Hurban iii. medzi stalinom a rooseveltom (978-80-8202-107-6)

Produkt Hurban iii. medzi stalinom a rooseveltom (978-80-8202-107-6) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Hurban iii. medzi stalinom a rooseveltom (978-80-8202-107-6) upraviť a produkt hľadať znova.

Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom (978-80-8202-107-6)

Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom (978-80-8202-107-6)
Detail

Kniha - autor Ivan Kučma, 286 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Prvý z Martinčanov trúfalo prerazil hranice Slovenska všetkými zámorskými smermi. Vladimír Ladislav Hurban, slovenský spisovateľ a prekladateľ, syn Svetozára Hurbana Vajanského, bol jedným z prvých Slovákov - diplomatov v službách Československa. Autor monografie ho vidí ako politika s dušou klaviristu a básnika s dušou diplomata. V. L. Hurban pôsobil ako diplomat takmer na všetkých kontinentoch, v roku 1942 bol oficiálne uznaný za veľvyslanca londýnskej exilovej československej vlády v USA. Aké boli jeho vzťahy s Janom Masarykom a rodinou prezidenta T. G. Masaryka? A v čom bol iný než jeho známy otec? Monografiu Ivana Kučmu HURBAN III. Medzi Stalinom a Rooseveltom vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom (978-80-8202-107-6) , Hurban iii. medzi stalinom a rooseveltom (978-80-8202-107-6)

Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom - Ivan Kučma

Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom - Ivan Kučma
Detail

Prvý z Martinčanov trúfalo prerazil hranice Slovenska všetkými zámorskými smermi. Vladimír Ladislav Hurban, slovenský spisovateľ a prekladateľ, syn Svetozára Hurbana Vajanského, bol jedným z prvých Slovákov - diplomatov v službách Československa. Autor monografie ho vidí ako politika s dušou klaviristu a básnika s dušou diplomata. V. L. Hurban pôsobil ako diplomat takmer na všetkých kontinentoch, v roku 1942 bol oficiálne uznaný za veľvyslanca londýnskej exilovej československej vlády v USA. Aké boli jeho vzťahy s Janom Masarykom a rodinou prezidenta T. G. Masaryka? A v čom bol iný než jeho známy otec? Monografiu Ivana Kučmu HURBAN III. Medzi Stalinom a Rooseveltom vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom - Ivan Kučma , Vyháňač besov: rusko medzi minulosťou a budúcnosťou (978-80-8202-024-6)

Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom - Kučma Ivan

Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom - Kučma Ivan
Detail

Prvý z Martinčanov trúfalo prerazil hranice Slovenska všetkými zámorskými smermi. Vladimír Ladislav Hurban, slovenský spisovateľ a prekladateľ, syn Svetozára Hurbana Vajanského, bol jedným z prvých Slovákov - diplomatov v službách Československa. Autor monografie ho vidí ako politika s dušou klaviristu a básnika s dušou diplomata. V. L. Hurban pôsobil ako diplomat takmer na všetkých kontinentoch, v roku 1942 bol oficiálne uznaný za veľvyslanca londýnskej exilovej československej vlády v USA. Aké boli jeho vzťahy s Janom Masarykom a rodinou prezidenta T. G. Masaryka? A v čom bol iný než jeho známy otec? Monografiu Ivana Kučmu HURBAN III. Medzi Stalinom a Rooseveltom vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. (patro.cz)

Podobné produkty ako Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom - Kučma Ivan , Rozprávky medzi riadkami (978-80-8202-081-9)

Vyháňač besov: Rusko medzi minulosťou a budúcnosťou (978-80-8202-024-6)

Vyháňač besov: Rusko medzi minulosťou a budúcnosťou (978-80-8202-024-6)
Detail

Kniha - autor Nikita Michalkov, 382 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Vynikajúci svetoznámy ruský režisér Nikita Michalkov vydal zbierku esejí Vyháňač besov inšpirovanú autorskými televíznymi zamysleniami s rovnomenným názvom Besogon (Vyháňač besov). Sú to umelecky spracované esejistické úvahy o širokom spektre tém, ktoré sa vyznačujú hlbokým prienikom do duše človeka. Ich základ tvorí autorova úvaha, do ktorej Michalkov zapracováva aj úryvky z listov, citáty z kníh, výroky osobností. Témy siahajú od predstavenia vybraných historických osobností alebo civilizačných vzorov, cez hlboko ľudské témy spojené s historicko-psychologickými udalosťami, až po politicko-spoločenské eseje inšpirované súčasným dianím, s historickými poznatkami aj politickými pohľadmi. Kniha, ktorá vyšla v máji 2016, je ilustrovanú dokumentačnými fotografiami. Toto knižné vydanie televíznych esejí sa Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov rozhodlo sprostredkovať... (alza.cz)

Podobné produkty ako Vyháňač besov: Rusko medzi minulosťou a budúcnosťou (978-80-8202-024-6) , Ars vivendi alebo umenie žiť medzi sokratom a foucaultom (978-80-8202-122-9)

Rozprávky medzi riadkami (978-80-8202-081-9)

Rozprávky medzi riadkami (978-80-8202-081-9)
Detail

Kniha - autor Ondrej Klenovský, 88 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Ondrej Klenovský odvíja svoju rozprávkovú literárnu tvorbu od svojej profesie vychovávateľa v detskom domove a na stredoškolskom internáte. Pri bezprostrednom kontakte s deťmi mal príležitosť spoznať detské potreby a rozprávky sú jeho nielen literárnym, ale aj pedagogickým príspevkom pre detskú čitateľskú verejnosť. Preto môžu byť nápomocné i rodičom pri výchove dieťaťa k tomu, aby bolo vnímavé, odbúravalo detský egoizmus a myslelo aj na potreby druhých, učilo sa ich chápať. Na rozdiel od prvej autorovej knihy rozprávok ((Ne)Zabudni(te) na Zabudnutie (VSSS 2016), ktorá prinášala humorne ladené príbehy z rozprávkového prostredia, prostredie Rozprávok medzi riadkami je realistické a témy sú vážne a hĺbavé. Sú zamerané proti povrchnému prijímaniu a hodnoteniu, ktoré je u detí časté, a tiež sú zamerané na prevenciu proti prchkým reakciám. Preto rozprávky vychádzajú z jasných jednoduchých... (alza.cz)

Podobné produkty ako Rozprávky medzi riadkami (978-80-8202-081-9) , Kamienky (978-80-8202-110-6)

Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (978-80-8202-122-9)

Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (978-80-8202-122-9)
Detail

Kniha - 352 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Kniha Ars vivendi sa zaoberá vybranými postavami antického, renesančného a moderného myslenia, ktoré spájajú filozofiu s umením (lat. ars) a životom (lat. vita) či žitím (lat. vivo). Výsledné spojenie "umenie žiť" (lat. ars vivendi) alebo umenie života (gr. techné tú biú) nie je marketingový titul - vyjadruje jednu z najdôležitejších činností, ktorým venovali starí filozofovia trvalú pozornosť. Moderné prehľady dejín západného myslenia nás vedú k porovnávaniu názorov významných filozofov od antiky po súčasnosť v rôznych oblastiach - metafyzike, teórii poznania, logike, etike a tak ďalej. No takmer úplne sa z nich vytratila otázka, aký spôsob života si pre seba volia jednotliví filozofovia, alebo otázka, či žijú v súlade so svojim učením. Táto kniha sa pokúša ukázať, že antická filozofia bola neoddeliteľne spätá s voľbou života. Jednotlivé kapitoly nechcú urobiť zo Sokrata, Epikura alebo Montaigna vzory... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (978-80-8202-122-9) , Klamela (978-80-8202-079-6)

Kamienky (978-80-8202-110-6)

Kamienky (978-80-8202-110-6)
Detail

Kniha - autor Brigita Lehoťanová, 80 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Pokiaľ má básnik zaujať čitateľa, musí mu ponúknuť verše, s ktorými sa môže čitateľ stotožniť, môže sa sporiť s autorom, no v žiadnom prípade ho jeho verše nemôže nechať ľahostajného. Poetka Brigita Lehoťanová tento dar básnickej komunikatívnosti má. Ba čo viac! Na ploche básne sa pohybuje suverénne a vystačí si so svojím bohatým autorským registrom aj bez siláckych postmoderných gest, slangu či nedajbože vulgarizmov. V Brigite Lehoťanovej prichádza na slovenskú poetickú scénu jasne vyhranený tvorca a svojou civilne-magickou poetikou ju rozhodne osvieži. Zbierku zdobia ilustrácie akad. maliara Stanislava Harangozóa. (alza.cz)

Podobné produkty ako Kamienky (978-80-8202-110-6) , Malý muž a malá slečna (978-80-8202-066-6)

Klamela (978-80-8202-079-6)

Klamela (978-80-8202-079-6)
Detail

Kniha - slovensky Román Henryho Fieldinga Klamela vyšiel 4. apríla 1741. Román publikovali pod pseudonymom Conny Keyber, ale autorovi súčasníci aj dnešní literárni historici a kritici sa zhodujú, že jeho autorom bol Fielding. Dielo bolo mienené ako satirický útok na román v listoch Samuela Richardsona Pamela alebo Odmenená cnosť, ktorý vyšiel o necelého polroka skôr. Román v listoch podával príbeh chudobnej, ale cnostnej slúžky, odolávajúcej zvodom svojho pána, lorda B., až je ten donútený vziať si ju za manželku, sa stal obrovským bestsellerom a v priebehu pár dní sa dočkal druhého vydania. Fielding svojím dielom nenapadol len pokrytecký príbeh o nevinnom dievčati, ktoré predalo svoju cnosť za dobré postavenie vo vyšších kruhoch, ale aj prehnanú patetickú reklamu vo forme oslavných listov a veršov, ktoré vyšli v druhom vydaní Pamely. Sám Richardson si uvedomil svoju chybu a z ďalších vydaní tieto materiály stiahol, ale už bolo neskoro. Fielding v Klamele... (alza.cz)

Podobné produkty ako Klamela (978-80-8202-079-6) , Shakespeare medzi veľkým treskom a south parkom (978-80-89666-70-6)

Očistec / Purgatorio (978-80-8202-008-6)

Očistec / Purgatorio (978-80-8202-008-6)
Detail

Kniha - autor Dalimír Stano, 14 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Postmoderná poézie Dalimíra Stana, tak ako ju prezentuje v najnovšej zbierke Očistec / Purgatorio, je obrazovo absurdnou drámou bytia, roztriešteným obrazom kedysi celistvej skutočnosti. Stano z nej vyberá črepy, skladá ich krížom-krážom k sebe, aby z nich čitateľ zachytil pôvodný tvar a popri ňom si odniesol autorskú výpoveď. Konceptuálne je kniha vystavaná nevšedne zaujímavo. Predslovom zbierky je básnický cyklus Základný text. Mottom k zbierke sú dva verše sv. Pavla z Listu Efezanom, zo štvrtej kapitoly, ktorá má názov Pravidlá nového života. Hľadá ich aj autor prostredníctvom svojho písania. Na to, aby ich rozpoznal, analyzuje suché s mokrým, dobré so zlým a postupne to cúdi, nachádzajúc esenciu. Zbierka obsahuje desať častí. Jadrom zbierky je šiesta časť - Očistec. Sú to štyri básne ako štyri strany kríža. Táto časť je najsilnejšia a najpresvedčivejšia. Je v nich "ligot pod... (alza.cz)

Podobné produkty ako Očistec / Purgatorio (978-80-8202-008-6) , Svetozár hurban vajanský (978-80-88981-15-2)

Slzy pre bolesť (978-80-8202-178-6)

Slzy pre bolesť (978-80-8202-178-6)
Detail

Kniha - autor Gabriel Németh, 268 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Je sivé daždivé poludnie ako stvorené na melanchóliu. Dážď za oknami nekompromisne bubnuje svoje blues, kvapka po kvapke steká po skle a splýva v symfóniu chladného sychravého októbra. V tú zvláštnu jeseň, ktorá si tyká s oblohou roztrhanou na mraky. Upreto sedím a zovieram päste v dlaň, ani nedýcham, pritom sa držím operadla stoličky a hľadím bezradne na lekára. Prikovaná o podlahu nemocničnej ambulancie sa cítim príšerne, priamo pod psa. Celým telom mi prechádza akási silná vibrácia, elektrický šok, akoby do mňa udrel blesk. Cítim sa zničená, úplne na dne svojich síl po tom, čo lekár na do mnou, vyniesol svoj verdikt. V ordinácii vládne zvláštne napätie, dalo by sa ho krájať nožom ako chlieb. Celá sa chvejem nedočkavosťou. Koľko krát som si vravela, mne sa to stať nemôže, aj e to tu: je pondelok, pätnásteho októbra dvetisíctri, čosi po trinástej hodine. Všetko je v pohybe, len môj... (alza.cz)

Podobné produkty ako Slzy pre bolesť (978-80-8202-178-6) , Dosť dobrý dom (978-80-8202-152-6)

Dosť dobrý dom (978-80-8202-152-6)

Dosť dobrý dom (978-80-8202-152-6)
Detail

Kniha - autor Zuzana Cigánová, 176 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0362041 (alza.cz)

Podobné produkty ako Dosť dobrý dom (978-80-8202-152-6) , Slzy pre bolesť (978-80-8202-178-6)

V šestnástich rokoch muž (978-80-8202-011-6)

V šestnástich rokoch muž (978-80-8202-011-6)
Detail

Kniha - autor Jean Arthur Rimbaud, 159 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá J. A. Rimbaud (narodil sa 20. októbra 1854 v Charleville a zomrel 10. novembra 1891 v Marseille) je zázračným dieťaťom francúzskej aj svetovej modernej poézie. Podstatnú časť svojho diela, vrátane erbovej básne Opitá loď, vytvoril ešte skôr než dovŕšil sedemnásty rok. Vo svojej poetike nadradil nad zneužiteľnú ideu a falošnú morálku neomylné zmysly a slobodnú imagináciu. Týmto gestom narušil pokoj všetkých, za rôznymi ideológiami sa skrývajúcich priemerných básnikov. "Protištátne" bolo to gesto ešte aj takmer o sto rokov, keď sa k nemu, pri svojom scenzurovanom nástupe v apríli roku 1958, prihlásila Trnavská skupina. Naposledy - pod názvom Moje malé milenky - vyšiel u nás výber z Rimbaudovej poézie v prebásnení Ľubomíra Feldeka v roku 1999 a hneď bol rozobraný. Naň nadväzujúci rozšírený výber V šestnástich rokoch muž (podľa jazykovej interpretácie a v spolupráci s Annou Lara... (alza.cz)

Podobné produkty ako V šestnástich rokoch muž (978-80-8202-011-6) , Opravárenství a diagnostika iii (978-80-7333-073-6)

Čo je nové v básničkove (978-80-8202-136-6)

Čo je nové v básničkove (978-80-8202-136-6)
Detail

Kniha - autor Paula Sobolová Jelínková, 72 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Už názov zbierky vyvoláva v čitateľovi otázku. VŠETKO? No nie celkom. Lebo ani v tejto zbierke básničiek nechýba veleba lesa, prírody, kvietkov, zvieratiek, hádaniek, škola a personifikácia. Autorka sa usiluje vynoviť veršom veci a dianie okolo seba detskými očami. Básničkám nechýba príbeh a v ňom niečo skryté. Veršíky sú ľahko zapamätateľné a malému čitateľovi ponúkajú možnosť dotvoriť si ich vlastným rýmom. Mnohé básničky sú založené na dialógoch, ktoré si čitateľ môže samostatne replikovať. Autorka rešpektuje vlastnú detskú skúsenosť a obchádza edukačný zámer, aby čitateľ ani nezbadal, čo nové sa dozvedel a osvojil si. Zbierku zdobia pôsobivé ilustrácie akad. maliara Martina Kellenbergera. Autorka okrem prozaických kníh a rozhlasových hier pre dospelých napísala aj knižočky pre mládež a deti: Prázdniny (1977) - ocenené SLF, Tréner sa zajtra žení (1979), Ajko Pavleška... (alza.cz)

Podobné produkty ako Čo je nové v básničkove (978-80-8202-136-6) , 1000 aut a strojů se samolepkami (978-80-7687-107-6)

Julianna alebo Hra na únos (978-80-8202-037-6)

Julianna alebo Hra na únos (978-80-8202-037-6)
Detail

Kniha - autor Júlia Voznesenská, 190 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá V Nemecku žijúca bývalá disidentka J. Voznesenská je originálna ruská autorka, ktorá zažiarila hneď po vstupe na knižný trh (2002). Na Slovenku vyšli vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v preklade I. Vranskej Rojkovej dva jej romány: Kasandrina cesta alebo Dobrodružstvá s cestovinami a Lancelotova púť. Populárna predstaviteľka fantastickej prózy s kresťanským podtextom inšpirovaná dielami Lewisa a Tolkiena v novom románe sviežo, pútavo a s humorom prináša moderný príbeh dvojičiek, ktoré po rozvode rodičov vyrastali formované rozdielnym prostredím a výchovou. Po smrti matky sa stretnú v otcovom dome a začne sa odvíjať dobrodružný príbeh. Sebecká Julka spriada intrigy, ktoré prerastú do nebezpečnej skúšky a spád udalostí sa deťom vymkne z rúk... Kniha otvára aj okná do duchovného sveta a učí deti nazerať do seba, vnímať pohnútky svojich činov a rozlišovať dobré od zlých.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Julianna alebo Hra na únos (978-80-8202-037-6) , Medzi tmou a svetlom (978-80-817-1036-0)

Malý muž a malá slečna (978-80-8202-066-6)

Malý muž a malá slečna (978-80-8202-066-6)
Detail

Kniha - autor Erich Kästner, 205 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Hrdinom detského románu je opäť kúzelníkov trpasličí učeň Maximko Kremienok, o ktorom príde režisér z Hollywoodu nakrútiť film. Keď si film pozrie Emily na vzdialenej Aljaške, nemôže uveriť vlastným očiam. Pretože aj táto dievčinka meria len päť centimetrov a jej mama je rodená Kremienková. Vari sú Emily a malý muž príbuzní? Erich Kästner porozpráva veselé pokračovanie knihy Malý muž. Opäť potvrdzuje svoju koncepciu detského románu: starostlivé vykreslenie charakterov, morálny prístup, kriminálnu zápletku. Slovenský preklad pripravila skúsená a zručná prekladateľka Kästnerovych diel Iva Vranská Rojková. V knihe sú početné originálne ilustrácie z nemeckého vydania od Horsta Lemkeho, ktoré verne napodobujú štýl pôvodných Tierových ilustrácií a Kästnerovým knihám dávajú osobitý atraktívny nádych. (alza.cz)

Podobné produkty ako Malý muž a malá slečna (978-80-8202-066-6) , V šestnástich rokoch muž (978-80-8202-011-6)

Madagaskar – moja láska: Planúca dedina Ambinanitelo (978-80-8202-040-6)

Madagaskar – moja láska: Planúca dedina Ambinanitelo (978-80-8202-040-6)
Detail

Kniha - 305 stran, slovensky Poľský prozaik, reportér, prírodovedec a cestovateľ Arkady Fiedler (1894 - 1985) bol fenoménom, ktorého aktivity už dávno prekročili poľské a európske hranice. Počas svojho života zorganizoval niekoľko desiatok výprav do rôznych končín sveta. Napísal 32 kníh, ktoré boli preložené do 23 jazykov a vyšli v celkovom náklade viac ako 10 miliónov výtlačkov. V jeho knihách nenájdete len jednorozmerné reportáže alebo prvoplánové cestopisy. Fiedlerovo dielo nie je iba opisom prírodných krás a prostredia, v ktorom žijú ľudia tej-ktorej krajiny. Autor približuje čitateľovi ľudí odlišných kultúr a etník a ich vzájomné vzťahy, s dôrazom na úctu k miestnym zvykom a tradíciám. Napriek jeho širokému cestovateľskému diapazónu má Madagaskar vo Fiedlerovom živote špeciálne postavenie. Knižné dielo, v poľskom origináli nazvané Madagaskar - Gorąca wieś Ambinanitelo, vzniklo za zaujímavých okolností. Autor vycestoval na Madagaskar s podporou poľskej... (alza.cz)

Podobné produkty ako Madagaskar – moja láska: Planúca dedina Ambinanitelo (978-80-8202-040-6) , Slovensko-české, česko-slovenské necenzurované eseje a úvahy (978-80-8202-053-6)

Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma (978-80-8202-181-6)

Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma (978-80-8202-181-6)
Detail

Kniha - autor Jozef Mikloško, 144 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Kniha je napísaná z lásky autora k Večnému mestu, ktorá trvá už takmer polstoročie. Aj malé rímske príhody vyvolávajú prúd asociácií a spomienok.. Mnohí tam prežijú čaro prítomného okamihu či bohémske chvíle, ktoré dotankujú energiu a radosť. Tajomná história starých Etruskov a Rimanov udržiava vo Vás zvedavosť s prirodzeným čarom poznávania. Autor navštívil Taliansko vyše dvadsaťkrát. V rokoch 2000-2005 ako veľvyslanec Slovenskej republiky v ňom prežil vrchol svojho života. Často stretal ľudí, ktorí sa v každom veku tešili zo života, mali vždy dobrú náladu a na všetko čas. Nikdy sa neponáhľali, boli tolerantní a ochotní poradiť či pomôcť. Autor na svojich virtuálno-reálnych potulkách Rímom stretol sedem zaujímavých osobností: cisára Marca Aurelia, svätú Cecíliu, cisára Konštantína, maliara Michelangela Merisi da Caravaggio, svätého Filipa Neriho, slovenského básnika Eugena Vesnina... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma (978-80-8202-181-6) , Čudo medzi zoo a cintorínom (978-80-972062-3-9)

Na okraj kultúry, na okraj života (978-80-8202-082-6)

Na okraj kultúry, na okraj života (978-80-8202-082-6)
Detail

Kniha - autor Milan Zelinka, 224 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Spisovateľ Milan Zelinka (1942), držiteľ prestížneho ocenenia Anasoft litera (Teta Anula, 2007), je neúnavným pozorovateľom života, ktorého fragmenty veľmi úspešne zachytáva vo svojich prózach. Zbierka esejí NA OKRAJ KULTÚRY, NA OKRAJ ŽIVOTA je akýmsi nastavením zrkadla tvorcom i konzumentom slovenskej kultúry dneška (Na okraj kultúry) a obzretím sa za niekedy smutnou, niekedy veselou, no stále dokola sa opakujúcou každodennosťou uplynulých a azda aj budúcich rokov (Na okraj života). Zelinka ani neprikrášľuje, ani zbytočne nedramatizuje; rozpráva o ľudskej veľkosti i malosti tak, ako ju videl, počul, zažil. A práve táto neskreslená optika robí Zelinkove prózy čitateľnými. (alza.cz)

Podobné produkty ako Na okraj kultúry, na okraj života (978-80-8202-082-6) , Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou (978-80-8142-857-9)

Štěňata vlků: Vlčí věk kniha čtvrtá (978-80-7557-107-6)

Štěňata vlků: Vlčí věk kniha čtvrtá (978-80-7557-107-6)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Mostecký, 224 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Od smrti Leifa Olafsona uběhly dvě desítky let a lidé pomalu zapomínají na příběh plný krve, odvahy a krutosti lidí, bohů i osudu. Pak se ale v malé osadě daleko na severu probouzí dávné zlo. Jarl Helgi se musí opět chopit meče. Jenže s bojem přichází i temná minulost a napřahuje své pařáty. Protože Helgi byl kdysi znám svým přízviskem Troll - a do zvráceného koloběhu krveprolití jsou nyní zataženy jeho potomci i syn dávného přítele toužící po pomstě. Fjordy budou rudé, nebesa ozářená plameny a člověk bude člověku vlkem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Štěňata vlků: Vlčí věk kniha čtvrtá (978-80-7557-107-6) , Julianna alebo hra na únos (978-80-8202-037-6)

1000 aut a strojů se samolepkami (978-80-7687-107-6)

1000 aut a strojů se samolepkami (978-80-7687-107-6)
Detail

Kniha - 63 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V této prima XL samolpkové knize, Ti na mnoha příkladech ti ukážeme, jak fungují a k čemu se používají stroje a čím se od sebe liší různá velká auta. Stovky samolepek čekají jen na to, až je vylepíš, tak do toho! Stovky samolepek, ti zaručují dobrou zábavu na hodiny a hodiny a mnoho poučení. (alza.cz)

Podobné produkty ako 1000 aut a strojů se samolepkami (978-80-7687-107-6) , Čo je nové v básničkove (978-80-8202-136-6)

Floris Kráska z Louisiany: Historický román (978-80-8103-107-6)

Floris Kráska z Louisiany: Historický román (978-80-8103-107-6)
Detail

Kniha - autor Jacqueline Monsigny, 360 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Mladá a bezstarostná Baptistine de Villeneuve-Caramey očarí, i proti svojej vôli, všetkých mužov, ktorí jej skrížia cestu. Uvidí však blížiace sa mraky, ktoré ohrozujú jej budúcnosť? Aby sa im vyhla, bude musieť opustiť nádheru kráľovského dvora, preplaviť sa cez oceán, čeliť Amerike prvých otrokárov a horúčave Louisiany pri hľadaní jediného muža, ktorého naozaj miluje, i keď si to nedokáže priznať... Florisa. Jacqueline Monsigny majstrovsky pokračuje vo svojej ságe srdca a meča, v ktorej sa spájajú závany vášne a histórie. Začiatkom sedemdesiatych rokov začala herečka a scenáristka Jacqueline Monsigny s tetralógiou „Floris“ svoj druhý život. Teraz je autorkou asi štyridsiatich kníh, ktoré boli preložené do dvadsiatich dvoch krajín sveta. (alza.cz)

Podobné produkty ako Floris Kráska z Louisiany: Historický román (978-80-8103-107-6) , Les a jeho čaro (978-80-8202-171-7)

Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy (978-80-8202-053-6)

Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy (978-80-8202-053-6)
Detail

Kniha - autor Pavol Dinka; Petr Žantovský, 195 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Eseje a úvahy slovenského a českého žurnalistu spája predovšetkým úsilie o nezávislosť a zodpovednosť publicistiky v dobových trendoch, obkružujú politické, ekonomické, morálne konzekvencie, vtláčajúce pečať súčasnej tvári mediálneho sveta, ktorý určujú sily formujúce globálny a lokálny svet. Pozadie ich analýz a syntéz je hľadanie kritérií a predpokladov kvalitného žurnalizmu, zachovania slobodného slova v službe hľadania pravdy, skúmajú stratégie mediálnej komunikácie, jej zneužívania, banalizácie, bulvarizácie v službách komercializácie a mocenských záujmov. Odvážnym nastoľovaním otázok nepochybne prispievajú ku kryštalizácii kritérií manažmentu kvalitného novinárstva, ale aj redakcií časopisov, noriem, kultúrnych cieľov mediálnej komunikácie vôbec, jej odborných a morálnych predpokladov, takých dôležitých na udržanie a rozvoj kultúry civilizácie v pôvodnom vý-zname... (alza.cz)

Podobné produkty ako Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy (978-80-8202-053-6) , Cestovní ruch: pro vyšší odborné a vysoké školy (978-80-7373-107-6)

Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom (978-80-89666-70-6)

Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom (978-80-89666-70-6)
Detail

Kniha - autor Jana B. Wild, 248 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Editorka medzinárodnej zbierky Jana B. Wild oslovila na spoluprácu nielen divadelných vedcov a kusthistorikov, ale aj vedcov a tvorcov, ktorí sa v shakespearovských ani vedeckých diskurzoch bežne neobjavujú. Shakespeare sa tu ocitá v medzipriestoroch kultúr, médií, dôb. Kniha prináša pohľady z oblasti filozofie a astrofyziky, informačných technológií a dejín divadla, stredoškolskej pedagogiky, antropológie a sociológie, kultúrnych štúdií a japonistiky, výtvarného umenia, filmu, tanca a opery, performancie a videoartu, z popkultúry a televízie, ako aj zo súčasnej drámy. Autorky a autori textov uvažujú o renesančnej astronómii a filozofii; o vnútornej slobode človeka v škrupinke mysle; o Veľkom tresku; o všadeprítomnosti všetkých minulostí; o kultúrnych kódoch a stereotypoch; o virtuálnych svetoch aj o materiálnom telesnom princípe; o slovách a obrazoch; o komikse; o vulgárnosti v... (alza.cz)

Podobné produkty ako Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom (978-80-89666-70-6) , Král richard iii. / king richard iii (978-80-86573-10-6)

Cestovní ruch: pro vyšší odborné a vysoké školy (978-80-7373-107-6)

Cestovní ruch: pro vyšší odborné a vysoké školy (978-80-7373-107-6)
Detail

Kniha – autor Marie Hesková, 0 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace nabízí souhrn informací z oblasti cestovního ruchu. Důraz je kladen na pochopení cestovního ruchu v širším pohledu hospodářských oborů a v mezinárodním kontextu. Výklad sleduje vývoj poznání od klasické teorie až k novým směrům v daném oboru. Jednou z nových disciplín, které působí na rozvoj cestovního ruchu v regionech, je destinační management a marketing. Metodika zpracování jednotlivých kapitol je vedena snahou o dobrou orientaci čtenáře pomocí strukturovaného textu. Publikace je určena pro výuku základů cestovního ruchu a ekonomiky cestovního ruchu na vyšších odborných školách, bakalářském a magisterském stupni studia, dále pro všechny typy celoživotního vzdělávání pracovníků cestovního ruchu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Cestovní ruch: pro vyšší odborné a vysoké školy (978-80-7373-107-6) , Lenkine katastrofy medzi ovcami a sliepkami (978-80-7639-055-3)

Svetozár Hurban Vajanský (978-80-88981-15-2)

Svetozár Hurban Vajanský (978-80-88981-15-2)
Detail

Kniha - autor Jozef Markuš,, slovensky Po štúrovskej generácii bol Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916) azda vôbec najväčšou postavou slovenského národného pohybu. Bolo to tak najmä v rokoch 1874 - 1916, v najťažších slovenských desaťročiach, ktoré zvykneme nazývať aj "vajanskovské roky". Storočnica po jeho smrti (1916 - 2016) dozaista nebola bez Vajanského, bez jeho intenzívnych myšlienkových stôp. Bol nám - ako národu - orientáciou počas dejinného rozhodovania sa v celom 20., ba aj na začiatku nášho 21. storočia. Autor knihy okrem ponoru do hĺbok Vajanského osobnosti si všíma aj väzby s inými slovenskými osobnosťami, vrátane osobností prvej hviezdnej veľkosti (Milana Rastislava Štefánika, Jozefa Škultétyho, Štefana Moysesa, Karola Kuzmányho, Viliama Paulinyho-Tótha, Janka Jesenského, Pavla Országha Hviezdoslava, Martina Kukučína, Štefana Krčméryho, Ivana Kraska). S. H. Vajanský v tiesňavách, krútňavách a trýzni čias žil, tvoril, boril sa a trpel - žalovaný... (alza.cz)

Podobné produkty ako Svetozár Hurban Vajanský (978-80-88981-15-2) , Medzi nami (978-80-897-1866-5)

Záznam (978-80-8202-142-7)

Záznam (978-80-8202-142-7)
Detail

Kniha - autor Martin Vlado, 48 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Básnická zbierka Záznam Martina Vlada je v poradí jeho desiatou. Autor, zdá sa, opustil experimentálne pokusy s básnickým textom, ktoré boli príznačné pre jeho dve ostatné zbierky a v tejto knihe sa opäť vrátil k poetike, ktorú čitatelia poznajú z jeho prvých básnických zbierok. Väčšinou subtílne verše sú rozčlenené do viacerých oddielov, z ktorých každý sa vyznačuje osobitou atmosférou prežívanej každodennosti. Autor sa sústreďuje na tiché tajomstvá, živú intelektuálnu hru, na významy a drobné nuansy slov. Martin Vlado, ktorý má technické vzdelanie, akoby pracoval s matematicky presným počtom slov, pričom tento počet nikdy neprekročí pomyselnú dovolenú hranicu pre ešte minimalistické vyjadrenie zamýšľaného básnického tvaru. Minimalistický je aj dizajn knihy s portrétom - karikatúrou Martina Vlada na obálke. Kresba ceruzou pochádza z básnikovej čítačky. Jej autorom je Laco Tverďák,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Záznam (978-80-8202-142-7) , Medzi nami (978-80-89718-66-5)

Precitnúť (978-80-8202-033-8)

Precitnúť (978-80-8202-033-8)
Detail

Kniha - autor Martin Chudík, 80 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Básnická zbierka je z hľadiska kompozície rozdelená do dvoch tematicko-motivických celkov. Prvá časť, Bosou nohou, pozostáva z reflexívnej a existenciálnej lyriky. Lyrický subjekt sa v nej snaží opatrne a empiricky skúmať zem, po ktorej kráča, aby sa prostredníctvom pomenovania vonkajších vplyvov, ktoré ho formujú, dostal k odpovediam na svoje otázky. V druhej časti, Cez kľúčovú dierku, nájdeme intímne a ľúbostné básne. Vykresľujú lásku k žene v dvoch neoddeliteľných podobách, telesnej a duševnej. Akoby lyrický subjekt čakal na správnu chvíľu a cez kľúčovú dierku pozorne sledoval, kedy mu milovaná osobe príde otvoriť dvere, za ktorými skrýva všetky svoje tajomstvá. Precitnúť znamená zobudiť sa do stavu plného vedomia. No čo ak je tým plným vedomím práve stav, keď si intenzívnejšie uvedomujeme ďalší rozmer života, ktorý nám poézia bez pochyby ponúka? (alza.cz)

Podobné produkty ako Precitnúť (978-80-8202-033-8) , Madagaskar – moja láska: planúca dedina ambinanitelo (978-80-8202-040-6)

Brezulienka (978-80-8202-098-7)

Brezulienka (978-80-8202-098-7)
Detail

Kniha - autor Eva Kuciaková Humajová; Peter Mišák, 70 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Detská publikácia Brezulienka prekvapuje svojou invenciou vo videní autorky-fotografky a textov Petra Mišáka. Ide o hravé a dôvtipné spracovanie poézie v súzvuku s obrazom. Nie nadarmo sa autor skvelých poviedok, povestí a očarujúcej poézie spojil tentoraz so skúsenou fotografkou a vytvorili nádherné brezové skrývačky pod názvom Brezulienka. Veršovaný text je miestami až hádankový, rytmicky vyvážený, obsahovo i lexikálne primeraný detskému veku. Nádherné sú fotografie Evy Kuciakovej Humajovej, ktorá z vlastnej tvorby dokázala vybrať tie najkrajšie, rozprávajú nám svoj vlastný príbeh... Ľahko zapamätateľné verše určené pre vek od 4 do 7 rokov a možno aj viac, sú toho dôkazom. Môžeme povedať, že je to originálne spracované dielko, ktoré má aj svoj výchovný podtón. Je šťastím, ak sa dvojica významných autorov stretne a dokáže spoločne vykúzliť vtipné básničky plné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Brezulienka (978-80-8202-098-7) , Na okraj kultúry, na okraj života (978-80-8202-082-6)

Sólista (978-80-8202-133-5)

Sólista (978-80-8202-133-5)
Detail

Kniha - autor Jaroslav Klus, 400 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Tvorba Jaroslava Klusa (1971) je rôznorodá. Okrem divadelných hier, básnických zbierok a poviedok sa prezentoval aj románmi Hodina vlka (2015) a Pseudologia phantastica (2017), za ktorý získal prémiu Literárneho fondu a cenu PEN klubu. Jeho ostatné dielo Sólista je predovšetkým románom o slobode a nezávislosti umelca, v tomto prípade i o slobode a nezávislosti jednotlivca, žijúceho v konkrétnej Čadci, v konkrétnej malomeštiackej spoločnosti v podmienkach socializmu a prechodu ku kapitalizmu. Jeho hlavným hrdinom je básnik Samuel Trewinský, ktorý sa podujal prerozprávať svoj štyridsaťročný životný príbeh. Retrospektíva sa premieta do presne vymodelovaných segmentov životného príbehu v konkrétnom čase a s konkrétnymi aktérmi, no tu a tam sú prestrihnuté rozprávačovými fiktívnymi dialógmi s osobami, ktoré priamo či nepriamo formovali jeho život (otec, Rudolf Sloboda, Dominik Tatarka) a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sólista (978-80-8202-133-5) , Jdi! (kniha iii) (978-80-278-0018-6)

Generačníci (978-80-8202-139-7)

Generačníci (978-80-8202-139-7)
Detail

Kniha - autor Alexander Halvoník, 200 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Alexander Halvoník (1945) je literárny kritik, prozaik, publicista, autor literatúry pre deti a mládež, prekladateľ. Výbery z jeho literárnej publicistiky vyšli roku 2004 a 2014 pod názvom Premeny I a Premeny II. V autorskom prerozprávaní vydal orientálne Rozprávky z tisíc a jednej noci (1994). Je autor novely Svrbenie krvi (1996) o vrcholiacej kríze režimu pred novembrom 1989, knihy pre deti a mládež Mátoha, neboj sa (2014). Preložil okolo 40 knižných titulov z francúzštiny. Vo svojich prózach sa prejavil ako bytostne hľadajúci autor, zorientovaný v domácej i svetovej literatúre. Jeho prózy sú pevne zakotvené v slovenských reáliách, no svojím záberom siahajú do hlbších psychických a existenciálnych vrstiev súčasníka. Často využívajú prvky magiky, fantastiky, absurdity či hororu. Všetky sú poznačené iróniou, ktorá ich textom dodáva všeobecnejšie vyznenie. Majú pevnú štruktúru s... (alza.cz)

Podobné produkty ako Generačníci (978-80-8202-139-7) , Eseje o náboženstve a filozofií (978-80-8202-161-8)

Moiry (978-80-8202-201-1)

Moiry (978-80-8202-201-1)
Detail

Kniha - autor Klaudia Dočekalová; Jana Mišeková; Nikola Kozmová, 129 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Zbierka poézie Moiry nesie názov podľa troch sudičiek z antickej mytológie, ktoré ovládali metaforickú niť osudu. Autorky zbierky spojila lyrická tvorba v básnickej skupine Spoetika. Každá z nich svojimi textami dotvára sieť vlastného osudu a ich svety sú zároveň prepletené metaforickou niťou poézie. Tri autorky, tri súbory textov. Každý z nich je iný, všetky však ukazujú preciťovanie a vnímanie každodenného života mladej ženy, ktorá svoje vnútorne dianie prekladá do básnickej reči. Knihu dopĺňajú na mieru vytvorené fotografie a ilustrácie štyroch rôznych umelcov. Vizuálne vyobrazenie dotvára náladu sveta zachyteného v básňach a zbierka tak ponúka celkom sedem rôznych uhlov pohľadu na metaforickosť všedného života. (alza.cz)

Podobné produkty ako Moiry (978-80-8202-201-1)

Už (978-80-8202-059-8)

Už (978-80-8202-059-8)
Detail

Kniha - autor Mária Bátorová, 95 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Mária Bátorová je "dvojdomou autorkou". Ako literárna vedkyňa zaujala na začiatku 90. rokov prácami, ktoré sa zaoberali predtým tabuizovanými literárnovednými témami Biele miesta v slovenskej literatúre (1991, spoluautorka), Roky úzkosti a vzopätia (1992) a neskôr precíznou komparatívnou prácou J. C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre (2000) prinášajúcou nové poznatky o väzbách medzi dielom J. C. Hronského a európskou literárnou modernou. Začiatkom 90. rokov sa Bátorová predstavila aj ako prozaička. V roku 1991 vydala novelu Zvony v kameni. Bátorovej prozaickou doménou sú jemné psychologické sondy do ženského sveta, tak ako ich poznáme z kníh Tíš (1996), Tell (1999) a Biele steny (2003). Mária Bátorová píše aj svoje prozaické knihy od počiatku tak, že kombinuje prozaický text - poviedky a novely s básňami. Poézia v prozaických knihách je paritne zastúpená a stojí buď v... (alza.cz)

Podobné produkty ako Už (978-80-8202-059-8)

BLAHO (978-80-8202-192-2)

BLAHO (978-80-8202-192-2)
Detail

Kniha - autor Dalimír Stano, 236 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Obvolal som všetkých aby mi pomohli, ale nikto nedvíha. Posielam sms, ale tiež nikto nič, uvidíme. Prežili sme komunizmus, prežijem aj toto. Žrádla mám dostatok aj bez toho chrapúňa Ľuba, ktorý si myslí, že som mu niečo dlžný. A dlžný je on mne. Predovšetkým za svoj dom, ktorý je v poriadku a za jeho zdravie.. Koľko ráz mohol skončiť v nemocnici. Stačilo mi zavolať a ja som mu bol k dispozícii. Rozhovor, naladenie na správnu tému a bolo po záchvate. Ešte mám vodu v uchu po poslednej sprche, ale kašlem na ňu. Uschne. Idem si na chvíľu oddýchnuť. Na cigaretu ešte nemám chuť, ale hádam príde, keď si dám kávičku na balkóne. Na sebe mám kraťasy, ktoré som našiel. Je v nich aj rúško, stačí vziať kľúčenku. Pre istotu si ju vkladám do vrecka aby sa nestratila. Asi sa už nebudem sprchovať. Ak áno, tak keď Ľubo odíde, ešte mu verím. Už neraz ma sklamal, ale dávam mu ešte šancu. Potom... (alza.cz)

Podobné produkty ako BLAHO (978-80-8202-192-2)

Naboso (978-80-8202-114-4)

Naboso (978-80-8202-114-4)
Detail

Kniha - autor Miroslav Daniš; Miroslav Cipár, 80 stran, slovensky, pevná s přebalem lesklá Po výbere z poézie Krehké z kameňa (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016) sa Miroslav Daniš tentoraz prezentuje básnickou zbierkou Naboso, ktorá zachytáva veci a situácie emóciami. Prebúdzajú sa v priam nevysloviteľnom poznaní a poetickej subjektivite. Aj táto zbierka dokumentuje, že poézia má silu spájať ľudí s rôznymi životnými osudmi. Práve prostredníctvom umeleckého slova zistíme, že so svojimi problémami či radosťou nie sme sami, ale aj s druhými... Zbierku ilustroval akad. maliar Miroslav Cipár. (alza.cz)

Podobné produkty ako Naboso (978-80-8202-114-4)

Puškin (978-80-8202-072-7)

Puškin (978-80-8202-072-7)
Detail

Kniha - autor Jurij Tyňanov, 528 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Biograficko-historický román Jurija Tyňanova sa zaoberá detstvom a mladosťou veľkého ruského básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. Autor, výborný znalec Puškinovej doby, zachytáva obraz rodinného života a prostredníctvom atmosféry a charakterov rodinných príslušníkov objasňuje, čo všetko formovalo osobnosť Puškina. Čitateľ sa v románe stretáva aj s ďalšími velikánmi ruskej literatúry a umenia, ktorí spolu s mladým Puškinom študovali na elitnom lýceu v Cárskom sele. Román má mnohovrstvovú zložitú štruktúru, používa prvky Puškinovej tvorby a pracuje s jeho reálnymi aj domnelými predstavami a postojmi, čo vyvoláva pocit homogénnosti s textami nesmrteľného básnika. Tyňanov vo svojej knihe napriek vlastným historicko-teoretickým postulátom vytvoril obraz epochy Puškinových diel a Puškina zobrazil ako človeka aj majstra básnického remesla, ako filozofa i tvorcu nových básnických foriem.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Puškin (978-80-8202-072-7)

Kolovrat (978-80-8202-022-2)

Kolovrat (978-80-8202-022-2)
Detail

Kniha - autor Renáta Bojničanová, 134 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Kolovrat je výpoveďou človeka o živote, o jeho osobnom vnútornom prežívaní životných situácií, ktoré sa môžu javiť ako banálne, on ich však vníma ako hraničné, prelomové a vo svojej symbolike prezrádzajúce úlomky poznania o svete. A môžu to byť iba úlomky poznania, pretože svet neprezrádza človeku svoje tajomstvá priamo, iba mu čosi našepkáva, prehovárajúc sa mu v tajomnom jazyku náznakov a vnuknutí. Vôbec nezáleží na konkrétnych okolnostiach konkrétnej situácie zažívanej človekom..., každá z nich je (iba) ďalšou fázou prechodu etapami odvekého cyklu, v ktorých sa čosi mení a zároveň zostáva rovnaké. Rozprávač Kolovratu vypovedá o živote ako o ceste, na ktorú je človek predurčený, odsúdený, vyvrhnutý, sám a úplne sám sa s ňou musí vyrovnávať a nachádzať jej zmysel. Ak sa mu to aspoň trochu podarí, potom sa pravdepodobne priblíži k pochopeniu zmyslu existencie. Na margo knihy... (alza.cz)

Podobné produkty ako Kolovrat (978-80-8202-022-2)

Koronavírus (978-80-8202-154-0)

Koronavírus (978-80-8202-154-0)
Detail

Kniha - autor Martin Vladik, 56 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Život je akýmsi chvením samotnej existencie. Aká je naša súčasnosť? Zobudíme sa zajtra do lepšieho dňa? Slovo koronavírus skloňujeme vo všetkých pádoch. Príde čas, kedy sa budeme na dnešné celosvetové problémy pozerať ako na smutnú kapitolu dejín? Dokážeme obletieť za jeden deň našu Zem, no mnohé ochorenia dodnes nevieme liečiť. Ani ochorenia spoločenské... Sme kontaktní, túžime po blízkosti iných ľudí, potrebujeme sa rozprávať, nie prostredníctvom počítačov, mailov, ale skutočne, osobne. Aj o tom všetkom píše vo svojej zbierke sudca a poet v jednej osobe JUDr. Martin Vladik. Žijeme v prostredí, ktoré nám už niekoľkokrát ukázalo zdvihnutý prst. Z času na čas sa iste každému v nás vybaví podoba symbolu bohyne Justície – stojacej so zaviazanými očami, držiac v jednej ruke meč a v druhej váhy. Spravodlivosť vážená a mečom chránená. „Umrela pokora?/Dotyky človeka?/Načo?/Stačilo čumenie do... (alza.cz)

Podobné produkty ako Koronavírus (978-80-8202-154-0)

Arété (978-80-8202-041-3)

Arété (978-80-8202-041-3)
Detail

Kniha - autor Radoslav Rochallyi; Gabriela Rochallyi, 96 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Prvá láska autorov pretavená do spoločnej básnickej zbierky je ako prvá láska. Nemali by sme zabúdať, že láska znamená dávať. Nič nemôže byť krajšie, ako stretnúť človeka a darovať mu seba: „v momentoch zubatého času sledujem to, čo na tebe milujem..." alebo „už nikdy rovnaký a predsa mi stále blízky a dôverný." Tvorivá myseľ a umenie v živote môže byť motivačným nábojom tak, ako je to v tejto spoločnej zbierke. Ich šťastím je rodina, predstavujúca pocit bezpečia. Pevné rodinné zväzky a zázemie: „ja smejem sa do očí, nestrácam čas hrami, počítam hviezdy v očiach mojej ženy s prižmúrenými očami." Život len vtedy dáva svoj zmysel. Nemožno to krajšie vysloviť ako slovami Antoine de Saint-Exupéryho: „Láska neznamená hľadieť nežne jeden na druhého, ale pozerať sa spolu jedným smerom." (alza.cz)

Podobné produkty ako Arété (978-80-8202-041-3)

Brána (978-80-8202-057-4)

Brána (978-80-8202-057-4)
Detail

Kniha - autor Vojtech Mihálik, 55 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Koncom roku 1947 poslal mladý ambiciózny básnik Vojtech Mihálik, ktorý krátko predtým debutoval zbierkou spirituálnej poézie Anjeli (1947), redaktorovi vydavateľstva Verbum, básnikovi Jankovi Silanovi postupne dva listy a strojopis zbierky, ktorú zamýšľal vydať v edícii poézie Lux. Doklady o Silanovej reakcii sa nezachovali a po tzv. Víťaznom februári 1948 bol zo strany komunistickej štátnej moci na vydavateľstvo Verbum vyvíjaný enormný tlak, ktorý viedol napokon k jeho zániku. Zbierka nikdy nevyšla, ale zachoval sa strojopis unikátnej skladby Brána, ktorou Mihálik pokračoval v rozvíjaní "anjelskej" tematiky. Skladba je unikátna z hľadiska kompozície, pretože autor integroval do korpusu tejto poémy svoje pôvodne samostatné básne, z ktorých mnohé neskôr našli uplatnenie v jeho neskorších zbierkach. Skladba Brána dopĺňa ďalšie "biele miesto" v tvorbe V. Mihálika. (alza.cz)

Podobné produkty ako Brána (978-80-8202-057-4)

Prezidentka (978-80-8202-109-0)

Prezidentka (978-80-8202-109-0)
Detail

Kniha - autor Ľubo Olach, 192 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Ľubo Olach (1948) vydal zbierky básní Keď zomriem, tak nech...!, Pri víne s bohémami, Kaviarenská poézia Ľuba Olacha, Na Paríž nepozerám zhora, romány Nádenník pera vo francúzskych službách, Posledné varovanie, Žraloci, Lobista, Rozhovory za oponou, Politik, Prezident, Vavro Šrobár - osudové prevraty 1918 - 1944 - 1948 a Advokát. Je členom prestížneho pezinského PI klubu. Tentoraz prichádza s románom Prezidentka. Závratná kariéra Katky Krásnej sa začala už na strednej škole. Cestu za mocou a slávou si často kliesnila svojou krásou, ale aj pragmatickými postojmi, až sa jej nakoniec podarilo posadiť sa do prezidentského kresla. Nevyhla sa pritom ani zákulisným ťahom, kde svoju úlohu zohrali aj muži. Napokon, každá žena má nárok na lásku a nezáleží na tom, či je prezidentka. Príbeh sa začína v roku 1987 a končí v roku 2019. Ako poznamenáva sám autor, "okrem historických udalostí, ktoré... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prezidentka (978-80-8202-109-0)

Prorokov hriech (978-80-8202-188-5)

Prorokov hriech (978-80-8202-188-5)
Detail

Kniha - autor Ján Podmanický, 190 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá V novele Prorokov hriech sa Ján Podmanický opäť vracia do Starej Dediny. Nad ktorou v hlbokých horách už dlhšie žije tajomný muž, ktorého miestni ľudia nazývajú prorokom. Čo sa skrýva za jeho záhadným príbehom? A sú jeho zázraky skutočné? Pútavý príbeh ale nie je najdôležitejším posolstvom tejto knihy. Je ním otázka odvekého problému viny a potreby jej odčinenia. ,,Uniesť v živote seba je len polovica návodu pre šťastný a spokojný život. Tá druhá spočíva v schopnosti a ochote uniesť aj tých ostatných. Prorok Jána Podmanického o tom niečo vie. A chce naučiť aj nás. Príbeh o nevšednosti a každodennosti, ktorú treba vziať na plecia. Prorokov hriech ukazuje, kto sme. No najmä kým môžeme a máme byť.. Boh na počiatku stvoril človeka. Toho očakáva. Kríž je kľúč, ktorým nám otvoril dvere. Daroval nám ho, aby sme sa v živote nestratili. A keď sa stratíme, aby sme sa čo najskôr našli a... (alza.cz)

Podobné produkty ako Prorokov hriech (978-80-8202-188-5)

Advent života (978-80-8202-134-2)

Advent života (978-80-8202-134-2)
Detail

Kniha - autor Jozef Darmo, 72 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Advent života (2020) je básnické dielo bytia a žitia nastupujúcich generácií "krízových manželstiev na skúšku", života vo veľmocami rozvrátenej civilizácii zániku národov a planéty. Život v sociálnom a komunikačnom "predele medzi životom a hlbinami iba nádejí, hmlovín nad obzormi budúcnosti". Nastupujúce generácie sú olúpené o pamäť rodu a národa s väznicou iba mobilov s mrežami mocenskej kontroly a manipulácie, duchovného zotročenia v stádo trhu práce, demencie živej komunikácie. Autor dielom podáva kľúč pozemského a vesmírneho bytia udeleného Synom človeka, Stvoriteľom. Otvorme ním opäť svoju bránu života s darom Zeme, s obzorom ducha, kde život nekončí v smrti. Je, zostáva životom. (alza.cz)

Podobné produkty ako Advent života (978-80-8202-134-2)

Horské zákruty (978-80-8202-128-1)

Horské zákruty (978-80-8202-128-1)
Detail

Kniha - autor Viera Švenková, 168 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Spisovateľka a redaktorka Viera Švenková vydala dvadsaťpäť prozaických kníh a preložila tridsať titulov, zväčša z oblasti literatúry pre deti a mládež. V zahraničí reprezentujú autorkinu tvorbu predovšetkým poviedky, ktoré boli preložené do jedenástich jazykov. Zbierka Horské zákruty zachytáva medziľudské vzťahy vystavené vetrom moderných spoločenských i osobných kríz, ktoré človekom lomcujú, krivia ho a ohýbajú na spôsob ohrozených stromov v autorkinom rodnom podtatranskom kraji. Žijeme navonok bohaté životy, no čosi v nich chýba. Švenkovej poviedky sa pokúšajú zachytiť častú vnútornú nespokojnosť a tápavé hľadanie odpovedí na neujasnené otázky, ktoré by mohli zaujať aj čitateľa. (alza.cz)

Podobné produkty ako Horské zákruty (978-80-8202-128-1)

Jedným vrzom (978-80-8202-158-8)

Jedným vrzom (978-80-8202-158-8)
Detail

Kniha - autor Zuzana Cigánová, 2444 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Ďalšia kniha už etablovanej spisovateľky a viacnásobnej finalistky súťaže Anasoft litera Zuzany Cigánovej poukazuje na pálčivú tému staroby a úsilia seniorov udržať si spoločenský status. Dve panie, ktoré sa náhodne stretnú, odkrývajú v následných rozhovoroch i príhodách traumy z minulosti i zo súčasnosti. Sú si navzájom kamarátkami i spriaznenými dušami, suplujú si neexistujúcu či odcudzenú rodinu. Spolu riešia neľahkú finančnú situáciu. Pomerne pochmúrny priebeh čítania spríjemňuje vidina svetla na konci tunela, viera, že každý môže zažiť niečo pekné, že priateľstvo i láska môžu kvitnúť v každom veku. Konverzačne opäť brilantné dielo si zaslúži pozornosť čitateľov. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jedným vrzom (978-80-8202-158-8)

V pavučinách (978-80-8202-189-2)

V pavučinách (978-80-8202-189-2)
Detail

Kniha - autor Jozef Špaček, 196 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Kniha V PAVUČINÁCH je voľným pokračovaním románu V ulitách. Autor Jozef Špaček Zostal svojmu kaleidoskopickému rozprávaniu, z ktorého sa skladá obraz priemerného slovenského intelektuála 20.rokov 21.storočia. Rodák zo Skalice sa nezaprie, románom sa ako vlákno pavučiny vinie história tohto starobylého mesta, ktorá je akýmsi náučným slovníkom, napísaným však ľahkým perom s dávkou humoru. Čitateľ dostane akoby dve v jednom. A Skaličan musí byť pyšný. (alza.cz)

Podobné produkty ako V pavučinách (978-80-8202-189-2)

Maledivský sneh (978-80-8202-203-5)

Maledivský sneh (978-80-8202-203-5)
Detail

Kniha - autor Ján Mičko, 59 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Vydal dve poviedkové knihy Ako ustrážiť prítomnosť (2011) , Laterna magica (2013) a román Asébia: umenie pamäte (2020). Okrem prozaických diel mu vyšla aj odborná monografia z oblasti medzináboženského dialóga Dejiny židov v Košiciach a ich spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom (2014). Je tvorcom rozhlasových hier a pravidelne prispieva do literárnych a kultúrnych periodík. (alza.cz)

Podobné produkty ako Maledivský sneh (978-80-8202-203-5)

Strieborná ruža (978-80-8202-145-8)

Strieborná ruža (978-80-8202-145-8)
Detail

Kniha - autor Jozef Mikloško, 336 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá V deviatom literárnom diele sa autor zamýšľa nad príbehmi troch generácií predkov a troch generácií nasledovníkov. Spomína si na dobrých priateľov doma aj v zahraničí, na ktorých sa nedá zabudnúť, aj keby ste chceli. Vracia sa k starej láske - k nedávnym návštevám Ríma a Talianska. Všetko opisuje veselo, ale aj vážne, často je kritický - nešetrí ani seba. Uvádza tiež svoje skrátené úvahy a rozhovory z vybraných médií a sociálnych sietí. Zamýšľa sa najmä nad udalosťami, ktoré osobne prežil. Pokúša sa odhaliť tajomstvo spisovateľskej práce, snaží sa vytvoriť Striebornú ružu svojich koreňov a spomienok. Ruža má šestnásť lupeňov - kapitol, opisujúcich udalosti v čase, v ktorom sa stali. Text dopĺňa množstvo fotografií a menný zoznam. (alza.cz)

Podobné produkty ako Strieborná ruža (978-80-8202-145-8)

14.december (978-80-8202-176-2)

14.december (978-80-8202-176-2)
Detail

Kniha - autor Dmitrij Merežkovskij, 270 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Dmitrij Sergejevič Merežkovskij (1865-1941) oprávnene patrí k uznávaným autorom myšlienkovo i esteticky podnetných historických románov. Slovenský čitateľ mal možnosť oboznámiť sa s jeho trilógiou Kristus a Antikrist, v ktorej priblížil dobu a osobnosti Juliána Apostatu, Leonarda da Vinci a Petra Veľkého. Aj román o dekabristoch napísal svižne, s citom, a to v neľahkej osobnej aj dejinnej situácii po udalostiach spätých s Októbrovou revolúciou v Rusku r. 1917 krátko pred odchodom do emigrácie. Chronologicky posledná z veľkých Merežkovského rýdzo beletristických próz odzrkadľuje medziiným skepsu voči revolučným hnutiam a revolúciám všeobecne, ktorá logicky vyplýva z Merežkovského filozofie dejín. Práve výrazná prítomnosť tohto názoru v texte spôsobila, že sa nedostal k slovenským čitateľom v ére reálneho socializmu. Pospolu s historickou líniou venuje pozornosť osobnému životu... (alza.cz)

Podobné produkty ako 14.december (978-80-8202-176-2)

Mechanika všednosti (978-80-8202-030-7)

Mechanika všednosti (978-80-8202-030-7)
Detail

Kniha - autor Radoslav Rochallyi, 79 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Po básnickej zbierke Golden Divine (2015)autor tentoraz prichádza s Mechanikou všednosti, ktorá má svoj básnický jazyk s minimalizmom a výrazným introspektívnym pohľadom do samého seba. Rochallyiho poézia je príjemná, čitateľsky dosť náročná, s prelivom filozofického pozadia, ktoré autor má. Pozorne sleduje svoje vnútorné pocity. Má v sebe múdrosť, ktorá by skôr patrila tým, ktorí prešli svojou životnou púťou. Akosi priskoro dokáže múdro a miestami priamočiaro dať rady do života. Je autorom, ktorý svetu má čo povedať: "Ja prianie mám, nech šťastný si so sebou vnútri i navonok ty, so sebou sám..." alebo "Hladiť vlasy, nie len tieň...", "Vďačím vám za všetko, čím som...". Krásne spojenia, ktoré autor, ako sám o sebe hovorí, že je milovníkom života, dáva do svojej tvorby. Je to mimoriadne vzdelaný a rozhľadený umelec, ktoré ešte nepovedal posledné slovo. (alza.cz)

Podobné produkty ako Mechanika všednosti (978-80-8202-030-7)

Údolie Issy (978-80-8202-019-2)

Údolie Issy (978-80-8202-019-2)
Detail

Kniha - autor Czeslaw Milosz, 239 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Román nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Czesłava Miłosza Údolie Issy zaujal a uchvátil čitateľov vo viacerých krajinách. Kniha prináša i jemnú romantiku, i tvrdú realitu - jej príbeh je hlboko ľudský, osobný, čitateľsky oslovujúci. Pre nepochybné literárne kvality obohatí slovenský knižný trh o ďalšie hodnotné dielo. Dej románu má reálne geografické pozadie - Issa je dnešná rieka Nevéžis, usadlosť Tomášových starých rodičov sa nachádza v malebnom kraji strednej Litvy začiatkom dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia. Autor na texte pracoval v polovici päťdesiatych rokov vo Francúzsku, krátko predtým, než sa presťahoval do USA. Vznik prózy bol podnietený snahou oslobodiť sa od vplyvu ideologizujúceho písania, ktorému bol Czesłav Miłosz ako emigrant vyjadrujúci svoj zásadný postoj voči reálnemu socializmu vystavený. Zaujímavým je zdvojenie pohľadu na rovnaké udalosti, ktoré... (alza.cz)

Podobné produkty ako Údolie Issy (978-80-8202-019-2)
Hurban III. Medzi Stalinom a Rooseveltom (978-80-8202-107-6), Vyháňač besov: Rusko medzi minulosťou a budúcnosťou (978-80-8202-024-6), Rozprávky medzi riadkami (978-80-8202-081-9), Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (978-80-8202-122-9), Kamienky (978-80-8202-110-6), Klamela (978-80-8202-079-6), Malý muž a malá slečna (978-80-8202-066-6), Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom (978-80-89666-70-6), Svetozár Hurban Vajanský (978-80-88981-15-2), Dosť dobrý dom (978-80-8202-152-6), Slzy pre bolesť (978-80-8202-178-6), Opravárenství a diagnostika III (978-80-7333-073-6), 1000 aut a strojů se samolepkami (978-80-7687-107-6), Medzi tmou a svetlom (978-80-817-1036-0), V šestnástich rokoch muž (978-80-8202-011-6), Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy (978-80-8202-053-6), Čudo medzi ZOO a cintorínom (978-80-972062-3-9), Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou (978-80-8142-857-9), Julianna alebo Hra na únos (978-80-8202-037-6), Čo je nové v básničkove (978-80-8202-136-6), Les a jeho čaro (978-80-8202-171-7), Cestovní ruch: pro vyšší odborné a vysoké školy (978-80-7373-107-6), Král Richard III. / King Richard III (978-80-86573-10-6), Lenkine katastrofy Medzi ovcami a sliepkami (978-80-7639-055-3), Medzi nami (978-80-897-1866-5), Medzi nami (978-80-89718-66-5), Madagaskar – moja láska: Planúca dedina Ambinanitelo (978-80-8202-040-6), Na okraj kultúry, na okraj života (978-80-8202-082-6), Jdi! (Kniha III) (978-80-278-0018-6), Eseje o náboženstve a filozofií (978-80-8202-161-8)