterého můžeme čerpat při analýze klíčových právních problémů; takové pole se totiž neomezuje na doktrinální chápání práva. Tato kniha upozorňuje na příběhy, které se nemohou z různých důvodů odrazit v procesech interpretace práva nebo jeho tvorby. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Právo v kontextu umění, filmu a literatury - Petr Agha - e-kniha , Various: zakázaní zpěváci druhé kultury - cd (g201712)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, 128 stran Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství je vědeckou monografií, která pomocí statistiky zpracovává zásadní oblasti konceptu kvality života v seniorské populaci. V předkládané publikaci je největší pozornost věnována kvalitě života u seniorů související s mobilitou, soběstačností, emocionálním a sociálním atributem. Komponenty kvality života jsou analyzovány u seniorů v ústavním zařízení různého typu a výsledky analýzy jsou prezentovány jako doporučení pro praktické využití. Kniha je proto určená odborníkům z oblasti geriatrie, ošetřovatelství, sociologie a psychologie. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9) , Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvisl. (978-80-7478-733-1)

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií (978-80-7502-483-1)

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií  (978-80-7502-483-1)
Detail

Kniha - autor Lucie Smolka, 200 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále identifikuje a analyzuje praktické problémy kolektivní správy - uzavírané závazkové vztahy, monopol kolektivní správy, specifika jednotlivých režimů kolektivní správy nebo možnost licencování pro více území. Publikace rovněž zkoumá alternativní způsoby kompenzace nositelů práv, které se v posledních letech objevují. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kolektivní správa v kontextu moderních technologií (978-80-7502-483-1) , Listina v kontextu společenských změn (k 30. výročí jejího přijetí) (999-00-035-2489-8)

Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie - Filip Grygar

Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie - Filip Grygar
Detail

Kniha je první komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ceny Nielsi Bohrovi, osobnosti, která ve 20. století vedle Alberta Einsteina snad nejvíce proměnila tvářnost nejenom fyziky, ale i dalších přírodních věd a lidského myšlení vůbec. Vzhledem k bohrovskému vakuu u nás si mohl autor dovolit vycházet z rozmanité škály témat a sledovat jeho dílo protínající několik rozličných oborů. Věnuje se jak Bohrově životní a vědecké dráze, tak i jeho komplementárnímu způsobu myšlení a originálnímu přístupu k různým otázkám vědy. Kromě toho je pro české čtenáře kniha doplněna šesti překlady Bohrových článků týkajících se nového porozumění fenoménu života v oblasti biologie. Niels Bohr je zde představen jako mimořádně všestranný myslitel, jenž se vymyká učebnicovým klišé o tom, jak funguje věda nebo v čem spočívá její "vědeckost". Tento výjimečný člověk, který založil Fyzikální ústav v Kodani - Mekku kvantové teorie, v sobě spojoval zaníceného filosofa-vědce, zajímajícího se o další obory a krásnou literaturu, a navíc filantropa, jenž zajistil práci v ústavu mnoha židovským vědcům a později se spolupodílel na záchraně tisíců židovských uprchlíků z okupovaného Dánska před transportem do koncentračních táborů. Kniha není koncipována jako klasický vědecký životopis nebo dějiny oboru, obsahuje některé interpretace, závěry a souvislosti, jež čtenář v takto ucelené podobě v české či zahraniční literatuře patrně nenalezne. Publikace vychází ze studia Bohrových rukopisů, korespondence, rozhovorů a stěžejní bohrovské i další původní literatury, která je v tomto rozsahu české veřejnosti prezentována poprvé. Autor kromě dlouhodobého využívání zahraničních knihoven v Cambridge, Edinburghu nebo Lovani studoval i archivní materiály v Bohrově archivu v Kodani. Niels Henrik David Bohr (1885-1962) byl dánský myslitel, filantrop, vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vedle výzkumu struktury atomů a jejich záření zavedl do fyziky například princip korespondence, teorii nukleárních reakcí či složeného jádra a rozvinul kapkový model jádra. Alfou i omegou Bohrova fenomenálního způsobu myšlení je filosoficko-epistemologický rámec komplementarity, jejž uplatňoval kromě fyziky nebo biologie i v jiných vědních disciplínách. Bohr založil proslulý Fyzikální ústav v Kodani a rovněž se zasloužil o založení mezinárodních vědeckých center jako CERN a NORDITA. Kniha získala cenu Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní vědeckou a odbornou literaturu v ČR za rok 2014 v oblasti věd o neživé přírodě. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie - Filip Grygar , Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4)

Nové formy školního podvádění a vyrušování v kontextu digitálního vzdělávání - Petra Ambrožová

Nové formy školního podvádění a vyrušování v kontextu digitálního vzdělávání - Petra Ambrožová
Detail

Publikace nabízí nový pohled na aktuální podoby fenoménu školního podvádění a vyrušování v kontextu nových forem vzdělávání dětí a dospívajících v 21. století. Vychází z konceptu digitálních domorodců a upozorňuje na nové formy rizik spojených s inklinací mladé generace k užívání digitálních technologií při studiu i ve volném čase. Kromě jiných fenoménů se zaměřuje na problematiku nových forem podvádění (plagiátorství, cybercheating), vyrušování (cyberslacking), okrajově se dotýká i dalších rizik spojených s užíváním digitálních technologií v kontextu současné edukační reality (sexting, online závislost). (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nové formy školního podvádění a vyrušování v kontextu digitálního vzdělávání - Petra Ambrožová , I rodina má svou paměť: rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu (978-80-7422-584-0)

Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvisl. - Renáta Klufová

Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvisl. - Renáta Klufová
Detail

Autorka se dlouhodobě zabývá problematikou venkova. Její dosavadní publikační činnost dokládá široký záběr a podrobnou znalost venkovského prostředí. Venkov chápe jako prostor, v němž se střetávají různorodé vlivy a tendence, které se podílejí na jeho historickém, sociálním a kulturním vývoji a utvářejí jeho současný rozvojový potenciál. Vlastní typologické vymezení obcí bezesporu přispěje do rozsáhlé a stále pokračující diskuze o vývojových tendencích českého venkova. Vypracovaná typologie potvrdila předpoklad významu velikosti obce a geografické polohy pro diferenciaci obcí. Úvahy o dalším rozvoji venkova jsou věcné a zasvěcené. Obrazové přílohy publikaci vhodně doplňují, takže bude užitečná nejen pro zájemce o venkov, ale i pro studenty a případně řídící sféru. Z recenze prof. PhDr. Ing. Věry Majerové, CSc. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvisl. - Renáta Klufová , Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství - Ľudmila Majerníková, Anna Hudáková - e-kniha

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství - Ľudmila Majerníková, Anna Hudáková - e-kniha
Detail

eBook:,Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství je vědeckou monografií, která pomocí statistiky zpracovává zásadní oblasti konceptu kvality života v seniorské populaci. V předkládané publikaci je největší pozornost věnována kvalitě života u seniorů související s mobilitou, soběstačností, emocionálním a sociálním atributem. Komponenty kvality života jsou analyzovány u seniorů v ústavním zařízení různého typu a výsledky analýzy jsou prezentovány jako doporučení pro praktické využití. Kniha je proto určená odborníkům z oblasti geriatrie, ošetřovatelství, sociologie a psychologie. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství - Ľudmila Majerníková, Anna Hudáková - e-kniha

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika - Jakub Halama - e-kniha

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika - Jakub Halama - e-kniha
Detail

eBook:,Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a jejich charakteristika; datace a druhy sídlištních objektů), dále směrech, způsobech a chronologii přísunu sigillaty z římských provincií do germánských Čech. Pozornost je také věnována nálezům pozdní produkce (4.–5. stol. n.l.), horizontu markomanských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřímské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. Text doprovází mapy a obrazové, kresebné i fotografické přílohy. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika - Jakub Halama - e-kniha

Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvisl. - Klufová Renáta

Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvisl. - Klufová Renáta
Detail

Autorka se dlouhodobě zabývá problematikou venkova. Její dosavadní publikační činnost dokládá široký záběr a podrobnou znalost venkovského prostředí. Venkov chápe jako prostor, v němž se střetávají různorodé vlivy a tendence, které se podílejí na jeho historickém, sociálním a kulturním vývoji a utvářejí jeho současný rozvojový potenciál. Vlastní typologické vymezení obcí bezesporu přispěje do rozsáhlé a stále pokračující diskuze o vývojových tendencích českého venkova. Vypracovaná typologie potvrdila předpoklad významu velikosti obce a geografické polohy pro diferenciaci obcí. Úvahy o dalším rozvoji venkova jsou věcné a zasvěcené. Obrazové přílohy publikaci vhodně doplňují, takže bude užitečná nejen pro zájemce o venkov, ale i pro studenty a případně řídící sféru. Z recenze prof. PhDr. Ing. Věry Majerové, CSc. (patro.cz)

Podobné produkty ako Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvisl. - Klufová Renáta

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)
Detail

Elektronická kniha - ze série Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, autor Jaroslava Dosedlová, 168 stran, česky Monografie představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Klíčovou otázkou, kterou si její autorka klade, je, zda optimismus v kontextu zdraví přináší benefity, nebo je spojen spíše s riziky. Monografie integruje jedenáct empirických studií, z nichž většina byla realizována v průběhu čtyř na sebe navazujících výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Kromě konstruktů optimismu/pesimismu prověřuje i další demografické a osobnostní charakteristiky jako psychologické proměnné ovlivňující chování související se zdravím, jež je v dnešní době považováno za nejsilnější faktor podílející se na zdravotním stavu jedince. Monografie je určena především odborné veřejnosti, kromě studentů a odborníků v oblasti psychologie tematicky oslovuje i další... (alza.cz)

Podobné produkty ako Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky (978-80-7478-898-7)

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky (978-80-7478-898-7)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Veteška, 252 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, alternativní trestání aj.). Protože tematika publikace leží na hranici řady oborů, konkrétně sociální práce, psychologie, sociologie, andragogiky, pedagogiky a práva, vyžaduje interdisciplinární přístup, který v současnosti patrně nejlépe aplikuje tzv. sociální andragogika. Čtenáři se seznámí s technikami a metodami mediace a s praktickým neformálním a strukturovaným procesem řešení konfliktů v řadě zemí. Mediátor je představen jako nestranná osoba pomáhající sporným stranám formou vyjednávání nalézt řešení v jejich sociálně a právně složité situaci. Mediátora publikace vnímá jako nezávislého odborníka na efektivní vyjednávání a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky (978-80-7478-898-7)

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)
Detail

Kniha - autor Jaroslava Dosedlová, 168 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Klíčovou otázkou, kterou si její autorka klade, je, zda optimismus v kontextu zdraví přináší benefity, nebo je spojen spíše s riziky. Monografie integruje jedenáct empirických studií, z nichž většina byla realizována v průběhu čtyř na sebe navazujících výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Kromě konstruktů optimismu/pesimismu prověřuje i další demografické a osobnostní charakteristiky jako psychologické proměnné ovlivňující chování související se zdravím, jež je v dnešní době považováno za nejsilnější faktor podílející se na zdravotním stavu jedince. Monografie je určena především odborné veřejnosti, kromě studentů a odborníků v oblasti psychologie tematicky oslovuje i další zájemce rozvíjející společenské vědy se... (alza.cz)

Podobné produkty ako Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)

Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie (978-80-7502-624-8)

Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie (978-80-7502-624-8)
Detail

Kniha - autor Ondřej Svoboda, 238 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Evropská unie představuje jednoho z největších vývozců a příjemců zahraničních investic. S ohledem na toto postavení byl rok 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která zařadila přímé zahraniční investice do společné obchodní politiky ve výlučné pravomoci Unie, počátkem vzniku nového významného globálního aktéra v tvorbě investičních politik a mezinárodního investičního práva. Zahájení vyjednávání se Spojenými státy americkými o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) o čtyři roky později vyvolalo neočekávaný kritický zájem veřejnosti, což přivedlo EU k přehodnocení jejího přístupu a osvojení si tématu reformy systému investiční ochrany, který v poslední dekádě čelí rostoucí krizi legitimity. Třináct let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost lze konstatovat, že společná investiční politika dospívá a mění systém mezinárodního investičního práva.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie (978-80-7502-624-8)

Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství - Sylvie Milerová

Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství - Sylvie Milerová
Detail

Bankovní tajemství je institutem, který poskytování služeb bankami doprovází již odedávna. Přestože je obecně známým institutem, jeho zákonná definice, včetně úpravy průlomů do bankovního tajemství, není ucelená. V posledních letech prodělává jeho podoba a možnosti průlomů do něj vlivem mnohdy protichůdných moderních legislativních trendů (důraz na ochranu spotřebitele, důraz na transparentnost zpracování osobních údajů, podpora mobility bankovních klientů a podpora inovativních finančních služeb, sdílení údajů pro prevenci kriminality vč. terorismu, praní špinavých peněz a daňových úniků) podstatný vývoj. Tato kniha nabízí komplexní představení bankovního tajemství včetně kategorií a jednotlivých konkrétních průlomů do něj a souvislostí, které bankovní tajemství má s legislativou týkající se zpracování osobních údajů. V knize jsou apopsány interpretační problémy z praxe a konkrétní praktické návrhy jejich řešení (jako je např. problematika outsourcingu, postupů ověřování úvěruschopnosti a využívání databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a další). (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství - Sylvie Milerová

Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku - Libor Martinek - e-kniha

Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku - Libor Martinek - e-kniha
Detail

eBook:,V naší studii zkoumáme projevy kulturní skupinové a individuální autorské identity především v krásné literatuře, popřípadě v některých příhodných žánrech lokálního písemnictví. Identitu je možné zkoumat z hlediska narativních struktur, ale v našem případě jinak, než jak to činí filozofové, kteří se zamýšlejí nad samotnou podstatou identity, psychologové, kteří např. upozorňují na dynamiku identity jedince v socializačním procesu a utváření osobnosti, sociální psychologové, varující před ztrátou identity v teorii davu, sociologové, zkoumající subjektivní zpracování biografické kontinuity/diskontinuity, a politologové, kteří uvažují v souvislosti s Evropskou unií o identitě evropanství. Identita je důležitá pro regionální, národnostní a národní povědomí etnické menšiny, kterou v našem případě představují obyvatelé českého Těšínska hlásící se k české a k polské národnosti (německá národnost, v regionu poměrně početná do odsunu po roce 1945, není předmětem naší pozornosti). Zkoumány jsou projevy bilingvismu v literatuře, problematika tzv. malé vlasti (v polštině „ojczyzny“), domova, rodného domu apod. Poněkud obecný a abstraktní pojem identita, kterému lze rozumět univerzálně jako totožnosti (identifikaci potom jako procesu ztotožňování), prostřednictvím zapojení do určitých vztahů (regionálního, biografického, kulturního, politického, skupinového apod.) specifikujeme a přibližujeme určitému obsahu významů. Tyto obsahy jsou různě konkretizovány, tematizovány a symbolizovány v literatuře. „Identitu“ tudíž chápeme jako aktivní prvek, který logiku významu získává teprve tím, že je uveden do konkrétních vztahů. Zkoumání identity si vyžaduje nejen tradiční biografický, strukturální nebo strukturálně-sémiotický postup, nýbrž z hlediska metodologie studie je nutné zohlednit i antropologickou dimenzi hledání možných koncepcí identit a způsobů identifikací. S vědomím, že z hlediska času, jenž je v literatuře úzce spojen s vyprávěním (narací), setkáváme se v beletristice s vyjádřením odlišné strategie autorských (spisovatelských) přístupů v souvislosti s kulturní, sociální, ekonomickou či politickou situací společnosti, která však v literatuře zdaleka není jejím prostým odrazem. Akcentujeme proti tomu hledisko komunikační, referenční a v odůvodněných případech transcendenční. Co se týče konkrétního zkoumání individuální identity, činíme tak na příkladu významného spisovatele polské národnosti, polsky píšícího Pawła Kubisze (12. května 1907 Konská, Třinec – 19. srpna 1968 Český Těšín), jenž se stal obětí nevybíravých likvidačních praktik jako spisovatel, redaktor polského menšinového tisku ze strany krajských, okresních i místních orgánů KSČ a také nepřejících mu osob z Hlavního výboru Polského svazu kulturně-osvětového (PZKO). LIBOR MARTINEK (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku - Libor Martinek - e-kniha

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3)

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3)
Detail

Kniha - autor Mikuláš Čtvrtník, 384 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové dějiny jsou v knize pojímány v širokém pojmovém kontextu vývoje českého a evropského historického myšlení 19. a 20. století. Autor zkoumá duchové dějiny z nejrůznějších úhlů pohledu. Jejich prostřednictvím se snaží ukázat, v jakém smyslu můžeme duchové dějiny považovat za dějepisecký směr, který je nadále inspirativní pro moderní českou i světovou historiografii. Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha. (alza.cz)

Podobné produkty ako Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3)

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (978-80-7502-399-5)

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (978-80-7502-399-5)
Detail

Kniha - autor Jan Kysela, 250 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Dělba moci je tématem klasickým, traktovaným v politickém a právním myšlení již po staletí, pro mnohé tak možná v současném světě už poněkud vyčpělým. Navzdory tomu zůstává podstatným prvkem teorie a praxe omezené vlády. Kniha sleduje vznik, důvody a různé soudobé i historické modely dělby moci. Všímá si také jejích předchůdců a alternativ, ať už se jedná o smíšenou vládu, anebo o různé varianty kultivace vládců. Uvozena je přehledem pojetí moci jako takové, končí shrnutím relevantním pro poměry České republiky. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (978-80-7502-399-5)

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou (978-80-7598-139-4)

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou (978-80-7598-139-4)
Detail

Kniha - autor Diana Synková; Martina Zdvihalová; Eva Schneiderová, 288 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Předkládaná publikace analyzuje a interpretuje práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, a to zejména v kontextu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, respektive s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, a současně v kontextu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, jež mění dřívější právní úpravu v oblasti ochranných známek. Dne 23. března 2016 došlo v oblasti evropských ochranných známek k podstatným změnám. Předmětné změny budou již v roce 2019 díky implementační Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 zahrnuty do národních předpisů členských států Evropské unie, včetně České republiky. Daná skutečnost je také jedním z hlavních důvodů, proč se zabýváme právě otázkami práv na označení ve světle těchto uskutečněných a připravovaných změn v oblasti ochranných známek. Mezi hlavní... (alza.cz)

Podobné produkty ako Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou (978-80-7598-139-4)

Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky (978-80-7676-505-4)

Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky (978-80-7676-505-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Mertl, 380 stran, česky Předkládaná publikace se věnuje financování zdravotnictví, tedy odvětví, které má už odedávna zásadní civilizační význam. Důležitost tématu podtrhuje fakt, že výdaje na zdravotnictví jsou v současnosti významnou položkou veřejných rozpočtů – otázka, kde vzít peníze na zdravotnictví, je tak evergreenem odborných i laických diskusí. V knize jsou zmapována specifika zdravotní péče, z nichž je odvozeno inovativní rozčlenění zdravotnických systémů na univerzální a volitelnou část. Publikace nabízí unikátní výběr a pečlivé rozpracování teoretických konceptů utříděných tak, aby poskytly podložené vysvětlení řady často diskutovaných dilemat, jako je optimální počet zdravotních pojišťoven, rozsah spoluúčasti pacientů, výše plateb za státní pojištěnce, efektivnost výdajů na zdravotnictví, charakter solidarity ve zdravotnictví nebo role státu ve zdravotnictví. Přivádí do české odborné literatury pojem fiskálního... (alza.cz)

Podobné produkty ako Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky (978-80-7676-505-4)

Financování zdravotnických systémů: v kontextu české zdravotní politiky (978-80-7676-505-4)

Financování zdravotnických systémů: v kontextu české zdravotní politiky (978-80-7676-505-4)
Detail

Kniha - autor Jan Mertl, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Předkládaná publikace se věnuje financování zdravotnictví, tedy odvětví, které má už odedávna zásadní civilizační význam. Důležitost tématu podtrhuje fakt, že výdaje na zdravotnictví jsou v současnosti významnou položkou veřejných rozpočtů – otázka, kde vzít peníze na zdravotnictví, je tak evergreenem odborných i laických diskusí. V knize jsou zmapována specifika zdravotní péče, z nichž je odvozeno inovativní rozčlenění zdravotnických systémů na univerzální a volitelnou část. Publikace nabízí unikátní výběr a pečlivé rozpracování teoretických konceptů utříděných tak, aby poskytly podložené vysvětlení řady často diskutovaných dilemat, jako je optimální počet zdravotních pojišťoven, rozsah spoluúčasti pacientů, výše plateb za státní pojištěnce, efektivnost výdajů na zdravotnictví, charakter solidarity ve zdravotnictví nebo role státu ve zdravotnictví. Přivádí do české odborné literatury pojem... (alza.cz)

Podobné produkty ako Financování zdravotnických systémů: v kontextu české zdravotní politiky (978-80-7676-505-4)

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva (978-80-7478-341-8)

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva (978-80-7478-341-8)
Detail

Kniha - autor Tereza Kadlecová, 212 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Publikace se zabývá otázkami evropského mezinárodního práva soukromého, na které autorka nahlíží optikou pracovního práva. Kromě stručného nástinu vývoje EMPS se zaměřuje na jednotlivé prameny práva v této oblasti – v první řadě oběma základními kodifikacemi norem kolizních a norem mezinárodního práva procesního, tj. nařízeními Řím I a Brusel I. V dalším výkladu se publikace věnuje klíčové harmonizační úpravě, kterou představuje Směrnice o vysílání pracovníků, a také kolizní regulaci mimosmluvních závazkových vztahů, tj. nařízení Řím II - zejm. jeho ustanovením týkajícím se kolizní úpravy protestní akce v kolektivním vyjednávání. V závěru je pozornost věnována odpovídající české vnitrostátní úpravě, tj. relevantním aspektům ZMPS a Nového ZMPS a relevanci těchto úprav ve vztahu k výše uvedeným úpravám evropského práva. (alza.cz)

Podobné produkty ako Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva (978-80-7478-341-8)

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století - Josef Prokeš - e-kniha

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století - Josef Prokeš - e-kniha
Detail

eBook:,Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako synekdochu celého autora, zdůrazňuje klíčové motivy a upozorňuje na jejich vývoj v rámci autorského kontextu. Chápe současně jednotlivé analyzované písně jako svazek sil vyvažujících se ve vzájemně protikladných napětích a zahrnuje do výkladů rovněž vše, co zkoumané písně obklopuje a vchází s nimi ve styk. Osobnosti zkoumaných folkových písničkářů práce chápe jako souhrn dynamických složek celku moderního českého folku, jejichž působnost je určována jejich vlastními dispozicemi i vzájemnými vztahy, jakož i vztahem jednoho každého z nich k folku domácímu i světovému. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století - Josef Prokeš - e-kniha

Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku (999-00-031-8628-7)

Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku (999-00-031-8628-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D., 46 stran, česky V naší studii zkoumáme projevy kulturní skupinové a individuální autorské identity především v krásné literatuře, popřípadě v některých příhodných žánrech lokálního písemnictví. Identitu je možné zkoumat z hlediska narativních struktur, ale v našem případě jinak, než jak to činí filozofové, kteří se zamýšlejí nad samotnou podstatou identity, psychologové, kteří např. upozorňují na dynamiku identity jedince v socializačním procesu a utváření osobnosti, sociální psychologové, varující před ztrátou identity v teorii davu, sociologové, zkoumající subjektivní zpracování biografické kontinuity/diskontinuity, a politologové, kteří uvažují v souvislosti s Evropskou unií o identitě evropanství. Identita je důležitá pro regionální, národnostní a národní povědomí etnické menšiny, kterou v našem případě představují obyvatelé českého Těšínska hlásící se... (alza.cz)

Podobné produkty ako Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku (999-00-031-8628-7)

Subjektivní teorie řídící jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů - Petr Koubek

Subjektivní teorie řídící jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů - Petr Koubek
Detail

Subjektivní teorie představují kognitivní struktury, které jsou relativně stabilní, a ačkoliv je jejich nositel nemá často verbalizovány, podle zjištění výzkumu řídí jeho jednání ve výuce. Cílem monografie je na čtyřech zkoumaných případech učitelek občanské výchovy ilustrovat jejich subjektivní teorie týkající se smyslu a cíle vyučovacího předmětu a psychodidaktické transformace těchto cílů v příležitosti k učení žáků. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Subjektivní teorie řídící jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů - Petr Koubek

Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4)

Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Denemark, 175 stran, česky V předkládané publikaci se autor dopodrobna zabývá právem být zapomenut a jeho širokými souvislostmi – historickým vývojem především v prostředí kontinentální Evropy, jeho významem a kontextem v rámci dnešního pojetí ochrany osobních údajů, nutně též střetem práva na soukromí (a ochranu osobních údajů) a práva na svobodu slova. Právě na přístupu vrcholných evropských soudů ke střetu práva na soukromí a práva na svobodu slova se autor monografie snaží demonstrovat, jakým způsobem je právo být zapomenut vnímáno a v jakých případech je možné ho uplatňovat. Nechybí ani relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie v notoricky známém případu Google v. Spain a veškerá další navazující judikatura, jež napomáhá právo být zapomenut aplikovat v praxi. Uvedené závěry z kontinentálního právního prostředí pak autor srovnává s právním prostředím v USA, kde právo na soukromí hraje diametrálně... (alza.cz)

Podobné produkty ako Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4)

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Josef Prokeš, 168 stran, česky Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako synekdochu celého autora, zdůrazňuje klíčové motivy a upozorňuje na jejich vývoj v rámci autorského kontextu. Chápe současně jednotlivé analyzované písně jako svazek sil vyvažujících se ve vzájemně protikladných napětích a zahrnuje do výkladů rovněž vše, co zkoumané písně obklopuje a vchází s nimi ve styk. Osobnosti zkoumaných folkových písničkářů práce chápe jako souhrn dynamických složek celku moderního českého folku, jejichž působnost je určována jejich vlastními dispozicemi i vzájemnými vztahy, jakož i vztahem... (alza.cz)

Podobné produkty ako Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)
Jazyk v kontextu kultury (9788024634067), Právo v kontextu umění, filmu a literatury (9788024646923), Buněčné kultury v medicíně (978-80-7492-380-7), Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika (9788024632612), Osobní údaje v kontextu GDPR (978-80-7502-507-4), Keltové našich zemí v evropském kontextu (978-80-725-4931-3), Kolektivní správa v kontextu moderních technologií (978-80-7502-483-1), Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství (978-80-247-4772-9), Stručné dějiny španělské kultury (9788072727537), USA Školství a vzdělávání v kulturním kontextu (978-80-7676-141-4), USA - školství a vzdělávání v kulturním kontextu (999-00-034-3720-4), Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8), Počátky latinské písemné kultury v českých zemích (978-80-210-8918-1), Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století (978-80-280-0138-4), Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky (978-80-7478-898-7), Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie (978-80-257-2809-3), Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky (978-80-7676-505-4), Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou (978-80-7598-139-4), Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (978-80-7502-399-5), Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu (978-80-7676-233-6), Český jazyk pro SŠ komplet 3 v 1 (8594022788890), Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku (999-00-031-8628-7), Obtížná balanc: Ke kánonu anglofonních literatur v českém kontextu (978-80-246-4028-0), Ovocné kultury (978-80-86726-86-1), Various: Zakázaní zpěváci druhé kultury - CD (G201712), Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvisl. (978-80-7478-733-1), Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí) (999-00-035-2489-8), Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů (999-00-033-6890-4), I rodina má svou paměť: Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu (978-80-7422-584-0), Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (978-80-210-5431-8)